Kliek Play/Pause om te luister na die Shabbat Shalom Lied

Besoek AmightyWind.com
        

Shabbat Shalom !

Welkom by Tetzaveh / Jy Sal Beveel, hierdie week se Parasha (Torah Gedeelte).


Profesie 41, 83, 143;

Eksodus 27:20-30:10;

Esegiël 43:10-27;

Matteus 5:13-20;Profesie 41
Profesie 83
Profesie 143

AMIGHTYWIND YAHUSHUA se Nuwe Bloed Verbond Profesie


Dit is van Profesie 105, YAHUVEH het gesê dat dit van nou af voor elke Profesie bygevoeg moet word: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisheva om nie hierde Bediening na 'n man of vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar 'n Bediening was, het ek dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA , jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Vir alle Profesië kliek die knoppie onderaan


3 Maart, 2023Profesie 41, Sal My Ware Bruid Asseblief Opstaan!

Gegee deur Eerw. Elisheva Eliyahu 17 September 2000
Terwyl Profesie 41 gespreek en geskryf is op 17 September 2000, het ek 3 polisiemanne gehad wat my huis omsingel het in ‘n ongemerkte wit motor voor my huis stilgehou. Ek het die hoof van polisie herken wat aan my deur geklop het. My seun het ‘n ander een agter die huis en nog een langs die huis gesien. Hy het gesê dat hy gekom het na aanleiding van vier “ 911” oproepe van daardie adres af. Ek het vir hom gesê dat ek dit vreemd vind, want daar was niemand behalwe my seun nie en ek was op daardie tydstip besig om met ‘n ander vriend oor die foon te praat. Dit het in werklikheid plaasgevind minute nadat ek die foon neergesit het, nadat ek die profesie gelees het van “Moenie Deel Wees Van die Vals Bruid nie!”. Bid asseblief vir my beskerming.

Elisheva Eliyahu

*******

Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af:
EK het jou lank gelede gewaarsku [Elisheva] om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 Het YAHUVEH GOD beveel dat die volgende bygevoeg word voor elke Profesie:

2Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

* * * * * * *

MY Bruid kan nie ingaan sonder die geur van MY salwing nie. Julle kan nie die geur van MY salwing oordoen nie. Julle behoort hierdie hoër salwing te soek. Laat dit bekend word dat geen man of vrou julle hierdie salwing kan gee nie; slegs MY Soete RUACH ha KODESH kan julle met hierdie soet parfuum van MY salwing reinig gereserveer vir MY Bruid. Maak gereed om huis toe te gaan en julself te deurweek in die krag van die RUACH ha KODESH se salwing. Trek julle trougewaad aan. Dit is MY kleed van geregtigheid. EK het ‘n kroon van dorings gedra. Julle sal ‘n tipe tiara dra ‘n kroon van MY Heerlikheid wat op julle hoof geplaas is. Soos Ester haarself voorberei het vir die koning, maak julle julself gereed vir Die KONING van KONINGS, Die HERE van HERE, JULLE HERE GOD ALMAGTIG, YAHUSHUA IS MY NAAM EN EK IS JULLE SPOEDIG KOMENDE BRUIDEGOM!

Soos ‘n huweliks-aankondiging uitgestuur word, en uitnodigings gestuur word, stuur EK ook MY aankondiging deur Gabriël wat die shofar blaas, en slegs diegene wat MY Bruid is sal die aankondiging vir MY Bruid hoor. Dit sal te laat wees om te dink om dan gereed te maak, wees dus gereed vir die komende aankondiging, jy sal dit óf self doen óf deur MY Apostels en Profete. Gee ag op MY waarskuwing! Gee ag op die waarskuwing wat sê EK kom. Dit is ‘n wegglip, net omdat die Bruidegom verseker weet. Gaan nou uit, moenie skaam wees nie en gee die uitnodiging. Moenie verbaas wees oor hoe baie dit sal weier nie. Maar moenie bedroef wees nie, want hulle was nie geskik nie en het ook nie die vrae of die lojaliteits-toets geslaag nie, die liefdes-toets, die opofferings-toets of die gehoorsaamheids toets nie. Daarom is hulle ongeskik om MY Bruid genoem te word. Daar sal diegene wees wat die uitnodiging sal vat en hulle opskeur, daar sal hulle wees wat die uitnodiging sal vat en dit op die rak neersit vir ‘n lang tyd en dit nooit gebruik nie. Nie een van die twee sal EK MYNE noem nie.

MY Bruid het angstig vir MY gewag en EK kom om MY Bruid op te eis. EK sien nooit ras of godsdiens nie. Maak nie saak wat jou ras of jou godsdiens is nie, EK soek verhouding met MY en EK kyk na een ding, wat die kleur rooi is wat MY gestorte Bloed op Golgota is. Daarom sê EK weer MY woning in die Hemel sal binnekort julle woning wees. Julle sal opgeraap word om MY in die lug te ontmoet om langs MY sy te wees terwyl julle leef. MY voete sal nie die grond van hierdie bose wêreld raak soos dit nou is nie, so wees gereed MY Bruid om opgeraap te word terwyl julle leef. Laat hulle tart en spot, EK staan by die deur en EK sal klop. Al wat hulle hoef te doen is om die deur van hulle harte oop te maak en te bekeer en MY in te nooi en EK is getrou en EK sal al hulle sondes vir hulle vergewe.

Vra vir hulle, hoekom wil hulle in die hel gemartel word of in die Poel van Vuur gebrand word? Dit was nie vir hulle gemaak nie. Dit was gemaak vir die bose. EK het die prys op Golgota betaal om uit te pluk uit die hand van satan se greep vir die ganse mensdom om bevry te word. Maar EK is ‘n ware heer. EK sal nie die deur afbreek nie. EK klop net en wag om ingenooi te word. So nog een keer, sal EK vir hulle sê YAHUSHUA ha MASHIACH ander noem MY Here Jesus Christus, kom weer. Sê vir MY Bruid EK kom weer om haar huis toe te neem. Maak gereed om huis toe te kom want MY huis is julle huis. Maak gereed om huis toe te kom, want EK kom om MY Bruid huis toe te neem! Binnekort behoort julle Gabriël se ramshoring te hoor en julle sal opgeraap word om aan MY sy te wees wanneer EK julle vorentoe roep as MY Bruid. Julle sal die woorde ‘kom op hierheen’ hoor soos ‘n stem van die aardsengel terwyl hy die shofar horing blaas. Maak gereed om huis toe te gaan want EK kom vir MY Bruid! Een sal geneem word die ander sal agtergelaat word.

*******

Geskryf op 17 September 2000 @ 6:15 nm.

So is dit gespreek, so is dit geskryf. Gegee aan hierdie diensmaagd Elisheva Eliyahu.
Profesie 83, Ek, YAHUVEH, Se "Maak Gereed! Die Einde Is Naby"

Geskryf/Gespreek onder die salwing van die Ruach ha Kodesh deur Apostel Elisheva Eliyahu 15 Maart 2006 op Heilige Purim Dag teen Namiddag

* * * * * * *


Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit voor elke Profesieë bygevoeg moet word van nou af:
EK het jou lank gelede gewaarsku [Elisheva], om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was het EK dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH ha KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. (Jes. 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende gedeelte uit 2 Kronieke voor elke Profesie gevoeg moet word:

2 Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

* * * * * * *

Elisheva praat:

Ek het begin deur te praat in Heilige Tale oor die foon biddend saam met 'n ander lid van die Bruid van YAHUSHUA, genaamd Adam, van Kanada. Hierdie profesie het heel onverwags gekom, [dit was] opgeneem. Wanneer die regte opname gehoor word, sien ek kortstondige visioene van vreeslike dinge wat gaan gebeur asook om die woorde te hoor "Moorana, moorana, moorana." Ek weet die woorde beteken "Moord, moord, moord."

Ek weet nie watter taal dit is of hoe om dit te spel nie. Ook is die woord 'Horror' oral saam met die woord 'Horrenda.’ Ek spel hierdie nie korrek nie, maar in hierdie profetiese woord sal julle in audio dit meer as een keer hoor. As enige iemand hierdie woord in 'n ander taal herken, sal ek graag wil weet watter taal op aarde dit is. Dalk is dit net die Hemelse taal. Ons weet die spreek in Heilige tale is om te praat in tale van mense en engele sê die bybel.

Elisheva bid:

Ek smeek U, Abba YAHUVEH, laat hierdie woord nie na vore kom, as dit nie U is, as dit nie U tydsberekening is nie, laat daardie seël nie gebreek word nie. Ek smeek U, Abba YAHUVEH, in die Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH.

EK, YAHUVEH, SE, “MAAK GEREED, DIE EINDE IS NABY”

O MY geliefde ”Ringmaiden”! Hoe lank nog?

[Lees Profesie 76 waarin YAHUVEH verduidelik waarom Elisheva SY “Ringmaiden” genoem word.]

Ek het die Bruid van YAHUSHUA toegelaat om in die gaping te staan soos Abraham in die gaping gestaan het vir Lot. Hoeveel langer dink jy moet EK wag? Hoe word EK bespot! Hoe word MY Naam gesmaad! Hoe word MY Heiliges wat MY verteenwoordig beswadder! Hoe word hulle doodgemaak om MY ontwil regoor die werêld! Net omdat EK dit weerhou het om na Amerika te kom tot dusver, hoeveel was as vanselfsprekend aanvaar! Nou sê EK vir julle om ‘n nuwe gebed te sê, want die Einde is naby.

Dit is hoekom die Bruid na MY toe moes kom op hierdie Purim en Heilig wees voor MY – voor MY oë! Dit is hoekom EK gesê het, "YAHUSHUA kry JOU Bruid gereed sonder vlek of kreukel!” Want die bose het boser geword! En die Heiliges het Heiliger geword! Voor MY oë! MY oë het heen en weer gegaan vernaamlik met hierdie tyd van Purim. In die sogenaamde Christelike kerke was hierdie Heilige tyd nie eers genoem nie– of sommige het met net 'n verbygaande kykie.

Dit is hierdie Bediening wat EK deur jou gebaar het wat die mense die betekenis geleer het van die belangrikheid van die bloedlyn van Mordecai en die gehoorsaamheid van ‘n Ester. Nou gee EK jou 'n nuwe mandaat om aan die Bruid te gee. Moenie bekommerd wees oor diegene wat wil smaad en bespot nie. Moenie bekommerd wees oor die uitdrukking op hulle gesigte nie. Julle moet net gehoorsaam en hierdie is die woorde wat EK te sê het.

EK, YAHUVEH, beveel die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH hierdie dag om te bid vir die Twee Getuies. Bid vir die Twee Getuies. Want die tyd kom dat EK die engele gaan stuur, o so binnekort om vir die Twee Getuies te bevestig wie hulle is in MY.

Keer-op-keer, het satan probeer om hulle lewens te neem. Net soos daar 'n Bruid is van YAHUSHUA HA MASHIACH, is daar 'n bruid van satan. Hierdie Bediening het hulle keer-op-keer teëgekom en dit nie geweet nie. Daar is diegene wat jou haat met so 'n wraak. Selfs die 200 hekse was opgerig deur die hand van satan om teen jou te bid, die een wat EK MY “Ringmaiden” noem. [Nota: Tydens Purim, op hierdie tyd wat hierdie Woord gegee was in Afrika, dit was op die nuus en internet: het 200 hekse byeengekom om hulle toordery en vloeke uit te spreek.]

Maar EK, YAHUVEH, sê! Hulle aanvalle kon nie deurkom nie want EK het die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH gekry om julle te bedek. Voordat hulle hierdie aarde verlaat, voor die Twee Getuies verlos word as die eerstelinge, sal hulle weet wie hulle is in MY. EK beveel al die lede van die BRUID van YAHUSHUA HA MASHIACH! Begin nou bid vir hierdies wat EK die Twee Getuies noem! Kyk, EK, YAHUVEH, vertel 'n geheim aan die wêreld! Kyk EK doen iets nuuts! Dit is een vrou en een man!

Omdat julle manne smaal en spot! Net soos EK Deborah opgerig het as Rigter oor die hele Israel [Rigters 4:4], so ook rig EK [hulle] op, so was dit ook voortbestem: hulle wat kom sal 'n gees hê soos ‘n Moses – hulle wat kom sal 'n gees hê soos ‘n Elia [in Hebreeus, Eliyahu]. Maar aangesien die twee nog in die sterflike vlees is, het die aanvalle gekom vir hulle– EK, YAHUVEH, beveel die ganse Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH laat elke gebed wat julle bid hulle van nou af bedek: Dat hulle in goddelikke gesondheid sal wees terwyl hulle in hierdie sterflike liggame van vlees is! Dat hulle vrymoediger sal voortspreek! Dat hulle vyande vernietig sal word reg voor hulle oë! Net soos Elia van Ouds [in Hebreeus, Eliyahu] gebid het, so ook sal dieselfde Salwing op hierdie twee wees. Die vyande sal ineenkrimp uit vrees want hulle gaan herken die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH is hier. So is dit met hierdie Heilige tyd van Purim. EK wys julle hoe digby is die einde naby. Want reeds sê EK vir julle om die Twee Getuies te bedek wat op hierdie aarde is. Ja, hulle is reeds hier maar hulle is so nederig en hulle sê, "Sekerlik, nie ek nie? As dit is, wil ek nie eers weet nie."

EK sê vir julle dit. En EK praat met hierdies wie EK weet die Twee Getuies is:

Julle sal weet dat julle weet, selfs voordat julle van hierdie aarde weggeneem word. Julle sal in 'n verheerlikte liggaam terugkom. Julle sal staan voor dit wat die Klaagmuur genoem word. En vlamme sal voortkom uit julle lippe! En vuur sal uit julle hakke uitkom! En julle sal verklaar wat EK vir julle sê om te verklaar! En geen man en geen vrou en geen duiwel en geen demoon sal staan nie!

Want DIE KONING VAN DIE GANSE SKEPPING WIE – EK, ABBA YAHUVEH IS, beveel die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH hierdie dag om te bid.

Maar onthou dit, wanneer julle herken wie hulle is sal julle dinge in hierdie aarde sien gebeur op so 'n manier terwyl EK vir hulle sê om te begin loslaat in die geestes ryk die Woorde wat EK vir hulle gegee het om te sê. So op hierdie oomblik, Bruid van YAHUSHUA, bid dat hulle sal glo en die Salwing sal ontvang wat EK op hulle geplaas het. Onthou hierdie, dit is een man en een vrou. Doen die werk wat jy het en doen dit vinnig. EK sê weer, doen die werk wat EK vir jou gegee het en doen dit vining.

Die van julle wat goud en silwer opgegaar het, die van julle wat EK geseën het met edelgesteentes– watter baat gaan dit vir jou wees wanneer dit agtergelaat word? EK het oorvloedig geseën, finansieel en in alle maniere! En tog het sommige van julle wat die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH is nog nooit eens vir hierdie “Ringmaiden” geskryf nie. Tog het julle in geheim gegroei met kennis en geestelik vet geword soos julle al die kennis en Salwing opgegaar het, en julle het nie gedeel nie. En tog het EK julle geen tekort gegee nie. EK sal julle aanspreeklik hou wat julle doen vir die Koninkryk van die Hemel.

Onthou Elia van Ouds [in Hebreeus, Eliyahu]? EK het hom gestuur na ‘n weduwee van Sarfat. Al was daar baie, baie weduwees in daardie land, het EK self een met die hand uitgekies. Na wie hierdie Bediening gestuur word, na wie toe EK MY Nuwe Elia [in Hebreeus, Eliyahu] stuur – wat julle aan hulle gedoen het, so ook het julle aan MY gedoen.

En EK sê dit vir julle. EK, YAHUVEH, sê dit vir julle! Enige een wat hierdie Amightywind Bediening op enige manier aangeraak of seergemaak het, of my “Ringmaiden” op enige manier, dit is asof jy geraak het en 'n skerppunt stok in die pupil gedruk het van MY, YAHUVEH se Oë. En EK sal wraak neem! En in MY Parskuip van woede sal jy ingaan. En EK sal jou vermorsel in sewe verskillende rigtings en dit is al wat hulle sal hoor terwyl EK jou op elke manier vermorsel. Verstand, liggaam, gees en siel! [Soos bevestig in Profesie 80]

Want het EK nie gewaarsku nie. "Moet MY gesalfdes nie aanraak nie en ook MY Profete enigsins seermaak nie" (1 Kron 16:22; Ps 105:15)? Jy dink jou tong het daarmee weggekom om al hierdie lasterlike woorde te spreek? En jy het boos genoem wat EK goed genoem het in MY Oë! EK sal jou laat wens dat EK jou tong uitgesny het voordat jy toegelaat was om sulke ontlasting voort te spreek.

Maar diegene wat hierdie Bediening omhels, diegene wat hierdie waarhede omhels, diegene wie hierdie “Ringmaiden” omhels – EK omhels julle. Want hierdie is nie net 'n vrou nie, hierdie is nie net 'n blote vrou nie – hierdie is 'n tuig waaruit EK, YAHUVEH, MY waarhede voortgespreek het! Vir die van julle wat hierdie waarhede ontvang het, EK ontvang julle.

Vir die wat gesmaad en gespot het, EK, YAHUVEH, het jou verwerp. Lees Ester weer. EK is gesimboliseer in daardie Koning! Hoeveel van julle is Vasti’s? Julle dink julle is so vol skoonheid; [Dink] julle hoef nie te kom wanneer EK, YAHUVEH sê, kom nie! So EK het julle verban! In MY Koninkryk sal julle nie inkom nie! Daar is 'n GROTER BEMIDDELAAR as Koningin Ester. Dit is MY SEUN YAHUSHUA! EK vertel julle dit, o Magtige Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH. Geen goeie ding sal EK weerhou van julle nie (Ps 84:11). Daar is 'n Boek van Herinnering wat opgeskryf is en al julle name is in liefde geskryf (Mal 3:16; Ps 56:8). Julle het so swaar gekry, net om Heilig te wees. So EK wil hê julle moet weet, hoe lief EK julle het.

Dit is EK wat julle gekies het om MY SEUN se Bruid te wees. Dit is EK, YAHUVEH, wat julle gekies het om MY SEUN se Bruid te wees.

[Onthou dit, die Bruid van YAHUSHUA is nie net 'n vrou nie, maar die mans en die vroue wat sonder vlek of kreukel is – in gehoorsaamheid wandel, en op die punt is om weggevoer te word om by YAHUSHUA te wees. Bid om waardig gereken te word om een van die Bruid te wees (Luk 21:36)!]

Vir die wat MY stem ken, julle sal die GEES herken wat praat, julle is waarlik MY Lammers, julle is waarlik MY Skape. Vir die ander van julle, wat sê, "Hierdie is net [Elisheva], opgepof in trots," EK sê vir julle dit: DIS JULLE WAT EK VERAFSKU! EK sal jou eendag forseer om te erken dat hierdie Bediening die een is wat EK liefhet en al die Bedienings wat hierdie Woorde sal vat en hulle rond versprei na die vier hoeke van hierdie aarde – dit is julle wat EK sal liefhê, dit is julle wat EK omhels terwyl julle die waarhede omhels van – hierdie waarhede is gerugsteun deur MY Heilige Skrifte. En hoe durf enige iemand hierdie profesieë vals noem! Vir jou om dit te sê, noem jy MY SEUN YAHUSHUA “vals”! Want is HY nie die LEWENDE WOORD nie?

Gaan weg van MY! Gaan weg van MY! Julle hoort nie eers hier nie. Al diegene wat wil sit aan die Feesmaal Tafel en aan die waarhede smul en die geestelike kos neem en ander voed, hoort hier. Dit is MY Edik. Dit is die Bevel – wat EK uitreik vanaf MY troon in die Hemel, en EK het dit voortgespreek op hierdie dag. [ Read the Banquet Table dream ]

Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH! Bedek hierdie Bediening meer in gebed. Bedek hierdie “Ringmaiden” meer in julle gebede! Wees ‘n seën vir hulle soos hulle ‘n seën is vir julle! Of EK sal jou eendag vra waarom was jy nie.

Bedek hierdies wat EK die Twee Getuies noem. Aan die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH, as julle MY vra en as julle glo, sal EK julle die antwoord vertel – EK sal meer aan julle openbaar oor wie EK die Twee Getuies noem. Hulle het julle bedekking nodig. Hulle het julle gebede nodig. Terwyl die Twee Getuies in sterflike vlees is, probeer satan hulle lewens neem om die waarhede stil te maak wat ek gespreek het. So bedek, wie ookal die Twee Getuies is in gebed!

EK, YAHUVEH was so behaag terwyl die gebede van die Bruid van YAHUSHUA voor MY gekom het op hierdie Dag van Purim - soos 'n soet geur het hulle na MY toe gekom, soos soet wierook – die engele het hulle oopgemaak en EK is so behaag. En dit is hoekom EK meer genade gehad het en EK het gesê, "Hoeveel langer wil julle hê moet EK uitstel?" O maar die einde is naby. Wanneer die verseëlde profesie vrygestel word [78], sal een van die seëls gebreek word (Openb 6:7-8). Wee oor hierdie wêreld wanneer [Elisheva] voortspreek wat EK verberg het (Sef. 1:14-16; Amos 5:18-20). O maar vir MY Geliefde Bruid van YAHUSHUA, diegene wat die lede is van Openbaring 14 en Openbaring 7 - julle hoef nie te vrees nie. Al die Gaste wat genooi is na die Bruilofsmaal van die LAM – dit is waar dat julle sal moet ly vir HOM, YAHUSHUA. O, maar die belonings wat julle het wat kom!

Op hierdie oomblik is die wapens wat die Bruid van YAHUSHUA het in die Geestes ryk. Maar EK sê vir julle dit! In die Groot Verdrukking, net soos die Koning die edik gegee het, die bevel en gesê het, “Neem op julle wapens en verdedig julself!” net so sal dit weer wees. Maar nie vir die Openbaring 14 Bruid nie. Dit is hoekom EK hulle verlos van hierdie aarde en die Twee Getuies sal te midde van daardie getal wees en dan sal hulle terugkom.

O, maar julle kosbare Bruid van Openbaring 7, julle is reeds verseël, geliefdes. Niemand kan julle seermaak nie. Daar sal 'n kort tyd wees waar julle wapens sal opneem en verdedig en die Gaste help om satan te beveg en diegene met die merk van satan. En dan sal julle wandel in daardie verheerlikte liggaam, wanneer julle die Woorde hoor, "En die wat dood is in Christus sal eerste opstaan." (1 Thes. 4:16). Siende dat julle [die vers, met] die woord “Christus” geleer het, is dit die enigste rede dat ek dit voortspreek [op daardie manier]. Dit is diegene ”wat dood is in YAHUSHUA HA MASHIACH” wat die Twee Getuies is en die wat gemartel is in daardie tyd. Hulle is in die Tweede Wegraping en sal ook saam met die Openbaring 7 Bruid opgeneem word voor die heidene se oë.

Hierdie is die geheime wat gereserveer is vir YAHUSHUA se Bruid.

Laat die ander smaal en spot. Hierdie is die feestafel wat EK voor julle dek hierdie dag. Die met geestelike ore hoor en al die ander sal doof bly. Die met geestelike oë sal sien en al die ander sal blind bly. Hierdie is die Woorde wat EK, YAHUVEH voortspreek hierdie dag, die KONING VAN DIE SKEPPING, op hierdie Heilige Purim Dag.

EK, YAHUVEH, sê maak gereed, geliefdes, die Einde is naby! Soos EK geprofeteer het deur [Elisheva] jare gelede van die Kokende Swart Bloed Plaag [Boiling Black Blood Plague] wat sal kom as 'n teken van MY toorn – spreek EK dit nou voort deur MY “Ringmaiden”: Dit is, was reeds losgelaat. Dit het begin. Die siekte is in die broei-fase en daar sal geen genesing wees nie.

Maar geliefdes, wees verseker - almal wat Heilig voor MY is, Heilig lewe en MY, YAHUVEH en YAHUSHUA eerste in hulle lewe en liefde stel, en hulle bes doen om gehoorsaam te wees aan die Heilige Skrifte - die Kokende Swart Bloed Plaag sal nie oor julle kom nie! Dit sal wees soos in die tye van ouds toe die plae losgelaat is deur Moses, voortsprekend onder die Salwing van die RUACH HA KODESH. En die plae het nie die Kinders van Israel geraak nie, net die Egiptenare wat ander gode gedien en aanbid het! En so sal dit weer wees.

Soos in die dae van Moses, so sal dit weer wees. Soos in die dae van Lot, so sal dit weer wees. Aan die sondaars wat weier om te bekeer tot dusver, vandag is die dag van Redding! Julle lees hierdie afkomstig van die “Last Chance Ministry”. Môre kan dalk te laat wees. Waarvoor wag julle? 'n Godsdiens sal julle nie red nie. Slegs 'n Heilige, liefdevolle, gehoorsame verhouding met YAHUSHUA en MY, YAHUVEH, sal julle red. Jy kan slegs teruggaan Hemel toe deur die Naam en Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH. Almal wat uitgenooi is na die Bruilofsmaal van die LAM, EK het hierdie waarskuwing vir julle, in die Groot Verdrukking die een wat kom wat algemeen die anti-chris genoem word - wat werklik die seun van satan is, die seun van verderf - hy sal kom en die naam gebruik en vervals wat wêreldwyd bekend is in elke volk en taal die naam wat Christene ken en liefhet die naam van “Jesus Christus!”

[BAIE BELANGRIK! LEES HIERDIE VOLGENDE PARAGRAAF AANDAGTIG]


Pasop! Tekens, wonders en wonderwerke word steeds gedoen en siele word steeds gered [voor die Groot Verdrukking] in die naam van Jesus Christus. Moenie vrees nie. Maar, dit was nog nie die Eindtyd nie en julle was net aanspreeklik gehou vir dit wat julle geleer was. EK, YAHUVEH, het die naam “Jesus” geëer en gesalf, alhoewel MY SEUN YAHUSHUA 'n Hebreeuse naam gegee was deur SY Hebreeuse moeder. En EK IS SY VADER; SY Naam moet MY Naam YAH bevat. Die naam van “Jesus” het MY GEWYDE NAAM uitgevee, DIE NAAM WAT BO ALLE NAME IS. MY Naam YAHUVEH en die Naam van YAHUSHUA vertaal na – 'n konstante herinnering in elke taal – YAH red! Is dit nie julle gebruik om die Seun na sy vader te vernoem nie? Hoekom dink julle is dit enigsins anders vir julle HEMELSE VADER om dieselfde te doen? Dit is 'n konstante herinnering vir julle dat, EK, YAHUVEH, en MY SEUN, YAHUSHUA, EEN is.

Dit is satan en sy dienaars wat die naam YAH vrees, maar EK ken MY Kinders se liefdevolle harte. EK vergewe julle selfs omdat julle MY ware Sabbat Rus Dag versaak, die vierde Gebod oor-en-oor breek, maar ek sal hierdie nie langer vergewe nie. Nou word julle aanspreeklik gehou vir wat julle weet. Julle word aanspreeklik gehou om ander te waarsku. Daar is 'n Hoër Gewyde Salwing in die Hebreeuse Naam van YAHUSHUA en in MY Naam, YAHUVEH. Nou is die Eindtyd naby en EK waarsku julle leer ander wat julle nou ken as waarheid. Daar is meer Salwing in ONS Heilige Gewyde Name. Gebruik hulle! Maak geen verskonings meer nie! Gedurende die Groot Verdrukking moet julle uitroep in MY SEUN se Hebreeuse Naam YAHUSHUA HA MASHIACH. MY Naam is YAH - en dit is in SY Naam – DIE NAAM BO ALLE NAME (Jes 45:23; Rom 14:11; Fil 2:9-10).

As julle dit nie nou leer nie, in die Groot Verdrukking wanneer julle bid vir bevryding, of genesing, en julle gebruik die naam ”Jesus”, onthou dat die seun van satan hierdie naam gaan gebruik as God. Hoe kan julle verwag om genees, bevry of geseën te word deur dieselfde naam te gebruik wat die seun van satan sal gebruik? Julle sal die seun van satan aanroep en dit nie weet nie. In die Groot Verdrukking, sal die seun van satan sy eie dag hê om eenkant gesit te word om aanbid te word en dit sal Sondag wees. Wanneer Sondag aanbidding verpligtend is en julle almal regoor die wêreld beveel sal word om na julle naaste Sondag kerk te gaan, pasop! MOENIE GAAN NIE.

Dit is 'n vangstrik van die seun van satan. Want elkeen wat 'n Sondag kerk bywoon gedurende die Groot Verdrukking – hulle sal die deur binnegaan betower, gevange gehou met die geeste van illusie en gedagte manipulasie en afgodery en rebellie onder baie andere kragtige demoniese geeste. Waarsku hulle nou! Hulle sal die “merk van die dier” aanvaar het en 'n kerk van verontreiniging binnegegaan het en gekies het om die “dier” te aanbid en sy fisiese sowel as geestelike merk aanvaar. Waarsku mense nou, voor dit te laat is.

Dit beteken nie dat alle Sondag kerke nou boos is nie, maar julle is so naby nou. Die Einde is naby. Julle moet die mense waarsku waar die pastore nalaat om dit te doen. Julle moet die waarheid onderrig van die Hebreeuse Gewyde Name van MY, YAHUVEH en MY SEUN YAHUSHUA, DIE ENIGSTE MESSIAS. DIE ENIGSTE BLOED WAT VERGIET IS VIR DIE MENSDOM vir die kwytskelding van sondes. EK sal geen ander bloedoffer aanvaar nie. En geen ander middelaar kan vir julle bemiddel nie! En dit sluit in geen sogenaamde dooie heiliges nie. Nie eens YAHUSHUA se EIE moeder, Miriam, ook Maria genoem, nie. Want selfs sy het YAHUSHUA nodig gehad as haar MESSIAS.

Dit is die enigste rede hoekom enige van YAHUSHUA se Bruid na ‘n Sondag kerk behoort te gaan, om die Skape en Lammers die waarheid te leer waar die pastore geweier het. Selfs al is dit een persoon op 'n keer! Hier is die goeie nuus: Net soos MY Geliefde Kinders, wie se name geskryf is in die LAM se Boek van Lewe en voortbeskik is - so ook is satan se boek van die verdoemdes.

YAHUSHUA SAL NIE EEN SIEL VERLOOR WIE SE NAME GESKRYF WAS IN DIE LAM SE BOEK VAN LEWE VOOR DIE GRONDLEGGING VAN DIE WÊRELD NIE! Julle kan nie per ongeluk kies om die “merk van die Dier” te aanvaar nie. Julle sal weet om dit nie te doen nie en eerder doodgaan voor julle dit doen.

Die enigste ware genesing, tekens, wonders en wonderwerke en opstandings kom van die Hemel. Enige ander genesing of bevryding is 'n illusie! En gedurende die Groot Verdrukking gaan daar illusies wees wat lyk of dit waarheid is, maar wat leuens is direk van die troon van satan. Leer nou! En waarsku ander nou! In die Groot Verdrukking, slegs in die Naam van YAHUSHUA – nie die naam van Jesus nie – sal ware verlossing, genesing, opstandings krag voortkom. Mense wat 'Jesus' nou liefhet en dien sal wonder hoekom hulle gebede nie beantwoord word nie. En hulle geloof sal ly en hulle sal selfs doodgaan vir hulle geloof, sonder om te verstaan hoekom bevryding nie gekom het in daardie naam nie.

Waarsku hulle. Sodat hulle gewoond sal raak om die Hebreeuse Naam YAHUSHUA, en YAHUVEH en die RUACH ha KODESH te gebruik. satan wil nie die naam YAHUSHUA, met MY Naam YAH binne-in, vervals nie.

Daar is miljoene wat hierdie lees wat die Gaste sal wees by die Bruilofsmaal van die LAM. En geseënd sal julle wees! Maar julle sal alles of 'n gedeelte van die Groot Verdrukking sien en julle oë sal gedwing word om die afgryse te aanskou. Onthou dit, MY woede is nie bestem vir julle nie. Dit is bestem vir MY vyande.

Bly Heilig en moenie toegewings maak nie en roep die Naam van YAHUSHUA aan en vertrou op SY Krag en Salwing en hou styf vas aan jou geloof. Want dit gaan nie maklik wees nie. Omdat daar gedagte-golwe in die lug sal wees wat julle sal probeer breinspoel. Leer Heilige Skrifte nou om te gebruik as 'n wapen gedurende daardie tyd wanneer Bybels verban gaan word. Maar selfs satan sal nie in staat wees om al die bybels te verbrand nie!

YAHUSHUA sal die Heilige Engele gebruik, Openbaring 7 Bruid en Openbaring 14 Bruid, asook die Twee Getuies om te weet waar die Gaste is en om hulle te help soos benodig. Die Twee Getuies sal die Gaste verdedig en wraak neem vir hulle. Leer MY ware Sabbat want EK, YAHUVEH, sal vernaamlik diegene seën en beskerm wat MY eer op die dag wat EK, die KONING VAN DIE GANSE SKEPPING, eenkant gesit het as die Sabbat Dag van Rus. Net soos YAHUSHUA die aarde bewandel het en tekens, wonders en wonderwerke op die Sabbat gedoen het – selfs in die Groot Verdrukking, veral op MY Sabbat, MY Heilige Dae - sal dieselfde gedoen word in die naam van YAHUSHUA onder die Salwing van die RUACH ha KODESH.

Daar is geheime wat EK het wat nog nie uitgespreek mag word nie. Weet net dat EK, YAHUVEH, nooit enige iemand sal verlaat of begewe wat YAHUSHUA en MY, die KONING VAN DIE SKEPPING, waarlik liefhet, aanbid en dien nie. Leer MY Naam. Dit is YAHUVEH! Die Ewigdurende Een! YAHUSHUA is MY SEUN. YAHUSHUA HA MASHIACH is julle ENIGSTE REDDER – DIE ENIGSTE NAAM EN WEG TERUG NA DIE HEMEL! Aan al diegene wat hierdie Profetiese Woord smaad en spot, julle sal op die harde manier leer dat dit gekom het uit MY, YAHUVEH se mond, en gegee was aan hierdie “Ringmaiden”. Aan MY Skape en Lammers regoor hierdie wêreld, neem hierdie Woord soos 'n kettingreaksie en laat dit weerklink regoor die wêreld. Onthou, selfs die noukeurig Uitgesoektes [elect] sal mislei word indien moontlik (Mat 24:24) want julle pastore het die Lammers en Skape laat sterf van honger. Wanneer julle hierdie Profesieë lees, is julle besig om te smul en te eet aan Heilige geestelike vleis.

Alle ander wat hierdie Woord verloën, selfs al beweer hulle om “Jesus” lief te hê, en steeds weier om die Hebreeuse Gewyde Name, die Sabbat en Heilige Dae en Feeste te leer – hulle sal aanhou om op melk te voed want hulle wil nie geestelike tande hê om hierdie Geestelike vleis te eet nie. In die Groot Verdrukking, sal hulle onthou wat hulle gelees het. En sommige sal bekeer en weet dat hierdie Bediening werklik uit die Hemel gestuur was. Vir MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en noukeurig Uitgesoektes, kyk op! Julle Verlossing kom nader. Op een of ander manier sal julle weer terugkom huis toe, Hemel toe!

So was dit gespreek, so was dit geskryf op hierdie Heilige Dag van Purim op 15 Maart 2006.

Gegee aan hierdie “Ringmaiden” van YAHUVEH en YAHUSHUA, Apostel Elisheva Eliyahu

Persoonlike nota…

Ek is geinteresseerd om te hoor van die wat hierdie vraag vra van YAHUVEH in die Naam van YAHUSHUA en 'n antwoord gegee is, sal julle vir my skryf en dit met my deel? Ek weet dit, dat die Twee Getuies, wie hulle ook al is, die gebede en die liefde van die Bruid van YAHUSHUA en die Gaste van die Bruilofsmaal van die LAM, nodig het. Ek het wakker geword met hierdie somber openbaring en uitgeroep vir die beskerming van die Twee Getuies, nadat ek hierdie woord gegee is. Openb. 11:3-13.

Voel asseblief vry om hierdie profesie te kopieer en te deel. Die oes is groot en werkers so min. Al wat ek vra is dat julle asseblief net sal terug “link” indien julle op julle webblad publiseer en hou asseblief hierdie boodskap ongeskonde, insluitend hierdie persoonlike nota wat ek deur die RUACH gelei was om te deel. Vertalers, sluit asseblief alles in wat geskryf is.

Die werk van die Twee Getuies sal wees soos geen ander werk wat gegee is nie. Ek ween vir hulle onder die Salwing, omdat die werk wat hulle moet doen nie beny moet word nie. Hulle sal meer afgryse sien as wat nog ooit op hierdie aarde gesien was. Doen asseblief soos YAHUVEH gesê het en bid vir die Twee Getuies. Bid asseblief vir seëninge op hulle op alle maniere. Terwyl hulle in hierdie sterflike liggaam is, bid dat die Heiliges vir hulle liefdevolle ondersteuning en bemoediging sal gee. Bid asseblief dat hulle die salwing wat aan hulle gegee is, sal glo en ontvang en sal gehoorsaam en alles sal doen wat hulle moet doen. Bid vir beskerming van Die Heilige Muur van vuur wat hulle sal omring van alle kante sodat geen man, vrou, demoon, duiwel, hulle sal kan seermaak terwyl hulle in daardie sterflike liggaam is nie.

Pasop Pronkende Geveinstes!

Enige een wat spog dat hulle een van die Twee Getuies is, soos die een wat homself "Elijah the Tishbite" noem, of die man Hawkins wat godslastering geskryf het in die “Book of YAHUVEH” is nie een van hulle nie selfs wanneer die Twee Getuies in die straat lê, het hy gesê hulle lê daar vir 3 ½ jaar in plaas van 3 ½ dae, ek het dit gelees met my eie oë, hierdie mans en ander wat dit doen in trots.

Die regte Twee Getuies wil nie eers daardie roeping op hulle lewens erken nie. Hulle is nederig en glo nie dat hulle waardig is vir so 'n hoë roeping nie en hou aan sê, "Sekerlik het julle iemand beter." Dit is wat YAHUVEH my gewys het, dis hoekom die skrifte sê dat hulle geklee is in sak en as. Dit is simbolies van nederigheid en rou vir die afgryse en sonde wat hulle sal sien en wat hulle nou sien.

Ek het geweet vandat ek ‘n Geestelike Staf gegee was, en my, destydse 6-jaar-oue seun, een van my identiese tweeling seuns, het dit in die Geestes ryk gesien en beskryf en ek het die gewig daarvan gevoel, 19 jaar gelede, en elke keer wanneer dit in die Geestes ryk gebruik was het dit net swaarder geword tot op 'n punt waar dit nou ander neem om my arms bo te hou, wanneer dit gebruik word onder leiding van YAHUVEH.

Hierdie Bediening het iets te doen met die opsporing van die Verbonds Ark, die 144,000 soos in Openbaring 14 en die Twee Getuies. Alleenlik soos die jare verby gegaan het, het ek begin verstaan en is daar meer openbarings gegee deur die profetiese woorde wat aan my gegee is. Daar is 'n boek wat nou geskryf word deur 'n ander lid van die Bruid van YAHUSHUA [Openbaring 14] wat al haar tyd spandeer en skenk om al die profesieë, visioene, drome en hoorbare woorde van YAHUVEH gepubliseer te kry. Bid asseblief vir haar, want hierdie is ‘n groot werk. Bid asseblief ook vir die regte uitgewer. Ons probeer om die Profesieë in verskillende tale vertaal te kry sodat hulle ook in boekvorm kan wees. Wanneer ons nie langer op die internet is nie, sal die boeke dan ten minste daar wees tydens die Groot Verdrukking.

Ons het nog steeds 'n Hebreeuse vertaler nodig onder baie andere tale. Kom asseblief na vore as jy jou tyd vrywillig wil aanbied om hierdie werk te doen. Ons het toegewyde en gefokusde vertalers nodig wat hierdie werk so ernstig sal opneem soos ek, nie verbygaande skepe in die nag nie. Bid asseblief en kyk of dit jy is.

YAHUVEH (ook gespel YAHUVAH, YAHVEH, YAHWEH) seën julle almal.

Apostel Elisheva Eliyahu
Profesie 143, ‘n Einde Word ‘n Nuwe Begin!

Geskryf/Gespreek onder die Salwing van die HEILIGE GEES (RUACH HA KODESH)
Deur Apostel Profeet Elisheva Eliyahu
Ontvang 20 Maart 2019|Vrygestel 4 April 2019


Hierdie het voortgekom tydens ‘n 15 uur maraton Purim vergadering met die Asiër gemeente, terwyl Elisheva ‘n seën gebid het oor die ongebore baba van haar geestelike dogter Mimosa, wat swanger was op daardie tydstip.


Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het

-met Profeet Elisheva se Heilige tale soos GOD se GEES uiting gee. (Hand.2:3-4) van hemelse of aardse tale (1Kor.13:1) Elisheva spreek voort in tale wat Profesie laat voortkom (1 Kor.14:6)

Ons gebruik die HEBREEUSE NAME van GOD:

Soos in Alleluia (Hallelu YAH) wat beteken “Prys YAH”,”YAH is GOD se HEILIGE, GEWYDE NAAM,”YAHUVEH of YAHWEH, GOD DIE VADER YAHUSHUA, GOD SE ENIGSTE GEBORE SEUN - (HA MASHIACH beteken Die MESSIAS; ELOHIM beteken GOD.) Die Openbaring van SH’KHINYAH GLORY – as die PERSOONLIKE NAAM van die RUACH HA KODESH (In Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”)-is ook op hierdie webwerf. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID)

Addisioneel, ABBA YAH beteken “VADER YAH” en IMMA YAH beteken “MOEDER YAH.” In Hebreeus is die GEES VAN GOD vroulik, verwys na as “SY,” en word so vervat in die Profesie en Skriftuurlike voetnotas onder-aan. Alle direkte verwysings na GOD is hoofletters.

(Skrifaanhalings vanuit: Woord en Getuienis Bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui)

* * * * * * *

YAHUVEH se Waarskuwing voor die Profesieë:

Elisabeth (Elisheva), EK het jou lank gelede gewaarsku om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was, het EK dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is deur die Mond van Die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se WIND wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING. Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. Jes 42:8
(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD beveel dat die volgende as waarskuwing bygevoeg word vir hulle wat spot:

“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.” 2 Kronieke 36:16


En van Profeet Caleb:

Ek waarsku julle almal – diegene wat kom teen hierdie Bediening en HIERDIE PROFESIEË en Elisheva en Myself — en al die Bedienaars van AMIGHTYWIND MINISTRY – EK WAARSKU JULLE NOU, Moenie Die Gesalfdes van YAHUVEH aanraak nie en moenie SY Profete skade berokken nie

(Psalm 105:15…1Kron16;22) Sodat die Staf van die Woede van YAH op jou neerkom. Maar vir hulle wat geseënd is en hulle wat ‘n seën is vir hierdie bediening, getroues, en hulle wat die Profesieë ontvang, seëninge sal op jul daal – alles om dit wat aan YAH behoort te beskerm in Die NAAM VAN YAHUSHUA.

* * * * * * *

PURIM ASIAANSE VERGADERING
Oorskrywing Voor Profesie

Jessie: “Ons verwelkom Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu, neem deel aan ons vergadering”

Elisheva: “Wo Ai Ni! Ni Hao! Ek is lief vir almal van julle! [laggend] Dit is Apostel Profeet Elisheva Eliyahu. Soentjies en drukkies vir julle elkeen in die NAAM VAN YAHUSHUA. Gelukkige Purim! Dit is ’n dag van oorwinning oor al ons Hamans en oor alle Esaus, almal het hulle.

En dit is die dag waarop ons Esther se oorwinning vier wat sy besorg het aan almal wat Jode was, anders sou ek nie hier gewees het nie en daar sou geen bloedlyn gewees het om voort te bring nie, die bloedlyn van YAHUSHUA.

Hierdie is ‘n baie spesiale dag want op hierdie Purim — is dit die eerste dag wat ek het om die pragtigste Asiër-Gemeente te groet, my geestelike kinders waarvan ek die eer het om al jul gesigte te sien, ek het trane in my oë, ek het elkeen van julle so lief!”

[Video gesny gaan vorentoe tot by die vergadering]

Mimosa (June vertolk): Toe sy gedink het daaraan — dat sy Momma Elisheva, broer Sylvester, suster Talia, Momma Kathrynyah en Dad Adam gaan ontmoet, kon sy nie help om te lag nie en die mense om haar het gedink sy is vreemd, maar sy was vol vreugde en lag en Blydskap van ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA en IMMAYAH.

Elisheva: My dogter Mimosa is swanger en ek wil ‘n seën oor haar baba bid. Dan vra ek weer vir David en Peter om ook ‘n seën oor Mimosa te bid, as hulle dit asseblief sal doen.

Elisheva: Vra vir haar hoeveel maande van swangerskap is dit?

June (tolk vir Mimosa): Omtrent 34 weke ongeveer 8 maande nou”

Elisheva: O, pragtig! Sê vir haar sy moet haar hand op haar maag sit en ek gaan ‘n seën oor haar baba bid. En vra sy vir YAHUSHUA vir ‘n seuntjie of ‘n dogtertjie of maak dit saak? Ken sy die name? Wat is die name wat sy hulle sou wou noem?

June (tolk vir Mimosa): Sy sê dit is waaroor sy wil hê Momma moet bid. Sy wens dat sy ‘n dogtertjie sal hê, maar sy sal aanvaar ongeag of dit ‘n dogtertjie of ‘n seuntjie is. En sy het gesê laat die wil van YAH geskied. Dan vra sy ook vir gebed vir die dag van die bevalling en dat die baba se geboorte vreedsaam en glad sal verloop. Wat die baba se naam aanbetref, sal dit fantasties wees as Momma vir daardie baba ‘n naam kan gee.

Elisheva: O, ek ken net Engels nie Chinees nie. Ek laat dit oor aan YAHUSHUA om vir haar te sê (giggelend)

Momosa: O, reg, dit is goed so.

Elisheva: Ok, ek bid. Sê sy moet haar hand op haar maag sit, en sê vir my as die baba beweeg, sê vir my as die baba spring. Ek vra vir almal om saam met my te bid vir Mimosa en haar baba. Vir seëninge oor haar en haar baba en ‘n maklike bevalling vir haar met die minimum pyn.

Ek gaan eers in heilige Tale spreek dat die salwing van IMMAYAH in haar baba sal ingaan en dat Mimosa meer salwing sal kry.

ABBA YAHUVEH in die NAAM VAN YAHUSHUA ha MASCHIACH, asseblief, wat is dit wat U wil hê ek moet sê vir hierdie pragtige dogter van U, YAHUSHUA? June, jy kan sê wat ek gesê het

[ Heilige Tale...] Salf ieder en ‘n elk van hulle wat hierdie Tale nou hoor. June sê dit —dat elkeen wat nou na hierdie tale luister meer salwing sal kry en gevul sal word met die lewende water van die RUACH HA KODESH ons IMMAYAH.

PROFESIE 143 BEGIN

Dit was opgeneem deur ‘n bandopname. Hier is die oorskrywing.

O, MY kinders, MY kinders, MY kinders, MY kinders, MY Asiër, MY Asiër, My Asiër, MY Asiër-kinders, O, hoe lief het EK, YAHUSHUA, julle.

Julle het jul slaap opgegee sodat julle instaat kon wees om te vergader op hierdie Purim. [Heilige Tale...]

EK kon nie dat Elisheva net gaan en die Profesieë doen en lees nie.

Want EK het haar beveel om ‘n ieder en elk van julle te groet, om mekaar te leer ken.

Hieroor sal julle weet wie waarlik aan MY behoort — vir die van julle wat nou in hierdie groep is wat liefde vir mekaar het. [Heilige Tale...]

Soos dit ‘n nuwe geboorte is wat kom met Mimosa, so is dit ‘n nuwe geboorte wat na hierdie AMIGHTYWIND Asiaanse tak van hierdie bediening toe kom, soos EK beveel het dat David en Abigail en Peter hulle werke voor MY neerlê om saam met Elisheva in hierdie bediening in te gaan wat binnekort 25 jaar oud sal wees [aanlyn] alhoewel dit in werklikheid vroeër as dit begin het. [Heilige Tale...]

Haar baba simboliseer ‘n nuwe begin, ‘n nuwe begin van ‘n nuwe Salwing en ‘n ieder en elk van julle wat die Heilige profesieë sal ontvang en glo.

Want julle sal dinge hoor wat julle nie voorheen gehoor het nie, soos EK haar laat uitgaan het oor iets waarin sy sterk glo, selfs al is dit riskant, en sy deur ander gekritiseer kan word. Want met tye lyk dit so wankelrig terwyl EK vir haar nuwe openbarings gee uit die Hemel, maar geen Profesie het nie bewyse dat dit die waarheid is nie. [Heilige Tale...]

Net soos dit met MY Ezra is, MY Caleb, haar man. [Heilige Tale...]

Alles wat EK in die begin geprofeteer het was waar. Daar was geen liefde soos hulle vir mekaar gehad het nie. Die Salwing was so groot dat twee Salwings een geword het, maar onthou dit: EK kan seën tot diegene wat MY gehoorsaam — in dieselfde Profesie, van hulle wat MY verontagsaam, neem EK weg. [Heilige Tale...]

EK gee en EK neem weg, maar EK laat julle nooit met leë hande nie. Wat julle ookal neerlê op die offeraltaar, net soos EK met Abraham gedoen het [toe hy gedink het dat hy vir Isak moes offer], het EK ‘n ram in die bosse gehad wat daardie offer sou wees.

Soms dink jy wanneer jy iets op die offeraltaar neerlê, dink jy dat jy dit nooit weer sal sien nie en EK sê vir elkeen van julle dat julle nooit die geskenk liewer moet hê as die GEWER van die geskenk nie.

Dit is EK, YAHUVEH. Dit is EK YAHUSHUA. Dit is EK IMMAYAH. [Heilige Tale...]

Elkeen van julle moet alles wat julle het op die offeraltaar neerlê soos Esther gedoen het terwyl sy voor die koning te staan gekom het.

Terwille van die Jode, was sy selfs gewillig om haar lewe neer te lê en geoffer te word.

Maar EK belowe julle dit — EK YAHUSHUA, belowe julle dit. Wat EK ookal moet wegneem, is om rede dit net vir ‘n tyd en ‘n seisoen was. EK sal niemand wat geroep is om die Bruid van YAHUSHUA te wees, toelaat om ongelyk gebonde te wees nie.

Lig en duisternis kan nie saam wees nie. Want die duisternis sal altyd probeer om die lig uit te doof maar wanneer die lig kom doof dit die duisternis uit.

Bid vir hierdie man wat Ezra genoem word. Want daar is ‘n heilige Caleb binne-in hom opgesluit. [Heilige Tale...]

Maar verstand-manipulasie het oor hom gekom — selfs tot by die vals Profesie wat hy nooit vantevore geprofeteer het nie.

Bid vir die dood van die Hamans en Esaus, wat hierdie toordery op hom gesit het.

En Lily en haar Chinese toorkuns — sy is soos ‘n Haman; sy is soos ‘n Esau — en die een wat Christina Gunther genoem word, wat dit waag om die naam D’vora te besmet! Sy voer vir Ezra vals profesieë, noem hom Moses en Henog.[Heilige Tale...]

EK sal MYdogter nie toelaat om die skande te dra nie,

want hy is verwyder uit die leierskap vanaf 24 Februarie 2019.

En as hy nie die roeping, die goeie werke wat EK in hom begin het, wil voltooi nie — en EK draai nou na MY Asiër-kinders, MY nuwe YDS’se. Julle is die nuwe “YAHUSHUA’S demon stompers” — as julle heilig leef en onderhouers van die Gebooie is —

Roep die nuwe Caleb na vore, wat ‘n naam in Hebreeus is wat “heelhartig” beteken, om die ander deel te wees van die salwing van Elisheva.

Want haar gesig sal nie alleen daar wees as leier nie. Want die werkslading is so hewig in ‘n internasionale bediening, in 50 tale en meer.

Maar dit is julle, MY Asiër-kinders, waarheen Ek haar geroep het op hierdie aand van Purim. Want elkeen van julle is gesalf. Die glans oral op julle gesigte — vir elkeen wat hulself aan haar voorgestel het, maar dit sê EK vir julle daar sal uiteindelik ‘n duisend wees.

Uiteindelik sal daar meer groepe van ‘n duisend wees, terwyl elkeen van julle uitgaan en jul sê “daar is ‘n gesalfde Profeet” en EK sal voortspreek deur haar.

EK sal vir julle nuwe openbarings gee, maar moet nooit die Profesieë net eenmaal lees nie. Want daar is lae van waarheid in elke Profesie. Dit is soos ‘n ui.

En moenie op jou eie begrip vertrou nie, maar erken MY in al jou weë — en EK, YAHUSHUA & EK YAHUVEH & EK IMMAYAH, sal jou weë rig.

Moenie bevrees wees vir dit wat Ezra profeteer nie—want Elisheva, dit is nie jou skande nie. Dit is nie jou skuld nie. Elkeen werk hul eie heil uit met vrees en bewing.

Ek YAHUSHUA, dwarsboom niemand se wil nie — satan kan nie — iemand se wil dwarsboom nie. Dit is hulle keuse. EK sê dit vir julle.

Hy [Ezra] profeteer [3 dae van duisternis wat begin] op Paasfees, 19 April 2019 —

Die demoon van ‘n fariseer, die demoon van arrogansie en trots, die demone wat gevoer was en wat hom gevoer het, is nie eens meer mens nie — hierdie drie vroue, Lily, wat julle ken as Shengya Pu, Christina Gunther wat dit waag om die naam van D’vora te besmet en Tatiana Willams... en Donovan Todd, Stephen [William] Rossi [Jr.] en Jason Benn — gebruik almal verstand-manipulasie op hom.

Gewoonlik was hy bang en het hy vir Elisheva gesê “ek wil nooit ‘n vals profesie gee nie, ek wil nooit die vrees vir YAH verloor nie.”

Hy was veilig in die arms van sy vrou. Hy het geweet dat sy hom net Hemel toe lei.

Toe hy na haar toe gekom het was hy nog net 5 jaar in YAHUSHUA —net ‘n baba wat uit Ortodokse Judaїsme gekom het, wat uit Kabbalah gekom het, tog het die demone nie...[Heilige Tale...] — Na 600 verskillende profete het hy gegaan, net om goeie woorde vir homself te hoor, dus het Elisheva hom begin waarsku “hierdie mense probeer jou hel toe vat. Hulle spot met jou. Hulle probeer om mekaar te oortref in visioene” maar hy wou nie luister nie.

Op die 3de Desember het hy op haar geskree en gesê terwyl hy gegaan het “My liefde vir jou het nie gesterf nie” maar nou vervloek die demone haar selfs deur hom en die duiwel spot terwyl die heel eerste profesie, wat hy gee, sal wees [bewys word as vals] op Paasfees 19 April 2019.

Hy is reeds besig om dit voor die wêreld te spreek en EK sal gebruik— net soos EK Eliyahu van Ouds gebruik het om die Berg Karmel te bestyg en die vals profete van Baal te ontbloot — so sal EK hierdie vrou gebruik, hierdie Ring-Diensmaagd, hierdie Profeet van MY, om te maak dat haar man homself verneder terwyl sy, as die Eliyahu van Nuuts, hom ontbloot en hulle dwing om op te gaan na die Karmel-Berg en aan almal te bewys dat jy nooit ‘n vals profeet hoef te vrees nie.

Want MY skape sal na geen ander herder toe kom nie. Hulle herken MY stem, EK, YAHUSHUA.

Hy het leuens geprofeteer, net om hom te bespot — satan spot met hom en hierdie is die woorde wat hy spreek, “Op [hierdie] Paasfees sal daar drie dae en nagte van duisternis wees, en die bodemlose put van die hel sal oopgaan en demone sal uitstroom uit die bodemlose put van die hel.

En hy spot selfs nog verder, terwyl hy vir die mense sê om te bekeer. Wat gaan hulle doen wanneer dit gebeur?”

Maar EK sê vir julle hierdie is nie Ezra wat praat nie—dit is nie Ezra Caleb nie. Hierdie is gedagte-manipulerende demone wat ‘n houvas op sy verstand het en dit verwring het en selfs die liefde vir Elisheva verander het in haat en sê, dat sy die “Jona” is wat in die maag van die walvis is. Hy sal weggeraap word maar in plaas daarvan dat sy in die maag van die walvis sal bly vir 3 dae, sê hy dat hy uit die Hemel sal terugkeer vir haar in drie jaar na baie lyding, terwyl hy die plae oor haar uitroep.

EK herinner julle weereens, hierdie is nie die “Pa Ezra” nie, dit is nie “Ezra Caleb” nie. Waar satan ingekom het om te doen wat niemand anders kon doen nie, selfs om ‘n YouTube kanaal dood te maak wat 9 jaar lank gestaan het aangesien hy die een was die aanslae en houe daaroor uitgeroep het.

Daarom, almal van julle, bid dat dit terugkeer. Want dit is ‘n groot gedeelte van hierdie Bediening met duisende videos daarop, duisende van die Profesieë, wat praat oor die profesieë en openbarings van MY, YAHUSHUA.

Moet hom nie haat nie. Moenie die toorn oor hom uitroep nie. Bid teen die Hamans en die Esaus net soos Amalek. Hulle sal nie meer op hierdie aarde wees nie.

Hy sal vry wees om MY weereens te hoor. Want net in sy mond sê hy dat hy bekeer, met sy hart is hy ver van MY af en so vol demone nou — soos hierdie vals profesieë hom opbou tot ‘n goue kalf om aanbid te word. En Elisheva sal geen deel hê daaraan nie! [Heilige Tale...]

Hierdie is die geboorte van ‘n nuwe begin. Want ‘n einde sal ‘n nuwe begin wees.

EK kan die Caleb binne-in hom bevry. EK het die man in die begraafplaas bevry van ‘n legioen demone.

Bid dat hy die gees van bekering sal hê. Bid dat hy die arrogansie en trots en rebellie neerlê. [Heilige tale...]

Want hierdie mense wat dit doen is gevalle engele. Hulle is nie meer menslike DNA nie. Gevalle engele het binne-in hierdie mense ingeloop, sewe van hulle. [Heilige Tale...]

O, hulle het ‘n gedaante van goddelikheid maar geen goddelikheid van binne nie. [Heilige Tale...]
Bid dat die nuwe man, die geheime man van Israel na vore sal kom - die een wat aan Elisheva se sy sal staan, die een wat gebore en getoë sal wees in Israel en die salwing van die Profesie in haar sal aanwakker.

EK gaan nie sê of daardie nuwe man sal voortkom uit Ezra nie. EK IS sê dit, bid, bid, bid terwyl die dae van 19 April nader kom, EK gaan haar gebruik om te Profeteer op die mees onverskrokke manier as wat sy ooit vantevore gedoen het terwille van sy siel.

Bid dat hy die vrees het vir MY, YAHUVEH & MY YAHUSHUA. Bid dat hy hierdie leuenagtige demone sal bestraf wat hom nou omring, soos hy MY dogter verlaat.

Soos hierdie Bediening gegroei het op hierdie aarde neem dit waarlik twee om dit te dra, maar Elisheva kla nie. Sy wil net haar Heilige man weer terughê. Daarom hoor julle heeltyd Mimosa en Jane, [dat] sy nodig het om vir haarself te bid.

In plaas daarvan is haar oor ingestel op die Hemel en vraend wat die volgende woord is —24 uur per dag— as sy nie slaap nie is sy besig om te bid, sy werk vir die Koninkryk van die Hemel.
Dit is waarom satan haar so hard getref het op ‘n manier wat — net iemand wat sy liefgehad het as eggenoot, haar kon tref [stem raak bewerig, Heilige Tale...]

Bid vir die Salwing wat hom sal losbreek terwyl die gees van vrees, van EK, YAHUVEH, hom sal verteer wat die begin is van wysheid [Spr.9:10] waarvan hy op hierdie oomblik niks het nie!
Terwyl Ortodokse Judaїsme en Kabbalah hom trek, het hy vrees om sy biologiese familie aanstoot te gee. Onthou dat 90 % van Israel in mistisisme is, die betowering van kabbalah—en Ezra was daarin gebore.

Sy Hebreeuse verlossingsgebed—op YouTube— video het meer as 300,000 besigtigings gehad. Byna almal van hulle het MY, YAHUSHUA, aanvaar as MESSIAS, DIE ENIG VERWEKTE SEUN VAN YAHUVEH en hulle het MY aanvaar as HERE GOD ALMAGTIG, ‘N MEDE-SKEPPER.

Maar hulle het die demone binne-in hom aangewakker. Want hy was nooit bevry nie. Hy het nog net na MY, YAHUSHUA, toe gekom.

Op geen ander plek het EK vir ‘n gemeente gevra om te versamel en haar te bedek in gebed soos EK nou in hierdie Profesie doen nie.

Want almal hier verlang om die Bruid van YAHUSHUA te wees. As jy ‘n gebod-onderhouer is en nie opsetlik die gebooie breek nie, is jy MY kind. Bid dat jy waardig geag sal word om MY Bruid genoem te word.
EK sê vir jou, Mimosa, MY geliefde , geliefde dogter, terwyl Elisheva haar hand uitstrek na jou en jou baba binne-in jou baarmoeder, salf EK jou groter om ’n magtige gebedsvegter te wees, en EK salf daardie baba in jou baarmoeder om gebore te word met ‘n gelag, ‘n onuitspreeklike blydskap vol heerlikheid.

En selfs wanneer mense hierdie baba sien sal hulle weet dat EK, YAHUSHUA, jou geseën het en hierdie baba geseën het.
Want selfs nou is MY Hand op hierdie kind. Want jy is ‘n moeder gevul met groot liefde. [Heilige Tale...]
Op hierdie oomblik— soos die een wat Johannes die Doper genoem was gespring het in die ma se baarmoeder—so ook gaan die Salwing op jou kind, en so ook op jou.

Spring! Spring, spring MY kind. Spring van blydskap, spring van blydskap in jou ma se baarmoeder. Want EK het jou gesalf uit die mond van hierdie kind— selfs as ‘n jong klein dingetjie, sal EK wys dat EK voortspreek uit die mond van ‘n baba.

Jy is geseënd MY geliefe dogter. Want EK het vir jou ‘n spesiale kind gegee. MY hand is op jou en jou huishouding. Seëninge op alles wat jou hand skep. [Heilige Tale...]

Onthou dit, hierdie is ‘n nuwe begin. EK kon Elisheva aan so baie ander verskillende tale laat bedien het op hierdie dag van Purim, maar EK het MY Asië-kinders gekies.

EK het MY geliefde Asië-kinders gekies en baie van julle is alreeds die Bruid van YAHUSHUA, maar moenie opgeblaas raak met arrogansie en trots nie.

Bly nederig voor MY. Leer die les van Ezra, ‘n man wie eens op ‘n tyd 100% behaal het in MY oë, en net dae later het die gees van arrogansie en trots in hom ingegaan. En hy het eerder na vals leuenagtige visioene uit die hel geluister wat gegee was deur gevalle engele.
Selfs in haar tale hoor julle nog steeds die word MY Caleb, selfs al het hy niks meer van die salwing om met haar te deel nie.

Bid, bid, bid dat hy genoeg Salwing sal hê om terug te kom, terug te kom na MY YAHUSHUA— en nie net vir ander sê om na MY toe te kom nie, maar hyself moet dit bewys.

Waar hy almal verlaat het en afgesny het uit sy lewe —enige iemand wat geweier het om Elisheva te verraai, omdat hy haar ‘n ongehoorsame vrou genoem het, omdat sy geweier het om aan hom onderdanig te wees en te sê dat hy die HOOF van hierdie Bediening van AMIGHTYWIND is.
Weer en weer en weer het sy dit hard uitgeskree, het sy dit duidelik uitgeskree. Alleenlik ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH is die HOOF van hierdie Bediening. HULLE is die GODDELIKE HOOF.

Daarom doen EK ‘n nuwe begin en EK roep magtige manne van YAH na vore om haar te help, om hulself te verneder, om aan haar sy te staan. David en Peter, EK vra vir julle, lê julle Bedienings neer.
Help hierdie vrou van MY, hierdie Apostel, hierdie Profeet, MY Ring-Diensmaagd. Sluit aan by hierdie Bediening saam met haar, want dit is nie haar Bediening nie. Dit is soos David gesê het, dit behoort aan die GODHEID die HEILIGE DRIE-EENHEID.

Bereik Asië terwyl julle kan, voordat China die deure van Taiwan sluit. Want ‘n oorlog kom na Taiwan toe.
Dit is waarom EK vir Elisheva gesê het om nou vinnig te werk te gaan. Daar is geen tyd om ‘n fisiese gebou in Asië te bou nie.

O, MY kosbare, kosbare Asiër-Bruid, kom na vore! Ander sal aansluit. Versprei die Woord dat julle hier was sodat die skare volgende keer groter sal wees. MY begeerte is om ‘n ieder en elk wat waarlik aan MY behoort, te seën.

En Elisheva jy hoef nie bang te wees as ‘n vyand insluip nie. Want EK sal hulle vervloek soos EK gedoen het met die vyeboom — en geen vrug van boosheid sal hulle instaat wees om [vir] ander te voer nie. Want hulle sal soos ‘n Haman wees en hulle sal gehang word deur hul eie woorde.

Mimosa Ek gebruik jou as ‘n voorbeeld van ‘n nuwe begin terwyl almal van julle jul slaap opgegee het, ‘n opoffering, om met mekaar te vergader, om te hoor wat MY profeet te sê het.
Want sy is op ‘n baie unieke manier gesalf. Julle sal nooit ‘n ander Bediening soos hierdie sien nie. Julle sal nooit ‘n ander profeet soos hierdie een ontmoet nie. Sy is MY een en MY enigste Ring-Diensmaagd en EK het nie die vyande van hierdie bediening vergeet wat in die Asië-tak is nie.

David het gegaan en hulle gewaarsku en een van hulle, sy noem haarself Happy Yoyo. Daar is niks “happy” omtrent daardie vrou nie. Sy is nie eens ‘n vrou nie, sy is ‘n gevalle engel in vermomming.
Sien julle nie MY kinders? Meer as die helfde van hierdie wêreld, nie nou meer menslike DNA nie. Net soos in die dae van Noag, so is dit nou.

Hulle sal hulle aliëns noem en hulle sal sê daar is goeies, en daar is slegtes. Moenie mislei word nie, hulle is almal bose gevalle engele.

EK het MY Heilige engele wat oorlog voer terwille van julle. Waarom sou EK ‘n aliën moet stuur? EK sal nie. Moet dus nie hierdie leuen glo wanneer jy dit hoor nie.

EK het reeds vir Elisheva Profesieë gegee aangaande die gevalle engele. Sy is so opgehoop met videos wat gedoen moet word.

Gedurende die tyd wat Ezra en sy bymekaar was, was daar in die bestek van 3 jaar meer as ‘n duisend profesieë —satan moes kom en hulle verdeel, maar hy kon dit op geen ander manier doen nie. Niemand in die wêreld kon dit doen nie, behalwe haar eie man, wat EK eens op ‘n tyd die mees gesalfde man op hierdie aarde genoem het. [Heilige Tale...]

Onthou, onthou, onthou, dit is die gebede van die regverdiges wat baie vermag. Ek hou MY ore doof vir die gebede van die goddelose. EK verhoor nie die gebede van die goddelose nie. Alleenlik deur DIE NAAM EN DIE BLOED VAN YAHUSHUA kan jy voor die Troon van YAHUVEH kom.

Daar is bewys agter elke Profesie. Indien nie in die Bybel nie, sal jy dit vind in die ouer boeke.
O, kom na MY toe MY kinders. Leun nader na MY. Want dit is geen ongeluk— dat enige een van julle [Heilige Tale...] nie gekies was nie. Elkeen van julle is met die hand uitgesoek om vanaand te wees waar jy is, by die eerste gemeente van die Asiaanse Bedieningstak van AmightyWind.

Onthou, AmightyWind is ‘N MAGTIGE RUKWIND

WIE die RUACH HA KODESH is.
Elke naam van hierdie Bediening, die Alef en die Tav, die RUACH HA KODESH HOLY FIRE, is nie die naam van ‘n man of ‘n vrou nie.

Dit is die NAAM van MY, YAHUVEH & EK YAHUSHUA. Dit is die NAAM van die RUACH HA KODESH Salwing.
Elkeen van julle wil in die lewende waters swem. EK het haar vanaand na vore gebring om MY arms om julle te sit om julle te leer ken.

Glo haar wanneer sy sê dat sy julle liefhet. Want sy kom nie net met haar liefde nie, haar waardering nie, sy kom met MY, YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH se liefde.

Onthou elkeen van julle sal gevra word om iets neer te lê op die offer- altaar, hetsy dit iets of iemand is. Want David het sy bediening neergelê op die offer-altaar en het gesê “Elisheva ek het jare gelede geweet dat ek by jou moet aansluit.”

Bring dus julle gemeentes. Vertel hulle waar julle is. Want hierdie werk om Asië te bereik neem die kombinasie van die Salwing binne-in almal van julle en almal wat nog moet kom.
EK het ‘n profesie vir die Asiër-Bruid om voort te kom! Deur MY NAAM EN MY BLOED! Julle was so vervolg [Heilige Tale...] maar julle is ook die moedigste terwyl julle selfs gewillig is om jul lewens vir MY neer te lê.

Niemand sal julle ooit oorreed om weg te draai van MY, YAHUSHUA, af nie. Julle sal nooit die merk van die dier aanvaar nie, en EK belowe julle dit, en EK praat nou met die gaste,[ Heilige Tale...] om uit die liggaam uit te wees is om teenwoordig te wees by YAHUSHUA.
Daar kom ‘n tyd regoor die wereld—

MY kosbare geliefde kinders wie die gaste is by die huweliksmaal van die LAM, en onthou EK het julle net so lief soos EK die Bruid het, Openbaring 7 & Openbaring 14— en die Twee Getuies is deel van Openbaring 14—en julle sal leer wie die Ouer Bruid is: dit is die “first fruit” van die “first fruit”.

En die Asiaanse tak van die Bediening is die eerstes om ‘n klein lering te hoor t.o.v. wie die Ouer Bruid is. Want julle het dit nog nie gehoor nie. Die Twee Getuies is die “first fruits” van die “first fruit” en EK YAHUSHUA IS die “FIRST FRUIT”. Hulle sal opstyg met hulle verheerlikte liggame. Hulle sal staan voor ‘n Ouer Bruid huweliks-seremonie en die bruids-sluier sal gelig word.

En terwyl ‘n bruids-sluier gelig word, so sal die bruids-sluier weer gelig word van hierdie aarde af, en julle sal almal duidelik sien wie die antichris is— en terselfdertyd sal EK YAHUVEH weereens met Israel her-trou.

Want die Ouer Bruid wat die Twee Getuies is, sal terugkeer aarde toe met onbeperkte kragte. EK het reeds vir haar Profesieë gegee en julle het hulle alreeds gelees en sy het uitgegaan en getuig oor dit wat sy gehoor het.

Die Twee Getuies is een man en een vrou wat saamgevoeg is as man en vrou en hulle sal uit die Hemel kom met ‘n nuwe gedagte wat deur MY, YAHUVEH, gegee was— en selfs die stamp van hulle voete sal aardbewings reg-oor die wêreld teweegbring. [Heilige Tale...]

Waarom dink julle dat die Bybel geen melding maak, wanneer dit oor die Twee Getuies praat, of dit ‘n vrou of ‘n man is nie? Omdat EK opsetlik hierdie geheim gelos het vir Elisheva om te onthul gedurende hierdie eindtye.

EK het Deborah gebruik, EK het vir Esther gebruik. Magtige vroue van YAH! EK het vir Sarah gebruik— en as julle in die ouer boeke kyk sal julle sien dat EK vir Judith gebruik het. Het EK nie vir Rut gebruik nie?

Hierdie is YAHUSHUA se moeder in die oë van die wêreld, biologiese moeder wat aan HOM geboorte gegee het, Maria, en ook in Hebreeus genoem, Miriam.

Maar EK het julle ‘n geheim vertel deur hierdie diensmaagd—wat niemand op die aarde onderrig het nie— dit was IMMAYAH die LIEFLIKE RUACH HA KODESH wat vir YAHUSHUA in die baarmoeder van Maria/Miriam geplaas het sodat Miriam ‘n maagd kon bly.

HY was beide GOD & MENS IN DIE VLEES, DIE PERFEKTE OFFERLAM.

Die oue het verbygegaan en nuut geword. Die ou bloedverbond is nie meer van toepassing nie. Die diere offers was ‘n heenwysing na die NUWE BLOED VERBOND — YAHUSHUA is MY NAAM.

Nie een skaap en nie een lammetjie sal EK mis nie. Julle hoef nie bekommerd te wees dat julle die merk van die dier per ongeluk sal aanvaar nie. EK sal satan nie toelaat om so onregverdig te speel nie.

Hulle sal daarop aandring dat julle wegdraai van MY af; in plaas daarvan sal hulle daarop aandring dat julle die een aanbid wat hulle sê het MY vervang. Vir nou kan julle hom net die anti-mashiach noem.

Hou net julle ore na die Hemel [Heilige Tale...] en moenie julle pêrels voor die swyne gooi nie, wees versigtig.

Wees baie versigtig gedurende hierdie eindtye vir gevalle engele wat soos mense lyk— klone wat soos mense lyk. Daar is geen menslike DNA in hulle nie. Hulle het nou sintetiese bloed om hulle menslik te laat lyk. Kyk na hulle oë, onderskei hulle gees.

Julle sal mekaar ken aan die RUACH HA KODESH binne-in julle. Bid vir ABBA YAHUVEH se onsigbare mantel van beskerming om julle, soos EK vir MY dogter gesê het wat nou spreek.

Terwyl sy geslaap het, praat EK met haar, YAHUSHUA praat met haar, en IMMAYAH praat met haar en EK het vir haar gesê om van nou af, hierdie te onderrig [Heilige Tale...]

Moet nooit julle vingerafdrukke gee nie. Moet geen gesig skanderings toelaat nie. Want daar kom ‘n tyd waar dit teen julle gebruik sal word— alle biometriese data. [Heilige Tale...]

En julle sal beskuldig word van misdade net omdat julle vingerafrukke daar was, al was julle nie daar nie. Jou foto sal in ‘n kamera wys, met kullery, soos hulle dit wat op jou “smartphone” is vat en gebruik vir onheil.

Maar EK sê dit vir julle, net soos die bestraling wat daarvan uitstraal en die bestraling vanaf elke elektriese toestel insluitend ‘n rekenaar, insluitend ‘n yskas, insluitend die einste elektrisiteit in julle huise— die bestraling kom vandaar af.

Vra MY dus, vra vir MY YAHUSHUA om julle te beskerm met MY GESTORTE BLOED wat vergiet was by Golgota. Verseël julle fone met die gestorte BLOED van YAHUSHUA. Geen bestraling sal uitkom om julle seer te maak nie! Glo in geloof, soos julle glo in julle verlossing.

Want sonder geloof is dit onmoontlik om YAHUVEH te behaag. Julle wandel in geloof en nie deur dit wat julle sien nie.

EK laat julle nou toe om die speelgoed van die duiwel te gebruik, wat die Internet is, en dit is hieroor dat Elisheva miljoene der miljoene der miljoene siele bereik het. [Heilige Tale...]
4 April 2019, 25 jaar, het EK geboorte aan hierdie bediening gegee deur haar en dit het haar erge vervolging en lyding gekos. En al wat sy al hierdie jare wou gehad het was ‘n heilige man, ‘n heilige en gesalfde man wat in Israel opgegroei het om haar te help om Israel te bereik. Want sy is self ook ‘n Jood. [Heilige Tale...]

Maar omdat sy buite Israel gebore was, word sy Efraim genoem en almal van julle is. Julle is die tak wat met die wingerd ingeënt was. Julle is ‘n Jood in MY oë en EK IS YAHUSHUA DIE KONING VAN DIE JODE.

EK het nou vir julle ‘n klein kykie gegee van dit wat sy sal onderrig en hoe sy onderrig. Dit is alleenlik deur MY Salwing. Sy het geen skedule nie. Sy weet nie een woord wat voor die volgende gespreek sal word nie. Sy het nie geweet hoekom ek haar vir Mimosa laat bel het nie.

Onthou dit. Almal van julle het nou ‘n keuse. Wil julle dit deel maak van julle nuwe begin? Om aan te sluit by hierdie Bediening? Om aan haar sy te staan ? En die nuwe tak te wees van die Asiaanse Bediening van “YAHUSHUA’S demon stompers”?

Magtige gebeds-vegters— so magtig dat EK Heilige engele na haar toe gestuur het, waar aards-engel Michael se vlerke, na die derde dag van dit wat geboortepyne was, het ‘n swaar vlerk aan die kant van haar bed gehang toe sy opgekyk het. En met haar twee vingers, soos ‘n twee jarige kind, het sy met daardie vlerke tussen haar vingers gespeel— so baie sag en kleurmengeling van alle soorte kleure en tog kon sy geen edelgesteentes ingelê daarin sien nie.

En sy het Gabriel en twee ander engele hoor praat, maar Gabriel was die eerste een om te praat en hy het die gebeds intersessors genoem, intersessor [gebeds-vegters] en hy het YAHUSHUA‘S demon stompers genoem terwyl hy dit van ‘n boekrol afgelees het en dit was in 2005.

Elisheva het nie verstaan dat almal getoets word nie, selfs wanneer hulle “YAHUSHUA’S demon stompers” is. Sommige het uitgedraai om sommige van haar ergste vyande te word net soos EK, YAHUSHUA, met slegs 12 dissipels gelaat was [Heilige Tale...] en soos Gideon gelaat was met net ‘n oorblyfsel van hulle waarmee hy begin het. Want EK weet wie waardig geag word om ‘n “YAHUSHUA’S demon stomper” gebeds-intersessor-vegter genoem te word.

En daar is 500,000 reg-oor hierdie wêreld, wanneer hulle in Heilige Tale bid, lig hulle haar naam op en hulle lig die naam op, wie aan haar sy sal staan as ‘n mede-leier. EK het dit vir haar agtermekaar in drome vertel in die vroeë 1990’s, en EK het vir haar gesê om nooit te vergeet nie.

Sy het MY van Aangesig tot Aangesig gesien. Niemand kan ooit vir haar sê dat YAHUSHUA nie werklik is nie. Sy het MY Eie Stem gehoor. MY Hoorbare Stem, ABBA YAHUVEH se Hoorbare Stem en ‘n ware Apostel sal ‘n getuienis hê dat hulle vir YAHUSHUA gesien het van Aangesig tot Aangesig.

Sy was getrou in klein dingetjies daarom kan EK haar vertrou met al hierdie groot dinge. Ja ‘n man was bedoel om daardie las te deel, maar Ezra was ‘n lafaard en hy het gehardloop.

Hy wou nie enige bestraffing hoor nie. Hy wou nie hoor dat hy besig was om mislei te word nie. En dit is toe satan vir MY gesê het “Kan ek hom nou gaan kry?”

Julle sien selfs satan moet toestemming hê om een van MY gesalfdes aan te val, en EK het hom toestemming gegee want EK leer hom ‘n les.

Hy sal drie maal ‘n loesing gegee word, en dit is erger as enige tugtiging. Dit sal voel asof vlees van sy liggaam afgeruk word terwyl die houe van ‘n sweep uit die Hemel kom. En hy sal smart op smart op smart ken.

Want hy wil eerder na gevalle engele luister wat vir hom leuenagtige visioene gee wat hom op-pomp met sulke hoogmoed, terwyl hy selfs hierdie vals profesie gee en nie eens ‘n naam daaraan toeskryf nie.

O, o, o! Hoe haat EK arrogansie en hoogmoed! O! O! O! Dit is een van die gruwels! EK YAHUVEH, EK YAHUSHUA, EK IMMAYAH waarsku julle om nederig te bly, nederig te bly, nederig te bly soos hierdie diensmaagd van MY wat voortspreek.

Sommige van julle [was] ‘n lewe vol lyding gegee sodat julle nederig sou bly voor MY [Heilige Tale...]

Bid, bid, bid dat Ezra Caleb verneder sal word wanneer sy hierdie bestraffing uit die Hemel gee [dat] hy plat op sy aangesig sal neerval in soveel skande! Hy sal ‘n video voor die wêreld maak, maar die eerste een sal voor MY YAHUSHUA wees en sy vrou, aangesien hy haar verlaat het in haar oomblik van nood net sodat hy kon gaan om aanbid te word.

O, maar hy het in MY vangstrik getrap. Dit is net 19 April, julle kan die dae begin aftel op die kalender. EK waarborg julle dit. Daar sal geen bodemlose put oopgemaak word nie en daar sal geen 3 dae van duisternis wees nie.

EK het vir Elisheva gesê om net dankbaar te wees. Op 24 Februarie 2019 het EK haar beveel om sy gesig af te haal van die leierskap van hierdie Bediening af en haal jou trouring af totdat jy weet dat jy weer met lig binne-in hom getroud is.”

Hierdie het niks te doen met die liefde wat sy vir hom het nie. Hierdie gaan alles oor hoe lief sy vir YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH het, DIE EEN EN ENIGSTE HOOF VAN HIERDIE BEDIENING.

Daarom dank EK julle, almal van julle op hierdie oomblik, omdat julle die Salwing aangewakker het. Terwyl Mimosa haar hande gelê het op ‘n nuwe begin in haar baarmoeder, so ook sal almal van julle wat dit begeer— EK sal vir julle ‘n nuwe begin gee, ‘n beter begin op hierdie tyd van Purim.

Sê net vir MY wie julle Hamans is, en sê vir MY wie julle Esaus is. Want YAHUVEH sê wraak is MYNE, EK sal vergeld—Net so seker as wat EK , YAHUSHUA, daardie vyeboom vervloek het, net so seker as wat EK elkeen sal vervloek wat teen MY gesalfde kinders kom wat MY gehoorsaam. [Heilige Tale...]

En julle sal lag in die gesigte van die vyande, net soos daardie jong baba wat nou in Mimosa se baarmoeder is. As sy dit maar net kon sien in ‘n sonar, ‘n skandering van haar baarmoeder, sou sy daardie baba sien spring met ‘n groot glimlag en gelag. [Heilige Tale...]

Moet Elisheva nie verlaat nie. Moet hierdie Bediening nie verlaat nie. Want sy het Heilige gesalfde manne nodig veral nou gedurende hierdie tyd. En dankie David dat jy dit alles geweet het, en jy en Abigail in gebed was.

Aan die vyande wat sal spot, hulle tel hulle dae wanneer hulle sal sterf. Hulle is besig om hulle weg oop te werk, af na die vlak van die hel waarin hulle sal afdaal. Want moet MY Gesalfdes nie aanraak nie en moet MY profete geen leed aandoen nie.

Hierdie is die woorde wat EK te sê het op hierdie Purim dag. [Heilige Tale...] Bid dat die goeie, Heilige man binne-in Ezra. Sy geboorte naam is Erez en dit is die Erez wat vol demone is. Dit is die Ezra wat helper van YAH beteken het. Dit is die Caleb wat in haar droom was, wat vir die verbetering van Israel werk—aangesien hulle saam siele sal bereik vir YAHUSHUA, maar voor dit gedoen kan word moet sy ‘n Judah hê.
Bid dus vir die nuwe Judah om by hierdie Efraim aan te sluit. Want daar is baie Profesieë en nog baie meer wat kom—terwyl EK YAHUSHUA uitreik, terwyl MY BLOED uitroep in die grond.
EK begeer om hulle te vergewe. EK begeer om hulle te reinig van die demone wat nou in Ezra is. Want hoe kan EK hom na Israel toe stuur saam met Elisheva as hy nie bevry is van die demone wat saam met hom gekom het toe hy gebore was nie.

Dit is nie genoeg om net te sê YAHUSHUA vergewe my nie. Noem elke sonde waarvoor jy bevryding benodig, en hy het dit nooit gedoen nie— maar EK sê dit vir julle, selfs nou terwyl sy voortspreek in Heilige Tale, waar hy nou is, bewe hy van vrees.

Want hy weet wanneer sy vrou praat is daar geen vals profeet daar nie. En tog sal hy eerder die gevalle engele glo, diegene in die okkulte wat hy met sy eie oë sien verander het van vorm (shape shift) en hierdie Bediening sal bewys dat vorm-verandering ‘n werklikheid is.

Julle sal gevalle engele sien wat nie eens hul menslike vorm van ‘n gesig kan behou nie, en julle sal dit meer en meer sien. [Heilige tale...] Want EK het haar beveel om hierdie video te maak en skande te bring oor diegene wat hierdie dinge doen en dit waag om ‘n vorm van godsdiens te hê en net onheiligheid van binne het, selfs as hulle dit waag om die naam van YAHUSHUA te spreek.

So is dit gespreek, so was dit geskryf

Op hierdie dag van Purim, 20 Maart 2019

EK het hierdie Profesie toevertrou en EK het dit vrygestel met die Asiaanse tak van AmightyWind. Dit was julle liefde wat dit voortgebring het. Dit was die Salwing in julle wat dit voortgebring het. Dit is die Salwing wat dit alles aangewakker het.

Hierdie is ‘n nuwe begin. ‘n Einde het ‘n nuwe begin geword op hierdie dag, en dit sal beter en groter wees as ooit tevore terwyl Lily nie meer is nie. Sy is ‘n Haman en sy sal hang met haar eie woorde [Heilige tale...] net soos hierdie Christina Gunther, wat die naam van D’vorah besmet en haarself ‘n profetes noem.

Net soos hierdie “Happy Yoyo”! EK gaan haar rond-hop soos ‘n yoyo omdat sy dit wat aan Elisheva behoort gesteel het, die Profesieë waarvoor sy so ‘n prys betaal het.

EK IS die EEN wat hulle gegee het. EK IS die EEN. EK YAHUSHUA het haar gesalf. Sy het die prys betaal. Want hoe groter die salwing, hoe groter die leiding. Vir elkeen wat verlang om ‘n Profeet te wees, onthou dit.

En sy waag dit om te steel, en sy waag dit om Elisheva Eliyahu se naam te verwyder en daarop aanspraak te maak dat sy die Profesieë geskryf het.

Wee, wee, wee, wee, wee! Vir hierdie gevalle engel in vermomming, wat nie meer ‘n vrou is nie. Dit is soos om ‘n lyfpak aan te trek.

Einde van Woord

Elisheva: Whoo, Loof YAHUSHUA, HALLELUYAH, ABBA YAHUVEH. Ek loof U. Ek aanbid U. Ek aanbid U YAHUSHUA. Ek aanbid U IMMAYAH.

Ek is net U gebroke werktuig van klei, maar loof YAHUSHUA saam is ons ‘n magtige vegter in YAHUSHUA HA MASHIACH. Tot U eer YAHUSHUA, tot U eer alleen, amen amen en amen.

Gemeente: Amen! Amen! Amen!

Elisheva: Nou goed, June!

Ander: Amen!

Ann: te...te...te lank [om op die plek te vertolk]!

EINDE VAN OORSKRYWING

So was dit gespreek, so was dit geskryf

Hierdie dag in die NAAM VAN YAHUSHUA HA MASHIACH

Op hierdie Purim, 20 Maart 2019