Kliek Play/Pause om te luister na die Shabbat Shalom Lied

Besoek AmightyWind.com
        
Tel die Omer af saam Ons tot Pentecost

Shabbat Shalom !

Welkom by ACHAREI MOT – Na Dood / Kedoshim - Heiliges, hierdie week se Parasha (Torah Gedeelte).


Profesie 79, 123, 149;

Levitikus 16:1–20:27;

Esegiël 22:1–19;

Amos 9:7-15, 1 Korintiërs 6:9–20, Johannes 7:1 – 10:21;Profesie 79
Profesie 123
Profesie 149

AMIGHTYWIND YAHUSHUA se Nuwe Bloed Verbond Profesieë


Dit is van Profesie 105, YAHUVEH het gesê dat dit van nou af voor elke Profesie bygevoeg moet word: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisheva om nie hierde Bediening na 'n man of vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar 'n Bediening was, het ek dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA , jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Vir alle Profesië kliek die knoppie onderaan


29 April, 2023Profesie 79 Ek, YAHUVEH Sê, 'mense, Julle Mis Die Punt!'

Geskryf/Gespreek onder die Salwing van die HEILIGE GEES (RUACH HA KODESH) Deur Apostel & Profeet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) 2 Augustus 2005 om 4:00 vm.

Redakteur se Kommentaar:

Hierdie Profetiese Woord van YAHUVEH is ingesluit omdat dit ‘n geestelike fondasie gelê het waarop verdere Profetiese Woorde gespreek was. Toe hierdie Woord gespreek was het YAHUVEH se Skeidings Swaard neergekom tussen diegene wat SY Ware Sabbat van Vrydag sononder tot Saterdag sononder geëer het en diegene wat nie die mensgemaakte Sabbat van Sondag— die dag waarop die antieke Romeine hulle songod geëer het, wou opgee nie.

Op 1 Augustus 2005 het Elisheva bly hoor, “EK YAHUVEH, sê vir jou Elisheva om vir die mense te vertel, ‘Mense, julle mis die punt!” Op 2 Augustus 2005 terwyl Elisheva die (ex) webbestuurder vertel het, het ‘n magtige Salwing oor haar gekom terwyl sy begin het om in Heilige tale te bid en hierdie Profetiese Woord het voortgekom.

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het

—met Profeet Elisheva se “Heilige tale,” soos GOD SE GEES uiting gee (Handelinge 2:3-4) van Hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1). Elisheva spreekvoort in tale wat Profesie bring (1 Kor. 14:6).

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH/YAHU הי is die HEILIGE , GEWYDE NAAM van GOD soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” הי וללה

Wat letterlik beteken: “Prys YAH”

YAHUVEH/YAHWEH הוהי GOD DIE VADER

YAHUSHUA/YAHSHUA

עושוהי

GOD SE ENIG VERWEKTE SEUN

HA MASHIACH תישמ beteken ‘DIE MESSIAS’

ELOHIM םיהולא beteken “GOD”

Die openbaring

van “SH’KHINYAH GLORY’ הינכש תליהת

– as die PERSOONLIKE NAAM van die RUACH HA KODESH שדקה חור

In Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”- is ook op hierdie webwerf.

(Ha SH’KHINAH {SHEKINAH} הניכש

is Hebreeus vir; GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID)

Addisioneel; ABBA YAH הי אבא beteken ‘VADER YAH”

En IMMA YAH הי אמא beteken “MOEDER YAH’

Skrifaanhalings vanuit : Woord en Getuienis bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui.

* * * * * * *

YAHUVEH SE Woorde aan Elisheva wat voor elke Profesie bygevoeg moet word:

EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth [Elisheva],

om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie,

Selfs nog voordat daar ‘n Bediening was het EK dit in jou gees geplaas.

Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie.

Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee.

Dit is uit die Mond van YAHUSHUA,

jou MASHIACH, geboorte gegee.

Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH,

jou IMMAYAH, geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID SE WIND

wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING.

Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

“EK IS YAHUVEH: dit is MY NAAM:

En MY EER sal EK aan geen ander gee,

Of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie.” Jesaja 42:8

(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende uit 2 Kronieke voor elke Profesie bygevoeg moet word:

“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag,

en met SY Profete gespot, totdat die gramskap van YAHWEH

teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

—2 Kronieke 36:16

En, in Julie 2016:

Wee oor enige een wat dit waag om—hierdie twee gesalfdes te probeer seermaak. Jy sal spyt wees oor die dag wat jy ooit gebore is. Moenie MY gesalfdes aanraak nie en moet ook nie hierdie twee Profete seermaak nie (sien Ps. 105:15; 1 Kron. 16:22). Dit sou beter vir jou gewees het as EK, ABBA YAHUVEH, jou tong uitskeur!

(Profesie 128)

En van Profeet Ezra:

Ek waarsku julle almal—diegene wie kom teen hierdie Bediening EN HIERDIE PROFESIEË en Elisheva en Myself, al die Bedienaars van AmightyWind Ministry—Ek waarsku julle nou, ‘Moenie die Gesalfdes van YAH aanraak nie en doen sy Profete geen kwaad aan nie’ (Ps. 105:15; 1 Kron. 16:22) ingeval die Wraak van die Roede van YAH op julle neerkom. Maar vir hulle wie geseënd is en wie ‘n seën is vir hierdie Bediening, en getrou, en wie die Profesieë ontvang, baie seëninge sal op jul daal—alles om dit wat aan YAH behoort te beskerm in die NAAM VAN YAHUSHUA.

* * * * * * *

Profesie 79 Begin:

2 Augustus 2005

As julle MY nie nou gehoorsaam nie en as julle nou toegewings maak met die Dag wat EK eenkant gesit het as MY Heilige SabbatDag—en as julle nie dink dit is belangrik om ‘n ieder en ‘n elk van MY Gebooie te gehoorsaam nie—wat laat julle dink julle sal gehoorsaam wees tydens die spoedig komende Groot Verdrukking?

Hoekom is dit gemakliker om te luister na die mens se leerstellings, wanneer hulle MY Woorde verdraai om gelykvormig te word aan die mens se sondige beeld? Alhoewel MY SEUN YAHUSHUA julle RUS is, is HY nie julle Dag-van-Rus nie. MY SEUN YAHUSHUA is NIE 'n dag nie en MY 4de Gebod sê duidelik om MY Sabbat Dag van Rus, Heilig te hou.

Watter gedeelte hiervan verstaan julle nie? Ja, rus in YAHUSHUA. Want SY juk is sag en SY las is lig (Mat. 11:30), maar hierdie het niks te doen met die Sabbat Dag nie. Het YAHUSHUA nie die Sabbat gehou nie?

Het EK nie MY SEUN, YAHUSHUA, gestuur om vir julle 'n voorbeeld te wees nie? Weet julle selfs hoekom EK 'n Dag van Rus eenkant gesit het? (Gen. 2:1-3)? Weet julle nie hierdie Sabbat Dag moet vir julle 'n seën wees en nie 'n vloek nie?

MY Vierde Gebod sê duidelik om MY Sabbat Dag van Rus Heilig te hou. Sê die Wet nie wat EK geskryf het met MY Eie Vurige Vinger op 'n klip tablet (Eks. 31:18; Dt 9:10) en gegee het vir Moses op berg Sinai, "Eer MY SabbatDag en hou dit Heilig" nie (Eks.20)?

Weer vra EK julle, van wanneer af is MY SEUN, YAHUSHUA, 'n dag? Vra julself, hoekom sou satan die dag van Sabbat verander na Sondag toe as dit nie gebruik gaan word vir sy doel in die Groot Verdrukking nie? Moenie luister na diegene wat anders preek nie. Hierin lê die oorwinning.

Dit is geskryf in MY Heilige Woord dat EK, YAHUVEH, nie kan lieg nie.

As julle MY gehoorsaam, is daar Seëninge en Oorwinning soos uiteengesit in Deuteronomium 28. Daar is vervloekings vir diegene wat verontagsaam. Lees en bestudeer wat geskryf is in Exodus 31:12-17. Die ware Sabbat sal die teken wees tussen MY, YAHUVEH & MY mense en dit sal gebruik word om te identifiseer wie waarlik aanbid en wie MY sal dien in die Groot Verdrukking.

Sal julle MY, YAHUVEH & YAHUSHUA aanbid op die Ware Sabbat—Vrydag Sononder tot Saterdag Sononder? Of sal julle tydens die Groot Verdrukking die seun van satan dien en aanbid op Sondag?

As julle nie MY Heilige SabbatDag nou onderhou nie, wat laat julle dink dat julle dit dan sal doen, tydens die Groot Verdrukking wat net 'n asemteug ver is?

Dit is hoekom EK nou spreek deur hierdie “Ringmaiden” van MY —wie georden is om 'n Profeet te wees vir [baie]—sodat hierdie waarskuwing regoor hierdie wêreld sal weerklink. Weet julle nie diegene wat onderrig dat dit onmoontlik is om gehoorsaam te wees en Heilig te wees vir MY maak verskonings vir hulle eie sondes nie?

EK, YAHUVEH sê, "Mense, julle mis die punt!"

Hierdie is nie oop vir debatvoering nie. Julle sal óf doen wat EK, YAHUVEH sê, of in die Groot Verdrukking sal julle met julle siele betaal. Diegene wat in opstand gekom en gesê het, "Ek sal Elisabeth [Elisheva] se regter wees, ek sal Elisabeth [Elisheva] se jurie wees” bekeer nou of julle sal My in die oë kyk. En EK sal sê, "Gaan weg van MY, jou werker van onheil" (Matt. 7:23; Luk. 13:27), want EK IS YAHUVEH en EK neem nie deel aan enige debat nie. EK ALLEEN IS REGTER, EK ALLEEN IS JURIE, EK ALLEEN IS SKEIDSREGTER.

Hierdie is NIE Elisabeth [Elisheva] se woorde nie.

Julle predikers en vals profete van wetteloosheid val haar aan. Julle beswadder haar vir die Torah wat EK geskryf het met MY Eie vinger. Julle leer MY skape en MY lammers dat Ek sonde oorsien. Bekeer vandag! Want EK IS nie 'n GOD YAHUVEH wat verander het op enige manier nie. Jy wie haar oordeel, haal die balk uit jou eie oog— voor jy probeer om die splinter uit iemand anders se oog uit te haal. Jy is smerig in sonde. Jy is smerig in rebellie. Jy is smerig in ongehoorsaamheid. En jy is smerig in trots.

Val op julle aangesigte voor MY, want EK IS YAHUVEH julle SKEPPER, die EWIGE EEN. Julle waag dit om MY SEUN YAHUSHUA, te blameer as jul verskoning om te sondig! Julle waag dit om SY BLOED te vertrap onder julle voete, verskonings te maak vir julle sonde! Val op julle aangesigte voor MY voordat dit te ver gaan en daar geen weg terug na MY toe is nie (Hebr. 6:4-6)! MOENIE MY RUACH HA KODESH [HEILIGE GEES] bedroef NIE!

MY SEUN YAHUSHUA het nie gekom om MY Wette te kanselleer nie.

MY SEUN YAHUSHUA het gekom om MY Wette te vervul (Mat.5:17).

Wees dankbaar dat EK julle nie nou meer langer aanspreeklik hou vir 613 wette nie. EK hou julle aanspreeklik vir Tien Wette en julle gooi julle hande in die lug en sê, "Dis te veel vir my!"

Julle verkies om te luister na die mens wat MY Wette herskryf. Hulle vertel julle om onskuldige babas in die baarmoeder te vermoor is nie 'n sonde nie. Hulle wettig aborsie.

Die predikers onderrig in julle kerke, "Moenie praat teen hierdie wet nie." Die georganiseerde kerke wat vergader op Sondae het die omkoopgeld geneem van die regerings van hierdie wêreld. Hulle het die gees van vrees gevat en dit gedra soos klere.

Waar is MY Heilige Bedienaars wat nie toegegee het nie en steeds spreek teen sonde? Julle mensgemaakte wette wettig dit wat EK gesê het is ‘n gruwel —hulle noem dit "selfdegeslag-huwelike". Nie eers in die dae van Sodom & Gomorra was daar sulke “selfdegeslag-huwelike” nie. Nie eers in die dae van Sodom en Gomorra was daar sulke sondes nie alhoewel die gruwels van homoseksualiteit oorvloedig was. Maar, hulle het dit nie gewaag om dit 'n huwelik te noem nie!

Moenie die leuens glo wat leer, "Eenkeer gered, altyd gered" (Eseg. 33:12) nie. MOENIE glo dat, omdat YAHUSHUA die prys betaal het by Golgota— dit nou nie meer saak maak nie—dat jy kan sondig, dat jy kan oorleun so naby aan die afgrond van die hel so ver as wat jy wil omdat jy 'n reddings gebed gesê het nie (Matt. 7:21-23).

Julle dink julle hoef nie enige werk daaragter te sit nie en julle steeds die versekering het om die Hemel se poorte binne te gaan. Gaan weg van MY julle werkers van wetteloosheid! EK wil nie meer enige van julle verskonings hoor nie. Óf julle sal Heilig wees, of EK sal vir julle sê, "Werkers van ongeregtigheid, EK het julle nooit geken nie."

EK, YAHUVEH, sê, "Mense, julle mis die punt!"

Julle luister na hierdie manne nou en julle sit in julle kerke gelowig aan die leuens dat Sondag die Sabbat is of dit maak nie saak watter dag die Sabbat is nie. Julle glo die leuens wat beide predikers en sommige rabbies onderrig dat daar geen groter Salwings Krag is in die Hebreeuse HEILIGE NAME van YAHUVEH & YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH nie, dat enige naam sal doen.

Die predikers leer julle dat dit nie belangrik is om die Joodsheid van die MESSIAS te leer nie. Hulle sê dat as jy nie 'n Jood is nie is dit nie van toepassing nie. Hierdie wettelose predikers leer jou dat jy 'n heiden is en julle nie die wette hoef te gehoorsaam wat gegee is aan die Kinders van Israel nie. Het julle vergeet dat toe julle MY SEUN, YAHUSHUA, aanvaar het as MESSIAS het julle een geword met HOM (Rom. 11:16-21)?

Julle wonder, "Waar is die Salwings Krag van die Eerste Kerk met tekens, wonders en wonderwerke?" Julle roep uit, "Waar is die manifestasie van die wonderwerke, soos in die Dae van Ouds?"

Gaan terug en doen wat die Eerste Kerk gedoen het en julle sal hierdie wonderwerke weereens sien. Vir diegene wat nie van beter weet nie, sê EK julle word aanspreeklik gehou alleenlik vir dit wat julle geweet het. Nou word julle aanspreeklik gehou, sowel as om ander hierdie Waarhede te leer. Maar vir diegene wat reg ken en verkeerd doen, julle sal betaal met julle siel.

EK, YAHUVEH sê, "Mense, julle mis die punt!"

Julle gehoorsaam hierdie bose geestelike leiers nou wat verskonings maak vir sonde. Wat laat julle dink in die Groot Verdrukking sal julle nie dieselfde doen nie—met die seun van satan?

EK het julle vertel deur die Profesieë wat EK vrygestel het deur Elisabeth [Elisheva], dat MY SEUN YAHUSHUA terugkom vir SY Bruid op 'n Rosh Hashanah en dit sal op 'n Shabbat [Sabbat] wees. As julle nie geleer word hoe om MY Shabbat & MY Heilige Dae waar te neem nie, en om ONS HEILIGE NAME te leer en MY TORAH te gehoorsaam nie, hoe sal julle weet om MY & MY SEUN, YAHUSHUA te eer, soos EK bepaal het? Hoe sal julle weet watter dag—sonder om te ondersoek en julleself waardig te bewys—het EK, YAHUVEH, eenkant gesit om MY Shabbat te wees? Hoe kan julle gereed wees wanneer YAHUSHUA weer kom?

EK, YAHUVEH sê, "Mense, julle mis die punt!"

As julle nie MY Heilige Feeste eer en waarneem nie, hoe sal julle weet wat Rosh HaShanah is en wanneer dit is? Dan, wanneer julle agtergelaat word sal julle vra, "Hoekom?" So EK spreekvoort uit MY “Ringmaiden” en sê vir julle voor die tyd dat EK, YAHUVEH, profeteer deur hierdie “Ringmaiden” wie deel is van MY SEUN YAHUSHUA se Bruid.

Die Bruid van YAHUSHUA sal nie net verander word in hul verheerlikte liggame nie—en gevul met so 'n SALWING ASOF YAHUSHUA HOMSELF WANDEL DEUR HULLE & SAAM MET HULLE nie—HY sal hulle vul met so 'n SALWING dat NIKS onmoontlik sal wees vir hulle nie!

En vir 40 dae sal MY SEUN YAHUSHUA se Bruid waarsku, "Moenie die merk van die dier neem nie". Hulle sal gaan na diegene wat EK die Gaste noem en diegene wie se name geskryf is in die LAM SE Boek van Lewe en hulle sal vir hulle sê, "Moenie ongehoorsaam wees nie. Moenie toewings maak nie, alhoewel dit jou aardse lewe mag beteken."

Julle sien, EK gebruik hierdie “Ringmaiden” nou, selfs sonder haar verheerlikte liggaam, as 'n stem wat die waarskuwing uitroep voor die tyd. Want EK het haar geroep om 'n Profeet te wees [almal]. Moenie die Merk van die dier neem nie! Sondag aanbidding en die Merk van die dier is verbind.

Pasop jy sal jou siel verloor as jy die Sondag Aanbidding-Wet onderhou tydens die Groot Verdrukking. EK sal moet om verskoning vra vir Sodom en Gomorra, wat EK met vuur en swael vernietig het, as EK hierdie aardse gruwels toelaat om nog veel langer aan te hou soos dit is. EK sal nie om verskoning vra vir Sodom en Gomorra nie! EK sal verdelg en ‘n einde maak aan alles wat EK, YAHUVEH verafsku.

Hierdie vals predikers maak verskoning om te sondig en julle het na hulle geluister. Julle kom na hierdie Bediening toe vir julle Geestelike Voedsel: om die Salwing te proe, om die Geestelike Melk te drink en om die Geestelike Vleis te eet. Dan maak hoeveel van julle toegewings en gaan na die Sondag kerke? Julle val by julle pastoor se voete in getrouheid. En dit is daar waar julle jul tiendes en offerandes gee. Julle kan dit nie albei maniere hê nie.

Julle moet vasstel watter dag is die dag wat EK bepaal het as die Shabbat. Want soos EK bepaal het watter dag is die Sabbat, wat die Dag is waarop julle MY moet eer en rus en nader moet kom aan MY—

EK, YAHUVEH sê, "Mense, julle mis die punt!"

—en so sal die seun van satan diegene wat toegewings gemaak het beveel om hom te aanbid op die dag wat hy bepaal.

EK, YAHUVEH sê, "Mense, julle mis die punt!"

Soos MY SEUN, YAHUSHUA, gespreek het en HY gesê het, ‘ neem deel aan hierdie wyn en hierdie brood ter nagedagtenis aan my’ (1 Kor. 11:23-26) —in die spoedig komende Groot Verdrukking, weet julle nie dat die seun van satan sal sê aan almal wat sy merk aanvaar, ‘Doen hierdie ter nagedagtenis aan my’ nie? Hulle sal die bloed drink van die martelaars uit die bekers. Dit sal gevul wees met bloed en soos vampiere, sal hulle daardie bloed drink.

En net so seker as wat 'n Nagmaalbord aangestuur word—net so seker—sal hulle die bord aanstuur en die seun van satan sal sê, "Doen dit ter nagedagtenis aan my." Geroosterde vlees van die martelaars sal hulle eet. Hulle sal spot met MY Nagmaal & YAHUSHUA se Bruid. Hulle sal waarlik YAHUSHUA se Bruid verafsku want hulle weet die gebede van die regverdiges het die seun van satan teruggehou totdat dit tyd was om YAHUSHUA se Bruid uit te roep. Die gebede van die regverdiges vermag baie (Jak. 5:16).

EK, YAHUVEH, waarsku julle. Dit het alreeds begin.

Daar sal seksuele orgies wees in die Sondag kerke tydens die Groot Verdrukking. Dit sal op hierdie manier wees wat die seun van satan, YAHUSHUA se Bruid bespot. Want YAHUSHUA & SY Bruid is een, en AL diegene wat YAHUSHUA aanbid, wat MY SEUN gehoorsaam is een—want dit is 'n Geestelike verbintenis liggaam, verstand, gees en siel—die seun van satan sal spot tydens die Groot Verdrukking: hy sal seksuele orgies hou in die Sondag kerke.

Die begin van die groot misleiding is die homoseksuele kerke. Weer sê EK, die sonde het alreeds begin.

EK, YAHUVEH sê, "Mense, julle mis die punt!"

Hierdie is die manier hoe EK hierdie Bediening gebruik, die skape skei van die bokke, die koring skei van die wieke [onkruid]. Diegene wie se name geskryf is in die LAM SE Boek van Lewe voor die Grondlegging van hierdie Aarde, hierdies is diegene wie se name sal bly in die LAM se Boek van Lewe. Hulle sal nie die seun van satan aanbid nie en hulle sal die merk van die dier weier, selfs as julle hierdie nou hoor of lees en julle aanhou om toegewings nou te maak, sal julle tydens die Groot Verdrukking die ware Sabbat onderhou en eer wat Vrydag Sononder tot Saterdag Sononder is al mag dit julle lewe beteken en julle sal gemartel word.

Al julle name is alreeds neergeskryf want EK het reeds geweet voor julle gebore was op hierdie aarde wat julle sou doen. As julle nie nou luister nie, sal julle luister dan.

Diegene wat hierdie Boodskap lees en hoor en julle tande kners van woede vir MY “Ringmaiden”, so ook, sal julle jul tande kners van woede en julle vuis bal vir MY, YAHUVEH julle SKEPPER tydens die Groot Verdrukking, terwyl plae en vloeke oor julle kom een na die ander en tog sal julle nie bekeer van julle sondes nie. Want op daardie dag, as jou naam in die LAM SE Boek van die Lewe is, sal EK jou naam uitklad [Openb. 3:5].

So ook, almal van julle wat wonder hoekom Elisabeth [Elisheva] dit oor haarself sou bring, dit is omdat EK hierdie Bediening gebruik om die koring te skei—van die onkruid— terwyl julle dit hoor, sal julle weet of julle koring of ‘n onkruid is. Is julle ‘n onkruid om net verteer te word deur MY WOEDE, MY VERTERENDE VUUR?—alhoewel EK haar [ook] nou gebruik om uit te roep na die Bruid, soos 'n stem sal uitroep na die Vyf Wyse Maagde: “Moenie toegewings maak nie. Wees gereed. Want julle BRUIDEGOM kom vir SY Bruid op 'n Rosh HaShanah en 'n Sabbat.”

YAHUSHUA se Bruid, wees op julle knieë voor MY. Bly Heilig en bly nederig. Bid dat julle waardig sal bly om MY SEUN YAHUSHUA SE Bruid te wees wat gesimboliseer word as die Vyf Wyse Maagde, wat die eerste wegvoering is, algemeen genoem die Wegraping.

Gaste bid dat julle deel sal wees van die Tweede Wegvoering sodat julle die Gaste sal wees by die Bruilofsmaal van die LAM (Openbaring 19:9). Die Gaste word gesimboliseer as die Vyf Dwase Maagde wat vertel word dat die BRUIDEGOM sou kom nadat die Bruid van YAHUSHUA weggevoer is.

So bly waaksaam want julle ken nie die dag of uur nie. (Mattheus 25:1-13) Teen die tyd wat MY SEUN YAHUSHUA kom om die Vyf Dwase Maagde weg te voer—sal hulle wys wees.

EK, YAHUVEH sê, "Mense, julle mis die punt!"

Wil julle weet wat julle uitsonder om die Bruid van YAHUSHUA te wees, of 'n Gas? EK vertel julle nou. Dit is hoeveel jy dit begeer, hoeveel jy dit bewys deur Heiligheid, liefde en gehoorsaamheid. Hoeveel is jy bereid om op te offer om YAHUSHUA se Bruid te wees, dinge op SY manier te doen en nie joune nie, HOM te verheerlik in alles wat jy doen?

Die Bruid weet sy moet MY Heilige Dae hou. Die Bruid weet sy kan nie toegewings maak met dit wat sy weet om waar te wees nie. Sy is dapper in die voortspreking van die Waarheid. Dit is wat haar uitsonder.

Nagmaal is ook 'n herinnering van die Huweliksverbond met YAHUSHUA. YAHUSHUA SE Bruid gebruik ONS HEILIGE GEWYDE NAME van YAHUVEH & YAHUSHUA. Dit maak nie saak oor die spelling nie want EK ken julle harte en hulle kry nie skaam nie.

Hoe baie begeer julle om YAHUSHUA se Bruid te wees? Hoeveel passie het julle vir YAHUSHUA? Hoe bewys jy dat EK, YAHUVEH & YAHUSHUA eerste is in jou liefde en lewe en in alles wat jy doen? Dit is wat julle uitsonder as YAHUSHUA SE Bruid, want EK vertel julle hierdie Geheim: die passie en die diepte van jou liefde vir YAHUSHUA is 'n bewys vir almal om te sien. Dit is die merk van YAHUSHUA SE Bruid. Hulle voel hulle kan nie genoeg doen vir MY nie.

Nou ken julle die Geheime. Julle sien MY lieflinge. Hierdie is niks wat julle kan wegsteek nie. Want EK weet wie waarlik, waarlik begeer om die prys te betaal om YAHUSHUA se Bruid te wees. Want EK sal niemand YAHUSHUA se Bruid noem as hulle nie hierdie begeerte het nie. Elke dag bid YAHUSHUA se Bruid, "Maak my Heiliger vir U". YAHUSHUA se Bruid is nederig en Heilig voor MY.

EK, YAHUVEH sê, "Mense, julle mis die punt!"

Bly getrou aan MY nou. Moenie net hoorders wees van MY WOORD nie maar wees daders van die HEILIGE WOORD (Jak 1:22). Wees Heilig net soos EK Heilig is want al is julle in hierdie wêreld, moet julle nie optree soos hierdie wêreld nie. Laat die predikers van wetteloosheid nie MY skape en lammers op ‘n dwaalspoor lei nie, want elkeen moet “sy eie redding uitwerk met vrees en bewing” (Filip. 2:12). Want “geloof sonder werke is dood” (Jak. 2:20).

MY SEUN YAHUSHUA het SY deel gedoen by Golgota. Nou sê EK, YAHUVEH, vir julle, "Doen julle deel". Strewe om te gehoorsaam. Moenie sonde vooraf bedink nie. Moenie verskonings maak vir sonde nie. Moenie die woorde van die predikers ontvang wat wetteloosheid preek nie.

Want EK, YAHUVEH, sê vir julle, "Hoekom noem julle MY SEUN, YAHUSHUA, HERE, en gehoorsaam HOM nie?" (Luk. 6:46).

EK, YAHUVEH sê, as julle nie bekeer vir die maniere waarop julle ongehoorsaam is nie, "Gaan weg van MY, jou werker van ongeregtigheid", (Matt. 7:23; Luk. 13:27) [sal julle hoor] op Oordeels Dag want EK sal nie staan vir julle om YAHUSHUA SE HEILIGE BLOED te bespot nie. Julle wat julleself “predikers” noem wat verskonings maak vir MY mense om te sondig, BEKEER vandag omdat julle MY skape en MY lammers op ‘n dwaalspoor lei of die VUUR VAN MY VERTERENDE ASEM sal julle soos kaf in 'N MAGTIGE WIND wegwaai.

EK, YAHUVEH, sê as julle nie hou van hierdie Woorde wat voortgespreek is deur MY “Ringmaiden” Elisabeth [Elisheva] nie, dan sal julle die gevolge daarvan maai. Want EK weier om te debatteer.

Daar is maar EEN REGTER. Daar is maar EEN JURIE.

En EK—YAHUVEH—IS die ENIGSTE SKEIDSREGTER.

As julle nie van hierdie Profetiese Boodskap hou nie, moet dit nie na Elisabeth [Elisheva] toe neem nie, maar neem dit na MY, YAHUVEH toe. Sy is net MY Gesalfde Boodskapper.

Einde van Profesie

So was dit gespreek, so was dit geskryf op 2 Augustus 2005 om 04:00 vm. deur hierdie “Ringmaiden” van YAHUVEH & YAHUSHUA vir HULLE Lof, Eer en Heerlikheid.

EK bly 'n nederige diensmaagd,

Apostel Elisabeth Elijah

(Elisheva Eliyahu)Profesie 123 Verwoesting Gaan Kom! Verwoesting Is Hier!

Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH

Deur Apostel Elisheva Eliyahu

9 November 2013 – In die nadraai van Tifoon Haiyan

* * * * * * *

Die Profesie volg hieronder soos wat dit voortgekom het

– deur Profeet Elisheva se “Heilige Tale”, terwyl GOD se GEES uitleg gee (Hand. 2:3-4) oor hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1. Elisheva spreek in tale en bring Profesie (1 Kor. 14:6).

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD

YAH/YAH is GOD se HEILIGE, ... NAAM soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” wat letterlik “Loof/Prys YAH” beteken:

YAHUVEH/YAHWEH GOD DIE VADER:

YAHUSHUA/YAHSHUA GOD SE ENIGGEBORE SEUN-

(HA MASHIACH beteken “DIE MESSIAS”, ELOHIM beteken “GOD”);

Terwyl die Openbaring van “SH’KHINYAH GLORY” –

as die PERSOONLIKE NAAM van die RUACH HA KODESH (in Afrikaans “Die HEILIGE GEES”) – ook hierin genoem word.

(HA SH’KHINYAH (SHEKINAH) is Hebreeus vir

GOD SE VOORTDURENDE, GODDELIKE TEENWOORDIGHEID.)

Bykomend, beteken ABBA YAH “VADER YAH”

En IMMA YAH beteken “MOEDER YAH.”

Skrifaanhalings vanuit : Woord en Getuienis bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui. Kliek regs op die voetnota-nommers om ‘n tweede ‘tab’ te open.

* * * * * * *

YAHUVEH se Woorde aan Elisheva wat voor elke Profesie gevoeg moet word:

ELISABETH (ELISHEVA), EK HET JOU LANK GELEDE GEWAARSKU

OM NIE HIERDIE BEDIENING NA ‘N MAN OF ‘N VROU TE VERNOEM NIE.

SELFS NOG VOORDAT DAAR ‘N BEDIENING WAS HET EK DIT IN JOU GEES GEPLAAS.

WANT NIKS HIERVAN HET DEUR JOU HANDE TOT STAND GEKOM NIE.

NIKS HIERVAN HET UIT JOU MOND VOORTGEKOM NIE.

DIT IS UIT DIE MOND VAN YAHUVEH DAT GEBOORTE GEGEE WAS.

DIT IS UIT DIE MOND VAN YAHUSHUA JOU MASHIACH DAT GEBOORTE GEGEE WAS.

DIT IS UIT DIE MOND VAN DIE RUACH HA KODESH,

JOU IMMAYAH DAT GEBOORTE GEGEE WAS.

AS DIT NET DEUR JOU HAND WAS, SOU DIT LANKAL MISLUK HET.

DIT IS DEUR DIE SHKHINYAH GLORIE SE WIND WAT OOR DIE AARDE WAAI, DIE HEILIGE WIND VAN HERLEWING.

DIT IS NIE DEUR JOU ASEM NIE, ANDERS SOU DIT LANKAL MISLUK HET.

EK IS YAHUVEH, DIT IS MY NAAM;

EN MY EER SAL EK AAN GEEN ANDER GEE,

OF OOK MY LOF AAN DIE GESNEDE BEELDE NIE. (JES 42:8)

(PROFESIE 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê die volgende moet as waarskuwing bygevoeg word aan hulle wie spot:

MAAR HULLE HET DIE BOODSKAPPERS VAN ELOHIEM UITGELAG EN SY WOORDE VERAG EN MET SY PROFETE GESPOT, TOTDAT DIE GRAMSKAP VAN YAHWEH TEEN SY VOLK OPGEKOM HET, TOTDAT DAAR GEEN GENESING MEER WAS NIE. – 2 Kron. 36:16

Toe in Julie 2016:

ELLENDE WAG VIR ENIGEEN WAT DIT DURF WAAG OM HIERDIE TWEE GESALFDES LEED AAN TE DOEN. JULLE SAL SELFS DIE DAG BEROU WAT JULLE GEBORE WAS. RAAK MY GESALFDES NIE AAN NIE EN DOEN HIERDIE TWEE GESALFDES GEEN KWAAD NIE. (sien ook Ps. 105:15; 1 Kron.16:21-22) DIT SOU VIR JOU BETER GEWEES HET AS EK, ABBA YAHUVEH, JOU TONG UITGESKEUR HET!

(PROFESIE 128)

En van Profeet Ezra:

Ek waarsku almal van julle – diegene wat teen hierdie Bediening EN HIERDIE PROFESIEË en Elisheva en my, en al die Dienaars van AmightyWind Bediening is,- ek waarsku julle nou, ‘Raak YAH se Gesalfdes nie aan nie en doen SY Profete geen kwaad nie (Ps 105:15; 1 Kron. 16:22) anders sal die Toorn van GOD se Staf op julle neerkom. Maar vir julle wie geseënd is en ‘n seen vir hierdie Bediening is, en wie die Profesieë aanvaar, groot seëninge sal oor julle kom – almal wie dít wat aan YAH behoort beskerm, in die NAAM van YAHUSHUA.

* * * * * * *

Hierdie Profesie was opgeneem op audioband _- hier volg die oorskrywing.

Profesie 123 Begin

9 November 2013

WEET DAT JULLE GEBEDE

NIE ONGESIENS VERBYGAAN NIE !

WEET DAT DIE GEBEDE VAN HIERDIE BEDIENING

NIE ONGESIENS VERBYGAAN NIE!

[Bandopname begin hier:]

Laat hierdie NIE ongesiens verby gaan nie! Publiseer hierdie gebed. Laat ALMAL weet - die gebedsvegters van hierdie Bediening: om hulle (die wat in die storm is) se behoeftes voor MY op te lig vandag…

Kyk NIE net na die verwoesting nie !

Maar loof MY! Want MY Heilige Engele werk oortyd! Julle kan nie die wonderwerke wat plaasvind begryp nie! Mense wat vermoedelik dood was, sal gevind word. Die wat in isolasie is , sal herenig word met hul families.

Kyk NIE nét na die verwoesting nie! Maar weet dit: diegene wie se name geskryf staan in die2 LAM se BOEK van LEWE, MY Heilige Engele bewaak hulle, beskerm hulle. En ja , sommige word huis toe geneem maar hulle voel GEEN pyn nie.

So Elisabeth[Elisheva], terwyl jy na die fotos kyk op hierdie Sabbatdag….

Kyk NIE net na die verwoesting nie! Want EK IS in die storms! EK IS in die orkaan ! EK sal doen wat ookal nodig is. Want MY woede is ontsagliker as wat julle begryp. MY NAAM word gelaster. MY GELIEFDE SEUN se NAAM word gelaster. Die RUACH HA KODESH, MY LIEFLIKE, LIEFLIKE, KOSBARE HEILIGE GEES, soos julle sê, word gelaster.

HIERDIE IS NET 'N VOORBEELD VAN MY TOORN!

HIERDIE IS NET 'N VOORBEELD VAN MY WOEDE!

EK WAARSKU JULLE EN EK WAARSKU JULLE, EN EK WAARSKU JULLE

DIE VERWOESTING KOM.

EK GEE JULLE PROFESIE OP PROFESIE EN WAARSKU

DAT VERWOESTING KOM.

IS EK NIE 'N YAH WIE SY WOORD HOU NIE?

HIERDIE IS NET 'N VOORBEELD!

WAG TOTDAT DIE HELE WêRELD WOED!

WAG TOT DIE VULKANE UITBARS SOOS ‘N KETTINGREAKSIE!

JULLE WIL MY UITTART!?

Julle wil dit wat ʼn gruwel is [Obama-Nation 1] aanvaarbaar noem, net maar iets om te doen! Julle gooi die Heiligheid terug in MY GESIG! EK het gesê MY WOORD waarsku. Profesie op Profesie het EK voortgespreek, “VERWOESTING KOM! “ WATTER DEEL VERSTAAN JULLE NIE?

EK IS ʼn GOD, YAH, wat Heiligheid eis. Moet NIE dink jy kan sommer net wegkom met ʼn gebed nie. Moet NIE dink jy kan maar net sê , “O, maar GOD is net liefde” nie. EK IS IN DAARDIE ORKAAN! EK IS IN DAARDIE VLOED! EK IS IN DAARDIE TORNADO! EK IS IN DAARDIE STORMS! So hierdie is net 'n voorbeeld van die verwoesting wat kom!

Moet NIE net na die verwoesting kyk nie maar fokus op die wonderwerke wat EK terselfdertyd sal doen. Want die wat Heilig is - selfs al woon hulle op dieselfde vasteland - is weggesteek onder die beskerming van MY Vlerke. MY Heilige Engele sal julle beskerm. (Psalm 91). EK sal voorsien in jul behoeftes.

EK gebruik hierdie Bediening om Asië te bereik .

Julle kan nie begryp nie hoe baie mense op hul kneë gekom het en YAHUSHUA as MASHIACH bely het. Julle kan nie begryp hoe EK hierdie Bediening gebruik en al die verskillende tale nie. En meer is oppad. Sodat, wanneer verwoesting kom, weet hulle na wie om te kyk, weet hulle Wie om aan te roep en MY HAND is op hulle en EK hou hulle liefdevol vas.

Meer verwoesting gaan kom.

Laat Hollywood lag. Laat Hollywood spot! Die Kookende Swart Bloed Plaag! Hulle sal dit nie ontvlug nie. [The Boiling Black Blood plague]. Dit wat EK 'n Obama-nation (abomination/gruwel) noem, die getart van satan - die bespotting oor die skepping van Adam en Eva.

Jy het gewaarsku. Mense sê: “Elisabeth [Elisheva] ons soek ʼn nuwe Profesie vandag. “ Wat meer is daar om te sê? Hoeveel jare het EK deur jou voortgespreek en hoeveel tale hoor nou die Woorde?

EK het gewaarsku, EK doen niks, niks, niks sonder om eers MY Heilige Profete te stuur om eers te waarsku nie (Amos 3:7) En EK hét gewaarsku. EK waarsku nie net die Verenigde State (USA) nie EK waarsku die wêreld.

EK IS YAHUVEH, EN EK SAL NIE BESPOT WORD NIE .

EK IS DIE SKEPPER VAN ALLE DINGE. EN HIERDIE IS NET ‘N VOORBEELD.

Val op jul aangesigte voor MY voordat dit te laat is. Aanvaar MY SEUN YAHUSHUA as jul HERE, GOD EN REDDER voordat dit te laat is! BEROU OOR JUL SONDE VANDAG voordat dit te laat is!

DANK MY nou vir jou voedsel ANDERS VAT EK DIT WEG! DANK MY vir jou woning ANDERS VAT EK DIT WEG! DANK MY vir julle families voordat EK hulle wegneem… Wees dankbaar teenoor MY, EK IS MOEG vir hierdie wêreld se ondankbaarheid! Selfs hulle wat aanspraak maak daarop dat hul MYNE is, EK IS moeg vir jul ondankbaarheid en klagtes.

Hou op om te fokus op dit wat EK nie gee nie want dis nog nie die bestemde tyd daarvoor nie. In plaas daarvan, fokus op wat MY liefde is en hoe EK julle WEL seen. Want verwoesting kom - soos hierdie wêreld nog nooit gesien het nie. En hierdie is net 'n voorbeeld.

EK DOEN DIT OM HIERDIE WÊRELD TE SKUD, OM JULLE WAKKER TE SKUD.

JULLE SKEPPER HET JUL SO LIEF, DAT EK JULLE WAKKER SKUD.

EN EK GEBRUIK DIE AARDBEWINGS, EK GEBRUIK DIE ORKANE.

EK GEBRUIK DIE TORNADO’S. EK GEBRUIK DIE VLOEDE.

EK GEBRUIK DIE STORMS. EK GEBRUIK DIE DROOGTES.

EK GEBRUIK SELFS SIEKTES,

SODAT JULLE NA MY SAL UITROEP.

SO HUIL EN ROU

VIR DIE VERWOESTING WAT JULLE SIEN IN ASIË, IN DIE FILIPPYNE NOU. WANT ASIË HET AL VAN TE VORE HIERDIE VERWOESTING GEKEN.

MAAR OOK AS JUL HUIL EN ROU…

LOOF MY TE MIDDE VAN DIE STORM:

WANT DIE WAT MYNE IS - IS IN DIE PALM VAN MY HAND;

HULLE WAT BEHOORT AAN YAHUSHUA

-IS IN DIE PALM VAN SY HAND.

So, hou aan om te waarsku. Wanneer EK dit so verkies spreek Ek voort. En kry weer daardie Profesie voor almal. [Profesie 55, Waarsku die Mense! Verwoesting gaan Kom! ] EK het alreeds voor-af gesê dat verwoesting gaan kom. EK gaan alles skud wat geskud kan word (Heb 12: 26-27) - elke fondasie - op maniere wat julle nie kan begryp nie. Maak net seker jou huis is nie op dryfsand nie en dat dit gebou is op die SOLIEDE ROTS, YAHUSHUA jou MASHIACH, MY ENIG VERWEKTE SEUN, jou ENIGSTE HOOP OP REDDING.

EK sal nie langer bespot word nie. EK het julle gewaarsku. EK het julle gesê MY woede groei sterker elke keer wanneer dit vertraag word. Die Bruid van YAHUSHUA roep daagliks uit, “Wanneer gaan U kom? “ Eers, verwoesting.

En hierdie is maar net ‘n voorbeeld.

So, gaan voort, hou aan om MY te tart met julle wette van homoseksualiteit. Gaan voort, hou aan om die babas in die baarmoeder te vermoor.

Hierdie is net ‘n voorbeeld van die verwoesting.

Julle wat dink julle is so ryk en godsdienstig. Kayne West, wat homself yeezus noem - VERWOESTING GAAN KOM! Julle wat onheiligheid promoveer, pornografie - die mees perverse seks, SELFS TOT SO LAAG AS SOOFILIE (seks met diere)!!! - Julle kan verseker wees hiervan: VERWOESTING GAAN KOM! Julle sal NIE baie langer spot nie. Gaan voort, maak julle wette van hierdie wêreld, maar julle betaal die prys! En hierdie is maar net ‘n voorbeeld.

Wag tot jul sien WAT VAN DIE HEMEL AF KOM!!!! Wag tot jul dit wat julle bespot - sien kom in die hemele.

Julle kan verseker wees hiervan, EK IS YAHUVEH, EK IS die SKEPPER . En EK sal NIE bespot word sonder ernstige gevolge nie. Wil julle MY vyand wees?

O, julle rykes en beroemdes van Hollywood? EK sal julle ‘n vyand wys. EK lag en EK spot met julle – julle met jul goue toilette, EK SAL JULLE BY DIE AFVOERPYPE AFSPOEL!!!! Julle wat jul goud bymekaar maak en skatte opgaar en julle ondersgrondse skuilings bou. ‘Sciëntologie’ (Scientology) Ha ha ha! EK spot met julle! Verwoesting gaan kom. Julle dink julle is onaantasbaar? Julle het NIE ‘n idéé wat EK vir julle in vooraad het nie.

Maar EK wil bemoedig - as jou huis gebou is op die SOLIEDE ROTS en nie op die dryfsand nie, as jou ANKER YAHUSHUA MASHIACH is en jy leef elke dag om MY te behaag, indien EK en MY SEUN en die LIEFLIKE RUACH HA KODESH die EERSTE LIEFDES van jou lewe is - o MY geliefdes :

HET JY NIKS OM VOOR BANG TE WEES NIE. JOU PAPPA IS HIER.

AS JY DIE STANDAARD VAN HEILIGHEID VOLHOU

EN JY SPREEK UIT TEEN ONHEILIGHEID

HET JY NIKS OM TE VREES NIE. WANT JOU ABBA YAH IS HIER.

Wanneer jy gewillig is om gehaat te word terwille van MY SEUN YAHUSHUA SE NAAMS ontwil en jy word vervolg en allerhande bose name genoem:

WEES VERSEKER JOU ABBA YAH IS HIER.

EK SIEN ALLES. EK WEET ALLES. EK HOOR ALLES.

EK SIEN ELKE TRAAN WAT VAL.

HULLE IS SO KOSBAAR VIR MY.

HULLE IS IN VLESSE (PSALM 56:8)

OORGETREK MET JUWELE IN DIE HEMEL.

EN WANNEER JULLE HUIS TOE KOM ,

AL DIE KERE WAT JUL GEDINK HET JULLE IS ALLEEN

EN (GEDINK HET)EK HET JULLE NIE HOOR HUIL NIE,

GAAN EK JULLE DIE VLESSE WYS, 2

GAAN EK HULLE OOPMAAK EN JULLE GAAN DIE SOETE GEUR SIEN

WAT DAARUIT VOORTKOM…

EN JULLE SAL ONTHOU DAT EK HEELTYD DAAR WAS.

Want wanneer jy huil om geregtigheids onthalwe, soos MY Profeet nou doen, word daardie trane in ʼn fles gesit. En elkeen se juwele is anders, want EK alleen weet wat is die prys wat jy betaal. Maar moenie opgee nie! Moenie ophou nie! Want groot, groot, groot is julle belonings wat vir julle wag in die Hemel. En wanneer jul werk hier op aarde gedoen is , sal EK jul verwelkom en sê “ Opdrag wel gedaan!”

EK het lief genoeg om te waarsku. En EK doen dit nou al vir baie jare. Lees die Heilige Skrifte. EK IS dieselfde YAHUVEH wat beide seën en vervloek, verwond en genees ( Dt 32:39). EK IS dieselfde YAHUVEH wat die dooies opwek. EK IS dieselfde YAHUVEH wat of oordeel of redding gee. EK het nie verander nie. MY SEUN YAHUSHUA het nie verander nie. Die LIEFLIKE RUACH HA KODESH het nie verander nie. Die HEILIGE GEES oortuig. Dit is jou keuse of jy wil gehoorsaam.

Want ONS, Die HEILIGE DRIE-EENHEID het nie verander nie.

Einde van Profesie

[Eindkommentaar op audioband:]

Elisheva: Hierdie Woord het voortgekom vandag op 'n Shabbat nadat ek wakker geword het. Op my foon (smart phone) het ek verskillende ‘Bybel apps’ wat opkom, gewoonlik neem ek tyd om te kyk wat dit sê. En voordat ek dit gesien het – (het 'n nuusblad opgekom) - het ek gekyk na die foto’s van die Filippyne en ek het net begin huil. Ek het 'n moeder gesien met haar sterwende kind, haar dooie kind, in haar arms en verwoesting oral om haar.

Ons het begin bid oor hoe ABBA YAH hulle sou beskerm wat in die LAM se BOEK van LEWE is: as hul nie beskerm was teen die verwoesting nie weet ons hulle het Hemel toe gegaan. Ek het in tale begin praat en hierdie Woord het voortgekom.

Mense moenie rondmors nie - moenie, moenie asseblief - hierdie is die HEILIGE SKEPPER wat nie verander het nie. Die Woorde in die Heilige Skrifte het nie verander nie. Net omdat hulle wette maak van hierdie aarde om ons SKEPPER uit te tart, om die Skepping te bespot, om Heiligheid te bespot, moenie daarvoor val nie. Want dit is satan wat boosheid regeer. En hy is ryk! ʼn Hollywood wat hierdie bose lewensstyle promoveer! Hierdie Miley Cyrus en die gruwel wat sy geword het!

Tieners, moenie na die Kardashians kyk nie, die ‘Kar-trashians’ die ‘whore-trasians’. Moenie na hulle kyk as 'n voorbeeld nie. Dit is níé wat julle wil wees nie. Want al wat hulle het is hel tot in alle ewigheid.

Ons SKEPPER sal nie bespot word nie. So gaan voort vyande, verskeur en ruk nog 'n Profesie uit mekaar. Maar vir hulle wie se name geskryf is in Die LAM se BOEK van LEWE en dié wat die SKEPPER se Stem hierdie dag hoor praat het deur my, net ʼn nederige houer van klei, asseblief, asseblief, asseblief, neem hierdie waarskuwing vanaf die Hemel ernstig op. Verwoesting gaan kom, verwoesting is hier. En dis net ʼn kwessie van tyd.

(Profesie 102, YAHUSHUA Sê, "DIS NET 'N KWESSIE VAN TYD" )

Dis net ʼn kwessie van tyd voordat ons Huis toe gaan. HalleluYAH, en ons werk hier is volbring! En dit sal alles die moeite werd wees, my geliefde broers en susters. Maak nie saak hoe ons vervolg was nie, ongeag wat ons deur moet gaan, dit sal alles die moeite werd wees, selfs as ons net een siel bereik vir die Glorie van YAHUSHUA ons MASHIACH.

Dis 9 November, 2013. Die Woord het ge-eindig om 2 nm. Geliefde Filippyne, geliefde Asië, ons het julle lief – ons geliefde broeders en susters in YAHUSHUA , wie se name geskryf staan in die LAM se BOEK van LEWE!

“YAHUSHUA Demon Stompers”, die intersessie gebeds vegters, elkeen wat geseënd is deur hierdie Heilige Bediening, lig hulle [wat gebed nodig het] asseblief op. Maar ons weet dit - ons PAPPA het so gesê - die name wat geskryf is in die LAM se BOEK van LEWE is in die Palm van SY Hand. En niks kan in hierdie wêreld met ons gebeur wat ons ABBA YAH nie toelaat vir SY eie doel nie. En iets goed moet daaruit voortspruit.

So wanneer julle na die nuus kyk soos ek gedoen het, en julle sien die foto’s, hoef julle nie uit te roep en te vra vir watter rede nie. Nou weet ons. Maar fokus op al die wonderwerke wat ons SKEPPER, SY Heilige Engele laat doen en die beloftes wat HY gemaak het soos in Psalm 91.

Einde van Bandopname

So is dit Gespreek, so is dit Geskryf,

onder die Salwing van die RUACH HA KODESH

aan Apostel Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu]

Offensief vir baie, en 'n seën vir ander, n Kind, Vegter, Bruid

van YAHUSHUA ha MASHIACH/’JESUS CHRISTUS’

Hierdie was die Skrifgedeeltes van my ‘Bybel app’ vir daardie dag:

Nahum 1:3 YAHUVEH IS STADIG OM KWAAD TE WORD MAAR GROOT VAN KRAG, EN NOOIT LAAT YAHUVEH ONGESTRAF BLY NIE. SY WEG IS IN WARRELWIND EN IN STORM, EN WOLKE IS DIE STOF VAN SY VOETE.

Jesaja 1:18 KOM NOU EN LAAT ONS DIE SAAK UITMAAK, Sê YAHUVEH, AL WAS JULLE SONDES SOOS SKARLAKEN, DIT SAL WIT WORD SOOS SNEEU, AL WAS DIT ROOI SOOS PURPER, DIT SAL WORD SOOS WOL.

* * * * * * *

1 ‘n ‘Pun’ is ‘n speling met woorde waar dit twee of meer betekenisse kan hê. Obama- Nation sinspeel op die engelse woord abomination. Hier verwys YAHUVEH na die gruwel (abomination) van wette wat afgevaardig word in Amerika. (terwyl Obama die president was) Die aanvaarding van homoseksualisme en huwelike van dieselfde geslag – asof dit iets is wat geduld behoort te word - terwyl dit ‘n gruwel is.

Beide kere waar dit in die Profesie uitgespreek word is dit moeilik om presies te onderskei of dit Obama-Nation of abomination is. YAHUVEH het die volk van Amerika as ‘n gruwel begin sien vir hul onheiligheid onder Obama regering.

2 Elisheva huil terwyl YAH deur haar praat. Op Shabbat 16 November 2013, terwyl die Profesie gelees was, het Elisheva ‘n visioen gehad. Sy het gesê: “Wow ek het nou net ‘n fles gesien. Dit is geensins soos iets op aarde nie. Die fles moes omtrent 6 voet hoog gewees het. So lank soos ‘n mens. “ Hierdie fles is sekerlik haar fles met al die trane wat sy gestort het deur die jare. Ons glo werklik dat dit Elisheva se fles was wat sy gesien het. (Psalm 56: 8) Awesome!

* * * * * * *Profesie 149 Sonder die Bevrugting op Hanukkah, Kon Daar Geen Geboorte op Sukkot Gewees het van YAHUSHUA HA MASHIACH nie

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH Deur Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu Ontvang 21 Oktober, 2019, Simḥat Torah Vrygestel 26 Desember 2019, Vierde Dag van Hanukkah

Elisheva: Gelukkige Hanukkah! Woohoo! Hierdie is ‘n tyd om Hag Sameach te vier! O, o geliefdes! Ek is so opgewonde! Hierdie is Hanukkah! En as jy nie weet wat dit is nie, hierdie is die tyd van die—van nie net die feesviering van [hoe] in die Tweede Eeu BC toe die tempel in Jerusalem besoedel was; dat daar slegs ‘n groep van 5 broers was wie teen die bose Antiochus gegaan het wie homself as GOD verklaar het en enige Torah lesing verbied het, enige, enige gebods onderhouding.

En hy het eintlik nie net die Jode in die tronk laat gooi nie, maar hy het hulle gemartel en vermoor, hulle wie geweier het om hul geloof in DIE ENIGSTE HEILIGE SKEPPER te stop, so ons erken ook terwyl ons hierdie kerse aansteek, die wonderwerk van die Maccabees. En jy kan daaroor lees in die Book of Maccabees, wat jy nie sal vind in die KJV Bybel nie so jy sal dit moet aanlyn opkyk op ons Hanukkah blad [by AmightyWind.com]. Ek vertel jou presies waar dit geskryf is dat Sukkot en Hanukkah saam gaan en hulle kon nie hulle Sukkot op daardie tyd doen nie daarom moes hulle wag tot Hanukkah as gevolg van die ontheiliging van die Tempel. Hulle het gewag tot Hanukkah.

Nou weet ons dat YAHUSHUA HA MASHIACH (JESUS CHRISTUS) in die baarmoeder geplaas was met daardie tyd van Hanukkah en HY is DIE ENIGSTE EWIGE LIG (Jn 3:19, 8:12, 12:35-36,46) en daardie KLEIN BABATJIE, daardie KLEIN FETUS was geplaas in die baarmoeder van ‘n maagd, jong Hebreeuse vrou deur die Hand van die RUACH HA KODESH [Hebreeus vir HEILIGE GEES].

Om meer daaroor te sien lees Profesieë 89 & 90 wat aan my gegee was en die Jode weet dit is waar [van ‘n VROULIKE RUACH HA KODESH]. Ek wil vir almal vertel hierdie is ‘n tyd van wonderwerke. Al wat jy moet doen is bekeer! (Mt 4:17, 3:18; Hand 3:19, 20:21) Vra YAHUSHUA HA MASHIACH [vir] die vergifnis van jou sondes! En bely hulle en vertel vir HOM jy is jammer (1 Jn 3:19). HY het die PRYS betaal vir jou by Golgota HY was gekruisig vir daardie sondes!

En dit is waarom by die heel einde [van die video] gaan ek die Reddings Gebed byvoeg wat aan my gegee was sowel as die storie van "One Minute until Midnight," ‘n skildery wat onbetaalbaar is—jy sal die ope visioen sien wat ek gehad het van die Hemel en [van] YAHUSHUA HA MASHIACH.

Hierdie is ‘n tyd van wonderwerke. So wanneer jy daardie Hanukkah menorah aansteek—Hanukkiah. Dit word genoem ‘n Hanukkiah [‘n tipe van menorah]. Wanneer jy die Hanukkiah aansteek, wat jy doen is, jy is ook in gebed, onthou,—verwag wonderwerke!

Verwag wonderwerke— van vrygemaak te word van die hand van die verworpe vyande! Hierdie mense— is hulle wat YAHUSHUA van gepraat het in Johannes 10, Hulle is nie van HOM nie! Hulle was verworpenes! (Jer 6:30 KJV) Dit beteken ‘n onredbare siel (Heb 6:4-6; 10:26-31). Dit beteken ‘n onbekeerde siel (Ro 1:28-32), wie weier om YAHUSHUA HA MASHIACH te gehoorsaam (2 Pt hfst. 2). YAHUSHUA het gesê, 'Hoe kan jy bewys dat jy MY liefhet? Deur MY gebooie te onderhou' (Jn 14:15,21; 15:10; 1 Jn 5:3).

Mense het die woord genade "grace" en "mercy" geneem (omdat YAHUSHUA HA MASHIACH die ENIGSTE BLOED VERSOENING vir sondes is [Ro 3:25]) en hulle dink dat dit goedkoop genade is; dat hulle nou kan gaan en sondig net soos hulle wil; en dan teruggaan na die Kruis. Wel dit werk nie op daardie manier nie! (Ro 6:1-2,15; 1 Jn 3:8).

En op hierdie oomblik gaan ons feesvier en die video wys van almal wat op hierdie oomblik feesvier. En YAHUSHUA gaan jou wys HY is WIE HY sê HY is, en dit het alles begin by ‘n tempel. Net soos in—die Book of Maccabees sê HY, HY is daardie WONDERWERK van die olie wat nie droog geword het nie, HY is ons YAHUSHUA HA MASHIACH!

Die enigste weg na die Hemel is deur SY NAAM (Hand 4:12, 10:43)! So YAHUSHUA HA MASHIACH seën jou!

Ek is lief vir julle! Aan al AmightyWind gemeente, bid ek dat julle hierdie video en die sang geniet omdat dit alles kom van hierdie Bediening. So YAHUSHUA seën jou. Shalom. Gelukkige Hanukkah! Verwag wonderwerke! Ek weet ek doen! Amen.

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het

—met Profeet Elisheva se "Heilige tale,” soos GOD SE GEES uiting gee (Hand 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Ko 13:1). Elisheva spreek voort in tale wat Profesie bring (1 Ko 14:6).

Ons gebruik die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH/YAHU is die HEILIGE, GEWYDE NAAM van GOD soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” Wat letterlik beteken: “Prys YAH,” YAHUVEH/YAHWEH, GOD DIE VADER YAHUSHUA/YAHSHUA, GOD SE ENIGSTE GEBORE SEUN (HA MASHIACH beteken Die MESSIAS; ELOHIM beteken GOD. Die Openbaring van “SH’KHINYAH GLORY” – as die PERSOONLIKE NAAM van die RUACH HA KODESH (In Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”)-is ook op hierdie webwerf. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID)

Addisioneel, ABBA YAH beteken “VADER YAH” en IMMAYAH beteken “MOEDER YAH.” In Hebreeus is die GEES VAN GOD vroulik, verwys na as “SY,” en word so vervat in die Profesie en Skriftuurlike voetnotas onder-aan. Alle direkte verwysings na GOD is hoofletters.

(Skrifaanhalings vanuit: Woord en Getuienis bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui)

* * * * * * *

YAHUVEH se Waarskuwing voor die Profesieë:

Elisabeth (Elisheva) EK het jou lank gelede gewaarsku om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

“EK IS YAHVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie”. (Jes 42:8)

(Profesie 105) http://www.amightywind.com/prophecyafricaans/proph105afrikaans.htm

In Julie 2010, het YAHUVEH GOD gesê hierdie moet bygevoeg word om hulle te waarsku wie spot:

“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.” 2 Kronieke 36:16

Profesie 149

Hierdie was opgeneem deur bandopnemer. Hier is die oorskrywing.

Foon Oproep Begin

- Hello?

- Hi geliefde Syl, hi geliefde Talia!

- Hi, geliefde Momma Rm!

- Ek was nou net in gebed met YAHUSHUA en ek wil iets met julle deel wat nuut is vir die Bediening

- Okay loof YAHUSHUA, Mom baie dankie! Ons is so gelukkig, baie dankie! Amen, dankie dat jy ons bel! Ons kan nie wag om dit te hoor nie, so gaan asseblief voort!

Elisheva: Wel dit was gedurende gebed—ek het baie hard gebid gedurende die tyd van Sukkot tabernakeling met YAHUSHUA en ek kon SY TEENWOORDIGHEID voel. Daar was selfs ‘n Sukkot Profesie. Natuurlik, is dit nog nie vrygestel nie.

YAHUSHUA het gesê, "Jy kan hierdie nie nou vrystel nie. Hierdie is ‘n tyd van feesviering." So dit is op die ys [ Gelag ]

Wat is dit? Soos 5 [Profesieë] op ys, ek dink, tenminste vir nou, maar ek het gehoor YAHUSHUA sê hierdie vir my en HY het eintlik selfs met my in my slaap gepraat en HY vertel my hoe geëerd HY was gedurende die tyd van Sukkot.

Diegene wie die videos gemaak het, HY was so geëerd—en HY het so baie liefde gevoel van een en elkeen van hulle—ALMAL van die HEILIGE DRIE EENHEID: ABBA YAHUVEH, en natuurlik YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH, IMMAYAH. HULLE ALMAL het soveel oorweldigende liefde gevoel.

HY het net aanhou sê hoe geëerd HY was en hoe vertroos HY was dat dit nie net Sukkot was nie—wat ‘n vooruitskou is van SY verjaardag. En HY het net gesê, "Sukkot is MY verjaardag op aarde." En dis die eerste dag van Sukkot dis SY verjaardag en HY sê—

Profesie 149 Begin

MY geliefde Elisheva Eliyahu EK gee jou nuwe instruksies as DIE HOOF van AmightyWind Bediening en EK wil hê jy moet die gemeente vertel: Kyk, EK YAHUSHUA HA MASHIACH beveel jou MY geliefde Elisheva Eliyahu om ‘n nuwe ding te doen met die HEILIGE DRIE EENHEID SE Bediening, AmightyWind; en op Hanukkah, wil EK hê dat hierdie feesviering van die Fees van Hutte moet voortgaan.

EK wil hê dit moet ‘n feesviering wees net soos julle gedoen het met die sukkah in die Fees van Hutte (Sukkot) so ook [dieselfde feesviering], gedurende die tyd van Hanukkah.

Want dit is die tyd toe julle MESSIASH geplaas was deur die pragtige Hand van die RUACH HA KODESH —die Onsigbare Hand in MY geboorte moeder Miryam se baarmoeder.

Behoort julle nie dit te vier nie? Julle vier MY geboorte.

En nou vra EK julle om die tyd van Hanukkah te vier op dieselfde manier, met hierdie agt dae. Want EK IS DIE EWIGE LEIDENDE LIG (Jn 3:19, 8:12); EK IS DIE REDE waarom Hanukkah die Fees van Ligte genoem is!

Die bou van die sukkah was instruksies gegee (Lv 23), wat MY geboorte in ‘n 'stal' in Bethlehem vooruit geskou het (Lk 2:1-20).

Elisheva: (En in die Hebreeuse taal, [kan] sukkah in Engels vertaal word as 'stable'). En ons weet dat HY in Bethlehem gebore was in ‘n stal, wat regtig ook ‘n sukkah was—maar daar was geen diere daarin nie.

Profesie Gaan Voort:

EK IS DIE TEMPEL (Jn 2:19) wat besoedel was terwyl elke sonde behalwe lastering van die RUACH HA KODESH waarvoor daar geen vergifnis is nie (Lk 12:10)—elke ander sonde en siekte was op MY LIGGAAM geplaas: EK WAS ‘N PERFEKTE OPOFFERENDE LAM VAN YAHUVEH (Jn 1:29), DIE PERFEKTE BLOED VERSOENING VIR SONDES (Ro 3:25), gebore vanuit ‘n mens, maagdelike vrou.

EK IS ‘n MEDE-SKEPPER (Jn 1:3; Kol 1:16-20) tesame met ABBA YAHUVEH & DIE RUACH HA KODESH, WIE sommige ONS "DIE HEILIGE DRIE EENHEID" noem!

Elisheva: HY het my herinner aan die Skrif, Joh 2:19 YAHUSHUA het gesê, Vernietig hierdie Tempel en in 3 dae, sal EK dit weer oprig.

Profesie Gaan Voort:

EK IS DIE HER-TOEWYDING VAN DIE HEILIGE TEMPEL wat afgebreek was, gekruisig en MY Liggaam het gesterf maar op die 3de dag, het EK bewys dat satan nie kon keer dat MY Liggaam uit die dood opstaan nie—voor getuies—het EK wonderwerke gedoen in elke deel van die wêreld in 40 dae!

Dankie, MY geliefde Elisheva Eliyahu, dat jy die voorbeeld vir ander bedieninge stel.

En vertel AmightyWind gemeente, EK IS baie bly oor hulle bewys van liefde deur gehoorsaamheid en Heilig te lewe en MY verjaardag op Sukkot vir die 8 dae te vier en so getrou is aan jou as die leier van hierdie Bediening en alleenlik die DIE HEILIGE DRIE EENHEID te erken as DIE HOOF.

Daar sou nie ‘n wonderbare geboortedag op aarde gewees het sonder die swangerskap van MY maagdelike geboorte moeder nie. Laat ONS —laat MY feesviering sien vir 8 dae op Hanukkah en wees in die sukkah weereens!

Hou aan om julle MESSIAS & MY HEMELSE VADER YAHUVEH & DIE KOSBARE RUACH HA KODESH te eer, WIE MY gestuur het om die Ou Bloed Verbond te vervang (Heb 8:13).

Dit was ‘n vooruitskou van dit wat sou kom. En toe EK gekom het, was dit tyd om te sê, "Dit is volbring!” (Jn 19:28-30).

YAHUVEH het gesê die Ou Bloed Verbond was nie langer meer goed genoeg nie (Heb 10:4-10) terwyl die sondes opgehoop het—te groot. ABBA YAHUVEH moes SY ENIGSTE VERWEKTE SEUN DIE WARE OPOFFERENDE LAM SONDER VLEK gestuur het vir die vergifnis van sondes van die mense.

EK, YAHUSHUA HA MASHIACH, EK IS julle ENIGSTE PERFEKTE HOË PRIESTER—DIE ENIGSTE WEG, DIE WAARHEID & DIE LEWE (Jn 14:6) na die Hemel is deur MY NAAM & MY OPOFFERENDE BLOED—sodat julle sondes weg gewas kan word—terwyl julle glo en nie twyfel EK IS MESSIAS, EK IS MEDE-SKEPPER (Jn 1:3; Kol 1:16-20).

EK het DIE PRYS betaal vir julle sondes.

Wanneer jy al jou sondes bely en vergifnis vra (1 Jn 1:9) en dan draai jy weg van jou boosheid (Mt 3:8; 2 Tim 2:19) en jy maak los wat losgemaak kan word, met groot berou—bekeer jy jou ook voor YAHUVEH & DIE RUACH HA KODESH.

Dan sal jy BLOED-gewas en BLOED-gekoop wees (1 Pt 1:18-19).

En wie YAHUSHUA HA MASHIACH ookal vergewe, net so doen YAHUVEH & DIE RUACH HA KODESH, DIE SOETE HEILIGE GEES, IMMAYAH. Aanbid MY en gehoorsaam MY en wees dankbaar.

EK het die PRYS betaal en was gekruisig in jou plek en het gesterf en weer opgestaan op die 3de dag.

Jy het jou tempel [jou liggaam] her-toegewy (1 Kor 6:19-20), toe jy aan jouself gesterf het en jy MY jou MESSIAS gemaak het, en jy MY as HERE GOD ALMAGTIG DIE ENIGSTE VERWEKTE SEUN VAN YAHUVEH verklaar en MY toelaat om jou lewe te gebruik vir MY doel en MY glorie.

Draai heeltemal weg van boosheid want jy is nou wedergebore (1 Jn 3:9; 1 Pt 1:23) en skoon gewas deur YAHUSHUA HA MASHIACH SE BLOED. DIE KOSBARE RUACH HA KODESH sal in jou siel wees en waarsku en jou aankla om vining te bekeer wanneer jy sondig (Jn 16:8). Jy plaas [in plek] die vrees van YAHUVEH, wat die begin is van wysheid (Spr 9:10). Jy vrees om ABBA YAHUVEH aanstoot te gee; jy vrees om YAHUSHUA HA MASHIACH aanstoot te gee en jy vrees om die RUACH HA KODESH aanstoot te gee.

En moenie die RUACH HA KODESH bedroef nie (Efes 4:30). Want SY sal nie lank in ‘n onrein kruik bly nie . [Die] King James Version Bybel, sê selfs WYSHEID is ‘n SY (Spr 8).

Skrif Lesing

Hou van die Fees van Hutte in die maand van Kislev soos dit opgeneem is, 2 Maccabees 1:9.

Dit het gebeur dat op dieselfde dag waarop die heiligdom ontheilig was deur die vreemdelinge het die reiniging van die heiligdom plaas gevind, wat op die vyf-en-twintigste dag van dieselfde maand is, wat Kislev is.

Hulle het dit gevier vir agt dae met verblyding op dieselfde manier as die van die Fees van Hutte, dit onthou hoe nie lank tevore nie, gedurende die Fees van Hutte ([wat Sukkot is]), het hulle rond gedwaal in die berge en grotte soos wilde diere. Hulle het deur openbare edik verklaar, bekragtig deur stemming dat die hele nasie van die Jode hierdie dae sou waarneem elke jaar (2 Maccabees 10).

Profesie Gaan Voort:

Hulle het net genoeg olie gehad vir een dag en dit het vir 8 dae gehou. Weereens ‘n vooruitskouing van die geboorte van EK, YAHUSHUA HA MASHIACH.

En EK, YAHUSHUA HA MASHIACH, IS DIE ENIGSTE EWIGE, LEIDENDE LIG. Solank as wat julle aanbid en gehoorsaam en Heilig lewe soos die gelykenis van die 5 wyse maagde (Mt 25:1-13), sal daar altyd oorgenoeg Salwings olie in julle siele wees.

Net soos julle jul sukkah opgerig het gedurende die 8 dae van Sukkot (Lv 23:33-36,39), moet julle die sukkah op hou gedurende die 8 dae van Hanukkah ook. En EK, YAHUSHUA HA MASHIACH, het gesê dat hierdie ‘n verdere manier is om vir ABBA YAHUVEH & DIE KOSBARE RUACH HA KODESH te eer WIE [MY] afgestuur het, HULLE ENIGSTE VERWEKTE SEUN.

En [ONS] het HOM geplaas in SY maagdelike geboorte moeder Miryam. Want selfs YAHUSHUA SE NAAM in Hebreeus vertaal na "YAH RED.” Miryam en Joseph sou nooit hulle seun ‘n Griekse naam gegee het nie. In die King James Version Bybel, kon hulle selfs nie die naam "IMMANUEL," uitlaat nie wat beteken GOD IS MET ONS (Jes 7:14; Mt 1:23).

DIE HEILIGE DRIE EENHEID is DIE HOOF van hierdie Bediening en gee hierdie instruksies aan die enigste leier van hierdie Bediening totdat ‘n manlike leier weer by haar aansluit. En EK gee hierdie bevele aan jou my geliefde dogter, Elisheva Eliyahu, wie die Apostel, die Profeet en die Pastoor is [van hierdie Bediening] en MY RingDiensmaagd.

Einde van Profesie

Elisheva: En daardie was aan my gegee op die einde van Simhat Torah. Ek was daardie instruksies gegee gedurende gebed.

Syl: Wow awesome! Baie dankie dat [jy] dit deel! Dank U ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH vir hierdie nuwe instruksies en openbarings wat reguit vanuit die Hemel gekom het.

ABBA YAHUVEH seën asseblief U RingDiensmaagd hiervoor, deur dit voort te spreek en hierdie seëninge met ons te deel. Ek kan alleenlik sê hallelu YAH, amen. ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH alle glorie, eer en lof aan U!

-Amen.

-Baie dankie Mom dat jy hierdie met ons deel.

Elisheva: Wat ‘n Sukkot tyd het ons gehad en o die mense gaan uitsien na die Sukkot videos maar in die tussen tyd is ek veronderstel om my sukkah en my kosbare besittings daarop te wys omdat iemand wat my eens op ‘n tyd baie liefgehad het vir my elke ding op daardie tafel gegee het.

En die "One Minute to Midnight" skildery is die een en enigste oorspronklike een. Dis ‘n olieverf skildery, en dit was gedoen in die 90’s. [YAHUSHUA SE Woorde,] "Hierdie BLOED is vir jou" is waaroor dit alles gaan soos ek dit gesien het in ‘n ope visioen en YAHUSHUA was besig om trane van bloed te huil.

En HY het begin praat vir wie die trane van bloed is en dit is ‘n lering op sy eie. En dan natuurlik, dan gaan ons terug in die feesviering maar ons Sukkot—whoa, die videos! Die liedjies, en die dans en die sing en die verblyding!

YAHUSHUA wil dieselfde ding hê op die tyd wanneer die bevrugting plaasgevind het, toe ABBA YAHUVEH weer SY ENIGSTE VERWEKTE SEUN gegee het en instruksies gegee het dat daardie pragtige Hand van die RUACH HA KODESH dit binne-in ‘n maagdelike vrou se baarmoeder plaas—wat het HY haar genoem? Die geboorte moeder—ek het HOM nooit tevore haar so gehoor noem nie maar dit gaan wees "die geboorte moeder”.

En kan jy jou voorstel, hierdie KLEIN NIETIGE, KLEIN—ek kan my dit nie eens voorstel nie—maar HY HOM SELF is GOD ALMAGTIG en tog het HY SELF ingestem om te kom as daardie KLEIN NIETIGE, KLEIN FETUS en om geplaas te word binne-in die baarmoeder, aan ‘n maagd.

Weereens, ‘n wonderwerk.

Elke ding oor Hanukkah is ‘n wonderwerk tot by die—ek weet hulle was almal gefokus oor die Tempel maar WIE is die WARE TEMPEL? DIE WARE EEN, WIE [so] gesê het in daardie Skrif.

En HY het gesê dat julle al hierdie kon platslaan—daar was so baie... en hulle [die dissipels] het gekyk, onthou—na die [toekomstige] vernietiging van die Tempel (Mt 24).

En YAHUSHUA SELF het gesê, 'Vernietig hierdie TEMPEL, en in drie dae sal EK dit weer oprig' (Jn 2:19). HY was besig om te praat van SY Eie Liggaam.

HY was besig om te praat oor—ons is die tempel van die RUACH HA KODESH. Hierdie is die tempel op hierdie oomblik. Ons liggame, ons fisiese liggaam is ‘n tydelike tabernakel op hierdie oomblik, ‘n tydelike tempel. Natuurlik weet ons ons gaan verheerlikte liggame hê (Fil 3:21).

En natuurlik weet ons YAHUSHUA , HY het nie opgestaan in daardie gemartelde liggaam nie [maar dit het verheerlik geword]. Toe mense na HOM gekyk het (en HY was opgewek voor getuies), het HY SY verheerlikte liggaam gehad, behalwe dat HY steeds gehad het—onthou wat HY vir Thomas vertel het, 'Plaas jou hand in MY sy en sien waar het hulle die spies ingesteek' (Jn 20:27), so HY het steeds daardie wonde aan HOM gehad maar HY was in ‘n verheerlikte liggaam.

En HY moes HOMSELF voor die VADER IN DIE HEMEL gaan wys—dis wat HY gesê het (Jn 20:17)—om te wys wat HY gedoen het; dit was volbring.

So daardie is ons GELIEFDE YAHUSHUA! En as ons Sukkot [Hutte] gaan vier—en onthou, HY het hierdie vir my geleer. En ek sien nie dat enigiemand anders dit onderrig nie.

Die Ou Bloed Verbond is die vooruitskou van alles wat YAHUSHUA gedoen het in die NUWE BLOED VERBOND (Kol 2:17).

Dis waarom HY gesê het ‘EK het nie gekom om die Wette en die Profete te verander nie, EK het gekom om hulle te vervul' (Mt 5:17). En dis waarom in Levitikus—dit jou waarsku oor die onrein voedsel—en daardie tyd was dit van toepassing, maar daar was ‘n nuwe dag wat kom! En die NUWE BLOED VERBOND (Jer 31:31; Mk 14:24)! YAHUSHUA het gesê, dis nie wat jy in jou mond sit wat jou besoedel nie; dit is wat uit jou mond kom wat jou besoedel (Mt 15:11).

En toe YAHUSHUA op daardie Kruis gesê het—SY Laaste Woorde wat HY gespreek het—en ek wil ‘n ander openbaring deel en ‘n visioen wat ek gehad het in geval mense nie daardie gelees het nie. En dit was toe YAHUSHUA op daardie Kruis was—hoe HY al daardie marteling gedra het!

Dit het gepyn met elke asemteug wat HY geneem het.

Ons het die beskrywing op die webwerf geplaas van hoe dit is wanneer iemand gekruisig is op die manier wat HY was. Die ander was net vasgebind op die paal, op die Kruis, maar die ander twee, en tog YAHUSHUA, HY het spykers gehad—wat ons spykers sou noem, maar meer soos ysterpenne—in die Palms van SY Hande & SY Voete ingedryf.

Ons kan nie eens begin verstaan dat enigiemand soos HY gemartel was nie. En toe YAHUSHUA my gewys het waaroor HY gedink het gedurende daardie tyd, het ek so geëerd gevoel en ek wil dit deel.

Daars geen manier om te beskryf wat HY my vertel het anders as om te sê, elkeen wie se naam geskryf is in die LAM SE Boek van Lewe—HY sal nie een verloor nie.

En terwyl HY op daardie Kruis was gedurende daardie 3 ure voordat daardie [pasga] offerlam geslag was (omdat onthou toe die offerlam geslag was was dit daardie presiese tyd toe HY gesê het, "Dit is volbring” (Lk 23:46)—en HY het gesterf)—maar voor dit, het HY vir my gesê, was daar—flitse en beelde van prente wat—dit het deur SY Gedagte gegaan, so vining voor SY Oë, van elkeen wie se naam geskryf is in die LAM SE Boek van Lewe.

En HY was besig om te sê, "Hierdie BLOED is vir jou!" Jy sien niemand kan in die Hemel wees wat gebore is op hierdie aarde sonder om deur DIE NAAM & DIE BLOED VAN YAHUSHUA te gaan nie (Jn 3:3, 17-18). Daar is maar net EEN WEG, WAARHEID & LEWE (Jn 14:6). Hulle moes op ‘n tyd HOM [reeds] aanvaar het om in daardie LAM SE BOEK VAN LEWE te wees.

HY het vir my gesê—daar is geen manier om dit te beskryf nie—maar HY het selfs geweet—Syl en Tal, HY sou julle gesigte gesien het. HY sou die presiese dag en tyd en jaar wat julle jul lewe vir HOM gegee het gesien het, en jy gesê het, "Dis nie meer ek wat lewe nie maar dit is U, YAHUSHUA wat ek wil hê om U LEWE deur my te leef. Neem my lewe en laat dit U glorie bring! Vergewe my van my sondes!”

HY weet! HY weet wat dit geneem het om elkeen van ons te breek totdat ons op die punt gekom het waar ons uitgeroep het, "Vergewe ons! Vergewe my van my sondes! Help my om U nie weer seer te maak nie!”

Een van die redes waarom—eerste van alles sal die Bruid van YAHUSHUA nooit sonde vooraf bedink nie (1 Jn 3:6, 9). Dis nie in ons nie. Ons wil HOM nie seermaak nie. HY was alreeds in ons plek gekruisig.

As dit kruisiging sou neem om in staat te wees om by die Hemel uit te kom, hoeveel van ons sou gedoen het?—sou die PRYS betaal het wat HY gedoen het. Nee, HY het dit vir ons gedoen.

En HY sal nie een skaap verloor nie (Jn 6:39). En dis die openbaring wat HY my gegee het—dit is wat HY gesien het en ‘n spoed so—vinniger as die spoed van lig.

Ek kan nie eers voorstel waarvan HY gepraat het toe HY dit gesê het nie, maar elkeen wie se naam geskryf is in die LAM SE Boek van Lewe—omdat hulle aanbid en hulle HOM MESSIAS gemaak het en HOM gevra het om hulle van hulle sondes te vergewe want niemand wie ooit hierdie aarde bewandel het was perfek nie (Ro 3:10) in die vorm van ‘n man of ‘n vrou behalwe EEN (2 Kor 5:21)—SY NAAM is YAHUSHUA.

As SY geboorte moeder Miryam perfek was, dan sou sy die een gewees het wat op daardie Kruis gehang het, maar inteendeel sy het HOM HERE genoem. En sy het ook geweet dat sy vergifnis vir haar sondes nodig gehad het, en sy was net daar om te sien hoe haar SEUN gekruisig word— wetende WIE HY was, wetende dat HY nie ‘n gewone man was nie.

So dis wat ek wou onderrig het, baie —vinnig, aan enigiemand wie my nog nie gehoor het daardie lering gee nie.

En Ek is so baie dankbaar dat julle en ek en elkeen wie—hierna sal luister—waarlik vir ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH & DIE RUACH HA KODESH aanbid; dat hulle werklik weet sonder enige twyfel, wanneer hulle uitroep na HOM, HY sal hulle nooit begewe, HY sal hulle nooit verlaat nie (Heb 13:5).

Wanneer hulle sê, "ek is jammer, asseblief vergewe my" met groot hartseer—ek praat nie oor hierdie ‘carte blanche’ ding dat hulle net sê, "Asseblief vergewe my van al my sondes, amen." Wanneer jy weet dat jy verkeerd gedoen het, gaan jy jammer voel! Jy gaan sê—en onthou die PRYS wat YAHUSHUA betaal het.

En vir diegene wat dink dat die Wet mee weggedoen is by die Kruis en nou kan hulle gaan sondig net soos hulle wil—'want YAHUSHUA (JESUS CHRISTUS) het die prys vir hulle sondes betaal; laat ons nou gaan lewe net soos die duiwel want ‘after all’ HY het die prys betaal vir ons sondes... dit is so gesê—!

Wel, hulle is verkeerd (Ro 6:1-2,15; 1 Jn 3:8)! SY BLOED het nie goedkoop gekom nie (1 Pt 1:18-19).

Daardie was ABBA YAHUVEH SE ENIGSTE VERWEKTE SEUN en daardie BLOED het nie goedkoop gekom nie. Daardie marteling...wat op SY Fisiese Liggaam gekom het waar selfs die folteraar wie HOM 39 keer met ‘n sweep geslaan het—daardie was geen gewone sweep nie, daardie was stukke van materiale soos lood en skerp stene en wat hulle ookal op die punte van daardie kon gesit het...die slae van die sweep wat neergekom het op SY Liggaam.

Daardie was satan binne-in daardie folteraar. Dis iets anders wat YAHUSHUA my vertel het. Daardie was geen gewone marteling wat HY deurgemaak het nie.

En dit was nie genoeg net om—om gekruisig te geword het vir ons sondes nie, maar HY het die stap verder gegaan. HY het nie nodig gehad om deur daardie sweep gemartel te word nie maar HY het gesê, deur daardie 39 slae, HY het gesê DEUR HIERDIE WONDE, IS JY GENEES (Jes 53:5)!

Elke siekte, elke ongesteldheid—selfs geestesongesteldheid! Alles was in daardie slae van daardie sweep—satan sou dit nooit gedoen het as hy kon geweet het.

En HY het nie dood gebly nie maar op die 3de dag het hy weer daardie groot, geweldige groot rots weggeskuif [wat] die soldate daar geplaas het om seker te maak dat niemand kon kom en daardie Liggaam steel nie (Mt 27:64), ‘n geweldige groot rots wat soos geen ander rots steen is nie—so swaar—een man kon dit nooit geskuif het nie.

En tog, daar was YAHUSHUA. En HY het uitgekom en toe HY dit gedoen het op die 3de dag, het HY HOMSELF gewys; HY het na die dissipels gegaan (Jn 20:19); HY het onsigbaar regdeur ‘n deur geloop (Jn 20:19,26); daardie word ‘n Verheerlikte Liggaam genoem (Fil 3:21).

En die Bruid van YAHUSHUA gaan daardie soort verheerlikte liggaam hê (Kol 3:4; 1 Jn 3:2) en niemand gaan instaat wees om ons uit te hou nie—en enigiemand wie daardie Verheerlikte Liggaam het, dieselfde geld vir dit.

Daar moet gaste by die BruilofsMaal van die LAM wees (Openb 19:9). Nie almal is werd om die Bruid van YAHUSHUA genoem te word nie. Ons betaal op die oomblik die prys. Ons word vervolg nie omdat, [nie] vir ons onthalwe—hulle ken ons nie eers nie—

Ek gaan aanhou doen wat ek doen en ons gaan feesvier op Hanukkah. En DIE GROOTSTE GESKENK VAN ALLES is ons MESSIAS.

Julle weet ons gee geskenke aan mekaar alleenlik omdat dit ‘n herinnering is van—die Skrif sê, as ons weet om goeie geskenke aan mekaar te gee, hoeveel te meer weet die HEMELSE VADER hoe om in staat te wees om goeie geskenke aan SY kinders te gee (Mt 7:11; Lk 11:13).

HY beloon diegene wat ywerig na HOM soek (Heb 11:6). Amen?

Syl: Amen daarop Mom, dankie!

Elisheva: Wel dit gaan ‘n spesiale Hanukkah wees en ons gaan in ‘n sukkah wees. En party mense het so baie van hul sukkah gehou hulle wou dit nog nie afslaan nie. En ek het alreeds gehoor dat ons dit gaan oopmaak.

Wanneer die Sukkot video klaar is—en ek bedoel die werklike groot een—mense gaan so geseënd wees en so baie lag, die gemeente so getrou en lojaal en liefdevol.

O my, wat het hulle nie saam met my deurgemaak nie!—en hulle het my net meer lief. Nie een kla ooit nie.

So moenie vergeet nie, sukkah tyd in Hanukkah.

Ons gee nie om wat enige ander bediening doen nie. Ons is besig om te volg wat YAHUSHUA eer, nog ‘n manier om instaat te wees om die HEILIGE DRIE EENHEID te troos.

Daar is nie meer baie wat werklik Heilig wil lewe nie, maar vir diegene wat doen julle sal uitvind hoe, deur hierdie Bediening—want dit is —ons hartsbegeerte om verblydend te wees [teenoor YAH] en ‘n getuienis te hê soos met Henog (Heb 11; Gn 5), (omdat hy nie die dood gesien het nie—hy was verander voordat dood na hom toe kon kom) en hy was na die Hemel geneem.

Daardie is wat ons noem weggeraap na die Hemel in ‘n wa van vuur! Niks minder nie! Jy kan nie daardie oortref nie. Daardie is YAHUVEH SE eie taxi wat HY vir hom gestuur het

[Gelag]. Amen?

Syl: Absoluut.

Elisheva: [ Gelag ] Reg so, YAHUSHUA seën julle! Ek het julle lief AmightyWind gemeente!

Julle kan julle videos stuur [aan die AmightyWind.com kontak blad om met my te deel] vir Hanukkah. Ek wou nie enigeen [uit] laat wie deel daarvan wil wees nie [feesvier videos].En ek kan nie belowe dat almal van hulle [altyd] daarin kom nie, maar wat ons sal kies is diegene wat kan inpas, inpas in die spasie van tyd [om klaar te maak], soos YAHUSHUA ons vertel om te doen.

Maar weet net wat jy ookal doen selfs al is dit nie in ‘n video nie—(onthou, dit kan slegs so groot wees ek bedoel so lank, en groot [ Gelag ])—weet net dat YAHUSHUA sê, HY IS baie gelukkig met elkeen wie HOM eer.

Dis ‘n eer!

En alles in die Ou Bloed Verbond—as julle net hierdie kan onthou—selfs met die Uittog, HY het hierdie vir my geleer op ‘Passover’ en die lering was: Selfs die bloed op die deurposte wat hulle daar gesit het, sodat die engel van die dood verby sou gaan (en nie instaat wees om naby hulle te kom nie en nie een van daardie vloeke wat Moses voort gespreek het wat YAHUVEH sou doen)—en dit is omdat dit ‘n vooruitskou was.

Daardie offerlam was ‘n vooruitskou van wat sou kom, en dis ons YAHUSHUA HA MASHIACH. Soos die BLOED VAN YAHUSHUA nie net ons sondes wegwas nie maar ons beskerm—‘n koepel van beskerming oor ons huise—beskerm ons gedagte, liggaam gees en siel as ons net sal uitroep na HOM.

HY IS DIE ENIGSTE MESSIAS.

HY IS DIE ENIGSTE INTERSESSOR VOOR DIE VADER.

Ons waag dit nie om voor DIE VADER te kom… [in ons eie name nie]. As ek dit sou waag om so ‘n ding te doen en sê, "ABBA YAHUVEH, ek is Elisheva Eliyahu en ek kom na U toe en ek vra hierdie gebeds versoek...”—nee, daardie sal nie werk nie. Dit is deur DIE NAAM & DIE BLOED VAN YAHUSHUA.

YAHUSHUA het gesê, jy doen dit IN MY NAAM (Jn 14:13) en die VADER IN DIE HEMEL, soos dit in lyn is met SY wil—hulle het vergeet om daardie deel in die King James Bybel te sit en in SY Tyd—dit sal vir ons gedoen word, maar ons moet dit doen in DIE [NAAM VAN DIE] ENIGSTE VERWEKTE, SEUN VAN ABBA YAHUVEH, WIE daardie PRYS betaal het vir almal van ons mense sodat ons die Troon van ABBA YAHUVEH kan nader.

Dit is die gebede van die regverdiges wat baie krag het (Jak 5:16). Dis die gebede van die onregverdiges wat geen krag het nie!

Mense verstaan nie. Ons is werklik in die Eind Tyd op die oomblik, en as jy verwag om die Groot Verdrukking wat kom vry te spring (Lk 21:36), dan het jy regtig nodig om jou lewe en jou liefde en jou aanbidding en jou gehoorsaamheid aan YAHUSHUA HA MASHIACH te gee.

Want HY is die ENIGSTE EEN WIE jou siel kan red en HY is die ENIGSTE EEN WIE jou kan beskerm. Dis deur SY NAAM & SY BLOED.

En ek pleit DIE BLOED oor hierdie Bediening en oor jou en Talia en oor almal van AmightyWind gemeente.

En as iemand besoek en na hierdie gaan luister—en ek weet ons het besoekers, en hulle wil weet waaroor dit alles gaan—en julle het die haat gehoor wat tot my gerig is, onthou net daars altyd haters.

Daars gevalle engele, daars demone, demoniese—demonies, besete mense en net gewone mense wie uitgeklad is uit die LAM SE Boek van Lewe (Ps 69:28). Hulle is in die boek van verdoemenis. Natuurlik gaan hulle nie enigiets goed oor my te sê hê nie.

Hierdie Bediening is Heilig en gaan geen kompromie aan met sonde nie, net soos YAHUSHUA ook nie. So dis wat ek te sê het.

En ek sien uit na Hanukkah, en ek sien uit na die GROOT Sukkot video wat vrygestel gaan word. O, moet dit nie mis nie! Moenie dit mis nie, AmightyWind gemeente!

En besoekers wie nou luister! Julle sal waarlik geseën wees! Ek sê, shalom. Dis ook ‘n seëning op jou gedagte, jou liggaam en jou gees en jou siel. En shalom is die vrede... en iemand baie spesiaal vir my, ‘n Joodse man het daardie net vir my geleer en ek was…

Iemand met wie ek oor die foon gepraat het vir 4 ure. Whew! Ons het net daardie Salwing heen en weer gebons soos ‘n tennisbal. Dit was so awesome. Ek gaan nie sy naam sê nie. Hy weet na wie ek [verwys] wanneer hy hierdie hoor. En julle weet ook wie hy is, Syl en Tal, en wat ‘n seëning; ek is…

Waarlik wat ‘n gesalfde man is hy. Ek het van hom geleer, hy leer van my. En hy leer ook Hebreeus sodat hy hierdie Profesieë kan vertaal. Daardie is sy hartsbegeerte en daardie is ons hartsbegeerte: Want al daardie Profesieë wat gerig is tot Israel—alhoewel Engels veronderstel is om die tweede taal [daar] te wees—weet ek ook dat ’n groot klomp van hulle nie Engels praat nie.

So YAHUSHUA HA MASHIACH seën julle. Ek is lief vir julle. En ek is lief, lief, lief vir ons AmightyWind gemeente.

Ons is nou in 51 verskillende tale. Ek gaan nie die laaste een noem nie. Hierdie sal ‘n verrassing wees vir almal. En, ek wil ook sê hoe baie ek U, ABBA YAHUVEH GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH & KOSBARE RUACH HA KODESH aanbid, liefhet, loof en intens liefhet.

En dank U ABBA YAHUVEH EL SHADDAI, dat U wraak neem op die vyande, die verworpe vyande van wie U gesê het, "Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die HERE..” (Jes 54:17 OAV), van U, YAHUSHUA HA MASHIACH.

Ons dank U en ons loof U, GELIEFDE YAHUSHUA. Dank U en loof U dat ons name geskryf is in die LAM SE Boek van Lewe. En ons neem dit nie as vanselfsprekend aan nie en ons wil U nooit seermaak nie. Help ons om meer verblydend te wees tot ABBA YAHUVEH en U, YAHUSHUA, en tot die KOSBARE RUACH HA KODESH.

Amen.

Einde van Oorskrywing

So is dit gespreek, So is dit geskryf

Hierdie dag in die NAAM VAN YAHUSHUA HA MASHIACH