Kliek Play/Pause om te luister na die Shabbat Shalom Lied

Besoek AmightyWind.com
        

Shabbat Shalom !

Welkom by Beshalach / Wanneer Hy Laat Gaan, hierdie week se Parasha (Torah Gedeelte).


Profesie 26, 151, 153;

Eksodus 13:17–17:16;

Rigters 4:4-5:31;

Matteus 14:22-33;
AMIGHTYWIND YAHUSHUA se Nuwe Bloed Verbond Profesie


Dit is van Profesie 105, YAHUVEH het gesê dat dit van nou af voor elke Profesie bygevoeg moet word: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisheva om nie hierde Bediening na 'n man of vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar 'n Bediening was, het ek dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA , jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Vir alle Profesië kliek die knoppie onderaan


14 Januarie, 2022


Profesie 26, Hoor My, Vrees My, Glo My!

‘n Woord vir 1999 Gespreek tot hierdie werktuig van klei, onder die salwing van die RUACH ha KODESH aan Apostel Elisheva Eliyahu 1 Januarie 1999 @ 9:00 NM.

Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af:
EK het jou lank gelede gewaarsku [Elisheva] om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van Die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het. (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende vanuit 2 Kronieke bygevoeg word voor elke Profesie:

2Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY woorde verag en met SY profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”


*******

Belangrike Nota Aangaande Hierdie Profesie!

YAHUVEH het dit wat hierdie jaar gebeur het teruggehou! Net soos Jona, was die Oordeel uitgestel en nou in 2001 het dit begin! Bid dat dit weer uitgestel sal word!

* * * * * * *

MY Geliefde, hoor MY Woorde en instruksies vir die komende dae van 1999 en vorentoe. EK hoor hoe MY Kinders uitroep. EK is nie doof, of blind nie, MY hand is nie te kort om julle te bevry van die beproewings wat kom nie. Wandel net deur geloof en nie deur aanskouing nie. Julle natuurlike ore en oë sal julle in die steek laat of julle mislei. Luister nie na die voorspellers van verdoemenis wat sê dat EK MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes sal verlaat nie. Staan op MY Woord, glo dit en sê in jou hart "YAHUVEH het dit gesê, EK GLO DIT EN DIT IS DIT!"

In 1999 sal die woorde "Vrees om te Vlieg" 'n nuwe betekenis aanneem. MY Babas en Bruid sal nie vrees nie. Gerugte van oorlog sal nie langer net gerugte wees nie en dit sal meer as een land op 'n slag wees. EK sien en hoor MY Babas, MY Kinders, EK voel julle pyn terwyl julle luister en vreesbevange hardloop in elke rigting of julle is oorweldig en verlam, asof in skok en julle geloof dreineer daagliks oor die wêreld se nuusberigte. Baie van MY Kleintjies is paniekbevange want hulle sê, "ek kan nie YAHUVEH se stem hoor nie." Hulle huil en weeklaag in angs en bid, "Asseblief YAHUVEH, sê my waarheen om te gaan en wat om te doen."

MY Kinders, hoor MY, julle het nie gehoor wat om te doen of waarheen om te gaan nie want dit is nog nie tyd nie. Vertoef nog 'n rukkie langer, EK sal spreek en tot jul Gees bevestig op baie verskillende maniere. EK het nie MY geliefde Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes verlaat nie. EK sal ook nie. Julle name is op MY Handpalms gegraveer.

Baie van MY Kinders probeer MY volgende stap bereken. Het julle nog nie besef MY weë is bo julle manier van dinge doen nie? Daarom is EK die groot God “EK IS” en EK vra niemand om verskoning vir enigiets wat EK doen nie. In 1999 sal julle goed doen as julle leer soos julle lankal moes geleer het om nie op julle eie insig staat te maak nie, maar erken MY in al jul weë, vra van MY en jul Hemelse Vader, Almagtige God YAHUVEH sal julle pad rig.

Hou op om MY te probeer verstaan. Dit is nie julle plek om MY te verstaan nie, eerder is dit EK wat julle elke gedagte, handeling, motief en intensie van die hart verstaan. Julle kry nog net 'n gedagte en voor julle praat, weet EK wat julle sal sê. EK is die pottebakker; julle is die klei, hou op om met MY te argumenteer.

Baie van julle neem besluite wat op vrees gebaseer is. EK het julle nie die vrees gegee van julle Hemelse Vader wat MY Kinders verlaat of vergeet nie. satan het julle hierdie vrees gegee, saam met geeste van depressie en hopeloosheid. Hou julle hoop lewendig; hou julle geloof lewendig deur julle gedagte te hernu. Lees MY Woord. Alles wat EK gedoen het in die tye van ouds.

Sedert die tye van ouds het EK MY Kinders versorg wat MY dien en aanbid, probeer om MY te gehoorsaam, het EK nie? Baie geestelike leiers maak julle bang met feite, hoe MY Kinders terwille van MY gemartel en doodgemaak word. Maar EK sê vir julle nou, ja daar is martelaars, EK het altyd geliefde kinders gehad wat gewillig was om hulle lewens neer te lê terwille van MY. EK sal altyd martelaars hê; hulle bloed is so kosbaar vir MY, soos MY Seun vrywillig SY lewe gegee het op Golgota so vergiet diesulkes ook hul bloed tot MY Eer. “EK IS” wie “EK IS” en EK verander vir geen man, of vrou nie of vir julle seisoene of tye nie.

EK sal diegene seën wat vir MY 'n seën is, diegene vervloek wat vir MY 'n vloek is. Hulle wat MY skande bring sal leef vir ewig afgesny van hul skepper, in pyn en wroeging ongeken. Weereens in 1999 en vorentoe, ‘n nuwe betekenis vir die bogenoemde woorde "EK sal diegene seën wat 'n seën vir MY is en diegene vervloek wat 'n vloek vir MY is.” Hierdie woorde sal deur almal gevoel word. Hoor MY! Vrees MY! Glo MY! EK lieg nie! Wat EK profeteer sal gebeur in 1999. “EK IS” wie “EK IS”, Almagtige God YAHUVEH, die Alfa en Omega, wie die Heilige Goddelike Drie-Eenheid is.

EK sal MY Ware Kinders beloon, wat ywerig daarna soek om MY in alle weë te behaag. EK sal MY Kinders beskerm in 1999 teen die komende beproewings en verdrukkings terwille van MY Eer. Nie terwille van hulle eer nie. EK sal diegene beskerm wat daarop aandring om Heilig te wees soos EK heilig is, Heilig te lewe, Heilig te dink, Heilig te spreek, 'n lewende getuienis vir die heidene. MY Bruid, My Kinders, julle is afgesonder vir YAHUVEH en YAHUSHUA se Eer alleen. EK hou daarvan om diegene te seën wat hierdie dinge doen.

MY Ware Skape en Lammers sal nooit enige ander god voor MY hê nie. MY Bruid sal dit wat EK as Heilig verklaar het op geen manier inboet nie. MY Bruid sal MY Gebooie eer, insluitende een wat deur menigtes oor die hoof gesien was. Dit was misverstaan, gespot, of die gees van rebellie het ingedring en die harte verhard. Maar MY Bruid sal nou aanspreeklik gehou word terwyl sommige van julle jul koppe in skaamte sal laat sak, onwetend hoe julle MY RUACH ha KODESH bedroef het deur nie MY Sabbatdag Heilig te hou nie.

O maar EK kan julle sien jul koppe skud en sê "Nie ek nie, U praat sekerlik met iemand anders, want ek woon op Sondag kerkdienste by," Elke Sondag, spog sommige selfs. "Maar ag MY liewe kleintjies, DIT IS JULLE WAT MY RUACH ha KODESH BEDROEF HET."
Want het julle nie MY Woord gelees nie, Eksodus 31:12-18: "Verder het YAHUVEH met Mosheh gepraat en gesê : Spreek jy met die kinders van Yiesraél en sê : Julle moet beslis MY Shabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen MY en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat EK YAHUVEH is wat julle afsonder.

Onderhou die Shabbat, want dit moet vir julle afgesonder wees. Hy wat dit ontwy, moet sekerlik doodgemaak word; want elkeen wat daarop werk verrig, daardie siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit. Ses dae lank kan werk verrig word, maar op die sewende dag moet dit wees 'n dag van volkome rus, afgesonder aan YAHUVEH. Elkeen wat op die dag van die Shabbat werk doen, moet beslis doodgemaak word. En die kinders van Yiesraél moet die Shabbat onderhou deur die Shabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen MY en die kinders van Yiesraél is dit vir ewig 'n teken; want in ses dae het YAHUVEH die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het HY gerus en Hom verkwik. En HY het aan Mosheh, toe Hy geëindig het om met hom te praat op die berg Sinai, die twee tafels van die Getuienis gegee, tafels van klip, opgeskryf met die vinger van YAHUVEH.”

Julle werk moet in ses dae gedoen word, maar op die sewende dag moet julle rus, Vrydag sononder tot Saterdag sononder. Bid en EK sal julle wys hoe om hierdie dae af te sonder en julle leer om in MY te rus en julle sal MY stem hoor, bemoedig word, verkwik op 'n nuwe manier, geseënd en beskud teen julle vyande. Het EK nie gesê EK is die groot God, “EK IS” nie? en EK en MY Woord verander nie, vir geen man of vrou nie, of tyd of seisoen nie.

Julle geestelike leiers wat dit nie onderrig het nie moet bekeer. Draai weg van hierdie boosheid om dit te doen volgens die manier van mense met mensgemaakte leerstellings. Weer sê EK, MY weë is hoër as julle weë. Vlug weg van enige geestelike leier wat weier om MY Heilige Woord sonder toegewings te onderrig. Weer sê EK, vlug. Dit is by verre beter om die waarheid by hierdie diensmaagd te leer as om te sterf in daardie leuen. Oefen nou om MY Sabbatdag heilig te hou. Die swaar tye kom nader en julle sal aanspreeklik gehou word vir dit wat julle nou weet. Julle het nie meer enige verskonings nie.

Weereens, julle wat MY ware Babas en Bruid is sal nooit enige ander gode voor MY hê nie. MY Bruid sal MY eer deur MY Sabbatte Heilig te hou. Sê nie watter Sabbatdag nie want EK het duidelik vir julle gesê dit is nie Sondag nie. MY noukeurig uitgesoektes het dit al die tyd geweet. Elke dag moet julle MY aanbid en erken, maar op die Sabbatdag, Vrydag sononder tot Saterdag sononder, moet julle rus, leer van MY, want op ‘n jaloerse manier wil EK julle op daardie dag hê om net MYNE te wees op die dag wat EK MY Sabbat noem.

Die wêreld beskou dit as dwaasheid en dink dit is hulle dag om te sondig en jolig te wees of te werk; in plaas daarvan sal MY Mense weier om te werk en jolig te wees. En bewys dat die dae van die mense dwaasheid is asook om vir MY mense te vertel om ‘n Sabbat-onderhouer te wees is dwaas. Tog is dit MY Heilige Dag en satan het julle godsdienstige sisteem gebruik om MY op daardie dag te bespot.

EK wil julle bemoedig. Diegene wat Sabbat-onderhouers genoem word, julle is MY WARE BRUID. Julle geur is aangenaam in MY neusgate, maar deur net 'n Sabbat-onderhouer te wees sal julle nie red nie. Dit moet gekombineer word met aanvaarding van YAHUSHUA as MESSIAS. Terwyl die sondige wêreld waarin julle leef aanhou om rebellie te onderrig, MY Tien Gebooie te ruïneer of te verander, soos in die dae van Moses sal EK wys wat EK doen met 'n volk met 'n rebelse hart.

Menigtes wat beweer om gelowiges in YAHUSHUA en YAHUVEH te wees breek weereens die twee kliptafels soos Moses gedoen het, maar hierdie keer op 'n ander manier. Want die rebelse kinders breek MY hart wanneer hulle MY gebooie breek en sê om die Sabbat heilig te hou is nie meer belangrik nie. Die kliptafels is die koue klip harte ver van MY, onverskillig teenoor MY Gebooie. Geestelike leiers herskryf MY Gebooie wat EK aan Moses gegee het, bespot hulle, en verbreek dit soos hulle verkies het. God-speel aangaande dit wat geskryf was en hulle idee is agter die betekenis van MY gebooie.

Wat is 'n gebod? Dit is presies dit, 'n gebod, 'n wet, opdragte georden uit die Hemel van YAHUVEH. Dieselfde gebooie op aarde word gevolg in die Hemel. Soldate neem opdragte van die opper bevelvoerder, maar tog bevraagteken MY soldate MY wanneer EK opdragte gee.

Hoekom is dit so? Is EK nie dieselfde groot God “EK IS” wat die Rooi-See gekloof het nie? Is EK nie dieselfde groot God “EK IS” wat vir Noag en Moses voorsien het nie? Het EK nie 'n engel gestuur om die bek van die leeu vir Daniël toe te sluit nie? Het EK nie vir Sadrag, Mesag en Abednégo in die gloeiende vuuroond beskerm nie? Kan julle glo dat EK dit weer sal doen? Dit is die geur van MY soete salwing wat verhoed het dat hulle na rook geruik het. Bid en glo in geloof dat EK julle daarvan sal weerhou om te buig voor ander vals gode.

Stel MY eerste in al julle weë soos hierdie drie Hebreeuse kinders gedoen het. Is EK nie dieselfde groot God “EK IS” wat 'n vrou genaamd Debora as ‘n rigter gebruik het om duisende te verslaan, MY vyande na die graf en die put van die hel te neem nie? Is EK nie dieselfde groot God “EK IS” wat 'n skaapwagter-seun en een klein klippie gebruik het om te veroorsaak dat Goliat vir altyd val nie? Is EK nie dieselfde groot God “EK IS” wat die bose Farao vervloek het nie? EK het hom geskape vir vernietiging om te bewys “EK IS” wie “EK IS”.

Niemand onderdruk of probeer om MY Uitverkorenes, MY Noukeurig Uitgesoektes in besit te neem wat MY aanbid en dien en YAHUVEH en YAHUSHUA bo alles stel nie. Hulle wat MY Noukeurig Uitgesoektes vervloek sal EK vervloek. Diegene wat dit waag om MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes dood te maak, te martel, te onderdruk, probeer beset en probeer stilmaak. EK sal hulle terugbetaal soos in die dae van Dawid en Goliat, soos in die dae van die bose Farao. Hierdie komende jaar van 1999 wat julle oor gelees het in die verlede, dit sal EK weer doen. Julle sal MY groot hand van toorn of genade sien almal sal die realiteit sien van watter God hulle gedien het.

Hierdie geestelike leiers wat apostels, profete, leraars, predikers en evangeliste is wat sê dit maak nie saak watter dag die Sabbat genoem word nie, leer vir MY mense ‘n leuen. Hulle wat sê dat YAHUSHUA die Sabbat is, maar met die volgende asem hulself veroordeel deur te sê ons behoort elke dag YAHUVEH en YAHUSHUA te dien, dit is waar, ahh, maar luister na die volgende woord om die Gees te toets wat praat met diegene wat verklaar dat hulle MY ken en MY nogtans nie ken nie, nou is hul kans om te bekeer en die waarheid te onderrig want hulle sê enige dag kan die Sabbat wees.

EK sê nou vir julle satan het MY Dag van aanbidding en rus gesteel, plaasvervang met 'n dag wat gerieflik is vir die mensdom! 'n Dag wat die mens verklaar het en nou skryf hulle weer bevele om te aanbid en te rus op dit wat nou Sondag genoem word. Maar EK het bepaal, en MY uitverkorenes en noukeurig uitgesoektes ken die dag van rus. Dit is nie bedoel om 'n gerieflikheid vir die mensdom te wees nie, maar 'n seën vir die mensdom en MY, YAHUVEH. Dit is nou 'n dag wat julle net inpas by julle besige werk en speelskedule.

Hulle het selfs die begin en einde van die week verander om by hulle skedule in te pas. Selfs diegene wat nie MY Seun YAHUSHUA as hul MESSIAS aanvaar nie, aanvaar en eerbiedig MY Sabbatdag as rus en hou dit heilig. En hulle het meer guns in MY oë as julle wat julself MYNE noem, en tog MY Seun as MESSIAS aanvaar, maar dit waag om MY Gebooie te herskryf. HOOR MY! VREES MY! GLO MY! Wraak is MYNE, sê YAHUVEH.

Julle, wat onder die geestelike leierskap is wat weier om MY Woord te verkondig sonder om 'n jota of titel weg te laat, pasop. Vlug, uit hierdie kerke, van vandag af en vorentoe sal julle saad saai in vlak harde grond. MY RUACH ha KODESH sal weggeneem word uit hierdie plekke. Wat julle in onkunde gedoen het, sal EK vergewe. EK sal julle geestelike leiers vergewe as julle sal bekeer en onderrig en doen wat reg is. In hierdie komende jaar van 1999, sal baie kerke verlate sit, want oordeel het gekom na die huis van die Here.

HOOR MY! VREES MY! GLO MY! EK is nie 'n God wat bespot moet word nie! Toe EK klaar met Moses gepraat het op die Berg Sinai het EK hom die twee kliptafels gegee gegraveer met MY vinger, die wette van YAHUVEH. Nietemin waarom het so baie die leuen geglo dat YAHUSHUA die Tien Gebooie gekanselleer het? Baie onderrig dat die verbreking van die Tien Gebooie nie meer sonde is nie. In elkgeval, YAHUSHUA het die prys betaal sê hulle. Hierdie bose geestelike leiers verdraai MY Woord; leer MY Mense om die Tien Gebooie te gehoorsaam is onmoontlik.

Moenie vergeet dat EK MY RUACH ha KODESH binne-in julle geplaas het wat 'n uitkoms bied vir elke versoeking wat julle in besit neem nie. Ander bose leraars sê om die minste van die gebooie te verbreek is nie sonde nie. Hulle vergeet om een te breek is om almal te breek. Die mens het die gebooie genommer 1-10, EK sê "Hoekom sê julle dat julle MY liefhet en gehoorsaam MY nie? Sal EK vir julle gebooie gee wat onmoontlik is om te onderhou?” Onderhou MY gebooie; pas dit toe, moenie regs of links daarvan afwyk nie. Om waarlik julle Skepper en julle MESSIAS, YAHUSHUA lief te hê is die essensie van die wet.

MY Babas en Bruid het almal MY wette gebreek en niemand kan anders sê nie, of hulle lieg. Dit is voordat julle YAHUSHUA aangeneem het as MESSIAS. Nou het julle MY RUACH ha KODESH wie julle oortuig en herinner as julle voete links of regs afdwaal. In hierdie jaar 1999, sal die Goddelikes MY teenwoordigheid uitstraal in hulle spraak, handelinge; selfs hul gesigte sal skyn met MY RUACH ha KODESH. Ook in 1999, vanaf hierdie tyd vorentoe, sal die goddelose goddeloser word.

Diesulkes sal word soos die seun van verderf en sal 'n glans manifesteer ook soos die engel van lig wat eens Lucifer genoem was of die aangesigte van die goddelose sal word soos 'n donker mistigheid. Terwyl MY Seun die aarde nader, sal die skeiding tussen MY skape en satan se bokke duideliker word. Die aarde sidder in groot angs oor die komende oordeel. Die hel stu gesmelte lawa voort. Die Poel van Vuur is MY toorn wat oorloop. Hel is deur MY toorn aangesteek. Die rivier van lewe vloei voort uit MY troon met groot liefde en genade. Vir MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes sal 1999 'n jaar vol verlossing wees vir hulle wat MY eerste stel. MY Kinders sal groot seëninge ken omdat hulle onverskrokke MY Sabbat Heilig hou en diegene wat die belangrikheid daarvan ken om MY Gebooie te onderhou. MY Kinders weet ook dat indien hulle teen MY sondig en bekeer; wegdraai van daardie sonde sal slegs YAHUSHUA se Heilige Bloed gestort op Golgota hulle weer skoonwas.

In 1999 sal MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes MY liefdevolle hand van verlossing sien uitreik uit die Hemel en aanskou hoe YAHUVEH, YAHUSHUA en die RUACH ha KODESH MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes verlos, doen wat andersins as onmoontlik beskou was. Luister en leer hoe in 1999 om nie te vertrou op die natuurlike nie, maar vertrou eerder dat YAHUVEH en YAHUSHUA bonatuurlik vir julle sal voorsien!

EK, die Here julle God YAHUVEH is nie beperk om dinge te doen volgens die mens se manier van voorsiening vir julle nie. Want EK het die ganse Hemel tot MY beskikking. Want die van julle wat geloof kortkom, kan julle verduidelik hoekom die son warm is? Wie veroorsaak dat die ys koud is? EK sal bewys dat dit wat EK gespreek het sal gebeur. EK spreek dit deur MY ware Profete en Apostels en hierdie is net die begin.

Beginnende in 1999, sal EK meer onbeskroomd, harder, meer dikwels voortspreek, terwyl MY SEUN YAHUSHUA naderkom. Niemand sal kan sê EK het nie gewaarsku nie. Tekens in die lug en vreesagtigheid vir dit wat niemand gedink het om te vrees nie. Selfs ateïste sal sidder oor dit wat EK in 1999 en 2000 gaan doen. Maar onthou, nie al die toorn wat julle gaan sien sal van MY af kom nie. satan is baie kwaad, sy tyd is kort. satan sal sy diensknegte uitstuur en steel, moor en vernietig in 'n groter mate. Wat satan nie kan bereik, in satan se naam nie sal hy mislei en bereik deur MY Seun, YAHUSHUA s’n (satan sal die naam van Jesus gebruik om biljoene te mislei gedurende die Groot Verdrukking). satan sal selfs mislei deur MY Naam YAHUVEH te gebruik.

Julle, MY Babas, Bruid, Uitverkorens en Noukeurig Uitgesoektes sal die boosheid herken wat gedoen word in die naam van wetenskap, regering en godsdiens. Hoor en vrees, julle vyande van die Evangelie van YAHUSHUA, EK sal altyd 'n volk hê! MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes as EK sê VLUG sal dit wees soos toe EK die Rooi-See geopen het en EK sal julle die weg wys. MOENIE VREES NIE, VLUG NET! Soos Lot gevlug het, MOENIE TERUGKYK NIE!

Aan die einde van 1998 het baie gedink dit was 'n moeilike jaar, julle, wat saam 'n heildronk gedrink het, die einde van die jaar 1998 gevier het, die minute afgetel het totdat dit verby was, weet nie dat EK ook getel het nie, MY woede teruggehou het ter wille van siele nie.

Eendag sal julle verlang om 1998 weer te sien, julle sal jammer wees dat julle MY Seëninge
weggegooi het. Julle sal spyt wees omdat julle nie gehoorsaam was nie. Julle sal spyt wees omdat julle nie saad gesaai het vir die moeilike dae vorentoe nie. MY Ware Kinders sal opstaan in oorwinning, want hulle het alles gegee, hulle hou niks terug nie. Selfs as dit nodig sou wees, sou hulle hul lewens vir MY gee.

Want uiteindelik sal MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes die hand van YAHUVEH en YAHUSHUA sien bevry en die Goliatte van hierdie wêreld verslaan, veroorsaak dat hulle vyande in sewe verskillende rigtings vlug. MY Kinders wat MY kan vertrou in hierdie nuwe jaar van 1999, in 'n wêreld wat lyk asof dit gevul is met chaos, maar tog te midde van daardie chaos, sal MY Kinders die vrede aanvoel wat alle verstand te bowe gaan. MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes sal meer seëninge, wysheid, kennis, openbarings hê om te weet hoe om die vyande se lokvalle te ontduik.

MY Kinders sal soos 'n Joshua wees en aanskou hoe die vyande en hulle mure van boosheid inmekaar tuimel op hierdie bose mense. Hierdie jaar 1999, veral in die middel, sal julle sien en onthou wat op hierdie dag 31/12//98 deur hierdie diensmaagd gespreek was. Nog een ding, alhoewel hierdie diensmaagd van Joodse afkoms is, beide moeder en vader, en EK spreek dit nie tot haar voordeel nie, maar vir ander. Dit is nie of julle 'n Jood of 'n heiden is wat julle sal red nie, maar veel meer het julle MY Seun YAHUSHUA as MESSIAS aanvaar? Het julle 'n Bloedoortapping gehad van YAHUSHUA se gestorte Bloed op Golgota?

Moenie soos die sinagoges van satan wees nie, wat verklaar dat hulle MYNE is en nogtans nie MY Wette en Sabbatte onderhou nie en nie waarlik die geskenk van YAHUSHUA op Golgota aanvaar het nie. MY Joodse mense onderhou MY wette en Sabbatte, en tog weier hulle YAHUSHUA as MESSIAS. Daar sal geen ander MESSIAS wees nie!

Julle wag tevergeefs ten koste van julle siele. EK spreek dit onbeskroomd deur hierdie diensmaagd, wie EK persoonlik na Israel en Jerusalem en ander dele van die wêreld sal stuur om hierdie boodskap af te lewer, in MY liefde nie net hare nie, soos EK ook my ander diensknegte gestuur het om vir die Joodse mense te sê, "Julle bemin en aanbid en dien YAHUVEH, julle probeer selfs MY wette, feeste en Sabbatdag onderhou, maar tog kan dit alleen niemand red nie, hetsy hulle Jood of Heiden is.

Wees gewaarsku, julle het net die helfte van MY lief as julle nie MY Seun YAHUSHUA erken, aanvaar as die enigste MESSIAS nie, vir beide Jood en Heiden. Die enigste deur hemel toe! Die enigste middelaar voor MY, YAHUVEH, die Vader. Al julle offers was tevergeefs gedoen, vir almal wat nie MY Geskenk op Golgota aanvaar het nie, YAHUSHUA is SY Naam!

Moenie MY boodskappers haat wat EK uitstuur met hierdie boodskap nie, wees eerder lief vir MY boodskappers wat julle lief genoeg het terwille van julle siele vrymoedig die waarheid gespreek het ten spyte van die koste van vervolging. Dit sou vir hulle makliker gewees het om stil te bly, maar EK sou nie toelaat dat hulle lippe stilgemaak word nie, want EK het MY Joodse mense lief. Wat sal dit verg vir julle om jul God YAHUVEH se geskenk raak te sien wat EK gegee het op Golgota?

satan wil wetgewers hê om MY boodskappers stil te maak wat gestuur is met hierdie boodskap. Hulle lewens is in gevaar, maar daar was altyd 'n hoë prys om MY Woorde voort te spreek sonder toegewings. 1999 sal 'n jaar wees waar MY ware diensknegte sal staan en aan die wêreld sal sê "EK het besluit om YAHUVEH, YAHUSHUA en die RUACH ha KODESH te volg." Die woord tydig en ontydig te preek, in oorvloed of gebrek, in waarheid sonder ENIGE VREES EN GEEN KOMPROMIE!

Daar is 'n geestelike leier, met 'n ander geestelike leier wat nog kom, wat op 'n groot troon sit, hy dra 'n kroon van juwele, hou 'n staf in sy hand, mense buig laag voor hom, aanbid, eerbiedig hom, wette word uitgevaardig deur hierdie ongoddelike mensgemaakte koning wat deur die Romeinse Ryk geskep is. En onverskrokke deur MY diensmaagd spreek EK en sê, "Julle sal in 1999 sien hoe hierdie sogenaamde onheilige koning MY gebooie herskryf en 'n ander god voor die mense bring. Hierdie keer 'n vrou wat 'n godin moet wees. Dit word gesê sy is deel van die godheid, maar IS DIT NIE!

PASOP wanneer hulle die naam Maria by die Vader, Seun en HEILIGE GEES voeg. Pasop vir die leerstellings van mense. Daar is slegs een Godheid, die Groot God “EK IS” YAHUVEH, WIE julle Skepper en Hemelse Vader is en YAHUSHUA, MY Seun WIE julle MESSIAS is en die RUACH ha KODESH! GEEN ANDER NIE! Daar is GEEN ander middelaars in die Hemel nie. Alleenlik deur na MY toe te kom in die NAAM van YAHUSHUA sal EK julle aanhoor. Vir diegene wat weier om dit te glo, wat sal julle doen wanneer julle uitvind dat al julle offers, gebede in die name van ander Heiliges tevergeefs was.

Dit is satan wat julle mislei het. Want julle het ander gode voor MY gestel wat hoegenaamd geen gode is nie! Wat sal julle sê wanneer julle voor YAHUVEH en YAHUSHUA staan en uitvind dat daar geen Vaevuur-reiniging is nie, net Hemel of hel en dat julle nie iemand uit die hel uit kan bid nie ongeag hoeveel kerse julle aansteek. Julle kan nie vergewe word nie ongeag hoeveel Hail Mary's julle opsê nie. In julle sterwens-uur, hou op om die naam aan te roep van MY SEUN se moeder, Maria, sy kan julle nie help nie, alleenlik die NAAM van YAHUSHUA kan. Dit was nie haar bloed wat op Golgota gestort was nie, maar MY Seun YAHUSHUA se Bloed wat op Golgota gestort was. Dit is die enigste versoening vir sonde.

MY Geliefde Kinders, wat MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes is, die heidene noem julle nougeset wanneer julle sê dat daar net een weg is na die troon van God die Vader en slegs in een NAAM, die NAAM van YAHUSHUA, waarin EK gebede sal beantwoord. Sê julle vir hulle, "Ja, ek is nougeset want die Woord van YAHUVEH kan nie lieg nie en YAHUVEH sê alleenlik in die NAAM van YAHUSHUA sal EK julle gebede verhoor en die weg na die Hemel is smal en die weg na die Hel is breed!"

Sê julle vir hulle "Dit is die vrysinniges wat sal op-eindig om foltering te ly, eers in die hel, en dan in die Poel van Vuur! Omdat julle YAHUVEH en YAHUSHUA en hulle liefhet waarsku hulle, MY Kinders! Wees lief genoeg vir hulle om hul woede op die hals te haal. Wees lief genoeg vir hulle om 'n aanstoot te wees. EK, YAHUVEH, en YAHUSHUA en die RUACH ha KODESH praat die waarheid, wat die meerderheid nie wil hoor nie en ONS is 'n aanstoot vir vele.

1999 is nie net 'n jaar vir groot bevryding nie, want dit sal kom na MY Mense toe, onthou 9 is die nommer wat bevryding simboliseer en julle het dit driemaal. 3 maal is die getal van MY Drie-Eenheid, daarom het julle volkome harmonie, Vader, Seun en Ruach ha Kodesh. Pasop, satan sal 1999 vat en die rigting omdraai, en dit onderstebo draai en dit sal 6661 wees. Soos hy alles vat wat Heilig is en dit vervals deur dinge agterstevoor te doen, selfs MY Heilige gebede verdraai in sy satanistiese dienste. So hierdie jaar 1999 sal vol wees van satanistiese krag. Julle sal die krag gemanifesteer sien van satan, die antichris en die vals profeet, die onheilige drie-eenheid, deur die gebruik van wetenskap, regering en godsdiens en mensgemaakte leerstellings om baie te mislei.

satan sal die wetenskap gebruik en sê dit word gebruik ten goede, maar in plaas daarvan pasop dit word gebruik vir boosheid. Wees weereens gewaarsku, dit is ook vir die regering, godsdiens en liefdadigheidsorganisasies. Bose dinge sal gedoen word in die naam van God en erger. MY Geliefdes, julle kan nie sê EK het nie MY Profete en Apostels gestuur om julle te waarsku nie, sodat julle nie in die vyand se strikke sal val nie.

Want die mense wat sal lewe om die einde van 1999 te sien, selfs die ateïste en heidene sal moet erken, tekens, wonders en wonderwerke, verlossingskrag, het diegene gevolg wat in MY glo, MY dien, en aan hulle geloof vasgehou het, in gehoorsaamheid aan MY en as gevolg daarvan sal menigtes gered word, want hulle het hul geloof in YAHUVEH en YAHUSHUA behou en moedig voortgespreek dat hulle God hulle sou red. As gevolg van hulle moedigheid, sal menigtes hoor en gered word.

As gevolg hiervan sal baie hoor en verdoem word. Want die heidene sal steeds YAHUSHUA as MESSIAS verloën en aanspreeklik gehou word selfs nadat YAHUSHUA sy verlossingskrag bewys het vir alle oë om te aanskou. Sê nie soos die heidene sê, "Gelukkige Nuwejaar!" nie. Want die heidene weet nie wat kom nie! Maar o MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes, julle het niks om te vrees nie.

Die heidene se weë is nie MY Kinders se weë nie. EK is die God van die verlede, hede en toekoms en al wat MY Kinders moet doen is om soos 'n klein lammetjie of skaap te wees, vertrou die herder, hulle is nie gekwel of verknies nie, hulle het geloof in die goeie herder om vir hulle te voorsien. Dit is al wat EK van julle vra, hou styf vas aan julle geloof in 1999 en moenie laat los nie. EK sal julle bevry.

* * * * * * *

Gespreek deur die salwing van die RUACH ha KODESH deur hierdie werktuig van klei, maar ‘n magtige vegter in die Naam van YAHUSHUA, Eerw. Elisheva Eliyahu, 1 Januarie 1999


Profesie 151, YAHUSHUA Sê, “EK IS MESSIAS! Bekeer & Leef HEILIG! MOENIE VREES NIE! Vertrou MY!”


Profesie 116 Opnuut, Oorspronklik Genoem: Julle Moet Geloof Water-Lopers Wees! Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH deur Apostel Elisheva Eliyahu, 30 September, Yom Kippur 2009 (Volgens die Nuwe Maan Kalender) Opnuut Gespreek 27 Maart 2020 Gedurende Pandemie


Oorspronklik ontvang meer as 10 jaar gelede, YAHUSHUA HA MASHIACH het nou vir Profeet Elisheva gelei om hierdie profesie her vry te stel aan die wêreld weereens en onder ‘n nuwe Salwing. YAH wil gelowiges aanmoedig om die geloof te hê om op water te loop, so te sê, te midde van die storms wat nou is en wat spoedig kom oor die aarde.

Vroeër op die dag wat hierdie Woord eerste gegee was, het ‘n ander suster in YAHUSHUA ‘n visioen gehad gedurende gebed: Sy het YAH se kinders gesien soos klein kuikentjies wat hulp nodig het en YAHUSHUA vat SY Hande, lei ons asof ons klein kuikentjies was.

Toe Profeet Elisheva hierdie ontvang het op die 30ste September, was hierdie datum vir 2009 deur die bediening gehou as die Heiligste dag van die jaar, Yom Kippur (In die tyd toe AmightyWind die eerste Lig sweempie van die nuwe maan gebruik het om die Bybelse datums te bepaal. YAH het gesê dat beide hierdie en ook die algemeen gebruikte moderne Hebreeuse kalender aanvaarbaar is vir HOM, maar die moderne een word meer erken deur die Joodse mense reg oor die wêreld, so tans, gebruik ons dit en fokus nie meer op die besigtiging van die maan nie.)

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het

– met Profeet Elisheva se “Heilige tale,” soos GOD se GEES uiting gee (Handelinge 2:3-4) in hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1) Sy spreek voort in tale en Profesie word voortgebring (1 Kor.14:6)

Ons gebruik die Hebreeuse Name van GOD:

Soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” wat letterlik beteken: “Loof YAH,” YAH is GOD se HEILIGE , GEWYDE NAAM: YAHUVEH of YAHWEH, GOD DIE VADER, YAHUSHUA GOD SE ENIGSTE VERWEKTE SEUN—(HA MASHIACH beteken Die MESSIAS; ELOHIM beteken GOD.) Die Openbaring van SH’KHINYAH HEERLIKHEID —as die Persoonlike Naam van die RUACH HA KODESH (in Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”) —is ook op hierdie webwerf. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir ‘GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID.’)

Addisioneel, ABBA YAH beteken “VADER YAH” en IMMA YAH “MOEDER YAH” In Hebreeus is die GEES VAN GOD vroulik, verwys na as “SY” dit is so gereflekteer in die Profesieë en Skriftuurlike aanhalings onder. Alle direkte verwysings na GOD is in hoofletters.

(Skrifaanhalings vanuit: Woord en Getuienis Bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui)

* * * * * * *

YAHUVEH se Waarskuwing Voor die Profesieë:


EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth Elisheva, om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was het EK dit in jou gees geplaas.Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van Die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se WIND wat oor hierdie aarde waai, die Heilige WIND van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. “EK IS YAHVEH, Dit is MY NAAM; En MY EER sal EK aan geen ander gee, Of Ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jes 42:8)
(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD beveel voeg hierdie by om diegene wat spot te waarsku:

“Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die Gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.” 2 Kronieke 36:16

*******

MOENIE Vrees nie!

Hierdie was opgeneem via audio. Hier is die oorskrywing.

Elisheva se inleiding: Ek Sal NIE Vrees nie!

Shalom! Ek is Apostel Profeet Elisheva Eliyahu, die leier van die Bediening van Aleph & Tav AmightyWind RUACH HA KODESH Fire Last Chance Bediening.

Hierdie is ‘n Internasionale Bediening en op 4 April, 2020 sal hierdie Bediening aanlyn wees vir 26 jaar, delende die Profesieë en dan by te voeg “Bewys agter die Profesieë” lerings, openbarings en net om die Evangelie te deel van YAHUSHUA HA MASHIACH, beide die Ou Bloed Verbond en die Nuwe Bloed Verbond.

En die Ou Bloed Verbond is die geskiedenis— die heenwysing na dit wat moes kom: Die Nuwe Bloed Verbond, YAHUSHUA HA MASHIACH.

En ek gaan dit een keer sê want baie van julle ken net die Naam van “Jesus Christus”: In Hebreeus is SY Naam YAHUSHUA en dit beteken “YAH red”. King James Bybel Weergawe — julle kan dit vir julself opkyk— dit sê die Naam YAH (bv. Jesaiah 26:4). [En GOD DIE VADER is die Hebreeuse letters] YUD-HEY-VAV-HEY יהוה en wanneer ek dit voortspreek, kom dit uit as YAHUVEH.

Hierdie is ‘n baie spesiale Profesie op hierdie oomblik op hierdie 27 Maart 2020 want daar is ‘n COVID -19, die Wuhan virus, wat verskrik, verlam, paniek en vrees uitstuur; net soos die duiwel wil doen regoor die wêreld.

Dit word georkestreer deur diegene wat die hele wêreld wil beheer en bewys dat hulle dit kan doen, die ekonomie stop, veroorsaak dat mense bang is om aan mekaar te raak. Daar was nog nooit ‘n tyd soos hierdie op hierdie oomblik nie.

En hierdie Profesie is baie — dit gaan diegene baie help wat dit sal ontvang. Dit was eers aan my gegee op 30 September 2009. Dit was Yom Kippur en dit was in die laaste ure en Yom Kippur is die Dag van Versoening. (En hierdie is ‘n Hebreeuse Wortel Messiaanse Joodse Bediening en daarom vier en eer ons al die Joodse Feeste, wat almal moet [eer] (Lev. 23) — hulle behoort selfs nie eens “Joodse” feeste genoem te word nie.)

Dit is die tyd wat mense (op Yom Kippur) wat werklik vir ABBA YAHUVEH & YAHUSHUA HA MASHIACH aanbid, hulself ondersoek en om vergifnis vra vir elke sonde wat hulle ooit gedoen het — maar daar behoort nie regtig enige sonde daar te wees nie (1 Joh. 1:7) want daardie [bekering] moes elke dag gedoen gewees het.

Wel op hierdie 27 Maart 2020 is daar net een genesing teen hierdie virus, en dit is die Naam & die Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH. Dit is ‘n feit dat jy sal sê: “Ek sal nie vrees nie. Want YAHUVEH het my nie die gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde, en selfbeheersing (2 Tim. 1:7) Vrees is ‘n teistering!

Ja, maak seker dat julle die voorrade het—want diegene wat in beheer is van hierdie wêreld sal seker maak dat die rakke leeg sal wees, sal seker maak dat julle vrees om nie genoeg kos en die lewensmiddele te hê nie—maar moenie die vrees ontvang nie!

Kry net die voorrade en glo in geloof dat daar niks sterker is as die Naam & die Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH nie en wees ‘n water-loper met jou geloof! YAHUSHUA het op die water geloop!

Ek sê nie vir julle om letterlik uit te gaan en op water te loop nie. [lag] Nee. Jy sal sink! En ek sê nie vir jou dat jy na ‘n berg toe kan wys en dat dit letterlik sal opspring en in die see sal spring nie, maar HY het probeer sê, met YAHUVEH & YAHUSHUA is alle dinge moontlik as julle kan glo (Mark. 9:23)!

So terwyl ek hierdie doen en dit spreek onder ‘n nuwe Salwing, ‘n sterker Salwing van YAHUVEH & YAHUSHUA HA MASHIACH, onder die Salwing van die RUACH HA KODESH, die HEILIGE GEES — onthou, bewys agter die Profesieë!

Moenie net glo dat enige iemand ‘n Profeet is nie. Hulle kan die nuus vat en ewe skielik is hulle ‘n “profeet.” Vind uit waar is die bewys agter die profesieë!

Ek kan dit op hierdie oomblik bewys vir die jaar... net soos ek gesê het vir 2020, want in 2009 het hierdie dinge nie gebeur nie, maar hierdie is sodat jy ‘n geloof water-loper sal wees en hierdie was oorspronklik Profesie 116 en ons is nou... wel, teen die tyd wat ons hierdie [geplaas] kry sal dit ver oor die 150 Profesieë aanlyn wees — maar ek het duisende–der-duisende Profesieë geprofeteer gedurende hierdie tyd.

2 Kronieke 36:16 “Maar hulle het die boodskappers van YAHUVEH uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die Gramskap van YAHUVEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

Jy wil nooit ‘n vyand wees van die HEMELSE VADER YAHUVEH nie (Deut. 32:39-42) Jy wil nooit aan die verkeerde kant wees nie.

Bekeer gou-gou. En daar is net een manier om by die Hemel uit te kom en dit is deur die Naam & en die Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH (Joh. 14:6; Hand. 4:12) Doen hierdie gou en bid vir hierdie soort geloof wat in hierdie Woord is.

Want hierdie Woord is anders as al die ander. Want YAH skud hierdie wêreld op hierdie oomblik en selfs die moordenaars wat hierdie virus vervaardig het.

YAH het dit toegelaat om mense te kry om weereens wysheid te kry! Om die SKEPPER te vrees (Spr. 9:10)! Dit is die enigste EEN wat ons nodig het om te vrees (Lukas 12:4-5).

Ongeag wat hulle doen—hulle kan die liggaam doodmaak, maar hulle kan nie die siel doodmaak nie, en die begin van wysheid is die vrees vir YAH.

Profesie 151 Begin

Die nuwe Woord wat voortgekom het—julle moenie fokus van hierdie verloor nie.

En hierdie Woord is anders as die ander. Want EK het dit reeds bewys, terwyl EK die aarde skud in MY toorn op hierdie dag van oordeel!

Maak gereed om te sien EK, YAHUVEH slaan die dominoes plat! Maak gereed om die dominoes te sien val!

Onthou Psalm 91—al sien julle 10,000 val aan julle sy en 10 000 aan die ander kant—dit sal lyk of hulle reg rondom julle val. Want dit is EK, YAHUVEH, wat hulle sal platslaan.

EK SKUD hierdie wêreld in MY toorn, maar diegene wat MYNE is, MY kleintjies, julle hoef MY nie te vrees nie. Want julle is in die Palm van MY Hand en MY ander Hand bedek julle liefdevol.

Julle is soos ‘n babakuikentjie en EK sê dit nou vir julle sodat julle vere nie deurmekaar raak nie. Want julle gaan sien wat julle liewer nie wil sien nie, en julle gaan hoor wat julle liewer nie wil hoor nie maar moenie dat vrees julle oorweldig nie.

Onthou waar julle geloof is.

Stel julle geloof nie in die ekonomie nie, nie in die finansies nie, nie in julle beroep nie, waar julle in diens is of watter besigheid julle besit nie. Stel julle geloof NET in MY, ABBA YAHUVEH en MY ENIG VERWEKTE SEUN YAHUSHUA julle MASHIACH, julle MESSIAS en die KOSBARE RUACH ha KODESH, HEILIGE GEES.

Hou julle geloof en julle oë op die beloftes wat EK vir julle gegee het. Wees geloof water-lopers! Petrus sou nie geweet het dat hy op die water kon loop as hy nie uit die skuit geklim het en daardie eerste tree gegee het nie, geloop het na YAHUSHUA HA MASHIACH toe.

Dit was vrees wat veroorsaak het dat hy begin verdrink het, maar toe sy oë YAHUSHUA weereens aanskou, het hy ‘n water-loper geword en het gekyk na YAHUSHUA HA MASHIACH—en julle kyk na HOM—en hy het nie verdrink nie—en julle sal nie verdrink in die komende storms nie!

Petrus kon weereens op die water loop toe YAHUSHUA vir hom gesê het “Kom.” Dit is wat EK van julle vra. Julle moet geloof water-lopers wees. Want die dinge wat julle in hierdie wêreld gaan sien, veral in 2010 begin, sal baie harte laat beswyk van vrees.

Stel julle geloof nie in enige regering van hierdie wêreld nie. Stel julle geloof nie in enige politikus nie. Want hulle motiewe is hul eie.

Hierdie is die Woorde wat EK vir julle te sê het.

Want EK het met MY skudding begin en dit sal nie ophou nie. EK weier om verskoning te vra vir Sodom en Gomorra! Julle lande wat aanhou om sonde te wettig, KYK wat EK aan julle doen.

Diegene wat julself “Christene” noem en [tog] stilbly, moenie by MY kom kla wanneer julle geen vryhede meer het nie. Want julle het stilgebly. Julle laat die min protesteer. Julle laat die ander voortspreek.

Neem julle notisie dat die vyande nie stil is nie? Neem julle notisie dat diegene wat sonde bevorder nie stil is nie? Hulle skree in harde stemme selfs toe hulle in die minderheid was — satan se diensknegte is nie stil nie.

Hoekom is YAHUSHUA HA MASHIACH se diensknegte stil? Hoekom is MY kinders stil? En wanneer EK praat van die diensknegte, praat EK nie met julle asof julle ‘n dienskneg is [soos] in die woord wat algemeen gebruik word nie. EK praat met diegene wie YAHUSHUA HA MASHIACH dien, wat ‘n seën is vir HOM.

Hoe min spreek uit! Hoe min verdedig alles wat Heilig is!

Onthou oordeel begin by die Huis van die HERE, 1 Petrus 4:17.

Hoekom protesteer al die kerke nie? Hoeveel kerke is daar? In elke land hoekom protesteer die kerke nie teen hierdie gruwels van wette wat uitgevaardig was nie?!

Hulle trek net hulle skouers op. Hulle bemoei hulle net met hul eie sake!

So, moenie verbaas wees, o georganiseerde kerke, wanneer die regering agter julle aankom en julle vryheid om te preek wegneem en ‘n bankteruggeneemde kennisgewing op julle kerke hang nie.

O moenie verbaas wees wanneer julle land afgeneem word nie. O moenie verbaas wees nie, julle wat so selfvoldaan is met al julle miljoene. EK praat met die welgesteldes nou. Julle stel julle geloof in julle finansies. O moenie verbaas wees wanneer dit alles maar net verbrokkelende stof en as in julle hande is nie. (Mat. 19:24, Luk. 16:19-31; Jak. 5:1-6).

EK sal julle wys. EK sal hierdie wêreld wys!

Baie sal begin om die boodskap te kry wat in 2010 begin, maar EK waarsku julle nou, kinders, sodat julle nie kan sê ABBA YAH, julle VADER YAH, het julle nie gewaarsku nie. EK berei julle nou voor, sodat julle nie geskok sal wees nie, en EK julle nou kan gerusstel.

Want julle ABBA wil nie hê julle harte moet ontsteld wees nie. Want EK is lief vir julle. Net soos in die dae van ouds, het EK wonderwerke voorsien, en niks het verander nie.

So hou styfvas aan die soom van YAHUSHUA HA MASHIACH se kleed. Hou aan om gewas te wees in SY Gestorte Bloed! Staan in die klere van SY geregtigheid en EK verseker julle, al julle gebede word verhoor vanuit die Hemel bo.

Wandel in Heiligheid sodat satan julle nie kan aankla nie. Wandel in Heiligheid sodat julle nie enige skande bring vir die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, DIE ENIGSTE BLOED VERSOENING VIR SONDE nie. (Rom. 3:25).

MY Ore is op ‘n spesiale manier oop gewees.

Weereens, Elisheva Eliyahu, het jy hierdie gespreek toe jy gebid het. Dit is asof jy ‘n speld kon hoor val terwyl EK hierdie Woord tot jou spreek.

Want hierdie was ‘n spesiale dag. Vir almal wie die Yom Kippur waarneem.

Terwyl EK julle sien bekeer het van enige iets wat MY nie behaag nie, terwyl elke versoek van julle gebede na MY toe gebring was, terselfdertyd, het MY woede die aarde geskud—net soos in die tye van ouds met Moses, was die kinders van Israel beskerm en diegene wat ‘n ander skepper aanbid het, was nie.

Niks het verander nie. EK sal diegene seën wat ‘n seën is vir MY, YAHUVEH, vir MY ENIG VERWEKTE SEUN, DIE MESSIAS, YAHUSHUA HA MASHIACH & DIE RUACH HA KODESH, HEILIGE GEES. EK sal diegene vervloek wie ‘n vloek is vir ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH.

En so het EK gespreek hierdie dag, julle HEMELSE VADER, DIE ABBA YAHUVEH.

Einde van Profesie

So is dit gespreek, so is dit geskryf, 29 September 2009

Opnuut gespreek onder ‘n Nuwe Salwing
Op 27 Maart 2020, ‘n Kind, Vegter, Bruid
Van YAHUSHUA HA MASHIACH
Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu

Om Op Water te Loop!

Matteus 14:28-31—dit is hoekom julle moet leer om geloof-water-lopers te wees.

En Petrus het HOM geantwoord: “MEESTER YAHUSHUA, as dit U is wat my beveel om op die water na U toe te kom...” en YAHUSHUA het gesê, “Kom” en HY het vir Petrus gesê, “Klim uit die skuit” en kom, loop op die water saam met YAHUSHUA.

En HY het vir Petrus gesê, “Kom” dus het Petrus uit die skuit geklim en op die water geloop, en hy het begin loop na YAHUSHUA HA MASHIACH toe, maar toe hy die wind sien, en terwyl die golwe begin rol het en hulle so hoog geword het en die storm gekom het, was hy bang; en het hy begin sink. Hy het begin verdrink en hy het uitgeroep, “YAHUSHUA red my!”

En YAHUSHUA het dadelik SY Hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: “O Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?”

Julle sien, dit is wat met ons gebeur. Dit is wat regoor die wêreld gebeur met diegene wat nie op hierdie oomblik die geloof het om water-lopers te wees nie.

Julle kyk na die COVID-19 virus—en ek sê vir julle hierdie sal nie die laaste wees nie. Hierdie is ‘n oefening nou op hierdie oomblik. Die heersers van hierdie aarde, en hulle weet wie hulle is, hulle lag vir julle.

Hierdie is ‘n mensgemaakte virus. Dit was oorspronklik geskep deur A.I. Artificial Intelligence het vir die wetenskaplikes gegee wat om bymekaar te sit om te sien of hulle die hele wêreld kan stop—en hulle in ‘n paniek kan dompel.

Julle eie—daar’s nie een regering sonder enige uitsondering; daar’s nie een leier sonder enige uitsondering wat nie weet wat aangaan nie.

En die onskuldige skape en lammers was in verskrikking ingestuur en nou was hulle vertel, “Bly by die huis.” Hulle was opgesluit in hulle huise. Nie almal het die luuksheid om ‘n krediet kaart te hê nie en as jy nie aanlyn kan koop nie, dan hoe min het genoeg voorraad.

Ek het geprofeteer vir baie jare nou, dieselfde boodskap gegee wat ABBA YAH & YAHUSHUA aanhoudend vir my gesê het om voort te spreek: Kry jou vlugsak gereed. Maak seker jy het genoeg voorraad in die huis. Want jy sal nooit weet of jy sonder werk sal wees of as iets gebeur en jy nodig het om daardie ekstra voorraad te hê nie.

Maar hoeveel het die luuksheid om ‘n kredietkaart te hê nou op hierdie oomblik? Hoeveel reg oor hierdie wêreld word nou beveel om by die huis te bly en hulle is nie toegelaat om ‘n werk te hê nie? En hulle het hulle besighede toegemaak en hulle ly honger?

Wel jy ly nie honger as jy glo wat Dawid gesê het nie “nooit het ek die regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie” (Psalm 37:25) Hulle het nie honger gely nie, met die kinders van Israel in die woestyn.

Julle moet glo. Julle moet geloof hê dat as julle waarlik aanbid en julle gevra het dat julle sondes vergewe word deur YAHUSHUA HA MASHIACH en julle leef Heilig voor HOM—staan op Psalm 91!

Eis dit deur die Naam & die Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH, en jy sal nie hongerly nie. HY kan kos laat verskyn. HY is GOD WIE sê, “Alles is moontlik [as julle glo]” en ‘sonder geloof is dit onmoontlik om HOM te behaag.’

Gehoorsaam die wette, bly in julle huise, maar weet net dit: Stel julle geloof in YAHUSHUA. Roep uit na HOM!

Vir diegene wat die vryheid het om die Bybels te hê, lees dit, glo dit. Glo dat die geskiedenis van die Ou Bloed Verbond — dit is wat dit was, ‘n heenwysing—en YAHUSHUA het gesê “Dit is volbring”.

Dit is [nou] die Nuwe Bloed Verbond. Alles in die Torah wat ons lees in die Torah Skrifte, die Vyf Boeke van Moses—YAHUSHUA HA MASHIACH het dit alles vervul in die Nuwe Bloed Verbond (Heb. 8:13).

Dit is waarom met SY laaste Woorde, terwyl HY gekruisig was—DIE ENIGSTE HEILIGE OFFERLAM VAN YAH wat so perfek was; HY moes afkom van SY Troon af as een van die SKEPPERS. Want dit is die HEILIGE DRIE EENHEID: ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH, HEILIGE GEES. Dit is die HEILIGE DRIE EENHEID.

En HY het van SY Troon afgekom vir jou en my, sodat ons sondes vergewe kon word. En HY het HOMSELF gewillig geoffer. Geheel en al perfek.

HY was gebore uit ‘n maagdelike Joodse jong vrou. HY was geplaas met die Pragtige Hand van die RUACH HA KODESH binne-in haar baarmoeder in.

HY was beide, soos ons sê, GOD IN DIE GEES en HY was GOD IN DIE VLEES (Joh. 1) Dit is WIE ons SKEPPER is. En op die ouderdom van 33 na SY 3-jaar Bediening, het HY gewillig op daardie kruis gegaan.

HY het gewilliglik ysterpenne, spykers deur SY Hande en SY Voete laat dryf. HY was gewilliglik nie net gekruisig nie maar gemartel, sodat SY Bloed vergiet sou word.

Want “sonder die vergieting van bloed, is daar geen vergifnis vir sonde nie” (Heb. 9:22).

En HY het dit gewillig gedoen vir jou en my in die bestek van 3 ure. En ek was die openbaring gegee, dat gedurende daardie tyd wat HY so gemartel was, dat HY elke naam gesien het wat ooit geskryf was in die LAM se Boek van Lewe.

Want julle sien, enige iemand wat vir YAHUSHUA dien, wat uitroep vir genade en om vergifnis vra en elke een van hulle sondes bely — die Bloed wat uitgetap het bo-oor HOM op daardie dag sal elke een van jou sondes bedek, hulle wegwas [so ver as] die ooste is van die weste, as jy uitroep na HOM, “YAHUSHUA HA MASHIACH! Wees my genadig. Want ek is ‘n sondaar!”

Julle sien, niemand is perfek nie! Ons was gebore in sonde, want ons ouers was sondaars — want ons kom van Adam en Eva af — maar julle sien, HY is die WINGERDSTOK en ons is die lote wat direk uitspruit uit HOM uit.

En HY is die ware KONING VAN ISRAEL, maar HY is ook SKEPPER. HY het elke naam gesien. HY het elke gesig gesien. HY weet wat jy gaan doen met hierdie Profesie.

Ek het bewys “Bewyse agter die Profesieë” terwyl ek hierdie gespreek het onder ‘n sterker Salwing — en ABBA YAH het selfs sommige woorde verander om selfs nog kragtiger te wees.

Want toe hierdie oorspronklik gegee was, sou ek net die Naam verkort het na YAHUSHUA, maar nou sê HY, “Maak seker jy sê YAHUSHUA HA MASHIACH. Maak seker dat jy die mense herinner die naam beteken ‘YAH RED’.”

Moet nooit meer die naam ‘Yeshua’ sê nie. Julle neem die Godheid weg van die VADER se Naam binne-in die SEUN se Naam. Watter vader wil nie hê sy seun moet sy naam dra nie?

Die Naam is YAH en satan haat die Naam YAHUSHUA en ja, as julle wil kan julle sê YAHSHUA. Dit beteken ‘YAH RED.’

Die Messiaanse Jode sal jou leer ‘Yeshua.’ Daar is geen betekenis daarin nie. Hulle vrees net die ortodokse Jode so erg. Hulle wil nie die Naam YAH sê nie, maar as jy bang is om die Naam YAH te sê, terwyl Psalm 91 sê dat HY net diegene sal red wat uitroep IN SY NAAM...

SY Naam is YAH. YAHUVEH—en ek het hierdie onder ‘n sterker Salwing gespreek hierdie dag.

Ek het bewys agter die Profesie gesit van dit wat gespreek was destyds lank terug in 2009 en hier is ons nou op 27 Maart 2020.

Mense die enigste ding wat dit gaan oorwin wat op die oomblik aan die gang is is vir julle om te glo—terwyl ons nader kom aan Pasga op 8 April teen sononder, 2020. Doen wat julle kan om daardie Pasga te vier. Kyk wat ons doen en luister na die Profesieë wat kom weereens om te bewys, HY is dieselfde gister, vandag en vir altyd (Heb. 13:8).

Soos HY Moses en die kinders van Israel verlos het — en hulle was by die miljoene, het niks verander nie — YAHUSHUA HA MASHIACH het SY Bloed gestort en een druppel van daardie Bloed was jou vry van sonde, as jy waarlik bekeer en bely met groot droefheid.

En moenie sonde vooraf bedink nie. Moenie die genade en barmhartigheid misbruik en sê, “Ag wel ek sal weer sonde doen en ek sal net terugkom en weer om vergifnis vra.” nie.

O mense. Wees baie versigtig wat julle doen. HY maak SY Arms wyd oop vir julle nou. Almal word aanspreeklik gehou vir dit wat hulle weet. Hê geloof.

Sonder geloof is dit onmoontlik om YAH te behaag (Heb. 11:6) — sonder geloof. Om daardie water-lopende soort geloof te wees, menende dat jy sal doen wat jy dink is onmoontlik, jy styf sal vashou aan die Soom van YAHUSHUA se kleed.

Jy sal nie laat los nie selfs as hulle kom en vir jou sê, “Ons gaan jou doodmaak as jy nie die Merk van die Dier neem nie!” Wees gewillig om jou lewe neer te lê as dit nodig is.

Want jy weet jou volgende asemteug sal die Hemel wees en jy weet YAHUSHUA sal jou GEES gryp direk uit die liggaam en nie eens die laksman die satisfaksie gun om jou laaste doods-kreet te hoor nie.

Jy sal in die Hemel wees.

YAHUSHUA het op daardie kruis gesterf, maar julle sien, geen mens het HOM vermoor nie. HY het gewillig SY LEWE gegee, maar HY het nie dood gebly nie. Op die derde dag het HY weer opgestaan! HalleluYAH!

Voor getuies en vir 40 dae, het HY hierdie aarde bewandel. Voor getuies het HY meer wonderwerke gedoen—as wat enige boek moontlik kon bevat (Joh. 21:25)—regoor die wêreld. En toe op die 40ste dag voor getuies, het HY opgevaar terug Hemel toe.

En HY het gesê HY het gegaan om ‘n plek voor te berei vir jou en my (Joh. 14:3), vir almal wat in HOM sal glo.

Ek het HOM gesien van Aangesig tot aangesig. Die rede hoekom julle HOM langs my sy sien in die voorstellings by Amightywind.com [is om rede] ek nie ‘n man daar het nie. Ek het ‘n man gehad wat daar langs my sy was, wat die mede-leier was van die Bediening, totdat hy daarop aangedring het dat hy die hoof daarvan moes wees.

En julle sien daar is net een HOOF (en dit is voor [elke Profesie]—[‘n uittreksel van] Profesie 105, wat ek beveel was om daar op te sit en ek het nie verstaan hoekom nie) en dit is die HEILIGE DRIE EENHEID: ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH, HEILIGE GEES, WIE ook genoem word IMMAYAH, DIE SHEKHINYAH HEERLIKHEID. SY is MOEDER WYSHEID. Selfs King James Weergawe Bybel noem HAAR ‘n ‘SY.’

Niemand is die HOOF van hierdie Bediening nie buiten die HEILIGE SKEPPERS. Ek neem net my bevele uit die Hemel en daar is net een leier nou—maar ek sien uit na die dag wanneer daar weer ‘n manlike balans sal wees.

Maar ek het vir YAHUSHUA HA MASHIACH daar en ek sê vir julle HY het die helderste blou oë.

En ek sal voor die hele wêreld getuig: ek het HOM gesien van aangesig tot aangesig terwyl HY op die punt van my bed gesit het. En ‘n tsunami golf van liefde! Die helder lig reg rond-om HOM was iets wat ek nie eens kan begin vergelyk met enige iets nie. En daardie groot tsunami golf van liefde —elke atoom, elke molekule, elke deel van my—daardie liefde het my deurdring.

SY Lig het my wakker gemaak. Dit was lank terug in die dae van die waterbed, en daar was ‘n leer-reling en HY het daar gesit en net na my gekyk en vir my hierdie woorde gesê—sonder om selfs SY Mond oop te maak—het HY gesê, “EK is so jammmer dat jy so moes ly.”

Ek het nie geweet wat lyding was nie. Ek het destyds gedink ek weet. Baie het gebeur.

Want julle sien, hoe groter die Salwing, hoe groter die lyding. Onthou dit, vir die van julle wat daarop aanspraak wil maak dat julle Profete is.

Want die GROOTSTE PROFEET wat daar ooit sal wees, die EEN, WIE die Boek geskryf het van Openbaring, was nie Johannes nie. Dit is YAHUSHUA se Eie Woorde (Openb. 1:1-2). En daar is niemand WIE meer as HY gely het nie. HY is PROFESIE in HOMSELF.

HY is die WOORD wat Vlees gemaak is. So wanneer iemand sê hulle is ‘n Profeet, vra hulle wat hulle gewys het om dit te bewys.

Jare gelede, voordat enige iets gebeur het, het ons die “Bewys Agter die Profesieë” en ABBA YAH het gesê, hoe kan jy bewys dat jy ‘n Profeet is as jy dit nie bewys deur dinge vooruit te profeteer nie.

En dit is wat ek gedoen het. En ek sê vir julle dit, HY het die helderste blou oë. Daardie voorstelling wat ‘n jong meisie geteken het is die voorstelling wat ek gebruik. Want dit is die naaste wat ooit sal wees [van] enige beskrywing vir YAHUSHUA.

En HY is aan my sy, en al het ek nie ‘n man langs my nie, weet ek ek is een van die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH, en HY hou my vas. En HY laat my weet HY is net daar die hele tyd.

Die Bybel sê ‘Geseënd is diegene wat geglo het en nie gesien het nie’ (Joh. 20:29).

Ek het Engele besoekers gehad. Ek het, met my eie vingers—ek het die getuienis op die webblad [Amightywind.com] waar ek my eie vingers gestreel het deur Aartsengel Michael se vlerke; en Aartsengel Michael beskerm hierdie Bediening, soos hy Israel beskerm.

En hierdie is ‘n Hebreeuse Wortel, Bybel-gebaseerde—baie belangrik mense.

En ek noem myself ook ‘n Messiaanse Jood maar ek is ‘n Jood, maar ek mis die balans wat ek eens gehad het, en hy was ‘n man wat in Israel gebore was. Hy was die balans van die Judah [tot die Effraim] en ek weet YAH sal die een terugbring wat satan mislei het, maar nou spreek ek onder ‘n groter Salwing.

Hierdie Bediening is onder ‘n groter Salwing. Die skoonheid daarvan, kan niks op die Internet mee vergelyk nie en dit het niks te doen met wie ek is nie. Ek moes my eie man neerlê op die offeraltaar; die een wat ek eens die mees gesalfde man genoem het wat ek ooit ontmoet het.

En hy moet terugkom en hy moet bekeer in die openbaar—want die sondes wat hy gedoen het was in die openbaar—maar hy sal meer gesalf wees as voorheen, as hy kies om dit te doen. Indien nie, sal YAH ‘n ander man oprig uit Judah.

Ek wil net hê dat julle geloof moet hê. Hierdie [was] Profesie 116, en nou is ons in Profesie 150’s en steeds is daar geen manier hoe ek moontlik genoeg video makers kan hê om...

Toe hy by my was vanaf 2016 (7 Maart 2016) tot iewers in 2018 [toe] het dit regtig begin verkeerd gaan—maar ons het meer as 1000 Profesieë alleen met nuwe openbarings wat vir julle ‘n seën sou gewees het.

Ek wil hê julle moet geloof hê en YAH sê die enigste manier hoe julle hier gaan deurkom is deur geloof te hê in HOM.

Hê geloof dat daardie virus gaan doodgaan voor dit ‘n kind van YAHUSHUA HA MASHIACH kan aanraak.

Ek bedek hierdie Bediening met die Gestorte Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH en ‘n ieder en ‘n elk wat sê dat die Bediening van AMIGHTYWIND Bediening ‘n seën vir hulle is—hulle word beskerm deur my gebede —die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH.

YAHUSHUA het hoorbaar met my gepraat en en vir my gesê ek was die RingDiensmaagd en wie ookal my man was, sou die Ringdraer wees—en ons bedek julle met die Gestorte Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH en beskerm julle, maar daar is geen Ringdraer nou nie, maar die RingDiensmaagd is steeds daar.

En o, vir julle wie die Gaste gaan wees, (julle weet almal kan nie ‘n Bruid wees nie), die Gaste sal by die Bruilof Fees van die LAM wees en die Gaste sal dans met daardie BRUIDEGOM. YAHUSHUA het gesê, “Geseënd is AL diegene wie genooi is na die Bruilof Fees van die LAM” (Openb. 19:19).

Lees die Profesieë. Kyk of dit wat ek het nie [CUT 29:12 of] geprofeteer het nie alreeds gebeur het nie.

En wat ookal nog nie het nie, onthou dit: Ons is in die begin van groot smarte op hierdie oomblik, waar daar hongersnode en peste sal wees en YAHUSHUA HOMSELF het dit gespreek in, wat begin, in Matheus 24:1.

Lees verder en julle sal sien vir julself. Matheus 24, en die Skrifgedeeltes hieronder wat ek gee as voetnota vir hierdie Profesie.

Julle sien, ons is in die begin van [dit wat gaan wees] die Groot Verdrukking. En YAHUSHUA HA MASHIACH, HY doen die skudding; HY doen die toetsing op hierdie oomblik: Wie is waardig om die Bruid genoem te word van YAHUSHUA HA MASHIACH?

Bid dat jy waardig geag word. Gaan net na HOM toe.

Wanneer jy hierdie hoor en jy het nie geloof nie, herinner ek julle aan hierdie, dat YAHUVEH nie kan lieg nie en HY het gesê dat SY Woord nie leeg na HOM toe kan terugkeer nie (Jes. 55:11). Onthou WIE SY Woord is: Dit is YAHUSHUA WIE die WOORD is wat vlees gemaak was van die heel begin af. Dit het so gesê in Genesis [“En GOD het gesê...” (Gen. 1:3,6 ens.)].

Elkeen word ‘n maat van geloof gegee—en as jy nie dink dat jy geloof het nie, neem dan jou volgende asemteug. Okay? Het jy net daar en dan gedink jy het nie genoeg suurstof om asem te haal nie?

Nee. Dit word geloof genoem.

Wanneer jy in ‘n hysbak klim en jy druk die knoppie, dink jy dit gaan neerstort grond toe of het jy geloof wanneer jy daardie knoppie druk dat dit jou gaan neem tot by watter vloer jy ookal wil afklim?

Dit word geloof genoem.

Wanneer jy jou kos eet, het jy geloof om te glo jy kan dit insluk of dink jy jy sal dood verstik?

Dit word geloof genoem.

So moenie dink dat jy nie geloof het nie. Hou net geloof dat ongeag wat jy deurmaak—omdat dit geskryf is—‘Alle dinge moet ten goede meewerk [vir] diegene wat YAH liefhet [en] geroep is na SY voorneme’ (Rom 8:28).

Hierdie beteken diegene wat geroep is na YAHUSHUA se doel ook. HY het ‘n doel hoekom jy gebore was. Vind uit wat daardie doel is. Die grootste doel van alles— onthou dit—YAHUSHUA was nooit die “seun van ‘n mens” nie.

Elke weergawe van die Bybel wat HOM “die seun van die mens” noem... HY is die ENIG VERWEKTE SEUN VAN YAHUVEH. HY het nooit gesê HY was die seun van Josef een keer in enige Skrif nie.

HY het gesê—HY het gesien—die werke wat HY gedoen het, het HY die VADER in die HEMEL hulle sien doen (Joh. 5:19) HY het al die eer gegee aan YAHUVEH keer-op-keer–op-keer. Dit was WIE SY VADER is.

Julle het geloof. Nou hê geloof om te glo HY kan julle vergewe vir julle sondes, ongeag hoe vuil—en daar is net een uitsondering vir diegene wat die HEILIGE GEES gelaster het, maar as jy hierdie Profesie aanvaar het as waarheid, dan het jy nie die HEILIGE GEES gelaster nie anders sou jy nie eens na my wou luister nie of enige iets met Heiligheid te doen wou hê nie.

Die vyande van hierdie Bediening, die verworpelinge—hulle haat die Bediening, hulle haat alles wat Heilig is en hulle haat my definitief, maar julle sien, julle moet gewillig wees om gehaat te word (Mat. 10:22). Julle moet gewillig wees om vervolg te word (2 Tim. 3:12).

Hierdie is die Woorde wat YAHUSHUA gesê het. As hulle HOM almal liefgehad het, sou hulle almal ons liefhê (Joh. 15:19).

“Geseënd is julle wat vervolg en gehaat word ter wille van MY Naam. Want groot is julle belonings in die Hemel” (Mat. 5:11-12).

So ek hoop en bid hierdie dag—terwyl ek hierdie gespreek het onder ‘n nuwe Salwing, ‘n sterker Salwing—bid ek dat julle my sal kontak en my laat weet dat julle in geloof gaan wandel en nie deur aanskouing nie.

Moenie na die nuus luister nie. Moenie na die TV luister nie. Inteendeel, kry die TVs uit julle huise uit. Hulle hou julle dop. Julle dink julle kyk vir hulle.

En wat julle ookal doen, moenie enige iets om julle koppe dra nie: Moenie die AirPods insit nie. Moenie die koordlose oorfone dra nie.

Daar gaan ‘n hele nuwe Profesie daaroor wees, maar hulle spoor julle op daardeur. Nou, julle kan kies om my nou te glo of julle sal later uitvind, maar hulle maak wapens van enige iets wat koordloos is wat jy om jou kop dra.

Hê geloof om te glo. Hê geloof om te glo dat YAHUSHUA HA MASHIACH alles sal doen wat HY gesê het, en ek sal julle in die Hemel sien.

So kyk-uit vir my. En ek sal uitkyk vir julle. En ek gaan ook uitkyk vir julle wat vir my skryf terwyl julle daardie kontak knoppie druk by AmightyWind.com—26 jaar—4de April 2020 is die geboorte[dag] van hierdie Bediening wat nou gehandelsmerk is. [gelag]

Ek moes dit laat handelsmerk en dit het deurgekom in 2020 sodat mense nie meer die naam kan ontheilig nie—daar is ‘n $500,000 boete as hulle doen—want satan kom om te steel, moor en vernietig.

Hê geloof. Lees daardie Profesieë en julle sal sien julle geloof sal groei. Leer uit die voorbeelde selfs van die verworpelinge en hardloop ver weg van wat hulle ookal is.

HY vra jou nie om perfek te wees nie. YAHUSHUA weet dat niemand perfek kan wees nie. HY IS DIE ENIGSTE PERFEKTE PERSOON, WIE ooit die aangesig van hierdie aarde bewandel het. HY wil net hê jy moet die beste doen wat jy kan en die grootste sonde van alles is wanneer jy val, dat jy nie moeite doen om weer op te staan nie en in SY liefdevolle Arms in te hardloop nie!

Profetiese Woord

YAHUSHUA HA MASHIACH is die GOEIE HERDER en HY sal—julle hou aan hardloop in die wolwe se lêplekke in en julle behoort aan HOM of julle sê dat julle doen, maar julle wil aanhou leef in sonde en die pornografie doen, watter sonde daar ookal is; julle is soos ‘n klein skapie—en HY sal julle agterbene breek, as julle naam werklik geskryf is in die LAM se Boek van Lewe.

En dan sal HY sulke vervolging in jou lewe laat inkom dat jy geforseer sal word om uit te roep na HOM. Want HY gaan jou so sagkuns in SY Arms vashou en liefdevol naby SY Bors want jy gaan nie instaat wees om te loop nie.

Einde van Profetiese Woord

En ons moet nooit ooit dink dat ons alleen kan stap nie. Dit is hoekom julle die voorstelling sien van YAHUSHUA reg langs my in al die beelde totdat ek werklik ‘n man het wat weer daardie plek kan inneem.

Want die een ding wat ek nooit wou gehad het nie was vir my prentjie om weer alleen te wees.

Dit herinner my, dit bemoedig my—sit jy jou eie prentjie van jou eie gesig daar [saam met YAHUSHUA]! Ek het vir julle vertel hoe YAHUSHUA lyk. Verbeel jou eie gesig daar.

Dit is YAHUSHUA wat jou vashou. Dit is YAHUSHUA wat langs jou sy staan. Dit is YAHUSHUA wat jou daardie tsunami van liefde gee waarmee niks kan vergelyk nie en ek nie kan beskryf nie.

Ek bid dat hierdie vir julle ‘n seën was. Ek het nie geweet ek gaan al hierdie sê nie. Ek is lief vir julle—as julle YAHUSHUA HA MASHIACH aanbid en liefhet—skryf vir my by die Bediening [webwerf] by kontakte.

En ek wag vir my broers in YAHUSHUA HA MASHIACH, die Profete daarbuite, vernaamlik diegene wat gebore was en opgegroei het in Israel, die Messiaanse Jode.

As julle die waarhede glo van hierdie Bediening, het julle suster julle nodig. Sy het nie daardie spesiale bedekking van ‘n Heilige man nie, van ‘n manlike eggenoot meer nie. (Maar sy het wel baie seuns in YAHUSHUA HA MASHIACH!) Huh, hulle omring die wêreld en bedek my!) Maar broers verrys!

Verrys! Asseblief kom. Ek het die Profete nodig, die mans—ek het julle nodig om net te kom en ‘n gewone kind, vegter, Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH te bemoedig.

Ek het my kopband handelsmerk. Dit herinner my aan die Stamme van Israel. Dit herinner my dat ek ‘n Jood is en dit herinner my dat ons vegters moet wees. Ons kan nie lafaards wees nie.

En dit is wat julle gaan sien in daardie voorstelling wanneer ek by YAHUSHUA is.

So YAHUSHUA HA MASHIACH—ek bid ABBA YAHUVEH in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, U het gesê dat ek ‘n Salwing het, ‘n Nuwe Salwing hierdie dag...

Ek bid op hierdie oomblik HEMELSE VADER, aangesien U gesê het dat ek die Eliyahu van nuuts is, ek Salwing het om te kan bid op hierdie oomblik teen hierdie COVID-19 (hierdie Wuhan virus wat gekom het uit China!) en ek bid, ABBA YAHUVEH, vir die onskuldige skape en lammers...

Ek bid vir die gawe van vermenigvuldiging van hulle kos op hierdie oomblik, diegene wat aan U behoort, YAHUSHUA HA MASHIACH; ek bid op hierdie oomblik of hulle net dink dat hulle ‘n—korreltjies rys oor het.

Wat hulle ookal het, dat hulle die geloof sal hê om dit op te offer aan U en U ‘n weg vind om te vermenigvuldig soos U gedoen het met die Kinders van Israel; U dit sal vermenigvuldig wat hulle het om te eet.

Want U het gesê deur Dawid, “nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie” (Psalm 37:25).

Ek bid op hierdie oomblik — daardie duiwel virus — wat HULLE noem — my naam daarvoor want dit kom van satan, gesmee deur satan en dit is alles oor wie die mag wil hê van hierdie aarde, polities gewys—en die onskuldige mense, hulle ly, alles net omdat hulle ‘n inenting binne-in hulle wil sit wat geen inenting is nie; dit is ‘n doodsvonnis en volgende kom die chip. En hulle wil al die geldeenhede wegneem.

So dit gaan ‘n een wêreld orde wees, wat ‘n een wêreld van wanorde gaan wees.

Ek bid op hierdie oomblik, ABBA YAHUVEH, vir die genesing van die mense.

Ek bid op hierdie oomblik vir die restorasie van die mense.

Ek bid op hierdie oomblik, HEMELSE VADER, dat U sal doen wat hulle sê nie gedoen kan word nie; en dat U hierdie virus nou op hierdie oomblik sal weerhou om enige mense verder skade aan te doen; en die paniek sal stop; en die vrees sal wyk—elkeen wat nou na my stem luister op hierdie oomblik—hulle sal weet dat niks kan gebeur wat ABBA YAH nie toelaat nie. Niks!

En ek dank U en ek loof U vir elkeen wat ‘n kind is van die ALLERHOOGSTE, van ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH op hierdie oomblik.

By die geklank van my stem, is hulle geheel en al genees en herstel—en hulle geloof het gegroei.

Ek bid dat hulle besef: Geen vrees meer nie! Vrees is ‘n teistering! Dit is waarvoor hulle hierdie aarde wil regeer. Dit is hoekom elke nuusgewer dit rondom hierdie wêreld aan die gang het op hierdie oomblik.

Luister eerder na die Woorde wat YAHUSHUA gespreek het, terwyl HY in geloof gespreek het. Soos Psalm 91! Ek bid dat hulle dit oor en oor sal lees en dat hulle dit sal opeis.

Ek bid dat hierdie pandemie—hierdie paniek—sal stop!

Ek bid die DOOD van die virus en al diegene wat dit VERVAARDIG HET OF ENIGE IETS DAARMEE TE DOEN HET of enige iemand wat ontvolking van die aarde wil doen! LAAT HULLE ONTVOLK WORD! LAAT HULLE REGUIT IN DIE INGEWANDE VAN DIE HEL INGAAN LEWENDIG!

Maak die aarde oop, net so seker as wat U het toe Moses gesê het diegene wat aan YAH se kant is, kom hierheen, en diegene wat aan Korah se kant is, gaan daardie kant toe!

En diegene wat oorgegaan het na Korah se kant toe —die aarde het oopgemaak en hulle lewendig ingesluk en hulle het direk in die hel ingegaan.

DIT IS WAT EK BID! LAAT DIE VERWORPELINGE DOODGAAN! MAAR LAAT HULLE LEWENDIG INGESLUK WORD!

Laat hulle verbrand met U spontane woede van ontbranding! Ek gee nie om hoe ryk hulle is nie! Hoe magtig hulle is nie! Ek gee nie om watter politiek hulle het nie!

Ons weet op WIE die heerskappy is op die Skouers van—en YAHUSHUA HA MASHIACH het gesê die heerskappy is op SY Skouers (Jes. 9:6). HY IS DIE [WARE] HEERSER VAN HIERDIE WÊRELD!—satan speel speletjies en laat die mense dink hy regeer hierdie wêreld.

En YAHUVEH lag. HY speel met SY vyande.

So ABBA YAHUVEH, ek vra vir die Salwing van Eliyahu en ek vra net soos U nie die fles met olie laat opdroog het vir die weduwee van Sarfat nie, bid ek dieselfde ding nou vir elkeen by die geklank van my stem wie uitroep en sê, “YAHUSHUA HA MASHIACH, ek het U lief. Vergewe my. Wees my genadig.”

En U het belowe U sal hulle gebede beantwoord wanneer hulle bely en hulle bekeer, dat U hulle land sal genees. En die politiek—VADER, hulle is so boos—van hierdie wêreld en die bose agenda is om die onskuldigste skape en lammers leed aan te doen.

As hulle name geskryf is in die LAM se Boek van Lewe, kan U nie een verloor nie, YAHUSHUA HA MASHIACH. Ek weet U sal martelaars hê, maar die bloed vloei in die grond in en rig net meer martelaars op [wat geloof sal hê om te wees] en dit rig meer getuienisse op oor die grootheid van ons GELIEFDE MESSIAS, YAHUSHUA HA MASHIACH.

So hierdie is my gebed in YAHUSHUA HA MASHIACH se Naam—vir genesing, bevryding, herstel, vergifnis, verlossings KRAG van YAHUSHUA HA MASHIACH en vernaamlik vir die bevryding van VREES!

Niks meer vrees nie!

Ongeag wat jy ‘n nuusgewer hoor sê. Ongeag wat jy ‘n politikus hoor sê. GEEN VREES MEER NIE! Want vrees is om jouself oop te stel vir daardie virus.

Sê in plaas daarvan, “Deur die Naam en die Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH, ontvang ek dit nie!”

Jy was steeds jou hande. Jy doen steeds alles wat hulle daaroor sê, maar GEEN VREES MEER NIE! Moenie jou immuun sisteem verswak met vrees nie.

YAHUSHUA HA MASHIACH seën julle.

Ek is net ‘n eenvoudige kind, vegter, dienskneg van YAHUSHUA HA MASHIACH. Ek is net ‘n boodskapper, so moet my asseblief nie stenig nie. Ek is hier om jou geloof op te bou waar dit afgebreek was en ek bid hierdie dag dat dit is wat ek gedoen het.

YAHUSHUA, seën al diegene wat ‘n seën is vir U.

Amen.

Einde van OorskrywingProfesie 153, Hoor O Israel & Die Wêreld EK, YAHUVEH EL-SHADDAI, Sê “Covid-19 Lab-vervaardig — satan Geïnspireerd!”

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH Deur Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu, 20 April 2020


In Hebreeus is, “EK IS GOD” “ANI ELOHIM” (אני אלוהים). Nou wat het dit alles te doen met hierdie Profesie 153? Een van ons bedienaars het hierdie konneksie opgemerk. As ons teruggaan na die numeriese waarde van elke letter in “ANI ELOHIM,” en ons tel die waardes bymekaar, kry ons 153.

א+נ+י+א+ל+ו+ה+י+ם=קנ"ג 1+50+10+1+30+6+5+10+40=153

1 alef +50 nun +10 yud +1 alef +30 lamed +6 vav +5 hey +10 yud +40 mem=153

Met ander woorde, waarde van “EK IS GOD,” in numeriese waardes van die Hebreeuse alfabet, is 153.

*******

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het

– met Profeet Elisheva se “Heilige Tale” - soos GOD se GEES uiting gee (Handelinge 2:3-4) van Hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1) Sy spreek voort in tale en Profesie word voortgebring (1 Kor.14:6)

Ons gebruik die Hebreeuse Name van GOD:

Soos in alleluia (hallelu YAH) Wat beteken: “loof YAH” YAH is GOD se Heilige, Gewyde Naam: YAHUVEH of YAHWEH, GOD DIE VADER; YAHUSHUA GOD SE ENIGSTE VERWEKTE SEUN – (HA MASHIACH beteken “Die MESSIAS” ELOHIM beteken “GOD” ) Die Openbaring van “SH’KHINYAH HEERLIKHEID” – as die Persoonlike Naam van RUACH HA KODESH (In Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”) - is ook op hierdie webwerf. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir ‘GOD se VERTOEFENDE, GODDELIKE TEENWOORDIGHEID’)

Addisioneel; ABBA YAH beteken “VADER YAH” En IMMAYAH beteken “MOEDER YAH.” In Hebreeus is die GEES VAN GOD vroulik, verwys na “HAAR” dit is so gereflekteer in die Profesie en Skriftuurlike aanhalings onderaan. Alle direkte verwysings na GOD is hoofletters.

Skrifaanhalings vanuit Waarheid en Getuienis Bybel behalwe wanneer anders aangedui

* * * * * * *

YAHUVEH se waarskuwing voor die Profesieë:


EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth [Elisheva], om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie. Selfs nog voordat daar ‘n Bediening was het EK dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH, geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was, sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se WIND wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING. Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. “EK IS DIE HERE YAHUVEH, Dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie”(Jes 42:8)

(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD gesê dat die volgende bygevoeg word om diegene te waarsku wat spot:


“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag

en met SY profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH

teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.” 2Kronieke 36:16

* * * * * * *

Profesie 153 Begin

Hierdie was opgeneem via audio. Hier is die oorskrywing.

[Manlike geestelike bedekking se engele tale]

[Elisheva se engele tale]

Weet julle nie MY kinders? — dat EK liefhet en EK bewaar en EK beskerm wat julle doen. Ja, die naam Caleb is steeds in die taal, omdat julle steeds die goeie deel liefhet en bewaar en koester wat hy was eens op ‘n tyd. EK sal nie sy wil dwarsboom nie MY kinders. EK het julle dit gewaarsku.

Wat geprofeteer was is alles gekoppel met gehoorsaamheid. Gehoorsaam hulle die voorwaardes?

Is Israel ‘n Heilige land? Waar hulle die grootste van die gay optogte hou! En dit pronk in MY Gesig?!

(Elisheva: O goeiste!)

O Israel, O Israel, O Israel! Julle maak MY kwaad! Julle vul MY met grimmigheid! Julle lees die Torah gedeelte… Julle het ‘n bly-tuis bevel, selfs onder die bedreiging van dood (was dit nog nooit voorheen so gewees nie, sal nooit weer wees nie), maar julle vul MY met GRIMMIGHEID! Vir julle geheime sonde — wat julle doen in die huise waarin julle ingegrendel is!

O julle onthou die shabbatte! Julle onthou die [Toewyding] Hanukkah. Julle onthou Sukkot. Julle het onthou —sommige van julle —selfs Purim MAAR JULLE HET DRONK GEWORD! Julle het partytjie gehou asof dit ‘n Mardi Gras was!

Waar was die Aanbidding?! Waar was die Lofprysing ?! O ISRAEL, O ISRAEL JULLE VUL MY YAHUVEH MET GRIMMIGHEID! RASERNY, TOORN EN GRIMMIGHEID!

Wat? Julle dink EK het geen reg nie? Het julle Kora reeds vergeet? Daardie seëninge wat EK gereserveer het vir Israel, was ‘n Israel wat ‘n Heilige land sou wees —wat MY sou Aanbid en Loof en apart gestel sou wees en ‘n voorbeeld sou wees vir die ganse aarde— en nie skaam kry daaroor nie.

Julle is so trots op die feit dat julle die Torah kan aanhaal, so trots op die feit dat julle selfs die Tanak kan aanhaal. Baie van julle kan. Julle is so trots op die feit dat julle julself apart stel… en ‘n kippa opsit, op julle kop wat EK nooit beveel het nie. Dit stel julle apart.

Soos swart en wit! O julle kabaal, WEET JULLE HOEVEEL HAAT EK JULLE!

Dink julle nie dat EK sien wie agter dit alles is nie? Dink julle nie EK weet nie? EK YAHUVEH, EK, DIE VADER VAN DIE SKEPPING!

Dink julle MY Oë het blind geword omdat dit so baie duisende jare was? Dink julle EK YAHUVEH het doof geword omdat dit so baie duisende jare was? DINK JULLE MY ARM IS TE KORT— dat EK julle nie kan dissiplineer op ‘n manier wat nooit voorheen gedissiplineer was nie? (Wat die tyd sal wees van ‘Jakob se Benoudheid’.)
[Dit is] net soos MY Arm nie te kort is om julle nou te omhels nie, net soos MY Oë nie te dof is dat EK nie nou so bewonderend na julle sal kyk nie. MY Arms SMAG om julle weer vas te hou soos EK Abraham, Isak & Jacob vasgehou het— soos EK MY ABSOLUTE EIE GE [LIEFDE] ENIGSTE VERWEKTE SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH vasgehou het. EK hou HOM nou vas —terwyl EK hierdie Woord voortspreek uit Elisheva Eliyahu (weereens op ‘n tyd wanneer sy oor ‘n heel ander onderwerp gebid het en nie hierdie Woord verwag het nie .)

O Israel hou op om MY te vul met GRIMMIGHEID. Hou op om MY te vra hoekom het die dood gekom— in die huise in —terwyl julle aanspraak maak op Psalm 91. Is julle GEHOORSAAM aan Psalm 91?! Of is julle skaam vir die NAAM VAN YAHUVEH?!

Antwoord hierdie vraag!

Hoekom kan hulle nie wat beweer om gelowiges van MY te wees en is, en hulself Messiaans Joods noem— ingeënt was op die WYNSTOK YAHUSHUA, WIE die MASHIACH is—hoekom vrees hulle om die NAAM, “YAHUSHUA” (יהושוע) te noem? En waag dit om die Naam “Yes-hua” (ישוע) te sê? EK spel nie SY NAAM, “Y-E–S–H–U-A”(ישוע)nie.

EK het dit keer-op-keer gesê deur hierdie Apostel & Profeet. Ek het keer-op-keer gewaarsku en tog sal hulle nie luister nie! Selfs diegene wat beweer “ek ken Hebreeus!” — en hulle sal selfs erken die NAAM beteken “YAH RED” !

Waar is MY NAAM in die naam Y-E-S-H-U-A(ישוע)?! MY SEUN se naam is volgens MY NAAM, YAH! (יה)! Het YAHUSHUA (יהושוע) nie gesê dat HY net die wonderwerke kon doen wat HY SY VADER sien doen het nie? HY het net SY VADER se voorbeeld nagevolg!

SEKERLIK dink julle nie dit was Josef nie?! HY het gesê die HEMELSE VADER, EK IS WIE EK IS! YAHUSHUA HA MASHIACH het gesê, “EK IS WIE EK IS!

O, Israel, EK huil vir julle. EK het YAHUSHUA HA MASHIACH, MY ENIG VERWEKTE SEUN laat kom deur die geslag van Dawid, die bloedlyn van Dawid. En vir dit om te gebeur moes EK julle red en EK het vir Esther gebruik om dit te doen — dit wat julle net ‘n ‘gewone vrou’ sou noem.

Selfs nou spot julle en julle sê. “O ek aanvaar haar nie in die ‘profeteklub’ nie. Sy is nie ‘n welbekende Profeet nie. Sy is net ‘n gewone vrou.”

En tog vir 26 jaar het EK dit hard uitgeskree en het EK dit duidelik uitgeskree. Hierdie is geen gewone vrou nie. Sy kan van die Hemel hoor.

EK het engele-besoeke gestuur. EK het gebeds intersessors opgerig soos geen ander. Hulle word “YAHUSHUA’S demon stompers” genoem, want hulle VOET-STAMP op die werke van die hel en boosheid! Hulle ontbloot dit!

Hierdie Bediening is ‘n Gebooie onderhouende Bediening. Hierdie Bediening eis Heiligheid want EK YAHUVEH IS ‘n GOD van Heiligheid. EK IS ‘n GOD [WIE] — EK sal NOOIT sonde in die HEMEL toelaat nie! Wees Heilig want EK IS HEILIG!

En hou op sê julle lewe in die tyd van genade julle Messiaanse Jode! Julle GENADE was op daardie kruis gehang! Het julle MY SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH aanvaar en die BLOED wat dit gekos het?

Selfs SY Einste Lewenskrag was geneem. En HY was in ‘n graf gesit en HY het weer opgestaan uit die dood voor getuies — en HY het hierdie aarde bewandel en HY het meer wonderwerke gedoen oor hierdie ganse aarde in daardie 40 dae voor getuies. En HY het opgevaar terug Hemel toe maar HY het gesê, ‘Waar EK heengaan sal julle ook gaan — diegene wat MY volg en MY gehoorsaam.’

HY het nie uitgeroep na diegene wat die ongelowiges was nie, die heidene, vir die fariseers en gesê, “Kom nou! Julle is almal na binne verwelkom nie! Dit maak nie saak of julle Heilig is nie, EK het die PRYS betaal vir julle. EK was gekruisig op daardie kruis. Dit maak nie saak of julle dit as vanselfsprekend aanvaar al dan nie. Dit maak nie saak of julle sê, “U het die prys vir my betaal. U was gekruisig vir my nie. Ek weet sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis van sonde nie, maar U het daardie prys betaal U het sonde geword vir my. Nou kan ek gaan sonde doen soveel ek wil! — en ek sal nie hel toe gaan nie want U het selfs hel toe gegaan vir my.”

Julle dwase, dwase predikers. EK sal julle meer aanspreeklik hou omdat julle nie die waarheid gepraat het wat EK vir Elisheva Eliyahu en hierdie Bediening gegee het nie. EK sal julle meer verantwoordelik hou.

Hoor julle MY?

Onthou julle die lied “A Citizen in Hell?” Onthou julle die man wat gesondig het? EK het daardie lied vir Elisheva Eliyahu gegee — (“ A Citizen in Hell” ‘n gevalle prediker wat nooit teruggekom het na die redding van die EEN wat sy [Elisheva] eens “Jesus Christus” genoem het nie en nou [egter] die regte NAAM ken VAN YAHUSHUA HA MASHIACH).

Dit was sy sonde. Hy het genade gepreek. Hy het barmhartigheid gepreek, maar hy het gepreek “Moenie bekommer oor bekering nie. Die SKEPPER weet dat niemand perfek is nie. So gaan voort en sondig. Moenie bekommerd wees om vergifnis te vra met droefheid en trane nie.”

EK PRAAT MET JULLE O ISRAEL! — sowel as die res van die wêreld.

Dit is nie die Evangelie nie, [wat is] dat YAHUSHUA HA MASHIACH se Bloed gekom het teen ‘n aansienlike prys nie: HY het van die einste Troon gegaan as ‘n SKEPPER binne-in die Ligaam van Vlees in; HY het gegaan van die Troon as ‘n MEDE-SKEPPER — Kruis toe om gekruisig en bespot te word (en julle O Israel kon nie die woorde “KONING VAN ISRAEL” afhaal nie) — want in werklikheid is HY KONING VAN [DIE HEMEL &] HIERDIE AARDE en alles wat tussen-in lê.

Julle O Israel en julle O gevalle predikers, as julle nie bekeer en op julle aangesigte kom nie — en julle SONDAARS wat nou luister, wat julself Christene noem en elke Sondag kerk toe gaan, julle voel geen oortuiging nie want die prediker wat agter die kansel staan is ‘n GRUWEL VIR MY! EN LEEF ‘N GRUWEL! En durf nie om die waarheid te preek oor bekering nie!

Julle wil weet hoekom [is daar] hierdie plaag wat ongesiens in die donker wandel -VERVAARDIG IN ‘N LAB! O, hulle kan dit ontken soveel hulle wil maar EK het gesien en EK weet wat voorlê vir hierdie wêreld wanneer daardie inenting kom.
O, maar MY kinders, MY liefling, MY liefling MY liefling geliefdes wat waarlik YAHUSHUA HA MASHIACH aanbid in gees en in waarheid, julle sal nie daardie inenting vat nie. Julle verstand sal nie beheer word — deur enige sateliet nie.
Wat hulle dink hulle het, sal EK alles omswaai; EK sal hulle laat berou en daardie gevalle predikers — as hulle nie bekeer en erken: Met verlossing MOET bekering kom nie. Belydenis is gelykstaande aan bekering nie.

Bekering is verlossing, maar julle moet aanhou om te wandel in Heiligheid. Julle moet gewillig wees om apart gestel te wees. Julle moet gewillig wees om nie langer van hierdie wêreld te wees nie, al is julle in hierdie wêreld.

Is julle gewillig om dit te doen? O Israel, die Boek is reeds geskryf. Die ‘Tyd van Jakob se Benoudheid’ is op julle en dit gaan erger word.

Julle gay trots optogte, hulle word groter en groter en hulle is veronderstel om die grootste te wees ooit. Sensorskap ‘verbied’ my om verder te gaan, die sensorskap wat waarlik gedikteer word deur die gevalle engele terwyl hulle probeer om MY ware Profete & Apostels stil te maak.

Wag en sien wat EK gaan doen op julle dag van feessviering, VAN GRUWEL! Gruwel op gruwel op gruwel!

EK YAHUVEH & EK YAHUSHUA HA MASHIACH & EK DIE RUACH HA KODESH, ONS die MEDE-SKEPPERS, weier om verskoning te vra vir Sodom & Gomorra en die sewe stede wat terselfdertyd verwoes was.

Sien julle wat aangaan in hierdie wêreld op hierdie oomblik?

Besef julle dat selfs die plaag van sprinkane gekom het? Luister enige iemand selfs wat besig is om te gebeur in Afrika, in Nairobi? Besef julle dat eiers gelê was sodat erger sprinkane sal kom?

Verstaan julle die GMO muskiete sal meer doen as om julle net te byt?

Verstaan julle dit is die uitvindings wat uit die hel kom? — uit satan se eie mond — hy spreek geheime tot die gevallenes: diegene wat hulself die elite van hierdie wêreld noem en EK sal nie hulle name noem nie; diegene wat die biljoenêrs van hierdie wereld is en EK sal nie hulle name noem nie.

[Lag] Hulle dink hulle is ‘n god. Hulle dink dat hulle hierdie aarde regeer. Hulle lag vir die wêreld nou, terwyl dit wat in soveel flieks ingesit was [gebeur] en mense het hulle gekyk — en hulle gedagtes geprogrammeer — met die nuusstasies, wat niks meer as marionette is nie, en diegene wat weier om die woorde te spreek word doodgemaak.

Hulle het onverwags gesterf of hulle was net afgedank, of hulle het te siek geword om nog te kon praat, of hulle verstand was onder die beheer van iets veel, veel erger as enige MK Ultra-program. Kyk julle na die nuusstasies en sien julle dit op julle TV’s, op julle monitors, op julle fone?

Julle besef nie eens hoeveel is robotte en hoeveel is klone nie. Julle besef nie eens die biljoene gevalle engele wat die beeld van ‘n mens kan aanneem nie. Wanneer dit gesê het een derde (Openb.12:3), kan julle nie eens die getal van die biljoene van gevalle engele begryp wat elke brokkie mensdom wil vernietig nie — op hierdie aarde — wat geskape was in MY beeld, in die SKEPPERS se Beeld, in die RUACH HA KODESH se Beeld.

In WIE se beeld dink julle was Eva gemaak? EK vertel haar – vir sewe jaar van navorsing – om in staat te wees om dit te bewys, maar die Jode weet reeds wat die woord “RUACH HA KODESH” is. Hulle is nie verbaas nie, hulle is lafaards en hulle laat dit uit haar mond kom.

O, Israel, EK verlang dat julle terugkeer. EK verlang na julle. EK het met julle getrou en EK het julle geskei, maar EK het vir julle gesê EK gee nie op nie. Daar’s ‘n oorblyfsel. Daar’s ‘n bruid in Israel. Daar’s ‘n bruid in Egipte.

Daar’s ‘n Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH. Daar’s ‘n bruid — EK praat van die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH wat weggesteek is, beskud is — wat gehoorsaam is aan MY YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH — en gevul is met MY RUACH HA KODESH oorlopens toe vol.

Daar’s ‘n bruid in Israel van YAHUSHUA HA MASHIACH, en wat SYNE is is MYNE. EK het gesê daar’s ‘n bruid weggesteek in Gaza. Daar’s ‘n bruid weggesteek in Iran. Daar’s net ‘n oorblyfsel. Daar’s net ‘n oorblyfsel van die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH.

O, MY kleintjies…Wil julle weet of julle die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH is? Wil julle weet of HY kom om julle weg te voer voor die “Tyd van Jakob se Benoudheid” genoem die Groot Verdrukking?

Julle sal ‘n begeerte hê om op julle knieë te val op hierdie oomblik en te sê, “O YAHUSHUA HA MASHIACH, reken my waardig om U Bruid genoem te word. Moet my nie hier los — in hierdie tyd van Jakob se groot benoudheid nie wanneer bloed sal opkom al die pad tot bo teen die perde se bene op.”(Openb.14:12)

Bloed sal vloei reg-oor Israel!

Hulle dink, “Omdat ons seewater kan vat en dit verander in natuurlike [vars] water, sal ons nie dors ly nie. Die Boek van Openbaring kan nie waar word nie.”
EK het ‘n verrassing vir julle! Die bloed sal in die water wees! O, Israel, daar sal geen genade meer wees oor julle wanneer hierdie begin nie — totdat julle uitroep, ‘Geseënd is HY wat kom in die naam van YAHUSHUA HA MASHIACH ons HERE’ (Ps 118:26; Mat. 23:39), ‘DIE ENIG VERWEKTE SEUN VAN YAHUVEH DIE MEDE-SKEPPER, DIE WOORD WAT VLEES GEMAAK WAS!’

O, Israel, o Israel, val op julle aangesigte voor MY. EK het ’n supermaan in die lug gesit. EK het dat een van MY jonges, ‘n jong man, uitroep en julle waarsku — en die video is oral op Youtube kanale, die sosiale media — terwyl reg agter hom ‘n groot supermaan was wat nog nooit gesien was in sulke heerlikheid nie.

Julle beter bid julle is nie hier nie en julle gereken word as ‘n Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH (Lukas 21:35-36) Want wanneer daardie maan bloedrooi word (Joël 2:31; Hand 2:20; Openb 6:12), en hierdie is ‘n teken van wat julle gesien het, wee, wee, wee, wee tot hierdie wêreld.

WEE! Wee, wee, wee… EK huil vir julle.

WIE se trane dink julle was gestort uit YAHUSHUA HA MASHIACH se Oë in die Tuin van Getsemani? Want dit was EK YAHUVEH — dit was die RUACH HA KODESH se Trane — sowel as YAHUSHUA.

Die trane van BLOED het gevloei. EK het vir Elisheva Eliyahu die ope visioen gewys: hoe YAHUSHUA van die Troon afgekom het en selfs in die Hemel voor HY aarde toe gekom het, het HY Trane van BLOED gehuil vir hierdie wêreld.

EK het vir julle ‘n vrye keuse gegee. Elkeen, wat mens is, het ‘n vrye keuse gehad. Sou hulle MY dien? Sou hulle MY aanbid? Dit het alles begin van die HEMEL af en jy het jou keuse daar gemaak as ‘n siel toe hasatan [die aanklaer] in opstand gekom en gesê het, “ek sal myself verklaar om nou SKEPPER te wees. Alle aanbiddings liedere sal gesing word vir my. Alle aanbidding sal vir my gegee word.”

En EK het al julle siele op aarde ‘n keuse gegee: Wie sal julle volg? Watter oorlog sal jy by staan? Net so seker soos dit gesimboliseer was met Moses dat diegene wat aan die kant was van die YAHUVEH wat hy gedien het, ‘Julle gaan hierdie kant toe’ en diegene wat in rebellie wil wees soos Korah, ‘Gaan anderkant toe.’ (sien Num.16)

Dit is wat EK in die Hemel gedoen het. Alles wat her-opgevoer word nou, EK gee julle ‘n keuse weereens: Aan wie se kant is jy?

EK het die kerke toegemaak. Die regerings dink dit is hulle idee vir hulle eie motiverings. EK, YAHUVEH, maak die kerke toe. Hulle is so besoedel! So korrup! Hulle is ‘n gruwel! Die woord “Amalek” (Eksodus 17:16) is op hulle deure geskryf! Daar word nie meer DIE GOD VAN DIE SKEPPING, DIE MESSIAS SE TEENWOORDIGHEID, daar gevind nie.

So min en so wyd versprei.

Julle het julle eie verhouding nodig, julle eie liefdevolle, gehoorsame verhouding tot julle HEILIGE SKEPPERS: EK YAHUVEH, EK YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH HEILIGE GEES! Hou op staatmaak op ander.

Jy het jou eie besluit gemaak in die Hemel voor jy gebore was op hierdie aarde — net soos EK vir Jeremia gesê het, “EK het jou geken voor jy gevorm was in jou moeder se baarmoeder (Jer. 1:5)” so ook sê EK vir elkeen wat hierdie boodskap hoor.

EK het jou geken voor jy gevorm was in jou moeder se baarmoeder. EK het geweet watter kant jy sou kies toe jy gebore was in hierdie aarde van ongeregtigheid. EK het geweet of jy MY SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH sou aanvaar — en voor die grondlegging van hierdie aarde selfs geskep was, was daar ‘n LAM Se Boek van Lewe waar name neergeskryf is.

Dit is hoekom Skrif sê almal van julle werk jul eie heil uit met vrees en bewing. (Fil.2:12).

Elke dag word jy wakker, watter keuse het jy gemaak? Het jy besluit om opsetlik in sonde te leef en vir MY ‘n gruwel te word? En MY Skrifte te vat en hulle terug te gooi in MY Gesig? Of het jy besluit om die speletjie te speel van ‘n huigelaar, ‘n fariseer, “Doen wat ek sê maar moenie doen wat ek doen nie” (sien Mat. 23:2-15)? Of het jy besluit, “Daar is geen God waaraan verantwoording gedoen hoef te word nie? Daar is geen Hemel nie. Daar is geen hel nie. So ek kan sondig soveel as wat ek wil.”

Wanneer die anti-messias kom — gaan hy kom en hy gaan sê, “Daar is nie so iets soos sonde nie. Doen wat jy ookal wil wat jou gelukkig maak — selfs al is dit om jou familie te vermoor.”

EK kom vir MY Bruid — EK YAHUSHUA HA MASHIACH kom vir MY Bruid — hoe meer hierdie wêreld, wat julle sien, boser word, hoe meer MY Kinders uitroep, wat nie net die Bruid is nie maar die Gaste (wat by die Bruilofs Fees van die LAM sal wees) uitroep.

EK hoor hulle uitroep. EK hoor [en sien] hulle rondkyk en dinge sien en dinge hoor wat hulle nooit gedink het hulle sal sien of hoor nie, maar EK het julle gewaarsku deur ‘n Profesie wat Elisheva gegee het.

En EK het vir julle gesê om die flieks dop te hou (hulle vertel julle reeds vooruit om jul gedagtes te programmeer, sodat julle nie verbaas sal wees wanneer julle hierdie dinge oor julle sien kom nie, en die manier hoe jy gevoel het toe jy die fliek gekyk het, die verskrikking wat jy gevoel het wanneer jy daardie flieks gekyk het, ja selfs van ‘n virus wat die wêreld oorneem — dink hoe jy gevoel het destyds en die zombie flieks en die zombie speletjies, dink hoe jy voel wanneer jy die speletjies speel of daardie flieks kyk — dit is hoe jy gaan optree op daardie tydstip), maar diegene wat die profesieë ernstig opgeneem het, wat EK gegee het vir Elisheva Eliyahu, hulle sal weet wat om te doen.

Hulle sal weet na wie om uit te roep. In die Profesie [21, met] Gabriel, [video eens getitel] “Maak gereed vir ‘n Geroep,” het EK dit reeds geprofeteer. EK het dit twee keer geprofeteer. Een in ‘n ouer video, een in ‘n nuwer video.

Die nuwer video is nie eens op jou kanaal nie Elisheva. Jy het nodig om dit weer op te kry daar op die nuwe kanale want EK sal vir jou iets sê: Wanneer die ergste inenting van alles kom en ‘n satelliet straal spoor enige iets op wat “wireless” aan die kop is, sal die mense nie meer in beheer wees van hulle eie gedagtes nie, van hulle eie dade nie. En daarmee saam sal dit wees wat sal veroorsaak dat mense doodgaan en weer opstaan en hulle sal genoem word wat julle ‘zombies’ noem.

EK sê hierdie nie om julle bang te maak nie. EK sê hierdie omdat hulle wat die Heilige Skrifte ken weet EK beskerm diegene wat MYNE is.

Lees weer Psalm 91. Die Boek van Psalms is vol profesieë en vol beloftes en MY SEUN YAHUSHUA se NAAM is in — vanaf Genesis tot Openbaring — wanneer jy ookal die woord “verlos” of die woord “gered” sien, sit MY SEUN SE NAAM YAHUSHUA, “YAH RED” in die plek daarvan.

HY was heeltyd daar gewees — YAHUSHUA HA MASHIACH het gekom in die vorm van ‘n ROTS. HY het Lewende Waters uitgestroom sodat die kinders van Israel nie sou sterf van die dors nie. Moshe, vir wie julle Moses noem, het nie geweet toe hy daardie rots geslaan het (Eksodus 17:6) — dat dit was waarom YAHUSHUA HA MASHIACH in die toekoms geslaan sou word in SY Gesig nie.

Julle sien. Die Torah is ‘n heenwysing! Die geskiedenis van dit wat moes kom! EK het reeds vooraf gewaarsku en EK het reeds diegene wat sal luister en diegene wat sal gehoorsaam vooraf bewapen.

EK verwag nie perfeksie nie — jy kan dit alleenlik behaal deur die NAAM en die BLOED van YAHUSHUA HA MASHIACH — maar EK verwag van jou om vinnig te bekeer van jou sondes, en dit nie weer oor-en-oor te doen en te verwag “O, ek sal net weer vergewe word” nie.

Waar is die droefheid daarin?!

Vra vir YAHUSHUA HA MASHIACH om vergifnis. Gaan hardloop terug in SY Arms in voor die tyd van die ergste benoudheid van benoudheid begin, reeds begin het! (Mat.24)!

Die sprinkane was julle teken. Die hongersnode van die mense wat sterf reg-oor die wêreld — net omdat julle mae gevul is, [neem julle nie notisie] — hoeveel het gesterf van hongersnood nie! Die sprinkane eet die kos op, het hul eiers gelê — by die biljoene — het hulle gevlieg, en anders as enige ander sprinkane wat julle ooit gesien het (heenwysing na Openb 9).

EK waarsku julle oor die sprinkane in die Boek van Openbaring. (Openb 6:6; 9).

EK waarsku julle oor die hongersnood (Openb 6:6,8) — in die heenwysing (Gen 41:57; 2 Konings 6:24-30; Klaagl 4:9-10).

EK het julle gewaarsku toe Salomo ‘n kind gebring was en die twee moeders gestry het aan wie behoort daardie kind (1 Kg 3:16-28) — want ‘hulle’ sou hom geëet het daardie nag (vergelyk 2 Konings 6:29; sien Deut 12:31; 1 Konings 11:5-10).

EK het dieselfde ding herhaal in die Boek van Openbaring (6:5-11; 9:21; 17:6; 18:8; vergelyk Lev 26:26, 29-30; Deut 28:53-57).

Moeders sal hulle eie kinders eet (Deut 12:30-31; 28:53; Lev 26:29). Wat dink julle beteken dit wanneer die moeders nou, die sogenaamde beroemdes, nou hulle plasentas gaarmaak? En hulle spog oor hoe “dit so voedsaam is” en “dit was wat voedsel voorsien het aan die kind.”

En hulle eet dit, en nou sal selfs dokters dit aanbied vir die moeder. “Wil jy jou plasenta hê sodat jy dit kan huis toe neem om te eet? Sal jy daarvan hou in kapsule vorm?”

Julle kannibale. EK praat met die kannibale van hierdie wêreld. Julle weet wie julle is. Julle weet wat julle gedoen het aan die kinders.

Julle weet, julle vampiere. Julle is nie meer flieks nie, is julle? Julle sit dit eers in die flieks om die mense voor te berei en hulle dink dit is net ‘n fliek. En nou wanneer julle bewys dat dit selfs ‘n realiteit is van die ganse ‘hellywood’ — en EK het gesê hel!

Hollywood jy is verdoem! Akteurs, julle, en aktrises, julle is verdoem! So min van julle sal nog bestaan! Julle is gemaak direk uit die hel! Julle het julle siele verkoop vir kontrakte vir die roem en rykdom sodat julle name geken sou word — die hel het dit neergeskryf. Hulle verwag julle.

Nou is julle in sluiting. Hoeveel van julle het op jul knieë gegaan en bekeer?
O! Julle dink dat [Sarkasties] julle reeds die — die geneesmiddel het? O! Julle het dit - die antwoord!

Julle gaan wegkruip in julle kwistige ondergrondse skuilings, SOOS WAT BILL GATES HET! O! EK het nuus vir JOU Mnr. Gates en al julle BILJOENERS saam met hom, wat ENIGE IETS te doen gehad het met dit wat kom — en julle dink julle gaan die aarde ontvolk sodat julle nie nodig het om na nog ‘n mens te kyk wat gemaak was in die SKEPPER se beeld nie?

En Donald J. Trump, EK het vir Elisheva Eliyahu ‘n Profesie gegee vir jou. DIT WAS NIE MARK TAYLOR NIE! Hy is nie eens ‘n Profeet nie! Weet jy nie eers wat ‘n Profeet is nie?

EK het vooruit gesê dat hy daardie verkiesing sou wen, Donald J. Trump, deur die Profeet wat nou praat — en dit is bewys in video formaat ; enige iemand kan sien — en selfs hoe die wedloop so nouliks sou wees. EK het dit vooruit gesê en hoe hy [sy presidensiële mag ] soos ‘n brandslang sou gebruik om die bloed uit die Withuis te was.

Hy het die lewens gered van miljoene kinders. Hy het kinder-handeldrywing gestop — hy het diegene gedreig wat hy weet hierdie dinge gedoen het en gesê, “Julle sal óf vervolg word vir wat julle gedoen het en tronk toe gaan, of julle sal net onverwags aftree.”

EK vertel MY geheime vir MY Profete. Omring met jou — Donald J. Trump — (en rondom jou) is boosheid. Hoeveel kan werklik vertrou word? Jy glo net die woorde wat hulle sê. Laat MY toe om die waarheid tot jou te spreek.

Bid almal dat EK werklik na hom toe kom. Bid dat hy ‘n besoek kry van YAHUSHUA HA MASHIACH.

Net so seker as wat EK YAHUSHUA na Elisheva toe gestuur het, net so seker as wat EK YAHUSHUA na jou toe sal stuur Donald J. Trump, maar dan is jy verantwoordelik om te gehoorsaam en dit beteken jy moet so baie afdank wat jy dink jy nou kan vertrou.

EK het julle gewaarsku, EK het julle gewaarsku oor die luggolwe in vorige Profesieë. EK het julle gewaarsku oor die lug wat julle inasem. EK het julle gewaarsku oor die kos wat julle geëet het. EK het julle gewaarsku oor die water wat julle gedrink het. EK het julle selfs gewaarsku oor die klere wat julle aantrek. EK het julle gewaasku oor die inentings wat sou kom. EK HET JULLE GEWAARSKU deur die Profesieë!

EK het julle gewaarsku: Die kinders sal besit word deur die state. Die ouers se regte sou ontneem word. EK het julle gewaarsku en gesê kry julle kinders uit die lêplekke van die anti-chris uit, die publieke skole! EK het hulle almal toegelaat om gesluit te word maar terwyl hulle gesluit is, gaan daar boosheid agter die skerms aan!

En so, sê EK vir diegene waarmee EK in ‘n gelykenis sal praat, en dit is hierdie. Diegene wat enige iets te doen het met die 5G, weet julle net dit: Vir elke toring wat julle oprig, sal die woord uitgaan. Want julle weet dat EK weet dit is meer as net ‘n “vinniger internet” (mense het uitgeroep, “Ons internet is te stadig!”

Die duiwel het gesê, “Ek het die antwoord! En ek weet ook hoe om te ontvolk terselfdertyd!”), maar julle wou nie luister nie.

EK het julle gewaarsku deur Elisheva — die hongersnood sou kom. EK het julle gewaarsku om julle vlugsakke gereed te kry.

Julle sien. EK vertel MY geheime aan MY WARE Profete! Wie bewys het agter die Profesieë! Nie net iemand wat aanlyn gaan, op die internet, en sê, “O, ek is ‘n Profeet en ek het laas nag ‘n droom gehad!” nie. Waar is jou bewys? Hoekom vra julle nie vir bewys nie?

Hierdie is die Woorde wat EK te sê het, EK IS ABBA YAHUVEH.

EK IS DIE VADER VAN DIE SKEPPING, VAN ALLES WAT IS, ALLES WAT WAS & OOIT SAL WEES en MY SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH is MY ENIG VERWEKTE SEUN, DIE MEDE-SKEPPER, WIE DIE WOORD WAS WAT VLEES GEMAAK WAS, DIE ENIGSTE MESSIAS! Die enigste NAAM — dat enige iemand gered kan word! En enige manier [te kan hê] wat EK hulle gebede sal beantwoord — is deur SY NAAM en deur SY BLOED!

En die RUACH HA KODESH is die HEILIGE GEES en SY is die BEELD waarin Eva gemaak was. ‘Kom en maak die mensdom in ONS Beeld’ (Gen 1:26).

En dit bring MY by die laaste punt. EK sal enige iemand laat betaal wat YAHUSHUA ‘die seun van die mens’ genoem het. Dit was mensdom genoem. Miryam was SY geboorte moeder, SY HEMELSE MOEDER het HOM binne-in haar baarmoeder geplaas.

Kan julle nie die verskil sien nie? In WIE se beeld dink julle was ‘n vrou gemaak?

En EK het nog ‘n ding om te sê, vir julle wat dink julle kan net julle geslagte verander. Alhoewel EK jou geskape het om ‘n man te wees en vir jou die seksuele toerusting gegee het om dit te bewys, plus die DNA, die hormone en julle vroue wat sê “Ek wil ‘n man wees,” EK het ‘n geheim vir julle.

Julle sal verskyn voor die VADER VAN DIE SKEPPING — in die geslag wat EK julle bepaal het om te wees vanaf die oomblik wat julle ingeplant was as ‘n eier in daardie ma se baarmoeder. Julle sal nie die Hemel flous nie. So bekeer terwyl julle kan, want julle flous nie die Hemel nie.

Julle kan die aarde flous, julle kan julleself flous, maar julle flous nie julle SKEPPER nie.

EK sê vir hierdie wêreld om te bekeer.

Want die “Tyd van Jakob se Benoudhied” het reeds begin. EK het die sprinkane gestuur as ‘n teken. Julle het dit geïgnoreer. Die vure in Australië. Julle het dit geïgnoreer. EK het so baie tekens gestuur reg oor hierdie wêreld. Julle kies om dit te ignoreer.

Julle sal eerder glo soos Donald J. Trump sê, die “ fake news.” Hoekom? Want satan is die vader van alle leuenaars.

EK gee julle nou ‘n kans.

Val op julle knieë met groot droefheid, met groot geween; bely julle sondes voor YAHUSHUA HA MASHIACH; en EK sal getrou wees en EK sal julle vergewe — en EK sal julle gebede verhoor en EK sal julle lande genees!

Die leier van Paraguay — het enige iemand omgegee om na sy gebede te luister?! Hoekom was dit nie op al die nasionale nuus [stasies] nie?! Hy is MY seun. Hy was nie skaam nie! Hy weet om uit te roep in die naam van “Jesus Christus” (want hy ken nie die Hebreeuse Naam nie), maar hy het Skrifte aangehaal!

Dit is die RUACH HA KODESH, die LIEFLIKE HEILIGE GEES WIE dit op sy hart gelê het — en dit geld vir enige iemand wat dit gedoen het. Elkeen van julle weet dit! Diegene wat onbeskaamd is — vir die HEILGE DRIE EENHEID EK ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH (genoem “Jesus Christus”) en die RUACH HA KODESH die HEILIGE GEES — en gewaarsku het, (alhoewel die mense hulle vingers in hulle ore het en hulle weier om te luister!), weet net dat die HEMEL gehoor het. En die belonings sal julle volg Hemel toe as julle voortgaan op daardie pad.

En O Israel, bekeer. Bekeer! Wat gaan julle doen wanneer die Dag van Versoening arriveer? Dit is nie ver weg nou nie. Volgende sal Shavuot [Pinkster] kom.

Wat gaan julle doen? Wat gaan julle doen? O, EK weet! [Sarkasties] Julle het die antwoord!

Julle gaan vas daardie dag — een dag. En julle sal die Torah lees! Julle het reeds julle skrifgedeeltes afgemerk. En die volgende dag sal julle lewe asof julle weereens van vooraf in die hel leef. Julle is ‘n ‘fariseer.’

Hoor julle MY? Julle rabbies sal antwoord, julle pastore sal antwoord — aan MY YAHUVEH — want in plaas daarvan om die skape te voer, het julle hul uitgehonger van die waarheid af. Hierdie Bediening onderrig die waarheid; alleenlik die gebooie-onderhouers [doen dit] — lees die boek van Openbaring en die vrou in die wildernis (Openb. 12) — hierdie Bediening is soos hierdie, wie nie bevrees is om te sê, “Julle moet gebooie-onderhouers wees, nie gebooie-brekers” nie.(sien Openb.12:17)

EK, YAHUVEH, het die Wette geskryf met MY Eie Vurige Vinger (Eks 31:18; Eks 34:1; Deut 9:10; 10:2-4) — EK YAHUVEH het die Tablette van Klip gegee en die klip het van MY Einste Troon gekom (Eks 24:10, 12-13; Eseg 1:22, 26-28).

O Israel, EK julle SKEPPER vra vir julle dit.

Julle sê dat julle die GOD van Abraham, Isak & Jakob dien. Hulle het MY gehoorsaam. Kan julle sê dat julle doen? Kan julle sê dat julle ‘n voorbeeld is vir die wêreld van Heiligheid?

Julle leiers, EK gaan julle verantwoordelik hou om Jesaiah 53 te vat en dit te verdraai tot dit wat dit nie beteken nie — of om dit net te ignoreer, wetende dat dit YAHUSHUA HA MASHIACH is, die Enigste EEN op WIE dit van toepassing kan wees.

Daar is vlakke van die hel [vir sulke leiers] en julle leraars wat dink julle onderrig die wet maar nie die waarheid onderrig nie — en wanneer EK praat van die Wet, bedoel EK YAHUSHUA het gesê, (en EK praat selfs nou met diegene wat hulself volgelinge noem, dissipels, messiaanse Jode,) “Waarom noem julle MY HERE en gehoorsaam MY nie?” (Luk 6:46). Dit beteken hulle erken HOM as SKEPPER. Maar hulle het HOM nie gehoorsaam nie.

Ander wat hulself “Christene” noem, julle sal dit lees en sommige van julle weergawes sê — die Woorde is geskryf in rooi in sommige van die Bybels — YAHUSHUA het gespreek en gesê, (die EEN vir wie julle “Jesus Christus” noem), “ Hoekom sê julle dat julle MY liefhet en gehoorsaam MY nie?” (Joh.14:15) Julle GENADE en julle BARMHARTIGHEID het op daardie Kruis gehang.

So moenie sê julle lewe onder die “tyd” van genade en barmhartigheid nie, behalwe as julle terughardloop na daardie Kruis toe, neerval by die voet van daardie Kruis, kruip by die Voete van YAHUSHUA HA MASHIACH — en vergifnis smeek in groot droefheid en HOM vra om julle te bevry van die sondes sodat julle nie hel toe gaan nie en julle toegang het om die gebede te [bid] van die VADER (Mat 6:9; Luk 11:2; Eks 4:22; Deut 32:6; Jes 1:2; 63:15-16; Jer 3:19).

MY SEUN SE BLOED het gekom teen ‘n GROOT PRYS. En dit het alles begin toe Kain vir Abel doodgemaak het; Abel se bloed het uitgeroep (Gen 4:10)— dit is waarom (Num 35:33; Heb 12:24) daar geen vergifnis van sonde is sonder die vergieting van bloed nie (Lev 17:11; Heb 9:22-23).

En EK was nie meer tevrede met diere en lammers nie (Ps 40:6; Miga 6:7; Am 5:22; Jes 1:11-14, 18; Heb 10); die sondes van die mense het te veel geword (Deut 29:24-27) — Moshe het julle gewaarsku (Deut 18:15-19; 30:1-2, 6)— die Ou Bloed Verbond sou weggedoen word (Deut 29-30:1-6). Dit is net ‘n heenwysing wat julle moet lees (Ro 15:4; 1 Kor 10:11) en besef, sonder die geskiedenis kon daar nie ‘n toekoms wees nie (Mat 5:17-19; Luk 24:44)—en dit is die NUWE BLOED VERBOND: YAHUSHUA HA MASHIACH is SY NAAM!

So was dit gespreek hierdie dag.

Op 20 April 2020, direk na die teken van die supermaan.

Daar’s ‘n bonatuurlike maan wat EK in die lug gesit het en EK het vir julle gesê dit sou kom maar hoe baie het die rede geïgnoreer waarom.

O MY geliefde kinders, nou eindig EK hierdie net met julle, MY geliefde, MY geliefde, MY liefste, MY lieflikes, MY skatte. Julle het MY nie in die Hemel verraai nie. Julle kan MY nie op aarde verraai nie. Julle hoef nie te vrees om ooit die merk van die dier per ongeluk te aanvaar nie. EK sou nooit so iets toelaat om te gebeur nie.

O MY lieflinge wat MY aanbid in gees en in waarheid — MY seuns en MY dogters, julle aanbid YAHUSHUA HA MASHIACH!

Weet net hierdie wanneer julle die foto sien en die afbeelding van YAHUSHUA HA MASHIACH wat vir Elisheva Eliyahu omhels (wat EK vir haar gesê het om te vervang waar haar man eens was wat nie meer is nie), EK IS julle ware BRUIDEGOM! EK IS julle MESSIAS!

Nie almal kan ‘n Bruid wees nie. (nie almal is bereid om die prys te betaal om so apart gestel te word nie, om so onverskrokke te wees nie), maar geseënd is almal wat genooi is na die Bruilofsfees van die LAM.

Moet MY net nie verloën nie. Want as jy YAHUSHUA HA MASHIACH verloën, sê HY HY sal jou verloën voor die Hemelse VADER, EK YAHUVEH en die engele in die Hemel (Mat 10:33; Luk 9:26; 12:9; Mark 8:38).

Moet [HOM] nie verloën nie, O Gaste wat by die Bruilofsfees van die LAM sal wees, selfs al beteken dit jou eie lewe sal geneem word. Weet dit: YAHUSHUA sal kom (Jhn 14:3, 18-19; Ps 23:4; Jes 43:2) —en jou gees direk wegruk uit die liggaam (Jes 25:8; Hos 13:14; Jhn 11:25-26) — en die laksman sal geen satisfaksie hê in jou doodskreet nie (Jes 57:1-2; Hand 7: 56-60). Jy sal in YAHUSHUA HA MASHIACH se Arms wees (Luk 23:43; 2 Kor 5:8; Fil 1:23) om niks meer te ly nie (Jes 25:8-9; Luk 20:36; Openb 21:4).

O, MY kosbare Bruid van Openbaring 14 & Openbaring 7, hierdie is openbarings wat uit die Hemel kom tot Elisheva Eliyahu wat EK persoonlik gegee het, GESPREEK IN DIE 7 DONDERSLAE AAN HAAR, in die 1980’s! Die 7 Donderslae het gespreek— en nou deur die Profesieë spreek sy wat die 7 Donderslae gespreek het.

Lees die Profesieë en julle sal weet en daar is soveel meer om te kom. Julle wou weet: Wie is die 7 Donderslae (Job 37:2-5; Ps 29:3)? Wat is die 7 Donderslae? As julle jul Skrif ken, hierdie Profesieë is wat in die 7 Donderslae was wat gespreek het (Openb 10:3-4, 9). En die vloer het geskud en sy het geslaap — en sy was in ‘n waterbed — op daardie tydstip alleen en die waterbed het so hard geskud, dit het haar amper reg van die bed af geskommel.

EK herinner haar terwyl EK dit selfs nou voortspreek wat sy vergeet het. Sy het gedink daar was ‘n aardbewing gewees en dit was in Indiana waar hulle nie groot aardbewings geken het nie. En toe sy opgespring het en sy gehardloop het en sy die vloer geraak het, het sy na die venster toe gehardloop om te sien wat aangaan, “Sekerlik moet daar die ergste storm aan die gang wees.”

In plaas daarvan, was dit somertyd en die son het nog nooit helderder geskyn nie. Sy het teruggegaan bed toe en weer gaan slaap en 7 maal het EK dit aan haar gedoen. En elke keer het sy dieselfde ding gesien en dieselfde ding gevoel. Sy het nie ‘n antwoord gehad nie en sy het ‘n vriendin op die foon gebel en gesê, “Wat gaan aan? Het jy die aardbewing gevoel?”

En die vriendin op die foon het gesê,”Daar’s geen aardbewing nie. Daar’s geen storm nie.”

En vir so baie jare — nie totdat Caleb gekom het nie in 2016, het EK begin verduidelik die 7 Donderslae het met haar gespreek. Hulle was opgesluit in ‘n Profesie en hulle is opgesluit in ‘n verseëlde een [78] — en EK het reeds begin om vir haar die droom te gee. EK het reeds vir haar gesê wat nie gespreek kon word nie. Sy het reeds ‘n stukkie van die legkaart gesien en nie net dit nie — julle sien dit nou.

Want daar’s een gedeelte [van 78] wat EK haar toegelaat het om te noem en as julle dit opkyk sal julle uitvind dit was op haar verjaardag [2005] wat hierdie gespreek was dat nie een persoon reg oor hierdie wêreld iemand sal ken wat nie dood is nie en wat deur hierdie tragedie geraak was nie — dit is hoe julle weet wie ‘n ware profeet is; hulle profeteer dinge ver vooruit— net soos hulle in Florida [May 2012], reeds die zombies gehad het en dit was soveel jare gelede.
En hulle het dit geblameer op “badsout,” (Qat-dwelm) maar sy het dit eerste gespreek in ‘n Profesie [Augustus 1998]. Die regering het selfs gespot die volgende dag dit die “Zombie-Apocalypse” genoem — “Julle beter gereed maak.”

Pasop, jy wat jouself ‘n “Profeet” noem, EK gaan jou aanspreeklik hou as jy net profeteer vir die noem van jou naam, vir die YouTube besigtinge of die intekenaars! Jy kan nie eens die straf begryp wat EK vir jou sal gee nie. Want daar is ‘n prys om ‘n Profeet genoem te word.

Daar is lyding en die GROOTSTE van al die Profete wat gely het was YAHUSHUA HA MASHIACH, WIE die GEES VAN PROFESIE is, WIE PROFESIE OPSIGSELF is.

Julle dink dit is nie lyding om ‘n man neer te lê wat sy ‘n manlike eggenoot genoem het nie? Want [dit was] die eerste keer wat sy ooit die liefde van ‘n man geken het, (alhoewel sy “getroud” was [voorheen]), en dan verraai hy haar en gaan terug na die Ortodokse Judaïsme — en kabbalah en die okkulte — sonder soveel as ‘n apologie aan MY, aan haar, aan die wêreld!

En dit is net ‘n klein voorbeeld [van wat sy deurgemaak het], in die 26 jaar wat sy op die Internet was. EK het geboorte gegee aan hierdie Bediening op haar verjaardag. Wanneer jy die getal opsoek — in Hebreeus wat die getal 4 beteken — sal jy verstaan hoekom. En jy tel die 4/4 bymekaar en jy tel die Maleagi 4 bymekaar en 5, sal jy verstaan waarom en waarom EK haar die “RingDiensmaagd” noem.

Sy is verantwoordelik om aan te hou om die Openbaring 14 Bruid en die Openbaring 7 Bruid te bedek met gebede. En nee, die meerderheid van julle wat hierdie sal hoor het nooit vantevore enige iets soos hierdie gehoor nie. Want julle was nie onder die berading van hierdie Bediening nie — 144,000 is die Bruid en hulle is Openbaring 14 & Openbaring 7 [is nog een]. Lees dit.

Wanneer die Twee Getuies opstaan — en diegene in die grafte wat gemartel was, [elkeen] opstaan, en diegene wat nie die merk van die dier aanvaar het nie— dit is wanneer die Openbaring 7 opvaar (saam met almal van hulle), maar die Openbaring 7 sal bonatuurlike kragte hê en bonatuurlike liggame wat uit die Hemel gekom het en hulle is beskerm.

Nou weet julle. Gaan ondersoek en bewys jouself as beproef.

Julle het gehoor van ‘n ware Profeet hierdie dag. EK het na haar toe gekom van Aangesig tot aangesig. Lees die getuienisse terwyl selfs in 2005 waar daar geen gebeds intersessor [groep] nêrens was nie — sy dit nie gewaag het om enige iemand te vertrou nie. Hulle almal het haar verraai soos ‘n Judas.

So lees wat dit geverg het vir Michael die aartsengel om te kom en sy weg oop te veg om direk daar langs haar sy te wees. Soos ‘n klein kindjie, het sy met sy vlerke gespeel en het haar vingers deur sy vere gestreel en geluister hoe Gabriel die naam uitspreek van die “YAHUSHUA’S demon stompers,” wat gebeds intersessors sou wees soos geen ander.

O ja, die vervalsing het gekom! O ja, hulle het gekom selfs in die vorm van ‘n ‘baba in doeke’ maar hulle kon nie aangaan nie.

Ware Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH, as julle glo hierdie woorde het gekom van MY YAHUVEH, kontak haar nou — ongeag waar julle in die wêreld is, kontak haar. Laat haar weet dat julle haar bedek in gebede en wees haar vriend.

Wees ‘n broer! Sy het seuns reg oor die wêreld! Sy het dogters reg oor die wêreld! Sy het miljoene der miljoene der miljoene in hierdie 26 jaar wat haar “Momma” noem. Want EK het haar gemaak soos die ‘Moeder van Profete.’

Sy is die moeder nie net vir die Profete nie maar vir die Babatjies, en die Bruid en die Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes (Elect) — maar o so min broers kan hul ARROGANSIE neerlê en HULLE TROTS — en vernaamlik julle wat gebore is in Judah, gebore in Israel of opgegroei het – julle arrogansie en julle trots omdat jy ‘n man is?

Jy bid vir haar in die geheim soos bewys in “Anointed Goliath Slayers, Come Forth” [video] —en skryf vir julle suster Elisheva Eliyahu. Sy roep uit vir daardie broer se bedekking en waar is hy? Waar is hy? Waar is die man wat Hebreeus praat? Waar is die broer? Waar is die een van Judah?

Want alhoewel sy ‘n Jood is aan beide kante van die bloedlyn van ‘n moeder en ‘n vader, was sy nie in Israel gebore nie. Sy het ‘n man nodig uit Judah. EK het vir haar een gegee — satan het hom gevat, maar hy het dit toegelaat en net hy kan besluit om terug te kom.

Daar is gevolge [en voorwaardes] vir elke Profesie: Sal jy gehoorsaam? Net soos Deuteronomium 28! Daar is seëninge as jy gehoorsaam, daar is vloeke as jy verontagsaam.

EK sê dieselfde ding gaan saam met ‘n Profesie — en EK spreek dit nou tot Israel.

Israel, daar is ‘n oorblyfsel wat uit jou sal kom en dit sal die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH wees. En daar sal broers wees wat na vore kom. En hulle sal aan haar sy staan en hulle sal haar help om Israel te bereik en die vier hoeke van die aarde. En hulle sal nooit probeer om oor te neem nie.

As jy MY Stem gehoor het hierdie dag, EK ABBA YAHUVEH, DIE VADER VAN DIE SKEPPING & YAHUSHUA HA MASHIACH MY ENIG VERWEKTE SEUN & IMMAYAH die RUACH HA KODESH WIE genoem word die HEILIGE GEES, epos haar dan vinnig. Druk die kontak knoppie.

EK het dit voorheen gesê, EK sal dit weer sê.

“Caleb” is ‘n salwing. Caleb beteken ‘n rein hart [heelhartig]. Het jy ‘n rein hart voor MY? Is dit hoekom jy bang is om haar te kontak? Jou hart is nie rein genoeg nie? En jy moenie kom met die sondes van Israel nie! Jy sal bevry wees van hulle. Is jy die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH?

EK praat met diegene, die manne vir wie sy broer sal noem — EK praat nie met die seuns nie. Want die seuns het haar onder bedekking. “YAHUSHUA‘S demon stompers” het meer seuns wat EK vir haar gegee het en meer dogters.

O MY gesalfde profetiese dogters julle is nie skaam nie. Julle skryf net daar en sê, “Mamma ek’s hier, ek bedek jou.” En o MY kosbare , kosbare seuns — EK het vir jou Elisheva sulke kosbare seuns gegee wat jou bedek in gebede en hulle het jou lief reg oor die wêreld.

En die 500,000 waarvan jy nie eens al hul name ken nie — o maar in daardie geestelike verheerlikte liggaam, sal julle bymekaarkom en jy sal verbly wees. Wanneer jy weet dat selfs in hulle tale, selfs in ‘n vreemde taal, sê hulle die naam “Eliyahu,” sê hulle die naam “Elisheva” en hulle weet nie eens hoekom nie — of hulle sal die naam “AmightyWind” hoor en nie eens weet hoekom nie.

En jy het die getuienis voorheen gehad oor AmightyWind. En dit is alles oor Shavu’ot toe ‘N MAGTIGE RUKWIND ingekom het en dit het die vuur op die dissipels se koppe gesit. Dit was die RUACH HA KODESH vuur.

Dit is hoekom die kalender van die aftelling van die omer so belangrik is vir diegene wat dit sal lees. Dit is hoekom die vlam daar is en dit is hoekom die vlam hoër sal word al die pad, totdat julle die dag van Shavu’ot sien kom. Want julle sien as daardie dag nie gekom het nie, dan sou die TROOSTER nie kon — kom en binne-in julle kom leef en binne-in julle woon nie.

En voortspreek uit gawes van die RUACH HA KODESH nie selfs die gawes van spreek in tale, wat die Skrifte sê is van mense en engele (1 Kor 13:1)! Mense en engele, tale, kom na vore!

Hoeveel keer bid Elisheva Eliyahu en mense sal sê, “Ek herken daardie taal/[taal]. Dit is ‘n taal wat ek ken,” en dit is van ‘n ander taal waarvan sy nog nooit gehoor het nie, wat sy nooit geleer was nie. En dan is daar die tale van engele — en pasop wanneer die tale van engele kom — hulle is die kragtigste tale van almal.

[Elisheva spreek in vinnige engele tale]

O Israel, O Israel, O Israel die tale van, nou, spreek engele.

Julle sê dat julle glo in die Torah, die Tanakh — EK praat met diegene wat waarlik vir MY YAHUVEH liefhet en dien wat nie bang is om MY NAAM te sê nie — stel julle geloof in YAHUSHUA HA MASHIACH nou! HY is waarlik MY ENIG VERWEKTE SEUN!

HY is Jesaia 53! Ondersoek en bewys jouself as beproef.

SY BLOED vloei deur julle aarde! Het julle grond binnegedring! En het gevloei reg oor die wêreld! Vir diegene wat HOM sou ontvang as MESSIAS; en daarna strewe om te gehoorsaam; en bely het, en bekeer het met groot droefheid; en nie skaam is vir SY NAAM nie! Kom na vore nou! Kom na vore nou en word gesalf in ‘n nuwe Salwing, ‘n Salwing van die RUACH HA KODESH!

Op Shavu’ot het EK ‘n Caleb voort gebring! Nou roep EK ‘n nuwe Caleb na vore!
Die ou Caleb wil daardie werk weggooi! — maar niks van die goeie dinge wat EK ooit geprofeteer het [vir die oue] sal gebeur nie en hy sal brand in die hel! — maar as hy kies om die “Nuwe Caleb te wees, Die Terugkom Kind uit Israel” sal hy besef hoe satan hom geflous het en hom gekul het!

En sy eie biologiese familie wil hom hel toe vat met Kabbalah en met Ortodokse Judaïsme!

EK sal nie verder gaan nie — niks verder as Shavu’ot nie. EK praat met jou Erez Yotam, Ezra Caleb.

Eens was jy MY ‘helper’; EK het jou Ezra genoem [wat ‘help’ beteken]. Eens was jy Caleb en jy het na MY toe gekom met ‘n rein hart. Eens het jy die vrou liefgehad genaamd Elisheva Eliyahu en jy het haar jou vrou genoem. Daar is satelliete wat wil vaskoppel aan jou brein en dit weereens uitwis — dat jy glo jy is ‘n god, sodat jy die afgryslikhede kan glo wat geskryf was en die gruwels in die kabbalah.

Die tale van engele spreek nou direk tot jou siel! EK, YAHUVEH, sal jou reg uit haar siel uitpluk en EK sal ‘n nuwe een daar sit, ‘n nuwe man van Judah wat wandel in integriteit, in eerlikheid met ‘n rein hart voor MY!

Vir MY YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH, is hy onverskrokke! Hy is dapper. Hy sal haar verdedig. Hy sal die HEILIGE DRIE EENHEID verdedig. Hy sal die Heilige Skrifte verdedig. Hy sal besef die Twee Boeke (die Ou Bloed Verbond en die Nuwe Bloed Verbond) moes nooit verdeel gewees het nie!

Een is die heenwysing en een is die teenwoordige. Een is die Ou Bloed Verbond en een is die Nuwe BLOED Verbond. En alleenlik die NUWE BLOED VERBOND sal enige iemand tot in die Hemel kry.

En hy sal dit preek en hy sal dit onderrig en hy sal dit glo en hy sal aan haar sy wees en daardie geestelike gebeds bedekking wees van ‘n nuwe manlike eggenoot wat EK vir haar gaan gee. As jy nie die geregtelike plek neem wat EK eens vir jou gegee het nie, sal jy wandel in Deuteronomium 28 die vloeke van YAHUVEH.

EK praat met Erez Yotam nog ‘n keer.

Wie gaan jy glo? Kyk rond na jou biologiese familie – KYK ROND NA DIE VERWORPELINGE wat hulself die 14 planete genoem het wat die “Vader Planeet” omring het. Kyk rond na die diegene wat hulself “Aquaman” noem wat ‘regeer’ het onder die see.

Verstaan jy nie hoe jy mislei was nie? Jou brein was letterlik gevat en verstrik.
Want EK gaan nie al die verworpeling name noem nie. O maar hulle weet, Christina & Shengya en hulle weet o Donovan & Ricky. O wat is jy nou Tatiana? Terug na jou dae van ‘n vergeseldiens. Jy is niks anders as ‘n hoer in MY Oë nie en jy sal brand in die laagste vlak van die hel — jy en Christina & Shengya, julle het sy verstand beheer saam met Donovan.

EK gaan nie al die name noem nie. O Darnell, nou wil jy hulle stem wees! Dan sal jy betaal met jou eie siel. Is dit wat jy wil hê? En o Scott ook? EK kon hulle noem. En Rosemary, EK het nie vergeet van jou nie.

Hierdie is die man wat na jou toe gekom het met die ware liefde van ‘n vader. Jy het dit verdraai, jy was belustig daarvoor, jy het dit verdorwe, jy het owerspel daarmee gepleeg, jy het GRUWELS gedoen!

Maar EK sê vir jou dit MY Elisheva — EK begin nie met ‘n goeie ding en maak dit nie klaar nie. Ek weet dat jou hart vir Israel is.

EK weet dat jy huil vir hulle dag en nag en jy vra “Waar is MY man van Judah? Waar is MY broer wat my kan help? Waar is die man wat Hebreeus sal praat? Waar is daar selfs ‘n vrou wat Hebreeus kan praat? Waar is die Jode? Stuur hulle asseblief na vore! Ek het nodig om hulle te waarsku! Die “Tyd van Jakob se Benoudheid” het begin (Jer 30:7; Mat 24:8)! Hulle het nodig om te hardloop in die Arms van YAHUSHUA HA MASHIACH in! Die Bruid van YAHUSHUA het nodig om te hoor.”

EK hoor jou MY dogter, EK hoor jou. EK hoor jou, EK hoor jou! EK hoor jou uitroepe. EK hoor jou smekinge. EK hoor jou sê, “Vat my hier uit nou! Gee vir my my verheerlikte liggaam! Laat my ‘n getuienis hê soos [met] ‘n Henog!”

Hy het nie gesterf nie. Want hy was behaaglik gevind vir MY YAHUVEH en MY ware Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH, julle word behaaglik gevind in YAHUVEH en het ‘n getuienis soos met Henog.

En so sal dit weer wees! — maar op hierdie oomblik het EK julle nodig om uit te roep vir die siele van hierdie aarde wat nog nie die waarheid gehoor het nie, en [vanaf] hierdie maand alleen — op die 26ste herdenking het meer getuienisse voortgekom en meer mense was gered en het in die Arms van YAHUSHUA HA MASHIACH ingehardloop — terwyl julle nou vir Elisheva van aangesig tot aangesig sien terwyl EK nou op ‘n nuwe manier profeteer, met ‘n nuwe Salwing!

Daar is geen Internet webblad wat kan kompeteer met die Salwing nie, wat kan kompeteer met die prag wat EK gedoen het nie werkend deur die hande van gesalfde manne en vroue! Daar is geen groter Salwing wat enigsins vernamer kan wees as enige van hulle videos nie!

EK het julle vermaak sowel as ingelig oor elke Profesie. En tog kan daar onmoontlik genoeg tyd wees vir daardies — wat was saam met Erez Yotam, Ezra Caleb gedurende die tyd met die maand van omer in 2016. Meer as 1000 was ontvang met tekens en wonders en wonderwerke — het ook gebeur.

Erez o so vinnig het jy al hierdie vergeet?

EK sit “Bewyse Agter die Profesieë.”

O magtige man kom na vore. O magtige manne, wat gewillig is om ‘n broer genoem te word, en aan haar sy te staan en haar te verdedig, O magtige manne rondom hierdie wêreld, julle wat die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH genoem wil word, julle wat die video sien “Anointed Goliath Slayers come Forth” — en skryf vir julle suster Elisheva Eliyahu – julle sal vir haar die “thumbs up” gee om te wys julle is daar.

Meer as 880 het dit gedoen, en meer kom elke dag — selfs al gee hulle nie die “thumbs up” in ‘n video nie — onthou hulle jou naam in gebed en hulle kom na die webblad toe. En hulle is bedroef en hulle huil vir jou, en tog voel hulle nie waardig om selfs te skryf nie.

EK, YAHUVEH, beveel julle as julle die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH wil wees, kom na vore, haar broers, nou! Kom na vore! En EK praat met diegene verrnaamlik, nou, diegene wie die magtige gebeds vegters [is] en EK praat nie met die babas nie.

EK praat met die geestelik volwasse. EK praat met diegene wat geestelike oorlogvoering ken. EK spreek tot diegene met ‘n onverskrokkenheid. EK spreek met diegene wat nie geïntimideer sal word omdat EK voortspreek uit ‘n vrou nie en wat elke Profesie sal glo en ontvang — nie kom om die Bediening oor te neem nie, maar kom om aan haar sy te staan. En wanneer haar arms te moeg is om hulle nog op te lig, sal julle daar wees om hulle bo te hou.

Julle sal weet wie dit is terwyl EK nou voortspreek.

EK spreek voort — nou — selfs tot die Kinders van Ishmael, EK spreek voort tot julle! EK YAHUSHUA HA MASHIACH wil julle hê. EK het julle lief! Julle ken MY nie. EK wag vir julle, EK wag vir julle. Julle hoef nie julself enigsins verder te slaan nie. Julle hoef nie bloed uit julle eie wonde te laat kom nie — om vir julle eie sondes versoening te doen nie — EK YAHUSHUA HA MASHIACH het daardie PRYS betaal vir die Muslim mans, en natuurlik die vroue.

EK, YAHUSHUA HA MASHIACH, begeer om julle te vergewe — die swartste van die swart skape! — ja selfs die moordenaars, selfs diegene wat Christene vermoor het. Het Sha’ul, Paulus, nie die Christen mans, vroue en kinders vermoor nie soos hulle genoem was? En tog kyk wie het [hy geword] — wat EK [van] hom gemaak het ! Kyk uit wie het EK voort gespreek (en kyk hoe baie het hy gebring na MY YAHUSHUA HA MASHIACH toe), die swartste van die swart skape.

Een druppel van MY BLOED [sal versoen] hetsy jy ‘n Egiptenaar is of jy Muslim is, hetsy jy Indonesiër is, of jy ‘n Afrikaan is — EK gee nie om watter nasionaliteit jy is nie. Sê MY Woord nie in die Boek van Openbaring elke stam en taal (Openb 5:9-10; 7:9) sal na MY toe kom nie! Dit is alle nasionaliteite. EK YAHUSHUA HA MASHIACH IS hier.

MY BLOED is vir jou — een druppel [sal versoen] — bely net julle sondes aan MY! Vra genade van MY. Bid tot MY. MY NAAM is YAHUSHUA HA MASHIACH. Luister na die gebed wat EK in Elisheva se mond gesit het. Kyk na die skildery wat EK vir haar gee van ‘n ope visioen.

Dit het niks te doen met die kunstenaar nie. EK kon die vernaamste van die kunstenaars van hierdie wêreld gekies het. EK het ‘n nederige vrou gekies, ‘n splinter nuwe Messiaanse Jood en daardie prent was nie oorgedoen nie. Daardie olie skildery staan op hierdie oomblik nou soos dit is. Want dit wys MY YAHUSHUA HA MASHIACH huilend vir julle.

Kom na MY toe almal van julle wat belas, swaar belaai is. Julle is so belas! Julle hoef nie jihad te doen nie (Eseg. 18:23, 32). Daar hoef nie ‘n oorlog te wees nie! EK is nie in ‘n oorlog met julle nie (Jes 54:8-14; Ps 103:8-10)!

Moenie in oorlog wees teen MY volgelinge nie! Kom na MY toe.

Bely met groot droefheid en erken al julle sondes en glo in geloof dat EK julle sal vergewe! En daardie sondes sal so ver wees soos die ooste van die weste (Ps. 103:12)! Jy sal ‘n nuwe persoon wees en die RUACH HA KODESH, HEILIGE GEES, sal binne-in julle leef en julle wys tussen reg en verkeerd!

Hoor julle MY roep na julle? Kan julle MY nie hoor nie? Abraham huil [Stem breek met emosie] vir die Kinders van Ishmael. Kom na MY toe! EK IS hier.

Daar is Arabiese Christene reg oor die wêreld en hulle bemin en aanbid MY! Kom na vore.

Vir Elisheva het EK ‘n dienslas gegee… nie net vir die Jode nie, maar vir die Arabiere ook. Sy huil vir julle en sy huil vir die vroue. Hoe het julle hul mishandel! Maar julle kan vergewe word… EK huil vir julle, EK huil vir julle.
Wat julle vertel word om te doen is direk uit die mond van die duiwel homself. Julle hoef nie 5 keer ‘n dag te was om gereinig te word voor die SKEPPER nie. Verstaan julle nie dat satan dit sê nie?

Word gewas in MY GESTORTE BLOED! Hy spot wanneer hy vir julle vertel om julle hande 5 maal te was om gereinig te word. Hy spot julle — wanneer hy vir julle sê julle moet jul eie bloed vergiet. Kyk hoeveel marteling julle kan vat!

EK IS die EEN, YAHUSHUA HA MASHIACH, WIE gemartel was in julle plek! EK IS die EEN waar elke sonde wat julle ooit gepleeg het op MY Liggaam geplaas was!

Julle hoef nie in die grafte van die dooies gesit te word nie en EK praat met die soldate, wat vertel word hulle sal sterf vir “allah.” In die donkerste van die donkerste van grafte word julle gesit om te sien hoe dapper julle is — en as jy kan uitkom met jou gesonde verstand, dan is jy geskik om in oorlog in te gaan.
EK IS die EEN WIE gesterf het vir julle! EK IS die EEN WIE julle plek geneem het en weer opgestaan het uit die dood op die derde dag voor getuies! EK IS die OPWEKKER!

Kom na MY toe! Kom na MY toe!

EK praat nie net met die Jode nie, nie net met die Arabiere nie. EK praat met diegene wat so louwarm is as julle nou op hierdie oomblik sou sterf, sou EK julle uitspoeg en direk uit MY Mond uitbraak!

Julle VERDEDIG nie eens die ongeborenes nie! “Wat die wette van die land ookal sê, as hulle ‘n baba wil aborteer in die 9de maand, o laat dit so wees, dit is die vrou se keuse.”

WAT VAN DIE BABAS?! EK sal vir julle dit sê! Julle weet die siele wat onder die altaar is in die Hemel wat uitroep na MY en sê, “Hoe lank, hoe lank O HERE moet ons wag vir U om wraak te neem” (Openb 6:10), en dan gee EK vir hulle ‘n wit linne en kleed en EK sê vir hulle, “Tot die getal, dieselfde getal [spreek], wat onder die altaar [moet] wees,” (vers 11).

DAARDIES IS DIE MARTELAARS, MAAR DAARDIES IS [OOK] DIE GEABORTEERDE KINDERS, wat nooit ‘n kans op lewe gehad het nie wat soos [met]‘n stofsuier, uitmekaar geruk — en hulle aan flarde geskeur het — of ‘n soutoplossing het hulle vlees opgelos, of hulle was uit die maag uitgesny van die moeder, of terwyl hulle uitgekom het, was ‘n naald in hulle nek ingedruk en die vloeistof was onttrek — daardie is hulle wat gekannibaliseer en geëet word en die bloed word gedrink.

Julle wil weet wie onder die altaar is? Dit is die altaar van die martelaars. Dit is in die Hemel. En elke iedere dag, elke enkele uur [hoor] EK die VADER gesê word, “Hoe lank, hoe lank, hoe lank voordat U wraak neem O YAH?”

Hoe lank, hoe lank, hoe lank? Hoe lank? Dit is Elisheva Eliyahu se uitroep [vir wraak] VIR DIE BILJOENERS OP HIERDIE OOMBLIK, wat dink hulle oorheers en regeer hierdie aarde en verlam dit met vrees — die gevalle engele in vermomming.

Dit is die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH [wie uitroep]. Dit is diegene wat ‘n gewete het [wat behoort aan MY YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH, die RUACH HA KODESH ) wat Gaste sal wees by die Bruilofsfees van die LAM: Hulle roep uit, hulle huil, hulle weeklaag wanneer hulle die mense sien doodgaan van ‘n pes wat in die donker wandel (Ps.91:6)

EK gebruik haar om die 4 hoeke van die aarde te bereik.

Is daar ‘n broer daarbuite wat hul hand sal oplig op hierdie oomblik? EK kyk na elke siel rondom hierdie aarde. Het sy ‘n broer wat sal sê, “Ek sal kom. Die ou Caleb [2016] wil nie daardie plek of daardie verantwoordelikheid hê nie. Hy is ‘n lafaard. Hy het jou verlaat maar ek sal kom. Hy het YAHUSHUA HA MASHIACH verlaat maar ek het nie.”

EK kyk die wêreld deur op hierdie oomblik terwyl ons Shavu’ot nader.

En wee diegene wat MY Stem hoor hierdie dag (en EK praat met diegene wat uit Israel kom, EK praat van diegene wat die Hebreeuse taal ken en wat net sowel hierdie Profesieë in die Hebeeuse taal kan omsit, vernaamlik diegene wat vir Israel is — wat vir Israel waarsku — wee jou, as jy MY oproep hoor, jy haar gesig sien, jy na AmightyWind.com toe gaan), wee jou as jy daardie Profesieë lees en jy weet hulle is waarheid en jy sê, “Ek wil nie betrokke raak nie.”

Wee jou wat ‘n enkeling —enkellopende man is — wat die tyd het om hierdie te doen. Wee jou wat luister hierna en nie omgee nie, of selfs na ‘n webblad toe gaan wat vir 26 jaar gestaan het en 5 keer was dit probeer — om vernietig te word (en selfs deur haar eie man se hande en deur ‘n “seun” wat sy geken het vandat hy 15 jaar oud was).

Julle weet nie wat agter die skerms aangaan nie. Julle ken nie die geveg wat sy gesien het nie. Julle weet nie wanneer sy afgemat en moeg raak nie — net diegene wat ‘n geheime groep is van “YAHUSHUA‘S demon stompers” weet.

Die ander “YAHUSHUA’s demon stompers” reg oor die wêreld versamel, julle is nie bedoel om te weet nie. Dit is vir ‘n uitgesoekte groep en hulle doen ‘n Jerigo mars en hulle vas en hulle bid enige tyd wanneer sy sê en sy die woord gee wat EK vir haar vertel om te sê.

Kom na vore, julle gesalfde goliat verslaners, kom na vore — en staan by Elisheva Eliyahu se sy. Kom na vore en wys jou gesig. Stuur vir haar ‘n video. Sê net vir haar dit is privaat tussen jou en haar. Sy sal jou privaatheid respekteer, maar sy sal ook herken of jy die Salwing in jou het.

Jy moet in Heilige tale spreek. Dit is ‘n vereiste. Dit is hoe sy sal weet die twee Salwings is dieselfde. Is jy gewillig om dit te doen?

EK sal vir jou die grootste seëninge gee in Deuteronomium 28 as jy net sal gehoorsaam. Sy het nie nog enige babas nodig nie. Sy word gegun — sy is verbly oor ‘n ieder en elke baba maar EK spreek vir ‘n baba wat sal sê “Ek sal hy wees. Ek sal aan jou sy staan” Hy’s — jy’s ‘n baba, jy sou nooit oorleef nie, en diegene wat nou luister weet van wie EK praat.

Dit moet die geestelik volwasse wees. Dit moet diegene wees wat ‘n liefdevolle verhouding het tot YAHUSHUA HA MASHIACH, wie gewillig is om hul lewe neer te lê vir YAHUSHUA. Is jy gewillig? Sy is.

Dit moet ‘n held wees wat soos haar held is, wie Zef Porat is. Dit moet ‘n held wees wat soos ‘n held is op ‘n ander terrein, maar sy naam is Mike Adams — maar julle kan hom nie stil maak nie; hy sal die waarheid praat, maar Zef Porat, hy gaan direk te midde van Israel. Hy is ‘n man van Judah en hy gaan tot reg voor die rabbies se gesigte. Hy is haar held!

En EK het haar toegelaat om hom so te noem want hy weet selfs as sy lewe geneem word, gaan hy reguit Hemel toe. Hy preek die waarheid van die NUWE BLOED Verbond maar hy is ook bevrees om die NAAM te sê VAN YAHUSHUA.

Hy sal eerder sê “Yeshua” sodat hy nie die Ortodokse Jode aanstoot gee nie, maar sy is lief vir Zef Porat. Sy noem hom “broer” maar hy weet nie eens hy het ‘n suster nie, maar haar gebede bedek hom elke dag. Iemand wat hom ken wat hierdie gaan hoor, kry hierdie boodskap tot by hom.

Hy is welbehaaglik vir MY YAHUVEH. Hy verheerlik YAHUSHUA HA MASHIACH grootliks. Hy is gevul met MY RUACH HA KODESH. Kry daardie boodskap tot by hom en laat hom weet dat sy bid vir sy hele familie. Hoe dapper is hulle vir elke keer wat hy Jerusalem binnegaan tot reg by die muur, reguit na ‘n rabbie toe waar hulle mense sal stenig en doodmaak in ander dele van Israel wie waag om die NAAM “YAHUSHUA” te noem.

Dit is hoekom hy sê “Yeshua” maar dit is nie MY SEUN SE NAAM nie. SY NAAM dra MY NAAM.

Bid vir die dapperheid wat oor hom sal kom dat hy hierdie sal doen. EK IS YAHUVEH. As jy nie ontvang hierdie woord was van MY af nie, dan was hierdie Woord nie vir jou nie— maar diegene wat ore het om te hoor, laat hulle luister.

Al die vyande van MY, laat julle ore permanent doof bly. Hierdie Woord was nie bedoel vir julle nie. Julle is net waardig vir Deuteronomium 28, die vloeke van MY YAHUVEH.

Onthou met elke Profesie is daar ‘n voorwaarde, selfs vir Israel. Israel moes ‘n Heilige land gebly het toe EK dit as ‘n nasie verklaar het.

Dit is nie [nou]‘n Heilige land nie, en dit sal nie wees nie totdat YAHUSHUA HA MASHIACH kom en heers en regeer as KONING VAN ISRAEL. Dan sal dit wees — ‘n Heilige land behaaglik vir MY YAHUVEH. En dit is wanneer Nuwe Jerusalem sal neerdaal uit die Hemel en almal sal sien.

O MY liefling, MY liefling kleintjies, EK sluit hierdie nou af om vir julle te sê: Moenie in vrees wees nie. Moenie in vrees lewe nie. Vrees is ‘n wapen wat van satan af kom.

EK herinner julle aan die manna wat EK op die grond gesit het toe daar geen kos in sig was nie (Eks.16). Kyk na die heenwysing van dit wat EK gedoen het vir die kinders van Israel deur Moshe se gebede. Hy het nie bonatuurlike kragte gehad nie. Hy het die gebede gehad. Hy het MY Oor gehad en wanneer hy gesê het, “Die mense is honger en die mense is dors” het EK hom gehoor en EK het voorsien (Eks 17:4-5; Num 11:13-14).

Die skoene het nie klaar geraak nie van suigeling tot volwassene (Deut 8:3-4) EK het hulle gerek. Julle kan nie eens die wonderwerke begryp wat EK gedoen het op daardie tydstip nie en julle kan selfs nie begin om die wonderwerke wat EK nou doen te begryp nie.

Al wat julle hoor in die nuus is die dooie liggame met oordrewe getalle, maar julle hoor nie van die wonderwerke wat EK gedoen het om mense lewendig te hou en hulle weggesteek te hou en hoe EK genees het nie, waarlik genees het —nie die kommuniste party se soort “genesing” wat leuens is nie— julle hoor nie.

Elisheva Eliyahu het meer as 1,000 Profesieë ontvang saam met die regte Caleb in 2016 en 2017. EK het onthul hoe EK sal beskerm in hierdie eindtye. Die bose het hulle poorte. Dink julle nie EK YAHUVEH het Hemelse poorte waardeur julle kan loop en verskyn nie? Dat EK YAHUVEH jou einste DNA sal verander wanneer hulle dink hulle het joune?

EK, YAHUVEH, lag en EK speel met die vyande van hierdie wêreld wat hulself biljoenêrs noem, wat dink hulle heers en regeer en baklei oor wie die mense van hierdie aarde sal beheer. EK speel met MY vyande en dan vernietig EK hulle — sonder enige waarskuwing, kom ‘n vinnige slag met MY vuis neer en hulle is nie meer nie. En die volgende ding wat hulle sien is hel en dan die Poel van Vuur vir alle ewigheid— satan weet sy tyd is amper op.

Hoe meer julle hierdie wêreld sien al boser en onheiliger word en hoe meer julle sien…

En O Europa! O Europa! O Europa EK roep uit na julle! O Europa! O Europa! O Europa EK roep uit na julle! EK smeek en EK pleit vir julle! Kom na YAHUSHUA HA MASHIACH toe! Kom na Heiligheid toe!

Verlaat “die Pope”! Dit is nie Heiligheid nie! Heiligheid is om apart gestel te wees! Heiligheid is om aan MY SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH te behoort! Heiligheid is gehoorsaamheid aan MY Woorde!

O Europa! O Europa! EK praat van die hele Europa! EK, YAHUVEH, DIE VADER VAN DIE SKEPPING in YAHUSHUA HA MASHIACH SE NAAM, roep EK uit na julle! Aanvaar die BLOED wat gestort was vir julle vir die vergifnis en die versoening van julle sondes!

Bely! Bekeer! Sodat julle land gered kan word! Doen dit vinnig O Europa, O Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH versprei in Europa — so min maar EK het ‘n oorblyfsel! Kom na vore!

Kontak vir Elisheva Eliyahu! Kontak haar! Gaan na die Bedienings webwerf! EK het vir haar gesê sy sal elke een lees. EK sal haar laat weet vir wie om te antwoord.

En vir, weereens sê EK, diegene wat sy broer sou noem in YAHUSHUA (want hulle sal selfs nie “Mamma Elisheva” sê nie), hulle sal weet hulle het ‘n ander verhouding met haar en hulle sal voel asof hulle haar moet verdedig en hulle sal. En hulle sal die video stuur, nie skaam vir hulle gesigte nie sodat sy kan sien of dit ‘n glans het van die RUACH HA KODESH oral oor hulle gesig. Dit sal skyn. Dit sal gloei soos Caleb s’n gedoen het.

Kyk na die voor en kyk na sy later. Hy is skaam om sy gesig nog te wys —na daardie vals profesie aan die wêreld van drie dae en drie nagte van duisternis [op] 19 April 2019.

Al wat hy moes doen was om te sê, “Ek is jammer. Ek het dit gemis. Hierdie was my eerste ‘profesie.’ Ek was belieg. Vergewe my asseblief omdat ek julle bang gemaak het.” Al wat hy moet doen is om te sê. “YAHUSHUA vergewe my! Ek bestraf die leuens tot die Kabbalah, die Zohar al die bose onderrigting en boeke en leuenagtige Mondelingse Torah wat ek geglo het, en die vals droomgesigte wat my verstand beheer het deur okkultiese kragte, en ‘n satelliet straal wat U van my kop moes verwyder terwyl hulle my opgespoor het en woorde gesit het wat ek nooit sou sê nie.”

Dit is hoekom hy die vyand die praatwerk laat doen het. Die een ding wat al hierdies nie kon doen nie is — hy kon nie een woord spreek in ‘n video teen Elisheva nie; nie een woord het hy gespreek nie. Hy kon dit agter die skerms spreek! Hy kon die dood toelaat om oor haar uitgeroep te word en die komas!

Julle het geen idee wat EK gedoen het toe EK gesê het, “Hy is een toon ver van lastering af nie.”

En nou roep EK na vore [met Shavu’ot], omdat hy na vore geroep was as ‘n mede-leier van hierdie Bediening op ‘n Shavu’ot [video destyds] getiteld, “EK Daag Julle Uit Om Die Nuwe Manlike Mede-Leier Te Verwerp” en nou moes sy daardie Profesie verseël [128] totdat die nuwe een na vore kom.

EK het gesê hy kon terugkom as die “Nuwe Caleb.” EK het gesê dat hy kan terugkom as die “Terugkom Kind uit Israel” maar hy sal nooit weer die titel dra van profeet en hy sal nooit weer wil, op hierdie aarde nie.

Waar is jy? Waar is julle O magtige manne, wat MY Gees van Onverskrokkenheid het binne-in julle? Waar is julle O dapperes? Julle wat geestelike sterk gebeds vegters is, waar is julle?

EK deursoek die wêreld op hierdie oomblik —EK weet waar julle is. EK weet jy is enkel en weet dat jou hart totaal uitverkoop is aan MY. EK weet jy ken MY Stem en EK weet jy kan profeteer en EK weet dat jy weet wanneer jy op hierdie Bediening se kuslyne land.

Weet EK dat EK weet. Want EK IS YAHUVEH en EK weet alle dinge —EK IS DIE VADER VAN ALLE KENNIS — en so is YAHUSHUA en so is die RUACH HA KODESH; ONS weet alle dinge.

EK weet wat EK binne-in jou gesit het. Moenie geïntimideer word nie. Sy gehoorsaam. Moenie vrees nie. Kyk wat sy aan Caleb gedoen het — is dit nodig dat EK julle herinner dit IS EK YAHUVEH, YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH WIE hom op daardie altaar gesit het — dit is sy keuse of hy in die roeping wandel of nie wat hy geprofeteer was om in te wandel.

Dit is sy keuse. EK sal nie die wil van die mens dwarsboom nie. Dit is sy keuse. Dit maak nie saak wat hy was voordat hy na hierdie aarde toe gekom het nie. Dit maak nie saak wat julle was nie — almal van julle wat nou na hierdie luister — wat julle was voor julle gebore was op hierdie aarde nie.

Dit maak nou net saak wat het jy gedoen met die redding van die BLOED van YAHUSHUA HA MASHIACH ?— vandat jy gebore was in sonde van jou moeder en jou vader, die oomblik wat jy jou eerste asemteug ingeasem het op hierdie aarde. Wat het jy gedoen met die redding?

Want dit is die enigste weg terug Hemel toe. Dit is wat saak maak.

Wat het jy gedoen met MY Woorde wat sê, “Jy moet Heilig wees soos EK—,” soos YAHUSHUA HA MASHIACH niks anders as ‘n voorbeeld gewys het van Heiligheid nie terwyl HY op hierdie aarde was. En EK het selfs vir julle ‘n MIDDELAAR gegee om in staat te wees om te bemiddel vir julle soos ‘n advokaat In die Hemel; SY NAAM is YAHUSHUA julle MASHIACH.

Dit is al wat EK nou gaan spreek. Sy het geweet ‘n Profesie kom. Sy het gedink dit sal met Pasga wees. EK het hierdie uit haar gees gebore. EK het hierdie uit haar einste siel gebore. En hierdie is nie eens die een wat sy gedink het EK gaan voortspreek nie.

EK wil nie hê julle moet vrees nie MY kleintjies. Julle het ‘n behoefte en julle behoort aan MY en julle staan op Psalm 91; julle sit daardie rooi lap by julle vensters uit, ongeag hoe klein dit mag wees (sien Jos 2:17-21).

En vir diegene wat in lande woon soos [in dele van] Asië dat julle nie toegelaat word om dit te doen nie — en dit is ‘n lang Psalm, 91. — selfs al skryf jy net “Psalm 91” [naby julle kosyne en deurgange]. Julle kan maniere vind om in staat te wees om dit weg te steek, self al is dit niks meer as waar die Skrif gevind kan word nie.

EK, YAHUVEH, ken jou hart.

O MY Bruid van Asië, EK is so trots op julle.

YAHUSHUA het reeds vir Elisheva gewys wie die Bruid is. Sy herken julle. Sy het ‘n Salwing om die Bruid te herken. Sy weet deur die vrug van jou gees. Bly op die pad. Moet YAHUSHUA HA MASHIACH nie verlaat op die manier wat Elisheva verlaat was nie deur ‘n man wat sy eens gedink het haar baie liefgehad het, meer as enige iemand op hierdie aarde.

EK gaan haar nie verlate los nie. EK gaan haar nie los om daardie vernedering te dra nie. Sy het MY gehoorsaam. Sy het MY, YAHUVEH gehoorsaam, en sy het haar liefde bewys vir YAHUSHUA HA MASHIACH — en wat sy gedoen het was onder die Salwing van die RUACH HA KODESH. Sy kon nie die lammetjies en die skape versaak nie en leuens toelaat om gespreek te word uit ‘n Bediening wat nie eens aan haar behoort het nie.

Want ONS is die GODHEID. ONS is die HEILIGE DRIE EENHEID. Sy is die een wat ONS voortbestem het as ‘n leier om geboorte te gee aan hierdie Bediening want ONS het geweet dat sy —EK het haar gewaarsku om nie ‘n klein begin te minag nie. En sy het MY geglo.

ONS het geweet dat ons haar kon vertrou net so seker as wat ONS Jeremia van Ouds kon vertrou: Want ONS het haar geken voor sy gevorm was in haar moeder se baarmoeder (Jer 1:5).EK weet wie EK kan vertrou. YAHUSHUA weet wie HY kan vertrou.

HY weet wie word geroep selfs nou terwyl hierdie Woord gehoor sal word en in ‘n video gemaak sal word — terwyl sy skaars enige stem oor het aangesien satan haat wat EK gedoen het hierdie dag, maar EK sê vir julle dit, gedurende die aftelling van die omer: Onthou julle is die koring en onthou dat YAHUSHUA die koring skei van die wieke. (Dit is onkruide.)

HY skei hulle. ‘Jou ergste vyande sal gevind word in jou eie huishouding’ (Miga 7:6; Mat 10:36). Onthou dit is Skrif. Dit beteken nie dit hoef dit te wees nie. Dit beteken moenie verbaas wees as dit gebeur nie. Onthou julle is die koring.
Onthou julle tel af tot die Dag van Shavu’ot.

Onthou YAHUSHUA het na die dissipels toe gekom terwyl hulle geweet het 50 dae na Pasga, kom die Shavu’ot. Onthou die Bo-vertrek! Raak opgewonde daarvoor! Eis daardie nuwe Salwing soos dit op die dissipels gekom het.

Want hierdie is ‘n nuwe Salwing en ‘n nuwe tyd – hierdie is die jaar van 2020 – in Hebreeus is dit ‘n dubbel verloste, ‘n dubbel verlossing. Onthou vandag —EK maak dit —April 20, 2020.

O MY kleintjies! O MY kosbare Bruid, YAHUSHUA HA MASHIACH huil vir SY Bruid. HY wil kom vir haar. HY IS oppad en HY was oppad sedert [soos eens getitel op YouTube] “Gabriel, Maak gereed vir ‘n Geroep” Profesie [21] maar dit is MY tydsberekening — EK, YAHUVEH, DIE SKEPPER VAN TYD — dat HY die Bruid omhels.

EK het vir haar geheime vertel rakende die Ouer Bruid seremonie wat sy nie vry was om vry te stel nie — satan verhinder haar nou sonder dat daar ‘n “Caleb” daar is, maar EK het die algehele Salwing van ‘n Caleb nou op haar gesit.

Dit is hoekom dit so maklik is om van MY te hoor. Dit is hoekom die nuwe Salwing op hierdie Bediening is.

Wat hulle gedink het hulle het afgebreek was net mooier opgebou. Dit is wat julle liggame nou is; hulle is tempels —en wat hulle dink hulle kan afbreek, wat ouderdom afbreek, wat siekte afbreek — onthou EK, YAHUVEH, gaan dit net opwek in die mooiste verheerlikte bonatuurlike liggaam.

Hulle het YAHUSHUA HA MASHIACH se Liggaam afgeskeur — af van daardie kruis af — wat van vlees was, maar het HY nie weer opgestaan op die derde dag nie? In ‘n bonatuurlike verheerlikte liggaam! —as HERE GOD ALMAGTIG. Julle wag vir julle verheerlikte liggaam en sommige van julle sal nie hoef te sterf om dit te kry nie.

Hierdie is in die Heilige Skrifte.

Bid dat julle waardig geag sal word om die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH genoem te word. Daar is net 288,000. En die Twee Getuies, het EK reeds vooruit geprofeteer, is een man en een vrou, een manlike eggenoot, een vroulike eggenoot.
Kyk na die openbarings van die Twee Getuies — julle sal dit nie kry afkomstig van enige ander Bediening nie — wat hierdie Bediening spreek kom van die waarheid van die HEILIGE DRIE EENHEID, openbarings geleer van niemand anders as die Hemel nie. Soos EK vir haar gesê het voor Profesie 105, as dit net sy was sou sy lank gelede misluk het.

Hierdie Bediening sou nooit meer as ‘n paar jaar gestaan het nie. Wanneer sy die Sabbat begin preek het, sou sy gehardloop het. Want die vervolging was so hewig, maar julle sien hierdie Bediening behoort aan die HEILIGE DRIE EENHEID. En niemand kan die poorte van die Hemel afbreek en steel wat aan die HEILIGE DRIE EENHEID behoort nie. Lees daardie Profesie [122], “Julle kan nie Die Poorte Van Die Hemel Afbreek Nie.”

Terwyl sy met ‘n vrou gepraat het in Jerusalem, op daardie tydstip wat ‘n vertaler was van die Profesieë, van Hebreeus, wie “Caleb” persoonlik ontmoet het in 2016 aangesien sy hom daarheen gestuur het — maar sy is ‘n lafaard en sy wou nie die NAAM van YAH sê nie; en sy het gedink sy kon bevele gee vir Elisheva en nou sal sy moet betaal daarvoor — sy het ‘n groot seën verloor, maar terselfdertyd — het hierdie Bediening ‘n Hebreeuse vertaler nodig!

SAL JY NA VORE KOM?! EK het manne en EK het vroue wat hierdie sal hoor wat Hebreeus kan praat, wat Engels baie goed kan verstaan.

Sal julle na vore kom? Sal julle waardig geag word om daardie vertaler genoem te word? EK roep julle na vore nou.

Help haar, want julle gaan aanspreeklik gehou word — vir al diegene wat niks doen na die aanhoor hiervan nie— bemoedig haar met soveel as ‘n “thumbs up” en die “subskripsie” [knoppie], ja, vir haar video, maar doen meer as dit. Kontak haar.

Laat haar weet dat jy bid. Vra vir haar of daar enige iets is wat jy kan doen. Dit is nie die geld wat sy nodig het nie. Wat sy nodig het is bonatuurlik die Salwing opgesluit in jou as jy waarlik behoort aan YAHUSHUA HA MASHIACH en vernaamlik diegene wat van Israel is, of die Hebreeuse taal ken.

Kom na vore! Kom na vore!

Die getal [simbolies] in Hebreeus van 26 is die SKEPPER— het julle dit geweet? En hierdie herdenking is 26 jaar, bewysend weereens dit is MY YAHUVEH SE Bediening. EK het dit opgerig om MY SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH te verheerlik. EK het dit opgerig om siele te bring na YAHUSHUA HA MASHIACH.

Want HY sal nie een skaap of lam verloor nie. Nie een stukkie koring sal HY verloor nie.

Verstaan julle nie die aftelling van die Omer gaan alles oor die koring nie? Is jy ‘n koring, of is jy ‘n onkruid, ‘n wiek? As jy ‘n onkruid is, het jy ‘n keuse. Hardloop in die Arms van YAHUSHUA HA MASHIACH in voor dit te laat is!

So is dit gespreek hierdie dag.

Op April 20, 2020.

Gegee aan MY Apostel, MY Profeet, MY RingDiensmaagd Elisheva Eliyahu, een van die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH, WIE die ander Bruide na vore roep reg oor die wêreld.

Kontak haar. Moenie uitstel nie. EK sal jou aanspreeklik hou en MY NAAM IS YAHUVEH.

Einde van Profesie

Elisheva: O vir U heerlikheid ABBA YAHUVEH! Vir U heerlikheid YAHUSHUA HA MASHIACH! ABBA YAHUVEH, laat U SEUN verheerlik word.

U het gesê hierdie tekens sal diegene volg wat glo (Mark 16:17-18): Hulle sal hande lê op die siekes, spreek met nuwe tale en duiwels uitdryf — en dit het ons alles gedoen. Ons jaag nie agter tekens wonders en wonderwerke aan nie maar ons ken die EEN WIE ‘n TEKEN, WONDER & WONDERWERK is en dit is U YAHUSHUA HA MASHIACH.

U is die GENEESHEER. U is die VERLOSSER. U is die EEN — HEMELSE GELIEFDE VADER in die NAAM van YAHUSHUA HA MASHIACH WIE U SEUN beskik het — om die ALMAGTIGE WONDERWERKER te wees.

O, hoe BAIE wonderwerke het U op hierdie aarde gedoen!

O, ABBA YAH, asseblief, asseblief hoor ons gebed — en ek weet U doen. Want ek kan die stilheid voel van die Hemel van ‘n gawe wat U vir my gegee het wanneer U die ganse Hemel tot stilte geroep het. Ek weet nie hoekom ek hierdie voorreg kry nie, en dit gebeur nie al die tyd nie, maar op hierdie oomblik weet ek my stem is die enigste een wat gehoor word in die Hemel op hierdie oomblik terwyl ek U versoek nog een maal.

Ons almal doen. Ons almal kom voor U Troon ABBA YAHUVEH, met danksegging en lofprysing op die 26ste herdenking van U Bediening.

Ons kom voor U Troon— O HEILIGE DRIE EENHEID — en ons vra dat U ‘n goddelike ingryping verklaar, ‘n goddelike interdik: Geen dood sal ons huishoudings binnekom nie — O GELIEFDE — ook nie enige iemand wat hierdie Bediening beskou as ‘n seën nie, wat U gehoorsaam, wat U aanbid nie.

En vir die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH dat nie een van hulle behoeftig sal wees nie. Niemand wat weet van hierdie Bediening, HEMELSE VADER, en dit beskou as ‘n seën, in enige soort behoefte sal wees nie.

Dit was my gebed vir Openbaring 7 & Openbaring 14 [Bruid], en ook die 500,000 versamel op die muur. Hulle behoort aan U YAHUSHUA.

Kyk na hulle, ‘n oorblyfsel, ‘n klein oorblyfseltjie, wat uit hulle huise gekom het om te gaan sing en dans (met U toestemming) om in staat te wees om die mense te wys WIE die enigste VERLOSSER is of die enigste EEN WIE die dood kan weerhou om oor hulle te kom. Wat ‘n voorbeeld was hulle.

Hoe het ek gehuil van blydskap terwyl ek die beamptes in ‘n ry gesien het, terwyl ons gesien het die kerke respekteer die 6 voet uitmekaar ding en tog daar was hulle op hul knieë smekend vir genade en bekering vir die plek waar hulle gewoon het.

YAHUSHUA, daardie is U kinders.

Ons is nie U vyande nie. O, GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH, asseblief, laat nie een van U kinders behoeftig wees nie. In die hele Bybel, alles wat ek gelees het, het ek nooit die regverdige verlate gesien of dat hul nageslag bedel vir brood nie (Ps 37:25) Dit het nie gebeur wanneer hulle waarlik behoort het aan ABBA YAH en hulle in gehoorsaamheid was nie.

Daar was altyd genade. Selfs in die Kinders van Israel wat met Moses gevolg het, U het water uit ‘n rots laat kom. U het die Rooisee laat oopgaan, en net die vyande wat hulle agtervolg het was verdrink. Ons kon tel hoeveel wonderwerke. O, KOSBARE IMMAYAH U was die WIND wat hulle afgekoel het in die hitte van die woestyn.

U Is die “AMIGHTYWIND”!

U IS die EEN wat ‘n Bediening opgewek het wat gelyk het of dit sekerlik dood was — terwyl hulle vernietig het — wat U opgebou het vir hierdie hele 26 jaar. Hulle het gedink hulle het dit vernietig, maar U het dit weer teruggeroep in die lewe in want daar was ‘n man wat gebore was vir hierdie tyd en hierdie uur en U het vir hom die wysheid gegee en U het dit aanmekaargesit met dit wat gestoor [was] in die rugsteunkopie.

En kyk nou daarna, mooier en lewendiger. Daar is niks soos dit op die Internet nie.

U het vir my gesê moenie ‘n kleinbegin minag nie. Kyk wat— aanskou wat U Hand gedoen het! En niemand kan waag om te sê dat een vrou dit gedoen het nie. Daar’s geen manier nie!

Die ander kan nie eens 52 tale opsit nie en ek het nou Hindu [vertalers] en het twee mans wat dit praat [Hindi]. Want dit is nie net ons nie.

U het vir my ‘n selektiewe geheime groep gegee. O, VADER ek dank U vir hulle. Ons het so baie wonderwerke gesien. YAHUSHUA dank U vir die uitskop van die vrot vrugte en dank U dat U diegene behou en handhaaf wat net aanhou om meer vrug te groei op die wingerdstok. Dit is alles goeie vrugte.

YAHUSHUA, ons aanbid U. ABBA YAHUVEH ons weet, satan kan nie teen U wil gaan nie.
En ons vra op hierdie dag van [April] 20, 2020— supermaan was pas gesien. Ek dank U vir daardie Messiaans Joodse jong man wat ek graag seun sal wil noem, ek hoop dat iemand hom in verbinding kan bring met Amightywind. Ek wil hom seun noem. Ek wil hê hy moet die waarheid weet. Dit is nie die naam van “Jesus” nie ; dit is die NAAM van YAHUSHUA.

Ek wil hê hy moet die waarheid ken ABBA YAH. YAHUSHUA, ons aanbid U.