Kliek Play/Pause om te luister na die Shabbat Shalom Lied

Besoek AmightyWind.com
        

Shabbat Shalom !

Welkom by Vayechi / En Hy Het Gelewe, hierdie week se Parasha (Torah Gedeelte).


Profesie 103, 132, 151;

Genesis 47:28-50:26;

1 Konings 2:1-12;

Johannes 13:1-19;




AMIGHTYWIND YAHUSHUA se Nuwe Bloed Verbond Profesie


Dit is van Profesie 105, YAHUVEH het gesê dat dit van nou af voor elke Profesie bygevoeg moet word: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisheva om nie hierde Bediening na 'n man of vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar 'n Bediening was, het ek dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA , jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Vir alle Profesië kliek die knoppie onderaan


17 December, 2021


Profesie 103, Ek, YAHUVEH, Oordeel Julle Volgens Julle Vrugte!

Geskryf/Gespreek onder die salwing van die RUACH ha KODESH deur Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) 9 November 2008

Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva) om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende vanuit 2 Kronieke bygevoeg word voor elke Profesie:

2 Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

* * * * *

Elisabeth (Elisheva): Ek het wakker geword met 'n baie interessante droom. Julle weet 'n Profeet is iemand wat YAHUVEH met SY Geheime vertrou maar dit sou niks baat om hierdie geheim vir myself te hou nie en ek weet dat ek veronderstel is om hierdie met diegene te deel wat waarlik, waarlik daarna strewe om ons Geliefde YAHUVEH en ons Geliefde YAHUSHUA MASHIACH en ons Geliefde RUACH ha KODESH, ons IMMAYAH, kosbare, kosbare HEILIGE GEES, ons MAMMA WYSHEID te behaag.
Ek het hierdie droom gehad (twee maal) agtermekaar en ek het dieselfde ding gesien. Ek het 'n verslagkaart gesien en in daardie verslag is dit YAHUVEH wie ons die Verslagkaart gee. Maar HY hou nie rekord soos in Amerika waar ons volgens die alfabet gradeer, A, B, C, D, E, F, nie Nee, HY het 'n hoër graad waarvolgens HY gradeer en HY gradeer op drie verskillende maniere. HY gradeer eerstens persentasiegewys, volgens die persentasie tyd wat ons HOM gehoorsaam, volgens die gesindheid waarmee ons HOM gehoorsaam. Met ander woorde, ek gaan dit weer sê : Volgens ons prestasie, volgens hoe vinnig ons optree en die houding wat ons openbaar wanneer ons vir HOM optree, wanneer ons HOM dien, wanneer ons gehoorsaam.

Julle sien, ons word gegradeer op ons verslagkaarte, en my hand begin bewe, deur ons gehoorsaamheid. Al drie van hulle gesamentlik. HY neem daardie telling en HY neem 'n persentasie en twee keer, agtermekaar het ek [‘n] Verslagkaart gesien. Dit was 93% Ek glo dat die Bruid hier-uit weggeraap word, want net soos Henog en ek was herinner hieraan en 'n Woord het begin voortkom omdat ek probeer het om alles te snap wat YAHUVEH gesê het. Henog het 100% gehad. Hoe weet ek hy het 100% gehad? Want Hebreers 11:5 [Henog was weggeneem. Hy het die dood nie gesien nie, want voor sy wegneming het hy YAHUVEH behaag]

HEY, dit is omdat YAHUVEH 100% verwag Bruid! Ons is nie hier weg nie voordat ons 100% bereik nie! So.....elke keer wanneer ek 'n Boodskap ontvang dat die Bruid nog nie gereed is nie, probeer ons om ons punte-telling te verbeter. Terwyl ek hierdie bepeins het, en deel van my graad, ek het nie my Verslagkaart gesien nie, maar deel van my graad is hoe vinnig ek 'n Woord of 'n droom sal voortspreek, selfs al dink ek dat dit iets is wat ek dink iemand nie ingenome mee gaan wees nie.

Ons sal nie 100% kry nie voordat YAHUSHUA sê "Kom na vore," julle weet, so hy weet hoeveel hy daaraan moet werk en, soos ek gesê het, die gesindheid gedeelte.

Ons kan dinge doen en ons kan net sê, "O ek moet dit doen en ek moet dat doen." Die gesindheid is wat ek dink die Bruid werklik harder aan moet werk. Dit is dat ons dit vreugdevol doen. En wat YAH ookal sê, ek meen ons vlees gaan ineenkrimp, maar wanneer HY beveel om iets te doen en julle sê, “Ag nou goed, ek sal dit doen” (wrewelrig). Raai wat mense, julle persentasie het dan sopas gedaal. Dit wil sê ons moet dit opgeruimd doen soos vir die Here.

Wanneer dit tyd word om 'n tiende te gee, sê HY om die tiende te gee, en julle gee die tiende waar jul gevoed word. Dit is net soos hierdie Bediening. Julle sal verbaas wees, verbaas, as julle weet hoe baie net eenvoudig dink dit is 'n plek waarheen hulle net kan gaan en geestelik gevoed word, maar hulle gee nie regtig om of ons gevoed word nie. Julle sal werklik, werklik verbaas wees. Dit is wat ons 24 uur per dag doen. Ons is hier om ons Geliefde ABBA YAHUVEH te dien, om SY Skape en Lammers te voed.

Hierdie webwerf gee julle nie net woorde alleen nie, en dit is nie net mooi om na te kyk nie. YAHUVEH het ons vir gesê om buitengewoon en oorvloedig meer te doen as wat julle selfs voor vra en julle het die prag daarvan. Selfs vir diegene wat nie die tyd wil neem om te lees nie, julle kan selfs net luister na die Woord. Ek meen, ons probeer. Ons probeer. Ons probeer. Ons probeer. Ons probeer doen wat ABBA YAHUVEH hierdie Bediening beveel het om te doen, om te doen wat HY mý beveel het om te doen.

Byna 14 jaar gelede, toe ek die eerste keer op die Internet gekom het, voor die hele wêreld, waar HY my genoem het 'n "Profeet vir die uithoeke van die aarde – voordat ek HOM gedien het, maar dit was nie [soos dit nie] – toe ek op daardie Internet gekom het [is dit wat] dit geword het. Dit is toe dat HY gesê het ek moet hierdie verharde Eindtyd generasie vermaak en ook inlig.

OK, nou het julle die mooiheid en nou kan julle selfs die Woord hoor en nou kan julle die Woord lees en wat julle daarmee doen is nie my verantwoordelikheid nie. My verantwoordelikheid is toe HY my 'n droom gegee het en vir my gesê het, en HY het hoorbaar met my gepraat en vir my gesê, "Voed MY skape." So, ons doen die beste wat ons kan om julle te vermaak sowel as om julle in te lig. Maar hoe min van julle wys selfs julle waardering, maar dit maak regtig nie saak nie, want ons graad van optrede word nie deur hierdie wêreld gegee nie. Ons graad van optrede word vanaf die Hemel gegee en ek vra nou vir U ABBA YAHUVEH en ek dank U. U het tweekeer vir my die droom gegee en U het gesê U gaan selfs my optrede gradeer oor hoe vinnig ek die droom sou vertel.

Die elementêre dinge–weet julle wat, dis nie genoeg nie. ABBA YAHUVEH [sê] “Goed jy het tot hier gevorder. Nou het EK ‘n hoër roeping vir jou.”

So wanneer YAHUVEH sê, "Gaan jy [mens] gehoorsaam of gaan jy MY gehoorsaam?" sê ek vir julle dat ek gaan [YAH gehoorsaam.] Ek glo eerlikwaar dit is 100% Bruid. Wanneer dit 100% bereik, is ons weg hiervandaan! En ek is nog steeds hier daarom weet ek dit is nog nie 100% nie.

[Elisabeth (Elisheva) praat in Heilige Tale.] O ABBA YAHUVEH, dank U, dank U, dank U vir daardie droom. Dank U. Dank U vir daardie openbaring. Niemand, niemand, niemand het hierdie openbaring nie. U het my weereens vertrou om dit vir U mense te gee, om U mense te bemoedig, om vir hulle te wys wat U van hulle verlang en verwag.

Profetiese Woord Begin:

O MY Geliefde, MY Geliefde, MY Geliefde, eers toe julle vir YAHUSHUA julle geliefde MASHIACH, in julle harte, in julle lewens aanvaar en HOM eerste in julle liefde plaas, spring julle weg deur te strewe om die Tien Gebooie, die Tien Wette te gehoorsaam. Maar dit is maar net laerskool want MY Woord sê, “Wees julle Heilig soos EK Heilig is."

Dit is waarna julle elke dag strewe maar wanneer julle in die Bruidsklas kom is dit asof julle in julle aardse opleidingskollege kom vir julle Meestersgraad, want julle wil julle MEESTERS graad hê en vir die van julle aan wie daardie Hemelse diploma op daardie dag oorhandig word, dit is wanneer julle vir MY soos ‘n Henog sal wees en julle sal opgeraap word om MY in die lug te ontmoet.

Ek praat met MY Eerste Vrugte. EK praat met diegene wat die 144,000 is. EK gradeer persentasiegewys, nie "as" julle MY gehoorsaam nie, maar hoe vinnig julle MY gehoorsaam. Nie "as" julle MY gehoorsaam nie, maar met watter gesindheid julle het dat julle MY gehoorsaam; hoe vinnig julle MY gehoorsaam én die graad van die uitvoering, hoe volkome julle MY gehoorsaam.

Doen julle dinge in julle tyd? Of doen julle dinge in MY tyd? Wanneer EK vir julle sê dat julle iets moet doen, doen julle dit met 'n vrolike hart? Wanneer EK vir julle sê om hierdie Bediening te ondersteun, gee julle vir hulle slegs die oorskiet kleingeld, asof julle vir 'n kelnerin of 'n kelner 'n fooitjie gee? Maak julle seker dat die profete wat julle bedien, wat julle voed, gevoed en gehuisves is? Want hierdie bediening reis deur die wêreld. Hulle bly slegs in een plek totdat EK, YAHUVEH vir hulle sê om aan te beweeg. Weet julle hoe baie kere moes hulle alles agterlaat? Hoe baie van julle sal so 'n lewe kan lei? Hoe baie sal gewillig wees om hulle geliefdes agter te laat? Agter te laat in 'n land wat hulle nooit weer sal sien nie, omdat EK, YAHUVEH, so gesê het? Dit sal nie deur MY Hand wees dat hulle ooit terug sal keer nie. Elkeen, elkeen, elkeen, wat YAHUSHUA as julle MASHIACH aanvaar, elkeen wat YAHUSHUA die Eniggebore Seun van YAHUVEH noem, moet elke dag daarna strewe om MY, YAHUVEH te behaag.

Toe YAHUSHUA julle MASHIACH hierdie aarde bewandel het, het HY een, een, een begeerte gehad, dat HY MY, YAHUVEH behaag. HY het julle konstant daaraan herinner dat die dinge wat HY gedoen het, het HY gedoen om MY, YAHUVEH te behaag. Dit is wat MY Bruid doen. Dit is wat YAHUSHUA se Bruid doen. Aan die nuwe baba bekeerlinge, julle is nog maar net in die laerskool, maar net soos 'n kind in die laerskool na die nuwe graad wil gaan, so moet julle ook daarna strewe.

Onthou vir Henog. Vra MY. Wees eerlik met MY en EK sal vir julle jul persentasiegraad wys. Dit is nie sodat julle opgepof kan raak met trots nie, want niemand, niemand, niemand, nie eers die “Ringmaiden” wat hier praat, het al 100% nie. Die dag wat EK vir YAHUSHUA MY Eniggebore Seun sê, "Gaan haal JOU Bruid," sal hulle wat opgeraap word om YAHUSHUA in die lug te ontmoet, daardie dag weet, hulle het 100% MY tevredenheid bereik.

Daar sal diegene wees wat hierdie Boodskap sal hoor wat net met hulle laaste asem in die Hemel sal kom. Hulle sal alles doen wat hulle kan om net die Tien Gebooie te onderhou, om op daardie manier Heilig voor MY te leef. Hulle sal op daardie dag in die Paradys wees. Maar julle sien, daar is vlakke in die Hemel en die Bruid se sielsbegeerte is om instaat te wees om direk in die Troonkamer te kom. Hulle is die 100% presteerders.

EK oordeel julle volgens die persentasie van die tyd wat julle MY gehoorsaam, weereens hoe vinnig julle MY gehoorsaam. Gee julle MY julle beste? Of kom julle net-net by? Ag, hoe hartseer wanneer sommige van julle net krummels vir MY gooi. Julle sien, EK, YAHUVEH, oordeel julle hart. Ek luister nie net na julle mond nie, EK weet wanneer julle teësinnig iets vir MY doen of wanneer julle vrolik is. Net soos wat EK diegene opgerig het om helpers vir hierdie Bediening te wees, julle het begin as 'n vriend tot hierdie Bediening. Julle het gebid en as nuwe bekeerlinge het julle gebid en gebid en wou YAHUSHUA meer en meer elke dag behaag en het gesê "ABBA YAHUVEH, wat kan ek doen om hierdie Bediening te help, wat kan ek doen om my lewe te laat tel in hierdie wêreld? Gee my 'n werk ABBA YAHUVEH. Maak my lewe die moeite werd." Derhalwe het EK vir julle 'n werk gegee.

Ek praat met die een wat voorheen die briewe van hierdie Bediening hanteer het. Ek het vir jou 'n taak gegee. Jy het met vreugde begin. Jy het begin asof jy nie genoeg kon doen nie, om bewus te wees daarvan dat die briewe aangestuur moet word is ‘n werk, 'n Heilige werk wat EK vir jou gegee het. Hulle wat die briewe hanteer, hulle wat die finansies hanteer word deeglik beproef. Hulle wat aangesê word om van hulle finansies te gee om hierdie Bediening te ondersteun word deeglik beproef. Maar word jy sterker? Of word jy swakker? Verloën jy die taak wat EK jou gegee het om te doen?

Sommige het gesteel, die mense wie EK vir Elisabeth [Elisheva] gesê het dat sy hulle kon vertrou, het verraad gepleeg, want op die tydstip wanneer EK dit spreek, kan hulle vertrou word. Maar EK het nooit gesê vir hoe lank nie. Maar EK het vir haar gesê diegene in haar huishouding kan ten volle vertrou word. Julle ken julle name. Daar is diegene in YAHUSHUA se Demon Stompers, die Heilige Gebedsvegters Intersessors, hulle staan in die Voorste Linies, op hulle kan daar staatgemaak word om te vas en te bid, om Heilig voor MY te lewe, hulle kan huidiglik vertrou word.

O hoe baie rou EK oor hulle wat sê, "Gee my net 'n werk om te doen. Gee my 'n werk om te doen. Wat is my werk op hierdie aarde, ABBA YAHUVEH." En EK gee vir hulle hul werk en hulle moet geëerd voel en hulle sê hulle is geëerd en hulle begin met die regte gesindheid en dan word die beproewing te swaar en hulle vlees staan op en hulle gooi die taak terug in MY gesig en hulle verraai hierdie Bediening weereens. Weet julle nie EK oordeel julle hiervoor nie? EK oordeel julle einste hart.

Elke keer wat julle daardie brief ter ondersteuning uitskryf, oordeel EK julle en die persentasie. Wanneer 'n Woord te voorskyn kom wat die vlees aanstoot gee, net soos hierdie Woord gaan doen, oordeel EK julle hart. Bedank julle MY? Bedank julle die Boodskapper? Plaas julle aksie agter julle woorde? Doen julle enigiets om hierdie Bediening te help? EK, YAHUVEH, oordeel julle want julle sien, die Heilige Skrifte sê, julle word verantwoordelik gehou vir wat julle weet. Is julle bang om julle geliefdes se vlees aanstoot te gee, julle bure se vlees, vreemdelinge se vlees, meer as wat julle bang is om MY, YAHUVEH aanstoot te gee?

Praat julle hard en vrylik teen homoseksualiteit,'n gruwel wat julle "selfde-geslag huwelike" noem? Dit is geen huwelik nie! satan spot MY daardeur!

Verdedig julle die ongeborenes? Staan julle op vir sedelikheid? Vir wie het julle gedurende die 2008 verkiesings gestem? Gaan julle ‘n kompromie aan met sonde?

EK gradeer julle MY Kinders. En op daardie dag in die Hemel wanneer julle voor MY Troon staan en die Boek van Lewe is geopen, daar sal julle graad ook wees.

Vra vir MY. Moenie vir 'n ander vra nie. Vra vir MY, YAHUVEH om vir jou 'n droom te gee, om vir jou 'n teken te gee en as jou hart opreg is en as jy instaat is om jou graad te hanteer, en as dit jou nie mismoedig maak of jou laat ophou om te probeer nie, sal EK vir jou jou graad wys, hoe gewillig jy was om jou lewe neer te lê vir MY, vir MY Seun YAHUSHUA MASHIACH se onthalwe, hoe gewillig jy was en watter gesindheid jy het wanneer jy jou Getuienis van YAHUSHUA, MY Geliefde Seun deel. Is jy 'n hulp of is jy 'n hindernis vir hierdie Bediening? Aangesien jy hierdie Boodskap van hierdie Bediening hoor, word jy nou verantwoordelik gehou. Staan jy op en verdedig? Vertel jy vir jou familie, jou vriende, waar hulle die Waarheid kan gaan hoor wat direk uit die Hemel kom?

EK het julle so lief. Vir diegene wie slegs in die laerskool is, julle ABBA YAHUVEH het julle so lief! Julle het die eerste stap geneem! Julle het julle lewe vir YAHUSHUA julle MASHIACH gegee. Maar julle kan nie in die laerskool stop nie anders sal julle net vrugte wees wat aan die wingerdstok doodgaan. Julle moet. Julle moet. Julle moet aangaan. Moenie dink julle kan ophou nie. Strewe. Strewe. Strewe daarna om in alle gevalle Heilig te wees want EK verwag meer in hierdie Eindtye. EK sal julle aan julle vrugte ken. Die ander Heiliges sal julle aan julle vrugte ken. Deur julle vrugte gradeer EK julle vir die persentasie van julle vrug, hoeveel is goed en hoeveel is sleg.

Dit is hoekom die Bruid van YAHUSHUA MASHIACH SY Eerste Vrugte genoem word, SY beste. Hulle is gestamp en geslaan en hulle is gekneus deur hierdie wêreld maar in SY oë, in YAHUSHUA se oë, is hulle die beste vrugte want hulle het daardie kneusing gevat, hulle het daardie kneusing terwille van SY Naam gevat en hulle is SY beste vrugte. Hulle is die Bruid.

En nou praat EK met die Bruid van Openbaring 7. Julle is ook goeie vrugte. Ag, maar julle gestamp en julle kneusing was nie tot die graad van die Openbaring 14 Bruid nie, maar julle vrugte behaag MY. En EK kan julle vertrou soos EK die Bruid van Openbaring 14 kan vertrou, want alhoewel julle nie 100% is nie, strewe julle elke dag daarna om dit te wees.

Derhalwe, deel EK nou hierdie geheim uit die Hemel wat niemand nog ooit vrygestel het nie. So, loof MY en vra wat jou graad is en as EK dink jy kan dit hanteer, sal EK dit met jou deel, maar weereens, EK doen dit nie om een met 'n ander te vergelyk nie, want as EK dink julle sal opgepof word met trots, want EK, YAHUVEH ken julle hart en gedagte, sal EK nie vir julle vertel nie. As EK dink dit sal gebruik word om jou deur satan in die grond in te slaan en as julle nie instaat is om dit te hanteer nie, sal EK julle nie vertel nie. Maar julle het niks om te verloor nie, vra MY net.

Onthou dit, almal van julle wat aan YAHUSHUA julle Geliefde MASHIACH, MY Eniggebore Seun behoort, is almal ‘n produk in wording. Julle almal bewerk jul pad terug Hemel toe waarheen julle belonings julle sal volg, maar dit is nie julle werke wat julle in die Hemel bring nie, buiten om die Tien Wette te gehoorsaam, dit is YAHUSHUA se werk op Golgota, toe HY SY lewe neergelê het vir julle en toe HY weer opgestaan het uit die dood. Dit is SY werk wat julle in die Hemel bring sodat geen mens kan roem nie.

Selfs julle Verslagkaarte, julle Vorderingskaarte, soos EK dit noem, is nie vir julle om oor te spog nie. Dit is deur SY Naam en SY Bloed, dit is volgens die graad wat julle die RUACH ha KODESH toelaat, julle Kosbare IMMAYAH, om deur julle te werk dat julle gegradeer word. As julle skaars die Tien Gebooie kan onderhou is julle maar net in die laerskool en as dit die enigste graadgemiddelde is wat julle kan bereik, sal EK julle in die Paradys sien, die eerste vlak van die Hemel.

Dit is waar die dief wat op Golgota bely het, heengegaan het. Dit is hoekom YAHUSHUA gesê het, "EK sal jou in die Paradys sien." Hy het niks anders vir MY gedoen behalwe dat hy YAHUSHUA, MY Eniggebore Seun as die Seun van YAHUVEH erken het nie en hy het gesê, "Dink aan my in die Hemel," en julle sal hom in die Paradys ontmoet. Maar hy was die eerste een wat bely het voor YAHUSHUA opgevaar het, net voor YAHUSHUA opgevaar het. Hy het die ander een aan die kruis daaraan herinner, hy het vir die ander een gesê, "Ons verdien die prys wat ons betaal maar hierdie man het niks gedoen om dit te verdien nie." Sy tuiste is nou in die Paradys.

Derhalwe MY Geliefdes, wees aangemoedig. Nou weet julle hoe EK, YAHUVEH julle gradeer en EK ken julle aan julle vrugte. Aan die vrugte van hierdie Bediening, weet julle dit, want julle weet dit was vir julle 'n seën en EK het hierdie dag vir julle vars manna vanuit die Hemel gegee om te eet en nuwe wyn in julle uitgestort en julle het goeie vrugte geëet, vir hulle wie waarlik aan MY Eniggebore Seun, YAHUSHUA, julle MASHIACH behoort. Vir sommige van julle het die werk pas begin, vir sommige van julle kom julle taak tot 'n einde. Vra vir MY wat julle graad is en as EK dink julle kan dit hanteer, sal EK vir julle vertel.

Ter afsluiting, herinner EK julle aan die rykman wat 'n dissipel van YAHUSHUA kon word, wie geglo het hy was waardig om die Dissipel van YAHUSHUA te wees. YAHUSHUA het vir hom gesê, "Gaan en verkoop alles wat jy het (en gee dit) aan die armes en kom en volg MY." Maar EK het sy hart geoordeel. EK het na hierdie rykman se hart gekyk want in der waarheid was sy liefde vir sy rykdomme groter as YAHUSHUA. Sy begeerte na materiële dinge was groter as YAHUSHUA. Hy was nie gewillig om alles neer te lê vir YAHUSHUA, julle Geliefde MASHIACH nie en hy het hartseer weggegaan, want 'n mens kan nie twee here dien nie, hy sal die een haat en die ander liefhê.

YAHUSHUA julle MASHIACH is julle MEESTER. Vir watter persentasie was julle gewillig om alles neer te lê? Toe EK met MY Goddelike Hand huwelike verdeel het wat EK nie georden het nie, waar julle ongelyk gebonde was, wat is julle gesindheid? EK het dit vir julle eie beswil gedoen omdat hulle hulself gebind het aan satan en sy leuens. Hoeveel erger sal dit in die Groot Verdrukking wees, die Tyd van Jakob se Moeilikhede, waar daardie verraad die ander Heilige een se lewe sal kos, wat was julle gesindheid? Het julle 'n "Ag ellendige ek," gesindheid? Het jy 'n brommende, kwaad gesindheid? Wat is jou gesindheid? EK ken jou vrugte, daardeur oordeel EK jou.

Vir die van julle wat die dae aftel, en daar is 'n webbladsy “Five Doves”, hoeveel skade het julle berokken en alhoewel julle bedoel om MY te eer, bou julle mense op vir so 'n dag wat julle sê, “Die wegraping sal kom.” Julle vertel vir die mense, “Al wat julle moet doen is om YAHUSHUA as MASHIACH te aanvaar en julle is gewaarborg in daardie eerste wegraping.” Julle Amerikaners is so opgepof met trots.

Julle sê, "Voordat verwoesting oor Amerika gaan gebeur, voordat enige oorlog kan uitbreek in Amerika, voordat enige kernbom Amerika kan tref, sal ons weg wees want YAHUVEH het die Amerikaners so baie lief! Meer as enigiemand anders op die ganse aarde! Ja, ons Amerikaners, ons sal gespaar word.” Dwaas, dwaas, dwaas, dwaas, dwaas, dwaas, DWAAS! Dink julle dat EK, YAHUVEH, dat MY Seun YAHUSHUA, Amerikaners meer liefhet as die res van die wêreld?! Waar kry julle hierdie idees vandaan?

In plaas daarvan om mekaar te bestraf, in plaas van om te sê, “‘n Leuen- en misleidende gees het uit jou droom, jou visie, jou openbaring, gespreek,” waar was die bestraffing vir Pastoor (F.M.) Riley? Waar was die bestraffing vir Jim Bramlett? En al die ander wie valslik gespreek het? Wat is fout Jim? Jy wou dit nie plaas nie. Jy wou dit nie erken nie. Hoe baie is teneergedruk? Hoeveel was verleë, verneder, het opgegee, instede daarvan om te erken dat jy verkeerd was? Pastoor Riley, EK het dit teen jou, jy wat jou formule gebruik op “Five Doves”, om in die laerskool te wees is nie genoeg nie, noem dit grammatika, kleuterskool, in jou oë, voorskool. Wanneer iemand slegs YAHUSHUA aanvaar is hulle in voorskool. Hulle het nog nie eers begin om die Tien Wette te gehoorsaam nie, tog waarborg jy hulle die Hemel?! Jy waarborg hulle die wegraping?! Jy gee 'n datum wat nie kom nie.

Hoeveel was vernietig, hoeveel sal hel toe gaan? Waar hierdie Bediening die Waarheid uitspreek en nie bang is om enige man of vrou aanstoot te gee nie. Julle moet Heilig lewe. Julle moet Heilig wees. Julle moet daarna strewe om Heilig te wees anders sal julle nie die Hemel sien nie.

Julle kan nie oor die hel leun so ver soos julle kan en dink julle sal nie inval nie! BEKEER! BEKEER! BEKEER! Almal van julle wat in Amerika is, julle is so opgeblaas met trots, julle dink oorlog sal nooit na julle kuslyn toe kom nie. Julle sê, “Ek is die grootste nasie!" Maar EK kyk na julle, o, Amerika, EK kyk na die een wat julle so pas as president verkies het en dit was nie deur MY hand nie, maar EK het julle keuse toegelaat omdat die een wat julle gekies het, die gees in Amerika openbaar en dit is niks om op trots te wees nie! DIT WYS DIE OMVANG VAN DIE STANK VAN SONDE!

En Amerika, julle wie eens (Heilige) sendelinge oorsee gestuur het, julle wie eens teen die diktators van hierdie wêreld gestaan het, julle het nou sopas vir julleself 'n diktator van diktators gekies. Julle het self sopas 'n president verkies wie vir alles staan wat EK haat!

Geniet julle ondergang Amerika. Huil en treur, O Amerika. Ag, julle kerke, wat Oprah Winfrey se “evangelie” gesluk het. Die bose geheime, geheimsinniges, sal nou die Withuis vul. EK het deur hierdie “Ringmaiden” geprofeteer. EK het julle gewaarsku oor die bose geheimsinniges. (Lees Profesie 51 oor die bose geheimsinniges). Gaan terug en kyk want mense het na haar (Elisabeth [Elisheva]) toe gekom en gesê “Wie is die bose geheimsinniges? Watse bose geheime?” EK vertel nie vir haar alles nie want dit is lank vooruit geprofeteer voordat die geheime selfs vrygestel was. Onthou die geheime is uit die hel gestuur. Daar is slegs een weg Hemel toe. Daar is slegs een weg deur MY Seun YAHUSHUA MASHIACH se Bloed en Naam. Daar is slegs een weg, een Evangelie, en enigiemand wat vir julle vertel daar is ander maniere, julle beter hardloop. (Dit gaan oor Oprah Winfrey se goedkeuring oor ‘n valse nuwe evangelie genaamd “The Secret”)

Julle moet liewer wegkruip want die een wat so pas verkies is tot president vat daardie vals evangelie binne in die Withuis in en dit sal 'n stank wees en julle sal sien wat gebeur as julle 'n vyand van julle siel verkies het, en selfs diegene wie se name opgeskryf is in die Lam se Boek van die Lewe, julle het deelgeneem hieraan, wetende hy staan vir kindermoord, wetende hy is pro-aborsie, wetende sy agenda is homoseksualisme! En EK kon soveel meer sê....

Julle sal sien hoe dit is om onder 'n diktatorskap te lewe. In die vorige verkiesings het EK vir julle gesê dat Bush die kleinste van twee booshede was. EK het julle gewaarsku wat sou gebeur as Gore ingekom het. Die doodskampe vir die Christene sou gevul wees, maar EK het vir Amerika meer tyd gegee.

EK het die U.K. (Verenigde Koninkryk) gewaarsku. EK het die wêreld gewaarsku oor Harry Potter. Die toordery het nou versprei, nie net in huise nie, maar in nasies. Ek waarsku voordat EK Oordeel stuur. Hoeveel wou nie luister nie? Hoeveel van julle wie julself Christene noem, lees nogsteeds die Harry Potter boeke vir julle kinders? So, moenie verbaas wees as julle die gees van rebellie en die ergste sonde in julle kinders, die tingerigste van die kleintjies, sien manifesteer nie. EK, YAHUVEH, het julle gewaarsku. Moenie verbaas wees wanneer julle sien verwoesting kom oor julle nasie omdat julle nie opstaan vir Heiligheid nie. Hierdie is die Eindtye en EK ken julle aan julle vrugte. Aan elke nasie, aan elke leier, EK ken julle. Hoeveel is net nikswerd, vrot stank in MY neusgate!

Aan die wat MY gehoorsaam, aan die wat MY, YAHUVEH en YAHUSHUA en julle Geliefde RUACH ha KODESH, julle IMMAYAH, eerste in julle lewe en julle liefde plaas, moenie stilbly nie.

Hulle (Homoseksualiste, Lesbiëns en ander) marsjeer en betoog in die strate en sê, “Ons eis die reg vir selfde-geslag huwelike! Ons eis die reg om erken te word as lesbiëns en gays. Dit is ons Konstitusionele reg.” Die voorvaders wat daardie Konstitusie geskryf het, het nooit dit bedoel nie. In MY oë het julle geen regte nie! Julle wie dit bevorder is 'n gruwel! Julle sal dieselfde lot hê as 'n Sodom en ‘n Gomorrah en die sewe stede wat ook vernietig was. Julle het geen regte nie, behalwe die hel indien julle nie berou nie. EK oordeel julle aan julle vrugte. EK ken julle aan julle vrugte.

Nou waar is MY Heiliges om op te staan en nie stil te bly nie en aan te hou om te praat teen hierdie afgryslikheid! Vir julle wat dit gedoen het en teen aborsie gestaan het, EK sal ekstra genade oor julle hê. Want weet julle nie; vir elke baba wat geaborteer word, word dit gedoen as 'n offer aan satan! Dit word voor die voete van Molok gelê! Onskuldige, onskuldige, onskuldige, onskuldige bloed word gestort! Daar is niks onskuldiger as die ongeborenes nie! Vir die van julle wat dit gedoen het, vir die van julle wie dit toelaat, as julle nie berou en wegdraai van hierdie boosheid nie, sal julle tot in ewigheid die geskreeu van die onskuldiges hoor terwyl hulle in die moederskoot vermoor was!

EK, YAHUVEH het hulle stil geskreeu gehoor! En nou is daardie kinders by MY. Maar julle, julle, julle, julle slagters, julle wie opstaan en sê, “Die vrou het die reg om die ongeborene dood te maak,” wat van die ongebore kind se reg? As julle nie gehoereer het nie, sou dit nie gebeur het nie! Dit is julle, julle moeders wat die keuse het! Dit is julle, wie julleself vaders noem, wat 'n keuse gehad het!

Lees weer die Profesieë en julle sal sien, EK het julle gewaarsku dat die moord by die ongeborenes sou begin, met die om hulle níé mense te noem nie. Waar is hulle onvervreembare regte? Waar is hulle reg tot die strewe na geluk? Waar is hulle reg om te lewe? Hoekom het julle dit weggevat? Hoekom moes julle 'n president kies wat een stap verder neem in hierdie gruwel en gedoen het wat niemand voorheen gewaag het om te doen nie en gesê het "As 'n kind aborsie oorleef, is dit die reg van daardie moeder om dit te laat doodgaan, moenie dit aanraak nie, laat dit ly in pyn en laat dit sterf.”

Dit is die hart van die een wat julle as president verkies het. Wat dink julle sal met julle gebeur? Huil, O treur, O Amerika, want julle het so pas julle ondergang verkies! Want EK ken die vrug in Barack Hussein Obama en vir die van julle wie huil en treur, wie weet dit is nie Amerika se beste uur nie, bid en vra MY wat julle moet doen en waarheen julle moet gaan voordat die gruwel Amerika oorval, want Amerika, EK ken jou vrugte! Aan jou vrugte, O Amerika, sal EK jou oordeel! Net soos die ander nasies van hierdie wêreld! Dit is die tyd waarin kwaad, goed genoem word, en goed, kwaad genoem word.

En nou eindig EK dit deur met MY Geliefde Kinders te praat. EK sluit nou af en praat met YAHUSHUA se Bruid en MY, YAHUVEH, se Bruid. Strewe elke dag daarna om beter grade met MY te maak. Strewe elke dag daarna om MY, YAHUVEH, te behaag sodat julle dieselfde Getuienis as Henog kan hê. En dit word slegs gedoen deur die Naam en die Bloed van YAHUSHUA, MY Eniggebore Seun. Pasop vir enigiemand wat net die Naam JESUS sê en homself nou 'n "profeet" noem, want alhoewel EK gesê het dat daar nog steeds vergifnis, genesing, verlossing, opstandingskrag is in die Naam van JESUS CHRISTUS, wees versigtig en maak seker julle weet van watter Jesus hulle praat. Dit is hoekom EK altyd vir hierdie Profeet sê, wat nou met julle praat, dit is YAHUSHUA MASHIACH, YAHUVEH se Eniggebore Seun, gebore uit 'n maagd, wat gesterf en weer op die derde dag opgestaan het, die enigste losprys vir sonde is SY gestorte Bloed. Dit is dié YAHUSHUA MASHIACH. Daar is geen ander nie! En die enigste weg na die Hemel, is slegs, slegs, slegs deur SY Naam en Bloed, die enigste weg na die Hemel! So, moenie na enigeen luister wat vir julle anders vertel nie. Daar is geen ander deur na die Hemel nie! Deur na 'n ander evangelie te luister sal julle hel toe gelei word. (Oprah Winfrey se evangelie).

So het EK weereens op hierdie dag deur MY “Ringmaiden” gespreek. Wat jy met hierdie Woord doen, hang van jou af. Weet net dat julle geoordeel sal word want EK ken en onderskei jul hart selfs terwyl julle gelees en jul gehoor het. Is jy meer as ooit gedetermineerd om MY te behaag? Of sal jy jou hande wanhopig in die lug opgooi? EK ken jou vrugte. Dit is waarop EK julle gradeer. EK ken julle vrugte. Dit is of julle sal weet dat julle Hemel toe of hel toe gaan. Hierdie is ‘n nuwe dag vir baie van julle omdat julle oë oopgegaan het en nou weet julle wat MY, YAHUVEH behaag.

Einde van Woord.

Elisabeth [Elisheva]: Dank U ABBA YAHUVEH. Dank U vir die eer om U Woorde uit te spreek. Dank U omdat U vir my hierdie droom kort na mekaar gegee het. Dank U dat U my vertrou om U geheime mee te deel om U Skape en Lammers te bemoedig. Dank U ABBA YAHUVEH. Dank U. Vir die Glorie van ons Geliefde YAHUSHUA ons MASHIACH, U Eniggebore SEUN, is ons geëerd en ons het U so baie lief. Ons aanbid U. Ons loof U. Ons sal voortgaan om die skape en die lammers te voed. Help ons asseblief om hierdie boeke uit te kry. Asseblief ABBA YAHUVEH, laat die mense opstaan. Laat hulle 'n hulp vir hierdie Bediening wees en nie langer 'n hindernis nie. O, ABBA YAHUVEH, asseblief, asseblief, asseblief rig die Heiliges op. Ons het hulle nodig. Ons het hulle gebede nodig. Ons het hulle ondersteuning nodig. Ons het hulle liefde nodig. Ons het hulle aanmoediging nodig. Ons is geëerd om U te dien ABBA YAHUVEH. Ons is geëerd dat U hierdie Bediening met U Waarhede vertrou. Dank U. Dank U.

Gegee deur Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
9 November 2008


1Thes 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Meester tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Meester wees
Jes 40:31 Maar die wat op Yahuveh wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie
Mal 4:2 Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die Son van Geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

Matteus 25:1-13
1: Dan sal die koninkryk van die Hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.
2: En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.
3: En toe die wat dwaas was hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.
4: Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem.
5: En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
6: En om middernag was daar 'n geroep: Kyk die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!
7: Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
8: En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
9: Maar die verstandiges antwoord en sê" Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.
10: En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.
11: Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop!
12: Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.
13: Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet nie.

Judas 1:14-15

14: En Henog; die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê: Kyk, die Meester het gekom met sy afgesonderde tienduisentalle.
15: Om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle afvallige werke wat hulle gedoen het, en oor al die harde woorde wat die afvallige sondaars teen Hom gepraat het.

Openbaring 3:10
10: Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal EK jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

Matteus 13
24: 'n Ander gelykenis het HY hulle voorgehou en gesê : Die koninkryk van die Hemel is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het;
25: Maar terwyl die mense slaap , het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.
26: En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.
27: En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meester, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?
28: En hy antwoord hulle: 'n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak?
29: Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.
30: Laat altwee saam groei tot die oes toe en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
41: die Seun van die mens sal sy boodskappers uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die wetteloosheid beoefen.
42: en sal hulle in die vuurroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
43: Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.
47: Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring;
48: en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg.
49: So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die boodskappers sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei.
50: en hulle in die vuurroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

Matteus 20
8: En toe dit aand geword het, sê die meester van die wingerd vir sy opsigter: Roep die arbeiders en betaal hulle hul loon; en begin van die laastes af tot by die eerstes.
9: En die wat omtrent die elfde uur begin het, het gekom en elkeen 'n dinarius ontvang.
10: Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen 'n dinarius ontvang.
11: En toe hulle dit ontvang, kerm hulle by die huisheer
12: en sê: Hierdie laastes het een uur gewerk, en u het hulle gelykop behandel met ons wat die las van die dag en die hitte gedra het.
13: Maar hy antwoord en sê vir een van hulle: Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n dinarius nie?
14: Neem dan wat joue is en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee net soos aan jou.
15: Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is?
16: So sal die wat laaste is, eerste wees en die wat eerste is, laaste; want baie is geroep, maar min uitverkies

Matteus 21
40: Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met daardie landbouers doen:
41: Hulle antwoord Hom: Die slegte mense - hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee.
42: Yahushua sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë?
43: Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van Elohiem sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.
44: En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, daardie een sal hy vermorsel.

Matteus 22
1: En Yahushua het weer deur gelykenisse met hulle begin praat en gesê:
2: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het
3: en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie.
4: Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.
5: Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelsaak.
6: En die origes het sy dienskengte gegryp en mishandel en doodgemaak.
7: Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek.
8: Daarop sê hy vir sy dienskengte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie.
9: Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof.
10: En daardie dienskengte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het; slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword.
11: En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie.
12: En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie.
13: Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
14: Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Skrifgedeeltes rakende spreek in Tale:

Markus : 16:17 En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle demone uitdryf, met nuwe tale sal hulle praat..

Hand 2:4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

Hand 2:11 Kretense en Arabiere - ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van Elohiem praat.

Hand 10:46 Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en Elohiem groot maak. Toe het Petrus begin praat.

Hand 19:6 En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gepraat en geprofeteer.

1 Kor 12:10 aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerlei tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

1 Kor 12:28 En Elohiem het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerlei tale.

1 Kor 12:30 Het almal bedieningsgawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê?

1 Kor 13:1 Al sou ek die tale van mense en boodskappers praat, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword.

1 Kor 14:5 Ek wens dat julle almal in tale praat, maar nog liewer dat julle profeteer. want hy wat profeteer, is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang.

1 Kor 14:6 Maar nou, broers, as ek na julle kom en in tale praat, tot watter nut sal ek vir julle wees as ek nie met julle praat óf deur 'n openbaring, óf deur kennis, óf deur profesie, óf deur lering nie?

1 Kor 14:18 Ek dank my Elohiem dat ek meer in tale praat as julle almal;

1 Kor 14:21 In die Torah is geskrywe: Ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk praat, en ook so sal hulle na MY nie luister nie, sê Yahuveh.

1 Kor 14:22 Die tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges; die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges.

1 Kor 14:23 As die hele gemeente dan saam vergader het en hulle sou almal in tale praat en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie?

1 Kor 14:39 Daarom, broers, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gepraat word nie.



Profesie 132, Israel Ek Het Jou Lief, Ek Bestraf Jou!


Geskryf/Gespreek onder die Salwing van die HEILIGE GEES (RUACH HA KODESH) Deur Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu Ontvang 16 Julie – Vrygestel op Simchat Torah 25 Oktober 2016


Die amp van Profeet het nie tot ‘n einde gekom nie. Maleagi was nie die laaste Profeet nie en inteendeel deur hom het YAHUVEH belowe om meer Profete & Boodskappers te stuur (Mal 3:1; 4:4-6; Opb 11).

Hierdie Profesie (onderwerp hieronder) het lewendig na vore gekom saam met die gemeente ( Gen 17:3-5; Jes 60:3-4; Joël 2:27-32; Handelinge 2:17-22) —name verwyder uit transkripsie— gedurende Shabbat oggendiens 16 Julie 2016 na die lees van die Torah parsha/gedeelte (Num.19:1-22:1 & haftarah (Rigters 11:1-33), tesame met Profesie 63, O! Israel Waar Is Jou Bloedoffer? Oorspronklik aan Elisheva Eliyahu gegee op 16 September 2002.

(Gen) Bereshit 17: 4

“Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van ‘n menigte van nasies word.

(Jes) Yesha’yahu 60: 3

En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. 4 Slaan jou oë rondom op en kyk—hulle almal kom bymekaar, hulle kom na jou toe; jou seuns kom van ver, en jou dogters word op die heup gedra.

(Joël) Yoel 2: 27

En julle sal weet dat EK in die midde van Israel is, en dat EK YAHUVEH JULLE GOD IS, en niemand anders nie; en MY volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. 28 En daarna sal EK MY GEES uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. 29 En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal EK in dié dae MY GEES uitgiet. 30 En Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare. 31 Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE (ADONAI) kom. 32 En elkeen wat die NAAM VAN DIE HERE (YAHUVEH) aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die HERE (YAHUVEH) sal roep.

(Hand) Maasei 2

5 En daar het in Jerusalem [vir Shavu’ot] Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is.
6 En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek;
7 en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie?
8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?
9 Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,
10 Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,
11 Kretense en Arabiere—ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. 12 En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan dit tog wees?
13 Maar ander het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn.
14 Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde.
15 Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre. 16 Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: (Hoofstuk 2)

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het.
—met Profeet Elisheva se “Heilige tale” terwyl GOD se GEES uitlegging gee (Handelinge 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Kor 13:1). Elisheva praat voort in tale en bring Profesie (1 Kor. 14:6).

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD.
YAH / YAHUVEH is GOD se HEILIGE, GEWYDE NAAM soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH,” Wat letterlik “Prys YAH” beteken: YAHUVEH / YAHWEH is GOD DIE VADER;
YAHUSHUA / YAHSHUA is GOD SE ENIGGEBORE SEUN (HA MASHIACH beteken “DIE MESSIAS”; ELOHIM beteken “GOD.”)

Die Openbaring van “SH'KHINYAH GLORY” as die PERSOONLIKE NAAM van RUACH HA KODESH, (in Afrikaans “Die HEILIGE GEES”) wat ook hier op die webblad voorkom.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir GOD se DURENDE, GEESTELIKE / GODDELIKE TEENWOORDIGHEID.)

Bykomende beteken, ABBA YAH “VADER YAH” en IMMAYAH beteken “MOEDER YAH”.

Skrifgedeeltes kom uit die 1933 en 1933/1953 Afrikaanse Vertaling tensy anders aangedui.

* * * * * * *

YAHUVEH se Woorde aan Elisheva wat voor elke Profesie gevoeg moet word:

Elisabeth (Elisheva), EK het jou lank gelede gewaarsku om nie hierdie bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n bediening was. EK het dit in jou gees geplaas.
Want niks hiervan het deur jou hand tot stand gekom nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.
Dit is uit die Mond van YAHUVEH dat geboorte gegee was. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH dat geboorte gegee was. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH dat geboorte gegee was.
As dit net deur jou hand was, sou dit lankal misluk het.
Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND wat oor die aarde waai. Die HEILIGE WIND van HERLEWING, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit lankal misluk het.
“EK IS YAHVEH, dit is MY NAAM: En MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie.” Jesaja 42:8

(Profesie 105)
In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê die volgende moet as waarskuwing bygevoeg word aan hulle wie spot:
Maar hulle het die Boodskappers van GOD uitgelag en SY Woorde verag en met SY Profete gespot, totdat die grimmigheid van die HERE teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. – 2 Kronieke 36:16

* * * * * * *

Dit was via audio/video opgeneem.
Hier volg die transkripsie—meeste name verwyder.
[ Na die lees van Profesie 63; Almal bid in Heilige tale; Shofarhoring is geblaas, die duiwel is gebind en gemeente voer oorlog in gebed (Rom.8:26-27; 1 Kor 14:15)....]

Elisheva: Dank U, Dank U, Ek dank U......Ons vra vir die gawe van uitlegging van tale (Jes. 28:11; 1 Kor. 12:10; 14:13) op hierdie oomblik van wat gepraat [was]. Het enige—weet julle? Wat is die Woord wat uitgespreek is? As enigiemand dit hoor, laat ons weet.

Romeine 8:26
Die GEES help ook ons swakhede: want ons weet nie waarvoor ons moet bid soos ons moet nie: maar die GEES self doen intersessie vir ons met onuitspreeklike versugtinge.

Jes. 28:11
Want HY sal deur lippe wat hakkel, en deur 'n vreemde tong met hierdie volk praat.

1 Korintiërs 12:7-10

Maar aan elkeen word die openbaring van die GEES gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die GEES 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde GEES.

1 Korintiërs 14:13

[…] daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê.

[ Gemeente lid hoor, “HOOR O Israel.”; en ‘n ander, “Israel waar is jou bloedoffer? (Lev. 17:11) met “MY BLOED deurweek die grond in Israel” ]

Levitikus 17:11
Want die siel van die vlees is in die bloed, en EK het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel.

Dit is wat my nou oorweldig, weet nie hoe ek selfs nou die Woorde gaan uitspreek nie – die droefheid wat YAHUSHUA voel. Het iemand anders iets gehoor? –voor Heilige [intersessie] tale (Ro 8:26-27; 1Ko 14:15). [...]

Dank U, ABBA YAHUVEH… ek weet nie wie almal dit weet nie, maar hulle gaan almal op hierdie oomblik weet terwyl dit losgelaat word – en almal gaan weet (wie is) die goddelose (reprobate) vyande wie probeer om te vernietig - hierdie vyand (wie) hierdie Profeet probeer stilmaak).
Dit is YAHUSHUA wat weer gaan kom wanneer die mense sal sê, die goddeloses (reprobate) sal sê “O Berge val op ons, verberg ons van die aangesig van HOM WIE OP DIE TROON SIT en vir die Toorn van die LAM” (Openbaring 6:16-17). 2 En dit is hoe NABY ons op die oomblik aan die begin van die Groot Verdrukking is.

En (vroeër) toe ek gehoor het dat Profesie [63] wat in 2002 aan my gegee is– daar was nog nooit 'n meer gesalfde leeswerk van dit wat ons nou net gedoen het [gedurende hierdie vergadering].

Dit was so lank gelede, ek het nie op daardie stadium opnames gemaak nie of daar was maar min – en so [voordat ek hierdie nuwe Profesie uitspreek] moet julle in daardie tale bid wat gaan maak dat die demone in 7 verskillende rigtings hardloop en hulle vrees wanneer julle bid.

Gemeentelid: Ek hoor die Salwing praat met my en [is besig om te]sê,

Profetiese Woord:

Israel julle het nie die Woorde van My Profete gehoor nie. Dit was in Jesaja geprofeteer en dit is in al

al in die Ou Testament dat YAHUSUA sou kom en Israel het nie gehoor nie, en het nie na die Woorde van die Profete geluister nie. En dit is wanneer die PROFEET VAN PROFETE, YAHUSHUA gekom het. Hulle het HOM nie ontvang nie.

En Israel moet die Woord van YAHUVEH ken en hulle moet die Woorde van die Profete ken en hulle moet die Torah ken en hulle moet glo en aanvaar dat YAHUSHUA die MESSIAS is en die SEUN VAN YAH.

Einde van Woord.

[ Elisheva spreek voort in tale wat Profesie bring (1 Ko 14:6) ]

Profesie 132 Begin:

Shabbat – 16 Julie 2016. Video begin hier.

EK sê weer vir julle O Israel, terwyl jullle die Tyd van Jakob se Benoudheid (Jer. 30:7) nader, die Smart van alle Smarte (Matt. 24:8-9) weet julle nie?
—TOE
Ek trane van bloed gestort het, (hematidrosis), (Luk. 22:44) het EK vir julle gehuil!

Jeremia 30:7
Wee, want die dag is groot sonder weerga! En dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word.

Matt. 24:7
Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. 8. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. 9. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van MY NAAM.

Lukas 22:44

En toe HY in 'n sware stryd kom, het HY met groter inspanning gebid, en SY sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val.

Julle doen al die tradisies. Julle is getrou aan die Shabbat. Julle is getrou aan die Joodse Feeste. Julle lees die Torah. Maar EK IS selfs in julle eie Torah daar. Moshe praat van MY. (Deut. 18:15 ens) , EK IS daar!

Deuteronomy 18: 15-19

15 'n PROFEET uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal die HERE (YAHUVEH) jou GOD vir jou verwek; na HOM moet julle luister.
16 Net soos jy van die HERE (YAHUVEH) jou GOD by Horeb gevra het toe jy op die dag van die vergadering gesê het “Ek kan die stem van die HERE (YAHUVEH) my GOD nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek.
17 Toe het die HERE (YAHUVEH) vir my gesê: Dit is goed wat hulle gespreek het.
18 'n PROFEET sal EK vir julle verwek uit die midde van hulle broers soos jy is en EK sal MY woorde in SY mond lê, en HY sal aan hulle sê alles wat EK HOM beveel.
19 En die man wat nie luister na MY Woorde wat HY in MY NAAM spreek nie, van hom sal EK self rekenskap afeis.

EK het trane van BLOED vir jou gehuil, O Israel en dit was nie genoeg nie. EK het MY LIEFDE bewys TOE EK gekruisig was

nie net vir die sondes van die hele wêreld nie (vir hulle wie die BLOED op Golgota sal aanvaar), maar O Israel, EK HET JOU GROND GEKIES! MY BLOED was vir jou uitgestort! Omdat EK jou liefhet!

O EK huil en EK verkeer in barensnood. Want die Skrifte sal vervul word en die bloed sal tot aan die perde se stange kom. (Jes 63:3; Openb. 14:20)!

Jesaja 63:3-4 EK het die pers alleen getrap en van die volke was niemand by MY nie; want EK sal hulle vertrap in MY Toorn en hulle vertrap in MY Grimmigheid, sodat hulle lewensap op MY Klere sal spat en EK sal MY hele gewaad bevlek. 4 Want die Dag van Wraak is in MY Hart en die jaar van MY verlossing kom.

Open. 14:19-20 En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die Grimmigheid van GOD. 20 En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, tweehonderd myl ver.

O Israel!

Die wêreld DRAAI TEEN JOU – SELFS DIT,die enigste een wie jy jou VRIEND KON NOEM — DIE Verenigde State van AMERIKA VERRAAI jou oor en oor! Julle is nie DIE TERRORISTE NIE,EN tog beskuldig die wie die terroriste is, jou!

EK, YAHUSHUA, huil oor jou!

Jy het die Profesie [63] gehoor , wat gegee is deur MY Profeet, Elijah van Nuuts, in 2002, maar nou O Israel, in 2016 kom die gees van Eliyahu en die gees van MOSHE—DIE VOLHEID VAN DIE SALWING (MAL 4:4-6) EN VOORTAAN—AAN almal wie YAHUSHUA, MY, YAHUSHUA SE BLOED wat op Golgota gestort is, aanvaar vir die verlossing van julle sondes sodat julle gebede deur julle ABBA YAHUVEH verhoor kan word, EK sê vir julle dit: Moenie net die Profete van Ouds bestudeer nie, maar bestudeer die PROFETE — PROFESIEË WAT DEUR ELISHEVA ELIYAHU UITGESPREEK WORD. WANT DAAR IS NOU MEER SALWING.

Dit is ook simbolies: EK, YAHUSHUA, verenig met jou, O Israel!

EK wil nie doen wat EK moet doen nie! Kom na MY toe! O Bruid van Israel! Staan nou op! Kom na MY toe! EK verlang na jou! Kom na MY toe!
WANT EK HET SO LANK GEWAG – MET ELKE TORAH GEDEELTE—“SOEK en jy sal vind” (Jer. 29:13-14); Matt. 7:7; Luk. 11:5), 'n Profesie gegee deur hierdie Elisheva Eliyahu.

Jer. 29:11-14 Want EK weet watter gedagtes EK aangaande julle koester, spreek YAHUVEH, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. 12 Dan sal julle MY aanroep en heengaan en tot MY bid, en EK sal na julle luister. 13 En julle sal MY soek en vind as julle na MY vra met julle hele hart. 14 En EK sal MY deur julle laat vind, spreek YAHUVEH, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen EK julle verdryf het, spreek YAHUVEH; en EK sal julle terugbring na die plek vanwaar EK julle in ballingskap weggevoer het.

Matt. 7:7-12 : (Sien ook Lukas 11:5-13) 7 Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle al vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 8 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. 9 Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee? 10 en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? 11 As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle VADER WAT IN DIE HEMEL IS goeie dinge gee aan die wat HOM bid? 12 Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die Wet en die Profete.

O Israel!

EK sê weer, waar is jou bloedoffer? Die 'Smarte van Smarte' is amper op jou! Jy sien die wêreld. Hulle draai om en bespot jou. Hulle het jou finansiële reddingstou afgesny.

Maar O Israel!

EK begeer om jou te seën! EK sal jou nooit begewe of verlaat nie (Deut. 31:6; Hebr. 13:5) as jy MY maar net wil erken! Eis daardie BLOED wat vir jou op Golgota gestort is! Niks van hierdie Torah lesing kan jou red nie! Jy het sulke lieflike maniere waarmee jy ABBA YAHUVEH eer, maar jy het 'n INTERSESSOR nodig! (Jes. 64:6).

Deut. 31:6

Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou GOD wat saam met jou trek; HY sal jou nie begewe of verlaat nie..

Hebr. 13:5

Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want HY het gesê: EK sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Jesaja 64:6
en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.

NIEMAND is waardig om voor die ABBA YAH se Troon te kom, behalwe in MY – YAHUSHUA JOU MASHIACH SE—NAAM!
EK het die PRYS vir jou op Golgota betaal! Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van ABBA YAH se Heerlikheid (Rom. 3:23; Pred.7:20); NIEMAND is volmaak nie (Ps 130:3)!

Romeine 3:23
Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van GOD.

Prediker 7:20
Want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie.

Psalm 130:3

As U, YAHUVEH die ongeregtighede in gedagtenis hou, O ADONAI wie sal bestaan?

EK het na jou toe gekom! EK het jou geleer! Die tekens en wonders, die wonderwerke is net ‘N BAIE KLEIN GEDEELTE, WAT SELFS, DAAR (IN DIE BYBEL) GENOEM WORD. EK het die dooies opgewek!

O Israel, kom na MY toe! EK huil oor jou. EK huil oor jou!

En hierdie Bediening begin nou, begin net nou in die volheid van die Salwing te loop. Toe die duiwel gespot het en gesê het “Elisheva Eliyahu se Bediening is verby.” “Amightywind is verby.” Want sy het saam met 'n “Judas” [Iskariot] gebly (Ish-Kariyot , Mark. 3:19, ook Handelinge 1:16) vir 7 jaar en dit nie geweet NIE!

Markus 3:19

En Judas Iskariot, wie HOM ook verraai het: en hullle in die huis gegaan.

O, MAAR EK vir jou sê, O Israel! Aanvaar MY BLOED wat op Golgota vir jou gestort is! Besef dat EK NIE DOOD IS NIE! EK het op daardie derde dag weer opgestaan (Matt. 16:21, 1 Kor. 15:4). En EK het meer tekens, wonders en wonderwerke gedoen wat enige boek ooit kon wys, terwyl EK vir 40 dae op daardie aarde geloop het en het voor getuies opgevaar na die Hemel toe. (Hand. 1:3, Markus 16:19).

MATT. 16:21

VAN TOE AF HET YAHUSHUA BEGIN OM SY DISSIPELS TE TOON DAT HY NA JERUSALEM MOES GAAN EN VEEL DEUR DIE OUDERLINGE EN OWERPRIESTERS EN SKRIFGELEERDES MOES LY, EN GEDOOD EN OP DIE DERDE DAG OPGEWEK WORD.

1 KOR. 15:4

EN DAT HY BEGRAWE IS, EN DAT HY OP DIE DERDE DAG OPGEWEK IS VOLGENS DIE SKRIFTE.

HAND. 1:3

AAN WIE HY OOK, NA SY LYDE, HOM LEWEND VERTOON HET DEUR BAIE KENTEKENS, TERWYL HY GEDURENDE 40 DAE AAN HULLE VERSKYN HET EN OOR DIE DINGE VAN DIE KONINKRYK VAN GOD GESPREEK HET.

MARKUS. 16:19

NADAT DIE HERE (ADONAI YAHUSHUA) DAN MET HULLE GESPREEK HET, IS HY OPGENEEM IN DIE HEMEL EN HET GAAN SIT AAN DIE REGTERHAND VAN GOD (YAHUVEH).

O Israel! O Israel! EK hou jou meer verantwoordelik. Want jy praat al die regte woorde (Jes. 29:13) maar tot jy jou hart vir MY gee, tot jy die GESTORTE BLOED op Golgota aanvaar (Sag. 12:10, 13:1), kan EK jou nie vergewe nie!

Jesaja 29:13-14, 24
13 En die Here (ADONAI) het gesê: Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en MY eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van MY hou, sodat hulle vrees vir MY 'n aangeleerde mensegebod is.
14 daarom sal EK voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar; en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil.
24 en hulle wat dwalende van gees is, sal insig verkry, en die murmureerders sal lering aanneem.

Sagaria 12:10
Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal EK uitgiet die GEES VAN GENADE EN SMEKINGE; en hulle sal opsien na MY VIR WIE HULLE DEURBOOR HET, en hulle sal oor HOM rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor HOM ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind.

Sagaria 13:1
In die Dag sal daar 'n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid.

O Maar wanneer hierdie Woord uitgespreek word, is daar vandag 'n nuwe Salwing en O so baie sal hoor en hulle sal na MY toe hardloop! Hulle sal soos 'n klein kindjie aangehardloop kom! Hulle sal van blydskap spring!

Want julle sien, hierdie Bediening is nie 'n gewone bediening nie soos ek die leierskap saambring. En nou bring EK jou, O Israel.

O Israel! Jy sal gehaat word en jy word gehaat omdat jy so opsy gesit is, maar jy is nie meer Heilig nie! Kyk wat het jy toegelaat!

LOSBANDIGE (GAY) SPOGPARADES? ABORSIES! HOE KAN JY DIE TORAH GEDEELTE LEES? SONDER OM OP JOU KNIEË NEER TE VAL EN VOOR ABBA YAHUVEH TE BELY NIE! HOE KAN JY HIERDIE TRADISIES VOLG? WAT SO HEILIG LYK! EN NIE BELY VIR WAT JOU LAND DOEN NIE?

EN EK WEEN, EK WEEN! EK WEEN! WAAR IS DIE MORALITEIT IN ISRAEL! WAAR IS DIE STANDAARD VAN HEILIGHEID!

WEG, WEG, WEG! WEG VAN MY! TERWYL JY NIKS ANDERS AS DIE TORA LEES NIE EN TOG SIT JY NIE BELYDENIS DAARIN NIE

BELY!

Roep uit vir jou land, O Israel!

WAAR IS DIE LEIERSKAP? NETANYAHU! JY WAS AS 'N PROFEET GESTUUR NA DIE [DIE 2015 V.S.A.) KONGRES! [7] JY WAS AL WAT EK KON VIND! Maar HOEKOM het jy teruggekeer na Israel en vir hulle gesê om nie hulle sondes te bely nie!

DIE BLOED VAN DIE ONGEBORENES! DEURDRENK JOU HANDE! DIE ABORSIES! WEET JY NIE —HIERDIE BABAS, hierdie onskuldiges klein FETUSSE, IS GEOFFER AAN DIE GOD MOLEK (LEV. 18:21)? AAN SATAN GEOFFER!

Levitikus 18:21
En van jou kinders mag jy nie gee om vir Molog deur die vuur te laat deurgaan nie, dat jy die NAAM VAN JOU GOD nie ontheiliig nie. EK IS DIE HERE YAHUVEH.

O ISRAEL, O ISRAEL! DIE STAF VAN YAH SE TOORN KOM! Want EK tugtig hulle wie EK liefhet. (Deut. 8:5; Spreuke. 3:11-12; Hebr. 12:6-8; Openb. 3:19)

Deuteronomium 8:5
Erken dan in jou hart dat die HERE jou GOD jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig.

Spreuke 3:11-12 11
My seun verag die tug van dieHERE nie en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie. 12 want die HERE tugtig hom wat HY liefhet ja, soos 'n vader die seun in wie hy behae het.

Hebr. 12:6-8. 6

Want die HERE tugtig hom wat hy liefhet, en hy kasty elke seun wat HY aanneem. 7 As julle die tugtiging verdra, behandel GOD julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? 8 Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.

Openb. 3:19
Almal wat EK liefhet, bestraf en tugtig EK. Wees dan ywerig en bekeer jou.

En ek gaan jou slaan (Eseg. 5:7-9)! En EK gaan toelaat dat die wêreld jou slaan. (Sag. 14:1-3) Totdat jy uiteindelik op jou knieë neerval en sê: “Geseënd is HY wie kom in die NAAM van die HERE YAHUSHUA!”
(PS 118; MATT.21:9; 23:38-39)!

Eseg.5:7-9 7

Daarom, so sê die Here HERE (YAHUVEH ELOHIEM): Omdat julle opstandiger is [jou bose dade] as die nasies wat rondom julle is, in MY insettinge nie gewandel en MY verordeninge nie betrag het nie – selfs na die verordeninge van die nasies wat rondom julle is, nie gehandel het nie; 8 daarom, so sê die Here HERE (YAHUVEH ELOHIEM): Kyk EK het dit teen jou, ja, EK! En EK sal strafgerigte in jou midde oefen, voor die oë van die nasies 9 en om al jou gruwels ontwil sal EK aan jou doen wat EK nooit gedoen het nie, en wat EK so nooit weer sal doen nie.

Sag. 14:1-3 1

Kyk, daar kom 'n dag van die HERE (YAHUVEH): dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, O Jerusalem! 2 Want EK sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. 3 En die HERE (YAHUVEH) sal uittrek en stryd voer teen diè nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.

Psalm 118:25-26

25 Red [HOSEA] Ag, HERE (YAHUVEH) gee tog heil;
26 Geseënd is HY wat kom in die NAAM van die HERE (YAHUVEH): ons seën julle uit die huis van die HERE (YAHUVEH).

Matt. 23:38-39

38 Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!
39 Want EK sê vir julle: Julle sal MY van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is HY wat kom in die NAAM van YAHUVEH.

Weereens, O Israel, staan op vir moraliteit. Staan op vir die standaard van Heiligheid!

Julle sê die Tien Gebooie op! Julle sê die Torah Wette op! Maar hoeveel volg hulle? Hoe baie sal opstaan vir moraliteit? YDEL WOORDE – IS IN JOU MOND. (JES. 29:13; PSALM 50:15-16)! En EK sal dit nie seën nie!

Psalm 50:15-16

15. ...en roep MY aan in die Dag van Benoudheid; EK sal jou uithelp, en jy moet MY eer.
16 Maar aan die goddelose sê GOD: wat vertel jy nog MY insettinge en neem jy MY Verbond in jou mond?

Kom na MY toe! Met berou en trane! Dit is hulle wie EK gaan red! Dit is hulle wie EK sal beskerm! Hou op om te kompromitteer! Hierdie wêreld sal jou haat, MAAR EK—O ISRAEL, EK, YAHUSHUA —EK HET JOU LIEF! Jou ABBA YAH het jou lief!

Hou op om die NAAM van jou HEMELSE VADER te vrees!

Het jy nie Psalm 91 (v 14-16) gelees nie? EK HOOR DIT! En tog durf julle om tevergeefs MY NAAM te gebruik deur nie toe te laat dat dit selfs gespreek word nie. Julle dink dit eer MY terwyl EK oor en OOR SÊ – ABBA YAH, oor en oor vir julle sê “IN MY NAAM!” “IN MY NAAM!” “IN MY NAAM!” (PS 89:24; 1 SM 17:45; JES 50:10).“ROEP UIT IN DIE NAAM!” (JL 2:32).Moenie die NAAM van YAHUVEH vrees nie!

Psalm 91:14-16

14 “Omdat hy MY liefhet”, sê YAHUVEH, “sal EK hom red; EK sal hom beskerm, want hy erken MY NAAM.
15 Hy sal MY aanroep en EK sal hom antwoord; EK sal by hom wees in moeiliheid, EK sal hom uitred en eer aan hom gee.
16 Met 'n lang lewe sal EK hom versadig en hom MY redding wys. [Yeshuati]. (Vry vertaal). [9]

Moenie die NAAM van YAHUSHUA vrees nie! “YAH” is in MY NAAM!

O Israel, O Israel!

EK ween oor jou! EK verkeer in barensnood vir jou! Trane van BLOED was uitgestort vir JOU (HEMATIDROSIS, LK 22:44).
Waar het satan my versoek (Matt. 4:1-11; Markus 1:12-13; LK 4:1-13) [10] —ANDERS AS in Israel? Daarvoor neem EK vandag tyd om vir jou te sê, O Israel, KOM NA MY TOE.

Kom na MY toe! Want die Tyd van Jakob se Benoudheid en Smart is op jou!

Kom na MY toe! Leer van MY! EN WEES GEWAARSKU – SELFS HIERDIE WOORD KOM NOU NA VORE. Dit wat as die vals messias gaan kom (Sag. 11:17; Dan. 7:7-8; 24-25; 8:23-24; 9:27) is SO baie, baie naby! Moenie mislei word nie! Kom nou na MY toe!

Sagaria 11:17
Wee die slegte herder wat die skape in die steek laat! Mag die swaard sy arm tref en sy regteroog! Mag sy arm heeltemal verdor en sy regteroog heeltemal verduister word.

Daniël 8
23 Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal 'n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan.
24 En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie; en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer; en hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges[...]

Kom na, MY, YAHUSHUA toe! En EK belowe EK sal MY Arms om jou slaan! Jou sondes sal sover verwyder wees soos die ooste van die weste! EK sal jou bedek met MY BLOEDVERBOND! EK sal 'n ring aan jou vinger sit! EK sal jou vul met die RUACH HA KODESH! Kom na MY toe O Israel!

Psalm 103:12

So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder HY ons oortredinge van ons.

O MY BLOED, MY BLOED, MY BLOED! Selfs net een druppel kon die HELE Israel gered het! Dit kon die HELE werêld gered het! Net een druppel! Tog het EK alles uitgestort!

Niemand het 'n verskoning waar hulle kan sê hulle ken nie MY NAAM nie. Dit is die Woorde wat EK vandag op my hart het O Israel.

IMMAYAH wil julle bymekaar maak en haar (Israel) onder HAAR vlerke hou. (Want SY is die 'MOEDER AREND'! SY is nie 'n 'kuiken' nie)
[SIEN GRIEKSE MT 23:37 & LK 13:34, ORNIS IS LIT. "BIRD"])! [13]
SY wil julle beskerm! Dit wie julle die SOETE HEILIGE GEES NOEM, DIE RUACH HA KODESH wil julle vul.

Matt. 23:37
(Sien ook Lukas 13:34) O Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou EK jou kinders bymekaarmaak net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!

Kom na MY toe O Israel! Aanvaar die BLOED wat EK vir jou op Golgota gestort het!

DIE SPYKERS – DIE penne wat in MY Hande,Voete geslaan is! Die doringkroon was op MY Kop gesit. EK was vir jou geslaan O Israel! Alles wat EK deurgemaak het was nie net vir hierdie wêreld nie nie, [hulle] sou dit aanvaar het, maar O Israel, EK het jou gekies! EK het jou gekies om die aarde te bewandel wat EK bewandel het. EK het jou gekies!

O Kom na MY toe O Israel! Jy wil GOD ABBA YAHUVEH, DIE VADER eer? Eer MY dan. Want jy kan nie Hemel toe gaan nie, jy kan nie na ABBA YAH toe gaan sonder om deur MY NAAM & MY BLOED te gaan nie!

O Israel! Staan weereens op vir moraliteit! Die wêreld wil jou haat? Gee hulle dan 'n rede: [14] Staan jý op vir moraliteit! Staan jý op vir geregtigheid! Doen jý wat geen ander nasie of land op hierdie aarde doen nie. Jy is weereens opsygesit vir Heiligheid! Jý was die bloed van die aborsies van jou hande af!

O waar is die leier wie se hart aan MY behoort? Wie nie BANG IS! OM TE sê, O“ISRAEL DRAAI WEER TERUG!” Na dit—wat Moshe gepreek het! Na Heiligheid! Na geregtigheid!”

Daar is 'n NUWE BLOEDVERBOND en dit is MY BLOED wat vir jou gestort was—soos wat EK dit vir almal gestort het wat dit sal aanvaar. —Maar.op hierdie. oomblik. Israel. Praat EK met JOU!

Keer terug!

Keer terug. Keer terug na dit wat die Dissipels van Ouds, die Apostels, geleer het! Draai terug. Moenie net die Torah Wette opsê nie—gehoorsaam hulle! Gehoorsaam hulle.

Want EK het jou so lief!

EK waarsku jou weer terwyl jy sien wat aan die gang is in hierdie wêreld, terwyl jy selfs sien hoe wette uitgevaardig word wat Israel etiketteer as “terroriste” en die haat wat na jou toe kom en die politieke leiers wie sê hulle is vriende en hulle is in werklikheid vyande, maar daar is 'n man wie nie eers MY Gebooie onderhou nie—maar sy naam is Donald Trump —en hy is waarlik lief vir Israel! Hy sal 'n vriend vir jou wees.

Want EK is reeds nou besig met hom. Dit is hoekom hy die vise-president gekies het (JN 6:70-71) wat hy saam met hom wil hê, indien hy die verkiesing sou wen, maar dit kan nie gebeur as genoeg mense nie bid en aksie agter hulle gebede sit en uitgaan en stem nie!

EK sê nou vir jou.

Toe EK met Elisheva Eliyahu gepraat het en sy die gebedstryders opgekommandeer het om te bid [spesifiek met Profesie 131] vir Donald Trump (alles as gevolg van 'n droom wat EK vir haar gegee het, en 'n verandering van haar hart) om hierdie man in gebed toe te maak) kyk watse keuse hy gemaak het

(JN 6:70-71)—'N MAN WIE OOK [OP SY VLAK] WAARDE HEG AAN “LEWE” “EVANGELIES” "—[ALHOEWEL SLEGS IN VOORKOMS(JN 12:6)]— 'N MAN SO “NEDERIG,” die teenoorgestelde van Donald Trump se trots.

Johannes 6:

70 YAHUSHUA antwoord hulle: Het Ek nie julle twaalf uitverkies nie? En een van julle is ‘n duiwel!
71 En Hy het bedoel Judas Iskáriot, die seun van Simon; want hy sou Hom verraai, hy wat een van die twaalf was.

Johannes 12:

4 TOE SÊ EEN VAN SY DISSIPELS, JUDAS ISKÁRIOT, DIE SEUN VAN SIMON, WAT HOM SOU VERRAAI:
5 WAAROM IS HIERDIE SALF NIE VIR DRIE HONDERD PENNINGS VERKOOP EN DIE GELD AAN DIE ARMES GEGEE NIE?
6 EN DIT HET HY GESÊ, NIE OMDAT HY OOR DIE ARMES BESORG WAS NIE, MAAR OMDAT HY ‘N DIEF WAS EN DIE BEURS GEHAD HET EN DIE BYDRAES GENEEM HET.

dit was EK, YAHUSHUA wat dit in sy hart geplant het [om evangelies te ondersteun]. Want EK trek hom. EK trek hom. Hy wil nie die politieke spel speel nie. En hy moet so baie vir homself hou.

Net soos NETANYAHU – HY heg waarde aan die heiligheid van die huwelik, maar hy kompromitteer! Hy kompromitter terwille van politiek! Hy wil nie die 'gay'-spogparades of dieselfde-geslag 'huwelik' hê nie! Kompromitteer! Kompromitteer! Dit is waaroor die politiek van hierdie wêreld gaan, alles OOR—VREES om te sê wat hulle werklik glo.

Maar vandag roep EK uit na jou O Israel. EK, YAHUSHUA, het in barensnood verkeer vir jou terwyl EK op hierdie aarde was. En ABBA YAHUVEH roep uit na jou! Sit aksie agter daardie Torah Woorde! Wanneer jy die Torah Wette opsê, sit aksie agter dit. Want “geloof sonder werke is dood” (Jak. 2:20).

Jakobus 2: 17-19
17 Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.
18 Maar iemand sal sê: jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon.
19 Jy glo dat GOD één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook en hulle sidder. 20 Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is?
21 Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie?
22 Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke?
23 En die Skrif vervul wat sê: En Abraham het GOD geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n Vriend van GOD genoem.

VAN NOU AF —PRAAT EK met die leierskap van hierdie Bediening en EK sê vir julle DIT – SAAM MET DAARDIE Torah gedeeltes , wanneer julle praat van die Profete van Ouds, moet julle ook die Profesieë verkondig wat EK vir Elisheva Eliyahu gegee het. Want dit is vir hierdie tyd en hierdie uur.

Want dit sal die mense van Israel na MY, YAHUSHUA toe lei!

O Israel, jy het altyd aardbewings gehad maar jy kan nie glo wat gaan gebeur: wanneer EK, YAHUVEH & EK, YAHUSHUA & EK, IMMAYAH, DIE RUACH HA KODESH VOETE STAMP regoor Israel! Om hulle te tugtig! Wanneer julle monde so gebars is omdat julle geweier het om die LEWENDE WATER, MY, YAHUSHUA, te aanvaar EN EK DIE LUGRUIM TOESLUIT! EN EK laat MY Twee Getuies uitvaardig dat geen reën meer sal val nie!

EK waarsku julle nou. EK waarsku julle nou. Dit is alles deel van die tugtiging!

Ontvang die LEWENDE WATER nou en julle sal nooit weer dors hê nie, O Israel. Eet van die HEMELSE MANNA en julle sal nooit weer honger word nie, O Israel.

EK kan jou onsigbaar maak (Jer. 36:26; Psalm 27:5; 31:20) te midde van 'n skare net soos EK gedoen het toe EK die aarde in Israel bewandel het. (Sien Lukas 4:29-30; Joh 7:30; 8:59; 10:39). EK het tussen hulle geloop wie vyande was en niemand het MY eers raakgesien nie! Die regerings dink hulle het julle biologiese data. O! Maar EK, YAHUSHUA kan julle DNA verander.

EK kan so baie dinge doen O ISRAEL – OM JOU TE BESKERM as jy maar net jou knie voor MY wil buig. EK kan jou op maniere wegsteek waarvan jy nooit gedroom het moontlik is nie. Psalm 91 is 'n belofte wat EK gegee het aan JOU ,MAAR jy moet in die NAAM van YAHUSHUA en deur die BLOED van YAHUSHUA kom.

EK begeer om julle te beskerm O ISRAEL – HULLE WIE EK MY kinders sal noem, die verlostes, die verlostes – die oorblyfsel hulle sal kom!

Hulle sal hierdie Profesie hoor en hulle sal hardloop, hardloop, hardloop na MY toe! En EK sal hulle verwelkom want EK het jou so lief O Israel! Hoeveel van julle buig nou julle hoofde en bid self vandag op hierdie Shabbatdag? En tog is julle so ver van MY af. Julle weier om MY te aanvaar, MAAR DIT SAL VERANDER – WANT EK HET 'N BRUID in ISRAEL.

En wanneer hulle hierdie Woorde hoor, sal hulle hul MESSIAS herken en hulle gaan die GESKENK aanvaar wat EK op GOLGOTA gegee het en hulle sal met MY BLOED skoongemaak word.

En die Hebreeuse vertalers sal na vore kom en hulle sal help met die vertaling! Hulle sal hierdie geskenk vrylik gee en help om hierdie Woorde in die Hebreeuse taal te kry.

Hierdie is die Woorde wat EK vandag op hierdie Shabbatdag te sê het na die lees van die Torah gedeelte. Maak seker dit sluit die Profesieë in wat EK vir Profeet Eliyahu gegee het.

Einde van Woord – Deel 1

Elisheva: Prys YAHUSHUA!

[ Applous, Lofprysing ]

…in die NAAM van YAHUSHUA. Dank U ABBA YAH. Dit is al [wat ek hoor].

So ek wil net sê Dank U ABBA YAHUVEH! Dank U GELIEFDE YAHUSHUA! Dank U IMMAYAH! Terwyl hierdie Profesie (63) wat in 2002 gegee is, gelees is “O Israel Waar is Jou Bloedoffer” , o, het ek net gevoel YAHUSHUA huil en verkeer in barensnood.

En HY het selfs Woorde gespreek hoekom HY daardie trane van BLOED gestort het, en ek het selfs nie geweet of ek woorde gehad het om in staat te kon wees om te praat nie want die emosie was so groot. Maar ek Dank U vir hierdie Heilige tale

die Boodskap kon na vore te kom.

[Die gemeente aanbid en ‘n uur later spreek YAH meer voort…]

Elisheva: Ek hoor 'n Woord na vore kom vir amal —HOE, Ek weet nie hoe om julle lofprysing te onderbreek nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Wil julle gaan [Grappies, Gelag] of wil julle die Salwing aanwakker (met die gawe van tale]?

Reg, begin julle te bid. Wag 'n minuut, laat ek eerste bid.

HEMELSE VADER – DIT WAS SO 'N PRAGTIGE LOFPRYSING – GELIEFDE YAHUSHUA. ABBA YAHUVEH, GELIEFDE YAHUSHUA & KOSBARE IMMAYAH, ONS KOM—ONS KOM bymekaar in U TEENWOORDIGHEID. Ons kom voor U Troon met danksegging en lofprysing want U het gesê dit is die enigste manier dat ons gebede werklik gehoor word (PS 95:2; 100:4; 1 TH. 5:17-18). En ons verhoog en onsAANBID, [AUDIO SPRING] ONS DANK U! ONS PRYS U.

Psalm 95:2

Laat ons SY aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange HOM toejuig!

Psalm 100:4

Gaan SY poorte in met lof, SY voorhowe met lofgesang; loof HOM, prys SY NAAM.

1 Thessalonicense 5:17-18

Bid sonder ophou. 18 Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van GOD in YAHUSHUA oor julle.

SELFS DIE ENGELE PRYS U 24 UUR 'N DAG (SIEN OP. 4:8; JES. 6:2-3) U SÊ SELFS DIE KLIPPE SAL UITROEP AS ONS U NIE LOOF NIE. (HAB.2:11; LUK. 19:40 SIEN OOK JOS. 24:27) EN ONS DOEN, WANT U IS SO WAARDIG OM GEPRYS TE WORD!

Habakuk 2:11
Want die steen uit die muur roep, en die balk uit die timmerasie gee hom antwoord.

Lukas 19:40

En HY het geantwoord en vir hulle gesê: EK sê vir julle, as hulle swyg sal die klippe onmiddelik uitroep.

Terwyl ons U aanbid het YAHUSHUA, het ek gehoor 'n Woord kom na vore en ek het nie geweet hoe om dit te onderbreek nie, hoe ek instaat sal wees om dit te noem nie, toe die Salwing so sterk op my kom. Daarom vra ek nou terwyl ons lofsing, vra ek dat daardie Woord weer voortkom om U geliefde kinders te seen. Ek vra dit tot U Eer ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA en KOSBARE IMMAYAH!

So, gaan julle voort en begin bid.

[Gemeente sluit vir ‘n kort rukkie aan, bid in Heilige tale] [Heilige tale] [Elisheva bid in Heilige tale]

Profesie 132 Deel 2 Begin:

O! MY geliefde, MY geliefde, MY geliefde, MY geliefde, My geliefde Bruid! AG HOE - AG hoe verheug EK MY vandag in julle! Julle skuif julle planne opsy wat julle kon gemaak het! In plaas daarvan kom julle en julle AANBID MY! JULLE LEER van MY!

[HUIL EN VREUGDEVOLLE KLANKE] EN EK VERTEL JULLE DIT.

IMMAYAH is in daardie aanbidding en daardie lofprysing (PS. 22:3)! Want selfs terwyl julle gedink het julle staan net daar of sit net daar, ja, EK sê julle: ALMAL van julle was voor MY Troon! ALMAL van julle en as hulle na die aanbidding en die lofprysing luister terwyl julle hier [Profesie] deel en hulle harte is berouvol voor MY en hulle is skoongewas met MY GESTORTE BLOED!

Psalm 22:3

Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel.

Daar is nie een ding wat EK van julle sal weerhou nie (Ps. 84:11), nie een versoek wat julle voor MY gelê het (Matt. 7:11) – SOOS dit in lyn is met die wil van die VADER – EK sal dit vir julle doen en selfs oorvloediger en ver meer as wat julle kan dink om te droom of voor te vra (Ef. 3:20)!

Psalm 84: 11

Want YAHUVEH ELOHIM is 'n SKILD & PANTSER: YAHUVEH sal eer en glorie gee: geen goeie ding sal HY weerhou van hulle wat opreg wandel nie.

Matt 7:11

As julle dan wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle VADER WAT IN DIE HEMEL IS, goeie dinge gee aan die wat HOM vra?

Ef 3:20
En aan HOM wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk.

Dit is wat gebeur wanneer julle met na MY toe kom met aanbidding en LOFPRYSING (MET GEHOORSAME HARTE)!

Julle het gesien wat EK gedoen het en hoe vinnig EK gedoen het! Daarom sê EK vir julle, EK is nie 'n aannemer van persone nie. (Deut. 10:17; Hand. 10:34; Rom. 2:11)! Bly getrou aan MY! Hou julle oë gefokus op MY! Want EK begeer om julle te seën! En EK sal julle seën! En baie meer en oorvloediger as wat julle kon droom of voor vra!

Deut. 10:17
Want YAHUVEH julle GOD is die GOD VAN ALLE GODE & HERE VAN AL DIE HERE, 'N GROOT GOD, 'N MAGTIGE GOD, EN 'N GEDUGTE GOD wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie.

Hand. 10:34

En Petrus het sy mond oopgemaak en gesê: Ek sien waarlik dat GOD geen aannemer van die persoon is nie.

Rom. 2:11

Want daar is geen aanneming van die persoon by GOD nie.

Weet julle jul aanbidding vandag toe julle jul stemme opgehef het na MY—JULLE HET NIE NET JULLE STEMME OPGEHEF NIE – JULLE hef julle harte op, julle het julle siele opgehef! En die Heilige engele en die wolk van getuies het saam met julle aanbid!

SO JULLE WIE ORE HET OM TE HOOR (MT 13:16-17; LK 8:18)WIE NIE DAAR IS NIE, JULLE DOEN DIESELFDE. EK BELOWE JULLE DIT: Julle sal Hier voor die Troon wees! Selfs al is julle liggame op aarde, daar is een deel van julle gees en siel wat ook terselfdertyd voor die Trone in die Hemel is! Voor julle ABBA YAHUVEH! VOOR MY YAHUSHUA! En ja, selfs voor IMMAYAH!

Dit is die seën wat EK vir julle het! VAT JULLE VERSOEKE – EN bring dit vir MY, selfs nou terwyl EK praat. Gee dit in die geheim vir MY, maar onthou om te sê “As dit in ABBA YAH se wil is.” Gee dit vir MY. GEE DIT VIR MY, EN dit sluit AL julle laste in (Ps. 55:22; 1 Pet. 5:6-7) Gee dit vir MY en wag en kyk wat EK sal doen.

Psalm 55:22

Werp jou sorge op die HERE (YAHUVEH), en HY sal jou onderhou; HY sal nooit die regverdige laat wankel nie.

1 Petrus 5:6-7

Verneder julle dan onder die Kragtige Hand van GOD, sodat HY julle kan verhoog op die regte tyd. 7 Werp al julle bekommernis op HOM, want HY sorg vir julle.

WANT HIERDIE EER VAN AANBIDDING – EN JULLE HARTE VAN AANBIDDING EN JULLE SIELE WAT AANBID – WAS 'n seën vir MY! Dit is hoekom EK die musiek gestop het en EK wil net sê hoe baie lief EK julle het, hoe baie EK, YAHUSHUA begeer om by julle te wees! En dit sal gou wees!

O Bruid van YAHUSHUA hoor MY! EK het verlang na julle! EK het na julle gesmag! EK het oor julle getreur! EK het oor julle geween! SOOS WAT ELISHEVA VRYGEMAAK IS— SO IS OOK DIE BRUID VAN YAHUSHUA, AS hulle dit maar net wil ontvang!

KOM WEG —van ongelyke verbintenisse (Deut.7:3-4)! Wat het 'n bok en 'n skaap in gemeen (Deut. 22:10); Matt. 25:32-33)?

Deut. 7: 3

Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie – jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie. 4 want hy sal jou seun van MY afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die Toorn van die HERE (YAHUVEH) teen julle ontvlam en HY jou gou verdelg.
22:10
Jy mag nie met 'n os en 'n esel gelyk ploeë nie. [d.i. Moenie hulle saamvoeg nie].

Matt. 25:32-33
32 en voor HOM sal al die nasies versamel word, en HY sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei.
33 en HY sal die skape aan SY Regterhand en die bokke aan SY Linkerhand sit.

Sê MY Woord nie, “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie” (2 Kor. 6:14) O MY geliefde kinders, soos julle MY geseën het, seën EK, YAHUSHUA julle nou!

2 Kor 6:14

“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?”

Elisheva: Ek het 'n visioen gehad. Ek het gesien Moshe lei die Kinders van Israel.

Profesie gaan voort:

En EK sê vir julle dit. Die Israel, die Heiliges wat SAL OPSTAAN – HULLE wat weet dat sonde VERGEWE IS – HULLE SAL nie langer stilbly wanneer hulle hierdie Profesie hoor wat vroeër uitgekom het nie.

(ELISHEVA: WANT YAH SÊ…)

HY gaan hierdie [AmightyWind] Bediening gebruik en die twee Salwings, met die gees van Eliyahu & Moshe SAAM gebruik om Israel tot BELYDENIS te lei (sien Ezra 37)! Want dit is die enigste manier hoe Israel gered sal word (sien Sag. 7-14; Jer. 30; Mi. 5:5-6; Rom. 11:1; 11-12; Openb. 7-19)!

En dit gaan 'n sterk leier vat, een wie sal weier om terwille van 'n politieke loopbaan te kompromitteer! Hy sal meer vrees hê vir sy siel!

En net soos 'n Regter Roy Moore, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die vervolgings en BESKULDIGINGS—SAL DIE LEIER IN ISRAEL, YAHUVEH roep nou na hom in die NAAM VAN YAHUSHUA, JY weet wat is reg of verkeerd! Wat is die prys van jou siel (Matt. 16:26)? Want die Heiliges en die verlostes in Israel sal opstaan! En hulle soek 'n leier wie nie sal kompromitteer nie!

Matt. 16: 26

Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?

EN “YAHUSHUA SE DEMON STOMPERS,” soos julle opgekommandeer is om vir Donald Trump te bid, sê EK, YAHUVEH nou ook vir julle, julle moet bid vir daardie leier in Israel om na vore te kom! Om terug te keer na die standaard van Heiligheid!

Hulle praat daarvan in die Torah! Hulle ken die Torah Wette! Hulle sê die Tien Gebooie op! [Elisheva] YAHUSHUA sê nou :.....EK wag vir hulle om dit te gehoorsaam! En geen kompromieë meer nie! O Israel!

(Elisheva: Ek hoor YAHUSHUA weer sê,)

Profesie gaan voort:

EK het jou lief. En EK begeer weereens vir jou. Staan vir Heiligheid! En jy sal eendag daardie “’HEILIGE’ LAND wees. “
Want EK gaan vanaf Israel heers en regeer (Ps. 2:6-12; Ps. 110:1-2; Jes. 9:6-7; Jer. 23:5; Ezra 43:7; Dan. 7:13-14; Sag. 6:12-13; 14:4; Luk. 1:32-33; Open. 19:15-16; sien ook Jer. 33:6-18 ens)!

Psalm 2:6-12

6 ÉK tog het MY KONING gesalf oor Sion, MY Heilige Berg.
7 EK wil vertel van die besluit:
Die HERE (YAHUVEH) het aan MY gesê: U is MY SEUN, vandag het EKSELF U gegenereer.
8 Eis van MY en EK sal nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting.
9 U sal hullle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot.
10 Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku o regters van die aarde!
11 Dien die HERE (YAHUVEH) met vrees en juig met bewing.
12 Kus die SEUN dat HY nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan SY toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by HOM skuil.

Psalm 110

1 Die HERE (YAHUVEH) het tot MY HERE [ADONI] gespreek: Sit aan MY Regterhand, totdat EK U vyande maak 'n voetbank vir U Voete.
2 U Magtige Septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van U vyande.
3 U volk sal baie gewillig wees op die Dag van U Krygsmag; in heilige feesgewade, uit die Moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van U jong manskappe.
4 Die HERE (YAHUVEH) het gesweer, en dit sal HOM nie berou nie: U is Priester vir ewig volgens die Orde van Melgisédek.
5 Die HERE (YAHUVEH) aan U Regterhand verbrysel konings op die Dag van SY Toorn.
6 HY sal 'n strafgerig hou onder die nasies: HY maak dit vol dooie liggame; HY verbrysel 'n hoof oor 'n groot land.
7 Uit die stroom sal HY drink op die pad; daarom sal HY die hoof ophef.

Jesaja 9:5-6
5 Want 'n KIND is vir ons gebore, 'n SEUN is aan ons gegee; en die heerskappy is op SY Skouer, en HY word genoem: WONDERBAAR, RAADSMAN, STERKE GOD, EWIGE VADER, VREDEVORS –
6 tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die Troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE (YAHUVEH) VAN DIE LEËRSKARE sal dit doen.

Jeremia 23:5
Kyk daar kom dae, spreek die HERE (YAHUVEH), dat EK vir Dawid 'n REGVERDIGE SPRUIT sal verwek; en as KONING sal HY regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.

Esegiël 43:7
En hy het vir my gesê, mensekind, dit is die plek van MY Troon en die plek van MY Voetsole waar EK vir ewig sal woon onder die kinders van Israel; en die huis van Israel sal MY HEILIGE NAAM nie meer verontreinig nie, hulle en hulle konings met hulle hoerery en met die lyke van hulle konings by hulle dood.

Daniël 7:13
Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die Hemel het EEN gekom soos die SEUN VAN DIE MENS [d.i. Die MESSIAS wat soos 'n mens voorgekom het], en HY het gekom tot by die OUE VAN DAE, en hulle het HOM nader gebring voor HOM. 14 En aan HOM is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het HOM vereer; SY heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en SY koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

Sagaria 6:12
en sê vir hom, So spreek YAHUVEH van die LEËRSKARE, kyk die MAN wie se NAAM die SPRUIT is, en HY sal uit sy plek uitspruit en HY sal die tempel van YAHUVEH bou. 13 Ja, HY sal die Tempel [19] van YAHUVEH bou en HY sal majesteit verkry en sit en heers op SY Troon, [En HY sal ‘n PRIESTER wees op SY Troon:] en die raad van vrede sal tussen hulle TWEE bestaan.

Sagaria 14:4
En SY Voete sal op daardie Dag staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê aan die Oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander na die suide..

Lukas 1:32

HY sal groot wees en die SEUN VAN DIE ALLERHOOGSTE genoem word; en die HERE GOD (YAHUVEH ELOHIEM) sal aan HOM die Troon van SY vader Dawid gee. 33 En HY sal KONING wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan SY koninkryk sal daar geen einde wees nie.

Openbaring 19
15 En uit SY Mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en HY sal hulle met 'n ysterstaf regeer en HY trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van GOD DIE ALMAGTIGE.
16 En HY dra op SY Kleed en op SY heup die NAAM wat geskrywe is : DIE KONING VAN DIE KONINGS & HERE VAN DIE HERE.

So dit is wat gebeur wanneer julle in aanbidding en lofprysing voor MY kom! Weer vir die tweedemaal, het EK hierdie Profesie aan MY ‘Ringmaiden’, MY Elisheva gegee. Want julle het die salwing aangewakker. Dit is alles te danke aan julle aanbidding en julle liefde!

Einde van Woord.

Elisheva: [Ek kyk nou na die monitor {Voetnota is verlore] en ek weet nie of iemand die lig aangeskakel het nie en wat aangaan nie, maar ALMAL van julle – ek sien daar is so 'n lig! Ek weet nie of dit in die geestesREALM IS NIE – EK WEET NIE OF EK, (FISIES)
dit sien nie? Het iemand 'n lig of iets daar aangeskakel?

Ek het nie klank nie. As julle met my praat, is daar geen klank nie. Het iemand 'n lig daar aangeskakel? […]Ek sien dalk....miskien sien ek in die geestesrealm, maar julle het 'n lig in daardie vertrek wat nie voorheen daar was nie! SHKINYAH HEERLIKHEID LIG is oor elkeen van julle in die NAAM VAN YAHUSHUA!

Alles reg! Dit is al wat ek hoor!

* * * * * * *

1 Medies gesproke is dit bekend as hematidrosis, 'n seldsame toestand veroorsaak deur ernstige angs (Matt. 26:38; Markus 14:34) waarin 'n mens bloed sweet. (Lukas 22:44) en in uiterste gevalle trane van bloed mag hê.

2 Gen 16:7, 13; 18:1-2; 19:24; 22:11-12, 15-18; 31:11-13; 32:24, 29-30; 49:10; Eks 3:2-4; 23:20-21; Eks 24:9-12; Num 24:14, 17-19.

3 Die amp van Profeet het nog nie opgehou nie. Maleagi was nie die laaste Profeet nie, inteendeel deur hom, het YAHUVEH belowe om meer Profete & Boodskappers te stuur (Mal. 3:1; 4:4-6).

4 RUACH HA KODESH dit is “HEILIGE GEES” in Hebreeus, is grammaties vroulik. HA SHKHINAH, bedoelende DIE GODDELIKE TEENWOORDIGHEID is verpersoonlik in Judaism as die SABBAT BRUID & GOD SE KONINGIN, 'n HEMELSE MOEDER-YAH, 'IMMA-YAH' – en onder WIE se Beskerming/Vlerke daar skuiling is, (sien “Kanfei al RUACH” [Ps 18:10] letterlik “Vlerke van die GEES/WIND” - die GEES VAN YAH, IMMAYAH het vlerke). Vergelyk ook met Psalm 91 en baie ander Skrifgedeeltes (Eks. 19:4; Deut. 32:11-12; Ps. 17:8; Ps. 36:7; Ps. 57:1; Jes. 31:5) waar YAH beskryf word as soos 'n arend.

5 Kuiken of arend? GOD behoort nie met 'n kuiken vergelyk te word nie. YAH maak 'n sarkastiese vergelyking na 'n paar dikwels misverstane Skrifgedeeltes (Matt. 23:37; Lukas 13:34) – waar misvertalings, dit lyk asof GOD vergelyk word met 'n kuiken wat vir haar klein kuikentjies sorg, “soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak” (Lukas 13:34) maar vergelyk dit met Grieks Matt. 23:37 & Lukas 13:34 waar (ornis) voël beteken (soos in opvaar in die lug – “Strong” G3733) & ss/ss (nossia/nossian), jong broeisel of voëltjies.

'n Meer gepaste vertaling mag nader wees aan: “soos 'n wyfie voël haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak”. (Hen,” soos hier vertaal beteken in Afrikaans enige vroulike voël van enige spesie en so ook “kuiken”, enige nuutgebore voël, maar “kuiken/s” is almal 'n beïnvloedbare vertaling aangesien die Griekse term nie eksklusief huishoudelike voëls of kuikens aandui nie.

'n Moeder arend? Alhoewel mag verwys na enige tipe voël, insluitende kuikens, die variasie mag na 'n arend en klein arendjies verwys – van (oros) berg en 'n (airo) om te lig/ op te lig, verwys na 'n oorspronklike Griekse begrip van voël wat beide vlieg, en miskien in 'n hoë berg woon. Dit is soos in Psalm 91: 1,4 Hy wat in die skuilplek van die ALLERHOOGSTE [ELYON] sit, sal vannag in die Skadu van die ALMAGTIGE (SHADDAI)..[...] HY sal jou bedek onder SY Vlerke en onder SY Vleuels sal jy skuil” waar die ALLERHOOGSTE GOD vergelyk word met 'n arend wat op 'n hoë berg woon, waar sy kleintjies, in die skuilplek van 'n hoë nes ook onder hul moeder en vader wegkruip.

Sien ook dat SHADDAI (Ps. 91), verwant aan woorde soos bors, berg en vrugbare velde (Gen. 28:3; 35:11; 49:25) vroulike NAME VAN GOD is wat die HEILIGE GEES aandui. As die VROULIKE EWEBEELD van YAHUVEH (sien voetnota 12), SY is meer soos 'n moeder-arend, as 'n kuiken.

Laastens, “kuiken” soos in Engelse idiome gebruik, verwys dikwels na 'lafaard'. Daarom gebruik YAH dit as 'n woordspeling om te sê dat die RUACH HA KODESH, SHADDAI is nie net 'n GOD van seëninge nie, maar ook ALMAGTIG in toorn en vernietiging (Jes. 13:6; Joël 1:15)! 'n Moeder-arend kan beide teer teenoor haar kleintjies wees, tog verwoestend vir haar vyande, hulle wie haar baba-arendjies wil seermaak;

6 Dit praat van die oorblyfsel van Israel, “Die hele Israel sal gered word” (Rom. 11:26); die toekomstige Israel, Sag. 13:8-9; Jes. 10:20-25; Jes. 27:31-32.

* * * * * * *


Profesie 151, YAHUSHUA Sê, “EK IS MESSIAS! Bekeer & Leef HEILIG! MOENIE VREES NIE! Vertrou MY!”

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH deur Apostel Elisheva Eliyahu, 30 September, Yom Kippur 2009 (Volgens die Nuwe Maan Kalender) Opnuut Gespreek 27 Maart 2020 Gedurende Pandemie

Oorspronklik ontvang meer as 10 jaar gelede, YAHUSHUA HA MASHIACH het nou vir Profeet Elisheva gelei om hierdie profesie her vry te stel aan die wêreld weereens en onder ‘n nuwe Salwing. YAH wil gelowiges aanmoedig om die geloof te hê om op water te loop, so te sê, te midde van die storms wat nou is en wat spoedig kom oor die aarde.

Vroeër op die dag wat hierdie Woord eerste gegee was, het ‘n ander suster in YAHUSHUA ‘n visioen gehad gedurende gebed: Sy het YAH se kinders gesien soos klein kuikentjies wat hulp nodig het en YAHUSHUA vat SY Hande, lei ons asof ons klein kuikentjies was.

Toe Profeet Elisheva hierdie ontvang het op die 30ste September, was hierdie datum vir 2009 deur die bediening gehou as die Heiligste dag van die jaar, Yom Kippur (In die tyd toe AmightyWind die eerste Lig sweempie van die nuwe maan gebruik het om die Bybelse datums te bepaal. YAH het gesê dat beide hierdie en ook die algemeen gebruikte moderne Hebreeuse kalender aanvaarbaar is vir HOM, maar die moderne een word meer erken deur die Joodse mense reg oor die wêreld, so tans, gebruik ons dit en fokus nie meer op die besigtiging van die maan nie.)

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het

– met Profeet Elisheva se “Heilige tale,” soos GOD se GEES uiting gee (Handelinge 2:3-4) in hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1) Sy spreek voort in tale en Profesie word voortgebring (1 Kor.14:6)

Ons gebruik die Hebreeuse Name van GOD:

Soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” wat letterlik beteken: “Loof YAH,” YAH is GOD se HEILIGE , GEWYDE NAAM: YAHUVEH of YAHWEH, GOD DIE VADER, YAHUSHUA GOD SE ENIGSTE VERWEKTE SEUN—(HA MASHIACH beteken Die MESSIAS; ELOHIM beteken GOD.) Die Openbaring van SH’KHINYAH HEERLIKHEID —as die Persoonlike Naam van die RUACH HA KODESH (in Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”) —is ook op hierdie webwerf. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir ‘GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID.’)

Addisioneel, ABBA YAH beteken “VADER YAH” en IMMA YAH “MOEDER YAH” In Hebreeus is die GEES VAN GOD vroulik, verwys na as “SY” dit is so gereflekteer in die Profesieë en Skriftuurlike aanhalings onder. Alle direkte verwysings na GOD is in hoofletters.

(Skrifaanhalings vanuit: Woord en Getuienis Bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui)

* * * * * * *

YAHUVEH se Waarskuwing Voor die Profesieë:


EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth Elisheva, om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was het EK dit in jou gees geplaas.Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van Die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se WIND wat oor hierdie aarde waai, die Heilige WIND van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. “EK IS YAHVEH, Dit is MY NAAM; En MY EER sal EK aan geen ander gee, Of Ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jes 42:8)
(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD beveel voeg hierdie by om diegene wat spot te waarsku:

“Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die Gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.” 2 Kronieke 36:16

*******

MOENIE Vrees nie!

Hierdie was opgeneem via audio. Hier is die oorskrywing.

Elisheva se inleiding: Ek Sal NIE Vrees nie!

Shalom! Ek is Apostel Profeet Elisheva Eliyahu, die leier van die Bediening van Aleph & Tav AmightyWind RUACH HA KODESH Fire Last Chance Bediening.

Hierdie is ‘n Internasionale Bediening en op 4 April, 2020 sal hierdie Bediening aanlyn wees vir 26 jaar, delende die Profesieë en dan by te voeg “Bewys agter die Profesieë” lerings, openbarings en net om die Evangelie te deel van YAHUSHUA HA MASHIACH, beide die Ou Bloed Verbond en die Nuwe Bloed Verbond.

En die Ou Bloed Verbond is die geskiedenis— die heenwysing na dit wat moes kom: Die Nuwe Bloed Verbond, YAHUSHUA HA MASHIACH.

En ek gaan dit een keer sê want baie van julle ken net die Naam van “Jesus Christus”: In Hebreeus is SY Naam YAHUSHUA en dit beteken “YAH red”. King James Bybel Weergawe — julle kan dit vir julself opkyk— dit sê die Naam YAH (bv. Jesaiah 26:4). [En GOD DIE VADER is die Hebreeuse letters] YUD-HEY-VAV-HEY יהוה en wanneer ek dit voortspreek, kom dit uit as YAHUVEH.

Hierdie is ‘n baie spesiale Profesie op hierdie oomblik op hierdie 27 Maart 2020 want daar is ‘n COVID -19, die Wuhan virus, wat verskrik, verlam, paniek en vrees uitstuur; net soos die duiwel wil doen regoor die wêreld.

Dit word georkestreer deur diegene wat die hele wêreld wil beheer en bewys dat hulle dit kan doen, die ekonomie stop, veroorsaak dat mense bang is om aan mekaar te raak. Daar was nog nooit ‘n tyd soos hierdie op hierdie oomblik nie.
En hierdie Profesie is baie — dit gaan diegene baie help wat dit sal ontvang. Dit was eers aan my gegee op 30 September 2009. Dit was Yom Kippur en dit was in die laaste ure en Yom Kippur is die Dag van Versoening. (En hierdie is ‘n Hebreeuse Wortel Messiaanse Joodse Bediening en daarom vier en eer ons al die Joodse Feeste, wat almal moet [eer] (Lev. 23) — hulle behoort selfs nie eens “Joodse” feeste genoem te word nie.)

Dit is die tyd wat mense (op Yom Kippur) wat werklik vir ABBA YAHUVEH & YAHUSHUA HA MASHIACH aanbid, hulself ondersoek en om vergifnis vra vir elke sonde wat hulle ooit gedoen het — maar daar behoort nie regtig enige sonde daar te wees nie (1 Joh. 1:7) want daardie [bekering] moes elke dag gedoen gewees het.

Wel op hierdie 27 Maart 2020 is daar net een genesing teen hierdie virus, en dit is die Naam & die Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH. Dit is ‘n feit dat jy sal sê: “Ek sal nie vrees nie. Want YAHUVEH het my nie die gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde, en selfbeheersing (2 Tim. 1:7) Vrees is ‘n teistering!

Ja, maak seker dat julle die voorrade het—want diegene wat in beheer is van hierdie wêreld sal seker maak dat die rakke leeg sal wees, sal seker maak dat julle vrees om nie genoeg kos en die lewensmiddele te hê nie—maar moenie die vrees ontvang nie!

Kry net die voorrade en glo in geloof dat daar niks sterker is as die Naam & die Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH nie en wees ‘n water-loper met jou geloof! YAHUSHUA het op die water geloop!

Ek sê nie vir julle om letterlik uit te gaan en op water te loop nie. [lag] Nee. Jy sal sink! En ek sê nie vir jou dat jy na ‘n berg toe kan wys en dat dit letterlik sal opspring en in die see sal spring nie, maar HY het probeer sê, met YAHUVEH & YAHUSHUA is alle dinge moontlik as julle kan glo (Mark. 9:23)!

So terwyl ek hierdie doen en dit spreek onder ‘n nuwe Salwing, ‘n sterker Salwing van YAHUVEH & YAHUSHUA HA MASHIACH, onder die Salwing van die RUACH HA KODESH, die HEILIGE GEES — onthou, bewys agter die Profesieë!

Moenie net glo dat enige iemand ‘n Profeet is nie. Hulle kan die nuus vat en ewe skielik is hulle ‘n “profeet.” Vind uit waar is die bewys agter die profesieë!
Ek kan dit op hierdie oomblik bewys vir die jaar... net soos ek gesê het vir 2020, want in 2009 het hierdie dinge nie gebeur nie, maar hierdie is sodat jy ‘n geloof water-loper sal wees en hierdie was oorspronklik Profesie 116 en ons is nou... wel, teen die tyd wat ons hierdie [geplaas] kry sal dit ver oor die 150 Profesieë aanlyn wees — maar ek het duisende–der-duisende Profesieë geprofeteer gedurende hierdie tyd.

2 Kronieke 36:16 “Maar hulle het die boodskappers van YAHUVEH uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die Gramskap van YAHUVEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

Jy wil nooit ‘n vyand wees van die HEMELSE VADER YAHUVEH nie (Deut. 32:39-42) Jy wil nooit aan die verkeerde kant wees nie.

Bekeer gou-gou. En daar is net een manier om by die Hemel uit te kom en dit is deur die Naam & en die Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH (Joh. 14:6; Hand. 4:12) Doen hierdie gou en bid vir hierdie soort geloof wat in hierdie Woord is.

Want hierdie Woord is anders as al die ander. Want YAH skud hierdie wêreld op hierdie oomblik en selfs die moordenaars wat hierdie virus vervaardig het.

YAH het dit toegelaat om mense te kry om weereens wysheid te kry! Om die SKEPPER te vrees (Spr. 9:10)! Dit is die enigste EEN wat ons nodig het om te vrees (Lukas 12:4-5).

Ongeag wat hulle doen—hulle kan die liggaam doodmaak, maar hulle kan nie die siel doodmaak nie, en die begin van wysheid is die vrees vir YAH.

Profesie 151 Begin

Die nuwe Woord wat voortgekom het—julle moenie fokus van hierdie verloor nie.
En hierdie Woord is anders as die ander. Want EK het dit reeds bewys, terwyl EK die aarde skud in MY toorn op hierdie dag van oordeel!

Maak gereed om te sien EK, YAHUVEH slaan die dominoes plat! Maak gereed om die dominoes te sien val!

Onthou Psalm 91—al sien julle 10,000 val aan julle sy en 10 000 aan die ander kant—dit sal lyk of hulle reg rondom julle val. Want dit is EK, YAHUVEH, wat hulle sal platslaan.

EK SKUD hierdie wêreld in MY toorn, maar diegene wat MYNE is, MY kleintjies, julle hoef MY nie te vrees nie. Want julle is in die Palm van MY Hand en MY ander Hand bedek julle liefdevol.

Julle is soos ‘n babakuikentjie en EK sê dit nou vir julle sodat julle vere nie deurmekaar raak nie. Want julle gaan sien wat julle liewer nie wil sien nie, en julle gaan hoor wat julle liewer nie wil hoor nie maar moenie dat vrees julle oorweldig nie.

Onthou waar julle geloof is.

Stel julle geloof nie in die ekonomie nie, nie in die finansies nie, nie in julle beroep nie, waar julle in diens is of watter besigheid julle besit nie. Stel julle geloof NET in MY, ABBA YAHUVEH en MY ENIG VERWEKTE SEUN YAHUSHUA julle MASHIACH, julle MESSIAS en die KOSBARE RUACH ha KODESH, HEILIGE GEES.

Hou julle geloof en julle oë op die beloftes wat EK vir julle gegee het. Wees geloof water-lopers! Petrus sou nie geweet het dat hy op die water kon loop as hy nie uit die skuit geklim het en daardie eerste tree gegee het nie, geloop het na YAHUSHUA HA MASHIACH toe.

Dit was vrees wat veroorsaak het dat hy begin verdrink het, maar toe sy oë YAHUSHUA weereens aanskou, het hy ‘n water-loper geword en het gekyk na YAHUSHUA HA MASHIACH—en julle kyk na HOM—en hy het nie verdrink nie—en julle sal nie verdrink in die komende storms nie!

Petrus kon weereens op die water loop toe YAHUSHUA vir hom gesê het “Kom.” Dit is wat EK van julle vra. Julle moet geloof water-lopers wees. Want die dinge wat julle in hierdie wêreld gaan sien, veral in 2010 begin, sal baie harte laat beswyk van vrees.

Stel julle geloof nie in enige regering van hierdie wêreld nie. Stel julle geloof nie in enige politikus nie. Want hulle motiewe is hul eie.

Hierdie is die Woorde wat EK vir julle te sê het.

Want EK het met MY skudding begin en dit sal nie ophou nie. EK weier om verskoning te vra vir Sodom en Gomorra! Julle lande wat aanhou om sonde te wettig, KYK wat EK aan julle doen.

Diegene wat julself “Christene” noem en [tog] stilbly, moenie by MY kom kla wanneer julle geen vryhede meer het nie. Want julle het stilgebly. Julle laat die min protesteer. Julle laat die ander voortspreek.

Neem julle notisie dat die vyande nie stil is nie? Neem julle notisie dat diegene wat sonde bevorder nie stil is nie? Hulle skree in harde stemme selfs toe hulle in die minderheid was — satan se diensknegte is nie stil nie.

Hoekom is YAHUSHUA HA MASHIACH se diensknegte stil? Hoekom is MY kinders stil? En wanneer EK praat van die diensknegte, praat EK nie met julle asof julle ‘n dienskneg is [soos] in die woord wat algemeen gebruik word nie. EK praat met diegene wie YAHUSHUA HA MASHIACH dien, wat ‘n seën is vir HOM.

Hoe min spreek uit! Hoe min verdedig alles wat Heilig is!

Onthou oordeel begin by die Huis van die HERE, 1 Petrus 4:17.

Hoekom protesteer al die kerke nie? Hoeveel kerke is daar? In elke land hoekom protesteer die kerke nie teen hierdie gruwels van wette wat uitgevaardig was nie?!

Hulle trek net hulle skouers op. Hulle bemoei hulle net met hul eie sake!

So, moenie verbaas wees, o georganiseerde kerke, wanneer die regering agter julle aankom en julle vryheid om te preek wegneem en ‘n bankteruggeneemde kennisgewing op julle kerke hang nie.

O moenie verbaas wees wanneer julle land afgeneem word nie. O moenie verbaas wees nie, julle wat so selfvoldaan is met al julle miljoene. EK praat met die welgesteldes nou. Julle stel julle geloof in julle finansies. O moenie verbaas wees wanneer dit alles maar net verbrokkelende stof en as in julle hande is nie. (Mat. 19:24, Luk. 16:19-31; Jak. 5:1-6).

EK sal julle wys. EK sal hierdie wêreld wys!

Baie sal begin om die boodskap te kry wat in 2010 begin, maar EK waarsku julle nou, kinders, sodat julle nie kan sê ABBA YAH, julle VADER YAH, het julle nie gewaarsku nie. EK berei julle nou voor, sodat julle nie geskok sal wees nie, en EK julle nou kan gerusstel.

Want julle ABBA wil nie hê julle harte moet ontsteld wees nie. Want EK is lief vir julle. Net soos in die dae van ouds, het EK wonderwerke voorsien, en niks het verander nie.

So hou styfvas aan die soom van YAHUSHUA HA MASHIACH se kleed. Hou aan om gewas te wees in SY Gestorte Bloed! Staan in die klere van SY geregtigheid en EK verseker julle, al julle gebede word verhoor vanuit die Hemel bo.

Wandel in Heiligheid sodat satan julle nie kan aankla nie. Wandel in Heiligheid sodat julle nie enige skande bring vir die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, DIE ENIGSTE BLOED VERSOENING VIR SONDE nie. (Rom. 3:25).

MY Ore is op ‘n spesiale manier oop gewees.

Weereens, Elisheva Eliyahu, het jy hierdie gespreek toe jy gebid het. Dit is asof jy ‘n speld kon hoor val terwyl EK hierdie Woord tot jou spreek.

Want hierdie was ‘n spesiale dag. Vir almal wie die Yom Kippur waarneem.

Terwyl EK julle sien bekeer het van enige iets wat MY nie behaag nie, terwyl elke versoek van julle gebede na MY toe gebring was, terselfdertyd, het MY woede die aarde geskud—net soos in die tye van ouds met Moses, was die kinders van Israel beskerm en diegene wat ‘n ander skepper aanbid het, was nie.

Niks het verander nie. EK sal diegene seën wat ‘n seën is vir MY, YAHUVEH, vir MY ENIG VERWEKTE SEUN, DIE MESSIAS, YAHUSHUA HA MASHIACH & DIE RUACH HA KODESH, HEILIGE GEES. EK sal diegene vervloek wie ‘n vloek is vir ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH.

En so het EK gespreek hierdie dag, julle HEMELSE VADER, DIE ABBA YAHUVEH.

Einde van Profesie

So is dit gespreek, so is dit geskryf, 29 September 2009

Opnuut gespreek onder ‘n Nuwe Salwing
Op 27 Maart 2020, ‘n Kind, Vegter, Bruid
Van YAHUSHUA HA MASHIACH
Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu

Om Op Water te Loop!

Matteus 14:28-31—dit is hoekom julle moet leer om geloof-water-lopers te wees.

En Petrus het HOM geantwoord: “MEESTER YAHUSHUA, as dit U is wat my beveel om op die water na U toe te kom...” en YAHUSHUA het gesê, “Kom” en HY het vir Petrus gesê, “Klim uit die skuit” en kom, loop op die water saam met YAHUSHUA.

En HY het vir Petrus gesê, “Kom” dus het Petrus uit die skuit geklim en op die water geloop, en hy het begin loop na YAHUSHUA HA MASHIACH toe, maar toe hy die wind sien, en terwyl die golwe begin rol het en hulle so hoog geword het en die storm gekom het, was hy bang; en het hy begin sink. Hy het begin verdrink en hy het uitgeroep, “YAHUSHUA red my!”

En YAHUSHUA het dadelik SY Hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: “O Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?”

Julle sien, dit is wat met ons gebeur. Dit is wat regoor die wêreld gebeur met diegene wat nie op hierdie oomblik die geloof het om water-lopers te wees nie.
Julle kyk na die COVID-19 virus—en ek sê vir julle hierdie sal nie die laaste wees nie. Hierdie is ‘n oefening nou op hierdie oomblik. Die heersers van hierdie aarde, en hulle weet wie hulle is, hulle lag vir julle.

Hierdie is ‘n mensgemaakte virus. Dit was oorspronklik geskep deur A.I. Artificial Intelligence het vir die wetenskaplikes gegee wat om bymekaar te sit om te sien of hulle die hele wêreld kan stop—en hulle in ‘n paniek kan dompel.
Julle eie—daar’s nie een regering sonder enige uitsondering; daar’s nie een leier sonder enige uitsondering wat nie weet wat aangaan nie.

En die onskuldige skape en lammers was in verskrikking ingestuur en nou was hulle vertel, “Bly by die huis.” Hulle was opgesluit in hulle huise. Nie almal het die luuksheid om ‘n krediet kaart te hê nie en as jy nie aanlyn kan koop nie, dan hoe min het genoeg voorraad.

Ek het geprofeteer vir baie jare nou, dieselfde boodskap gegee wat ABBA YAH & YAHUSHUA aanhoudend vir my gesê het om voort te spreek: Kry jou vlugsak gereed. Maak seker jy het genoeg voorraad in die huis. Want jy sal nooit weet of jy sonder werk sal wees of as iets gebeur en jy nodig het om daardie ekstra voorraad te hê nie.

Maar hoeveel het die luuksheid om ‘n kredietkaart te hê nou op hierdie oomblik? Hoeveel reg oor hierdie wêreld word nou beveel om by die huis te bly en hulle is nie toegelaat om ‘n werk te hê nie? En hulle het hulle besighede toegemaak en hulle ly honger?

Wel jy ly nie honger as jy glo wat Dawid gesê het nie “nooit het ek die regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie” (Psalm 37:25) Hulle het nie honger gely nie, met die kinders van Israel in die woestyn.

Julle moet glo. Julle moet geloof hê dat as julle waarlik aanbid en julle gevra het dat julle sondes vergewe word deur YAHUSHUA HA MASHIACH en julle leef Heilig voor HOM—staan op Psalm 91!

Eis dit deur die Naam & die Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH, en jy sal nie hongerly nie. HY kan kos laat verskyn. HY is GOD WIE sê, “Alles is moontlik [as julle glo]” en ‘sonder geloof is dit onmoontlik om HOM te behaag.’

Gehoorsaam die wette, bly in julle huise, maar weet net dit: Stel julle geloof in YAHUSHUA. Roep uit na HOM!

Vir diegene wat die vryheid het om die Bybels te hê, lees dit, glo dit. Glo dat die geskiedenis van die Ou Bloed Verbond — dit is wat dit was, ‘n heenwysing—en YAHUSHUA het gesê “Dit is volbring”.

Dit is [nou] die Nuwe Bloed Verbond. Alles in die Torah wat ons lees in die Torah Skrifte, die Vyf Boeke van Moses—YAHUSHUA HA MASHIACH het dit alles vervul in die Nuwe Bloed Verbond (Heb. 8:13).

Dit is waarom met SY laaste Woorde, terwyl HY gekruisig was—DIE ENIGSTE HEILIGE OFFERLAM VAN YAH wat so perfek was; HY moes afkom van SY Troon af as een van die SKEPPERS. Want dit is die HEILIGE DRIE EENHEID: ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH, HEILIGE GEES. Dit is die HEILIGE DRIE EENHEID.

En HY het van SY Troon afgekom vir jou en my, sodat ons sondes vergewe kon word. En HY het HOMSELF gewillig geoffer. Geheel en al perfek.

HY was gebore uit ‘n maagdelike Joodse jong vrou. HY was geplaas met die Pragtige Hand van die RUACH HA KODESH binne-in haar baarmoeder in.

HY was beide, soos ons sê, GOD IN DIE GEES en HY was GOD IN DIE VLEES (Joh. 1) Dit is WIE ons SKEPPER is. En op die ouderdom van 33 na SY 3-jaar Bediening, het HY gewillig op daardie kruis gegaan.

HY het gewilliglik ysterpenne, spykers deur SY Hande en SY Voete laat dryf. HY was gewilliglik nie net gekruisig nie maar gemartel, sodat SY Bloed vergiet sou word.

Want “sonder die vergieting van bloed, is daar geen vergifnis vir sonde nie” (Heb. 9:22).

En HY het dit gewillig gedoen vir jou en my in die bestek van 3 ure. En ek was die openbaring gegee, dat gedurende daardie tyd wat HY so gemartel was, dat HY elke naam gesien het wat ooit geskryf was in die LAM se Boek van Lewe.

Want julle sien, enige iemand wat vir YAHUSHUA dien, wat uitroep vir genade en om vergifnis vra en elke een van hulle sondes bely — die Bloed wat uitgetap het bo-oor HOM op daardie dag sal elke een van jou sondes bedek, hulle wegwas [so ver as] die ooste is van die weste, as jy uitroep na HOM, “YAHUSHUA HA MASHIACH! Wees my genadig. Want ek is ‘n sondaar!”

Julle sien, niemand is perfek nie! Ons was gebore in sonde, want ons ouers was sondaars — want ons kom van Adam en Eva af — maar julle sien, HY is die WINGERDSTOK en ons is die lote wat direk uitspruit uit HOM uit.

En HY is die ware KONING VAN ISRAEL, maar HY is ook SKEPPER. HY het elke naam gesien. HY het elke gesig gesien. HY weet wat jy gaan doen met hierdie Profesie.

Ek het bewys “Bewyse agter die Profesieë” terwyl ek hierdie gespreek het onder ‘n sterker Salwing — en ABBA YAH het selfs sommige woorde verander om selfs nog kragtiger te wees.

Want toe hierdie oorspronklik gegee was, sou ek net die Naam verkort het na YAHUSHUA, maar nou sê HY, “Maak seker jy sê YAHUSHUA HA MASHIACH. Maak seker dat jy die mense herinner die naam beteken ‘YAH RED’.”

Moet nooit meer die naam ‘Yeshua’ sê nie. Julle neem die Godheid weg van die VADER se Naam binne-in die SEUN se Naam. Watter vader wil nie hê sy seun moet sy naam dra nie?

Die Naam is YAH en satan haat die Naam YAHUSHUA en ja, as julle wil kan julle sê YAHSHUA. Dit beteken ‘YAH RED.’

Die Messiaanse Jode sal jou leer ‘Yeshua.’ Daar is geen betekenis daarin nie. Hulle vrees net die ortodokse Jode so erg. Hulle wil nie die Naam YAH sê nie, maar as jy bang is om die Naam YAH te sê, terwyl Psalm 91 sê dat HY net diegene sal red wat uitroep IN SY NAAM...

SY Naam is YAH. YAHUVEH—en ek het hierdie onder ‘n sterker Salwing gespreek hierdie dag.

Ek het bewys agter die Profesie gesit van dit wat gespreek was destyds lank terug in 2009 en hier is ons nou op 27 Maart 2020.

Mense die enigste ding wat dit gaan oorwin wat op die oomblik aan die gang is is vir julle om te glo—terwyl ons nader kom aan Pasga op 8 April teen sononder, 2020. Doen wat julle kan om daardie Pasga te vier. Kyk wat ons doen en luister na die Profesieë wat kom weereens om te bewys, HY is dieselfde gister, vandag en vir altyd (Heb. 13:8).

Soos HY Moses en die kinders van Israel verlos het — en hulle was by die miljoene, het niks verander nie — YAHUSHUA HA MASHIACH het SY Bloed gestort en een druppel van daardie Bloed was jou vry van sonde, as jy waarlik bekeer en bely met groot droefheid.

En moenie sonde vooraf bedink nie. Moenie die genade en barmhartigheid misbruik en sê, “Ag wel ek sal weer sonde doen en ek sal net terugkom en weer om vergifnis vra.” nie.

O mense. Wees baie versigtig wat julle doen. HY maak SY Arms wyd oop vir julle nou. Almal word aanspreeklik gehou vir dit wat hulle weet. Hê geloof.

Sonder geloof is dit onmoontlik om YAH te behaag (Heb. 11:6) — sonder geloof. Om daardie water-lopende soort geloof te wees, menende dat jy sal doen wat jy dink is onmoontlik, jy styf sal vashou aan die Soom van YAHUSHUA se kleed.

Jy sal nie laat los nie selfs as hulle kom en vir jou sê, “Ons gaan jou doodmaak as jy nie die Merk van die Dier neem nie!” Wees gewillig om jou lewe neer te lê as dit nodig is.

Want jy weet jou volgende asemteug sal die Hemel wees en jy weet YAHUSHUA sal jou GEES gryp direk uit die liggaam en nie eens die laksman die satisfaksie gun om jou laaste doods-kreet te hoor nie.

Jy sal in die Hemel wees.

YAHUSHUA het op daardie kruis gesterf, maar julle sien, geen mens het HOM vermoor nie. HY het gewillig SY LEWE gegee, maar HY het nie dood gebly nie. Op die derde dag het HY weer opgestaan! HalleluYAH!

Voor getuies en vir 40 dae, het HY hierdie aarde bewandel. Voor getuies het HY meer wonderwerke gedoen—as wat enige boek moontlik kon bevat (Joh. 21:25)—regoor die wêreld. En toe op die 40ste dag voor getuies, het HY opgevaar terug Hemel toe.

En HY het gesê HY het gegaan om ‘n plek voor te berei vir jou en my (Joh. 14:3), vir almal wat in HOM sal glo.

Ek het HOM gesien van Aangesig tot aangesig. Die rede hoekom julle HOM langs my sy sien in die voorstellings by Amightywind.com [is om rede] ek nie ‘n man daar het nie. Ek het ‘n man gehad wat daar langs my sy was, wat die mede-leier was van die Bediening, totdat hy daarop aangedring het dat hy die hoof daarvan moes wees.

En julle sien daar is net een HOOF (en dit is voor [elke Profesie]—[‘n uittreksel van] Profesie 105, wat ek beveel was om daar op te sit en ek het nie verstaan hoekom nie) en dit is die HEILIGE DRIE EENHEID: ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH, HEILIGE GEES, WIE ook genoem word IMMAYAH, DIE SHEKHINYAH HEERLIKHEID. SY is MOEDER WYSHEID. Selfs King James Weergawe Bybel noem HAAR ‘n ‘SY.’

Niemand is die HOOF van hierdie Bediening nie buiten die HEILIGE SKEPPERS. Ek neem net my bevele uit die Hemel en daar is net een leier nou—maar ek sien uit na die dag wanneer daar weer ‘n manlike balans sal wees.

Maar ek het vir YAHUSHUA HA MASHIACH daar en ek sê vir julle HY het die helderste blou oë.

En ek sal voor die hele wêreld getuig: ek het HOM gesien van aangesig tot aangesig terwyl HY op die punt van my bed gesit het. En ‘n tsunami golf van liefde! Die helder lig reg rond-om HOM was iets wat ek nie eens kan begin vergelyk met enige iets nie. En daardie groot tsunami golf van liefde —elke atoom, elke molekule, elke deel van my—daardie liefde het my deurdring.

SY Lig het my wakker gemaak. Dit was lank terug in die dae van die waterbed, en daar was ‘n leer-reling en HY het daar gesit en net na my gekyk en vir my hierdie woorde gesê—sonder om selfs SY Mond oop te maak—het HY gesê, “EK is so jammmer dat jy so moes ly.”

Ek het nie geweet wat lyding was nie. Ek het destyds gedink ek weet. Baie het gebeur.

Want julle sien, hoe groter die Salwing, hoe groter die lyding. Onthou dit, vir die van julle wat daarop aanspraak wil maak dat julle Profete is.

Want die GROOTSTE PROFEET wat daar ooit sal wees, die EEN, WIE die Boek geskryf het van Openbaring, was nie Johannes nie. Dit is YAHUSHUA se Eie Woorde (Openb. 1:1-2). En daar is niemand WIE meer as HY gely het nie. HY is PROFESIE in HOMSELF.

HY is die WOORD wat Vlees gemaak is. So wanneer iemand sê hulle is ‘n Profeet, vra hulle wat hulle gewys het om dit te bewys.

Jare gelede, voordat enige iets gebeur het, het ons die “Bewys Agter die Profesieë” en ABBA YAH het gesê, hoe kan jy bewys dat jy ‘n Profeet is as jy dit nie bewys deur dinge vooruit te profeteer nie.

En dit is wat ek gedoen het. En ek sê vir julle dit, HY het die helderste blou oë. Daardie voorstelling wat ‘n jong meisie geteken het is die voorstelling wat ek gebruik. Want dit is die naaste wat ooit sal wees [van] enige beskrywing vir YAHUSHUA.

En HY is aan my sy, en al het ek nie ‘n man langs my nie, weet ek ek is een van die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH, en HY hou my vas. En HY laat my weet HY is net daar die hele tyd.

Die Bybel sê ‘Geseënd is diegene wat geglo het en nie gesien het nie’ (Joh. 20:29).

Ek het Engele besoekers gehad. Ek het, met my eie vingers—ek het die getuienis op die webblad [Amightywind.com] waar ek my eie vingers gestreel het deur Aartsengel Michael se vlerke; en Aartsengel Michael beskerm hierdie Bediening, soos hy Israel beskerm.

En hierdie is ‘n Hebreeuse Wortel, Bybel-gebaseerde—baie belangrik mense.

En ek noem myself ook ‘n Messiaanse Jood maar ek is ‘n Jood, maar ek mis die balans wat ek eens gehad het, en hy was ‘n man wat in Israel gebore was. Hy was die balans van die Judah [tot die Effraim] en ek weet YAH sal die een terugbring wat satan mislei het, maar nou spreek ek onder ‘n groter Salwing.

Hierdie Bediening is onder ‘n groter Salwing. Die skoonheid daarvan, kan niks op die Internet mee vergelyk nie en dit het niks te doen met wie ek is nie. Ek moes my eie man neerlê op die offeraltaar; die een wat ek eens die mees gesalfde man genoem het wat ek ooit ontmoet het.

En hy moet terugkom en hy moet bekeer in die openbaar—want die sondes wat hy gedoen het was in die openbaar—maar hy sal meer gesalf wees as voorheen, as hy kies om dit te doen. Indien nie, sal YAH ‘n ander man oprig uit Judah.

Ek wil net hê dat julle geloof moet hê. Hierdie [was] Profesie 116, en nou is ons in Profesie 150’s en steeds is daar geen manier hoe ek moontlik genoeg video makers kan hê om...

Toe hy by my was vanaf 2016 (7 Maart 2016) tot iewers in 2018 [toe] het dit regtig begin verkeerd gaan—maar ons het meer as 1000 Profesieë alleen met nuwe openbarings wat vir julle ‘n seën sou gewees het.

Ek wil hê julle moet geloof hê en YAH sê die enigste manier hoe julle hier gaan deurkom is deur geloof te hê in HOM.

Hê geloof dat daardie virus gaan doodgaan voor dit ‘n kind van YAHUSHUA HA MASHIACH kan aanraak.

Ek bedek hierdie Bediening met die Gestorte Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH en ‘n ieder en ‘n elk wat sê dat die Bediening van AMIGHTYWIND Bediening ‘n seën vir hulle is—hulle word beskerm deur my gebede —die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH.

YAHUSHUA het hoorbaar met my gepraat en en vir my gesê ek was die RingDiensmaagd en wie ookal my man was, sou die Ringdraer wees—en ons bedek julle met die Gestorte Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH en beskerm julle, maar daar is geen Ringdraer nou nie, maar die RingDiensmaagd is steeds daar.

En o, vir julle wie die Gaste gaan wees, (julle weet almal kan nie ‘n Bruid wees nie), die Gaste sal by die Bruilof Fees van die LAM wees en die Gaste sal dans met daardie BRUIDEGOM. YAHUSHUA het gesê, “Geseënd is AL diegene wie genooi is na die Bruilof Fees van die LAM” (Openb. 19:19).

Lees die Profesieë. Kyk of dit wat ek het nie [CUT 29:12 of] geprofeteer het nie alreeds gebeur het nie.

En wat ookal nog nie het nie, onthou dit: Ons is in die begin van groot smarte op hierdie oomblik, waar daar hongersnode en peste sal wees en YAHUSHUA HOMSELF het dit gespreek in, wat begin, in Matheus 24:1.

Lees verder en julle sal sien vir julself. Matheus 24, en die Skrifgedeeltes hieronder wat ek gee as voetnota vir hierdie Profesie.

Julle sien, ons is in die begin van [dit wat gaan wees] die Groot Verdrukking. En YAHUSHUA HA MASHIACH, HY doen die skudding; HY doen die toetsing op hierdie oomblik: Wie is waardig om die Bruid genoem te word van YAHUSHUA HA MASHIACH?

Bid dat jy waardig geag word. Gaan net na HOM toe.

Wanneer jy hierdie hoor en jy het nie geloof nie, herinner ek julle aan hierdie, dat YAHUVEH nie kan lieg nie en HY het gesê dat SY Woord nie leeg na HOM toe kan terugkeer nie (Jes. 55:11). Onthou WIE SY Woord is: Dit is YAHUSHUA WIE die WOORD is wat vlees gemaak was van die heel begin af. Dit het so gesê in Genesis [“En GOD het gesê...” (Gen. 1:3,6 ens.)].

Elkeen word ‘n maat van geloof gegee—en as jy nie dink dat jy geloof het nie, neem dan jou volgende asemteug. Okay? Het jy net daar en dan gedink jy het nie genoeg suurstof om asem te haal nie?

Nee. Dit word geloof genoem.

Wanneer jy in ‘n hysbak klim en jy druk die knoppie, dink jy dit gaan neerstort grond toe of het jy geloof wanneer jy daardie knoppie druk dat dit jou gaan neem tot by watter vloer jy ookal wil afklim?

Dit word geloof genoem.

Wanneer jy jou kos eet, het jy geloof om te glo jy kan dit insluk of dink jy jy sal dood verstik?

Dit word geloof genoem.

So moenie dink dat jy nie geloof het nie. Hou net geloof dat ongeag wat jy deurmaak—omdat dit geskryf is—‘Alle dinge moet ten goede meewerk [vir] diegene wat YAH liefhet [en] geroep is na SY voorneme’ (Rom 8:28).

Hierdie beteken diegene wat geroep is na YAHUSHUA se doel ook. HY het ‘n doel hoekom jy gebore was. Vind uit wat daardie doel is. Die grootste doel van alles— onthou dit—YAHUSHUA was nooit die “seun van ‘n mens” nie.

Elke weergawe van die Bybel wat HOM “die seun van die mens” noem... HY is die ENIG VERWEKTE SEUN VAN YAHUVEH. HY het nooit gesê HY was die seun van Josef een keer in enige Skrif nie.

HY het gesê—HY het gesien—die werke wat HY gedoen het, het HY die VADER in die HEMEL hulle sien doen (Joh. 5:19) HY het al die eer gegee aan YAHUVEH keer-op-keer–op-keer. Dit was WIE SY VADER is.

Julle het geloof. Nou hê geloof om te glo HY kan julle vergewe vir julle sondes, ongeag hoe vuil—en daar is net een uitsondering vir diegene wat die HEILIGE GEES gelaster het, maar as jy hierdie Profesie aanvaar het as waarheid, dan het jy nie die HEILIGE GEES gelaster nie anders sou jy nie eens na my wou luister nie of enige iets met Heiligheid te doen wou hê nie.

Die vyande van hierdie Bediening, die verworpelinge—hulle haat die Bediening, hulle haat alles wat Heilig is en hulle haat my definitief, maar julle sien, julle moet gewillig wees om gehaat te word (Mat. 10:22). Julle moet gewillig wees om vervolg te word (2 Tim. 3:12).

Hierdie is die Woorde wat YAHUSHUA gesê het. As hulle HOM almal liefgehad het, sou hulle almal ons liefhê (Joh. 15:19).

“Geseënd is julle wat vervolg en gehaat word ter wille van MY Naam. Want groot is julle belonings in die Hemel” (Mat. 5:11-12).

So ek hoop en bid hierdie dag—terwyl ek hierdie gespreek het onder ‘n nuwe Salwing, ‘n sterker Salwing—bid ek dat julle my sal kontak en my laat weet dat julle in geloof gaan wandel en nie deur aanskouing nie.

Moenie na die nuus luister nie. Moenie na die TV luister nie. Inteendeel, kry die TVs uit julle huise uit. Hulle hou julle dop. Julle dink julle kyk vir hulle.

En wat julle ookal doen, moenie enige iets om julle koppe dra nie: Moenie die AirPods insit nie. Moenie die koordlose oorfone dra nie.

Daar gaan ‘n hele nuwe Profesie daaroor wees, maar hulle spoor julle op daardeur. Nou, julle kan kies om my nou te glo of julle sal later uitvind, maar hulle maak wapens van enige iets wat koordloos is wat jy om jou kop dra.

Hê geloof om te glo. Hê geloof om te glo dat YAHUSHUA HA MASHIACH alles sal doen wat HY gesê het, en ek sal julle in die Hemel sien.

So kyk-uit vir my. En ek sal uitkyk vir julle. En ek gaan ook uitkyk vir julle wat vir my skryf terwyl julle daardie kontak knoppie druk by AmightyWind.com—26 jaar—4de April 2020 is die geboorte[dag] van hierdie Bediening wat nou gehandelsmerk is. [gelag]

Ek moes dit laat handelsmerk en dit het deurgekom in 2020 sodat mense nie meer die naam kan ontheilig nie—daar is ‘n $500,000 boete as hulle doen—want satan kom om te steel, moor en vernietig.

Hê geloof. Lees daardie Profesieë en julle sal sien julle geloof sal groei. Leer uit die voorbeelde selfs van die verworpelinge en hardloop ver weg van wat hulle ookal is.

HY vra jou nie om perfek te wees nie. YAHUSHUA weet dat niemand perfek kan wees nie. HY IS DIE ENIGSTE PERFEKTE PERSOON, WIE ooit die aangesig van hierdie aarde bewandel het. HY wil net hê jy moet die beste doen wat jy kan en die grootste sonde van alles is wanneer jy val, dat jy nie moeite doen om weer op te staan nie en in SY liefdevolle Arms in te hardloop nie!

Profetiese Woord

YAHUSHUA HA MASHIACH is die GOEIE HERDER en HY sal—julle hou aan hardloop in die wolwe se lêplekke in en julle behoort aan HOM of julle sê dat julle doen, maar julle wil aanhou leef in sonde en die pornografie doen, watter sonde daar ookal is; julle is soos ‘n klein skapie—en HY sal julle agterbene breek, as julle naam werklik geskryf is in die LAM se Boek van Lewe.

En dan sal HY sulke vervolging in jou lewe laat inkom dat jy geforseer sal word om uit te roep na HOM. Want HY gaan jou so sagkuns in SY Arms vashou en liefdevol naby SY Bors want jy gaan nie instaat wees om te loop nie.

Einde van Profetiese Woord

En ons moet nooit ooit dink dat ons alleen kan stap nie. Dit is hoekom julle die voorstelling sien van YAHUSHUA reg langs my in al die beelde totdat ek werklik ‘n man het wat weer daardie plek kan inneem.

Want die een ding wat ek nooit wou gehad het nie was vir my prentjie om weer alleen te wees.

Dit herinner my, dit bemoedig my—sit jy jou eie prentjie van jou eie gesig daar [saam met YAHUSHUA]! Ek het vir julle vertel hoe YAHUSHUA lyk. Verbeel jou eie gesig daar.

Dit is YAHUSHUA wat jou vashou. Dit is YAHUSHUA wat langs jou sy staan. Dit is YAHUSHUA wat jou daardie tsunami van liefde gee waarmee niks kan vergelyk nie en ek nie kan beskryf nie.

Ek bid dat hierdie vir julle ‘n seën was. Ek het nie geweet ek gaan al hierdie sê nie. Ek is lief vir julle—as julle YAHUSHUA HA MASHIACH aanbid en liefhet—skryf vir my by die Bediening [webwerf] by kontakte.

En ek wag vir my broers in YAHUSHUA HA MASHIACH, die Profete daarbuite, vernaamlik diegene wat gebore was en opgegroei het in Israel, die Messiaanse Jode.

As julle die waarhede glo van hierdie Bediening, het julle suster julle nodig. Sy het nie daardie spesiale bedekking van ‘n Heilige man nie, van ‘n manlike eggenoot meer nie. (Maar sy het wel baie seuns in YAHUSHUA HA MASHIACH!) Huh, hulle omring die wêreld en bedek my!) Maar broers verrys!

Verrys! Asseblief kom. Ek het die Profete nodig, die mans—ek het julle nodig om net te kom en ‘n gewone kind, vegter, Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH te bemoedig.

Ek het my kopband handelsmerk. Dit herinner my aan die Stamme van Israel. Dit herinner my dat ek ‘n Jood is en dit herinner my dat ons vegters moet wees. Ons kan nie lafaards wees nie.

En dit is wat julle gaan sien in daardie voorstelling wanneer ek by YAHUSHUA is.

So YAHUSHUA HA MASHIACH—ek bid ABBA YAHUVEH in die Naam van YAHUSHUA HA MASHIACH, U het gesê dat ek ‘n Salwing het, ‘n Nuwe Salwing hierdie dag...

Ek bid op hierdie oomblik HEMELSE VADER, aangesien U gesê het dat ek die Eliyahu van nuuts is, ek Salwing het om te kan bid op hierdie oomblik teen hierdie COVID-19 (hierdie Wuhan virus wat gekom het uit China!) en ek bid, ABBA YAHUVEH, vir die onskuldige skape en lammers...

Ek bid vir die gawe van vermenigvuldiging van hulle kos op hierdie oomblik, diegene wat aan U behoort, YAHUSHUA HA MASHIACH; ek bid op hierdie oomblik of hulle net dink dat hulle ‘n—korreltjies rys oor het.

Wat hulle ookal het, dat hulle die geloof sal hê om dit op te offer aan U en U ‘n weg vind om te vermenigvuldig soos U gedoen het met die Kinders van Israel; U dit sal vermenigvuldig wat hulle het om te eet.

Want U het gesê deur Dawid, “nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie” (Psalm 37:25).

Ek bid op hierdie oomblik — daardie duiwel virus — wat HULLE noem — my naam daarvoor want dit kom van satan, gesmee deur satan en dit is alles oor wie die mag wil hê van hierdie aarde, polities gewys—en die onskuldige mense, hulle ly, alles net omdat hulle ‘n inenting binne-in hulle wil sit wat geen inenting is nie; dit is ‘n doodsvonnis en volgende kom die chip. En hulle wil al die geldeenhede wegneem.

So dit gaan ‘n een wêreld orde wees, wat ‘n een wêreld van wanorde gaan wees.

Ek bid op hierdie oomblik, ABBA YAHUVEH, vir die genesing van die mense.

Ek bid op hierdie oomblik vir die restorasie van die mense.

Ek bid op hierdie oomblik, HEMELSE VADER, dat U sal doen wat hulle sê nie gedoen kan word nie; en dat U hierdie virus nou op hierdie oomblik sal weerhou om enige mense verder skade aan te doen; en die paniek sal stop; en die vrees sal wyk—elkeen wat nou na my stem luister op hierdie oomblik—hulle sal weet dat niks kan gebeur wat ABBA YAH nie toelaat nie. Niks!

En ek dank U en ek loof U vir elkeen wat ‘n kind is van die ALLERHOOGSTE, van ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH op hierdie oomblik.

By die geklank van my stem, is hulle geheel en al genees en herstel—en hulle geloof het gegroei.

Ek bid dat hulle besef: Geen vrees meer nie! Vrees is ‘n teistering! Dit is waarvoor hulle hierdie aarde wil regeer. Dit is hoekom elke nuusgewer dit rondom hierdie wêreld aan die gang het op hierdie oomblik.

Luister eerder na die Woorde wat YAHUSHUA gespreek het, terwyl HY in geloof gespreek het. Soos Psalm 91! Ek bid dat hulle dit oor en oor sal lees en dat hulle dit sal opeis.

Ek bid dat hierdie pandemie—hierdie paniek—sal stop!

Ek bid die DOOD van die virus en al diegene wat dit VERVAARDIG HET OF ENIGE IETS DAARMEE TE DOEN HET of enige iemand wat ontvolking van die aarde wil doen! LAAT HULLE ONTVOLK WORD! LAAT HULLE REGUIT IN DIE INGEWANDE VAN DIE HEL INGAAN LEWENDIG!

Maak die aarde oop, net so seker as wat U het toe Moses gesê het diegene wat aan YAH se kant is, kom hierheen, en diegene wat aan Korah se kant is, gaan daardie kant toe!

En diegene wat oorgegaan het na Korah se kant toe —die aarde het oopgemaak en hulle lewendig ingesluk en hulle het direk in die hel ingegaan.

DIT IS WAT EK BID! LAAT DIE VERWORPELINGE DOODGAAN! MAAR LAAT HULLE LEWENDIG INGESLUK WORD!

Laat hulle verbrand met U spontane woede van ontbranding! Ek gee nie om hoe ryk hulle is nie! Hoe magtig hulle is nie! Ek gee nie om watter politiek hulle het nie!

Ons weet op WIE die heerskappy is op die Skouers van—en YAHUSHUA HA MASHIACH het gesê die heerskappy is op SY Skouers (Jes. 9:6). HY IS DIE [WARE] HEERSER VAN HIERDIE WÊRELD!—satan speel speletjies en laat die mense dink hy regeer hierdie wêreld.

En YAHUVEH lag. HY speel met SY vyande.

So ABBA YAHUVEH, ek vra vir die Salwing van Eliyahu en ek vra net soos U nie die fles met olie laat opdroog het vir die weduwee van Sarfat nie, bid ek dieselfde ding nou vir elkeen by die geklank van my stem wie uitroep en sê, “YAHUSHUA HA MASHIACH, ek het U lief. Vergewe my. Wees my genadig.”

En U het belowe U sal hulle gebede beantwoord wanneer hulle bely en hulle bekeer, dat U hulle land sal genees. En die politiek—VADER, hulle is so boos—van hierdie wêreld en die bose agenda is om die onskuldigste skape en lammers leed aan te doen.

As hulle name geskryf is in die LAM se Boek van Lewe, kan U nie een verloor nie, YAHUSHUA HA MASHIACH. Ek weet U sal martelaars hê, maar die bloed vloei in die grond in en rig net meer martelaars op [wat geloof sal hê om te wees] en dit rig meer getuienisse op oor die grootheid van ons GELIEFDE MESSIAS, YAHUSHUA HA MASHIACH.

So hierdie is my gebed in YAHUSHUA HA MASHIACH se Naam—vir genesing, bevryding, herstel, vergifnis, verlossings KRAG van YAHUSHUA HA MASHIACH en vernaamlik vir die bevryding van VREES!

Niks meer vrees nie!

Ongeag wat jy ‘n nuusgewer hoor sê. Ongeag wat jy ‘n politikus hoor sê. GEEN VREES MEER NIE! Want vrees is om jouself oop te stel vir daardie virus.

Sê in plaas daarvan, “Deur die Naam en die Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH, ontvang ek dit nie!”

Jy was steeds jou hande. Jy doen steeds alles wat hulle daaroor sê, maar GEEN VREES MEER NIE! Moenie jou immuun sisteem verswak met vrees nie.

YAHUSHUA HA MASHIACH seën julle.

Ek is net ‘n eenvoudige kind, vegter, dienskneg van YAHUSHUA HA MASHIACH. Ek is net ‘n boodskapper, so moet my asseblief nie stenig nie. Ek is hier om jou geloof op te bou waar dit afgebreek was en ek bid hierdie dag dat dit is wat ek gedoen het.

YAHUSHUA, seën al diegene wat ‘n seën is vir U.

Amen.

Einde van Oorskrywing