Kliek Play/Pause om te luister na die Shabbat Shalom Lied

Besoek AmightyWind.com
        

Shabbat Shalom !

Welkom by Devarim / Woorde, hierdie week se Parasha (Torah Gedeelte).


Profesie 112, 67, 73, 80;

Deuteronomium 1:1-3:22;

Jesaja 1:1-27;

Matteus 13:24-30; en 24:1-22;
AMIGHTYWIND YAHUSHUA se Nuwe Bloed Verbond Profesie


Dit is van Profesie 105, YAHUVEH het gesê dat dit van nou af voor elke Profesie bygevoeg moet word: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisheva om nie hierde Bediening na 'n man of vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar 'n Bediening was, het ek dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA, jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Vir alle Profesië kliek die knoppie onderaan


16 Julie, 2021


Profesie 112, Pasop vir die onboetvaardige sondaar, die heilige wat berou het en gehoorsaam YAHUSHUA aan te moedig!

Geskryf/Gespreek onder die salwing van die RUACH ha KODESH deur Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
Ontvang 10 Julie 2009 Vrygestel 14 Julie 2009


Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af: |
EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva) om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende vanuit 2 Kronieke bygevoeg word voor elke Profesie:

2 Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

*******

Ek het ‘n droom gehad op 9 Julie 2009 en toe ek wakker geword het, het ek begin om YAHUSHUA te Loof en te Aanbid en YAHUSHUA het onverwags hierdie Woord voortgespreek. Die droom is onderaan hierdie Profetiese Woord geplaas. Ons vra dat enigiemand wie die uitlegging van hierdie droom het, asseblief vir ons ‘n e-pos sal stuur. Alle uitleggings waarop ons ‘n getuie kry, sal op die Bedieningswebwerf geplaas word.

* * * * * * *

Terwyl jy nog geslaap het het EK MY LEWENDE WATER op jou uitgegiet (Jeremia 2:13, Johannes 4:10-14). Jy het altyd geweet dat die Salwing wat EK vir jou gegee het elektries is. Hoe baie maal in die verlede het mense jou hand gevat en hulle hand het lam geraak? Wees nou gehoorsaam, neem die droom op (Hand 2:17; Hab 2:2) na die beste van jou vermoë want wat jy onthou het is wat EK wou hê jy moes onthou.

Weet net dit, diegene wie EK YAHUSHUA se Demon Stompers genoem het, diegene wie EK ook jou geestelike kinders genoem het, roep uit na MY om hul geestelike moeder en mentor, MY “Ringmaiden” te genees. Vertel vir hulle terwyl hulle vir jou en die ander wie langs jou bedien, bid: EK neem hierdie seëninge, EK neem hierdie gebede , EK hou dit dig teen MY hart. Hulle is soos ‘n soete geur vir MY neusgate (Gen 8:20-21; Ps 141:2, Eseg 20:41; 2 Kor 2:15-16; Filipense 4:18; Open 8:3-4).

Jy wag vir ‘n spesiale dag M’Lady [my lady], dit is nie iets wat jy (in jou vlees) kan verhaas nie. En tog sê EK dit vir jou, vir elkeen wie hierdie gebede vir jou oplig, salf EK jou net meer. EK gee vir jou dinge terug en EK restoureer, weliswaar [selfs al] is dit nie wat jy wou hê nie, maar dit verhaas wel die tyd. So getrou is hulle.

En wanneer jy diegene sien wat jy gedink het is getrou en jy sien hulle kan nie langer langs jou loop nie (want EK het hulle verdeel) – dit is vir al die YDS’e met wie EK nou praat wie MY getroue voorste linie is, die getroue gebedsintersessors, die Heiliges, MY keurmag:

Haal julle oë af van die wat geval het. Moenie aanhou treur oor die gevallenes nie – hulle wie in die YDS begin het en hulle hand aan die ploeg geslaan en gesê het, “Dit is te moeilik, ek neem my hand van die ploeg af. Die MEESTER verwag te veel. Elisheva, om getrou langs jou sy te dien is nie soveel plesier soos ek gedink het dit sou wees nie. Dit is te moeilik. Ek wil hierdie wêreld geniet. Ek wil dinge op my manier doen”.

Daardie is die gevallenes. Dit is hulle wie in die Groot Verdrukking sal wees. (Mattheus 24:21). Dit is hulle wie op ‘n ander manier sal ly, maar MY liefling – EK praat met YAHUSHUA se getroue Demon Stompers:

Net soos Moses moeg geword het en iemand nodig gehad het wie sy hande in die geveg omhoog kon hou (Eksodus 17:12) – solank as wat sy hande en sy arms omhoog gehou was, want hy het nie die krag gehad om dit alleen omhoog te hou nie – net so gebruik EK hierdie YAHUSHUA se Demon Stompers. EK gebruik die gebede rondom hierdie wêreld en gesigte wat jy nie ken nie – die vermiste dele van die Bruid, MY gehoorsame Bruid. Hulle tree in en hulle bid vir jou en tog ken jy nie hulle name nie. Baie van hulle name ken jy nie, maar EK gebruik die gebede van hierdie regverdiges, die regverdiges in die voorste linie YDS’e om jou arms omhoog te hou voor die geveg.

[Die geveg] is so swaar – want EK het jou gesalf Elisheva. EK het in jou ‘n unieke Salwing oorgedra en en daar is ‘n prys om te betaal vir hierdie Salwing – want jy sien, ander kan praat en EK hoor hulle, maar jou unieke Salwing is, jy praat en, as jy dit maar net wil glo, daar is niks wat jy kan vra wat EK nie sal beantwoord nie. (1 Sam 3:19). En jy sal die antwoord hoor.

EK praat met jou in jou slaap. EK vertel vir jou van hierdie groot Salwing wat EK in jou hande plaas. En EK het weer en weer en weer op geheime maniere bewys – selfs bokant jou begrip of verstand.

[MY kinders] wees dankbaar EK forseer jou nie om die kruis te dra wat EK Elisheva forseer om te doen nie. EK salf jou hande selfs terwyl jy slaap. Sê MY Woord nie, “EK salf jou hande vir oorlog” nie? (Jesaja 45:1, Psalm 89:20-23, 92:9-11).

Kosbare YDS – YAHUSHUA se Demon Stompers – EK het julle monde gesalf. EK het julle hande gesalf om oorlog te maak, om die vestings af te breek, om die prinse, magte en vorstedomme van hierdie wêreld te bind (2 Korinthiers 10:4). Wanneer julle net praat, is MY oor geneig tot julle, terwyl julle bid en julle leef in heiligheid, terwyl julle teen die vyand en die versoekinge van die wêreld veg.

Want julle gehoorsaam en julle is lief vir hierdie Bediening & MY “Ringmaiden” en julle tree getrou vir hulle in – vir hierdie Bediening – sowel as vir Kathrynyah en Adam want hulle is ‘n span. Al die vertalers wie die Heilige Vuur vat en dit in ander tale vertaal, moenie julle rang onderskat nie. Maar hou aan, almal van julle, om nederig voor MY te bly – want elkeen van YAHUSHUA se Demon Stompers, julle marsjeer in julle eie gelid. Julle hou julle oë op julle Hemelse prys.

Jy is ‘n Heilige intersessor. En wanneer julle die ander langs die pad sien uitval, hulle wat nie kan opweeg om MY Heilige Bruid genoem te word nie, neem julle oë af van die wat geval het. Hou julle oë op diegene wat sterk gestaan het, ten spyte van wat gekom het, ten spyte van die vervolging, die versoeking. EK sê nie julle is volmaak nie; almal van julle is onder konstruksie.

Julle sal weet wanneer julle daardie graad bereik het want dit sal wees wanneer EK vir Elisheva sê, “Kondig dit nou aan”. En EK sal ‘n teken van die Heilige Engele stuur en hulle sal weer na jou toe kom Elisheva. Die tyd is nie meer so ver nie (Mattheus 25:6). As EK te vroeg vir jou sê en as EK vir jou ‘n datum kon gee, sou jy die fout maak om net vir daardie datum te lewe. Die werk sou dan nie klaarkom nie. Die siele sou dan nie bereik word nie. Jy sou net sit en die dae aftel. Dit is hoekom EK gesê het, “EK sal jou nie laat weet totdat dit tyd is vir julle om huis toe te kom nie”.

Dankie YAHUSHUA se geliefde Demon Stompers. Dankie vir julle gebede. Terwyl julle vir haar en die ander bid, kom die seëninge ook op julle neer. MY oë is gedurig op julle wanneer julle hierdie uur afstaan om op ander te fokus. Nie almal is gekwalifiseerd om ‘n Heilige intersessor te wees nie. Diegene wie uitgeval het – dit is omdat hulle nie langer verlang om op te staan en hulle hand aan die ploeg te hou nie. Moenie treur nie, maar juig eerder, want EK het julle nie alleen gelaat nie. Julle is die bedoeling van ‘n Heilige familie. Julle deel mekaar se laste, nie net in die goeie tye nie, maar ook in die slegte tye.

En dieselfde seën is ook vir al die onsigbares. Ja die vyand val erger aan, maar dit is omdat die belonings soveel groter is. Julle stoor nie julle skatte hier op die aarde nie, maar dit is in die Hemel gestoor. (Mattheus 19:21). En Elisheva, hulle sal aan jou sy staan saam met MY geliefde Adam en Kathrynyah en almal wie vir jou ‘n seën was, almal wie ‘n seën vir hierdie Bediening was en hulle offers geoffer het en bereid was om vervolg te word (Mattheus 5:11-12) om ‘n landbouer, ‘n tuinier in die oesland van die Amightywind Bediening (wat aan die Aleph en die Tav en die RUACH ha KODESH behoort) te wees (Mattheus 13:35). EK vertel vir jou, hulle sal langs julle staan en EK sal hulle persoonlik, een vir een bedank. En julle belonings sal wees die mense, vergader uit al die lande en nasies, wat in ‘n lang lyn staan en net wag om julle te ontmoet en vir julle dankie te sê.

Dié van julle wie julself verneder het en toegelaat het dat julle getuienis voor die wêreld geplaas word, julle sal voorgestel word aan hulle wie se lewens verander het en herstel is as gevolg van julle getuienis. Sê MY Woord nie, “Deur MY Bloed en hulle getuienis .....” (Open 12:11) is mense se lewens herstel en verander – as hulle maar net kan glo dat EK ‘n beloner van goeie dinge is aan hulle wie aanhou om MY te volg.

So, moenie treur oor die wat geval het nie. Treur vir ‘n kort rukkie en besef – maar moenie aanhou om in hierdie hartseer te lewe nie – want EK moet wys en EK moet bewys wie waarlik die gehoorsame Bruid is. Waarlik EK sê vir julle, die Heiliges is Heiliger. Maar hulle betaal ‘n prys vir al hierdie Heiligheid – net soos hulle wie die pad van onheiligheid stap, wie begin het op die regte pad en hulle kruis gedra het en dit toe neergegooi het en gesê het, “ek gaan nie langer hierdie kruis dra nie. Ek gaan nie langer die rigting volg wat vanuit die Hemel gegee word nie. Ek gaan nou op my eie. Wat YAHUSHUA ha MASHIACH vra is te moeilik.” (Lukas 14:25-27).

Maar julle sien, EK sal ‘n ander een langs die pad stuur. En hulle sal daardie kruis sien wat verlaat is en neergelê is: die roeping en die werk wat EK georden het. Hulle sal dit optel en hulle sal daardie kruis dra (Markus 8:34). Hulle sal gewillig wees om vervolging en bespotting te verduur. Hulle sal gewillig wees om hulle tyd en hulle finansies op te offer. Hulle sal bereid wees om op te offer wat EK ookal van hulle verlang om te offer. En die Salwing wat EK vir ‘n taak gegee het wat neergegooi en verlaat was, sal EK net meer salf. En ja, EK sal meer verlang, maar MY Kosbares, eendag in die Hemel sal julle sien dit was alles die moeite werd wanneer EK persoonlik vir julle in julle gesig dankie sê.

So, EK sê “welgedaan” aan hulle wie MY getroue, gehoorsame Bruid is. EK sê “Welgedaan, maar moet julself nooit toelaat om trots te raak nie”. Want EK weet baie goed hoe om elkeen van julle te verneder, so hou julle oë op MY en hou aan groei in die Salwing wat EK vir hierdie Bediening gegee het.”

[Einde van Deel 1 van hierdie woord. Hou aan lees vir Deel 2. Moenie Elisheva se gebed oorslaan nie. ]


[Elisheva:] Dank U, dank U, dank U, dank U. Dank U YAHUSHUA, dank U ABBA YAHUVEH, dank U Geliefde IMMAYAH ons MAMMA RUACH ha KODESH, ons MAMMA WYSHEID, ons MAMMA GLORIE, ons MAMMA SHKHINYAH.

Dank U, dank U, dank U, dank U, dank U, dank U. Seën al die getroues regoor die wêreld. Seën hulle wie se name ons nie ken nie. Seën hulle wie se name ons ken.

Dank U, dank U, dank U, dank U vir die werk in hierdie oesland wat U die Bediening noem.

Dank U, dank U, dank U dat hulle ons name oplig en dank U, dank U, dank U dat die seën terugkom op hulle.

Dank U ABBA YAHUVEH, ons oë is nou af van dié wat geval het. Ons treur, maar net vir ‘n kort rukkie. Ons sal ons oë gefokus hou op hulle wie daarna strewe om U te gehoorsaam, ABBA YAH.

[Elisheva begin weer in Heillige Tale te bid).

Ons aanbid U. Ons aanbid U. Watter prys U ookal verlang, ons tel ons kruis op en ons volg U. (Markus 8:34). In geloof is ons waterlopers deur u Naam, YAHUSHUA ons Geliefde MASHIACH.

Ons dank U dat U ons Salf – groter. Ons dank U vir die Salwing in ons hande. Ons dank U ABBA YAHUVEH, ons Prys U ABBA YAHUVEH vir alles wat U gedoen het en alles wat U nog gaan doen.

Ons dank U ABBA YAHUVEH vir die getroues wie U waarlik gehoorsaam. U verwagtinge kan moeilik wees vir hierdie sterflike vlees maar dit is alles die moeite werd. Elkeen betaal ‘n verskillende prys, hulle wie U volg en U aanbid en U eerste in hul lewe en hul liefde plaas, hulle wat daarna strewe om soos ‘n Henog te wees om te alle tye behaaglik vir U te wees. (Hebreërs 11:5).

Dank U geliefde YAHUSHUA MASHIACH, dank U kosbare RUACH ha KODESH ons IMMAYAH.

Wat ons nie in die vlees kan doen nie, kan ons deur die Naam en die Bloed en die Gees binne-in ons doen, alles net oor U liefde –alles net oor U Bloed waarin ons gewas word aanhoudend 24 uur per dag, alles net oor die Efesiërs 6 wapenrusting wat nooit, ooit afkom nie.

O Geliefde YAHUSHUA, ons aanbid U. Dank U vir die getroues wie aan die kant van die Waarheid staan. Hierdie Bediening wat U my gebruik het om geboorte aan te gee op die aarde, deur hierdie internet is ongewoon. En net dié wie geestelike vleis wil eet, sal hierdie Waarhede aanvaar. En wat ’n prys moet ek betaal, maar YAHUSHUA vergewe my as ek nie sê dit is elke minuut van die dag die moeite werd nie.

Die leuens, die kwaadsprekers, die vyande wat oprys, hulle wat my eerder sal doodmaak om my stil te maak, hulle wie vol jaloesie en hebsug is, hulle wie sê,

“Net omdat ek nie hierdie GOD van my verlossing kan hoor soos jy nie (Elisheva), gooi ek net hierdie woorde terug na jou toe omdat ek nie Heilig kan wandel nie, omdat my hande in sonde gedoop is, omdat ek swig voor versoeking. Wie is jy wat sê jy kan nie?

Daarom haat ek jou met ‘n haat omdat jy wys hoe vuil ek regtig is. Ek haat jou met ‘n haat – en ek vervloek jou daagliks – waar ek jou eenmaal vriend genoem het omdat jy my die pad na Heiligheid gewys het en omdat jy my die pad na die waarheid gewys het. Maar nou haat ek jou, jou ‘Ringmaiden’, omdat jy my ‘n Lig vanuit die Hemel wys. Jy lei my na ‘n nuwe verhouding met YAHUSHUA MASHIACH. Maar omdat ek die duisternis verkies – want die lig verblind my oë – haat ek jou.

Los my uit en laat my in duisternis lewe (1 Johannes 3:19). Los my uit Amightywind Bediening. Ek wil nie my sondes sien nie. Los my uit. Ja, ek het op die regte pad begin. Ja, ek het probeer om sonde te los. Ja, ek het probeer lewe vir hierdie YAHUSHUA ha MASHIACH. Maar dit is te moeilik om HOM te volg. Los my uit. Ek wil my sonde hê. Ek brandmerk jou as ‘n leuenaar. Jy kan nie ‘n Profeet wees nie, want ek is nie een nie. Jy kan nie Heilig wees nie. Hoe kan hierdie God binne-in jou leef? Ek brandmerk jou as ‘n leuenaar, anders sal ek moet erken dat ek die leuenaar is. Ek wys my vinger na jou toe en sê, ‘jy moet ‘n sondaar wees, jy moet net so vuil wees soos ek’. Ek probeer jou oordeel volgens my eie standaarde en ek gee nie om wat jou God sê nie.

So los my uit, Amightywind Bediening. Ek wil nie hoor dat ek ongelyk gebonde is nie. In plaas daarvan gaan ek jou Bediening brandmerk as ‘n bose grap. Ek gaan nie bekommerd wees om voor YAHUVEH te staan nie, want HY is vol genade en vol liefde. Weg van my Amightywind Bediening, ek wil nie hoor dat ek in Heiligheid moet lewe nie. Ek haat jou Elisheva. Ek vervloek jou naam elke dag meer. Ek skaar my by die vyand wie elke dag saamspan om jou lewe te neem. O maar ek noem myself nogsteeds ‘n Christen. Wie kan sê ek is nie? Want ek weet wie Jesus Christus is. Ek weet watter prys HY op Golgota betaal het. En kyk, dit is al wat dit kos. Dit maak nie saak of ek Heilig is nie. Dit maak nie saak of ek lewe om te sondig nie. Dit maak nie saak dat ek jou en al die waarhede in hierdie Bediening bestraf nie, ek behoort nogsteeds aan HOM.

So, weg van my Amightywind Bediening, ek wil geen deel meer hê aan jou salwing nie. Ek het my hand aan die ploeg geslaan en ek het probeer, maar ek wil nie meer deel hiervan hê nie. Waar ek jou eens as ‘n vriendin omhels het, waar ek jou as familie omhels het, ek het selfs jou Bediening ondersteun – dit maak nie saak hoe hard jy geskree het en sê, ‘hierdie Bediening behoort nie aan my nie maar dit behoort aan die Hemel’, het ek net geglimlag en ek het gesê, ‘dit is steeds jou Bediening’. En ek het selfs finansieel saad geplant. Ek het gedink ek mag ‘n paar seëninge koop as ek gaaf was met jou. Maar nie meer nie, nie meer nie, dit is nie die moeite werd nie.

Ek sien hoe geseënd die ander rondom my is en ek word kwaad en ek skud my vuis. Ek sien hoe die getroues, die heiliges, die gehoorsames, die berouvolles wie die pad van Heiligheid loop, jou omhels en ek is jaloers oor daardie liefde. Ek is jaloers omdat ek nie het wat jy het nie. En ek haat jou en ek haat wat hierdie Bediening verkondig, want dit het die lig op my duisternis geskyn. En ek wil net wegkruip – wetende dat ek nie deel van YAHUSHUA se Bruid is nie want die vereistes is ver te hoog. En diep in my siel weet ek dat ek deur die Groot Verdrukking sal gaan en die prys wat ek sal moet betaal, omdat ek weier om vandag na jou te luister.

Daarom weet ek in my hart dat die Waarheid uitkom – maar ek wil geen deel hê aan daardie waarheid nie want ek kan nie die pad loop wat jy loop nie, die pad wat YAHUSHUA wil hê ek moet loop nie. Ek sal te veel moet prysgee. Ek sal moet erken dat ek verkeerd is en jy is reg en die GOD van Verlossing praat waarlik deur jou mond. Ek wil dit nie erken nie, want as ek doen – en ek hou op om jou te haat – want as ek doen, is dit klaar met my. Ek kon nie meer verdra om na myself in die spieël te kyk nie – om te erken dat jy ryk is in geloof en ek is arm.

Daarom sal ek aanhou om jou te haat. Ek sal aanhou om hierdie ‘Ringmaiden’ te vervloek. Ek sal aanhou om almal te vervloek wat die Waarheid volg, want ek verkies om in my leuen te lewe tot die dag wat ek sterf.

Los my dus alleen, jou ‘Ringmaiden’. Los my alleen, YAHUSHUA. Ek verkies om aan U te dink as net ‘n God van liefde – nie as die EEN wie daardie vyeboom vervloek het wat nie vir U vrugte gedra het nie. Los my alleen en laat my ore doof bly. Los my alleen en laat my oë blind bly. Los my alleen en laat ek vervloek en laster en lieg en ek beskinder jou einste naam Elisheva Eliyahu [praat skadelike onwaarhede en skinder]. En ek bly by jou vyande en ek veg saam met hulle [teen jou] want ten minste aanvaar hulle my vir wie ek is.

So, los my alleen Amightywind Bediening, ek wil nie langer my sonde sien nie. Ek verkies om die Bybel te glo soos wat ek glo. Ek weet in my hart watter prys ek eendag sal moet betaal, maar dit is vandag die moeite werd. Want ek kan nog nie die Hemel sien nie. Ek kan nie vanuit die Hemel hoor soos jy doen nie en hierdie wêreld om my is al wat ek het. Daarom is dit so maklik om jou te haat Elisheva (Psalm 37:32). Ek het nog nie die woorde ‘gaan weg van MY jou bewerker van ongeregtigheid, EK het jou nooit geken nie’ gehoor nie (Mattheus 7:23). En ek weier om te glo dat YAHUSHUA dit vir my sal sê. Ek hou nie eers van die Naam wat jy HOM noem nie. Ek noem HOM Jesus Christus want as ek daardie Hebreeuse Naam moet erken, sal ek al my skandes moet erken.

Jy het my geestelike vleis gevoer (1 Korinthiërs 10:3), wel, nou spoeg ek dit terug in jou gesig, want dit is maklik om die melk te drink (1 Petrus 2:2, Hebreërs 5:12), maar so moeilik om daardie geestelike vleis te sluk. Gee my net die melk om te drink, ek kan dit glo. Gee my die God wat net sê, EK is slegs liefde, EK is genade. Moenie vir my van hierdie YAHUVEH van oordeel leer nie en dieselfde een wat my seën is dieselfde een wat my vervloek/bestraf nie. Los my net Amightywind Bediening. Moenie meer na my huis toe kom nie. Moenie met my eggenoot of my familie of my vriende praat nie, anders sal hulle my op die ou end verlaat en die regte sondaar wys wat binne-in opgesluit is. En dan sal hulle my verag en hulle sal my vervloek, as hulle uitvind dat jy die waarheid gepraat het en ek gelieg het. En wat sal dan my einde wees? ‘n Lewe van eensaamheid is al wat ek sal sien”.

[Elisheva se Taal verander en Deel 2 van die Woord volg]

Nou Elisheva, EK weet jy het gewonder wat op aarde het EK nou net gedoen. EK het jou ‘n nuwe Salwing gegee, MY Geliefde Een. Nou hoor jy die woorde van jou vyande. En EK spreek dit uit – sodat hulle sal weet dat EK jou selfs vertel wat hulle sê. Nie net dit nie, terwyl ander na hierdie woorde luister sal hulle besef hoekom die vyande hierdie leuens vertel.

So Elisheva, is dit die prys werd om vervolg te word terwille van MY Naam? Want nou hoor jy nie net die Woorde uit die Hemel nie, nou ken jy die woorde wat opgesluit is in jou vyande se harte en siele – hulle wie jy eens jou vriende, jou familie genoem het, hulle wie jy eens jou dogter en seun genoem het. Niks is verborge nie MY dogter, want vandag het EK vir jou ‘n nuwe Salwing gegee.

Hulle wie MY waarlik volg en aanbid, hulle wie se name geskryf is in die LAM se Boek van die Lewe sal sê, “Ek wil die waarheid volg wat die pad verlig. Ek is vasberade om YAHUSHUA ha MASHIACH te volg. Ek is vasberade om nie terug te kyk nie. Ek sal nie soos ‘n Lot se vrou wees nie (Gen 19:15-26).” Hierdie wêreld is vol van Lot se vrouens. Die kerke loop oor van hulle, maar Elisheva, hulle sal kom en hulle sal gaan. Maar aan die einde sal EK die gees in hulle openbaar.

En nou sal hierdie Profetiese boodskap weer in ander tale vertaal word. Sommige sal ween en hulle gesigte in skaamte bedek en weer teenoor MY bely en jou die gees in hulle laat ken wat EK gewys het. En hulle sal alles doen wat hulle kan om te bewys “ek is saam met jou in hierdie Bediening, ek sal hierdie Waarhede uitspreek”.

En EK sal hulle wat dit gedoen het, vergewe en EK sal hulle hand weer salf om aan die ploeg te slaan – as hulle maar net wil erken, “ek het nou gesondig” en besef EK IS nie ‘n aannemer van persone nie (Hand 10:34). EK beloon diegene wie ywerig na MY soek.

EK is die ALEPH en die TAV. Hou aan om dit aan almal te proklameer – want daar is geen MASHIACH, daar is geen HERE, daar is geen VERLOSSER wat red (behalwe) EK, YAHUSHUA ha MASHIACH nie, die Eniggebore SEUN van YAHUVEH en daar is geen weg na die Hemel se hekke behalwe deur MY Bloed en MY Naam nie.

So, hou aan om dit uit te spreek, Amightywind Bediening. ‘n Heilige Bruid, kom sluit aan by hulle en word een. Diegene wie van ver af lees het julself nog nie eers voorgestel aan hulle wie in hierdie Bediening arbei nie, maar dit is nou tyd op uit te kom. Laat hulle weet julle is nog al die tyd daar sodat hulle nie alleen voel nie.

EK verkondig ‘n spesiale seën vanaf die Hemel aan elkeen – wanneer julle die heilige Profesieë lees en julle skryf en julle sê, “Ek ontvang hulle” –het julle ‘n seën in bewaring op maniere wat julle nie verstaan nie, deur net hierdie bemoediging vir hulle te gee.

Hierdie is die seën wat EK vandag vir jou het Elisheva toe jy wakker geword het en nie geweet het nie -MY lief- dat EK weereens sou spreek nie. Maar skryf dit neer en teken dit aan want jy het van die Hemel gehoor.

So, terwyl EK vir jou ‘n woord van bestraffing vir ‘n ander een gee en jy treur. En jy rou wanneer jy nog een sien wat val. Haal jou oë van hulle af en rig jou oë op hulle wie sterk staan. En alhoewel hulle by tye deur die vyand platgeslaan word, roep hulle MY Naam aan en deur MY Bloed rig EK hulle weer op.

Dit is hulle wie vir die Waarhede veg wat EK deur hierdie Bediening vrystel – want wat hierdie Bediening verkondig is slegs dit wat EK lank gelede in MY Heilige Woord opgeteken het, opgesluit in die Ou Geskrifte. Dit is hulle wie jou omhels en jou liefhet want hulle weet dat EK binne-in jou is, want hulle weet EK spreek voort uit jou, want hulle merk die RUACH ha KODEDSH in jou.

EK praat nou nie net met jou nie, maar EK praat met elkeen wie langs jou bedien. O hoe groot, hoe groot, hoe groot, hoe groot sal julle seëninge wees. Hou net aan, hou aan om MY te volg. En dieselfde belonings wat EK opgegaar het vir MY ”Ringmaiden” en al die getroue Bruid, sal julle ook met julle eie oë sien – die belonings aan hulle wie MY volg en getrou is aan MY. Julle YAHUSHUA, julle MASHIACH sal julle nooit begewe of verlaat nie. So, haal julle oë af van dié wat geval het en hou julle oë op hulle wat MY in gehoorsaamheid en in lojaliteit en in opregtheid volg en MY waarlik liefhet.

[Einde van Woord]


Gegee aan hierdie Kind, Vegter, Bruid van YAHUSHUA ons MASHIACH

10 Julie 2009

Indien hierdie Profesie vir jou ‘n seën was, e-pos my asseblief en laat my weet.

* * * * * * *

Droom 9 Julie 2009

Uitnodiging na die Hemel se Partytjie

Ons was saam in ‘n vertrek en ek (Elisheva) was in ‘n rooi stoel, daar was nie baie van ons nie net miskien ‘n handvol van ons en daar gaan ‘n groot partytjie, ‘n groot feesviering wees en almal was baie opgewonde. Al die mense in die vertrek het geweet dat hulle sou gaan behalwe vir een man en hy was hartseer. Die een man het gesê, “ek sal nie gaan nie. Ek moet hier bly en werk. Ek is nie waardig om na hierdie partytjie toe te gaan nie. Ek wag vir my volgende oproep.” Ek was die een wat vir die ander in die vertrek gesê het dat hulle na die partytjie toe gaan. Ek het na hierdie man gekyk en gesê, “Maar jy gaan na die partytjie toe kom. Jy is genooi,” en hy het weer gesê, “Nee ek is nie waardig om te gaan nie.” Die res van die mense het gesê, “Bewys dit, bewys dit Elisheva dat hy na die partytjie toe kom. Slaan jou hande saam en klap 3 maal.”

My hande het op die armleunings van die stoel gerus en ek het gesê, “Julle weet ek wil dit nie doen nie,” maar die mense het aangehou om vir my te sê om my hande 3 maal te klap en hulle het gesê, “YAHUSHUA wil hê jy moet dit doen.” Ek het gesê, “Die Salwing is so sterk.” Toe het ek gekyk na die hartseer gesig van hierdie een man en hy het begin hoop kry in sy oë dat ek my hande 3 maal sou klap. Toe het ek my hande gevat en ek het my palms bymekaar gebring. Toe hoor ek YAHUSHUA sê vir my, “Klap jou hande 3 maal.” Ek het toe my hande 3 maal baie vinnig geklap en die een man het ‘n breë glimlag gekry en almal het gejuig en YAHUSHUA geprys want ons almal het toe geweet ons gaan vertrek vir die partytjie en ons gaan nie hierdie een man agterlaat nie.
Profesie 67, "Daar Gaan Meteoriete Kom Wat Verwoesting Sal Saai, Bid Sodat Die Oordeel Uitgestel Sal Word!"


Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Elisheva Eliyahu
19 Desember 2002


Vroeër die middag het my seun my vertel dat hy 'n droom gehad het van meteore wat sekere State getref het. Die HERE YAHUSHUA wil hê dat ek my seun, Profetiese Seun Elia "Elijah" moet noem. Ek moet dit duidelik stel en verduidelik, omdat hy ook in die droom is. Daar is vir Profetiese Seun Elia vertel dat hy die droom moes neerskryf, sodat ons mense kon waarksu en dat hulle kan bid dat die Oordeel uitgestel moet word, in die naam van YAHUSHUA. Dat hulle vir GENADE en meer tyd kan uitroep,om die verlore siele in Amerika en die wêreld te kan bereik. My seun het die woorde van haat en vervolging, wat deur mense teen my toegespreek was, op ander webwerwe gesien. Hy wil nie op dieselfde wyse behandel word as wat ek behandel word nie. Sou jy graag wou?

Daarom het hy nie die droom neergeskryf nie. Ek sê toe, "YAHUVEH, dit was U wat die droom aan hom gegee het, nie ek nie. So ek sal hom nie kan dwing om dit te doen nie." Daarna het ek en my man weer gaan lê, omdat ons baie moeg was. Ek het toe die onderstaande droom gehad. Wat nog meer interessant was, was dat ek dieselfde droom as my seun gehad het. Ek het wakker geword en my man daarvan vertel, sodat ek nie dit vergeet nie. Ek het die volgende gesê, "Skat, ek het 'n droom gehad. Moet asseblief nie dat ek daarvan vergeet nie?" Hy het gesê, "Goed, dis reg.", en wag toe dat ek moet begin vertel van die droom. Net toe ek begin praat, het ek weer aan die slaap geraak en van dieselfde droom, wat ek voorheen gehad het, begin droom. Die droom het sommer ook begin waar dit die vorige keer opgehou het!

Wanneer YAHUVEH eenkeer in 'n droom praat moet ons dit toets. Maar wanneer HY TWEEKEER praat, nadat jy uit 'n droom wakker geword het, weer aan die slaap geraak het, en met dieselfde droom aangegaan het, dan moet jy EERDER WAKKER WORD EN OPLET WAT HY WIL SÊ! Ek weet dat ek weer as 'n valse profeet deur my vyande gebrandmerk sal word, en dat my naam weer sleggemaak sal word deur diegene wie hulself Heilig noem en die massas om die bos lei. Hulle is Fariseërs en nie amper Profete nie. Ek weet dat ek die vervolging as blydskap moet sien, maar ek moet erken dat ek nog steeds nie die slegsê van mense, en bedreigings kan sien as BLYDSKAP nie. Dit maak seer, en wanneer jy my sny, bloei ek net soos enige ander een. Ek het nog nooit 'n maand soos Desember 2002 gehad nie. Dit het begin op 1 Desember 2002, die eerste dag van Chanukah, met Profesie 65, "VLUG UIT DIE KERKE VAN BABILON!". Op 8 Desember was daar 'n profetiese waarskuwings droom, genaamd, "STERRE EN MISSIELE WAT ONTPLOF". Terwyl hierdie droom op band opgeneem was, het 'n nuwe profesie 66 na vore gekom, "YAHUSHUA kom nie vir die kerk nie, maar vir SY BRUID!"

Ek het meer e-pos terugvoer van hierdie twee profesieë ontvang, as van enige ander profesie ooit tevore. Al die e-pos boodskappe het my aangemoedig. In sommige boodskappe het die mense gebid vir seëninge, omdat ek net die waarheid voortspreek. Mense het ook briewe met die pos gestuur, waarin hulle net "Dankie!" sê. YAHUSHUA het geweet dat daar mondelingse aanvalle agter my rug sou wees, en sommiges het dit wel gedoen. Eerstens het YAHUSHUA SY troepe gestuur om my aan te moedig en vir my te profeseer dat ek moet aanhou om SY waarhede voort te spreek en nie 'n kompromie moet aangaan nie, en ook nie toelaat dat die duiwel my ontmoedig nie. Dankie vir almal van julle wat hierdie werk van YAHUVEH en YAHUSHUA ondersteun, en diegene wie die tyd geneem het om hierdie handgemaakte Diensmaagd van YAHUVEH en YAHUSHUA aan te moedig. Ek het selfs 'n profetiese boodskap van 'n profeet in Mexico gekry. Sy naam is Samuel. Die eerste keer wat ons gepraat het, het hy onder die salwing van YAHUVEH gesê, "Jy sal weet dat die vervolging die moeite werd sal wees. Wag totdat jy die verrassings en belonings in die Hemel gaan sien."

As julle wonder hoekom die werk by ons ministerie webwerf uitgestel was, en hoekom dit so stil was. Dit was omdat ek my kop soos 'n skilpad weggesteek het as gevolg van die vervolgings wat so vol haat was. Hierdie vervolgings is van 'n ander webwerf wie hulleself WAARDIG noem, maar daar is niks WAARDIGS IN DIE NAAM VN HULLE WEBWERF, OF IN DIE MENSE WAT HIERDIE MINISTERIE AANVAL EN ALMAL WAT SAAMSTAAN MET AL HIERDIE LEUENS NIE. Hulle webwerf moet eerder "UNWORTHYNEWS.com" wees, in plaas van "WORTHYNEWS.com". OORDEEL sal kom na die Fariseërs, wat met 'n vorm van goddelikheid hierheen kom, maar met geen GODDELIKHEID binne in nie. In plaas daarvan dat hulle luister na die profetiese drome en profesieë, is hulle meer gepla om die vrou, wat die boodskappe vanaf die Hemel stuur, aan te val. Ag wat. Hierdie skilpad sal weer uit haar dop kom, gereed vir die aanvalle wat nog moet kom. Hieronder is die droom. Ek sal dit presies soos ek dit gedroom het, oor vertel. Daar is 'n paar dinge wat ek sal moet verduidelik, omdat dit 'n persoonlike saak vir my is.

---DROOM---

Verwoestende Meteoriete Gaan Kom Na Die State, Bid Dat Die Oordeel Uitgestel Sal Word!

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

Ek het 'n lys van telefoon nommers gevind met 'n nommer daarop van iemand wat eens op 'n tyd my vriendin was. Haar naam is Shoshanah. Ek het haar nommer op 'n lysie gevind. Ek het haar jare gelede gebel, omdat ek weet dat sy 'n Christen was wat 'n Messiaanse Jood geword het en ander nou leer wie JESUS is, en SY Joodse naam YAHUSHUA gebruik. In die droom het ek geweet dat Shoshanah nie langer 'n vriendin en 'n suster is nie, omdat sy 'n Ortodokse Jood geword het, wat begin het om ander mense, op 'n groot webwerf te leer dat Jode nie YAHUSHUA (Jesus Christus) as die Messias hoef te aanvaar nie, en dat hulle net die wette van die "Torah" hoef te gehoorsaam en dan gered sal word! Dit is 'n vrou wie ek gerespekteer het as 'n profeet en geestelike leier, wat siele na YAHUSHUA gelei het. Kyk hoe ver het sy nou geval. Dit is een ding om soos die Ortodokse Jode te glo, maar om jou webwerf steeds 'n Messiaanse Joodse webwerf te noem en alle leuens vir mense te leer, is godslastering! Ek het vir jare nie aan hierdie vrou gedink nie, en nou is sy in my droom. (Neem kennis: Ons het net onlangs die lys met haar telefoonnommer daarop, verloor.)

Ek het haar telefoonnommer gevind en my geliefde man vertel dat ek haar dadelik moet bel en haar waarsku van die meteoriete wat gaan kom. Ek het haar foon nommer gelui en 'n ander vrou het geantwoord en gesê dat Shoshanah nie daar was nie. Sy moes al terug gewees het, maar hulle weet nie waar sy is nie. Ek het toe gesê, "Dit is Apostel Elisabeth Sherrie Elijah wat praat". Sy ken my as Sherrie. Ek vra toe dat die vrou net my telefoonnommer moet neerskryf. Sy skryf dit toe neer. (Dit is ook presies die telefoonnommer wat ek nou het). Die vrou het 'n hoë stem toon gehad. Sy was eintlik besig om te eet, maar sy wou toe sommer saam met my bid.

Ek het saam met haar begin bid in Hemelse Tale wat aan my gegee was. 'n Boodskap het na vore gekom en sy het ook in tale gebid. Ek moes waarsku van die Verwoestende Meteoriete wat aan die kom is. Daar is ook 'n mandaat aan my gegee om die troepe op die muur bymekaar te maak. Ek moes bid en tussenbeide tree en vir meer tyd vra om nog verlore siele te bereik. Ek het gevra vir nog mense wat tussenbeide sou kon tree en vir YAHUVEH te bid sodat SY Oordeel uitegestel moes word!

Ek het haar gewaarsku van die Staat waarin sy bly, Georgia, die ander State was gewees, Louisiana, Dallas, Texas, St. Louis, Missouri, Indiana, California en New York. Ek weet dat die verwoestende meteoriete nie net na hierdie State sal kom nie, maar dit is die State wt in my droom gegee was. Hierdie verwoesting sal wêreldwyd wees, omdat YAHUVEH baie kwaad is. Maar SY kinders, wie YAHUVEH en YAHUSHUA eerste in hul lewe plaas en ook aanbid en gehoorsaam is, hulle huise sal gespaar word.

Daar sal meteoriete kom wat hierdie wêreld nog nooit gesien het nie, met 'n massa verwoesting en menigdes sal doodgaan. Die vrou het harder begin bid. YAHUVEH het toe gesê, "EK gee aan jou dieselfde profetiese waarskuwing wat EK aan jou seun, Profetiese Seun Elia, gegee het. Maar hy het dit nie ernstig opgeneem nie. EK bevestig dit nou weer deur jou, omdat EK weet dat jy MY mense sal WAARSKU en sy droom sal neerskryf. Oordeel is alreeds uitgestel. Dit sal nie gestop word nie, maar dit kan uitgestel word as MY mense tussenbeide tree en bid op 'n magtige manier!"

Ek het in 'n visioen in my droom gesien hoe groot klippe en rotse uit die lug begin val! Vure het op dieselfde tyd uitgebreek. Ek het haar vertel dat ons die mense moet waarsku. Ek het haar vertel dat daar profetiese waarksuwings van groot aardbewings, storms, missiele, biologiese oorlogvoering, kern oorlog, plae en nou ook verwoestende meteoriete wat nog nooit gesien is nie, aan my gegee was.

Ek onthou hoedat sy in die droom vir my gesê het dat sy my sou help en saam met ons sou toer om die mense te waarsku! Terwyl ons in die droom gepraat het, het ek gekruisde bene op 'n bank gesit en my een been vinnig gewieg. My geliefde man het langs my gestaan en na my gekyk. Hy wou ook met haar praat nadat ek geprofeseer het. Dit het nie saak gemaak of ek die vrou se naam ken nie, maar ek het wel die HEILIGE GEES in haar herken! Ek het toe die gesprek in die droom beeïndig, omdat ek agter gekom het dat my man en ek nog glad nie daardie dag geët het nie. Ons moes seker gevas het. Daar was ook 'n skerp pyn in my been gewees.

---EINDE VAN DIE DROOM---

Ek het wakker geword en was toe honger gewees. Daar was ook 'n skerp pyn in my regterbeen, en my man het gebid vir die pyn in my been, daarna het dit verdwyn. Ek moet eers 'n paar dinge verduidelik wat ek nie eintlik wil sê nie. Shoshanah is vir jare al nie meer my vriendin nie. Ek kan haar nie eers meer Suster noem nie, omdat sy nou van 'n Messiaanse Joodse ministerie is en aan die Jode vertel dat hulle maar slegs net die "Torah" moet hou, sodat hulle siele gered kan word! Ek weet hoekom sy nie daar was in die droom nie, hoekom hulle haar terug verwag het en sy nie opgedaag het nie. Ek het ook verwag dat sy sou terugkom en YAHUSHUA dien en die Jode en nie-Jode sou leer dat daar geen ander pad na die Hemel is, behalwe deur die geskenk wat YAHUVEH aan ons by Golgota gegee het, en dit is YAHUVEH se Enig Gebore Seun YAHUSHUA, wie ons sonde offer is. Sover ek weet het sy dit nie in die regte lewe gedoen nie. Die enigste rede hoekom ek haar naam aan julle vertel het, was omdat dit in die droom genoem was.

Ek ken nie die naam van die vrou met die hoë stem toon nie. Ook weet ek niks van haar af nie, behalwe dat ek die salwing van YAHUVEH herken het. Sy was besig om te eet toe ek gebel het, dit was omdat sy die woord van YAHUVEH geëet het. Sy was besig om op vleis gevoed te word. Sy was by Shoshanah se huis, so ek weet dat sy in Georgia bly. Ek was gestuur om die State van Georgia en Louisiana eerste te waarsku! In my droom het my geliefde man, Apostel Nikomia by my gestaan en geluister. In realiteit is ons altyd 24 uur 'n dag bymekaar. Ons is 'n gebalanseerde, gesalfde span. Ek weet nie hoekom ek my been so vinnig gewieg het nie, en hoekom my been gepyn het nie. Ek weet ook nie hoekom ons gevas het nie. Beide my man en ek voel die noodsaaklikheid om te spreek van gevaarlike tye wat nog gaan kom, en ons soek nou vir YAHUVEH sodat ons kan weet hoe om voor te berei vir die komende jaar. Terwyl ek hierdie boodskap geskryf het, het die salwing oor my gekom en daarna het Profesie 67 na vore gekom! Weereens het die droom en die profesie op dieselfde tyd gekom.

Ek wil almal van julle bedank, wie hierdie profesieë en waarskuwings ernstig opneem en dit na ander ministeries stuur, en dit ook in julle e-pos lyste insluit. Julle sal aan dieselfde belonings van ons deel, wanneer hierdie mense gespaar en gewaarsku word. Ons is soos 'n GOUE ketting, elke skakel het 'n ander een nodig. Ek wil graag vir dominee Carolu bedank vir die waarskuwings in haar e-pos boodskappe. Ek het vir haar teruggeskryf, maar ek dink nie dat sy my e-pos gekry het nie. Carolu en almal wat saam met my werk om mense te kry wat tussenbeide sal tree as gebeds stryders en wat sal waarsku soos in Esegiël 3:17-21. Julle sal deel hê in dieselfde belonings in die Hemel, omdat julle gehoorsaam is aan YAHUVEH en julle SY stem hoor deur hierdie profetiese waarskuwings.

Ek wil almal van julle bedank, wie vir Jim Bramlett geskryf het en gevra het om Profesie 66 te pos. (YAHUSHUA kom nie vir die kerk nie, maar vir SY BRUID!). So baie van julle het sy e-pos gebombardeer, en ek het uitgevind hoekom YAHUVEH sy naam in daardie profesie ingesluit het. Dit het my geskok, terwyl 'n nuwe baba in Christus vir my die onderste gedeelte geskryf het. Ek weet ook nie of die profesie op die "Five doves" webwerf gepos was nie. Ek treur, omdat Jim uitsien na die wederkoms, maar hy glo nie in die vinnig komende Bruidegom wat YAHUSHUA is nie, hy glo nie in die Seun van YAHUVEH nie. Ek wonder wat die lesers van die "Five doves" webwerf sal sê, wanneer hulle dit uitvind? Vir wie het YAHUSHUA gebid, as HY ook die Vader was? Ek wonder of Jim dink dat YAHUSHUA met homself gepraat het, veral met SY laaste woorde, "Vader, hoekom het U MY verlaat?"

Elisabeth en Nikomia

* * * * * * *

Dit is wat Jim gesê het, nadat ek vir hom e-pos gestuur het. Dit lyk of hy teen die Drie-eenheid ingaan.

Broer Ivan,

Baie dankie, maar enige een kan op die "Fives Doves" webwerf iets pos. Ek glo dat dit deur die een gepos moet word aan wie dit gegee was.

So terloops, YAHUVEH is nie die Vader en YAHUSHUA die Seun nie. YAHUVEH is die naam van God in die ou Testament, wie waarlik die die Seun is wat die woord van God is.

Jim

* * * * * * *

My seun se droom het vinnig gekom, op die 19de Desember 2002.

My seun het my vertel dat hy jare gelede hierdie droom gehad het, sonder die name van die State. Ek het dieselfde droom gehad, waar ek dan wakker word en praat en weer aan die slaap raak en met dieselfde droom aangaan! Waarsku asseblief julle geliefdes dat hulle vandag YAHUSHUA as hulle MESSIAS moet aanvaar! Waarsku hulle dat hulle moet Heilig lewe, soos YAHUVEH ons beveel om te lewe. Waarsku hulle dat hulle sal moet berou en wegdraai van hulle sondes voordat dit te laat is! Waarsku hulle dat hulle YAHUVEH moet vrees en liefhê en YAHUVEH en YAHUSHUA eerste in hulle lewe moet plaas!

Profetiese Seun Elia se droom…

Ek het ons ou swembad gesien in 'n huis waarin ons gebly het. (Dit was in Indiana gewees en die swembad het gelek en ons het dit so 3 of 4 jaar gelede uitgereek.) Daarna het ek groot meteoriete gesien wat rondom ons val! Ek het meteoriete gesien wat New York, St. Louis Missouri, Dallas Texas, and California vernietig het.

Einde van die droom.

(Die rede hoekom YAHUVEH die swembad vir my seun gewys het, was omdat dit 3 of 4 jaar gelede uitgebreek was. Die Oordeel van die meteoriete is dan ook al vir so lank uitgestel, as gevolg van die gebede van die regverdiges.)

* * * * * * *

Profesie 67

"Daar Gaan Meteoriete Kom Wat Verwoesting Sal Saai, Bid Sodat Die Oordeel Uitgestel Sal Word!"

Profesie gegee aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
19 Desember 2002 8:00 namiddag.

EK, YAHUVEH gaan oorlog verklaar vanuit die Hemel met groot Meteoriete van Massa Verwoesting.

EK, YAHUVEH gaan die meteoriete vrylaat soos stortreën, soos julle nog nooit gesien het nie. Net soos dit vertel is in die boek van Openbaring. Geen wapen van julle oorloë sal instaat wees om dit te vernietig nie!

EK, YAHUVEH verklaar OORLOG op die aarde, vir sy sonde, OMVANGRYKE VERWOESTENDE METEORIETE gaan kom. Slegs Heilige gebede sal dit uitstel! Oordeel kan nie gestop word nie, maar dit kan uitgestel word. Soos julle jul missiele vanaf die aarde vuur, so sal EK MY missiele vanuit die Hemel vuur. Wie kan teen YAHUVEH baklei en wen?

Selfs die heidene in ander nasies, vir wie julle kwaad is, hou by hulle wette van die god wie hulle dien. Amerika, wie is julle God wie julle dien en vertrou? Amerika, wat sal dit neem om te berou vir die egbreek en verraad wat julle teen YAHUVEH gepleeg het. Die EEN wie julle nasie apart geplaas het en julle geseën het omdat julle 'n vriend vir Israel was en haar beskerm het. Amerika, die dag wanneer julle 'n hand teen Israel lig, dit is die dag wanneer EK MY hand van seëninge en beskerming sal wegvat van Amerika.

Julle sê ander nasies hou daarvan om oorlog te maak, maar wat is julle Amerika? Dink julle nie EK hoor die geskreeu van die onskuldiges wat afgemaai en doodgemaak is in oorloë wat nie deur mense gemaak is nie? EK vermaan en wys nie net Amerika tereg nie, maar alle ander nasies wat deelgeneem het in oorloë wat nie MY wil was nie. EK wil hierdie wêreld vra, dink julle nie EK hoor nie die gekerm van die babas wat in die moeders se baarmoeders gemartel word nie, omdat die ma's net aan hulle eie selfsugtigheid dink, aan hulle eie lewens en nie aan die van die ongebore baba s'n nie. Dink julle dat EK een lewe belangriker ag as 'n ander? Julle wette beskerm lankal nie meer die onskuldiges nie, maar die skuldiges.

Julle mensgemaakte wette probeer nou om julle GOD GEGEWE vryheid weg te vat wat EK vir Amerika gegee het. Julle noem dit nou "Home Security". Daar is geen sekuriteit wanneer mense soos kriminele behandel word nie, wanneer hulle sonder bewyse ge-arresteer word nie, wanneer hulle skuldig bevind word en vervolg word sonder 'n verhoor of 'n jurie van hulle eie edelmanne. Dele van die wêreld is alreeds besig om dit te doen. Amerika julle skud julle koppe en julle vingers, maar nou skryf julle wette om dieselfde te doen? Wat is die prys van Privaatheid? Wat is die Prys van vryheid om te Aanbid? Vra vir Israel daardie vraag, omdat sy 'n groot prys betaal, asook die Christene regoor die wêreld.

Wanneer sal hierdie wêreld begin omgee oor wat in die geheim gedoen word deur ander in die Politiek? Daar is vyande van YAHUVEH wat hul harte uitpraat en die Amerikaners se vryheid wil verdedig ("ACLU"), maar omdat hulle ook vyande is van die EVANGELIE, ignoreer julle hulle, wanneer hulle julle probeer oorreed om besorgd te wees oor julle vryheid en privaatheid wat van julle weggeneem word. Onthou julle toe EK gewaarsku het dat wanneer die Vryheid van spraak van een persoon weggeneem word, dit van almal sal weggeneem word. EK het dit in 'n ander profesie genoem, wat deur hierdie handgemaakte Diensmaagd gespreek was.

EK, YAHUVEH sê vir julle, julle sal mekaar nie langer op die naam ken nie, maar deur die salwing van die RUACH HA KODESH, MY HEILIGE GEES! EK beveel julle om saam te span, saam met diegene wat julle vreemdelinge noem, EK span julle saam om mekaar te ondersteun, omdat julle nie mekaar sal herken op julle aardse name nie, maar deur MY SALWING! Julle sal reis saam met MY gesalfdes, en die een se benodighede sal almal se benodighede wees, en julle sal deel wat julle het met mekaar, terwyl EK, YAHUVEH julle seën.

Verwoestende Meteoriete gaan kom, net soos EK, YAHUVEH MY dogter Elisabeth se seun, wie ook Profetiese Seun Elia genoem word, vertel het. Hy wou nie die waarskuwing gee nie, en nou spreek EK dit weer voort deur MY dogter. Waarsku die mense dat slegs die magtige toetrede van gebed die Oordeel van Amerika en hierdie wêreld sal UITSTEL. Oorlog vanuit die Hemel, groot Meteoriete gaan vrygelaat word, en geen wapen van oorlogvoering sal instaat wees om dit te stop nie! Slegs gebedsvergters sal MY Oordeel uitstel, terwyl hulle uitroep vir GENADE op hierdie land wat geen genade verdien nie! EK het geprofeseer dat die storms en aardbewings sou kom, en hulle het! Wat moet EK doen voordat mense sal besef dat EK Profete en Apostels waarsku om die mense te vertel om te berou, voordat EK die Oordeel stuur!

MY troepe wat gesalf is deur die Hemel, sal nie bekommerd wees met mekaar se name nie, omdat hulle die HEILIGE GEES binne in MY kinders sal herken. Julle sal saam vergader in MY Naam en in Heiligheid en Waarheid loop in MY gestalte, en sy aan sy beweeg, waar julle saam sal reis met een doel, en dit is om mense te WAARSKU dat MY Oordeel vinnig nader kom! In die jaar 2003 sal MY gesalfde, weggesteekte mense uit hulle skuilings kom en saam met MY dogter hierdie dinge voortspreek, en bid vir die UITSTEL VAN MY OORDEEL, en as genoeg mense berou sal EK MY hand van OORDEEL terughou tot 'n ander keer.

Julle nasies wat wapens bou en dit fyn instel sodat julle mekaar se missiele kan afskiet, vra julleself dit, "Hoe kan ek myself verdedig teen 'n oorlog vanuit die Hemel", terwyl EK Meteoriete na die Aarde, insluitend Amerika gaan gooi. Meteoriete wat julle huise, besighede, stede gaan verpletter. Dit sal julle genoeg vertel van julle dwaasheid. EK, YAHUVEH sal julle 'n oorlog wys van ontsettende grote, as julle nie gaan berou en wegdraai vanaf julle slegte weë nie. Leef Heilig en wees Heilig en roep op MY Naam, in die Naam van MY Seun YAHUSHUA! Julle kan al die ongoddelike wette uitvaardig wat julle wil, maar EK, YAHUVEH IS DIE ENIGSTE WETGEWER en daar sal strawwe gevolge wees vir die wat hulleself MAKERS VAN DIE WET NOEM, terwyl hulle eintlik VERBREKERS VAN DIE WETTE IS! Julle vermaak MY, YAHUVEH nie; ook sal julle nie vermaak wees wanneer EK, YAHUVEH en MY Seun YAHUSHUA klaar is met julle nie!

Vir die van julle, wat dit waag om hierdie boodskappe, soos hierdie een wat EK voortstuur, te bespot, hou julle hande op en verdedig julleself teen die oneindige Skepper, die EEN wie genoem word, Die Antieke van Dae, EK het geen begin en geen einde nie, EK is die "ALEPH" en die "TAV". Julle wie julself Christene noem en nog steeds nie die weë van MY Seun YAHUSHUA volg nie, en nie die Heilige Tye waarneem nie.

Die van julle, wie julleself Christene noem, wie spog en sê, "Ek is nie 'n JOOD nie", en tog het EK gesê, julle is ingegraveer wanneer julle YAHUSHUA volg en aanvaar as MESSIAS. Waar julle HOM liefhet en YAHUVEH en YAHUSHUA eerste in julle lewe plaas en daarna streef om gehoorsaam aan ONS wette te wees, wetende dat julle iemand het wat sal tussenbeide tree, 'n Redder in MY Seun YAHUSHUA wanneer julle sonde doen, maar nie met opset die HEILIGE GEES laat treur nie en ook weet dat julle jul siel in gevaar stel wanneer julle sondig. Hoeveel van julle onthou dat julle almal jul eie redding met vrees en bewing sal moet uitwerk?

Die meerderheid van julle wie julleself Christene noem, is anti-semanties! Julle vermy die weë van die Hebreeuse mense, die "Torah", die "Tanakh", en maak net aanspraak op die Nuwe Testament. Julle wil slegs saamkom op 'n mensgemaakte Sabbat [Sondag], nie die ware Sabbat nie! Hoeveel Christene wil slegs die mensgemaakte heidense vakansiedae vier en die ware Hebreeuse HEILGE DAE vermy! Hoeveel van julle gebruik net die kerk om MY te paai, of as 'n mode parade of 'n skinder fees! Julle Christene besef nie dat die Pinkster nie meer in die meeste van julle kerke gevind word nie, omdat julle MY HEILIGE GEES laat treur het en die RUACH HA KODESH uitgejaag het!

Julle lees van die twaalf dissipels en julle haal aan uit die Joodse Skrifte, en julle maak aanspraak op die Bybel vir julle beloftes. Tog sny julle julleself af van alles wat Hebreeus is en julle spog dat julle nie Jode is nie. Julle waag dit om te spog hoe EK, YAHUVEH die natuurlike wingerstok afgesny het om julle nie-Jode in te plant, sodat die natuurlike wingerdstok suinig sal word. Tog verwerp julle die natuurlike wingerdstok en die dinge wat EK, YAHUVEH vir hulle geleer het. Julle wie julleself Christene noem het toegelaat dat Rome die dag verander wat EK apart gestel het, geseën en heilig gemaak het, en julle sê dat enige dag sal doen om 'n Sabbat genoem te word! EK het nie enige ander dag gekies nie. EK het op die Sewende Dag gerus[Vrydag Sononder to Saterdag Sononder]!

Hoekom studeer julle nie en wys julleself waardig nie? Julle weet wat die waarheid is, en tog het julle nie julle Pastore verantwoordelik gehou, sodat hulle die dag van samekoms sal terug verander na die ware Sabbat dag nie! As julle jul Pastore vertel het, "Julle sê vir ons die Bybel is die waarheid en tog volg julle nie die waarheid nie, ek sal nie deel wees van 'n samekoms wat nie in die waarheid loop nie!". Julle sal maar eerder die waarheid fluister en dit nie uitvoer nie. Geen Pastoor het tot dusver hierdie dogter waardeur EK hierdie boodskap spreek, gekontak nie, om dankie te sê of om haar aan te moedig dat sy hulle in YAHUSHUA se naam moet teregwys nie. MY kinders wie hierdie profetiese boodskappe van teregwysing na die Pastore neem, word verwerp en op die kop getik en dan word daar gesê, "Dankie, maar ons sal maar op dieselfde manier voortgaan". MY kinders is dan ongehoorsaam en sit in dieselfde kerke wat weier om van die WAARHEID te spreek en dinge op YAHUVEH se manier te doen, maar doen dit maar op 'n man of vrou se manier!

Hoekom spreek die kerke nie van HEILIGHEID of BEROU nie? Hoekom waarsku hulle nie dat die pad die Hemel baie nou is nie, en die pad na die hel baie breed is nie? Vra jouself, "Sal 'n boodskap van voorspoed, siele na die Hemel bring?" Vra jouself, "Hoekom verkondig die hoof ministeries van die wêreld nie 'n boodskap wat beledigend gaan wees aan sekere mense nie?" EK, YAHUVEH IS DIE WAARHEID, en wanneer MY SEUN YAHUSHUA die waarheid voortgespreek het aan die Fariseërs, was dit beledigend gewees! Wanneer MY dissipels die WAARHEID voortgespreek het aan die Fariseërs, was dit beledigend aan hulle gewees. Fariseërs met 'n vorm van goddelikheid, maar met geen GODDELIKHEID van binne nie! Vra jouself, "Hoekom moedig die pastore nie die mense aan om te bid teen goddelose wette wat nou 'n realiteit word nie!" Vra jouself, "Hoekom lei so baie pastore die skape na die wolwe se lêplekke!"

Christene, julle gaan weereens aan die Romeinse Ryk oorhandig word. Julle wie julself Christene noem, EK sal julle oordeel, omdat julle die wette van "Constantine" gevolg het, en nie die wette van YAHUVEH en YAHUSHUA nie! Christene, julle het heidense vakansiedae gevier, en nie YAHUVEH SE HEILIGE DAE NIE! Christene, EK sal julle oordeel, omdat julle sê, julle dien die KONING van KONINGS, die HERE van al die HERE, en julle sing liedjies van roem aan YAHUSHUA, en tog dring julle daarop aan om Hom JESUS te noem, terwyl die kennis alreeds aan julle vertel is! Dit doen julle nie langer meer in onkunde nie! YAHUSHUA het gesê, "In MY NAAM sal julle duiwels uitdryf." Dit is die naam van YAHUSHUA, omdat MY naam YAHUVEH is, JAH is ingesluit in daardie naam! Word YAHUVEH se naam in die woord JESUS gevind? Wat is MY Naam? Baie van julle ken MY op verskillende name, maar wat sê die heilige skrifte? Hou eerder op om net die Griekse vertalings te bestudeer, maar begin ook om die Hebreeuse en Aramese vertalings te bestudeer!

DIE NAAM
"Ons hulp is in die Naam van YAHUVEH wat hemel en aarde gemaak het."
Psalm 124:8

Julle wie julleself Christene noem, EK YAHUVEH sal julle beskuldig! Julle wie preek dat GOD, YAHUVEH en YAHUSHUA, Liefde is, en steeds dit nie wys of daarvolgens lewe nie! Julle dien die Koning van die JODE, maar tog vermy julle MY Joodse mense, wie julle bespot en belaster, en dan laat julle ook ander toe om dit te doen. Julle volg tog die waarhede van die hierdie ministerie in die geheim, maar steeds doen julle niks om dit te ondersteun nie. Julle doen niks om hierdie ministerie te verdedig nie. Julle herken die Stem van julle Hemelse Vader wat voortspreek, maar bly steeds stil terwyl hierdie Apostoliese handgemaakte Diensmaagd geterg en beskinder word, net omdat EK hierdie ministerie gebruik om te leer van die JOODSHEID van YAHUSHUA, wat julle JESUS CHRISTUS noem! Julle is die enigste godsdiens wat mense van julle eie godsdiens vermink, slaan, en probeer doodmaak! Julle sal dit nie in enige ander godsdiens kry nie.

Dit is die Oordeel wat EK besluit het en voortspreek deur MY Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah. Moenie kwaad word vir haar, omdat sy maar net die boodskapper is nie. Menigde noem hulleself Chrsitene, hulle het 'n vorm van goddelikheid, maar is steeds nie-Joodse Fariseërs! Julle wie die waarheid weet en weier om dit te aanvaar, julle noem julleself Christene? Julle het MY JOODSE mense, hulle Wette, hulle ware Heilige Dae en feeste verwerp, julle was weereens soos 'n Judas teenoor YAHUSHUA.

Julle waag dit om te dink dat julle beter is as Joodse mense en julle spog hoedat julle ingeënt was en die Jode afgesny was vir 'n seisoen, julle spog en sê die Jode is so onnosel, deur nie vir YAHUSHUA as die Messias te sien nie, die een wie julle JESUS noem. Julle moet eerder vir hulle bid, lief wees vir hulle en besef dat dit EK, YAHUVEH was wat hulle blind gemaak het vir 'n seisoen. Julle wie dit waag om te spog hoe EK die natuurlike wingerd afgesny het en julle ingeënt het deur die BLOED van YAHUSHUA, julle sal onder 'n vervloeking kom. Wat sê MY woord, wanneer julle die natuurlike wingerd bespot en tart, die ongelowige Joodse mense, wat nog nie die openbaring gehad het dat YAHUSHUA die MESSIAS is nie, in Grieks noem julle HOM JESUS. Sê MY woord nie dat wanneer EK besluit het om nie MY natuurlike wingerd te spaar nie, EK dan ook nie, diegene wat spot en tart en dink hulle is beter as die natuurlike wingerd, sal spaar nie?

Julle wie daarop aandring om "Constantine" te volg, luister na MY. Die eerste probeerslag wat gemaak was deur "Ha" Satan in die vorm van 'n Slang (Genesis 3:1-22) in die Tuin van Eden, was dodelik suksesvol. Satan het Eva om die bos gelei, en Eva het vir Adam laat sonde doen, deur hom te laat dink dat hulle niks daaruit sou kry om YAHUVEH se wette, die "Torah", wat die Tien Gebooie insluit, te volg nie. Nog 'n voorbeeld was die geval van Kain, vir wie daar vertel was dat gehoorsaamheid aan YAHUVEH se instruksies, redding en seëninge sal bring, maar hy het besluit dat hy van beter weet en die uiteinde daarvan was dat hy vervloek was omdat hy sy broer Abel doodgemaak het.

Dan was daar Korag wie Moses se outoriteit ondermyn het, en toe 'n baie slegte einde tegemoet gekom het, terwyl die aarde oopgemaak het en Korag en sy volgelinge lewendig in die put van hel ingesluk het, en daarna weer oor hulle toegemaak het. (Numeri 16:1-35) Moses waarsku ons teen 'n valse profeet wat probeer om gebooie, wat nie van YAHUVEH is nie, aan mense te leer, en selfs ander mense aangemoedig het om nie respek vir Moses en sy salwing te hê nie. (Deutoronomium 18:20-22).

Wee oor al die van julle wie nie geestelike ore het om te hoor nie, en nie geestelike oë het nie, om te sien dat die Christelike kerke en Tempels vandag ook vol van Korags is wat ook dieselfde noodlot sal oorkom! (Numeri 16:1-35). Net soos in die tyd van Moses, profeseer EK vandag weer, deur MY dogter Elisabeth. EK stuur 'n waarskuwing aan julle, julle wie julself Christene noem, maar nie 'n Christus binne in julle het nie! Julle kan nou maar belaster, terg en dit ignoreer, maar onthou dat julle sal maai wat julle saai.

Wee oor die van julle wie weier of opgehou het om hierdie ministerie by te staan, julle sê julle is nie Joods nie en wil ook nie 'n Messiaanse Joodse Ministerie bystaan nie. O, maar EK sal ander laat oprys om julle plekke in te neem, dit sal hulle wees wie die seëninge en belonings gaan kry wat jou naam daarop gehad het. (Deut 28:1-14) Nou sal die vervloekings wat YAHUVEH in Deut 28:15-68 geskryf het, julle lot wees.

Gaan gerus voort en tart, julle Kerke, julle valse profete, en die met 'n bose gees soos die van Korag en sy volgelinge. (Numeri 16:1-35). Julle sal nie meer tart wanneer dit gebeur nie. Al julle geestelike leiers wie MY kinders lei, om te sorg dat hulle nie MY wette wat EK vir Moses gegee het, volg nie, julle sal julle sogenaamde huise van god na die grond sien tuimel en die hel sal julle, en die met 'n gees van Korag, weereens insluk. Almal wie hulleself Christene noem, maar dieselfde doen as die geestelike leiers, julle het ook 'n gees soos die van Korag en sal dieselfde noodloot deurmaak, indien julle weier om ag te slaan op hierdie waarskuwing wat EK deur hierdie handgemaakte Diensmaagd dogter van MY, gee. Moenie die woorde van Guns en Genade bespot nie, omdat dit teen 'n hoë prys kom, teen die koste van MY Seun YAHUSHUA se lewe en bloed, wat EK, YAHUVEH HOM laat opoffer het op Golgota, sodat julle iemand gehad het wat tussenbeide kon tree, voor MY, YAHUVEH, die GOD van alle Skeppings.

Daniël het gepraat van 'n "Dier" wat YAHUVEH se Priesters gaan uitmergel, en ook die tye en die wette van YAHUVEH sal verander! (Daniël 7:25). Paulus het nie die Sabbat gekanseleer nie, hoe kon hy? Is hy die een wie die Sabbat gemaak het? Nee, EK IS, het die Sabbat gemaak vir julle rus, sodat julle in MY kan rus en EK julle weer sal ophou. Paulus se woorde was verkeerd vertaal, hy sou nooit vir julle leer om ongehoorsaam aan die "Torah" te wees nie. Sy woorde was verdraai om aan te pas by 'n man se beeld, nie by MY, YAHUVEH s'n nie. Paulus het met die Joodse mense gepraat en gesê, "Moenie dat enige iemand julle oordeel, omdat julle sekere dae Heilig sal hou nie, of Heilige dae sal nakom nie". Hy het nooit gesê dat hy nie die Sabbat gehou het nie, en hy het ook nie ander aangemoedig om nie die Sabbat te hou nie. Paulus het MY Joodse wette onderhou. Paulus het geleer dat daar genade en guns deur YAHUSHUA is, en hy het ook geleer dat julle gehoorsaam aan YAHUVEH moet wees.

Sien julle nie dat die boek van Daniël voor julle oë gedekodeer word nie? Dit wat eens op 'n tyd 'n geheim was en toegemaak was, word nou aan julle geopenbaar. As julle maar net MY wil soek vir die waarheid. Nuwe openbaringe is nou besig om voort te kom deur MY gesalfdes, soos hierdie vaartuig, deur wie EK, YAHUVEH profeseer. Luister nou en kom saam en waarsku saam, omdat julle mekaar nodig het op 'n nuwe manier in die komende jaar vn 2003! Dit is hoekom EK hierdie droom aan MY handgemaakte Diensmaagd gegee het, om julle te waarsku om saam te begin kom!

Die vyande val nie alleen aan nie, wolwe reis in troppe, net so moet YAHUVEH se skape en lammers dit ook doen! Christene, julle moet ophou om die Jode, die Heilige Dae, die feeste en dit wat julle die Ou Testament noem, te vermy. EK is die OU en die NUWE boek, hou op om dit in twee te deel, dit wat nooit bedoel was om te deel nie. 'n Huis wat verdeel is, sal nooit kan bly staan nie. Christene, reik uit na die Joodse Mense, omhels Israel nou in liefde, omdat hulle blind gemaak is vir 'n seisoen, maar Israel sal gered word, omdat MY Seun YAHUSHUA die oë van die blindes in Israel weer sal heropen!

EK, YAHUVEH het besluit dat die blinde oë en die dowe ore in Israel, weereens MY Seun YAHUSHUA HA MESSIAS, sal aanskou. Lees en wys julleself waardig, almal van julle wie die woorde van julle Hemelse Vader herken, studeer die woorde hieronder, wat MY dogter hieronder geplaas het, deur middel van MY instruksies, om julle weer in herinnering te bring.

"Deut 30:17 But if518 thine heart3824 turn away,6437 so that thou wilt not3808 hear,8085 but shalt be drawn away,5080 and worship7812 other312 gods,430 and serve5647 them;"
"Deut 30:18 I denounce5046 unto you this day,3117 that3588 ye shall surely perish,6, 6 and that ye shall not3808 prolong748 your days3117 upon5921 the land,127 whither834, 8033 thou859 passest over5674 (853) Jordan3383 to go935 to possess3423 it."

"(Deut. 30:19 KJV+) I call5749 (853) heaven8064 and earth776 to record this day3117 against you, that I have set5414 before6440 you life2416 and death,4194 blessing1293 and cursing:7045 therefore choose977 life,2416 that4616 both thou859 and thy seed2233 may live:2421"

"(numbers in light superscript are Strong's concordance in Greek and Hebrew)"

(Mattheus 5:17-18)
5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.

5:18 Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

(Elisabeth praat nou…)

Lees asseblief die gedeelte hieronder, as jy jouself 'n Christen noem en sê dat jy GLO in JESUS CHRISTUS. Jy sal verras wees met jou antwoorde, daar is 'n verskil om te glo, te volg en om gehoorsaam te wees.

Glo die Christene in YAHUSHUA, in Grieks JESUS genoem, wanneer HY sê, "Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie."? (Mattheus 19:17). Onderhou die Christene die Gebooies? Daar is geen twyfel daaraan dat YAHUSHUA, in Grieks JESUS genoem, verwys het na die Wet van Moses, omdat daar geen ander Gebooies was nie. YAHUSHUA (JESUS) het nie gesê dat 'n mens in die Koningkryk van die Hemel sal kan kom deur net in HOM te glo nie! Die bybel sê dat selfs satan glo dat hy die Seun van GOD, YAHUVEH is. Dit verg Liefde, en jy moet YAHUVEH en YAHUSHUA eerste in jou lewe, liefde en huwelik plaas, selfs in jou ministerie, as jy een het. YAHUSHUA het ook gesê, "Hoekom noem jy MY Here, maar jy is nie gehoorsaam aan MY nie?" Julle moet die Tien Gebooie onderhou, dit sluit ook die Ware Sabbat in! Dit sluit ook in dat jy moet ophou om deel te neem aan byeenkomste by kerke waar die waarheid aan die geestelike leiers vertel was, maar hulle nog steeds weier om gehoorsaam te wees aan YAHUVEH se 4de gebod.

'n Vriendin, wie tiendes aan hierdie ministerie gegee het, en wat geglo het dat die profesieë waarlik van YAHUVEH en YAHUSHUA is, sê dat haar man en haar familie dit moeilik maak om gehoorsaam te wees, en om die ware Sabbat te onderhou. Omdat daar nie 'n Messiaanse Joodse Tempel naby is nie, is sy maar weer terug by 'n Sondag kerk, waar sy iemand anders nou weer Pastoor noem. Al het sy my op 'n tyd Pastoor genoem. Sy herken die waarheid omtrent die Sabbat en sy het die profesieë aan die Pastoor gegee, maar sy het hom nooit verantwoordelik gehou toe die waarheid in die profesieë aan hom gewys was nie. Sy laat die Heilige Gees treur, terwyl sy nog steeds die kerk bywoon, waarin die Pastoor vir haar vertel het dat dit nie meer langer nodig is om gehoorsaam te wees aan die 4de gebod in die Nuwe Testament nie. Slegs 9 van die tien gebooie is van toepassing op vandag!

Ander wie vennote of vriende was van hierdie ministerie, doen nou dieselfde. Dit is makliker om aan te pas by 'n mens se manier van dinge doen, omdat dit roetine is. My hart is gebreek omdat ek baie vriende en vennote, wat ek kon vertrou, nou verloor het, mense wat ons in die verlede gehelp het. Hulle was grootliks geseën, omdat hulle 'n seën vir ons was. Elke gebed van hulle was beantwoord. Wanneer ek hulle gevra het wat hulle van YAHUVEH nodig het, het hulle gesê, "Niks nie, al ons skuld is betaal deur 'n onverwagse bedrag geld wat na ons toe gekom het". Hierdie persoon het gesê dat hulle weet dat hierdie seëninge gekom het, omdat die ministerie geseën was, en beskerm was teen die vyande. Jammer om te sê, maar 'n rukkie later het hierdie mense laat weet dat hulle nou hul tiendes stuur om Jode in Rusland te help.

Ek het gebid tot Vader YAHUVEH, en HY het vir my gesê dat die duiwel hierdie familie mislei het. YAHUVEH het hulle gestuur om 'n seën aan ons Messiaanse Joodse Ministerie en familie in Amerika te wees. Hulle moes ons dan beskerm teen die vyande. Die waarheid is dat hierdie familie worstel met die Sabbat kwessie, omdat hulle Baptiste is. Ons het hierdie mense gesien as ons eie vriende en familie, so dit maak regtig seer, soos wanneer daar sout in 'n oop bloeiende wond gegooi word. Ons waardeer nog steeds wat hulle vir ons op daardie stadium gedoen het. Binnekort sal alles wat ek onder salwing geskryf het, waar word. Die mense sal dan onthou hoe hulle opgetree het teenoor die woorde wat hulle gehoor het, en of hulle enige iets gedoen het om hierdie boodskapper aan te moedig of te seën, en of hulle my en hierdie ministerie vermy, getart en bespot het.

Sommige mense weier om YAHUVEH te soek en gehoorsaam aan HOM te wees. Hulle sal verlang na die belonings. Diegene wie gehoorsaam is aan YAHUVEH en die Tien Gebooie, sal nog hulle belonings kry. Ja, wanneer ons sonde doen, het ons versoening vir daardie sonde, en SY naam is YAHUSHUA. Ons moet nie nou met opset sonde doen nie, omdat ons nie langer die verskoning het dat ons nie van beter geweet het nie, nadat ons YAHUSHUA, in Grieks JESUS genoem, aanvaar het as ons SALIGMAKER. Daar is Christene wat die skrifte verdraai en sê, "Almal het gesondig en het nou kortgeval van YAHUVEH se glorie", bedoelende dat ons almal sonde doen en nie bekommerd hoef te wees dat daar 'n straf gaan wees vir die sonde nie, omdat YAHUSHUA se bloed almal se sondes sal weg was! Paulus het gesê dat ons versigtig moet wees om so te dink! As ons glo dat dit onmoontlik is om nie die Tien Gebooie te breek nie, dan moet ons ook geforseer word om tot die gevolgtrekking te kom dat Moses gejok het, toe hy sê, "Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie en is nie ver nie"… "Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen." (Deut 30:11-14).

"En as Ek aan die goddelose sê: Jy sal sekerlik sterwe--en hy hom van sy sonde bekeer, en reg en geregtigheid doen"…" dan sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie."…" Al sy sondes wat hy gedoen het, sal hom nie toegereken word nie; hy het reg en geregtigheid gedoen, hy sal sekerlik lewe."

Esegiël 33:14
(Esegiël was 'n profeet van YAHUVEH. Hy was nie 'n nie-Joodse Christen Prediker nie, hy was 'n JOOD)

Beledigend vir sommiges, ophelderend vir ander, in die Liefde van YAHUSHUA HA MESSIAS (JESUS CHRISTUS)

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
Profesie 73, OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL!

Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Elisheva Eliyahu
2 Junie 2004* * * * * * * Geliefde familie in YAHUSHUA…

Hierdie profetiese waarskuwing het na vore gekom, terwyl ek en my man besig was om te bid, nadat ons die Bill O' Reilly nuus kommentaar gesit en kyk het. Selfs hy het 'n vrees vir GOD, a.g.v dit wat gebeur met die Christelike simbole wat weggeneem word vanaf die "Los Angeles County Seal". Hierdie nuutste profesie sal na hom gestuur word, en ons wil ook ander vra om dit na hom toe te stuur met 'n oornag pos, sodra dit op die webwerf gepos word. Miskien sal hy YAHUSHUA en SY beskerming aanvaar, wanneer hy dit lees. Bid asseblief dat hy dit doen. As sy naam in die Lam se Boek van die Lewe geskryf is, voor die grondlegging van die aarde, sal hy dit doen. Dalk sal hy selfs hierdie profetiese waarskuwing oor die lug lees.

Mense kan my maar tart net soos hulle wil, solank ek net weet dat ek die mense gewaarsku het. Soos Esegiël 3:17-21 sê, hulle bloed sal nie op my hande wees nie. Vader YAHUVEH was so kwaad toe hierdie boodskap afgelewer was, dat daar eintlik 'n verduideliking in elke sin moes wees. Totdat die hoorbare boodskap nie vrygestel is nie, is daar geen manier om die stemtoon met julle mee te deel, waarmee VADER YAHUVEH deur my gespreek het nie. 'n Stem van woede aan SY vyande en liefde aan SY Geliefde Kinders. Ek moet byvoeg, ek het aanhoudend 'n visioen gesien van 'n mond wat wyd oop geforseer word, met 'n tregter wat binne in geplaas word, en 'n Groot hand wat bloed in sy keel afgegooi het. Ek is slegs maar die boodskapper. Moet asseblief nie die boodskapper stenig nie!

OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL!

2 Junie 2004
Gegee aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

* * * * * * *

OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL! Julle wie nie die gestorte bloed van YAHUSHUA HA MESSIAS wil ontvang nie. EK praat met al diegene wie MY tart! EK praat met al diegene wie godslasterlik is teenoor MY! EK praat met al diegene wie MY SEUN YAHUSHUA verwerp, julle wie nie die gestorte bloed wat vir julle gestort was, sal ontvang nie, dan sal EK bloed in julle kele afgooi! EK sal jou jou eie bloed laat wegsluk! EK sal jou laat wegsluk vir die sondes wat julle in Amerika alleen gedoen het!

Moenie dink dat die ander nasies in die wêreld MY nie teleurgestel het nie. Omdat die 'n profeet van Amerika is, so sê EK, spreek EK die oordele voort wat na Amerika sal kom. As sy van Duitsland was, sou EK Duitsland se Oordeel voortgespreek het. As sy van Australië was, sou EK die Oordeel voortgespreek het wat bestem is vir Australië. As sy van Kanada was, sou EK die Oordeel voortgespreek het wat bestem is vir Kanada. Daar is nie 'n nasie op die oppervlak van die aarde, vir wie EK nie 'n Oordeel bestem het nie!

Bloed sal in julle strate vloei! Bloed sal na julle eie strande toe kom! Peste, siektes en sieklikheid waarvan julle nog nooit gehoor het nie, sal oor MY vyande kom, die wat besluit het hulle is MY vyande! So julle wil MY simbole van enige iets Heilig uit julle gesig verwyder, af van die seëls af, uit die beloftes uit, af van die vlae af. Julle wil MY uitsit, vanuit julle nasies, EK sal julle wys, EK sal dat jy jou eie bloed wegsluk!

Omdat julle dink daar is niks verkeerd om 'n baba dood te maak terwyl hy in sy ma se baarmoeder is nie, sal EK julle eie babas doodmaak, EK sal hulle voor jou laat doodgaan. Deur die hand van Almagtige Lewende YAHUVEH sal EK julle wys, EK is 'n GOD wat nie getart word nie! Omdat julle MY getart het vir MY genade, sal julle baie kortliks sien daar is geen genade meer nie! EK sal nie verskoning maak vir Sodom en Gomora en die ander omliggende stede nie. EK sal nie verskoning maak vir Ninevè nie, omdat julle sondes selfs groter is as almal van hulle s'n saam! Die stank van julle sondes het MY neusgate bereik. Hoeveel hou hulleself nederig en val op hulle gesigte. O, as dit nie vir die bloed van YAHUSHUA HA MESSIAS was nie, sou EK julle almal uit die ganse mensdom uitgevee het!

O maar EK het 'n paar, so baie min, wie EK MY kinders en MY skat noem, wie huil en ween voor MY, wie sê , "Laat hierdie sonde nie teen ons tel nie!" En net so seker soos EK Noag en sy familie gespaar het, net so seker soos EK Lot en sy familie, behalwe een, gespaar het, net so seker sal EK 'n manier aanbied vir ontsnapping, 'n manier om te seën, 'n manier om MY geliefdes weg te steek. Gaan en steek julleself weg, MY Kinders. Julle beter onder die skuiling van MY vlerke inkruip, julle beter seker maak dat die gestorte bloed van YAHUSHUA, elkeen van julle sondes bedek. MY woede is magtig, so magtig soos MY NAAM, en die Groot Verdrukking wat sal kom, is nie so ver weg nie.

Julle wil oorloë begin teen die wat nie oorloë aangehits het nie. Julle wil hulle onder julle voete vertrap net omdat julle kan. EK het die wapens van 'n mens gesien, maar hulle kan nie vergelyk word met die wapens van die Hemel nie. Julle tart die fliek genaamd, "Passion of the Christ", nou tart julle ook 'n fliek, genaamd, "The Day After Tomorrow", wat julle die tyd vooruit vertel, omdat EK dit in die geheue van 'n heiden geplaas het om julle die Oordeel te wys wat sal kom! En julle politikusse staan op en sê, "Moenie luister nie, dit is verregaande, dit sal nie gebeur nie!", maar wie is hulle om te sê, hoe weet hulle waar EK die reën opberg? Hoe weet hulle waar EK die winde opberg?

O, hulle het hul mensgemaakte masjien, wat hulle sê, die weer kan beheer, maar EK is EK, en EK alleen sal julle wys wat EK met die masjien doen! EK sal die einste snare van hulle HARP breek! EK sal die dronkslaan, wie dink hulle is wys. EK is nie die skrywer van alle wysheid nie en julle het niks gemaak nie, dit is EK wat die uitvinder is. EK alleen is die Skepper, en EK sal julle wys wat EK doen met die wapens van massa vernietiging, omdat julle die verwoesting vanuit die Hemel sal sien, net soos Sodom en Gomora en die omliggende stede dit gesien het.

So julle wil MY tart! Nou sal EK julle wys wat gebeur wanneer EK, die Skepper julle sal tart! Die instelling van die huwelik was geskep sodat ons een kon wees. Dit was sekerlik nooit geskep vir mense met dieselfde geslag om een te wees nie. Julle tart selfs die instelling van 'n huwelik!

Orkane sal kom, soos nog nooit voorheen gesien nie, wat nie in verhouding sal wees nie! Tsunami golwe sal op die strand uitspoel, dit sal MY trane wees. Die aarde sal skud in golwe regoor die wêreld, op dieselfde tydstip! Terwyl julle oë op die lug gefokus sal wees, sal julle gruwelike dinge sien, terwyl satan in vermomming sal kom! Julle is op 'n ongeluks roete en julle sal MY woede maai! EK is die GOD YAHUVEH DIE ALMAGTIGE en daar is net EEN! A.g.v. die genade van MY SEUN, het EK MY woede teruggehou. Wanneer julle een nasie onder GOD sal sien, die laaste van die seëls wat gaan, sal julle waarlik selfs die woord, die generiese woord GOD, uit julle nasie gegooi het. Julle kies 'n paar, wat met die hand uitgekies is deur satan, om die een vryheid na die ander weg te neem. Julle bly stil, en tog kom julle na MY om te bid? Die vyand bly nie stil nie, die vyand brul en maak homself bekend, terwyl satan soos 'n brullende leeu rondgaan en soek wie hy kan verslind.

So vir die wie nie hulle sondes laat was het in die bloed van YAHUSHUA nie, vir die wie nie MY en MY SEUN, eerste in hulle lewe en liefde gemaak het nie, julle sal hierdie rampe sien kom! O, julle sê dat EK knik vir hierdie sonde of daardie sonde, sekerlik gee GOD nie om nie. As jy van beter weet en jy aanhou om verskonings te maak, en nikswerd woorde sê wat EK nie eers hoor nie, sal EK jou wys dat EK 'n jaloerse GOD is! Alles wat julle bo MY stel, is 'n afgod.

Oordeel! Oordeel! Oordeel! Selfs die opregte woord REGTER "JUDGE". Julle sal julle hoogste hof van Amerika sien, wat so vroom daar bo op 'n heuwel sal wees, maar EK alleen is die REGTER, en een vir een sal hulle afgebring word, omdat hulle hul vuiste vir die ALMAGTIGE LEWENDE YAHUVEH, sonder vrees geskud het. Ek sê dit vir julle, MY Kinders, die agenda van satan het hier begin! Die antichris stelsel is opgestel en wag net vir die regte tyd en seisoen vir hom om te verskyn. MY Kinders, julle is gewaarksu. Kruip vir 'n rukkie weg. Wanneer EK julle vertel om te trek, moenie dit bevraagteken nie. MOENIE UITSTEL NIE, ANDERS SAL JULLE NIE VEILIG GEHOU WORD NIE EN DAN SAL JULLE NA MY TOE KOM EN VRA, HOEKOM!

Amerika, EK het die laaste oordeel vir julle bestem. Julle kyk al om die wêreld, terwyl julle een nasie na die ander vat, maar MY OOG is op julle gerig. EK sien julle hart, die harte van julle politikusse, die bloedgeld wat verwissel word, die dood van die soldate, die vrouens en mans wat SONDER REDE DOODGAAN, hulle KRY SONDER REDE SWAAR, omdat hulle 'n alliansie beloof het met 'n Land wat nie MY verteenwoordig nie! O, julle ander nasies wat luister na die woord, moenie dink dat julle beter af is nie, want EK sê weer, EK het MY OORDELE bestem, en julle eie profete praat, julle is niks beter nie, dit is net dat Amerika groter is in hulle goddeloosheid! Hulle het hul vrees vir die Skepper verloor, die EEN wie hulle apart gestel het.

EK spreek nie hierdie waarskuwing aan MY Kinders nie, EK dreig ook nie MY Kinders nie. Die wat MY Geliefdes is, die wat MY BABAS, BRUID EN UITVERKORENES IS. Julle hoef nie bang te wees vir die woede van julle VADER nie, solank julle doen wat EK julle vertel om te doen. EK sal julle veilig hou, EK sal julle weggesteek hou onder die skuiling van MY vlerke, dit is die salwing waarin julle sal gaan.

Die Stad van woede is die eerste sonde wat sal intree, om 'n klein kruis van die seël te vat. Dit wys jou die krag van die kerke in daardie Staat. Hulle het 'n vorm van Goddelikheid, geen begeerte van Goddelikheid nie, geen Goddelikheid binne in nie. Die wie in die Kerke is waar die pastore stilbly en kyk, het nie eers 'n gebed opgestuur nie, hulle het nie eers die vergadering vertel om te vas en protes aan te teken nie. JULLE IS HOERE! JULLE IS HOERE IN MY AANGESIG! JULLE VERKOOP JULLESELF VIR DIE HOOGSTE PRYS! WAT JULLE NIE SAL DOEN VIR DAARDIE BELASTING VRYSTELLING STATUS NIE! DIT WAT EK ALREEDS GEPROFESEER HET, SAL WEGGERUK WORD! O, maar julle verlang maar net na die dag, wanneer julle sal kan aanhou om dit op julle manier te doen!

EK het die mense vertel om uit die Kerke van Babilon te vlug! Maar steeds hou hulle aan om die Kerke te ondersteun, om hulle pastore te pamperlang, en seker te maak dat die rykdom geberg word vir die goddeloses. Hulle is niks meer as kerkbank verwarmers en EK sal hulle verantwoordelik hou, omdat hulle nie gevlug het nie, hulle hou eerder aan om die werke van satan, wat 'n namaaksel voor MY is, te ondersteun.

So Amerika, EK profeseer deur hierdie handgemaakte Diensmaagd van MY, omdat sy van Amerika is, MAAK JULLE MONDE WYD OOP, omdat diegene wie nie die gestorte bloed van YAHUSHUA HA MESSIAS aanvaar nie, HULLE EIE BLOED DEUR MY SAL MOET WEGSLUK! Wanneer die verwoesting in golwe kom, sal daar nie een persoon wees wat sal kan sê, "ek weet die een, of daardie een het doodgegaan." EK het julle gewaarsku Amerika, profete het julle gewaarsku. EK het baie jare gelede waarskuwing na waarskuwing voortgespreek, deur hierdie handgemaakte Diensmaagd van MY. Regoor die wêreld bid hulle, "Wat het hierdie profeet om te sê?" Hoeveel keer moet EK MYSELF herhaal, julle ore is bot, hulle het was in, julle is hardhorend! Julle was nie eers gehoorsaam aan dit wat EK gesê het nie, en tog roep julle uit, "Gee MY nuwes!" Dit is maar 'n klein voorbeeld.

Nou gee EK julle 'n nuwe waarskuwing. Vir die wat glo dat YAHUSHUA weer sal kom, julle gebruik die woord wegraping, die wegneming van MY getroue Vroue en Mans en Kinders. EK waarsku julle nou, MY KINDERS WEES VERSIGTIG vir die nagemaakte wegraping, uitgedink deur wie julle vertrou. Wanneer hulle sê, "YAHUSHUA IS HIER", wanneer hulle sê, "YAHUSHUA IS DAAR, KOM EN ONTMOET ONS HIER". (Mattheus 24:23-24). MY Kinders, wees versigtig vir die hologram in die lug! Dit sal satan wees wat in vermomming sal kom! Nuwe wapens sal julle afmaai! Vir die wat nie luister nie, vir die wat nie weet nie, hulle sal verdamp, hulle sal niks meer wees as rook nie! Julle hoef nie iewers heen te gaan vir YAHUSHUA om te kom nie. MY SEUN sal kom na waar jy is!

MY Kinders, wees versigtig vir die BLOU STRAAL WEGRAPING "BLUE BEAM RAPTURE", wat nie 'n wegraping sal wees nie, dit sal die bose wees wat weggeneem word, wanneer hulle gedink het dat hulle gekom het om die gesig van YAHUSHUA te aanskou. EK het hulle toegelaat om mislei te word, want as julle waarlik van MY gehoor het, dan sou jy jou woord geken het, dan sou jy weet dat selfs die wat verkies is, mislei sou word. Dit is die plan, dit is die komplot van die vyand, net om julle te wys wat boos is. Nie almal wat sal saamkom sal boos wees nie, sommige het nog net nie die waarskuwings gehoor nie, sommige weet nie hoe om MY stem te hoor nie, so EK vertel julle om hulle te WAARSKU. MY SEUN sal kom, maar die duiwel sal probeer om voor die tyd te gaan! Toets die Gees wat praat.

Ja dit is waar dat die dooies in Christus sal opstaan, en julle wie sal agterbly, sal weggeneem word in die lug om MY SEUN te ontmoet. Maar die duiwel sal voor die tyd gaan. Wees gewaarsku, die met ore, luister, die met geestelike oë, sien, sodat julle nie om die bos gelei sal word wanneer hierdie namaaksel probeer om voor julle te gaan nie. Wanneer julle politikusse regoor die wêreld sal opkyk in die lug en sê, "Daar is 'n groter GOD wat sal kom as EK." hulle sal bonatuurlike verskynsels sien, ja, hulle sal sê dat hulle ruimte skepe sien. Dit sal julle nuus haal. 'n Onderhoud sal selfs met 'n ruimte mannetjie gevoer word! Onthou MY Kinders, wanneer dit kom, sal satan voor MY SEUN gaan!

Satan tart MY op alle maniere, die grootste tarting sal wees as hy MY ware BABAS, BRUID EN UITVERKORENES wil steel.

Hel is besig om te oorspoel en die tekens sal voortkom vanuit die lava wat sal uitgespoeg word in verskeie dele van die wêreld. Die aarde bewe en skud deur MY woede, met die naderkoms van MY WARE SEUN, en die BRUID sal weet dat die Bruidegom kom. So, satan tart en probeer voor MY Seun gaan en vat alles en enige iets wat HEILIG is, weg voor die aangesig van die mense, sodat hulle die prys sal vergeet wat MY SEUN betaal het. YAHUSHUA HA MESSIAS is julle ENIGSTE MESSIAS, julle ENIGSTE LIG OM TE VOLG.

EK het julle in die lug gewaarsku, EK het julle hierdie jaar teken na teken gegee. EK het julle wonders en verbasing gegee, terwyl komete in verskillende groottes gekom het. Hoeveel het opgekyk en besef dat die verlossing naderkom. Maar MY vyande, OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL! Is al wat julle sal ken! OORDEEL OP DIE WIE MENSGEMAAKTE HONGERSNODE GEMAAK HET! OORDEEL OP DIE WIE PES, SIEKTES EN SIEKLIKHEID GEMAAK HET! OORDEEL OP DIE WIE DIE LUG BESOEDEL HET MET PESTE! OORDEEL OP DIE WIE GIF IN DIE KOS EN WATER SIT! OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL! EK ALLEEN is die HOOGSTE REGTER, en julle sal sien dat EK nie 'n GOD is wat getart kan word nie! Julle sal sien wat EK met die vyande doen, die wat so ryk en luisterryk sit en die armes in die stof skop!

OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL! Terwyl EK julle monde oop sal forseer en MY WOEDE daarin gooi! Die wat skree, "Ek is homoseksueel, ek is "gay" en ek is trots." PESTE SAL OOR JULLE KOM, PLAE SAL OOR JULLE KOM, MENSE SAL IN ANGS VANAF JOU WEG HARDLOOP EN JY SAL WEGKRUIP EN 'N LAFAARD WEES, EN JY SAL SKREE, "MAAK MY DOOD, OMDAT EK NIE LANGER MEER DIE PYN KAN WEERSTAAN NIE." OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL! Nie net in Amerika nie, maar in elke nasie wat nie aan MY gehoorsaam is nie. In elke Stad, in elke Staat, EK gee nie om hoe klein jy is nie, van die Stad, tot die platteland tot die Voorstede, EK weet waar julle is! EK sal julle daar kry! OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL!

OORDEEL sal nie naby die, wie regverdig is in MY SEUN SE NAAM, kom nie. Julle sal kyk en julle sal in vrees aankou, julle sal die, wie julle ken, sien waar hulle MY oordele sal maai, of dit nou familie, vriend of vyand is. Net soos EK in staat was om die Kinders van Israel te beskerm van die plae van Egipte, so sal EK dit weer doen. EK IS DIE ALMAGTIGE LEWENDE REGTER, EK IS DIE ALMAGTIGE SKEPPER, en EK sal OORDEEL maai, terwyl MY vyande dit soos klere sal dra, soos 'n tweede vel.

Eerstens huil EK, dan word EK kwaad, en nou MY Kinders, STEEK JULLESELF WEG VIR 'N KORT RUKKIE, omdat julle ABBA BAIE KWAAD is! Maar nie vir julle nie, MY kleines, die wie op MY SEUN roep, nie die wat hulle bes probeer om 'n glimlag op MY en MY SEUN se gesig te bring nie. Nie die wie sê, "O, ons is so skaam dat ons deel is van hierdie mensdom wat soveel skande vir ons Hemelse Vader bring." EK vryf julle hoofde, EK soen julle wenkbroue, EK sê, "STEEK JULLESELF WEG MY KINDERS, NET VIR 'N RUKKIE." Terwyl OORDEEL sal kom oor MY vyande. Regoor die wêreld, van See tot See, sal die OORDEEL oor MY vyande kom!

So is dit gespreek, so is dit geskryf
2 Junie 2004 7:00 namiddag

Profesie 80, Bruid van YAHUSHUA, Bid Dat EK, YAHUVEH, Julle Vyande Stuur na die Parskuip van MY Woede!

Bruid van YAHUSHUA, Bid Dat EK, YAHUVEH, Julle Vyande Stuur na die Parskuip van MY Woede! Geskryf/Gespreek onder die salwing van die RUACH ha KODESH deur Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) 18 Januarie 2006 - 1:40 in die oggend

Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva) om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende vanuit 2 Kronieke bygevoeg word voor elke Profesie:


2 Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

*******

Bruid van YAHUSHUA, moenie langer julle pêrels voor die swyne van die wêreld gooi nie. Sommige swyne is weggesteek agter kansels, die ryk en beroemdes wat hulself Christene noem, selfs op julle luggolwe. Hierdie swyne is in alle denominasie godsdienste. Soos die Fariseërs nie vir YAHUSHUA verstaan het nie en HOM dood wou hê, ewemin sal diegene met die gees van godsdiens wat ‘n deel is van die kerke van Babilon jou nou verstaan. Hulle sal jou Shkhinah Heerlikheid lig vermy.

Bruid van YAHUSHUA, die jaar van 2006 moet julle bid vir die vrede van Jerusalem op 'n manier wat julle nog nie vantevore gedoen het nie. Besef terwyl julle bid vir die vrede van Jerusalem, dat julle bid vir die Prins van Vrede wie MY Seun YAHUSHUA is om SY koms te bespoedig en hierdie aarde te regeer as Koning van Konings, alles-verwyderend wat onheilig is van hierdie aarde af vir 'n vasgestelde en bepaalde tyd. Bruid van YAHUSHUA, besef terwyl EK, YAHUVEH, julle beveel om hierdie te doen, besef dat YAHUSHUA nie kan terugkom en heers en regeer totdat Yisrael grootliks ly nie. Vele geweeklaag, geween, smarte, en bloed sal voortvloei en net EK, YAHUVEH het vooruit geweet wat dit sou neem om Yisrael sover te kry om weer te wandel in gehoorsaamheid aan MY Torah Wette wat EK vir hulle gegee het deur Moses, en om MY, YAHUVEH, lief te hê, waar hulle nie meer bang is om MY Gewyde Naam voort te spreek waar daar gesalfde Krag is nie.

Hulle sal die leuens bestraf wat oorgedra was aan hulle. Yisrael sal YAHUSHUA erken as nie alleenlik YAHUVEH se Seun nie maar ook die enigste MASHIACH (Messias). Hulle sal die Heilige Bloed Offer aanvaar wat YAHUSHUA se geskenk is wat HY gegee het by Golgota, SY reddende, bevrydende, genesende, opstandingskrag in die Bloed van die enigste perfekte Lam van YAHUVEH. Yisrael sal nie die Prins van Vrede weer sien kom na hulle nasie toe totdat hierdie gedoen is nie. satan sal ‘n vals vrede stuur vir 'n kort rukkie om hulle te mislei maar dan sal dit wees asof Hel losgebreek het rondom hierdie wêreld wanneer daardie kort tydjie verby is.

Yisrael, julle sal terugkeer na julle Skepper en MY weereens liefhê en gehoorsaam. Yisrael onthou Koning Dawid van ouds en onthou wat hy gedoen het om die oorloë wat hy gewen het te oorwin. Hy het homself verneder voor MY, YAHUVEH, en Lofsang en Aanbidding is wat die oorwinning gebring het vir die Yisraeliete van ouds. Bruid van YAHUSHUA, julle moet bid dat Yisrael weer Heilige heersers begeer wat MY, YAHUVEH, liefhet en gehoorsaam. Wanneer Yisrael MY, YAHUVEH, weer gehoorsaam en liefhet, soos Abraham, Isak en Jakob gedoen het, dan sal EK teruggee wat by Yisrael gesteel was, dan sal EK Yisrael verlos uit die hande van die vyande.Yisrael is 'n beker van bewende verskrikking vir hierdie ganse wêreld want dit is waar die eindtyd geveg gestry sal word, goed teen kwaad. satan sal sy seun stuur om die wêreld te regeer vanaf hierdie een nasie want satan bespot MY en vervals alles wat EK, YAHUVEH, doen.

EK, YAHUVEH, het MY Seun YAHUSHUA gestuur met MY Gees om siele na die Hemel te lei en satan stuur sy gees om al diegene te mislei wat sal luister en die gees sal volg van rebellie teen alles wat waarlik Heilig is, wat hulle na die Hel lei, hulle verlok met 'n Merk. Soos YAHUSHUA diegene gemerk het wat waarlik aan HOM behoort, wie se name geskryf is in die Lam se Boek van Lewe voor die grondlegging van hierdie wêreld, so ook het satan diegene gemerk wat aan hom behoort en sal hulle fisies weer Merk, bewysend diegene wat hom volg het hulle name in die boek van die vervloektes of die boek van die uitgewistes. Niemand wat satan se merk neem sal ooit in die Koninkryk van die Hemel ingaan nie.

Yisrael sal nooit ware vrede ken nie totdat sy sê, “Geseënd is HY wat kom in die Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH.” EK stuur die Bruid van YAHUSHUA nou om te bemiddel en te bid vir Yisrael en vir mekaar en EK, YAHUVEH, spreek ‘n bruidskat voort deur hierdie diensmaagd van 'n nuwe salwing aan julle gegee deur YAHUSHUA vir SY Bruid as hulle kan glo in geloof.

Bruid van YAHUSHUA, nou moet julle glo in geloof wat hierdie woord voortpreek, maar binnekort sal julle selfs nie meer geloof hoef te hê om dit voort te spreek nie, julle sal weet dat julle weet, want soos Elia van ouds sy vyande verteer gesien het voor sy oë, so ook sal julle dieselfde sien. Julle sal oor die as loop van die vyande van heiligheid en nie terug kyk nie.

1 Konings 18:40

Maar ElíYah sê vir hulle: Gryp die profete van Baál! Laat niemand van hulle vryraak nie! En hulle het hul gegryp; en ElíYah het hulle afgebring na die spruit Kieshon en hulle daar geslag.

EK, YAHUVEH, het oorlog verklaar teen planeet aarde waar onheiligheid oorvloedig is. EK, YAHUVEH gee hierdie nuwe outoriteit nou. Wanneer gebid word tot MY in MY Seun YAHUSHUA se Naam kom onverskrokke voor MY en vra dat Yisrael se vyande in die parskuip van MY Woede gegooi word. Die tyd kom o so spoedig, so EK waarsku die Bruid van YAHUSHUA en die Gaste van die Bruilof Fees van die Lam nou deur hierdie “Ringmaiden” van YAHUSHUA. satan sal sy vals vrede stuur, eerstens om die ware Prins van Vrede te bespot, pogend om die wêreld te mislei en te Merk met sy Merk. satan het selfs 'n dag van die week vasgestel vir hierdie Merk om gegee te word. Diegene met ore om te hoor en luister, Pasop vir die mensgemaakte Sabbat. EK het MY Profete gestuur om te waarsku die tyd sou kom wanneer almal moet kies watter GOD hulle sal dien. Daar kom baie binnekort 'n seun van verderf wat meer gaan doodmaak as julle ergste diktators. Hierdie seun van verderf sal kom in 'n vorm wat julle nie dink nie. Hierdie seun van verderf sal kom met 'n haat vir enige iemand wat 'n ander Messias erkenning gee. Hierdie seun van verderf het 'n haat vir almal wat waarlik Heilig is en YAHUSHUA aanvaar het as MESSIAS.

1 Johannes 2:18

Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antimessias kom, bestaan daar ook nou baie antimessiasse, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.

Johannes 2:22

Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat YAHUSHUA die Messias is? Dit is die Antimessias wat die Vader en die Seun loën.

1 Johannes 4:3

en elke gees wat nie bely dat YAHUSHUA in die vlees gekom het nie, is nie uit YAHUVEH nie; en dit is die gees van die Antimessias waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.

2 Johannes 1:7

Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely dat YAHUSHUA in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die Antimessias.

MY Heiliges sal MY, YAHUVEH, nie verraai nie en ook nie vir YAHUSHUA ha MASHIACH nie. Net diegene met die gees soos 'n Judas sal die Merk aanvaar asook die belonings gegee deur satan wat van korte duur is. Yisrael sal altyd staan. Niemand sal haar ooit van die kaart afvee nie, want MY Seun YAHUSHUA sal SY voete plant op die Olyf Berg en heers en regeer vanuit Jerusalem. EK het 'n eed afgelê en Yisrael sal nooit heeltemal verwoes word nie. O maar hoe anders is dit wel vir diegene wat saamsweer teen Yisrael soos 'n Judas of wie gesê het hulle sal Yisrael van die aangesig van die kaart afvee. EK, YAHUVEH, is die enigste een wat die reg het om Yisrael te straf, soos 'n opstandige kind. Diegene met die gees van 'n Judas en Haman (Ester 3:1-6) moderne tyd se Hamas sal maai watter skade ookal gedoen word aan Yisrael (Ester 8:7).

Terwyl die Bruid van YAHUSHUA, wie MY Ester is, bid vir die vrede van Jerusalem, besef terwyl julle dit doen bespoedig dit alles wat voortbestem was. Die koms van die seun van satan, wat die seun van verderf genoem word, julle bespoedig ook die Groot Verdrukking, terwyl julle die koms van YAHUSHUA bespoedig om te heers en regeer uit Yisrael en te sit in die Heilige Tempel. Wanneer julle sê, "Kom YAHUSHUA, kom gou," besef die nuwe salwing terwyl julle hierdie woorde voortspreek in gesalfde gebed. Soos Haman elke Jood wou doodmaak, so ook wil sataniese heersers op hierdie aarde en hulle sal ook elke Messiaanse Jood wil doodmaak wat YAHUSHUA aanvaar het as die enigste MESSIAS. Esegiël 9 het reeds begin. My Heilige Mense word verseël deur MY hand alleen. EK waarsku nou vooraf, verwoesting is oppad vir die onheiliges en verworpelinge. EK het 'n oorblyfsel in Yisrael wat weggesteek is en tog deel is van die lede van die Bruid van YAHUSHUA. Nou is die tyd om op te staan en hierdie een te kontak uit wie EK hierdie woorde spreek, want julle is een.

Van hierdie jaar af vorentoe, sal julle die verraad sien van hierdie wêreld se regerings meer as wat julle ooit voorheen gesien het. Wat EK, YAHUVEH, ookal verklaar het as 'n gruwel vir MY sal gepronk word in MY gesig deur die verworpelinge vir die ganse wêreld om te sien. Nasies sal teen mekaar draai in woorde en oorloë met 'n dors vir mag, gierigheid en bloed, met 'n onversadigbare dors soos bloedsuiers of bloed suiende vampiere, politici wat swak verskonings maak om mekaar te vermoor en oorlog te voer. O hoe lank rebelse mense van hierdie aarde, dink julle kan julle jul vuiste bal vir MY, YAHUVEH, julle Skepper, en MY Manne en vroue van Heiligheid terwyl julle MY Heilige skrifte vertrap onder julle voete in bespotting en haat vir alles wat Heilig is? Hoe lank dink julle sal EK wag voordat julle mense van rebelsheid die lot sal ly van Sodom en Gomora?

EK, YAHUVEH, het vir julle kanse gegee om te bekeer, veral jy o Amerika, en tog vermeerder julle sondes net elke gruwel erger as die vorige een. EK, YAHUVEH het julle geskape, o Yisrael en Amerika om apart gestel en heilig voor MY te wees, seëninge oor julle en julle land uitgestort en mense het floreer en julle weer het EK geseën ter wille van julle oeste. Van hierdie jaar af vorentoe, sal EK die weer draai teen sekere dele van die aarde dit gebruik as 'n vyand teen MY vyande in 'n groter maat as in 2005. O Yisrael en Amerika, julle is 'n nasie wat geskape was om 'n leier te wees. Nou lei julle ander nasies in rebellie en gruwels.

Julle ander nasies het toegekyk en geweier om te luister en gehoorsaam te wees, so EK het julle ore bedek en julle oë toegemaak terwyl EK gepraat en gebrul het deur die vure, hael, orkane, vloede, tornados, droogtes, aardbewings, tsunamis en vulkane. Julle het geweier om te luister toe EK MY een voet op die grond gestamp het en die aarde laat bewe het in vrees so hewig nou dat die einste rotasie van die aarde steier soos 'n dronkaard. Wat sal julle sê as EK albei voete stamp in woede? Nasies wat MY Heilige mense slag asof hulle skape is wat ter slagting gelei word huil nou vir hulleself wanneer EK die aardbewings en tsunamis en oordeel stuur vir die moord van onskuldige Christene wat geen bloed op hulle hande gehad het nie, mans vrouens en kinders was en word vermoor as gevolg van een rede hulle weier om YAHUSHUA ha MASHIACH te verloën wie hulle Jesus Christus genoem het wie die MESSIAS is en MY, YAHUVEH se enig verwekte Seun.

Alle nasies insluitend Indonesië, EK het julle bloed en julle geliefdes geëis want julle het die lewens geëis en geneem van ware Heilige Christene. En so sal dit voortgaan na die mense van alle nasies van hierdie aarde. Julle sal maai wat julle saai; as julle Heiligheid en gehoorsaamheid saai tot MY Heilige Skrifte en MY, YAHUVEH, julle Skepper stel en YAHUSHUA erken as MY, YAHUVEH se Seun en julle MESSIAS, sal julle MY seëninge oes uit die Hemel. 2006 sal julle Jubeljaar wees as julle kan glo en geloof het in YAHUSHUA se Naam dat EK, YAHUVEH, julle sal verlos van MY toorn wat kom veral vir die getroue Bruid van YAHUSHUA wie EK MY Ester noem.

1 Tessalonisense 5:9

Want Elohiem het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die verlossing te ontvang deur YAHUSHUA ha MASHIACH.

Hierdie het EK, YAHUVEH, verklaar die van julle wat onheiligheid saai, verskonings maak om sondige leefstyle te leef, onskuldige bloed te vergiet, bespotting, rebellie, julle dienskneg kinders van satan wat weier om te bekeer van julle toorkunste, heksery, voodoo, satanisme, en alle vorms van die okkulte insluitend nekromansie, in MY parskuip van woede, MY vleismeule, sal julle ingaan. Julle verworpelinge wat lief is om te moor en oorlog te maak, wie die geeste aanbid van rebellie, diefstal, dood en verwoesting, moord en gierigheid. Julle verworpelinge wat stenig, vermoor, martel, wat MY Heilige Saad aanval en in die tronk gooi, hulle forseer om martelaars te word, binne-in MY, YAHUVEH se parskuip van woede, binne-in MY vleismeule sal julle gaan.

Openbaring 19:15
En uit SY mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en HY sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en HY trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van YAHUVEH, die Almagtige.

EK, YAHUVEH, sal diegene seën wat 'n seën is vir MY Seun YAHUSHUA en diegene wat MY Kinders van Heiligheid seën. EK, YAHUVEH, sal diegene vervloek wat 'n vervloeking is vir MY en MY Geliefde Seun YAHUSHUA en EK sal MY vloeke stuur van Deuteronomium 28 oor al diegene wat skade berokken of die vernietiging en dood wil hê van YAHUSHUA se Bruid, MY Ester. EK, YAHUVEH, sal MY Heilige mense seën met Deuteronomium 28 seëninge gereserveer vir YAHUSHUA se Bruid, wie die RUACH ha KODESH Heilige Vuur openbaar. EK deel MY geheime met MY gesalfde en ware apostels en profete. EK, YAHUVEH, sal al MY vloeke stuur van Deuteronomium 28 oor almal wat beweer hulle dien MY Seun YAHUSHUA maar in plaas daarvan in woord en daad satan dien en weier om MY te gehoorsaam en 'n vervalsing van die salwing openbaar wat vreemde vuur genoem word en hulle siele verkoop het soos 'n Esau vir roem en rykdom, wie MY Heilige Skrifte inboet, dwaling en die duiwelse leerstellings onderrig.

Die volheid van MY RUACH ha KODESH word nie gevind in enige bedienaar wat inboet wat hulle weet is waar nie of skrifte en MY gebooie verdraai om gelykvormig te word om die mens te behaag of die Regerings van hierdie wêreld nie. Moenie mislei word nie. EK, YAHUVEH, het MY nie bedink oor wat sonde is of waar onbekeerde sondaars die ewigheid spandeer nie. Julle sedes en interpretasie van sonde mag verander maar EK is wie EK is en EK, YAHUVEH, verander nie en ook doen MY Seun YAHUSHUA nie. EK, YAHUVEH, het die twee tablette van wette geskryf genaamd die gebooie in klip met MY eie vurige vinger hulle gegraveer en EK het hulle oorhandig aan Moses (Moshe). Dwase om te dink EK het MY Seun YAHUSHUA gestuur uit die Hemel om hierdie wette te verander insluitend die wette van MY Sabbat Dag.

In 2006 en hierna, sal MY Heilige mense groei in Heiligheid hard daarna strewe om MY Seun YAHUSHUA en MY, YAHUVEH, te gehoorsaam, lief te hê en te dien in alle weë. MY Heilige Mense sal nie ‘n kompromie aangaan met die vyand nie. Die Bruid van YAHUSHUA het MY permissie en gesag om hulle te beroep op MY, YAHUVEH, in YAHUSHUA se Naam en MY te vra om die demone wat hulle teister binne-in MY Hemelse parskuip van woede te sit genoem MY vleismeule, demone wat gestuur was wat julle teister of julle verloste geliefdes of die verloste mense. Julle was 'n mandaat gegee om te bemiddel in gebed vir bevryding.

Bruid van YAHUSHUA, roep MY aan om julle te bevry van die menslike diensknegte van satan wat julle dood en vernietiging wil hê. Kom voor MY troon met vrymoedigheid en sonder sonde en vra MY in YAHUSHUA ha MASHIACH se Naam, om MY julle Abba YAHUVEH in YAHUSHUA ha MASHIACH te vra om hierdie verworpeling vyande van MY en van julle in MY vleismeule, die Parskuip van MY Woede te sit. Diegene wat waag om hulle vloeke, towerspel en heksery te werp en allerhande boosheid doen om te probeer om die Bruid van YAHUSHUA wat MY verseëldes is seer te maak te verwoes of dood te maak. Wraak is MYNE, sê YAHUVEH. EK sal die vyande van die Bruid van YAHUSHUA terugbetaal en hulle fynmaal in sewe verskillende rigtings.

Bruid van YAHUSHUA, julle moenie wraak neem wanneer hierdie menslike dienaars van satan julle seermaak nie. Bruid van YAHUSHUA, vergewe julle menslike vyande maar lewer hulle oor in MY, YAHUVEH se hande. Dit is 'n skrikwekkende ding om in MY, YAHUVEH se hande te val. Julle mag nie wraak neem nie maar laat EK, YAHUVEH, wraak neem vir julle. EK, YAHUVEH, sal al julle verworpeling vyande se verstand, liggaam, gees en siel, fymaal. Daar sal niks oor wees nie behalwe die geluid van krakende bene wanneer EK, YAHUVEH, klaar is met hulle op aarde. Enige vyand van die Bruid van YAHUSHUA is 'n vyand van YAHUVEH en YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH. Sommige van hierdie vyande proklameer die naam van Jesus Christus en tog is die Messias se Heilige Gees nie in hulle nie. Hulle is werkers van onheil, wat net hulself flous.

Sommige wat hierdie lees sal sê, "Wie is die Bruid van YAHUSHUA?" EK sê vir julle dit; julle dade spreek harder as julle woorde. Die Bruid van YAHUSHUA aanbid, bemin en bewonder MY en MY Seun YAHUSHUA (bemin ons bo al die ander), verlangend na ons wil in hulle lewens en bid hoe om ONS te dien en ONS te behaag, hoe om 'n glimlag op die gesig te sit van YAHUVEH en YAHUSHUA. Hulle weier om ‘n kompromie aan te gaan; hulle weier om satan se leuens te glo. Die Bruid van YAHUSHUA strewe om MY wette te gehoorsaam soos uitgestippel in die Heilige Bybelse Skrifte. Die Bruid van YAHUSHUA lewe Heilige lewens want hulle is Heilig. Hulle omhels die Joodsheid van YAHUSHUA terwyl hulle MY Sabbat hou en eer en die Heilige Feeste beskou as 'n seën, en hulle vier en YAHUSHUA MESSIAS hulle Bruidegom erken in almal van hulle.

Van hierdie dag af vorentoe beveel EK die Bruid van YAHUSHUA, MY Ester van nuuts, om die Fees van Purim te vier en vrolik te wees. Vier fees en loof MY vir die verlossing van Ester, want sonder haar, hoe sou die bloedlyn van YAHUSHUA voortgekom het? Daar sou nie enige Hebreërs op die aangesig van die aarde oor gewees het as Haman geslaag het nie. Wat Haman eenkeer probeer doen het sal weer gepoog word op dieselfde manier. Belonings sal geplaas word op alle Jode en gelowiges in YAHUSHUA. Daardie selfde Gees het weer gekom deur die Gees van Hitler, so sal dit weer gedoen word, wanneer die seun van verderf kom, wie die seun van satan is. Bruid van YAHUSHUA, bestudeer die boek van Ester.

Bruid van YAHUSHUA, wees weer verbly, EK, YAHUVEH, sê wees bly. Hierdie is die Jubeljaar. Moenie gefokus wees op die oordeel en wraak wat EK gaan uitgiet oor julle vyande, die verworpelinge en heidene nie. Want diegene wat MY Seun YAHUSHUA en MY, YAHUVEH, aanbid, liefhet, dien en gehoorsaam, julle is gered en gewas in die gestorte Bloed van YAHUSHUA en julle is nie bestem vir MY woede nie, maar in plaas daarvan sal julle geseën word as julle maar net, in geloof, glo julle sal jul Jubeljaar ontvang.

Bruid van YAHUSHUA, so baie van julle sukkel met broos, sieklike of verouderde liggame wat oud geword het voor hul tyd, as gevolg van konstante fisiese, emosionele, geestelike aanvalle en aanslae van satan se dienskneg kinders of demoniese geeste. Julle vyande het julle uitgemergel fisies en verstandelik tog geestelik hou julle aan groei en word sterker in YAHUSHUA se Naam en deur SY gestorte Bloed by Golgota.

Wees bly Bruid van YAHUSHUA baie binnekort nou sal julle weggevoer word om YAHUSHUA lewendig te ontmoet in die lug en julle liggame sal verander word in 'n oomblik, in ‘n oogwink. En wanneer julle terugkom, sal julle nie meer verhinder word in brose aardse werktuie van klei nie, maar in plaas daarvan bonatuurlik in krag, jeuglike voorkoms en gesond op elke manier. Niks sal ontmoontlik wees vir julle nie.

Oorwinning oor al julle vyande en elke demoon. As julle kos wil eet kan julle eet soveel as wat julle wil tog is kos nie dit wat julle voeding sal gee nie. In plaas daarvan sal die salwing van die RUACH ha KODESH julle voed. Elke Geestelike Woord wat uit jul mond kom deur die Heilige Skrifte sal julle voed.

Matheus 4:4
Maar HY antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van YAHUVEH uitgaan.

Lukas 4:4

Maar YAHUSHUA antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van YAHUVEH.

As julle wil slaap kan julle, maar slaap sal nie nodig wees om julle kragte te herwin nie.

Jesaja 40:31
maar die wat op YAHUVEH wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

Geen tronk tralies sal julle binne hou nie; geen deure sal julle verhinder om te gaan waarheen EK vir julle sê om te gaan nie. Julle sal liggame hê wat onsigbaar kan wees soos julle dit wil hê; julle kan verskeie vorms aanneem soos julle dit wil. Geen afstand sal onmoontlik wees nie selfs al is dit Hemel toe of 'n ander planeet of na die uit-eindes van die wêreld of selfs die maan. Dit sal so maklik wees as om te dink aan 'n plek en julle sal arriveer. Geen man, vrou, demoon, nie eens satan homself sal julle kan weerhou om te gaan waarheen YAHUVEH en YAHUSHUA vir julle sê om te gaan nie.

Johannes 20:19

En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het YAHUSHUA gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle!

Julle sal wees soos Elia en Henog van ouds. Die Bruid van YAHUSHUA sal liggame hê wat nie seergemaak of doodgemaak kan word nie behalwe vir MY Twee Getuies tydens daardie skriftuurlike tyd deur 'n bonatuurlike wapen uit die bodemlose put geïnspireer deur satan. Maar 3 en 1/2 dae later sal MY Twee Getuies weer lewe in daardie Verheerlikte Liggaam en sal opgeneem word om by YAHUSHUA ha MASHIACH die Bruidegom te wees.

Geliefde kinders, moenie vermoeid raak in goed doen en in gehoorsaamheid aan MY, YAHUVEH en julle Messias YAHUSHUA nie hetsy julle die Bruid is of die Gaste. Geseënd is al diegene wat genooi is na die Bruilof Fees van die Lam. Soos julle sien, die bose groei met rasse skrede. Dit bespoedig net YAHUSHUA se wederkoms.

Terwyl julle die onheilige ryk en beroemdes sien wat blote mans en vrouens is wat niks meer as illusies is nie, afgode van hierdie wêreld wat vergeet hulle liggame is maar net van stof gemaak in MY hande en in MY tydsberekening sal EK hulle klei liggame terugstuur tot stof weereens. Tog sal hulle geestelike liggame ly vir ewig in die Hel en dan in die Poel van Vuur vir die sondes wat hulle gepleeg het in hulle aardse liggame. So beny hulle nie.

Moenie mislei word nie, want daar is ‘n ewige prys om te betaal wanneer julle YAHUSHUA en MY, YAHUVEH bespot. Dit is soos om 'n naald te probeer steek in MY, YAHUVEH se oog en EK sal vergeld. En EK sal hulle fynmaal onder MY voete maalvleis maak van hulle lewens tot en met hulle laaste asem op hierdie aarde. Dan sal hierdie vyande die verterende vuur van MY woede voel in die Hel en die Poel van Vuur. EK, YAHUVEH, verdedig MY Seun YAHUSHUA se Bruid die verloste verseëldes op 'n manier wat EK nog nie vantevore gedoen het nie.

Want dit is op hierdie bestemde eindtyd en uur op 14 Januarie 2006, waar EK vir Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] wakker gemaak het en vir haar gesê het nadat 'n menslike vyand wou kom vir haar terwyl sy geslaap het pogend om haar dood te maak deur die geestes ryk, om te bid tot MY en MY te vra om haar verworpeling vyande te stuur na MY Parskuip van woede ook genoem MY Vleismeule. EK het haar gesalf gedurende gebed saam met haar [huishouding] nie net vir hulle nie, maar vir die ganse ware Bruid van YAHUSHUA hulle het ook outoriteit om MY te vra om dieselfde te doen.

Genoeg is genoeg! Die Bruid van YAHUSHUA is nie bedoel om ondervoet vertrap te word deur die dienskneg kinders van satan nie. EK, YAHUVEH, gee hierdie nuwe salwing aan die Bruid van YAHUSHUA. Die dienskneg kinders van satan en die bruid van satan, wat die Bruid van YAHUSHUA aanval, sal die vloeke van Deuteronomium 28 'n duisendvoudig maai en hulle dra soos 'n tweede vel. Hulle sal weeklaag in sielesmart en sê, “As dit nie was vir slegte geluk nie, het ons hoegenaamd geen geluk gehad nie." EK sal persoonlik hierdie vyande van die Bruid van YAHUSHUA onder MY voete vertrap en julle bloed sal vloei soos ‘n karmosyn rivier terwyl EK, YAHUVEH, die vyande van die Bruid van YAHUSHUA in die parskuip van MY woede insit.

Lede van die Bruid van YAHUSHUA, julle was 'n unieke salwing gegee. EK gee hierdie salwing aan vir julle, deur YAHUSHUA se “Ringmaiden” Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] dit te laat voortspreek deur gesalfde gebede en geskrewe woorde. Lede van die Bruid van YAHUSHUA, as julle bereid is om hierdie nuwe outoriteit onverskrokke te glo en te ontvang wat EK, YAHUVEH, vir julle gee sal EK julle onverskrokke verlos van julle en MY vyande op 'n manier wat julle nog nie voorheen aan gedink het nie. Bruid van YAHUSHUA, vra MY en kyk of EK die demone wat julle teister, nie sal stuur in YAHUVEH se vleismeule in nie wat die parskuip van MY woede is, waar EK hulle tot niet sal maak.

Bruid van YAHUSHUA, EK gee vir julle hierdie nuwe outoriteit en nuwe salwing hierdie dag wanneer julle MY vra in YAHUSHUA se Naam nie net ter wille van julle gee EK hierdie salwing nie, maar ter wille van Yisrael. Hoeveel sal kies om hierdie standaard te aanvaar teen die bose in hierdie wêreld? Dit is julle keuse. Dit is alleenlik gereserveer vir die Bruid van YAHUSHUA. Alle ander wat hiervoor bid sal geweier word.

Aanstootlik vir sommiges wat weier om te luister, ophelderend vir ander wie die stem hoor van YAHUVEH.

Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu), 18 Januarie 2006 om 1:40 in die oggend.