Kliek Play/Pause om te luister na die Shabbat Shalom Lied

Besoek AmightyWind.com
        

Shabbat Shalom !

Welkom by Vayera / En Hy Het Verskyn, hierdie week se Parasha (Torah Gedeelte).


Profesie 51, 63, 71;

Genesis 18:1–22:24

2 Konings 4:1–37

Lukas 1:26–38
AMIGHTYWIND YAHUSHUA se Nuwe Bloed Verbond Profesie


Dit is van Profesie 105, YAHUVEH het gesê dat dit van nou af voor elke Profesie bygevoeg moet word: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisheva om nie hierde Bediening na 'n man of vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar 'n Bediening was, het ek dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA, jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Vir alle Profesië kliek die knoppie onderaan


6 November, 2020


Profesie 51, Die Wekroep Van Die 144 000. Moenie Vrees Nie MY Geliefde Kleintjies

Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Elisheva Eliyahu
Op 2 November 2001
YAHUVEH se Woorde aan Elisheva wat voor elke Profesie gevoeg moet word:

Elisabeth (Elisheva), EK het jou lank gelede gewaarsku om nie hierdie bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n bediening was. EK het dit in jou gees geplaas.

Want niks hiervan het deur jou hand tot stand gekom nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH dat geboorte gegee was. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH dat geboorte gegee was. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH dat geboorte gegee was.

As dit net deur jou hand was, sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND wat oor die aarde waai. Die HEILIGE WIND van HERLEWING, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit lankal misluk het.

“EK IS YAHVEH, dit is MY NAAM: En MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie.” Jesaja 42:8

(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê die volgende moet as waarskuwing bygevoeg word aan hulle wie spot:

Maar hulle het die boodskappers van GOD uitgelag en SY Woorde verag en met SY Profete gespot, totdat die grimmigheid van die HERE teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. – 2 Kronieke 36:16

Toe in Julie 2016:

Ellende wag vir enigeen wat dit durf waag om hierdie twee gesalfdes leed aan te doen. Julle sal selfs die dag berou wat julle gebore was. Raak MY gesalfdes nie aan nie en doen hierdie twee Profete geen kwaad nie. (sien ook Ps. 105:15; 1 Kron.16:21-22.) Dit sou vir jou beter gewees het as EK, ABBA YAHUVEH, jou tong uitgeskeur het!

(Profesie 128)

Ek waarsku almal van julle – diegene wat teen hierdie Bediening EN HIERDIE PROFESIEË en Elisheva en my, en al die Dienaars van AmightyWind Bediening is,- ek waarsku julle nou, ‘Raak YAH se Gesalfdes nie aan nie en doen SY Profete geen kwaad nie (Ps 105:15; 1 Kron. 16:22) anders sal die Toorn van GOD se staf op julle neerkom. Maar vir julle wie geseënd is en ‘n seen vir hierdie Bediening is, en wie die Profesieë aanvaar, groot seëninge sal oor julle kom – almal wie dít wat aan YAH behoort beskerm, in die NAAM van YAHUSHUA.

* * * * * * *

In ontsag oor YAHUVEH en YAHUSHUA lewer ek hierdie profetiese woord onder die RUACH salwing. Ek vra nou indien enige iets nie in lyn is met die Heilige Skrifte nie laat my asseblief weet. Ek toets elke gees wat spreek veral in ‘n profetiese boodskap. Omdat baie mense vir my e-pos stuur en hulle so bevrees is, het ek gebid vir ‘n woord van bemoediging, selfs vir myself. Terwyl ek besig was om ‘n e-pos terug te stuur vir ‘n ander suster wat ‘n profeet is met behoefte aan bemoediging, toe ek dit die minste verwag het, het hierdie profetiese boodskap navore gekom. Ek bid dat hierdie woorde ‘n seën vir jou sal wees en jou sal help wanneer vreesaanjaende nuus in ons rigting kom. Ek weet dit sal vir mý. Dit is ‘n vreeslike ding om die mondstuk vir YAHUVEH te wees en ek bid dat elke woord geskryf is soos YAHUVEH dit gesê wil hê.

Voel vry om hierdie te kopieer en te stuur om ander te bemoedig in ‘n tyd wanneer vrees hooggety vier.


Psalm 2
"Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen YAHUVEH en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp! Hy wat in die hemel woon, lag; YAHUVEH spot met hulle. Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik: Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit: YAHUVEH het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer. Eis van My, en Ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde! Dien YAHUVEH met vrees, en juig met bewing. Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!"

*******

DIE WEKROEP VAN DIE 144 000.
MOENIE VREES NIE, MY GELIEFDE KLEINTJIES,
“EK IS” RIG ‘N STANDAARD OP TEEN DIE BOSE!


Wanneer die vyand inkom soos ‘n vloed, sal EK ‘n standaard teen hom oprig. Om rede jy dit nog nie gesien het nie, moenie vrees dat EK MY belofte vergeet het om dit te doen nie. MY geliefdes, moenie vrees nie, weer sê EK, YAHUVEH, moenie vrees nie MY geliefde kleintjies. EK het jou nie opgerig vir hierdie uur en jou toegerus met die kennis wat EK, YAHUVEH jou gegee het om jou nou te begewe nie. Jy is een van MY gesalfde versteektes. Nou is die tyd om na vore te kom en julle broers en susters in YAHUSHUA te help. EK het aan julle lande, eiendomme, skepe, eilande, huise en finansies gegee. EK het geheime miljoenêrs; ja, selfs multi-miljoenêrs, en julle was nie baie bruikbaar vir MY Koninkryk nie omdat julle in die wêreld se oë gebly het en tog ook probeer het om op MY fyn lyn te loop. Julle het MY liefgehad en gedien in die geheim, want julle het vir julself gesê, "Wat kan ek doen vir die Koninkryk van YAHUVEH? Hoe kan ek die Evangelie van YAHUSHUA versprei?" Dus bly julle stil en kruip weg, maar bid vir iemand anders om te doen wat julle nie kan doen nie. Binnekort sal dit te laat wees om MY Profete en Apostels te help. Verstaan julle nog steeds nie die prys wat selfs hierdie een waardeur EK spreek moet betaal nie, die aanvalle wat afgeweer moet word, nie net in die fisiese ryk nie, maar die geestes-ryk? Help jy of is jy ‘n hindernis?

EK, YAHUVEH, stort baie gawes in julle in. MY versteektes het baie Goddelike wysheid. Nie net in hierdie wêreld nie maar ook in die RUACH ha KODESH geestesryk het EK julle geseën. Julle het sy-aan-sy gewerk met die wêreld en tog was julle versteek. Baie van julle is geniaal. EK het julle versteek as dokters, prokureurs, onderwysers, filantrope, bankiers, beleggers, skilders, rekenaar geletterdes, elektrisiëns, in die polisie mag, alle vorme van regering, senatore, mense in die kongressie, staatsmanne, verkope, winkeleienaars, medestigters van franchises, eiendoms-agente, kapteins, eienaars van skepe, van restuarante, alle vorme van vervoer, akteurs, film industrie, sangers, beleggers, makelaars, skrywers, kokke, ontwerpers, kontrakteurs, daar is geen beroep waarin EK nie MY geliefde kinders versteek het nie. Hierdie is MY dissipels wat MY Seun YAHUSHUA volg, en begeer om gehoorsaam te wees aan YAHUVEH se wette en hierdie versteektes is versprei regoor die wêreld. Die standaard waarmee hul die wette van die mens meet is hierdie: Is dit in lyn met die Skrifte? Hierdie is die standaard waarmee hulle alles meet; as dit waarheid is sal die Skrif en die Torah dit bevestig.

EK, YAHUVEH het julle weggesteek vir ‘n tyd soos hierdie. Bid hoe om julle talente, gawes, wysheid, wonings, eiendom, finansies en geestelike gawes, te gebruik. Alle wysheid wat nie teenstrydig is met MY Skrifte nie moet julle gebruik om te help en uit te ruil, in ‘n tyd wanneer daar geen ander manier gaan wees om te koop of verkoop of ander te help nie. Julle wysheid, openbarings, genesings-kennis en die onderrigting wat aan julle gegee is sal voordelig wees vir ander vir so ‘n tyd, en julle sal weet wanneer om dit te gebruik, en waar om te help, en wie om te help. MY Apostels en Profete het julle nodig om hulle weg te steek vir ‘n tyd soos hierdie, van die bose mense wat hulle vernietiging wil hê, sodat niemand kan sê dat hulle nie gewaarsku was voor die oordeel neerkom nie.

EK, YAHUVEH, stuur altyd die profete en apostels om te spreek, nie net om te bekeer nie maar ook om vooraf te waarsku van die gevare wat kom en hoe om uit die vyand se kloue te ontvlug. MY versteektes moet dapper wees wanneer julle jul versteekte kennis en openbarings deel, wat EK, YAHUVEH, julle daagliks gee. EK vermaan julle, vertrou nie op julle eie krag nie, maar vertrou op die krag van YAHUSHUA, want dit is voldoende vir julle ongeag wat julle in die gesig staar. Is enige iets te moeilik vir YAHUVEH om te verslaan? Julle staan voor dit wat julle ervaar as onbestygbare mure wat julle nie kan klim of omseil nie. Met MY RUACH ha KODESH salwing sal julle nie misluk nie. EK, YAHUVEH, breek die mure af wat julle aan bande lê in die tronke waar julle eenkant gehou was weg van ander.

EK, YAHUVEH, voeg julle nou saam met ander, want diesulkes sal ook MY versteektes wees wat EK onder MY vlerk van beskutting weggesteek het. Wag tot julle die wonderwerke sal sien wat EK, YAHUVEH, sal doen. Julle sal sien, dit sal julle beste ure wees terwyl julle weereens sien hoe YAHUVEH diegene verlos wat ander wil vernietig, alles ter wille van MY Naam. EK, YAHUVEH, het hierdie profeet gekies om die Wekroep uit te roep van die 144 000. Leer die Lied van Moses. Daarin is die oorwinning in die Naam van YAHUVEH! MY nuwe mandaat aan hierdie apostel dogter van MY is: nou is die tyd vir julle om YAHUVEH se aangesig en YAHUVEH se wil en YAHUVEH se marsbevele te soek. Loop wanneer YAHUVEH sê loop, hardloop wanneer YAHUVEH sê hardloop, praat, wanneer YAHUVEH sê praat en doen niks wanneer daar vir julle gesê word om net te staan en wag nie. Ongeag hoe klein die besluit, leer om te bid vir MY om MY wil bekend te maak, nie julle wil nie.

EK, YAHUVEH, salf MY uitverkorenes op ‘n groter manier as wat EK ooit van tevore gedoen het. Bestudeer en bewys julself as beproef, sodat niemand julle kan mislei met die Skrifte nie. EK, YAHUVEH, versamel nou MY troepe op die muur om satan te oorwin, en die demone wat julle omring. Die wapens wat julle het is nie vleeslik nie, maar geestelik. Geen wapen kan die ongewone salwings ewenaar wat EK deelagtig gemaak het in elkeen van julle nie, al weet julle dit nie. In MY tydsberekening sal julle die standaard sien wat EK, YAHUVEH, sal oprig teen diegene wat die Christene en die Jode wil leed aandoen. Alle Israeliete wat die Naam van YAHUVEH aanroep, diegene wat nie bang is om die Heilige Name te gebruik nie, hulle besef hulle was mislei, en daardeur verkeerd geleer. Daar is salwing, reddende, bevrydings- en genesingskrag, in die Name van YAHUVEH en YAHUSHUA.

EK, YAHUVEH, vra julle dit; sal julle die beloftes versaak wat EK aan julle gegee het? Die Geseënde Hoop wat EK vir julle gegee het? Hoekom sou EK sê dat julle nie onder MY toorn is nie, maar genade en julle leer vir ander dat EK, YAHUVEH, geen uitweg sal toelaat vir die Christene wat uitroep na MY in YAHUSHUA se Naam nie? EK, YAHUVEH, het ‘n ark vir julle. Al MY kinders wat MY vertrou, sal MY stem duidelik hoor, glo net, en hou aan om MY te vra. Dink julle dat EK, YAHUVEH, julle so ver gebring het om julle in die steek te laat nou? EK, YAHUVEH, sal Israel nie spaar net omdat haar mense heiliger is nie. As’t ware vier haar sondes net so hooggety, die stank styg op na die Hemel soos in die ander nasies reg oor die wêreld! Nie een nasie of volk is beter as die ander nie. EK, YAHUVEH, sal nie toelaat dat Israel heeltemal vernietig word nie want EK, YAHUVEH, het ‘n verbond gesluit met Abraham en sy saad.

MY Kinders wat ingeënt is deur die Bloed van MY Seun, YAHUSHUA, moenie bang wees nie. EK, YAHUVEH, sal die Bloed Verbond eer wat EK ook met julle het. Deur die geestelike Bloedlyn van YAHUSHUA, is julle ook Jode. Diegene wat YAHUSHUA se Bloed Verbond weier en sê dit is omdat hulle Jode is, hulle wat YAHUSHUA verwerp as MY Seun en julle MESSIAS, wees gewaarsku. Aangesien julle MY geskenk geweier het wat EK, YAHUVEH, vir julle gegee het by Golgota, dan diegene wat net glo en die geloof het dat die onderhouding van die Torah, die Sabbat en die Feeste hulle sal red; herinner EK, YAHUVEH, julle dat sonder ‘n sonde-offer vir wanneer julle sonde doen ís daar geen heilige sondelose offer nie en julle sal veroodeel word nie deur YAHUSHUA nie, maar deur Moses en die wette van Moses. Wee julle wanneer hierdie gebeur.

Daar is geen barmhartigheid of genade wanneer Moses julle sal oordeel op die dag van Oordeel nie. As dit so maklik was dink julle EK sou MY geliefde Seun, YAHUSHUA, gestuur het om te ly en te sterf in julle plek? Almal het gesondig en kort ‘n perfekte Skepper. Hoeveel te beter vir MY Kinders wat weet hulle is sondaars en tog hul bes doen om gehoorsaam te wees en te bekeer, om vergifnis vra in YAHUSHUA se Naam en weet dat YAHUSHUA hulle Bloed Verbond is wat ook geoffer was vir hul sonde. YAHUSHUA sal diegene oordeel wat HOM as sulks aanvaar het, nie die wet van Moses nie, ook nie Moses nie. YAHUSHUA sal die heidene veroordeel wat weier om Heilige lewens voor MY te lewe en die enigste Heilige sondelose bloed versoening vir sondes weier.

Is EK onbekwaam om julle te bevry en te beskerm? Die planne wat EK, YAHUVEH, aangaande julle het, is ten goede en nie vir onheil nie. Vertrou MY en hou op steun op jul eie insig. MY Kinders erken dat EK, YAHUVEH alleen die antwoorde het en EK, YAHUVEH, beloof om jul wee te rig terwyl julle wandel in MY voetspore. Julle voetspore wat alleen loop sal julle lei op ‘n dwaalspoor, maar MY voetspore is definitiewe vaste treë wat lei na oorwinning. Glo en ontvang oorwinning. Veg vir wat julle weet is reg. Daar is mense waarmee julle klaargekom het wat EK verwyder uit jul lewens om ander te bring om te bemoedig en te help om julle te ondersteun op alle maniere.

Moenie sê dat daar nog nie tyd is om dit of dat te doen nie. In plaas daarvan besef is EK nie die VADER van alle tyd nie? Die waarnemer van tyd EK, YAHUVEH, is tyd self. Wie anders kan tyd stop, of dit versnel, of dit terugdraai? Geliefde kind en alle kinders van MY wat YAHUSHUA by Naam aanroep en weet dat hulle niks kan doen sonder daardie Gewyde Naam nie, EK het julle opgerig vir ‘n tyd soos hierdie. Julle is deel van MY versteekte gesalfdes. Alhoewel die vyand hul tande sal kners proberende om julle seer te maak en hulle jul name neergeskryf het, het EK ook húlle name neergeskryf in die Boek van Verdoemenis en hierdie bose mense sal ‘n ewigheid deurbring in die Poel van Vuur, maai vir dit wat hulle nou saai!

EK sal weereens aan MY Kinders bewys, indien julle na MY stem luister en in MY voetspore wandel, sal julle die vyande wat julle wil vernietig uitoorlê en al MY kinders wat verlang om elke woord van MY te hoor en wat MY gehoorsaam, of ten minste daarna strewe wetende dat indien hulle wel sondig het hulle YAHUSHUA se bloed vir die vergifnis van sonde. EK, julle VADER YAHUVEH, sal hulle oorbluf met die bose se eie tegnologie. EK sal hulle oorbluf met hulle eie uitvindsels. Vir geen aardse of wetenskaplike redes nie sal die vangstrikke wat vir MY kinders gestel was net verstrikking wees vir en terug boemerang op die bose wat die volgelinge van YAHUSHUA se vernietiging wou hê. Wat EK eenmaal vantevore met die bose Farao gedoen het sal EK weer doen. Deur die hand van YAHUVEH alleen sal die Goliatte van hierdie wêreld vir altyd val.

Diegene wat EK bose geheimhouers noem, wat die geheime van die okkulte wil gebruik, demonisme, wetenskaplike, politieke kennis en mensgemaakte wette om MY Kinders te vernietig en die vryheid wat EK vir MY Kinders gegee het weg te neem. EK, YAHUVEH, sal ‘n verrassing hê wat wag vir hulle; dit sal hierdie booswigte oorbluf wat hulself wys ag. Hulle wil MY Kinders leed aandoen. EK, YAHUVEH, en MY Seun YAHUSHUA, lê ‘n eed af om diegene te beskerm wat uitgeroep, en gesalf is vir hierdie uur.

Diegene wat MY stem duideliker wil hoor as enige ander stem, hulle is MY ware skatte op aarde. Almal wat uitroep tot YAHUVEH en YAHUSHUA, en vertrou op MY RUACH ha KODESH om hulle te lei deur die mees ongewone salwing soos nog nooit vantevore gesien nie, moet besef dat EK hulle nou snoei, en alles in hul lewens verwyder wat nodig is om verwyder te word. Ja, selfs julle geliefdes moet gesnoei word, of verwyder word deur die hand van YAHUVEH, want Ek moet MY geliefdes beskerm. As hulle nie vir jou ‘n hulp is nie, en eerder ‘n hindernis is, weet dan dat EK hulle sal verwyder, want hulle sal jou selfs tot die dood toe verraai as YAHUVEH nie verdeel wat nimmer bestem was om saamgevoeg te word as een nie.

Bid en tree in met gebed vir julle geliefdes, maar wanneer EK vir julle sê om te gaan, en julle tog nie beveel om jul ongeredde geliefdes saam te neem nie, sal dit ‘n toets wees van julle liefde vir YAHUVEH. Sal julle alles verlaat vir MY, soos toe Lot beveel was om te vlug? Hy het geen keuse gehad as om te skei van sy vrou nie; EK het haar in ‘n soutpilaar verander. EK moes hom en sy dogters op die harde manier wys. EK eis gehoorsaamheid, vernaamlik wanneer EK ‘n engel stuur om te waarsku, "Gaan uit, vlug, hierdie plek is op die punt om vernietig te word." Lot se vrou het gevlug, maar sy het haar kop gedraai om terug te kyk, en te rou oor al haar besittings, woning, en vriende in die stad. Hierdie is ‘n les; wanneer EK vir julle sê om te vlug, ongeag wat, wees gehoorsaam anders sal Lot se vrou se lot selfs MY kinders se lot wees.

Vertrou MY en weet dat die planne wat EK aangaande julle het ten goede is en nie vir onheil nie. EK lag terwyl EK die komplotte van die vyande hoor, wat sê alle Christene en Jode sal doodgaan. Verstaan die vyande nog steeds nie al probeer hulle hard om MY mense uit te wis soos die Romeinse Ryk en Hitler gedoen het, hoe meer hulle geoffer het hoe meer was opgerig nie? Die bloed van die heiliges wat geoffer word bring net meer heiliges na die Koninkryk van die Hemel. Saulusse sal Paulusse word. Die vyande is so dwaas. Dink hulle nie dat die Hemel self sal uitvaar teen hierdie demoniese vyande en die hemelruim self MY woede sal uitgiet oor MY vyande wat ‘n masjien wil gebruik wat God speel nie? EK oorbluf selfs nou die vyande op maniere waarvan julle nie weet nie. Wees gewaarsku o vyande van MY, want EK sal julle eie skeppings teen julle en julle geliefdes draai. MY Kinders sal gespaar word.

Hoeveel kere reeds nie alleenlik in Amerika nie maar ook in Israel, het EK hierdie nasies gespaar in die afgelope maand alleen. Maar ja nie net dit nie, maar EK sê selfs die wêreld sou dit self verwoes het, terwyl een nasie dodelike oorlog-speletjies speel teen ‘n ander nasie, en vir watter wraak, gulsigheid, mag, honger na meer beheer en mag. EK, YAHUVEH alleen bevorder en verwyder. Wanneer MY Mense uitroep in MY Seun YAHUSHUA se Naam en uitroep om genade vir die nasie waarin hul woon en ook vir hulle wat nie daarin woon nie. Hoe kan EK MY ore doof hou, selfs al wou EK? Julle lees hierdie nou omdat EK tyd verleng het vir een rede, terwille van die smeekgebede wat uitgegaan het om hierdie wêreld te bedek in MY Seun YAHUSHUA se Naam. Julle ark van veiligheid tot dusver is die vurige gebede van die regverdiges.

EK is YAHUVEH en daar is geen ander soos EK nie. Die standaard wat EK oprig teen die bose wat hul wapens gebruik om die verstand van MY Kinders te manipuleer sal vind dat hul wapens nie net wan funksioneer nie maar in plaas daarvan sal EK elke uitvindsel, elke masjien, elke wapen, elke siekte, alle biologiese wapens en alle bakteriële oorloë teen hulself draai. Selfs hul eie geliefdes sal skaam kry vir hulle en die booswigte se eie liggame sal weier om hul jare voluit te leef. Dit is MY wraak teen hulle wat die verwoesting soek van YAHUVEH se gelowiges en volgelinge van YAHUSHUA. EK is lief vir julle. Ja, selfs vir diegene wat vir YAHUVEH haat. EK alleen het julle geskape en dit sal die hand van YAHUVEH alleen wees gestuur uit die Hemel wat beide jul liggaam en siel sal vernietig, deur dit in die Poel van Vuur in te stuur as julle nie bekeer in gebed, om vergifnis vra in YAHUSHUA se Naam nie.

Laat Amerika met rus. Laat Israel met rus. Laat MY Kinders die vryheid om MY te aanbid en te dien in waarheid en salwingskrag. EK het Amerika apart gestel om die land van die vrye te wees en haar geseën met geen oorlog wat na jul kuslyne gekom het nie met die verloop van jare. Amerika, moenie so vrylik weggee waarmee EK julle geseën het net eenvoudig as gevolg van vrees nie. Praat en wees die stille meerderheid nie meer nie. Laat julle stemme gehoor word. Onthou wanneer een vryheid van geloof verloor en selfs die verkeerde gesensor word; dan is almal in gevaar om hulle vryheid van geloof te verloor. Dan is almal in gevaar om hul vryheid van geloof te verloor. MY Kinders weet dit gaan nie oor ‘n geloof wat weggeneem word nie; hierdie gaan oor ‘n verhouding met YAHUVEH en YAHUSHUA wat verander word na ‘n vorm van godsdiens met ‘n vorm van goddelikheid, maar geen goddelikheid van binne nie.

Pasop vyande van YAHUVEH en YAHUSHUA; julle einste wapens van massa vernietiging sal terugkom oor julself. Julle sal dit in een rigting uitstuur en die engele van die Hemel sal dit in ‘n ander rigting laat draai. EK sal MY kinders beskerm soos ‘n leeuwyfie haar welpies beskerm. Pasop vyande van YAHUVEH en YAHUSHUA, want julle sien EK hoor MY Kinders uitroep in vrees en verbasing, want EK het hulle geleer om vredemakers te wees en nie oorlogsugtiges nie en dit maak hulle verstom vir die vlak van boosheid van die mens se onmenslikheid teenoor mans, vrouens, seuns en dogters. EK hoor MY kinders se uitroepe van vrees, want hulle besef in die natuurlike kan hulle nie hulself beskerm nie. Nou sien julle hoekom noem EK hulle MY Skape en Lammers. Watter lam of skaap kan hulself beskerm? Het ‘n lam of skaap skerp kloue, of skerp tande, soos EK aan ander diere gegee het? NEE! ‘n Skaap maak alleenlik staat op die Goeie Herder om hulle te lei na die groen weivelde en skoon water. MY ware Skape en Lammers het geen tekort aan manna, of Lewende Water nie. MY Ware Skape vertrou MY, YAHUVEH en YAHUSHUA as die Goeie Herder. MY Naam is YAHUVEH. MY skape sal net kom na die stem van "EK IS" en MY Geliefde Seun YAHUSHUA, en sal net ons sagte stil stem hoor deur die RUACH ha KODESH. (Heilige Gees)

EK is daardie Goeie Herder! EK sal MY Skape en Lammers beskerm teen die wolwe van hierdie wêreld. Dit is waar, sommige van MY skape word deur die wolwe doodgemaak, en sommiges sal hewige vervolging ly; maar dit was nog altyd so. Hulle belonings word nie hier op die aarde gesien nie maar in die Hemel vir ewig. EK lag wanneer EK hoor hoe die vyande dink dat EK, YAHUVEH, blind, of doof en stom is en nie sal herhaal wat EK gehoor het aan MY Apostels en Profete nie. EK waarsku MY kinders deur met hul geeste te spreek. Is MY arm te kort om julle te verlos MY kinders? Glo julle EK is julle Skepper, YAHUVEH wie alles in die Hemel en Aarde geskape het? Is YAHUVEH nie die een wat julle oë en ore gemaak het nie? Dink julle nou dat EK swak sig het of dowe ore, om nie julle gebede te hoor nie, en uitroepe, en te sien, en hoor wat die vyande doen nie? Dink julle MY kinders dat EK nie ‘n standaard sal oprig, en alreeds opgerig het teen die booswigte nie? Hulle het hulle afstands-bespieding, maar EK het MY engele wat waghou 24 uur ‘n dag, kyk en rapporteer, alles wat die booswigte doen!

Sommiges gebruik selfs MY Seun, YAHUSHUA se Naam om te probeer om MY Kinders te mislei; insluip in die kudde van MY Skape en Lammers, glo dat hulle nie gesien word nie, maar tog sien EK hulle harte. EK weet wat hulle gestuur was om te doen. EK ken ‘n wolf wanneer EK een sien. EK sien satan kom soos ‘n brullende leeu, terwyl hy kyk wie hy kan verslind.

MY Kinders julle kan vir ‘n kort rukkie mislei word maar net vir solank as wat EK dit toelaat! Wee daardie wolf wat ‘n masker van ‘n skaap opsit om op MY Kinders te spioeneer om hulle in ‘n vangstik te vang. Wat is die prys vir jou siel? Want dit is wat dit jou sal kos. Jou siel sal in die Poel van Vuur gewerp word. Bekeer vandag voor dit te laat is! Hardloop weg van die boosheid wat jy gedoen het, en ontbloot die boosheid vir wat dit is. Help MY Kinders. Word een van MY versteektes wat sal beskerm en nie MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes sal seermaak nie. Bekeer teenoor almal wat jy leed aangedoen het. Daar is nog tyd vir die wolwe om baba lammetjies te word. Alleenlik deur MY Seun, YAHUSHUA se Bloed verbond is dit moontlik. Hardloop wolf, hardloop, want EK, YAHUVEH, sien jou. Jy dink net jy is onsigbaar en smelt in.

EK het die onkruid dopgehou, en die koring wat sy-aan-sy groei, en nou is dit tyd vir hierdie wêreld waar MY engele binnekort die onkruid gaan uittrek, en hulle verbrand waar hulle vir ewig sal brand, eers in die hel en dan in die Poel van Vuur. MY oë is altyd waaksaam, want met jaloesie bemin EK, en beskerm MY Skape en Lammers. Pasop julle wat ongelyk gejuk is, want julle eie eggenote is wolwe in vermomming. ‘n Huwelik nie deur YAHUVEH bestem nie, sal nie staande bly in die dae van onheil wat voolê nie, dae van onheil vir die bose. Want weereens het EK die boosheid in die kerke gesien, en in die bedienings waar EK toegekyk het hoe satanistiese plantings groei in mag, gewildheid en leringe van duiwels onderrig het. Slu het die wolwe ingesluip, en die speletjie gespeel van die geveinstes, as pastore, apostels, profete en leraars, en ja selfs die evangeliste. Julle kan die mense flous, maar pasop julle kan nie vir YAHUVEH flous nie. Julle gebruik die Naam van MY Seun, YAHUSHUA, en julle vernoem bedieninge na julself om julself te verheerlik, maar julle het ‘n donker geheim bewaar.

Daardie geheim is, dat julle nie julle sondes, harte, lewens en siele vir YAHUSHUA gegee het nie. Julle gebruik okkultiese kragte in plaas daarvan, en gebruik MY Seun se Naam om MY Mense te manipuleer, om julle torings te bou, en herewonings wat julle kerke noem. EK kyk na hierdie multi-miljoen dollar herewonings wat julle kerke noem, en EK noem dit praalgrafte. MY RUACH ha KODESH is nie binne-in hulle nie. MY ware apostels en profete wat julle waarsku word beledig, verguis, en weggejaag. Weg met julle geveinste aanbidding, EK luister slegs na diegene wat na MY toe kom met rein harte, weg van MY met julle geveinste lofprysing. Die mees van-die-wysie-af sangers wat harte het wat ingestel is om MY wil te doen, en hul lewens leef in heiligheid, stel alles wat YAHUSHUA is, voor hulle eie versugtinge en begeertes en behoeftes. Hierdie is die hoogste vorm van lofprysings-musiek in MY ore. Nie julle koreografiese koor-dansers nie. Ware dans in die RUACH ha KODESH word nie onderrig nie, ook nie gekoreografeer deur enige iemand nie, behalwe die RUACH ha KODESH. Dit word nie gedoen net omdat jy eenvoudig wil dans voor YAHUVEH en YAHUSHUA nie; dit is jou voete wat gesalf word om dit te doen. Niemand kan dit onderrig nie. EK draai weg wanneer ek wêreldsheid in die tempels en die kerke sien.

Ware apostels en profete word nie as sulks geleer deur ‘n gewone leraar in hierdie wêreld nie. Selfs julle sogenaamde profete-skole is ‘n bespotting. Hoe kan jy dít onderrig wat jy nooit deur ‘n mens geleer was nie? Net die RUACH ha KODESH spreek en vloei uit MY apostels, en profete. Diegene in sulke skole beter bekeer en besef dat die mens nie ‘n profeet kan maak nie, of ‘n apostel of selfs die amp van ‘n evangelis nie. Dit is die salwing van die RUACH wat die mense trek. Dit is niks wat geleer kan word nie, ook nie onderrig kan word nie. Om ‘n goeie pastoor te wees, is die voorbeeld die Goeie Herder. Pastore en evangeliste, hou op probeer om julle herewonings hier op die aarde te bou. Hou op om julle rykdomme op die aarde op te gaar. Julle vertel vir MY mense om nie gereed te maak vir enige rampe nie, tog hoeveel van julle gaar die beste van alles op? Hoeveel van julle ryk pastore het ‘n geheime wegkruipplek, en het julle planne gemaak sonder om besorg te wees oor jul eie gemeentes. Hoekom dink julle EK wil hê die geld in tiendes wat aan julle gegee word, is om vir julle kristal katedrale te bou, of die grootste kerke te bou in Amerika of die wêreld? Sou die geld nie beter spandeer gewees het deur MY Mense te help voorberei vir rampe nie? Julle besit julle eie diamant myne en tog gooi julle die ware edelgesteentes weg, MY geliefde kinders.

In hierdie wêreld het julle hul mislei, o bose mense, maar julle dae is getel in hierdie wêreld. Wat gaan jy dan doen? Die prokureursfirma wat veronderstel is om MY Mense te verdedig met geld wat na hulle toe gestuur word om te help om diegene wat MY kinders genoem word te verdedig, julle stroop nou die kuddes kaal. In plaas daarvan help julle diegene wat die privaatheid van MY Kinders wil wegneem. Julle het julself verkoop aan die hoogste bieër, en sy naam is satan. EK koop nie MY Mense nie, ook nie hulle toegeneentheid, lojaliteit of vertroue nie. EK sal nie ruiltransaksies doen met die bose nie. EK sal hulle net waarsku. Bekeer in YAHUSHUA se Naam.

Julle vals pastore, evangeliste, apostels, profete en leermeesters, julle maak MY, YAHUVEH, siek. Hou op om MY kuddes kaal te skeer. Kinders wanneer julle ‘n prediker sien wat ‘n miljoenêr is wat hulle weelde pronk in jul gesigte, hoekom gee julle hul net meer, vertoorn MY verder? Wanneer julle ‘n pastoor sien spog met sy Rolex horlosie of Mercedes Benz, Rolls Royce, of ander luukse motor, of spog met sy luukse herewoning, sien julle dan nog steeds nie dat ‘n wolf tussen julle ingesluip het nie? Luister nie net na sy of haar preke nie, in plaas daarvan oordeel hulle vrugte. Besef dat indien dit regtig MY bedienaar was, sou hy of sy meer gegee het as om te neem. Het julle ‘n kerk wat julle bywoon waarin daar werklose mense is, by die welsyn is of behoeftig is? Hoe kan julle dan geld in daardie kollekte bordjie gooi om die ryk pastoor te voed, en om die gees te voed van wêreldsheid en gulsigheid? Dink julle nie EK sal hulle, sowel as vir julle aanspreeklik hou nie? Ryk pastore wat behoefte in hul kerke het terwyl hulle in oorvloed leef voer hulself en verhonger MY skape. Hierdie bose pastore wat MY kuddes kaal stroop, alles vat wat hulle het, en tog nog hulle naaktheid bespot. Pastore wat vrylik ontvang behoort vrylik te gee, en tog sal julle apostels en profete sien wat verkoop wat EK vrylik aan hulle gegee het deur die salwing van die RUACH ha KODESH.

Een pastoor maak MY baie bedroef, hy was eens op ‘n tyd ‘n simbool van YAHUSHUA se liefde, nou drup hy van die diamante en dra die duurste snyerspakke, want hy besit ‘n mans winkel. Maar wat gee hy terug aan diegene wat nie snyers klere het om te dra nie? Hou op om vir MY mense te vertel dat YAHUVEH vir jou gesê het om hierdie 10 miljoen of 7 miljoen dollar gebou te bou. Groter is nie altyd beter nie. Wie kyk na die Skape en Lammers wanneer jy honderde-duisende in jou gemeente het? Hoe kan jy selfs voorgee dat jy jou gemeente ken met sulke groot getalle? Is dit nie die pastoor se werk om MY skape te ken nie? Die meeste kan nie eens ‘n foon-oproep of selfs‘n brief by jou uitkry nie.

Meeste van MY Skape en Lammers in die kerke waarheen hulle vlug sien net die groot pragtige geboue, die pastoor hetsy dit ‘n man of vrou is staan veraf en is onbereikbaar vir die massas mense. Wie dink hulle is hulle? Het MY Seun YAHUSHUA, nie die tyd geneem om selfs die massas mense te voed nie en die mense aan te raak nie, genesend, en bevrydend, biddend, en hulle te seën nie?

Skaam julle pastore met sulke groot getalle skape, en lammers; julle ken nie eens die name van die mense wat julle ondersteun nie! As en wanneer julle hulle gesigte sien, of hul name hoor, ken julle hulle nie eers nie. Hierdie mense kan nie eens jou aandag kry vir ‘n afspraak nie. Die rykes in die gemeente kry vinnig jou aandag en alles wat hulle nodig het, selfs ‘n huisbesoek is nie te moeilik vir die pastoor of evangelis om in hulle skedules in te pas nie. Huigelaars, skaam julle diegene wat sulke bedieninge en pastore ondersteun.

Vra jouself af, sal enige van die meer welbekende pastore van mega-kerke ‘n woord bring soos die waarvoor EK hierdie apostel gebruik om aan julle te bring?
Nee hulle sal nie. Vra jouself af, sal hierdie apostel van MY welkom wees in jou kerk om MY harde woorde te bring van oordeel en mandate vir bekering? As die antwoord Nee is, en jy ondersteun hulle met jou tiendes en offergawes dan is jy in sonde. Ja, skok dit jou? Wanneer jy iemand help om aan te hou sonde doen, dan het jy deel aan daardie sonde. Bekeer vandag!

Moenie ‘n bediening ondersteun omdat dit eenvoudig vernoem is na iemand wat welbekend in hierdie wêreld is of die grootste en meer bekende kerk het nie. Wat sê MY Woord daarvan as alle mense julle liefhet en die dinge in die wêreld liefhet, maak dit jou MYNE? Bemin en aanvaar die ganse mensdom vir YAHUSHUA? Nee! Want wanneer julle spreek in YAHUVEH se naam, soos hierdie apostel doen, is dit nie oor gewildheids-mededinging nie. MY ware apostels en profete sal verloor in die wêreld se oë; hulle ly gebrek baie maal terwyl satan lieg vir die mense wat EK opgerig het om die las te verlig finansieel, emosioneel en fisies. MY eie kinders blok MY stem uit wat vir hulle sê om hulp, liefde, en ondersteuning te gee, vir die klein klompie dapper, en moediges wat EK wel het wat MY en MY Mense dien.

Is jy een van hierdie wat YAHUVEH se stem hoor voortspreek en wat MY ware apostels en profete sal liefhê en sal begeer om te help en te ondersteun; om julle huise oop te stel vir hulle, en te help om die las te verlig om MY mense te bereik met die boodskappe uit die hemel? MY ware apostels en profete betaal die prys vir die salwing en is gewoond aan droefdheid, swaarkry, verwerping en vervolging. Bereken julle ooit die koste wat dit kos om so ’n boodskap te bring soos hierdie een? Hoekom sou julle solank dit nie julle is wat die prys hoef te betaal nie reg? EK weet wie hierdie lees en hoor, en EK sal eendag vir jou vra wat jy gedoen het om hierdie bedienaar se las te verlig? Het jy haar selfs bemoedig? Dra jy ooit haar naam op in gebed? Besef jy hoe min pastore haar sal nooi om in hulle kerke te bedien nadat hierdie profetiese boodskap gegee is? Maar EK, YAHUVEH, spreek dit voort nie hierdie diensmaagd nie. So EK het dit teen julle julle sogenaamde pastore wat hoegenaamd geen pastoor is nie. Dit sal beter wees om uit te tree as om die woede van YAHUVEH in die gesig te staar omdat julle MY Skape en Lammers leed aandoen.

Skaam julle pastore; julle is nie ‘n pastoor as MY kinders nie jou berading kan kry sonder om eers ‘n lid van die kerk te wees nie en julle tiendes-toetse slaag nie. Een toets is: ‘n lid word alleenlik erken as hulle tiendes betaal in ‘n sekere dollar-bedrag van donasies en kerk bywoon ‘n sekere aantal kere. Hou op om MY skape kaal te skeer! Onthou waarvoor ‘n pastoor behoort te staan. Onthou jy is nie die Goeie Herder nie. As EK jou voortbestem het om ‘n pastoor te wees, dan moet jy ‘n seën wees vir MY skape. Jy behoort daar te wees as die fisiese gedeelte om hulle te bemoedig met MY woorde. Lief te wees en vir hulle te bid, en vir hul bevryding en biddend vir die redding van hul siel, hulle leer om MY Torah te gehoorsaam asook MY gebooie met jou wat die voorbeeld stel.

As jy nie MY salwing het nie dan is jy nie ‘n apostel, profeet, evangelis, leraar of pastoor nie. EK is nie beïndruk met watter kweekskool jy gegradeer het nie, meer toepaslik deesdae behoort dit ‘n begraafplaas genoem te word. Die letter maak dood en die RUACH ha KODESH gee lewe. As die kennis wat jy het jou eie is, en jy maak staat op daardie kennis om te bedien, dan bedien jy nie in volheid onder die gawes van die RUACH ha KODESH nie.

Gaan weg van MY af julle wat geveinstes is, julle wat tussen MY skape ingesluip het, hulle geleer het, hulle kaal geskeer het, en tog is julle nie eens MYNE nie. Jy hoort nie tussen die skape en die lammers nie. Jy is ‘n wolf wat wil verskeur. Jy is gestuur deur die brullende leeu wat nie MY Seun YAHUSHUA is nie. YAHUSHUA is die Leeu uit die stam van Juda.

*******

‘n Aanstoot vir sommiges, verligtend vir ander vir die liefde, gehoorsaamheid, en heerlikheid van YAHUVEH en YAHUSHUA, 02/11/01, 1:50 vm. Profetiese Diensmaagd van YAHUVEH en YAHUSHUA,

Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu).

Die Encarta Wêreld Woordeboek definieer ‘n "clarion call" (Wekroep) as ‘n op-roep om oor te gaan tot aksie: ‘n dringende, inspirerende beroep op mense om iets te doen. [Van die gebruik van die "clarion" wekroep as ‘n teken in oorlog.]Profesie 63, O Israel, Waar Is Jou Bloed Offer?

Geskryf/Gespreek onder die Salwing van die HEILIGE GEES (RUACH HA KODESH) Deur Apostel Elisheva Eliyahu 16 September 2002

Elisabeth:

[Praat in tale]…O Israel, Waar Is Jou Bloed Offer? [praat in tale].

Op die 16de September het ek wakker geword met hierdie woorde…[praat in tale]…en die Here het vir my vertel om dit neer te skryf…[praat in tale]…gegee aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah…[praat in tale].

*******

O Israel, …[praat in tale]…O EK huil, ja EK, YAHUVEH, Skepper van alles, Skepper van tyd. EK huil, omdat EK MY liefde uitgestort het, MY genade uitgestort het, omdat EK MY beste gegee het, MY geliefde Seun YAHUSHUA. EK YAHUVEH het YAHUSHUA gegee, wie selfs SY Bloed uitgestort het om die sondes van Adam en Eva vry te koop. O Israel, die Bloed van YAHUSHUA deurweek steeds julle grond. Hoekom dink julle dan satan haat julle so? Hoekom dink julle dat hy julle meer haat as enige mense of enige nasie? Omdat EK, YAHUVEH na julle toe gekom het in die vlees, deur MY Seun YAHUSHUA, MY geliefde Seun.

Abraham het slegs gedink dat hy vir Isak moes offer. Abraham moes slegs daardie gevoel van hartseer en bedroefdheid ervaar, terwyl hy ‘n mes bokant sy geliefde seun gehou het en nie gedink het dat daar enige ram as ‘n offer, as ‘n bloed offer, sou verskyn nie. Maar hy het geloof gehad en geglo dat EK, YAHUVEH, sy seun Isak sou oprys uit die dood, as dit sou nodig wees. Net soos EK MY Seun YAHUSHUA opgerys het. Dit is as gevolg van wie, EK, YAHUVEH is. As gevolg van wie, EK, YAHUVEH, is, omdat MY liefde geen begin en geen einde het vir die wat MY kinders genoem word nie. Slegs die wat MY kinders genoem word, roep MY in die naam van MY Seun YAHUSHUA. Net EK het Abraham verhoed om sy seun Isak te offer. EK het ‘n ram voorsien. Hy was weggesteek van Abraham se gesig, totdat die regte oomblik aangebreek het.

Abraham was nie perfek nie. So ook nie Isak nie. Israel betaal die prys van Abraham se sonde, wat Ismael en die saad van Ismael voortgebring het. Abraham het ook ‘n bloed offer nodig gehad. Dit is die ram wat gesimboliseer was, wat in die bos vasgesit het. Dit simboliseer MY geliefde Seun YAHUSHUA, die enigeste Lam van YAHUVEH, die perfekte lam, sonder sonde of vlek. Die ram was in die bos vasgevang. MY geliefde Seun YAHUSHUA het uitgeroep na MY. HY was ook vasgevang in die bos van MY wil. "Vader, as dit enigsins moontlik is…neem hierdie beker weg vanaf my…maar nie soos ek wil nie…maar soos U wil gedoen moet word." YAHUSHUA was gesimboliseer as daardie ram, as daardie bloed offer wat Abraham daardie dag gehad het, in die plek van Isak.

YAHUSHUA se bloed offer is die enigste offer wat heilig genoeg is om die sondes van die mensdom weg te was. As die mensdom maar net hierdie nuwe bloed verbond wil aanvaar en daaraan gehoorsaam wees. Die bloed verbond wat EK by Golgota gegee het, deur MY geliefde Seun YAHUSHUA, dit is MY belofte aan MY getroue kinders wie lief is vir YAHUSHUA en die nuwe bloed verbond aanvaar. Net soos EK MY geliefde Seun nie in die graf gelos het nie. Waar EK HOM opgerys het uit die dood en waar HY opgevaar het na die Hemel. Net so sal EK dieselfde vir julle doen. Al wat MY kinders moet doen, is om te ontvang, te glo, lief te hê, en om hulle bes te probeer om MY Gebooie te gehoorsaam. Is dit so moeilik?

EK praat met diegene wie MY Seun YAHUSHUA, as Messias WEIER…waar is jou bloed offer? Almal weet dat daar ‘n bloed offer moet wees vir die vergifnis van sondes. Watter dier is perfek? Watter mens? Niemand behalwe MY Geliefde Seun YAHUSHUA nie. EK, YAHUVEH het die ou bloed verbond gekanselleer, om vir die mensdom ‘n beter bloed verbond te gee. Dit is die enigste manier hoe EK julle sondes kan vergewe. Daar is geen ander weg na MY troon nie…Vir MY om julle gebede te beantwoord nie…behalwe deur die naam van YAHUSHUA, deur SY gestorte Bloed by Golgota, vir die vergewing van julle sondes. Daar is geen ander wat voor MY tussenbeide tree nie, behalwe MY Seun YAHUSHUA. Mohammed kan julle nie red nie. As julle roep op Abraham, sal julle nie gered word nie. Allah kan julle nie red nie. Net as jy roep op die Naam YAHUSHUA, sal jy gered word.

EK het voorheen deur hierdie handgemaakte Diensmaagd gepraat. Diegene wat dink dat hulle gered sal word deur net die "Torah" te hou, moet besef dat hulle gesondig het en dat hulle nie MY Glorie sal ontvang nie. [Romeine 3:23]. Om een Gebooie te breek is dieselfde om al die Gebooies te breek. Julle het ‘n Redder nodig. YAHUSHUA is daardie Redder. Diegene wat weier om YAHUSHUA as hulle Here en Redder te aanvaar, die Messias van die hele mensdom sal nie geoordeel word deur YAHUSHUA nie, maar sal eerder voor Moses staan, wie die Boek van Oordeel sal oopmaak sonder genade. Hy het vir Israel gewaarsku dat daar’n nuwe verbond sou kom, ‘n nuwe bloed verbond. Hy het geweet dat dit nie MY woede sou kon kalmeer nie. Dit was slegs tydelik vir die diere offers.

O Israel, EK het daardie nuwe bloed verbond gestuur om op julle grond gebore te word. EK het wonderwerke deur YAHUSHUA gedoen. EK het HOM gebruik om ‘n menslike offer te wees, ‘n menslike bloed offer, die enigste perfekte bloed versoening vir sonde. En EK het HOM uit die dood uit laat oprys, uit die grond van Israel.

Op die eerste dag van Yom Kippur, 2002, praat EK met Israel en EK sê vir hulle, EK hoor julle gebede van berou, waar julle MY om vergifnis vra. EK sien hoe julle vas. EK voel julle vrees, wanneer julle besef dat julle sondes ‘n stank in MY neus is. O Israel, julle weet EK is Adonai, en EK sal julle oordeel oor die werke van julle vlees. O Israel, julle weet daar is geen bloed offer nie. Julle verlang om daardie tempel met mure te bou, sodat julle weereens kan offers van diere gee, vir die vergifnis van sondes, waar julle hoë priester hardop kan uitroep vir genade, tog weier julle om die geskenk wat EK aan julle gegee het, te aanvaar, ‘n Tempel sonder mure wat met die RUACH HA KODESH gevul is, wat met MY liefde en genade gevul is, met MY wonderwerke en MY oordeel. ‘n Tempel wat nie met mensehande gebou is nie, ‘n perfekte, heilige, sondelose tempel. SY Naam is YAHUSHUA. MY Naam [JAH] is in SY Naam. Die krag is in SY Heilige Naam, die krag is in ONS Heilige Name.

YAHUSHUA is daardie Tempel! YAHUSHUA is die enigste bloed offer wat EK sal aanvaar. YAHUSHUA het na Israel gekom as ‘n baba. YAHUSHUA was julle bloed offer. YAHUSHUA is die enigste heilige bloed offer. O Israel, luister na MY! YAHUSHUA se Bloed het binne in Israel se grond ingevloei. SY Bloed het ook al vier hoeke van die Aarde gevul. O Israel, luister na MY, omdat julle hierdie nuwe bloed verbond geweier het, het EK dit ook vir die nie-Jode gegee, waar EK hulle in die tak ingeënt het, en wag dat julle berou het en YAHUSHUA as julle Messias aanvaar. O Israel, wat sal dit neem? EK het so min van die oorblyfsel in Israel. Terwyl EK hierdie woorde praat deur hierdie Diensmaagd, gaan daar nuwe dissipels optaan en hierdie woorde in Israel inneem. EK sê nou vir julle, daar is ‘n bewys wat voortvloei vanuit julle eie klaagmuur, dit is ‘n simbool van MY Lewende water wat uitvloei.

Waar kom die Lewende water vandaan? EK, YAHUVEH, gee hierdie geskenk weer aan julle, terwyl die RUACH HA KODESH in Israel vrygelaat was deur YAHUSHUA. Nou vloei dit voort deur ‘n muur waar Israel kniel, huil, ween en bid. Aanvaar YAHUSHUA as julle Messias. Terwyl die Tempel muur uitstaan en vernietig word voor julle oë.

O Israel, kan julle nie sien dat die ou verbond nou verby is nie? EK begeer nie meer diere offers hê nie. Slegs die Bloed van MY Geliefde Seun YAHUSHUA, wie vanaf die Juda stam kom, kan Israel se bloed verbond wees, en ook die hele wêreld se bloed versoening van sondes. Daar is slegs een sonde wat nie vergewe kan word nie…dit is om YAHUSHUA en die lewe en die bloed wat HY opgeoffer het by Golgota, te verwerp. Wees gewaarsku, om die RUACH HA KODESH te bespot en te verwerp, is godslasterlik. Daar is geen vergifnis vir hierdie sonde nie. Net YAHUSHUA se lewe en SY bloed en deur SY naam is daar vergifnis van sonde. EK het hierdie geskenk vir julle en die wêreld, by Golgota gegee. En Israel, op hierdie Hoog Heilige dag, praat EK, YAHUVEH, deur hierdie Joodse Diensmaagd…O Israel, julle wie die apostels en profete gestenig, gemartel en vermoor het, julle wie MY kinders doodgemaak het, wie EK as getuies na julle gestuur het. O Israel, selfs die bloed van die martelare deurweek julle grond. Net EK weet, O Israel, hoeveel daar van julle eie bloed eers moet vloei, voordat julle die enigste Messias sal aanvaar wat julle kan red. YAHUSHUA huil steeds, net soos HY gehuil het in die Tuin van Getsemane.

Die oë van die wêreld is op julle vasgenael, O Israel. EK haal nooit MY oë van julle af nie. Die reddings krag is in die naam wat julle verwerp, die hoeksteen van die tempel wat julle verwerp. Maar julle moet YAHUSHUA as julle Messias aanvaar. Dit is deur YAHUSHUA se woord, naam en bloed. YAHUSHUA sal vir Israel red. O Israel, YAHUSHUA het veertig dae en veertig nagte vir julle gevas. Dink julle regtig een dag van vas is genoeg om julle sondes te bedek? MY kinders, wie YAHUSHUA as hulle Here, God en Messias aangeneem het, is verheug, omdat daar ten volle vir hulle sondes betaal is by Golgota.

EK, YAHUVEH wag vir julle, O Israel. O Israel, julle wie die Joodse feeste en heilige dae hou en onthou, sien julle nog steeds nie dat YAHUSHUA in ALMAL van hulle is nie? O Israel, draai na MY in heiligheid. Draai weg van julle sondes deur berou te hê in die naam van MY Seun YAHUSHUA. O Israel, EK huil vir julle pyn. Maar onthou, net soos EK heilig is, so moet julle apart gestel en heilig wees.

Wil julle regtig geoordeel word volgens die wette wat EK vir Moses gegee het. Moses sal julle oordeel sonder enige genade. Omdat julle die enigste tussenganger verwerp, die enigste perfekte Lam van YAHUVEH, YAHUSHUA sal, aan diegene wat op die ou bloed verbond staatmaak om gered te word, die volgende sê. Wees versigtig, diegene wat op die ou bloed berbond staatmaak! HY sal sê, "Julle verkies om deur die ou bloed verbond veroordeel te word, Moses sal julle veroordeel." Wee oor diegene wat veroordeel sal word deur Moses, aangesien niemand perfek is nie. Niemand sal gespaar word nie. Hel en die Poel van vuur sal julle ewigdurende huis wees. Elkeen maak sy eie besprekings vir die ewigheid.

Niemand is gewaarborg vir ‘n tweede lewe nie. Almal wie by MY, YAHUVEH se genade is, vandag is die dag van julle redding.

Môre kan dalk te laat wees.

*******

So is dit gespreek, so is dit geskryf op hierdie eerste dag van Yom Kippur, 16 September 2002.

Gegee aan hierdie dienares, Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

*******

Mattheus 10:18-42
18 En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om My ontwil tot ‘n getuienis vir hulle en vir die heidene.
19 Maar wanneer hulle jul oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek;
20 want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek.
21 Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak.
22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
23 En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie.
24 ‘n Leerling is nie bo die meester nie en ‘n dienskneg ook nie bo sy heer nie.
25 Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beëlsebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote!
26 Vrees hulle dan nie; want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie.
27 Wat Ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig; en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke.
28 En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.
29 Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.
30 En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.
31 Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.
32 Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.
33 Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.
34 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.
35 Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.
36 En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.
37 Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.
38 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.
40 Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.
41 Wie ‘n profeet ontvang omdat hy ‘n profeet is, sal die loon van ‘n profeet ontvang; en wie ‘n regverdige ontvang omdat hy ‘n regverdige is, sal die loon van ‘n regverdige ontvang.
42 En elkeen wat een van hierdie kleintjies net ‘n beker kou water laat drink, omdat hy ‘n dissipel is, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie.

Mattheus 12:50
50 Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, dié is my broer en suster en moeder.

Mattheus 21:42-46
42 Jesus sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë?
43 Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.
44 En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, dié sal hy vermorsel.
45 En toe die owerpriesters en die Fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat Hy van hulle spreek.
46 En hulle het probeer om Hom in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat dié Hom vir ‘n profeet gehou het.

Mattheus 23:29-39
29 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges;
30 en julle sê: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie.
31 Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.
32 Maak die maat van julle vaders dan vol!
33 Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg,
35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.
36 Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.
37 Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!
38 Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!
39 Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!

Mattheus 26:26-29
26 En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam.
27 Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit.
28 Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.
29 Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader.

Lukas 12:49-53
49 Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!
50 Maar Ek het ‘n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud word Ek totdat dit volbring is!
51 Dink julle dat Ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sê Ek vir julle, maar eerder verdeeldheid.
52 Want van nou af sal daar vyf in een huis verdeeld wees, drie teen twee en twee teen drie.
53 Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder, die skoonmoeder teen haar skoondogter en die skoondogter teen haar skoonmoeder.

Hebreërs 9:11-22
11 Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie,
12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.
13 Want as die bloed van stiere en bokke en die as van ‘n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees,
14 hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.
15 En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe testament, sodat, terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.
16 Want waar ‘n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word;
17 want ‘n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is so lank as die testamentmaker nog leef nie.
18 Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie;
19 want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hisop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel
20 en gesê: Dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het.
21 En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel.
22 En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.

--------------------------------------------------------------------------------

Soos YAHUSHUA ons van die laaste dae vertel het, "en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom."

Is julle geestelik gereed? Is julle familie? Dit is die rede van hierdie ministerie, om met die profetiese boodskappe te waarsku, asook om aan te moedig en om verlore siele na YAHUSHUA, die enigeste MESSIAS, te lei.

As jy YAHUSHUA aangeneem het as jou Redder, maar jy is nog steeds louwarm in jou liefde, gehoorsaamheid en geestelike pad met HOM, dan moet jy onmiddelik om vergifnis vra vir HOM, asook vir die heropvulling van die RUACH HA KODESH (Heilige Gees). Jy moet nie net berou hê nie, maar ook wegdraai vanaf jou sondes, en vir YAHUSHUA vra dat HY jou sondes sal wegwas in SY gestorte Bloed by Golgota. HY sal jou onmidddelik vergewe en jou hart vul met die vreugde van die RUACH HA KODESH.

As jy nog nooit vir YAHUSHUA as jou Redder aangeneem het nie, maar jy het wel deur die Heilige Bybel en hierdie profetiese boodskappe begin besef dat HY wel bestaan, en dat SY koms baie naby is, en jy wil SY gratis geskenk van die ewige lewe in die Hemel aanvaar, sê dan hierdie reddings gebed hieronder op en bedoel dit met jou hele hart…YAHUSHUA is getrou om jou te vergewe terwyl jy jou sondes bely, berou het daaroor en wegdraai daarvan, in die naam van YAHUSHUA. Vra HOM om in jou hart in te kom en om SY lewe binne in jou te kom lewe, dat HY jou sal gebruik vir YAHUSHUA en YAHUVEH se Glorie.

Reddings gebed in engels

Dear YAHUSHUA, I accept you now as my Lord and Savior, You are the God I love. I believe you paid the price for my sins at Calvary, you died and arose from the dead on the third day. I ask you to come into my heart, forgive me of my sins, wash me clean of all unrighteousness. I am sorry I have sinned, and I turn away from those sins. Thank you for filling me with your Holy Spirit, and giving me the desire to serve you all the days of my life, and live your life in me, YAHUSHUA, so you will be Glorified! Thank you for giving me the desire to read your Bible, and give me he wisdom to understand it, Thank you for Loving me and Saving my soul, causing my Faith to grow, so one day I will be with You in Heaven. Fill me with your Holy Spirit Now and deliver me from the evil one in your name YAHUSHUA I pray! Help me YAHUSHUA to remember All have sinned and fall short of the Glory of YAHUVAH, and you came to save US sinners, that's why your called our Savior. Amen.

Lees hierdie gebed, lees dit dan weer, hierdie keer moet jy dit nie met kennis van die verstand lees nie, maar met kennis van die hart, glo dit deur GELOOF, en onthou, YAHUSHUA is nie net God nie, maar HY is jou beste vriend! HY gee baie om vir jou, HY het jou so lief, net soos jy is. HY haat sonde, maar HY het jou, die SONDAAR, so lief!

YAHUSHUA het die prys betaal vir jou sondes, jy hoef nie meer skuldig of veroordeeld te voel nie! Bely jou sondes by YAHUSHUA! Noem jou sondes vir HOM, sê vir HOM dat jy jammer is, vra vir HOM dat HY jou sal vergewe! Al jou sondes in die verlede en in die toekoms. ‘n Sonde is enige iets wat jy gedoen het of nou doen, wat ons Heilige YAHUVEH ongelukkig maak. Niemand is perfek nie. Onthou dit!

Lees die Nuwe Testament en begin om te leer wie YAHUSHUA is. 1 Johannes 3:16. Die Bybel sê dat jy HOM moet bely as Here en Redder, sodat hy jou sal bely voor die Vader. Moenie skaam wees vir YAHUSHUA nie, HY is nie skaam vir jou nie. Vertel vir iemand dat jy vir YAHUSHUA van Golgota en Nasaret, op hierdie dag aangeneem het! Al die engele in die Hemel is verheug, omdat daar nog ‘n naam in die Lam se Boek van die Lewe bygevoeg is!

Laat ons verheug wees. As jy ‘n pastoor nodig het, het ons meer as een. Welkom by die familie van YAHUSHUA! ONS SIEN UIT DAARNA OM JOU IN DIE HEMEL TE ONTMOET, INDIEN ONS NIE OP DIE AARDE GAAN ONTMOET NIE.

Stuur ‘n e-pos aan Elisabeth en vertel haar van die geskenk van die ewige lewe, indien jy dit so pas vanaf YAHUSHUA ons MESSIAS ontvang het!

Ons sien uit daarna om van jou te hoor!
Profesie 71, Wat Verseël Was, Word Nou Bekend Gemaak!

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH Deur Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu,

Profesie 71
Wat Verseël Was, Word Nou Bekend Gemaak!


EK het maande gelede MY Heilige Engel met 'n profetiese boodskap na MY Diensmaagd gestuur. Terwyl MY Heilige Engel langs haar bed gestaan het en gedikteer het, het sy hierdie profetiese boodskap neergeskryf, 'n geheim wat EK wil deel, wat tot nou nog toe nie vertel was nie. Op daardie stadium het MY Engel haar vertel dat dit nie die regte tyd is om die boodskap vry te stel nie. Nou is egter die tyd om dit wat verberg was, bekend te maak! EK vertel MY geheime aan MY Apostels en profete en aan almal wie wil luister.

Gegee onder die salwing aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah 1 November 2003 (Ek het baie skrifte hier bygevoeg om tesame met YAHUSHUA se woorde wat HY deur MY gespreek het, nog meer vir julle te leer). Ek weet dat vervolging met hierdie nuwe openbaring sal kom, maar onthou dat ek slegs maar die boodskapper is en dat ek ook meer openbaring soek, oor wat dit alles beteken. Moet asseblief nie die boodskapper stenig met julle belediginge nie. As julle dit doen, weet ek, dat dit nie vir my is wie julle vervolg nie, maar vir die GOD YAHUVEH en YAHUSHUA wat my salf en my voort stuur na beide Jode en nie-Jode.

EK is YAHUVEH, Antieke van Dae; MY vereiste van Heiligheid het nie vernader nie!

EK, YAHUVEH was geduldig, maar EK kan nie langer geduldig wees nie, of EK sal moet om verskoning vra vir Sodom en Gomora. (Genesis 18:20; 19:30)

O bose en perverse eindtyd generasie, julle kan nie toegewyd wees en vir MY seëninge vra oor die saad van satan nie, of oor 'n biskop, bestem uit die hel, wie EK uit MY mond sal uitbraak nie. (Openbaring 3:16). Kerk van "Episcopalians", EK waarsku julle nou, julle wie hierdie boosheid goedkeur, die wie nie eerste protes aangeteken het teen aborsie nie, en nou homoseksualiteit nie, julle het julle bed gemaak saam met Jezebel (Openbaring 2:20-23), as julle nie wegvlug vanaf hierdie kerk van Babilon nie, sal julle jul bed maak in die hel en in die poel van vuur.

MY Woord kan nie jok nie, die heiliges het meer heilig geword en die bose het meer boos geword. Waar is MY heiliges, om protes aan te teken teen die sondige verafskuwings wat nou plaasvind, nie net buitekant dit wat soos Sodom en Gomora is nie, maar nou is daardie soortgelyke sondige verafskuwings binnekant die geboue wat die mense beweer is heilig.

As julle hierdie sondige, perverse leefstyle en ander sondige verafskuwings toelaat, en nie diegene wat deelneem aan die verafskuwings, teregwys en waarsku nie, is julle besig om geeste soos die van Sodom en Gomora in julle kerke en tempels te verwelkom en in te nooi. EK lê 'n eed af, almal wie dit gedoen het, julle ken MY nie!

Julle wie MY Tien Gebooie , ook die "Torah" genoem, weggevat en ontken het, julle het bygestaan en gekyk, sonder om protes aan te teken, terwyl 'n tablet van steen weggeneem is in Alabama. Julle het dit gedoen sonder om 'n gebed op te stuur, of om protes aan te teken, of te huil, of te ween, of om Regter Roy Moore op enige manier te help.

EK wil julle dit vertel; JULLE KEN MY NIE EERS NIE! EK het hierdie toets toegelaat, terwyl EK vir MY handgemaakte Diensmaagd en haar man vertel het om die profesie in Esegiël 9 te vervul. Hoe min het protes aangeteken en teken ook nou protes aan. Waar is die miljoene regoor die wêreld, wie eintlik MY gebooie moet beskerm? Slegs 'n oorblyfsel het dit gedoen. Julle wie MY Heilige naam en MY "Torah" ontken het, en aanhou leef in sonde, alhoewel julle op 'n tyd die gestorte bloed van vergifnis van MY SEUN YAHUSHUA aanvaar het. Omdat julle daarop aangedring het om in die varkekraal te lewe en satan te dien, het julle die gestorte bloed en genade van MY SEUN YAHUSHUA onder julle voete vertrap! (Hebreërs 10:26-29).

Daar is geen meer vergifnis vir die wat weet dat dit verkeerd is, die wat gekyk, geluister of deelgeneem het aan hierdie sondige verafskuwings wat EK haat nie. EK spreek hierdie waarskuwing aan die wie beweer dat hulle een van MYNE is, nie aan die heiden wat nie van beter weet nie. OORDEEL BEGIN BY DIE HUIS VAN DIE HERE! (1 Petrus 4:14)

EK wys diegene tereg, die wie nie vir dieselfde GOD YAHUVEH gebid het nie, die EEN wie vuur en swael laat neerkom het op dieselfde sondes soos die van Sodom en Gomora nie. Julle het nie gebid dat EK, YAHUVEH sal wraak neem vanuit die Hemel op die saad van satan, terwyl dit weer gedoen word nie. (Psalm 94:1) (Romeine 12:19)

EK, YAHUVEH is nie blind of doof nie! EK, YAHUVEH is dieselfde Skepper en MY geliefde Seun is dieselfde MESSIAS, ONS is dieselfde GOD, Gister, vandag en vir ewig. ONS pas nie aan by die mens se beeld nie, of by mensgemaakte leerstellinge nie, of by dit wat 'n mens se idee van sonde is nie. EK, YAHUVEH is HEILIG en vereis Heiligheid van die wie beweer dat hulle aan MY en MY Seun YAHUSHUA behoort. EK vereis Heiligheid van al die wie sê, hulle is gewas in die gestorte bloed van MY Seun YAHUSHUA.

'n Foutlose opofferings lam was aan YAHUSHUA gegee om die sondes van die mens weg te was; tog doen hierdie mense, wie aanspraak maak op hierdie bloed, sondige verafskuwinge, selfs boosheid van agter die kansels af. (Hebreërs 6:4-7). Hulle bewys dat hulle nie MYNE of YAHUSHUA s'n is nie, maar die saad van satan.

Daar is die wie hou daarvan om oorlog te maak, hulle is trots en in genoeë met hulleself, deur onskuldige bloed te vergiet vir begeertes, rykdom, lande en voorspoed. Hulle is ook die saad van satan. EK vra jou, "Wat is die prys van olie?" "Wat is die prys en die waarde van 'n lewe?" (Mattheus 6:26)

Julle wie hierdie dinge doen en dit goedkeur, of stilbly en nie protes aanteken nie, of nie bid teen hierdie sondige verafskuwings nie, julle is lafaards en sal wonings in die hel maak en vir ewig swem in die poel van vuur, saam met julle ware vader, satan. Julle het gekies om satan te volg, julle het hom geglo, julle was aan hom gehoorsaam en het ander mislei! So, julle sal satan se beloning maai.

Wee oor Amerika! EK het julle in die verlede deur profetiese waarskuwings, deur hierdie handgemaakte Diensmaagd van MY, gewaarsku dat Amerika sou brand as hy nie berou nie. EK, YAHUVEH is 'n GOD van Verterende Vuur (Deutorenomium 4:24), MY asem is vol van brandende woede wat die hel 'n warm plek hou. Woede wat al te lank opgesluit is. (Openbaring 18:2-24). Inteendeel, hoe meer genade EK bewys het, en hoe meer tyd EK gegee het om te berou, hoe meer het die wêreld vol geword van onheiligheid, perverse dinge, verafskuwings en geen berou nie.

Waar is die wie hulleself heilig noem? Waar is die wat tussenbeide tree met gebede en die vegters? Hoekom teken julle nie protes aan nie, en wys julle nie tereg nie, en waarsku julle nie, die van julle wie van MY Woorde van ouds en nuuts praat? EK het 'n oorblyfsel, maar hulle is so min. (Sefanja 3:13) (Amos 5:15).

Die van julle wie saam vergader om na 'n ou siek man, vol van demone, te gaan kyk. Hy is onder MY woede, omdat hy MY glorie gesteel het en die mense aangehits het om hom te dien, om te kniel voor hom of enige ander idole, om sy hand te soen, 'n hand wat maar slegs van stof gemaak is. Miljoene streef daarna om na hom te luister en aan die een gehoorsaam te wees, wie homself 'n pous noem. Julle wie julself Katolieke noem, EK beveel julle nou, VLUG UIT DIE KERKE VAN BABILON!

MY "Torah" sê pleinweg, "julle sal geen ander gode voor MY hê nie". (Exodus 20:3). EK is julle Skepper, hoeveel van julle het dit nog steeds gedoen. Julle noem julleself MYNE, tog KEN JULLE MY NIE EERS NIE, omdat julle nie vlug nie! Die Hel en die poel van Vuur is wat julle sal sien.

Moenie mislei word nie, EK weet wie MY skape is en wie van satan se saad is, ook die bokke genoem. MY skape wei slegs waar die Goeie Herder, YAHUSHUA hulle na groen weivelde heen lei. Satan se bokke, sy saad, sal enige iets eet en sluk, valse leerstellinge of leuens.

Satan saai sy eie saad van rebelsheid en ongehoorsaamheid, binne in die bokke. Die bokke wat alles tart wat heilig en waar is, wat die skrifte verdraai om aan die mense se siek, pervershede te pas. Hulle verwerp, herskryf en keer MY "Torah" en gebooie af. Satan se saad doen dieselfde sondes wat in die begin daar was, voor die grondlegging van die aarde, toe julle siele in die Hemel gevorm was.

EK, YAHUVEH, wie julle siele gemaak het, het geweet wie MY sou volg, liefhê, en gehoorsaam en lojaal teenoor MY sou wees. (Jeremia 1:4-5). EK, YAHUVEH, weet wie in rebelsheid sou volg en MY gesag en heerskappy sou begeer.

Net soos satan voor die grondlegging van die wêreld geveg het om god te wees, (Jesaja 14:12-15), het hy sy saad nou oorreed dat hulle seuns van GOD is wat geopenbaar is, gelyk in YAHUSHUA, in alle weë.

Indien iemand vergeet het, jy kan slegs deur YAHUSHUA en die gestorte bloed, toegang kry tot MY, YAHUVEH. Hoeveel was mislei, omdat hulle vergeet het dat EK al die wie EK heilig noem, ingegraveer het. (Romeine 11:13-36). Almal het gesondig het kort gekom van die Glorie van MY, YAHUVEH, almal behalwe een, SY naam is YAHUSHUA. Dit is slegs a.g.v. 1 Johannes 3:15-21.

Al die siele wie MY, YAHUVEH verraai het, in die oorlog voor die grondlegging van die aarde, het en sal MY, YAHUVEH weer verraai! Dit is hoe EK, YAHUVEH uitverkies en vooraf geweet het wie se name gevind of nie gevind sou word in die LAM SE BOEK VAN DIE LEWE NIE. (Openbaring 17:8).

Waar sal jou naam gevind word wanneer die 3 boeke oopgemaak gaan word? Sal dit in die boek van verlossing wees, of in die boek van die wat uitgeklad is (Exodus 32:32-33), of in die boek van die vervloektes? Nou kan julle MY Heilige Skrifte verstaan wat sê, julle almal werk aan julle eie verlossing met vrees en bewing. (Filipense 2:12).

Reinkarnasie is 'n leuen, die vader van alle leuens. Jy gaan nie dood en hou aan terugkom in ander lewens, totdat jy gepas is vir die Hemel nie. Soos die Heilige Skrifte sê, 'n mens is bedoel om eenkeer dood te gaan en dan die oordeel te kry. (Hebreërs 9:27).

Elke siel het alreeds daardie keuse gemaak, voordat die grondlegging van die aarde gevorm was. Of julle verbond nou met MY, YAHUVEH of met satan, die vader van alle leuens, was. Die eerste leuen wat satan vertel het, was dat hy soos EK, YAHUVEH sou word, en MY volmag sou hê. 1\3 van alle engele het hierdie leuen geglo, tesame met menigde siele wat kante gekies het. In elke siel het EK hulle die geskenk van eie-wil gegee. (Openbaring 12:4-9).

Terwyl EK satan, die een wie se naam Lucifer is, geoordeel het, het ek hom ook en al sy gevalle engele en al die siele wie MY, YAHUVEH en YAHUSHUA verraai het, veroordeel en gevonnis. EK het die siele wat lojaal was aan MY, YAHUVEH, wat voor die grondlegging van die aarde gevorm was, asook die siele wat MY, YAHUVEH verraai het, na die aarde gestuur, deur die saad van Adam en Eva. Satan was ook neergewerp. Satan wil weer MY skeppings teen MY draai, beide mens en dier. Weer was MY kinders ongehoorsaam en rebels teenoor hulle liefdevolle Vader.

Satan se motivering was om MY, YAHUVEH uit te lok tot so 'n woede, om dit te vernietig wat EK, YAHUVEH en YAHUSHUA met soveel liefde geskape het, maar na die val van Adam en Eva het MY eie geliefde Seun YAHUSHUA HOMSELF as 'n Verlosser geoffer, om as 'n mens gebore te word en bonatuurlik, net deur MY, YAHUVEH gemaak te word.

YAHUSHUA het soos 'n Tweede Adam geword, met vlees en bloed, maar terwyl Adam sonde in die wêreld ingebring het, het MY HEILIGE BLOED IN YAHUSHUA,die sondes en die begeerte om te sondig, weggewas van almal wie MY,YAHUVEH se GESKENK, wat EK by Golgota gegee het, aanvaar het. Slegs die siele wie lojaal was teenoor MY, YAHUVEH en YAHUSHUA, voor die grondlegging van die aarde, sal ONS nou aanneem, liefhê, gehoorsaam wees, en veg teen satan, onheiligheid en al hierdie verafskuwings.

Die siele wat geskape was voor die grondlegging van die aarde, wie Lucifer gevolg het in rebelsheid teen MY, YAHUVEH en YAHUSHUA en MEESTE VAN MY HEILIGE ENGELE, (Openbaring 12:9), was op daardie tyd 'n keuse gegee, voor die grondlegging van die aarde, maar wanneer hulle op die aarde gebore was, was die keuse van daardie siele alreeds gemaak. Die siele wat Lucifer toe gevolg het, het geen ander keuse as om satan weer op die aarde te volg nie, en dan maai wat satan gesaai het. Dit is die oordeel van die mens!

Redding was alreeds vooraf bestem. Die goddeloses sal goddeloos bly, vir ewig. (Jeremia 6:27-30) sê duidelik dat EK, YAHUVEH hulle silwer noem, hulle is soos vuilheid in 'n metaal, of soos lood, dooie gewig. Die siele wie nie MY, YAHUVEH aanbid en gedien het nie, voor die grondlegging van die aarde, sal geen begeerte hê om MY, YAHUVEH op die aarde te dien nie.

Net so kon die bose Farao nie berou hê en wegdraai van die bose nie, alhoewel hy oor en oor 'n kans gegee was, omdat EK, YAHUVEH sy hart hard gemaak het, en sy siel MY al verraai het, voor die grondlegging van die aarde. (Exodus 7:13) Nou kan jy verstaan hoekom EK Jakob lief gehad het en vir Esau gehaat het; (Romeine 9:13) (Maleagi 1:3) tesame met Goliat, Ahab, Jezebel, Judas, "Ananais", "Sapphira" (Handelinge 5:1-10), om maar net voorbeelde te gee van wie gebore was vir verwoesting.

Die keuse wat hulle op die aarde gemaak het, was alreeds in die Hemel gedoen, toe die oorlog tussen goed en kwaad die eerste keer gevoer was. Die keuse van elke siel wat gebore word op die aarde, word gestel in elke baba wat gebore word op die aarde.

Julle loop oor die bokant van die hel, en die hel was gemaak vir satan en sy engele wat teen MY, YAHUVEH gerebelleer het (Mattheus 24:41). EK, YAHUVEH, die Skepper van julle siele, het alreeds geweet of julle saam met hulle in die hel sal gaan. (2 Petrus 2:2-10) En of julle jul woning in die poel van vuur saam met satan, die valse profeet, die anti-messias, sou maak. (Openbaring 19:20) (Openbaring 21:8) Saam met al satan se saad, wie hom voor die grondlegging van die aarde gevolg het. Nie een siel, wat voor die grondlegging van die aarde gemaak was, wie se naam alreeds in die Hemel opgeneem was, sal verlore gaan nie, net soos YAHUSHUA dit in die Heilige Skrifte gestel het.

Enige een wie nie YAHUSHUA as GOD\MESSIAS aanvaar nie, die enigste gebore Seun van YAHUVEH ons Vader GOD, Skepper van alles, daardie siele het alreeds die besluit geneem, voor die grondlegging van die aarde, en hulle verstand en harte kan nie verander word nie! Maak nie saak aan watter godsdiens julle behoort nie, slegs die siele wat nie MY Seun YAHUSHUA en MY, YAHUVEH, verraai het nie, voor die grondlegging van die aarde, sal gered word van die hel en die poel van vuur! Al die ander is goddeloos en sal in dieselfde noodlot deel, of is alreeds in die hel. NOU IS DIE TYD VAN REDDING!

Terwyl jy dit lees, is daar 'n salwing soos geen ander wat EK, YAHUVEH nog aan niemand anders tot dusver gegee het nie. Lees hierdie hardop en die skille sal van jou oë afval, jou dowe ore sal geestelik geopen word. Wanneer julle MY, YAHUVEH hoor en hierdie profetiese boodskap glo, sal julle nie langer in staat wees om 'n vorm van Goddelikheid met geen Goddelikheid binne in, te hê nie, waar julle ander sal mislei nie. Die besluit wat jy geneem het, voordat jy op die aarde gebore was, sal voor almal geopenbaar word. Dit is 'n waarskuwing aan al die goeies en slegtes.

Die siele wie in die oorlog was voor die grondlegging van die aarde, wie begin het om te veg aan die kant van Heiligheid teen Lucifer en sy 1\3 van engele, en daarna toegelaat het dat Lucifer se leuens hulle siele binnedring, het ook MY, YAHUVEH verraai. (Openbaring 13:8).

Hulle betaal nou die prys, omdat hulle name geskryf is in die boek van die wat uitgeklad is! Verraaiers, eerstens in die Hemel en nou op die Aarde! Hierdie mense het begin om MY, YAHUVEH en YAHUSHUA te volg en die bybel te glo, waar hulle MY Bevele en MY "Torah" gehoorsaam het, maar toe het hulle alles verlaat wat Heilig is. Hierdie siele was gevorm en binne in 'n mens se liggaam geplaas, hulle is gevonnis om satan se beloning van die hel en die poel van vuur te maai.

Elkeen wat hierdie nou lees, hoor dit, EK, YAHUVEH beveel julle om dit te deel met al die mense wat julle ken, om hulle te verseker dat nie een persoon wie se naam in die LAM SE BOEK VAN DIE LEWE geskryf is, die dier sal aanbid of die merk van die Dier sal aanvaar nie! (Openbaring 13:15-17).

EK, YAHUVEH sal nie een persoon verloor aan satan en sy koningkryk nie! Nie een wie lojaal was teenoor MY, YAHUVEH en MY Seun YAHUSHUA, in daardie groot oorlog voor die grondlegging van die Aarde, sal na die hel of na die poel van vuur gaan nie!

Net soos EK, YAHUVEH MY SEUN YAHUSHUA gestuur het om MY geliefde kinders te red van die sonde wat voortgebring is deur Adam en Eva, net so sal EK, YAHUVEH weer MY Geliefde Seun YAHUSHUA stuur om MY lojale, heilige Kinders te red. KYK OP KINDERS! Alhoewel die wêreld tart en koggel, KOM JULLE REDDING WAARLIK NADER! (Lukas 21:28).

Geliefdes, hierdie wêreld is nie julle huis nie! Julle is slegs maar reisigers wat deur beweeg. Julle paleise, skatte en belonings wag vir julle in die Hemel. Moenie aardse skatte opberg, wat julle nie sal saam kan vat nie, maar stoor dit in die Hemel, laat julle pakhuise vol word in die Hemel! (Mattheus 6:19-20) (Maleagi 3:8-12)

So Kinders, terwyl julle sien hoe hierdie wêreld verteer word deur MY, YAHUVEH, 'n GOD wat 'n Verterende Vuur is (Hebreërs 12:29), weet dit, dit is die lewende water, (Johannes 4:10), die NAAM, die BLOED van YAHUSHUA wat julle sal beskerm van die Vuur van MY WOEDE! Kinders, weet dit, dit is slegs die NAAM en die BLOED van YAHUSHUA wat julle sal wegsteek, ook net as julle YAHUSHUA aanbid en dien en daarna streef om gehoorsaam te wees. EK is YAHUVEH en sal nie getart word nie!

California, Phoenix Arizona, Montana, Kanada en regoor die wêreld het julle die hitte van MY WOEDE op die een of ander manier al gevoel! Hoekom plaas julle nie julle Skepper en Verlosser, eerste in julle liefde en lewe nie? Hoekom het julle jul huise meer lief as die Skepper wat julle huise, lande, rykdomme en besittings gegee het? Besef julle nie hoe die vure gekom het nie, en ook hoe baie lewens gespaar was, a.g.v. MY genade en liefde? Dit is slegs 'n voorbeeld van wat nog gaan kom, voor die Groot Verdrukking! Julle moet julle prioriteite reg kry, voordat dit te laat is! (Deuteronomium 9:3)

Nou ervaar hierdie wêreld en die mense geboorte pyne. Die aarde wandel in pyn, terwyl die grond bewe en skud, voordat EK, YAHUVEH geboorte gee aan die Groot Verdrukking wat sal wees soos geen ander gruwel wat nog ooit gesien was nie! (Mattheus 24) (Markus 13:8).

EK, YAHUVEH sal nie een siel wat MY beskerm het, voor die grondlegging van die wêreld, verlaat nie. MY GROOT WOEDE IS VIR MY VYANDE! Net soos dit toe was, sal dit weer wees!

Die van julle wat stilbly in die Kerke, julle wie kerkbank verwarmers is en dienste gereeld bywoon, julle wie Psalms en Gesange sing aan MY, YAHUVEH, julle wie die Heilige Skrifte aanhaal, en nog steeds nie julle geestelike leiers beveel om uit te spreek en protes aan te teken teen hierdie sondige verafskuwings nie. Julle sien, die wie hulself biskoppe, pastore, geestelike leiers, politieke leiers en Christelike musikante noem, hulle lei siele na die verkeerde pad, deur niks te doen om protes aan te teken nie, en selfs ook nie eers deurnag gebeds aande te hou nie.

Aborsie is moord! Homoseksualiteit is 'n verafskuwing! Julle wie jullself MYNE noem, julle noem julleself heilig, en tog waarsku julle nie ander nie, EK hou julle en jul geestelike leiers verantwoordelik. Julle het te lank stil gebly.

Julle wie julleself Geestelike leiers noem, in MY oë is julle geen leier nie, omdat julle julleself verkoop het aan die wat die hoogste aanbod gemaak het, soos 'n gewone hoer, waar julle die belastingvrye omkoopgeld gevat het en toegelaat het dat die Regering julle monde snoer. Jy het 'n verraaier en 'n lafaard geword! Moet EK julle herinner in die Boek van Openbaring, waar Lafaards en Verraaiers gaan opeindig? Gemeentes, wees versigtig, die Gees van die Pastoor of die Geestelike leier, is die Gees van Kerke en Tempels. Julle met geestelike ore, om te luister en geestelike oë, om te sien, aan julle is die geskenk van onderskeiding gegee. EK, YAHUVEH gee julle NOU die bevel om uit te spreek voordat dit te laat is en julle vryheid van spraak heeltemal weggeneem word!

Hoekom herenig, boikot of teken MY Heilige mense nie hardop protes aan nie, wanneer lesbiese musikante die gees van homoseksualiteit bervorder, waar dit gerig is op die jonges van die wêreld? Met 'n oopmond soen tussen Britney Spears en Madonna, wat op 'n tartende wyse 'n soen genoem word, wat regoor die wêreld gesien en gehoor was! Erken julle nie die saad van satan nie! Is dit wat julle wil hê wat julle Kinders moet word? Daar was 'n ander soen, wat regoor die wêreld, lank gelede gevoel en gehoor was, en dit was toe Judas vir YAHUSHUA op die wang gesoen het. So satan gebruik 'n soen om weer te tart, en waar is die Heilige mense wat hardop moet uitskree en protes aanteken? (Levitikus 18:22) (Romeine 1:24-32).

Waar is die Heilige mense wat EK, YAHUVEH oorvloedig geseën het met die rykdom en besittings van die wêreld? Wie sal die klein oorblyfsel soos die handgemaakte Diensmaagd wat die trompet blaas, help? Wie sal bymekaar kom op hierdie muur? Onthou, julle sal verantwoordelik gehou word vir wat julle doen met die seëninge, talente en gawes wat EK, YAHUVEH vir julle gegee het.

Satan gee rykdomme aan sy dienaars, wie sy saad is, om die menigdes te mislei. Waar is MY HEILIGES wat EK oorvloedig geseën het? Hoekom staan julle nie op in 'n tyd soos die nie? Hoekom vat julle nie hande met hierdie ministerie en ander ministeries, wie EK, YAHUVEH as MY mondstukke gebruik nie? Verstaan julle nog nie dat EK, YAHUVEH julle geseën het met julle werke, julle rykdomme, besittings, lande en huise nie, dat julle nie net dit vir julle eie benodighede gebruik nie, maar vir die Koningkryk van die Hemel se Glorie, om voort te spreek, te veg, tereg te wys, en te waarsku van alles wat onheilig is.

EK, YAHUVEH gee julle nie die rykdomme, lande en besittings om julle skatte op te bou op die Aarde, waar vure, vloede, aardbewings, orkane, tornados, vulkane en diewe dit in sekondes kan wegneem nie. EK vermaan julle nou om julle inkomste en besittings te gebruik, om MY, YAHUVEH en YAHUSHUA die roem, eer en glorie te bring. Moenie jou skatte op die aarde opgaar nie, maar in die Hemel. EK waarsku julle nou, almal wat nou lees, besef julle nie, dat diegene wat wel na die Hemel toe gaan, dalk bankkrot sal wees in die Hemel nie. Julle pakhuise en kluise is leeg!

Aan diegene wat miljoene aan liefdadigheid in hulle eie name gee, vir hulle glorie en belasting ontheffings; geen belonings sal vir jou in die Hemel wag as jy dit nie in YAHUSHUA se naam doen nie, as jy dit nie as 'n kind van YAHUSHUA doen nie. Jou goeie werke sal jou na die Hemel volg, slegs nadat jy YAHUSHUA as MESSIAS aanvaar, as jy daarna streef om gehoorsaam te wees aan HOM, en HOM eerste lief te hê in jou lewe. Slegs wanneer jy dit doen vir YAHUSHUA se glorie en vir die Koningkryk van die Hemel se part, sal dit staan.

Aan almal wat heidene is en weier dat YAHUSHUA hulle MESSIAS is, wat weier om MY Tien Gebooie te gehoorsaam, enige goeie werke wat julle doen, maak nie saak hoeveel miljoene julle gee nie, dit sal nog steeds nie vir julle 'n huis in die Hemel koop nie. Weer sê EK, julle goeie werke sal nie onthou word nie en julle sal in die hel bly, tesame met die heidene wat arm is.

EK het aan hierdie handgemaakte Diensmaagd 'n belofte gegee wat sy nou voortspreek, asook 'n voorsmakie van haar belonings. Nou gee EK dieselfde belofte aan julle, wie vennote in hierdie ministerie is, wat werk saam met hierdie ministerie, terwyl julle jul tiendes en offerandes saam met hulle opoffer, dit is 'n herinnering van waar julle jul skatte sal berg. Almal van julle sal saam staan en dieselfde belonings in die Hemel deel.

EK het MY Apostoliese profetiese handgemaakte Diensmaagd, Apostel Elisabeth Elijah in 'n visioen gewys dat die grootste beloning, die ontmoeting en die omhelsing van al die siele regoor die wêreld sal wees, die siele wat geseën is deur hierdie ministerie, en wat die geheime waarhede gehoor het, wat EK, YAHUVEH bekend gestel het.

Het jy nie gewonder hoekom jy al soveel keer getuig het van die reddende bloed van YAHUSHUA, waar jy geweet het jy praat onder die salwing, onder die volmag van YAHUSHUA, en steeds was jy weggewys, beledig en getart? Nou verstaan jy op 'n manier wat jy nie voorheen verstaan het nie.

Daar sal 'n man wees wat homself voor die wêreld gaan bekend maak, (02\11\2003) waar hy spoggerig sal laat weet dat hy homoseksueel is en ook trots is daarop. Julle sal hom sien staan, as 'n geestelike leier, agter die kansel van 'n kerk, maar ek vertel julle dit, almal wat die verafskuwing toelaat, almal wie stilbly, of selfs iemand wie homself by daardie denominansie se naam noem, jou naam sal nie gevind word in die LAM SE BOEK VAN DIE LEWE NIE! Dit is alreeds lank terug besluit. (Levitikus 18:22).

EK, YAHUVEH het eerste Adam en Eva as man en vrou gemaak en dit is 'n tarting van die huwelik, en EK, YAHUVEH sal nie getart word nie! Al julle mense, pastore, geestelike en politiese leiers, wie stilbly en MY wette verander, julle sal die woede van YAHUVEH voel, op 'n manier wat julle nog nie geken het nie. Moenie mislei word nie, EK het nie op huwelike van dieselfde geslag besluit nie!

Hoe lank sal julle aanhou om MY, YAHUVEH te tart, Amerika? Wee, Wee, Wee oor jou, Amerika! Julle het gedoen en sal nog doen wat geen nasie op die aarde nog ooit gedoen het nie. Het EK, YAHUVEH nie deur hierdie handgemaakte Diensmaagd geprofeseer nie, Amerika, EK, YAHUVEH het die ergste vir jou gebêre! California, voel jy nie die hitte van MY woede, terwyl EK, YAHUVEH die vure laat aanwaai het en die vlamme met MY asem oor julle geblaas het nie? Phoenix, Arizona, het EK, YAHUVEH nie deur MY profete gewaarsku dat julle sou brand nie, en hoeveel het steeds berou gehad.

Julle politieke leiers vaardig wette uit, om MY weer 'n keer sleg te maak. Selfs, terwyl hierdie nou geskryf word, word daar gedebatteer wanneer om die woord GOD uit julle geldeenheid te vat, om die konstitusie te verpand en te herskryf, terwyl hulle die tien gebooie uit die publieke oog wegneem. Al die wie dit gedoen het en nie protes aangeteken het nie, en nie gebid het nie, en nie teen dit geween het nie, weet dit, julle is getoets soos in Esegiël 9.

EK, YAHUVEH het die Tien Gebooie in 'n tablet van steen geskryf, nou is julle harte so hard soos 'n steen. Julle was rebels voor die grondlegging van die aarde, en julle het nog nie verander nie! Al die wie nie ween en protes aanteken teen aborsie nie, julle is ook rebels en het nie verander nie! En julle kan slegs verander afhangende van die keuse wat julle gemaak het in die oorlog tussen goed en sleg, voor die grondlegging van die wêreld.

Al die wie homoseksualiteit uitbeeld, daarmee spog, dit vertoon, daaraan deelneem, of ander leer dat dit maar net nog 'n leefstyl is, of ander leer dat hulle so gebore is, dit is 'n leuen van satan, en julle wie weier om te berou, julle is rebels en sal nie verander nie! Julle sal maai wat julle gesaai het, voor die grondlegging van hierdie wêreld. (Romeine 1:24-32).

EK is YAHUVEH, die Skepper van skeppings. Julle rebelle wie soos 'n Judas is, julle rebelle aanbid die skepping en aanbid die gemaakte voorwerpe. Julle rebelle het geweier om gehoorsaam te wees aan MY, YAHUVEH en YAHUSHUA, voor die grondlegging van die Aarde, en nou weier julle om vandag aan YAHUVEH en YAHUSHUA gehoorsaam te wees.

EK, YAHUVEH het 'n waarskuwing aan al die politiese en geestelike leiers wat weier om te teen te praat, en te stem, teen dit wat julle weet My Heilige Skrifte Veroordeel, as verafskuwings en sonde. Julle het onderhandel met satan. Julle het MY, YAHUVEH verraai, voor die grondlegging van die Aarde, en julle verraai MY, YAHUVEH nou ook! Wees maar gemaklik in julle rykdomme en besittings, maar waarlik, dit sal die enigste gemak wees wat julle vir ewig sal hê! Julle volgende bed sal in die hel wees, en dan in die poel van vuur! Waar wurms julle lakens sal wees en maaiers, julle komberse!

Satan het julle wêreldse musikante die gawe gegee om mense te mislei in dit wat musiek genoem word. EK, YAHUVEH het sommige siele geseën, wie EK met 'n pragtige stem en musikale talente, gemaak het. Wanneer EK hierdie gawe gegee het, was dit veronderstel om 'n seën aan MY, YAHUVEH te wees, maar toe het julle MY, YAHUVEH verraai, voor die grondlegging van die wêreld, maar nou gebruik die meerderheid dit om glorie aan satan te gee, om siele te sus in 'n geestelike slaap, om demoniese geeste diep binne in te plant, en om mense op die verkeerde pad te lei met 'n hipnotiese stem en 'n sataniese ritme!

Sommige van julle, wie julleself musikante noem, besef nie eers wat satan besig is om te doen nie, en hoe satan jou gebruik het nie. As jy nie berou nie, sal jy op die deuntjie dans by satan se voete! En saam met hom sal jy gemartel word in die poel van vuur, wat O, so diep is! Jy kan nie eers begin om te dink wat se swaarkry dit sal wees nie.

'n Waarskuwing aan die meeste akteurs en musikante, julle het jul siele verkoop vir satan se belofte van roem en rykdom, en julle het satan se kontrak geteken en 'n ooreenkoms aangegaan. Julle vertoon julle sondige leefstyle aan die wêreld, julle spog met julle liggame, julle openbaar homoseksualiteit en julle probeer dit nie eers langer weg te steek nie! TART NOU, BETAAL LATER! Julle sal MY, YAHUVEH se Groot woede binnekort voel.

Weet dit, alle menslike skeppings, weet dat almal sal buig en kniel voor MY, YAHUVEH en MY Seun YAHUSHUA se TRONE! Alle siele was gemaak en getoets op dieselfde tyd. Slegs die siele wie lojaal was en teen Lucifer geveg het, voor die grondlegging van die wêreld, dra nou die verlossings seël.

Dit is die waarheid, en EK het MY handgemaakte Diensmaagd en dogter gebruik om dit bekend te maak, dit wat satan probeer het om weg te steek. Al diegene met geestelike ore om te hoor en geestelike oë om te sien, sal MY, YAHUVEH se stem hoor, omdat julle MY skape is. Julle sal nie langer blind gemaak wees vir die waarheid nie. Alle siele wie eens rebelle was, sal weer wees, en geestelik blind en doof bly en aanhou om satan se pad te volg en satan se leuens te sluk!

Aan die van MY kinders wie gebid en gehuil het, en gewonder het hoekom EK, YAHUVEH hierdie verafskuwings toelaat, EK herinner julle weer dat Oordeel by die huis van die HERE begin. Bestudeer Esegiël 9, watter een is jy? Die oorlog tussen goed en kwaad, speel weer af op die Aarde, net soos dit in die Hemel was, voor die grondlegging van die Aarde. Elke siel wat geskep was, was getoets.

Slegs as jy lojaal was tydens die oorlog met Lucifer, sal jy MY Seun YAHUSHUA nou op die Aarde as Messias\God aanvaar. Die eerste oorlog was in die Geestelike Koningkryk in die Hemel, nou voer julle oorlog teen satan en sy dienaars hier op Aarde, en gebruik YAHUVEH en YAHUSHUA se geestelike wapens wat EK, YAHUVEH aan julle gegee het in die naam van YAHUSHUA, deur die gestorte bloed van YAHUSHUA!

EK, YAHUVEH het MY Heiliges gestuur om aan die bokant van die hel te veg, om te veg teen satan en alles wat onheilig is. Om 'n getuie vir YAHUVEH en YAHUSHUA se Glorie te wees, en om te bewys dat MY Kinders meer as veroweraars is, deur YAHUSHUA HA MESSIAS. Die Naam en die Bloed van MY enigste Gebore Seun.

Baie sê hulle gee om, maar hoeveel bewys dat hulle omgee! Dit het EK aan MY handgemaakte Diensmaagd vertel, toe sy en haar man gebid het en gevra het hoekom die meerderheid van die mense, wie sê dat hierdie ministerie en die profesieë en dit wat hulle leer, wat EK, YAHUVEH voortspreek, 'n seën is, maar tog doen baie van hulle niks om die swaar las minder te maak of om enigsins self 'n seën te wees nie.

Ek spreek dit weer deur haar, julle moet aksie agter julle woorde sit! Julle moet nie net sê julle gee om nie, maar julle moet bewys dat julle omgee. Waarsku en stel diegene tereg, wie verafskuwings doen. Wees lief vir en behulpsaam aan die wie oorgaan tot aksie, agter MY Heilige woorde! Geloof sonder werke is dood.

Wee oor die skepping, wie nie die Skepper van alles aanbid nie. Slegs die pottebakker het die volmag om sy klei vaartuie te vernietig. Sommige vaartuie was geskep om Glorie aan MY te bring; sommiges verdien slegs om verwoes te word. Kyk om julle, selfs die son ontpolf met MY vuur woede, soos nog nooit tevore nie!

EK het MY Heilige Engel na die handgemaakte Diensmaagd, maande terug gestuur met die profetiese boodskap. Terwyl MY Heilige engel dit aan haar voorgeskryf het, en Hy langs haar bed gestaan het, het sy hierdie profetiese boodskap neergeskryf, waar EK 'n geheim deel, wat tot nou toe nog nie vertel was nie. MY Heilige Engel het haar vertel dat dit toe nie die regte tyd was om die boodskap vry te stel nie, dat dit vir 'n vasgestelde tyd is. Nou is die tyd om dit te openbaar, wat versteek was! EK vertel MY geheime aan MY Apostels en profete en aan almal wie luister.

EK, YAHUVEH het dit geseël, omdat sy nie haar eie handskrif kon lees nie, behalwe die gedeelte wat sê, "MY grootste weermag is nie geregistreer op die aarde nie, maar is geregistreer in die Hemel!" (Openbaring 4:8) (Openbaring 15:3) (Openbaring 16:7)

Hierdie handgemaakte Diensmaagd word nou uitgestuur en vrygestel, soos Esegiël 9, om met hierdie woord te seël, die wie gemerk is met die seël van beskerming, en die pragitge kleed wat gedra word, beteken die regverdigheid van MY SEUN YAHUSHUA! Die voorgestelde Dag is die dag, voordat 'n homoseksuele biskop in die "Episcopalian" Kerk, vanuit die hel beveel word! EK spreek van hierdie geheime en waarsku weereens, KOM UIT DIE KERKE VAN BABILON! VLUG UIT DIE KERKE VAN BABILON!

So is dit gespreek, so is dit geskryf op hierdie dag van 1 November 2003 11:15 voormiddag tot 2:45 namiddag.

Gegee aan hierdie Handgemaakte Diensmaagd Kind van YAHUVEH en YAHUSHUA, op die Sabbat Dag, terwyl ek gevas het en wakker geword het, waar ek gebid het en die woord skielik en onverwags voort gekom het.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah