Kliek Play/Pause om te luister na die Shabbat Shalom Lied

Besoek AmightyWind.com
        

Shabbat Shalom !

Welkom by Toldot / Generasies, hierdie week se Parasha (Torah Gedeelte).


Profesie 32, 79, 102;

Genesis 25:19–28:9;

Maleagi 1:1–2:7

Romans 9:1–13;
AMIGHTYWIND YAHUSHUA se Nuwe Bloed Verbond Profesie


Dit is van Profesie 105, YAHUVEH het gesê dat dit van nou af voor elke Profesie bygevoeg moet word: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisheva om nie hierde Bediening na 'n man of vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar 'n Bediening was, het ek dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA, jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Vir alle Profesië kliek die knoppie onderaan


20 November, 2020


Profesie 32, Pasop vir die GoudKoors Herlewing! 'n Groot Misleiding!!

Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Elisheva Eliyahu
14 April 1999


Elisabeth (Elisheva): Onderaan die Profesie is kommentare en 'n uittreksel van 'n persoon uit 'n geselskamer (chatroom) wat die GoudKoors Herlewing beleef het!

Die GOD VAN ABRAHAM, ISAK EN JAKOB het my na jou toe gestuur. “EK IS” YAHUVEH is SY NAAM. “EK IS” stuur my na beide Jood & Heiden—die geredde, die teruggevallene, die ongeredde. Mag julle die RUACH ha KODESH hoor voortspreek deur hierdie geskrewe Woorde en mag alles die NAAM VAN YAHUSHUA, YAHUVEH & RUACH ha KODESH verheerlik!

Hy wat 'n oor het, laat hulle hoor wat die GEES aan die kerke sê. Al die ander bly doof.

* * * * * * * *

Hier onder volg die Profesie soos dit voortgekom het

—met Profeet Elisheva se “Heilige Tale” soos GOD SE GEES uiting gee (Handeling 2:3-4) van Hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1) Elisheva spreek voort in tale en Profesie word voortgebring (1 Kor.14:6)

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH/YAHU יה is die HEILIGE , GEWYDE NAAM van GOD soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” הללו-יה Wat letterlik beteken: “Prys YAH”
YAHUVEH/YAHWEH הוהי GOD THE FATHER
YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע GOD SE ENIGSTE GEBORE SEUN
HA MASHIACH המשיח beteken “DIE MESSIAS”; ELOHIM אלוהים beteken “GOD”)

Die Openbaring van “SH’KHINYAH GLORY’ שכניהתפארה
—–as die PERSOONLIKE NAAM van dieRUACH HA KODESH רוחהקדש, (In Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”)
- is ook op hierdie web werf.
(HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} is Hebreeus vir; GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID)

Addisioneel; ABBA YAH יהאבא beteken ‘VADER YAH”
En IMMA YAH יהאמא beteken “MOEDER YAH”

(Skrifaanhalings vanuit : Woord en Getuienis Bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui). Regs kliek die voetnota nommers om’n tweede “tab” oop te maak.

*******

YAHUVEH se Woorde aan Elisheva wat voor die Profesieë bygevoeg moet word:

EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth [Elisheva],
om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie.
Selfs nog voordat daar ‘n Bediening was, het EK dit in jou gees geplaas.

Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie.
Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee.
Dit is uit die Mond van YAHUSHUA,
jou MASHIACH geboorte gegee.
Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH,
jou IMMAYAH, geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was, sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID SE WIND
wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGEW WIND VAN HERLEWING.
Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

“EK IS YAHVEH, dit is MY NAAM;
En MY EER sal EK aan geen ander gee,
of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie.” Jesaja 42:8

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD beveel om ook hierdie gedeelte by te voeg as ‘n waarskuwing vir diegene wat spot:

“Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag
en met SY Profete gespot totdat die Gramskap van YAHWEH
teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”
—2 Kronieke 36:16

Asook, in Julie 2016:

Wee oor enige een wat dit waag om seer te maak—hierdie twee gesalfdes. Jy sal spyt wees oor die dag wat jy gebore is. Raak MY gesalfdes nie aan nie en doen MY Profete geen kwaad nie (sien Psalm 105:15; 1 Kron. 16:22). Dit sal beter vir jou wees as EK, ABBA YAHUVEH jou tong uitgeskeur het!
(Profesie 128)

En van Profeet Ezra:


Ek waarsku julle almal—diegene wat kom teen hierdie Bediening EN HIERDIE PROFESIEË en Elisheva en Myself, al die Bedienaars van AmightyWind Bediening—Ek waarsku julle nou, Moenie Die Gesalfdes van YAHUVEH aanraak nie en doen SY Profete geen kwaad aan nie (Psalm 105:15…1Kron16; 22) Uit vrees dat die Staf van die Woede van YAH op jou neerkom. Maar vir hulle wat geseënd is en hulle wat ‘n seën is vir hierdie Bediening, en getrou, en hulle wat die Profesieë ontvang, baie seëninge sal op jul daal—alles om dit wat aan YAH behoort te beskerm in die NAAM VAN YAHUSHUA.

* * * * * * *

Bygevoeg April-Mei 2003

Hierdie onderstaande Profesie praat nie net van die vals manifestasie van goudstof wat op die liggaam verskyn nie, maar ook van tande wat goud word sowel as die oorlog van Kosovo. Maar dit kan ook van die oorlog vandag in Irak en Afganistan praat, want dit is steeds van toepassing. 'n Broer in YAHUSHUA het aan my geskryf en uitgevra oor hierdie Profesie 32. VADER YAHUVEH het beveel om dit weer te plaas en hierdie NUWE e-pos van Maleisië by te voeg waar ons baie het wat YAHUSHUA, in Grieks genoem ‘JESUS CHRISTUS’ aangeneem het deur die waarhede wat gespreek word in hierdie bediening.

Die Profesieë is oral oor Maleisië, Afrika, Indië, Engeland, om maar net 'n klompie buitelandse nasies te noem. Selfs 'n Christelike Kerk in Irak het hierdie profesieë en deel dit met hulle lidmate. Bid asseblief vir die Christene en Messiaanse Jode in Irak want hulle is 'n weggesteekte minderheid, en ‘n broer het aan my geskryf wat 'n Pastoor vandaar was. Ek gebruik die term 'was'... omdat ek nie weet of hy en sy kerk nog lewe na dit wat ek op die nuus gesien het nie... Ek weet dit, ek sal hom in die Hemel ontmoet al sal het ek nooit die voorreg hê om hom op aarde te ontmoet nie.

Liefde & Seëninge in die NAAM VAN YAHUSHUA

Elisabeth S. Elijah
(Elisheva Eliyahu)

Profesie 32 Begin

14 April 1999

“EK IS” en MY SEUN YAHUSHUA, is NIE verheerlikte tandartse nie! ONS is die GOD VAN DIE SKEPPING. ONS kopieer nie die maniere van die mens nie. Soek die waarheid biddend. Want daar is diegene wat julle wil mislei. Hierdie is niks meer as toordery, kulkuns, middeleeuse chemie en betowering nie—die toorkuns om metaal in goud te verander.

PASOP! Geestelike leiers en die mense wat hierdie goudvulsel bonatuurlik kry (al maak sommige daarop aanspraak d.m.v. kulkunste) in hul monde, ontvang boodskappe van satan soos 'n radiosender.

Hulle sal nooit weer instaat wees

om die ware Stem van die RUACH HA KODESH te onderskei nie —

hulle het hul siele verkoop vir 'n mondvol goud,

as hulle nie BEKEER en dit laat verwyder nie.

Studeer en bewys jouself as beproef.

Waar is hierdie in die Heilige Skrifte wat EK vir julle gegee het?

Hulle noem hierdie 'n 'herlewing' maar die vure van die hel lek aan hulle voete. Weet julle dat MY weë nie die weë van die wêreld is nie?!

Julle hardloop heen en weer en selfs die heidene doen dit ter wille van goud! En julle jaag agter tekens, wonders en wonderwerke aan en weet nie dit is wat die antichris gaan gebruik om sovele te mislei nie? Weet julle nie dat tekens, wonders en wonderwerke diégene volg wat glo nie (Mark.16: 17-18)? Nie julle wat tekens, wonders en wonderwerke najaag nie! My betroubaarste diensknegte word weggelei soos 'n vark met 'n goue ring aan sy snoet.

Julle wat hierdie dinge doen openbaar julle ware vrugte. Pasop, want julle sal aanspreeklik gehou word. Hoe durf julle MY ware diensknegte beledig wat julle waarsku en julle herinner selfs die ware uitverkorenes sal mislei word indien moontlik (Mat.24:24)!

Dit is slegs moontlik as niemand gewillig is om te waarsku en te praat nie. Julle moet hulle nie haat nie maar dankbaar wees vir hulle vrymoedigheid. Nee—maar in hierdie tye sal dit wat goed is boos genoem word en wat boos is goed —EK het nie nodig om metaalvulsels binne-in tande te verander in goud om siele te red nie of om goudstof oor julle te sprinkel nie.

Dit verg die BLOED VAN YAHUSHUA om julle te bedek nie goudstof nie.

As dit al was wat dit geverg het, sou EK nie MY SEUN YAHUSHUA as 'n offer op Golgota gegee het nie.

Julle geestelike leiers EK kla julle aan oor hierdie dwaasheid, BEKEER VANDAG! Moet geen deel hê aan hierdie goudkoors herlewing nie. Vind uit wie die towenaars in die kerke is wat dit in die kerke en tempels inbring en jaag hulle uit. Julle is die blindes wat die blindes lei. (Mt 15:14; Lk 6:39). Beide sal in die ingewande van die hel val as julle die mense na tekens, wonders en wonderwerke lei en nie na VERLOSSING nie —YAHUSHUA is SY NAAM!

MY mense vlug van sulke plekke waar julle dit sien! Bestraf satan en vlug. Julle bring skande oor julself terwyl julle honger en dors na tekens en satan vir julle gee wat julle begeer.

Wat sal julle doen as satan sê bring vir my julle pennies en ek sal die metaal in 'n hoop goud verander? Verstaan julle nog nie julle gierigheid verblind julle oë nie?

Onderskei julle nie die kerke wat hulself hievoor oopgestel het het ook die laggende- koggelende-gees van verwarring in hul kerke nie?

Kan julle nie sien dat hierdie nog 'n vorm van misleiding is om julle daarvan te weerhou om sonder vlek of kreukel te wees nie? Hierdie nog 'n misleiding is om julle oë weg te draai van MY Koms af?! Julle wat mislei was en nie bekeer het nie, julle is nie MY Bruid nie!

EK doen ‘n beroep op MY Verlore Skape wat hulself MYNE genoem het en nogtans na 'n ander herder se arms gehardloop het—'n “vals herder”, een wat diegene wat eens MY “lammers”genoem was ter slagting sal lei. Diesulkes wat na MY toe kom en MY “REDDER” noem doen dit net as gevolg van die tekens van metaal wat in goud verander word of omdat hulle goudstof sien. Besef julle nie dat slegs liefde, ware liefde vir MY julle siele kan red nie? Besef julle nie BEKERING, WARE BEKERING sal julle siele red nie?

Onthou julle nie dat EK wonderbaarlike tekens, wonders en wonderwerke met Moses gedoen het nie en die bose Farao het sy goëlaars, towenaars en kulkunstenaars gekry om dieselfde na te boots nie? —satan wou mislei destyds en hy doen dieselfde nou—hy het destyds 'n goue afgod gebruik, hy gebruik 'n goue afgod nou.
Julle met die gees van 'n Fariseer!

Julle jaag agter vlees aan

en nie MY RUACH HA KODESH nie!

Julle, na wie EK eens met blydskap gekyk het! Keer EK nou die rug in walging! Julle sê omdat hierdie bediening of daardie persoon (wat julle op 'n voetstuk geplaas het en reken dat hulle meer is as wat hulle is) —omdat hulle sê dat dit 'n handeling uit die Hemel is selfs sonder om te onderskei uit watter gees hulle praat aanvaar julle dit as waarheid! Alhoewel dit 'n leuen uit die put van die hel is!

WEE diegene wat MY mense leer om te sondig en dit te aanvaar wat nie van MY RUACH ha KODESH is nie! Julle is die einstes wat hulle in die paadjies laat rol en soos honde laat blaf, en lag in chaotiese spottery terwyl julle daarop aanspraak maak dat dit die blydskap in die HERE is!

Julle leiers, EK sal julle so skielik neervel wat MY kudde laat wegdwaal het julle sal nie eens gewaarsku word nie. Beskou hierdie as julle waarskuwing maar so min sal selfs MY Stem hoor want hulle het die stem van 'n ander gehoor wat nou met hulle praat deur satan.

Julle leiers, julle word verantwoordlik gehou. Julle word aanspreeklik gehou vir dit wat julle weet! Julle vals leiers wat MY mense op 'n dwaalspoor lei is die einstes wat nou MY Woord gebruik om daarop aanspraak te maak dat dit YAHUSHUA is wat deur die mense kanaliseer.

Kom uit die kerke uit wat al hierdie dinge doen waarvan EK hulle vandag aangekla het of kuddes wat eens op ‘n tyd MYNE was, sal julle name vir ewig uitgewis word uit die LAM SE Boek van die Lewe.

In hierdie wêreld buig julle neer voor goud en dink die een is beter as die ander afhangende van hoe ryk hulle is, DWASE! Ja Ek noem julle DWASE!

Het die Israeliete nie vir hulself 'n goue afgod gemaak nie hierdie is geensins anders nie. Omdat MY dwase wederstrewige dogter Jerusalem ook deelneem aan hierdie gekheid en MY dienaars wat EK eens vertrou het hierdie kettery onderrig, glo julle dat dit die werke van MY hande is?

Vra julleself, hoe is neerbuiging voor en aanbidding van die vals god wat tande met goud vul verskillend daarvan om neer te buig voor die goue kalf? Vra julleself toe EK die Gebooie geskryf op klip vir Moses gegee het met MY Vinger geskryf op klip nie goud nie—vra julself af hoekom het EK dit nie op goud geskryf nie? Nogtans het satan terselfdertyd MY mense se harte gevul en hulle het 'n goue afgod aanbid. Hierdie is geensins anders nie.

Julle leiers spog oor hoeveel gered word deur hierdie “Goudkoors-herlewing” en tog dink julle nie EK ken die mense se ware motiewe en sien hulle harte nie? Weet julle nie dat satan weereens 'n goue afgod gebruik om MY mense in vals aanbidding te lei nie en julle dink julle loof MY en verheerlik “EK IS” ? En tog beledig julle MY. Gaan weg van MY julle wat hierdie dinge doen! BEKEER VANDAG of anders sal jy met jou siel betaal.

Nou het EK verdere aanklagtes teen julle leiers, gemeentes en kerke wat sê dat julle MYNE is. Gedurende hierdie tyd het julle selfs die heidene se oë op die goudkoors herlewing en tog kla EK julle hiermee aan:

Hoekom val julle nie op jul knieë en vas met gebeds-intersessie dag en nag vir die gruweldade wat gepleeg word in 'n oorlog wat deur satan self ge-orkestreer word nie. Weet julle nie “EK IS” gaan diegene wat deelneem in NATO en hierdie gruweldade doen op 'n harde manier oordeel nie?!

Julle oë is op goud en nie op die onskuldige mans, vrouens en kinders wat julle daagliks bombardeer en vermoor nie.

Pastore, profete, apostels, evangeliste, leraars, pasop! Julle wat eens op ‘n tyd MY Woorde gespreek het en nou die speletjie speel van “Volg die Leier” —“EK IS” is die ENGISTE LEIER wat julle moet volg. “EK IS”volg geen man of vrou nie. Hulle is veronderstel om “EK IS” te volg! “EK IS” is nie in die populariteit van bedienings by wie julle handtekeninge soek tot skande nie.

MY dienaars is veronderstel om die mense te dien maar instede daarvan word hulle verlok tot sonde met omkopery om stil te bly deur die regerings wat belasting-kwytskelding gee en julle waarsku indien julle praat sal julle finansieel daarvoor betaal. Ter wille van geld muilband julle julself!

Julle bewys watter GOD julle dien wanneer julle nie sê dat homoseksualiteit 'n sonde is nie! Aborsie is sonde! Hierdie oorlog is sonde! Die weë van die wêreld is sonde! Enige iemand wat 'n vriend van hierdie wêreld is is nie 'n vriend van “EK IS” of MY SEUN YAHUSHUA nie, PASOP!

EK kla julle nou aan, julle wat julself geestelike leiers noem, julle wat op die maat van die wêreld se tamboerslaner masjeer. Hoekom hoor julle nie MY Stem wat sê julle moet uitspreek teen onheiligheid nie? Julle leer MY mense om te sondig deur stil te bly en ongeag wat deur julle politieke leiers gedoen word sê julle “EK IS” wil hê hulle moenie veg teen dit wat onheilig is nie, en ook nie uitspreek teen die leiers van die nasies wat hierdie dinge doen nie.

Bid vir hulle om te bekeer! Maar moenie dat die geestelike leiers, die politieke leiers julle binne-in die ingewande van die hel lei nie. Moenie dat die bloed van ander julle kledingstukke deurweek nie. Moenie verblind word deur die roem en rykdom wat satan hierdie wêreld bied nie.

Daar is 'n herlewing, ja, maar 'n groter herlewing van voetspore wat in die hel in lei deur die groot afvalligheid weg van MY Waarheid af (2 Tess.2:3; 1Tim.4:1)—satan het ook 'n herlewing aan die gang gesit pasop dus vir die vervalsing, karnaval, herlewing. Ek kla julle geestelike leiers aan.

Nie almal masjeer op die dromslag van die hel nie. Daar is diegene soos hierdie diensmaagd en ander, wat dapper sal uitroep en protesteer en indien nodig hulle lewens neerlê ter wille van MY. EK waarsku julle, “Jakob het EK liefgehad, Esau het EK gehaat” (Rom.9:13)!

Wanneer julle MY Jakob’e wil stilmaak loop julle gevaar om te word soos een met 'n Kain gees—julle loop gevaar vir MY liefde om in haat te verander vir julle—dit is julle wat die RUACH HA KODESH belaster wanneer julle dit waag om te sê dat 'n werk van satan deur die RUACH HA KODESH gedoen word!

Toets elke gees wat praat. Toets elke teken, wonder en wonderwerk. Is dit in lyn met die Woord van “EK IS”?

Die goudstof wat julle en julle klere besprinkel—die goudstof word uit die hel vir julle gestuur om julle soos 'n kombers toe te maak en julle oë te verblind en julle in 'n diep geestelike koma te sit waar julle nie langer die verskil tussen reg en verkeerd ken nie. EK kla julle aan geestelike leiers wat EK eens kon vertrou, EK kan nie meer nie.

Hoekom protesteer julle nie en laat julle mense protesteer teen hierdie oorlog nie? Hoekom noem julle julself 'n vriend van die politieke leiers wat hierdie gruweldade doen?

Weet julle nie dat julle verantwoordelik gehou sal word deur nie uit te spreek nie uit vrees dat julle jul belasting-vrystellings status sal verloor nie? Julle geestelike leiers, julle het die omkoopgeld van die regering aanvaar om stil te bly. Julle het julle geboortereg verkoop soos Esau gedoen het vir 'n handvol goud.

Hoe groter die bediening hoe meer kon julle MY Mense laat opstaan en praat en nee sê vir die heidene. Tog, vir omkoopgeld bly julle stil en laat die moorde op onskuldiges toe en die bloed is op julle hande geestelike leiers en almal wat hulle navolg en almal wat hulle ondersteun met julle tiendes en offergawes!

Moenie enige seëninge van MY verwag nie want wanneer die tyd kom wat julle uitroep na MY vir Bevryding, onthou waar is julle wanneer die onskuldiges julle stemme nodig gehad het om hulle te verdedig? Oorlog ter wille van gulsigheid! Die mens speel GOD en MY mense bly stil! Wat sal julle doen? Julle wat stilbly en die bombardering van onskuldige mans, vrouens en kinders gadeslaan—nou dra julle hulle bloed op julle klere!

As almal net iets sou doen om uit te spreek! As elke kerk net teen dit sou uitspreek! Vas, bid en tree in. Moenie julle deure toemaak totdat julle MY Hand van Bevryding sien nie!

Amerika, wee jou want bloedvergieting het nie na jou kuslyn gekom deur oorlog nie vir baie jare maar julle het dit nou oor julself gebring! EK IS hou nogtans die hand van die laksman terug terwille van die klein klompie wat uitroep om genade. Maar wanneer dit kom sal daar geen waarskuwing wees nie. In die stilte van die nag sal dit toeslaan met geen waarskuwings.

Jy is so opgeblaas met trots dat jy dink geen nasie sal terugslaan nie maar wee jou Amerika. Want wanneer dit tyd word vir aanval, sal dit nie deur een hand wees wat jou tref nie, maar deur baie hande wat jou tref. Vir dit waarin jy deelgeneem het! Jou bondgenote sal nêrens in sig wees nie; Want hulle sal besig wees om te veg vir hul eie lande. Wee julle MY Kinders wat hierdie oorlog ondersteun. Julle geld is met bloed deurweek.

Julle geestelike leiers wat elke week kerk-hou of tempel en nogtans nie die mense lei om te vas, te bid en in te tree hierteen nie. Twee onregte maak nie ‘n reg nie. Hoe kan julle aan die een kant moord veroordeel en tog aan die anderkant dit toejuig—solank dit julle nasie is wat die moorde pleeg! Huigelaars!

Hoe kan julle sê ons moet ons politieke leiers ondersteun wanneer dit wat hulle doen verkeerd is? Ja, EK stel die politieke leiers aan. EK het ook die bose farao as 'n korrupte regeerder aangestel. Het EK Moses aangesê om hom te gehoorsaam toe hy goddeloos was? Het EK nie die Israeliete beveel om te vlug van hierdie goddelose heerser nie?

Het EK Moses nie beveel om hierdie goddelose heerser te waarsku nie? Het EK nie die bose farao geskape en ja, selfs vir Hitler en Mussolini vir MY Toorn en Vernietiging vir die boosheid wat hulle voor MY aangesig gepleeg het nie? (Rom.9:17-22)!

EK kla julle aan hiermee! geestelike leiers en almal wat stilbly—julle is geensins anders as diegene wat stilgebly het tydens die Holocaust nie! EK kla julle aan hiermee! Politieke leiers wat stilbly wetende dat dit wat gedoen word, verkeerd is, dit nogtans nie waag om die boot te skud nie uit vrees —julle sal julle boot geskud hê maar dit sal wees deur die Hand van “EK IS” se Toorn. EK sal dit nie net skud nie, EK sal julle lewens omkeer en julle onder hou.

BEKEER VANDAG! Praat vandag! Moenie die een haat wat hierdie boodskap bring nie. Sy gehoorsam slegs MY wil! Iemand moet praat en soos ‘n Moses wees en sê "LAAT MY MENSE GAAN!"

Wanneer die tyd kom en julle sien Israel deur troepe omsingel, sal julle dan praat? Wanneer julle die dreigemente van jul eie volk hoor wat MY Dogter Jerusalem dreig sal julle dan praat? Wanneer die missiele in hulle rigting wys deur jul eie volk, sal julle dan praat?

Julle geestelike leiers wat vreesbevange in die hoek ineenkrimp met julle monde gesnoer - omdat julle die omkopery aanvaar het bedek in julle goudstof, louwarm met 'n vorm van godsdienstigheid en geen GODDELIKHEID van binne nie (2Tim.3:5)! Julle wat MY Woorde vir die mense lees en nogtans nie daadwerklik optree ten opsigte van die Woorde nie—geloof sonder werke is dood (Jakobus 2:14-26)! Julle sing julle lofsange tot MY en nogtans sê EK, "Weg met julle lofsange!” Want julle bewys geen lof aan MY nie behalwe in die vorming van julle lippe in sang. Julle harte is ver van MY. Julle praat van liefde en nogtans kla ek julle aan geestelike leiers, waar is julle liefde?

As julle MY liefhet sal julle MY gehoorsaam (Johannes 14:15) Sal julle MY Mense leer om te gehoorsaam. Uitspreek soos Johannes die Doper en nie vir julle lewens vrees nie.

Pasop, as julle nie bekeer nie, sal EK eendag vir julle sê, "Gaan weg van MY julle werkers van ongeregtigheid EK het julle nooit geken nie"(Mat.7:23) “Jakob het EK liefgehad, Esau het EK gehaat” Rom.9:13) Wees versigtig dat MY liefde vir julle nie verander in haat nie. Pasop! Kain het gedink hy gee MY ook 'n goeie offer en in jaloesie het hy Abel vermoor want hy het besef sy offer was nie genoeg nie (Gen.4)

Hoekom vestig julle die oë van julle gemeentes op hul tande en goud? EK sal julle wys hoe voel die tande van die LEEU VAN JUDA wanneer grootliks vertoorn. Julle bespot MY met julle aanbidding wat mense na 'n goue afgod lei en hulle aan die slaap sus vir die moorde wat hulle omring maar tog is hul oë op hul eie tande of in die monde van ander.

Dink julle nie EK hoor die gille uit die monde van die onskuldiges nie?

Wee die nasies en die volke wat deelneem aan die verdediging van die werkers van onheil en wat diegene vermoor wat MY aanbid!

Wee enige nasie wat nie alles in sy vermoë doen om Jerusalem te beskerm nie. EK het Israel verberg—alhoewel sy MY wederstrewige dogter is—is sy MY dogter en EK het haar baie lief en sal dit wat MYNE is met jaloesie bewaak en beskerm!

Haar oë was verblind en nou probeer goudstof om haar verder te verblind, maar EK sal persoonlik haar oë met trane afvee, om helder te sien en sy sal haar REDDER YAHUSHUA sien kom en Israel red.

O Jerusalem! O Jerusalem! EK sal julle by MY versamel (Mat. 23:37) en MY Arms om MY mense slaan. En enigeen wat dit waag om teen julle te kom sal uitvind wat dit is om te probeer om die ALMAGTIGE GOD te probeer vernietig, WIE die GOD VAN ABRAHAM, ISAK EN JAKOB is.

“EK IS” is MY NAAM en EK deel MY HEERLIKHEID met niemand of niks. Julle het MY liefgehad, maar nie MY SEUN YAHUSHUA WIE op aarde gebore was op julle grond uit die lendene van julle eie vlees nie. Maar julle verag steeds die enigste VERLOSSER wat julle ooit sal ken.

Tog is dit besig om te verander en MY RUACH ha KODESH waai oor Israel en die vyand kan dit nie stop nie!

O Israel, moenie opgee wat EK julle beveel om nie oor te gee nie!

O Israel, moenie ingee teen die intimidasie van oorlog

of gerugte van oorlog of verwoesting nie!

Glo dat “EK IS” julle sal red en verlos

uit die hande van die vyand

en uit die hande van vreemde kinders!

Glo dat EK julle sal verlos en al MY kinders in al die nasies

uit die hande van vreemde vuur!

Moenie mislei word nie!

Jaag die towenaars uit julle kerke en tempels uit!

Jaag die goue afgods- aanbidders weg van my kinders af!

Leiers BEKEER vandag

want julle neem nie standpunt in teen die goddeloosheid nie!

EK spreek hierdie boodskap deur MY Diensmaagd, Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu] en alhoewel die boodskap nie strelend is vir julle ore nie is dit 'n boodskap wat kom van die GOD VAN ABRAHAM, ISAK EN JAKOB EN DIE HEMELSE VADER VAN YAHUSHUA! “EK IS” is MY NAAM en “EK IS” het op hierdie dag gespreek. So laat dit dus opgeteken wees soos op die aarde net so ook in die Hemel.

Einde van Profesie

14/4/1999, 6:46 vm.
So is dit gespreek. So is dit geskryf.

Dit is die boodskap wat ek gehoor het om te lewer. EK spreek dit nederig uit en vra om vergifnis van GOD, YAHUVEH & YAHUSHUA as ek nie alles volledig gehoor het nie of indien ek enige iets gesensor het omdat ek nie wou aanstoot gee nie.

Dit is 'n verskriklike ding om so 'n ontsaglike verantwoordelikheid te hê om die GOD VAN DIE SKEPPING “EK IS” se Woorde te spreek. Dit is soos RUACH HA KODESH VUUR wat in my beendere opgesluit is. Ek was deur die HERE vertel, “EK IS” hou my verantwoordelik vir dit wat ek sê, en wat ek nie sê nie.

Bid asseblief vir die Apostels & Profete wat net soos ekself, die gloed moet verduur vir die voortspreking van woorde wat mense nie wil hoor nie.

Weereens bevind ek myself buite die hoofstroom kerke terwyl ek in-kyk na binne. EK het nog nie hierdie goud in iemand se mond gesien nie, maar ek ken 'n suster wat aangeval is en 'n godslasteraar genoem is omdat sy uitgespreek het teen dit wat die RUACH HA KODESH my beveel het om “Goudkoors” Herlewing te noem en wat geen herlewing hoegenaamd is nie.

Toe die Israeliete rond-om die goue kalf gedans het, het enigiemand dit gewaag om uit te spreek en te sê "Nee! Dit is nie GOD nie!? Hulle het hul goud gevat en 'n afgod gemaak. Terselfdertyd was ‘n ware beweging van GOD YAHUVEH besig om die wette met SY Vinger op 'n klei tablet te skryf!

Net omdat Richard Roberts, TBN, en ander beroemde profete en bedienaars vir julle vrede gee dat dit 'n ‘teken, wonder en wonderwerk uit die Hemel is sodat julle kan glo dat YAHUVEH & YAHUSHUA 'n werklikheid is’ - MOENIE MISLEI WORD NIE WANT ONTHOU DIE GROOT MISLEIDING! Moenie mislei word nie! Die Bybel sê: "Sonder geloof is dit onmoontlik om GOD te behaag"(Heb.11”6) Waar is die geloof wat benodig word in hierdie goudkoors?

Asseblief, voordat jy jou siel verloor, besef dat ek niks het om te wen deur hierteen uit te spreek nie. Ek gehoorsaam slegs die wil van my HEMELSE VADER. Ook het ek die vrymoedigheid want ek is nie vrygestel van belasting nie. Ek het nie my geboortereg verkoop vir belasting kwytskeldings-status nie! Soveel bedienaars tree op soos Esau en besef dit nie en sal ook nie voordat dit te laat is nie! Dit is die aanklagte wat ek teen die kerke en die leiers het. Wat is julle antwoord op hierdie aanklagte? Alle oë in die Hemel is gerig op julle handelinge. Nou kan julle nie sê dat julle nie gewaarsku was nie.

Bekeer vandag, voordat dit te laat is!
Apostel & Profeet
Elisabeth S. Elijah
(Elisheva Eliyahu)

Gesels-kamer gesprek:

Dit was met ons gedeel. “Rev” is nie “Rev Elisabeth (Elisheva) nie, maar dit is iemand wat ‘n Bedienings venoot aanlyn ontmoet het.

Rev: Hi ek het jou webblad gesien aangaande goudkoors herlewing, kan ek jou daaroor uitvra?
Ivan: Ja
Rev: Het jy dit gesien?
Ivan: Ek ken iemand wat dit gesien het .... dit is die naaste wat ek gekom het
Rev: Ek kry dit ek weet nie wat dit veroorsaak nie hoe raak ek ontslae daarvan ek het nooit daarvoor gevra nie
Ivan: Wat het dit met jou gebeur ...
Rev: Ek het dit by 'n 'welvaart-gierigheid' kerk gekry
Rev: daar is 'n snaakse antichris gees daar dit gaan saam met dan 11:36
Rev: dit kom uit die handpalms en vingers van die hande met ‘n olie
Ivan: Ja so het ek gehoor
Rev: Ek haat dit hoe raak ek ontslae daarvan
Ivan: Het jy enige goue stopsels gekry
Rev: soos ek dit sien is ons skatte hemels soos wat JESUS leer
Rev : Ek het nie gekyk nie ek het net 1 tand wat gevul is
Rev: jy weet welvaart-beweging is uit gierigheid en nie God-gesentreerd nie, reg?
Ivan: Ja ....sal die hele profesie moet lees
Rev: Jip ek het
Rev: ek wil glad nie satan se frats-dinge hê nie
Ivan: profesie 32
Ivan: het jy opgehou om na daardie kerk toe te gaan?
Rev: ek kry die goue-goed terwyl ons nou praat
Rev: jip ek het, ek het verlaat, ek gaan nou na Messiaanse Joodse plek waar ek gevoed word
Ivan: die goudstof gebeur nou ....hoe was jou verhouding met god
Rev: ek bewonder God ek het HOM lief met alles
Ivan: hoekom dink jy gebeur dit met jou ...
Ivan: satan gebruik die goudstof om sy mense te merk
Rev: bose wil hê ek moet oorgaan tot gierigheid miskien?? kyk ek haat die goed selfs nie eens al die egte GOUD in die hemel kan vergelyk word met JESUS nie. JESUS is die ware skat.
Rev: dude ek wil NOU hierdie merk weghê
Ivan: dit sal soos die merk van die dier wees
Rev : hoe raak ek ontslae daarvan ek het nooit gevra daarvoor nie en wil dit nie hê nie ek het JESUS LIEF!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rev: ek gee nie eens of gee tiendes om iets in ruil daarvoor terug te verwag nie ek doen dit net om God te dien
Ivan: al wat ek jou kan vertel is wat God gesê het ....
Rev: wat was dit?
Rev: het ek die merk per ongeluk gekry?
Ivan: bekeer en kry dit verwyder leer en bewys jouself as beproef
Rev: hoe kry ek dit verwyder ek het baie bekeer en ek studeer dit is hoe ek agtergekom het dat dit sleg was
Ivan: ek weet nie hoe om dit te stop nie ... vas en bid
Rev: moet dit uitgedryf word? soos bevryding miskien? 245
Ivan: jy sê jy gaan na 'n messiaanse tempel
Rev: Ja
Ivan : het jy dit vir die rabbi vertel
Rev: ek het 'n vriend aanlyn wat bevrydings doen
Rev: ek vra my vriend miskien kan hy dit uitdryf
Ivan: ek glo jy moet dit probeer
Rev: k ty :) GBU

Stem asseblief saam met ons vir Rev se bevryding!

* * * * * * *

Kommentaar Oor Profesie 32

Onderwerp: goudstof en laggende herlewing?

Geliefde bruid van YAHUSHUA,

Groete in Jesus se Naam. Ek wil graag weet rakende hierdie goudstof en laggende herlewing, het dit doodgeloop?

Het julle enige van diegene gesien wat nou bevry is van hierdie demone?

Lei hulle 'n lewe van oorwinning as bybel christene?

Ek het hierdie herlewings wat deur my land Maleisië versprei het, en ek het persoonlik 'n meisie van 'n ander kerk gesien wat goue stopsels gehad het wat nou grys geword het. Sy het demoniese manifestasies gekry en was bevry toe daar vir haar in Jesus se naam gebid is. Sy het agteroor geval.

Ek glo die vals manifestasies is van dieselfde Rooms Katolieke geeste wat vals manifestasie laat gebeur, visioene van maria, wat gekoppel is met Maria en antichris.

'n Dame van dieselfde kerk wat die laggende herlewing gehad het het ook gemanifesteer en was in die proses van bevryding, sy het alles wat 'n vals manifestasie gehad het in die naam van die Here Jesus Christus uitgegooi.

As julle enige van dieselfde getuienisse het, laat weet my asseblief.

God seën.
Ps. Michael
Malaysia

* * * * * * *

Wil julle hierdie "Goud Herlewing" self sien? Kyk op die internet en sien self. Ons kan nie daarvoor verantwoordelik gehou word dat ons die skape na die wolwe se lêplek lei nie. Indien julle ons nie glo nie, word julle nou verantwoordelik gehou vir dit wat julle weet en gehoor het. Maak seker julle ‘boekmerk’ ons en kom terug.

* * * * * * *

Datum : Vry, 16 Apr 1999 00:12:27 -0700

Gedink ek sal dit met julle deel, dit het nooit die NZ lys gehaal nie.
Jou profesie bevestig slegs wat die Gees van God in my aangewakker het.
God seën jou suster
Elli

* * * * * * *

Datum: Maandag, 05 Apr 1999 19:42:49 – 0700
Aan: [email protected]
Van : "Elli
Onderwerp : Re: Goudkoors en goue tande....

Om 10:32 NM 4/5/99 het K. Walters geskryf:
Ek het nie persoonlik hierdie wonderwerk ontvang nie (NOG NIE), alhoewel ek die voorreg gehad het om in baie se monde te loer... wat 'n gesig! Een vrou wat meeste van haar kinderjare op welsyn was het 8 nuwe goue tande! 'n Ander vrou het 4 goue tande &/of vulsels die Woensdag gehad en teen Saterdag het sy 11 gehad!! (Ek het haar op beide stadiums van hierdie wonderwerk gesien). Een man het twee pragtige, perfekte, blink goue tande gehad en een daarvan het 'n kruis gehad wat daarop uitgegraveer was! Ek weet dit klink onmoontlik om te glo, maar ek het dit met my eie oë gesien!

* * * * * * *

Liewe Andrew en naamlys,

Ek wil graag 'n paar gedagtes met julle deel waarmee ek diep beïndruk is, nadat ek die plasing oor die buitengewone 'goud' verskynsel gelees het en dat dit te doen het met die tyd van 'vals tekens en wonders' wat sal kom uit die huis van God (die tempel van God) ook bekend as "die kerk" gedurende dit wat ek glo "ons" tye is. Ek het gelees van die opgewondenheid wat mede Christene deel oor hierdie 'wonders', en ek vra myself, hoekom is dit so dat *ek* as kind van God, nie dieselfde opgewondenheid voel nie, maar ek voel eerder ‘n droefheid binne my?

Terwyl ek die verslag op TACF volg, was my gedagtes gelei na die gedeeltes in 2 Thess 2 en ek het by myself gewonder ....wat dink Christene word in daardie hoofstuk beskryf (hoe lees julle?), wat sien hulle as misleiding van satan en hoe gaan dit manifesteer? Dink julle regtig dat die Vals Profeet op die toneel gaan verskyn soos iets wat lyk of dit uit die hel kom, terwyl hy aankondig ‘Hi’ ek is die vals profeet"? Dink julle regtig julle sal instaat wees om die leuen te onderskei wanneer dit in julle midde verskyn (te midde van God se woning, die huis van God, ook bekend as die "kerk")? Ek kry die gevoel dat meeste Christene, en veral hulle wat agter elke 'teken-en-wonderwerk’-beweging aanhardloop, die idee het dat 'n "vals wonderwerk" die reuk van swael MOET hê of afskuwelik moet wees van een of ander aard, om van die duiwel te wees.

MOENIE mislei word nie, broers en susters! Die satanistiese vervalsing sal BINNE-IN die “tempel van God” verskyn, en dit praat nie van 'n Tempel wat hulle een of ander tyd in Jerusalem sal bou nie .... omdat 1) God al vir die laaste 2000 jaar nie daar woon nie, en 2) God nie woon in tempels wat deur mensehande gemaak is nie.

Hoekom glo ek die 'goue tande' en 'goudstof' verskynsels is 'n VALS wonderwerk? Omdat, die wonderwerk op sigself so “banaal” van aard is en dit is een wat aanloklik is vir die 'begeerlikhede van die vlees' en 'die grootsheidswaan van die lewe' (1 Joh 2:16 OV). Wie is dit wat Christus versoek het met die "mag en begeerlikhede van hierdie wêreld"? (Mat 4:8-10). Goue tande (om nie eens te praat van die gegraveerde kruis nie) was altyd 'n "besondere" item in hierdie wêreld wat slegs die RYKES kon bekostig, dit verteenwoordig 'n tipe van "klas".

Ek sê nie hier dat God nie kan besluit om hierdie soort ding te doen nie, maar eerlikwaar ek glo dit is buite God se karakter, wanneer Sy hart breek oor die behoeftes van gebroke harte en geeste. Dat Hy 'n joviale tyd het deur "goue-engel stof" in die trane van (blinde?) aanbidders te strooi.

WORD WAKKER MENSE! satan se wonderwerke sal in julle midde verskyn en hy sal homself verhoog bo alles wat God genoem word (of 'van' God is), terwyl hy tussen God se mense sit as God (of 'afkomstig' van God .... en soos Mnr Sandman 'goue' sand (misleiding) in julle slaperige oë strooi! Dit is hoogtyd om WAKKER TE WEES!!! MOENIE op 'n dwaalspoor gelei word nie.

dienend in Sy liefde,
Elli aka (Grace2U)

2 Thessalonisense 2:3-12
3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van
die vernietiging
4 die teëstander wat hom verhef bo al wat Elohiem genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van Elohiem sal sit en voorgee dat hy Elohiem is.
5 Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie?
6 En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.
7 Want die verborgenheid van die wetteloosheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;
8 en dan sal die wettelose geopenbaar word, hy wat die Meester met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van
sy wederkoms tot niet sal maak,
9 hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen
10 en met allerlei verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het
om gered te word nie.
11 En daarom sal Elohiem hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,
12 sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.


Profesie 79, Ek, YAHUVEH Sê, 'mense, Julle Mis Die Punt!'

Geskryf/Gespreek onder die Salwing van die HEILIGE GEES (RUACH HA KODESH) Deur Apostel Elisheva Eliyahu 2 Augustus 2005 om 4:00 vm.
Redakteur se Kommentaar: Hierdie Profetiese Woord van YAHUVEH is ingesluit omdat dit ‘n geestelike fondasie lê waarop verdere Profetiese Woorde gespreek was. Toe hierdie Woord gespreek was het YAHUVEH se Skeidings Swaard neergekom tussen hulle wie SY Ware Sabbat van Vrydag sononder tot Saterdag sononder geëer het en hulle wie nie die mens gemaakte Sabbat van Sondag ---die dag waarop die antieke Romeine hulle songod geëer het, wou opgee nie.

Op 1 Augustus 2005 het Elisheva bly hoor, “EK YAHUVEH, vertel jou Elisheva om vir die mense te vertel, ‘Mense, julle mis die punt!’” Op 2 Augustus 2005 terwyl Elisheva die (ex) webbestuurder vertel, het ‘n magtige Salwing oor haar gekom terwyl sy begin het om in Heilige tale te bid en hierdie Profetiese Woord het voort gekom.

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voort gekom het

—met Profeet Elisheva se “Heilige tale,” soos GOD SE GEES uiting gee (Handelinge 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1). Elisheva praat voort in tale wat Profesie bring (1 Kor. 14:6).

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH / YAHU יה is GOD SE HEILIGE, GEWYDE NAAM soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” הללו–יה wat letterlik beteken “Loof YAH”: YAHUVEH / YAHWEH י-ה-ו-ה GOD DIE VADER; YAHUSHUA / YAHSHUA יהושוע GOD SE ENIGSTE VERWEKTE SEUN—(HA MASHIACH המשיח beteken “DIE MESSIAS”; ELOHIM אלוהים beteken “GOD.”)

Die Openbaring van “SH’KHINYAH GLORY” שכניה תפארה —as die PERSOONLIKE NAAM van RUACH HA KODESH רוח הקדש, (in Afrikaans “Die HEILIGE GEES”)—is ook op hierdie werf.
(HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} is Hebreeus vir GOD SE BLYWENDE, GODDELIKE TEENWOORDIGHEID.)

Daarbenewens, ABBA YAH אבא יה beteken “VADER YAH”
en IMMA YAH אמא יה beteken “MOEDER YAH.”

Skrifaanhalings vanuit : Woord en Getuienis bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui. Regs ‘kliek’ voetnota nommers om ‘n tweede ‘tab’ oop te maak.

* * * * * * *

YAHUVEH SE Woorde aan Elisheva wat voor elke Profesie bygevoeg moet word:

EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth [Elisheva],
om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie,
Selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas.

Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie.
Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee.
Dit is uit die Mond van YAHUSHUA,
jou MASHIACH, geboorte gegee.
Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH,
jour IMMAYAH, geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORY SE WIND
wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING.
Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

“EK IS YAHUVEH: dit is MY NAAM:
En MY EER sal EK aan geen ander gee,
Of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie.” Jesaja 42:8

(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende uit 2 Kronieke voor elke Profesie gevoeg moet word:

“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag,
en met SY Profete gespot, totdat die gramskap van YAHWEH
teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”
—2 Kronieke 36:16

Dan, in Julie 2016:

Wee oor enige een wat dit waag om te prober om seer te maak—hierdie twee gesalfdes. Jy sal spyt wees oor die dag wat jy ooit gebore is. Moenie MY gesalfdes aanraak nie en moet ook nie hierdie twee Profete seermaak nie (sien Ps. 105:15; 1 Kron. 16:22). Dit sou beter vir jou gewees het as EK, ABBA YAHUVEH, jou tong uitgeskeur het!

(Profesie 128)

En van Profeet Ezra:

Ek waarsku julle almal—diegene wie kom teen hierdie Bediening EN HIERDIE PROFESIEE en Elisheva en Myself, al die Bedienaars van AmightyWind Ministry—Ek waarsku julle nou, ‘Moenie die Gesalfdes van YAH aanraak nie en doen sy Profete geen kwaad aan nie’ (Ps. 105:15; 1 Kron. 16:22) anders sal die Wraak van die Staf van YAH op julle neerkom. Maar vir hulle wie geseënd is en wie ‘n seën is vir hierdie Bediening, en getrou, en wie die Profesieë ontvang, baie seëninge sal op jul daal—alles om dit wat aan YAH behoort te beskerm in die NAAM VAN YAHUSHUA.

* * * * * * *

Profesie 79 Begin:

2 Augustus 2005

As julle nie nou aan MY gehoorsaam is nie en as julle ‘n kompromie aangaan oor die Dag wat EK eenkant gesit het as MY Heilige Sabbat-Dag—en as julle nie dink dit is belangrik om gehoorsaam te wees aan elkeen van MY Gebooie nie—wat laat julle dink dat julle gehoorsaam sal wees tydens die vinnig komende Groot Verdrukking?

Hoekom is dit meer gemaklik om na 'n mens se leerstellinge te luister, wanneer hulle MY Woorde verdraai om by 'n mens se sondige beeld te pas. Alhoewel MY SEUN YAHUSHUA julle RUS is, is HY nie julle Dag-van-Rus nie. MY SEUN YAHUSHUA is NIE 'n Dag nie, en MY 4de Gebod sê duidelik om MY Sabbat Dag van Rus, Heilig te hou.

Watter gedeelte hiervan verstaan julle nie? Ja, rus in YAHUSHUA. Want SY juk is maklik en SY las is lig (Matt. 11:30), maar dit het niks te doen met die Sabbat Dag nie. Het YAHUSHUA nie die Sabbat gehou nie?

Het EK nie MY SEUN YAHUSHUA gestuur om 'n voorbeeld vir julle te wees nie? Weet julle ooit hoekom EK 'n Dag van Rus eenkant gesit het? (Gen. 2:1-3)? Weet julle nie dat hierdie Sabbat Dag 'n seën vir julle is nie en nie 'n vloek nie?

MY Vierde Gebod sê duidelik dat MY Sabbat Dag van Rus Heilig gehou moet word. Sê die Wet, wat EK met MY Eie Vuur Vinger op 'n steen tablet geskryf het en vir Moses op berg Sinai gegee het, dan nie, "Eer MY Sabbat-Dag en hou dit Heilig" (Ex. 20)?

Weer vra EK julle, van wanneer af is MY SEUN YAHUSHUA, 'n dag? Vra jouself, hoekom sou satan die dag van Sabbat na Sondag verander, as dit nie gebruik gaan word vir sy doel in die Groot Verdrukking nie? Moenie luister na hulle wie anders preek nie. Hierin lê die oorwinning.

Dit is geskryf in MY Heilige Woord dat EK, YAHUVEH, nie kan leuens vertel nie.

As julle aan MY gehoorsaam is, is daar Seëninge en Oorwinning, soos wat dit in Deuteronomium 28 vertel word. Daar is vervloekings vir die wat ongehoorsaam is. Lees en bestudeer wat geskryf is in Exodus 31:12-17. Die ware Sabbat sal die teken wees tussen MY, YAHUVEH & MY mense en dit sal gebruik word om die te identifiseer wie waarlik aanbid en MY gaan dien tydens die Groot Verdrukking.

Sal julle MY, YAHUVEH & YAHUSHUA aanbid op die Ware Sabbat—Vrydag Sononder tot Saterdag Sononder? Of gaan julle tydens die Groot Verdrukking die seun van satan dien en aanbid op Sondag?

As julle nie nou al MY Heilige Sabbat-Dag hou nie, wat laat julle dink dat julle dit dan sal doen tydens die Groot Verdrukking wat net 'n asemteug ver is.

Dit is hoekom EK nou deur hierdie “Ringmaiden” van MY praat—wie georden is om 'n Profeet te wees vir die Nasies—sodat hierdie waarskuwing regoor hierdie wêreld sal lui. Weet julle nie dat die, wie leer dat dit onmoontlik is om gehoorsaam te wees en Heilig vir MY te wees, verskonings maak vir hulle eie sondes nie?

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Dit is nie oop vir bespreking nie. Of julle doen wat EK, YAHUVEH sê, of julle sal met julle siele betaal in die Groot Verdrukking. Die wie opgestaan het en gesê het, "Ek sal Elisabeth [Elisheva] se regter wees, ek sal Elisabeth [Elisheva] se jurie wees"…berou nou of julle sal voor MY moet verskyn. En EK sal sê, "Gaan weg van MY, jou werker van onregverdigheid" (Matt. 7:23; Luk. 13:27), want EK IS YAHUVEH, en EK neem nie deel aan enige debat nie. EK ALLEEN IS REGTER, EK ALLEEN IS JURIE, EK ALLEEN IS SKEIDSREGTER!

Hierdie is nie Elisabeth [Elisheva] se woorde nie.

Julle predikers en valse profete van wetteloosheid val haar aan. Julle belaster haar vir die "Torah" wat EK met MY Eie vinger geskryf het. Julle leer MY skape en MY lammers dat EK knik met sonde. Berou vandag! Want EK IS nie 'n GOD YAHUVEH wat op enige manier verander het nie. Julle wie haar oordeel, haal die balk uit jou eie oog— voordat julle probeer om die spikkel uit iemand anders se oog uit te haal. Julle is vuil in sonde. Julle is vuil in rebelsheid. Julle is vuil in ongehoorsaamheid. En julle is vuil in trots!

Val op julle gesigte voor MY, want EK IS YAHUVEH, julle SKEPPER, die EWIGE EEN. Julle waag om MY SEUN YAHUSHUA te blameer as julle verskoning vir sonde! Julle waag om SY BLOED onder julle voete te vertrap, verskonings te maak vir julle sonde. Val op julle gesigte voor MY voordat dit te ver gaan en daar geen weg meer terug na MY is nie (Hebr. 6:4-6)! MOENIE MY RUACH HA KODESH [HEILIGE GEES] grief NIE.

MY SEUN YAHUSHUA het nie gekom om MY Wette te kanselleer nie.

MY SEUN YAHUSHUA het gekom om MY Wette te vervul.

Wees dankbaar dat EK julle nie nou meer langer verantwoordelik hou vir 613 wette nie. EK hou julle verantwoordelik vir Tien Wette en julle gooi julle hande op en sê, "Dis te veel vir my!"

Julle stel eerder belang om na 'n mens te luister wie MY Wette herskryf. Hulle vertel jou dat, deur onskuldige babas dood te maak in die baarmoeder, nie 'n sonde is nie. Hulle maak aborsie wettig.

Die predikers leer in julle kerke, "Moenie teen hierdie wet praat nie." Die georganiseerde kerke wie op Sondae bymekaarkom is omgekoop deur die regerings van hierdie wêreld. Hulle het die gees van vrees gevat en dit gedra as kledingstukke.

Waar is MY Heilige Bedienaars wie nie ‘n kompromie aangegaan het nie en nog steeds teen sonde praat? Julle mensgemaakte wette maak dit wettig, wat EK gesê het 'n verafskuwing is—hulle noem dit "same-sex-marriage". Nie eers in die dae van Sodom & Gomorra was daar sulke “same-sex-marriage” nie. Nie eers in die dae van Sodom en Gomorra was daar sulke sonde gewees nie alhoewel die verafskuwings van homoseksualiteit volop was. Maar, hulle het dit nie gewaag om dit 'n huwelik te noem nie!

Moenie die leuens glo wat leer, "Eenkeer gered, altyd gered" (Eseg. 33:12). MOENIE glo dat, omdat YAHUSHUA die prys betaal het by Golgota—dat dit nou nie meer saak maak nie—dat julle maar kan sonde doen, dat julle kan oorleun so naby die afgrond van die hel, so ver as wat jy wil, omdat jy 'n reddings gebed opgesê het (Matt. 7:21-23).

Julle dink julle hoef nie enige werk daarvoor te doen nie en dat julle steeds verseker is dat julle deur die Hemel se deure sal gaan. Gaan weg van MY julle werkers van wetteloosheid! EK wil nie meer een van julle verskonings hoor nie. Of julle sal Heilig wees, of EK sal vir julle sê, "Werkers van onregverdigheid, EK het julle nooit geken nie."

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Julle luister nou na hierdie manne en julle sit in julle kerke, terwyl julle die leuens glo wat sê dat Sondag die Sabbat is, of dat dit geen verskil maak watter dag die Sabbat is nie. Julle glo die leuens wat beide predikers en sommige "rabbis" leer, dat daar geen groter Salwings Krag is in die Hebreeuse HEILIGE NAME van YAHUVEH & YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH nie, en dat enige naam sal doen.

Die predikers leer julle dat dit nie belangrik is om die Joodsheid van die MESSIAS te leer nie. Hulle sê dat as jy nie 'n Jood is nie, is dit nie van toepassing nie. Hierdie wettelose predikers leer jou dat jy 'n “gentile” is en dat julle nie hoef gehoorsaam te wees aan die wette wat aan die Kinders van Israel gegee is nie. Het julle vergeet dat as julle MY SEUN YAHUSHUA as MESSIAS aanvaar het, julle een met HOM geword het (Rom. 11:16-21)?

Julle wonder, "Waar is die Salwings Krag van die Eerste Kerk met tekens, wonders en wonderwerke?" Julle roep uit, "Waar is die manifestering van die wonderwerke, soos in die Dae van Ouds?"

Gaan terug en doen wat die Eerste Kerk gedoen het en julle sal weereens hierdie wonderwerke sien. Vir die van julle wie nie van beter weet nie, EK sê julle word verantwoordelik gehou vir net dit wat julle geweet het. Nou word julle verantwoordelik gehou, sowel as om vir ander hierdie Waarhede te leer. Maar vir die wie weet wat reg is en verkeerd doen, julle sal betaal met julle siel.

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Julle is nou gehoorsaam aan hierdie bose geestelike leiers wat verskonings maak vir sonde. Wat laat julle dink dat julle tydens die Groot Verdrukking nie dieselfde sal doen nie—met die seun van satan?

EK het julle vertel deur die Profesieë wat EK vrygestel het deur Elisabeth [Elisheva], dat MY SEUN YAHUSHUA sal terugkom vir SY Bruid op 'n "Rosh HaShanah" en dit sal op 'n “Shabbat” [Sabbat] wees. As julle nie geleer word hoe om MY Sabbat & MY Heilige Dae waar te neem nie, en om ONS HEILIGE NAME te leer en gehoorsaam te wees aan MY "TORAH" nie, hoe sal julle weet om MY & MY SEUN YAHUSHUA te eer, soos EK besluit het? Hoe sal julle weet watter dag—sonder om te studeer en julleself waardig te wys—wat EK, YAHUVEH, eenkant gesit het om MY Sabbat te wees? Hoe kan julle gereed wees wanneer YAHUSHUA weer gaan kom?

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

As julle nie MY Heilige Feeste eer en waarneem nie, hoe sal julle weet wat "Rosh HaShanah" is en wanneer dit is? Dan, wanneer julle agtergelaat word sal julle vra, "Hoekom?" So EK spreek nou voort, deur MY “Ringmaiden” en sê vir julle voor die tyd dat EK, YAHUVEH, profeteer deur hierdie “Ringmaiden” wie deel is van MY SEUN YAHUSHUA SE Bruid.

Die Bruid van YAHUSHUA sal nie net verander word in hul glorieryke liggame nie—en gevul word met so 'n SALWING ASOF YAHUSHUA HOMSELF DEUR HULLE & SAAM MET HULLE LOOP—HY sal hulle vul met so 'n SALWING dat NIKS onmoontlik sal wees vir hulle nie!

En vir 40 dae sal MY SEUN YAHUSHUA se Bruid waarsku, "Moenie die merk van die dier neem nie". Hulle sal gaan na die wie EK die Gaste noem en die wie se name geskryf is in die LAM SE Boek van die Lewe en hulle sal vir hulle sê, "Moenie ongehoorsaam wees nie. Moenie ‘n kompromie aangaan nie, al beteken dit jou aardse lewe."

Julle sien, EK gebruik hierdie “Ringmaiden” nou, selfs sonder haar glorieryke liggaam, as 'n stem wat die waarkuwing vroeg voor die tyd uitroep. Want EK het haar geroep om 'n Profeet te wees vir die Nasies. Moenie die Merk van die Dier neem nie! Sondag aanbidding en die Merk van die Dier is verbind.

Wees versigtig! Jy sal jou siel verloor as jy die Sondag Aanbidding Wet aanvaar tydens die Groot Verdrukking. EK sal moet jammer sê vir Sodom en Gomorra, wat EK met vuur en swael vernietig het, indien EK toelaat dat hierdie aardse verafskuwings nog langer aanhou, soos dit nou doen. EK sal nie jammer sê vir Sodom en Gomorra nie! EK sal alles vernietig en beeïndig wat EK, YAHUVEH minag.

Hierdie valse predikers maak verskoning om te sondig en julle het na hulle geluister. Julle kom na hierdie Bediening vir julle Geestelike Voedsel: om die Salwing te proe, om die Geestelike Melk te drink en om die Geestelike Vleis te eet. Hoeveel van julle gaan dan ‘n kompromie aan en gaan na die Sondag kerke? Julle val in getrouheid by julle pastoor se voete neer. En dit is daar waar julle jul tiendes en offerandes gee. Julle kan nie julle brood albei kante gebotter hê nie.

Julle moet bepaal watter dag is die dag wat EK besluit het is die Sabbat. Want soos EK uitgevaardig het watter dag die Sabbat is, watter die Dag is waarop julle MY moet eer en rus en nader moet kom aan MY—

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

—en so sal die seun van satan dié beveel wat ‘n kompromie aangegaan het om hom te aanbid op die dag wat hy besluit.

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Soos MY SEUN, YAHUSHUA, gespreek het en HY het gesê, "Neem hierdie wyn en hierdie brood in herinnering van MY" (1 Kor. 11:23-26) — tydens die vining komende Groot Verdrukking, weet julle nie dat die seun van satan aan almal wie sy merk aanvaar, sal sê, ‘Doen dit ter herinnering aan my’? Hulle sal die bloed drink van die martelare, vanuit die drinkglase. Dit sal met bloed gevul wees en soos vampiere, sal hulle daardie bloed drink.

En net so seker soos 'n Nagmaal bord verby gestuur is—net so seker—sal hulle die bord verby stuur en die seun van satan sal sê, "Doen dit ter herinnering aan my." Geroosterde vlees van die martelare sal hulle eet. Hulle sal MY Nagmaal & YAHUSHUA se Bruid tart. Hulle sal waarlik YAHUSHUA se Bruid minag, want hulle weet dat die gebede van die regverdiges die seun van satan teruggehou het, totdat dit tyd was om YAHUSHUA se Bruid uit te roep. Die gebede van die regverdiges het groot krag (Jak. 5:16).

EK, YAHUVEH, waarsku julle. Dit het alreeds begin.

Daar sal seksuele orgies wees in die Sondag kerke tydens die Groot Verdrukking. Dit sal die manier wees waarop die seun van satan, YAHUSHUA se Bruid sal tart. Want YAHUSHUA & SY Bruid is een, en ALMAL wat YAHUSHUA aanbid, wie MY SEUN gehoorsaam, is een—omdat dit 'n Geestelike konneksie is – liggaam, verstand, gees en siel—die seun van satan sal tart tydens die Groot Verdrukking: hy sal seksuele orgies in die Sondag kerke hou.

Die begin van die groot misleiding is die homoseksuele kerke. Weer sê EK, die sonde het alreeds begin.

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Dit is die manier hoe EK hierdie Bediening gebruik, die skape van die bokke te skei, die koring van die kaf [onkruid] te skei. Die wie se name in die LAM SE Boek van die Lewe geskryf was voor die Grondlegging van hierdie Aarde, hulle is die wie se name in die LAM SE Boek van die Lewe sal bly. Hulle sal nie die seun van satan aanbid nie en hulle sal die merk van die dier weier, selfs as julle hierdie, nou hoor of lees en julle nou aanhou om 'n kompromie aan te gaan, sal julle tydens die Groot Verdrukking die ware Sabbat waarneem en eer, wat Vrydag Sononder tot Saterdag Sononder is, al mag dit julle lewe beteken en dat julle gemartel sal word.

Al julle name is alreeds neergeskryf, omdat EK reeds geweet het wat julle sou doen, nog voordat julle op hierdie aarde gebore was. As julle nie nou luister nie, sal julle dan luister.

Die wie hierdie Boodskap lees en hoor en julle tande kners van woede vir MY “Ringmaiden”, so ook sal julle jul tande kners van woede en julle vuis skud vir MY, YAHUVEH julle SKEPPER tydens die Groot Verdrukking, soos plae en vervloekings een na die ander oor julle kom, en tog sal julle nie berou hê vir julle sondes nie. Want op daardie dag, as jou naam in die LAM SE Boek van die Lewe is, sal EK jou naam uit klad [Openb. 3:5].

So, aan almal wie wonder hoekom Elisabeth [Elisheva] dit oor haarself sou bring, dit is omdat EK hierdie Bediening gebruik om die koring van die onkruid te skei—soos julle dit hoor, sal julle weet of julle koring of ‘n onkruid is. Is julle ‘n onkruid, om slegs deur MY WOEDE, MY VERTERENDE VUUR verteer te word?—alhoewel EK haar [ook] nou gebruik om uit te roep na die Bruid, soos 'n stem sal uitroep na die Vyf Wyse Maagde: “Moenie’n kompromie aangaan nie. Wees gereed. Want julle BRUIDEGOM sal kom vir SY Bruid op 'n "Rosh Ha Shanah" en 'n Sabbat.”

Bruid van YAHUSHUA…wees op julle knieë voor MY. Bly Heilig en bly nederig. Bid dat julle waardig sal bly om MY SEUN YAHUSHUA SE Bruid te wees, wie gesimboliseer word as die Vyf Wyse Maagde, wat die eerste wegneming is, algemeen bekend as die Wegraping.

Gaste…bid dat julle sal deel wees van die Tweede Wegneming, sodat julle die Gaste sal wees by die Bruilofsmaal van die LAM (Openbaring 19:9). Die Gaste word gesimboliseer as die Vyf Dwase Maagde, vir wie daar vertel is dat die BRUIDEGOM weer sou kom nadat die Bruid van YAHUSHUA weggeneem is.

So wees gereed, omdat julle nie die dag en ook nie die uur weet nie. (Mattheus 25:1-13) Teen die tyd wat MY SEUN YAHUSHUA sal kom om die Vyf Dwase Maagde weg te neem—sal hulle wys wees.

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Wil julle weet wat julle uitsonder om die Bruid van YAHUSHUA te wees, of 'n Gas? EK sal julle nou vertel. Dit is hoeveel jy dit begeer, hoeveel jy dit bewys deur Heiligheid, liefde en gehoorsaamheid. Hoeveel is jy bereid om op te offer om YAHUSHUA se Bruid te wees, deur dinge op SY manier te doen en nie joune nie, deur HOM te verheerlik in alles wat jy doen?

Die Bruid weet dat sy MY Heilige Dae moet hou. Die Bruid weet sy kan nie 'n kompromie aangaan met dit wat sy weet waar is nie. Sy is dapper deur die Waarheid voort te spreek. Dit is wat haar uitsonder.

Nagmaal is ook 'n herinnering van die Huweliksverbond met YAHUSHUA. YAHUSHUA SE Bruid gebruik ONS HEILIGE GEWYDE NAME van YAHUVEH & YAHUSHUA. Die spelling maak nie saak nie, omdat EK julle harte ken en hulle is nie skaam nie.

Hoeveel begeer julle om YAHUSHUA se Bruid te wees? Hoeveel passie het julle vir YAHUSHUA? Hoe bewys jy dat EK, YAHUVEH & YAHUSHUA eerste in jou liefde en lewe is en in alles wat jy doen? Dit is wat julle uitsonder om YAHUSHUA SE Bruid te wees, want EK vertel julle hierdie Geheim: die passie en die diepte van jou liefde vir YAHUSHUA is 'n bewys vir almal om te sien. Dit is die merk van YAHUSHUA SE Bruid. Hulle voel hulle kan nie genoeg vir MY doen nie.

Nou ken julle die Geheime. Julle sien, my lieflinge. Hierdie is nie iets wat julle kan wegsteek nie. Want EK weet wie waarlik, waarlik begeer om die prys te betaal om YAHUSHUA se Bruid te wees. Want EK sal niemand YAHUSHUA se Bruid noem as hulle nie hierdie begeerte het nie. Elke dag bid YAHUSHUA se Bruid, "Maak my meer Heilig vir U". YAHUSHUA se Bruid is nederig en Heilig voor MY.

EK, YAHUVEH sê, "MENSE, JULLE MIS DIE PUNT!"

Bly nou getrou aan MY. Moenie net hoorders wees van MY WOORD nie, maar wees doeners van die HEILIGE WOORD (Jak 1:22). Wees Heilig net soos EK Heilig is, want al is julle in hierdie wêreld, moet julle nie optree soos hierdie wêreld nie. Moenie dat die predikers van wetteloosheid MY skape en lammers op die verkeerde pad lei nie, want elkeen “werk sy eie redding uit met vrees en bewing” (Filip. 2:12). Want “Geloof sonder werke, is dood” (Jak. 2:20).

MY SEUN YAHUSHUA het SY deel gedoen by Golgota. Nou sê EK, YAHUVEH, vir julle, "Doen julle deel". Streef om gehoorsaam te wees. Moenie sonde vooraf beplan nie. Moenie verskonings maak vir sonde nie. Moenie die woorde van die predikers aanvaar, wie wetteloosheid preek nie.

Want EK, YAHUVEH, sê vir julle, "Hoekom noem julle MY SEUN, YAHUSHUA, HERE, maar julle is nie gehoorsaam aan HOM nie?" (Luk. 6:46).

EK, YAHUVEH sê, as julle nie berou het vir die maniere waarop julle ongehoorsaam is nie, "Gaan weg van MY, jou werker van ongeregtigheid", (Matt. 7:23; Luk. 13:27) [sal julle hoor] op Oordeels Dag want EK sal dit nie toelaat dat julle YAHUSHUA SE HEILIGE BLOED tart nie. Julle wie julleself “predikers” noem, wie verskonings maak vir MY mense om sonde te doen, BEROU vandag omdat julle MY skape en MY lammers op die verkeerde pad lei of die VUUR VAN MY VERTERENDE ASEM sal soos kaf in 'N MAGTIGE WIND, julle weg waai.

EK, YAHUVEH sê as julle nie hou van hierdie Woorde wat voortgespreek is deur MY “Ringmaiden” Elisabeth [Elisheva] nie, dan sal julle die gevolge daarvan dra. Want EK weier om te debatteer.

Daar is maar net EEN REGTER. Daar is maar net EEN JURIE.

En EK—YAHUVEH—IS die ENIGSTE SKEIDSREGTER.

As julle nie van hierdie Profetiese Boodskap hou nie, moenie dit na Elisabeth [Elisheva] toe neem nie, maar neem dit na MY, YAHUVEH. Sy is net MY Gesalfde Boodskapper.
Einde van Profesie

So is dit gespreek, so is dit geskryf op 2 Augustus 2005 om 04:00 vm. deur hierdie “Ringmaiden” van YAHUVEH & YAHUSHUA vir HULLE Lof, Eer en Glorie.

EK bly 'n nederige diensmaagd,

Apostel Elisabeth Elijah

(Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

Profesie 102, “YAHUSHUA Sê, "Dis Net 'n Kwessie Van Tyd"

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH Deur Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu, 17 Oktober 2008, Gedurende Sukkot

Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva) om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende vanuit 2 Kronieke bygevoeg word voor elke Profesie:

2 Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

* * * * * * *

Hierdie was vanaf 'n oudioband oorgeskryf:

Elisabeth [Elisheva]: 17 Oktober 2008. Ek kon nie slaap nie. Baie is op die oomblik in ons lewens aan die gang. Haat kom vanaf so baie rigtings na my toe, dit voel net soos 'n wapen en ek weet die vyand gaan my haat, maar wat die meeste seermaak, is hulle wie beweer hulle het JESUS (YAHUSHUA) lief en tog stuur hulle hul wapens van haat. En haat is 'n gees of mens dit weet of nie en wanneer jy haat, stuur jy 'n bose gees uit, veral wanneer dit teenoor iemand is wie YAHUSHUA liefhet.

In elkgeval, ons was in gebed en ek het hierdie visioen gehad wat ek oor en oor en oor sien. Ons het in die Bruid se Heiligdom oor iets persoonliks in ons lewens gebid, want die aanvalle was hewig, veral sedert ons daardie $6,500 spandeer het net om in staat te wees om die Waarheid teenoor hulle te spreek wat rense.com sou lees. Ons kry briewe van die terug gevallenes wat teruggekeer het en die nuwe bekeerlinge wat hulle lewe vir YAHUSHUA MASHIACH gegee, het, maar ons ontvang ook haatlike, haatlike, haatlike briewe. En ellende wag op julle wie hierdie haatlike briewe stuur. Die snaakste deel is ons hoor ook van vreemdelinge 'aliens' maar ons sal nie nou daarop ingaan nie, omdat hulle regtig nie snaaks is nie en ons weet hulle is waar. Dit is net dat hulle selfs dink hierdie Bediening is 'n bedreiging.

So, hier is my visioen terwyl ek saam met Kathrynyah in die vertrek was. Ons het gebid en dit is die visioen wat ek oor en oor gesien het. Ek het nog nooit so 'n visioen gehad nie omdat ek dit kon vashou. Ek kon dit vashou sodat ek kon sien wat daar was en toe het ek my oë oopgemaak en ek het met Kathrynyah gepraat en ek het weer my oë toegemaak en dit was weer terug. Dit het 3 keer gebeur en ek wil dit altyd onthou. Dit is 'n tyd van Sukkot. Dit sal vanaand die derde aand wees, so dit sal 'n Sukkot Boodskap wees. Wat ek gesien het was 'n reghoekige venster en dit het beslis gelyk asof dit in 'n tronksel was. Dit het 5 dik tralies voor gehad. Ek het gekyk en ek het die tralies getel. Dit was swart, dik, swaar tralies. Terwyl ek by die venster uitkyk kon ek vaagweg 'n boom uitmaak. Ek het toe gesê, "Wat is dit wat ek sien? O, dit is 'n boom." Skielik het YAHUVEH die tralies weggeneem en ek kon duidelik sien. Daar was 5 baie groot, sterk, gesonde, 'n mens kan dit Immergroen Bome noem, maar ek hoor aanmekaar die woord "denne" (fir) boom, wat in 'n ry staan, lieflike bome. Toe maak ek my oë oop en ek sê vir Kathrynyah, "Whoa, kyk wat het ek nou net gesien". Ek is nie een wat maklik sulke visioene kry nie, gewoonlik het hulle so vinnig gekom en gegaan, maar dit was 'n langdurige visioen. HY wou hê dat ek dit moet sien. Elke keer wat ek my oë oopgemaak en weer toegemaak het en ons op 'n ander onderwerp was, en whoa, ek sien weer die tralies. Toe sien ek hulle is weg en toe sien ek weer die 5 bome.

Ek het agterna hieroor gepeins. Ek het gesê, "Bid asseblief hieroor. Ek weet nie wat dit beteken nie, dit pla my en ek sal nie vrede hê voordat ek die betekenis van hierdie visioen het nie." Terwyl ons begin bid het, was dit skielik so maklik en 'n Woord het na vore begin kom. So, nou gaan ek in geloof glo dat ABBA YAHUVEH dit vir my gaan teruggee, die betekenis van die visioen en die Woord wat HY het.

Ek het alreeds gevra en ek het alreeds die Bloed van YAHUSHUA ons MASHIACH oor my lippe gepleit. Ek het alreeds 'n slot en grendel op hulle gesit. Ek het HOM alreeds daaraan herinner dat HY die SKEPPER van hierdie lippe is en HY is die enigsteEEN wat kan verhoed dat hierdie lippe enige woord sal spreek wat nie van HOM af is nie. Ek moedig enigeen aan wie glo dat hulle die gawe van 'n profeet het, dat hulle dieselfde moet doen, omdat daar werklik op hierdie oomblik oral vals profete is en dan is daar diegene wie vals profeteer en tog het hulle YAHUSHUA lief en ek betwyfel dit nie. Maar die dinge wat hulle profeteer kom nie uit nie en hulle was deur 'n bose gees mislei of hulle het uit hul vlees gespreek. Hulle was in beide gevalle mislei en tog het YAHUVEH gesê hulle is nie "vals profete" nie, maar hulle profeteer valslik. 'n Vals profeet is iemand wat opsetlik mense mislei vir hul eie beweegredes, en sal hulle na 'n ander waarheid lei, na 'n ander god.

Ek lag nou want ek dink aan 'orgone' en 'n sekere vals profeet genaamd Sherry Shriner wie jou geloof in 'orgone' wil plaas, wie nou die mees afskuwelike leuens teen my en hierdie Bediening sê, maar nou ja, wat kan jy van 'n vreemdeling (alien) verwag? So, in elkgeval, ek vra nou vir ABBA YAHUVEH om hierdie Woorde aan my terug te gee.

In die Naam van YAHUSHUA ons MASHIACH. So, ABBA YAHUVEH, ek vra U weer of U asseblief aan my sal herhaal of dit U was wat hierdie Woorde gespreek het, herhaal dit dan weer aan my, wat was die tronktralies wat ek gesien het? Hoekom was hulle verwyder en hoekom het die 5 sterk bome daar gestaan, die dennebome?

* * * * * * *

Elisabeth [Elisheva] praat in Heilige Tale:


O ABBA YAHUVEH, gee dit asseblief weer vir my. Ek is so jammer dat ons nie gereed was nie. Gee dit asseblief vir my terug. Toe ek gesê het ons is nie gereed nie, het ons nie batterye in die bandopnemer gehad nie en die Salwing is so broos.

Die Profetiese Woord Begin.....


O' MY kosbare Bruid, MY kosbare Bruid, My kosbare Bruid, in hierdie tyd van feesviering gedurende Sukkot gee EK vir julle hierdie Boodskap van hoop. EK praat met hulle wie MY eerste stel in hulle liefde, in hulle lewe. Wie nie skaam is vir die Naam van YAHUSHUA julle MASHIACH nie. Al die ander gaan net voort en bly doof en bly blind. Hierdie Woord is nie vir julle in hierdie tyd nie.

Elisabeth [Elisheva] EK wys vir jou 'n visioen van 'n tronkvenster met 5 tralies. MY kosbare Bruid, julle word verteenwoordig deur die 5 Wyse Maagde in die Gelykenis in die Heilige Skrifte. Die vyand sal probeer om julle te vang en op te sluit op 5 verskillende maniere. Daar is net een uitweg. Daar is net een uitsig.

Want EK verwyder daardie tralies reg voor jou oë Elisabeth [Elisheva], want dit is MY belofte aan MY Bruid en julle sal soos daardie denneboom staan wat geplant is by water, die LEWENDE WATER en EK spreek gesondheid, en EK spreek voorspoed en EK spreek die seëninge wat in Deut 28 gereserveer is vir hulle wie gehoorsaam. En die 5 bome verteenwoordig die 5 Wyse Maagde wie MY Ware Bruid verteenwoordig.

EK sal altyd vir julle 'n weg voorsien om te ontsnap, selfs wanneer julle dink die vyand het julle ingeperk en EK het dit keer op keer vir Elisabeth [Elisheva] gesê, julle wandel in geloof en nie deur sig nie. Pasop MY kosbare Bruid, 5 verskillende maniere, die vyande van hierdie wêreld en die vyande wat na hierdie wêreld toe kom, sal op 5 verskillende maniere probeer om julle toe te sluit.

EK waarsku julle nou, soek MY, bid waar julle Ark is. Bid wanneer dit nie meer vir julle veilig is om te bly waar julle nou is nie, bid dat EK vir julle 'n plek van veilige bewaring (safe house) oprig, 'n veilige heiligdom. EK sê vir julle voor die tyd wat die vyand beplan om te doen.

Dit is net 'n kwessie van tyd. Dit is net 'n kwessie van tyd.

Weeg julle woorde versigting. Geliefde Bruid, raak gewoond daaraan om oor julle rug te kyk want selfs hulle vir julle liefhet, sal aanval as hulle nie gered is nie. Pasop MY Bruid. Bewaar julle tong. So was dit in die vroeë dae. Jammer om te sê hierdie dae het vir sommige aangebreek. Vir andere sal dit later aanbreek.

Die vyand spioeneer op julle. Hulle probeer om elke beweging van julle dop te hou. Hulle draai julle woorde asof dit 'n dolk is om in julle hart te druk. MY geliefde Bruid, daar is nie meer soiets soos vryheid vir julle op hierdie aarde nie, tensy dit deur MY is nie. In MY Naam, in die Naam van YAHUSHUA julle MASHIACH, daar is vryheid in MY. So verberg julleself vir 'n kort rukkie totdat MY woede en MY raserny en MY toorn oor hulle wie net goed genoeg is om MY vyande te wees, verbygaan. Want die haatlike woorde en dade wat aan julle gedoen is, want die vervolging wat na julle toe kom, is omdat hulle MY in julle sien.

Hulle kan MY nie aanraak nie. Maar omdat julle in die vlees is, weet die vyand waarheen hulle hul wapens kan gooi. Julle leef in 'n bose, bose, bose tyd waar goed boos genoem word en boos goed genoem word, waar seksuele sonde onbeheersd rondwoed en die al moraliteitsgrense verduister is; selfs in die meerderheid kerke weier hulle om te praat oor wat moraliteit/sedelikheid is! Hulle vrees die regering meer as vir YAHUVEH! En hiervoor gaan julle pastore boet. Julle het julle siele verkoop vir hierdie belastingvrystellingstatus. Hoe julle geldelik beloon kan word deur van MY te preek.

Sommige van julle het bely want julle het nie geweet wat julle doen nie. Sommige van julle het gesê, "Vat hierdie belastingvrystellingstatus (Elisabeth [Elisheva] sê, "Goed, ek sal dit sê") en druk dit waar die son nooit skyn nie!" Julle behaag MY. Julle is vergewe. Julle het die verkeerde reggemaak.

Maar vir die ander pastore van die ander kerke wie hierdie omkopery van die regering gevat het en 'n slot en grendel op julle lippe geplaas het, (Elisabeth [Elisheva] sê, Ai tog, my hand is gevoelloos!") sê EK, 'Weg van MY af! EK het julle nooit geken nie! MY GEES is nie in julle kerke gevind nie.”

Joel Osteen, jy het 'n prys om te betaal. Met jou siel, sal jy betaal! Jy is niks meer as die Orator (Spreker) nie. Jy staan agter 'n kansel maar daar is niks Heiligs in jou of jou vrou en die gemeente wat hierdie vertrek volmaak en die kerkbanke ry vir ry volmaak nie, EK ken niemand van julle nie! Julle is nie Heilig nie.

Julle kom net om julle ore te vul met dìt wat julle die begeertes van julle harte gee. Julle wil van niks weet wat met julle gees te doen het nie, behalwe om blymoedige gedagtes te koester en gelukkig te wees nie! Julle is onder verdowing, julle verkeer onder 'n illusie! Julle is onder verstandbeheer, julle is onder verstandmanipulasie! Julle vul die offersakke tot oorlopends toe, en hoop die rykdom op van iemand wie homself (Elisabeth [Elisheva] begin probleme ondervind om te praat. Die duiwel wil nie hê sy moet praat nie en val haar stembande aan) as 'n keiser beskou.

Joel Osteen, en EK praat met al die pastore wie in sy voetspore volg, EK gaan die goue kalf reg voor julle oë van julle af wegruk! Julle sal die vloeke van Deut 28 soos 'n tweede vel dra, want julle het die mense mislei. Die blindes lei die blindes. Julle het hul oë op die rykdom van hierdie wêreld gefokus sodat hulle nie die armoede in hul eie siele sal raaksien nie!

Wees bemoedig MY kosbare Bruid. Julle gaan sien hoe hierdie vyande val. EK waarsku julle MY kosbare Bruid, julle grootste vyande sal in julle eie huishouding gevind word. Hulle wie nie hul lewens en hulle liefde aan my oorgegee het nie, hulle wie MY nie eerste in hul lewens en hul liefde plaas nie, hulle wie weier om die Waarhede in die Heilige Skrifte te glo, hulle wie weier om te erken dat daar net een weg na die Hemel is, deur MY Naam en gestorte Bloed, hulle wie weier om te glo daar is 'n hel om te betaal vir die gevolge van onbelyde sonde .

Julle grootste vyand sal in julle eie huishouding gevind word, want dit is hulle wat die meeste pyn kan toedien. Dit is hoekom EK MY skeidingswaard bring! Dit is niks nuuts nie. Lees die Woord. EK beskerm julle want daar kom 'n dag en dit is net 'n kwessie van tyd, dat diegene na wie julle opsien as julle geliefdes, julle sal verraai, julle aan die geregshowe van die land sal offer, aan die beloning op julle koppe gehoor sal gee wanneer hulle vra, "Waar is hulle?"

Dit is hoekom EK dit nou vir julle sê, wees voorbereid want Bruid voordat EK julle huis toe neem na die Hemel, voordat julle weggeraap word saam met MY, gaan EK julle moet leer hoe om te hardloop en weg te kruip, hoe om weg te kruip vir die oë van die vyande, maar dit is in orde, MY geliefdes, want dit is net 'n kwessie van tyd.

Hou styf vas aan die soom van MY kleed. Moenie laat los nie. Terwyl julle in julle Sukkhas slaap, onthou dan dat dit net 'n tydelike tabernakel is, net soos hierdie sterflike vlees 'n tydelike tabernakel is. En net soos wat EK julle veilig bewaar in julle Sukkhas, hoeveel te meer sal EK vir julle doen terwyl julle MY op die Heilige Feeste eer, terwyl julle die feesdae van hierdie wêreld vermy, terwyl julle aan MY vasklou soos aan 'n Geliefde wie se omhelsing julle nie wil verlaat nie, hoeveel te meer sal EK julle vashou? Hoeveel meer sal EK julle liefkoos?

(Elisabeth [Elisheva] sê, "Oe, ek wil net sê, die Salwing is so intens!")

O, hoe lief het EK julle. Soos wat julle daarna verlang dat EK moet kom, hoeveel te meer verlang EK om na julle toe te kom! Ek vang elke traandruppel van julle op. Die flessies word hier in die Hemel gestoor en wanneer julle na MY uitroep omdat julle vervolg word, vang EK elke traandruppel van julle op! Goue flessies wat met juwele omhul is en julle het elkeen 'n verskillende een. Elkeen het 'n ander skoonheid. Dit hang af van die lyding wat julle namens MY gely het, hoe gewillig julle was om vervolg te word en allerhande bose name genoem is, hoeveel julle gely het en gewillig was om dit tot MY Eer te doen. Dit is hoe lieflik julle flessie is. Hoeveel julle vir MY opgeoffer het. Hoe die van julle julle 'weduwee se laaste bydrae' (widow's last mite) vir hierdie Bediening gegee het, verstaan julle nie? Niks was gemors nie.

Vir hulle wie opgeoffer en opgestaan het vir moraliteit, julle lê julle lewens neer om die ongebore kind te beskerm. Julle was gewillig om verneder te word en in die tronk gegooi te word om teen aborsie, gelyke geslag huwelike te protesteer. Op soveel verskillende maniere, afhangende van waar julle in die wêreld is. Sommige was mishandel; sommige was gemartel; sommige was toegesluit. O MY geliefdes! Afhangende van die vervolging, afhangende van die lyding wat julle moes ly, dit is die beskrywing van julle lieflike flessie wat julle trane bevat wat soos 'n soete geur in MY neusgate opkom en EK omhels daardie flessies liefdevol want EK weet watter prys julle terwille van MY betaal! En MY lieflste Bruid, dit gaan nie makliker raak nie! (YAHUSHUA huil deur Elisabeth [Elisheva]). Want satan haat julle so! Hy haat julle! Hy haat julle! Want MY lof is voortdurend in julle mond! Hy sê woedend, "Prys my! Aanbid my!" Maar in plaas daarvan sê julle, "Ons bestraf jou satan! Gaan weg! Die gestorte Bloed van YAHUSHUA is teen jou!" En hy krimp ineen en hy hardloop!

EK het vir julle ons Gewyde Name geleer. EK het vir julle die belangrikheid van die Heilige Feeste gewys. EK het vir julle gesê om op te staan vir Heiligheid en nooit ‘n kompromie aan te gaan deur te doen wat julle weet verkeerd is nie! Julle treur en julle huil wanneer EK julle families skei, wanneer EK 'n man beveel om van 'n vrou te skei of 'n vrou om van 'n man te skei. Moenie hierdie Profeet haat wat hier praat nie, want sy praat niks wat nie in MY Heilige Woord is nie. Die Heilige Woord sê, "Moenie ongelyk gekoppel wees nie". Hierdie is die Eindtyd.
(2 Kor 6:14) (Mattheus 10:34 Handel oor swaard wat skeiding bring.)

Dit is net 'n kwessie van tyd.....

Alles wat deur hierdie Bediening geprofeteer was, sal gebeur!

Die gevalle engele gaan opstaan. Die gevalle engele sal sê "Moenie langer in hierdie Bybel glo nie, dit is verouderd! (passé) Dit is net 'n boek vol feëverhale! Hierdie is die 'Moderne eeu'.' Homoseksualiteit en gelyke geslaghuwelike ..... hulle sal skree hulle is reg om die ongebore baba in die moederskoot dood te maak.

Die politieke leiers wie se harte satan oorlopens toe gevul het, sal te kere gaan en skree, "Julle wie in hierdie YAHUSHUA glo, julle koppe sal rol!"

Dit is net 'n kwessie van tyd.

En nou praat EK nie met die Bruid nie. EK praat met hulle wie die Gaste by die Huweliksmaal van die LAM sal wees. Julle moet gewillig wees om julle lewe neer te lê vir MY. Julle sal in die Groot Verdrukking wees. Vir julle wie sê, "Dit is te moeilik, te hard om te lewe, om Heilig te wees, ek sal dit in die Groot Verdrukking regkry." EK wil vir julle dit sê, as julle dit nie nou kan doen nie en daar was tot dusver geen opoffering wat julle moes maak nie, julle was nie gesê om julle lewe neer te lê nie, om julle kop onder die guillotien te plaas nie, wat laat julle dink julle kan dit dan doen as julle dit nie eers nou kan doen nie? Wat laat julle dink dat julle dan meer geloof sal hê wanneer julle hongersnood en dood en verwoesting en onbegryplike euwels rondom julle sien gebeur? Wanneer julle deur paaie vol bloed moet strompel? Wat laat julle dink dat julle dan meer geloof sal hê? Nou kos dit julle niks anders as om 'n “Bybelstamper” (Bible thumper) genoem te word nie.

En EK praat nie nou met die lande waar dit julle baie meer kos nie, EK praat met die oorgrote meerderheid op hierdie aarde waar hulle gesê het, 'O, dit is vir my te moeilik om Heilig te lewe! O, die duiwel versoek my so met pornografie! O, ek kan nie die sigarette op die altaar neerlê nie! O, ek kan nie die drinkgoed neerlê nie! O, dit is te hard om Heilig te lewe! Ek kan nie die vloekwoorde keer wat uit my mond kom nie! Ek kan nie Heilig lewe nie! Bid vir my, ek kan nie Heilig lewe nie!" Wat laat julle dink dit gaan dan makliker wees?

(Fil 4:13 Ek is tot alles instaat deur YAHUSHUA wie my krag gee)

Nou, is julle mae vol! Nou, is julle tonge is nie uitgedroog van dors nie! (YAHUSHUA huil deur Elisabeth [Elisheva].) En nogtans kan julle MY nie nou Loof nie? Wat laat julle dink dat dit dan makliker gaan wees?

Julle spot Profete soos hierdie! Julle sê, "Moenie dit waag om van die hel en die gevolge van sonde te praat nie!" Julle spot Bedieninge soos hierdie ! Julle sê, "Julle is niks anders as wanhoop (‘doom and gloom’) nie." EK sal vir julle wanhoop wys!

En nou praat EK met die vyande van hierdie Bediening en hulle wie (on)heiligheid verkondig. EK sal vir julle wanhoop wys. EK sal vir julle wys wat dors is. EK sal vir julle wys wat honger is! Diegene wie hulle oë op die Goue Kalf van hierdie wêreld vestig, EK sal vir julle wys wat honger is! Julle sal julle eie tonge weens honger kou! Julle wie so ryk en magtig is, julle vertrap en trap op diegene wie nie in julle inkomstegroep val nie, EK sal vir julle wys. EK sal vir julle wys wat gebeur met daardie Goue Kalf. EK sal vir julle wys!

Kyk, EK was net eenmaal daardie geslagte LAM. EK het die vyand toegelaat om MY gesig te slaan. Maar dit was net eenmaal! EK het die doringkroon gedra! EK het die vernedering van hierdie wêreld verdra! Maar dit was net eenmaal..... EK het aan daardie Kruis gehang! EK was onherkenbaar geslaan! EK het gedors na julle! EK het dors gehad vir julle ongeregtighede! EK was honger vir julle! EK was gespot en EK was verag! Dit (Sukkot) is die tyd van MY geboorte op hierdie aarde! En hoe min het dit eers erken! Hulle sal 'n heidense vakansiedag vat wat toegewy is aan 'n ander heiden (Koning Nimrod) wat direk uit die put van die hel is en hulle gee vir MY daardie verjaarsdag? Maar hoe min eer MY in hierdie tyd van Sukkot? Hoe min eer die prys wat EK betaal het?...

O, maar EK het my getroue Bruid. EK het die prys betaal, maar dit was slegs eenmaal! EK moes slegs eenmaal sterf! En geen mens het MY lewe geneem nie! Dit was EK en net EK, YAHUSHUA wat gesê het dit is volbring! En dit was MY tyd! EK het nie op 'n mens se tyd gesterf nie! EK het nie op 'n mens se tyd opgestaan nie! EK het in YAHUVEH se tyd opgestaan!

So, EK sê vir julle dit, O vyande van MY, julle wie hierdie lasterlike leuens oor hierdie Profeet en Bediening skryf, dit is net 'n kwessie van tyd, EK gaan op julle trap! EK het julle vervloek net so seker as wat EK die vyeboom vervloek het wat nie vrugte gedra het nie! Dit is net 'n kwessie van tyd! So, gaan voort en gooi julle towerkragte. Gaan voort en probeer die Profeet wat hier praat, vernietig. Julle sien, EK sal haar net keer op keer oprig! En sy sal net terug kom en weer MY Woorde uitspreek. Julle kan nie haar lewe neem nie! Dit behoort nie aan julle nie! satan het geen deel aan hierdie Bediening nie! Gaan voort en gooi hierdie Bediening omver! Beskuldig haar dat sy "te Heilig" is, "te regverdig". Gaan voort en bespot hierdie Bediening wat sê julle moet die Tien Gebooie gehoorsaam en Heiligheid lewe soos wat YAH Heilig is. Gaan voort en spot...

EK het die Farisieërs gespot. EK het hulle "slange" genoem en EK het hulle "adders" genoem. EK het gesê hulle is net geskik vir die hel! En nou sê EK dieselfde vir julle!

Dit is net 'n kwessie van tyd!

EN die hel en die poel van vuur sal julle siele eis. Julle het een kans; dit is nadat julle hierdie Boodskap gehoor het. Sal julle bekeer? En die van julle wat bid en julle sê daar is net een Naam en SY Naam is J-E-S-U-S, JESUS, EK het nooit gesê daar is in hierdie tyd geen krag in daardie Naam nie. In hierdie Profetiese Boodskappe het EK weer en weer gepraat en gesê daar is vergifnis, genesing, verlossende krag in die Naam van JESUS CHRISTUS.

Maar dit is net 'n kwessie van tyd en wanneer die Groot Verdrukking aanbreek en die man van verderf daar staan, Judas het weereens teruggekeer, sal hy alles wat Heilig is bespot. Hy sal sê hy is "Jesus Christus". Hy sal die Naam van YAHUSHUA vermy want die Naam van YAH is in daardie Naam. Wat sal julle dan doen! Want wanneer julle in die naam van Jesus Christus bid en hy sy hand opsteek en hy sê, "Hier is ek", wat sal julle dan doen?

Want julle weier om MY Hebreeuse Naam te gebruik! Julle sê, "Enige naam sal doen". En dan praat EK met diegene wat aanhou sê "Yeshua", EK het oor en oor gesê "YAH" is in MY Naam. YAHUVEH is MY VADER. EK is SY Eniggebore SEUN. EK het vir julle gesê EK gee nie om of julle YAHUVEH of YAHWEH sê nie, maar laat ons dit nie nou tot die uiterste neem nie, want enige naam sal nie deug nie.

O die haatlike, haatlike, haatlike, haatlike briewe, hoe durf julle, hoe durf sommige van julle julself MYNE noem? Wanneer julle hierdie Boodskap hoor, beter julle op julle aangesigte neerval voor MY. Julle beter bekeer en julle beter 'n brief aan hierdie Bediening skryf en probeer om die wonde te versag wat julle toegedien het omdat sy durf waag om oor die hel te waarsku, omdat hierdie Bediening van Heiligheid preek, omdat hierdie Bediening oor die gevolge van sonde waarsku, omdat hierdie Bediening die toekoms vooruit profeteer.

Wat dink julle is 'n Profeet? En vir hulle wie lag en spot en sê, "Daar is nie soiets soos Profesieë nie;" "Daar is nie meer sulke goed soos Profete nie," wat sal julle met MY Heilige Skrifte doen? Besef julle nie dat EK die GEES VAN PROFESIE is nie! Wat sal julle met MY Heilige Skrifte doen?! EK is PROFEET VAN DIE PROFETE! EK is PROFESIE! Die Profete het geprofeteer dat EK sou kom! As daar nie soiets soos Profete was nie wat gaan julle met die boek van Openbarings doen! Hoe dwaas, hoe dwaas, hoe dwaas is so baie van julle, want Johannes die Openbaarder het geprofeteer wat gaan kom.

Openb. 1:1
dat dit "Die openbaring van Yahushua ha Mashiach is, wat Yahuveh aan hom gegee het om Sy diensknegte te wys wat gou moet gebeur.

Openb. 1:1-2
Die openbaring van Yahushua ha Mashiach..... Hy het dit bekend gemaak deur sy engel na sy kneg Johannes te stuur, wie van alles getuig wat hy gesien het -- wat die woord van Yah en die getuienis van Yahushua ha Mashiach is.

Openb. 19:10
Want die getuienis van Yahushua ha Mashiach is die gees van profesie." En die profesie wat Yahushua ha Mashiach aan ons gegee het is die boek van Openbaring:

Openb. 22:16
"EK, Yahushua het my engel gestuur om vir jou hierdie getuienis te gee om aan die gemeentes oor te dra.


Ellende wag op hulle wie nie waardig gevind word om die Groot Verdrukking te ontvlug nie! Ellende! Ellende! Ellende! Ellende! Ellende wag op hulle wie nie waardig geag word om die Groot Verdrukking te ontvlug nie! Julle weet nie wat julle gedoen het nie. Julle weet nie wat julle gedoen het nie! Maar dan sal julle. Sommige sal die Gaste wees. Ag, hoe baie het julle hierdie Bediening gehaat! Julle sal in daardie tyd huil en julle sal bely vir die gees van verwoesting wat julle gestuur het. O, julle sal bely, maar dit gaan julle jul lewe kos. En julle gaan Elisabeth [Elisheva] in die oë moet kyk in die Hemel en julle sal moet erken hoe lief EK haar het. En julle sal haar bedank vir die prys wat sy betaal het. En almal wat wat hierdie Waarheid verkondig. Julle sal almal vir wie julle gespot en verag het in die oë kyk en hulle om verskoning vra.

Dit is net 'n kwessie van tyd. Dit is net 'n kwessie van tyd…

Dit is net 'n kwessie van tyd dat die reuse uit die lug sal val. (YAHUSHUA huil dwarsdeur hierdie laaste gedeelte).

O!, satan spot en hy sê, "Die ruimteskip sal op hierdie datum kom." Hy spot wetende dat dit MY tyd is en nie syne nie. En die reuse sal uit die lug val.

EK laat nie toe dat enige droom op hierdie Bediening geplaas word nie. Hierdie is Heilige Intersessors. En EK het vir hulle drome na drome gegee wat vooruit waarsku oor wat uit die lug sal kom, wanneer die mens na die lug sal kyk en hulle harte sal beswyk weens vrees. Julle het geen idee nie! Julle het geen idee wat hierheen gestuur word nie! So, wanneer julle leuens hoor wat uitgespreek word, godslasterlike leuens wat teen hierdie Profeet en hierdie Bediening gespreek word, onderskei die vrug waarvandaan dit kom en julle sal sien dat EK dit vervloek het.

Hierdie Bediening lê alles neer, elke finansie, offer na offer op maniere wat julle nie kan begin om te verstaan nie, net om iedere siel te bereik op maniere wat niemand van julle sal weet nie. Hoeveel van julle het gehelp? Hoeveel van julle het selfs 'n weduweesbydrae (widow's mite) gegee? Hoeveel kan sê hulle is deel van hierdie Bediening? Hoeveel van julle kom selfs terug en sê "Dankie"? Dit is nie anders toe EK tien melaatses genees het en net een teruggekom het om "Dankie" te sê nie. Julle sien, wanneer EK vir julle sê om hierdie Bediening te ondersteun sodat dit kan voortgaan om te doen wat EK dit geroep het om te doen, doen EK dit nie net om hulle te seën nie, EK doen dit omdat EK julle wil seën! Julle wat nou hier lees, julle wie luister, julle moes niks opoffer nie, julle moes nie 'n prys betaal nie, want met elke Profesie wat deur Elisabeth [Elisheva] gespreek word, is daar 'n prys om te betaal, want hoe groter die Salwing hoe groter is die prys wat betaal word. Ware Profete weet wat lyding is.

Die Lammers word ter slagting gelei. Die Slagpale sal die Sondag kerke wees. In die Groot Verdrukking sal hierdie die Slagpale wees. Martelare sal soos nagmaalbrood gevoer word. Die wyn in hul glase sal die bloed van die martelare wees. EK het julle gewaarsku wat die Merk van die Dier is. Die Waarheid is hier. Hoeveel van julle sal julle ore toedruk? Hoeveel van julle sal julle oë bedek? Hoeveel van julle sal sê, "Ek wil dit nie hoor nie?"

Maar, EK praat nou met die Gaste. Die Groot Verdrukking is op die horison. Julle staan op die rand van die kloof. En julle sal daar wees. En dit is net 'n kwessie van tyd. Dan praat EK met die Gaste. Julle beter nou julle geloof baie fyn instel, want as julle nie nou genoeg geloof het om MY in die klein dingetjies te vertrou nie, hoe kan julle my in die Groot Verdrukking vir groter dinge vertrou? Sal julle die geloof hê om vir 'n klip in MY Naam te sê dit is brood? Vir hulle wat EK wegsteek en vir hulle vir wie EK voorsien, sal dit soos manna wees, soos doudruppels op die gras in julle agterplase. Maar slegs julle oë sal aanskou en dit is net as julle geloof het en in MY glo. Julle beter julle geloof nou fyn instel. Anders gaan julle geloof net genoeg wees om julle lewe te gee.

Openb. 14:12
Hier verg dit geduldige lydsaamheid van die heiliges wie Yahuveh se gebooie gehoorsaam en getrou bly aan Yahushua ha Mashiach.

Openb. 12:17
Toe het die draak weggegaan om oorlog teen die oorblyfsel te maak, hulle wie Yahuveh se gebooie gehoorsaam en die getuienis van Yahushua ha Mashiach hou.


Dit is net 'n kwessie van tyd.

Dit is net hulle wie nou na MY uitroep wat beskerm word teen die Verstandbeheergolwe wat in die lug is. Hulle beheer julle verstand deur die water en deur die kos wat julle eet. Hulle plant die skyfies wanneer julle dit die minste verwag, om julle soos 'n hond te volg om presies te weet waar julle is. As dit nou so sleg is, kan julle dink hoe dit in die Groot Verdrukking sal wees?

Dit is net 'n kwessie van tyd.

Maar aan My Bruid, aan MY kosbare, kosbare Bruid, EK het vir julle die tronktralies gewys. EK het vir julle gewys hoe hulle dink hulle julle in 5 verskillende maniere gaan toesluit en EK het vir julle die visioen gewys toe EK die tralies wegneem, en julle daar sal staan, julle wie MY Vyf Wyse Maagde verteenwoordig, julle BRUIDEGOM kom! Julle BRUIDEGOM kom! En EK bring MY belonings saam met MY! En EK bemin elkeen van julle liefdevol!. Julle BRUIDEGOM kom!

Hou styf vas aan die soom van MY kleed! Moenie, moenie deur die oë van die vlees kyk nie! Kyk deur die oë van julle kosbare RUACH HA KODESH, julle IMMAYAH! Kyk deur die oë van julle MOEDER WYSHEID! Bid vir meer Wysheid! Bid vir meer Wyshied want julle het dit nou nodig! En o, julle wie die Gaste is, bid vir meer Wysheid! Bid vir groter onderskeiding want julle het dit nie net nou nodig nie, julle gaan dit nodig hê in die tyd van Jakob se Benoudheid (Jer 30:7). Julle gaan dit nodig kry in die Groot Verdrukking wanneer 'n blote mens aanbid en vereer gaan word! O, die wêreld het nou hulle afgode. Julle noem hulle rolprentsterre of bose demoniese politici, maar EK vertel vir julle dit, daar kom 'n man wie die seun van die verderf gaan wees, die werklike seun van satan. Pasop! Julle is gewaarsku! Wees gewaarsku! Wees versigtig! Wees baie versigtig! Wees op julle hoede! As hulle wie julle dink julle kan vertrou nie vol van MY GEES is nie, as hulle nie hul knie voor MY gebuig het nie, as hulle nie gehoorsaam voor MY lewe nie, as hulle hart nou gevul is met opstandigheid, dink net hoeveel erger dit sal wees. Julle is gewaarsku!

Julle kla omdat EK huwelike opbreek, maar dit is huwelike wat EK nooit georden het nie. Dit was julle vlees wat julle saamgevoeg het. En vir die veiligheid, vir die veiligheid van MY Bruid, vir die veiligheid van selfs die Gaste, vat EK MY skeidingswaard en EK skei moeder en vader en kinders, hulle wat hulself mans en vrouens noem, susters en broers, lede van die familie en vriende, EK skei hulle wie ongelyk gekoppel is in besigheide, op alle maniere. Julle kan net dié vertrou wie MY Naam aanroep.

Dit is net 'n kwessie van tyd. Dit is net 'n kwessie van tyd.

EK sal MY Bruid bymekaar maak, beide Openb. 7 en 14, o julle sal aan MY sy wees, maar verberg julleself nog vir 'n klein tydjie. Verberg julleself vir 'n klein tydjie totdat MY toorn oorgaan. Want YAHUVEH sal nie aanhoudend gespot word nie.

Dit is net 'n kwessie van tyd.

En dink aan die belonings wat julle sal verdien het en dit alles sal verbygaan en julle sal weet dit was alles die moeite werd, watter lyding julle ookal bestem was om te ly, doen dit net asof vir MY. Wanneer julle om MY Naam ontwil vervolg word, besef dat hulle MY in julle sien.

Dit is net 'n kwessie van tyd.

En julle sal sien MY Liefde vir julle is so 'n werklikheid. So, neem MY Genade(Grace) en neem MY Goedertierenheid (Mercy). Neem MY hand. Laat EK julle omhels! O, hoe baie dank EK julle dat julle MYNE is, dat julle gewillig is om die prys te betaal om YAHUSHUA HA MASHIACH se Bruid genoem te word.

Einde van Woord


Gegee deur Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Sukkot 17 October 2008

Elisabeth [Elisheva]: Dit is al wat EK hoor. Ek dank U vir hierdie eer, geliefde YAHUSHUA dat U deur hierdie lippe van klei gespreek het en ek is net 'n spreekbuis vir U en ek bid dat ek elke Woord gehoor het net soos wat U dit gespreek wil hê. Ons dank U vir hierdie Boodskap van Sukkot 2008. Ons dank U vir hierdie eer. Ons bid dat dit beide die Bruid en die Gaste sal bemoedig en ons bid dat dit vrees in die vyande sal veroorsaak. Ons dank U. Ons prys U. Ons aanbid U. Ek weet dat ek gebruik word om sommige aanstoot te gee, ok, baie aanstoot gee en sommige verlig, maar dit is tot U Eer en U Eer alleen. Dank U Geliefde YAHUSHUA. Dank U. Dank U. Dank U. En die GEES en die Bruid van YAHUSHUA ons MASHIACH sê, "Kom! O kom! YAHUSHUA, kom asseblief! Kom gou! Ons wag vir U! En tog weet ons dit is net 'n kwessie van tyd. Dit is dit.

Oor en uit. Ek het twee gevoellose hande! Voel enigiemand anders dit?

Nota: Toe hierdie Woord gegee was, het Elisabeth (Elisheva) se hande gevoelloos geraak! Wanneer YAHUSHUA SY stem verskeie kere verhef het, het Elisabeth (Elisheva) gesê dit was asof 'n Krag van Bo soos 'n stamp in haar liggaam gestuur is! Haar liggaam het letterlik gespring toe dit voorgekom het! En sy het energie gevoel na hierdie Woord ontvang is. Maar die Salwing was so strerk, ons het deur twee stelle batterye gegaan om hierdie Woord op te neem en daarna te luister! Die Salwing speel vinnig klaar met batterye se krag!

Openb. 6:9:
Ek het onder die altaar die siele gesien van die wat gedood is ter wille van die woord van Yahushua en die getuienis wat hulle gehad het...

Die Man van Wetteloosheid

1. Aangaande die koms van ons Yahushua ha Mashiach en ons wat bymekaar gemaak gaan word vir hom, vra ons julle, broeders, 2: Moenie maklik verward of verskrik raak deur enige profesie, verslag of brief wat veronderstel is om van ons af te kom , wat sê die dag van die Here het alreeds gekom nie. 3. Moenie laat enigiemand julle op enige manier mislei nie, want (daardie dag sal nie aanbreek nie) totdat die opstandigheid voorkom en die man van wetteloosheid geopenbaar is, die man bestem vir vernietiging. 4. Die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Is die man van wetteloosheid die letterlike seun van satan, op die punt op geopenbaar te word? Sal die mense van hierdie aarde hom as hulle God kies? Sal hy eers verkies word en dan later sy eis dat hy God is, aankondig en vereis dat hy aanbid word? Die goddeloses sal neerbuig en hom as hulle Messias aanbid, maar niemand sal dit doen tensy hulle name nie in die Boek van die Lewe opgeskrywe is nie, wie voor die grondlegging van die wêreld opgeskryf is nie. Moenie bang wees nie, julle kan nie per ongeluk die Merk van die Dier neem nie. Net die wie Yahushua ha Mashiach ontken sal die een aabid wat die anti-christ genoem word.