Kliek Play/Pause om te luister na die Shabbat Shalom Lied

Besoek AmightyWind.com
        

Shabbat Shalom !

Welkom by Sukkot / Hutte Fees, hierdie week se Parasha (Torah Gedeelte).


Profesie 75, 102;

Levitikus 22:26–23:44

Numeri 29:12-16

Sagaria 14:1-21

Lukas 2:1–20
AMIGHTYWIND YAHUSHUA se Nuwe Bloed Verbond Profesieë


Dit is van Profesie 105, YAHUVEH het gesê dat dit van nou af voor elke Profesie bygevoeg moet word: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisheva om nie hierde Bediening na 'n man of vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar 'n Bediening was, het ek dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA, jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Vir alle Profesieë kliek die knoppie onderaan


2 Oktober, 2020


Profesie 75, EK, YAHUVEH Wil Julle Heilig Maak En Julle Ontmoet In Julle "Sukkot". (Ek Beveel Julle Om My Heilige Dae Te Eer En Te Onderhou!)

Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH. Deur Apostel Elisheva Eliyahu (Elisheva Eliyahu)
27 Augustus, 2004

Dit is van Profesie 105, YAHUVEH het gesê dat dit van nou af voor elke Profesie bygevoeg moet word: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisheva om nie hierde Bediening na 'n man of vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar 'n Bediening was. Ek het dit in jou gees geplaas, want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA, jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê om die volgende by te voeg voor elke Profesie:

2 Kronieke 36:16 “Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die Gramskap van YAHUVEH teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

* * * * * * *

O, skat van MY hart, glo julle nie dat EK, YAHUVEH en MY Seun YAHUSHUA julle sal beskerm, terwyl julle hierdie Heilige Tyd beskou nie? Is EK nie in staat om julle veilig te hou nie? Selfs in Jerusalem, waar die gevaar groot is, en die Hebreeuse mense hulle "Sukkots" gemaak het, soos dit geskryf is, omdat hulle vertrou dat EK hulle sal beskerm, en EK sal.

Vir wie is julle bang om te beledig, vir MY, YAHUVEH of julle bure? Gee julle regtig om wat ander sal dink, meer as dit wat MY en YAHUSHUA bly sal maak? Weet julle nie dat MY mense besonders genoem word nie, hulle loop nie na die klank van die wêreld nie, maar na die klank van die Hemel. Hoekom sal jy skaam wees hieroor, MY kleine kind. Dit sal dan eerder 'n getuienis vir MY, YAHUVEH se GLORIE wees! Bid dat julle bure notisie sal neem, sodat julle vir hulle die storie kan vertel hoekom julle 'n "Sukkot" ter herinnering van MY Woord bou. Dit sal MY bly maak, omdat Die wat dit doen, getuig van MY, voor hulle bure, nou vra EK julle om dieselfde te doen. Hoe kan julle van MY getuig en 'n voorbeeld van julle geloof wees, as julle jul "Leanto" in julle badkamers weg steek?

Die "Sukkot" moet buite wees waar julle die Opelug kan aanskou. Die Joodse mense besef nie eers hoekom die "Sukkot" 'n opening in die dak het nie. Dit is om die Skrif te vervul, wat sê, "Kyk op, julle verlossing kom nader, omdat YAHUSHUA julle MESSIAS vanuit die Ooste kom". Julle moenie bang wees vir julle vyande wat julle seer maak nie, omdat EK, YAHUVEH die wat MYNE is, sal seën en beskerm, en die wat dink hulle is wys, sal EK dronkslaan, terwyl julle die bose weë van die wêreld en die houe van die vyande ignoreer. EK sal die tart, wat jou tart in hulle tye van nood.

Bou 'n Tydelike skuiling in die Ope lug. Vra MY en EK sal jou lei en bestuur hoe om dit te doen. Neem jou maaltye in die "Sukkot" en rus jou kop in MY, YAHUVEH en YAHUSHUA se liefdevolle Arms. EK sal jou daar ontmoet. Vir die wat sê dat hulle 'n werk van die wêreld sal moet hê, EK sê vir julle, saai dan daardie saad in die Werk van die Koningkryk van Hemel en kyk of EK nie 'n seëning sal uitstort nie, so groot, sodat dit jou rede sal gee om MY, YAHUVEH en YAHUSHUA te Loof en Prys! EK lê dit op jou hart, MY dogter Patricia, om hierdie vrae te vra en vir die Diensmaagd van YAHUSHUA te skryf, sodat sy dit met ander sal deel, die vir wie die Joodse Fees Dae nog nuut is, en die wie 'n begeerte het om dit te vervul. Julle dien 'n Messias wat opgestaan het. Moet julle ook nie doen wat HY gedoen het, om die Joodse Heilige Dae te hou en te eer nie? Die wat gekies is om YAHUSHUA se Bruid te wees, hoor asseblief wat sy skryf, soos EK, YAHUVEH haar die woorde gee.

Dit wat goed genoeg is vir YAHUSHUA, is dit nie ook goed genoeg vir die wie YAHUSHUA HA MESSIAS volg nie? Seëninge sal na jou toe kom, MY dogter, omdat jy gehoorsaam was en vir Elisabeth geskryf het met hierdie vrae, nou sal ander ook saam met jou leer. Die woord is bedoel om gedeel te word met almal wat Geestelike oë het om te sien en Gesstelike ore het om te hoor. Al die ander bly doof en blind, net soos die Bose Faros en Fariseërs van die land.

EK, YAHUVEH, gee MY BABAS, BRUID en UITVERKORENES, Geestelike Vleis om te voed. EK wil hê dat julle MY sal herken, waar EK deur MY Handgemaakte Diensmaagd 'n mandaat gee. Julle moet al die Joodse Heilige Dae vier, asook die komende dae van die "Sukkot", as 'n herinnering dat julle net in 'n Tydelike Woning bly. Die aarde is julle tydelike woning, totdat julle huis toe gaan na die Hemel. Jy is slegs 'n reisiger wat deur trek, totdat jy die werk klaar gemaak het wat EK jou na die aarde gestuur het om te doen. Vernietiging gaan na na die wêreld kom, tesame met die dood en pes en weer en natuur rampe, wat gemaak is deur die mens wat God wil speel. Julle moet hierdie "Sukkot" waarneem, al het julle dit nog nooit voorheen gevier nie. Julle moet al die komende Heilige Dae hou. Waar jou geloof is, daar sal jou Pasga "Passover" wees! Julle moet vas op "Yom Kippur" (Joodse heilige dag, waar jy jouself rein hou) en jullself nederig hou voor MY, YAHUVEH, en vas vir die boosheid in julle land, sodat julle gespaar word wanneer die dood MY vyande besoek, die wat hulleself teen alles wat Heilig is, stel.

Herinner julleself, terwyl julle 'n tydelike Skuiling bou wat so teer is, hoe swak enige skuiling is wat deur 'n mens gebou word. 'n Ligte windjie kan dit omslaan, maar as EK, YAHUVEH en MY Seun YAHUSHUA, met jou is, in die midde van die breekbare skuiling, selfs in jou breekbare Tempel wat jou liggaam genoem word, sal EK maklik daartoe in staat wees om die te beskerm wat EK MY BABAS, BRUID EN UITVERKORENES, noem!

Toets MY, YAHUVEH, en aanskou MY BABAS, BRUID en UITVERKORENES wat dit doen…kyk of EK nie met 'n sterker salwing hulle sal seën nie, hulle wat ywerig liefhet, dien, gehoorsaam is, en soek na MY, YAHUVEH en YAHUSHUA HA MESSIAS!

Is dit, wat goed genoeg is vir YAHUSHUA om te eer, nie ook goed genoeg vir jou om te eer nie? EK, YAHUVEH plaas julle in herinnering. Julle aanbid en dien nie 'n Christelike Messias nie, maar eerder 'n YAHUSHUA wat gebore was van 'n Hebreeuse Maagd, op Hebreeuse grond, wat geloop en bedien het, wat tekens, wonders en wonderwerke op Hebreeuse grond verrig het. YAHUSHUA het die "Torah" gehou en was sonder sonde gevind. YAHUSHUA het as 'n "Rabbi" bedien op die enigste ware Sabbat.

YAHUSHUA het nie gepreek in die Tempels, op Sondae nie. Die met Geestelike ore, luister. Al die ander bly doof. Die Sabbat is ewigdurend en sal vir ewig staan, omdat EK, YAHUVEH die aarde in ses dae gemaak het, en op die sewende dag het EK, YAHUVEH gerus en die mensdom beveel om dieselfde te doen. MY SEUN YAHUSHUA het die SABBAT HEILIG GEHOU en HY word die HERE VAN DIE SABBAT GENOEM. HY is 'n voorbeeld van hoe om die Sabbat Heilig te hou. MY GELIEFDE SEUN YAHUSHUA was gemartel en gekruisig, met woorde wat vasgespyker was bokant sy kop, wat geen duiwel of mens kon wegvat nie, en YAHUSHUA het doodgegaan en opgestaan op Hebreeuse grond, vanuit 'n Hebreeuse Graf.

Nadat al die dinge gesê is, en Bewys is dat YAHUSHUA 'N JOODSE OPGERYSDE MESSIAS IS, moet dan nie die weë van die Heidene volg nie, en moet ook nie die heidense feeste hou wat YAHUSHUA nie gehou het nie. As dit nie in die Heilige Skrifte is nie, hoekom maak julle MY, YAHUVEH kwaad, en voeg by MY woorde by, en leer dat die Heidense dae geëer moet word, en vermy die dae wat EK, YAHUVEH besluit het is HEILIG, en moet herinner word soos in die tye van OUDS?

Julle nooi MY na julle mensgemaakte vakansie dae, hoekom sê julle, dat julle YAHUVEH en YAHUSHUA volg, dien, aanbid en gehoorsaam, as julle steeds verskonings maak dat dit slegs vir die Hebreeuse mense is? Is julle nie Hebreeus, deur DIE BLOED VAN MY SEUN YAHUSHUA BY GOLGOTA TE AANVAAR, WAAR HY ALLEEN DIE BLOED OFFER VIR JULLE SONDES GEWORD HET NIE?

GLO JULLE NIE DAT HY NOU BINNE IN JULLE LEWE DEUR DIE RUACH HA KODESH (HEILIGE GEES) NIE? Om regtig MY Seun YAHUSHUA te Ken, moet julle die Joodsheid van julle Opgerysde Messias leer Ken. Hoekom dring julle daarop aan om YAHUSHUA, JESUS CHRISTUS te noem, as wat julle HOM eerder op SY Hebreeuse naam YAHUSHUA noem, dit is 'n konstante herinnering aan Satan dat JAH sal red! Hoekom dring julle daarop aan om die skrifte in die Bybel te verdraai, om verskonings te maak hoekom julle nie die Ware Sabbat Dag Heilig hou en Eer voor MY, YAHUVEH nie?

Is dit regtig so erg om die tyd, Vrydag Sononder tot Saterdag Sononder, eenkant te sit en waar te neem dat dit die WARE SABBAT DAG IS, EN DIT HEILIG TE HOU? As jy nie van beter weet nie, dan het jy 'n verskoning, maar nadat jy die waarheid weet, en jy dit nie jou laat vrystel nie, en jy sê, dat jy nie gebind is onder die wette van ouds nie, watter ander gebooie wil julle hê moet EK uitgooi, omdat dit julle nie pas nie? Net omdat ander dalk nie verstaan nie…as jy na 'n Sondag kerk gaan en nie daar is om die Pastoor of die gemeente te laat verstaan dat hulle verkeerd is, om nie die Joodsheid van die Opgerysde Messias te leer nie, dan noem EK, YAHUVEH, jou 'n lafaard en JY WORD DAN VERANTWOORDELIK GEHOU!

EK stuur jou voort om ander te waarsku en jy onderhandel dan met dit wat jy weet waar is. Aanbid MY 7 dae 'n week en kom bymekaar as julle dit begeer, maar gee vir YAHUVEH die Eer, deur die SABBAT DAG TE ERKEN EN HEILIG TE HOU, EN RUS VAN JULLE WERK OP DIE DAG EN GENIET DIT SAAM MET MY. DIT IS NIE BEDOEL OM 'N DAG VAN LAS TE WEES NIE, MAAR VAN BLYDSKAP! Is dit regtig so moeilik? EK GEE AAN JULLE, HEILIGE FEES DAE om fees te vier, met die uitsondering van "YOM KIPPUR", DIE DAG VAN VERSOENING, wanneer julle moet vas en onthou van die prys wat YAHUSHUA vir julle sondes betaal het. Is dit regtig so moeilik vir julle om te leer van die HEBREEUSE HEILIGE DAE?

EK kon gekies het dat YAHUSHUA gebore was van enige nasionaliteit, maar EK, YAHUVEH, eer die Hebreeuse Mense, deur hulle bloedlyn te eer. Julle, wie YAHUSHUA SE BLOED OORTAPPING aanvaar, is nie langer meer nie-Joodses nie en julle moet ook nie langer die heidense weë of vakansiedae volg nie. Instede, volg die HEILIGE DAE, soos EK, YAHUVEH, besluit het om 'n seën oor julle te wees. Julle word verantwoordelik gehou vir wat julle weet, wat julle doen daarmee, is nie MY dogter Elisabeth se verantwoordelikheid nie, haar verantwoordelikheid is om die woorde wat EK, YAHUVEH, deur haar spreek, aan julle te oorhandig. Dit het SY nou gedoen.

Gaan julle behulpsaam wees vir haar, of gaan julle haar verhinder? Die van julle wat hierdie, asook die ander woorde wat EK, YAHUVEH en YAHUSHUA voortgespreek het, nou lees en geseënd is terwyl hulle geleer het van die Apostoliese Eind Tyd Ministerie, en tog niks doen om 'n seën te wees vir haar en hierdie Ministerie nie, julle is dan eerder 'n verhindering, en EK, YAHUVEH hou julle dan verantwoordelik, omdat julle haar werk harder maak en die las groter. Hoeveel van julle het haar gevra om julle naam op te lig voor MY, YAHUVEH, en vir MY, YAHUVEH gevra om julle te seën en tussenbeide te tree vir julle? Terwyl sy dit doen, kyk EK, YAHUVEH na die name wie sy in gebed noem, en neem ook kennis van hulle. Het hulle die tyd geneem en opofferings aangebied wat 'n seëning is vir hierdie Ministerie?

Hoe skaam is EK nie, as EK sien hoe min van julle op enige manier hulp aanbid. Hulle neem die tyd om vir seëninge te vra, en tog doen hulle nie eers soveel as om net te vra wat hulle vir haar kan doen nie! Weet dit, vir elke keer wat sy gebid het, "Stuur ons asseblief vennote om ons te help in die Ministerie", en wanneer julle in staat was om haar op enige manier te help, maar nog steeds geweier het en verskonings gemaak het, dit is hoeveel gebede EK van julle sal ontken, wanneer julle MY, YAHUVEH vra! Elke keer wanneer julle van hierdie Ministerie se benodighede gehoor het en 'n dowe oor gedraai het, het julle veroorsaak dat sy huil, sommiges het EK na hierdie Ministerie gestuur met die Rykdomme van die wêreld, en tog draai hulle ook 'n dowe oor na die Apostoliese Profeet van MY, net so sal EK ook veroorsaak dat julle huil, terwyl EK, YAHUVEH, julle versoeke ontken, wat julle voor MY bring.

Hoeveel van julle sit julle kinders, eggenote en familie in julle testamente, en tog gee julle nie om vir die Ministerie wat julle voed nie? Hoeveel van julle wat die nou lees, het die luuksheid van 'n werk, meer as een huis, land, eiendom, antieke dinge, bote, vliegtuie en 'n inkomste wat julle opberg, deur gretigheid, om julleself tevrede te stel. Sê MY WOORD nie, waar jou hart is, daar sal jou skat wees nie? Julle het MY gewys waar julle harte is. Elkeen wat na die Ministerie gely was, kon iets gedoen het, maar tog doen baie, niks nie! Hoekom is dit dat julle so maklik 'n kelnerin 'n fooitjie gee wanneer sy julle fisiese kos bedien, maar julle gee niks aan die een wat swaarkry, in die proses om die salwing te hê, wat EK aan haar gegee het, om weer aan julle te kan voer, as Geestelike kos. Wat is van meer waarde vir julle? Fisiese kos wat julle slegs tevrede stel vir 'n paar uur, totdat julle weer honger word…of Geestelike kos wat julle altyd sal onthou en waardeer, veral in tye wanneer julle bevry of aangemoedig sal moet word.

Wat sal jou verskoning wees wanneer jy voor MY, YAHUVEH moet staan, in die, nie te verre toekoms? Julle is gewaarsku; Die wat hierdie Joodse Diensmaagd seën…moenie net haar seën nie, maar ook vir MY, YAHUVEH en MY Seun YAHUSHUA. Elisabeth is die een wat EK MY Elia "Elijah" van nuuts noem. EK, YAHUVEH het haar na die Weduwees van Sarfat gestuur, maar hulle weet dit nie. Julle, wie weier om te help in hierdie wêreldwye oesland, het geen finansiële nood nou nie, maar julle sal hê. EK het Elia van ouds gestuur om 'n seën vir een weduwee te wees, terwyl die land vol van weduwees was vanwee die droogte en hongersnood. EK het vooraf geweet van 'n weduwee wat 'n seëning nodig gehad het en bereid was om haar laaste maaltyd met 'n profeet met die naam Elia te deel, terwyl sy geweet het dat sy en haar seun dit sou eet en dan doodgaan. Sy het gelewe en was finansieël geseën en haar kruik olie het nooit opgedroog nie. EK, YAHUVEH, begeer om dieselfde vir julle te doen. Dit is geen ongeluk dat jy na die Ministerie gekom het en die woorde nou lees nie.

Wanneer die tyd van verwoesting en toetsing kom, sal EK julle seën en beskerm op 'n manier waaraan julle nie gedink het nie, indien julle gehoorsaam is aan alles wat EK, YAHUVEH vir julle sê. Hou die Joodse Heilige dae, HEILIG voor MY, YAHUVEH. Herinner MY op "Passover" PASGA, terwyl julle dit vier en julle die suurdeeg vanuit julle huise wegneem, terwyl EK die kinders van Israel beskerm het, as hulle die bloed van die lam op hulle deur kosyne gesmeer het, hoeveel meer sal EK hulle nie beskerm nie, die wat die bloed van YAHUSHUA het, om hulle en hulle huise te bedek. Terwyl julle jul tydelike skuilings oprig op die "Sukkot", sal dit 'n simbool vir MY wees, hoe julle op MY, YAHUVEH, staat gemaak het om julle Liggaam te beskerm, omdat jou Gees en MY RUACH HA KODESH (HEILIGE GEES) daarin woon, terwyl julle vreemdelinge is in die Tydelike Skuiling, genaamd aarde, en slegs deur beweeg om julle Hemelse Huis, genaamd Hemel te kry.

Laastens, die wie in Amerika woon, EK het hierdie Profeet van MY 'n waarskuwing gegee, wat sy aan julle moet gee. EK het aan haar 'n mandaat gegee om ook met julle 'n droom te deel wat EK aan haar gegee het, en dit sal gedoen word. EK weet dat die, wat 'n gawe van onderskeiding het, na George W. Bush sal kyk en weet dat hy 'n vorm van Goddelikheid het, maar geen Goddelikheid binne in hom het nie. EK, YAHUVEH sê aan julle, George W. Bush is die kleiner een van twee booshede. Weet julle wat is verkeerd met George W. Bush, hy het nog nie onderhandel in sekere dinge nie, alhoewel die druk op hom is om oor sy posisie te onderhandel, terwyl Visie President Cheney hom alweer verraai. Cheney ken geen skaamte nie en verdedig sy goddelose homoseksuele dogter, net soos sy naam sê dat hy aan die prins van donkerte vasgeketting is.

George W. Bush is teen Aborsie, Gedeeltelike geboorte Aborsie, Stamsel navorsing, vuil afskuwelike dinge teen My, soos homoseksualiteit en dieselfde geslag huwelike. Moenie dit as vanselfsprekend aanvaar nie, maar George W. Bush sal die volgende Presidensiële verkiesing wen, soos ek MY dogter in 'n droom vertel het, as julle rondstaan en niks doen nie en nie stem nie of met gebed tussenbeide tree nie, dan sal die Demokrate die volgende Presidensiële verkiesing wen, en die bloed sal dan in hierdie land vloei, en die onskuldiges sal dan in die tronk gegooi word en vir misdade skuldig bevind word wat, hulle nie gepleeg het nie. Moenie 'n fout maak nie, John Kerry en sy vrou is dienaars van satan en sal nie eers heiligheid versin nie. Julle is gewaarsku! EK waarsku julle nou dat John Kerry en sy vrou julle sal laat berou hê dat julle nie geluister het toe EK julle deur MY Handgemaakte profeet gewaarsku het nie. Skep 'n prentjie waar die mees boos en goddeloses verheug sal wees op Verkiesingsdag! Die wolwe in die Wit Huis wat hulleself nou vermom, sal hulle maskers op die dag afruk, en daar sal geen einde wees aan die boosheid wat gedoen sal word nie en die vryheid van die wat YAHUVEH en YAHUSHUA vrees, wat verloor sal word nie.

Moenie 'n fout maak nie, dit sal alle godsdienste affekteer, selfs die Moslems. Al die wie 'n valse god dien, maar steeds begeer om 'n morale karakter te hê, hulle sal spyt wees dat hulle niks anders gedoen het as om toe te staan en te kyk nie. Die van julle wat gebeds vegters is, begin daarop aandring by julle Pastore om op te hou om te onderhandel en teen alle koste uit te spreek.Ellen Degenerate

Die grootste lastering van MY NAAM sal gedoen word deur Ellen Degeneres, wat die ergste godslastering van MY, YAHUVEH, DIE SKEPPER VAN ALLE SKEPPINGS sal uitbeeld! Daarvoor sal sy met haar siel betaal, asook almal wat deel gehad het in die fliek! EK, YAHUVEH sal MY woede voort stuur oor die wat hulleself groot hou oor ander. Dit sluit in, die Studio, Vervaardigers, Skrywers van die Manuskrip, Akteurs, Uitrusters, spyseniers, Grimmeerders, en selfs die bystand akteurs en aktrises. EK, YAHUVEH sal selfs MY woede uitstort op die Staat waarin dit verfilm sal word. EK, YAHUVEH waarsku enige Adverteerder…EK, YAHUVEH, beveel MY BABAS, BRUID, UITVERKORENES EN SELFS DIE WIE NIE MY HEILIGE WOORD DIEN OF AAN MY GEHOORSAAM IS NIE, MAAR WEET DAT DAAR 'N GOD YAHUVEH IS OM TE VREES, OM IN PROTES TE KOM EN HULLE PRODUKTE TE BOIKOT.

'n VROU met die naam Ellen Degeneres sal MY openlik tart, DEUR VOOR TE GEE DAT SY DIE ALMAGTIGE GOD IS. Ellen Degenerate SY IS NIE NET OPENLIK HOMOSEKSUEEL NIE, MAAR OOK DIE EERSTE IN AMERIKA WAT OMHELS WAS DEUR DIE WITHUIS, INSLUITENDE DIE PRESIDENT VAN AMERIKA, TERWYL HULLE 'N ETE VIR HAAR EN HAAR DEELGENOOT GEHOU HET. IEMAND VAN DIESELFDE GESLAG, EN AAN WIE SY BEWEER SY GETROUD IS! EK, YAHUVEH, noem Ellen Degeneres, "Ellen Degenerate"! Sy is goddeloos en ken geen skaamte nie, terywl sy deur satan met beroemdheid en rykdom vergoed word, omdat sy die eerste was wat gesê het dat sy 'n huwelik met iemand van dieselfde geslag gehad het, en sy ken geen skaamte nie en is trots op haar naam. Begin om in protes te kom en te boikot en waarsku almal wie sal luister. Enige een wat die film kyk en luister na haar uittarting teenoor MY, YAHUVEH, en nie met vrees in protes gaan nie, sal maai wat sy saai.

EK het deur MY Dogter Elisabeth geprofeseer, en die profesie is nou al vir jare gepos, vir almal om te lees. [Profesie 20]Ellen Degeneres het die kinders en die mense, die gees van homoseksualiteit met 'n lepel ingegee, terwyl sy daaroor gelag het. As gevolg daarvan het EK, YAHUVEH GEPROFESEER dat sy die eerste sal wees wat die "Black Boiling Blood Plaque" sal proe, wanneer sy sal smeek om dood te gaan, terwyl sy swart bloed vanuit haar mond sal spuug. Al die seksuele nie-morele mense sal swaarkry van hierdie eindtyd plaag!

EK, YAHUVEH het dit deur MY Handgemaakte Diensmaagd geprofeseer, omdat EK geweet het wat Ellen DeGeneres se meester, satan, haar sou laat doen het, en dit is om die Skepper van Skeppings, te tart!

* * * * * * *

So is dit geskryf en gespreek op hierdie dag van
27 Augustus 2004. Gegee aan die Kind, Vegter en Bruid van YAHUSHUA HA MESSIAS
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah


Profesie 102, YAHUSHUA Sê, "Dis Net 'n Kwessie Van Tyd"

Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Elisheva Eliyahu (Elisheva Eliyahu)
17 Oktober 2008
Gedurende Sukkot

Dit is van Profesie 105, YAHUVEH het gesê dat dit van nou af voor elke Profesie bygevoeg moet word: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisheva om nie hierde Bediening na 'n man of vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar 'n Bediening was. Ek het dit in jou gees geplaas, want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA, jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê om die volgende by te voeg voor elke Profesie:

2 Kronieke 36:16 “Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die Gramskap van YAHUVEH teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

* * * * * * *

Dit was vanaf 'n oudioband oorgeskryf:

Elisabeth : 17 Oktober 2008. Ek kon nie slaap nie. Baie is op die oomblik in ons lewens aan die gang. Haat kom vanaf so baie rigtings na my toe, dit voel net soos 'n wapen en ek weet die vyand gaan my haat, maar wat die meeste seermaak, is hulle wie beweer hulle het JESUS (YAHUSHUA) lief en tog stuur hulle hul wapens van haat. En haat is 'n gees of mens dit weet of nie en wanneer jy haat, stuur jy 'n bose gees uit, veral wanneer dit teenoor iemand is wie YAHUSHUA liefhet.

In elkgeval, ons was in gebed en ek het hierdie visioen gehad wat ek oor en oor en oor sien. Ons het in die Bruid se Heiligdom oor iets persoonliks in ons lewens gebid, want die aanvalle was hewig, veral sedert ons daardie $6,500 spandeer het net om in staat te wees om die Waarheid teenoor hulle te spreek wat rense.com sou lees. Ons kry briewe van die terugevallenes wat teruggekeer het en die nuwe bekeerlinge wat hulle lewe vir YAHUSHUA MASHIACH gegee, het, maar ons ontvang ook haatlike, haatlike, haatlike briewe. En ellende wag op julle wie hierdie haatlike briewe stuur. Die snaakste deel is ons hoor ook van vreemdelinge 'aliens' maar ons sal nie nou daarop ingaan nie, omdat hulle regtig nie snaaks is nie en ons weet hulle is waar. Dit is net dat hulle selfs dink hierdie Bediening is 'n bedreiging.

So, hier is my visioen terwyl ek saam met Kathrynyah in die vertrek was. Ons het gebid en dit is die visioen wat ek oor en oor gesien het. Ek het nog nooit so 'n visioen gehad nie omdat ek dit kon vashou. Ek kon dit vashou sodat ek kon sien wat daar was en toe het ek my oë oopgemaak en ek het met Kathrynyah gepraat en ek het weer my oë toegemaak en dit was weer terug. Dit het 3 keer gebeur en ek wil dit altyd onthou. Dit is 'n tyd van Sukkot. Dit sal vanaand die derde aand wees, so dit sal 'n Sukkot Boodskap wees. Wat ek gesien het was 'n reghoekige venster en dit het beslis gelyk asof dit in 'n tronksel was. Dit het 5 dik tralies voor gehad. Ek het gekyk en ek het die tralies getel. Dit was swart, dik, swaar tralies. Terwyl ek by die venster uitkyk kon ek vaagweg 'n boom uitmaak. Ek het toe gesê, "Wat is dit wat ek sien? O, dit is 'n boom." Skielik het YAHUVEH die tralies weggeneem en ek kon duidelik sien. Daar was 5 baie groot, sterk, gesonde, 'n mens kan dit Immigroen Bome noem, maar ek hoor aanmekaar die woord "denne" (fir) boom, wat in 'n ry staan, lieflike bome. Toe maak ek my oë oop en ek sê vir Kathrynyah, "Wow, kyk wat het ek nou net gesien het". Ek is nie een wat maklik sulke visioene kry nie, gewoonlik het hulle so vinnig gekom en gegaan, maar dit was 'n langdurige visioen. HY wou hê dat ek dit moet sien. Elke keer wat ek my oë oopgemaak en weer toegemaak het en ons op 'n ander onderwerp was, en wow, ek sien weer die tralies. Toe sien ek hulle is weg en toe sien ek weer die 5 bome.

Ek het agterna hieroor gepeins. Joainneyah het in die vertrek ingekom nadat sy gisteraand in die Sukkot was en gesê hoe vreedsaam dit daar was. Ek het gesê, "Bid asseblief hieroor. Ek weet nie wat dit beteken nie, dit pla my en ek sal nie vrede hê voordat ek die betekenis van hierdie visioen het nie." Terwyl ons begin bid het, terwyl sy gebid het, was dit skielik so maklik en 'n Woord het na vore begin kom. So, nou gaan ek in geloof glo dat ABBA YAHUVEH dit vir my gaan teruggee, die betekenis van die visioen en die Woord wat HY het.

Ek het alreeds gevra en ek het alreeds die Bloed van YAHUSHUA ons MESSIAS oor my lippe gepleit. Ek het alreeds 'n slot en grendel op hulle gesit. Ek het HOM alreeds daaraan herinner dat HY die SKEPPER van hierdie lippe is en HY is die ENIGSTE EEN wat kan verhoed dat hierdie lippe enige woord sal spreek wat nie van HOM af is nie. Ek moedig enigeen aan wie glo dat hulle die gawe van 'n profeet het, dat hulle dieselfde moet doen, omdat daar werklik op hierdie oomblik oral vals profete is en dan is daar diegene wie vals profeteer en tog het hulle YAHUSHUA lief en ek betwyfel dit nie. Maar die dinge wat hulle profeteer kom nie uit nie en hulle was deur 'n bose gees mislei of hulle het uit hul vlees gespreek. Hulle was in beide gevalle mislei en tog het YAHUVEH gesê hulle is nie "valse profete" nie, maar hulle profeteer valslik. 'n Vals profeet is iemand wat opsetlik mense mislei vir hul eie beweegredes, en sal hulle na 'n ander waarheid lei, na 'n ander god.

Ek lag nou want ek dink aan 'orgone' en 'n sekere vals profeet genaamd Sherry Shriner wie jou geloof in 'n 'orgoon' wil plaas, wie nou die mees afskuwelike leuens teen my en hierdie Bediening sê, maar nou ja, wat kan jy van 'n vreemdeling (alien) verwag? So, in elkgeval, ek vra nou vir ABBA YAHUVEH om hierdie Woorde aan my terug te gee.

In die Naam van YAHUSHUA ons MESSIAS. So, ABBA YAHUVEH, ek vra U weer of U asseblief aan my sal herhaal of dit U was wat hierdie Woorde gespreek het, herhaal dit dan weer aan my, wat was die tronktralies wat ek gesien het? Hoekom was hulle verwyder en hoekom het die 5 sterk bome daar gestaan, die dennebome?

* * * * * * *

Elisabeth [Elisheva] praat in Heilige Tale.....

O ABBA YAHUVEH, gee dit asseblief weer vir my. Ek is so jammer dat ons nie gereed was nie. Gee dit asseblief vir my terug. Toe ek gesê het ons is nie gereed nie, het ons nie batterye in die bandopnemer gehad nie en die Salwing was so broos.

Die Profetiese Woord Begin.....

O' MY kosbare Bruid, MY kosbare Bruid, My Kosbare Bruid, in hierdie tyd van feesviering gedurende Sukkot gee EK vir julle hierdie Boodskap van hoop. EK praat met hulle wie MY eerste stel in hulle liefde, in hulle lewe. Wie nie skaam is vir die Naam van YAHUSHUA julle MESSIAS nie. Al die ander gaan net voort en bly doof en bly blind. Hierdie Woord is nie vir julle in hierdie tyd nie.

Elisabeth EK wys vir jou 'n visioen van 'n tronkvenster met 5 tralies. MY kosbare Bruid, julle word verteenwoordig deur die 5 Wyse Maagde in die Gelykenis in die Heilige Skrifte. Die vyand sal probeer om julle te vang en op te sluit op 5 verskillende maniere. Daar is net een uitweg. Daar is net een uitsig.

Want EK verwyder daardie tralies reg voor jou oë Elisabeth (Elisheva), want dit is MY belofte aan MY Bruid en julle sal soos daardie denneboom staan wat geplant is by water, die LEWENDE WATER en EK spreek gesondheid, en EK spreek voorspoed en EK spreek die seëninge wat in Deut 28 gereserveer is vir hulle wie gehoorsaam. En die 5 bome verteenwoordig die 5 Wyse Maagde wie MY Ware Bruid verteenwoordig.

EK sal altyd vir julle 'n weg voorsien om te ontsnap, selfs wanneer julle dink die vyand het julle ingeperk. EK het dit keer op keer vir Elisabeth gesê, julle wandel in geloof en nie deur sig nie. Pasop MY kosbare Bruid, 5 verskillende maniere, die vyande van hierdie wêreld en die vyande wat na hierdie wêreld toe kom, sal op 5 verskillende maniere probeer om julle toe te sluit.

EK waarsku julle nou, soek MY, bid waar julle Ark is. Bid wanneer dit nie meer vir julle veilig is om te bly waar julle nou is nie, bid dat EK vir julle 'n plek van veilige bewaring (safe house) oprig, 'n veilige heiligdom. EK sê vir julle voor die tyd wat die vyand beplan om te doen.

Dit is net 'n kwessie van tyd. Dit is net 'n kwessie van tyd.

Weeg julle woorde versigting. Geliefde Bruid, raak gewoond daaraan om oor julle rug te kyk want selfs hulle vir julle liefhet, sal aanval as hulle nie gered is nie. Pasop MY Bruid. Bewaar julle tong. So was dit in die vroeë dae. Jammer om te sê hierdie dae het vir sommige aangebreek. Vir andere sal dit later aanbreek.

Die vyand spioeneer op julle. Hulle probeer om elke beweging van julle dop te hou. Hulle draai julle woorde asof dit 'n dolk is om in julle hart te druk. MY geliefde Bruid, daar is nie meer soiets soos vryheid vir julle op hierdie aarde nie, tensy dit deur MY is nie. In MY Naam, in die Naam van YAHUSHUA julle MESSIAS, daar is vryheid in MY. So, verberg julleself vir 'n kort rukkie totdat MY woede en MY raserny en MY toorn oor hulle wie net goed genoeg is om MY vyande te wees, verbygaan. Want die haatlike woorde en dade wat aan julle gedoen is, want die vervolging wat na julle toe kom, is omdat hulle MY in julle sien.

Hulle kan MY nie aanraak nie. Maar omdat julle in die vlees is, weet die vyand waarheen hulle hul wapens kan gooi. Julle leef in 'n bose, bose, bose tyd waar goed boos genoem word en boos goed genoem word, waar seksuele sonde onbeheersd rondwoed en die al moraliteitsgrense verduister is; selfs in die meerderheid kerke weier hulle om te praat oor wat moraliteit/sedelikheid is! Hulle vrees die regering meer as vir YAHUVEH! En hiervoor gaan julle pastore boet. Julle het julle siele verkoop vir hierdie belastingvrystellingstatus. Hoe julle geldelik beloon kan word deur van MY te preek.


Sommige van julle het bely want julle het nie geweet wat julle doen nie. Sommige van julle het gesê, "Vat hierdie belastingvrystellingstatus (Elisabeth sê, "Goed, ek sal dit sê") en druk dit waar die son nooit skyn nie!" Julle behaag MY. Julle is vergewe. Julle het die verkeerde reggemaak.

Maar vir die ander pastore van die ander kerke wie hierdie omkopery van die regering gevat het en 'n slot en grendel op julle lippe geplaas het, (Elisabeth sê, ai tog, my hand is gevoelloos!") sê EK, 'Weg van MY af! EK het julle nooit geken nie! MY GEES is nie in julle kerke gevind nie.!


Joel Osteen, jy het 'n prys om te betaal. Jy sal met jou siel betaal! Jy is niks meer as die Spreker nie. Jy staan agter 'n kansel maar daar is niks Heiligs in jou of jou vrou en die gemeente wat hierdie vertrek volmaak en die kerkbanke ry vir ry volmaak nie, EK ken niemand van julle nie! Julle is nie Heilig nie.

Julle kom net om julle ore te vul met dìt wat julle die begeertes van julle harte gee. Julle wil van niks weet wat met julle gees te doen het nie, behalwe om blymoedige gedagtes te koester en gelukkig te wees nie! Julle is onder verdowing, julle verkeer onder 'n illusie! Julle is onder verstandbeheer, julle is onder verstandmanipulasie! Julle vul die offersakke tot oorlopends toe, en hoop die rykdom op van iemand wie homself (Elisabeth begin probleme ondervind om te praat. Die duiwel wil nie hê sy moet praat nie en val haar stembande aan) as 'n keiser beskou.


Joel Eksteen, en Ek praat met al die pastore wie in sy voetspore volg, EK gaan die goue kalf reg voor julle oë van julle af wegruk! Julle sal die vloeke van Deut 28 soos 'n tweede vel dra, want julle het die mense mislei. Die blindes lei die blindes. Julle het hul oë op die rykdom van hierdie wêreld gefokus sodat hulle nie die armoede in hul eie siele sal raaksien nie! Dit is net 'n kwessie van tyd!

Wees bemoedig MY kosbare Bruid. Julle gaan sien hoe hierdie vyande val. EK waarsku julle MY kosbare Bruid, julle grootste vyande sal in julle eie huishouding gevind word. Hulle wie nie hul lewens en hulle liefde aan my oorgegee het nie, hulle wie MY nie eerste in hul lewens en hul liefde plaas nie, hulle wie weier om die Waarhede in die Heilige Skrifte te glo, hulle wie weier om te erken dat daar net een weg na die Hemel is, deur MY Naam en gestorte Bloed, hulle wie weier om te glo daar is 'n hel om te betaal onbelyde sonde .

Julle grootste vyand sal in julle eie huishouding gevind word, want dit is hulle wat die meeste pyn kan toedien. Dit is hoekom EK MY skeidingswaard bring! Dit is niks nuuts nie. Lees die Woord. EK beskerm julle want daar kom 'n dag en dit is net 'n kwessie van tyd, dat diegene na wie julle opsien as julle geliefdes, julle sal verraai, julle aan die geregshowe van die land sal offer, aan die beloning op julle koppe gehoor sal gee wanneer hulle vra, "Waar is hulle?"Dit is net 'n kwessie van tyd.

Dit is hoekom EK dit nou vir julle sê, wees voorbereid want voordat EK julle huistoe neem na die Hemel, Bruid, voordat julle weggeraap word saam met MY, gaan EK julle moet leer hoe om te hardloop en weg te kruip, hoe om weg te kruip vir die oë van die vyande, maar dit is in orde, MY geliefdes, want dit is net 'n kwessie van tyd.

Hou styf vas aan die soom van MY kleed. Moenie laat los nie. Terwyl julle in julle Sukkhas slaap, onthou dan dat dit net 'n tydelike tabernakel is, net soos hierdie sterflike vlees 'n tydelike tabernakel is. En net soos wat EK julle veilig bewaar in julle Sukkhas, hoeveel te meer sal EK vir julle doen terwyl julle MY op die Heilige Feeste eer, terwyl julle die feesdae van hierdie wêreld vermy, terwyl julle aan MY vasklou soos aan 'n Geliefde wie se omhelsing julle nie wil verlaat nie, hoeveel te meer sal EK julle vashou? Hoeveel meer sal EK julle liefkoos?

(Elisabeth [Elisheva] sê, "Oe, ek wil net sê, die Salwing is so intens!"

O, hoe lief het EK julle. Soos wat julle daarna verlang dat EK moet kom, hoeveel te meer verlang EK om na julle toe te kom! Ek vang elke traandruppel van julle op. Die flessies word hier in die Hemel gestoor en wanneer julle na MY uitroep omdat julle vervolg word, vang EK elke traandruppel van julle op! Goue flessies wat met juwele omhul is en julle het elkeen 'n verskillende een. Elkeen het 'n ander skoonheid. Dit hang af van die lyding wat julle namens MY gely het, hoe gewillig julle was om vervolg te word en allerhande bose name genoem is, hoeveel julle gely het en gewillig was om dit tot MY Eer te doen. Dit is hoe lieflik julle flessie is. Hoeveel julle vir MY opgeoffer het. Hoe die van julle julle 'weduwee se laaste bydrae' (widow's last mite) vir hierdie Bediening gegee het, verstaan julle nie? Niks was gemors nie.

Vir hulle wie opgeoffer en opgestaan het vir moraliteit, julle lê julle lewens neer om die ongebore kind te beskerm. Julle was gewillig om verneder te word en in die tronk gegooi te word om teen aborsie, gelyke geslag huwelike te protesteer. Op soveel verskillende maniere, afhangende van waar julle in die wêreld is. Sommige was mishandel; sommige was gemartel; sommige was toegesluit. Ag MY geliefdes! Afhangende van die vervolging, afhangende van die lyding wat julle moes ly, dit is die beskrywing van julle lieflike flessie wat julle trane bevat wat soos 'n soete geur in MY neusgate opkom en EK omhels daardie flessies liefdevol want EK weet watter prys julle terwille van MY betaal! En MY lieflste Bruid, dit gaan nie makliker raak nie! (YAHUSHUA huil deur Elisabeth) Want satan haat julle so! Hy haat julle! Hy haat julle! Want MY lof is voortdurend in julle mond! Hy sê woedend, "Prys my! Aanbid my!", maar in plaas daarvan sê julle, "Ons bestraf jou satan! Gaan weg! Die gestorte Bloed van YAHUSHUA is teen jou!" En hy krimp ineen en hy hardloop!

EK het vir julle ons Heilige Name geleer. EK het vir julle die belangrikheid van die Heilige Feeste gewys. EK het vir julle gesê om op te staan vir Heiligheid en nooit te skik deur te doen wat julle weet verkeerd is nie! Julle treur en julle huil wanneer EK julle families skei, wanneer EK 'n man beveel om van 'n vrou te skei of 'n vrou om van 'n man te skei. Moenie hierdie Profeet haat wat hier praat nie, want sy praat niks wat nie in MY Heilige Woord is nie. Die Heilige Woord sê, "Moenie ongelyk gekoppel wees nie". Hierdie is die Eindtyd.
(2 Kor 6:14) (Matt 10:34 Handel oor swaard wat skeiding bring.)

Dit is net 'n kwessie van tyd.....

Alles wat deur hierdie Bediening geprofeteer was, sal gebeur!

Die gevalle engele gaan opstaan. Die gevalle engele sal sê " “Moenie langer in hierdie Bybel glo nie! Dit is verouderd! (passé)Dit is net 'n boek vol feëverhale! Dit is die ' ‘Moderne eeu'.'’. ”Homoseksualiteit en gelyke geslaghuwelike ..... hulle sal skree hulle is reg om die ongebore baba in die moederskoot dood te maak.

Die politieke leiers wie se harte satan oorlopens toe gevul het, sal te kere gaan en skree, "Julle wie in hierdie YAHUSHUA glo, julle koppe sal rol!"

Dit is net 'n kwessie van tyd.

En nou praat EK nie met die Bruid nie. EK praat met hulle wie die Gaste by die Huweliksmaal van die LAM sal wees. Julle moet gewillig wees om julle lewe neer te lê vir MY. Julle sal in die Groot Verdrukking wees. Vir julle wie sê, "Dit is te moeilik, te hard om te lewe, om Heilig te wees, ek sal dit in die Groot Verdrukking regkry." EK wil vir julle dit sê, as julle dit nie nou kan doen nie en daar was tot dusver geen opoffering wat julle moes maak nie, julle was nie gesê om julle lewe neer te lê nie, om julle kop onder die guillotien te plaas nie, wat laat julle dink julle kan dit dan doen as julle dit nie eers nou kan doen nie? Wat laat julle dink dat julle dan meer geloof sal hê wanneer julle hongersnood en dood en verwoesting en onbegryplike euwels rondom julle sien gebeur? Wanneer julle deur paaie vol bloed moet strompel? Wat laat julle dink dat julle dan meer geloof sal hê? Nou kos dit julle niks anders as om 'n Bybelstamper (Bible thumper) genoem te word nie.

En EK praat nie nou met die lande waar dit julle baie meer kos nie, EK praat met die oorgrote meerderheid op hierdie aarde waar hulle gesê het, 'Ag, dit is vir my te moeilik om Heilig te lewe! Ag, die duiwel versoek my so met pornografie! Ag, Ek kan nie die sigarette op die altaar neerlê nie! Ag, Ek kan nie die drinkgoed neerlê nie! Ag, dit is te hard om Heilig te lewe! Ek kan nie die vloekwoorde keer wat uit my mond kom nie! Ek kan nie Heilig lewe nie! Bid vir my, Ek kan nie Heilig lewe nie!" Wat laat julle dink dit gaan dan makliker wees?
(Fil 4:13 Ek kan alles deur YAHUSHUA doen wat my versterk)

Julle mae nou vol! Julle tonge is nie nou uitgedroog van dors nie! (YAHUSHUA huil deur Elisabeth). En nogtans kan julle MY nie nou Loof nie? Wat laat julle dink dat dit dan makliker gaan wees?

Julle spot Profete soos hierdie! Julle sê, "Moenie dit waag om van die hel en die gevolge van sonde te praat nie!" Julle spot Bediening soos hierdie ! Julle sê, "Julle is niks anders as wanhoop (doom and gloom) nie." EK sal vir julle wanhoop wys!

En nou praat EK met die vyande van hierdie Bediening en hulle wie Heiligheid verkondig. EK sal vir julle wanhoop wys. EK sal vir julle wys wat dors is. EK sal vir julle wys wat honger is! Diegene wie hulle oë op die Goue Kalf van hierdie wêreld vestig, EK sal vir julle wys wat honger is! Julle sal julle eie tonge weens honger kou! Julle wie so ryk en magtig is, julle vertrap en trap op diegene wie nie in julle inkomstegroep val nie, EK sal vir julle wys. EK sal vir julle wys wat gebeur met daardie Goue Kalf. EK sal vir julle wys......

Kyk, EK was net eenmaal daardie geslagte LAM. EK het die vyand toegelaat om MY gesig te slaan. Maar dit was net eenmaal! EK het die doringkroon gedra! EK het die vernedering van hierdie wêreld verdra! Maar dit was net eenmaal..... EK het aan daardie Kruis gehang! EK was onherkenbaar geslaan! EK het gedors na julle! EK het dors gehad vir julle ongeregtighede! EK was honger vir julle! EK was gespot en EK was verag! Dit (Sukkot) is die tyd van MY geboorte op aarde! MY geboorte. En hoe min het dit eers besef! Hulle sal 'n heidense vakansiedag vat wat toegewys is aan 'n ander heiden (Koning Nimrod) wat direk uit die put van die hel is en hulle gee vir MY daardie verjaarsdag? Maar hoe min eer MY in hierdie tyd van Sukkot? Hoe min eer die prys wat EK betaal het?...

O, maar EK het my getroue Bruid. EK het die prys betaal, maar dit was slegs eenmaal! EK moes slegs eenmaal sterf! En geen mens het MY lewe geneem nie! Dit was EK en net EK, YAHUSHUA wat gesê het dit is volbring! En dit was MY tyd! EK het nie op 'n mens se tyd gesterf nie! EK het nie op 'n mens se tyd opgestaan nie! EK het in YAHUVEH se tyd opgestaan!

So, EK sê vir julle dit, O vyande van MY, julle wie hierdie lasterlike leuens oor hierdie Profeet en Bediening skryf, dit is net 'n kwessie van tyd, EK gaan op julle trap! EK het julle vervloek net so seker as wat EK die vyeboom verbloek het wat nie vrugte gedra het nie! Dit is net 'n kwessie van tyd! So, gaan voort en gooi julle towerkragte. Gaan voort en probeer die Profeet wat hier praat, vernietig. Julle sien, EK sal haar net keer op keer oprig! En sy sal net terug kom en weer MY Woorde uitspreek. Julle kan nie haar lewe neem nie! Dit behoort nie aan julle nie! Satan het geen deel aan hierdie Bediening nie! Gaan voort en gooi hierdie Bediening omver! Beskuldig haar dat sy "te Heilig" is, "te regverdig". Gaan voort en bespot hierdie Bediening wat sê julle moet die Tien Gebooie gehoorsaam en Heiligheid lewe soos wat YAH Heilig is. Gaan voort en spot.......

EK het die Farisieërs gespot. EK het hulle "slange" genoem en EK het hulle "adders" genoem. EK het gesê hulle is net geskik vir die hel! En nou sê EK dieselfde vir julle!

Dit is net 'n kwessie van tyd!

EN die hel en die poel van vuur sal julle siele eis. Julle het een kans; dit is nadat julle hierdie Boodskap gehoor het. Sal julle bely? En die van julle wat bid en julle sê daar is net een Naam en SY Naam is J-E-S-U-S, JESUS, EK het nooit gesê daar is in hierdie tyd geen krag in daardie Naam nie. EK vervolgens weer en weer in hierdie Profetiese Boodskappe gepraat en gesê daar is vergifnis, genesing, verlossende krag in die Naam van JESUS CHRISTUS.

Maar dit is net 'n kwessie van tyd en wanneer die Groot Verdrukking aanbreek en die man van verderf daar staan, Judas het weereens teruggekeer, sal hy alles wat Heilig is bespot. Hy sal sê hy is "Jesus Christus". Hy sal die Naam van YAHUSHUA vermy want die Naam van YAH (GOD) is in daardie Naam. Wat sal julle dan doen! Want wanneer julle in die naam van Jesus Christus bid sal hy steek sy hand opsteek en sê, "Hier is ek", wat sal julle dan doen?

Want julle weier om MY Hebreeuse Naam te gebruik! Julle sê, "Enige naam sal doen". En dan praat EK met diegene wat aanhou sê "Yeshua", EK het oor en oor gesê "YAH" is in MY Naam. YAHUVEH is MY VADER. EK is SY Eniggebore SEUN. EK het vir julle gesê EK gee nie om of julle YAHUVEH of YAHWEH sê nie, maar laat ons nou nie dit tot die uiterste neem nie, want enige naam sal nie deug nie.

O die haatlike, haatlike, haatlike, haatlike briewe, hoe durf julle, hoe durf sommige van julle julself MYNE noem? Wanneer julle hierdie Boodskap hoor, beter julle of julle aangesigte neerval voor MY. Julle beter bely en julle beter 'n brief aan hierdie Bediening skryf en probeer om die wonde te versag wat julle toegedien het omdat sy durf waag om oor die hel te waarsku, omdat hierdie Bediening van Heiligheid preek, omdat hierdie Bediening oor die gevolge van sonde waarsku, omdat hierdie Bediening die toekoms vooruit profeteer.

Wat dink julle is 'n Profeet? En vir hulle wie lag en spot en sê, "Daar is nie soiets soos Profesieë nie;" "Daar is nie meer sulke goed soos Profete nie," wat sal julle met MY Heilige Skrifte doen? Besef julle nie dat EK die GEES VAN PROFESIE is nie! Wat sal julle met MY Heilige Skrifte doen?! EK is PROFEET VAN DIE PROFETE! EK is PROFESIE! Die Profete het geprofeteer dat EK sou kom! As daar nie soiets soos Profete was nie wat gaan julle met boek van Openbarings doen! Hoe dwaas, hoe dwaas, hoe dwaas is so baie van julle, want Johannes die Openbaarder het geprofeteer wat gaan kom.

(Open. 1:1
dat dit " “Die openbaring van Yahushua ha Mashiach, wat Yahuveh aan hom gegee het om Sy diensknegte te wys wat gou moet gebeur.

Open. 1:1-2
Die openbaring van Yahushua ha Mashiach...... Hy het dit bekend gemaak deur sy engel na sy kneg Johannes te stuur, wie van alles getuig wat hy gesien het -- wat die woord van Yah en die getuienis van Yahushua ha Mashiach is.

Open. 19:10
Want die getuienis van Yahushua ha Mashiach is die gees van profesie.” En die profesie wat Yahushua ha Mashiach aan ons gegee het is die boek van Openbaring.

Open. 22:16
“EK, Yahushua, het my engel gestuur om vir jou hierdie getuienis te gee aan die gemeentes oor te dra.)

Ellende wag op hulle wie nie waardig gevind word om die Groot Verdrukking te ontvlug nie! Ellende! Ellende! Ellende! Ellende! Ellende wag op hulle wie nie waardig geag word om die Groot Verdrukking te ontvlug nie! Julle weet nie wat julle gedoen het nie. Julle weet nie wat julle gedoen het nie! Maar dan sal julle. Sommige sal die Gaste wees. Ag, hoe baie het julle hierdie Bediening gehaat! Julle sal in daardie tyd huil en julle sal bely vir die gees van verwoesting wat julle gestuur het. O, julle sal bely......, maar dit gaan julle jul lewens kos. En julle gaan Elisabeth in die oë moet kyk in die Hemel en julle sal moet erken hoe lief EK haar het. En julle sal haar bedank vir die prys wat sy betaal het. En almal wat wat hierdie Waarheid verkondig. Julle sal almal vir wie julle gespot en verag het in die oë kyk en hulle om verskoning vra.

Dit is net 'n kwessie van tyd. Dit is net 'n kwessie van tyd.....

Dit is net 'n kwessie van tyd dat die reuse uit die lug sal val. (YAHUSHUA huil dwarsdeur hierdie laaste gedeelte).
O!, satan spot en hy sê, "Die ruimteskip sal op hierdie datum kom." Hy spot wetende dat dit MY tyd is en nie syne nie. En die reuse sal uit die lug val.

EK laat nie toe dat enige droom op hierdie Bediening geplaas word nie. Hierdie is Heilige Intersessors. En EK het vir hulle drome na drome gegee wat vooruit waarsku oor wat uit die lug sal kom, wanneer die mens na die lug sal kyk en hulle harte sal beswyk weens vrees. Julle het geen idee nie! Julle het geen idee wat hierheen gestuur word nie! So, wanneer julle leuens hoor wat uitgespreek word, godslasterlike leuens wat teen hierdie Profeet en hierdie Bediening gespreek word, onderskei die vrug waarvandaan dit kom en julle sal sien dat EK dit vervloek het.

Hierdie Bediening lê alles neer, elke finansie, offer na offer op maniere wat julle nie kan begin om te verstaan nie, net om iedere siel te bereik op maniere wat niemand van julle sal weet nie. Hoeveel van julle het gehelp? Hoeveel van julle het selfs 'n weduweesbydrae (widow's mite) gegee? Hoeveel kan sê hulle is deel van hierdie Bediening? Hoeveel van julle kom selfs terug en sê "Dankie"? Dit is nie anders toe EK tien melaatses genees het en net een teruggekom het om "Dankie" te sê nie Julle sien, wanneer EK vir julle sê om hierdie Bediening te ondersteun sodat dit kan voortgaan om te doen wat EK dit geroep het om te doen, doen EK dit nie net om hulle te seën nie, EK doen dit omdat EK julle wil seën! Julle wat nou hier lees, julle wie luister, julle moes niks opoffer nie, julle moes nie 'n prys betaal nie, want met elke Profesie wat deur Elisabeth gespreek word, is daar 'n prys om te betaal, want hoe groter die Salwing hoe groter is die prys wat betaal word. Ware Profete weet wat lyding is.

Die Lammers word ter slagting gelei. Die Sondag kerke sal die Slagpale wees. In die Groot Verdrukking sal dit die Slagpale wees. Martelare sal soos nagmaalbrood gevoer word. Die wyn in hul glase sal die bloed van die martelare wees. EK het julle gewaarsku wat die Merk van die Dier is. Die Waarheid is hier. Hoeveel van julle sal julle ore toedruk? Hoeveel van julle sal julle oë bedek? Hoeveel van julle sal sê, "Ek wil dit nie hoor nie?"

Maar, EK praat nou met die Gaste. Die Groot Verdrukking is op die horison. Julle staan op die rand van die kloof. En julle sal daar wees. En dit is net 'n kwessie van tyd. Dan praat EK met die Gaste. Julle beter nou julle geloof baie fyn instel, want as julle nie nou genoeg geloof het om MY in die klein dingetjies te vertrou nie, hoe kan julle my in die Groot Verdrukking vir groter dinge vertrou? Sal julle die geloof hê om vir 'n klip in MY Naam te sê dit is brood? Vir hulle wat EK wegsteek en vir hulle vir wie EK voorsien, sal dit soos manna wees, soos doudruppels op die gras in julle agterplase. Maar julle sal net met julle oë aanskou, en dit is net as julle geloof het en in MY glo. Julle beter julle geloof nou fyn instel. Anders gaan julle geloof net genoeg wees om julle lewe te gee.

(Open. 14:12
Hier verg dit geduldige lydsaamheid van die heiliges wie Yahuveh se gebooie gehoorsaam en getrou bly aan Yahushua ha Mashiach.

Open. 12:17
Toe het die draak weggegaan om oorlog teen die oorblyfsel te maak, hulle wie Yahuveh se gebooie gehoorsaam en die getuienis van Yahushua ha Mashiach hou.

Dit is net 'n kwessie van tyd.

Dit is net hulle wie nou na MY uitroep wat beskerm word teen die Verstandbeheergolwe wat in die lug is. Hulle beheer julle verstand deur die water en deur die kos wat julle eet. Hulle plant die skryfies wanneer julle dit die minste verwag, om julle soos 'n hond te volg om presies te weet waar julle is. As dit nou so sleg is, kan julle dink hoe dit in die Groot Verdrukking sal wees?

Dit is net 'n kwessie van tyd.

Maar aan My Bruid, aan MY kosbare, kosbare Bruid, EK het vir julle die tronktralies gewys. EK het vir julle gewys hoe hulle dink hulle julle in 5 verskillende maniere gaan toesluit en EK het vir julle die visioen gewys toe EK die tralies wegneem, en julle daar sal staan, julle wie MY Vyf Wyse Maagde verteenwoordig, julle BRUIDEGOM kom! Julle BRUIDEGOM kom! En EK bring MY belonings saam met MY! En EK aanbid elkeen van julle liefdevol!. Julle BRUIDEGOM kom!

Hou styf vas aan die soom van MY kleed! Moenie, moenie deur die oë van die vlees kyk nie! Kyk deur die oë van julle kosbare RUACH HA KODESH, julle IMMAYAH! Kyk deur die oë van julle MOEDER WYSHEID! Bid vir meer Wysheid! Bid vir meer Wyshied want julle het dit nou nodig! En ag, julle wie die Gaste is, bid vir meer Wysheid! Bid vir groter onderskeiding want julle het dit nie net nou nodig nie, julle gaan dit nodig hê in die tyd van Jakob se Benoudheid (Jer 30:7). Julle gaan dit nodig kry in die Groot Verdrukking wanneer 'n blote mens aanbid en vereer gaan word! O, die wêreld het nou hulle afgode. Julle noem hulle rolprentsterre of bose demoniese politici, maar EK vertel vir julle dit, daar kom 'n man wie die seun van die verderf gaan wees, die werklike seun van satan. Pasop! Julle is gewaarsku! Wees gewaarsku! Wees versigtig! Wees baie versigtig! Wees op julle hoede! As hulle wie julle dink julle kan vertrou nie vol van MY GEES is nie, as hulle nie hul knie voor MY gebuig het nie, as hulle nie gehoorsaam voor MY lewe nie, as hulle hart nou gevul is met opstandigheid, dink net hoeveel erger dit sal wees. Julle is gewaarsku!

Julle kla omdat EK huwelike opbreek, maar dit is huwelike wat EK nooit georden het nie. Dit was julle vlees wat julle saamgevoeg het. En vir die veiligheid, vir die veiligheid van MY Bruid, vir die veiligheid van selfs die Gaste, vat EK MY skeidingswaard en EK skei moeder en vader en kinders, hulle wat hulself mans en vrouens noem, susters en broers, lede van die familie en vriende, EK skei hulle wie ongelyk gekoppel is in besigheide, op alle maniere. Julle kan net dié vertrou wie MY Naam aanroep.

Dit is net 'n kwessie van tyd. Dit is net 'n kwessie van tyd.

EK sal MY Bruid bymekaar maak, beide Open. 7 en 14, ag julle sal aan MY sy wees, maar verberg julleself nog vir 'n klein tydjie. Verberg julleself vir 'n klein tydjie totdat MY toorn oorgaan. Want YAHUVEH sal nie aanhoudend gespot word nie.

Dit is net 'n kwessie van tyd.

En dink aan die belonings wat julle verdien het en dit alles sal verbygaan en julle sal weet dit was die moeite werd, watter lyding julle ookal bestem was om te ly, doen dit net asof vir MY. Wanneer julle om MY Naam ontwil vervolg word, weet dan dat hulle MY in julle sien.

Dit is net 'n kwessie van tyd

En julle sal sien MY Liefde vir julle is so 'n werklikheid. So, vat MY Genade(Grace) en vat MY Goedertierenheid (Mercy). Neem MY hand. Laat EK julle omhels! Ag, hoe baie dank EK julle dat julle MYNE is, dat julle gewillig is om die prys te betaal om YAHUSHUA HA MASHIACH se Bruid genoem te word.

Einde van Woord

Gegee deur Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
Sukkot 17 October 2008

Elisabeth [Elisheva]: Dit is al wat EK hoor. Ek dank U vir hierdie eer, geliefde YAHUSHUA dat U deur hierdie lippe van klei gespreek het en ek is net 'n spreekbuis vir U en ek bid dat ek elke Woord gehoor het net soos wat U dit gespreek wil hê. Ons dank U vir hierdie Boodskap van Sukkot 2008. Ons dank U vir hierdie eer. Ons bid dat dit beide die Bruid en die Gaste sal bemoedig en ons bid dat dit vrees in die vyande sal veroorsaak. Ons dank U. Ons prys U. Ons aanbid U. Ek weet dat ek gebruik word om sommige aanstoot te gee, ok, baie aanstoot gee en sommige verlig, maar dit is tot U Eer en U Eer alleen. Dank U Geliefde YAHUSHUA. Dank U. Dank U. Dank U. En die GEES en die Bruid van YAHUSHUA ons MASHIACH sê, "Kom! O kom! YAHUSHUA, kom asseblief! Kom gou! Ons wag vir U! En tog weet ons dit is net 'n kwessie van tyd. Dit is dit.

Oor en uit. Ek het twee gevoellose hande! Voel enigiemand anders dit?

Openb.6:9:

Ek het onder die altaar die siele gesien van die wat gedood is ter wille van die woord van Yahushua en die getuienis wat hulle gehad het .....

Die Man van Wetteloosheid
1. Aangaande die koms van ons Yahushua ha Mashiach en ons wat bymekaar gemaak gaan word vir hom, vra ons julle, broeders, 2: Moenie maklik verward of verskrik raak deur enige profesie, verslag of brief wat veronderstel is om van ons af te kom , wat sê die dag van die Here het alreeds gekom nie. 3. Moenie laat enigiemand julle op enige manier mislei nie, want (daardie dag sal nie aanbreek nie) totdat die opstandigheid voorkom en die man van wetteloosheid geopenbaar is, die man bestem vir vernietiging. 4. Die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Is die man van wetteloosheid die letterlike seun van satan, op die punt op geopenbaar te word? Sal die mense van hierdie aarde hom as hulle God kies? Sal hy eers verkies word en dan later sy eis dat hy God is, aankondig en vereis dat hy aanbid word? Die goddeloses sal neerbuig en hom as hulle Messias aanbid, maar niemand sal dit doen tensy hulle name nie in die Boek van die Lewe opgeskrywe is nie, wie voor die grondlegging van die wêreld opgeskryf is nie. Moenie bang wees nie, julle kan nie per ongeluk die Merk van die Dier neem nie. Net die wie Yahushua ha Mashiach ontken sal die een aabid wat die anti-christ genoem word.