Kliek Play/Pause om te luister na die Shabbat Shalom Lied

Besoek AmightyWind.com
        
Tel die Omer saam met ons tot en met Pentecost

Shabbat Shalom !

Welkom by Shelach Lecha / Stuur voort, hierdie week se Parasha (Torah gedeelte).


Profesie 26, 34, 71;

Numerie 13:1–15:41

Joshua 2:1–24

Romeine 4:1–25
AmightyWind YAHUSHUA se Nuwe BloedVerbond Profesieë


YAHUVEH se Waarskuwing wat voor elke Profesie bygevoeg moet word. EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva), om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was, het EK dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA, jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING. Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Kliek die knoppie hieronder vir al die Profesieë


Junie, 20, 2020


Profesie 26, Hoor My, Vrees My, Glo My!

Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Elisheva Eliyahu
1 Januarie 1999 @ 9:00 nmMY Geliefdes, hoor MY Woorde en instruksies vir die komende dae van 1999 en verder. EK hoor MY Kinders se uitroep. EK is nie doof nie, ook nie blind nie, MY hand is nie te kort om julle te bevry van die komende beproewinge nie, wandel net in geloof en nie deur aanskouing nie. Julle natuurlike ore en oë sal julle in die steek laat of julle mislei. Moenie na die doemvoorspellings luister wat sê dat EK MY Babas, Bruid en Uitverkorenes sal verlaat nie. Staan op MY Woord, glo dit en sê in julle harte : "YAHUVEH het dit gesê, EK GLO DIT EN DIT IS DIT!"

In 1999 sal die woorde "Vrees of Vlieg" 'n nuwe betekenis aanneem. MY Babas en Bruid sal nie vrees nie. Gerugte van oorlog sal nie langer net gerugte wees nie en dit sal meer as een land op 'n slag wees. EK sien en hoor MY Babas, MY Kinders, EK voel julle pyn terwyl julle luister en vreesbevange in alle rigtings hardloop, of julle is oorweldig en verlam, asof in skok en julle geloof dreineer daagliks oor die wêreld se nuusberigte. Baie van MY Kleintjies is paniekerig want hulle sê "ek kan nie YAHUVEH se stem hoor nie." Hulle ween en kerm in angs en bid , "Asseblief YAHUVEH, sê my waarheen om te gaan en wat om te doen." MY Kinders, hoor MY, julle het nie gehoor wat om te doen of waarheen om te gaan nie, want dit is nog nie tyd nie. Vertoef nog 'n rukkie langer, EK sal op verskillende maniere in julle gees spreek en bevestig. EK het nie MY Geliefdes, Babas, Bruid en Uitverkorenes verlaat nie. EK sal ook nie. Julle name is in MY Handpalms gegraveer.

Baie van MY Kinders probeer uitwerk wat MY volgende stap sal wees. Het julle nog nie besef dat MY weë hoër is as hoe julle dinge doen nie? Dit is hoekom EK die groot GOD 'EK IS' is en EK maak geen verskoning aan enigiemand vir enigiets wat EK doen nie. Dit sal goed wees as julle in 1999 sal leer, soos julle lankal moes gedoen het, om nie op julle eie begrip staat te maak nie, maar om MY in al julle weë te ken, vra van MY en julle Hemelse VADER, ALMAGTIGE GOD YAHUVEH sal julle paaie rig. Hou op om MY te probeer verstaan. Dit is nie julle plek om MY te verstaan nie, dit is eerder EK wat julle elke gedagte, handeling, motief en intensies van die hart verstaan. Julle kry net 'n gedagte en voordat julle praat, weet EK wat julle wil sê. EK is die Pottebakker, julle is die klei, hou op om met MY te argumenteer.

Baie van julle neem besluite wat op vrees gebaseer is. EK het julle nie die vrees van julle Hemelse VADER gegee en MY Kinders verlaat of vergeet nie. Satan het julle hierdie vrees gegee tesame met geeste van depressie en hopeloosheid. Hou julle hoop lewendig; hou julle geloof lewendig deur die vernuwing van julle verstand. Lees MY Woord, alles wat EK in die vroegste tye gedoen het, het EK nie sedert die vroegste tye MY Kinders versorg, wie MY dien, aanbid en probeer gehoorsaam nie? Baie geestelike leiers maak julle bang met feite oor hoe MY Kinders ter wille van MY gemartel en doodgemaak is. Maar EK sê nou vir julle, ja daar was martelaars, EK het altyd Geliefde Kinders gehad wie hulle lewens gewillig neergelê het ter wille van MY. EK sal altyd martelaars hê; hulle bloed is so kosbaar vir MY, net soos MY Seun SY lewe gewilliglik op Golgota gegee het, so sal hulle ook hulle bloed stort vir MY Eer. 'EK IS' wie 'EK IS' en EK verander vir geen man, of vrou of vir julle seisoene of tye nie.

EK sal hulle seën wie vir MY 'n seën is, hulle vervloek wie 'n vloek vir MY is. Hulle wie MY skande bring sal verewig in pyn en ongekende geesteswroeging (anguish) leef, afgesny van hulle skepper af. Weereens, vanaf 1999 en verder, sal bogenoemde woorde "EK sal hulle seën wie 'n seën vir MY is en vervloek wie 'n vloek vir MY is', 'n nuwe betekenis hê. Hierdie woorde sal deur almal gevoel word. HOOR MY, VREES MY, GLO MY, EK lieg nie! Wat EK profeteer sal gebeur in 1999. 'EK IS' wie 'EK IS', ALMAGTIGE GOD YAHUVEH, die Alfa en Omega, die Heilige Drie-eenheid. EK sal MY Ware Kinders beloon, wie ywerig daarna soek om MY in alle weë te behaag. Ter wille van MY Eer, sal EK MY Kinders in 1999 beskerm teen die komende beproewinge en verdrukkinge. Nie ter wille van hulle eer nie. EK sal diegene beskerm wie volhard om Heilig te wees soos EK heilig is, Heilig lewe, Heilig dink, Heilig spreek, 'n lewende getuie vir die heidene. MY Bruid, My kinders julle is afgesonder vir YAHUVEH en YAHUSHUA se Eer alleen. EK het behae daarin om hulle te seën wie hierdie dinge doen.

MY Ware Skape en Lammers sal nooit 'n ander god voor MY aangesig hê nie. MY Bruid sal op geen manier 'n kompromie aangaan met dit wat EK Heilig verklaar het nie. MY Bruid sal MY Gebooie eer, insluitende die een wat deur menigtes oor die hoof gesien word. Dit was misverstaan, gespot, of die gees van rebellie wat die harte binnegedring en verhard het. Nogtans sal MY Bruid nou verantwoordelik gehou word terwyl sommige van julle jul koppe in skaamte sal hang, en nie besef hoe julle MY RUACH ha KODESH bedroef deur nie MY Sabbatdag te Heilig nie. Ag maar EK kan sien julle skud julle koppe en sê "Nie ek nie, U praat seker met iemand anders, want ek woon op 'n Sondag kerkdienste by," sommige spog selfs 'elke Sondag'. "Maar ag MY liefste kleintjies, DIT IS JULLE WIE MY RUACH ha KODESH BEDROEF HET."

Want het julle nie MY Woord, Eksodus 31:12-18 gelees nie : "Verder het die Here met Moses gespreek en gesê : Spreek jy met die kinders van Israel en sê : Julle moet sekerlik MY Sabbatte onderhou, want dit is 'n TEKEN tussen MY en julle in AL julle geslagte, sodat die mense kan weet dat EK die Here is wat julle heilig. Onderhou die Sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit ontheilig, moet sekerlik GEDOOD word; want elkeen wat daarop werk verrig, dié siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit. Ses dae lank kan werk verrig word, maar op die sewende dag moet dit wees 'n dag van volkome rus, heilig aan die Here. Elkeen wat op die Sabbatdag werk doen, moet sekerlik GEDOOD word. En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in AL hulle geslagte as 'n EWIGE verbond. Tussen MY en die kinders van Israel is dit vir EWIG 'n TEKEN; want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het HY gerus en Hom verkwik. En HY het aan Moses, toe Hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinai, die twee tafels van die Getuienis gegee, tafels van klei, geskrywe met die vinger van GOD". (Ou Vertaling). Julle werk moet in ses dae gedoen word, maar op die sewende dag moet julle rus, Vrydag Sononder tot Saterdag Sononder. Bid en EK sal julle wys hoe om hierdie dae af te sonder en julle leer om in MY te rus en julle sal MY stem hoor, bemoedig word, verkwik op 'n nuwe manier, geseënd en beskermd teen julle vyande. Het EK nie gesê EK is die groot GOD, 'EK IS' nie? en EK en MY Woord verander nie, vir geen man of vrou or tyd of seisoen nie.

Julle geestelike leiers wat dit nie verkondig nie, moet dit berou en bely. Draai weg van hierdie boosheid deur dit volgens die mens se manier te doen, met mensgemaakte leerstellinge. EK sê weer, MY weë is hoër as julle weë. Vlug weg van enige geestelike leiers wat weier om MY Heilige Woord, waarmee geen kompromie aangegaan kan word nie, te verkondig. EK sê weer, vlug. Dit is by verre beter om die waarheid deur hierdie Diensmaagd te leer as om te sterf met daardie leuen. Oefen nou om MY Sabbatdag te Heilig. Die swaar tye kom nader en julle sal verantwoordelik gehou word vir wat julle nou weet. Julle het nie meer enige verskoning nie. Weereens, julle wie MY Ware Babas en Bruid is sal geen ander gode voor MY aangesig hê nie. MY Bruid sal MY eer deur MY Sabbatte te Heilig. Moenie sê watter Sabbatdag nie, want EK het duidelik vir julle gesê dit is nie Sondag nie. MY Uitverkorenes weet dit lankal. Julle moet MY elke dag aanbid en erken, maar op die Sabbatdag, VRYDAG sononder tot SATERDAG sononder, moet julle rus, van MY leer, want EK wil julle graag op daardie dag net vir MYSELF hê, op die dag wat EK MY Sabbat noem.

Die wêreld beskou dit as belaglik en dink dit is hulle dag om te sondig en jolig te wees of te werk, en vertel vir MY Mense dat dit dwaas is om 'n Sabbat-onderhouer te wees; maar MY Mense sal weier om te werk en jolig te wees, en bewys dat die dae van die mense, 'n dwaasheid is. Nogtans is dit MY Heilige dag en satan het julle godsdienstige sisteem gebruik om MY op daardie dag te bespot. EK wil julle bemoedig, diegene wie Sabbat-onderhouers genoem word, julle is MY WARE BRUID. Julle aroma is aangenaam in MY neusgate, maar deur net 'n Sabbat-onderhouer te wees sal julle nie red nie. Dit moet gekombineer word met aanvaarding van YAHUSHUA as MESSIAS. As die sondige wêreld waarin julle leef, aanhou om opstandigheid te verkondig en MY Tien Gebooie te bemors of verander, sal EK soos in die dae van Moses, wys wat EK met 'n volk met 'n opstandige hart doen.

Menigtes wie voorgee om gelowiges in YAHUSHUA en YAHUVEH te wees, breek weereens die twee kliptafels soos Moses gedoen het, maar hierdie keer op 'n ander manier. Want die opstandige kinders breek MY hart wanneer hulle MY gebooie verbreek en sê om die Sabbat te Heilig is nie meer nodig nie. Die kliptafels is die koue klipharde harte wat ver van MY af is, anders as MY Gebooie. Geestelike leiers herskryf MY Gebooie wat EK aan Moses gegee het, bespot dit, en verbreek dit soos hulle wil. Hulle speel god oor wat geskryf is en wat hulle idee agter die betekenis van MY Gebooie is. Wat is 'n gebod? Dit is presies dit, 'n gebod, 'n wet, opdragte vanuit die Hemel verorden deur YAHUVEH. Dieselfde opdragte op aarde word in die Hemel gevolg. Soldate ontvang opdragte van die bevelvoerder, maar tog bevraagteken MY soldate MY, wanneer EK opdragte gee.

Hoekom is dit so, is EK nie dieselfde GOD 'EK IS' wat die Skelfsee gekloof het nie? Is EK nie dieselfde groot GOD 'EK IS' wat vir Noag en Moses voorsien het nie? Het EK nie 'n engel gestuur om die bek van die leeu vir Daniël toe te sluit nie? Het EK nie vir Sadrag, Mesag en Abednégo in die vuuroond beskerm nie? Kan julle glo dat EK dit weer sal doen? Dit is die geur van MY soete salwing wat verhoed het dat hulle na rook geruik het. Bid en glo in geloof dat EK julle daarvan sal weerhou om te buig voor ander valse gode. Plaas MY eerste in al julle weë soos wat hierdie drie Hebreeuse kinders gedoen het. Is EK nie dieselfde groot GOD 'EK IS' wat 'n vrou genaamd Debora as rigter gebruik het om duisende te verslaan en MY vyande na hulle graf toe en na die putte van die hel gesleep het nie? Is EK nie dieselfde groot GOD 'EK IS' wat 'n skaapwagterseun en een klein klippie gebruik het om Goliat vir altyd te verslaan nie? Is EK nie dieselfde groot GOD 'EK IS' wat die bose Farao vervloek het nie? EK het hom geskape vir vernietiging om te bewys 'EK IS' wie 'EK IS'.

Niemand verdruk of probeer om MY Uitverkorenes te beheer wie MY aanbid en dien en YAHUVEH en YAHUSHUA bo alles stel nie. Hulle wie MY Uitverkorenes vervloek sal EK vervloek. Hulle wie dit waag om MY Babas, Bruid en Uitverkorenes dood te maak, te martel, te verdruk, beheer en probeer stilmaak, sal EK terugbetaal soos in die dae van Dawid en Goliat, soos in die dae van die bose Farao. Hierdie komende jaar van 1999 sal EK weer doen wat julle in die verlede van gelees het. Julle sal MY groot hand van toorn of genade sien, almal sal die realiteit sien van watter GOD hulle gedien het. Hierdie geestelike leiers wat Apostels, Profete, Onderwysers, Predikers en Evangeliste is en sê dit maak nie saak watter dag die Sabbat genoem word nie, verkondig 'n leuen aan MY Mense. Hulle wie sê dat YAHUSHUA die Sabbat is, maar met die volgende asem hulself veroordeel deur te sê ons moet elke dag YAHUVEH en YAHUSHUA dien, dit is waar, ahh, maar luister na die volgende woord en toets die Gees wat met hulle praat wat bely dat hulle MY ken en MY nogtans nie ken nie, nou is hul kans om te bely en die waarheid te verkondig want hulle sê enige dag kan die Sabbat wees.

EK sê nou aan julle dat satan MY Dag van Aanbidding en rus, gesteel het en vervang het met 'n dag wat gerieflik is vir die mensdom. 'n Dag wat die mens ingestel het en nou opdragte uitskryf om te aanbid en te rus op wat nou Sondag genoem word. Maar EK het verklaar, en MY Uitverkorenes ken die dag van rus. Dit is nie bedoel om 'n gerief vir die mensdom te wees nie, maar 'n seën vir die mensdom en MY, YAHUVEH. Dit is nou net 'n dag wat julle inpas by julle besige werk- en speelskedule. Hulle het selfs die begin en einde van die week verander om by hulle skedule te pas. Selfs hulle wie nie MY Seun YAHUSHUA as hul Messias aanvaar nie, maar MY Sabbatdag aanvaar en eer as rus en dit Heilig, het meer guns in MY oë as julle wie julself MYNE noem, MY Seun as MESSIAS aanvaar, maar dit durf waag om MY Gebooie te herskryf. HOOR MY, VREES MY, GLO MY! MY kom die wraak toe, sê YAHUVEH.

Julle wat onder die geestelike leierskap is wat weier om MY Woord te verkondig sonder om 'n jota of titel weg te laat, pasop. Vlug uit hierdie kerke uit, julle sal van hierdie dag af in vlak, harde grond saad saai. MY RUACH ha KODESH sal weggeneem word uit hierdie plekke. Wat julle in onkunde doen, sal EK vergewe. EK sal julle Geestelike Leiers vergewe as julle sal berou toon en onderrig en doen wat reg is. Baie kerke sal in hierdie komende jaar van 1999, verlate wees, want oordeel het na die Huis van die Here gekom. HOOR MY, VREES MY, GLO MY! EK is nie 'n GOD wat bespot word nie. Nadat EK klaar met Moses op die Berg Sinai gepraat het, het EK hom die twee kliptafels gegee wat met MY vinger geskryf is, die wette van YAHUVEH. Hoekom het so baie geglo dat YAHUSHUA die Tien Gebooie gekanselleer het? Baie verkondig dat dit nie meer sonde is om die Tien Gebooie te verbreek nie, want, sê hulle, YAHUSHUA het die prys betaal. Hierdie bose geestelike leiers verdraai MY Woord; leer MY Mense dit is onmoontlik om die Tien Gebooie te gehoorsaam.

Moenie vergeet dat EK MY RUACH ha KODESH binne-in julle geplaas het wat 'n uitweg bied vir elke versoeking wat julle teëkom nie. Ander bose leermeesters sê dit is nie sonde om die minste van die gebooie te verbreek nie. Hulle vergeet dat om een te verbreek is om almal te verbreek. Die mens het die gebooie genommer van 1-10, EK sê "Hoekom sê julle julle het MY lief, maar gehoorsaam MY nie? Sal EK vir julle wette gee wat onmoontlik is om te onderhou? Onderhou MY Gebooie; pas dit toe, moenie links of regs daarvan afwyk nie. Om julle Skepper en julle MESSIAS, YAHUSHUA waarlik lief te hê is die essensie van die wet. MY Babas en Bruid het almal MY Wette verbreek en niemand kan anders sê nie, of hulle lieg. Dit is voordat julle YAHUSHUA aangeneem het as MESSIAS. Nou het julle MY RUACH ha KODESH wat julle aankla en maan as julle voete links of regs afdwaal. Hierdie jaar 1999, sal die Godvresenes MY teenwoordigheid in hulle spraak, handelinge uitstraal; selfs hul gesigte sal MY RUACH ha KODESH uitstraal. In 1999, van vandag af, sal die ongoddelikes meer ongoddelik word. Hulle sal word soos die son van ewige veroordeling en sal 'n glans manifesteer soos die engel van lig wat eens Lucifer genoem was of die aangesigte van die goddeloses sal word soos 'n donker mis. Namate MY SEUN die aarde nader, sal die skeiding tussen die skape en die bokke meer duidelik word. Die aarde sidder in groot angs oor die komende oordeel. Die hel spuug gesmelte lawa. Die poel van vuur is MY toorn wat oorloop. Hel is deur MY toorn aangesteek. Die rivier van lewe vloei met groot liefde en genade vanuit MY Troon. Vir MY Babas, Bruid en Uitverkorenes sal 1999 'n jaar vol verlossing wees vir hulle wie MY eerste stel. MY Kinders sal groot seën ervaar deur MY Sabbat te Heilig en wie die belangrikheid om MY Gebooie te onderhou, ken. MY Kinders weet ook dat as hulle teen MY sondig en bely; en wegdraai van daardie sonde, sal slegs YAHUSHUA se Heilige Bloed wat op Golgota gestort is, hulle weer kan skoon was.

MY Babas, Bruid en Uitverkorenes sal in 1999 MY liefdevolle hand van verlossing sien uitreik vanuit die Hemel en sal aanskou hoe YAHUVEH,YAHUSHUA en die RUACH ha KODESH MY Babas, Bruid en Uitverkorenes verlos, en doen wat andersins onmoontlik was. Luister en leer in 1999 hoe om nie op die natuurlike te vertrou nie, maar eerder te vertrou dat YAHUVEH en YAHUSHUA bonatuurlik vir julle sal voorsien! EK, die Here julle GOD YAHUVEH, is nie beperk om dinge volgens die mens se manier te doen om vir julle te voorsien nie. Want EK het die hele Hemel tot MY beskikking. Want julle wie gebrek het aan geloof, kan julle verduidelik hoekom die son warm is? Wie veroorsaak dat die ys koud is? EK sal bewys dat wat EK gespreek het, sal gebeur. EK spreek dit vervolgens deur MY Ware Profete en Apostels en dit is slegs die begin.

EK sal begin in 1999 en EK sal vervolgens meer vrymoedig, harder, meer dikwels spreek, namate MY SEUN YAHUSHUA naderkom. Niemand sal kan sê EK het nie gewaarsku nie. Tekens in die lug en vrees wat niemand gedink het om te vrees nie. Selfs atëiste sal sidder oor wat EK in 1999 en 2000 gaan doen. Maar onthou, nie al die toorn wat julle gaan sien, sal van MY af kom nie. Satan is baie kwaad, sy tyd is kort. Satan sal sy diensknegte stuur om in 'n groter mate te steel, slag en te vernietig. Wat satan nie kan bereik nie, sal hy in satan se naam mislei en bereik deur MY SEUN, Jesus se NAAM te gebruik. Satan sal selfs mislei deur MY NAAM YAHUVEH te gebruik. Julle, MY Babas, Bruid en Uitverkorens sal die gruwel herken wat in die naam van wetenskap, regering en godsdiens gedoen word. Hoor en vrees, julle vyande van die Evangelie van YAHUSHUA, EK sal altyd 'n volk hê! MY Babas, Bruid en Uitverkorenes as EK sê VLUG, sal dit wees soos toe EK die Skelfsee (Rooi See) geopen het en EK sal julle die weg wys. MOENIE VREES NIE, VLUG NET soos Lot gedoen het, MOENIE OMKYK NIE!

Baie het aan die einde van 1998 gedink dit was 'n harde jaar, julle, wie saam 'n heildronk gedrink het, die einde van die jaar 1998 gevier het, die minute afgetel het totdat is verby was, weet nie dat EK ook getel het nie, en MY woede teruggehou het ter wille van siele nie. Eendag sal julle verlang om 1998 weer te sien, julle sal jammer wees julle het MY Seëninge weggegooi. Julle sal spyt wees omdat julle nie gehoorsaam was nie. Julle sal spyt wees omdat julle nie saad gesaai het vir die moeilike dae vorentoe nie. MY Ware Kinders sal opstaan in oorwinning, want hulle het alles gegee, hulle het niks teruggehou nie. As dit nodig sou wees, sou hulle hul lewens vir MY gegee het.

Want uiteindelik sal MY Babas, Bruid en Uitverkorenes die hand van YAHUVEH en YAHUSHUA sien wat die Goliats van hierdie wêreld sal oorgee en verslaan, en veroorsaak dat hulle vyande in sewe verskillende rigtings vlug. MY Kinders wie MY kan vertrou in hierdie nuwe jaar van 1999, in 'n wêreld wat lyk asof dit gevul is met chaos, maar te midde van daardie chaos, sal MY Kinders die betekenis aanskou van vrede wat alle verstand te bowe gaan. MY Babas, Bruid en Uitverkorenes sal meer seëninge, wysheid, kennis, openbaringe hê om te weet hoe om die vyande se lokvalle te ontduik. MY Kinders sal soos 'n Joshua wees en aanskou hoe die vyande en hulle mure van boosheid neer tuimel op hierdie bose mense. Veral in die helfte van hierdie jaar 1999, sal julle sien en onthou wat op hierdie dag 12/31/98 deur hierdie Diensmaagd gespreek is. Nog 'n ding, alhoewel hierdie Diensmaagd van Joodse afkoms is, beide moeder en vader, en EK spreek dit nie tot haar voordeel nie, maar vir ander. Dit is nie of julle 'n Jood of 'n nie-Jood is wat julle sal red nie, maar eerder of julle MY Seun YAHUSHUA as Messias aanvaar het. Het julle 'n Bloedoortapping gehad van YAHUSHUA se gestorte Bloed op Golgota?

Moenie soos die sinagoges van satan wees wie bely dat hulle MYNE is en nogtans nie MY Wette en Sabbatte onderhou en nog nie waarlik die geskenk van YAHUSHUA op Golgota ontvang het nie. MY Joodse volk onderhou MY Wette en Sabbatte, maar weier nogtans YAHUSHUA as MESSIAS. Daar sal geen ander MESSIAS wees nie, julle wag tevergeefs ten koste van julle siele. EK spreek dit vrymoedig deur hierdie Diensmaagd, vir wie EK persoonlik na Israel en Jerusalem en ander dele van die wêreld sal stuur om hierdie boodskap af te lewer, in MY liefde nie net hare nie, soos wat EK ook my ander diensknegte gestuur het om vir die Joodse volk te sê, "julle is lief vir en aanbid en dien YAHUVEH, julle hou selfs MY Wette, Feeste en Sabbatdag, maar dit alleen kan niemand red nie, of hulle Jood of nie-Jood is. Wees gewaarsku, Jood of nie-Jood, julle het slegs die helfte van MY lief as julle nie MY Seun YAHUSHUA as die enigste MESSIAS erken, aanvaar nie. Die enigste weg na die hemel. Die enigste bemiddelaar voor MY, YAHUVEH die VADER. Al julle offers was tevergeefs, almal wie nie MY Geskenk op Golgota aanvaar het nie, YAHUSHUA is SY NAAM.

Moenie MY Boodskappers haat wat EK vervolgens uitstuur met hierdie boodskap nie, wees eerder lief vir MY Boodskappers wat julle lief genoeg het ter wille van julle siele en met vrymoedigheid die waarheid gespreek het ten spyte van die vervolging. Dit sou vir hulle makliker gewees het om stil te bly, maar EK wou nie toelaat dat hulle lippe stilbly nie, want EK is lief vir MY Joodse volk. Wat sal maak dat julle jul GOD YAHUVEH se geskenk sal raaksien wat EK op Golgota gegee het? Satan beoog om deur diegene wat wette maak, MY Boodskappers wat gestuur is met hierdie boodskap, stil te maak. Hulle lewens is in gevaar, maar daar was altyd 'n hoë prys om MY Woorde sonder om 'n kompromie aan te gaan, te spreek. 1999 sal 'n jaar wees waar MY Ware Diensknegte sal staan en aan die wêreld sê "EK het besluit om YAHUVEH, YAHUSHUA en die RUACH ha KODESH te volg." Om die woord tydig en ontydig te verkondig, in voorspoed of teëspoed, in waarheid sonder ENIGE VREES EN GEEN SKIKKING.

Daar is nou 'n geestelike leier, met 'n ander geestelike leier wat gaan kom, wie op 'n groot troon sit, hy dra 'n kroon van juwele, hou 'n staf in sy hand, mense buig laag voor hom, aanbid, eerbiedig hom, wette word gemaak deur hierdie ongoddelike mensgemaakte koning wat deur die Romeinse Ryk geskep is. En EK spreek met vrymoedigheid deur MY Diensmaagd en sê, "Julle sal in 1999 sien hoe hierdie sogenaamde onheilige koning MY Gebooie herskryf en 'n ander god voor die mense bring. Hierdie keer sal dit 'n vrou wees wat 'n godin sal wees. Dit word gesê sy is deel van die godheid, maar IS DIT NIE! PASOP wanneer hulle die naam Maria by die VADER, SEUN en Heilige Gees voeg. Pasop vir die leerstellings van mense." Daar is slegs een Godheid, die Groot GOD 'EK IS YAHUVEH, julle Skepper en Hemelse VADER en YAHUSHUA, MY Seun, julle MESSIAS en die RUACH ha KODESH (Heilige Gees)! GEEN ANDER NIE! Daar is GEEN ander bemiddelaars in die Hemel nie. Kom slegs na MY in die NAAM van YAHUSHUA en EK sal julle aanhoor. Diegene wat weier om dit te glo, wat sal julle doen wanneer julle uitvind dat al julle offers, gebede in ander Heiliges se name, tevergeefs was.

Dit is satan wat julle mislei het. Want julle het ander gode voor MY aangesig gestel, wie hoegenaamd geen gode is nie. Wat sal julle sê wanneer julle voor YAHUVEH en YAHUSHUA staan en uitvind dat daar geen plek is waar julle tussen die hel of die Hemel is nie, slegs Hemel of Hel en dat julle nie iemand uit die Hel uit kan bid nie, ongeag hoeveel kerse julle brand nie. Julle kan nie vergewe word nie, ongeag hoeveel gebede (Hail Mary's) julle opsê nie. Hou op om in die uur van julle afsterwe MY SEUN se moeder, Maria se naam aan te roep, sy kan julle nie help nie, alleenlik die NAAM van YAHUSHUA kan. Dit was nie haar bloed wat op Golgota gestort was nie, maar MY Seun YAHUSHUA se Bloed wat op Golgota gestort was. Dit is die enigste verbond vir sonde.

MY Geliefde Kinders, wie MY Babas, Bruid en Uitverkorenes is, die heidene s? julle dink net in een rigting wanneer julle sê daar is net een weg na GOD die Vader se Troon en slegs in een NAAM, die NAAM van YAHUSHUA wat EK gebede sal beantwoord. Vertel vir hulle , "Ja, EK dink net in een rigting, want die Woord van YAHUVEH kan nie lieg nie en YAHUVEH sê, slegs in die NAAM van YAHUSHUA sal EK julle gebede verhoor en die weg na die Hemel is smal en die weg na die Hel is breed!" Vertel vir hulle "Dit is die vrysinniges wat in doodsangs sal ly en opeindig, eers in die Hel en dan in die Poel van Vuur!" Waarsku hulle MY Kinders, omdat julle YAHUVEH en YAHUSHUA en vir hulle liefhet. Wees lief genoeg vir hulle om aan hulle gramskap blootgestel te word. Wees lief genoeg vir hulle om 'n aanstoot te wees. EK, YAHUVEH en YAHUSHUA en die RUACH ha KODESH praat die waarheid, die meerderheid wil nie hoor nie en ONS is vir hulle 'n aanstoot.

1999 is nie net 'n jaar van groot verlossing nie, want dit sal na MY Mense toe kom, onthou 9 is die nommer wat verlossing simboliseer en julle het dit driemaal. 3 maal is die getal van MY Drie-eenheid, daarom het julle volkome harmonie, Vader, Seun en Ruach ha Kodesh. Pasop, satan sal 1999 vat en die rigting omdraai, en dit onderste bo draai en dit sal 6661 wees. Soos wat hy alles van Heilig is vervals deur dinge agterlik te doen, en bemors selfs MY Heilige gebede in sy sataniese dienste. So, hierdie jaar 1999 sal vol van sataniese krag wees. Julle sal die mag van satan, die antichris en die valse profeet, die onheilige drie-eenheid sien manifesteer deur die wetenskap, regering en godsdiens en mensgemaakte leerstellinge, wat hulle gaan gebruik om baie te mislei. Satan sal die wetenskap gebruik en sê dit word gebruik ten goede, maar pasop, dit word gebruik vir boosheid. Pasop weereens, dit is ook vir die regering, godsdienste en liefdadigheidsinstansies. Bose dinge en erger, sal in die naam van God gedoen word. MY Geliefdes, julle kan nie sê EK het nie MY Profete en Apostels gestuur om julle te waarsku nie, sodat julle nie in die hande van die vyand se strikke sal val nie.

Want die mense wat sal lewe en die einde van 1999 sien, selfs die ateïste en heidene, sal moet erken, dat tekens, wonders en wonderwerke, verlossingskrag, diegene agtervolg wat in MY glo, MY dien, en aan hulle geloof vashou en as gevolg daarvan sal menigtes gered word, want hulle het hul geloof in YAHUVEH en YAHASHUA behou en vrymoedig verklaar dat hulle GOD hulle sal red. As gevolg van hulle vrymoedigheid, sal menigtes hoor en gered word. As gevolg hiervan sal baie nie hoor nie en veroordeel word. Want die heidene sal steeds YAHUSHUA as MESSIAS ontken, selfs nadat YAHUSHUA sy verlossingskrag bewys het vir alle oë om te hou, en sal verantwoordelik gehou word. Moenie soos die heidene sê "Gelukkige Nuwejaar!" nie. Want die heidene weet nie wat kom nie. Maar o MY Babas, Bruid en Uitverkorenes, julle het niks om te vrees nie. Die heidene se rampe is nie MY Kinders se rampe nie. EK is die GOD van die verlede, hede en toekoms en al wat MY Kinders moet doen is om soos 'n klein lammertjie of skaap te wees, hulle vertrou die herder, hulle hoef nie te kwel of te treur nie, hulle het geloof in die Goeie Herder om vir hulle te sorg. Dit is al wat EK van julle verlang, hou vas aan julle geloof in 1999 en moenie laat los nie. EK sal julle verlos.

* * * * * * *

Gespreek deur die salwing van die Heilige Gees deur hierdie kleipot, maar 'n Magtige Kryger in YAHUSHUA se NAAM, Eerw Sherrie Elijah 1/1/99.Profesie 34, Die Mure Van Jerigo Sal Weer Val!

Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Elisheva Eliyahu
Mei 2, 1999Soos in die ou dae, gaan EK weereens die mure van Jerigo vernietig. Nasies en ekonomieë sal tuimel. Dit het alreeds begin. Nasies en mense wat sê EK sal nie doen wat EK gespreek het nie, sal MY wraak voel op maniere wat hulle nog nooit tevore beleef het nie. Want EK word gespot selfs deur hulle wie hulself afgesonderd vir MY noem en nogtans na goue afgode draai en verklaar dat EK deur hierdie goue afgode en deur manifestasies praat. Mensegemaakte en duiwelse afgode. Die Aanbiddingshuise het MY eens op 'n tyd aanbid, maar nou, alhoewel hulle MY NAAM aanroep en aanbiddingsliedere vir MY sing en in MY NAAM bid, is EK nie daar waar die manifestasies van goud in monde en op liggame verskyn nie. Die siele wat hulle dink hulle lei na MY toe, lei in werklikheid na 'n ander. Hulle sal sien wat gebeur terwyl hulle hierdie wierook van gebede offer, wat 'n aanstoot in MY neusgate is, want hulle offer hierdie vreemde vuur aan MY. EK het deur hierdie Profetiese Diensmaagd gewaarsku, soos wat EK deur Elia van Ouds gespreek en die profete van Baäl gekonfronteer het, so gebruik EK nou MY Nuwe Elia om dieselfde te doen.

Leser, neem kennis, as dit nog nie na julle kerke oorgespoel het om julle te versoek nie, dit sal kom want satan beoog om hulle wie aan hom behoort, af te sonder en te MERK, sonder dat hulle weet hulle is alreeds besig om GEMERK te word! Nie die MERK wat na enige verlossing lei nie, maar dit is die begin van die misleiding wat na die MERK van die DIER lei! Die Merk van die Dier sal net so geredelik aanvaar word soos hierdie goue MERK nou aanvaar word. (Goue tandstopsels of goue tande of goue stof). Wanneer die Merk van die Dier kom, sal mense dink dit is 'n seën, wanneer hulle in der waarheid hulle eie siele verdoem tot ewige vuur en swael. Omdat MY Nuwe Elia MY Woorde uitspreek, word sy vermy en belaster deur ander wie net MY seëninge wil hoor wat oplig en nie wil nie hoor wat MY vloeke is vir hulle wie weier om te luister na die woorde wat EK spreek nie.

Omdat die meerderheid weier om te luister en ander te waarsku, sal EK toelaat dat satan kom en dié MERK en mislei wie syne is, deur hulle monde te vul met goud uit die hel, en toelaat dat hulle 'n leuen sal glo, omdat hulle weier om te studeer en hulself aanvaarbaar te bewys. Hulle het die waarheid verwerp, daarom sal EK toelaat dat hulle 'n groot misleiding glo want hulle haat die boodskappers wat gestuur word om hulle te waarsku en hulle belaster hulle op alle maniere, deur vloeke uit te spreek, daarom sal EK satan toelaat om waar die waarheid vermy word, hul monde te vul met die wellus van hierdie wêreld, goud. Hulle sal eendag na MY toe kom en as hulle vir my sê "Here, Here" sal EK vir hulle sê "Gaan weg van MY julle werkers van onheil, EK het julle nooit geken nie". Vlug van hierdie manifestasies van goud wat in baie lande in baie kerke gevind word. Dit is net die begin van die misleiding wat kom vir dié wie sê hulle is MYNE en nie is nie. Leiers wie voorgee hulle behoort aan MY en onwetend deur duiwels beset is en demoniese manifestasie voortbring en dink hulle volg MY en inderwaarheid die god van wellus volg, sy naam is satan. Hulle wie voortgaan om deel te neem in wat EK verbied het, wie aanhou laster en haat koester teen hulle wie slegs MY waarskuwings uitspreek, sal MY toorn ervaar soos wat hulle nooit van gedroom het nie. Hulle wie EK eenmaal MY vriend genoem het, noem EK nou my vyand. Goudstof het hulle oë verblind. EK waarsku julle voortuit, as julle jul hande lig teen die Profete wat waarsku, sal EK MY hand lig en julle weg slaan van MY Ware Boodskappers af wat MY boodskappe bring, nie hul eie nie.

Wat het MY Ware Profete om te wen deur woorde te spreek wat die meerderheid weier om na te luister? Hulle word verseker nie finansieel vergoed nie, selfs nie deur hulle wie hulle as Profete beskou nie, want hoe min sal hulle help wanneer dit nodig is. Maar daardie getroue boodskappers van MY het die vertroue van hul Skepper verdien. Vir die enkeles wie hierdie Profeet wat hierdie praat geseën het, sal EK aanhou beskerm en wat MYNE is is hulle s'n en wat hulle s'n is is MYNE. EK beskerm en seën almal wie diegene seën en bid vir seëninge, wie MY boodskappe verkondig, soos hierdie Profetes nou doen. EK sal MY geheime met hulle deel en hulle waarsku voordat die vyand gaan aanval, sodat hulle uit die pad kan beweeg en andere waarsku om dieselfde te doen. Die Heilige Skrifte word uit verband geruk deur valse profete en leiers. LEES MY WOORD!

Het EK nie aan 'n man vertel, wie alles gedoen het wat hy kon om MY tevrede te stel en MY te gehoorsaam, en nogtans na MY gekom en gevra het : "Wat moet ek doen om U dissipel te wees?". Onthou julle nie dat YAHUSHUA aan hom gesê het "Verkoop alles wat jy het en volg MY", nie. EK het dit gesê omdat EK geweet het dat hy 'n baie ryk man was en sy oë op sy rykdom was, en alhoewel hy MY liefgehad en MY wette gehoorsaam het, het hy 'n ander God voor MY gestel en dit was sy rykdom. Sê MY Woord nie : "Die man het omgedraai en weggeloop nie", want hy het geweier om te doen wat EK hom gevra het om te doen. Hierdie man kon MY Dissipel gewees het, maar hy het die rykdom gekies en die wellus van hierdie goud om hom te verlei en hy het hierdie rykdom voor die God wat hy aanbid geplaas. Hoeveel van julle doen dieselfde?

Vir julle wie dit nie doen nie, weet EK bid : "VADER, wys my hoe ek hierdie geld kan gebruik om U te eer, hoe kan ek hierdie seëninge wat U my gegee het, gebruik om U te eer?" EK ken julle harte en dit behaag MY. Julle het nie die weelde van hierdie wêreld bo julle GOD geplaas nie en EK noem julle MY Dissipels. Waar julle skatte is daar is julle harte ook. Julle kan nie twee meesters dien nie. Julle sal die een haat en die ander liefhê, of die een liefhê en die ander een haat. EK sê nie julle moet alles verkoop en MY volg nie, maar offer dit liewer aan MY as 'n aangename offer. Deur dit te doen, sal EK julle seën. Hou aan om julle skatte in die Hemel bymekaar te maak en nie op aarde nie, want die een is ewig en die ander is tydelik.

Die goud wat EK aan julle offer is die goud van julle beproewinge wat julle deurstaan het. Nie die bonatuurlike opvul van gate in julle tande nie. Nie die sprinkeling van goudvlokkies op julle liggame nie. Sê MY Woord nie duidelik : "Die beproewinge van julle geloof is kosbaarder as goud" nie? Die ou boeke (Ou Testament) word nou verwerp in wat EK eens MY Tempels van Aanbidding genoem het. Verstaan hulle nie dat MY wette nie verander het nie, so ook nie die GOD 'EK IS' nie. MY Seun het nie gekom om te verander wat EK as wet verorden het nie. MY Torah verander nie, vir geen man, vrou of kind nie. 'EK IS' is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Die hele aarde sal bewe want 'EK IS' het begin om hierdie aarde hewig te stamp, en dit met slegs een voet. Wanneer EK hierdie aarde met BEIDE VOETE stamp, sal dit so erg wees dat geen nasie of stad of land die skudding gespaar sal word nie.

Maar weereens sal EK hulle spaar wie MYNE is en My Sabbatte Heilig, wie MY aanbid in krag en in waarheid. EK sal julle beskut. Leer wie 'EK IS' werklik is. EK het nog nie eers begin om op hierdie wêreld te blaas nie, maar julle sal sien wat gebeur wanneer die Skepper van Hemel en Aarde en alles wat daarin is, in WOEDE en met woedende TOORN met die asem van 'EK IS' op hierdie wêreld begin blaas!

Die mens dink hulle kan die atmosfeer beheer en hulle besaai die wolke met gif. Hulle besaai die lug met gif, hulle besaai die water met gif, hulle besaai die voedsel met gif, selfs julle klere dra die gif om julle siek te maak en julle weet dit nie. Selfs die suiweringsmiddels wat julle gebruik, die kosmetiek en toiletware bevat gifstowwe. Selfs die dokters vergiftig pasiënte wie hulle veronderstel is om te genees. Die dokters pleeg moord met die wysheid wat EK aan hulle gegee het om te red. Satan, die god van hierdie wêreld, vergiftig julle op alle maniere en julle dwases sien nie eers wat hy met die leiers van hierdie land doen nie, want julle verstande, liggame, gees en siele is vergiftig. Julle kerkleiers vergiftig julle gees deur julle op 'n dwaalspoor te lei met vergiftigde leuens en verdraaiing van die skrifte en valse tekens, wonders en wonderwerke. So min sal begeer om die waarheid te hoor wat hulle kon vrymaak.

EK spreek weereens woorde wat julle nie wil hoor nie, nogtans waarsku ek voor die tyd, moenie MY Boodskapper stenig nie, want dit is nie haar woorde nie. Waar is MY ander Profete wie MY stem hoor en weier om die boodskappe te verkondig wat die vlees van hierdie wêreld sal beledig? EK sal julle oordeel omdat julle dit nie doen en teen hierdie manifistasies praat en waarsku, wat die tempels en kerke met valse tekens, wonders en wonderwerke oorspoel nie. 'n Kermisatmosfeer, dog 'EK IS' word nie vermaak nie. Waar is MY Profete vir wie EK aangesê het om hierdie wêreld te waarsku om Heilige en afgesonderd te wees? Waar is MY Apostels en Profete en ander wie nie 'volg die leier' speel nie en besig is om te waarsku om nie deel te neem aan hierdie demoniese MERK wat in die tande van gemeentes geplaas word en op hulle liggame gesprinkel word en hulle laat dink hulle is meer heiliger en meer bevoorreg as die wat dit nie het nie. GEKKE!! Satan mislei julle en julle weet dit nie. Hitler het eenmaal tevore die goud uit monde gehaal en die antichris sal dit weer doen. Julle wie dit glo, is mislei en het goudkoors en het die waarheid verruil vir leuens uit die hel uit!

EK praat nou met MY Kinders wie hierdie euwel herken het as boosheid. Julle moet MY Joshuas wees en doen soos wat Joshua gedoen het en watter boosheid ookal wat in julle pad staan om julle in slawerny te hou, masjeer eenmaal rondom dit vir ses dae. Op die Sewende dag masjeer SEWE keer rondom dit en blaas op die Shofarhoring as julle een het, en SKREEU dan wat EK julle sal aansê om te sê. Julle sal oorwinning sien as julle dit doen en alles gehoorsaam wat EK julle sê om te doen. Maak seker julle harte is rein en dat julle geen skatte van hierdie heidense wêreld verberg nie, soos die van Jerigo nie. Maak seker julle is opreg en as julle geloof het om te glo en as julle Heilige voor MY lewe, sal julle sal die OORWINNING sien in wat julle ookal in slawerny gebind het, op maniere wat julle nooit van gedroom het nie.

Is dit 'n pakkie sigarette wat julle in slawerny hou? Is dit alkohol of pornografie? Is daar iemand wat julle in slawerny hou? Wat is dit MY Kind? Watter muur van Jerigo wil jy sien neertuimel? Maar pasop, want onthou DOOD het vir Jerigo gekom. DOOD kom vir MY vyande en ook diegene wie ongehoorsaam is. Aan die wie die mars gedoen het het EK oorwinning gegee. Lees MY Boek Joshua 6, die mure van Jerigo sal neertuimel as hulle wie geloof het om te glo, weereens sal sien nie deur die hande van 'n vrou of man nie, maar deur die hande of ALMAGTIGE GOD. 'EK IS' WIE 'EK IS', daar is geen ander.

EK praat nou van die komende aardbewing wat geprofeteer is wat hierdie aarde sal verwoes soos nooit tevore nie. EK maak nou hierdie Profeet vry om te spreek wat EK dae gelede aan haar gesê het. Wat sal EK doen, sal EK met albei MY voete stamp weens die wreedheid van hierdie wêreld en die mensgemaakte boosheid laat voortgaan voor MY skedule? Wat sal EK doen? EK het die vas gesien en die gebede gehoor om uit te stel, dit wat EK wou toelaat. Maar sê MY Woord nie: "As MY volk hulself verneder en op hulle aangesigte neerval, sal EK hulle land genees" nie? Nie baie doen dit nie en dit bedroef MY maar wat sal EK doen met die paar wie treur oor oorloë en treur oor die boosheid van hierdie land? Wat moet EK doen? As Ek dit toelaat, sal MY mense wie vertrou dat EK dit nie sal doen nie en dit gebeur, dink dat hulle gebede en vas was tevergeefs. Selfs sataniese navolgers en aanbidders, hulle wie die knie voor Baäl buig, weet daar is krag in eenheidsvas, hoeveel meer krag is daar wanneer MY Mense wat by MY NAAM geroep is, dit so doen? Sê MY Heilige Skrifte nie sommige dinge verander deur vas en gebed nie?

Tog, as EK nie dit doen en MY woede tentoon stel, deur die lande van die wêreld eenmaal te skud nie, sal MY Profete gespot word en vals profete genoem word. Hulle sal geëtiketteer word soos wat Jona geëtiketeer is toe die mense van Nineve gedink het hy profeteer valslik. Hy het kwaad geword vir MY. Nogtans vertel EK julle dat hulle wie geprofeteer het van die groot verwoesting wat op Mei 8 sal kom, nie vir julle gejok het nie. Nogtans, terwille van die vas en gebede en rein harte en trane, het EK die Oordeel uitgestel vir slegs 'n kort tyd. Daar sal skuddings wees maar nie tot die mate wat gespreek was nie, nie nou nie, julle het uitstel gekry, benut dit met wysheid. Moenie dit waag om MY Profete wie julle gewaarsku het te belaster of te beskinder nie. Instede daarvan wees baie dankbaar, want as hulle nie gewaarsku het nie, sou Meimaand 'n maand soos geen ander op aarde ooit gewees het nie.

Nou vir die slegte nuus, omdat EK MY Oordeel vir 'n kort tyd teruggehou het, het MY woede hewiger gegroei, want EK hou MY Toorn terug, maar dit groei hewiger teen die boosheid van hierdie wêreld. Julle gebede het slegs die onvermydelike vertraag, net soos Nineve. Moenie dit waag om te spot nie, want hulle wie MY Profete bespot sal sien wat gebeur wanneer EK hulle spot. Hulle wie spot en nie dankbaar is vir die uitstel nie, PASOP! Maak nie saak wat ander van julle dink nie, EK sal julle oordeel deur die woorde wat julle spreek. Julle sal nie uitstel kry nie, maar op 'n vasgestelde tyd sal die GOD van die Hemel julle vernietig, julle en julle huisgesinne wie saam met julle spot en alles wat julle besit. Ek sal die seëninge vir MY Geliefdes gee wie dit nie waag om te spot nie, maar instede daarvan, MY loof vir die uitstel. EK doen dit sodat baie kan sien EK is 'n GOD van GENADE en liefde sowel as toorn. EK doen dit sodat julle die krag van gebed en vas sal sien, wat MY Hande beweeg en MY komende oordele vertraag, wanneer dit gekombineer word in die NAAM van YAHUSHUA.

Maar geliefdes, soos wat die oordeel vertraag is, so is ook MY koms. Wanneer EK weer kom, sal groot verwoesting op die aarde plaasvind, soos nog nooit tevore nie. Geen waarskuwings sal gegee word anders wat die Profete reeds gespreek het, ooreekomstig met MY Heilige Boek Rolle wat julle geskrifte noem nie. EK moet ook nou deur hierdie Diensmaagd, hierdie waarskuwing uitgee wat EK reeds op 20 April 1999 deur 'n droom aan haar gesê het en nog nie vrygestel het om te spreek nie, tot nou toe, behalwe aan 'n paar getroues nie. Nou is dit die tyd wat EK dit uitspreek. Moenie dit waag om teen MY Boodskapper te vergader nie, want weereens wat het sy om te wen deur 'n boodskap vry te stel wat jeukende ore nie wil hoor nie?

EK het deur 'n droom met haar gepraat en haar aangesê om aan julle te vertel dat die tyd gekom het dat dit gevaarlik is om in dieselfde wonings as ongelowiges te woon. Want eggenotes sal mekaar verraai, kinders sal die ouers verraai en so aan. Julle wie ongelyk verbind is en nogtans daarin geslaag het om saam te leef, al het beide verskillende Gode gedien, en al het die ongelowige voorgegee om in 'n God te glo, is dit nie die GOD wat julle dien en aanbid en eerste stel nie. Bid nou vir 'n ontsnappingsroete voordat julle oorgelewer word as 'n offer. Vir hulle wie nie 'n weg van ontsnapping het nie en nogtans vir 'n uitweg gebid het, sal EK 'n uitweg maak. Ek verstaan, noem dit net in gebed en EK sal doen wat EK nog nie voorheen gedoen het nie. Ek sal die muur van Jerigo vir jou afbreek sodat die ongelowige nie langer 'n hindernis vir jou wees om MY te aanbid en te dien nie. Jy sal waarlik kan sê "Maar ek en my huis, ons sal die HERE dien".

Vir baie van julle het EK 'n finansiele uitweg voorsien en nogtans het julle nie beweeg toe EK gesê het BEWEEG NOU nie! Baie van julle het ander plekke gehad om heen te gaan en het nogtans gekies om by die ongelowiges te bly. Julle het jul eie bed opgemaak om op te lê. EK treur oor julle. Baie van julle het gesoebat en gehuil vir 'n uitweg en het niks gevind nie. Dit is diegene wie EK op maniere sal verlos wat hulle nie gedink het nie. Geen traan wat julle gestort het oor die wreedheid wat julle in jul huis omring het deur julle eggenotes of kinders, was ongesiens nie. Al die trane is opgevang en EK sal al julle trane afvee en julle seën op maniere wat julle nooit gedroom het moontlik kan wees nie. IS EK NIE JULLE PASGA (PASSOVER) NIE? Het EK nie in MY Heilige Woord gesê: "Wat het Lig te doen met Duisternis?" MY kind, daar sal of duisternis of Lig wees, daar kan nie albei wees nie. Waar lig is daar woon EK, waar duisternis woon, daar woon satan. Praat nou en bewys aan MY watter GOD DIEN JY! Soos wat jy geduldig was, so was EK geduldig, maar die tyd kom nader en die jaar is naby die einde en as julle nie nou luister nie, sal julle volgende jaar bid dat julle MY kan gehoorsaam en wegtrek van die werkers van ongeregtigheid af, maar vir menigtes sal dit te laat wees. Die ongelowiges sal julle as 'n offer opoffer, en EK waarsku vooraf van wat aan die kom is. Soos dit in die Heilige Skrifte opgeteken is, het EK MY Profeet van ouds opdrag gegee om MY Priesters te beveel om van die heidene te skei wie ander Gode aanbid, het EK nie? Die priesters het kinders by hierdie heidense vrouens gehad en nogtans het EK nie hierdie huwelike verorden nie. Julle het gesien dat 'n huis wat teen homself verdeel is, nie kan staan nie. Soos wat dit toe was, so sal dit weereens wees. Die priesters het aangehou en EK het my Profete hulle in die gesig laat slaan en hulle baarde laat trek. Wil julle hê EK moet dit weer doen? Hierdie keer sal dit nie 'n Profeet wees nie, maar ALMAGTIG GOD 'EK IS' wat dit doen en veel erger. Moenie twyfel nie MY Kinders: hulle wie begeer om vry te wees en nogtans nie weet hoe nie.

EK weet wie van julle is instaat om dit te doen en wie is nie instaat om dit te doen nie, EK sal hulle verlos wie nie instaat is nie, maar hulle moet met MY praat en tot MY bid en MY eerste stel, en waag om te affronteer waar hulle nog nooit vantevore geaffronteer het nie. MY Mense moenie die ongelowige vrees nie, die spotter, die koggelaar, want alhoewel hierdie wêreld julle as een beskou, EK het julle nooit as een met die ongelowige verorden nie. EK sal weereens verlos soos wat ek Joshua eens by Jerigo verlos het. Moenie net met julle verstand glo nie, maar met julle Gees. Doen 'n Jerigomars rondom dit wat julle deur MY hand van verlos wil word. Bid en EK sal julle MY verlossing wys. SOOS WAT EK DIT VOORHEEN GEDOEN HET, SO SAL EK DIT WEER DOEN!

MY Diensmaagd wat hierdie woord spreek het die prys betaal vir die salwing om hierdie Profetiese Boodskap te bring wat die gevangenes sal vrylaat in die NAAM van YAHUSHUA. Net EK weet watter prys sy betaal het en hulle wat teen haar opstaan, satan sal gedwing word om menigte los te laat wat in ongelyke huwelike en huishoudings gebind was. Weereens sal vas en gebede, en Jerigo Marse die mure forseer om te tuimel. Maar MY Mense wie dit doen sal nie in 'n gees van armoede verval nie, want lees weereens MY Boek van Joshua en sien hoe EK hulle geseën het deur die rykdom van die bose te vat en dit vir die regverdiges te gee. Hierdie rykdom is nie gebruik vir die plesiere van hierdie wêreld nie, maar vir MY Koninkryk om voort te gaan om die enkele Profete te ondersteun wat EK in hierdie wêreld het soos hierdie Diensmaagd wie dit waag om te praat wat geen Profeet voorheen nog gewaag het om met soveel vrymoedigheid te praat nie, ten spyte van die gevolge. Hoeveel van julle sal MY Profete en dissipels versteek wanneer die tyd kom?

Wie sal doen wat Ragab in die boek van Joshua gedoen het? Julle moenie vrees nie, want het EK nie vir Joshua gesê om die prostetuut en haar familie en haar hele huishouding en al haar besittings te spaar nie? Voordat hy die stad ingeneem het nadat die mure neergetuimel het, Jerigomure wat opgerig was om hierdie bose stad te beskerm, en nogtans het EK My Mense gebruik om 'n OORLOGSKREET te skree en die MURE het neergetuimel tot STOF! EK het MY Mense gebruik wie MY Stem gehoor en MY gehoorsaam het en nie 'n woord gepraat het terwyl hulle vir ses dae eers eenmaal en toe sewemaal op die SEWENDE DAG rondom gemasjeer het en toe die oorwinnende oorlogskreet geskree het. Want eenheid is belangrik, word verenig en doen wat Joshua gedoen het. EK beveel hierdie Profeet nou om te bid vir 'n dag wat afgesonder is wanneer julle tesame sal skree en 'n Jerigomars uitvoer rondom wat julle ookal verwyder wil hê wat nie Lof, Eer en Glorie aan MY bring nie. Selfs vir julle wie niks het wat verwyder moet word nie, beveel EK om deel te neem aan hierdie Jerigomars ter wille van julle Broers en Susters wie verlossing nodig het. Hou op om selfgenoegsaam in julle eie seëninge te wees, tensy EK dit wegneem van julle en aan ander gee. Julle hoef nie eers fisies bymekaar te wees nie, weet net wat nodig is om verwyder te word. Masjeer rondom julle eie huise ter wille van hulle wie se huise verdeeld is deur ongelowiges en gelowiges.

Bid en EK sal julle wys hoe om te help om julle broers en susters in YAHUSHUA te BEVRY! Dit sal julle vas en gebede en Jerigomarse wees wat gebruik sal word soos 'n sleutel wat die slotte sal draai wat al so lank daar is dat dit al toegeroes het. Nogtans in die NAAM van YAHUSHUA, as julle dit in eenheid doen, sal dit oopgemaak word en wat 'EK IS' oopmaak sal geen mens of duiwel toesluit nie. Weereens, as julle hierdie verlossing in geloof kan glo, sal julle dit oplaas sien. Breek die slotte van julle gevange broers en susters en maak hulle vry deur eenheid. Offer alle ongelyk gebonde huishoudings aan MY soos wat Abraham met Isak gedoen het en kyk wat EK met julle offers doen. Menigtes sal vry wees as julle net kan GLO!

* * * * * * * *

Gegee aan Apostel Elisheva Eliyahu


Profesie 71, Wat Verseël Was, Word Nou Bekend Gemaak!

Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Elisheva EliyahuEK het maande gelede MY Heilige Engel met 'n profetiese boodskap na MY Diensmaagd gestuur. Terwyl MY Heilige Engel langs haar bed gestaan het en gedikteer het, het sy hierdie profetiese boodskap neergeskryf, 'n geheim wat EK wil deel, wat tot nou nog toe nie vertel was nie. Op daardie stadium het MY Engel haar vertel dat dit nie die regte tyd is om die boodskap vry te stel nie. Nou is egter die tyd om dit wat verberg was, bekend te maak! EK vertel MY geheime aan MY Apostels en profete en aan almal wie wil luister.

Gegee onder die salwing aan Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah 1 November 2003 (Ek het baie skrifte hier bygevoeg om tesame met YAHUSHUA se woorde wat HY deur MY gespreek het, nog meer vir julle te leer). Ek weet dat vervolging met hierdie nuwe openbaring sal kom, maar onthou dat ek slegs maar die boodskapper is en dat ek ook meer openbaring soek, oor wat dit alles beteken. Moet asseblief nie die boodskapper stenig met julle belediginge nie. As julle dit doen, weet ek, dat dit nie vir my is wie julle vervolg nie, maar vir die GOD YAHUVEH en YAHUSHUA wat my salf en my voort stuur na beide Jode en nie-Jode.

EK is YAHUVEH, Antieke van Dae; MY vereiste van Heiligheid het nie vernader nie!

EK, YAHUVEH was geduldig, maar EK kan nie langer geduldig wees nie, of EK sal moet om verskoning vra vir Sodom en Gomora. (Genesis 18:20; 19:30)

O bose en perverse eindtyd generasie, julle kan nie toegewyd wees en vir MY seëninge vra oor die saad van satan nie, of oor 'n biskop, bestem uit die hel, wie EK uit MY mond sal uitbraak nie. (Openbaring 3:16). Kerk van "Episcopalians", EK waarsku julle nou, julle wie hierdie boosheid goedkeur, die wie nie eerste protes aangeteken het teen aborsie nie, en nou homoseksualiteit nie, julle het julle bed gemaak saam met Jezebel (Openbaring 2:20-23), as julle nie wegvlug vanaf hierdie kerk van Babilon nie, sal julle jul bed maak in die hel en in die poel van vuur.

MY Woord kan nie jok nie, die heiliges het meer heilig geword en die bose het meer boos geword. Waar is MY heiliges, om protes aan te teken teen die sondige verafskuwings wat nou plaasvind, nie net buitekant dit wat soos Sodom en Gomora is nie, maar nou is daardie soortgelyke sondige verafskuwings binnekant die geboue wat die mense beweer is heilig.

As julle hierdie sondige, perverse leefstyle en ander sondige verafskuwings toelaat, en nie diegene wat deelneem aan die verafskuwings, teregwys en waarsku nie, is julle besig om geeste soos die van Sodom en Gomora in julle kerke en tempels te verwelkom en in te nooi. EK lê 'n eed af, almal wie dit gedoen het, julle ken MY nie!

Julle wie MY Tien Gebooie , ook die "Torah" genoem, weggevat en ontken het, julle het bygestaan en gekyk, sonder om protes aan te teken, terwyl 'n tablet van steen weggeneem is in Alabama. Julle het dit gedoen sonder om 'n gebed op te stuur, of om protes aan te teken, of te huil, of te ween, of om Regter Roy Moore op enige manier te help.

EK wil julle dit vertel; JULLE KEN MY NIE EERS NIE! EK het hierdie toets toegelaat, terwyl EK vir MY handgemaakte Diensmaagd en haar man vertel het om die profesie in Esegiël 9 te vervul. Hoe min het protes aangeteken en teken ook nou protes aan. Waar is die miljoene regoor die wêreld, wie eintlik MY gebooie moet beskerm? Slegs 'n oorblyfsel het dit gedoen. Julle wie MY Heilige naam en MY "Torah" ontken het, en aanhou leef in sonde, alhoewel julle op 'n tyd die gestorte bloed van vergifnis van MY SEUN YAHUSHUA aanvaar het. Omdat julle daarop aangedring het om in die varkekraal te lewe en satan te dien, het julle die gestorte bloed en genade van MY SEUN YAHUSHUA onder julle voete vertrap! (Hebreërs 10:26-29).

Daar is geen meer vergifnis vir die wat weet dat dit verkeerd is, die wat gekyk, geluister of deelgeneem het aan hierdie sondige verafskuwings wat EK haat nie. EK spreek hierdie waarskuwing aan die wie beweer dat hulle een van MYNE is, nie aan die heiden wat nie van beter weet nie. OORDEEL BEGIN BY DIE HUIS VAN DIE HERE! (1 Petrus 4:14)

EK wys diegene tereg, die wie nie vir dieselfde GOD YAHUVEH gebid het nie, die EEN wie vuur en swael laat neerkom het op dieselfde sondes soos die van Sodom en Gomora nie. Julle het nie gebid dat EK, YAHUVEH sal wraak neem vanuit die Hemel op die saad van satan, terwyl dit weer gedoen word nie. (Psalm 94:1) (Romeine 12:19)

EK, YAHUVEH is nie blind of doof nie! EK, YAHUVEH is dieselfde Skepper en MY geliefde Seun is dieselfde MESSIAS, ONS is dieselfde GOD, Gister, vandag en vir ewig. ONS pas nie aan by die mens se beeld nie, of by mensgemaakte leerstellinge nie, of by dit wat 'n mens se idee van sonde is nie. EK, YAHUVEH is HEILIG en vereis Heiligheid van die wie beweer dat hulle aan MY en MY Seun YAHUSHUA behoort. EK vereis Heiligheid van al die wie sê, hulle is gewas in die gestorte bloed van MY Seun YAHUSHUA.

'n Foutlose opofferings lam was aan YAHUSHUA gegee om die sondes van die mens weg te was; tog doen hierdie mense, wie aanspraak maak op hierdie bloed, sondige verafskuwinge, selfs boosheid van agter die kansels af. (Hebreërs 6:4-7). Hulle bewys dat hulle nie MYNE of YAHUSHUA s'n is nie, maar die saad van satan.

Daar is die wie hou daarvan om oorlog te maak, hulle is trots en in genoeë met hulleself, deur onskuldige bloed te vergiet vir begeertes, rykdom, lande en voorspoed. Hulle is ook die saad van satan. EK vra jou, "Wat is die prys van olie?" "Wat is die prys en die waarde van 'n lewe?" (Mattheus 6:26)

Julle wie hierdie dinge doen en dit goedkeur, of stilbly en nie protes aanteken nie, of nie bid teen hierdie sondige verafskuwings nie, julle is lafaards en sal wonings in die hel maak en vir ewig swem in die poel van vuur, saam met julle ware vader, satan. Julle het gekies om satan te volg, julle het hom geglo, julle was aan hom gehoorsaam en het ander mislei! So, julle sal satan se beloning maai.

Wee oor Amerika! EK het julle in die verlede deur profetiese waarskuwings, deur hierdie handgemaakte Diensmaagd van MY, gewaarsku dat Amerika sou brand as hy nie berou nie. EK, YAHUVEH is 'n GOD van Verterende Vuur (Deutorenomium 4:24), MY asem is vol van brandende woede wat die hel 'n warm plek hou. Woede wat al te lank opgesluit is. (Openbaring 18:2-24). Inteendeel, hoe meer genade EK bewys het, en hoe meer tyd EK gegee het om te berou, hoe meer het die wêreld vol geword van onheiligheid, perverse dinge, verafskuwings en geen berou nie.

Waar is die wie hulleself heilig noem? Waar is die wat tussenbeide tree met gebede en die vegters? Hoekom teken julle nie protes aan nie, en wys julle nie tereg nie, en waarsku julle nie, die van julle wie van MY Woorde van ouds en nuuts praat? EK het 'n oorblyfsel, maar hulle is so min. (Sefanja 3:13) (Amos 5:15).

Die van julle wie saam vergader om na 'n ou siek man, vol van demone, te gaan kyk. Hy is onder MY woede, omdat hy MY glorie gesteel het en die mense aangehits het om hom te dien, om te kniel voor hom of enige ander idole, om sy hand te soen, 'n hand wat maar slegs van stof gemaak is. Miljoene streef daarna om na hom te luister en aan die een gehoorsaam te wees, wie homself 'n pous noem. Julle wie julself Katolieke noem, EK beveel julle nou, VLUG UIT DIE KERKE VAN BABILON!

MY "Torah" sê pleinweg, "julle sal geen ander gode voor MY hê nie". (Exodus 20:3). EK is julle Skepper, hoeveel van julle het dit nog steeds gedoen. Julle noem julleself MYNE, tog KEN JULLE MY NIE EERS NIE, omdat julle nie vlug nie! Die Hel en die poel van Vuur is wat julle sal sien.

Moenie mislei word nie, EK weet wie MY skape is en wie van satan se saad is, ook die bokke genoem. MY skape wei slegs waar die Goeie Herder, YAHUSHUA hulle na groen weivelde heen lei. Satan se bokke, sy saad, sal enige iets eet en sluk, valse leerstellinge of leuens.

Satan saai sy eie saad van rebelsheid en ongehoorsaamheid, binne in die bokke. Die bokke wat alles tart wat heilig en waar is, wat die skrifte verdraai om aan die mense se siek, pervershede te pas. Hulle verwerp, herskryf en keer MY "Torah" en gebooie af. Satan se saad doen dieselfde sondes wat in die begin daar was, voor die grondlegging van die aarde, toe julle siele in die Hemel gevorm was.

EK, YAHUVEH, wie julle siele gemaak het, het geweet wie MY sou volg, liefhê, en gehoorsaam en lojaal teenoor MY sou wees. (Jeremia 1:4-5). EK, YAHUVEH, weet wie in rebelsheid sou volg en MY gesag en heerskappy sou begeer.

Net soos satan voor die grondlegging van die wêreld geveg het om god te wees, (Jesaja 14:12-15), het hy sy saad nou oorreed dat hulle seuns van GOD is wat geopenbaar is, gelyk in YAHUSHUA, in alle weë.

Indien iemand vergeet het, jy kan slegs deur YAHUSHUA en die gestorte bloed, toegang kry tot MY, YAHUVEH. Hoeveel was mislei, omdat hulle vergeet het dat EK al die wie EK heilig noem, ingegraveer het. (Romeine 11:13-36). Almal het gesondig het kort gekom van die Glorie van MY, YAHUVEH, almal behalwe een, SY naam is YAHUSHUA. Dit is slegs a.g.v. 1 Johannes 3:15-21.

Al die siele wie MY, YAHUVEH verraai het, in die oorlog voor die grondlegging van die aarde, het en sal MY, YAHUVEH weer verraai! Dit is hoe EK, YAHUVEH uitverkies en vooraf geweet het wie se name gevind of nie gevind sou word in die LAM SE BOEK VAN DIE LEWE NIE. (Openbaring 17:8).

Waar sal jou naam gevind word wanneer die 3 boeke oopgemaak gaan word? Sal dit in die boek van verlossing wees, of in die boek van die wat uitgeklad is (Exodus 32:32-33), of in die boek van die vervloektes? Nou kan julle MY Heilige Skrifte verstaan wat sê, julle almal werk aan julle eie verlossing met vrees en bewing. (Filipense 2:12).

Reinkarnasie is 'n leuen, die vader van alle leuens. Jy gaan nie dood en hou aan terugkom in ander lewens, totdat jy gepas is vir die Hemel nie. Soos die Heilige Skrifte sê, 'n mens is bedoel om eenkeer dood te gaan en dan die oordeel te kry. (Hebreërs 9:27).

Elke siel het alreeds daardie keuse gemaak, voordat die grondlegging van die aarde gevorm was. Of julle verbond nou met MY, YAHUVEH of met satan, die vader van alle leuens, was. Die eerste leuen wat satan vertel het, was dat hy soos EK, YAHUVEH sou word, en MY volmag sou hê. 1\3 van alle engele het hierdie leuen geglo, tesame met menigde siele wat kante gekies het. In elke siel het EK hulle die geskenk van eie-wil gegee. (Openbaring 12:4-9).

Terwyl EK satan, die een wie se naam Lucifer is, geoordeel het, het ek hom ook en al sy gevalle engele en al die siele wie MY, YAHUVEH en YAHUSHUA verraai het, veroordeel en gevonnis. EK het die siele wat lojaal was aan MY, YAHUVEH, wat voor die grondlegging van die aarde gevorm was, asook die siele wat MY, YAHUVEH verraai het, na die aarde gestuur, deur die saad van Adam en Eva. Satan was ook neergewerp. Satan wil weer MY skeppings teen MY draai, beide mens en dier. Weer was MY kinders ongehoorsaam en rebels teenoor hulle liefdevolle Vader.

Satan se motivering was om MY, YAHUVEH uit te lok tot so 'n woede, om dit te vernietig wat EK, YAHUVEH en YAHUSHUA met soveel liefde geskape het, maar na die val van Adam en Eva het MY eie geliefde Seun YAHUSHUA HOMSELF as 'n Verlosser geoffer, om as 'n mens gebore te word en bonatuurlik, net deur MY, YAHUVEH gemaak te word.

YAHUSHUA het soos 'n Tweede Adam geword, met vlees en bloed, maar terwyl Adam sonde in die wêreld ingebring het, het MY HEILIGE BLOED IN YAHUSHUA,die sondes en die begeerte om te sondig, weggewas van almal wie MY,YAHUVEH se GESKENK, wat EK by Golgota gegee het, aanvaar het. Slegs die siele wie lojaal was teenoor MY, YAHUVEH en YAHUSHUA, voor die grondlegging van die aarde, sal ONS nou aanneem, liefhê, gehoorsaam wees, en veg teen satan, onheiligheid en al hierdie verafskuwings.

Die siele wat geskape was voor die grondlegging van die aarde, wie Lucifer gevolg het in rebelsheid teen MY, YAHUVEH en YAHUSHUA en MEESTE VAN MY HEILIGE ENGELE, (Openbaring 12:9), was op daardie tyd 'n keuse gegee, voor die grondlegging van die aarde, maar wanneer hulle op die aarde gebore was, was die keuse van daardie siele alreeds gemaak. Die siele wat Lucifer toe gevolg het, het geen ander keuse as om satan weer op die aarde te volg nie, en dan maai wat satan gesaai het. Dit is die oordeel van die mens!

Redding was alreeds vooraf bestem. Die goddeloses sal goddeloos bly, vir ewig. (Jeremia 6:27-30) sê duidelik dat EK, YAHUVEH hulle silwer noem, hulle is soos vuilheid in 'n metaal, of soos lood, dooie gewig. Die siele wie nie MY, YAHUVEH aanbid en gedien het nie, voor die grondlegging van die aarde, sal geen begeerte hê om MY, YAHUVEH op die aarde te dien nie.

Net so kon die bose Farao nie berou hê en wegdraai van die bose nie, alhoewel hy oor en oor 'n kans gegee was, omdat EK, YAHUVEH sy hart hard gemaak het, en sy siel MY al verraai het, voor die grondlegging van die aarde. (Exodus 7:13) Nou kan jy verstaan hoekom EK Jakob lief gehad het en vir Esau gehaat het; (Romeine 9:13) (Maleagi 1:3) tesame met Goliat, Ahab, Jezebel, Judas, "Ananais", "Sapphira" (Handelinge 5:1-10), om maar net voorbeelde te gee van wie gebore was vir verwoesting.

Die keuse wat hulle op die aarde gemaak het, was alreeds in die Hemel gedoen, toe die oorlog tussen goed en kwaad die eerste keer gevoer was. Die keuse van elke siel wat gebore word op die aarde, word gestel in elke baba wat gebore word op die aarde.

Julle loop oor die bokant van die hel, en die hel was gemaak vir satan en sy engele wat teen MY, YAHUVEH gerebelleer het (Mattheus 24:41). EK, YAHUVEH, die Skepper van julle siele, het alreeds geweet of julle saam met hulle in die hel sal gaan. (2 Petrus 2:2-10) En of julle jul woning in die poel van vuur saam met satan, die valse profeet, die anti-messias, sou maak. (Openbaring 19:20) (Openbaring 21:8) Saam met al satan se saad, wie hom voor die grondlegging van die aarde gevolg het. Nie een siel, wat voor die grondlegging van die aarde gemaak was, wie se naam alreeds in die Hemel opgeneem was, sal verlore gaan nie, net soos YAHUSHUA dit in die Heilige Skrifte gestel het.

Enige een wie nie YAHUSHUA as GOD\MESSIAS aanvaar nie, die enigste gebore Seun van YAHUVEH ons Vader GOD, Skepper van alles, daardie siele het alreeds die besluit geneem, voor die grondlegging van die aarde, en hulle verstand en harte kan nie verander word nie! Maak nie saak aan watter godsdiens julle behoort nie, slegs die siele wat nie MY Seun YAHUSHUA en MY, YAHUVEH, verraai het nie, voor die grondlegging van die aarde, sal gered word van die hel en die poel van vuur! Al die ander is goddeloos en sal in dieselfde noodlot deel, of is alreeds in die hel. NOU IS DIE TYD VAN REDDING!

Terwyl jy dit lees, is daar 'n salwing soos geen ander wat EK, YAHUVEH nog aan niemand anders tot dusver gegee het nie. Lees hierdie hardop en die skille sal van jou oë afval, jou dowe ore sal geestelik geopen word. Wanneer julle MY, YAHUVEH hoor en hierdie profetiese boodskap glo, sal julle nie langer in staat wees om 'n vorm van Goddelikheid met geen Goddelikheid binne in, te hê nie, waar julle ander sal mislei nie. Die besluit wat jy geneem het, voordat jy op die aarde gebore was, sal voor almal geopenbaar word. Dit is 'n waarskuwing aan al die goeies en slegtes.

Die siele wie in die oorlog was voor die grondlegging van die aarde, wie begin het om te veg aan die kant van Heiligheid teen Lucifer en sy 1\3 van engele, en daarna toegelaat het dat Lucifer se leuens hulle siele binnedring, het ook MY, YAHUVEH verraai. (Openbaring 13:8).

Hulle betaal nou die prys, omdat hulle name geskryf is in die boek van die wat uitgeklad is! Verraaiers, eerstens in die Hemel en nou op die Aarde! Hierdie mense het begin om MY, YAHUVEH en YAHUSHUA te volg en die bybel te glo, waar hulle MY Bevele en MY "Torah" gehoorsaam het, maar toe het hulle alles verlaat wat Heilig is. Hierdie siele was gevorm en binne in 'n mens se liggaam geplaas, hulle is gevonnis om satan se beloning van die hel en die poel van vuur te maai.

Elkeen wat hierdie nou lees, hoor dit, EK, YAHUVEH beveel julle om dit te deel met al die mense wat julle ken, om hulle te verseker dat nie een persoon wie se naam in die LAM SE BOEK VAN DIE LEWE geskryf is, die dier sal aanbid of die merk van die Dier sal aanvaar nie! (Openbaring 13:15-17).

EK, YAHUVEH sal nie een persoon verloor aan satan en sy koningkryk nie! Nie een wie lojaal was teenoor MY, YAHUVEH en MY Seun YAHUSHUA, in daardie groot oorlog voor die grondlegging van die Aarde, sal na die hel of na die poel van vuur gaan nie!

Net soos EK, YAHUVEH MY SEUN YAHUSHUA gestuur het om MY geliefde kinders te red van die sonde wat voortgebring is deur Adam en Eva, net so sal EK, YAHUVEH weer MY Geliefde Seun YAHUSHUA stuur om MY lojale, heilige Kinders te red. KYK OP KINDERS! Alhoewel die wêreld tart en koggel, KOM JULLE REDDING WAARLIK NADER! (Lukas 21:28).

Geliefdes, hierdie wêreld is nie julle huis nie! Julle is slegs maar reisigers wat deur beweeg. Julle paleise, skatte en belonings wag vir julle in die Hemel. Moenie aardse skatte opberg, wat julle nie sal saam kan vat nie, maar stoor dit in die Hemel, laat julle pakhuise vol word in die Hemel! (Mattheus 6:19-20) (Maleagi 3:8-12)

So Kinders, terwyl julle sien hoe hierdie wêreld verteer word deur MY, YAHUVEH, 'n GOD wat 'n Verterende Vuur is (Hebreërs 12:29), weet dit, dit is die lewende water, (Johannes 4:10), die NAAM, die BLOED van YAHUSHUA wat julle sal beskerm van die Vuur van MY WOEDE! Kinders, weet dit, dit is slegs die NAAM en die BLOED van YAHUSHUA wat julle sal wegsteek, ook net as julle YAHUSHUA aanbid en dien en daarna streef om gehoorsaam te wees. EK is YAHUVEH en sal nie getart word nie!

California, Phoenix Arizona, Montana, Kanada en regoor die wêreld het julle die hitte van MY WOEDE op die een of ander manier al gevoel! Hoekom plaas julle nie julle Skepper en Verlosser, eerste in julle liefde en lewe nie? Hoekom het julle jul huise meer lief as die Skepper wat julle huise, lande, rykdomme en besittings gegee het? Besef julle nie hoe die vure gekom het nie, en ook hoe baie lewens gespaar was, a.g.v. MY genade en liefde? Dit is slegs 'n voorbeeld van wat nog gaan kom, voor die Groot Verdrukking! Julle moet julle prioriteite reg kry, voordat dit te laat is! (Deuteronomium 9:3)

Nou ervaar hierdie wêreld en die mense geboorte pyne. Die aarde wandel in pyn, terwyl die grond bewe en skud, voordat EK, YAHUVEH geboorte gee aan die Groot Verdrukking wat sal wees soos geen ander gruwel wat nog ooit gesien was nie! (Mattheus 24) (Markus 13:8).

EK, YAHUVEH sal nie een siel wat MY beskerm het, voor die grondlegging van die wêreld, verlaat nie. MY GROOT WOEDE IS VIR MY VYANDE! Net soos dit toe was, sal dit weer wees!

Die van julle wat stilbly in die Kerke, julle wie kerkbank verwarmers is en dienste gereeld bywoon, julle wie Psalms en Gesange sing aan MY, YAHUVEH, julle wie die Heilige Skrifte aanhaal, en nog steeds nie julle geestelike leiers beveel om uit te spreek en protes aan te teken teen hierdie sondige verafskuwings nie. Julle sien, die wie hulself biskoppe, pastore, geestelike leiers, politieke leiers en Christelike musikante noem, hulle lei siele na die verkeerde pad, deur niks te doen om protes aan te teken nie, en selfs ook nie eers deurnag gebeds aande te hou nie.

Aborsie is moord! Homoseksualiteit is 'n verafskuwing! Julle wie jullself MYNE noem, julle noem julleself heilig, en tog waarsku julle nie ander nie, EK hou julle en jul geestelike leiers verantwoordelik. Julle het te lank stil gebly.

Julle wie julleself Geestelike leiers noem, in MY oë is julle geen leier nie, omdat julle julleself verkoop het aan die wat die hoogste aanbod gemaak het, soos 'n gewone hoer, waar julle die belastingvrye omkoopgeld gevat het en toegelaat het dat die Regering julle monde snoer. Jy het 'n verraaier en 'n lafaard geword! Moet EK julle herinner in die Boek van Openbaring, waar Lafaards en Verraaiers gaan opeindig? Gemeentes, wees versigtig, die Gees van die Pastoor of die Geestelike leier, is die Gees van Kerke en Tempels. Julle met geestelike ore, om te luister en geestelike oë, om te sien, aan julle is die geskenk van onderskeiding gegee. EK, YAHUVEH gee julle NOU die bevel om uit te spreek voordat dit te laat is en julle vryheid van spraak heeltemal weggeneem word!

Hoekom herenig, boikot of teken MY Heilige mense nie hardop protes aan nie, wanneer lesbiese musikante die gees van homoseksualiteit bervorder, waar dit gerig is op die jonges van die wêreld? Met 'n oopmond soen tussen Britney Spears en Madonna, wat op 'n tartende wyse 'n soen genoem word, wat regoor die wêreld gesien en gehoor was! Erken julle nie die saad van satan nie! Is dit wat julle wil hê wat julle Kinders moet word? Daar was 'n ander soen, wat regoor die wêreld, lank gelede gevoel en gehoor was, en dit was toe Judas vir YAHUSHUA op die wang gesoen het. So satan gebruik 'n soen om weer te tart, en waar is die Heilige mense wat hardop moet uitskree en protes aanteken? (Levitikus 18:22) (Romeine 1:24-32).

Waar is die Heilige mense wat EK, YAHUVEH oorvloedig geseën het met die rykdom en besittings van die wêreld? Wie sal die klein oorblyfsel soos die handgemaakte Diensmaagd wat die trompet blaas, help? Wie sal bymekaar kom op hierdie muur? Onthou, julle sal verantwoordelik gehou word vir wat julle doen met die seëninge, talente en gawes wat EK, YAHUVEH vir julle gegee het.

Satan gee rykdomme aan sy dienaars, wie sy saad is, om die menigdes te mislei. Waar is MY HEILIGES wat EK oorvloedig geseën het? Hoekom staan julle nie op in 'n tyd soos die nie? Hoekom vat julle nie hande met hierdie ministerie en ander ministeries, wie EK, YAHUVEH as MY mondstukke gebruik nie? Verstaan julle nog nie dat EK, YAHUVEH julle geseën het met julle werke, julle rykdomme, besittings, lande en huise nie, dat julle nie net dit vir julle eie benodighede gebruik nie, maar vir die Koningkryk van die Hemel se Glorie, om voort te spreek, te veg, tereg te wys, en te waarsku van alles wat onheilig is.

EK, YAHUVEH gee julle nie die rykdomme, lande en besittings om julle skatte op te bou op die Aarde, waar vure, vloede, aardbewings, orkane, tornados, vulkane en diewe dit in sekondes kan wegneem nie. EK vermaan julle nou om julle inkomste en besittings te gebruik, om MY, YAHUVEH en YAHUSHUA die roem, eer en glorie te bring. Moenie jou skatte op die aarde opgaar nie, maar in die Hemel. EK waarsku julle nou, almal wat nou lees, besef julle nie, dat diegene wat wel na die Hemel toe gaan, dalk bankkrot sal wees in die Hemel nie. Julle pakhuise en kluise is leeg!

Aan diegene wat miljoene aan liefdadigheid in hulle eie name gee, vir hulle glorie en belasting ontheffings; geen belonings sal vir jou in die Hemel wag as jy dit nie in YAHUSHUA se naam doen nie, as jy dit nie as 'n kind van YAHUSHUA doen nie. Jou goeie werke sal jou na die Hemel volg, slegs nadat jy YAHUSHUA as MESSIAS aanvaar, as jy daarna streef om gehoorsaam te wees aan HOM, en HOM eerste lief te hê in jou lewe. Slegs wanneer jy dit doen vir YAHUSHUA se glorie en vir die Koningkryk van die Hemel se part, sal dit staan.

Aan almal wat heidene is en weier dat YAHUSHUA hulle MESSIAS is, wat weier om MY Tien Gebooie te gehoorsaam, enige goeie werke wat julle doen, maak nie saak hoeveel miljoene julle gee nie, dit sal nog steeds nie vir julle 'n huis in die Hemel koop nie. Weer sê EK, julle goeie werke sal nie onthou word nie en julle sal in die hel bly, tesame met die heidene wat arm is.

EK het aan hierdie handgemaakte Diensmaagd 'n belofte gegee wat sy nou voortspreek, asook 'n voorsmakie van haar belonings. Nou gee EK dieselfde belofte aan julle, wie vennote in hierdie ministerie is, wat werk saam met hierdie ministerie, terwyl julle jul tiendes en offerandes saam met hulle opoffer, dit is 'n herinnering van waar julle jul skatte sal berg. Almal van julle sal saam staan en dieselfde belonings in die Hemel deel.

EK het MY Apostoliese profetiese handgemaakte Diensmaagd, Apostel Elisabeth Elijah in 'n visioen gewys dat die grootste beloning, die ontmoeting en die omhelsing van al die siele regoor die wêreld sal wees, die siele wat geseën is deur hierdie ministerie, en wat die geheime waarhede gehoor het, wat EK, YAHUVEH bekend gestel het.

Het jy nie gewonder hoekom jy al soveel keer getuig het van die reddende bloed van YAHUSHUA, waar jy geweet het jy praat onder die salwing, onder die volmag van YAHUSHUA, en steeds was jy weggewys, beledig en getart? Nou verstaan jy op 'n manier wat jy nie voorheen verstaan het nie.

Daar sal 'n man wees wat homself voor die wêreld gaan bekend maak, (02\11\2003) waar hy spoggerig sal laat weet dat hy homoseksueel is en ook trots is daarop. Julle sal hom sien staan, as 'n geestelike leier, agter die kansel van 'n kerk, maar ek vertel julle dit, almal wat die verafskuwing toelaat, almal wie stilbly, of selfs iemand wie homself by daardie denominansie se naam noem, jou naam sal nie gevind word in die LAM SE BOEK VAN DIE LEWE NIE! Dit is alreeds lank terug besluit. (Levitikus 18:22).

EK, YAHUVEH het eerste Adam en Eva as man en vrou gemaak en dit is 'n tarting van die huwelik, en EK, YAHUVEH sal nie getart word nie! Al julle mense, pastore, geestelike en politiese leiers, wie stilbly en MY wette verander, julle sal die woede van YAHUVEH voel, op 'n manier wat julle nog nie geken het nie. Moenie mislei word nie, EK het nie op huwelike van dieselfde geslag besluit nie!

Hoe lank sal julle aanhou om MY, YAHUVEH te tart, Amerika? Wee, Wee, Wee oor jou, Amerika! Julle het gedoen en sal nog doen wat geen nasie op die aarde nog ooit gedoen het nie. Het EK, YAHUVEH nie deur hierdie handgemaakte Diensmaagd geprofeseer nie, Amerika, EK, YAHUVEH het die ergste vir jou gebêre! California, voel jy nie die hitte van MY woede, terwyl EK, YAHUVEH die vure laat aanwaai het en die vlamme met MY asem oor julle geblaas het nie? Phoenix, Arizona, het EK, YAHUVEH nie deur MY profete gewaarsku dat julle sou brand nie, en hoeveel het steeds berou gehad.

Julle politieke leiers vaardig wette uit, om MY weer 'n keer sleg te maak. Selfs, terwyl hierdie nou geskryf word, word daar gedebatteer wanneer om die woord GOD uit julle geldeenheid te vat, om die konstitusie te verpand en te herskryf, terwyl hulle die tien gebooie uit die publieke oog wegneem. Al die wie dit gedoen het en nie protes aangeteken het nie, en nie gebid het nie, en nie teen dit geween het nie, weet dit, julle is getoets soos in Esegiël 9.

EK, YAHUVEH het die Tien Gebooie in 'n tablet van steen geskryf, nou is julle harte so hard soos 'n steen. Julle was rebels voor die grondlegging van die aarde, en julle het nog nie verander nie! Al die wie nie ween en protes aanteken teen aborsie nie, julle is ook rebels en het nie verander nie! En julle kan slegs verander afhangende van die keuse wat julle gemaak het in die oorlog tussen goed en sleg, voor die grondlegging van die wêreld.

Al die wie homoseksualiteit uitbeeld, daarmee spog, dit vertoon, daaraan deelneem, of ander leer dat dit maar net nog 'n leefstyl is, of ander leer dat hulle so gebore is, dit is 'n leuen van satan, en julle wie weier om te berou, julle is rebels en sal nie verander nie! Julle sal maai wat julle gesaai het, voor die grondlegging van hierdie wêreld. (Romeine 1:24-32).

EK is YAHUVEH, die Skepper van skeppings. Julle rebelle wie soos 'n Judas is, julle rebelle aanbid die skepping en aanbid die gemaakte voorwerpe. Julle rebelle het geweier om gehoorsaam te wees aan MY, YAHUVEH en YAHUSHUA, voor die grondlegging van die Aarde, en nou weier julle om vandag aan YAHUVEH en YAHUSHUA gehoorsaam te wees.

EK, YAHUVEH het 'n waarskuwing aan al die politiese en geestelike leiers wat weier om te teen te praat, en te stem, teen dit wat julle weet My Heilige Skrifte Veroordeel, as verafskuwings en sonde. Julle het onderhandel met satan. Julle het MY, YAHUVEH verraai, voor die grondlegging van die Aarde, en julle verraai MY, YAHUVEH nou ook! Wees maar gemaklik in julle rykdomme en besittings, maar waarlik, dit sal die enigste gemak wees wat julle vir ewig sal hê! Julle volgende bed sal in die hel wees, en dan in die poel van vuur! Waar wurms julle lakens sal wees en maaiers, julle komberse!

Satan het julle wêreldse musikante die gawe gegee om mense te mislei in dit wat musiek genoem word. EK, YAHUVEH het sommige siele geseën, wie EK met 'n pragtige stem en musikale talente, gemaak het. Wanneer EK hierdie gawe gegee het, was dit veronderstel om 'n seën aan MY, YAHUVEH te wees, maar toe het julle MY, YAHUVEH verraai, voor die grondlegging van die wêreld, maar nou gebruik die meerderheid dit om glorie aan satan te gee, om siele te sus in 'n geestelike slaap, om demoniese geeste diep binne in te plant, en om mense op die verkeerde pad te lei met 'n hipnotiese stem en 'n sataniese ritme!

Sommige van julle, wie julleself musikante noem, besef nie eers wat satan besig is om te doen nie, en hoe satan jou gebruik het nie. As jy nie berou nie, sal jy op die deuntjie dans by satan se voete! En saam met hom sal jy gemartel word in die poel van vuur, wat O, so diep is! Jy kan nie eers begin om te dink wat se swaarkry dit sal wees nie.

'n Waarskuwing aan die meeste akteurs en musikante, julle het jul siele verkoop vir satan se belofte van roem en rykdom, en julle het satan se kontrak geteken en 'n ooreenkoms aangegaan. Julle vertoon julle sondige leefstyle aan die wêreld, julle spog met julle liggame, julle openbaar homoseksualiteit en julle probeer dit nie eers langer weg te steek nie! TART NOU, BETAAL LATER! Julle sal MY, YAHUVEH se Groot woede binnekort voel.

Weet dit, alle menslike skeppings, weet dat almal sal buig en kniel voor MY, YAHUVEH en MY Seun YAHUSHUA se TRONE! Alle siele was gemaak en getoets op dieselfde tyd. Slegs die siele wie lojaal was en teen Lucifer geveg het, voor die grondlegging van die wêreld, dra nou die verlossings seël.

Dit is die waarheid, en EK het MY handgemaakte Diensmaagd en dogter gebruik om dit bekend te maak, dit wat satan probeer het om weg te steek. Al diegene met geestelike ore om te hoor en geestelike oë om te sien, sal MY, YAHUVEH se stem hoor, omdat julle MY skape is. Julle sal nie langer blind gemaak wees vir die waarheid nie. Alle siele wie eens rebelle was, sal weer wees, en geestelik blind en doof bly en aanhou om satan se pad te volg en satan se leuens te sluk!

Aan die van MY kinders wie gebid en gehuil het, en gewonder het hoekom EK, YAHUVEH hierdie verafskuwings toelaat, EK herinner julle weer dat Oordeel by die huis van die HERE begin. Bestudeer Esegiël 9, watter een is jy? Die oorlog tussen goed en kwaad, speel weer af op die Aarde, net soos dit in die Hemel was, voor die grondlegging van die Aarde. Elke siel wat geskep was, was getoets.

Slegs as jy lojaal was tydens die oorlog met Lucifer, sal jy MY Seun YAHUSHUA nou op die Aarde as Messias\God aanvaar. Die eerste oorlog was in die Geestelike Koningkryk in die Hemel, nou voer julle oorlog teen satan en sy dienaars hier op Aarde, en gebruik YAHUVEH en YAHUSHUA se geestelike wapens wat EK, YAHUVEH aan julle gegee het in die naam van YAHUSHUA, deur die gestorte bloed van YAHUSHUA!

EK, YAHUVEH het MY Heiliges gestuur om aan die bokant van die hel te veg, om te veg teen satan en alles wat onheilig is. Om 'n getuie vir YAHUVEH en YAHUSHUA se Glorie te wees, en om te bewys dat MY Kinders meer as veroweraars is, deur YAHUSHUA HA MESSIAS. Die Naam en die Bloed van MY enigste Gebore Seun.

Baie sê hulle gee om, maar hoeveel bewys dat hulle omgee! Dit het EK aan MY handgemaakte Diensmaagd vertel, toe sy en haar man gebid het en gevra het hoekom die meerderheid van die mense, wie sê dat hierdie ministerie en die profesieë en dit wat hulle leer, wat EK, YAHUVEH voortspreek, 'n seën is, maar tog doen baie van hulle niks om die swaar las minder te maak of om enigsins self 'n seën te wees nie.

Ek spreek dit weer deur haar, julle moet aksie agter julle woorde sit! Julle moet nie net sê julle gee om nie, maar julle moet bewys dat julle omgee. Waarsku en stel diegene tereg, wie verafskuwings doen. Wees lief vir en behulpsaam aan die wie oorgaan tot aksie, agter MY Heilige woorde! Geloof sonder werke is dood.

Wee oor die skepping, wie nie die Skepper van alles aanbid nie. Slegs die pottebakker het die volmag om sy klei vaartuie te vernietig. Sommige vaartuie was geskep om Glorie aan MY te bring; sommiges verdien slegs om verwoes te word. Kyk om julle, selfs die son ontpolf met MY vuur woede, soos nog nooit tevore nie!

EK het MY Heilige Engel na die handgemaakte Diensmaagd, maande terug gestuur met die profetiese boodskap. Terwyl MY Heilige engel dit aan haar voorgeskryf het, en Hy langs haar bed gestaan het, het sy hierdie profetiese boodskap neergeskryf, waar EK 'n geheim deel, wat tot nou toe nog nie vertel was nie. MY Heilige Engel het haar vertel dat dit toe nie die regte tyd was om die boodskap vry te stel nie, dat dit vir 'n vasgestelde tyd is. Nou is die tyd om dit te openbaar, wat versteek was! EK vertel MY geheime aan MY Apostels en profete en aan almal wie luister.

EK, YAHUVEH het dit geseël, omdat sy nie haar eie handskrif kon lees nie, behalwe die gedeelte wat sê, "MY grootste weermag is nie geregistreer op die aarde nie, maar is geregistreer in die Hemel!" (Openbaring 4:8) (Openbaring 15:3) (Openbaring 16:7)

Hierdie handgemaakte Diensmaagd word nou uitgestuur en vrygestel, soos Esegiël 9, om met hierdie woord te seël, die wie gemerk is met die seël van beskerming, en die pragitge kleed wat gedra word, beteken die regverdigheid van MY SEUN YAHUSHUA! Die voorgestelde Dag is die dag, voordat 'n homoseksuele biskop in die "Episcopalian" Kerk, vanuit die hel beveel word! EK spreek van hierdie geheime en waarsku weereens, KOM UIT DIE KERKE VAN BABILON! VLUG UIT DIE KERKE VAN BABILON!

So is dit gespreek, so is dit geskryf op hierdie dag van 1 November 2003 11:15 voormiddag tot 2:45 namiddag.

Gegee aan hierdie Handgemaakte Diensmaagd Kind van YAHUVEH en YAHUSHUA, op die Sabbat Dag, terwyl ek gevas het en wakker geword het, waar ek gebid het en die woord skielik en onverwags voort gekom het.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah