Kliek Play/Pause om te luister na die Shabbat Shalom Lied

Besoek AmightyWind.com
        
Tel die Omer saam met ons tot en met Pentecost

Shabbat Shalom !

Welkom by Korach / Korah, hierdie week se Parasha (Torah gedeelte).


Profesie 12,60,153;

Numerie 16:1–18:32

1 Samuel 11:14–12:22

Johannes 19:1-17
AmightyWind YAHUSHUA se Nuwe BloedVerbond Profesieë


YAHUVEH se Waarskuwing wat voor elke Profesie bygevoeg moet word. EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva), om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was, het EK dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA, jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING. Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Kliek die knoppie hieronder vir al die Profesieë


Junie, 27, 2020


Profesie 12, Dogters Met 'n Roeping Kom Na Vore!

Gegee aan Eerw. Sherrie Elijah


Geliefde Dogters van die Toekoms, moenie in jul eie vrede wandel nie, maar in YAHUSHUA se vrede wat alle verstand te bowe gaan. Moenie in jul eie krag wandel nie maar in die krag van die GOD wat julle dien. Moenie in die boot bly nie MY Dogter, maar klim uit op die water saam met MY. Wat julle dink is onmoontlik, sal EK 'n uitweg maak. Wat julle blokkeer en verhinder, sal EK wegneem. Al lyk dit of die golwe julle wil verdrink en die winde raas, hou julle oë gerig op julle Verlosser en julle sal nie verdrink nie. Julle is geseën om 'n waterloper te wees en nie 'n bootsitter nie.

Hardloop na Goliat toe soos 'n Dawid. Dawid het nie weggehardloop van Goliat af nie, alhoewel hy gespot en gedreig het, alhoewel hy bo al die mans uitgetoring het. Dawid het na Goliat toe gehardloop. Dawid het geen vrees getoon nie want hy het nie sy vertroue in 'n mens of koning geplaas nie, maar in die groot EK IS en EK het hom nie gefaal nie, en EK sal julle ook nie faal nie. Vrees is die teenoorgestelde van Geloof. Luister na MY. Vrees is foltering wat EK nie stuur nie. Toe Dawid gespot en gedreig was het hy nie geantwoord wat hy sou doen nie, maar instede wat SY GOD sou doen. Dawid het nie verwag om die vyand met die vyf gladde klippies dood te maak nie, want hulle was nie eers skerp klippe nie. Dawid het geweet sy wapens sou nie vir Goliat doodmaak nie, slegs die toorn van YAHUVEH sou vir Goliat doodmaak. EK het MY toorn in daardie klippies geplaas. EK het vir Goliat doodgemaak deur 'n jong skaapwagter seun vir wie die mense gespot het toe hy teen die vyand te staan gekom het en hulle het gesê, "Hy sal sekerlik sterf, hy sal misluk. Hoe kan 'n blote jongeling 'n reus doodmaak?" Hulle sê nou hierdie selfde woorde vir MY Dogters.

Die vyande praat op baie maniere en sê julle sal misluk. Julle sal sterf as julle teen die vyand opstaan, julle is swak en nie bedoel om in YAHUVEH se NAAM te bedien nie. Maar MY Dogters van Profesie, EK het julle gekies, EK het julle georden, EK het julle versterk. Mans is reg; as julle dit in julle eie krag en mag doen, sal julle misluk. Julle kan sterf, maar julle staan nie in julle mag, sterkte of krag nie. Julle staan in MY salwing, op MY Woord, in MY NAAM, dra MY Heilige Wapenrusting, gewas in MY Gestorte Bloed op Golgota. MY Dogters, EK noem julle MY Dogters van Profesie vandag. Want is EK nie die begin en die einde nie? Die Groot 'EK IS' is die GOD van Profesie.

Die Alfa en Omega is die GOD van Profesie want EK het die begin geprofeteer en EK het die einde geprofeteer. Wie behalwe EK IS, kan dit doen? EK sal MY geheime aan MY Dogters openbaar sowel as aan MY Seuns. MY Dogters, EK het julle gekies om dieselfde te doen as Dawid. Die vyand sal spot en tart, hy sal andere gebruik om te dreig en skade te doen. Julle sal gelaster word terwille van MY. Wanneer hierdie vyande teen julle te staan kom, moenie vrees wat om te sê of te doen nie, dit sal nie julle woorde wees wat julle sal spreek nie maar MY Woorde wat julle spreek. MY Geliefde kleintjies, moenie vooruit dink wat julle gaan doen nie. Moet geen vrees hê wanneer julle die uitdrukking op hulle gesigte sien nie. Hulle dink julle moet deur die mens beheer word, maar julle word nie deur 'n koning van hierdie aarde beheer nie, julle word regeer deur die Koning van Konings. Dawid het die wapens van hierdie wêreld afgegooi en in stede daarvan met die wapens, MY Wapens GOD ALMAGTIG, gestaan. So sal julle ook doen. Moenie treur as die vyand val nie. EK is by julle en niemand kan enigiets doen wat EK nie toelaat nie. EK het jou lief, MY Geliefde Dogter.

Wees gewaarsku almal wie teen MY Dogters van Profesie opstaan. Want so seker as wat Goliat geval het, so sal almal wat MY Dogters van Profesie pyn aandoen. PASOP! Want EK kyk en EK luister. EK sal hulle veroordeel wat MY Dogters veroordeel wat MY woorde uit spreek. As mans vrouens beskerm en EK het daardie Gees in hulle gesit om dit te doen, hoeveel te meer sal EK MY Dogters van Profesie beskerm? Want dit is in hierdie eindtye geprofeteer dat EK MY Gees op MY Diensmaagde sal uitgiet en hulle sal Profeteer.

EK sal wie ookal MY gesalfdes aanraak en hierdie Profete skade berokke, sekerlik en vinnig veroordeel. Hulle beter berou toon voordat MY toorn oor hulle aangesteek word. EK praat nie van die valse profete nie, want hulle kom in die gedaante van 'n man of 'n vrou. As hulle vals is dan moet dit geopenbaar word sodat ander nie aangesteek word nie. Maar moenie dit waag om MY Dogters van Profesie aan te raak of te ontmoedig of julle mensgemaakte idees op hulle van toepassing te maak oor wat EK sal doen en wie EK sal gebruik nie. Moenie sê YAHUVEH sal nie hierdie vrouens gebruik nie, want hulle het nie die voorkoms wat hulle moet hê nie; hulle het nie ons toestemming om te praat nie. O Manne van hierdie wêreld, wie is julle om MY Dogters van Profesie stil te maak? EK kies hulle wie die minste geag word om gekies te word. EK gebruik hulle wie vir MY sal sê, "O nee, YAHUVEH, U wil nie regtig hê dat ek dit moet spreek of dat moet doen nie?" Nogtans hoor MY Dogters MY stem baie duideliker as MY Seuns. EK ween oor die pyn wat MY Dogters van Profesie sal ly om MY NAAM ontwil. Onthou EK het terwille van julle gely. Deur MY Dogters van Profesie te wees sal julle so baie siele na MY toe bring, en het julle alreeds.

Nie al MY Dogters van Profesie sal 'n sogenaamde lisensie hê nie. Julle het meer vir MY gedoen as baie wie hulself pastore noem en nie pastore is nie. So moenie treur as mans julle nie wil orden nie. EK het julle georden. Dit is al wat saak maak. EK sal alles bewaak en beskerm en seën wat julle doen en sê. Moenie ongelyk gebind wees in enigiets wat julle doen nie. Onthou, as hulle nie vir MY is nie, is hulle teen MY. Julle oë sal aanskou wat julle liewer nie wil sien nie, hoor wat julle liewer nie wil hoor nie, maar dit sal nie julle vleeslike oë of ore wees wat die pyn sal voel nie, dit sal julle geestelike oë en ore wees. Julle sal seën ervaar wat bo julle wildste drome is en julle sal droefheid ken. EK sal MY Dogters van Profesie gebruik om die kleintjies te versorg, te bemoedig en hulle te onderrig. Want julle het alreeds hierdie instink waarmee EK julle geseën het. EK sal julle gebruik om te bestraf, want weereens, EK het alreeds daardie Gees in julle gesit om soos 'n moeder te bestraf, en so sal julle hierdie heidense nasie bestraf, asook almal van hulle wat weggelei is, en ook diegene wat MY Skape weglei.

MY Dogters van Profesie julle sal dapperheid hê soos 'n leeuin wat haar welpies verdedig. EK sal julle gebruik om die gewondes te verbind, want watter moeder het nie hierdie deernisvolle Gees wat EK alreeds vir haar gegee het nie? Julle sal die gawes van 'n moeder, onderwyser, soldaat gebruik en al die gawes van die RUACH ha KODESH hê wat so ryklik aan julle gegee is. EK het die beste vir laaste gespaar. Omdat die mans gesê het, "U kan nie 'n vrou gebruik nie," sal dit die vrouens wees wat die mees invloedryke bedienings sal hê in hierdie eindtye en wie laaste is sal eerste wees. EK sal met julle wees. EK het jou lief MY Dogter, as jy hierdie lees, sal jy weet dit is vir jou. As jy nie weet dit is vir jou nie, is jy reg, hou op om te lees, dit is nie vir jou nie. Vir al die ander wie hierdie boodskap ontvang, EK sit MY arms om julle, fluister in julle ore en sê vir julle, luister, hierdie boodskap is vir jou. EK het aan MY Dogters van Profesie die Gees van Dawid gegee. Gaan nou uit en neem in MY NAAM terug wat die duiwel gesteel het. So spreek YAHUVEH, GOD van die leërskare.

* * * * * * *

Gegee aan Pastoor Sherrie Elijah, Bruid van YAHUSHUA.


Profesie 60, Kruip Weg, My Kinders, Net Vir ‘n Rukkie Langer!

Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel Elisheva Eliyahu
31 Augustus 2002


O hoeveel keer het EK nie al berou gehad dat EK die mens gemaak het nie. Ja EK weet wat gaan gebeur. Dit is omdat EK alwetend is. EK is alomteenwoordig. EK weet alles. Dit maak dit nie makliker nie. O hoeveel keer het EK nie al berou gehad dat EK die mens gemaak het nie. EK kyk oor hierdie wêreld wat MY voetstoel is. EK kyk in die harte en siele van elke kreatuur op die aarde. EK kyk in die geheime plekke in hulle harte. EK sien die boosheid daarbinne. Selfs diegene wat die kerke volmaak. Selfs diegene wat die tempels volmaak. En EK kyk na hulle harte. En O hoeveel van hulle is so ver van MY. Die Kruisiging, hoeveel het hulle eie vlees gekruisig? Hoeveel het sy eie kruis neergelê en vir MY Seun YAHUSHUA gevolg? Weer en weer het EK MY apostels en profete gestuur om te waarsku. O julle geharde generasie. Julle bedek julle ore. Julle ore is vol van was, julle harte is yskoud. Julle maak julle oë toe. En dan waag julle dit nog om julle monde te bedek, sodat julle nie eers iemand waarsku nie.

OORDEEL HET GEKOM! GAAN WEG MET JULLE HIPOKRATIESE GEBEDE EN LOFPRYSING. HOE MIN VAN JULLE HET JULLE KNIEË VIR MY GEBUIG EN BEROU GETOON VIR DIT, VIR DIE SONDES, DIE SONDES VAN DIE LANDE WAARIN JULLE BLY. EK PRAAT MET DIE WÊRELD, NIE NET MET AMERIKA NIE. VANUIT DIE VERSTE UITHOEKE EN INLATINGS VAN DIE HIERDIE AARDE.

Die sonde respekteer nie die mens nie. Die sonde is in al die nasies. Vanuit die kleinste land. Die provinsies. Stede en dorpe. Sommiges so klein, dat hulle nie eers name het nie. En tog bly die sonde dieselfde.

Ek is die EEN wat die sagte huilgeluide van MY babas hoor. Die wat nog nooit ‘n geleentheid gehad het om hulle eerste asem in te trek nie. JULLE MAAK HULLE NIE NET DOOD NIE…JULLE MOORDDADIGE SLAGTERS! JULLE MARTEL HULLE. EK GAAN SINKGATE ONDER DIE ABORSIE KLINIEKE SIT. DIE VOUTLYNE IS ALREEDS DAAR. DIE BLOTE OOG KAN DIT NIE SIEN NIE. MAAR WANNEER EK BESLUIT DAT DIE TYD REG IS, SAL DIT WEES ASOF ‘N GROOT HAND VANUIT DIE AARDE SAL UITRYK, EN WAARLIK, NET SOOS MY DIENAARS GESÊ HET, SAL HULLE INGETREK WORD BINNE IN DIE INGEWANDE VAN DIE HEL EN DIE AARDE SAL OOR HULLE TOEMAAK.

EN AL DIE BOSE MENSE SAL DAARIN WEES. Julle weet EK verafsku daardie bose leefstyl wat die geboue bevorder. Wil julle weet wat dit is? Lees dan MY Skrifte. EK SAL DIESELFDE DING VIR JULLE DOEN! Die aardbewings foutlyne is alreeds daar. Moenie dink dat enige bose mense sal kan wegkom, wanneer dit met ‘n sekere gebied gebeur nie…Hulle sal na ONDER gaan, en dit sal EK, die Grote God wees wat op hulle, onder die grond sal trap. Maar die regverdiges wat in my naam staan, diegene wat nie skaam is vir die naam YAHUVEH en YAHUSHUA nie, diegene wat MY Sabbat dae eer en heilig hou, diegene wat weet dat om MY lief te hê, is om gehoorsaam te wees aan MY, diegene wat MY Skrifte lief het en die woord in hulle hart wegsteek…Dit is die mense wat hulle huise op soliede rots gebou het en hulle sal nie diep in die sand insink nie. EK gaan hierdie wêreld in MY woede skud, en die dae gaan kom dat julle aardbewings op ongereelde tye gaan sien, soos nog nooit tevore nie, en hulle sal in ‘n baie groter maat skud, as wat ‘n ouer sy humeur verloor en sy kind sal skud, wanneer hy kwaad is vir hom. DIT IS HOE EK HIERDIE AARDE SAL SKUD, EN SÊ, "WORD WAKKER! WORD WAKKER! WORD WAKKER!"

HOE LANK, HOE LANK, HOE LANK GAAN JULLE NOG DIE GEDULD VAN JULLE SKEPPER TOETS? MOET JULLE DIE GEDULD VAN DIE VERLOSSER UITTOETS? EN EK SAL MY VOET OP DIE GROND STAMP EN ALLES WAT KAN GESKUD WORD, SAL GESKUD WORD! ALLES WAT KAN ONTWORTEL WORD, SAL ONTWORTEL WORD!

EK sal julle politikusse oproer. EK gee nie om in watter land jy is nie, jy sal nie langer kan staatmaak op jou regering om vir jou te voorsien. MY kinders gaan dan weet dat daar maar net EEN is wat sal voorsien. Dit is dieselfde een wat water vanuit ‘n klip laat kom het, wat manna op die grond gesit het. Dit is dieselfde een wat gesê het, EK sal aan julle benodighede voldoen, net soos daar verwys word na MY rykdom en Glorie. [Filipense 4:19]. En EK het geen tekort aan Glorie nie. In MY woede het EK nie net oor die Verenigde State uitgeblaas nie, maar ook oor baie verskeie lande MY WARM ASEM UITGEBLAAS! Temperature verhoog soos MY woede verhoog. Droogte kom soos MY Lewende water geweier word.

Het enige een geluister? Het enige een gewonder hoekom? EK staan net en kyk na die mens se onmenslikheid teenoor ander. MY kinders, weet dat julle nie deur die Groot Verdrukking hoef te gaan nie. Die wat MY kan vertrou. Maar dit beteken nie dat julle nie die verdrukking van die mens sal vryspring nie…die mens se onmenslikheid teenoor ander. Mense wat honger is vir krag en gretig is EN WAT TOT IN SY DIEPSTE WESE BOOS IS! Diegene wat regverdigheid van die aarde wil afvee, wat MY Seun YAHUSHUA se naam van die aarde wil afvee.

Van die begin af was daar nog altyd ‘n oorlog…en dit is Satan wat teen alles oorlog voer wat heilig is. Sy tyd is aan die kom. Maar tot dan sal alle vlees baie moeg word. Julle is alreeds getoets. Hoeveel van julle was nie nou al in ‘n vurige oond, op baie verskillende maniere nie, en voor die skare van getuies, het julle jul liefde en geloof behou. Terwyl die bose meer boos geraak het en die vrouens geteel het met demone en siellose gedaantes, vol van boosheid, voortgekom het. Julle kan nie amper eers begin om te verstaan nie. Hulle het geen gewete nie, geen konsep van reg en verkeerd nie, geen liefde vir enige iets of enige iemand nie. Julle noem dit ‘n kloon, maar dit is nie ‘n kloon nie, omdat ‘n kloon ‘n duplikaat van MY sal moet wees. En julle kan nie duplikate maak nie, omdat julle nie die Skepper is nie. Dit is satan wat die nabootser, deur middel van hierdie klone is.

Julle dink dat wanneer julle gekloonde vleis eet, dit voedsaam vir julle liggame is, maar hoe kan dit wees as daar geen lewe in daardie vleis is nie? Deur dit te eet, vervloek julle julle eie liggame! EK het jare gelede deur hierdie Diensmaagd geprofeseer dat water gerantsoeneer gaan word…en nou sien julle dit gebeur in plekke waar dit nog nooit gerantsoeneer was nie. Skroeiende temperature in lande waar dit nog nooit so warm was nie. Die aarde skud in plekke waar dit nog nooit voorheen geskud het nie.

EK IS KWAAD! Maar nie vir diegene wat MY stem kan hoor nie. EK IS KWAAD VIR DIE MENSE WAT WEIER OM MY STEM TE HOOR! Die Hel was nie gemaak vir ‘n mens nie. Nie eers die Poel van Vuur was gemaak vir ‘n mens nie. EK het ‘n Verlosser gestuur. MY eie Seun. Om julle uit daardie plekke te hou. EK het MY Seun, vir wie EK so lief is, gegee. EK het Adam verlos van wat hy gedoen het, en tog is daar nog so baie van julle wat oorbuig na die Hel toe! Hoeveel van julle is bang om aan julle families te getuig? Hoeveel van julle bly in huise met ‘n ongelyke huweliks verbinding, saam met ‘n eggenoot wat MY naam haat? Met ‘n eggenoot wat alles haat wat Heilig is? En tog sê hulle, "Ek doen dit in YAHUVEH en YAHUSHUA se naam."

JULLE EER MY NIE! INTEENDEEL, JULLE DOEN MY EERDER ONEER AAN. EK HET JAKOB LIEFGEHAD EN ESAU GEHAAT! O, HOE WIL EK DIT NIE NET UITSKREE NIE! MOET JULLE NIE OOK DIE MENSE HAAT WAT ALLES WAT HEILIG IS HAAT EN VERAFSKU NIE? MOET JULLE NIE OOK DIE MENSE HAAT WAT MY HEILIGE GEES BELASTER NIE? WATTER BROEDERSKAP HET YAHUSHUA MET LEUENAARS? WATTER BROEDERSKAP HET DIE DONKERTE MET DIE LIG, EN TOG DRING JULLE DAAROP AAN OM IN HIERDIE HUWELIKE, WAT NIE ‘N HUWELIK IN MY OË IS NIE, TE BLY. DIT IS ‘N VERBINDING WAT EK VERAFSKU, OMDAT EK DIT NOOIT SAAMGEVOEG HET NIE. EN TOG DINK JULLE DAT JULLE VIR MY ‘N GUNS GEDOEN HET…AL WAT JULLE GEDOEN HET, WAS OM MY SIEL BEDROEF TE MAAK.

Die kinders word in heidene se huise grootgemaak. EK het vir julle vertel dat ‘n huis wat verdeel is, nie sal kan staan nie. En die eggenoot roep uit na MY, "Bevry my!" O, as hulle maar net van die begin af geluister het. As hulle maar net agtergekom het dat EK lank gelede al verdeel het.

So MY kinders, julle moet GEREED MAAK! EK wil aan julle herinner dat julle julle broer se oppasser is. Die van julle wat omgegee het toe julle sien dat jou broer of suster agteruit gaan, onthou net dat EK notas geneem het en dat iemand anders sal opstaan vir jou, wanneer jy agteruit gaan. Diegene van julle wat julle oë en julle ore toegemaak het vir die roep van ‘n broer of ‘n suster, onthou net dit...EK sal julle uitroep en gebede een dag VERAFSKU! Julle is getoets en EK weet wie die toets geslaag het.

O, maar hoe bedroef is EK nie oor diegene wie beweer dat hulle aan MY behoort nie, toe EK hulle liefde en medelye getoets het nie. En EK het hierdie ministerie en ander oor en oor gebruik om dit te doen…en tog was julle nog steeds behoeftig. Julle was gretig en selfsugtig, en het net omgegee vir julle eie behoeftes. En nou sal julle uitvind wanneer julle bid, en die Hemel sal nie na julle luister wanneer julle pleit nie.

MAAK GEREED, MY KINDERS! Maar moenie bang wees nie. MY kinders, stel julle ore in vir elke woord wat EK sê. Toets die geeste wat praat, omdat daar baie valse profete opgestaan het en julle verseker met valse woorde van voorspoed wat na ‘n nasie, of na ‘n land, of na ‘n staat sal kom. Woorde, wat alles wat Heilig is, sal VERAFSKU en uit die skole, uit die regering, uit die wette, sal UITGOOI! Julle sal sien hoe hierdie nasies, lande, provinsies, stede, dorpe, maak nie saak waar hulle is nie, onder MY oordeel gaan kom, onder MY bevele. DIE WRAAK IS MYNE…EK SAL TERUGBETAAL!!

*******

MY babas, Bruid, uitverkorenes, gaan steek julleself weg in julle huise, net vir ‘n rukkie! Gaan bout julle deure vas! MY kinders, die tyd het gekom dat julle vir ‘n klein rukkie moet gaan wegkruip. Julle het alreeds julle huise gesalf. Staan en glo in Psalm 91, dat julle alreeds onder MY vlerke kan beskerming kry, terwyl die bose aanhou om onmenslik teenoor die mens te wees, terwyl hulle aanhou om wette uit te vaardig, wat dit moeilik sal maak vir MY kinders om staande te bly. Steek julleself weg, MY kinders, onder die beskerming van MY vlerke. MY kinders, dit is julle gebede wat MY ore sal hoor. Dit is MY hand, MY kinders, wat elke traan van julle sal wegvee. Maar nog net vir ‘n klein rukkie, MY kinders, vir ‘n klein rukkie langer.

EK ken die name van elkeen wat huil en ween, terwyl hulle uitroep, "Kom YAHUSHUA kom!" Maar moenie dit doen omdat julle vrees nie, MY kinders. Doen dit uit liefde, omdat EK nog steeds verdeel en omdat EK nog steeds die skape, wêreldwyd van die bokke skei. En die bokke sal na die ewigdurende vuur gaan…En EK sal aanhou om ‘n Herder vir MY skape te wees.

Ja, MY kinders, hou styf aan die kleed van YAHUSHUA vas, en moenie los nie, omdat julle in die vurige oonde staan. Onthou dat EK altyd met julle sal wees, tot aan die einde van die aarde. Onthou MY kinders, selfs diegene wat sal doodgaan vir YAHUSHUA se naams ontwil. Hulle kan slegs die liggaam doodmaak, maar nie die siel nie. En jy sal saam met MY in die Hemel wees, binne in julle ewige huis. En wanneer julle die woorde, "Derde Wêreld oorlog" hoor, sal julle die ergste graad van onregverdigheid sien.

Bid vir Israel! Moenie Israel versaak nie! EK het Israel so lief. EK het MY Seun YAHUSHUA soontoe gestuur. SY Bloed was in die grond gestort. Moenie alle hoop met Israel opgee nie! Omdat EK daar ook ‘n oorblyfsel het.

Steek julleself weg, MY kinders. Ja, kruip weg, selfs vir die Grote God, EK IS, se woede. Alhoewel EK nie kwaad is vir julle nie, sal julle MY hoor skree, sal julle MY voet hoor stamp, sal julle MY sien skud, waar selfs die aarde sal bewe en skud van vrees. Julle gaan die vloede van MY trane sien. En julle het alreeds dit begin sien. Die vloede wat gekom het, was MY trane gewees.

O, hoeveel keer het EK berou gehad dat ek mans en ook die vrouens gemaak het. Julle het vergeet dat ek alles weet, vanaf die begin tot die einde toe. En alles sal verlos word. Alles sal weer heelgemaak word. Dit sal weer teruggaan na die tyd van Adam. En alles wat verlore gegaan het, sal EK weer verlos. Dit was alreeds klaar gedoen by die Kruis. Moenie dink dat daar nie ‘n oorlog verdien word nie. Moenie dit in jou naam doen nie, maar doen dit in die Naam van YAHUSHUA, omdat dit die Here se oorlog is.

En MY kinders, onthou dit…julle kan dalk sommige oorloë verloor, julle het definitief die wonde, maar in MY Naam en in MY Seun se Naam, YAHUSHUA, julle MESSIAS, SAL JULLE HIERDIE EINDTYDS OORLOG WEN!


* * * * * * *


So is dit gespreek, so is dit geskryf onder die salwing van die RUACH HA KODESH vir die Roem, Eer en Glorie van YAHUVEH en YAHUSHUA. EK skryf hierdie woorde soos dit aan my vertaal word, terwyl ek daardie Hemelse taal spreek.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah, 31ste Augustus 2002, 8 uur in die aand.


Prophecy 153, Hear O Israel & World I, YAHUVEH EL-SHADDAI, Say “Covid-19 Lab-made—satan Inspired!”

Spoken under the Anointing of the RUACH HA KODESH
Through Apostle, Prophet Elisheva Eliyahu, 20 April 2020


In Hebrew, “I AM GOD” is “ANI ELOHIM” (אני אלוהים). Now what does this all have to do with this Prophecy 153? One of our ministers noticed this connection. If we go back to the numerical value of each letter in “ANI ELOHIM,” and we add the values together, we get 153.

א+נ+י+א+ל+ו+ה+י+ם=קנ"ג 1+50+10+1+30+6+5+10+40=153

1 alef +50 nun +10 yud +1 alef +30 lamed +6 vav +5 hey +10 yud +40 mem=153

In otherwords, value of “I AM GOD,” in Hebrew alphabetic numerals, is 153.


* * * * * * *

Below is the Prophecy as it came forth

—with Prophet Elisheva’s “Holy tongues,” as GOD’S SPIRIT gives utterance (Acts 2:3-4) of heavenly or earthly languages (1 Co 13:1). She speaks forth in tongues bringing Prophecy (1 Co 14:6).

We use the Hebrew Names of GOD:

As in alleluia (hallelu YAH) meaning “praise YAH,” YAH is GOD’S Holy, Sacred Name: YAHUVEH or YAHWEH, GOD THE FATHER; YAHUSHUA, GOD’S ONLY BEGOTTEN SON—(HA MASHIACH means The MESSIAH; ELOHIM means GOD.) The Revelation of SH’KHINYAH GLORY—as the Personal Name of RUACH HA KODESH (in English “The HOLY SPIRIT”)—is also on this site. (HA SH'KHINAH {SHEKINAH} is Hebrew for ‘GOD’S ABIDING, DIVINE PRESENCE.’)

Additionally, ABBA YAH means “FATHER YAH” and IMMA YAH, “MOTHER YAH.” In Hebrew, the SPIRIT OF GOD is feminine, referred to as “SHE,” and reflected this way in Prophecies & Scriptural quotes below. All direct references to GOD are uppercase.

Scripture quotes are KJV/NKJV or CJB unless otherwise indicated.

* * * * * * *

YAHUVEH’S Warning Before the Prophecies:

I warned you a long time ago Elisabeth [Elisheva], not to name this Ministry after a man or a woman. Even before there was a Ministry, I put it in your spirit. For none of this has been done by your hands. None of this has come forth from your mouth.

It is from the Mouth of YAHUVEH that has given birth. It is from the Mouth of YAHUSHUA, your MASHIACH, that it has been given birth. It is from the Mouth of the RUACH HA KODESH, your IMMAYAH, that it has been given birth.

If it had only been by your hand, it would have failed long ago.

It is by the SH’KHINYAH GLORY’S WIND that blows across this earth, the HOLY WIND OF REVIVAL. It is not by your breath, or it would have failed. “I AM the LORD YAHUVEH: That is MY NAME: And MY GLORY I will not give to another, Neither MY PRAISE to graven images” (Is 42:8).

(Prophecy 105)

In July 2010, YAHUVEH GOD said add this to warn those who mock:

But they mocked the Messengers of GOD, despised HIS Words,
and scoffed at HIS Prophets, until the Wrath of YAHUVEH
arose against HIS People, till there was no remedy. —2 Chronicles 36:16

* * * * * * *

Prophecy 153 Begins

This was recorded via audio. Here is the transcription.

[ Male spiritual covering's angelic tongues ]

[ Elisheva's angelic tongues ]

Do you not know MY children?—that I love and I treasure and I protect what you do. Yes, the name Caleb is still in the tongue, because you still love and you still treasure and you still cherish the good part that was him at one time. I will not cross his will MY children. I've warned you this.

What has been prophesied is all interlinked with obedience. Do they obey the conditions?

Is Israel a Holy land? Where they hold the greatest of the gay parades! And flaunt it in MY Face?!

(Elisheva: Oh dear!)

O Israel, O Israel, O Israel! You anger ME! You fill ME with fury! You read the Torah portion... You have a stay at home order even under the threat of death (has never been like this before, never will be again), but you fill ME with FURY! For your secret sin—that you do within the houses that you are locked in!

Oh you remember the shabbats! You remember the [Dedication], Hanukkah. You remember Sukkot. You remembered—some of you—even Purim BUT YOU GOT DRUNK! You partied as though it was a Mardi Gras!

Where was the worship?! Where was the praise?! O ISRAEL, O ISRAEL YOU FILL I YAHUVEH WITH FURY! RAGE, ANGER AND FURY!

What? You think I have no right? Have you forgotten Korah already? Those blessings that I reserved for Israel, was an Israel that would be a Holy land—who would worship and praise ME and be set apart and be an example to the entire earth—and be not ashamed of it.

You’re so proud of the fact that you can quote the Torah, so proud of the fact that you could even quote the Tanakh. Many of you can. You're so proud of the fact that you set yourself apart... and put a kippa up, upon your head that I never commanded. It sets you apart.

Like black and white! Oh you cabal, DO YOU KNOW HOW MUCH I HATE YOU!

Do you not think that I see who's behind it all? You do not think I know? I YAHUVEH, I THE FATHER OF CREATION!

Do you think MY Eyes have gone blind because it’s been so many thousands of years? Do you think I YAHUVEH have grown deaf because it’s been so many thousands of years? DO YOU THINK MY ARM IS TOO SHORT—that I cannot discipline you in a way that’s never been disciplined before? (That will be the 'Time of Jacob’s Sorrow'.)

[That’s] just like MY Arm is not too short to embrace you now, just like MY Eyes are not too dim that I will not look at you so adoringly now. MY Arms CRAVE to hold you again like I held Abraham, Isaac & Jacob—like I held MY VERY OWN BE[LOVED], ONLY BEGOTTEN SON YAHUSHUA HA MASHIACH. I hold HIM now—as I speak forth this Word from Elisheva Eliyahu (at a time, again, that she's praying on a whole different subject and did not expect this Word).

O Israel, stop filling ME with FURY. Stop asking ME why death has come—into the houses—as you claim Psalm 91. Are you OBEDIENT to Psalm 91?! Or are you ashamed of the NAME OF YAHUVEH?!

Answer this question!

Why cannot those who proclaim to be believers of MINE and are, and call themselves Messianic Jews—were grafted into the VINE YAHUSHUA, WHO is the MASHIACH—why do they fear calling the NAME, “YAHUSHUA” (יהושוע)? And dare to say the name "Yeshua" (ישוע)? I do not spell HIS NAME, "Y-E-S-H-U-A" (ישוע).

I've said it again and again through this Apostle & Prophet. I've warned again and again and yet they will not listen! Even those who proclaim "I know Hebrew!"—and they will even acknowledge the NAME means "YAH SAVES"!

Where is MY NAME in the name Y-E-S-H-U-A (ישוע)?! MY SON'S NAME is after MY NAME, YAH (יה)! Did not YAHUSHUA (יהושוע) say that HE only could do the miracles that HE had seen HIS FATHER do? HE only followed after HIS FATHER'S example!

SURELY you do not think it was Joseph?! HE said the HEAVENLY FATHER, I AM WHO I AM! YAHUSHUA HA MASHIACH said, "I AM WHO I AM"!

O Israel, I weep for you. I had YAHUSHUA HA MASHIACH, MY ONLY BEGOTTEN SON come through the line of David, the bloodline of David. And for that to happen I had to deliver you and I used Esther to do it—that which you would call just a ‘mere woman.’

Even now you mock and you say, "Oh I don't accept her in the prophets' club. She is not a well-known Prophet. She's just a mere woman."

And yet for 26 years I've shouted it loud and I've shouted it clear. This is no mere woman. She can hear from Heaven.

I've sent angelic visitations. I set up prayer intercessors like none other. They're called "YAHUSHUA'S demon stompers," because they STOMP on the works of hell and evil! They expose it!

This Ministry is a commandment keeping Ministry. This Ministry demands Holiness because I YAHUVEH AM a GOD of Holiness. I AM a GOD [WHO]—I will NEVER allow sin into HEAVEN! Be ye Holy as I AM HOLY!

And stop saying that you are living in the time of grace you Messianic Jews! Your GRACE was hung on that cross! Did you accept MY SON YAHUSHUA HA MASHIACH and the BLOOD that it cost?

Even HIS Very Life-force was taken. And HE was put in a tomb and HE rose again from the dead before witnesses—and HE walked this earth and did more miracles around this entire world in those 40 days before witnesses. And HE ascended back into Heaven but HE said, 'Where I go, you will go also—those who follow ME and obey ME.'

HE did not cry out to those who were the unbelievers, the heathens, to the pharisees and say, "Come on! You're all welcomed in! It doesn't matter whether you are Holy. I paid the PRICE for you. I was crucified on that cross. It doesn't matter whether or not you take that for granted. It doesn't matter whether or not you say, 'YOU paid the price for me. YOU were crucified for me. I know without the shedding of blood there is no forgiveness for sin, but YOU paid that price. YOU became sin for me. Now I can go sin all I want!—and I'll not go to hell for YOU even went to hell for me.'”

You foolish, foolish preachers. I will hold you more accountable for not speaking the truth that I have given to Elisheva Eliyahu and this Ministry. I will hold you more responsible.

Do you hear ME?

Do you remember the song "A Citizen in Hell"? Do you remember the man who sinned? I gave that song to Elisheva Eliyahu—("A Citizen in Hell," a fallen preacher who never came back to the salvation of the ONE that she [Elisheva] once called "Jesus Christ" and [yet] now knows the true NAME OF YAHUSHUA HA MASHIACH).

That was his sin. He preached grace. He preached mercy, but he preached, "Don't worry about repenting. The CREATOR knows that no one is perfect. So go ahead and sin. Don't worry about asking forgiveness with sorrow and tears.”

I'M SPEAKING TO YOU O ISRAEL!—as well as rest of the world.

That is not the gospel, [which is] that YAHUSHUA HA MASHIACH'S BLOOD came at a great cost: HE went from the very Throne as a CREATOR into the Body of Flesh; HE went from the Throne as a CO-CREATOR—to the Cross to be crucified and mocked (and you O Israel could not take down the words "KING OF ISRAEL")—for in reality HE is KING OF [HEAVEN &] THIS EARTH and all that lies in between.

You O Israel and you O fallen preachers, if you do not repent and get on your faces—and you SINNERS listening now, who call yourself Christians and go to church every Sunday, you feel no conviction because the preacher that's standing behind the pulpit is an ABOMINATION UNTO ME! AND LIVES AN ABOMINATION! And dares not teach the truth of repentance!

You want to know why [there’s] this plague that walks in darkness that's unseen—CREATED AT A LAB! Oh, they can deny it all they want but I have seen and I know what's in store for this world when that vaccine comes.

Oh, but MY children, MY darling, MY darling, MY darling beloved ones who truly worship YAHUSHUA HA MASHIACH in spirit and in truth, you'll not take that vaccine. Your mind will not be controlled—by no satellite.

What they think that they have, I will reverse everything; I will make 'em regret, and those fallen preachers—if they do not repent and admit: With salvation MUST come repentance. Confession equals repentance.

Repentance is salvation, but you must continue to walk in Holiness. You must be willing to be set apart. You must be willing to no longer be of this world, though you're in this world.

Are you willing to do that? O Israel, the book has already been written. The 'Time of Jacob's Sorrow' is upon you and it's going to get worse.

Your gay pride parades, they get bigger and bigger and they're supposed to be the biggest ever. Censorship 'forbids' me to go further, the censorship that is truly dictated by the fallen angels as they try to silence MY true Prophets & Apostles.

Wait and see what I will do on your day of celebration, OF ABOMINATION! Abomination upon abomination upon abomination!

I YAHUVEH & I YAHUSHUA HA MASHIACH & I THE RUACH HA KODESH, WE THE CO-CREATORS, refuse to apologize to Sodom & Gomorrah and the seven cities that were destroyed at the same time.

Do you see what is going on in this world right now?

Do you realize that even the plague of locusts has come? Is anyone even listening to what's happening in Africa, in Nairobi? Do you realize that eggs were laid so worse locusts will come?

Do you understand the GMO mosquitoes will do more than just bite you?

Do you understand that's the inventions that come from hell?—from satan's own mouth—he speaks secrets to the fallen ones: those who call themselves the elite of this world and I'll not mention their names; those who are the billionaires of this world and I'll not mention their names.

[ Laughs ] They think they are a god. They think that they rule this earth. They laugh at the world now, as what was put in so many movies [happens] and people watched them—and programmed their mind—with the news stations, who are nothing more than puppets, and those who refuse to speak the words are killed.

They unexpectedly died or they were just fired, or they became too sick to speak anymore, or their mind was under the control of something far, far worse than any MK Ultra program. Do you look at the news stations and you see it on your TVs, on your monitors, on your phones?

You don't even realize how many are robots and how many are clones. You do not even understand the billions of fallen angels that can take the image of a human. When it said one third (Rv 12:3), you cannot even conceive the amount of the billions of fallen angels that want to destroy every bit of humanity—on this earth—that was created in MY Image, in the CREATORS' Image, in the RUACH HA KODESH'S Image.

WHOSE Image you think Eve was made in? I tell her—for seven years worth of research—to be able to prove it, but the Jews already know what the word "RUACH HA KODESH" is. They're not surprised. They're cowards and they let it come from her mouth.

O Israel, I long for you to return. I long for you. I married you and I divorced you, but I told you I'M not giving up. There's a remnant. There's a bride in Israel. There is a bride in Egypt.

There is a Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH. There's a bride—I'm speaking of the Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH who is hidden, protected—who obey I YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH—and filled with MY RUACH HA KODESH to overflowing.

There's a bride in Israel of YAHUSHUA HA MASHIACH'S, and what is HIS is MINE. I have said there's a bride hidden in Gaza. There's a bride hidden in Iran. There is only a remnant. There's only a remnant of the Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH.

Oh MY little ones... Do you want to know if you're the Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH? Do you want to know whether HE is coming to take you away before the ‘Time of Jacob's Sorrow’ called the Great Tribulation?

You will have a desire to fall on your knees right now and say, "O YAHUSHUA HA MASHIACH, count me worthy to be called YOUR Bride. Don't leave me here—in this time of Jacob's great sorrow when blood shall come all the way up the legs of the horses” (Rv 14:12).

Blood shall flow all over Israel!

They think, "Because we can take seawater and turn it into natural [fresh]water, we won't go thirsty. The Book of Revelation cannot come true."

I have a surprise for you! The blood shall be in the water! O Israel, there will be no more mercy on you when this begins—until you shout out, 'Blessed is he who cometh in the name of YAHUSHUA HA MASHIACH, our LORD!' (Ps 118:26; Mt 23:39), ‘THE ONLY BEGOTTEN SON OF YAHUVEH THE CO-CREATOR, THE WORD THAT WAS MADE FLESH!’

O Israel, O Israel, fall on your faces before ME. I put a supermoon in the sky. I had one of MY young ones, a young man, cry out and warn you—and the video is all over the YouTube channels, the social media—as right behind him was a huge supermoon that has never been seen in such glory.

You better pray you are not here and you are counted as a Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH (Lk 21:35-36). For when that moon turns blood red (Jl 2:31; Acts 2:20; Rv 6:12), and this is a sign of what you've seen, woe, woe, woe, woe be to this world.

WOE! Woe, woe, woe... I weep for you.

WHOSE Tears do you think was shed out of YAHUSHUA HA MASHIACH'S Eyes in the Garden of Gethsemane? For it was I YAHUVEH—it was the RUACH HA KODESH'S Tears—as well as YAHUSHUA.

The Tears of BLOOD flowed. I showed Elisheva Eliyahu the open vision: how YAHUSHUA came off the Throne and even in Heaven before HE came to earth, HE wept Tears of BLOOD for this world.

I gave you a free choice. Everyone, who is human, had a free choice. Would they serve ME? Would they worship ME? It all started from Heaven and you made your choice there as a soul when hasatan [the accuser] rose up and said, "I will proclaim myself to now be CREATOR. All worship songs will be sung to me. All worship will be given to me."

And I gave all of you souls on earth a choice: Who will you follow? What war will you stand on? Just as surely as it was symbolized with Moses that those that be on the side of the YAHUVEH that he served, 'You go on this side,' and those who want to be in rebellion like Korah, 'Go on the other side' (see Nm 16).

That's what I did in Heaven. Everything that's being reenacted now, I'M giving you a choice yet again: Whose side are you on?

I close the churches down. The governments think it's their idea for their own motivations. I, YAHUVEH, close the churches down. They're so polluted! So corrupted! They're an abomination! The word "Amalek" (Ex 17:16) is written on their doors! There is no longer THE GOD OF CREATION, THE MESSIAH'S PRESENCE, found there.

So few and so far between.

You need your own relationship, your own loving, obedient relationship to your HOLY CREATORS: I YAHUVEH, I YAHUSHUA HA MASHIACH and the RUACH HA KODESH, HOLY SPIRIT! Stop relying on others.

You made your own decision in Heaven before you were born on this earth—just like I told Jeremiah, "I knew before you were formed in your mother's womb" (Jer 1:5), so too I say to everyone who hears this message.

I knew you before you were formed in your mother's womb. I knew what side you would take when you were born into this earth of iniquity. I knew whether you would accept MY SON YAHUSHUA HA MASHIACH—and before the foundation of this earth was even created, there was a LAMB'S Book of Life where names are written down.

That is why Scripture says all of you work out your own salvation with fear and trembling (Phil 2:12).

Every day you wake up, what choice have you made? Did you decide to purposely live in sin and become an abomination unto ME? And take MY Scriptures and throw them back in MY Face? Or did you decide to play the game of a hypocrite, a pharisee, "Do what I say but don't do as I do" (see Mt 23:2-15)? Or did you decide, "There is no GOD to answer to. There is no Heaven. There is no hell. So I can sin all I want."

When the anti-mashiach comes—he is going to come and he is going to say, "There's no such thing as sin. Do whatever you want that makes you happy—even if it's murdering your family.”

I'M coming for MY Bride—I YAHUSHUA HA MASHIACH AM coming for MY Bride—the more that this world, you see, becomes more wicked, the more that MY children cry out, who are not just the Bride but the Guests (who will be at the Marriage Supper of the LAMB) cry out.

I hear them cry. I hear [and see] them look around and see things and hear things they never thought they would see or hear, but I warned you through a Prophecy that Elisheva gave.

And I told you to watch the movies (they're already telling you in advance to program your mind, so you will not be surprised when you see these things come upon you, and the way you felt when you watched the movie, the terror you felt when you watched those movies, yes even of a virus that takes over the world—think how you felt back then and the zombie movies and the zombie games, think how you feel when you play those games and watch those movies—that's the way you're going to react at that time), but those who have taken the prophecies seriously, that I gave to Elisheva Eliyahu, they are going to know what to do.

They are going to know who to cry out to. In the Prophecy [21, with] Gabriel, [video once entitled] “Get Ready for a Shout,” I already prophesied it. I prophesied it twice. One in an older video. One in a newer video.

The newer video isn't even on your channel Elisheva. You need to get it up there again on the new channels because I AM going to tell you something: When the worst vaccine of all comes and a satellite beam tracks anything wireless on the head, the people will no longer be in control of their own thoughts, of their own actions. And along with that shall be that which will cause people to die and to arise again and they will be called what you call 'zombies.'

I'M not saying this to frighten you. I'M saying this because those who know the Holy Scriptures know I protect those who are MINE.

Read Psalm 91 again. The Book of Psalms is full of prophecies and full of promises and MY SON YAHUSHUA'S NAME is in—from Genesis to Revelation—whenever you see the word "delivered" or the word "saved," put MY SON'S NAME YAHUSHUA, "YAH SAVES," there instead.

HE'S been there all along—YAHUSHUA HA MASHIACH came in the form of a ROCK. HE streamed forth Living Waters so the children of Israel would not die of thirst. Moshe, whom you call Moses, did not know when he struck that ROCK (Ex 17:6)—that is why YAHUSHUA HA MASHIACH in the future would have HIS Face struck.

You see. The Torah is a foreshadow! The history of that which was to come! I've already forewarned and I've already forearmed those who will listen and those who will obey.

I'M not expecting perfection—you can only achieve that through the NAME and the BLOOD of YAHUSHUA HA MASHIACH—but I do expect for you quickly to repent of your sins, and not do it over again and again and expect "Oh, I'll just be forgiven again."

Where is the sorrow in that?!

Ask YAHUSHUA HA MASHIACH for forgiveness. Go running back into HIS Arms before the time of the worst sorrow of sorrows begin, has already begun (Mt 24)!

The locust was your sign. The famines of the people who die all over the world—just because your stomachs are filled, [you notice not]—how many have died of famine! The locusts eat up the food, laid their eggs—by the billions—they flew, and unlike any other locusts that you've ever seen (foreshadowing Rv 9).

I warn you of the locusts in the Book of Revelation (Rv 6:6; 9).

I warn you of the famine (Rv 6:6, 8)—in the foreshadow (Gn 41:57; 2 Kg 6:24-30; La 4:9-10).

I warned you when Solomon was brought a child and the two mothers argued who did that child belong to (1 Kg 3:16-28)—because 'they' were going to eat him that night (comp 2 Kg 6:29; see Dt 12:31; 1 Kg 11:5-10).

I repeated the same thing in the Book of Revelation (6:5-11; 9:21; 17:6; 18:8; comp Lv 26:26, 29-30; Dt 28:53-57).

Mothers shall eat their own children (Dt 12:30-31; 28:53; Lv 26:29). What do you think it means when the mothers now, the so-called celebrities, now fry up their placenta? And they brag about how “it's so nutritious,” and “that was what supplied the food to the child.”

And they eat it, and now even doctors will offer it to the mother, "Do you want your placenta so you can take it home to eat? Would you like it in a capsule form?"

You cannibals. I speak to the cannibals of this world. You know who you are. You know what you've done to the children.

You know, you vampires. You're no longer movies, are you? You put it in the movies first to prepare the people and they think it’s just a movie. And now when you prove it’s even a reality of all of 'hellywood'—and I said hell!

Hollywood you are doomed! Actors, you, and actresses, you are doomed! So few of you will exist anymore! You are made straight from hell! You sold your souls for contracts for the fame and the fortune so your names would be known—hell wrote it down. They're expecting you.

Now you're in shutdown. How many of you have got on your knees and repented?

Oh! You think that [Sarcastic] you already have the—the cure? Oh! You have that, the answer!

You're going to go hide in your lavish underground bunkers, LIKE BILL GATES HAS! Oh! I have news for YOU Mr. Gates and all you BILLIONAIRES with him, who had ANYTHING to do with what is coming—and you think you're going to depopulate earth so you don't have to look at another human that was made in the CREATORS' Image?

And Donald J. Trump, I gave Elisheva Eliyahu a Prophecy for you. IT WAS NOT MARK TAYLOR! He's not even a Prophet! Do you not even know what a Prophet is?

I foretold that he would win that election, Donald J. Trump, through the Prophet speaking now—and it is proven in video format; anyone can see—and even how the race would be so close. I foretold that and how he would use [his pres. powers] like a firehose to wash the blood out of the White House.

He has saved the lives of millions of children. He has stopped child trafficking—he has threatened those that he knows have done these things and said, "You will either be prosecuted for what you have done and go to jail, or you will just unexpectedly retire."

I tell MY secrets to MY Prophets. Surrounded by you—Donald J. Trump—[and surrounding you] is evil. How many can really be trusted? You just believe the words they say. Allow ME to speak the truth to you.

Pray everyone that I truly come to him. Pray that he has a visitation of YAHUSHUA HA MASHIACH.

Just as surely as I've sent YAHUSHUA to Elisheva, just as surely as I will send YAHUSHUA to you, Donald J. Trump, but then you're responsible to obey and it means you having to fire so many that you think you now can trust.

I've warned you. I warned you about the airwaves in Prophecies past. I warned you about the air you breathe. I warned you about the food you ate. I warned you about the water you drank. I warned you even about the clothing you wear. I warned you about the vaccinations that would come. I WARNED YOU through the Prophecies!

I warned you: The children would be owned by the states. The parent's rights would be taken. I warned you and told you get your kids out of the dens of the anti-christ, the public schools! I've allowed them all to be shut down but while they're being shut down, evil is going on behind the scenes!

And so, I say unto those who I will speak in a parable to, and that is this. Those who have anything to do with the 5G, you just know this: For every tower that you put up, the word will get out. For you know that I know it's more than just a "faster Internet" (people cried out, "Our Internet's too slow!"

The devil said, "I have the answer! And I also know how to depopulate at the same time!"), but you would not listen.

I warned you through Elisheva—the famine would come. I warned you to prepare your flee bags.

You see. I tell MY secrets to MY TRUE Prophets! Who have proof behind the Prophecies! Not someone who just comes online, the Internet, and says, "Oh, I'm a Prophet and I had a dream last night!" Where is your proof? Why do you not ask for proof?

These are the Words I have to say. I AM ABBA YAHUVEH.

I AM THE FATHER OF CREATION OF ALL THAT IS, ALL THAT WAS & EVER WILL BE and MY SON YAHUSHUA HA MASHIACH is MY ONLY BEGOTTEN SON, THE CO-CREATOR, WHO WAS THE WORD THAT WAS MADE FLESH, THE ONLY MESSIAH! The only NAME—that anyone can be saved! And [to have] any way that I will answer their prayers—is through HIS NAME and through HIS BLOOD!

And the RUACH HA KODESH is the HOLY SPIRIT and SHE is the IMAGE that Eve was made in. 'Come and make humanity in OUR Image' (Gn 1:26).

And that brings ME to the last point. I will make everyone pay whoever called YAHUSHUA 'the son of a man.’ It was called humanity. Mariam was HIS birth mother. HIS HEAVENLY MOTHER placed HIM in her womb.

Can you not see the difference? WHOSE Image do you think a woman was made in?

And I have another thing to say to you who think you can just change your sexes. Though I created you to be a man and gave you all the sexual equipment to prove it, plus the DNA, the hormones and you women who say, "I want to be a man," I have a secret for you.

You will appear before the FATHER OF CREATION—in the sex that I decreed that you were to be from the moment that you were implanted inside as an egg in that mother's womb. You'll not fool Heaven. So repent while you can. For you're not fooling Heaven.

You can fool the earth, you can fool yourself, but you're not fooling your CREATOR.

I tell this world to repent.

For the ‘Time of Jacob's Sorrows’ has already begun. I sent the locusts as a sign. You ignored it. The fires in Australia. You ignored it. I sent so many signs around this world. You choose to ignore it.

You'd rather believe, as what Donald J Trump says, the "fake news." Why? Because satan is the father of all liars.

I'm giving you a chance now.

Fall on your knees with great sorrow, with great weeping; confess your sins before YAHUSHUA HA MASHIACH; and I will be faithful and I will forgive you—and I will hear your prayers and I will heal your lands!

The leader of Paraguay—did anyone bother to listen to his prayers?! Why was that not on all the national news [stations]?! He is MY son. He was not ashamed! He knows to cry out in the name of "Jesus Christ" (for he does not know the Hebrew Name), but he quoted Scriptures!

It is the RUACH HA KODESH, the SWEET HOLY SPIRIT WHO put it upon his heart—and that goes for anyone else who did this. Every one of you know this! Those who are not ashamed—of the HOLY TRINITY I ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH (called "Jesus Christ") and the RUACH HA KODESH the HOLY SPIRIT—and have warned, (though the people have their fingers in their ears and they refuse to listen!), just know that Heaven heard. And the rewards shall follow you to Heaven if you continue on that path.

And O Israel, repent. Repent! What are you going to do when the Day of Atonement arrives? It's not afar off now. Next will come Shavu'ot [Pentecost].

What are you going to do? What are you going to do? Oh, I know! [Sarcastic] You have the answer!

You're going to fast that day—one day. And you will read the Torah! You already have your scriptures marked off. And the next day you'll live like you're living in hell all over again. You're a 'pharisee.'

Do you hear ME? You rabbis shall answer, you pastors shall answer—to I YAHUVEH—for instead of feeding the sheep, you starved them from the truth. This Ministry teaches the truth; only the commandment keepers [do so]—read the book of Revelation and the woman in the wilderness (Rv 12)—this Ministry is like this, who are not afraid to say, "You must be commandment keepers, not commandment breakers" (see Rv 12:17).

I, YAHUVEH, wrote the Laws with MY Own Fiery Finger (Ex 31:18; Ex 34:1; Dt 9:10; 10:2-4)—I YAHUVEH gave the Tablets of Stone and the stone came from MY Very Own Throne (Ex 24:10, 12-13; Ezk 1:22, 26-28).

O Israel, I your CREATOR ask you this.

You say that you serve the GOD of Abraham, Isaac & Jacob. They obeyed ME. Can you say that you do? Can you say that you are an example to the world of Holiness?

You leaders, I AM going to hold you so responsible for taking Isaiah 53 and twisting it to what it does not mean—or just ignoring it, knowing that it is YAHUSHUA HA MASHIACH, the only ONE it could apply to.

There's levels of hell [for such leaders] and you teachers who think you teach the law but do not teach the truth—and when I speak of the Law, I mean YAHUSHUA said, (and I speak now even to those who call themselves followers, disciples, messianic Jews,) "Why do you call ME LORD and not obey ME?" (Lk 6:46). That means they acknowledge HIM as CREATOR, but they did not obey HIM.

Others who call themselves "Christians," you will read it and some of your versions say—the Words are written in red in some of the Bibles—YAHUSHUA spoke and said, (the ONE you call "Jesus Christ"), "Why do you say you love ME and not obey ME?" (Jn 14:15). Your GRACE and your MERCY hung on that Cross.

So do not say you live under the "time" of grace and mercy, unless you're running back to that Cross, falling at the feet of that Cross, crawling at the Feet of YAHUSHUA HA MASHIACH—and begging forgiveness in great sorrow and asking HIM to deliver you from the sins so that you do not go to hell and you have access to [pray] the prayers of the FATHER (Mt 6:9; Lk 11:2; Ex 4:22; Dt 32:6; Is 1:2; 63:15-16; Jer 3:19).

MY SON'S BLOOD came at a GREAT COST. And it all started when Cain killed Abel; Abel's blood cried out (Gn 4:10)—that is why (Nm 35:33; Heb 12:24) there is no forgiveness of sin without the shedding of blood (Lv 17:11; Heb 9:22-23).

And I was no longer satisfied with animals and lambs (Ps 40:6; Mi 6:7; Am 5:22; Is 1:11-14, 18; Heb 10); the sins of the people grew too much (Dt 29:24-27)—Moshe warned you (Dt 18:15-19; 30:1-2, 6)—the Old Blood Covenant was going to be done away with (Dt 29-30:1-6). That's just a foreshadow that you are to read (Ro 15:4; 1 Cor 10:11) and realize, without the history there could not be a future (Mt 5:17-19; Lk 24:44)—and that is the NEW BLOOD COVENANT: YAHUSHUA HA MASHIACH is HIS NAME!

So it has been spoken this day.

On April 20, 2020, right after the sign of the super moon.

There's a supernatural moon I put in the sky and I told you it would come but how many ignored the reason why.

Oh MY beloved children, now I just end this with you, MY beloved, MY beloved, MY darling, MY sweet, MY treasures. You did not betray ME in Heaven. You cannot betray ME on earth. You need not fear ever taking the mark of the beast accidentally. I would never allow such a thing to happen.

Oh MY darling ones who worship ME in spirit and in truth—MY sons and MY daughters, you worship YAHUSHUA HA MASHIACH!

Just know this when you see the picture and the Image of YAHUSHUA HA MASHIACH that is embracing Elisheva Eliyahu (that I told her to replace where her husband once was that is no more), I AM your true BRIDEGROOM! I AM your MESSIAH!

Not everyone can be a Bride (not everyone is willing to pay the price to be that set apart, to be that bold), but blessed are all who are invited to the Marriage Supper of the LAMB.

Just don't deny ME. For if you deny YAHUSHUA HA MASHIACH, HE says HE will deny you before the HEAVENLY FATHER, I YAHUVEH, and the angels in Heaven (Mt 10:33; Lk 9:26; 12:9; Mk 8:38).

Do not deny [HIM], O Guests who will be at the Marriage Supper of the LAMB, even if it means your own life will be taken. Know this: YAHUSHUA will come (Jn 14:3, 18-19; Ps 23:4; Is 43:2)—and snatch your spirit right out of the body (Is 25:8; Hos 13:14; Jn 11:25-26)—and the executioner will have no satisfaction in your death cry (Is 57:1-2; Acts 7: 56-60). You will be in YAHUSHUA HA MASHIACH'S Arms (Lk 23:43; 2 Cor 5:8; Phil 1:23) to suffer no more (Is 25:8-9; Lk 20:36; Rv 21:4).

Oh, MY precious Bride of Revelation 14 & Revelation 7, these are revelations that came from Heaven to Elisheva Eliyahu that I personally gave, SPOKEN IN THE 7 THUNDERS TO HER, in the 1980s! The 7 Thunders did speak—and now through the Prophecies she speaks what the 7 Thunders spoke.

Read the Prophecies and you will know and there's so much more to come. You wanted to know: Who are the 7 Thunders (Jb 37:2-5; Ps 29:3)? What are the 7 Thunders? If you know your Scripture, these Prophecies are what was in the 7 Thunders that spoke (Rv 10:3-4, 9). And the floor shook, and she was sleeping—and she was in a waterbed—at that time alone and the waterbed shook so hard, it nearly rocked her right off the bed.

I'm reminding her as I even now speak it forth that she had forgotten. She thought there had been an earthquake and it was in Indiana where they did not know large earthquakes. And when she got up and she ran and she touched the floor, she ran to the window to see what was going on, "Surely there must be the worst storm going on."

Instead, it was summertime and the sun never shined brighter. She went back to bed and went back to sleep and 7 times I did that to her. And each time she saw the same thing and felt the same thing. She had not an answer and she called a friend on the phone and said, "What is going on? Did you feel the earthquake?"

And the friend on the phone said, "There's no earthquake. There's no storm."

And for so many years—not until Caleb came in 2016, did I start to explain the 7 Thunders spoke to her. They were locked in a Prophecy and they're locked in a sealed one [78]—and I've already begun to give her the dream. I already told her what could not be spoken. She's already seen a piece of the puzzle and not only that—you're seeing it now.

For there's one part [of 78] that I allowed her to mention and if you look it up you will find out it was on her birthday [2005] this was spoken that not one person around this world will know someone who did not die and was touched by this tragedy—that's how you know who a true prophet is; they prophesy things way in advance—just like in Florida [May 2012], they've already had the zombies and that was so many years ago.

And they blamed it on "bath salts," but she spoke it first in a Prophecy [August 1998]. The government even mocked the next day calling it the "Zombie Apocalypse"—"You better get ready.”

Beware, you who call yourself a "Prophet,” I AM going to hold you accountable if you prophesy just for the mention of your name, for the YouTube views or subscribers! You cannot even conceive the punishment I will give you. For there is a price to be called a Prophet.

There is suffering and the GREATEST of all the Prophets who have suffered was YAHUSHUA HA MASHIACH, WHO is the SPIRIT OF PROPHET, WHO is PROPHECY in ITSELF.

You do not think it is suffering to have to lay down a man that she called a husband? For [it was] the first time she ever knew the love of a man, (though she had been “married” [before]), and then he betrays her and goes back to the Orthodox Judaism—and kabbalah and the occult—without so much as an apology to ME, to her, to the world!

And that's only a small sample [of what she’s endured], in the 26 years she has been on the Internet. I birthed this Ministry on her birthday. When you look up the number—in Hebrew what the number 4 means—you will understand why. And you put the 4/4 together and you put the Malachi 4 together and 5, you will understand why and why I call her the “Ringmaiden.”

She is responsible to keep covering with prayers the Revelation 14 Bride and the Revelation 7 Bride. And no, the majority of you who will hear this have never heard anything like this before. For you have not been under the mentorship of this Ministry—144,000 is the Bride and they're Revelation 14 & Revelation 7 [is another]. Read it.

When the Two Witnesses rise—and those in the graves that were martyred, [each] rises, and those who have not taken the mark of the beast—that's when the Revelation 7 goes up (along with all of them), but the Revelation 7 will have supernatural powers and supernatural bodies that came from Heaven and they are protected.

Now you know. Go study and show thyself approved.

You've heard from a true Prophet this day. I've come to her Face to face. Read the testimonies, as even in 2005 where there was no prayer intercessory [group] anywhere—she did not dare trust anyone. They all betrayed her like a Judas.

So read what it took for Michael the archangel to come and battle his way through to be there right by her side. Like a little child, she played with his wings and was running her fingers through his feathers and listen to Gabriel pronounce the name of the "YAHUSHUA'S demon stompers," who would be prayer intercessors like none other.

Oh yes, the counterfeit came! Oh yes, they came even in the form of a ‘baby in diapers,’ but they could not continue.

True Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH, if you believe these words have come from I YAHUVEH, contact her now—no matter where you are in the world, contact her. Let her know that you are covering her in prayer and be her friend.

Be a brother! She has sons all over the world! She has daughters all over the world! She has millions upon millions of millions in these 26 years who call her "Momma." For I have made her like unto the 'Mother of Prophets.'

She is the mother not just to the Prophets but to the Babies, and the Bride and the Chosen Ones and the Elect—but oh so few brothers can lay down THEIR ARROGANCE & THEIR PRIDE—and especially you born in Judah, born in Israel or raised—your arrogance and your pride because you're a man?

You pray for her in secret as it is proven in "Anointed Goliath Slayers, Come Forth" [video]—and write your sister Elisheva Eliyahu. She cries out for that brother's covering and where is he? Where is he? Where is the man who speaks Hebrew? Where is the brother? Where is the one from Judah?

For although she's a Jew on both sides of the bloodline of a mother and a father, she was not born in Israel. She needs a man from Judah. I gave her one—satan took him, but he allowed it and only he can decide whether to come back.

There are consequences [and conditions] to every Prophecy: Will you obey? Just like Deuteronomy 28! There's blessings if you obey, there are curses if you disobey.

I say the same thing goes with a Prophecy—and I speak it now unto Israel.

Israel, there is a remnant that shall come out of you and it shall be the Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH. And there shall be brothers that come forth. And they shall stand by her side and they will help her to reach Israel and the four corners of the earth. And they will never try to take over.

If you have heard MY Voice this day, I ABBA YAHUVEH THE FATHER OF CREATION & YAHUSHUA HA MASHIACH MY ONLY BEGOTTEN SON & IMMAYAH THE RUACH HA KODESH, WHO is called the HOLY SPIRIT, then email her quickly. Hit the contact button.

I've said it before. I'll say it again.

“Caleb” is an Anointing. Caleb means a pure heart [wholehearted]. Do you have a pure heart before ME? Is that why you're afraid to contact her? Your heart is not pure enough? And you must not come with the sins of Israel! You will have been delivered of them. Are you the Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH?

I speak to those, the men who she shall call brother—I don't speak to the sons. For the sons have her covered. "YAHUSHUA'S demon stompers" have more sons I have given her and more daughters.

Oh MY anointed prophetic daughters, you're not shy. You write right there and you say, "Momma I'm here. I'm covering you." And oh MY precious, precious sons—I have given you Elisheva such precious sons that cover you in prayer and they love you all over the world.

And the 500,000 that you don't even know all their names—oh but in that spiritual glorified body, you shall join together and you shall rejoice. When you know that even in their tongues, even in a foreign language, they're saying the name "Eliyahu," they're saying the name "Elisheva," and they don't even know why—or they'll hear the name "AmightyWind" and not even know why.

And you've had that testimony before about AmightyWind. And it's all about Shavu'ot when A MIGHTY RUSHING WIND came in and that put the fire on top of the disciples' heads. That was the RUACH HA KODESH fire.

That's why the calendar of the countdown of the omer is so important to those who will read it. That's why the flame is there and that's why the flame shall grow higher all the way, until you see the Day of Shavu'ot come. For you see if that day had not come, then the COMFORTER could not have—came and lived within you and dwelled within you.

And speak forth out of gifts of the RUACH HA KODESH even the gifts of the speaking in tongues, which the Scriptures say is of men and angels (1 Cor 13:1)! Men and angels, tongues, come forth!

How many times Elisheva Eliyahu is praying and people will say, "I recognize that tongue/[language]. That's a tongue that I know," and it's of another language that she's never heard of, she's never been taught. And then there's the tongues of angels—and watch out when the tongues of angels come—they're the most powerful tongue of all.

[ Elisheva's speaks in fast angelic tongues ]

O Israel, O Israel, O Israel the tongues of, now, angels speak.

You say that you believe in the Torah, the Tanakh—I speak to those who truly love and serve I YAHUVEH who are not afraid to say MY NAME—put your faith in YAHUSHUA HA MASHIACH now! HE truly is MY ONLY BEGOTTEN SON!

HE is Isaiah 53! Study and show thyself approved!

HIS BLOOD flows through your ground! Penetrated your soil! And flowed all around the world! To those who would receive HIM as MESSIAH; and strive to obey; and have confessed, and repented with great sorrow; and is not ashamed of HIS NAME! Come forth now! Come forth now and be anointed in a new Anointing, an Anointing of the RUACH HA KODESH!

On Shavu'ot I have brought a Caleb forth! Now I call forth a new Caleb!

The old Caleb wants to throw that job away!—but none of the good things I've ever prophesied [for the old] shall come to pass and he shall burn in hell!—but if he chooses to be the "Caleb Anew, The Comeback Kid from Israel," he will realize how satan had fooled him and tricked him!

And his own biological family wants to take him to hell with Kabbalah and with the Orthodox Judaism!

I will not go—no further than Shavu'ot. I speak to you Erez Yotam, Ezra Caleb.

Once you were MY 'helper'; I called you Ezra [meaning ‘help’]. Once you were Caleb and you came to ME with a pure heart. Once you loved the woman named Elisheva Eliyahu and you called her your wife. There are satellites that want to latch onto your brain and erase it once again—so you believe that you are a god, so you can believe the atrocities that were written and the abominations in the kabbalah.

The tongues of angels now speak right to your soul! I, YAHUVEH, will pluck you right out of her soul and I will put a new one there, a new man from Judah who walks in integrity, in honesty with a pure heart before ME!

For I YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH and the RUACH HA KODESH, he is bold! He is courageous. He will defend her. He will defend the HOLY TRINITY. He will defend the Holy Scriptures. He will realize the Two Books (the Old Blood Covenant and New BLOOD Covenant) never should have been separated!

One is the foreshadow and one is the present. One is the Old Blood Covenant and one is the New BLOOD Covenant. And only the NEW BLOOD COVENANT will get anyone to Heaven.

And he will preach it and he will teach it and he will believe it and he will be by her side and be that spiritual prayer covering of a new husband that I am going to give her. If you do not take the rightful place that I had once given you, you will walk in Deuteronomy 28 the curses of YAHUVEH.

I speak to Erez Yotam once more.

Who are you going to believe? Look around at your biological family. LOOK AROUND AT THE REPROBATES who called themselves the 14 planets that surrounded the "Father Planet." Look around at the ones who call themselves "Aquaman," who 'ruled' underneath the sea.

Do you not understand how you were deceived? Your brain was literally taken and entrapped.

For I'm not going to name all the reprobate names. Oh but they know, Christina & Shengya and they know oh Donovan & Ricky. Oh what are you now Tatiana? Back to your days of an escort service. You're nothing but a whore in MY Eyes and you shall burn in the lowest level of hell—you and Christina & Shengya, you controlled his mind along with Donovan.

I'm not going to name all the names. Oh Darnell, now you want to be their voice! Then you shall pay with your own soul. Is that what you want? And oh Scott too? I could name 'em. And Rosemary, I've not forgotten about you.

This is the man who came to you with the true love of a father. You twisted it, you lusted after it, you perverted it, you committed adultery with it, you did ABOMINATIONS!

But I'm telling you this MY Elisheva—I do not start a good thing and not finish it. I know that your heart is for Israel.

I know that you cry for them day and night and you ask, "Where is MY man from Judah? Where is MY brother who can help me? Where is the man who will speak Hebrew? Where is there even a woman who can speak Hebrew? Where are the Jews? Please send them forth! I need to warm them! The ‘Time of Jacob's Sorrow’ has begun (Jer 30:7; Mt 24:8)! They need to run into the Arms of YAHUSHUA HA MASHIACH! The Bride of YAHUSHUA needs to hear."

I hear you MY daughter, I hear you. I hear you, I hear you! I hear your cries. I hear your pleas. I hear you say, "Take me out of here now! Give me my glorified body! Let me have a testimony as [unto] an Enoch!"

He did not die. For he was found pleasing YAHUVEH and MY true Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH, you are found pleasing in YAHUVEH and have a testimony as unto Enoch.

And so it shall be again!—but right now I need you to cry out for the souls of this earth that have not yet heard the truth, and as [of] this month alone—on the 26th anniversary more testimonies have come forth and more people have gotten saved and run into the Arms of YAHUSHUA HA MASHIACH—as now you see Elisheva face to face as I prophesy in a new way, with a new Anointing!

There is no Internet website that can compare with the Anointing, that can compare with the beauty that I have done operating through the hands of anointed men and women! There's no more Anointing that can be any greater than any of their videos!

I have entertained as well as informed you of every Prophecy. And yet there cannot possibly be enough time for the ones—that was with Erez Yotam, Ezra Caleb during the time with the month of omer in 2016. Over 1000 was received with signs wonders and miracles—also did happen.

Erez oh so quickly have you forgotten all of this?

I put “Proof Behind the Prophecies.”

O mighty man come forth. O mighty men, who are willing to be called a brother, and stand by her side and defend her, O mighty men around the world, you who want to be called the Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH, you who see the video "Anointed Goliath Slayers Come Forth"—and write your sister Elisheva Eliyahu—you'll give her the thumbs up to show that you're there.

Over 880 did this, and more come each day—even if they don't give the thumbs up in a video—they remember your name in prayer and they come to the website. And they grieve and they weep for you, and yet they do not feel worthy to even write.

I, YAHUVEH, command you if you want to be the Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH, come forth, her brothers, now! Come forth! And I speak to those especially, now, those who [are] the mighty spiritual prayer warriors and I do not speak to the babies.

I speak to the spiritually mature. I speak to those who know spiritual warfare. I speak to those with a courage. I speak to those who will not be intimidated because I speak forth out of a woman and who will believe and receive every Prophecy—not coming to take over the Ministry, but coming to stand by her side. And when her arms are too weary to lift them up anymore, you'll be there to hold them up.

You will know who that is as I speak forth now.

I speak forth—now—even to the Children of Ishmael, I speak forth to you! I, YAHUSHUA HA MASHIACH, want you. I love you! You do not know ME. I wait for you, I wait for you. You do not have to beat yourself any further. You do not have to make blood come from your own wounds—to atone for your sins—I YAHUSHUA HA MASHIACH paid that PRICE for the Muslim men, and of course the women.

I, YAHUSHUA HA MASHIACH, desire to forgive you—the blackest of the black sheep!—yes, even the murderers, even those who have murdered Christians. Did not Sha'ul, Paul, murder the "Christian" men, women and children as they were called? And yet look who [he became]—what I made him [into]! Look who I spoke out of (and look how many he brought to I YAHUSHUA HA MASHIACH), the blackest of the black sheep.

One drop of MY BLOOD [will atone] be you Egyptian or be you Muslim, be you Indonesian, be you African—I don't care what nationality you are. Does not MY Word say in the Book of Revelation all kindreds of tongues (Rv 5:9-10; 7:9) shall come to ME! That's all nationalities. I, YAHUSHUA HA MASHIACH, AM here.

MY BLOOD is for you—one drop [will atone]—just confess your sins to ME! Ask mercy of ME. Pray to ME. MY NAME is YAHUSHUA HA MASHIACH. Listen to the prayer that I put in Elisheva's mouth. Look at the painting that I give her of an open vision.

It has nothing to do with the artist. I could have chosen the greatest of the artists of this world. I chose a humble woman, a brand new Messianic Jew and that picture has not been redone. That oil painting stands right now as it is. For it shows I YAHUSHUA HA MASHIACH weeping for you.

Come to ME all ye who are laden, heavily laden. You're so burdened! You do not have to do a jihad (Ezk 18:23, 32). There does not have to be a war! I'm not at war with you (Is 54:8-14; Ps 103:8-10)!

Do not be at war with MY followers! Come to ME.

Confess with great sorrow and admit all your sins and believe in faith that I will forgive you! And those sins will be as far as the east is from the west (Ps 103:12)! You'll be a new person and the RUACH HA KODESH, HOLY SPIRIT, will live within you and show you right from wrong!

Do you hear ME calling you? Can you not hear ME? Abraham cries [Voice breaks with emotion] for the Children of Ishmael. Come to ME! I AM here.

There's Arab Christians all over the world and they love and they worship ME! Come forth.

Elisheva I have given a burden for... not just for the Jews, but for the Arabs too. She weeps for you and she weeps for the women. How you have mistreated them! But you can be forgiven... I weep for you, I weep for you.

What you are told to do is straight from the mouth of the devil himself. You do not have to wash 5 times a day to be cleansed before the CREATOR. Do you not understand that satan says this?

Be washed in MY SHED BLOOD! He mocks when he tells you to wash your hands 5 times to be cleansed. He mocks you—when he tells you that you must shed your own blood. See how much torture you can take!

I AM the ONE, YAHUSHUA HA MASHIACH, WHO was tortured in your place! I AM the ONE where every sin you ever committed was placed on MY Body!

You do not have to be put in the tombs of the dead and I speak to the soldiers, who are told they will die for "allah." In the darkest of the darkest tombs you are placed to see how brave you are—and if you come out with your sanity, then you are fit to go into war.

I AM the ONE WHO died for you! I AM the ONE WHO took your place and arose again from the dead on the third day before witnesses! I AM the RESURRECTOR!

Come to ME! Come to ME!

I speak not just to the Jews, not just to the Arabs. I speak to those who are so lukewarm if you were to die right now, I would spit and vomit you right out of MY Mouth!

You do not even DEFEND the unborn! "Whatever the laws of the land say, if they want to abort a baby in the 9th month, oh so let it be. It's the woman's choice."

WHAT ABOUT THE BABIES?! I will tell you this! You know the souls that are underneath the altar in Heaven who cry out to ME and say, 'How long, how long O LORD must we wait for YOU to take vengeance' (Rv 6:10), and then I give them a white linen and cloth and I tell them, 'Until the number [peaks], the same number that's [to be] underneath the altar' (v. 11).

THOSE ARE THE MARTYRS, BUT THOSE ARE [ALSO] THE ABORTED CHILDREN, who never had a chance at life who like [with] a vacuum cleaner, ripped—and tore them to shreds—or a saline solution dissolved their flesh, or they were cut out of the stomach of the mother, or as they came out, a needle was shoved into their neck and the fluid was withdrawn—those are the ones who are being cannibalized and eaten and the blood is drunk.

You want to know who's underneath the altar? It's the altar of the martyrs. It's in Heaven. And every single day, every single hour I THE FATHER YAHUVEH AM [hearing] said, "How long, how long, how long before you take vengeance O YAH?”

How long, how long, how long? How long? That's Elisheva Eliyahu's cry [for vengeance]. TO THE BILLIONAIRES RIGHT NOW, who think they rule and reign this earth and paralyze it with fear—the fallen angels in disguise.

That's the Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH [who cry]. That's those who have a conscience (who belong to I YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH, the RUACH HA KODESH), who will be Guests at the Marriage Supper of the LAMB: They cry, they weep, they wail when they see the people dying of a pestilence that walketh in darkness (Ps 91:6).

I'm using her to reach the 4 corners of the earth.

Is there a brother out there who will raise their hand right now? I'm looking at every soul around this earth. Does she have a brother who will say, "I'll come. The Caleb of old [2016] doesn't want that place or that responsibility. He's a coward. He had forsaken you but I'll come. He has forsaken YAHUSHUA HA MASHIACH but I have not."

I'm looking the world over right now as we approach Shavu'ot.

And woe be unto those who hear MY Voice this day (and I'm speaking to those who come from Israel, I'm speaking of those who know the Hebrew language and could very well put these Prophecies into the Hebrew language, especially those that are for Israel—that warns Israel—woe be unto you, if you hear MY call, you see her face, you go to AmightyWind.com), woe be unto you when you read those Prophecies and you know they are truth and you say, "I don't want to get involved."

Woe be unto you who are single—a single man—who has the time to do this. Woe be unto you who listen to this and do not care, or even go to a website that has stood for 26 years and 5 times it was tried—to be destroyed (and even by her own husband's hands and by a "son" that she had known since he had been 15 years old).

You do not know what goes on behind the scenes. You do not know the battle that she's seen. You do not know when she gets worn and weary—only those who are a secretive group of "YAHUSHUA'S demon stompers" knows.

The other "YAHUSHUA'S demon stompers" gathered around the world, you're not meant to know. It is for a select group and they Jericho march and they fast and they pray anytime she says and she gives the word that I tell her to say.

Come forth, you anointed goliath slayers, come forth—and stand by Elisheva Eliyahu's side. Come forth and show your face. Send her a video. Just tell her it is private between you and her. She will respect your privacy, but she will also recognize if you have the Anointing in you.

You must speak in Holy tongues. That is a requirement. That is how she'll know the two Anointings are the same. Are you willing to do that?

I will give you the greatest blessings in Deuteronomy 28 if you will but obey. She does not need any more babies. She's granted—she rejoices over each and every baby but I'm speaking for a baby who will say, "I'll be him. I'll stand by your side." He's—you're a baby, you would never survive, and the ones who are listening know who I speak of.

It must be the spiritually mature. It must be those who have a loving relationship for YAHUSHUA HA MASHIACH, who's willing to lay their life down for YAHUSHUA. Are you willing? She is.

It must be a hero like unto her hero, who is Zev Porat. It must be a hero who's like unto a hero that's in a different field, but his name is Mike Adams—but you cannot shut him up; he will speak the truth, but Zev Porat, he goes right in the midst of Israel. He is a man from Judah and he goes right to the rabbis' faces. He is her hero!

And I have allowed her to call him that because he knows even if his life is taken, he goes straight to Heaven. He preaches the truth of the NEW BLOOD Covenant but he too fears saying the NAME OF YAHUSHUA.

He would rather say "Yeshua," so he doesn't offend the Orthodox Jews, yet she loves Zev Porat. She calls him "brother," yet he does not even know he has a sister, but her prayers cover him every day. Someone who knows him who will hear this, get this message to him.

He is well pleasing to I YAHUVEH. He greatly glorifies YAHUSHUA HA MASHIACH. He is filled with MY RUACH HA KODESH. Get that message to him and let him know that she prays for his entire family. How brave they are for every time he goes into Jerusalem right up to the wall, right up to a rabbi where they will stone and they will kill people in other parts of Israel who dare mention the NAME, "YAHUSHUA."

That's why he says "Yeshua," but that is not MY SON'S NAME. HIS NAME carries MY NAME.

Pray for the boldness that will come upon him that he will do this. I AM YAHUVEH. If you do not receive this Word was from ME, then this Word was not for you—but those who have ears to hear, let them listen.

All the enemies of MINE, let your ears remain permanently deaf. This Word was not meant for you. You're only worthy of Deuteronomy 28, the curses of I YAHUVEH.

Remember with every Prophecy there is a condition, even for Israel. Israel was to remain a Holy land when I decreed it a nation.

It is not a Holy land [now], and it will not be until YAHUSHUA HA MASHIACH comes and rules and reigns as KING OF ISRAEL. Then it shall be—a Holy land pleasing unto I YAHUVEH. And that is when New Jerusalem shall come down from Heaven and all shall see.

Oh MY darling, MY darling little ones, I close this now to tell you: Do not be in fear. Do not live in fear. Fear is a weapon that comes from satan.

I remind you of the manna that I put on the ground when there was no food in sight (Ex 16). Look at the foreshadow of what I did for the Children of Israel through Moshe's prayers. He did not have supernatural powers. He had the prayers. He had MY Ear and when he said, ‘The people hunger and the people thirst’ I heard him and I provided (Ex 17:4-5; Nm 11:13-14).

Their shoes did not wear out from infant until adult (Dt 8:3-4). I stretched them. You cannot even conceive the miracles I did at that time and you cannot even begin to conceive the miracles I am doing now.

All you hear in the news are the dead bodies with exaggerated numbers, but you do not hear of the miracles that I have done to keep people alive and keep them hidden and how I have healed, truly healed—not the communist party's kind of "healing" that is lies—you do not hear.

Elisheva Eliyahu received over 1,000 Prophecies with the real Caleb in 2016 and in 2017. I revealed how I will protect in these end times. The evil ones have their portals. Do you not think I YAHUVEH have heavenly portals that you can walk through and appear? That I YAHUVEH will change your very DNA when they think they have yours?

I, YAHUVEH, laugh and I toy with the enemies of this world who call themselves billionaires, who think they rule and they reign and fight over who will control the people of this earth. I toy with MY enemies and then I destroy 'em—without any warning, a swift blow comes down with MY Fist and they are no more. And the next thing they see is hell and then the Lake of Fire for all eternity—satan knows his time is nearly up.

The more you see this world grow more wicked and unholy and the more that you see…

And O Europe! O Europe! O Europe I cry out to you! O Europe! O Europe! O Europe I cry out to you! I beg and I plead for you! Come to YAHUSHUA HA MASHIACH! Come to Holiness!

Forsake “the Pope”! That is not Holiness! Holiness is being set apart! Holiness is belonging to MY SON YAHUSHUA HA MASHIACH! Holiness is obedience to MY Words!

O Europe! O Europe! I speak of all of Europe! I, YAHUVEH, THE FATHER OF CREATION in YAHUSHUA HA MASHIACH'S NAME, I cry out to you! Accept the BLOOD that was shed for you for the forgiveness and the remission of your sins!

Confess! Repent! So your land can be saved! Do it quickly O Europe, O Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH spread in Europe—so few but I have a remnant! Come forth!

Contact Elisheva Eliyahu! Contact her! Go to the Ministry site! I told her she is going to read every one. I'll let her know who to reply to.

And to, once again I say, those that she would call brother in YAHUSHUA (for they will not even say "Momma Elisheva"), they will know they have different relationship with her and they will feel like they have to defend her and they will. And they will send the video, not ashamed of their faces, so she can see if they have a glow of the RUACH HA KODESH all over their face. It will shine. It will glow like Caleb's used to.

Look at the before and look at his after. He's ashamed to show his face anymore—after that false prophecy to the world of three days & three nights of darkness [on] April 19, 2019.

All he had to do was say, "I'm sorry. I missed it. This was my first 'prophecy.' I was lied to. Please forgive me for frightening you." All he has to do is say, "YAHUSHUA forgive me! I rebuke the lies to the Kabbalah, the Zohar and all the evil teaching and books and lying Oral Torah I have believed, and the false visionaries that controlled MY mind through occult powers, and the satellite beam that YOU had to take off of my head as they tracked me and put words I never would have said."

That's why he let the enemy do the talking. The one thing that all of these could not do is—he could not speak one word in a video against Elisheva; not one word did he speak. He could speak it behind the scenes! He could allow the death to be called upon her and the comas!

You have no idea what I have done when I have said, "He's one toe away from blasphemy."

And now I call forth [at Shavu'ot], because he was called forth as a co-leader of this Ministry on a Shavu'ot, [video then] entitled, "I Dare You to Reject the New Male Co-leader," and now she had to seal that Prophecy [128] until the new one comes forth.

I have said he can come back as "Caleb Anew." I said that he can come back as the "Comeback Kid from Israel," but he'll never wear the title of a prophet again and he will not want to, on this earth.

Where are you? Where are you O mighty men, who have MY Spirit of Bravery within you? Where are you O courageous ones? You who are spiritually strong prayer warriors, where are you?

I'm searching the world over right now—I know where you are. I know you are single and I know that your heart is totally sold out to ME. I know you know MY Voice and I know you can prophesy and I know that you know when you land on this Ministry's shores.

I know that I know. For I AM YAHUVEH and know all things—I'm the FATHER OF ALL KNOWLEDGE—and so is YAHUSHUA and so is the RUACH HA KODESH; WE know all things.

I know what I have put inside of you. Do not be intimidated. She obeys. Do not fear. Look what she did to Caleb—need I remind you that is it I YAHUVEH, and YAHUSHUA and the RUACH HA KODESH that put him on that altar—it is his choice whether or not he walks in the calling that he has been prophesied to walk in.

It is his choice. I will not cross the will of man. It is his choice. It doesn't matter what he was before he came to this earth. It doesn't matter what you were—all of you listening to this now—what you were before you were born on this earth.

It only matters now what have you done with the salvation of the BLOOD of YAHUSHUA HA MASHIACH?—since you were born in iniquity from your mother and your father, the moment you breathed your first breath on this earth. What have you done with the salvation?

For it's the only way back to Heaven. That's what matters.

What have you done with MY Words that say, "Ye must be Holy as I—," as YAHUSHUA HA MASHIACH showed nothing but an example of Holiness while HE was on this earth. And I even gave you an INTERCESSOR to be able to intercede for you like a lawyer in Heaven; HIS NAME is YAHUSHUA your MASHIACH.

That's all I'm going to speak now. She knew a Prophecy was coming. She thought it would be at Passover. I birthed this from her spirit. I birthed this from her very soul. And this isn't even the one that she thought I was going to speak forth.

I don't want you to fear MY little ones. You have a need and you belong to ME and you're standing on Psalm 91; you put that red cloth out your window, no matter how small it may be (see Jos 2:17-21).

And for those living in countries like in [parts of] Asia that you're not allowed to do this—and it is a long Psalm 91—even if you just write "Psalm 91" [near your lintels and doorways]. You can find ways to be able to hide it, even if it's nothing more than where the Scripture is found.

I, YAHUVEH, know your heart.

Oh MY Bride of Asia, I'm so proud of you.

YAHUSHUA has already shown Elisheva who the Bride is. She recognizes you. She has an Anointing to recognize the Bride. She knows by the fruits of your spirit. Stay on the path. Do not forsake YAHUSHUA HA MASHIACH the way that Elisheva was forsaken by a man she once thought loved her very much, more than anyone on this earth.

I'm not going to leave her forsaken. I'm not going to leave her to carry that humiliation. She obeyed ME. She obeyed, I, YAHUVEH and she proved her love for YAHUSHUA HA MASHIACH—and what she did was under the Anointing of the RUACH HA KODESH. She could not forsake the lambs and the sheep and allow lies to be spoken out of a Ministry that did not even belong to her.

For WE are the GODHEAD. WE are the HOLY TRINITY. She is the one that WE ordained as a leader to give birth to this Ministry because WE knew that she—I warned her not to despise small beginnings. And she believed ME.

WE knew WE could trust her just as surely as WE could trust Jeremiah of Old: For WE knew her before she was formed in her mother's womb (Jer 1:5). I know who I can trust. YAHUSHUA knows who HE can trust.

HE knows who's being called even now as this Word will be heard and made into a video—as she barely has any voice left as satan hates what I have done this day, but I tell you this, during the countdown of the omer: Remember you are the wheat and remember that YAHUSHUA separates the wheat from the tares. (That is weeds.)

HE separates them. 'Your worst enemies will be found in your own household' (Mi 7:6; Mt 10:36). Remember that is Scripture. It does not mean it has to be that. It means be not surprised if it happens. Remember you are the wheat.

Remember you're counting down to the Day of Shavu'ot.

Remember YAHUSHUA came to the disciples as they knew 50 days after Passover, came the Shavu'ot. Remember the upper room! Get excited for that! Claim that new Anointing as it came upon the disciples.

For this is a new Anointing and a new time—this is the year of 2020—in Hebrew it is a double redeemed, a double redemption. Remember today—I'm making it—April 20, 2020.

Oh MY little ones! Oh MY precious Bride, YAHUSHUA HA MASHIACH weeps for HIS Bride. HE wants to come for her. HE'S on HIS way and HE'S been coming ever since, [as once titled on YouTube], "Gabriel, Get Ready for a Shout" Prophecy [21], but it is MY timing—I, YAHUVEH, THE CREATOR OF TIME—that HE embraces the Bride.

I have told her secrets on the Elder Bride ceremony she has not been free to release—satan hinders her now without there being a “Caleb” there, but I have put the entire Anointing of a Caleb upon her now.

That's why it is so easy to hear from ME. That's why the new Anointing is on this Ministry.

What they thought they tore down was only built up more beautiful. This is what your bodies are now; they are temples—and what they think they can tear down, what age tears down, what sickness tears down—remember I, YAHUVEH, AM only going to raise it up in a most glorified supernatural body.

They tore down YAHUSHUA HA MASHIACH'S Body—off that cross—that was of flesh, but did HE not rise up on the third day? In a supernatural glorified body!—as LORD GOD ALMIGHTY. You're waiting for your glorified body and some of you will not have to die to get it.

This is in the Holy Scriptures.

Pray that you're counted worthy to be called the Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH. There's only 288,000. And the Two Witnesses, I've already prophesied in advance, is one man and woman, one husband, one wife.

Look at the revelations of the Two Witnesses—you won't find it coming from any other Ministry—what this Ministry speaks comes from the truth of the HOLY TRINITY, revelations learned from no one other than Heaven. Like I told her before Prophecy 105, if it only had been her she would have failed long ago.

This Ministry never would have stood more than a few years. When she started preaching the Sabbath, she would have ran. For the persecution was so great, but you see this Ministry belongs to the HOLY TRINITY and no one can tear down the gates of Heaven and steal what belongs to the HOLY TRINITY. Read that Prophecy [122], "You Can't Tear Down the Gates of Heaven."

As she spoke to a woman in Jerusalem, at the time who was a translator of the Prophecies, of Hebrew, who “Caleb” met in person in 2016 as she sent him there—but she's a coward and she did not want to say the NAME of YAH; and she thought she could give orders to Elisheva and now she will have to pay for that—she lost a great blessing, but at the same time—this Ministry needs a Hebrew translator!

WILL YOU COME FORTH?! I have men and I have women who will hear this who can speak Hebrew, who can understand English very well.

Will you come forth? Will you be counted worthy to be that translator? I'm calling you forth now.

Help her, because you're going to be held accountable—for all those who do nothing after hearing this—encourage her with so much as a video with a thumbs up and the “subscribe” [button], yes, to her video, but do more than that. Contact her.

Let her know that you're praying. Ask her if there's anything you can do. It is not the money that she needs. What she needs is supernaturally the Anointing locked within you if you truly belong to YAHUSHUA HA MASHIACH and especially those who are of Israel, or know the Hebrew language.

Come forth! Come forth!

The number [symbolically] in Hebrew of 26 is the CREATOR—did you know that? And this anniversary is 26 years, proving once again it's I YAHUVEH'S Ministry. I raised it up to glorify MY SON YAHUSHUA HA MASHIACH. I raised it up to bring souls to YAHUSHUA HA MASHIACH.

For HE will not lose one sheep or lamb. Not one piece of wheat will HE lose.

Don't you understand the countdown of the omer is all about the wheat? Are you a wheat, or are you a weed, a tare? If you're a weed, you have a choice. Run into the Arms of YAHUSHUA HA MASHIACH before it's too late!

So it has been spoken this day.

On April 20, 2020.

Given to MY Apostle, MY Prophet, MY Ringmaiden Elisheva Eliyahu, one of the Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH, WHO’S calling forth the other Brides all over the world.

Contact her. Do not delay. I will hold you accountable and MY NAME is YAHUVEH.

End of Prophecy

Elisheva: Oh for YOUR glory, ABBA YAHUVEH! For YOUR glory YAHUSHUA HA MASHIACH! ABBA YAHUVEH, let YOUR SON be glorified.

YOU said these signs shall follow them that believe (Mk 16:17-18): They shall lay hands on the sick, speak with new tongues and cast out devils—and this we've all done. We don't chase after signs, wonders and miracles, but we do know the ONE WHO is a SIGN, WONDER & MIRACLE and it is YOU YAHUSHUA HA MASHIACH.

YOU are the HEALER. YOU are the DELIVERER. YOU are the ONE—HEAVENLY BELOVED FATHER in the NAME of YAHUSHUA HA MASHIACH WHO ordained YOUR SON—to be the ALMIGHTY MIRACLE WORKER.

Oh how MANY miracles YOU did on this earth!

Oh ABBA YAH, please, please hear our prayer—and I know YOU do. For I can feel the quietness of Heaven of a gift you have given to me when YOU have called all of Heaven to be silent. I don't know why I get this privilege, and it doesn't happen all the time, but right now I know that my voice is the only one being heard in Heaven right now as I petition YOU one more time.

We all do. We all come before YOUR Throne ABBA YAHUVEH, with thanksgiving and praise on the 26th anniversary of YOUR Ministry.

We come before YOUR Throne—O HOLY TRINITY—and we ask that YOU declare a divine intervention, a divine restraining order: No death will enter into our households—O BELOVED—nor anyone who considers this Ministry a blessing, who obey YOU, who worship YOU.

And for the Bride of YAHUSHUA HA MASHIACH that not one of them will go in lack. No one who knows about this Ministry, HEAVENLY FATHER, and considers it a blessing, will go in any kind of lack.

That has been my prayer for Revelation 7 & Revelation 14 [Bride], and also the 500,000 gathered on the wall. They belong to YOU YAHUSHUA.

Look at the ones, a remnant, a little remnant, who came out of their houses to go sing and dance (with YOUR permission), to be able to show the people WHO the only DELIVERER is or the only ONE WHO can keep death from coming upon them. What an example they were.

How I cried with joy as I seen the sheriffs lined up, as we've seen the churches respect the 6 feet apart thing and yet there they were on their knees crying out for mercy and repentance of the place they lived.

YAHUSHUA, those are YOUR children.

We are not YOUR enemies. O BELOVED YAHUSHUA HA MASHIACH, please, let not one of YOUR children go in lack. In all the Bible, everything I have read, 'I've never seen the righteous forsaken nor their seed out begging for bread' (Ps 37:25). It did not happen when they truly belonged to ABBA YAH and they were in obedience.

There was always mercy. Even in the Children of Israel that followed with Moses, YOU made water come from a rock. YOU made the Red Sea open, and only the enemies that pursued them were drowned. We could count how many miracles. O PRECIOUS IMMAYAH YOU were the WIND that cooled them in the heat of the desert.

YOU'RE the AMIGHTYWIND!

YOU'RE the ONE that resurrected a Ministry that looked like it was surely dead—as they destroyed—what YOU had built up for all of these 26 years. They thought they destroyed it, but YOU called it back to life again because there was a man that was born for this time and this hour and YOU gave him the wisdom and YOU put it together with what had [been] saved in the back up.

And now look at it, more beautiful and alive. There is nothing like it on the Internet.

YOU told me despise not small beginnings. Look what—behold what YOUR Hand has done! And no-one can dare say that one woman did it. No way, no how!

The others can't even put 52 languages and I have Hindu [translators] now and have two men who speak it, [Hindi]. For it is not just us.

You gave me a selective secretive group. O FATHER I thank YOU for them. We've seen so many miracles. YAHUSHUA thank YOU for kicking the rotten fruit out and thank you for keeping and preserving those who only keep growing more fruit on the vine. That's all good fruit.

YAHUSHUA, we worship YOU. ABBA YAH we know satan cannot go against YOUR will.

And we're asking on this day of [April] 20, 2020—supermoon was just seen. I thank YOU for that Messianic Jewish young man that I would love to call son. I hope that someone can get him in touch with AmightyWind. I want to call him son. I want him to know the truth. It is not the name of "Jesus"; it’s the NAME of YAHUSHUA.

I want him to know the truth ABBA YAH. YAHUSHUA, we worship YOU.