Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 9

PROPOVEDAJTE TO, PODUČITE TO, NEKA OSTALI U TO POVERUJU!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

16. oktobar, 1997.

Slika za Proroštvo 9

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Voljeni MOJ, JA znam tvoje srce i oni koji ti sude pogrešno ne znaju o čemu govore. JA sam tvoj Sudija i Porota, a ne oni koji sude bez MOG dopuštenja. Skloni se u stranu i ne pitaj zašto, jer ako te ne brane sada u malim stvarima, neće te braniti kasnije u velikim stvarima.

Ti si MOJ voljeni, i oni koji sude protiv tebe bez ikakvog dokaza videće da JA nisam zadovoljan. Doveo sam te na ovaj sajt da te ohrabrim, i da utešim tvoje povređeno srce. Jer ti i JA znamo bol koji osećaš. To odbacivanje nije prema tebi, već oni odbacuju deo MENE.

Imaš svoj smisao za humor, jer sam ti JA dao taj smisao za humor. JA sam te pozvao i rukopoložio baš takvog kakav jesi. Dat ti je dar smeha, da pomogne olakšanju tvog tereta, i tereta drugih. Smeh donosi dobro kao dobar lek. Ali čak i smeh i humor imaju balans. JA nisam u crkvama gde se bezumni demoni manifestuju i prave MOJ Narod budalama.

Čuvajte se svega onoga, svake pojave u kojoj ne možete da zamislite vašeg JAHUŠUA-u kao učesnika. Zar vaš BOG laje kao pas, mjauče kao mačka, urliče kao lav i ismeva SVOJU sopstvenu Reč? Zar bi RUAH HA KODEŠ ponizila bilo koga i učinila da ljudi budu toliko nekontrolisani da postanu problematični? Toj demonskoj pojavi i gorim od nje je dopušteno da se nastave, a oni čak ne mogu da razlikuju istinsko delovanje MOG RUAH HA KODEŠ-a (SVETOG DUHA) od lažnog delovanja anti-mesije. Oni koji stoje iza propovedaonica i misle da su mudri ponašaju se tako bezumno. Otvaraju sebe i kongregaciju prema demonskim pojavama i posednutosti i ugnjetavanju.

Izbavljenje mora biti izvršeno i odrađeno čišćenje MOJIH Hramova od onih koji se smatraju najuvaženijim duhovnim vođama današnjice. Zbog te bezumnosti JA sada okupljam trupe po svetu. JA nikada ne zatvorim vrata, a da ne otvorim druga. Ne misli da je ovo kraj, jer je to samo početak većeg dela za koje ću te upotrebiti. Ne menjaj se ni zbog koga sem zbog Svemoćnog BOGA JAHVE-a kome služiš. Ne možeš ugoditi svim ljudima, sve vreme, zato prestani da to pokušavaš. U svom srcu znaš šta je ispravno, samo nastavi da to činiš.

Osluškuj MOJ Glas, govori MOJE Reči. Ne sudim ti, niti te osuđujem, ali onima koji su te lažno optuživali će biti suđeno. Ti im opraštaš, jer su bili iskorišćeni od strane neprijatelja tvoje duše, a da nisu ni bili svesni toga. Novo vino i staro vino se ne mogu, niti će se ikada, moći pomešati. Novo vino kojim sam te izobilno ispunio će probiti meh ako pokušaš da pomešaš staro i novo. Staro vino ne želi nikakav udeo sa novim vinom. Ne žali za onim što misliš da si izgubio, jer nisi izgubio ništa što ti JA neću povratiti još više, nabijeno i istreseno i prepunjeno. Bićeš blagosloven.

Moraš pustiti staro Pomazanje da bi ustupio mesto novom Pomazanju. Drži svoje uši i oči otvorenima i govori ono što ti JA govorim da kažeš. Iako ćeš biti oštro osuđivan, ti znaš MOJ Glas, i imaš smelost Jovana Krstitelja da objavljuješ MOJE Reči. Kada misliš da se radi MENE unižavaš, zapravo se uzvisuješ i napreduješ. Ne žali za sobom, već za onima koje ću JA išibati zbog zadavanja tolike žalosti i jada MOM čedu. Žali za onima koji su te lažno optuživali.

Volim te voljeni MOJ i samo JA znam tvoje srce. Ono žudi za MNOM kao što jelen žudi za vodom. Kada trpiš progon radi MOG Imena – tada si istinski blagosloven. Sluga nije veći od gospodara svoga; JA sam trpeo progon posebno od onih koji su se nazivali religioznima – tako i ti. JA znam njihova srca, kao što znam i srca onih koji ti lažno sude. Ne prljaj svoje ruke gnevom i prepusti MENI osvetu. Jer ako se ne pokaju preda MNOM, videće oni. Osveta je MOJA, govori JAHVE, i JA ću im zaista vratiti. Ne sudi MENI na osnovu načina na koji drugi koji tvrde da ME predstavljaju tebi sude.

Ti si MOJ voljeni i MOJ Ratnik i pozvao sam te i rukopoložio i niko ti to ne može oduzeti. Put Proroka je popločan iskušenjima i nevoljama i žalosnim nerazumevanjem. Tako je malo onih koji zaista žele da čuju šta Svemoćni BOG JAHVE ima da kaže. Oni žele da veruju da sam JA jedino ljubav i milost i da zaborave da „JA JESAM“ onaj koji „JA JESAM“ i da „JA JESAM“ isto tako i BOG ravnoteže u svim stvarima. To znači da sam JA pored ljubavi i milosti uravnotežen gnevom i sudom i da – mržnjom. Mnogi zaboravljaju da JA imam gnev i mržnju za SVOJE neprijatelje.

Zar MOJA Reč ne kaže: „Jakova sam voleo, Isava sam mrzeo?“ [Rimljanima 9:13] Zar MOJA Reč ne kaže: „Blagoslovi za one koji su poslušni. Prokletstva za one koji su neposlušni?“ [5. Mojsijeva 28] Morate propovedati ko JA jesam u celosti. Ne samo onu stranu JAHVE-a koja ne vređa, već i stranu Svemoćnog BOGA JAHVE-a koja vređa mnoge. Greh je greh i JA se nisam pokolebao ili promenio, niti ću ikad. Pogledajte Otkrivenje 19 i Otkrivenje 20. Koliko malo njih razume da sam JA bio zaklano JAGNJE samo jednom. Bio sam Žrtva, ali samo jednom. Radi vas, postao sam Žrtva.

Ali sada više nisam to blago, nežno JAGNJE. Kada dođem ponovo da uništim one koji se protive MENI i Svetosti, videćete da sam Svemoćan čak i u ratu. MOJA Deca ne treba da se boje, već će MOJI neprijatelji drhtati, i drhte – jer znaju da sam JA BOG koji će se osvetiti SVOJIM neprijateljima. JA sam ALFA i OMEGA, POČETAK i KRAJ. Zadržavao sam SVOJ gnev, nagomilavajući ga za taj Dan. Niko MI neće stati na put.

Propovedaj to, poduči to, da bi ostali u to poverovali. JA sam BOG koji donosi ne samo Spasenje, već i Osudu onima koji odaberu da se protive i poriču MOJU Spasonosnu Krv i Spasonosno Ime. Nema drugog Spasenja osim onog koje dolazi kroz prolivenu Krv Golgote, i kroz Ime ’JAHUŠUA HA MAŠIAH’. JA znam SVOJU Decu, i ona znaju MENE, i JA znam sve one koji su MOJI neprijatelji. Kada diraju vas, diraju MENE. Ako su vas nenamerno uvredili Deco MOJA, onda ću im oprostiti, jer neprijatelj nastoji da obmane i da zbuni. Ali ako su namerno krenuli da vas unište, recite im da se paze.

Jer će osetiti kako im MOJ gnev diše za vratom. Samo kroz pokajanje će ponovo zadobiti MOJU naklonost. JA ukoravam one koje volim. JA uništavam one koje mrzim. Ono što nije Sveto – nije od MENE. Bez obzira ko stoji iza propovedaonice i govori: „BOG je ljubav, ON će razumeti.“ Greh je greh. JA sam BOG koji se ne menja. Čovek se menja. JA, veliki „JA JESAM“ se ne menjam. Propovedaj to, poduči to, da bi ostali u to poverovali. Oni koji poznaju MOJ Glas znaće da sam JA govorio, svi ostali ostaće gluvi. Za MOJE neprijatelje je strašna stvar pasti u ruke BOGA Živoga, JAHVE-a i JAHUŠUA-e. Da, povremeno moram da vas šibam, ali MOJA ruka vas i pokriva, vodi i štiti. MOJA Deca koja se trude i poslušna su MI, ne trebaju da se boje MOJIH ruku – oni koji su oprani u MOJOJ Spasonosnoj Krvi.

Ali oni koji ME mrze i koji mrze ono što JA zastupam imaju dobar razlog da drhte, i drhtaće. Pokajte se, Kraljevstvo Nebesko se približilo. Ponudio sam vam Dar Spasenja – sada je na vama izbor da li ćete izabrati Spasenje ili Osudu. Izaberite ovoga dana kome ćete Bogu služiti. Propovedaj to, poduči to, da bi ostali u to verovali.


Predato ovom Detetu, Ratniku, Mladoj JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, 16. 10. ’97.

Prorok Šeri Elajdža (Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica