Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 8

DA LI ĆEŠ DOKAZATI DA ME VOLIŠ?


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

28. maj, 1997.

Slika za Proroštvo 8

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Ovako kaže JAHUŠUA (Isus Hrist), biće ti tako. Jer vidim tvoje srce. Čujem tvoje zapomaganje MENI. Osećam tvoju slomljenost kada te vođa kome si verovao prevari. Ali JA sam te pozvao i rukopoložio. JA ću te podržati. JA, JAHUŠUA i RUAH HA KODEŠ (SVETI DUH) te treniramo. Neću te poslati u prve redove dok ne budeš u mogućnosti da podneseš i izdržiš teškoće s kojima ćeš se suočiti. Ali mnogi su tvoji blagoslovi.

Mnoge će duše doći k MENI, jer JA učvršćujem tvoju veru i ti ideš u MOJE Ime da činiš velika dela – u IME JAHUŠUA-e. Svi će znati da to nije od tebe, već od Pomazanja RUAH HA KODEŠ-a koje omogućuje izbavljenja i isceljenja, i JA ću te iskoristiti da govoriš MOJE Reči i ti ćeš to činiti smelo – iako će mnogi biti uvređeni. To su MOJE Reči, ne tvoje reči – ti nisi smatran odgovornim za ono što JA kažem, ili za način na koji JA mislim. Jer MOJI su putevi viši od vaših puteva. Nisu li?

Govorim ne samo tebi, već ponovo govorim svim Prorocima i Apostolima koji služe u MOJE Ime. Put nije bio lak, niti će postati lakši. Ali držite se čvrsto mere vere koju sam dao svakome od vas. Ona je više nego dovoljna da vas podrži u ovo poslednje vreme. Jer će MLADOŽENJA vaš doći – da, već sam na horizontu. Možete ME osetiti već ovog časa – budite spremni.

Radite ono šta sam vas pozvao da radite, stavite svoje ruke na plug i ne osvrćite se nazad, već gledajte napred. Nastavite da trčite dobru trku ka znaku visokog zvanja. Ne varajte se, Nevolja još uvek nije počela. Molite se da budete pošteđeni od nje, jer Nevolja nije za MOJU Mladu. Zašto bih JA tukao i zlostavljao SVOJU voljenu Mladu? Zašto bih JA pogubio SVOJU Suprugu, SVOJU Mladu koja očekuje svog MLADOŽENJU – SVOJU Mladu, sa svim njenim nakitom i lepo ukrašenu, koja obožava samo MENE, živi samo za MENE? Ne bih.

Kažem vam, svi koji govore da ću JA dopustiti da prođete kroz Veliku Nevolju ne govore MOJE Reči. Oni govore reči straha i obmane. JA dolazim po SVOJU Mladu da je nežno odnesem i s ljubavlju zaštitim. Ona nije za moj gnev, jer ME ona voli i poslušna MI je. Ona MI veruje. Ona se uzda u MENE da je spasem. Ne plašite se onoga što takozvani eksperti kažu – a oni kažu da ćete vi biti ovde tokom gneva Svemoćnog BOGA JAHVE-a. Jer to nije od MENE. JA volim SVOJU Mladu, SVOJU Decu, iznad svega. JA sam dao SVOJ Život da biste bili pošteđeni.

Kao što MI verujete da ću vas sačuvati od Pakla, verujte MI da ću vas sačuvati i od dolazećeg užasa vremena Velike Nevolje, koje će doći na ovu zemlju u nerazblaženom gnevu Svemoćnog JAHVE-a. Deco MOJA, molite se za MOJ brzi Dolazak. Jer Sud mora početi od MOJE sopstvene Dece, zatim će neznabošcima biti suđeno. Ovo je vreme Velike Nevolje o kojoj govorim. Na šta god da sam vas pozvao da radite, radite to sad – jer će uskoro biti prekasno.

Držite pogled prema istočnom nebu i znajte da je MOJ Dolazak blizu. Osećate li uzbuđenje? Jer će vaš MLADOŽENJA doći. Ali za tebe MOJA Mlado nema straha, samo radosti. Strahujte za one koji ME ismevaju ili poriču. Strahujte za izgubljene Ovce. Strahujte za nepopravljive i odbačeno srebro. Kao što su oni odbacili MENE, tako sam i JA odbacio njih. Poznaćete odbačeno srebro – znaćete ih po tome što ih RUAH HA KODEŠ ne privlači. RUAH HA KODEŠ se neće uvek rvati s ljudima, posebno ne u ova poslednja vremena.

Danijele, došao si tražeći Reč. Ti si Danijele nagrađen danas. Još jednom sam te upotrebio da razgoriš darove u MOJOJ Sluškinji. Oboje niste znali da sam JA uredio vaš sastanak onlajn, ali jesam. Ova Poruka nije samo za tebe Danijele, već sam te još jednom voljeni Sine iskoristio da progovorim svoj SVOJOJ Deci.

Ne bojte se, vaš MLADOŽENJA će doći. Držite se čvrsto vaše vere, jer iako sam tih – JA testiram one koji objavljuju svoju ljubav za MENE. Hranjenjem, upozoravanjem MOJIH Ovaca ćete dokazati svoju ljubav prema MENI. Voljom da pretrpite progon, mržnju, odbacivanje Imena MOGA radi, vi dokazujete svoju ljubav prema MENI. Držeći se čvrsto vaše vere – iako svojim očima ne možete videti odgovor na svoje molitve – vi ćete dokazivati svoju ljubav prema MENI, kad kažete: „JAHUŠUA, čak i ako ne uslišiš više ni jednu molitvu, ja ću TE obožavati zbog toga ko si, zbog onoga što si učinio za mene na Golgoti.“

To će dokazati vašu ljubav prema MENI – voljnost da se odreknete svoje reputacije MENE radi, i ako je potrebno da žrtvujete svoje živote za Jevanđelje JAHUŠUA-e. To će dokazati vašu ljubav prema MENI – poslušnost MENI, traženje MENE, javno ispovedanje MENE i obožavanje MENE. To će dokazati vašu ljubav prema MENI.

Razobličavajući vukove među Ovcama, koji dolaze da prožderu Ovce, uzimajući MOJ Mač RUAH HA KODEŠ-a i braneći MOJE Ovce – dokazaćete svoju ljubav prema MENI. Kažete da ME volite, Deco MOJA? Onda ćete zauzimanjem za Svetost i za ono što je dobro, a ne pogrešno, kroz upodobljavanje MOM Liku, a ne liku sveta, dokazati svoju ljubav prema MENI. Završiću ovo jednim pitanjem, „Hoćete li dokazati svoju ljubav prema MENI“?

JA posmatram i okruženi ste oblakom svedoka. Čak i neprijatelj vaše duše gleda u strahu. Hoćete li dokazati svoju ljubav prema MENI voleći jedni druge? Oni koji to čine, znajte da ste MOJI i znaćete to. Hoćete li dokazati svoju ljubav prema MENI pružanjem zaklona i ljubavi njima, širenjem ruku ka njima u molitvi? To će dokazati vašu ljubav prema MENI. MOJE Ovce poznaju MOJ Glas – one neće doći nijednom drugom pastiru. Jeste li čuli MOJ Glas danas? Onda ste vi ti kojima je upućena ova Poruka. JA sam dokazao SVOJU ljubav prema vama na Golgoti. A sad, da li ćete vi dokazati svoju ljubav prema MENI?


Predato ovoj sluškinji JAHUŠUA-e,
Prorok Šeri Elajdža (Elijahu), 28. maja 1997.

Da, dokazaću svoju ljubav prema tebi JAHUŠUA. Hvala ti što si još jednom progovorio kroz ovaj slomljeni glineni sud. Molim te RUAH HA KODEŠ, pomaži moćno ove Reči, radi Slave JAHUŠUA-e molim se. Molim TE pomozi Ovcama da raspoznaju Glas JAHUŠUA-e. Molim te, RUAH HA KODEŠ, pomozi nam da dokažemo svoju ljubav prema našem GOSPODARU, VLADARU, SPASITELJU, KRALJU nad kraljevima, našem skoro dolazećem MLADOŽENJI. Poklanjamo TI se, slavimo TE i obožavamo TE, JAHUŠUA HA MAŠIAH. Uvek tvoja Sluškinja, Dete, Ratnik, Mlada.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica