Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 7

DRŽI SE ČVRSTO RUBA MOJE ODORE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

Slika za Proroštvo 7

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Rub MOJE odore – nije više dovoljno samo dodirnuti ga. Nastavi da kucaš na MOJA vrata, i ako odgovor ne dođe dovoljno brzo – onda lupaj. Kada malaksaš, nastavi da moliš, da tražiš – i naći ćeš, ali nemoj prestati dok ne dobiješ odgovor sa Nebesa.

Jer JA sam vam obećao, Deco MOJA, Hleb, a ne mrve ovoga sveta. Jer, vidite, Sud je došao u Dom JAHVE-a i nije tako lako kao dodirivanje MOG ruba, ili nežno kucanje za dobijanja vaših odgovora. Bolje se pripremite – može biti potrebno da se rvete za vaše blagoslove, kao Jakov. Ali to samo potvrđuje vašu veru i čini je snažnijom, što je potrebno u ova poslednja vremena. Zato nastavite da govorite: „Dosta je bilo mrvica!“ Nećete biti odbijeni. Jer vi ste Krvlju otkupljena Mlada JAHUŠUA HA MAŠIAH-a.

Odazvaću se i izbaviću vas. JA ne lažem. Jer vama su obećane ne mrve ovoga sveta, već Hleb Života – dečji Hleb isceljenja, izbavljenja, napretka, izobilnog života punog slave. Jer JAHUŠUA jeste vaš Hleb Života i JA želim da vidim da li ćete ME i dalje hvaliti, i držati se svoje vere iako vam ne odgovaram odmah. JA nisam uvek mikrotalasni BOG.

Da, JA znam za mikro talase, šta mislite ko vam je dao taj pronalazak? Imate stihove kojih se možete držati – čitajte Matej 15:22-28 o veri žene Hananejke. Ona se poklanjala JAHUŠUA-i, a ON ju je ignorisao, dozvolio je da je učenici prekorevaju, nazivaju psom; rekao je da su blagoslovi namenjeni drugome, a ne njoj. Vi kažete: „Zašto JAHUŠUA, zašto bi ti učinio sve to?“ Zato što će se u ove poslednje dane, sve to dogoditi MOJIM najvernijim Sledbenicima, onima koji MI se poklanjaju – to će biti učinjeno od strane drugih u MOJE Ime.

Bićete vređani, odbacivani, gonjeni. Ipak, ako nastavite da se držite svoje vere – čak i ako vas JA ne budem odmah spasavao – onda ćete kako Hananejka biti nagrađeni. Jer ću JA videti koliko je velika vaša vera. Jer u ova poslednja vremena JA pripremam SVOJE Telo na taj način. Kada dođem ponovo, koliko će se njih i dalje držati svoje vere? Koliko će se okrenuti i otići kada budu molili za neku potrebu, a JA ne odgovorim odmah?

Moraš im reći da budu voljni da se rvu sa MNOM za svoje blagoslove, kao što je Jakov. Jer JA želim da blagoslovim. JA samo hoću da proverim i da vidim koliko zaista želite taj blagoslov. Da li ćete MI se i dalje poklanjati kada JA ne odgovorim odmah? Ne dešava se to zbog MOG ukoravanja, jer žena je pala i poklonila MI se kod MOJIH nogu. Vi se klanjate kod MOJIH nogu. Ali Sud je počeo od Doma JAHVE-a i jedna od stvari koju proveravam je koliko je jaka vaša vera.

Koliko ste odani i koliko ćete se osloniti na MENE? Kao ženi Hananejki, vaša vera i odanost će biti nagrađeni – jer ćete videti ono što želite, čak ću i više i obilnije izliti SVOJE blagoslove kao nabujalu reku. Imaćete mnogo radosti. I mnogo ću vas blagosloviti. Bićete primorani da udeljujete drugima. Čvrsto se držite za rub MOJE Odore. Ne puštajte. Nastavite da kucate dok se ne otvore vrata blagoslova koji ste tražili. JA ću na kraju odgovoriti. Ne oslanjajte se na sopstveno razumevanje, već ME imajte na umu na svim putevima svojim i JA ću ispraviti vaše staze.

Zapamtite, kušanja vaše vere dragocenija su od zlata. Držite oči uprte na svog SPASITELJA, a ne na uzburkanost mora – jer će vas talasi potopiti. Ali sam JA tu da vas spasim. Jer JA sam vaš SPASITELJ i ISKUPITELJ, nisam li? JA vas neću izneveriti, niti zaboraviti. JA znam kolikom pritisku se sme izložiti glina pre nego se slomi, kroz koliko vatre možete da prođete pre nego što vas proždre. Talasi očaja vas neće potopiti. Jer JA sam tu da spasim i oslobodim ne samo vašu dušu, već i um, telo i duh. Verujte MI i videćete kako se obistinjuje. Onda se setite da Onaj koji vas je izbavio nije bio čovek ili žena, već BOG vaš koji vas je stvorio.

JA sam taj koji će odgovoriti na vaš poziv, jer JA znam šta želite i pre nego što zatražite. U duhovnoj sferi to je završeno, JA samo čekam SVOJ savršen čas da se to ispolji u fizičkoj sferi. Vaša vera pomaže da se to desi. Ne kaže li MOJA Reč da je bez vere nemoguće ugoditi JAHVE-u? [Jevrejima 11:6] Vi MI ugađate tako što pokazujete svoju veru u BOGA koji brine i čuje i zna sve.

Pokazujete svoju veru kada uviđate da se ne možete sami izbaviti, već da sam vam potreban JA – vaš SPASITELJ – da vas izbavim. I hoću. Nisam li JA vaš GOSPODAR i SPASITELJ? Je li je BOG kome služite gluv? Ne. Je li je MOJA ruka prekratka da vas izbavi? Ne. Da li se vaša vera proverava? Da. Da li JA želim da vas blagoslovim? Da. Da li ćete vi biti jedni od onih koji se čvrsto drže za rub MOJE odore i ne prestaju da kucaju? Da li ćete vi biti jedni od onih koji stoje i čekaju na MOJE izbavljenje i blagoslove koje sam vam obećao? Izbor je vaš. Govorio sam u ovaj dan kroz ovu Sluškinju, da bi ste razumeli zašto se neke stvari koje su obećane još uvek ne obistinjuju. Čvrsto se držite mere vere koju sam vam dao i uskoro ćete konačno doživeti izbavljenje.


Predato Proroku Šeri Elajdža (Elijahu)

Ovo je poslednje Proroštvo koje mi je predato da prosledim i nahranim Ovce JAHVE-a. Čvrsto se držite za rub NJEGOVE odore. Iako se moja duga plava kosa vuče po zemlji dok ON prolazi kroz masu, moje lice gleda gore na NJEGOVO, i ja neću pustiti. Kada budete prolazili kroz ovo – a ja sam trebala da ovo pročitam kada jesam, da bih to primila i prosledila drugima koji žele da znaju zašto ne dobijaju odgovore na svoje molitve brzo.

Zar je JAHAVE gluv? Ne! Zar je njegova ruka prekratka da bi nas dohvatio? Ne. Kao što reče JAHUŠUA, naša vera se testira – što nije baš prijatno iskustvo, zar ne? Ali je neophodno da bi se uvećala. Ja se sada kao Jakov rvem sa BOGOM dok me ne blagoslovi izbavljenjem koje mi je obećao. Ali stojim čvrsto na zemlji i rekla sam svom GOSPODARU JAHUŠUA-i da neću biti odbijena, jer mi je ON obećao da više neće biti mrvica. Ovaj svet daje mrvice, ali je nama obećan Hleb Života – dečji Hleb isceljenja, izbavljenja i napretka. Obećan nam je život, i to u izobilju. Zglobovi su mi u ranama od kucanja. Vid mi je zamagljen od plača. Ali moramo istrajati. Kada JAHUŠUA dođe ponovo, koliko će naći onih koji još uvek imaju vere? Ja želim da budem ubrojena među njih, zar ne želiš ti?

U službi GOSPODARA, SPASITELJA JAHUŠUA HA MAŠIAH-a – slomljeni sud od gline, ali moćni Ratnik u JAHUŠUA-i, Pastor Šeri Elajdža (Elijahu). Sad, ako još niste bili iskušani čekajući u molitvi na njeno ispunjenje jako dugo, i još ga niste doživeli (ja sam čekala 21 godinu), onda nećete razumeti o čemu govorim. Ali sam ja poslana onima kojima se molitve još nisu ispunile u fizičkoj sferi, iako je to obećano u duhovnoj sferi. Upravo zato je za ova poslednja vremena JAHUŠUA pitao hoće li naći vere kada se vrati. Moram da upozorim ljude. Sada i ti moraš da upozoriš ljude. Da bi razumeli i da ne bi odustali od JAHUŠUA-e i okrenuli se svetu za odgovore, ili se okrenuli duhu antihrista.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica