Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 6

PRVO PLAČEM, A ONDA SAM LJUT!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

14. mart, 1997.

Slika za Proroštvo 6

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Primljeno 12. maja 1997. od: "Šeri Elajdža (Elijahu)" u poruci datiranoj na 12. maj ’97., 01:15č, KT Džerom [KT Jerome] piše: Ponosim se Hrišćanima kao što si ti koji se usuđuju da govore istinu uprkos progonu i/ili kritikama.

Najdraža Keli [Kelly],

Ne znaš koliko mi je potrebno da čujem od tebe te reči. Baš sam noćas bila tako surovo napadnuta. To je treći put ove nedelje i dolazi od strane vernika koji kažu da služe JAHUŠUA-i. Noćas sam, priznajem ti, plakala, jer sam bila napadnuta i nazvana bezbožnom zbog svog dara, svoje slike, zbog toga što imam dugačku plavu kosu i nosim šminku. To baš boli i plakala sam, a JAHUŠUA nije rekao ništa da me uteši. Zbog toga sam se osećala još gore.

A onda kada sam rekla, „JAHUŠUA, zar TI nije stalo što sam povređena? Želim samo da budem blagoslov TVOM Narodu, zašto me tako napadaju? Zašto ćutiš?“ Ne znam zašto ti ovo govorim; Nisam mislila da ću bilo kome reći jer sam veoma postiđena. Čudno, osećam Pomazanje koje dolazi na mene da govorim ove Reči, zaustavljam se da se molim u RUAH HA KODEŠ-u (SVETOM DUHU).


JAHUŠUA (Isus) je progovorio mom Duhu i rekao:

Da, stalo mi je! A razlog zašto ne govorim je taj što plačem sa tobom! Zato što sam te poslao SVOM Narodu da budeš blagoslov, a neki se ophode prema tebi kao prema prokletstvu. Ali JA, JAHUŠUA, sam isto bio poslan kao blagoslov, a koliko ME je njih tretira kao prokletstvo? Plačem sa tobom, i za tebe, i za one koji znaju bolje, ali ipak diraju MOJE pomazane Glasnike – iako su bili upozoreni. Plačem zbog toga šta MOJA Deca, koja nose MOJE Ime, čine jedni drugima. Zavist, ljubomora, nepoverenje, optužbe, neljubav i mržnja; laži koje su međusobno izrečene, a stavljaju MOJE Ime iza laži, kao da sam je JA izgovorio. Plačem, jer MI se srce slama, jer ima toliko je nezrelosti čak i među zrelim Hrišćanima.

Proroci su bili dugo usamljeni. Toliko su puta bili odbacivani, sada samo znaju kako da odbace i izoluju jedni druge. Iako je MOJA želja u ovim poslednjim vremenima za sve vas da se okupite u MOJE Ime, jednodušno. U ova poslednja vremena ti sukobi i prepiranja moraju prestati. Vi, MOJI Apostoli, Proroci, Učitelji, Jevanđelisti i Pastori morate biti jednodušni. Vi ste MOJA Armija poslednjeg vremena. Sve Petostruke Službe, morate prestati da se izolujete – okupite se u MOJOJ ljubavi. Morate prestati da zadajete smrtne rane duhovima jedni drugih. Morate prestati da zadajete smrtne rane Duhovima jedni drugih i početi da zaceljujete rane koje ste naneli među sobom. Plačem zbog svih vas, jer ste svi vi bili povređeni od strane nekoga ko je rekao da je od MOG DUHA. Da, vi – većina vas jeste, i retkost je da kažete da niste bili prevareni od neprijatelja koji je došao preobučen u ovcu, a zapravo vuk koji proždire MOJE Stado. Ali vi ne smete nastaviti da proždirete jedni druge. Neću to dozvoliti.

Ponovo govorim kroz SVOJU Sluškinju da vam kažem da JA ne plačem samo zbog onoga što će zadesiti neprijatelje Jevanđelja, već i zbog vas MOJA Deco. Jer način na koji se ophodite jedni prema drugima nije uopšte od MOG DUHA ljubavi. Zar MOJA Reč ne kaže: „Po tome ćete ih poznati, po ljubavi koju imaju jedni za druge?“ [Jovan 13:35] Da li shvatate da je to neprijatelj koji vam dolazi i govori te zle stvari? Da bi podstakao MOJE Ratnike da se međusobno bore, a ne da se udruže u borbi protiv neprijatelja – nego da misle da to mogu učiniti sami. Zar MOJA Reč ne kaže: „Poteram hiljadu u beg?“ [5. Mojsijeva 32:30; Jošua (Isus Navin) 23:10] Koliko će više demona biti naterano u beg, ako se udružite – zajedno, a ne jedan protiv drugoga? To je ono što je podelilo Gedeonovu armiju – nesloga koju su imali među sobom. To je ono što podeli mnoge armije. Vi ste u Armiji velikog „JA JESAM“. Vi ste bataljon poslednjeg vremena koji sam rukom izabrao. Da, neprijatelj vas je obmanuo – pređite preko toga!

Mene je izdao Juda. Zar se JA prema svima odnosim kao prema Judi? Ne. Petar ME se odrekao, da li se JA vas odričem? Ne. Prestanite s time odmah. Još jednom sam odlučio da progovorim i da kažem da je kraj na vidiku – kada bi ste samo videli koliko je blizu MOJ Dolazak. Sve na šta ste pozvani da radite – radite sada – sa svime čime sam vas opremio. Postoje duhovni darovi zaključani u vama, za koje ne znate. Trebate međusobno da razgorevate darove, a ne da razgorevate bes međusobno. Ljutite ME kada to činite. Ne borite se za MENE, borite se protiv MENE. Ako niste za MENE, protiv MENE ste. Prestanite da sudite jedni drugima po spoljašnjem izgledu. Koliko puta moram da se ponavljam? Zašto ne slušate? Zašto mislite da ste bolji od drugog zbog boje kože, rase, spoljašnje odeće ili izgleda?

Zar još ne shvatate? Koliko dugo moram da se ubeđujem s vama? Neprijatelj vas podeli čak i pre nego što JA mogu da vas sastavim. Ali ne mislite da ste nezamenljivi. Jer ću podići druge ratnike da zauzmu vaše mesto. Ovo je vaša poslednja prilika. Pokajte se! Nemate svi iste darove. Jedinstvene darove dao sam odabranoj nekolicini. Ne dirajte MOJE Pomazanike. Ne činite nikakvog zla MOJIM Prorocima. Da, prosuđujte o izgovorenom – da li je u saglasnosti sa Svetom Rečju? Da li je u kontekstu ili je izvađeno iz konteksta? Znaćete. Ali prestanite da ućutkujete MOJE Proroke. Prestanite da ućutkujete MOJE Apostole. Prestanite da im govorite da neće uspeti, jer je zadatak prevelik i da sigurno ne čuju od JAHVE-a i JAHUŠUA-e. Prestanite da ME stavljate u kutiju. Zar JA nisam BOG nemogućeg? Ima li ičeg što je preteško za MENE?

Zašto ih ubeđujete da neće uspeti, kada sam JA rekao da će uspeti? Prestanite da obeshrabrujete one koje bi trebalo da ohrabrujete. Nije li njihov posao već dovoljno težak? Nisu li već dovoljno zlostavljani od strane neprijatelja? Zar moraju biti i od onih koji bi trebalo da ih vole, podrže, pomažu i mole se za njihov uspeh? Nisam li JA Začetnik i Dovršitelj njihove vere, vaše vere? Ako sam vam rekao da uradite nešto, iako vam drugi kažu da je to nemoguće – tada znate da sam JA to rekao. Još jednom sam preuzeo kontrolu nad ovom Sluškinjom i pomazao je da govori Reči koje sam želeo da kaže. Ona je MOJ Glasnik. Dopustio sam da bude povređena da bi izgovorila ove Reči. Setite se, zar ne kažem – što je veće Pomazanje, veći je i progon? Ali progon ne dolazi od MENE, već od neprijatelja koji hoće da vas obeshrabri. Progon dolazi pravo iz ustiju MOJIH slugu međusobno.

Počeću da sudim oštro, jer Sud počinje od Doma JAHVE-a, i upozorio sam vas još jednom. Ukloniću one koje sam odredio i pozvao, jer traže da unište one koje sam JA rukopoložio – a svesno, sa predumišljajem i sa pakošću u svojim srcima (iako ne sumnjaju da govore u MOJE Ime) nastoje da ih unište. Umesto toga, JA kažem: Uništenje će doći njima u krilo! Vratiće im se natrag. Upozoreni ste. JA prvo plačem, a onda sam ljut. A vi ne želite da vidite svog Glavnokomandujućeg ljutog – verujte MI. JA sam samo jednom bio to JAGNJE zaklano za svet. Više nisam to krotko i blago JAGNJE, već dolazim kao LAV iz plemena Judinog. Moram učiniti SVOJU Crkvu spremnom, bez mrlje i bore – sva odlaganja moraju prestati.

Radite ono što znate da radite i radite to brzo. One koje ste povredili, utešite. Ne donosite MI prinose i žrtve dok se ne pokajete za zlo koje ste učinili pred MOJIM očima. Pokajte se preda MNOM i pokajte se pred svojom Braćom i Sestrama, vašim saborcima u JAHUŠUA HA MAŠIAH-u. Upozoreni ste. Ne terajte ME da ponavljam: „Volite jedni druge“, jer tako ćete dokazati da volite MENE, i tako dokazujte da ME volite i da MI služite iznad svega drugog. Ne zovite ME GOSPODOM ako MI niste poslušni. Ne govorite da ME volite ako MI niste poslušni. Jer GOSPOD je GOSPODAR, VLADAR – zato kako ME možete zvati GOSPODOM ako MI niste poslušni? Volite jedni druge – to je MOJA Zapovest za svakoga od vas.

Držite se zajedno i borite se za Svetost. Držite se zajedno i borite se protiv nesvetosti. MOJOM Silom, MOJOM Rečju, u MOJE Ime, pod MOJIM Pomazanjem, kroz MOJU Krv bićete više nego pobednici kroz JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, vašeg GOSPODARA. Ali morate se ujediniti. Ni jedan vernik nije lanac, već samo karika u zlatnom lancu. Neki su veće karike od drugih, ali ipak ste potrebni jedni drugima u ovom lancu, koji će vezati satanu i baciti ga u Jezero Ognjeno u njegovo zakazano vreme. Zapamtite, JA sam za vas. Sva Nebesa stoje pod MOJOM komandom. Nećete izgubiti, osim ako odaberete da ne slušate ove Reči koje sam izrekao danas. Ali čak i tada – JA neću izgubiti. Jer JA nisam BOG koji može izgubiti. JA ću samo podići više četa poslednjeg vremena da zauzmu vaše mesto. Nećete izgubiti, dokle god sledite ove Reči koje su izgovorene danas kroz MOJU Sluškinju, Šeri Elajdža [Elijahu], 12. 05. ’97.

Oni koji imaju duhovne uši da čuju će slušati, svi ostali ostaće gluvi. Tako je danas rečeno i snimljeno. Blagoslovi ili kletve doći će na vas, u zavisnosti od toga šta ćete uraditi sa ovim Proroštvom danas. Pokajte se sada Deco MOJA – dok ne bude prekasno.

Predato Proroku Šeri Elajdža (Elijahu), 12. 05. ’97.


Keli, ti si prva koja će ovo primiti. Zato što si bila poslušna RUAH HA KODEŠ-u i pisala mi i blagoslovila me i utešila me, kada čak nisi ni znala da mi je uteha potrebna. Ovo je sada 6. Proroštvo koje je RUAH HA KODEŠ napisala kroz mene od 31. 12. ’96. Sva Proroštva se mogu naći na mom vebsajtu za JAHUŠUA-u na almightywind.com ili allmightywind.com. Alfa i Omega Crkva Svemoćnog Vetra Vatre Svetoga Duha6.

Molim te pročitaj ovo i reci mi da li čuješ glas RUAH HA KODEŠ-a. Baš sam zadivljena. Postila sam od 9. i 11. i možda je zbog toga ova Poruka došla. Ne znam... Hvala ti za tvoj odgovor što pre i molim te JAHUŠUA neka TVOJ Narod jasno čuje TVOJE Reči, a ne moje. Ako je ovo stvarno od TEBE neka Keli bude prva koja će osetiti moćno Pomazanje. Blagoslovi ovo drago srce koje je čulo TVOJ Glas i napisalo mi reč ohrabrenja iako me nije znalo, ali je TEBE poslušalo da bi ovo Pomazanje došlo.

Blagoslovi je silno i molim se da će se ljudi, koji su povređivali jedni druge namerno, obeshrabrujući jedni druge, javno pokajati TEBI i drugima. U TVOJE IME JAHUŠUA to molim. Opraštam onima koji su me surovo napadali bez razloga, i smatram na radost što si iz toga nešto dobro izveo. Sve stvari složno doprinose dobru onih koji vole JAHVE-a i pozvani su po NJEGOVIM namerama. Volim te JAHUŠUA! Volim te draga Keli zbog tvoje poslušnosti JAHUŠUA-i. Želim da prikažem tvoj imejl kakav jeste, da bi drugi mogli da vide da sve ovo nije izmišljeno. Mogu li da ga upotrebim takvog kakav jeste? Molim te nemoj se stideti, jer te je JAHVE upotrebio da rasplamsaš darove u meni. JAHUŠUA će te blagosloviti silno, jer si ti blagoslovila ovu Sluškinju ovog ranog jutra – 3:35č izjutra po centralnom vremenu.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Alpha & Omega AlmightyWind Holy Ghost Fire Church


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica