Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 69

NASTUPA PROMENA STRAŽE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

31. decembar, 2002.

Slika za Proroštvo 69

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

31. 12. ’02. mi (tim AmightyWind Službe) smo se molili za neke odgovore na neka lična pitanja koja smo imali. Zato što ne cenzurišemo Poruke našeg Nebeskog OCA JAHVE-a ili MESIJE JAHUŠUA-e, podelićemo čak i deo koji je ličan. Možda će nekome pomoći.

Čak i kada me prekori JAHVE, mi ponizno priznajemo da i mi pravimo greške i nismo ništa bolji od druge Dece JAHVE-a. Ovo je takođe snimljeno na audio traku, zato smo prilikom transkripcije sve to ispisali. Pokušavali smo da ovo objavimo na internetu 31. 12. ’02. ali smo naišli na snažne duhovne napade, i tek sada ovo objavljujemo. JAHVE je znao da će se to dogoditi, tako da mora da je to deo NJEGOVOG plana.


(Lična Poruka) MOJA Deco, pitajte ME pitanje po pitanje. Elizabeta [Eliševa], ti trčiš velikim brojem koraka, u toliko mnogo pravaca. Može li tvoja noga ići u dva različita pravca ili četiri različita pravca istovremeno? Zato stalno ističem: korak po korak.


Ok [smejem se], pitaćemo ponovo. Koje pitanje želiš da prvo postavimo OČE? [tokom molitve i pričanja u jezicima sam postavila 4, 5 ličnih pitanja] Oh, vau! [još uvek se smejem; trebamo uvek tražiti samo naredni korak, a ja želim makar dvadeset – ali učim se... počela sam da se smejem i molim u jezicima, ne shvatajući da će uslediti Proroštvo] TATA BOŽE JAHVE, koji je naredni korak? Ok, kajem se što pokušavam da idem u previše pravaca istovremeno. Šta je naredni korak danas? [molitva u jezicima] Čujem deo Proroštva koje pokušavaš izgovoriti OČE, a čujem i stvari u vezi naših ličnih potreba, i bivam zbunjena jer ne znam šta želiš prvo izgovoriti. Oni čekaju da čuju Reč od TEBE OČE, a i mi takođe. [molitva u jezicima] Proroštvo 69 nastupa.


Dok ulaziš u godinu 2003., rugači i ismevači će te opkoliti. Govoriće: „Gde je taj JAHUŠUA koji kažeš da dolazi?“ Ali JA imam Reč za tebe. Podsećam te na rugače i ismevače koji su opkolili Noja. Te se stvari moraju dogoditi. To je MOJ način rastavljanja kukolja od žita. Rugajte MI se ako smete. Ovo je Poruka koju upućujem neprijateljima, jer je svaki tvoj neprijatelj MOJ neprijatelj. Neprijatelj je svako ko se postavi kao protivnik Poruka koje ti dajem, jer zaista sam te JA pomazao kao SVOG Potparola. Kada neprijatelji govore protiv ovih Poruka koje dolaze pravo s Nebesa, oni govore protiv MENE, JAHVE-a, i MOG voljenog SINA JAHUŠUA-e.

Ne misli da odbacuju tebe, MOJA Kćeri, jer oni odbacuju MENE. Jer čak i lažni proroci uzimaju ove Poruke koje ti dajem i proučavaju ih i kopiraju ih da izgleda kao da Reči koje ti JA izgovaram dolaze od njih. Ne čudi se, MOJA Kćeri – jer i sam đavo zna da istina proizilazi iz tvojih ustiju, kad sam JA, JAHVE, taj koji stavlja te Reči u tvoja usta. Lažnjaci se podižu i ljudi bivaju prevareni, da bi oni uzeli Reči i izvrnuli ih da znače ono što nisam namislio.

Nastupa smena straže. To je ono što ćete videti u 2003. Smena straže u vašoj policiji, u vašoj vladi, politički i duhovno, dolazi – smena straže. Zli stražari dolaze. Oni oduzimaju poslove stražarima koje sam prvobitno tamo postavio. Oni su satanine pristalice koje će oduzeti vaše slobode i zbog njih će MOJA Deca plakati MENI i naricati i biti u strahu. Mnogi će reći: „Ah, JAHVE, gde TE možemo naći? Ah, Pomazanje RUAH HA KODEŠ, zašto ne govoriš?“ Gde ćete ME naći, MOJA Deco? Koliko mali broj crkava ima MOJ Duh...

Reći ću vam gde ćete ME naći – biće to lično, jedan na jedan sa MNOM. Bolje se čvrsto držite ruba odore JAHUŠUA-e, jer će mnogi od vas morati da idu kroz blato, mnogi od vas će ići kroz mećavu, mnogi od vas će ići kroz vrelinu sunca. Šta je bilo lako za mnoge od vas u 2003., biće vam teško. Mnogo je MOJE Dece koja slušaju i prepoznaju MOJ glas kroz MOJU Sluškinju, ali bi da izbace neku Reč ovde ili onde da bi prilagodili svom načinu razmišljanja – kao da će to poništiti MOJE Reči i učiniti ih nevažećim.

Šta prorokujem desiće se! MOJI istinski zauzimači su ustali i tražili odlaganje. Pitali ste ME: „Zašto se ovo desilo sa Ričardom Ebijem [Richard Eby]“? Ovo su Reči koje imam da kažem: Ričard je postao iznuren, kako se njegovo zdravlje pogoršavalo. Ričard je iščekivao i čeznuo svaki dan da ponovo ugleda Nebeska vrata. Svakog dana u koji se probudio, čeznuo je da bude na Nebesima. Jer, vidite Deco MOJA, vaše molitve su odložile dolazak JAHUŠUA-e. Nisam prešao preko Ričardove volje, jer ME je preklinjao dan za danom. Nije više bilo ničega za šta je na ovoj zemlji bio vezan. Video je MOJU Slavu, i hteo je opet. Čak se više nije hteo držati ni ljubavi porodice i prijatelja, čak ni misije za koju sam ga rukopoložio – a to je bilo da sačeka da JAHUŠUA dođe.

Ali zaista Deco MOJA, beležite, zapisujte sve, jer u taj dan kada je umro i pojavio se pred MOJIM licem na Nebesima – obratite pažnju šta se dešavalo na zemlji. Jer je on zaista bio toplomer, barometar, i satana zna to. Zato je otkrio tajnu i hvalio se pred svetom: „Sada mogu da kloniram čoveka.“ Vidite kako se ono što je godinama činjeno u tajnosti sada pokazuje naočigled sveta. Znate, Deco MOJA, da je zaista kraj kada čujete: „Ja sam postao bog.“ Jer niko osim velikog TVORCA, MENE, JAHVE-a, ne može staviti duh i dušu u čoveka. Zato su ovo bezdušna stvorenja koja su pod MOJIM gnevom. Satana je taj koji je dao to znanje, da bi MI se opet rugao. Ali kažem vam, Deco MOJA, ništa se ne može dogoditi što JA ne dozvolim.

Oni koji se usuđuju da se rugaju i govore: „Pakao nije stvaran, to je samo produkt tvoje mašte“, oni će ne samo okusiti Pakao, nego će i plivati u Ognjenom Jezeru. Vama koji se usuđujete da ismevate Drugi Dolazak JAHUŠUA-e, reći ću vam ponovo: ON ne dolazi po crkvu. ON ne dolazi po organizovanu crkvu. ON sledeći put dolazi po SVOJU Mladu. A ne može se svako nazvati Mladom JAHUŠUA-e. Da li su odani, da li su istinoljubivi, da li su verni? Da li će izabrati da MU budu poslušni? Da li hode Sveto preda MNOM? Da li je MOJE Ime svakodnevno na njihovim usnama? Da li zapomažu u Ime ’JAHUŠUA’? Ili odbacuju MOJIH Deset Zapovesti, gazeći ih pod svoje noge dok se ne razbiju u deliće na zemlji? Da li govore ljudima: „Ne slušajte stare puteve, jer sad radimo po novome – radimo stvari po našem“?

To je MOJ znak, Deco MOJA, jer sam vas sada izdvojio. Oni koji su već označeni, oni imaju MOJ Pečat zaštite. Anđeli su vas označili za 2003. Zlo će zadesiti mnoge koji se nazivaju imenom MOG SINA i pitaće se zašto. Zbog ovoga: Zato što se usuđujete da ismevate, zato što se usuđujete da izbacite ono što sam JA izgovarao; zato što gledate na Glasnika, a ne na Poruku. Vi vidite samo ženu, i zato što ne možete videti MOJE gnevno lice, vi je klevetate svojim rečima. Ali želim da znate: Svaka reč koju ste izgovorili je došla u MOJE uši, i zato što ste je napadali, i vi ste zabili iglu u MOJE oči. I zato, kada budete zapomagali u bolu, JA ću prezreti vaš glas.

Vi koji živite u raskoši, slavi i bogatstvu, vi s visine gledate na MOJE Proroke i Apostole, jer su vaši stomaci puni, nosite najbolju odeću, vaša primanja su prekomerna i izobilna, blagosloveni ste. Ali, vidite, vi niste poznali reč ’patnja’. Ali u 2003. ćete poznati. Biće to početak patnji za one koji misle da su iznad MOG gneva. MOJ gnev će se na njih izliti. Neću se opet ponavljati, da vam govorim kako će se zemlja tresti i drhtati, jer kako se JAHUŠUA približava – već sam prorokovao – da će se zemlja tresti i drhtati jer se čak i zemlja trese od straha. Ah vi bezumni ljudi i žene. Kad se čak i zemlja trese i drhti od strana, a vi se rugate i negirate da sam JA ovde.

Vi se okrećete nauci kao svom bogu. Vi se okrećete politici da namiri vaše potrebe. Bezumni, bezumni, bezumni naraštaju! Vi se okrećete znanju ovoga sveta i odbacujete MOJU Knjigu kao zastarelu – Knjigu koja je ispunjena svom istinom i znanjem, Knjigu o kojoj su Proroci prorokovali. Dalje, dalje, dalje od MENE! Dalje od MENE sa vašim bogohulnim bogosluženjem, dok popunjavate te klupe nedeljom, a isterujete svetkovatelje pravog Šabata! Još jednom ću vam pokazati: Sud zaista počinje od Doma JAHVE-a. Jer će ponovo JAHUŠUA išibati menjače novca i isterati ih napolje kroz vrata.

Upozorio sam vas u vezi nejednako ujarmljenih brakova, ali vi insistirate da se držite tog supružnika, znajući da samo MOJE Ime i IME JAHUŠUA-e oni preziru, gade ih se i mrze ih. Zato se držite vi tih supružnika, činite ono što sam vam zabranio. Vi još uvek ne vidite, Deco MOJA, da imam spremno najbolje za vas. Oni s kojima vas nisam udružio, čije ime nije nađeno u JAGNJETOVOJ Knjizi Života, oni za koje vi još uvek tvrdite da su vaš muž ili žena – oni će vas prodati onome ko najviše ponudi u zlim vremenima koja dolaze. MOJA Deca će biti ta koja neće shvatiti da su pogrešila sve dok ne izgube glave.

Koliko vas beži od svog poziva? I slušaće ovog Apostola kako govori i reći će: „Stojim uz ovu Službu, ali ću svoje desetke i ponude ipak zadržati.“ Zar još uvek ne shvatate da nema ništa od priče. Ako ne pomažete, onda odmažete. Uzimajući Reči koje JA izgovaram, i staćete preda MNOM u Sudnji Dan i pitaću vas: „Da li si joj na bilo koji način pomogao/la?“

Pošasti dolaze, i ako se uzdate u vlast za zaštitu, ako se uzdate u medicinsku zajednicu za zaštitu – već sam rekao šta će se dogoditi. Ništa se Deco MOJA ne može dogoditi što JA prvo ne kažem SVOJIM Apostolima i Prorocima. Čak i zli pažljivo slušaju, iako ME ne slede, oni drhte u strahu znajući da JA govorim SVOJE tajne koje ni jedan čovek nije rekao. Koliko vas beži od svog poziva? Koliko vas ostavlja drugima da pričaju Jevanđelje? Koliko je vas koji ovo čitate ili slušate uopšte izašlo u žetveno polje ili pomaže da se skuplja u ovoj žetvi poslednjeg vremena?

Da, biće mučenika, jer kao što je Stefanova krv prolivena na zemlju – tamo je stajao čovek Savle, kome sam JA promenio ime u Pavle – kao što je njega isprskala Stefanova krv, dok je držao njegov ogrtač, pomazanje na Stefanu je došlo na Savla koji je postao Pavle. Ono što ovim kažem je da mučenička krv nikad nije bačena, samo podiže još više Stefana, još više Savla koji postaju Pavle. Za MOJE voljene od poverenja, ispunjene MOJIM pomazanjem, koji ME traže svakog dana i mole se – 2003. će doneti blagoslove za vas dok uklanjate trosku. Naučite da ME hvalite Deco MOJA, bez obzira na to šta vam život donosi.

Čujem molitve onih koji MI dolaze sa zahvalnim srcem. To su molitve koje su mi ugodne. Kao i u vreme Mojsija, to su Deca koju ću obezbediti i hraniti. Zato ova Poruka nije za one koji se rugaju i ismevaju. Ova Poruka nije za sve, već samo za one sa duhovnim ušima da čuju; samo za one sa duhovnim očima da vide, čak i čuju MOJ glas kako govori.

Šaljem ovu Reč Izraelu. Šaljem SVOG Apostola da ti kaže: Pazi se onih koji ti dolaze kao prijatelji. Njihova je ruka u tvom džepu, oni te džepare. U njihovoj drugoj ruci je bodež, i kažu: „Uradi šta ti kažem!“ Ali podsećam te, Izraele: Kada bi samo zazvao BOGA Avrahama, Isaka i Jakova – MENE, JAHVE-a. Kada bi samo prestao slušati rabine kada ti govore da ne izgovaraš MOJE Sveto Ime. Jer JA imam SVOJE pomazane koji su baš tamo u Jerusalimu, ispunjeni MOJIM RUAH HA KODEŠ-om. Oni prihvataju JAHUŠUA-u kao MESIJU i prizivaju ME i zauzimaju se preda MNOM. Zbog toga je Izrael do sada pošteđen. Iako si Izraele jednom bio zenica [eng. apple] mog oka, sada i ti imaš crva.

Izraele, svet više ne može da se na tebe ugleda za Svetost. Jer ti imaš abortuse, imaš homoseksualce, imaš pornografiju – nema greha koji nije prožeo Izrael iznutra. Fariseji sada sačinjavaju tvoju vladu, a čak nemaju ni obličje pobožnosti. U 2003. JA ću suditi državama, narodima koji su kao Sodom i Gomora preda MNOM. Neću čak ni govoriti šta će se desiti u 2004., jer ako mislite da je MOJ sud došao u 2002., a svet zadržava dah u 2003., te Reči bi bile toliko zastrašujuće da bi se čak i ovaj Apostol bojala da ih izgovori.

Zato, voljeni MOJI, imam ovu Poruku za vas. Idite korak po korak, dan po dan, jer zaista, pogotovu u 2003. to je sve što možete podneti. Slušajte ME, slušajte MOJE Reči, naučite da ME tražite lično. Reči koje JA izgovaram kroz ovu Sluškinju potvrdiću opet. Da li iko beleži koliko se brzo stvari obistinjuju nakon što Reči bivaju izgovorene kroz ova usta? To je zato što nisu reči obične žene, već velikog BOGA „JA JESAM“!

Ponovo kažem, nećete jedni druge poznavati po imenima. Neće mariti za prošlost jedni drugih. Prepoznaćete svoju pravu Porodicu JAHVE-a i JAHUŠUA-e po pomazanju koje je unutra. Pogotovu govorim Apostolima i Prorocima: JA sam vas izdvojio, jer vi priginjete svoje uho k MENI 24 časa na dan, pitajući ME: „O, BOŽE, OČE JAHVE, koje Reči želiš da izgovoriš?“ Učinili ste svoja tela Hramovima Žrtve. Voljni ste bili da budete prognani zarad MOG SINA JAHUŠUA-e. Nemojte mislite da sam išta uzeo zdravo za gotovo, sve žrtve koje ste učinili. Velike, velike, velike će biti vaše nagrade na Nebesima, ali JA neću zaboraviti da vas blagoslovim baš i ovde na zemlji. Sve čega ste se odrekli JA ću zameniti sedmostruko, ali istina je, Deco MOJA – to dolazi uz progon, jer se suočavate sa rugačima i ismevačima koji vam upućuju pretnje po život.

JA sam pomazao ovu koja govori. Oni će znati gde da idu i šta da rade, pogotovu u ovoj 2003. godini. Neću dozvoliti da vas odvedu stranputicom. Biće baš kao u Elizabetinom [Eliševinom] snu.


Vidi: San o raketama

Takođe sam pre nekoliko godina imala san da smo predvodili karavan vozila na putu, previše vozila da bi ste izbrojalo. Skoro smo dobili otkrivenje u vezi sna, ali nije još uvek vreme da to podelimo.

Takođe vidi: San o meteorima


Jer istina biva izgovarana kroz ovu Službu. Ta istina je ono što će spasiti, jer istina dolazi u IME JAHUŠUA-e. Vi koji kopirate ova Proroštva i pravite se kao da to JA, JAHVE, kroz vaša usta govorim, vi ćete morati da platite cenu za pomazanje koju ona plaća, samo ću je JA uvećati sto hiljada puta. Jer ste vi ukrali nešto za šta niste platili cenu. Kao što sam rekao SVOJOJ Sluškinji – što veće pomazanje, to veća žrtva.

Zato, Deco MOJA, dok ulazite u 2003. – vi koje JA zaista zovem SVOJOM voljenom Decom, Bebicama, Mladom, Odabranima i Izabranima – samo nastavite da ME tražite. Samo nastavite da primate MOJE Reči. Samo nastavite da budete poslušni i verujete i vaša vas vera neće samo učiniti celovitima, vaša će vera dok nastavljate da rastete duhovno MENI biti ugodna. Prizovite MOJE Ime kada osetite da se zemlja trese i drhti. Zazovite Ime ’JAHUŠUA’ (neki GA zovu ’ISUS’), jedino Ime koje može spasiti. Podsetite ME na Psalam 91, da se pošasti ne bi približile vašem staništu. Sakrijte MOJU Reč u vaša srca, da ne bude samo Knjiga, već deo vašeg tela. Volim vas MOJI voljeni. Mlado, spremi se, jer tvoj MLADOŽENJA dolazi. Oni koji nisu osetili da mogu platiti cenu Mlade, već je samo gledaju i plaču – istina je, Deco MOJA, postoji samo jedna Mlada. Poslušnost je bolja čak i od žrtve.

Ričard Ebi [Richard Eby] nije lagao. On se samo umorio od greha ovog sveta. Biće nagrađen za godine koje je proveo, ali nije završio misiju na koju sam ga poslao. Ne polažite vašu veru u čoveka ili ženu, već samo u MENE, JAHVE-a i JAHUŠUA-u. Položite svoje poverenje u Reči, u Reči MOJIH Svetih Knjiga. Po tome znate da JAHUŠUA opet dolazi. Čovek vas može izneveriti, čak i kad ih pošaljem na misiju. Vidite, Deco MOJA, dozvolio sam mu neuspeh, da ne završi tu misiju. Da vas naučim lekciju: Hoće li vaša vera opstati? Vi koji ste se, kao MOJA Kćer, molili da Ričard Ebi ponovo oživi – on nije izabrao da se vrati na zemlju.

Imate upozorenje: On je bio toplomer i barometar, u taj dan kada je umro. Dok gledate kako Sodoma i Gomora govore, dok gledate kako se zlo množi, odbrojavajte sada do Sudnjeg Dana. Propast MOJIM neprijateljima, i vašim, iako oni misle da su glave, zapravo su manje od repa. Dolazi smena straže, Deco MOJA. Oni koji su tako dugo držali položaje, koji su pisali vaše zakone, sada su bez posla. Žalite i plačite Deco MOJA, dok gledate smenu straže. Jer će oni koji su bili Sveti biti zamenjeni, i to zamenjeni onima koji su nesveti. Oni kojima ste mogli da verujete, bili to vaš bankar ili vaš policajac, vaš poštar – smena straže; vaši doktori – smena straže; vaše vlade – straže se smenjuju; vaši duhovnici – pazite se smene straže.

Ah, ali vidite, neprijatelji MOJI – pazite se vi smene MOJE Straže. JA postavljam one sa većim pomazanjem, one koji su ponizni preda MNOM. Oni su MOJI sakriveni. Oni znaju kako da nađu MOJE Reči i MOJE lice. Oni staju u rascep, oni zapomažu u IME JAHUŠUA-e. Neprijatelji MOJI širom sveta, pazite se promene MOJE Straže. Jer su oni postali još Svetiji. Oni su postali još odlučniji i smeliji. Oni će propovedati Svetost i oni će prekoriti ovaj svet. Zato se pazite promene MOJE Stražara koji su obučeni u MOJ puni oklop (Efescima 6), koji vam ne dolaze u svoja imena, već dolaze u Ime JAHVE-a i JAHUŠUA-e, koji ne nose oružja koja su fizička – već MOJA promena MOJIH Stražara ima duhovna oružja koja su još neizrečena.

Oni imaju arsenal čitavih Nebesa, i sve što trebaju da urade je da prizovu MENE u IME JAHUŠUA-e. Oni će posramiti vašu promenu straže. Zato, rugajte MI se ako smete. Dok vi zli menjate svoje straže, kažem vam: pazite se, neprijatelji MOJI, i JA sam takođe promenio SVOJE Straže. To su oni koje najmanje očekujete, najponizniji muškarci i žene, čak i deca. JA njima govorim ne samo kroz Proroštva koja se obistinjuju, već i kroz snove i vizije. Ti će darovi samo jačati dok JA menjam SVOJE Straže. Koga promovišem onoga i odbacujem.

Pazite se crkve koje ste upozorene. Promena Straže je nastupila, i oni sede u vašim sopstvenim klupama i oni vas suočavaju sa nesvetošču u vama, sa neposlušnošću u vama. JA sam isti JAHVE i JA se ne menjam, ni zbog koga. MOJE Reči se MENI ne vraćaju prazne, ni zbog koga. Zato što se MOJA Kćer zauzela i plakala i molila preda MNOM kada je čula za smrt Ričarda Ebija, jer je mnogo vas pisalo i pitalo i još mnogo njih htelo da pita: „Da li me je Dr. Ričard Ebi slagao?“ Ne, nije. Njegov jedini greh je što je postao nestrpljiv i umoran, ali ga ne krivim.


Tako je izgovoreno u ovaj dan, 31., zadnji dan 2002. JAHVE i JAHUŠUA, molim VAS imajte milosti prema nama u 2003.

Prosvetljujući neke, vređajući ostale u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a,
ostajem vaša Sestra Apostol Elizabeta Elajdža (Eliševa Elijahu).
Završeno u 06:45.
Kraj Proroštva, objašnjenje sledi.


Probuđena sam u 05:00 i JAHVE mi je rekao da tražim NJEGOVO lice, da dođem pred NJEGOV Tron i molim se. Kako sam počela da to radim, rekla sam: „Moram da se molim u jezicima i zato idem u dnevnu sobu“. Počela sam da se molim...

Zato je ova Reč došla – zauzimanjem i molitvom – a molila sam se za listu stvari, kao na primer za rekreaciono vozilo, što je putujuće svetilište, kojem se u veri nadamo, i za sve naše lične potrebe, i postavljala sam mnogo pitanja istovremeno. Kao što vidite, prekorena sam pred celim svetom. Jer je pre svega ova Poruka trebala da stigne. JAHVE nam je rekao da je to prva stvar koju trebamo tražiti. Biću potpuno iskrena – nismo imali pojma da će ova Reč doći. Znali smo da jedna druga Poruka dolazi, jer su juče, 30. decembra, okultni napadi protiv mene bili verovatno jedni od najjačih do sada. Ali kao što vidite, bitka je JAHVE-ova i JAHUŠUA-ina i Pobeda je naša. Zato što je danas nova Reč došla, da ohrabri, da prekori, i nadamo se da izgradi veru u onima kojima treba vera, i da će oni koji se trebaju pokajati pasti na svoja lica i pokajati se i tražiti bliži odnos i hod sa JAHVE-om i JAHUŠUA-om – pre nego bude prekasno i košta ih glava.

Molim vas kopirajte i upozorite i pošaljite na druge vebsajtove i molim vas zauzmite se za nas u molitvi. Molim vas, molitveno istražite da li trebate postati partneri ovoj Službi, gde ćemo deliti iste nagrade.

Ljubav i blagoslovi u IME JAHUŠUA-e,
Apostol Elizabeta Elajdža (Eliševa Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica