Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 63

O, IZRAELE, GDE JE TVOJA KRVNA ŽRTVA?


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

16. septembar, 2002. (na Jom Kipur)

Slika za Proroštvo 63

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Ah, Izraele... Ah, kako plačem. Da, JA, JAHVE – TVORAC svega, TVORAC i samog vremena. Plačem, jer sam izlio SVOJU ljubav, izlio SVOJU milost, dao SVOJE najbolje – SVOG voljenog SINA JAHUŠUA-u. JA, JAHVE, sam dao JAHUŠUA-u koji je izlio SVOJU Krv da iskupi grehove Adama i Eve. Ah, Izraele, Krv JAHUŠUA-e i dalje natapa tvoje tlo. Šta misliš, zašto te satana mrzi? Šta misliš, zašto te mrzi više od bilo kog naroda i bilo koje nacije? Zato što sam JA, JAHVE, došao tebi u telu kroz MOG SINA JAHUŠUA-u, MOG voljenog SINA.

Avraham je samo mislio da mora žrtvovati Isaka. Avraham je jedino morao da iskusi veliku tugu i žalost dok je držao bodež iznad svog voljenog sina, misleći da neće biti kog ovna prineti kao žrtvu, kao krvnu žrtvu. Ali je u veri on verovao da ću JA, JAHVE, podići Isaka iz mrtvih ako treba – kao što sam SVOG SINA JAHUŠUA-u. To je zbog toga ko JA, JAHVE, jesam. Zbog toga ko JA jesam, zbog MOJE ljubavi koja nema ni početak ni kraj, za one nazvane MOJOM Decom – i samo oni koji su MOJA Deca ME zovu u Ime MOG SINA JAHUŠUA-e. Jedino sam JA zaustavio Avrahama da ne žrtvuje svog sina Isaka. Obezbedio sam ovna sakrivenog od Avrahamovog pogleda do pravog časa.

Avraham nije bio savršen. Nije bio ni Isak. Izrael plaća cenu Avrahamovog greha koji je iznedrio Išmaela i seme Išmaela. Avraham je takođe potrebovao krvnu žrtvu. Bio je to ovan kao simbol, koji je bio uhvaćen u šipražje. To je simbolizovalo MOG voljenog SINA JAHUŠUA-u, jedino JAGNJE JAHVE-a, savršeno JAGNJE bez greha ili nedostatka ili mane. Ovan je bio uhvaćen u šipražje. MOJ voljeni SIN JAHUŠUA je zapomagao MENI. ON je takođe [bio] uhvaćen u šipražje MOJE Volje. „OČE, ako je moguće, uzmi ovu času od MENE, ali ne kako je MOJA volja, nego nek TVOJA volja bude izvršena.“ JAHUŠUA je bio predstavljen tim ovnom, kao krvna žrtva koju je u taj dan imao Avraham, koja je zamenila Isaka.

Krvna Žrtva JAHUŠUA-e je jedina ljudska žrtva koja je dovoljno Sveta da opere grehove svog čovečanstva – kada bi samo čovečanstvo prihvatilo i poslušalo ovaj novi Krvni Savez koji sam dao na Golgoti, preko MOG voljenog SINA JAHUŠUA-e. Ovo je MOJE obećanje MOJOJ vernoj Deci koja vole JAHUŠUA-u i prihvataju ovaj novi Krvni Savez: Kao što nisam ostavio SVOG voljenog SINA u grobu – podigao sam GA iz mrtvih i ON se uzneo na Nebesa – isto ću to učiniti i za vas. Sve što MOJA Deca trebaju da urade je da prihvate, poveruju i daju sve od sebe da drže MOJE Zapovesti. Zar je to toliko teško?

Govorim onima koji odbijaju MOG SINA JAHUŠUA-u kao MESIJU: Gde je vaša krvna žrtva? Svi znaju da mora biti krvne žrtve za oproštenje grehova. Koja je životinja savršena? Koji čovek? Niko, sem MOG voljenog SINA JAHUŠUA-e. JA, JAHVE, sam otkazao stari krvni Savez da dam čovečanstvu bolji Krvni Savez. To je jedini način da oprostim vaše grehove. Nema drugog puta do MOG Trona, do MOG odgovora na vaše molitve, sem putem Imena ’JAHUŠUA’, kroz NJEGOVU Krv prolivenu na Golgoti za oproštenje vaših grehova. Nema drugog posrednika preda MNOM sem MOG SINA JAHUŠUA-e. Muhamed vas ne može spasiti. Prizivanje Abrahama vas ne može spasiti. Alah vas ne može spasiti. Jedino će vas zazivanje Imena JAHUŠUA-e spasiti. Proučavajte Toru, kao što sam ranije rekao kroz ovu Sluškinju. Oni koji misle da će ih samo pridržavanje Tore spasiti moraju shvatiti da su svi zgrešili i lišeni su MOJE Slave [Rimljanima 3:23]. Prekršenje jedne Zapovesti je isto kao prekršenje svih Zapovesti. Treba vam SPASITELJ. JAHUŠUA je taj SPAISTELJ. Onima koji odbiju da prihvate JAHUŠUA-u kao svog GOSPODA i SPASITELJA, MESIJU svog čovečanstva, neće suditi JAHUŠUA. Već će stati pred Mojsija, koji će otvoriti Knjigu Suda, bez milosti. Jer je on upozorio Izrael da će doći novi Savez, novi Krvni Savez. Znao je da ne može ublažiti MOJ gnev – to je bilo samo privremeno, za životinjske žrtve.

Ah, Izraele. Poslao sam novi Krvni Savez da bude rođen na tvom sopstvenom tlu. Činio sam čuda kroz IME JAHUŠUA-e. Upotrebio sam NJEGA da bude ljudska Žrtva, ljudska Krvna Žrtva – jedino savršeno Krvno očišćenje za greh. I podigao sam GA iz mrtvih na tlu Izraela.

U ovaj dan Jom Kipura 2002., govorim Izraelu i kažem im: Čujem vaše molitve i pokajanje, što tražite MOJ oprost. Vidim vaše postove. Osećam vaš strah, jer shvatate da su vaši grehovi smrad MOJIM nozdrvama. Ah, Izraele, ti znaš da „JA JESAM“ ADONAJ i da ću vam JA suditi za dela vaše telesnosti. Ah, Izraele, ti znaš da nema krvne žrtve. Ti žudiš da izgradiš taj hram sa zidovima, kako bi ponovo mogli da prinosite životinjske žrtve za oproštenje grehova, kako bi vaš prvosveštenik mogao na glas moliti za milost. Ali ti odbijaš Dar koji sam ti JA dao, Hram bez zidova, ispunjen MOJOM RUAH HA KODEŠ, ispunjen MOJOM ljubavlju i milošću, MOJIM čudima i MOJIM sudom – Hram koji nije pravljen ljudskim rukama, savršen, Svet, bezgrešan Hram. NJEGOVO Ime je ’JAHUŠUA’. MOJE Ime [JAH] je sadržano u NJEGOVOM Imenu. Moć je u NJEGOVOM Svetom Imenu, Moć je u NAŠIM Svetim Imenima.

JAHUŠUA je taj Hram. JAHUŠUA je jedina Krvna Žrtva koju ću prihvatiti. JAHUŠUA je došao Izraelu kao beba. JAHUŠUA je bio vaša Krvna Žrtva. JAHUŠUA je jedina Krvna Žrtva. O, Izraele, čuj ME! Krv JAHUŠUA-e je potekla u tlo Izraela, a ispunila sva četiri ćoška zemlje. O, Izraele, čuj ME! Zato što ti odbijaš novi Krvni Savez, dao sam ga takođe ne-Jevrejima, nakalemio ih na granu, čekajući na tebe da se pokaješ i prihvatiš JAHUŠUA-u za svog MESIJU. Šta je potrebno, o Izraele? Koliko mali Ostatak imam u Izraelu. Dok govorim ove Reči kroz ovu Sluškinju, novi učenici će ustati i odneti ovu Reč u Izrael. Jer, kažem vam sada, imate dokaz iz vašeg sopstvenog Zida Plača, gde simbol MOJE Žive Vode teče.

Odakle dolazi ta Živa Voda? JA, JAHVE, vam ponovo dajem taj dar, jer je RUAH HA KODEŠ poslata kroz JAHUŠUA-u na Izrael. Sada se izliva iz Zida gde Izrael kleči, plače, nariče i moli se. Prihvatite JAHUŠUA-u za svog MESIJU. Dok se vaš Zid Hrama izbočuje pred vašim očima, zar ne vidiš, o Izraele, da je stari Savez prošao? Ne želim više životinjske žrtve.

Jedino Krv MOG voljenog SINA JAHUŠUA-e koji je došao iz plemena Jude može biti Izraelov Krvni Savez i Krvno otkupljenje grehova celom svetu. Postoji samo jedan greh koji ne može biti oprošten – odbijanje JAHUŠUA-e i Života i Krvi koje je žrtvovao na Golgoti. Pazite se, izrugivanje i odbacivanje RUAH HA KODEŠ je hula. Nema oprosta za taj greh.

Prihvatite Život i Krv JAHUŠUA-e i [znajte da] samo putem NJEGOVOG Imena je oproštenje greha. Dao sam vam ovaj Dar na Golgoti; dao sam svetu ovaj Dar. I Izraele, na ovaj Sveti Dan, JA, JAHVE, govorim kroz ovu Jevrejsku Sluškinju. O, Izraele, ti koji su kamenovao, mučio, ubijao Apostole i Proroke, ti koji si pobio MOJU Decu koju sam slao da ti svedoče... O, Izraele, čak i krv mučenika natapa tvoje tlo. Samo JA znam, o Izraele, koliko tvoje sopstvene krvi mora poteći pre nego što prihvatiš jedinog MESIJU koji te može spasiti. JAHUŠUA i dalje plače za tobom, kao što je i u Getsimanskom vrtu.

Oči sveta su uprete u tebe, o Izraele. MOJE te oči nikad ne napuštaju. Spasonosna moć je u Imenu koje odbijaš, ugaoni kamen Hrama koji odbijaš. Ali moraš prihvatiti JAHUŠUA-u kao MESIJU. Kroz Ime, Reč i Krv JAHUŠUA-e će JAHUŠUA spasiti Izrael. Ah, Izraele, JAHUŠUA je postio za tebe četrdeset dana i četrdeset noći. Da li stvarno misliš da je jedan dan posta dovoljan da pokrije tvoje grehove? MOJA Deca koja su prihvatila JAHUŠUA-u kao ELOHIMA i MESIJU se raduju što su njihovi grehovi potpuno plaćeni na Golgoti.

JA, JAHVE, te čekam, o Izraele. Ah, Izraele, ti koji svetkuješ i sećaš se Jevrejskih Praznika i Svetih Dana, zar još uvek ne vidiš JAHUŠUA-u u svima njima? Ah, Izraele, vrati se MENI u Svetosti. Odvrati se od svojih grehova u pravom pokajanju, u Ime MOG SINA JAHUŠUA-e. Ah, Izraele, plačem za tobom u bolu. Ali zapamti, kao što sam JA Svet, tako i to moraš biti odvojen i Svet.

Da li stvarno želiš da ti se sudi po Zakonima koje sam dao Mojsiju, i da ti Mojsije sudi bez milosti? Zato što odbijate jedinog POSREDNIKA, jedino savršeno JAGNJE JAHVE-a, JAHUŠUA će reći onima koji ovise o starom krvnom Savezu za spasenje – vi koji ovisite o tom krvnom Savezu, pazite se – ON će reći: „Vi birate da vam se sudi po starom krvnom Savezu, biće vam suđeno od strane Mojsija.“ Pošto niko nije savršen, teško onima kojima bude Mojsije sudio. Niko neće biti pošteđen. Pakao i Ognjeno Jezero će vam biti večni dom. Svako vrši svoje rezervacije za večnost.

Nikom nije garantovana naredna sekunda života. Svima koji su pod milošću MENE, JAHVE-a, je danas dan vašeg spasenja. Sutra može biti prekasno.


Tako je izgovoreno, tako je zapisano, na Jom Kipur, 16. septembra 2002. Predato ovom slugi, Apostolu Elizabeti Elajdža (Eliševi Elijahu).


Matej 10:18-42: “Zbog Mene će vas izvoditi pred namesnike i kraljeve, za svedočanstvo njima i narodima. A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete i šta ćete reći jer će vam tog časa biti dato šta da govorite. Nećete, naime, govoriti vi, nego će u vama govoriti Duh vašega Oca. Brat će brata predavati da ga ubiju, a otac dete. Deca će se dizati protiv roditelja i ubijati ih. I svi će vas mrzeti zbog Moga Imena. Ali, ko istraje do kraja, biće spasen. Kad vas budu progonili u jednom gradu, bežite u drugi. Istinu vam kažem: nećete stići da obiđete sve izraelske gradove pre nego što Sin čovečiji dođe. Nijedan učenik nije iznad svog učitelja, ni sluga iznad svog gospodara. Dovoljno je učeniku da bude kao njegov učitelj, a sluzi da bude kao njegov gospodar. Ako su domaćina nazvali Balzevuvom, koliko će više tako zvati njegove ukućane? Ne bojte ih se, dakle, jer nema ništa skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Ono što vam govorim u tami, govorite na svetlosti, i ono što vam se šapuće na uho, propovedajte sa krovova. Ne bojte se onih što ubijaju telo, a ne mogu da ubiju i dušu. Nego, više se bojte Onoga koji može da uništi i dušu i telo u Geheni. Zar se dva vrapca ne prodaju za jedan asarion? A nijedan od njih ne pada na zemlju bez vašega Oca. Pa vama je i sva kosa na glavi izbrojana. Ne bojte se, dakle; vi više vredite od mnogo vrabaca. Ko god Mene prizna pred ljudima, priznaću i Ja njega pred svojim Ocem, koji je na Nebesima. A ko god se Mene odrekne pred ljudima, i Ja ću se njega odreći pred svojim Ocem, koji je na Nebesima. Nemojte da mislite da sam došao da na zemlju donesem mir. Nisam došao da donesem mir, nego mač. Došao sam da okrenem čoveka protiv njegovog oca, kćer protiv majke, snahu protiv svekrve. Čoveku će njegovi ukućani biti neprijatelji. Ko oca ili majku voli više nego Mene, nije Me dostojan. Ko sina ili kćer voli više nego Mene, nije Me dostojan. Ko ne uzme svoj krst i ne ide za Mnom, nije Me dostojan. Ko nađe svoj život, izgubiće ga, a ko izgubi svoj život radi Mene, naći će ga. Ko vas prima, Mene prima; a ko prima Mene, prima Onoga koji Me je poslao. Ko prima proroka zato što je prorok, dobiće proročku nagradu; a ko prima pravednika zato što je pravedan, dobiće pravedničku nagradu. I ko samo čašom hladne vode napoji jednog od ovih malih zato što je moj učenik, istinu vam kažem: neće izgubiti svoju nagradu.”

Matej 12:50:“Jer, ko god izvršava volju Moga Oca, koji je na Nebesima, taj je Moj brat, i sestra, i majka.”

Matej 21:42-46:“JAHUŠUA ih upita: „Zar nikad niste čitali u Pismima: ‘Kamen koji graditelji odbaciše postade kamen ugaoni. JAHVE to učini i to je divno u našim očima’? Zato vam kažem: biće vam oduzeto Božije Carstvo i dato narodu koji donosi njegove plodove. I ko god padne na taj kamen, smrskaće se; a na koga on padne, zdrobiće ga.” Kad su prvosveštenici i fariseji čuli priče JAHUŠUA-e, uvideše da govori o njima pa htedoše da Ga uhvate. Ali, bojali su se naroda jer je narod JAHUŠUA-u smatrao prorokom.”

Matej 23:29-39:“Teško vama, učitelji zakona i fariseji, licemeri! Podižete grobnice prorocima i ukrašavate spomenike pravednicima, i govorite: ‘Da smo živeli u vreme svojih praotaca, ne bismo bili njihovi saučesnici u prolivanju krvi proroka.’ Time svedočite da ste sinovi onih koji su ubijali proroke. I vi dopunite meru svojih otaca! Zmije i zmijski porode! Kako ćete izbeći osudu Gehene? Zato vam, evo, šaljem proroke, mudrace i učitelje zakona. Jedne ćete ubiti i raspeti, a druge ćete batinati po vašim sinagogama i progoniti od grada do grada. Tako će na vas pasti sva pravedna krv prolivena na zemlji, od krvi Abela pravednika do krvi Zaharije, sina Barahijinog, koga ste ubili između Hrama i žrtvenika. Istinu vam kažem: sve će to pasti na ovaj naraštaj. Jerusalime, Jerusalime, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani! Koliko puta sam hteo da skupim tvoju decu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali niste hteli. Eto, ostavlja vam se vaša kuća pusta. Kažem vam: nećete me više videti sve dok ne budete rekli: ‘Blagosloven onaj koji dolazi u ime JAHVE-a.”

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica