Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 60

SAKRIJTE SE, DECO MOJA, SAMO JOŠ MALO!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

31. avgust, 2002.

Slika za Proroštvo 60

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Ah, koliko sam se sam se samo puta pokajao što sam stvorio čoveka. Da, znam šta će se dogoditi. To je zato što JA sve znam, JA sam sveprisutan, JA sam sveznajući. To ne olakšava. Ah, koliko sam se samo puta pokajao što sam stvorio čoveka. Gledam na ovaj svet koji je podnožje MOJIM nogama. Gledam u srca i duše svakog stvorenja na zemlji. Gledam u tajna mesta njihovih srca. Vidim zlo unutra, čak i onima koji pune crkve, čak i onima koji pune hramove.

I ja gledam u njihova srca. Ah, koliko njih je tako daleko od MENE. Koliko njih ima samo znanje JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, ali su njihova srca daleko od NJEGA. Koliko njih samo zna priču o raspeću, a koliko ih je malo raspelo sopstvenu telesnost. Koliko ih je malo podiglo svoj krst i pošlo za MOJIM SINOM JAHUŠUA-om. Iznova i iznova šaljem SVOJE Apostole i Proroke da upozore. Ah, ti tvrdovrati naraštaju. Vi pokrivate svoje uši. Vaše su uši pune voska. Vaše srce je ohladnelo. Vi pokrivate svoje oči. A onda se usuđujete i da pokrijete svoja usta da ne bi nikoga upozorili.

Sud je stigao. Dalje od MENE sa vašim licemernim molitvama i zahvalama. Koliko je malo vas savilo koleno preda MNOM da se pokaje za ovo – za grehove, za grehove država u kojima živite. Govorim svetu, ne samo Americi, već najudaljenijim ćoškovima i zabačenim mestima ove zemlje. Greh ne gleda ko je ko. Greh je u svim nacijama – od najmanje države, pokrajna, varoši i gradova. Neki toliko malo da čak nemaju ni imena, ali greh ostaje isto.

JA sam jedini koji čuje tiho plakanje MOJIH bebica, onih koje nikad nisu dobile šansu da udahnu prvi vazduh. Vi ne samo da ih ubijate, kasapini ubice, vi ih mučite. Postaviću provalije ispod klinika za abortuse. Rasedi su već tamo. Nevidljivi su za oko, ali u MOM času će biti kao da ogromna ruka izlazi iz zemlje, i zaista – kao što je MOJA Sluškinja rekla – biće progutani u samo utrobu Pakla i zemlja će se zatvoriti nad njima i svi zli će biti u njima, vašim objektima koji promovišu zli način života, koji znate da prezirem. Hoćete da znate šta je u pitanju, onda čitajte MOJA Pisma. Isto ću učiniti vama.

Rasedi za zemljotrese su već tamo, ali ne mislite da kad se ovo desi jednoj oblasti, da će bilo ko od zlih pobeći, jer će oni biti oboreni, i biću to JA, veliki BOG „JA JESAM“ koji ih zatrpava pod zemlju. Ali pravedni koji nastupaju u MOJE Ime, oni kojih nije stid Imena JAHVE-a i JAHUŠUA-e, oni koji poštuju MOJE Šabatne dane i smatraju ih Svetim, oni koji znaju da je voleti ME biti MI poslušan, oni koji vole MOJA Pisma i kriju Reč u svojim srcima – to su oni koji su izgradili svoje domove na čvrstoj steni i oni neće potonuti duboko u pesak. Jer JA tresem ovaj svet u SVOM besu, i u vremenu koje dolazi ćete videti zemljotrese nezabeležene u bilo kom ranijem vremenu, jer će se tresti u većoj meri – kao kada roditelj izgubi strpljenje i protrese svoje dete. Tako ću JA protresti ovu zemlju i reći: „Probudite se, probudite se, probudite se!“

Još koliko, još koliko, još koliko morate ispitivati strpljenje TVORCA? Koliko još morate ispitivati strpljenje ISKUPITELJA? JA ću stupiti na zemlju SVOJOM nogom i sve što može biti protreseno će se protresti. Sve što može biti iščupano će se iščupati. Protrešću vaše političare, i nije ME briga u kojoj ste državi – nećete se više oslanjati na vlast da vas obezbedi. MOJA Deca će znati da je samo Jedan koji obezbeđuje. To je isti Onaj koji je izveo vodu iz stene, koji je postavio manu na zemlju. To je isti Onaj koji kaže: „JA ću podmiriti sve vaše potrebe SVOJIM slavnim bogatstvom.“ [Filipljanima 4:19] A MENI ne nedostaje Slave. U SVOJOJ jarosti sam izdahnuo, ne samo na Sjedinjene Države, već na razne delove sveta, SVOJ vreli dah. Temperature su rasle kako se MOJ bes uvećavao. Suše su se pojavile jer je MOJA Živa Voda odbijena.

Da li je iko slušao? Da li se iko pitao ’zašto’? Stojim i gledam ljudsku nečovečnost prema čoveku. Znajte ovo, Deco MOJA: Nećete prolaziti kroz Veliku Nevolju – oni koji MI mogu verovati – ali to ne znači da nećete okusiti nevolju čoveka, ljudsku nečovečnost prema čoveku – ljudi koji su gladni moći i pohlepni i zli do srži, koji žele zbrisati pravednost sa lica zemlje, koji žele izbrisati Ime MOG SINA JAHUŠUA-e sa lica zemlje.

Od početka vremena se vodi rad, i to satana ratuje protiv svega što je Sveto. Njegovo vreme je blizu. Ali do tada, svako će telo biti iskušano. Vi ste već iskušani. Koliko vas je bilo u užarenoj peći na mnoge različite načine i pred oblakom svedoka i dalje ste zadržali svoju ljubav i veru? Dok zli postaju još više zli, žene se razmnožavaju sa demonima i bezdušni nastaju, puni zla. Ne možete ni početi da shvatate, jer oni neće imati savest, neće imati pojam o dobru i zlu, neće imati ljubav ni za šta i ni za kog. Vi to zovete klonom, ali to nije klon, jer bi klon bio duplikat MENE, a vi ne možete duplirati jer niste TVORAC. To je satana koji je imitator kroz te klonove.

Vi mislite da kada jedete klonirano meso da hranite svoje telo, ali kako to može biti slučaj kada nema života u tom mesu? Jedete prokletstvo sopstvenim telima. Prorokovao sam kroz ovu Sluškinju pre više godina da će voda biti racionirana, i sada vidite kako se to ispunjuje na mestima na kojima nikad ranije nije bila racionirana. Temperature rastu u državama u kojima nisu rasle ranije. Zemlja se trese na mestima na kojima se nikad ranije nije tresla.

Ljut sam, ali ne na one koji mogu da čuju MOJ Glas. Ljut sam na one koji odbijaju da čuju. Jer Pakao nije stvoren za čoveka. Poslao sam ISKUPITELJA, SVOG sopstvenog SINA, da vas izbavi od takvih mesta. Dao sam SVOG SINA, jer vas puno volim. Iskupio sam šta je prvi Adam učinio, a koliko vas je zadrto! Koliko vas se plaši da svedoči svojoj porodici? Koliko vas živi u domovima sa nejednako ujarmljenim supružnicima koji mrze samo MOJE Ime, sa supružnikom koji mrzi sve što se Sveto? A ipak, oni kažu: „Činim ovo zbog Imena JAHVE-a i JAHUŠUA-e.“

Vi mi ne donosite čast. Zapravo ME obeščašćujete. Jer sam Jakova voleo, a Isava prezreo. Ah, koliko želim da viknem ovo. Zar da ne mrzim one koji mrze i preziru sve što je Sveto? Zar da ne mrzim one koji hule na MOJU RUAH HA KODEŠ? Kakvo zajedništvo ima JAHUŠUA sa lažovima, sa Velzevuvima? Kakvo zajedništvo može svetlost imati sa tamom? A vi insistirate da ostanete u tim brakovima koji nisu brakovi u MOJIM očima. To je ropstvo koje JA prezirem, jer ih nikad nisam uspostavio. Ipak, vi mislite da ste učinili MENI uslugu, a sve što ste uradili je što ste ražalostili MOJU dušu. Deca odrastaju u neznabožnim domovima, a JA sam vam rekao da podeljena kuća ne može opstati, i ti supružnici zapomažu MENI, „Izbavi me!“ Ah, da su samo slušali sve vreme. Kada bi samo shvatili da sam odavno rastavio.

Zato sada Deco MOJA, spremite se. Podsećam vas, vi ste čuvar svog Brata. Vi koji ste brinuli kada ste videli vašeg Brata ili Sestru u oskudici, samo zapamtite da sam JA obratio pažnju i neko će biti tu kada vi budete u oskudici. Vi koji ste zatvorili svoje oči i uši na vapaj Brata ili Sestre, samo ovo zapamtite: Vaše ću sopstvene vapaje jednog dana, i molitve, prezreti. Testirani ste, i JA znam ko je položio test. Ah, ali koliko žalim za onima od vas koji tvrdite da pripadate MENI, kada sam testirao vašu ljubav i saosećajnost. I JA sam iznova i iznova koristio ovu Službu, i druge, da to činim – a našao sam vas žudeće, pohlepne i sebične, kako brinete samo za svoje potrebe. A sada ćete videti šta se dešava kada se molite i Nebesa vas neće čuti kada tražite.

Spremite se, Deco MOJA, ali se ne bojte. Načuljite uši, Deco MOJA, na svaku Reč koju izgovorim. Ispitujte Duh koji govori, jer su ustali mnogi lažni proroci i uveravaju vas u lažne reči blagostanja koje će doći na naciju, zemlju ili državu koja prezire i izbacuje – od škola, preko vlasti, do zakona – sve što sam JA odredio za Sveto. Videćete tu naciju, tu zemlju, gradove, države, pokrajine – gde god da su na ovom svetu – kako dolaze pod MOJ sud, i dolaze pod MOJE dekrete. Osveta je MOJA, JA ću je vratiti.

MOJE Bebice, Mlado, Izabrani i Odabrani, idite i sakrijte se u svoje domove. Idite i zaključajte svoja vrata. Jer dolazi vreme, Deco MOJA, kada ćete morati da se sakrijete na kratko. Već ste pomazali svoje domove. Držite se i verujte Psalmu 91, da ste zaklonjeni pod MOJIM krilima, dok zli nastavljaju sa nečovečnošću prema čoveku, dok nastavljaju da donose zakone koji će otežati MOJOJ Deci da se održe. Sakrijte se, Deco MOJA, pod zaklon MOJIH krila. Vaše su molitve, Deco MOJA, koje će MOJE uho čuti. MOJA je ruka, Deco MOJA, koja će obrisati vašu svaku suzu. Ali još samo malo, MOJA Deco, samo još malo.

Znam imena svakog ko plače i nariče i [zapomaže]: “Dođi, JAHUŠUA, dođi!” Ali ne činite to iz straha, Deco MOJA. Činite to iz ljubavi, jer JA i dalje razdvajam i JA i dalje odvajam Ovce od koza širom sveta. I koze će otići u večnu vatru, a MOJE ću Ovce nastaviti da pasem. Da, Deco MOJA, držite se čvrsto ruba Odore JAHUŠUA-e i ne puštajte, dok stojite u užarenoj peći. Zapamtite, JA sam s vama i do kraja sveta. Zapamtite, Deco MOJA, čak i oni od vas koji će umreti zarad Imena MOG SINA – oni mogu ubiti samo telo, ne mogu ubiti dušu – i bićete sa MNOM na Nebesima, u vašem večnom Domu. I kada čujete reči „Treći svetski rat,“ videćete najviši stepen bezakonja.

Molite se za Izrael, ne napuštajte Izrael. Jer JA volim Izrael tako puno. Poslao sam SVOG SINA JAHUŠUA-u tamo. NJEGOVA Krv je izlivena u zemlju. Ne odustajte od Izraela, jer JA imam ostatak tamo.

Sakrijte se, Deco MOJA. Da, sakrijte se čak i od gneva velikog BOGA „JA JESAM“. Jer iako JA nisam ljut na vas, čućete ME kako vičem, čućete ME kako gazim, videćete ME kako tresem, kada će i sama zemlja biti u strahu i drhtaće. Videćete poplave MOJIH suza, i već jeste, jer kada se poplave dese, to su bile MOJE suze.

Ah, koliko sam se puta pokajao što sam stvorio čoveka, i da, ženu. Ali vi zaboravljate da JA znam početak od kraja, i sve će biti iskupljeno. Sve će biti obnovljeno. Sve će ponovo biti vraćeno [kao] u vreme Adama, i sve što je izgubljeno – JA ću povratiti. Završeno je na Krstu. Ali nemojte misliti da se bitka ne treba voditi. Ali ne činite to u svoje ime, činite to u IME JAHUŠUA-e, jer je bitka GOSPODNJA. I, Deco MOJA, zapamtite ovo: Možda izgubite neke bitke, sigurno ste zadobili rane, ali u MOJE Ime i u Ime MOG SINA JAHUŠUA-e, vašeg MESIJE, dobićete ovaj rat poslednjeg vremena.


Tako je izgovoreno, tako je zapisano pod Pomazanjem RUAH HA KODEŠ-a, na Hvalu, Čast i Slavu JAHVE-a i JAHUŠUA-e. Prepisujem Reči kako sam ih protumačene čula dok sam govorila na Nebeskom jeziku.

Apostol Elizabeta Elajdža (Eliševa Elijahu), 31. 08. ’02., 20:00č.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica