Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 5

VI STE MOJE SKRIVENO BLAGO, VI STE MOJE SKRIVENO ORUŽJE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

14. mart, 1997.

Slika za Proroštvo 5

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Počela sam da se molim jezicima RUAH HA KODEŠ-a i sledeće što znam, JAHVE me je pomazivao i nastala je ova Poruka ispod. Iako sam mislila da će biti samo za Danijela, ispalo je da je za mnoge. Neka ste blagosloveni dok čitate i vidite da li će vam RUAH HA KODEŠ pokazati da je i za vas.


Ako neprestano tražite MOJE Lice i upitujete ME kada ću vas upotrebiti – onda je vama ova Poruka upućena. Ako čujete MOJ Glas u ovom Proroštvu – onda ste vi ti, MOJI Sinovi i Kćeri, kojima je ova Poruka upućena. MOJ DUH će vam dati potvrdu unutar vas ako je ova Poruka za vas, jer će posvedočiti duhu unutar vas. Svi ostali će ostati gluvi i za njih to će biti samo reči. Oni će sumnjati da to stvarno JAHVE govori kroz ovu Sluškinju. U pravu ste ako osećate tako – ovo onda nije ni bilo namenjeno vama.


Predato ovog dana 14. 03. ’97., ovom slomljenom sudu od gline, ali Ratniku i Detetu, i Učeniku JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, Časnoj Šeri Elajdža (Elijahu)


MOJA najdraža Deco, vi ste kao skriveno blago, vi ste kao skriveni tobolac strela, kada oni vide samo luk. Upotrebiću vas da govorite moćno i radićete ono što vaša Sestra radi – upozoravajući na Sud koji dolazi. Vi ste takođe i Stražari na kuli. Pazite na znake na nebu kao Ilija, jer ćete biti upozoreni, a onda prosledite to upozorenje drugima. Deco MOJA, pomazao sam vas da delite darove koje sam vam dao. Niste imali pouzdanja da to činite, na način na koji sam vas pomazao da to činite. Ali ovoga dana sam odredio – susreli ste se sa MOJOM Sluškinjom i njeni darovi i vaši su postali jedno. Razgoreli ste darove jedni drugima. Nemojte misliti da je to slučajnost, jer ste vi jedno u MOM DUHU.

MOJA Reč gori u vama kao plameni mač. Dvoseklo sečivo će zaseći duboko. Mnogo je vatre zaključano u vašim kostima, i vi ne znate šta ćete sa njom. Počnite da je izgovarate. MOJE Reči MI se ne mogu vratiti prazne, moraju učiniti ono što sam odredio da bude učinjeno. Mnogo sam vam rekao u tajnosti, i to niste podelili sa drugima. Sada je vreme da se zatrubi u trubu i upozori na dolazeću propast za one koji ismevaju, ili ignorišu, ali i na vreme blagoslova za one koji su poslušni i ponizno traže MOJE Lice, za one koji osluškuju MOJ Glas – a MOJE Ovce znaju MOJ Glas i ne dolaze tuđinu. Takvi nemaju čega da se boje.

Iako ih smrt okružuje i vi im to kažete, ona neće nauditi onima koji su MOJI. I ako su mučenici – krv otiče u zemlju samo da bi podigla više Pavla koji su bili Savle i da bi iznedrila više Stefana. Vi ste kao Stefan – vi ste MOJE tajno oružje koje sam sakrio. Ponovo kažem, vi poznajete MOJ Glas i imali ste noćas potvrdu od još jednog od MOJIH Proroka. Bićete, i već jeste, korišćeni moćno za one do kojih ste već dopreli. Ne prezrite male početke, jer je čak i moćno drvo hrasta počelo kao maleno seme. Vi ste nalik moćnom hrastu pravednosti – MOJE Pravednosti. Vi se ne nadimate ponosom – niti ću to dozvoliti, jer bih vas oborio sa vašeg postolja ako samo pokušate. Ostali ste ponizni preda MNOM, i JA vas veoma volim, jer vas vidim kako izučavate u kasne sate, osećam vašu usamljenost i upitanost gde pripadate.

Korake Pobožnih utvrđuje JAHVE. Nastavite da sledite MOJE korake i vodite druge k MENI. Sledite MOJE korake i vodite druge do drveta Golgote. Sledite MOJE korake i vodite druge do kapija Nebesa. JA sam vas naučio, ne čovek. JA sam vas rukopoložio, ne čovek. Vi ste MOJE skriveno blago, MOJE skriveno oružje i počeću da vas koristim silno u ova poslednja vremena. A ne dajte se prevariti – to jesu su poslednja vremena. Ali ne poslednja za MOJU Decu – za njih to je čudesan novi početak.

Povratak Kući će se dogoditi i prizor sve MOJE Dece okupljene za gozbenim stolom. Da, MOJI Sinovi i MOJE Kćeri, bićete skupljeni za tim gozbenim stolom skorije nego što znate ili mislite. Prvo počnite da se okupljate u žetvi, jer je tako velika a radnika je tako malo. Ruganje postaje sve glasnije, dok čujem službenike koji su nekada propovedali MOJE Jevanđelje kako sada propovedaju svoje sopstveno jevanđelje. Nazivaju sebe bogovima. Dokazaću im JA ko BOG JAHVE jeste. Zažaliće što su ikada tako učili, jer su mnogi zastranili zbog te laži. Mnogi su umrli i bili iznenađeni što nisu sreli MENE, nego je zli bio taj koga su videli. Ali ne varajte se – jer se ja ne dam olako izrugivati. Mnoge laži su izrečene od strane tih duhovnih vođa kojima ste nekada mogli da verujete. Biće pozvani na odgovornost za ono što znaju. Propovedali su buntovništvo i nazivali ga jevanđeljem. Kažem vam, platiće silno. Jer ME nazivaju OCEM, a ne znaju čak ni ko sam JA. Ali ne i vi MOJI Sinovi i MOJE Kćeri, ne oni koji prepoznaju MOJ Glas u Proročkim Porukama koje sam dao SVOJOJ Sluškinji.

MOJE Ovce će znati MOJ Glas. Iako tuđinski glas koji čuju može doći od uvaženih pastora, i duhovnih vođa, kojima ste nekada mogli da verujete – sada više ne možete. Ne gledajte na čoveka, već samo na JAHUŠUA-u kao na svog duhovnika. Da li se to što te duhovne vođe govore slaže sa Svetom Rečju JAHVE-a ili je uzimaju i izvrću da bi odgovarala čovekovom liku? Morate se okrenuti SVETOM DUHU kojа će vas uputiti na istinu, i dati vam duhovne oči i uši da čujete. Verujte vođi samo dok RUAH HA KODEŠ ne kaže: „Ne više“. Mnoge službe padaju upravo pred vašim očima. Tek je početak godine i šta sam prorokovao obistinjuje se, i još će pasti pre kraja ove godine. Ne žalite za palim službama ili službenicima, jer su oni bili upozoreni!

Žalite za Ovcama koje su bile obmanute i sada su prestale da MI veruju. Žalite za Ovcama, jer one upadaju u jazbinu vukova, koji će ih zato što nose masku ovce proždreti. Proždreće ih jer se ponovo Ovce rasejavaju u protivnički tabor, zbog svojih svrbećih ušiju. Čuvajte svoje uši, Deco MOJA. Čuvajte svoje oči. Ne dajte se prevariti onim što jezik govori, iako zvučalo slatko kao med – ispitujte Duh koji govori. Ispitujte svojim očima – da li se slaže sa Rečju JAHVE-a? Da li misle: „Aha, proučavao sam toliko mnogo, imam novo otkrivenje“ – a to otkrivenje vas ne približava MENI, već vas udaljava od MENE. Pravi duhovnik će vas privesti bliže, upozoravajući, ohrabrujući i ojačavajući vas. Pravi duhovnik nije nadiman ponosom.

Oni znaju da nisu BOG, čak ni mali. Znaju oni ko su, oni su stvoreni po MOM Liku – što znači da imaju nos, oči i uši. Pogledajte u ogledalo – znate šta je to lik.

Ne dozvolite da vas ti bezumni učitelji zavedu stranputicom. Vi ste usvojeni, JA imam samo jednog Rođenog SINA, zar ne? Ali iako ste usvojeni, JA vas volim koliko i SVOG Jedinorođenog SINA. Recite drugima šta sam govorio ove noći, jer iako je počelo za jednog, pretvorilo se u Reči za mnoge. Ja sam JAHVE, vaš BOG i JA ništa ne bacam. Čak je i ovaj razgovor bio predodređen. Vaš susret je bio predodređen.

Kažem vam sada, JAHUŠUA dolazi po SVOJU Mladu, i oni koji GA ne očekuju će biti ostavljeni iza. Oni koji ne žive tako kao da je NJEGOV Dolazak pitanje dana će biti ostavljeni iza. Vršite MOJE delo i radite posao na koji sam vas pozvao. Ne brinite za njih da li veruju – ostavite to između MENE i njih. Ni u dane Nojeve nisu verovali. Ni u dane Lotove nisu verovali. Ali ne varajte se – Glas u ovim Proroštvima govori MOJOJ Deci i JA neće dopustiti da budu prevareni, osim ako to sami izaberu.

Što više znakova MOG gneva budem slao, veći će se bes podizati protiv Proroka koji objavljuju ove Poruke. Ali znajte ovo: JA uvek šaljem Proroke da upozore, zbog MOJE ljubavi i milosti. Ne želim da bilo ko pati ili propadne ili trpi večnu osudu. Zato zatrubite još jednom – oni koji imaju duhovne uši da čuju, čuće MOJ Glas jasno, a svi ostali ostaće gluvi i slepi. To je njihov izbor, ne vaš.


Predato ovom sudu od gline, 14. 03. ’97.
Dođi JAHUŠUA, dođi!
Časna Šeri Elajdža (Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica