Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 57

ČUVAJTE SE TROJANSKOG KONJA!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

30. jun, 2002.

Slika za Proroštvo 57

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Predato Apostolu Elizabeti Elajdža (Eliševi Elijahu), koja viče glasom kao Jona naciji poput Ninive. Niniva se pokajala za jedno vreme, hoće li i Amerika? Ili će naša prelepa država, blagoslovena lepotom i koja se nekada zauzimala za Svetost i slobodu, nastaviti niz slepu ulicu i završiti kao Niniva i Sodom i Gomora? Ja nisam jedini Apostol i Prorok poslat sa ovim upozorenjem Americi, ali je pitanje: ko sluša? Šta ćete učiniti sa ovim Proročkim upozorenjem? JAHVE uvek šalje Apostole i Proroke da oglase poziv na pokajanje, na vraćanje Svetosti, BOGU vašeg Stvaranja i Spasenja. Zbog ljubavi i milosti JAHVE-a, ON nas upozorava pre nego što pošalje SVOJ Sud.


Deco MOJA – tražite MI milost nad Amerikom, ali JA, JAHVE, pitam: „Kada će MOJA Deca imati milosti prema MENI?“ Rekao sam već: „Čuvajte se trojanskog konja.“ Iznova i iznova sam govorio ovoj Kćeri koja sada prorokuje: „Čuvajte se trojanskog konja.“ Ameriko, ti si taj trojanski konj. Ti dolaziš kao blagoslov Izraelu, dolaziš kao ruka pomoći Izraelu, ali iza svojih leđa nosiš krvlju natopljen bodež da ga zabodeš u leđa vođama Izraela.

Ameriko, ti si kao trojanski konj, ali platićeš cenu za to ako se ne pokaješ. Svako ko izda Izrael, izdaje MENE, JAHVE-a, i izdaje MOG SINA JAHUŠUA-u. Svako ko je neprijatelj Izraelu se postavio da bude neprijatelj MENI, JAHVE-u, TVORCU Izraela, i takođe TVORCU Amerike, i MENI, JAHVE-u, TVORCU univerzuma. Svaki vođa koji se pogordi i načini sebe poput boga i kaže: „Ja ću uništiti Izrael“, preti svojom pesnicom u lice MENI, JAHVE-u TVORCU. Ameriko, sigurno ćeš platiti. Ameriko, već si počela da goriš – goriš od MOJE jarosti, goriš od MOJE ljutnje. Vi zapomažete za milost nad Amerikom, ali vi čak želite da izbrišete Ime BOŽIJE iz pamćenja svoje dece.

Deco MOJA, budite uvereni u ovo: Oni koji su MOJI su u MOJOJ Barci. Vi koji čujete MOJ Glas i koji plačete i zapomažete za milost, jer ste u strahu da ću vas JA išibati kada budem šibao ostale koji odbijaju da budu poslušni – ne trebate se bojati. JA imam džepove po ovom svetu, i vi ste bezbedni u MOJIM džepovima – jer MOJ gnev nije određen za MOJU Decu. Kada udarim, JA, JAHVE, znam koga da udarim. MOJA ruka štiti one koje štitim. Niko vas ne može iščupati iz MOJE ruke. Ni jedna dlaka na vašoj glavi ne neće biti pipnuta, sem ako JA to dozvolim. A ako JA, JAHVE, to dozvolim, onda će MOJA Deca samo postati više poput Stefana koji su podigli one poput Pavla, i velike će biti vaše nagrade na Nebesima (Dela Apostolska 6-7).

JA sam ljut Deco MOJA, jer vi zapomažete za milost nad Amerikom, ali se vođa Amerike gordi poput boga. Nije on bog. Čujem vapaje SVOG Naroda u Izraelu. Da, čak i onih koji ne priznaju MOG SINA JAHUŠUA-u, ali MI zapomažu – MOJA Deca. Oni poštuju MOJE Šabatne dane, svetkuju MOJE Jevrejske Praznike i drže MOJU Toru6. Izrael nosi Krv JAHUŠUA-e i Jerusalim nosi Krv JAHUŠUA-e, čak iako je ne prihvataju. Pazi se Ameriko, ti si trojanski konj. JA, JAHVE, te podsećam šta se desi trojanskom konju; JA, JAHVE, i JAHUŠUA, prorokujem sada kroz SVOJU Sluškinju: JA, JAHVE, ću oboriti tog trojanskog konja, a kada ga budem oborio – nikad neće ponovo ustati. JA, JAHVE, i JAHUŠUA, ću odseći glavu tom konju. JA, JAHVE, i JAHUŠUA, ću odseći kopita tom konju. Ti, Ameriko, nećeš više moći da se krećeš, i trgovci će plakati izdaleka, jer će izdaleka videti kako Amerika gori (Otkrivenje 18).

Ah, Ameriko, plačem zbog tebe, dok se spremaš da proslaviš još jedan rođendan. Ti zaboravljaš da sam JA, JAHVE, bio taj koji sam te odvojio SEBI i JAHUŠUA-i na Slavu. Ti si samo malo dete, a mašeš pesnicom MENI u lice – odbijaš Onog koji te je stvorio. Ovo upozorenje nije za MOJU Decu koja mi služe u Duhu i istini i pokušavaju da budu poslušna; ovo upozorenje je za one koji sebe postavljaju za MOJE neprijatelje. Pazi se, Ameriko! Ti si poput trojanskog konja. Izrael ti je bila prijatelj, a sada je tretiraš kao prezrenog neprijatelja. Vaše vođe idu da se rukuju jednom rukom i da zariju krvavi bodež u leđa Izraelu drugom rukom. Vi klevećete Izrael. Ne izveštavate istinu. Vi činite da MOJ Hebrejski Narod u Izraelu bude prikazan poput terorista. Vi gazite po njihovim leđima i po njihovoj ekonomiji.

Vi širite strah po svetu i govorite: „Izbegavajte Izrael, previše je opasno za posetiti“, a Palestince – neprijatelje koji preziru MOJE Ime – pred svetom veličate kao heroje i to glasno objavljujete. Ah, Ameriko, vi dajete obećanje Palestincima, lažno govorite: „Ja, Amerika, ću vratiti Izrael, posebno Jerusalim, neprijateljima JAHVE-a.“ Palestinci su sebe postavili za neprijatelje JAHVE-a i JAHUŠUA-e. Palestinci su ubijali MOJU Hebrejsku Decu. Palestinci pokušavaju da ukradu zenicu MOG oka. Zato Ameriko, jer si im pomagala, podstakla si MOJ gnev. I Ameriko, čak i tvoje ime JA, JAHVE, i JAHUŠUA, sada prezirem. Imao sam milosti do sada, zbog vapaja MOJE istinske Dece koja zapomažu. Ali MOJA istinska Deca moraju znati ovo: Što sam duže zadržavao SVOJ gnev, sve sam ljući JA, JAHVE, i JAHUŠUA, postajao; i Ameriko – platićeš za to.

Dakle ovo je Poruka MOJOJ voljenoj Deci: Pomažite svoje domove još jednom, vapite za milost nad svojim domom, i JA, JAHVE, ću čuti SVOJU Decu ponovo. Pokajte se, Deco MOJA, za sopstveni dom, jer se ne možete pokajati za grehove Amerike. Jer smrad greha dostiže do Nebesa, i sva Nebesa su zapušila svoj nos, jer ni jedna nacija nije učinila ono što je Amerika učinila – a opet ni jedna nacija nije bila blagoslovena kao što je Amerika bila blagoslovena. Vi želite da izbrišite „Jedna nacija pod BOGOM“7? Onda ćete imati jednu naciju pod MOJOM nogom. JA, JAHVE, ću vas zgaziti, jer ste izbrisali MOJU milost, izbrisali ste MOJU naklonost. Vi želite da izbrišete „U BOGA verujemo“8 s vaših novčanica? Onda je sve što imate „U (Ameriku) verujemo.“

Pokazaću vam JA šta se događa sa nacijom koja nije pod zaštitom BOGA JAHVE-a i JAHUŠUA-e. Neće to biti lep prizor. Otkrićeš Ameriko koliko si samo slabašna u svojoj snazi i sili. Vi želite da izbrišete „U BOGA verujemo“ – onda sve što vam Ostaje Ameriko je: „U verujemo“. Time ste izjavili da sam JA, JAHVE, BOG koji vas je odvojio, izbrisao SVOJU milost – izbrisali ste MOJU zaštitu, jer se oslanjate samo na sebe. Stoga Ameriko, neka svet vidi šta se desi kada ste jedino vi ono u šta verujete.

Kanado, JA, JAHVE, i JAHUŠUA, ti dajem ovo upozorenje: Nemoj slediti korake svoje sestre. Ti sebe nazivaš Severnom Amerikom, nosiš sada ime koje JA prezirem. Ako se ne pokaješ i ne odvratiš od grehova Amerike, sudbina Amerike će biti tvoja. Delićeš patnju. Delićeš MOJ gnev, ako ne slediš korake JAHVE-a i JAHUŠUA-e. Hajde, odvojite se sada Kanado i Kanadski Hrišćani. Počnite se moliti za Kanadu, jer su vaše političke vođe prodale vaše provincije onima koji najviše ponude. U S.A.D. ima država koje su pokušale da se odvoje od Amerike, zbog sramote koju su osetili. I ima provincije koje su pokušale da se odvoje od Kanade (Kvebek), zbog sramote koju su osetili. JA, JAHVE, ću prihvatiti one koji pokušavaju da se odvoje, i JA, JAHVE, ću ih odvojiti u taj dan, i punina gneva neće pasti na njih u taj dan.

Ah, Ameriko, znam JA tvoje zavere i spletke. Tvoje političke vođe teže da zamene Arafata. Arafat je manje od dva zla. Palestinski vođa koji dolazi će učiniti da Arafat izgleda kao klinac. On će biti izdajnik, on će biti Juda – on će biti poput Jude. On će izdati sopstveni narod. Samo je pitanje vremena kada će Arafat biti uklonjen. Ali teško onima koji aplaudiraju uklanjaju Arafata, jer će veće zlo doći. Oni koji se raduju će žaliti. Oni koji se sada smeju će biti prezreni. Koliko će samo cenu Američke političke vođe platiti, jer pokušavaju prodati Izrael onome ko najviše ponudi – sve iz njihovih sopstvenih motiva, sve radi njihove sopstvene pohlepe.

Još veće zlo dolazi, veće nego što ikada možete sanjati ili zamisliti. Teško Americi, jer si odigrala tačno po planu satane, tačno po spletkama anti-mesije, tačno po planu koji je smislio anti-mesija koji će doći. Ti si Ameriko ona koju sada optužujem. Ti si trojanski konj, i za to ćeš platiti. Ameriko, uživaj u svom blagostanju, uživaj u svom luksuzu, uživaj u svojoj pohlepi, uživaj u svojoj slavi i uživaj u svom bogatstvu – jer neće dugo potrajati. Moja istinska voljena Deco koji živite u Americi – morate se pokajati što se zovete Amerikancima. Ne dozvolite da se krv Amerike nađe na vašim rukama.


Tako je izgovoreno, tako je zapisano pod Pomazanjem RUAH HA KODEŠ-a. Predato ovoj Apostolskoj Proročkoj Sluškinji JAHVE-a i JAHUŠUA-e, 30. juna, 2002. u 11:00č.

Ova Proročka Reč je predata tokom telefonskog razgovora sa vernim Bratom i pristalicom ove Službe koji se zove Brajan [Brian]. Molili smo se kada me je RUAH HA KODEŠ zaustavio da se molim na Engleskom i na moje veliko iznenađenje – naišla je ova Reč. Molim vas, Američki Hrišćani, pokajte se i molite se za ovu zemlju – nekada zemlju slobodnih – pre nego što bude prekasno. Molim vas molite se za mir Jerusalima i volite našu Jevrejsku Braću i Sestre, jer mi svi služimo KRALJU Jevreja – našem MESIJI u BOGU čije je Ime ’JAHUŠUA’.

Molim vas molite se i apelujte na naše vođe da se ne okrenu protiv Izraela. Mi znamo da su naša Hrišćanska vera u JAHVE-a i JAHUŠUA-u i Biblijski Spisi istina – jer Izrael nikada neće biti uništen. Izrael će uvek opstajati. Pazite se, Ameriko i sve ostale nacije, jer vama nije dato to obećanje u Svetim Pismima. Kad bi Izrael prestao da postoji, onda bi ono u šta verujemo bila laž. Biblija je Reč koja posta telo preko JAHUŠUA-e, i JAHUŠUA će jednog dana, uskoro, postaviti SVOJE dve noge na Maslinsku Goru i kraljevati iz Jerusalima. Mi jedva čekamo taj dolazeći dan i kažemo: „Dođi, dođi brzo JAHUŠUA – molitva je naša“! (Otkrivenje 22:6-7, 12-13, 17, 20)

Molim vas pročitajte. Naš JAHUŠUA HA MAŠIAH dolazi ponovo. Da li ćete biti spremni?

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Takozvano “Petoknjižje Mojsijevo”; prvih 5 knjiga Svetog Pisma koje predstavljaju izvor Zakona Božijeg
7. Eng. One nation under GOD
8. Eng. In GOD we trust


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica