Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 51

TRUBNI POZIV ZA 144,000!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

2. novembar, 2001.

Slika za Proroštvo 51

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

U strahopoštovanju prema JAHVE-u i JAHUŠUA-i, dostavljam ovu Proročku Reč pod Pomazanjem RUAH-a. Molim vas, ako se nešto ne podudara sa Svetim Pismima, recite mi. Ja ispitujem svaki duh koji govori, pogotovu u Proročkoj Poruci. Zato što mi mnogi pišu imejlove i puni su straha, molila sam se za Reč ohrabrenja, čak i za sebe. Dok sam odgovarala na mejl jednoj sestri, koja je takođe Prorok kojoj je trebalo ohrabrenje – kada sam najmanje očekivala – ova Proročka Poruka je pristigla. Molim se da će vam ove Reči biti na blagoslov i pomoći vam kada nas na putu zadese zastrašujuće vesti. Znam da meni hoće. Strašna je stvar biti Glasnik JAHVE-a, i molim se da je svaka Reč onakva kako je ON hteo da je izgovori.

Slobodno kopirajte i pošaljite drugima da ih ohrabrite u vreme kada strah nikad nije bio na većem nivou.

Psalam 2: „Zašto su se narodi uskomešali i plemena razmišljaju o ispraznim stvarima? Carevi se zemaljski podižu i vladari kao jedan ustaju protiv JAHVE-a i protiv Njegovog Pomazanika, i govore: „Raskinimo okove Njihove i zbacimo sa sebe uža Njihova!” Onaj koji sedi na Nebesima smejaće se, sam JAHVE rugaće im se. Tada će im se obratiti u gnevu Svome, i u žestini srdžbe Svoje stvoriće im pometnju, govoreći: „Ja sam postavio cara svoga na Sionu, na Svetoj Gori Svojoj.” Objaviću odredbu JAHVE-a, a On mi je rekao: „Ti si Moj Sin, Ja sam ti danas postao Otac. Traži od Mene, i daću Ti narode u nasledstvo i krajeve zemaljske u posed. Razbićeš ih gvozdenim žezlom, kao posudu grnčarsku smrvićeš ih.” I zato, carevi, postupite razborito! Prihvatite ukor, sudije zemaljske! Služite JAHVE-u sa strahom i radujte se s drhtanjem. Pozdravite Sina, da se Bog ne razgnevi i da vas propast s puta ne ukloni, jer gnev Njegov lako plane. Srećni su svi kojima je On utočište.“


Kada neprijatelj navali kao poplava, JA ću podići branu protiv njega. Zato što to niste videli, nemojte se bojati da sam JA zaboravio na SVOJE obećanje da tako učinim. Voljeni MOJI, ne bojte se. Opet, JA, JAHVE, kažem: Ne bojte se MOJI voljeni mališani. Nisam vas JA podigao za u ovaj čas i poverio vam znanje koje sam vam JA, JAHVE, dao, da bih vas sada ostavio. Vi ste jedni od MOJIH pomazanih koje sam sakrio. Sada je vreme da ustanete i istupite da pomognete vašoj Braći i Sestrama u JAHUŠUA-i. Podao sam vam zemljišta, nekretnine, brodove, ostrva, kuće i finansije. JA imam sakrivene milionere. Da, čak i multimilionere. A niste bili od mnogo koristi MOM Kraljevstvu, jer ste ostajali u očima sveta i pokušavali da koračate po MOJOJ tankoj granici. Voleli ste ME i služili MI u tajnosti, jer ste rekli sebi: „Šta ja mogu da učinim za Kraljevstvo JAHVE-a? Kako ja mogu da širim Jevanđelje JAHUŠUA-e?“ I zato ostajete tihi i skriveni, a molite se da neko drugi uraditi ono što vi osećate da ne možete uraditi. Uskoro će biti prekasno da pomognete MOJIM Apostolima i Prorocima. Zar još uvek ne shvatate cenu koju, čak i ona kroz koju pričam, moraju platiti? Napadi koji moraju biti odbijeni, ne samo u fizičkoj sferi, već duhovnoj. Da li pomažete ili sputavate?

JA, JAHVE, izlivam mnoge darove u vas. MOJI sakriveni imaju mnogo pobožne Mudrosti. Ne samo u ovom svetu, već sam vas i u duhovnoj sferi RUAH HA KODEŠ-a blagoslovio. Radili ste u svetu, ali ste ostajali sakriveni. Mnogi od vas su genijalci. Ja sam vas držao sakrivene kao doktore, advokate, učitelje, filantrope, bankare, izumitelje, investitore, umetnike, kompjuterske intelektualce, električare, u policijskim snagama, svim nivoima vlasti, senatore, kongresmene, državnike, prodavce, vlasnike radnji, franšiza, nekretnina, kapetane, vlasnike brodova, restorana, svih vidova transporta, glumce, u filmskoj industriji, pevače, ulagače, brokere, pisce, kuvare, dizajnere, preduzetnike – nema karijere u kojoj nemam SVOJU voljenu Decu sakrivenu. To su MOJI Učenici koji slede MOG SINA JAHUŠUA-u, i žele da budu poslušni JAHVE-ovim Zakonima – i ti sakriveni su po čitavom svetu. Merilo po kome procenjuju ljudske zakone je ovo: Da li se poklapa sa Pismima? To je merilo po kome sve cene – ako je istina, Tora6 i Pisma će to potvrditi.

JA, JAHVE, sam vas sakrio za vreme poput ovoga. Molite se kako da da upotrebite svoje talente, darove, Mudrost, domove, nekretnine, finansije i duhovne darove. Svu Mudrost koja nije u suprotnosti sa MOJIM Pismima trebate upotrebiti da pomognete i da vršite trampe – u vreme kada neće biti drugog načina da kupujete ili prodajete ili pomognete drugima. Vaša Mudrost, otkrivenja, isceliteljsko znanje i obrazovanje koje imate će biti na korist drugima u takvo vreme – i znaćete kada da ga upotrebite, i gde da pomognete, i kome da pomognete. MOJI Apostoli i Proroci vas trebaju da ih sakrijete u vreme poput ovoga, od zlih koji traže njihovo uništenje – tako da niko ne može reći da nisu bili upozoreni pre nego što padne Sud.

JA, JAHVE, uvek pošaljem Proroke i Apostole da objavljuju, ne samo poziv na pokajanje, već i da unapred upozore na opasnosti koje dolaze i kako da se izbegnu neprijateljske kandže. MOJI sakriveni, trebate biti odvažni kada delite skriveno znanje i otkrivenja, koja vam JA, JAHVE, svakodnevno dajem. Pozivam vas na oprez: Ne oslanjajte se na svoju snagu, već na snagu JAHUŠUA-e – jer vam je ona dovoljna bez obzira s čim se suočavate. Da li je išta preteško za JAHVE-a da savlada? Ti se suočavaš sa, kako ti vidiš, nepremostivim zidovima koje ne možeš da popneš ili zaobiđeš. Uz Pomazanje MOG RUAH HA KODEŠ-a – uspećeš. JA, JAHVE, rušim zidove koji su te držali u ropstvu, u zatvorima u kojima si bila odvojena od ostalih.

JA, JAHVE, te sada spajam sa ostalima, jer će i oni biti MOJI sakriveni koje sam skrivao u zaklonu SVOJIH krila. Čekaj dok ne vidiš čuda koja ću JA, JAHVE, učiniti. Videćeš, biće to tvoj najbolji čas, jer ćeš opet videti kako JAHVE izbavlja one koje drugi gledaju da unište – sve zbog MOG Imena. JA, JAHVE, sam izabrao ovog Proroka da oglasi trubni poziv za 144,000. Naučite Mojsijevu Pesmu – u njoj je Pobeda u Imenu JAHVE-a! MOJ novi mandat za ovu MOJU Apostolsku Kćer je: Sada je vreme da tražiš JAHVE-ovo Lice i JAHVE-ovu Volju i JAHVE-ova Naređenja. Hodaj kada JAHVE kaže: „Hodaj“, trči kada JAHVE kaže: „Trči“, govori kada JAHVE kaže: „Govori“ i ne radi ništa kada ti je rečeno da samo stojiš i čekaš. Koliko god mala bila odluka, uči se da se MENI moliš da ti otkrijem SVOJU Volju – ne tvoju volju.

JA, JAHVE, pomazujem SVOJE Odabrane na moćniji način nego što sam ikad ranije činio. Izučavajte i pokažite se iskušanima, da vas niko ne bi mogao Pismima odvesti u zabludu. JA, JAHVE, sakupljam SVOJE trupe na zidine, da porazite satanu i demone koji vas okružuju. Oružja koja imate nisu telesna, već duhovna. Ni jedno oružje se ne može porediti sa nesvakidašnjim Pomazanjem koje sam udelio svakome od vas, iako to ne znate. U MOJ čas, videćete branu koju ću JA, JAHVE, podići protiv onih koji nastoje da povrede Hrišćane i Jevreje. Svi Izraelci koji dozivaju Ime JAHVE-a, oni koji se ne boje da koriste Sveta Imena, oni shvataju da su bili prevareni, i stoga pogrešno naučeni. Pomazanje, Spasenje, Izbavljenje i moć Izlečenja je u Imenima JAHVE-a i JAHUŠUA-e.

JA, JAHVE, vas pitam ovo: Da li ćete zaboraviti na obećanja koja sam vam JA dao? Blagoslovenu Nadu koju sam vam dao? Zašto bih JA rekao da vi niste pod MOJIM Gnevom, već Milošću – a vi podučavate druge da JA, JAHVE, neću obezbediti izlaz za Hrišćane koji ME dozivaju u IME JAHUŠUA-e? JA, JAHVE, imam barku za vas. Sva MOJA Deca koja MI veruju će čuti MOJ Glas jasno – samo verujte, i nastavite da ME molite. Da li mislite da sam vas JA, JAHVE, doveo do ovde da bih vas sada napustio? JA, JAHVE, neću poštedeti Izrael zato što su njeni ljudi Svetiji. Zapravo, njen greh je jednako podivljao. Smrad se diže do Nebesa, kao što se diže i iz svih nacija širom sveta! Niti jedna nacija ili narod nisu bolji od drugih. JA, JAHVE, neću dozvoliti da Izrael bude uništen u potpunosti jer sam JA, JAHVE, sklopio Savez sa Avramom i njegovim potomstvom.

Deco MOJA koja ste nakalemljena putem Krvi MOG SINA JAHUŠUA-e – ne bojte se. JA, JAHVE, ću poštovati i Krvni Savez koji imam sa vama. Preko duhovne krvne linije JAHUŠUA-e, i vi ste Jevreji. Oni koji odbijaju JAHUŠUA-in Krvni Savez i kažu da je to zato što su Jevreji, vi koji odbijajte JAHUŠUA-u kao MOG SINA i vašeg MESIJU – upozoravam vas. Pošto ste odbili MOJ Dar, koji sam vam JA, JAHVE, podao na Golgoti, onda vas koji verujete da će vas samo držanje Tore, Šabata i Praznika spasiti, JA, JAHVE, podsećam: Bez krvne žrtve, kada zgrešite, nema Svetog bezgrešnog prinosa – i sudiće vam ne JAHUŠUA, već Mojsije i Zakoni Mojsijevi. Teško vama kada se to desi.

Nema milosti, ni milosrđa kada Mojsije bude sudio u Sudnji Dan. Da je toliko lako, da li mislite da bih JA poslao SVOG voljenog SINA JAHUŠUA-u da pati i umre umesto vas? Svi su zgrešili i ne odražavaju savršenost TVORCA. Koliko samo bolje po MOJU Decu koja znaju da su grešnici, a ipak daju sve od sebe da budu poslušni i pokaju se, tražeći oprost u IME JAHUŠUA-e, i znaju da je JAHUŠUA njihov Krvni Savez koji je bio žrtvovan za njihove grehove. JAHUŠUA će suditi onima koji su GA kao takvog prihvatili, a ne Zakoni Mojsija, niti Mojsije. JAHUŠUA će suditi neznabošcima koji odbijaju da žive Sveto preda MNOM i koji odbijaju jedino Sveto bezgrešno okajanje za grehove.

Jesam li JA nesposoban da vas izbavim i zaštitim? Planovi koje JA, JAHVE, imam za vas su za dobro, a ne za zlo. Verujte MI i prestanite da se oslanjate na sopstveno razumevanje. MOJA Deca priznaju da JA, JAHVE, jedini imam odgovore, i JA, JAHVE, obećavam da ću upraviti vaše staze dokle hodate MOJIM koracima. Hodanje samo vašim koracima će vas odvesti stranputicom, ali MOJI koraci su sigurni, čvrsti koraci koji vode u Pobedu. Verujte i primite Pobedu. Borite se za ono to znate da je ispravno. Ima ljudi sa kojima se suočavaš, koje JA uklanjam iz tvog života, da dovedem druge da te ohrabruju i pomažu, podrže te na sve načine.

Nemoj reći da nema još uvek vremena za ovo ili ono. Već shvati: Nisam li JA OTAC svog vremena, čuvar vremena? JA sam, JAHVE, vreme. Ko drugi može zaustaviti vremena, ubrzati ga, ili ga vratiti? Voljeno Dete, i sva Deco MOJA koja zovete JAHUŠUA-u po Imenu i znate da ne možete ništa bez Svetog Imena – JA sam vas podigao za vreme poput ovoga. Vi ste deo MOJIH pomazanih sakrivenih. Iako će neprijatelj škrgutati zubima, pokušavajući da vam naškodi, i zapisali su vaša imena – JA sam takođe zapisao njihova imena u Knjigu Osude i ovi zli će provesti večnost u Ognjenom Jezeru, žanjući ono što sada seju!

Dokazaću SVOJOJ Deci ponovo: Ako slušate MOG Glas i hodite MOJIM koracima, nadmudrićete neprijatelje koji nastoje da unište vas i svu MOJU Decu, koja teže da čuju MOJU svaku Reč i koja su MI poslušna, ili se makar trude znajući da kada zgreše imaju Krv JAHUŠUA-e za oproštenje grehova. JA, vaš OTAC JAHVE, ću se suprotstaviti zlima njihovom sopstvenom tehnologijom. Suprotstaviću im se njihovim sopstvenim izumima. Bez ikakvog zemaljskog ili naučnog razloga, zamke postavljene MOJOJ Deci će samo zarobiti i kao bumerang se vratiti zlima koji teže uništenju sledbenika JAHUŠUA-e. Ono što sam jednom ranije učino sa zlim Faraonom, učiniću opet. Jedino od ruke JAHVE-a će Golijati ovoga sveta pasti zauvek.

Oni koje ja zovem „zli čuvari tajni“, koji teže da koriste tajne okultizma, demonizma, naučno, političko znanje, i ljudske zakone da unište MOJU Decu i oduzmu im slobode koje sam im JA dao – JA, JAHVE, ću imati spremno iznenađenje za njih. Zbuniću te zle koji se smatraju mudrima. Oni teže da naškode MOJOJ Deci. JA, JAHVE, i JAHUŠUA, se zaklinjemo da ćemo štititi one koji su pozvani i pomazani za ovaj čas.

Oni koji nastoje da čuju MOJ Glas jasnije od bilo kog drugog glasa – oni su MOJE pravo blago na zemlji. Svi koji zazivaju JAHVE-a i JAHUŠUA-e i oslanjaju se na MOJ RUAH HA KODEŠ da ih usmerava kroz najnesvakidašnije Pomazanje nalik ničemu već viđenom, moraju shvatiti da ih JA sada potkresujem, i uklanjam iz njihovih života sve što mora biti uklonjeno. Da, čak i vaši voljeni moraju biti potkresani, ili uklonjeni rukom JAHVE-a, jer JA moram štititi SVOJE voljene. Ako vam nisu pomoć, već prepreka, onda znajte da ću ih ukloniti – jer će vas izdati čak i do smrti, ako JAHVE ne odvoji ono što nikada nije ni trebalo da bude ujedinjeno.

Molite se i zauzimajte za svoje voljene, ali kada vam kažem da odete, a ne kažem vam da povedete svoje nespašene voljene sa sobom – to će biti vaš test ljubavi prema JAHVE-u. Da li ćete sve napustiti radi MENE, kao što je Lot kada mu je rečeno da pobegne? On nije imao izbora da se odvoji od svoje žene – pretvorio sam je u stub soli. Morao sam pokazati njemu i njegovim kćerima na teži način. JA zahtevam poslušnost, pogotovu kada pošaljem anđela da upozori: „Odlazi, beži, ovo mesto će biti uništeno.“ Lotova žena je pobegla, ali okrenula glavu da pogleda iza i da žali za svim svojim stvarima, domom i prijateljima u gradu. To je lekcija: Kada vam kažem da bežite, bez obzira na sve, poslušajte – ili će sudbina Lotove žene biti sudbina čak i MOJE Dece.

Verujte MI i znajte da su planovi koje imam za vas za dobro, a ne za zlo. Smejem se dok slušam spletke neprijatelja, koji govore da će svi Hrišćani i Jevreji umreti. Zar neprijatelji još uvek ne shvataju – iako pokušavaju da istrebe MOJ Narod kao što su Rimsko Carstvo i Hitler – što su više žrtvovali, to ih se više podizalo? Krv Svetaca koji su žrtvovani će samo dovesti još više Svetaca u Kraljevstvo Nebesko. Mnogi kao Savle će postati kao Pavle. Neprijatelji su tako bezumni – zar ne misle da će se sama Nebesa boriti protiv ovih demonskih neprijatelja i da će samo nebo izliti MOJ Gnev na MOJE neprijatelje koji nastoje da koriste mašinu koja se igra Boga? JA čak i sada zbunjujem neprijatelje na načine za koje ne znate. Pazite se, o neprijatelji MOJI, jer ću ja okrenuti vaše sopstvene tvorevine protiv vas i vaših voljenih. MOJA Deca će biti pošteđena.

Koliko sam već puta, ne samo u Americi, već u Izraelu, samo ovog meseca poštedeo ove nacije. I da, ne samo to, već kažem da bi i sam svet sebe uništio, dok jedna nacija igra smrtonosne ratne igre protiv druge. A zbog čega? Zbog osvete, pohlepe, moći, gladi za većom kontrolom i vlašću. JA, JAHVE, jedini uzdižem i obaram. Kada MOJ Narod zapomaže u Ime MOG SINA JAHUŠUA-e, i traži milost prema naciji u kojoj žive i za one koji ne žive u njoj – kako mogu zaglušiti SVOJE uši, čak i kad bih hteo? Vi sada ovo čitate zato što sam produžio vreme, iz jednog razloga – zbog posredničkih molitva koje su se upućivale i prekrivale ovaj svet u Ime MOG SINA JAHUŠUA-e. Vaša su barka sigurnosti do sada bile usrdne molitve pravednih.

JA sam JAHVE i nema nikog poput MENE. Brana koju podižem protiv zlih koji upotrebljavaju svoja oružja da manipulišu mozgovima MOJE Dece – videće da ne samo da će im se oružja kvariti, već ću JA okrenuti svaki izum, svaku mašinu, svako oružje, svaku bolest, sva biološka oružja i sav biološki rat, protiv njih. Čak će ih se i njihovi voljeni stideti i sama tela zlih će odbijati da odžive svoje godine. To je MOJA Osveta protiv onih koji traže uništenje vernika i sledbenika JAHUŠUA-e. Volim vas. Da, čak i one koji mrze JAHVE-a. JA sam vas sam stvorio i biće samo ruka JAHVE-a poslata sa Nebesa ono što će vam uništiti i telo i dušu, šaljući je u Ognjeno Jezero – ako se ne pokajete u molitvi, tražeći oprost u IME JAHUŠUA-e.

Ostavite Ameriku na miru. Ostavite Izrael na miru. Ostavite MOJOJ Deci slobodu da mi se poklanjaju i služe MI u Istini i pomazanoj sili. Izdvojio sam Ameriku da bude zemlja slobodnih, i blagoslovio je odsustvom ratova na njenim obalama tokom proteklih godina. Ameriko, nemoj se tako olako odreći onoga čime sam te blagoslovio samo zbog straha. Progovori i ne budi više tiha većina. Neka se čuju tvoji glasovi. Zapamtite: Kada jedni izgube slobodu veroispovesti – a čak su i oni koji su u krivu cenzurisani – onda su svi u opasnosti da izgube svoje slobode veroispovesti. Deco MOJA, znajte da se ovde ne radi o gubljenju religije. Radi se o zameni odnosa sa JAHVE-om i JAHUŠUA-om oblikom religije – koja ima oblik pobožnosti, ali nema pobožnosti iznutra.

Pazite se, neprijatelji JAHVE-a i JAHUŠUA-e – vaša sopstvena oružja masovnog uništenja će se vratiti vama samima. Vi ćete ga usmeriti u jednu stranu, a anđeli na Nebesima će ih okrenuti na drugu stranu. JA ću štititi SVOJU Decu kao što lavica štiti svoju mladunčad. Pazite se, neprijatelji JAHVE-a i JAHUŠUA-e – jer, vidite, JA čujem SVOJU Decu kako zapomažu u strahu i začuđenosti, jer sam ih JA učio da budu mirotvorci, a ne zagovornici rata, i ovo im izaziva zaprepašćenje – nivo zla ljudske nehumanosti prema muškarcima, ženama, dečacima i devojčicama. JA čujem krike straha MOJE Dece, jer oni shvataju da u prirodnoj sferi oni ne mogu sebe zaštititi. Sada shvatate zašto ih zovem SVOJIM Ovcama i Jaganjcima. Koje jagnje ili ovca može sebe zaštititi? Da li jagnje ili ovca imaju oštre kandže, ili oštre zube, kao što sam dao drugim životinjama? Ne! Ovce zavise jedino od Dobrog PASTIRA, da ih vodi na zelene ispaše i bistre vode. MOJE prave Ovce i Jaganjci nisu u nedostatku Mane ili Žive Vode. MOJE prave Ovce veruju MENI, JAHVE-u, i JAHUŠUA-i, kao Dobrom PASTIRU. MOJE Ime je JAHVE. MOJE Ovce će prići samo na Glas „JA JESAM“, i MOG SINA JAHUŠUA-e, i čuće jedino NAŠ tihi, blagi Glas RUAH HA KODEŠ-a.

JA sam taj Dobri PASTIR! JA ću štititi SVOJE Ovce i Jaganjce od vukova ovoga sveta. Istina je, neke od MOJIH Ovaca bivaju ubijane od strane vukova, a neke će pretrpeti veliki progon – ali toga je uvek bilo. Nagrade nisu vidljive ovde na zemlji, već na Nebesima u svu večnost. Smejem se kada čujem kako neprijatelji misle da sam JA, JAHVE, slep, ili gluv, ili nem, i da neću ponoviti ono što sam rekao SVOJIM Apostolima i Prorocima. JA upozoravam SVOJU Decu tako što govorim njihovom duhu. Da li je MOJA ruka prekratka da vas izbavi, Deco MOJA? Da li verujete da sam JA vaš TVORAC, JAHVE, koji je stvorio sve na Nebesima i na zemlji? Nije li JAHVE taj koji je stvorio vaše oči i uši? Da li mislite da sad imam zamagljen vid, ili gluve uši, da ne čujem vaše molitve, i vapaje, i da ne vidim i ne čujem šta neprijatelji rade? Da li mislite, Deco MOJA, da JA neću podići, i da već nisam podigao, branu protiv ovih zlih? Oni imaju njihovo daljinsko gledanje, ali JA imam SVOJE Anđele koji čuvaju 24 sada dnevno, gledaju i izveštavaju o svom zlu koje zli čine!

Neki čak koriste Ime MOG SINA JAHUŠUA-e da pokušaju i prevare MOJU Decu – ušunjaju se među stada MOJIH Ovaca i Jaganjca, verujući da su neprimećeni, ali JA vidim njihova srca. Znam šta su poslati da urade. Prepoznam vuka kada ga vidim. Vidim satanu kako dolazi poput ričućeg lava, tražeći koga da proždere.

Deco MOJA, možete biti prevareni na kratko – ali samo dokle JA to dozvolim! Teško tom vuku koji stavi masku ovce da špijunira MOJU Decu i uhvati ih u zamku. Koja je cena vaše duše? Jer to je ono što će vas koštati – vaša će duša biti bačena u Ognjeno Jezero. Pokajte se danas, pre nego što bude prekasno! Pobegnite od zla koje ste činili, i razobličite to zlo! Pomozite MOJOJ Deci. Postanite jedan od MOJIH sakrivenih koji će štititi, a ne nauditi MOJIM Bebicama, Mladoj, Izabranima i Odabranima. Pokajte se svima onima kojima ste učinili nažao. Ima još vremena za vukove da postanu Jaganjci. Samo je kroz Krvni Savez MOG SINA JAHUŠUA-e to moguće. Bežite, vukovi, bežite – jer vas JA, JAHVE, vidim. Vi samo mislite da ste nevidljivi i neupadljivi.

Gledao sam kako kukolj i žito rastu jedno pored drugog. A sada je na ovom svetu došlo vreme kada će MOJI Anđeli ubrzo iščupati kukolj, i spaliti ga tamo gde će goreti večno – prvo u Paklu, a onda u Ognjenom Jezeru. MOJE su oči uvek na oprezu, jer JA ljubomorno volim i štitim SVOJE Ovce i Jaganjce. Čuvajte se, vi koji ste nejednako ujarmljeni – vaši sopstveni supružnici su maskirani vukovi. Brak koji nije određen od strane JAHVE-a neće opstati u ovim zlim danima koji slede – zlim danima za one koji su zli. Jer opet, JA sam video zlo u crkvama i u službama u kojima sam gledao kako satanski zasadi rastu u moći, popularnosti i podučavaju doktrine đavola. Polako su se vuci uvukli, i igrali igru pretvaranja da su pastori, proroci, i učitelji, i da čak i jevanđelisti. Vi možete da nasamarite ljude, ali pazite se – ne možete nasamariti JAHVE-a. Vi koristite Ime MOG SINA, JAHUŠUA-e, i imenujete službe po sebi samima da proslavite sebe, ali ste krili zlu tajnu.

Ta tajna je: Niste predali svoje grehove, srca, živote i duše JAHUŠUA-i. Umesto toga, vi koristite okultne moći, i koristite Ime MOG SINA da manipulišete MOJIM Narodom, da gradite vaše tornjeve i palate koje zovete crkvama. JA gledam na te multi-milionske palate koje vi zovete crkvama, a JA ih zovem mauzolejima. MOJ RUAH HA KODEŠ nije u njima. MOJI pravi Apostoli i Proroci koji vas upozoravaju su vređani, zlostavljani i proterivani. Dalje od MENE, sa vašim pretvaranjem bogosluženja! JA slušam jedino one koji mi dođu čistih srca. Dalje od MENE, sa vašim pretvaranjem hvalospeva! Pevači kojima je srce usmereno da vrši MOJU Volju, i koji žive svoje živote u Svetosti, stavljajući sve što JAHUŠUA jeste ispred svojih ličnih htenja, želja i potreba – to je najuzvišeniji oblik hvalospeva za MOJE uši. A ne koreografije vaših plesača. Pravo igranje u RUAH HA KODEŠ-u se ne uči, niti se usvaja koreografija ni od koga, sem od RUAH HA KODEŠ-a. To se ne čini samo zato što hoćete da igrate pred JAHVE-om i JAHUŠUA-om – nego vaše noge bivaju pomazane da činite to. Niko vas tome ne može naučiti. JA se odvratim kada vidim svetovnost u hramovima i crkvama.

Pravi Apostoli i Proroci nisu učeni na budu to od strane običnog učitelja u ovom svetu. Čak su i vaše takozvane ’proročke škole’ ruglo. Kako možete podučavati nešto čemu vas nikada nije čovek naučio? Samo RUAH HA KODEŠ govori i teče kroz MOJE Apostole i Proroke. Onima koji su u takvim školama je bolje da se pokaju i shvate da čovek ne može učiniti nekog Prorokom, ili Apostolom, ili mu dati dužnost Jevanđeliste. Pomazanje RUAH HA KODEŠ-a je ono što privlači ljude. To nije nešto naučeno, niti podučeno. Da bi ko bio dobar Pastor, primer mu je Dobri PASTIR. Pastori i Jevanđelisti, prestanite pokušavati da gradite palate ovde na zemlji. Prestanite nagomilavati bogatstvo na zemlji. Vi govorite MOM Narodu da se ne priprema za katastrofe, a koliko vas nagomilava najbolje od svega? Koliko vas bogatih pastora ima skrivena skloništa, i imate svoje planove ne mareći za sopstvene kongregacije7? Zašto mislite da JA želim da se novac koji vam se da u desecima koristi da gradite vaše kristalne katedrale, ili da gradite najveću crkvu u Americi ili svetu? Ne bi li bilo bolje da se novac troši na pomaganje MOM Narodu da se pripremi za katastrofe? Vi posedujete sopstvene rudnike dijamanata, a odbacujete prave dragulje – MOJU voljenu Decu.

U ovom svetu ste ih prevarili, o vi zlikovci, ali vaši su dani odbrojani u ovom svetu. Šta ćete onda činiti? Advokatska kancelarija koja je trebala da brani MOJ Narod sa novcem poslatim njima, da odbrani one koji se zovu MOJOM Decom – sada vi strižete stada. Umesto toga, vi pomažete onima koji teže da oduzmu privatnost MOJOJ Deci. Prodali ste se onome ko najviše ponudi, a njegovo ime je satana. JA ne kupujem SVOJU Decu, niti njihovu naklonost, odanost ili poverenje. JA neću da se cenkam sa zlima. JA ću ih samo upozoriti: Pokajte se u IME JAHUŠUA-e.

Vi lažni pastori, jevanđelisti, apostoli, proroci i učitelji – smučili ste se MENI, JAHVE-u. Prestanite strizati MOJA Stada. Deco, kada vidite službenika koji je milioner, koji se razmeće svojim bogatstvom vama u lice, zašto im samo dajete još – dodatno ME ljuteći? Kada vidite pastora koji se hvališe svojim roleks satom ili mercedes benzom, rols rojsom, ili drugim luksuznim autom, ili se pravi važan svojom palatom – zar ne vidite da se vuk uvukao među vas? Nemojte samo slušati njegove ili njene propovedi, već ispitujte njihove plodove. Shvatite: Da je to MOJ službenik, on ili ona bi davali više nego što bi uzimali. Da li pohađate crkvu u kojoj su ljudi nezaposleni, primaju socijalnu pomoć ili su u oskudici? Kako onda možete stavljati taj novac na tanjir za ponude da hranite bogatog pastora i da hranite duh svetovnosti i pohlepe? Zar ne mislite da ću njih, i vas, pozvati na odgovornost? Bogati pastori koji se suočavaju sa oskudicama u svojoj crkvi, dok oni žive u izobilju, hrane sebe i izgladnjuju MOJE Ovce. Ovi zli pastori strižu MOJE Ovce, uzimaju im sve što imaju, a rugaju se njihovoj golotinji. Pastori koji velikodušno dobijaju trebaju velikodušno davati. A ipak, videćete apostole i proroke kako prodaju ono što sam im besplatno dao putem Pomazanja RUAH HA KODEŠ-a.

Jedan ME službenik posebno rastužuje. On je nekada bio simbol JAHUŠUA-ine ljubavi, a sada se kiti dijamantima i nosi najskuplja krojena odela, jer je vlasnik butika za muškarce. Ali šta on pruža natrag onima koji nemaju krojena odela? Prestanite pričati MOM Narodu kako vam je JAHVE rekao da izgradite tu zgradu od 10 miliona ili 7 miliona dolara. Veće ne znači uvek bolje. Ko se brine o Ovcama i Jaganjcima kada vi imate stotine hiljada u svojim kongregacijama? Kako se uopšte možete praviti da poznajete svoje kongregacije sa tolikim brojevima? Nije li posao pastira da zna MOJE Ovce? Većina ne može čak ni da vas pozove na telefon, ili da vam napiše pismo.

Većina MOJIH Ovaca i Jaganjca – u crkvama u koje uteknu samo da bi videli velike prelepe zgrade. Pastor, bio muškarac ili žena, stoji podaleko i nedostižan/na je masama ljudi. Ko vi mislite da su oni? Nije li MOJ SIN, JAHUŠUA, uložio vreme da čak nahrani mase ljudi i dodirne ljude, isceljujući, izbavljajući, moleći se i blagosiljajući ih?

Sram da vas bude, pastori sa tako velikim brojem Ovaca i Jaganjca. Vi čak ne znate ni imena ljudi koji vas podržavaju! Ako i kada uopšte vidite njihova lica, ili čujete njihova imena – čak ih i ne poznate. Ti ljudi ne mogu dobiti vašu pažnju ni za sastanak. Bogataši u kongregaciji brzo zadobiju vašu pažnju, i sve što im treba, čak i kućna poseta, nije preteško pastoru i jevanđelisti da uklopi u svoj raspored. Licemeri! Sram nek je one koji podržavaju takve službe i pastore.

Zapitajte se: Da li bi jedan od poznatijih pastora mega crkava govorio takve reči poput ovih za koje koristim ovog Apostola da vam ih dostavim? Ne, ne bi. Zapitajte se: Da li bi ovaj MOJ Apostol bila dobrodošla u vašoj crkvi da dostavi MOJE oštre Reči suda i poziva na pokajanje? Odgovor je „Ne.“ A ako ih vi podržavate svojim desecima i ponudama – onda ste u grehu. Da, da li vas to zapanjuje? Kada pomažete nekom da nastavi da greši, onda se vi saučesnici u tom grehu. Pokajte se danas!

Nemojte podržavati službu samo zato što je imenovana po nekom ko je poznat u ovom svetu, ili ko ima najveće ili najpoznatije crkve. Šta MOJA Reč kaže povodom toga – ako vas svi ljudi vole, a vole stvari ovoga sveta, da li vas to čini MOJIMA? Da li ceo svet voli i prihvata JAHUŠUA-u? Ne! Jer kada govorite u Ime JAHVE-a, kao što ovaj Apostol čini, to nije takmičenje u popularnosti. MOJI pravi Apostoli i Proroci će gubiti u očima sveta. Oni mnogo puta budu u oskudici, dok đavo laže ljude koje sam JA podigao da olakšaju njihove finansijske, emotivne i fizičke terete. MOJA sopstvena Deca prigušuju MOJ Glas koji im govori da pomognu, da vole, da podrže nekolicinu hrabrih i odvažnih koje imam da služe MENI i MOM Narodu.

Da li si ti jedan/na od onih koji čuješ JAHVE-ov Glas da govori, i koji će ih voleti i žudeti da pomogne i podrži MOJE prave Apostole i Proroke? Da im otvoriš vrata svog doma, i da im olakšaš teret, da bi dopreli do MOG Naroda Porukama sa Nebesa? MOJI pravi Apostoli i Proroci plaćaju cenu za Pomazanje, i navikli su na žalost, patnju, odbacivanje i progon. Da li vi uopšte računate cenu koja je potrebna da se dostavi Poruka poput ove? A zašto bi ste, dokle god vi niste ti koji plaćaju cenu, jel’ da? JA znam ko sluša i čita ovo, i jednog ću vas dana pitati šta ste učinili da olakšate terete ovog Službenika. Da li ste je uopšte ohrabrili? Da li makar pominjete njeno ime u molitvi? Da li shvatate koliko će je malo pastora pozvati da propoveda u njihovim crkvama, nakon što je ova Proročka Poruka predata? Ali JA, JAHVE, govorim ovo, a ne ova Sluškinja. Zato imam ovo protiv vas, takozvani pastori, koji niste nikakav pastor. Bilo bi bolje da se povučete, nego da se suočite sa Gnevom JAHVE-a što povređujete MOJE Ovce i Jaganjce.

Sram vas bilo pastori! Vi niste pastor, kada MOJA Deca ne mogu dobiti vaš savet pre nego što postanu član crkve i polože vaše testove davanja desetka. Jedan test je ovaj: Član je priznat jedino ako donira desetak određene sume i pohađa crkvu određen broj puta. Prestanite strizati MOJA Stada! Setite se šta pastor treba da zastupa. Setite se da vi niste Dobri PASTIR. Ako sam vas JA rukopoložio da budete Pastor, onda trebate biti blagoslov MOJIM Ovcama. Trebate biti tamo fizički, da ih ohrabrujete MOJIM Rečima, da ih volite i molite se za njih i njihovo izbavljenje i da se molite za spasenje njihove duše, učeći ih da budu poslušni MOJOJ Tori i MOJIM Zapovestima – a da vi budete primer.

Ako nemate MOJE Pomazanje, onda niste Apostol, Prorok, Jevanđelista ili Pastor. Nisam impresioniran time koji ste seminar položili – prikladnije bi u ova vremena bilo da se zove groblje8. Slovo donosi smrt, ali RUAH HA KODEŠ daje život. Ako je znanje koje imate vaše sopstveno, i vi se oslanjate na to znanje da propovedate onda ne propovedate u punini pod Pomazanjem RUAH HA KODEŠ-a.

Idite od MENE, vi koji se pretvarate, vi koji ste se ušunjali među MOJE Ovce, podučavali ih, strizali ih, a da čak ni niste MOJI. Vi ne pripadate Ovcama i Jaganjcima. Vi ste vuk koji gleda da proždere. Poslao vas je ričući lav koji nije MOJ SIN JAHUŠUA. JAHUŠUA je LAV iz plemena Judina.


Vređajući neke, prosvetljujući druge, radi ljubavi, poslušnosti i slave JAHVE-a i JAHUŠUA-e. 02. 11. ’01., 01:50č. Proročka Sluškinja JAHVE-a i JAHUŠUA-e, Apostol Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu).

„Enkarta“ svetski rečnik definiše „trubni poziv“ kao poziv na akciju: hitni ili inspirišući apel ljudima da učine nešto. [od upotrebe trube kao ratnog signala]

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Takozvano “Petoknjižje Mojsijevo”; prvih 5 knjiga Svetog Pisma koje predstavljaju izvor Zakona Božijeg
7. Crkvene zajednice
8. Igra reči; seminar (eng. seminary) i groblje (eng. cemetery)


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica