Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 4

NE OČAJAVAJTE KADA ME NE MOŽETE OSETITI KRAJ SEBE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

5. februar, 1997.

Slika za Proroštvo 4

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Baš sam danas rekla: „JAHVE, šta se dešava? Ne osećam TVOJE Prisustvo kao što sam ranije?“ Pokajala sam se za svaki greh koji sam ne znajući učinila, ipak prisustvo nije isto. JAHVE ne govori puno i postajem vrlo zabrinuta. To nije do onoga što mi činimo – jer znamo da nas JAHUŠUA još uvek voli i da će nas voleti uvek – dajemo sve od sebe da MU udovoljimo i budemo MU poslušni. Znamo da moramo verom verovati u Reč JAHVE-a. ON nas nije ostavio.

Ne povodimo se za našim osećanjima – osećanja nas varaju. Moramo se voditi našom verom! Jer pravedni će samo od vere živeti, ne od osećanja. Bilo je sjajno kada nam je bilo dopušteno da takođe osetimo i NJEGOVO Prisustvo, ali nešto se menja u duhovnoj sferi. I iako je JAHUŠUA još uvek kraj nas, kao da spava u barci, a mi smo napadnuti olujama života – i mi smo učenici koji govore: „JAHUŠUA, probudi se, inače ćemo propasti!“ Tada se JAHUŠUA budi i kaže: „O vi maloverni!“ i prekori oluju. Još uvek čekam na NJEGA da prekori teške oluje u kojima sam već duže vreme kako se čini. Znamo da postoji zakazano vreme za naše izbavljenje. Dok kucam ovo dobijam Pomazanje. Zastala sam i molila se u DUHU, i opet ću, nakon što preuzmem vlast nad satanom. Ako JAHVE zaista želi da govori opet kroz mene, govoriće. Podižem svoje ruke k TEBI JAHUŠUA i svoj um, svoje duhovne uši i duhovne oči.

Molim TE govori mi sada da bih mogla da dam Reč ohrabrenja mom mlađem bratu. U TVOJE IME JAHUŠUA molim i silom RUAH HA KODEŠ-a, kroz Krv JAHUŠUA HA MAŠIAH-a Golgotskog. Postoji li Reč koju želiš da kažem tvom Narodu? Ako postoji, RUAH HA KODEŠ pomaži moje ruke sada kao što je već govoreno kroz ovo neobično Pomazanje u prethodnim (3) Proročkim Porukama. Jer TI brineš o ljudima na Internetu koji nemaju drugog načina da jasno čuju TVOJE Poruke, da bi mogli da razumeju i da konfuzija ne bi mogla da ih odvuče pod satansku kontrolu. Pomazanje sada dolazi na moje ruke i Glas JAHUŠUA-e mi ponovo govori. Slava JAHUŠUA-i!


Reci im Dete MOJE, reci im da više ne mogu zadržati gnev SVOG OCA. Pokušao sam. Molio sam za milost prema onima koji namerno skrnave sve što je Sveto, prema onima koji odbijaju da priznaju reč 'greh', prema onima za propovedaonicama koji daju bedna opravdanja za greh. Može li čak i najbolje opravdanje da pokrije crnilo greha? A kada ih navodim da se pokaju, da se odvrate od greha, oni ME izruguju i kažu: „JAHVE ne mari, ON razume.“ Oni govore MOJIM Prorocima i Apostolima da umuknu i da ih ostave na miru, da zadrže svoje reči za sebe. Ne dozvoljavaju im da govore u crkvama, a dozvoljavaju demonskim okultnim duhovima da uđu u crkve, tako da čak ni Prorok nije bezbedan kada se moli. Ti zli duhovi su pritajeni, znajući da Proroci dolaze da upute MOJA upozorenja – i oni bivaju sprečeni, i da, neki čak i povređeni. Što je važnije upozorenje, to je veći otpor od strane neprijatelja.

Satana uporno pokušava da ućutka MOJE Proroke i Apostole i one kojima je rečeno da upozore ljude. Upozorite ih o BOGU iz Nauma 1, gde stoji da ON govori kroz oluje i zemljotrese. Upozorite ih da je JAHVE ljubomoran BOG i da ON neće dozvoliti nikakve druge bogove ispred SEBE. Upozorite ih, da se gnev JAHVE-a ne utišava lako. Upozorite ih! Još uvek JA, JAHUŠUA, šaljem SVOJE Glasnike da ih upozore i kao i u Bibliji oni bivaju pretučeni, a neki čak i ubijeni. Govorio sam o satanskim zasadima u crkvama – niko ne sluša.

Tako malo njih opšte pokušava da ih razobliči. Upozorio sam ih da je satana usred crkava i da teži da se izbori za lažno učenje, duhove pobune, za duh koji uverava crkvu da greh nije greh. Ali JA sam Sveti BOG i zahtevam od vas da budete Sveti, kao što sam JA Svet. Stavio sam SVOJ sopstveni DUH u vas da biste razlikovali dobro od zla. Greh je crn, nije siv. Svetost je bela, i nijedne druge boje. Neki će sada dopustiti satani da napravi rasnu konotaciju od ovoga. Prestanite sa tim odmah! Znate na šta mislim! Samo će crvena oprati taj greh iz vaših umova, a to je Krv JAHUŠUA HA MAŠIAH-a sa Golgote. Upozoravam sada da je razlog zašto se MOJE Prisustvo ne oseća kao ranije taj što JA tugujem. Plačem zbog onoga što ću morati veoma uskoro da učinim.

Da li su slušali ovog Proroka koga sada koristim kada sam upozorio unapred da će Kina okusiti MOJ Gnev kroz zemljotrese? Najveći do sad se još nije dogodio, ali stiže. Ubili su toliko mnogo MOJE Dece, i mučili i zatvarali MOJU Decu, MOJE Glasnike. Za to će vlast silno platiti i zemlja će biti rasparčana zemljotresima, jer nastoje da podele MOJ Narod i da ga udalje od MENE – strahom od otvorenog služenja BOGU kome su nekad služili, a sad se boje da MU otvoreno služe. Kao što su oni podelili MOJ Narod, tako ću i JA podeliti njihovu zemlju.

JA štitim one koji su MOJI, a JA znam ko je MOJ. Čak sam i uzdrmavao vrata zatvora, kao u stara vremena, da bi zatvorenici koji su propovedali Jevanđelje – što je bio njihov jedini zločin – bili oslobođeni. Dolazim u sili i ove godine ću, iako vaše lokalne vesti odbijaju da priznaju razaranje i gnev koji sam već ispoljio ove godine, početi da ga pokazujem na način koji više neće moći da ignorišu. Oni za to okrivljuju majku prirodu. Postoji samo jedan TVORAC i JA sam OTAC svog Stvaranja. „JA JESAM“ ko „JA JESAM“! Nema drugog. Ne delim SVOJU Slavu ni sa kim, posebno ne sa majkom prirodom! Slao sam upozorenja kroz televizijske programe, da, kamen je povikao, ali da li slušaju? Ah, toliko malo njih, toliko malo. Ne mislite da se radujem onome što moram da uradim – jer se ne radujem, ali moram – jer deca sada misle da ona gospodare roditeljem.

Lanac vulkana će erumpirati istovremeno, to će biti MOJA crvena vrela lava koja kulja i simboliše MOJU ljutnju. Koliko je malo onih koji makar pokušavaju da budu Sveti. Oni misle da ću žmuriti na greh. Kada bi se samo pokajali. Kada bi samo shvatili da sam JA BOG koji se ne menja. JA sam isti juče, danas, i zauvek. Vi se morate menjati, ne veliki „JA JESAM.“ „JA JESAM“ ko „JA JESAM“ i JA se ne izvinjavam se ni za šta što uradim. Ne polažem račune nikome. Veliki JAHVE je ljut, i čak ni MOJ SIN – ONAJ koga sam vam dao kao SPASITELJA – ne može ublažavati MOJ gnev još zadugo. Iskaliću nešto od SVOG gneva – pazite se svi koji ste ismevali MENE i Reč JAHUŠUA-e, i ućutkivali one koji imaju Pomazanje MOJIH Glasnika, maltretirali ih, mučili i zatvarali u ljudske zatvore. Ljut sam! Upozorio sam Sodom i Gomoru i upozoravam vas još jednom. Svet je savremeni Vavilon – ovaj svet. Ja sam TVORAC koji zahteva Svetost. Postavio sam u svakog čoveka mesto koje žudi za Svetošću i odnosom sa svojim TVORCEM.

Ne samo da ću poslati vulkane koji će erumpirati u lančanoj reakciji, nego ću protresti zemlju kao što roditelj trese neposlušno dete. Protrešću ne jedan deo zemlje u jednom trenutku, već mnoge delove zemlje istovremeno. Poslaću SVOJA stopala koja će zgaziti na zemlju u besu. Jer velika je MOJA ljutnja prema buntovnima koji su pretili svojom pesnicom MENI u lice, i rekli da odbijaju poslušnost Knjizi i Pravilima napisanim pre toliko hiljada godina; prema onima koji koriste MOJE Ime za psovku; prema onima koji ismevaju Krv MOG SINA koja je bila prolivena za njih na Golgoti. Poslaću uragane da pokažem suze koje sam prolio nad svojom nepokajanom Decom i nad onima koje sam stvorio da budu MOJA Deca, ali koji su odbili da ME priznaju za OCA.

Koji su se okrenuli nesvetosti, i nisu čak ni pokušali da MI udovolje ili da ME potraže. Poplave će doći i pokriti mnoge delove zemlje istovremeno. One će predstavljati MOJE suze, jer mnogi biraju Pakao pre nego Nebesa – oni koji su izabrali satanu pre nego JAHUŠUA-u! Poslaću tornada i to će biti MOJA pesnica koja šalje olujni vetar. Pokazaću to ne na jednom mestu – kada vidite da mnogi dolaze zajedno znaćete da JA govorim i da sam JA ljut, a MOJA se ljutnja ne stišava lako.

Uvek je bilo zemljotresa, poplava, tornada, uragana – ali kada ih budete videli kao lančanu reakciju, mnoge u isto vreme, znaćete da je to vreme na koje sam vas upozorio. Pokajte se sada, pre nego što bude prekasno! Već predugo zadržavam SVOJ Gnev! Radi MOGA SINA i NJEGOVIH molitvi za vas ljude sam zadržavao SVOJ Gnev. Ali satana ME ismeva i ruga MI se. Usta koja sam JA stvorio! Usta koja sam JA jednom pomazao. Da, čak i u MOJIM crkvama JA sam ismevan kada se Sveta Reč izvrće da bi odgovarala čovekovom liku, ne liku Svetog BOGA. Oni podučavaju da je homoseksualnost od MENE, da nije greh, da je za to kriv JAHVE – da je to urođena mana.

Duhovi laži i obmane izlaze iz onih koji imaju obličje pobožnosti, ali bez pobožnosti iznutra. Lično ću se obračunati sa tim zlim pastirima na način koji će ljudima pokazati da JA nisam BOG za izrugivanje. JA nisam BOG kog treba olako ljutiti. Delovaću oštro i videćete ih kako padaju mrtvi za propovedaonicama, one koji ohrabruju te stvari i abortus. Poznavao sam svakog od vas i pre nego što ste bili u utrobi svoje majke. Načinio sam i oblikovao i isplanirao ono što sam hteo da vaši životi budu. Bio je to vaš izbor da li ste postali to što sam JA namerio.

Nemojte kriviti MENE, jer sam vam JA želeo samo najbolje. Čak i one od vas koji su patili, i vodili život koji nije izgledao blagosloven, JA ću vas upotrebiti i upotrebio sam na MOJU Slavu – u svojoj patnji vi ste ME proslavili, jer su drugi videli da ME još uvek hvalite, služite MI i poklanjate MI se. MOJE Pomazanje se izliva u vaše živote, čak više nego kod onih koji su vodili život sa malo problema. Vašem životu nisu dati blagoslovi kao drugima, ali ne zato što vas ne volim kao druge, već kao što je JAHUŠUA bio stavljen na ovu zemlju da pati radi drugih, tako ste i vi – i velike će biti vaše nagrade na Nebesima ako ostanete verni do kraja.

Neka MOJA Deca se ogorče kada vide neznabošce, one koji nikada nisu preklonili kolena, ili MI uputili molitvu zahvalnosti, i MOJA Deca kažu: „Kakav je ovo BOG?“ Kažem vam, ne bi trebalo da zavidite bogatima koji ME ne priznaju, ili zlima. Izgleda kao da imaju svaki blagoslov u životu, ali je to sve što će ikad imati – a zatim će biti večna osuda i večni Pakao i mučenje. Odbacili su večnost na Nebesima zarad kratkih godina na zemlji tokom kojih su učestvovali u svakoj vrsti greha, posebno u grehu mišljenja da im nije potreban SPASITELJ.

A vi, s druge strane, ako ostanete verni – videćete Nebesa, a za kratko vreme na zemlji iskusićete patnju, omraženost i zlostavljanje, ali ne ogorčujte se, ne okrećite se od MENE. Naprotiv, okrenite se prema MENI. Vidite kakav sam OTAC pun ljubavi. Upozorio sam vas unapred, tako da kada te stvari dođu na zemlju, već ste bili upozoreni, pa možete da se pokajete i upozorite druge pre nego se iskali MOJ gnev. JA šaljem SVOJE Proroke da upozore pre nego što pošaljem propast. Ali vi koji ME verno volite, služite MI i perete sebe u Krvi JAHUŠUA HA MAŠIAH-a da biste ostali Sveti u MOJIM očima – vi nemate čega da se bojite tokom tog vremena, vi nećete biti zatečeni.

JA ću zaštititi sve što je MOJE, a JA znam šta je sve MOJE. JA znam srca svakog od vas ponaosob, i držim vaše duše u SVOJIM rukama, jer ste MI vi predali vaše duše kad ste prihvatili JAHUŠUA-u kao svog GOSPODA i SPASITELJA. Položili ste svoja tela kao žive žrtve MENI na Slavu. JA nisam ljut na vas. JA vas volim vas i zakloniću i zaštitiću vas. Da, čak i kada vidite svet uzdrman od MOG besa, zapomažite k MENI – JA ću biti tu da vas utešim.

Razlog zbog koga mnogi od vas ne osećaju sada MOJE Prisustvo, nema nikakve veze sa vama. Da, čak i ona koju koristim da kažem ove Reči i koja ne zna od jedne do druge Reči šta će otkucati, ima teškoće da oseti MOJE Prisustvo od kad sam je poslednji put upotrebio da upozori ljude. Dao sam joj ovo neobično Pomazanje da privuče pažnju MOG Naroda, jer ona ne bi imala drugog načina da govori, jer sam vas rasejao po svetu. MOJI Proroci i Glasnici će čuti, i imaće duhovne uši i oči i smela usta da upozore ljude koji ne slušaju.

Kažem vam još jednom Proroci i Deco MOJA, ne očajavajte i ne mislite da sam vas napustio kada više ne možete da ME osetite pored sebe. Nisam nigde otišao, JA sam još uvek tu, samo sam tih – jer je to zatišje pred buru. JA se utišam pre nego što izgubim strpljenje, jer pokušavam da zauzdam bes, ali se od Potopa Nojevog on nagomilava i ponovo sam u žalosti kada vidim sve što sam učinio – dajući čak i SVOG Jedinorođenog SINA kao žrtvu. Avram je imao drugu žrtvu; JA sam dao SVOG SINA, za vašeg SPASITELJA. Koliko malo njih će GA prihvatiti. Ljut sam! Dao sam NJEGOVO Telo da bi ste vi bili isceljeni. Koliko će samo malo njih verovati u isceljenje omogućeno udarcima bičem (ranama) koje su nanesene NJEGOVOM Telu. Dao sam NEGOVU Krv, da bi vam bilo oprošteno. Koliko će samo malo njih prihvatiti taj dar na Golgoti. Dao sam NJEGOV Život, da biste bili spašeni. Ah, zato osećate smanjenje MOG Prisustva. Zar vi nikad niste bili toliko ljuti na svoju decu da izgubite želju da govorite, bojeći se svoje sopstvene ljutnje? Zar nikad niste toliko tugovali da ste želeli samo da ćutite, ili bili toliko ljuti da ste samo hteli da ćutite, ne usuđujući se da iskalite svoju ljutnju iz straha šta bi se dogodilo? E, tako je MENI!

JA nisam ljut na one kojima nedostaje da osete MOJE Prisustvo. JA sam ljut na one koji čak ni ne primećuju da sam se utišao, i kojima ne nedostaje MOJE Prisustvo. Vama kojima osećate nedostatak MOGA Prisustva, i koji žalite zbog toga, i kajete se i pitate šta ste pogrešili – JA vam sada govorim preko SVOJE Sluškinje i kažem vam: Uradili ste sve što je dobro, zato i primećujete MOJE ćutanje, i ne osećate MOJE Prisustvo. Ne govorim onima koji su u grehu, i nikada ME nisu znali ili čak žudeli za MNOM. Vi znate kojima se obraćam. Samo će MOJA Deca razumeti. Vi koji ste bili MOJA Deca, ali ste postali mlaki, vratite se sada, preklinjem vas. Neka vam nedostajem i žudite da čujete MOJ Glas ponovo. JA nikada nisam otišao, vi ste.

Pokajte se što ste naučavali laž. Pokajte se što ste učili da greh nije nesvetost i da ne postoji nešto poput greha, jer će vam sveljubazni JAHVE oprostiti bez obzira šta radite; da nema potrebe za pokajanjem, ili odvraćanjem od greha. Zar ne vidite da je to laž đavola? Đavo kaže: „Nije vam potreban SPASITELJ,“ MOJ dar, MOJ Voljeni SIN JAHUŠUA. Zar ne vidite? Plačem kada pomislim na cenu koju je MOJ Voljeni platio za vas, ako kažete da ne postoji tako nešto poput greha, i da MI je sve prihvatljivo jer sam JA BOG kome više nije važno sa kime ili čime spavate.

"Ma kakvo prolivanje nevine krvi? Čak ni nerođene nije greh ubijati, dokle god ne možete da ih vidite. Pa čak i kad ih možete videti, dokle god ubijaju nevine bebe da bi spasili život drugih – pa dobro, korisni su za nešto." To je ubistvo, i to je greh! Propovednici, odgovaraćete MI lično. Jer ste govorili da radite za MENE, a radili ste protiv MENE. Homoseksualnost jeste greh! Abortus jeste greh! Ubistvo jeste greh! Buntovništvo jeste greh! Vračanje jeste greh! Vi znate šta greh jeste! Čitajte 10 Zapovesti! Propovednici, Apostoli, Proroci, Učitelji, Jevanđelisti – vratite se propovedanju da greh jeste greh. Samo će pokajanom grešniku biti oprošteno.

Neka ne bude više "Svi zažmurite – ne želimo da posramimo nikoga – tako da mogu da podignu svoje ruke i prihvate JAHUŠUA HA MAŠIAH-a kao svog SPASITELJA." Imate li uopšte predstavu koliko ME je to razljutilo? Od kada je to izvor srama, pristupiti JAHUŠUA-i za oproštaj grehova? Nema spasenja bez priznanja vaših grehova drugima. Ispovedanje je na spasenje. Kažem vam, ako ME ne priznajete pred ljudima, JAHUŠUA vas neće priznati preda MNOM, OCEM. MOJA sopstvena Deca, MOJI sopstveni Jevanđelisti, Proroci, Pastori, Učitelji, Apostoli su učinili to.

Ah, taj bol. Ta žalost koju sam podneo zbog toga. Koliko dugo mislite da će ti ljudi, kojih je bilo previše sramota da ustanu i priznaju da im je neophodan SPASITELJ, ostati spašeni? Smesta će neprijatelj ukrasti to malo seme koje je bilo zasađeno. Vi koji ste činili to, pokajte se! Otvoreno odbijte da to činite na dalje. Jer će te odgovarati za izgubljene duše koje su mogle biti spašene. Oni među vama koji su ME učinili obmanjujućim BOGOM – govoreći da mogu podignuti ruke u tajnosti i reći: „JAHUŠUA dođi u moje srce“, ne učeći da prvo moraju da plaču i da se pokaju za svoje grehe, i da se odvrate od tih grehova, da pristanu da će staviti JAHUŠUA-u na prvo mesto u svojim životima, i da će sledovati Svetost, a ne nesvetost - odgovaraćete MENI lično. A sve one koji su mislili: "Jednom spašen/a uvek spašen/a – sada možemo činiti šta god hoćemo jer su svi naši gresi pokriveni", niste ih učili: „Zašto kažeš da ME voliš, a nisi MI poslušan/a?“ [Jovan 14:15; Luka 6:46]

Vi koji ste koristili duh prevare da bi ljudi podizali ruke dok su drugima zatvorene oči, samo da bi postigli da dođu i stanu pred ljude, nakon što ste ih uverili da to mogu učiniti u tajnosti - predstavili ste im JAHVE-a kao BOGA obmane i prevare. Nisam to! Za to ćete platiti, ako se ne pokajete! Da, pre nego što zemlja počne da se ljulja, JA već sada ljuljam i razdvajam nepobožne i pobožne u onome što bi trebalo da budu MOJE Crkve, MOJI Hramovi. Sada govorim o mestima okupljanja. Jer prava Crkva i Hramovi jesu MOJ Narod.

Ali u crkvenim zgradama videćete šta će se dogoditi onima koji su obmanuli MOJE Ovce. Ili onima koji su hteli da budu Ovce, ali su se pretvorili u koze, jer zli pastir jeste vuk poslan među MOJE Ovce da ih uništi usled nedostatka znanja i pronicljivosti. JA sam ljut! Već ste videli podelu koja nastaje u crkvenim zgradama. JA razobličavam neprijatelja unutar vaših sopstvenih tabora. Pazite, stanite, gledajte i slušajte glas RUAH HA KODEŠ-a. Još jednom, nastavite da ME prizivate i da govorite: „Nedostaje mi TVOJE Prisustvo“, jer takvi su oni koji su nekad osećali MOJE Prisustvo i čuli MOJ Glas svakodnevno, a sada primećuju MOJE ćutanje.

Ali neću uvek ćutati voljeni MOJI, samo za kratko ćete osetiti MOJU tugu, a ne smete se povoditi za svojim osećanjima – jer je to telesnost. Morate se voditi vašom verom – jer je to od DUHA. Ovog dana izabrao sam da govorim kroz ovu Sluškinju. Nemojte se prepirati među sobom i govoriti: „Zašto bi JAHVE govorio kroz ženu ili pomazao njene ruke?“ Ostavljam vas sa ovim: JA odabiram da upotrebim koga JA odaberem, i ne polažem račune nijednom čoveku. I da sam pomazao samo njena usta, kao što je i ona navikla, a ne njene ruke za tastaturom, da li bi ste ME čuli danas kako izgovaram ovu Poruku kroz nju? Sami ste odgovorili na svoje pitanje.

Molim vas sada, upozorite ljude, iako kao u dane Nojeve većina neće slušati. Ipak, da ne bude krv na vašim rukama kao što Jezekilj 3 kaže: „Da se ne nađe krv na tvojim rukama.“ Upozorite ljude! I dalje ima malo vremena koje je preostalo. Radi SVOG SINA imao sam milosti prema ljudima, ali vreme Osvete i Suda se brzo primiče. Upozorite ih, i tražite ME dok se još mogu naći. Zabeležite ovaj datum i posmatrajte pažljivo događaje u svetu. 05. 02. ’97. Zabranio sam SVOJOJ Sluškinji, Šeri Elajdža [Elijahu], da promeni makar jednu Reč koju sam izgovorio. Iako ona zna da nije svima dobrodošlo ono što rekoh.

Još jednom, upozoravam one koji su MOJI neprijatelji, a pretvaraju se da su MOJI prijatelji: Jude, pazite se, jer kad težite da povredite ovog Glasnika, vi povređujete Onoga koji ju je stvorio i pomazao. Vi ćete biti prvi koji će osetiti MOJ gnev i poznaćete MOJE Prisustvo na načine na koje radije ne biste želeli. JA sam ljut, i vi koji ste ME preklinjali da progovorim čuli ste Glas ljubavi, potvrde, tuge i velike ljutnje. Čuli ste danas Glas Velikog JAHVE-a „JA JESAM“ kako govori kroz slomljeni sud od gline. Molite se za one do čijih srca ste pokušali da doprete, a oni su ME odgurnuli. Molite se da se pokaju danas, jer sutra može biti prekasno.


Predato Proroku Šeri Elajdža (Elijahu) 05. 02. 1997.


Brate Noel, upravo sam pročitala ovo svom buntovnom sinu tinejdžeru, i rekla da će biti ljudi po celom svetu koji će moliti i tražiti od JAHVE-a da vide da li ovo što sam ispisala jeste od JAHVE-a. Da li je to stvarno JAHVE OTAC kroz Pomazanje RUAH HA KODEŠ-a govorio kroz mene? Ovo će biti proveravano i potvrđeno od strane mnogih Proroka, Pastora, Apostola, Učitelja, Jevanđelista. Ranije su potvrđivali ostale Proročke Poruke koje mi je ove godine JAHVE dao, a sada pitam tebe sine moj: da li je ovo glas JAHVE-a govorio kroz mene? I najbolja potvrda za mene bila je kada mi je moj sin rekao, „Jeste.“

Slava JAHUŠUA-i! Rekla sam mu da još uvek ima nade za njega. Jer čak i buntovna omladina može čuti Glas JAHVE-a. To je bila dosad najveća provera i ja nemam nikakve sumnje da je sam JAHVE danas govorio ove Reči meni da ih otkucam. Molim te kopiraj ovo i pošalji svima kojima ti RUAH HA KODEŠ kaže da pošalješ. Podeli u svojoj crkvi, čak i ako ne žele da slušaju.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica