Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 49

PAZITE SE! VI STE KAO OVCE KOJE SE VODE NA KLANJE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

1. oktobar, 2001.

Slika za Proroštvo 49

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Čuvajte se! JAHVE kaže da smo mi Ovce koje se vode na klanje. Čak i mnogi pastori nameštaju klanje Ovcama i Jaganjcima.


Teško MOJIM Crkvama i Hramovima, koje ne navode ljude da se mole protiv rata u Americi. Ovaj 3. Svetski Rat će uticati na svaki narod u svetu. Ako to ne činite, ne zovite sebe crkvom. Ne zovite sebe MOJIM Pastorom, Prorokom, Apostolom, Učiteljem, jer vi ne čujete od MOG Pomazanja, ako ne možete čuti ovo sada. Duhovnici, odgovaraćete „JA JESAM“ JAHVE-u što ne navodite ljude da se mole protiv ličnih karti i drugih oblika ugrožavanja privatnosti. Odgovaraćete što niste govorili protiv oduzimanja vaše slobode i privatnosti. Besplatno ih podajete. Zar Amerika ne shvata koju je cenu morala da plati da dobije ovu slobodu, da sačuva ovu slobodu? Jer je nećete dobiti natrag ponovo dok JAHUŠUA ne dođe opet nakon Nevolje.

Pastori, teško vama. Pogotovu vama koji u svojim očima ostvarujete najveću korist, jer se vi sa svojim statusom izuzeća od poreza prodajete onome ko najviše ponudi. Vi ste kurva u MOJIM očima! Vi crkve koje se ne protivite, niti se rekle MOJIM Ljudima da je bilo pogrešno – na dan u koji ste se okupili, dan sećanja i molitve6 – ste duboko ražalostili MOJ RUAH HA KODEŠ, što niste podučili, niti izgovorili upozorenje: greh je moliti se bilo kom bogu osim JAHVE-u i JAHUŠUA-i! To je pogrešno, a vi niste to rekli vladi. Kako te samo neprijatelji u drugim nacijama ismevaju, Ameriko. Jer nigde se drugde ovo ne bi desilo, osim u Americi. Ti si bila odvojena Ameriko, za MOJU Slavu. A potom kažeš: svačiji bog može odgovoriti na molitvu. Kompromitovala si se sa dušama. Odgovaraćeš jednog dana za to preda MNOM na Sudu.

Sram nek je sve vas koji ste ćutali i niste učinili ništa da skinete sramotu zbog onoga što se činilo na talasima7, kako JA, vaš OTAC BOG JAHVE, ne bih bio ljut na Ameriku. Opet, stavio sam u um Patu Robinsonu da se moli za pastore, ali on nije rekao zašto sam ovo uradio. On zna da su se pastori kompromitovali, ali se uplašio da razljuti njih više nego da razljuti „JA JESAM“. Teško pastorima u Americi i širom sveta. Opominjem vas: ne ponašajte se više kao kukavice.

Ne nazivajte sebe pastorom, prorokom, apostolom, učiteljem, jevanđelistom, duhovnikom, ako ste kukavica! Napustite službu sada, pre nego što budete smatrani još odgovorniji zbog odvođenja MOG stada stranputicom. Prestanite učiti MOJE Ljude da se kompromituju, jer su se u stara vremena borili za pravo da služe „JA JESAM“. Oni koji su sledili JAHUŠUA-u su bivali ubijani, ali se nisu kompromitovali.

Crkvo MOJA, podigni se ponovo i postani živi Hram MOG RUAH HA KODEŠ-a. Prestani da hraniš MOJE Ovce i Jagnjad hranom koja je pogodna jedino za najsićušnije bebice. Sram vas bilo. Pozvaću vas na odgovornost, vas pastore koji se kompromitujete i ne nazivate nesvetost onim što jeste. Oni koji se kompromituju neće ući u Kraljevstvo BOŽIJE. Vi se plašite sopstvenih đakona, crkvenih zajednica i vlade više nego „JA JESAM“. Kako da JA nastavim sa izlivanjem MOJIH blagoslova i zaštite, ako vi nastavite sa kompromitovanjem prema onome za šta znate da je istina, koju podržavaju Sveta Biblija i Pisma.

Optužujem vas pastori i okrivljujem vas sada. Sram vas bilo! Vi ste govorili ono što vlada, crkvena zajednica, onaj ko vas je kupio, vama kaže da pričate. Pastori, vi ste upozorili na to ko je terorista protiv Amerike, ali niste upozorili na to ko je neprijatelj JAHVE-a, i pravi neprijatelj MOJE Dece – njegovo je ime satana, i satana dolazi u mnogim oblicima, u raznim religijama. Satana vas podbada na rat za koji zna da će biti rat koji će povesti sve nacije da u njemu učestvuju, na ovaj ili onaj način. Pazite se, kada ovo budete nazvali „3. Svetski Rat“, to je upravo ono što će i biti.

Ameriko, ti bivaš prevarena. Probudite se Ljudi MOJI i pobunite se protiv ovoga, ohrabrite svog predsednika da pronađe načine miroljubivije od rata, koji će čak uključivati i biološki rat, biološka ratna sredstva. To nije više rat koji uključuje samo obične metke. To će biti rat takvih razmera da će zatresti ovaj svet, i zaista, reči „3. Svetski Rat“ nikada neće biti zaboravljene, niti će ijedna nacija ostati ista. Upozoreni ste!

Ameriko, izazivaš MI gađenje svojim pesmama „Bože, blagoslovi Ameriku“. Kome bogu to pevate? Čuo sam vaš dan sećanja i molitve, svedok sam bio tišini, i sva su Nebesa u tišini gledala, dok sam JA slušao kako nacija ustaje protiv MENE, JAHVE-a, dok ste se okupljali u molitvama, crkvama, hramovima, džamijama, domovima i ulicama. Ali koliko njih se molilo BOGU vašeg Stvaranja? Koliko njih se molilo u IME JAHUŠUA-e, BOGA vašeg Spasenja? Teško vama. Čuo sam vašeg vođu kako kaže: „Samo se molite, kom god bogu da služite“.

Video sam vaše čelnike vlade kako se čak mole u ime stranog boga, koji je samo običan čovek – đavo se krije pod mnogim maskama. Kakva smelost! Zbog molitva MOJIH Ljudi koji mole za milost prema Americi nisam uklonio SVOJU ruku zaštite od vas opet u taj dan. Zbog veoma malog broja onih u vašoj vladi sam poštedeo Ameriku ponovo. Baš u taj dan, kada je se dešavalo to zlo, čuo sam molitve žarkih pravednika kako MI ispunjuju uši glasnije nego oni koji su pokušavali da udovolje svakoj religiji.

Ameriko, prestani da ME kušaš. Teško malom detetu koje preti pesnicom u lice Svemoćnog Živog BOGA JAHVE-a. Nema drugoga. “JA JESAM” ko “JA JESAM” i nema drugog BOGA. Ameriko, ako ne prestaneš da mašeš tom crveno-belo-plavom zastavom u lice “JA JESAM” i ne počneš da živiš pobožno – uzimajući se Biblije, povinujući se Tori, koja je Božanska norma protiv zla u ovom svetu, kao i zla koje dolazi protiv vaše nacije – “JA JESAM” će vas pustiti i dozvoliti satani da vas izbatina. Tada suze neće prestati, niti plač ove nacije, koji će se čuti po čitavom svetu. Satanski narod će vas prebiti i učiniti da vam tela izgledaju da kao da su bičevana crveno, belo i plavo.

JA ću dozvoliti satani da vam nanese takve rane, ako ne prekinete sa ovim ponositim, arogantnim stavom – stavom da je ova nacija savršena i nije učinila ništa štetno, ni pogrešno. Vaš ponos je smrad Nebesima i donosi MI veliku sramotu, dok se sav Pakao raduje, i vi uzrokujete da MI se satana ruga, podsećajući ME koliko je MOJE milosti i blagoslova bilo izliveno na Ameriku. Pazite se zbog toga, jer će cena koju ćete platiti ako nastavite biti ona Vavilona, i vi nećete opet ustati. Zaista, Vavilon će pasti, ali ne treba sada. Satana gleda da ide ispred MOG vremena, i JA čekam na istinsko pokajanje Ameriko.

Vaša nacija se ne treba ponositi zastavom napravljenom od farbane tkanine, koja je većim delom pravljena rukama vaših sopstvenih neprijatelja, koji traže vaše uništenje, i šivena je rukama vaših neprijatelja. Jer kada nacija koja pravi vaše zastave njih šije, ne znate da li bacaju svoje kletve na vašu zastavu, i na sve ono što predstavlja, i mole se svojim bogovima za uništenje Amerike. O Ameriko, koliko žalim za SVOJIM malim detetom od nacije. Tako razmaženom. Zar sam vam dao previse blagoslova? Jer zaista, blagoslovio sam vas, a svet je zavidan. O Ameriko, dao sam ti više nego ostalima, a ti se ponašaš kao razmaženo dete koje samo traži još, a traži MI da JA manje očekujem od tebe. Pokaj se, pre nego što bude prekasno. Okreni se nazad k MENI. Ne zaklinji se na vernost samo običnoj zastavi, već se zaklinji na vernost BOGU tvog Stvaranja i Spasenja – ’JAHVE’ i ’JAHUŠUA’ su NAŠA Imena.

O Ameriko, JA plačem i žalim za tobom. JA te šaljem drugim narodima sa Jevanđeljem MOG SINA JAHUŠUA-e, a vaša sopstvena država MI okrene leđa, osim u vremenima velikih nevolja. Zašto moram da uklonim SVOJU ruku zaštite od tebe da bih pridobio tvoju pažnju? Da li misliš da JA uživam gledajući te kako patiš, naočigled sveta? Nisam li rekao kroz ovu Sluškinju: „Ameriko, sačuvao sam najgore za kraj za tebe?“

Zar ne znaš da samo ti u kontroli nad svojom sopstvenom sudbinom? Kada je Amerika otvorila ustave i dopustila svakoj religiji da dođe na njene obale, da li zaista misliš da sam JA hteo da poželiš dobrodošlicu svim stranim bogovima koje su stranci doneli sa sobom? Zar si toliko brzo zaboravila svoje nasleđe i kako si prvobitno rođena? Zar si toliko brzo zaboravila čuda koja sam učinio da porodim ovu naciju?

O Ameriko, nemoj tako olako davati svoje slobode koje sam ti dao. O Ameriko, ne zaboravljaj olako da postoji samo jedan BOG, i „JA JESAM“ je onaj koji te pokriva i štiti. „JA JESAM“ isti TVORAC koji je stvorio tebe za MOJU ličnu svrhu! JA te koristim da testiram druge nacije ovog sveta – da li će oni slediti tvoje grešne puteve. Da, MOJE mlado dete Ameriko, ti ideš grešnim putevima, i zbog tvog primera prožela si ovaj svet primerom nesvetosti. Ti šalješ Jevanđeliste sa porukom spasenja, ali koliko njih u vašoj naciji jede plod prokletstva, neokajani greh, nazivajući šta je Sveto nesvetim – hula u MOJIM očima.

O Ameriko, dođi da se pomirimo. Ti pevaš „Bože, blagoslovi Ameriku“, ali zar ne znaš da Budisti kažu da je njihov bog taj kome u Americi pevate u toj pesmi; kao što Muslimani kažu da je reč o njihovom bogu i satanisti kažu da je reč o njihovom bogu. Imenuj kom BOGU služiš i izgovori Ime Jedinog koji je tvoj TVORAC, i tvoj SPASITELJ! Izgovori Ime ’JAHVE’ i ’JAHUŠUA HA MAŠIAH’, koga neki zovu ’Isus Hrist’. To su NAŠA Imena i ona bi trebala biti svugde, na svakom talasu. Da li se toliko stidite dozivanja JAHVE-a da ste cenzurisali MOJE Ime u vašim školama, u vašim sudnicama? Zašto se svako drugo ime može naći u Americi, čak i onih koji služe stranim bogovima?

Stranaca koji dolaze u Ameriku, ali nije ih sramota da pominju ime onih koji su obični ljudi, prerušeni đavo, a nazivani bogovima. A vi, koji ste odvojeni za MOJU Slavu, se stidite da izgovorite Ime iznad svih imena. A onda se usuđujete da ME dozivate za milost nad Amerikom. O, da nije molitva zauzimanja MOJE prave Dece, JA bih već dozvolio da se Amerika izbriše sa lice ove zemlje.

Zarad MOJIH Bebica, Mlade, Odabranih i Izabranih u Americi, kao i onih koji zapomažu za nju po drugim nacijama; do sada bih te izbrisao iz MOG pamćenja. Toliko si ME naljutila. A onoliko koliko sam ljut, toliko i plačem za tobom, i tražim ti da se pokaješ. Jer JA ne želim da iko pogine i ode na mesto stvoreno ne za ljude, već za satanu i demone. To je stvoreno za pale anđele.

Ameriko, da, JA sam te ponovo obgrlio SVOJOM rukom zaštite. Vidiš li šta se dešava kada olabavim stisak? Vidiš koliko brzo vaša nacija biva napadnuta od strane drugih koji su ljubomorni zbog blagoslova koje sam dao Americi. Istini za volju, Ameriko, ti nemaš prijatelje. Oni su svi prerušeni neprijatelji i da je moguće oplenili bi sve što imaš. „JA JESAM“ je tvoj jedini pravi Prijatelj, i „JA JESAM“ je tvoj TVORAC i OTAC. Zašto se stidiš onoga šta „JA JESAM“ jeste i šta „JA JESAM“ zastupa – a to je Svetost; i protiv čega „JA JESAM“ jeste – a to je sve ono što je nesveto. Pokaj se, Ameriko, pre nego što bude prekasno.

O Ameriko, tako mlada i tako bezumna. Da li misliš da sam JA impresioniran molitvama upućenim drugim stranim bogovima koji su samo ljudi i prerušeni đavo? Tvoj dan molitve i sećanja MI je ukazao veoma malo časti. JA sam ponovo poštedeo tvoju naciju jedino zbog usrdnih molitva pravednika kojima se postiže mnogo. Znate li je da je đavo tražio MOJU dozvolu da vas smrska tog dana? JA sam odbio zbog toga što se usrdnom molitvom pravednika postiže mnogo.

Čuvaj se Ameriko, jer će naredni, 3. Svetski Rat, biti početak kraja za tebe; i mnoge će druge nacije pasti kada i ti, kao domine u nizu, kao kula od karata. Pazite i ozbiljno porazmislite o ovome – jer kako da vas blagoslovim da dobijete rat, kada ova nacije više ne zastupa Svetost? Vaše su vođe zainteresovanije da udovolje svim ljudima nego da udovoljavaju BOGU Spasenja i da GA se plaše. Ime MOG SINA je ’JAHUŠUA’; i da li ga zvali NJEGOVIM Svetim Imenom, ili imenom koje je u Americi poznatije kao ’Isus’, ON je isti MESIJA za svu večnost, i drugoga nema. JAHUŠUA je jedini način da se dođe do „JA JESAM“. Nema drugog BOGA osim SVETOG TROJSTVA, jer smo svo Troje Jedno.

Čuvajte se od lažnih mesija koje se pojavljuju svuda oko vas. Čuvajte se – sve što je u Bibliji satana gleda da falsifikuje. Čuvajte se, jer će MOJE Bebice, Mlada, Odabrani i Izabrani biti prevareni ako je moguće. Jer satana dolazi kao anđeo svetlosti, i pravi se da je to za vaše dobro, da vas zaštiti. Ipak čuvajte se, jer kada se okrenete bilo kome za zaštitu pre nego se okrenete JAHVE-u i MOM SINU JAHUŠUA-i, upali ste u zamku obmane i prevare. Pazite kada kažem, „Koga je JAHUŠUA oslobodio je uistinu slobodan.“, a onda sile ovog sveta dođu i oduzmu vam slobodu govora, putovanja, čak i načina na koji sadite seme. Pazite se, jer će zli čak pokušati i da vam racioniraju ono što jedete, pijete, nosite, i u koji dan morate bogoslužiti.

Svakog MI dana trebate služiti, ali postoji samo jedan pravi Šabat, i to je dan koji vam je JAHUŠUA dao, postavljajući primer, i postao je Gospodar Šabata. Služite i hvalite JAHVE-a i JAHUŠUA-u svaki dan, ali se posebno na pravi Hebrejski Šabat odmarajte u JAHVE-u, jer sam se i JA odmorio nakon što sam stvorio svet. Ko si ti, obični čoveče da misliš da ne treba i tebi odmor?

Sledite MOJU Toru. Poštujte pravi Šabatni dan i provodite ga Sveto preda MNOM. Odmarajte u ovaj dan. Tražite da ME čujete u ovaj dan. Pitajte ME šta želim da radite u taj dan. Odvojite se od sveta i poštujte BOGA vašeg Stvaranja i Spasenja. Zar će čovek pokrasti BOGA? Da, čak su i pravi Šabati odvojeni za vas i „JA JESAM“, jer, vidite – to će biti i sada i kroz svu večnost Dan Odmora.

Pogledajte dan na koji se svet provodi, i tokom kojeg je u pijanstvu, grešnosti, divljanju, i znajte da je ovo obmana đavola ne bi li razljutio „JA JESAM“, jer toliko njih prosto ne razume kog dana je pravi Šabat. Čitajte svoja Pisma, ne kaže li MOJA Reč, „Šest dana radi, a sedmog se odmaraj?“ To nije legalizam, to je blagoslov rezervisan za vas i „JA JESAM“. JAHUŠUA će se vratiti po SVOJU Mladu na pravi Šabat. Ali ne znate na koji Šabat se ON vraća, zato budite spremni. Neka vas ON ne nađe kako pijete, provodite se i radite, kao što svet radi, ili ćete plakati kao 5 nerazumnih devica bez ulja u svojim svetiljkama. Upalite svoje svetiljke sada i održavajte ih upaljenima, dok ne ugledate JAHUŠUA-u kako se vraća u svoj SVOJOJ Slavi po SVOJU Mladu, koja iščekuje svog Mladoženju.

Pazite se, jer su tornjevi Svetskog Trgovinskog Centra povezani sa stubovima koje je Samson potresao. Ameriko, tu ti polažeš svoju veru, svoje poverenje, svoju nadu. To su bili tornjevi sačinjeni od mnogih jezika i naroda. I ti praviš tu kulu uzvišenu, i kada bi mogla, dostigla bi njome visine Vavilonske kule. Kao što je kula Vavilonska pala naočigled sveta, JA sam dozvolio da ovi tornjevi budu oboreni na zemlju. Sada je zemlja natopljena krvlju poginulih koji su ispod tornjeva kao podsetnik na greh ponositosti u tim tornjevima.

Niko ne govori o grehu koji je bio u tim tornjevima, grehovima kojima se ceo svet poklanjao – greh pohlepe, krađe, krvavog novca; u mnogim različitim oblicima – greh u više oblika nego što mogu imenovati. Ceo je svet ispijao od te čaše Vavilonske. Kada sam olabavio SVOJ stisak tebe u taj dan, neprijatelj je došao i napao. Svet je gledao u užasu, jer su videli vaše svetske tornjeve u plamenu i kako se obrušavaju na zemlju. JA imam milosti prema vašem finansijskom sistemu iz jednog razloga – nemojte misliti da je to zato što je Amerika tako moćna, niko je ne može dovesti u recesiju ponovo – jer zbog molitva žarkih pravednika u Ime MOG Sina JA još uvek nisam dozvolio da se i ekonomija obruši na zemlju. Ne još uvek! Sve dokle je molitva i vere u „JA JESAM“ više nego u ovu vladu, ili bilo koju drugu vladu.

Ameriko, dugo i dobro promisli pre nego što se upustiš u još jedan rat. Protiv kog naroda ćeš ratovati? Nemaš samo jedan narod za ratovanje. Tako si mala u poređenju sa većim narodima. Ti si poput najmlađeg koji pokušava da porazi najstarijeg. Jedini razlog zbog kojeg ste dobijali ratove u prošlosti je taj što se ovaj narod, većim delom, okretao ka „JA JESAM“ i MOM SINU JAHUŠUA-i, i znao da bi bez NAS na vašoj strani izgubili svaki rat. Čak su ti i tvoji inicijali8 dati od „JA JESAM“. MI9, JAHVE-a i JAHUŠUA-e je ’S.A.’10, a ’D.’11 je ’Svemoćnog’12. Ovaj narod je trebao da predstavlja ’Sjedinjene Države Svemoćnog’. Jer ste vi nekad služili Svemoćnom Živom BOGU „JA JESAM“ i JAHUŠUA-i. Blagodat, ljubav, milost i mudrost od „JA JESAM“ sam dao vašim političkim i duhovnim vođama.

Ko će sada slušati? Koji duh govori vašim vođama? Molite se za njih. Vaša Bela Kuća je oskrnavljena i nikada očišćena od duhova gatanja, preljube, ubistva, samoubistva, kurvanja, bluda, pohlepe, ljubomore, duhova antihrista, abortusa, homoseksualnosti, ponosa, ateizma, neljubavi, mržnje, sebičnosti, podmićivanja, lažljivih i obmanjujućih duhova, satanizma, ludila, izdaje, prizivanja duhova… trebam li nastavljati? Koji je duh sada u vašoj Beloj Kući gde vaše vođe donose odluke? Gde je Krv JAHUŠUA-e koja bi trebala da se koristi za očišćenje domova vaše vlade? Gde je pokajanje, poput onog na koje sam pozvao Vašington, vaših vođa koje su odgovorne za donošenje nesvetih zakona? Ljudi, stanite u rascep13 za vaše političke vođe širom sveta.

Ameriko, ne idi u rat bez „JA JESAM“ na svojoj strani. Ne dozvoli da tvoji političari misle da ti želiš ovaj rat sa nevidljivim neprijateljom. Možeš li se zaista boriti protiv 60 nacija, ili više, da bi iskorenila ljude koje nazivaš teroristima? Kako se možeš nadati pobedi? O Ameriko, ti si suočena sa svetom punim siledžija koji se baš žele da se ponašaju kao prijatelji, a najvećim delom će te izdati ako im daš priliku. Napašće kada najmanje očekuješ. Ti pružaš svoju ruku punu novca, i mita, i oni te mrze zbog toga. Upozorena si! Ameriko, tako si bliska MOM srcu, jer čak i kada su tvoji neprijatelji žedni i gladni ti želiš da ih nahraniš i napojiš. Ne shvataš li da povremeno jačaš neprijatelje umesto da ih slabiš?

Ti zgrćeš živo ugljevlje na glave koje ne priznaju BOGA vaših praočeva. Oni te mrze kada im pokažeš ljubav i saosećanje, i oni te gledaju kao na slabu, umesto na jaku. Ameriko, čak i nakon rata protiv svojih neprijatelja ti ideš i ponovo gradiš njihovu zemlju, ali ne možeš izbrisati suze koje si izazvala, jer si prebrza u ispružanju onoga za šta misliš da su tvoje snažne ruke, tvoji mišići. Međutim, kada tvoji mišići nisu osnaženi Svetom Rečju JAHVE-a, otkrićeš da je potrebno učiniti više nego što je to bio slučaj ranije.

Čuvaj se ruke dželata, ne veruj svojim neprijateljima. Čuvaj se okretanja svojih leđa dželatima, jer je sada više od jedne nacije i dželata koji bi te trebali zabrinuti. Upozorio sam ovu Sluškinju kroz koju ovo govorim – čuvajte se Pakistana – a ipak koliko njih progovara i upozorava vođe ove nacije? Ameriko, ti se osmehuješ i nacije za koje misliš da ti uzvraćaju osmeh drže rakete iza svojih leđa.

Ratovanje će ti nauditi na načine na koje nikada ranije nije. Jedini način da se ovo spreči je da usrdne molitve pravednika nastavljaju da prizivaju MOJ RUAH HA KODEŠ da pokriva Ameriku i pokajte se i zauzmite se za Svetost, i smelo prekorevajte nesvetost, i ne dozivajte ni jedno drugo ime osim ’JAHVE’ i ’JAHUŠUA’. Molite se za vašeg predsednika Buša. I teško vama kada vam dođe sledeći predsednik. Teško vama kada vam dođe sledeći papa. Jer taj sledeći papa neće biti čovek mira, i biće kontrolisan od strane satane.

Setite se Rimskog Carstva i šta je činilo. Reči mudrima u JAHVE-u. Molite se sada za vremena koja dolaze, koja će doći na vas veoma brzo, jer je sada trenutak da ispravite odnos sa MNOM. Govorim ovo celom svetu, jer Ameriko, ti možeš postaviti primer, kao što može Izrael. Kada bi samo MOJA dva Deteta slušala, onda ovaj svet ne bi morao da pije od čaše MOG Gneva. Ah, ali je već unapred rečeno i već predodređeno, ipak ne ubrzavajte MOJ čas! Još ima vremena, samo kad bi svi koji tvrde da znaju „JA JESAM“ prestali da ćute. Ovaj Svetski Rat se može dodatno odložiti. Neće biti narednog, posle njega će biti rat protiv samih Nebesa. Molite se da ćete biti na strani Nebesa, a ne na strani anti-mesije.

Sada na kraju, želim da utešim MOJE Bebice koje k MENI dolaze u suzama, i strahovanju od onoga što će se dogoditi ako ove reči mudrosti ne budu sleđene. „JA JESAM“ vam nije dao duh straha, već sile, ljubavi i zdravog razuma. Zahvaljujte MI unapred za vaša Proslavljena Tela; Tela koja nikakve rešetke neće moći da zadrže; Tela koja ne mogu biti ubijena; Tela koja će činiti ono što su Sveci činili – kada je MOJ SIN JAHUŠUA ustao iz groba, tada su ustali i Sveci u Jerusalimu, kada su se njihovi duhovi ujedinili sa njihovim telima, i oni su ustali u prvim Vaskrslim Telima da budu svedoci da JAHUŠUA živi, vlada i kraljuje – ON je MESIJA. Ponovo kažem, kao što je bilo tada, biće ponovo.

Prvo je došao JAHUŠUA, a onda su Sveci ustali i svedočili Jerusalimu. Čitajte MOJU Svetu Reč. Kao što je bilo tada, biće ponovo. To su mrtvi u MESIJI koji će ponovo svedočiti ovom svetu: JAHUŠUA je MESIJA, zajedno sa onima koji budu živi i nazvani MOJOM Mladom – koji straže, čekaju, a opet vrše posao vašeg Nebeskog Oca – koji će biti podignuti da se sretnu sa JAHUŠUA-om u vazduhu. Neće više biti tela od mesa i krvi, već Proslavljena Tela, koja će postići više za „JA JESAM“ nego što to mogu smrtna tela od gline.

Ako verujete u MOJU Svetu Reč, onda ćete znati da ovo nije prvi put da je „JA JESAM“ učinio ovo. Sećate se starog Ilije, sećate se Enoha? Zašto mislite da JA to mogu učiniti samo dvaput? Nije li „JA JESAM“ sposoban da to opet učini? I za one koji mogu u veri verovati, JA ću to učiniti. Kada su deca Izraela bila zajedno sa decom Egipta, a zla ih se nisu doticala, čak ih ni tama nije pokrila. Krv žrtvenog jagnjeta je bila na njihovim dovracima. Sada vi imate drugo žrtveno jagnje, Sveto Jagnje bez fleke ili mane. Ni jedan se greh nije našao u JAHUŠUA-i. Stoga, svi oni koji su oprali svoje žive Hramove u NJEGOVOJ Krvi prolivenoj na Golgoti, za opraštanje grehova, koji su se pokajali i odvratili od greha, koji vole i traže JAHVE-a i JAHUŠUA-u pre svega u svojim životima, ispunjeni MOJIM RUAH HA KODEŠ-om.

Kao i u vreme zlog Faraona, kada duh zlog Faraona ponovo nastupi, tako će i se čuda ponovo desiti, kao Mojsije i Deca Izraela. Ako možete da verujete, onda ćete čuda neizrečena videti. JA ću i dalje imati mučenike, jer je to predodređeno, i oni već znaju u svojim duhovima i pripremljeni su. Ali MOJA Deca koja polažu svoju veru u „JA JESAM“ i osluškuju MOJ glas će znati šta da čine, gde da idu, i izbeći će neprijateljsku ruku iznova i iznova. Neće svi dobiti Proslavljena Tela, jer ne veruju svi.

Neki će ME iskušati i ostati sa svojim nespašenim voljenima. Imajte veru za potrebna čuda, da probate i upozorite ih da ne primaju Žig Zveri. Drugi znaju da će dobiti Proslavljena Tela. Zbog toga postoji takva podela – oboje su u pravu. Već sam vam stavio u duh ako ste MOJI: da li ćete biti pogubljeni kao mučenici; ili ćete biti mrtvi u MESIJI, pa ćete umreti prvo, [pa] ustati; ili ćete biti uzeti da se sretnete sa MNOM u vazduhu, dok ste još živi.

Prestanite s tim bezumnim raspravama. Zar ne vidite da sam zato JA čujno govorio ovoj Sluškinji Šeri Elajdža (Elijahu) i rekao: „Prvo jedno Uznesenje, a onda još jedno za one koje volim“? Volim ih oboje! Mrtve u MESIJI koji će ustati, i vas koji ćete živi biti uzeti da se sretnete sa MNOM u vazduhu. Zar još uvek ne vidite, zato sam joj JA čujno govorio, i rekao: „Ne reci da ćeš [doživeti Uznesenje] pre Nevolje, u sred Nevolje, ili nakon Nevolje, jer nije ni jedno od toga.“

Zar još uvek ne vidite, to je zato što ste svi u pravu. Čak i oni koji veruju da JAHUŠUA dolazi ponovo nakon Nevolje – jer ne dolazi li ON da vlada i kraljuje na zemlji kao što čini na Nebesima? Koliko ste ME naljutili ovom bezumnom podelom. Možete li sada prekinuti ovu raspravu? Nije li već dosta mržnje i negativnih osećanja MOJOJ sopstvenoj Deci izazvala ova rasprava koju satana podstiče u vama? Radite zajedno, ne odvojeno. Prestanite odbacivati Apostole i Proroke. Trebaju vam oči i uši tela JAHUŠUA-e. Pastori, prestanite da mislite da stado ne treba nikog sem vas. Stado nije vaše, već pripada jedinom Dobrom Pastiru. Što je dosta – dosta je.

Šta ćete reći onima koji budu ostavljeni iza? Samo zato što niste dozvolili MOJIM Prorocima i Apostolima da upozore Ovce i Jaganjce, i crne ovce koje su mogle postati bele. Ali ste vi bili prezauzeti punjenjem svojih džepova zlatom da bi ste uopšte marili kada Ovce i Jaganjci krenu stranputicom, sve dokle god vas Ovce i Jaganjci ne pozivaju na pokajanje. Ovce i Jaganjci jedu jednu te istu hranu iz dana u dan. Plašite se da ih bilo ko drugi nahrani, u strahu da će crkvena zajednica koju JA zovem SVOJIM Ovcama i Jaganjcima pre hteti svežu duhovnu hranu sa Nebesa, sveže novo vino, i insistirati da Pastori izbace staro vino kako meh ne bi pukao.

Pastori, vi ste odgovorni za svaku izgubljenu dušu u vašim crkvama, i koja propusti Nebesa jer ste vi bili više zabrinuti za sebe, i za gradnju vaših duhovnih carstva, i vaših ugleda, izvrćući MOJA Pisma da se prilagode vama, da objasne vaše izobilje. A MOJA Deca oskudevaju, dok se vi nadimate ponosom, obogaćujući se ne govorenjem istine, u strahu da će ona uvrediti Ovce i Jaganjce. Vi ste siromasi na Nebesima. Nosite svoja krojena odela i živite u svojim vilama ovde na zemlji, jer zaista, to je sve što ćete imati – to što imate na zemlji. Vi ste bankrotirali na Nebesima, bez obzira na to koliko dobro propovedate i učite. MOJE darove nisam oduzeo kada ste pošli putem sveta, pa ste prevarili mnoge, ali ne svu MOJU Decu, jer sam JA podao dar razboritosti i oni vas znaju po duhu koji sada u vama vlada – duh Mamona i pohlepe. Vi niste ništa više od kurve u MOJIM očima.

Tvoj Kristalni Hram će se razbiti dok stojiš tamo u svojoj raskoši i ljudskoj slavi. MOJA slava nije u tebi. Oni koji gledaju da te nazivaju Pastorom, će jednog dana iskusiti obaranje Staklenog Hrama na zemlju, jer ću ga potresti, i svi koji budu u njemu će poginuti. Koliko će malo njih, kada se ovo desi, uopšte videti Nebesa. Jer, nisam li vas JA upozorio da ne tražite duhovnike koji su samo sprava za ublažavanje svraba u vašim ušima? Upozoreni ste! Ljudski tornjevi koji izruguju „JA JESAM“ će pasti. Da, čak i oni koji sami sebe smatraju tornjevima, i nose MOJE Ime, a više ME čak ni ne poznaju. Pašćete. Kada ti duhovnici padnu, Ovce i Jaganjci će se razbežati. Tako će malo njih ponovo naći Dobrog Pastira.


Tako je izgovoreno, tako je zapisano u ovaj dan, 1. oktobra, 2001., u 00:10č. Objavljujem ovo i tražim oprost JAHVE-u ako nisam zapisala sve što trebam zapisati. Učinila sam najbolje što znam da testiram duh koji govori. Molim vas stavite mi do znanja ako ste čuli glas našeg Nebeskog OCA. Takođe trebam ohrabrenje, jer ove Proročke poruke podstiču neprijatelje koji gledaju da ućutkaju ovu Sluškinju JAHVE-a i JAHUŠUA-e. Ipak, ja gledam da ugodim JAHVE-u i JAHUŠUA-i čak i ako ne mogu ugoditi čovečanstvu.

Apostol Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)

P.S. Molim vas ne kamenujte glasnika.

Ove lične karte su preteča Žigu Zveri. U snu sam se probudila sa ovim znanjem od JAHVE-a. Šta je lična karta? To je Žig po kome se razlikujete od ostalih. Gde se informacije skladište? U kompjuter u Belgiji nazvan „Zver“. Čuvajte se preteče onoga što Knjiga Otkrivenja naziva Žigom Zveri. Molite se da svi koji dozivaju IME JAHUŠUA-e neće biti ovde kada se to desi. Jer neće biti kupovanja ni prodavanja bez ovog Žiga. Toni Bler se puno trudi da ovo sprovede u Engleskoj. Ljudi, progovorite ili zauvek ćutite.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Za žrtve tragičnih događaja 11. 09. 2001.
7. Misli se na TV i radio talase itd.
8. U.S.A.
9. Na Engleskom: ’US’
10. Na Engleskom: ’U.S.’
11. Na Engleskom: ’A.’
12. Na Engleskom: ’Almighty’
13. Posredničko zauzimanje


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica