Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 48

IZRAELE, TVOJI NEPRIJATELJI HOĆE DA TE NAČINE ŽRTVENIM JARCEM!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

29. maj, 2001.

Slika za Proroštvo 48

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Upozorenje za Izrael i sve one koji vole Izrael i Jevrejski narod, ne sopstvenom ljubavlju već onom od ELOHIMA – molim vas činite kako je zapoveđeno u Pismima i molite se za Jerusalim. Molim vas, molite se i aminujte da će OTAC ELOHIM JAHVE, HaŠem ADONAJ, poštedeti one koji vape ka NJEMU, čak i one koji još uvek ne znaju JAHUŠUA-u kao MESIJU. Molim vas, molite se da će radnici koji rade u Izraelu do njih dopreti veoma brzo. Nešto je veoma hitno u mom duhu. Reč koja sledi je došla neočekivano, dok sam pisala menadžeru sajta. Proroštvo je naišlo i nije od onih koja su kao vatra u mojim kostima. Čekam pravi trenutak da ga objavim. Ne razumem jednu stvar, ako iko ima odgovor molim vas recite mi: iako imam datum za Pedesetnicu, Šavuot – 27. maj, nemam mir da je 27. maj, ili 28. maj tačan datum.

Nešto nije u redu. Treba biti na Šabat, ne u nedelju ili ponedeljak. Ne, nešto ne valja, i ja ne znam tačan datum. Ako iko može da mi ovo potvrdi molim vas recite mi. Ja još uvek čekam da proslavim Pedesetnicu, ili Šavuot, jer nešto važno treba da se dogodi na ovaj dan u duhovnoj sferi, ako ne u fizičkoj. Imam nelagodan osećaj da se nešto u vezi kalendarskog datuma promenilo. Da li se još ko ovako oseća? Molim vas pišite mi. Ja ne tvrdim da sam učenjak za datume. [Napomena: Saznali smo da je dan Pedesetnice, Šavuota, bio 2. jun, 2001.]

Voljeni Jevrejski narode, trebate shvatiti da ja ne težim da vas preobratim u Hrišćanstvo, već da vas upoznam sa JAHUŠUA-om! Vas koji volite HaŠem ADONAJA, koji je dao Zakone Mojsiju, mi samo želimo da upoznamo sa SINOM HaŠem ADONAJA, NJEGOVO je IME JAHUŠUA HA MAŠIAH. Neki GA zovu po Grčkom imenu (Isus). On nas iskupljuje kada prekršimo Zakone HaŠem ADONAJA. ON pokriva naše grehe Krvlju prolivenom na Golgoti. ON je Žrtveno Jagnje bez mane – kao što su krvlju jagnjeta pokropili dovratke u vreme Mojsije, kako bi anđeo smrti prošao te kuće i kako bi oni bili pošteđeni prokletstava za Egipćane i one namenjene zlom Faraonu.

To ne znači da Egipćani ne prihvataju JAHUŠUA-u, ili da svi Egipćani idu u Pakao, jer JAHUŠUA spašava sve koji GA prihvate za MESIJU i odvrate se od svojih zlih puteva, koji vole ELOHIMA OCA JAHVE-a, NJEGOVOG SINA kao MESIJU i GOSPODA, JAHUŠUA-u (Isusa), i dopuštajući RUAH HA KODEŠ-u (SVETOM DUHU) da vas vodi i usmerava da donosite slavu JAHVE-u, našem ELOHIMU HaŠem ADONAJU. Ja sam poslata i Jevrejima i onima koji ne shvataju da kada prihvate JAHUŠUA-u kao GOSPODA i MESIJU, oni bivaju nakalemljeni na granu masline i postaju Jevreji. Krvna linija KRALJA Jevreja i GOSPODA nad Gospodarima je ono što nas vodi na Nebesa. Postoji jedan Posrednik pred ELOHIMOM OCEM, a to nije Marija, niti Sveci, niti Muhamed, niti Buda. Niko od njih nije MESIJA. Samo je JAHUŠUA bio savršen, bezgrešan, i položio SVOJ život za nas, prolivajući SVOJU Krv da spere naše grehove. Zato što je JAHUŠUA SIN HaŠem ADONAJA, koji je bio sa NJIM na Nebesima na početku vremena.


JA, HaŠem6 ADONAJ7, i JAHUŠUA imamo posebnu ljubav Izrael, kao ni za jednu drugu zemlju, jer je MOJ voljeni SIN JAHUŠUA prolio SVOJU Krv na toj zemlji. Nigde drugde u svetu nije fizička Krv MOG SINA izlivena, samo u Jerusalimu. Ni jedna druga planeta ne treba SPASITELJA osim zemlje, na koju je satana zbačen sa Nebesa kada se pobunio. MOJ SIN JAHUŠUA je proglašen KRALJEM Jevreja, čak i rečima zakovanim navrh onog Krsta. Ono što je izrečeno i zapisano u ruganju je zapravo bilo MOJE Proročanstvo najavljeno hiljadama godina ranije, pre rođenja JAHUŠUA-e na zemlji. Čak i pre greha Adama i Eve, JA sam znao šta će se desiti i pre nego što se desilo. “JA JESAM” je ELOHIM svog znanja i “JA JESAM” ELOHIM vremena. “JA JESAM” je zaista OTAC Vreme. U MOJIM očima ne postoji ni početak ni kraj.

Nakon pada Adama i Eve, čovečanstvu je trebao Iskupitelj, jer sve što sam JA mogao videti su bili vaši gresi svagda preda MNOM. JA sam uništio svet Potopom zbog greha. Ali nisu svi poginuli, jer su Noje i njegova porodica imali MOJU naklonost, pa sam ih iskoristio da ponovo naselim zemlju ljudima. Krv je prolivena prilikom prvog ubistva, od potomstva Adama i Eve – Kajin je ubio Avelja. Bila je potrebna Krvna Žrtva da opere krv sa Kajinovih ruku. Sin Adama i Eve je bio ubijen, a njihov drugi sin je bio ubica. Satana je ponovo prevario potomstvo Adama i Eve, zbog prvobitnog greha buntovništva, kada su Adam i Eva jeli sa drveta s kojeg im je bilo zabranjeno da jedu. Krvne životinjske žrtve su bile samo senka onoga što je trebalo doći u MOM času – savršenije žrtveno Jagnje bez mane, koje JA volim i koje voli vas, MOJ sopstveni SIN JAHUŠUA. Koliko brzo zaboravljate koliko je čuda “JA JESAM” učinio kroz tog Proroka o kome je prorokovano u svim vašim Svetim Pismima. Nije bila većina ta koja je vikala: “Raspni ga!” To je bio dobro osmišljen plan od strane religioznih i političkih sistema.

Onima koji vole JAHUŠUA-u ON je služio. ON je nahranio desetine hiljada sa samo nekoliko riba i vekni hleba, i NJEMU je mnoštvo pevalo „Hosana8 KRALJU“. Oni nisu vikali “Raspni ga” – kao što su mnogi učeni – i velike gomile su GA pratile gde god je išao. Koliko je njih bilo izlečeno, izbavljeno, podignuto iz mrtvih? Pisma ne govore o svemu, ali ovi glasovi nisu bili uvažavani. Mnoštvo ovih čuda je zabeleženo i upotrebljeno protiv NJEGA na sramotnom suđenju. Zapitajte se: ako JAHUŠUA nije MOJ SIN, čijom silom je ON činio ova čuda? Da li bi satana blagoslovio ljude na takav način, da ih navodi da čine dobro i da se povinuju ELOHIMU Stvaranja? Čak ni vaši sopstveni književnici i rabini nisu mogli da MU nađu grešku, osim što se usuđivao da leči i čini čuda u Šabatni dan. Zar ne shvatate da se politički sistem plašio da takav dobri Kralj ima kontrolu, i da se religiozni sistem plašio jer rabini nisu imali takvu isceliteljsku, izbavljajuću i vaskrsavajuću moć? Ljubomora, strah, zavist i pohlepa su bili glavni razlozi zbog kojih je MOJ SIN optužen od strane čoveka.

Po MOM dobrom planu, za vaše dobro, sam JA dozvolio da se ovo dogodi. U bilo kom trenutku je JAHUŠUA mogao zazvati 10 legija Anđela da dođu i da se bore, i ni jedan čovek ne bi ostao živ i niko ko ovo čita ne bi bio spašen od svojih grehova. Svi koji čitaju ovo bi bili osuđeni da plate cenu za sopstvene grehe. JA, JAHUŠUA, sam postao vaše žrtveno Jagnje, jer je to bio plan HaŠem ADONAJA, koji ME je pitao da zauzmem vaše mesto, za vaše grehove, zahtevajući očišćenje Krvlju, Svetom bezgrešnom Krvlju, kako bi vam moglo biti oprošteno i kako bi ste se ponovo ujedinili sa ELOHIMOM vašeg Stvaranja i živeli na Nebesima sa NAMA. JA, JAHUŠUA, sam onaj o kome se govori u Isaiji 53. Ne dozvoljavajte više da vas vaši nesveti rabini lažu. Izrael nije platio cenu koju sam JA platio. Kako može biti da se o Izraelu govori u Isaiji 53?

Govorim ovo kroz SVOG Apostola Šeri Elajdžu (Elijahu) – vi Jevreji niste razapeli MENE, JAHUŠUA-u. Rimljani su ti koji su ME zakucali na onaj Krst. Rimljani su žrtvovali MOJU Decu koja su MI služila u istini. Rimljani su napravili koloseum da MI se rugaju dok su mučili MOJU Decu, obezglavljivali ih, sekli ih nadvoje, razni oblici smrti, mučenje, kamenovanje, hranili su lavove njima i ubijali muškarce, žele i decu radi sporta, zarad zadovoljstva. Pazite se, Rimsko Carstvo želi da to učini opet. Da, takođe i tebi, o Izraele. Pazi se onoga ko ti dolazi Izraele, noseći dugu odoru, noseći žezlo, sedeći na prestolu, govoreći o miru u MOJE Ime, a ipak nema nikakvog mira u njemu. On ne služi ELOHIMU mira. On je seo u nesveti hram, i čak izuo svoju obuću, obuo bele papuče koje nemaju nikakvu čistotu, kao da hoće da kaže ’ovo je sveta zemlja’. I onaj koji [bi trebao da] predstavlja ELOHIMA Stvaranja je prokleo svoju dušu na nov način tog dana.

Taj čovek, koji ima obožavaoce koji mu se klanjaju, je prekršio Zakon HaŠem ADONAJA, kao što je zasigurno i zlatno tele poput onog koje je Aron napravio za obožavanje. „Nećete imati drugih ELOHIMA ispred MENE.“ [Ta] Reč ne bi trebala da znači 'ispred' MENE, već bi trebala da znači: Nećete imati nikakvih drugih ELOHIMA 'osim' MENE, „JA JESAM“ koji ne treba ni jedno drugo ime. Jer „JA JESAM“ ko „JA JESAM“ i nema drugoga! Pazite se duhovnih vođa koji dolaze iz Rimskog Carstva. Izraele, ti bivaš prodavan onome ko najviše ponudi, a čak ni ne shvataš to. Ali Izraele, niko ne može prodati ono što im nije dato. Jer Izrael pripada HaŠem ADONAJU. JA sam dao obećanje vašem praocu Avramu, i JA nisam čovek pa da lažem.

Krv mučenika je kao malter koji drži kamenje koloseuma, krv koja zove na osvetu MOJIM neprijateljima. Ne varajte se, vi koji sedite tako visoko i mislite da ste kao elohim, jer „JA JESAM“ nije ELOHIM koji se da dugo izrugivati! Oni koji ubijaju MOJU Decu će biti u tim koloseumima u Paklu. To će se ponavljati, i na koji način neprijatelji ubijaju i muče MOJU Decu, tako će se činiti njima kroz čitavu večnost, iznova i iznova! MOJ Sin JAHUŠUA se nije osvetio, već se molio, ne samo za one koji su GA raspinjali, tukli, mučili i ponižavali, već za sav Izrael i ceo svet. Vi verujete da JA, HaŠem ADONAJ, govorim kroz stare Proroke. Zašto ne možete poverovati da JA, HaŠem ADONAJ, i JAHUŠUA, govorim kroz MOJE sluge, Apostole i Proroke?

JA, JAHUŠUA, sam rekao: „OČE, oprosti im jer ne znaju šta čine!“ JA, JAHUŠUA, volim Izrael, takođe i HaŠem ADONAJ i RUAH HA KODEŠ. Nisam li JA ispustio SVOJ Duh u Jerusalimu, među vašim ljudima? Nije li MOJA majka bila Jevrejska sluškinja, devica? Jesam li činio znake, velika dela i čuda u stranoj zemlji? Vi znate da je tlo Izraela ono po kome sam putovao, hodao, služio, lečio, izbavljao, vaskrsavao, učio, živeo, radio i Bogoslužio – među vama! Izraele, koliko ćeš ME dugo odbijati?

Da li ste ME ikada našli da grešim dok sam bio među vama? Ne, jer sam JA bio iskušavan kao svaki smrtni čovek, ali nisam podlegao tom iskušenju. JA, JAHUŠUA, sam živeo život kao Jevrej i držao svaki Jevrejski Zakon, jer JA nisam došao da poništim Zakone postavljene od strane MOG OCA koji ih je zapisao SVOJIM prstom na komadu kamena! Kako je ON urezao Zakone u ploču kamena, ON ih je urezao u vaša srca, kako ne bi ste imali izgovor da kažete da ne možete razlučiti ispravno od pogrešnog. A čak vas i ti Zakoni osuđuju, jer vi ne držite Zakone. Treba vam neko ko će posredovati za vas – i JA, JAHUŠUA, sam prolio SVOJU Svetu Bezgrešnu Krv polažući SVOJ život. Za sve koji zazivaju MOJE Ime postoji oproštenje greha. HaŠem ADONAJ više ne vidi vaše grehove, već vidi MOJU Krv koja pokriva vaše grehove, i spira ih. Ne mislite da to znači da možete da živite kao satana, a ipak da volite HaŠem ADONAJA i služite MU, jer to nije nikakav izgovor da namerno grešite i rastužujete ELOHIMA OCA. Samo da vidite koliko blizu Pakla možete živeti je veoma opasno, jer vi ne znate ni vreme ni čas kada će se vaš život okončati na ovoj zemlji. Pazite se, smrt je samo početak večnosti, ili na Nebesima ili u Paklu.

Da je dovoljno da samo svetkujete Velike Svete Dane kao garanciju da ćete na Nebesa, onda JA ne bih morao da platim cenu za vaše grehove SVOJIM zemaljskim životom. Da je dovoljno da samo držite Zakone, JA ne bih morao da budem vaša Žrtva. Niko na licu ove zemlje nije bezgrešan. Svi su zgrešili i ne odražavaju savršenost, jer je ova planeta ona na koju je greh pobune odrešen, kroz oca svog buntovništva i laži – njegovo je ime satana.

JA, JAHUŠUA, ne bih bio vaš MESIJA, niti dostojan da budem vaše žrtveno Jagnje bez mane, da sam podlegao grehu. Zar Tora i Tanak (Stari Zavet) ne pokazuju iznova i iznova kroz stare Proroke, da veću ljubav nema niko od onog koji bi položio svoj život da spase drugog? HaŠem ADONAJ ME je pitao da učinim ovo radi vas. JA bih to ponovo učinio i da je samo jednoj osobi potrebno Spasenje. JA nosim ožiljke SVOJE ljubavi prema vama, na SVOJIM rukama i nogama. Vi ste svagda preda MNOM, čak ste i na dlanovima MOJIH ruku urezani! JA sam bio razapet umesto vas, svih onih koji greše, a svi su zgrešili i lišeni su Slave ELOHIMA vašeg TVORCA, kog zovete ’HaŠem ADONAJ’. Drugi GA zovu ’JAHVE’! ON je jedan isti, jedini ELOHIM OTAC, veliki ELOHIM koji ne treba ni jedno ime osim „JA JESAM“.

Ništa se nije promenilo, jer politički sistemi i isti duh religioznosti koji su proglasili MENE krivim bi učili isto to danas. Iskvaren je i oskrnavljen od strane onih koji sebe nazivaju Jevrejima, a nisu, već su sinagoga satane, ili služitelji satane. Oni nameću breme MOM Narodu koje oni sami odbijaju da nose, poreze koji oni sami odbijaju da plaćaju.

Izraele i MOJA Deco širom sveta, čuvajte se, jer neprijatelji gledaju da iskoriste i iskoristiće one koji se poklanjaju JAHVE-u u istini kao žrtvene jarce, i okriviće vas za zločine koje niste počinili. Okriviće vas za ubistva koja su izvršili oni koji gledaju da vam nameste. Vaši najveći neprijatelji izgledaju kao vi, govore kao vi, a ipak su vas prodali – kao što je Juda MENE prodao za 30 srebrnjaka. Setite se, Juda je takođe bio Jevrej koji je izgledao kao vi. Satana gleda da sazna za koju cenu bi vi prodali ELOHIMA kome služite. Koja je vaša cena? Cena duše je neprocenljiva, kao što je i Kraljevstva Nebeskog.

Imate neprijatelje koji ratuju protiv vas, a ni ne shvatate da je čak i rat koji vam dolazi politička smicalica, da vam skrene pažnju sa stvarnih neprijatelja koji gledaju da unište vas i vašu veru u ELOHIMA kome služite. Ovaj neprijatelj teži da uništi državu u kojoj živite, iako i oni sami žive u istoj državi, u istim nacijama. Pakao će im biti naredno prebivalište.

Gladi koje nisu od MENE, suše koje nisu od MENE – sve čovek stvorio da uništi čoveka, da bi se igrao elohima! Bolesne životinje, koje nisu od TVORCA, već stvorene do čoveka, ne od ELOHIMA, sve iz istog razloga kao i Judinog – zarad pohlepe. Ljudi umiru širom sveta i zdrave životinje bivaju uništavane, i niko čak i ne pita zašto. To je da bi neprijatelji mogli da kontrolišu vaše zalihe hrane i njenu cenu. Umiranje od gladi u zemljama koje nikad nisu znale za glad i sušu, a ipak znaće za glad i sušu. Pre kraja ove godine čućete za počinjene zločine i reći će da treba kriviti ELOHIMA! Ali ELOHIM nije učinio ništa da proklinje SVOJU voljenu Decu, samo da ih blagosilja!

Satana i njegove sluge vas lažu i teraju vas da mislite da je HaŠem ADONI gluv na vaše molitve i vapaje iz namučenosti. Ali to je laž, jer vaš OTAC ELOHIM plače sa vama, i opravdaće vas, i izvršiti osvetu nad neprijateljima, i izbaviti sve one koji se usuđuju da veruju da je ON isti ELOHIM koji je izbavljao u stara vremena. Čuvajte se, jer je sada to prorečeno vreme kada se o dobru priča kao o zlu, i o zlu se priča kao o dobru. Koliko njih će ustati i objaviti da se zauzimaju za Svetost? Pisma govore šta jeste Svetost, neka ni jedan čovek ne postavlja ta merila.

JA tugujem zbog onoga što se mora desiti Izraelu pre nego što se pokajete zbog odbijanja jednog jedinog MESIJE! Jer JA sam JAHUŠUA, nema drugog MESIJE koji je platio cenu koju sam JA platio. Postoji drugi, lažni mesija. Čuvajte se, jer je on sin propasti i doći će uskoro da vas prevari i okove vas još gorim ropstvom nego što je zli Faraon, ili Irod. Čak se ni Hitler neće moći porediti sa zlim anti-hristom koji treba doći, i sa lažnim prorokom. On dolazi vama Izraele, da vas prve prevari. JA, JAHUŠUA, sam bio rođen u Vitlejemu i bio sam mučen za tuđe grehe. Ni jedan ME čovek nije ubio. JA sam dobrovoljno položio SVOJ život za vas i umro za sve koji greše, i ustao iz mrtvih – ne u stranoj zemlji, već opet u Jerusalimu – na MOJ Šabat.

JA sam se uzneo na Nebesa iz Jerusalima i JA ću opet doći u Jerusalim. JA, JAHUŠUA, neću stati SVOJOM nogom ni na jednu planinu, sem na Goru Maslinsku. JA, JAHUŠUA, ću vladati i kraljevati iz Jerusalima, poražavajući zle na tlu Izraela. Izraele, o Izraele, zar ne razumeš koliko ljubavi HaŠem ADONAJ i JA, JAHUŠUA, imamo za tebe? MI čak podižemo Apostole i Proroke širom sveta da vas podsetimo na to koliko vas volimo. Koliko ćete još iskušavati NAŠE strpljenje? Koliko još krvi mora da poteče pre nego što se vratite Svetosti i napustite kneza tame? MI smo sveznajući i već znamo šta će biti potrebno, i stoga se mora zbiti. Jer MI znamo koliko će vremena biti potrebno pre nego što se vratite i napustite način Bogosluženja modernog vremena – samo moljenjem usnama, recitovanjem reči vašim ustima, a ne vašim srcem, ili Duhom.

Zapitajte se, koliko treba proći da poverujete u ono u šta su vaši praoci, poput Avrama, Isaka, Jakova, Mojsija, Noja, Danijela, Josifa, Jošue9 i Ilije, da li ih moram sve imenovati? Vi znate Toru i Tanak, zašto ga onda samo recitujete, a ne verujete u veri da, kao što je ELOHIM vašeg stvaranja izbavio Izrael ranije, „JA JESAM“ može i učiniće to opet? O Izraele, ti jesi i bio si kao neposlušno dete, puno buntovništva, čineći stvari na svoj način, a ne na način „JA JESAM“. Ti znaš Toru i Tanak, koliko treba proći dok poverujete u ono što učite i recitujete? Koliko pre nego što padnete na kolena i zatražite HaŠem ADONAJU da interveniše u vašim ratovima? Kada ćete priznati da su neprijatelji prejaki za vas i poniziti se pred HaŠem ADONAJEM kako bih se JA osveto za vas? Prestanite pokušavati da se sami svetite. Vratite se molitvama ELOHIMU vaših praočeva. Vratite se hvaljenju MENE u Psalmima pre nego što krenete u bitku.

JA šaljem MOJU Sluškinju Apostola da vam kaže opet da MI se vratite, na stare staze, i da ne napuštate svoju veru u vreme kada vam je najpotrebnija. Prestanite kamenovati glasnike koje vam JA šaljem. Prestanite ih hapsiti, ubijati, goniti. Nego podignite ugaoni Kamen Hrama, koji ste odbacili, i izgradite svoju kuću na tom Kamenu. To je vaša jedina nada. To je vaše jedino Spasenje. Nemojte s visine gledati na ovog MOG Služitelja zato što je ona samo obična žena. Setite se Devore, i kako sam nju odredio da bude Sudija i Prorok svom Izraelu. Nisam izabrao njenog sopstvenog muža, iako je on sedeo kod gradskih vrata i bio je Svet čovek. Zato što su se ljudi usudili da kažu šta bi HaŠem ADONAJ uradio, a šta ne bi, koga bi upotrebio, a koga ne bi, JA sam zbunio one koji se smatraju mudrima, i učinio sam to jednom, i činim to opet. JA, HaŠem ADONAJ, sam vam podao MOG Sina JAHUŠUA-u, kao dar sa Neba. Jednog dana ćete MI odgovarati: šta ste učinili sa NJIM? Da li ste GA prihvatili, ili ste GA odbacili? Da li ste pokušali da GA iznova nanovo razapnete? Da li ste prihvatili Dar koji sam vam dao na Golgoti?

Koliko samo čeznem da zaustavim ono što se mora dogoditi, jer će krv teći niz ulice, i već je počelo. Strah će biti tako veliko mučenje, čak ćete i dok spavate hteti da spavate sa jednim otvorenim okom. Bićete upotrebljeni kao žrtveni jarci, iskorišćeni kao žrtve, dok vaši sopstveni političari zataškavaju ono što neprijatelji rade. Jer oni znaju, oni ne žele da priznaju da su se neprijatelji uvukli čak i na političke položaje u koje ste imali poverenja.

Ne verujte nikome osim HaŠem ADONAJU, ELOHIMU vašeg Stvaranja, i JAHUŠUA-i, ELOHIMU vašeg Spasenja. Verujte HaŠem ADONAJU dok vapite za milost MENI, i tražite MOJE lice. Što se tiče istine o tome ko je JAHUŠUA, JA ću vam verno poslati dokaz za ono što MOJA Sluškinja govori u MOJE Ime. Ne verujte svim rabinima da će govoriti istinu, jer mnogi od njih više ne govore MOJU istinu, već istinu koju će govoriti anti-hrist. Zli rabini i učitelji, političari, govore ono što će lažni prorok govoriti. Lažni rabini kažu da su Jevreji, a zapravo pripadaju sinagogi satane. Čuvajte se, upozoreni ste. Oni vam govore da živite na načine koji iziskuju velike žrtve, a ipak vam zli rabini postavljaju teret koji ni sami ne mogu nositi, već samo gomilaju teret i strahove MOM Narodu.

JA vam ne tražim da odreknete svog Jevrejstva. JA vam ne tražim da se preobratite u Hrišćanstvo. Hrišćanstvu trebaju Jevreje da ih uče onome što je zanemareno u većini crkava – Jevrejstvo JAHUŠUA-e. Okrenite se ELOHIMU vaših praočeva ponovo, i priznajte da je JAHUŠUA MOJ Sin i MOJ Dar koji sam vam dao na Golgoti za oproštenje grehova sveta – za one koji će prihvatiti MOJU Svetu Krvnu Žrtvu i odvratiti se od svojih zlih puteva, i prihvatiti JAHUŠUA-u kao KRALJA Jevreja, i GOSPODA nad gospodarima i KRALJA nad kraljevima. Prihvatite JAHUŠUA-u kao Jedinorođenog SINA ELOHIMA JAHVE-a, takođe zvanog HaŠem ADONAJ.

MOJ SIN JAHUŠUA je Jevrej i nije imao naziv ’Hrišćanin’. Volite JAHUŠUA-u, na način na koji volite MENE. Priznajte GA za svog MESIJU. Ne budite zabrinuti se zbog gubitka poštovanja vaše porodice, već se brinite da vas se ELOHIM vašeg Stvaranja ne odrekne. Imate Nebesa za dobiti i Pakao za izbegnuti – izbor je vaš. Izraele, o Izraele, ti si zenica10 MOG oka, ali trenutno je ona crvljiva. Raspoznajte crve i razobličite ih. Pazite se, bićete smatrani za žrtvenog jarca i po celom svetu biti okrivljeni za uništenje onoga što ste do tad tolerisali. Neprijatelj toliko želi da vas uništi, da će uništiti ono što znaju da mogu sagraditi ponovo. Jer su ljudske ruke sagradile tu Kupolu, i neprijatelji znaju da ljudske ruke mogu opet sagraditi, i sagradiće opet taj Hram. Ali je Hram koji ljudska ruka ne može sagraditi je u vama. JA, HaŠem ADONAJ, ću ustati i braniti Izrael, kada deluje da su sve nacije protiv vas. Kada priznate da vaša pomoć dolazi samo sa Nebesa i ni odakle drugde, kada zazovete Ime HaŠem ADONAJA u IME JAHUŠUA-e, tada ću JA doći i izbaviti vas.

Ali vas unapred upozoravam sada, postoji zavera da vas učine žrtvenim jarcem – MOJ Narod koji samo želi mir, a ipak nikad nije znao za mir, već biva lagan i klevetan. A ima onih koji gledaju da okrenu svet protiv MOJE sićušne nacije koju zovem Jerusalim. Kada budete žedni, žednećete za pravednošću, jer ste odbili jedinu Živu Vodu. Prihvatite MOJU Živu Vodu sada i nikad nećete opet biti žedni. MOJE Ime je JAHUŠUA. JA sam Živa Voda koja teče. Potekla je iz MOJIH rebara pomešana sa MOJOM Krvlju, kada su ME Rimljani proboli u stranu. U MOJOJ Krvi je izlečenje, izbavljenje, moć Vaskrsenja, Spasenje i Pomazanje MOG RUAH HA KODEŠ-a.

“JA JESAM” je blagoslovio Izrael sa skrivenim blagom. Zlato i srebro, nafta, najbolje voće i povrće, ruže koje cvetaju u pustinji, dragulji za koje ne znate. JA sam blagoslovio Izrael znanjem i izumima, koji ne dolaze niotkuda osim od nadahnuća ELOHIMA. U vašoj zemlji je krv mučenika koja zapomaže. Kada budete gladni, shvatite da to vaše smrtno gladuje za Svetošću. Jer iako ste zvani Sveta Zemlja, dozvolili ste da vaša zemlja bude ukaljana sa gresima ovog sveta. Pokajte se za gadosti činjene u prisustvu Imena HaŠem ADONAJA, koji je dao Zakone Mojsiju i svom Izraelu, a time i svetu.

JA se nisam promenio, “JA JESAM” isti danas, juče i zauvek! Hodajte stopama vaših praočeva, u veri slušajte one koje JA podižem i kroz koje govorim. JA još uvek govorim kroz SVOJE Apostole i Proroke, pre nego što dođe Sud. JA govorim u snovima, otkrivenjima, viđenjima i proroštvima, ali koliko njih u Izraelu i u svetu sluša? Vi sa gluvim ušima – ili je sada nije vreme da se vaše uši otpuše, jer postoji zakazano vreme i razdoblje, ili ste kao zli Faraon i vaše su uši otpušene, a onda se opet zapuše, i završiće se sedmostrukom gluvoćom i hladnoćom srca, ako se ne pokajete. Vaša će sudbina biti poput sudbine zlog Faraona. Ali za MOJU Decu ću JA ponovo rastaviti Crveno More, i trčaće u planine i JA ću vas sakriti u zaklonu MOJIH krila.

Dozivajte MOJE Ime u IME JAHUŠUA-e, i JA ću vam odgovoriti i izbaviti vas. Ne žalostite MOJ RUAH HA KODEŠ, jer se “JA JESAM” neće uvek prepirati sa ljudima. Kada odbacite JAHUŠUA-u, odbacujete jednog od vas, odbacujete NJEGOVOG OCA kojeg zovete HaŠem ADONAJ. JAHUŠUA je rođen od Svete Jevrejske sluškinje, device, i ono što su ona i Josif govorili je bila istina. Ne budite prevareni, vi koji gledate da je učinite elohimom. Čak je i ona zvala JAHUŠUA-u ‘Gospode!’ Poštujte je i volite zbog cene koju je platila kao majka. I njoj je trebao Spasitelj, jer niko nije bio savršen, čak ni majka JAHUŠUA-e, ni Josif, NJEGOV zemaljski otac.

JAHUŠUA je rekao: „Nisam došao da uništim Zakon MOG OCA, već da ga ispunim.“ „Poštujte Šabatni Dan i provodite ga Sveto“ je napisano prstom ELOHIMA. Morate izučavati i pokazati se iskušanima, ali se pazite različitih verzija istine – nešto je istina, a nešto su iskvarene verzije koje uklanjaju Jevrejstvo JAHUŠUA-e, a čak i menjaju MOJE Zapovesti kako bi se podudarale sa rečima ljudskim, a ne s rečima izgovorenim kroz MOJE Proroke i Učenike. U vezi svega što se ne poklapa sa Torom i Tanakom, potražite ME i vidite da li su ljudi promenili originalne reči, jer su zle vođe pokušavale da pokvare Sveta Pisma. Postoji čist prevod. Potražite ME i upitajte ME, i JA ću vam pokazati najčistiji prevod, način na koji je prvobitno napisano (Aramajske ili Hebrejske Biblije).

MOJ SIN JAHUŠUA je prvo bio poslat Jevrejima, a onda ne-Jevrejima. Zato što ste vi odbili MOG voljenog SINA, i bacili NJEGOVU spasonosnu Krv nazad NJEMU u lice, JA sam GA poslao ne-Jevrejima. Sada GA šaljem nazad, ponovo tebi, o Izraele. Koliko će se njih pokajati i prihvatiti JAHVE-ov Dar na Golgoti? Koliko vas neće otvrdnuti svoja srca i koliko će biti voljno da se odrekne svojih ugleda, religije? Da, čak i ljubavi vaših porodica, čineći ono što Prva Zapovest uči: “Voli GOSPODA, svog ELOHIMA, svim svojim srcem.” I koliko će vas postaviti ELOHIMA vašeg Stvaranja i Spasenja na prvo mesto u svojim životima, čak i ako to podrazumeva polaganje svog života za drugog ako treba? Koliko će vas imati vere kao Jošua? Veliko mnoštvo će požnjeti sudbinu Sodoma i Gomore. JA se ne dam izrugivati. Šta je bio greh tada, greh je danas.

Samo zato što vi menjate svoje ideje o tome šta je greh, ne znači da se “JA JESAM” promenio, samo zato što vas vaši duhovnici uveravaju da se ne plaća cena za greh. Oni lažu i govore vam da ne postoji Pakao! JA nisam poštedeo SVOG najlepšeg anđela Lucifera. Zbog svoje pobune, Lucifer, kao i svi pali anđeli, žanju šta su posejali. “JA JESAM” ne gleda ko je ko. Postoji teška kazna za greh, i samo će Krvno očišćenje za oproštenje greha MOG SINA JAHUŠUA-e spirati grehe, sve dok više ne budem video vaš greh.

Kada JA pogledam na osobu koja priznaje JAHUŠUA-u za Gospoda i MESIJU, JA se podsetim cene koju je MOJ SIN platio da vas sačuva od Pakla, koji itekako postoji. Oni koji uče drugačije će otkriti cenu koju će platiti za odvođenje drugih i sebe stranputicom. Teško slepom koji vodi slepe u jamu. Teško gluvima koji druge uče da se oglušavaju o MOJA upozorenja o Sudu, koja izdajem preko MOJIH Apostola i Proroka. Teško duhovnim i političkim vođama koji žrtvuju tuđe živote kako bi mogli da žive u raskoši i bogatstvu, i vladaju kao kraljevi i kraljice. Teško Judama ove zemlje – spoznaćete svoju sudbinu baš kao što je Juda spoznaju svoju.


Zapisano u ponoć, završeno u 00:30č.

Tako je izgovoreno, tako je napisano, pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ-a,

Apostol Elizabeta Elajdža (Eliševa Elijahu).

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'; Ona je takođe JAH-ova Slava

6. Na Hebrejskom: ’Ime’; mnogi religiozni Jevreji, pogrešno interpretirajući 3. Zapovest, ne pominju Ime Boga, već ga menjaju samom imenicom ’Ime’
7. Na Hebrejskom: ’GOSPOD’
8. Na Hebrejskom: ’Molimo te, spasi!’; poziv/molba za Spasenje
9. Kod nas poznatiji kao ’Isus Navin’
10. Na Engleskom: ’apple’; reč ’apple’ znači ’jabuka’, ali i ’zenica’


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica