Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 47

BITI UNAPRED UPOZOREN ZNAČI BITI UNAPRED NAORUŽAN ZA VREME POPUT OVOG!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

21. april, 2001.

Slika za Proroštvo 47

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Da, temperature u Paklu su u porastu. Zar još uvek ne shvatate da je užarenost Pakla MOJA plahovitost koja je prešla tačku ključanja? Ne postoji sprava koja može da izmeri MOJU svemoćnu Ljubav, niti ijedna sprava može da izmeri MOJ svemoćni Gnev. Ni jedno se ne može izmeriti, jer je bez mere.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Čovečanstvo će iskusiti MOJ Gnev, ali je ova zemlja ona koja će propatiti, ne druge planete. Jer je istina da vi hodate navrh Pakla i hodate nad mestom gde demoni prebivaju, i duše trpe beskrajne muke. Zar je čudo što stalno bivate bombardovani da zgrešite na neki način?

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Samo vam RUAH HA KODEŠ može pomoći da živite Sveto i samo Život i Krv koju je JAHUŠUA dao na Golgoti za vaše grehove može sprati vaše grehove. Samo verovanjem da je JAHUŠUA vaskrsao u 3. dan možete imati veru da verujete da je JAHUŠUA Svemoćni BOG i SPASITELJ, MOJ Jedinorođeni SIN, začet od device zvane Mirijam (Marija). Gde je vaša vera?

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Vulkani su ulazi u Pakao, ali duše u Paklu ne mogu pobeći, niti iko može doživeti da vidi Pakao u fizičkom obliku. Nekima sam dao nagoveštaj Pakla, kao u navodima o bogatašu i Lazaru – i ne, to nije ni simbolika ni poređenje. Pakao nije prvobitno stvoren za čovečanstvo, već za satanu i njegove pale anđele, ali sam JA čovečanstvu dao da izabere gde žele provesti večnost. Šta ćete učiniti sa tim izborom?

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! One koji ismevaju one koju upozoravaju o Paklu – Jezero Ognjeno ih čeka. Oni koji mogu verovati da sam JA napravio Nebesa, koja su toliko lepa da reči ne mogu opisati, i znaju da su jedina Nebeska vrata kroz Dar koji sam čovečanstvu dao kroz Golgotu. JAHUŠUA je Ime MOG voljenog SINA. JAHUŠUA je jedina vrata, nema drugih vrata ka Nebesima. Nema drugog puta do MOG Trona milosti. Ne, ne Buda, niti Muhamed, jer su ovi bili samo ljudi koji su umrli i nisu ustali ponovo. Ovi su bili samo ljudi, koji nisu mogli biti jedino savršeno neokaljano Jagnje Božije da izvrše okajanje za grehove. JAHUŠUA je jedina savršena Žrtva, i to je zato što je ON SIN JAHVE-a i MOJ Jedinorođeni SIN.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! JA sam dao SVOG SINA, SVOG voljenog SINA da bude žrtva čovečanstvu na Zemlji, jer sam se na Zemlju sažalio. Jer je zemlja ta na koju sam Lucifera zbacio sa Nebesa. Zbog MOJE milosti i ljubavi, znajući koliko je Lucifer bio i jeste ljut, morao sam obezbediti način MOJOJ Deci na zemlji da se ponovo pomire sa svojim TVORCEM. Lucifer izaziva veliku bol i vrši veliki progon, jer vi bukvalno živite navrh Pakla koji sam stvorio za Lucifera, sada nazvanog satana, i njegove demone. Vi ste okruženi zlom koje dolazi od ispod zemlje, kao i prinčevima, poglavarima, kneževinama i vladarima na visokom mestima, u vazduhu, demonskim duhovima koji se zajedno okupljaju kao vojska da saleću ovu planetu svakom vrstom greha. A greh je bilo šta što je u suprotnosti sa MOJOM Prirodom, Ličnošću i MOJOM Voljom. „Svi su sagrešili i lišeni su slave Božije.“

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Vi ste okruženi oblakom svedoka koji gledaju šta činite sa MOJIM SINOM JAHUŠUA-om. Među svim planetama, samo jedna planeta, koja se zove Zemlja, potrebuje SPASITELJA. Jer JA imam samo jednog SINA, i NJEGOVO Ime je JAHUŠUA. Postoji samo jedna planeta sa grešnicima. Greh se dešava jer živite navrh Pakla, i svi su zgrešili i lišeni su MOJE Slave. JA sam Svemoćni BOG Savršenstva. Reći da niste grešnik znači da ste lažov, jer niko na zemlji nije savršen, osim Jednog – i to je bilo kada je MOJ SIN JAHUŠUA hodao zemljom.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! MOJ Gnev je veoma rasplamsan, i izlivaće se u većoj meri kroz oluje, uragane i tornada. I kako „JA JESAM“ udara SVOJOM pesnicom zemlju, ona će popucati još više, i kako se MOJA Ljutnja zagreva tako će i vulkani, i tako će i Pakao. MOJA Deca koje ME vole i služe MI, koja ME stavljaju na prvo mesto u svojim životima, znaju kako da utišaju OČEV gnev, jer nisam JA na njih ljut. Ne trebaju se oni plašiti, oni nisu određeni za MOJ Gnev, samo za MOJU ljubav. Oni nisu određeni za MOJA prokletstva, samo za MOJE blagoslove.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Upozorio sam u SVOJOJ Reči šta će se dogoditi kada se čovečanstvo bude igralo boga, jer je to sve što mogu uraditi – igrati se. Oni ne razumeju da će zbog ovoga platiti, jer žele da postanu bog, tvorac. Ovaj BOG Stvaranja će im pokazati, jer ću JA uzeti to isto znanje dato njima i okrenuti ga protiv njih.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Budite upozoreni, kada ljudi bivaju klonirani oni se rađaju bez duše, a svako stvorenje bez duše je opasna stvar. Jer čoveku je namenjeno da ima dušu – JA sam udahnuo dah života u Adama. Ali kada ljudi naprave klonove Adama i Eve, kažem vam, neće u njima biti daha života, već će umesto toga biti dah bezdušnog. Satana će biti otac, a zlo će biti nagrada za igranje boga. Ti klonovi neće imati životni vek kao MOJA stvorenja, niti želju da služe i poklanjaju se BOGU „JA JESAM“! Ti klonovi neće imati svest, jer sam JA čovekova svesnost o tome šta je ispravno i pogrešno. Ti će se klonovi okrenuti protiv sopstvenih tvoraca i protiv čovečanstva koje dozvoljava takva gnusna stvorenja.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Pazite se kada jedete bezdušno meso, jedete meso koje JA nisam stvorio. Vašim telima nije namenjeno da budu tako oskrnavljena. Kada vidite oboljenja i bolesti koje su nove, i vaš ih lekar ne može izlečiti, JA ću reći „Lekaru, izleči sam“. Jer ako taj lekar ne ustane i ne kaže „Ne, ovo je protivno zakonima stvaranja!“, onda ću JA okrenuti stvaranje protiv samog sebe. Upozoreni ste!

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Naučnici znaju da je životni vek klona kratak, ali oni hoće da ga reanimiraju nakon što umre (đavo će lažirati vaskrsavanje mrtvih „u jednom trenutku, u tren oka, na zvuk poslednje trube. Jer truba će zatrubiti i mrtvi će vaskrsnuti neraspadljivi, i mi ćemo se preobraziti“ (1. Korinćanima 15:52). „Jer ovo vam govorimo po Mesijinoj reči: mi živi, koji ostanemo do dolaska Mesije, nećemo preteći one koji su umrli, jer će sam Mesija sići s neba sa zapovedničkim pozivom, s glasom arhanđela i s Božjom trubom, i mrtvi u JAHUŠUA-i ustaće prvi. Zatim ćemo mi živi, koji ostanemo, biti zajedno s njima odneseni u oblacima da se sretnemo s Mesijom na nebu. I tako ćemo uvek biti s Mesijom.“ (1. Solunjanima 4:15-17)). Oni hoće da upotrebe ove klonove kao za prodavnicu rezervnih tela. Užas, dok oblak svedoka gleda i odmahuju glavom u neverici. Nedužne bebe, još uvek u majčinoj utrobi, a ipak istrgnute i ubijane pre vremena rođenja, zarad interesa, a takođe i za delove tela. Opet, da nije cene koju je MOJ SIN JAHUŠUA platio, JA bih zažalio što sam ikada stvorio čoveka.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Pazite se, jer će doći vreme kada ćete živeći pored groblja videti kako neprijatelj vaskrsava zle mrtve u kojima neće biti duh – jer će biti u patnjama u Paklu, ali će telo biti reanimirano i iskorišćeno od strane demona koji dolaze iz bezdana, da učine jednu stvar – a to je da ubijaju, i da duhovi izađu iz bezdušnih u tela sa dušama, da dodatno izopače MOJE stvaranje čoveka. Čak će i ljubimci biti u opasnosti u to vreme.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Ali će MOJA Deca koja sada bivaju upozoravana znati da prizivaju IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, i u NJEGOVO Ime uzeće drvo i udariće ih po vratu – jer oživotvorenje mrtvih ima slabost. Nije li onaj koji oživljava bezdušne mrtve nastanjene demonima iz bezdana? Vrat drži glavu, ali je MOJ SIN platio cenu na tom drvenom Krstu i to drvo predstavlja Krst koji je pobedio satanu u taj dan.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Ono što nisam otkrio ranije – nije u pitanju bilo koji komad drveta, već drvo koje je pomazano uljem Pomazanja, molitvom i verom da će onako kako je JAHUŠUA pobedio Krst – i iako je umro, ustao je opet u 3. dan – tako i vaša vera biti jaka da znate da pomazano nauljeno drvo predstavlja pobedu, koju sam vam JA dao na Golgoti, nad đavolom i demonima. Kada udarite ova demonska stvorenja koja izlaze iz grobova, prerušena u ljude, videćete kako će se smrviti na zemlju, kada ih udarite u Ime MOG SINA JAHUŠUA-e. Kako očekujete da ih ubijete fizičkim oružjem, kada je ovo duhovni rat? Fizička oružja će samo umnožiti demonske zombije. Vaša ratna oružja nisu fizička, već duhovna, i drvo predstavlja ono što je duhovno.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Molite se da nećete biti određeni za MOJ Gnev u taj dan. Molite se da ćete biti bezbedni u MOJIM nedrima u taj dan. Jer ovaj svet samo misli da je video horor priče. Oni ne shvataju da satana sada čak i ismeva, jer ono za šta vi mislite da je samo strašan film, je zapravo ono što đavo planira da uradi, jer on dolazi da laže, krade, ubija i uništava i svi na zemlji su satanine mete. Čak ni oni koji prizivaju satanu ne shvataju da, iako će satana podeliti nešto svoje moći sa njima, on to dozvoljava samo da bi to upotrebio na drugima, i na njima samima – da manipuliše, zastrašuje, izaziva strah, ubija i uništava.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Satana mrzi čak i one koji mu se poklanjaju. On ne gleda ko je ko, jer je svo čovečanstvo stvoreno po MOM liku, i MOJ SIN JAHUŠUA je rođen u liku čoveka, i to je javno pokazao SVOJIM Vaskrsenjem, ismevajući satanu i sve sve što je satana pokušao da uradi. JAHUŠUA je podao SVOJU moć SVOJOJ Deci koja prizivaju NJEGOVO Ime, poklanjaju se, vole i služe JAHUŠUA-i! Satana mrzi MOJU Decu, jer oni imaju istu moć da unište dela đavola. Čak su i oni koji izruguju JAHUŠUA-u načinjeni u obličju čoveka, i đavo zna ovo, i jednog dana će ih kazniti jer su MOJA stvorenja. Ne možete ugoditi đavolu. Bez obzira na to ko je u pitanju, on nema miljenike i odvešće u Pakao koliko god njih može. Satana zna svoju budućnost, ali želi da to takođe bude i budućnost čovečanstva.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! To je razlog zbog kojeg sam JA poslao SVOG Jedinorođenog SINA da bude vaš otkup, jer je tačno da ja potražujem cenu za greh. Krvna Žrtva koja je jedina mogla da utiša MOJU ljutnju je morala biti Sveta i neukaljana, i JAHUŠUA, MOJ SIN, se dobrovoljno ponudio da bude vaše Krvno Očišćenje. Šta ćete uraditi sa tim Krvnim Očišćenjem i MOJIM SINOM i Rečju koja je postala telo? Izučavajte i pokažite se iskušani kako bi mogli da opstanete u danima koji dolaze. Sakrijte je [Reč] u svoje srce, odakle je ni jedan čovek ne može ukrasti. Učinite ovo sada, pre nego vam bude oduzeta.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Tražite MOJE blagoslove nad svim što jedete ili pijete, jer više ništa nije nezagađeno. Ali je blagoslov izrečen u IME JAHUŠUA-e ono što će nečisto učiniti čistim, obratiti ono što je kletva u blagoslov.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Oni koji veruju da Pakao nije stvaran, oni će uskoro okusiti večne vatre Pakla koje nisu nalik ni jednoj vatri na zemlji. Neopisive su u svom užasu, kao što su Nebesa neopisiva u svojoj lepoti. Oni koji veruju da će proći Nevolju i da JA neću obezbediti način da ih poštedim – gde im je vera, onde će im biti i nevolja. U svim stvarima zapamtite ovo: „Nije moguće udovoljiti JAHVE-u bez vere.“

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Čuvajte se vlasti koja govori: „Činite stvari na moj način, ne na Biblijski način Svemoćnog JAHVE-a!“ Čuvajte se svakog ko kaže da je Biblija zastarela, bez obzira koja denominacija to kaže. Reč JAHVE-a ne može lagati, i JA sam dao dovoljno dokaza ovoj zemlji da se ono što JA kažem desi ili se desilo.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan. Bilo koji apostol, ili prorok, ili duhovnik, koji vam kaže da „JA JESAM“ nije isti juče, danas i zauvek; koji vam kaže da ne verujete Bibliji, da je zastarela knjiga puna priča, i iako interesantna, ne odnosi se na ova moderna vremena; bilo koji duhovnik koji vam kaže da satana nije stvarni neprijatelj, ili je samo plod vaše mašte.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Zli kaže da su Zapovesti zastarele, i da ne treba više osećati osudu kada se ignoriše MOJ dan Šabata o kome se govori u Postanju, još od postanka čoveka; niti se bojati kada se ne drže MOJE Zapovesti. Umesto toga, ovi zli duhovnici prepravljaju MOJE Zapovesti, i prepisuju Svetu Reč prema svom životnom stilu. Ovi zli duhovnici se igraju Boga i insistiraju na primanju slave i poštovanja rezervisanog za „JA JESAM“ i MOG Sina JAHUŠUA-u i MOJ RUAH HA KODEŠ.

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! Ovi zli duhovnici trebaju biti javno prekoreni, njih treba izbegavati i od njih pobeći. Svaki duhovnik koji vam kaže ovo šalje laž pravo iz jame Pakla. Zli ljudi kažu da JAHUŠUA nije savršen, i da je bilo koja religija i služenje bilo kom bogu bolje nego ništa. Ovi zli ljudi kažu da da je svako učenje prihvatljivo ELOHIMU Stvaranja. Ili da Jevreji idu automatski na Nebesa, čak i ako mrze JAHUŠUA-u i odbijaju da GA prihvate kao MESIJU i ELOHIMA Svemoćnog! Ili laži da će Muslimani, Budisti, ili bilo koja druga religija koja služi i priziva bilo koje drugo ime biti spašeni. Čuvajte se od svakoga ko uči da čitanje i proučavanje Biblije nije važno, da su druge knjige vrednije. Kako ćete poznavati JAHVE-a, koji vas je stvorio i koji vas izbavlja, ako ne čitate MOJU Knjigu i razmišljate o MOJIM obećanjima?

Biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga! „JA JESAM“ govori sada i na vreme upozorava da je svaki duhovnik koji vas uči da zgrešite pripada zlima, koji traže vaše uništenje i vašu dušu. Ponovo, biti unapred upozoren znači biti unapred naoružan za vreme poput ovoga.


Vređajući neke, prosvetljujući druge u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a,

Apostol Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu), 21:00č, 21. 04. ’01.

Potvrda sna o zagađenom mesu - san od 23. 04. ’01.:

„JA i Apostol Elizabeta (Eliševa) smo otišli u restoran brze hrane, „Popajeva Piletina“, da budem tačna. Otišli smo tamo i naručili 2 pileće porcije. Kada sam preuzela porudžbinu, na ambalaži je bilo naštampano: „Napravljeno sa veštačkim sastojcima, može izazvati nuspojave“. Pogledala sam crveno-belo-plavu kutiju Popaja i bile smo iznenađene da čak piletina razboleva svakoga.“ Tumačenje dato Elizabeti (Eliševi) je da je piletina bila zagađena, i Popajeva ambalaža je potvrđivala da Amerika to nama radi – zbog crveno-belo-plave kombinacije boja.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'; Ona je takođe JAH-ova Slava


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica