Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 46

UPOZORI NEPRIJATELJE JEDNOM… I AKO NE POSLUŠAJU, RECI IM DA BROJE DANE DOK NE PADNE GNEV JAHVE-A!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

20. april, 2001.

Slika za Proroštvo 46

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

18. marta 2001, tokom svečanosti rukopoloženja Apostola Elizabete Elajdža (Eliševe Elijahu), BOG je izgovorio ove reči, pred svedocima, za sve neprijatelje koji napadaju ovu Mesijansku Jevrejsku Apostolsku Službu i službenike, i sve istinske Apostole i Proroke.

5. Mojsijeva 32:41: „Kad naoštrim Svoj blistavi mač, i uzmem sud u ruku Svoju, osvetiću se protivnicima Svojim i kazniću one koji Me silno mrze.“

Isaija 35:3-4: „Ojačajte klonule ruke, učvrstite klecava kolena. Recite onima koji su u srcu zabrinuti: „Budite jaki, ne bojte se. Evo, vaš Bog će doći s osvetom, Bog će izvršiti odmazdu. On će doći i spašće vas.“


O, Barbara (takođe svi mlaki Hrišćani i svi neprijatelji MOJIH istinskih Apostola i Proroka), iako se rugaš MOJIM Apostolima i Prorocima, JA ti šaljem ovo Proroštvo. Tvoj je izbor šta ćeš činiti sa [ovim] Rečima. Bićeš odgovorna što si ovo [Službu] nazivala kultom, što si nazivala zlom ono što je dobro i dobrom ono što je zlo. Jer ovo nije delo ljudskih ruku, ovo je delo RUAH HA KODEŠ-a.

Zaista iskušavaš milosrđe JAHUŠUA-e. Tvoje krhko zdravlje sam produžio, ali ti JA sada kažem: pazi se, tvoje zdravlje je prešlo u pozajmljeno vreme. Ako istrajavaš u diranju MOJIH Pomazanika i činjenju zla MOJIM Apostolima i Prorocima, i ovoj Službi, i drugim pravim Apostolskim Službama – požnjećeš ono što seješ. Upozoravam te da su tvoja usta poput otvorene grobnice, i ti si natrpala u grob mnoštvo prljavštine, ubacivanjem mržnje, besa, tračarenja, klevetanja, pakosti, ljubomore, zavisti, rasizma i duha anti-hrista. Čuvaj se, jer huliš na RUAH HA KODEŠ-a.

Ti imaš duh religioznosti, a ne odnos ljubavi i poslušnosti sa onim kojeg zoveš svojim SPASITELJEM, ali te JA više ni ne poznajem kao SVOJE dete. Tako si daleko skrenula sa puta. Ti si kao zabludeli sin i svet je tvoj svinjac, iako ideš u crkvu. Crkva u koju ideš je samo formalnost, i ti i ostali je koristite kao za idolopoklonstvo. Taj pastor nije dobri pastir. JA, JAHUŠUA, sam jedini Dobri Pastir i SPASITELJ.

JA sam jedini platio cenu na Golgoti. JA ću upotrebiti ove Reči da upozorim druge, iako je tvoja mržnja prema ovoj Apostolskoj Sluškinji ono što je razbuktalo MOJ Bes, jer ti kažeš da ćeš uništiti nju i ovu Službu? Ti, i koja vojska satane? Ne možeš uništiti ono što sam JA, Svemoćni BOG napravio. Čuvajte se, svi neprijatelji ove Apostolske Službe i drugih Apostolskih Službi, jer sam JA postavio ovu Službu za blagoslov svetu, a ne da bude prokletstvo. Ali način na koji se odnosite prema ovom Službeniku i ovoj Službi je način na koji ću vam JA vratiti. Upozoreni ste, i JA uvek šaljem SVOJE Apostole i Proroke da upozore pre nego što pošaljem SVOJ Sud.

JA podstičem, ohrabrujem, ali i prekorevam i upozoravam na pokajanje. Jedino oni čija srca nisu hladna kao srce zlog Faraona će imati uši da čuju. Kada te ljudi pogledaju, da li zaista misliš da vide JAHUŠUA-u? Ti ME žalostiš, jer te odlazak u crkvu neće odvesti na Nebesa, niti to koliko desetka daješ. JA nisam impresioniran vašim grejanjem klupa [u crkvama], vašim modnim revijama, ili vašim klikama.

JA sam Svemoćni Bog i JA sam bio milosrdan do sada, ali ti iskušavaš MOJE strpljenje kada govoriš protiv ove Apostolske Sluškinje, i kada omalovažavaš Šandru, koja je moćna žena u Bogu i takođe MOJ Prorok. Ti vidiš dete u njoj, i odbijaš da vidiš ženu od devetnaest godina. Žalim kada čujem reči koje govoriš, koje je zaseku do srži njenih kostiju. JA sam taj koji čuje njeno plakanje, jer ona čezne da bude voljena i cenjena, a ti misliš da je ona na prodaju? Na koliko si je procenila? Jer je ona neprocenljiva u MOJIM očima, i u očima MOJE ćerke.

JA sam podigao MOJU Sluškinju Šeri, i iako je boja njene kože drugačija od tvoje, obe dele MOJ RUAH HA KODEŠ, sa željom da vole i blagoslove druge i vode ih prema Nebesima. Ne radi se tu o denominaciji, već o ličnom odnosu sa JAHUŠUA-om. Kakav ti odnos zaista imaš sa MNOM? Kakvu to veru ti zaista imaš u MENE?

Ti kažeš da veruješ Bibliji, a ipak dokazuješ da nije tako, rečima koje govoriš sada protiv MOJE ćerke i one koju ti zoveš svojom ćerkom, i MOJIM drugim Službenicima koje klevetaš. Pazi se, jer ti ne klevetaš osobu, ili osobe. Kada diraš ovu pomazanu Mesijansku Jevrejsku Apostolsku Službu (Službenika) ili druge pomazane Apostolske Službe, računajući Šandrinu drugu crkvu, ti klevetaš one kojima Službe pripadaju – a to smo Veliki BOG JAHVE i RUAH HA KODEŠ.

Ne kritikuj ono što ne razumeš. Bolje je da pokriješ svoja usta i budeš ponizna. JA sam Šandri podao duhovnu majku jer je ti nisi volela, negovala, učila, ohrabrivala je u putevima GOSPODNJIM. JA, Svemoćni BOG JAHVE te upozoravam da si mlaka, i JA znam tvoje srce i motive kada ideš u crkvu, i to je iz jednog razloga – a to je što si nadimana ponosom i hoćeš da svi misle da si svetija nego što jesi.

Ti si od Farisejskog duha. JA poznajem tvoje srce, i zlo je, i JA čujem tvoje psovanje i viku na MENE i na one koji su zaista pomazani. Ti sudiš drugima po veličini njihovog novčanika, a ne sudiš im po plodovima MOG RUAH HA KODEŠ-a. Budi upozorena, MOJA ćerka ti je poslata sa ovim Proroštvom, iako je mrziš i rugaš se njoj i drugima, bićeš odgovorna za ono što sada znaš.

Slušaj6 gde će ti sledeći dom biti ako nastaviš svojim zlim, mlakim putevima. JA ću te izbljuvati iz SVOJIH usta i Pakao će biti tvoje sledeće prebivalište. Pokajte se, neprijatelji MOJI. Vi ne poznajete Apostolsku Sluškinju koju dirate, niti Sveto Pomazanje tečne vatre koje je nad njom i nad ovom Službom. Ali ćete poznati, kada ja načinim rupe u vašim džepovima, i kada sve što može poći naopako krene naopako. Aparate koji ne potrebuju zamenu, bićete prisiljeni da zamenite. Vašim vozilima će biti potrebne skupe popravke.

Ti više nemaš naklonost, niti duh sposobnosti za privlačenje pažnje koji je prevario druge, i oni te vide onakvom kakva jesi. I ti ćeš pogledati u ogledalo i mrzeti odraz koji vidiš, i vidiš sebe kako stariš pred sopstvenim očima. Kada budeš išla kod doktora i dobijala loše rezultate, setićeš se dana kada si upoznala MOJU ćerku i Apostola Šeri Elajdža (Elijahu). Setićeš se i žaliti dan kada si probala da je prokuneš i uništiš ovu Službu i druge poput nje! Kažeš da imaš svoje privatne detektive? Znaš da znam istinu, a ipak nastavljaš da lažeš MOJU ćerku, i klevetaš nju i ovu Službu iako je uopšte ne poznaješ. Prestani da vučeš druge da dele tvoju kaznu.

MOJ Apostol samo vrši MOJU volju i voli MOJU ćerku Šandru i ostale, ljubavlju koju sam joj dao, i uči ih MOJIM Svetim putevima u Bibliji. Ona ni Šandri, ni drugima, ne čini nikakvu štetu. Ali ti sebe nazivaš majkom, a zapravo nisi nikakva majka. Potrebno je više od rađanja deteta da se zasluži reč ’majka’. Zbog toga što si se rugala MOJOJ Apostolskoj Sluškinji kada je prolazila kroz vreme iskušavanja, sada ćeš ti znati za tugu koju je ona trpela i ronićeš suze koje je ona prolila. Jer sam JA podigao terete sa MOJE ćerke, ali ćeš sada ti nositi pun tovar. Čak će i mač razdvajanja doći na tvoje domaćinstvo i tvoj sopstveni muž će te gledati sa gađenjem i sramotom. Pokaj se!

Navukla si ove stvari na sebe, kao što 5. Mojsijeva 28:19 jasno ističe, za one koji nisu u poslušnosti MOJOJ Reči. Bićeš prokleta kada ulaziš i prokleta kada izlaziš. Blagoslova neće biti više. Koristila si duhove manipulacije, zastrašivanja, i duh straha, da bude po tvome. Čak i tvoj muž, iako će probati da protestvuje, zna tvoje pravo, destruktivno srce. Ti misliš da je tvoj način jedini način, ali vrati se MENI dok još ima vremena i hajde da raspravimo ovo. Pokaj se i odvrati se od svojih zlih puteva.

Žena na koju gledaš kao na neprijatelja je samo MOJ glasnik koji govori MOJE Reči. JA mogu okrenuti sva ova prokletstva na blagoslove, samo ako poveruješ u MOJU Reč koju si slušala tokom mnogo godina. A ipak ti čak ni ne veruješ da sam JA isti Bog juče, danas i sutra. Prestani da diraš MOJE Pomazanike i da činiš MOJIM Prorocima zla. JA sam dirnuo u tvoje zdravlje da ti pridobijem pažnju, šta još moram učiniti? Jer JA ukoravam one koje volim. Koliko te još moram kažnjavati da bi priznala da je MOJ Put, a ne tvoj put, jedini put kojim ćeš ući u Kraljevstvo Nebesko.

Uči od MOJIH Apostola i Proroka, jer u njima leži MOJE Pomazanje. Prestani da gledaš na Šandru kao na dete. Ona je kao orao koji uči da leti, i uskoro će se vinuti sa ostalim orlićima i rukopoloženima. Prestani da zaustavljaš moćnu ženu u Bogu, ili ću te pozvati na odgovornost.


20. 04. ’01. Vređajući neke, prosvetljujući druge, ova Sluškinja JAHUŠUA-e,

Apostol Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu).

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Pesma "Citizen in Hell"


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica