Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 44

USTANITE, STRAŽARI NA ZIDINAMA!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

8. oktobar, 1998.

Slika za Proroštvo 44

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Jer JA mnoge pozivam sada, govori JAHVE. To su MOJI plodonosni sudovi, plodonosna sredstva u MOJOJ natprirodnoj vojsci koja će uvesti jedinstvo u MOJE Telo. Uvešće red. Jer je sada vreme, govori JAHVE, sada je vreme za MOJE Stražare. Sada je vreme za one koji su hodali tokom ponoćnih časova. Ustajte, ustajte, ustajte, o spavalice. Ustajte sada, ustajte sada, ustajte sada, i proglasite pobedu. Vojska strahovita i snažna, vojska koja će učiniti da se neprijatelj trese i drhti u strahu i užasu, kada čuje buku vašeg okupljanja i vašeg marširanja po zemlji. Nastavite da objavljujete i proglašavate i propovedate Jevanđelje Spasenja.

Hranite se svojom duhovnom hranom i otresite san sa svojih kapaka, i čujte glasove MOJIH Stražara. Jer oni su ti kojima sam dao ovo, MOJU Reč, za vas da ustanete, ustanete, ustanete, govori JAHVE. Činite ono što je dragoceno u MOJIM očima. Činite ono što će MI doneti Slavu i ono što će dovesti do velike žetve duša – i JA ću znati da ME zaista volite. Ustajte, ustajte, ustajte i probudite se istinom, i opasite se istinom, i hodajte u toj istini, jer se MOJ večni plan pokazuje među vama, i potrebno je još mnogo pripremanja. I činite ono za šta sam vas stvorio.

Elizabeta (Eliševa): Moj Nebeski OTAC mi je govorio danas i rekao mi ove stvari danas, tako jasno, baš jasno. Jer se olujni oblaci komešaju u srcima ljudi, koji nisu vidljivi prirodno, dok se olujni oblaci skupljaju na horizontu, dok gromovi i munje sevaju od siline tih ratnih oblaka.

Vi to vidite i vi to čujete. Ne plašite se, govori JAHVE, onih stvari koje su od MENE. Stoga, pripremite vaša srca, sve su ove stvari pokrenute i pokazaće se, govori Svemoćni JAHVE. JA sam dobro pripremio one koje sam pozvao. Nije vaša odgovornost da stvarate istinu. Vaša je odgovornost da se jednostavno odazovete MOJOJ istini, govori GOSPOD BOG vaš. Jer će te vi razlučivati ispravo od lažnog, i imaćete mir u vašim srcima da su one stvari koje su od MENE za vaše dobro, i raspoznaćete one stvari koje su lažne i koje su poslate od strane neprijatelja i njegovih sledbenika poslatih da vas prevare. Budite na oprezu, ne spuštajte svoj gard.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica