Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 43, 1. deo

JA SAM BOG GRNČAR, VI STE MOJA GLINA! MOJI DAROVI NISU NA PRODAJU!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

3. februar, 2001.

Slika za Proroštvo 43, 1. deo

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Izgovoreno kroz Preč. Elizabetu Šeri Elajdža (Eliševu Elijahu), putem pomazanja RUAH HA KODEŠ-a. Reč prvobitno data jednom bratu Krisu, ali je za sve Apostole i Proroke, tiče se proročkih škola i drugih napada na Božije Glasnike (npr. Brownsville, „oživljenje zlatne groznice“6, „groznica zlatne prašine“, Rodney Howard-Browne, „oživljenje smejanjem", proročki klubovi koji nisu ništa drugo sem takmičenja u popularnosti, klika na koju Apostolski Proročki službenici poput mene nikada nisu pozvani, itd.). Istinski Apostoli i Proroci bivaju ućutkivani, manipulisani, zastrašivani, ponižavani, diskvalifikovani, obeshrabrivani i proterivani, sve to zato što govore istinu vređajući telo zarad Duha.


Dakle vukovi mogu da pune svoje džepove srebrom i zlatom, govoreći ljudima da su darovi RUAH HA KODEŠ-a na prodaju. Darovi izlečenja, izbavljenja i prorokovanja nisu na prodaju! Ova poruka nije za svakoga. Ako čujete glas TATE BOGA kako vam govori jedan na jedan, onda je za vas. Ako ne, onda upozorite druge koji promovišu proročke škole poput Pam Klarka, Endrju Storma i Kreg Martina. Ovo su samo troje, a najnovija laž satane je: niste prorok ako ne idete u proročku školu. Božiji darovi nisu na prodaju!

Zato vas molim da položite ruku na moju sliku i molite se u jezicima RUAH HA KODEŠ-a, jer ova Služba već biva napadana zbog objavljivanja ove najnovije poruke. Ponovo kažem, ja sam samo glasnik, molim vas ne kamenujte glasnika. Ja nemam nikakav dobitak, osim poslušnost BOGU. Takođe izrecite molitvu zauzimanja za menadžera sajta i sve one koji rade sa mnom, podržavaju me svojom ljubavlju, molitvama, ili finansijski, molite se da se blagoslovi brzo odreše, i takođe za dodatnu zaštitu od neprijatelja, koji koriste okultizam, koji žele naše uništenje, i uništenje ove Službe. Molim vas molite se za izobilne finansijske blagoslove kako bismo mogli da učinimo više za Kraljevstvo Nebesko, i za veće Pomazanje, kao Jovanu Krstitelju, za privođenje izgubljenih ovaca, i u svim oblastima, pogotovu za dar pronicljivosti.

Molim vas molite se, dok polažete ruke na moju sliku, za uklanjanje svih ropstava i sputavanja iz mog života momentalno, koje me ometaju da postignem ono za šta sam rođena da uradim.

Jer nije reč o tome ko ja jesam, već koga ova Služba predstavlja. Mi moramo biti voljni da se odreknemo svog ponosa, ljudskih doktrina, ličnih motiva, ugleda; hrabri i smeli, da ova Služba bude vođena na Božiji način, a ne na način crkvene organizacije, niti na načine muškaraca i žena. Mi ne možemo uraditi ništa bez pomazanja RUAH HA KODEŠ-a. Ovo je Služba suočavanja i nekada možda uvredimo telo, ali imaćemo jednu svrhu: da privodimo duše JAHUŠUA-i, ukazujući na put ka Nebesima, upozoravajući na Pakao, učeći Svetost, važnost držanja pravog Šabata, učeći beskompromisnu Reč Boga, na slavu JAHVE-a, JAHUŠUA-e i RUAH HA KODEŠ-a!

Ako se zauzimate za nas, hoćete li nam to molim vas staviti do znanja kako se ne bih osećala tako usamljeno? Hvala vam na slaganju sa mnom, jer je ovo želja mog srca.


Voljeni MOJ, čuj ME jasno kroz ovu MOJU sluškinju. Ako si jednom već čuo, JA ću ponoviti opet – JA ne pozivam kvalifikovane, JA kvalifikujem pozvane. Ti bivaš unapređen, a ponašaš se kao da te JA unazađujem. Ti čuješ MOJ glas, a ipak nastavljaš da ispituješ ono što znaš da je istina. Zapamti, odgovoran si za ono što znaš. JA ti ne govorim SVOJE tajne samo za tebe da znaš, već da podeliš tajno znanje koje ti dajem sa onima za koje ti govorim da im kažeš i s njima podeliš. Nije tvoja odgovornost to da li će se u poruke poverovati. Tvoja odgovornost je prosto dostavljanje poruka. Da li će se u poruku poverovati je do onog koji čuje poruku.

Ti trebaš biti vršilac poruke i objaviti šta ti kažem da govoriš, i ne prepravljajući i ne ublažavajući to ni na koji način. Da li se više plašiš da uvrediš MENE ili ljude kojima te pošaljem? JA te vodim do uzvišenijeg Pomazanja i JA sam dao ove Reči ovoj Sluškinji da ti ih preda. JA te unapređujem da budeš predsednik odeljenja. Ko si ti da tvrdiš da ne zaslužuješ takav položaj? Ko si ti da kažeš da nisi kvalifikovan? Nisam li JA Grnčar, a ti glina? Nemam li JA prava da te oblikujem i upotrebim na način koji JA izaberem? JA te volim, i JA te poznajem, i znam šta sam u tebe stavio kada sam te spasio, kada sam te stvorio i kada sam te pozvao i izabrao. Da li ti je više stalo do tvog ugleda i do mišljenja čovečanstva, ili do toga šta JA, Tvorac svega, mislim o tebi?

Ne tražim ti da činiš bilo šta što ne tražim SVOJIM drugim Apostolima i Prorocima, a to je da MI se povinuješ i da tražiš MOJU volju, i JA ću te voditi i usmeravati i neću te nikad napustiti. A JA opremam SVOJE ratnike pre nego što ih pošaljem u prve borbene redove. Nikada ne ideš sam u bitku, JA sam tu. Niti praznih ruku ili go. Stavi kompletan oklop BOŽIJI i izvuci MOJ mač, ne svoj. Uzmi MOJ štit vere i ugasi plamene strele uperene ka tebi. Pazi se Juda koji ti dolaze u obliku ovce, a u stvari su proždrljivi vuci. Moli se za veći dar pronicljivosti i nikada ne misli da imaš dovoljno tog dara, jer ni jedan čovek ne može reći da uvek prepoznaje lice satane. Pazi se, jer đavo zna MOJE planove za tebe, i on zna gde si slab, a gde si jak.

MOJIM istinskim Apostolima i Prorocima ne treba proročka škola. Oni su školovani u obrazovanju teških udaraca, jer su iznova i iznova nokautirani u telu, ali kada ustanu to čine sa većim Pomazanjem; i nije više ono telo što ustaje, već MOJ RUAH HA KODEŠ koji ustaje. Proročka škola ne može da nauči ono što jedino MOJ RUAH HA KODEŠ može da nauči. Koja cena može biti dodeljena takvom daru koji JA udeljujem SVOJIM Apostolima i Prorocima? Ko se usuđuje da podučava kako se prorokuje? Teško tim lažnim telesnim učiteljima laži, [koji to čine] samo da bi napunili svoje džepove zlatom i srebrom.

Ne budite prevareni, jer vukovi postavljaju sudije koji govore laži i ohrabruju lažne apostole i proroke koji nisu od MOG RUAH HA KODEŠ-a, niti slušaju pravi RUAH HA KODEŠ. Samoproglašene sudije koje sude MOJIM istinskim Apostolima i Prorocima ih obeshrabruju, i ohrabruju one koji se kreću po telu, a ne u MOM RUAH HA KODEŠ-u. Proročke škole proteraju i zastrašuju MOJE istinske Proroke i Apostole.

Ali oni bivaju trenirani – da li slušaju ove samoproglašene sudije MOJIM Apostolima i Prorocima, ili slušaju Sudiju svog Stvaranja, Velikog Boga „JA JESAM“! Ne trošite svoj novac na takvu ludost. Jer te škole treniraju telesnost, i čak ni ne čuju MOJ RUAH HA KODEŠ. Teške reči, ali istinite. One govore jedino o blagosiljanju, i ne upozoravaju o prekorevanju. Da, JA podstičem kroz SVOJE Apostole i Proroke, ali ih JA takođe koristim da prekore i izdaju upozorenja na pokajanja. I da, JA šaljem SVOJE blagoslove ali takođe šaljem i SVOJA prokletstva onima koji ne slušaju. JA šaljem SVOJE Apostole i Proroke da govore pre nego što pošaljem sud.

Ovo je razlog zašto MOJI istinski Apostoli i Proroci bivaju namamljeni u dubok san, ili zastrašeni, ili uplašeni da uvrede telo, ovo je razlog zbog kog JA šaljem ovu sluškinju da probudi MOJE istinske Apostole i Proroke i da razobliči vukove u ovčjoj odeći koji gledaju da ućutkaju MOJE Apostole i Proroke na bilo koji mogući način. Oni čine da MOJI Apostoli i Proroci misle da, ako ne pripadaju određenoj grupi ili ne idu u školu da prorokuju ili ne govore s pravilnom gramatikom, onda ne smeju da govore i nisu pozvani. JA pozivam obrazovane i neobrazovane da govore MOJE Reči na svim jezicima, koristeći sve uzraste.

Svako ko čuje MOJE Reči i prima ih će čuti ono što JA želim da čuju. Određene reči će imati najmanje dvostruko značenje. Kao i sa Biblijom – kada čitate i razmišljate o njoj više od jednog puta, čućete nešto od MOG RUAH HA KODEŠ-a što niste čuli ili videli ranije. Smučilo MI se što se MOJE Proročke poruke prepravljaju da zvuče tačno po svetovnom obrazovanju. Ko će reći koja je gramatika pravilna? Da li svi Apostoli i Proroci pričaju jedan jezik? Jesu li svi istih godina, rase ili pola? Jesu li svi iz istog naroda? Ne! JA čak govorim i kroz usta beba. Prestanite pokušavati da smestite „JA JESAM“ u kutiju. Prestanite pokušavati da kažete šta ću JA uraditi, a šta „JA JESAM“ neće uraditi. JA činim šta čovečanstvo najmanje očekuje. Ni jedan čovek ni žena ne mogu zaista poznavati um „JA JESAM“.

Kada JA kažem SVOJOJ deci gde da hodaju, ti hodaj. Kada kažem gde da trčiš, ti trči. Kada kažem šta da govoriš, ti govori. Kada kažem da ćutiš, ti ćuti. Kada kažem da budeš nepomičan, ne mrdaj. Kada ne znaš šta da radiš, ne radi ništa, dok ne dobiješ mir da je „JA JESAM“ progovorio. Kada te neprijatelj podseća na tvoju prošlost, podseti đavola na njegovu budućnost. Kada te duh osuđivanja napadne, seti se ovoga: JA te ne osuđujem, ko si onda ti da osuđuješ sebe ili da dozvoliš ikome da te osuđuje? Tvoji su gresi daleko kao istok što je od zapada. Zamisli rupu za pecanje i shvati da samo ti i đavo možete ići na pecanje prošlih grehova koje sam JA odavno isprao MOJOM Krvlju prolivenom na Golgoti. Moraš staviti znak ’zabranjeno pecanje’ i ne idi više tamo da pecaš, niti dozvoli ikome da ide da peca tamo. JA sam platio cenu.

Ne dozvoli đavolu da te podseća na prošlost koja više ne postoji. Staro je prošlo i postalo novo. Dozvoli da te pitam ovo: da li pereš čistu odeću? Onda ME prestani podsećati na ono što je MOJ SIN JAHUŠUA oprao. Ti si kvalifikovan za nov položaj na koji sam te JA pozvao i za koji sam te pomazao. Ako u to sumnjaš, onda govoriš da BOG kome služiš pravi greške, i da ti znaš više nego što „JA JESAM“ zna. Je li to pokušavaš reći? Hoće li glina govoriti svom Grnčaru kako da oblikuje i upotrebi ovaj glineni sud? JA sam te pomazao za vreme poput ovoga. Vremena je manje nego što misliš da podeliš šta sam ti dao da podeliš. Sva se vrata sada otvaraju, ako bi samo primetio blagoslove koje sam JA sačuvao za tebe i prihvatio ono što ti JA dajem.

Seti se, nije ’Ilija [Elijahu] Stari’ bio u pravoj oskudici, jer je on blagoslovio udovicu više nego što je ona blagoslovila njega. Ilija nikada nije bio u pravoj oskudici, jer kako neko toliko pomazan može oskudevati u bilo čemu? Kako ti može faliti bilo kog dobra kada si blagosloven sa više Pomazanja i darova nego što si do sad uopšte shvatio? Izučavaj i čitaj pažljivo Pisma koja sam rekao MOJOJ ‘Iliji Novoj’ da ti da. Pošto si je blagoslovio, sada je njoj rečeno da izgovori ove blagoslove tebi. Zar još uvek ne možete raspoznati jedno drugo? Vas dvoje ste mnogo sličniji nego što oboje znate. JA sam izabrao da vas oboje predstavim u MOJE svrhe, i nema slučajnih susreta. Vaši načini nisu uvek MOJI načini, ali su MOJI načini uvek za vaše dobro, i neću ni jednog dobra uskratiti ni jednom od vas. Oboje stojite preda MNOM i oboje ste pokušavali da kažete Vrhovnom Grnčaru kako da vas oblikuje i upotrebi, i oboje ste rekli “nisam ja dostojan/a takvog zadatka”.

Ali JA vam kažem oboma: naravno da sami po sebi niste dostojni. JA ne izabiram sudove koji se hvale svojim dostojnošću ili velikom vrednošću ili lepotom, niti izabiram one koji o sebi misle uzvišenije nego što bi trebali, niti izabiram tela koja misle da MENI čine uslugu da budu na takav način upotrebljeni. JA izabiram sudove koji znaju da sami po sebi ne mogu uraditi ništa, niti reći išta vredno, osim ako nije pod pomazanjem MOG RUAH HA KODEŠ-a. JA vas ne izabiram zato što vi odlučujete da se promovišete i što mislite da ste bolji od ostalih. JA te izabiram jer ti znaš da nisi najbolji, i tvoje bogatstvo, ni nedostatak istog, ME ne impresionira, niti ono što imaš ili nemaš; MENE jedino impresionira činjenica da znaš da je s Bogom sve moguće. I JA izabiram MOJE Apostole i Proroke od onih za koje su najmanji izgledi da će biti izabrani u očima sveta. JA izabiram najmanje verovatne za izabrati, da zbunim one koji sebe smatraju mudrima.

Izučavajte i razmišljajte o Pismima ispod i znaćete je li ova Reč znanja namenjena vama. MOJE ovce znaju glas “JA JESAM”, glas jedinog Dobrog Pastira, jer koje dete ne zna glas svog OCA? Ako ne čujete MOJ glas, onda ova poruka nije za vas, ali je kopirajte jer ćete biti podsećeni kada dođe vreme da je pošaljete drugoj osobi. Ovo je reč ‘jedan na jedan’, iako prvobitno data drugome, nije namenjena samo za jednog čoveka ili ženu ili dete.


Jeremija 1:4-12: „Došla mi je reč JAHVE-a: „Pre nego što sam te oblikovao u utrobi tvoje majke, poznavao sam te. Pre nego što si iz njene utrobe izašao, posvetio sam te i postavio sam te za proroka narodima.” A ja sam rekao: „Jao, JAHVE! Ja ne znam da govorim, jer sam još dete.” JAHVE mi je rekao: „Ne govori: ‘Još sam dete’, nego idi svima kojima ću te poslati i reci im sve što ću ti zapovediti. Ne boj se njihovih lica. Ja sam s tobom da te izbavljam’, govori JAHVE.” Tada je JAHVE pružio ruku i dotakao mi usta. Zatim mi je JAHVE rekao: „Svoje reči stavljam u tvoja usta. Postavljam te danas nad narodima i nad carstvima da iskorenjuješ i rušiš, da uništavaš i obaraš, da gradiš i sadiš.” I opet mi je došla reč JAHVE-a: „Šta vidiš, Jeremija?” Odgovorio sam: „Vidim bademovu granu.” JAHVE mi je rekao: „Dobro si video, jer ja bdim nad Svojom rečju da je ispunim.“

Isaija 64:8: „JAHVE, Ti si naš Otac. Mi smo glina, a Ti si naš Grnčar, i svi smo delo Tvojih ruku.“

Jeremija 18:3-4: „Kada sam otišao u grnčarevu kuću, grnčar je radio na grnčarskom kolu. Posudu koju je grnčar pravio od gline pokvarila je njegova ruka, pa se on predomislio i na pravio od nje drugu posudu, onakvu kakvu je želeo.“

Napomena: Pa, molim se da sam bila upotrebljena da budem blagoslov tebi, hoćeš li me molim te obavestiti ako je ova reč na neki način tebi bila na posvedočenje? Ja sam samo glasnik, zato molim te ne kamenuj ovog glasnika. Ali ako ipak baciš kamenje na mene, zapamti da će se oni samo odbiti od mene pravo na TATU BOGA JAHVE-a i JAHUŠUA-u i RUAH HA KODEŠ-a, jer su ONI ti koji govore ovu poruku. Ja nemam nikakav dobitak od ovoga osim znanja da sam poslušna svom TTATI BOGU. Zaista bih smatrala za privilegiju da se molim sa nekim poput tebe, jer je sam BOG tebe ispitao kroz ovu Reč, ako čuješ TATU BOGA kako ti govori jedan na jedan.

U zadnje vreme primetila sam kako kada RUAH HA KODEŠ govori Reč, deluje da je za više od jedne osobe, iako je prvobitno namenjena jednoj osobi, koja si ti Kris. Molim te reci mi da trebam objaviti ovo ostalim Apostolima i Prorocima. Molim te više puta ovo pročitaj. Znam da ja hoću isto. Ovde je puno mesa i molim te reci mi da li ti je na posvedočenje. Vi koji ste prevareni od strane satane i ućutkujete istinske Apostole i Proroke – da, žene mogu biti Apostoli takođe. RUAH HA KODEŠ se ne obazire na pol, već na sudove koji će biti voljni da govore u smelosti RUAH HA KODEŠ-a, a ne u bojažljivom glasu tela, sa više straha od vređanja ljudi nego želje da se oni prosvetle zarad svojih duša.

Čekala sam da objavim ovu Reč, jer je onaj kome je prvobitno namenjena još nije primio imejl u kome sam je poslala. Možda putuje van zemlje. Molim vas molite se da će ovaj čovek primiti ovu poruku i odgovoriti mi u duhu ljubavi, da ne bude uvređen pred Dan Zaljubljenih. Kris, ti si taj koji je rasplamsao ovo Pomazanje u meni, samim molitvama za tebe svakog dana. Ti kažeš da si više nego sposoban da budeš moj molitveni zauzimač, i čovek si koga je Bog upotrebljavao da mi dostavlja ohrabrujuće Proročke poruke nekoliko puta kada mi je to bilo najpotrebnije. Čini se da Apostoli i Proroci, koji su upotrebljavani da blagoslove druge na ovaj način, retko odvoje vreme traže reč za sebe.

Kris, kada budeš ovo čitao seti se da je reč prvobitno izgovorena tebi. Ali oprosti mi, ja ne mogu više zadržavati ovu Proročku reč znanja; izabrani bivaju prevareni. Napomena za moje molioce: Kris je jedno od imena koje je on koristio u korespondenciji, ne raspoznajem da je to njegovo pravo ime, ali neću da objavim njegovo pravo ime za slučaj da će ga ovo uvrediti. Prilažem ovu ličnu napomenu kao dokaz njemu da sam prvo pokušala da doprem do njega s ovom Rečju znanja. Molite se da ako je on uključen u proročku školu kao što su one na koje Bog upozorava, da će čuti upozorenje TATE BOGA koji ga upozorava da pobegne brzo iz nje, ili da ustane u smelosti i govori protiv proročkih škola, koje jedino ućutkuju prave Apostole i Proroke i pune svoje džepove zlatom i srebrom.

Puno ljubavi, tvoja Sestra u JAHUŠUA-i
Preč. Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Vidi Proroštvo 32 – „Pazite Se Oživljenja Zlatne Groznice!“


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica