Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 42

PREDAJTE SE! NEPRIJATELJI MOJI, POLOŽITE SVOJA ORUŽJA! I DUHOVNA I FIZIČKA!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

18. decembar, 2000.

Slika za Proroštvo 42

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

O, predajte se, tako govori JAHVE. O, predajte se, predajte se, predajte se. Ponovo govorim neprijateljima SVOJIM, neprijateljima koji okružuju i opkoljavaju ovu pomazanu Apostolsku/Proročku Službu, ovu sluškinju MOJU Elizabetu Šeri Elajdža (Eliševu Elijahu), neprijateljima koji su okružili druge pomazane Apostolske/Proročke Službe. Govorim ponovo, svima onima koji okružuju Izrael, svima koji okružuju Jerusalim: položite svoja oružja, i duhovna i telesna, pre nego što Veliki ELOHIM „JA JESAM“ izazove vatru da padne sa Nebesa, i JA ću potpuno uništiti i zbrisati sve vas (Jezekilj 38:23-24).

Užas, užas, užas, plakanje, naricanje, smrt i toliko sahrana da neće biti mesta da se svi polože u groblja. Ruka MOG Suda, koja vas je nekad šamarala, će se sada obratiti u pesnicu i JA ću vas smrskati. JA, Veliki ELOHIM „JA JESAM“, u SVOJOJ milosti upozoravam svaku naciju, svaki narod, svaki rod, svaki jezik: ostavite MOJ voljeni Jerusalim na miru. Krv palih natapa zemlju i zapomaže ka MENI. Krv palih u Izraelu nije prolivena uzalud. JA čujem plakanja i duboka naricanja ljudi koji vole MENE, JAHVE-a. JA čujem kako je MOJE Ime dozivano od strane onih koji bivaju ubijani.

Koja zemlja, koja nacija ima odanost, koja država, koja pokrajina, koje ostrvo ima ljubav i odanost koju Izrael pokazuje dok se bori da zadrži zemlju, koju je Veliki ELOHIM „JA JESAM“, JAHVE, dao njihovim praocima odavno? Govorim duhovnim vođama – sećate se Davida i Golijata? David nije bežao od Golijata, već trčao prema njemu, znajući da je bitka MOJA. Neprijatelj sada donosi čudne bogove u tvoju zemlju Izraele, a ipak to nisu nikakvi bogovi. Žene i muškarci neprijatelja donose svoja čudna učenja i pokušavaju da upetljaju narod Izraela u oblik ropstva koji JA nisam proglasio. Izraele, govorim kroz ovu Sluškinju, seti se da si ti zemlja mleka i meda, ti si zemlja koju je Avram blagoslovio; nemaš od čega strahovati, osim od samoga straha.

Neka svakoj bitki prethode, kao što se činilo u prošlosti, muzičari, pesme hvale, Bogosluženje, i molitve. Zar ne verujete rečima u Tori6? Izraele, ti si nacija koju svet ne razume, kojoj toliko zavide i toliko je zlostavljaju, mrze bez povoda. Jer ti želiš mir, a ipak nikad nisi znala za mir. Ti podaješ zemlju i domove koje ti JA nisam rekao da podaješ, samo zarad održanja mira. Zar ne znaš da što više daješ, više će oni zahtevati? Zar ne znaš da ne možeš zadovoljiti duh pohlepe? Potraži MENE ponovo, o Izraele, jer je Veliki ELOHIM „JA JESAM“, JAHVE, tvoj Izbavitelj.

Proslava Hanuke se približava. Svi vi koji učestvujete u proslavi – očekujte čuda još jednom, jer sam JA Svetlost koja će osvetliti vašu stazu u mraku. Molite se za vaše vođe, jer ih satana prosijava kao zrna peska. Vas su izdale vođe kojima ste verovali, od najmanjeg do najvećeg, zarad pogane dobiti koja neće otkupiti njihovu dušu. Postite i molite se, da se MOJA savršena volja izvrši, jer sam JA pun besa zbog ubistava laži, prevara koje se čine.

Zapovedam svima da se mole za mir Jerusalima. Ako mislite da se sada loše, ubijanje je tek počelo. Ali se ne plašite, jer vaš OTAC ELOHIM JAHVE vidi i čuje. MOJA poslednja zapovest je: blagosiljajte one koji vas blagosiljaju, o Izraele. Ne okrećite leđa nikome ko voli Izrael, Jerusalim, ili MOJ izabrani Narod. JA ću blagosloviti sve one koji te blagoslove, o Izraele! JA, Veliki ELOHIM „JA JESAM“, ću prokleti sve oni koji te proklinju, o Izraele.

Upozorenje MOJIM neprijateljima – setite se Valamove magarice. Ne budite kao Valam (4. Mojsijeva 22-24). Činim nešto bolje, sada JA govorim kroz ovog Apostola i upozoravam vas da će vam se uništenje koje odmeravate vratiti sedmostruko. Blagoslovi koje podajete Izraelu i MOM Jevrejskom Narodu će vam se vratiti sedmostruko. Blagoslovi ili prokletstva, vi izaberite. 5. Mojsijeva 28 ne laže. Tako je izgovoreno, tako je zapisano 18. decembra 2000., u 14:53č, i svakako će se u MOM času ispuniti.

Vređajući neke, prosvetljujući druge. Povereno MOM detetu, ratniku, Mladoj, Elizabeti Šeri Elajdža (Eliševi Elijahu)


Lična poruka od Preč. Apostola Elizabete Elajdža (Eliševe Elijahu)
Ako vas je ovo Proroštvo ohrabrilo ili blagoslovilo, hoćete mi molim vas poslati imejl ili pisati mi na adresu, i molim vas molite se za mene. Svako ohrabrenje i finansijska podrška su dobrodošli (Elajdža [Elijahu] je moje devojačko prezime i ja se ne stidim ove Jevrejske krvi u meni).

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Takozvano “Petoknjižje Mojsijevo”; prvih 5 knjiga Svetog Pisma koje predstavljaju izvor Zakona Božijeg


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica