Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 41

NEKA MOJA PRAVA MLADA USTANE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

17. septembar, 2000.

Slika za Proroštvo 41

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Dok je Proroštvo 41 izgovarano i zapisivano, 17. septembra 2000., 3 policajca su okružila moju kuću, iz neobeleženog automobila koji se parkirao ispred moje kuće. Prepoznala sam načelnika policije koji je kucao na moja vrata. Moj sin je video još jednog iza, i još jednog sa strane kuće. Rekao je da je došao zbog četiri poziva policiji sa te adrese. Rekla sam mu da mi je to čudno, jer nikog nije tu bilo osim mene i mog sina, i bila sam na telefonu u to vreme, pričajući sa prijateljom. To se zapravo dogodilo nekoliko minuta po završetku poziva, nakon što sam pročitala Proroštvo „Ne Budite Deo Lažne Mlade“. Molim vas molite se za moju zaštitu.

Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)


MOJA Mlada ne može ući bez mirisa MOG pomazanja. Ne možete biti previše namirisani MOJIM pomazanjem. Vi trebate tražiti to uzvišeno pomazanje. Neka bude znano da vam ni jedan čovek niti žena ne može dati to pomazanje. Samo vas MOJA slatka RUAH HA KODEŠ može očistiti slatkim parfemom MOG pomazanja, rezervisanog za MOJU Mladu. Spremite se da idete Kući i potopite se u moć pomazanja RUAH HA KODEŠ. Obucite svoju Venčanicu. To je MOJA Odora Pravednosti. JA sam nosio krunu od trnja. Vi ćete nositi krunu MOJE slave, poput tijare, koja će se staviti na vašu glavu. Kao što se Jestira pripremala za kralja, vi sebe pripremate za KRALJA nad kraljevima, za GOSPODA nad gospodarima, za vašeg GOSPODA Svemoćnog – JAHUŠUA je MOJE Ime i JA sam vaš MLADOŽENJA koji dolazi uskoro!

i samo oni koji su MOJA Mlada će čuti objavu za MOJU Mladu. Biće prekasno razmišljati o spremanju tada, zato budite spremni za objavu koja sledi. Ili ćete to uraditi sami ili preko MOJIH Apostola i Proroka. Pazite na MOJE upozorenje! Pazite na upozorenje da JA dolazim. Reč je o tajnom odvođenju, jer samo MLADOŽENJA zna kada. Sada idi, i neka te ne bude sramota da predaš pozivnice. Nemoj se začuditi koliko njih će je odbiti. Ali ne očajavaj, jer se oni nisu našli podobnima ili prošli pitanje ili položili test odanosti, test ljubavi, test žrtvovanja, niti test poslušnosti. Stoga, oni nisu dorasli da se nazovu MOJOM Mladom. Biće onih koji će uzeti pozivnicu i pocepati je. Biće onih koji će je uzeti i staviti je na policu da stoji dugo i nikad je neće iskoristiti. Ni jedne ni druge neću nazvati SVOJIMA.

MOJA ME je Mlada zabrinuto čekala i JA dolazim da da uzmem SVOJU Mladu. JA nikada ne vidim rasu ili religiju. Nije važno koje ste rase ili religije, JA tražim odnos sa MNOM i JA gledam samo jedno – crvenu boju, što je MOJA Krv prolivena na Golgoti. Zato kažem opet, MOJ Dom na Nebesima će uskoro biti vaš Dom. Bićete uzeti da se sa MNOM susretnete u vazduhu, da budete kraj MENE, dok ste još živi. MOJA stopala neće dotaći zemlju zlog sveta kakav jeste sad, zato se spremi MOJA Mlado da budeš uzeta dok si još živa. Neka ismevaju i rugaju se, JA stojim na vratima i JA ću kucati. Sve što trebaju da urade je da otvore vrata svojih srca i pokaju se i pozovu ME unutra, a JA sam veran i JA ću im oprostiti sve njihove grehe.

Pitajte ih, zašto žele da budu mučeni u Paklu ili da izgore u Ognjenom Jezeru? Nije stvoreno za njih. Stvoreno je za zle. JA sam platio cenu na Golgoti da otrgnem iz sataninog stiska svo čovečanstvo, da ga oslobodim. Ali JA sam džentlmen. JA neću razvaliti vrata. JA samo kucam i čekam da budem pozvan unutra. Zato, još jednom ću im reći da JAHUŠUA HA MAŠIAH, koga drugi zovu GOSPOD Isus Hrist, dolazi ponovo. Reci MOJOJ Mladi da dolazim ponovo da je vodim Kući. Spremite se da dođete Kući, jer je MOJ Dom vaš Dom. Spremite se da dođete Kući, jer JA dolazim da vodim SVOJU Mladu Kući! Uskoro bi ste trebali čuti Gabrijelov rog, i bićete uzeti kraj MENE kada vas JA pozovem kao SVOJU Mladu. Čućete reči „Dođi ovamo“, kao glas arhanđela, kada on zatrubi u šofar rog. Spremite se da dođete Kući jer JA dolazim po SVOJU Mladu! Jedan će se uzeti a drugi ostaviti.


Zapisano 17. septembra, 2000., 18:15č.

Tako je izgovoreno, tako je zapisano. Predato ovoj sluškinji Elizabeti Šeri Eladjža (Eliševi Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Obredni rog, obično ovnujski


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica