Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 40

NE BUDITE DEO LAŽNE MLADE! AKO JESTE... POBEGNITE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

17. septembar, 2000.

Slika za Proroštvo 40

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Spremite se da idete Kući. Idite Kući. Vaš povratak Kući čeka. MOJA Mlada mora biti spremna da ide Kući. Reci MOJOJ Mladi da se spremi da ide Kući. JA pripremam SVOJU Mladu da krene Kući, da bude uzeta kraj MENE dok ste još živi. Reci im nadaleko i naširoko. Upozori ih putem kopna, vazduha i mora: spremite se da idete Kući sa MNOM. JA dolazim po SVOJU Mladu. Spremite se da idete Kući, da dođete na Svadbenu Večeru JAGNJETA. Jedva čekam da MOJA Mlada dođe Kući na Nebesa, jer sam toliko dugo čekao. Reci im da JA dolazim po SVOJU Mladu. JA dolazim, reci im nadaleko i naširoko. Ne štedi daljinu. Odrekni se svog ponosa, predaj ovu Poruku, i reci MOJOJ Mladi da se spremi i pripremi da ide Kući.

Koja Mlada ne zna kada se približava dan Svadbe? Koja Mlada ne zna kada da obuče svoju venčanicu? Pogružite se, očistite se, okupajte se i uronite u MOJU Krv prolivenu za vas na Golgoti. Spremite se da idete Kući. Koja Mlada ne želi da njen miris bude poput mirisa prelepog cveća i začina? Miris MOJE Mlade nije miris pravljen od ljudi niti se može naći u bočici. Prelep miris MOJE Mlade je sa Nebesa. Pomazanje RUAH HA KODEŠ je ono što vas parfemiše. Nije od ljudi. Ne može se naći u bočici, pomazanje MOJE RUAH HA KODEŠ koje vas parfemiše. Oni koji se nađu bez pomazanja su smrad MOJIM nozdrvama i neće ići Kući na Nebesa sa MNOM. Miris MOG pomazanja je Svet.

Ima onih koji se nazivaju MOJOM Mladom, ali nisu MOJA Mlada. Oni su Crkva Pretvarača koji tvrde da ME znaju, a ipak ME ne znaju. Njihov miris je kopija i smrad je MOJIM nozdrvama. Lažna mlada izgubi belinu. Njen nakit je samo brušeno staklo. Njena je kruna od lima. Ona tvrdi da ME voli, ali nema ljubavi. Zašto ta lažna mlada kaže da ME voli, a ne želi MI se povinovati? Oni kažu da čine čuda u MOJE Ime, ali njihova tuđinska vatra MENE sramoti.

Oni su pet nerazumnih devica koje nemaju ulje u svojim svetiljkama. Žižak svetiljke nije doteran. Oni seckaju MOJU Reč i kockaju se njom, čak i MOJIM Zapovestima, da bi ih preinačili u njihovu sopstvenu sliku o tome ko „JA JESAM“ jeste. Oni tolerišu greh iako ga JA zovem grehom. Oni idu tako daleko da čak sebe nazivaju bogom. Oni prepravljaju MOJE Zapovesti. Oni prepravljaju Reč od „JA JESAM“. Njihov duhovni vođa čak sedi na tronu. On izdaje edikte u svoje ime. On ismeva MOJ Štap od gvožđa i zove ga žezlom. On ismeva MOJU Odoru Pravednosti i nosi odoru sa najfinijim draguljima uvezenim u nju.

On ismeva moj skut koji ispunjava Hram i njegova odora ima dug šlep na sebi. On čak ismeva MOJU reč ’Sveto’ i čini da ga MOJ Narod naziva ’njegova svetost’. On, taj duhovni vođa, je poznat po celom svetu. Ima drugih duhovnih vođa u drugim crkvama koji bivaju učeni da se poklanjaju čoveku, samo rođenim od žene, a ne rođenjem od device. Lažni duhovnici teraju ljude da im se poklanjaju kod nogu, rugajući se MOJOJ Reči koja kaže da će se svako koleno saviti, i svaki jezik priznati da je JAHUŠUA HA MAŠIAH GOSPOD.

Drugi duhovni vođa hoće da doda još nekog u BOŽANSTVO. Taj duhovni vođa daje MOJE Pričešće i nikad ne želi reći ljudima da se pokaju za svoje grehove. Sve je to radi predstave. Oni koji slede ovog duhovnog vođu će ga slediti pravo u jamu Pakla i u Ognjeno Jezero. Nema ničega svetog u vezi ovog nesvetog čoveka, jer on hoće da zauzme MOJE mesto. Ovo je deo lažne mlade koja je smrad MOJIM nozdrvama. Ovaj duhovni vođa se nikad ne bi povio toliko nisko u svojim ili tuđim očima da opere drugome noge. Ova crkvena organizacija je najbogatija na svetu, ali su oni najsiromašniji u veri. Onome koji toliko mnoštvo vodi stranputicom oni čak ispovedaju svoje grehe.

Ovaj se usuđuje da se ruga Jedinome koji ima pravo da bude SUDIJA svog čovečanstva, i sveštenici su učeni da imaju prava da vrše ispovesti i opraštaju. Oni procenjuju tuđe grehe i sveštenici donose presude. Niko ko ovako čini nije deo MOJE Mlade. Oni su smrad MOJIM nozdrvama. Čak i vid prevoza ismeva način na koji sam JA jahao magare. Oni čak ismevaju i znak Krsta. To je samo deo lažne mlade. Oni govore jezikom odavno zaboravljenim, osim među učenjacima. Budite upozoreni – pobegnite ako ste deo ove lažne mlade. Jer je smrad MOJIM nozdrvama. Zapamtite, JA sam GOSPOD BOG vaš i nećete imati drugih bogova ispred MENE. Ne varajte se, jer JA se ne dam olako izrugivati. Postoji cena koja će se platiti.


Jer je izgovoreno i tako je zapisano, pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ. Predato ovoj poniznoj Sluškinji Elizabeti Šeri Elajdža (Eliševi Elijahu).

18:15č, 17. septembra, 2000.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica