Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 3

PAZITE SE SATANSKIH ZASADA U CRKVAMA!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

17. januar, 1997.

Slika za Proroštvo 3

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Satanisti ih zovu ’zasadi’. Okultni duh se pojavio u crkvama punog Jevanđelja zbog tih zasada. Ali kad ih budete videli, poznaćete ih! Jer JA, JAHVE, dajem vama – istinskoj Crkvi JAHUŠUA HA MAŠIAH-a (Isusa Hrista) – nove oči da vidite, nove uši da čujete i smela usta da govorite i nove ruke da ih izbacite napolje. Jer oni su MOJE ruke. Ja sam podavio rukav SVOJE Desnice, ruke Svetosti, i kao što je MOJ SIN oterao zlo iz Doma JAHVE-a, tako će se dogoditi opet.

Ove godine neki zli pastori, zasadi, umreće tokom svojih propovedi. Jer oni propovedaju MOJU Reč da bi ME izrugivali. Ali oni ne poznaju MENE, Reč koja je postala telo. Satana zna Reč – ne varajte se. A da li je se boji dovoljno da bi prestao sa svojim zlom? Ne. A neće ni zasadi, jer su oni prodali svoje duše satani i požnjeće uništenje koje su posejali. Neki su jevanđelisti, ali iako kažu da vode duše ka Isusu Hristu, vode ih ka nekom drugom Isusu – ka nogama anti-hrista!

Ljudi tada počinju da obožavaju vođu – i to vam je znak. Prestaju da traže MENE i MOJA Pravila i Reč, a traže reč od običnog čoveka. Ne mare da li će uvrediti jednog jedinog JAHVE-a Svemoćnog Velikog „JA JESAM!“ Umesto toga, brinu da li će uvrediti pastora koji je zasad satane – da izazove konfuziju, beznadežnost, buntovništvo, uništenje, siromaštvo, duhove laži, obmane i da ukrade i ono malo vere koju su MOJE Ovce imale.

Kada padaju pod silom, dok se zasad moli za njih, oni padaju ne pred noge JAHUŠUA-e, već pred noge anti-hrista. A oni čak i ne shvataju da su tražili MENE, a ipak duhovi kontrole uma čine da pronađu drugog pastira – zlog pastira, koji muči svoje ovce i kolje ih, znajući da će se one pridružiti zasadima, jer su prineseni satani kao žrtva. Ovo može zvučati strano nekome ali to se događa u crkvama „Zborovi Božiji“6, i Pentekostalnim crkvama, i u svim mejnstrim [Protestantskim] crkvama

Ali JA ću dokazati da je JAHUŠUA jedini Dobri PASTIR, i ove godine dolazim da izbavim SVOJE Ovce, da rasteram vukove iz SVOJIH Crkava – i upotrebiću vas da to učinite. Kao što sam JA izlio SVOJU Živu Vodu i Novo Vino, satana je izlio lažnjak – sirće koje sam JA odbio – duh mlakosti, koji donosi obličje pobožnosti, ali bez pobožnosti iznutra.

Žalim za SVOJOM Decom i SVOJIM Izabranima koji su prevareni. JA sam BOG pun milosti prema onima koji su MOJI, ali zato što su zavedeni stranputicom - zbog svraba ušiju koje bi da čuju samo ono što žele da čuju - zato su odvođeni na klanje. JA podižem moćnu Gedeonovu armiju da povrati MOJE Ovce, sa novim Pomazanjem koje ste neki od vas već primetili.

Dok čitate ova Proroštva, darovi koje sam vam dao će razgorevati među vama darove RUAH HA KODEŠ-a (SVETOG DUHA) do visokog stepena. Onima koji imaju intelektualne i logičke duhove, ovo će biti kao pokušaj mešanja Starog i Novog Vina. Ovo Jevanđelje JAHUŠUA-e je toliko jednostavno da čak i beba može razumeti kako da se spasi.

Ne komplikujte ono što sam JA svrsishodno učinio jednostavnim. Razlog je taj što JA nikada nisam nameravao da Pakao bude za ljudska bića – stvoren je za satanu i njegove pale anđele. JA sam vam omogućio izlaz – ON je jedini izlaz, jedina istina, život i put na Nebesa u MOJE naručje u kome čeznem da vas okupim kao kvočka okuplja svoje piliće.

Ne želim da iko propadne ili bude osuđen – molim vas upozorite ih. Zatrubite u trubu kroz Pomazanje koje sam vam dao. Kao što majka ili otac upozore pre nego što išibaju svoju decu, tako i JA u SVOJOJ bezgraničnoj milosti i ljubavi kažem: Upozorite ih. Jer kad ispoljim SVOJ gnev, biće ME teško umiriti.

Ako ih upozoravate, iako su ismevali Mojsija – on je bio poslušan i upozorio ih. Kada se zemlja bude tresla u svim oblastima, samo će MOJA istinska Deca koja čuju MOJ Glas i znaju MOJ RUAH HA KODEŠ, i pokriveni su Krvlju MOG SINA prolivenoj na Golgoti, i prizivaju Ime ’JAHUŠUA HA MAŠIAH’, ’JAHUŠUA MESIJA’, kojim god jezikom da govorite - ON zna SVOJE Ime i DUH kojim je NJEGOVO Ime izgovoreno…

Samo će oni biti spašeni. Prizovite IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, i ti i tvoji ukućani koji prizovu IME JAHUŠUA-e bićete spašeni. Čujte, jer sam još jednom neočekivano ispisao SVOJE Reči kroz SVOJU Sluškinju, SVOG Proroka, SVOJE Dete, Ratnika i Mladu JAHUŠUA-e!

Šeri Elajdža (Elijahu) ponovo nije znala da ću je iskoristiti da zatrubim ovu trubu, zajedno sa ostalima koje sam postavio po svetu u različitim delovima sveta. Čujte zvuk trube upozorenja. Pre nego što se rat nastavi, JA šaljem zvuk tube.

Upozorite ih, i obaviće te svoj deo. Svi oni koji primaju ovo, imaju udeo da upozore one koji imaju uši da čuju i slušaju. I da, i one koji odabiraju da ostanu gluvi – bar neće moći da kažu da nisu bili upozoreni!


17. 01. ’97., predato Pastoru Šeri Elajdža (Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Eng. „Assemblies of God“


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica