Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 39

POMAZANI SVETI ORLOVI, ISTUPITE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

10. avgust, 2000.

Slika za Proroštvo 39

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Pomazani Sveti Orlovi, istupite. Ovo je poziv za Orlove. Orlići, istupite. Pažnja svi Hinduisti i Budisti i sve druge religije: BOG Stvaranja vas poziva da slušate ovo Proroštvo. Stojimo zajedno ili padamo zajedno, sve naše slobode veroispovesti su ugrožene. Služimo različitim Bogovima, ali u ovom aspektu slobode veroispovesti – kada jednima bude oduzeta, svima će biti oduzeta. Pomazani Sveti Orlovi, ustanite. Istupite u IME JAHUŠUA-e! Borite se protiv napada nesvetih lešinara! Pomazani Sveti Orlovi MOJI, krio sam vas zaštićene od očiju sveta, podalje od crkvenih sistema. JA sam vas krio i učio vas kako da letite i vinete se u vreme poput ovoga. Napustili ste gnezda i niste više Orlići, već ste sazreli duhovno, raspoznavajući očima Orla, i vi znate MOJ glas.

Vi koji ovo čitate, a još uvek ste Orlići, ne brinite se. Duhovno zreliji, pomazani Sveti Orlovi će vas negovati i štititi i čak vas učiti kako da se borite u duhovnoj sferi, u višoj ravni od one u kojoj ste ranije leteli. Pomazani Sveti Orlovi, budite upozoreni! Nesveti lešinari se okupljaju protiv vas i probaće da vas rastrgnu kao plen. Ali vi nećete postati plen ako budete tražili MOJE lice i ako se ponizite i molite se za MOJA uputstva i vinete se naviše kada vam kažem da se vinete i obrušite se na neprijatelja kada vam kažem da se obrušite. Oni će biti plen u MOJE Sveto Ime, JAHUŠUA HA MAŠIAH-a. Pomazani Sveti Orlovi MOJI, JA sam vas krio i podučavao za vreme poput ovoga. Tražite MOJE lice na nov način. Verujte da ste čuli MOJ glas u pustinji, jer sam JA pozvao i vi ste znali šta da radite kada dođe vreme.

Pomazani Sveti Orlovi, JA sam vam podao oštar vid Orla. Vi možete prepoznati svog neprijatelja i plen izdaleka. Dao sam vam oštre kandže kojima nosite MOJ dvosekli mač. Upotrebite ga MENI na Slavu! Nemojte misliti da je išta nemoguće kada prizivate MOJE Ime ’JAHUŠUA’. Šta je bilo nemoguće ranije, neće više biti. Samo ako možete verovati, svojim ćete očima videti. Nesveti lešinari se okupljaju protiv vas i nastoje da vam oduzmu potrepštine za život: vodu, hranu, grejanje, skloništa, finansije, struju, benzin, naftu, odeću, sredstva za komunikaciju. Nesveti lešinari nastoje da vam oduzmu slobode veroispovesti. Oni vas gledaju i rugaju se BOGU kojem služite. Pomazani Sveti Orlovi, oni nastoje da vam unište gnezda koja sam JA s ljubavlju pravio SVOJIM sopstvenim rukama. Oni nastoje da vam rastrgnu ptiće. Nesveti lešinari sada rastržu vaše mlade, a vi ste stajali po strani i posmatrali, dok ste gubili sve više sloboda svake godine, dok su vaša deca učena onome čemu ih JA nisam učio. Nije svako znanje korisno za mlade.

Vaša mala deca bivaju na silu hranjena prljavštinom koja je zagadila njihove umove, tela, duhove i da, duše! MOJI pomazani Sveti Orlovi su rekli, „Šta ja tu mogu? To je van moje kontrole.“ Prizvali ste ME, TATU Orla, i JA vam kažem: povratite šta je neprijatelj ukrao. Povratite šta su nesveti lešinari ukrali i šta kradu. Dao sam vam znanje kako da to uradite. Rekli ste da je to preteško. Zar nije teško da gledate kako vaša deca bivaju odvođena u Pakao? Izgubili ste pravo da disciplinujete svoju decu, a vi ste stajali po strani dok su države određivale kako ćete podizati decu i kakvoj moralnosti ih učiti. Čudite se što je mlađa generacija sada buntovna? Nisam li vas unapred upozorio da će se to desiti putem Proroka i Apostola? Nisam li vas unapred upozorio da će se to desiti putem SVOJE Svete Reči? Zašto se ne borite protiv nesvetih lešinara? Zato što mislite da su brojniji od vas?

Pomazani Sveti Orlovi, morate se okupiti i postiti i moliti se za ovaj svet. Nesveti lešinari ne vrebaju samo jednu religiju kao plen, nesveti lešinari ne vrebaju samo jedan narod ili zemlju ili pokrajinu. Nesveti lešinari koji se okupljaju protiv vas hoće da pokvare i kontrolišu ceo svet. Nema te religije koja veruje u Boga koju nesveti lešinari ne nastoje da rastrgnu kao plen. Nisu samo MOJA Deca ona koje nesveti lešinari nastoje da rastrgnu, već upozorite one koji ne služe MENI, JAHVE-u, JAHUŠUA-i i RUAH HA KODEŠ! Nesveti lešinari takođe nastoje da rastrgnu i rastrgnuće Budiste, Hinduiste, pored ostalih religija, iako se oni ne pokoravaju MOM autoritetu. Kako oni gube slobode veroispovesti, gubićete i vi, ako se ne okupite zajedno sada i ne borite se protiv nesvetih lešinara koji se okupljaju protiv svih vas.

Kada jedni izgube slobodu veroispovesti – svi je gubite. Svi će izgubiti svoje slobode veroispovesti. Sada, hoćete li brinuti jedni o drugima? Imate zlato i srebro da pravite idole, iskoristite ih za borbu protiv nesvetih lešinara. Idoli ne mogu da pričaju ili da ratuju, ali oni koji vam se suprotstavljaju će pričati i ratovati protiv vas. Upotrebite ona sredstva koja sam vam dao, ne samo duhovna već i pravna i finansijska. Satana hoće da pretekne MOJ čas. Satana hoće da uništi pre vremena koje sam JA odredio. JA ću dozvoliti to, ako se ne okupite i ne molite se da ne postanete hrana nesvetim lešinarima. Ne dozvolite da vas rasa, veroispovest, jezik ili religijska verovanja zaustave u borbi protiv ove zveri koja dolazi u obličju nesvetog lešinara, ali je zver velikih razmera. Jer je kao ugojena zver i jela je malo po malo vaših sloboda na sve načine, sve dok se reč ’sloboda’ više ne odnosi na slobodu, već je prekriveno ropstvo.

Nesveti lešinari dolaze u tom obličju da bi se rugali MOJOJ RUAH HA KODEŠ, koka je došla u obliku goluba. Nesveti lešinari čak truju vazduh koji dišete i obeležiće vas na načine na koje ne očekujete, odvajajući vas od ostalih, jer oni znaju koji su MOJI pomazani Sveti Orlovi, a koji su mladunci nesvetih lešinara. Čuvajte se, vaša sopstvena krv će vas izdati i biće prinuđena da oda i identifikuje vas ko ste. Ni jedna rasa ili nacionalnost neće ostati tajnost kada je krv prinuđena da otkrije. Budite na oprezu prema svim hirurškim intervencijama, jer će vas vaše sopstveno telo odati i izdati. Učite o MOJIM prirodnim lekovima, i tražite skrivene pomazane Svete Orlove koje sam JA obučio i negovao i podigao za vreme poput ovoga. Ne ismevajte njihovu mudrost, jer sam JA, JAHVE, taj koji ih je naučio kako da spasavaju vaše živote onda kada više nećete moči da idete kod lekara – jer oni neće više biti deo Svetih Orlova, već će pripadati nesvetim lešinarima da bi mogli da se bave medicinom.

Biće retkost da doktori ne urade šta im nesveti lešinari zapovede da urade. Upozoreni ste. Pazite se bilo kog tipa injekcija, jer nesveti lešinari imaju planove da to iskoriste kao oružje protiv vas i vaših Orlića. Ne plašite se i imajte vere kada vam kažem da se vinete poput Orla i odletite negde. Ne dovodite ME u pitanje. Samo krenite kada vam kažem da krenete. Može li orao nepomičan biti na nebu? Ne, niti možete vi. Svi će MOJI pomazani Sveti Orlovi slediti jedan drugog i čak neće ni shvatati šta čine dok lete u savršenoj formaciji, bez da ijedno krilo preklapa drugo krilo. Svi će kružiti oko istog plena, nesvetih lešinara, i raspoznaće ko je pomazani Sveti Orao, a ko je nesveti lešinar.

Orlići koji ne mogu leteti sami će biti nošeni na krilima duhovno zrelijih pomazanih Svetih Orlova. Govoriću više o ovome kada usvojite ono što sam već ovde govorio. Još jedna stvar, zapamtite ovo i ne shvatite to olako. Morate tražiti MOJE blagoslove i zaštitu, od sada pa nadalje, za svaki zalogaj hrane koju jedete i svako piće koje pijete. Zahvalite MI na njima. Neka vam to pređe u naviku sada, jer dolazi vreme kada će biti neophodno da jedete ono što radije ne bi ste jeli i da pijete ono što radije ne bi ste pili, ali će sve biti blagoslov vašem telu. Da, čak će i ono za šta sam vas upozorio da je nečisto, Krv MOG SINA JAHUŠUA-e učiniti čistim kada bude potrebno!

Naučite sada da budete zahvalni u malim stvarima i ne uzimajte ništa što vam dajem zdravo za gotovo. Čak ni vaše voće i povrće nemaju hranljive materije koje sam JA u njima stvorio. Voda i vazduh su ih zagadili i zemljište ne sadrži potrebne minerale. Vi čak više i ne znate kakvog ukusa voće ili povrće treba biti. Retkost je ako znate. Što se tiče mesa – ponovo vam kažem – vi ne razumete da su to što ste pojeli nesveti lešinari otrovali na toliko mnogo načina. Voda koju pijete – vi čak i ne znate zašto vaše telo ne žudi za vodom na način na koji sam ga JA stvorio da žudi. To je zato što čak ni voda nije onakva kakvu sam je JA stvorio. Iz tog razloga morate moliti blagoslove nad svime što uzimate, u Ime MOG SINA JAHUŠUA-e. Tražite od MENE da blagoslovim hranu i napitke, kako bi vam bilo na blagoslov telu, a ne na prokletstvo.

Na kraju, kažem vam ovo iako neće svi razumeti, ali MOJI pomazani Sveti Orlovi ME moraju poštovati na pravi Šabat! JA ću im govoriti u taj dan, ako će ME priznati i Bogoslužiti MI na poseban način u taj dan. Tog dana ostavite svoj posao i volite i poštujte ME čak i više nego tokom svih ostalih dana u nedelji. Neka to bude naše zajedničko vreme. JA sam tako ljubomoran za vaše vreme. Čak i vi koji obavljate MOJ posao, odvojite ovo vreme za MENE. Zdravo je ne samo za vaš um, duh, i dušu, već i za vaše telo. Pitajte ME šta JA želim da radite u taj dan i uključite ME, jer je to naš zajednički Dan Odmora. Svako ima drugačiji način odmaranja u MENI, ali samo ME uključite. JA sam GOSPODAR Šabata, ne zaboravite to! JA ću se vratiti na Šabat! Ali ne u onaj koji nesveti lešinari odrede (nedelja).

Sada uzmite ove Reči i varite ih kao hranu vašem umu, telu, duhu i duši. Još toga dolazi, ali slušajte dok JA govorim reči kroz MOJE ostale pomazane Svete Orlove, jer ni jedan pomazani Sveti Orao nema sve odgovore. Trebate jedni druge, i nikada nemojte dozvoliti da JA vidim kako ranjeni Sveti Orao biva rastrzan od strane drugog Svetog Orla. Pomozite jedni drugima da se vinete visoko u nebo i imajte vere. Psalam 91 je vaše tajno gnezdo gde JA obitavam.

Tako je izgovoreno, tako je napisano, predato jednom od MOJIH pomazanih Svetih Orlova,

Elizabeti Šeri Elajdža (Eliševi Elijahu)


Hitno!
Molim vas Sveti Orlovi ustanite i okupite se u molitvi da odbijemo duhovno napad lešinara koji se okupljaju protiv nas! 10. 08. ’00.

09. 09. ’99. sam bila u Kvebeku, Kanada, i tada mi je GOSPOD rekao da je sve spremno za sistem Žiga Zveri! Samo čeka na pravi trenutak! Sada je godinu dana kasnije i BOG mi govori da oglasim alarm i spremim se za rat duhovno i zaustavim lešinare i njihove planove. Ja nisam ništa posebno, verujte, ne mislite da jesam. Ja nemam pojma zašto mi RUAH HA KODEŠ daje ove Poruke da predam ljudima, kada može poslati nekoga popularnijeg i poznatijeg koga će ljudi slušati. Ja se samo povinujem i objavljujem, jer znam da ću biti odgovorna za ono što znam da mi je BOG rekao.

Ako se slažete da su ova upozorenja važna, onda vas molim tražite molitveno zauzimanje i molite se sada da vanredno stanje neće biti uvedeno, da naša imovinska prava neće biti oduzeta, i da jedna svetska vlada – što znači Ujedinjene Nacije preuzimaju škole, zemljište, policiju, usluge itd. i bezgotovinsko društvo – neće stupiti na snagu oktobra 2000. Ne mogu previše zalaziti u detalje na vebsajtu iz očiglednih razloga. Molim vas takođe se molite da će BOG zaustaviti podizanje cena usluga od kojih zavisimo, poput telefona, vode, struje, komunalija, gasa, da bi prosečni ljudi mogli i dalje da ih priušte. Ovo je hitno! Pročitajte našu knjigu utisaka. Sestra u JAHUŠUA-i me je obavestila da se to već dešava u Kaliforniji. U Južnoj Karolini, još jedna sestra mi kaže, račun za vodu se udvostručuje. Pročitajte san na stranici San o Crvenoj Kugi o našoj sestri čiji je muž poslat u zatvor po optužbi da nije platio svoj račun za vodu.

Sad, ja razumem da će nas JAHUŠUA štititi, ali takođe znam da ON ima sigurna utočišta koja će biti zaštićena za jedno vreme od domašaja sistema Zveri. Obzirom da sam ja Jevrejka, mislim na Holokaust i o Jevreje koji su bili tamo misleći da će JAHVE da ih štiti. Tugujem i pitam se zašto nije. Druge je štitio govoreći im da pobegnu. Vidite dragi, kada BOG pošalje oblak Slave, mi se trebamo kretati danju, i kada BOG pošalje stub od Vatre noću, mi se trebamo kretati, ne samo stajati i ne činiti ništa i samo pretpostavljati da je to ono što BOG želi. Postoje sigurna utočišta u zemlji, za na neko vreme. Uporno pokušavam da otkrijem gde se nalaze. Znam da mi je BOG rekao – gde se planine i okeani spajaju... Znam, nije neki trag... Klima koja je umerena, ni previše topla ni hladna, više kao izdvojena oblast, i neko dolazi ko će imati više odgovora od mene.

Verujte mi znaću kada taj čovek dođe, jer je on ratnik u duhovnoj sferi i pun Mudrosti RUAH HA KODEŠ u tako mnogo oblasti. Za dobrobit svih nas, molim vas budite u saglasnosti se da će taj čovek doći sada. Čudno, jer BOG kaže da sam ja kao Nemija na zidinama Hrama i da ne trebam sići zbog napada neprijatelja. Osećala sam se vođeno od strane GOSPODA da ovo podelim sa vama.

Oni koji veruju da imaju duhovna otkrivenja i pronicljivost, uputstva, molim vas pošaljite mi imejl brzo, vremena je malo da uradimo šta moramo. Molim vas takođe se molite za finansijsko rasterećenje, jer mi je rečeno da se pomognem u staranju o Prorocima i onima koji su poslati, a trenutno nemam dodatnih finansija da činim to. Ako, dok se molite, verujete da znate gde će na kratko vreme sigurna utočišta od sistema Zveri biti, molim vas odmah me kontaktirajte. Moram da vam priznam, ja sam veoma zauzeta odbijanjem napada koji dolaze iz svih pravaca, da izgleda da nisam uspela da se potpuno usredsredim na molitve oko toga na način na koji bi trebalo. Sada se okrećem vama da se zauzimate ne samo za ovog službenika i Službu, već za Mudrost GOSPODA JAHUŠUA HA MAŠIAH-a. Jer Biblija kaže: „Ako nekom od vas nedostaje mudrosti, neka traži i JA ću mu dati velikodušno.“ Zato hajde da svi zajedno tražimo, i da će neko čuti ono što trebamo znati i neka svi darovi RUAH HA KODEŠ budu rasplamsani dok čitate ovo. „Kada neprijatelj navali kao reka, Bog će podignuti ustavu nasuprot njemu.“

U ljubavi, vaša Sestra u JAHUŠUA HA MAŠIAH-u

Velečasna Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica