Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 38

SAN O CRVENOJ KUGI


Primljeno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

Slika za Proroštvo 38

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

BOG govori i upozorava putem vizija, snova, otkrivenja – između ostalog.


Videla sam na nebu tamnu crvenu izmaglicu kako pada, i kako se približavala vetar ju je nanosio na ljude. Njihova koža je bila prekrivena crvenom prašnjavom izmaglicom (tamno crvenom) i ljudi su postajali veoma bolesni. Tu je bio policajac koji me je čuvao i na njega je pala ta crvena maglovita prašina i on je skočio u bazen napolju, dok sam ja tu stajala. Znala sam da je bazen kontaminiran, ali je on hteo da skine sa sebe tu crvenu prašnjavu izmaglicu. Taj policajac je bio neko do koga mi je veoma stalo. Tugovala sam jer mu nije uspelo.

U trenutku kada ova crvena maglovita prašina dodirne kožu, pokrije je, i opaka bolest nastupa i koža počinje da se zapušava. Gledala sam svog voljenog policajca koji je bio moj čuvar, u nemogućnosti da mu pomognem. Onda sam videla da to dolazi sa neba. Iz nekog razloga se nisam plašila, ali sam mogla videti da dolazi izdaleka. Počelo je kao mračna magla visoko na nebu, a kako se približavalo postajalo je crvene boje. Ljudi su pokušavali da pobegnu od toga, ali nisu mogli. Ljudi su pokušavali da to speru sa sebe, ali je već bilo kasno u trenutku kada je dotaklo kožu.


Zbog toga satana pokušava da ućutka moj glas na svaki mogući način. Neka se rugači rugaju, ja sam odgovorna za ono što kažem i što ne kažem! Jezekilj 3:17-21

Evo šta je jedan drugi Prorok Geri rekao kada sam ga pozvala i pitala ga da protumači san. Znam zašto sam bila zaštićena i zašto će Mlada JAHUŠUA HA MAŠIAH-a takođe biti.

„Elizabeta (Eliševa),

Kada sam zatvorio oči video sam prst Božiji koji drži dom u mehuru, kao da je zaštićen od spoljašnjeg sveta i bezbedan unutar mehura.

Onda su mi misli odlutale na Pashu, po kojoj je krvni savez štitio ljude koji su ostajali u svojim domovima, nakon što su izvršili osvećenje sebe i naneli krv jagnjeta na svoje dovratrke. Ako je to slučaj, onda zaista moramo da upozorimo veliko mnoštvo.“


Geri, čekaćemo posvedočenje o tome kada da oglasimo šofar6 upozorenje.

„Gde vam je vera, onda vam je Pasha“


8. jun, 2000. – Nova poruka od Velečasne Elizabete Šeri Elajdža (Eliševe Elijahu)
Danas kada sam zamolila JAHUŠUA-u da NJEGOVA voljena RUAH HA KODEŠ otvori Bibliju i odgovori mi na pitanje da li zaista dolazi uskoro, možda čak i ove godine, otvorila sam Otkrivenje 3:7-21.

Zadatak koji imamo se mora brzo obaviti, na slavu JAHUŠUA HA MAŠIAH-a. Ništa drugo neće biti važno kada napustimo ovaj svet, osim onoga šta smo uradili sa JAHUŠUA-om i šta smo uradili za JAHUŠUA-u i koliko smo duši priveli JAHUŠUA-i! Šta ste u skorije vreme uradili za JAHUŠUA-u?

Otkrivenje 3:10: „Pošto si se držao reči o Mojoj istrajnosti, i Ja ću tebe sačuvati u času kušnje koji će doći na ceo svet, da bi se iskušali oni koji žive na zemlji.“

Molite se da nećete biti ovde da vidite kako san o Crvenoj Kugi postaje stvarnost!

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Obredni rog, obično ovnujski


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica