Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 37

BLAGOSILJAJTE I MOLITE SE ZA MIR JERUSALIMA!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

19. oktobar, 1999.

Slika za Proroštvo 37

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Isaija 52:4-5: „Jer ovako kaže JAHVE: ’Moj narod je najpre otišao u Egipat da se tamo privremeno nastani. Asirci su ih bez razloga tlačili. A sad, šta da učinim?’ govori JAHVE. ’Jer je Moj narod odveden zabadava. Kliču oni koji vladaju nad njim’, govori JAHVE, ’i stalno, po čitav dan, preziru Moje Ime.“


JA ću blagosloviti one koji blagoslove Jerusalim, JA ću prokleti one koji proklinju Jerusalim. O, Jerusalime! O, Jerusalime! MOJA voljena Ćerko Jerusalime, ti malena, kojoj zavide, zlostavljana nacijo zvana Izrael. Šaljem SVOJU Sluškinju da objavi Poruku nade za vas. Vi znate Zakone, ali JA sada upotrebljavam nju da vam donese MOJE Obećanje. JA, JAHVE, sam vas blagoslovio i poštedeo zbog JAHUŠUA-e, MOG voljenog SINA. JA sam sam izabrao da SPASITELJ svog čovečanstva bude rođen, da propoveda uz znake, čuda i moćna dela i da vam poda MOJU ljubav. Za vas je umro, vaskrsao u Slavu, pobedio neprijatelja vaših duša i povratio šta je satana ukrao.

JAHUŠUA sada sedi MENI s desne strane kao vaš jedini POSREDNIK. Sveta Krv MOG voljenog SINA, JAHUŠUA-e, je prolivena u tlo Jerusalima kako bi ovaj svet bio spašen. Jedino prihvatanjem ovog pokrivanja čistom Svetom Krvlju, kao Krvnog Saveza, ćete biti spašeni. Ne postoji drugi put u MOJE Prisustvo. Dalje od MENE sa vašim praznicima, žrtvama, postom, ponavljačkim molitvama i posebnim danima odvojenim za proslavljanje „JA JESAM“, ako ne prihvatate MOG voljenog SINA, JAHUŠUA-u, onda je sve što govorite i radite činjeno uzalud! JA sam dao SVOJ Dar, JAHUŠUA-u, ne samo ovom svetu, već sam GA prvo dao vama.

O, voljena nacijo koju zovem Izrael. NJEGOVA Sveta Krv je prolivena ne samo za ovaj svet, nego je najpre prolivena za Izrael. NJEGOVA Krv koja bi prolivena vapi iz zemlje i govori: „Uradio sam ovo za vas, hoćete li ME zauvek odbacivati? Hoćete li zauvek proklinjati MOJE Ime? Kada ćete uvideti da sam JA vaša jedina Žrtva koja će umiriti ljutnju MOG OCA ponovo?

Kada ćete uvideti da sam vam JA dozvolio da MI učinite ovo i ne trebate vi biti krivi?“ O, taj dan koji dolazi, kada ćete ME zvati svojim voljenim i poštovati MOJE Sveto Ime! Upozoravam vas ovo: neće više jagnjad ili životinjske žrtve umirivati ljutnju MOG OCA ili MOJU, već isključivo prihvatanje MENE, voljenog SINA JAHVE-a. JA sam dobrovoljno položio SVOJ život na tlu Jerusalima kako bi ste vi bili spašeni. Jedino priznavanjem da JA, JAHUŠUA, sedim s desne strane JAHVE-u kao KRALJ nad kraljevima i GOSPOD nad gospodarima, ćete biti spašeni.

Jedino dozivanjem MOG Imena, ’JAHUŠUA HA MAŠIAH’, tokom dolazeće Nevolje ćete biti spašeni. Jedino voljenjem, poslušnošću i traženjem MENE možete biti nazvani MOJOM Mladom, da vas uzmem da budete kraj MENE. JA sam jedini Izbavitelj ovog sveta, jedini Iskupitelj, nema drugog. Stoga JA ne govorim samo Jerusalimu, već ovom svetu: spremite se za ono što dolazi. Nećete preživeti ako ne prizivate IME JAHUŠUA-e! Voleti MOG OCA JAHVE-a nije dovoljno! ON je MENE žrtvovao ne samo za MOJ Jevrejski Narod, već za sve narode svih rodova i jezika. ON je podao SVOG jedinog SINA ovoj naciji kako bi ste imali pokrivanje za vaše grehe. Svi su zgrešili i lišeni su Slave JAHVE-a!

Jedini smo JA i MOJ OTAC Sveti i Savršeni. Zbog pada Adama i Eve, ni jedan stvoreni čovek nije bez potrebe za SPASITELJEM i MOJOM Krvnom Žrtvom! Jerusalim je tako blagosloven, jer je na tom tlu jedina čista, Sveta, isceljujuća, oživljavajuća, izbavljujuća Krv JAHUŠUA-e prolivena, na tom tlu – u Jerusalimu. Što mislite da satana toliko mrzi ovu zemlju? Što mislite da se ta zemlja bori za opstanak od kako je rođena? Što mislite da je razarana ratom i svaka nacija na licu ove zemlje hoće da je kontroliše?

Što mislite da ju je MOJ OTAC blagoslovio na načine na koje nije ni jednu drugu naciju? MOJA Krv je prolivena i sada će izneti tajna blaga u ovom svetu neizrečena! Zli će ujedati i škrgutati zubima dok pokušavaju da kontrolišu bogatstva. Svađaće se među sobom ko će baciti Izrael na kolena, i ratovaće da zauzmu bogatstva i plenove. Ali MOJ OTAC govori i kaže neprijateljima: Nećete nastaviti da delite i osvajate zemlju i Narod koji sam pozvao, predodredio kao SVOJ!

Nećete uspeti u krađenju od Naroda kog JA zovem predodređenog kao MOG. Oni plaćaju cenu samo zato što se nazivaju Jevrejima, i JA ću štititi ovu naciju zvanu Izrael na načine na koje niko nikada nije ni sanjao kao moguće. JA ću štititi svakog sa ljubavlju za Jerusalim! Iako se oni odriču MOG SINA JAHUŠUA-e, sada dolazi vreme kada će IME JAHUŠUA-e ponovo biti poštovano. To je razlog zašto sada zlo želi da donosi zakone koji bi zabranili da se Ime uopšte i spominje, pod kaznom zatvora, mučenja i smrti. Satana sada kontroliše vlast ove države i država širom sveta. Vi se trebate pokoravati vlastima samo onoliko koliko se one pokoravaju JAHVE-u i JAHUŠUA-i. Jer je vlast na ramenima JAHUŠUA-e, jedino je ON platio cenu! MOJ Narod se treba povinovati BOGU kome služi, a ne čoveku! Molite se da će pokvarene vlasti biti poražene i da će Sveti ustati, povraćajući šta je ukradeno.

Zemlja Izrael biva razdeljivana kao MOJA odeća, bacanjem kocke, i prodavana onome ko najviše nudi. Ali JA, JAHUŠUA, ću vratiti Izraelu ono što je ukradeno i njeni će se neprijatelji razbežati u sedam različitih pravaca! O, teško vama koji dignete svoju ruku na zenicu MOG oka! Iako je u ovoj naciji IME JAHUŠUA-e sada prezreno, JA ću ih povratiti njihovoj prvoj ljubavi, i onda će shvatiti, kroz svoja stradanja, da su oni i JAHUŠUA MOJI voljeni, a MOJI voljeni su MOJI!

Izraelu će faliti vode, jer im fali Žive Vode, koju ću JA poslati po drugima, da donesu tu Živu Vodu. I koji budu pili – njihova žeđ će se ugasiti, ne samo duhovno, već i fizički. Svi oni koji odbiju MOG SINA JAHUŠUA-u, njihovi će jezici visiti kao sasušenom čoveku u pustinji. Kao što je JAHUŠUA bio žedan, tako će oni koji odbiju NJEGOV Dar na Golgoti. Koliko njih će učiniti kao žena kod bunara? Koliko njih će biti voljno da ponudi naciji Izraela MOJE Žive Vode? Jer su oni žedni, a ne znaju za čim su žedni. Oni su nazivani Svetom Zemljom, ali je samo mali Ostatak Svet preda MNOM.

JA ću poslati ovu Sluškinju kroz koju sada prorokujem sa čašom MOJE Žive Vode. Ona će biti pomazana, zajedno sa ostalima koji idu pre nje, na načine koje svet još nije video, dok bude hranila gladne i nudila Žive Vode onima koju su žedni za pravednošću. Da li ćeš biti osoba koja će joj pomoći? Da li ćeš biti osoba kojа će je ometati? Svako od vas ko čita ovo treba da zapamti: da nije te malene nacije zvane Izrael, gde bi se vaš SPASITELJ rodio, gde bi propovedao, umro i vaskrsao? Zarad vašeg dobra, jedino zarad vašeg dobra, Izrael plaća ovu cenu. Jer satana mrzi Jerusalim i Izrael sa mržnjom nalik ni jednoj drugoj! On dovodi svog anti-hrista da upravlja i vlada iz Jerusalima.

Pazite se, jer će svi oni koji ne prihvataju jedinog pravog Živog BOGA pasti pod moć zle vladavine koja dolazi. Oni koji traže MOG SINA JAHUŠUA-u će imati skrivene hrane i skrivene vode kada im bude bilo potrebno. MOJA će Deca naći skriveno blago, skrivenu Manu sa Nebesa, kada im bude trebalo. Ne oslanjajte se na ovaj pokvareni svet da se brine za vas, već se oslanjajte na BOGA Avrahama, Isaka i Jakova, i setite se kako sam uvek imao Mojsija koji ide pred MOJIM Narodom da ga izvede iz ropstva. Kao što je bilo jednom, JA ću učiniti ponovo. Čuda neizreciva ćete, vi koji pripadate JAHVE-u i JAHUŠUA-i, videti!

Ne ograničavajte ME, ne sumnjajte u MENE, samo verujte u Ime MOG SINA, JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, i zavapijte ka MENI i čuda i blagoslove vam JA neću uskratiti. Kada bi ste samo po veri mogli verovati. Imam otkrivenje za takozvane ’ne-Jevreje’: ako ste vernici, volite, služite i prihvatate JAHUŠUA-u za GOSPODA i SPASITELJA – vi ste nakalemljeni i Jevreji ste onoliko koliko je i MOJ SIN JAHUŠUA. Nema više ’Jevreja’ i ’ne-Jevreja’. Nisu više Praznici nazvani Jevrejski Praznici, i Sveti Dani i Šabat su za vas takođe!

Imam otkrivenje za čistokrvne ’Jevreje’, čujte ME! Vi odbijate JAHUŠUA-u jer mislite da je ON za ’ne-Jevreje’, ali je JAHUŠUA rođen od Jevrejske Sluškinje i JAHUŠUA je Jevrej! O Izraele, MOJE Ime je „JA JESAM“! JA sam te blagoslovio. Nemoj GA više proklinjati, jer „JA JESAM“ nije polovina NJEGA, MI smo Jedno! Oni koji proklinju, odbacuju i odbijaju MOG voljenog SINA JAHUŠUA-u, proklinju, odbacuju i odbijaju velikog BOGA „JA JESAM“. Za to nema oproštenja za greh, iskopali ste svoju jamu u Paklu u kojoj ćete prebivati.

Oni koji odbijaju MOJU RUAH HA KODEŠ, odbijaju i OCA i SINA, jer nema načina da se neko spasi osim ako vas MOJA RUAH HA KODEŠ ne privede u ljubavno, potvrđujuće znanje da JAHUŠUA jedini spašava i da do Nebesa nema drugog puta, nema Svetijeg Imena. JA dolazim po SVOJU Mladu da je uzmem pokraj SEBE! Ali vi morate čeznuti za MNOM ne iz straha, već iz duboke ljubavi! Strah je suprotnost veri. Strah MI ne odaje počast. Vaša vera da ću JA, JAHUŠUA, da se pobrinem za one koji su MOJI – to je ono što MI odaje počast. Zbog toga što je MOJA Mlada bila u strahu i nije vapila u veri i ljubavi, JA nisam još uvek došao. JA dolazim po SVOJU Mladu sa čistim srcem, odanošću i motivima, a ne sa sebičnim ponosom ili nedostatkom vere da ću JA obezbediti. To je delom razlog zašto MOJA Mlada još uvek nije kraj MENE.

Tražite ME, učite o MENI, želite ME, povinujte MI se, sve više svakog dana. Stanite pod zaklon krila MOG OCA kao pilići, i videćete ME. Shvatite da se ništa ne može dogoditi što MOJ OTAC nije odredio. ON će obezbediti izlaz u taj zli dan kada sve deluje izgubljeno. Dignite glave, vaše se izbavljenje približava. Pogledajte gore i vidite ME kako dolazim na istočnom nebu. Načuljite svoje uši i ne poznajte straha, čućete šofar rog6 iskupljenih, vašim očima MOJU ćete Slavu ugledati – samo kada bi ste mogli da verujete.


Izgovoreno, zapisano kroz ovu Sluškinju JAHVE-a i JAHUŠUA-e pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ, 07:00č, 19.10.’99.,

Velečasna Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Obredni rog, obično ovnujski


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica