Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 35

IZDAJA POLJUPCEM!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

16. maj, 1999.

Slika za Proroštvo 35

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Ovo je napisano 16. maja, 1999., odmah nakon trećeg dana mog Jerihon Marša u 07:00č. Bilo koji zid zla, ometajućih duhova, ili ropstva koji stoji protiv ovoj Službenika i ove Službe se mora porušiti kao zidine Jerihona! Oni koji žele uništenje mene i uništenje ove Službe neće opstati! U saglasnosti sam sa svom svojom braćom i sestrama koji primaju ovu Reč i Pastora u ljubavi i obavljaju svoje Jerihon Marševe ne bili se zidovi zla, ropstva koji ih ometaju na bilo koji način srušili – kao zidine Jerihona pašće! Verujem da će Dan Pedesetnice biti dan velike pobede za sve one koji su već obavljali ili obavljaju svoje lične Jerihon Marševe za Pobedu! BOG kome mi služimo je isti onaj BOG koji je porušio zidine Jerihona! BOG koji je poštedeo Ravu, jer je sakrila dva Izraelca, je isti onaj BOG koji sebe naziva “JA JESAM”. Učinio je to jednom i učiniće to opet! Samo imajte veru da verujete i pobedu ćemo videti!


MOJA voljena Deco, „JA JESAM“ je GOSPOD BOG vaš. To je MOJE Ime i SVOJU Slavu JA neću dati drugome, niti Hvalu SVOJU rezanim likovima. Posmatrajte kako stare stvari prolaze, i nove stvari proglašavam, pre nego se pojave govorim vam o njima. Oni sa duhovnim ušima da čuju će slušati, svi ostali ostaće gluvi i mutavi. Setite se Samsona i Dalile. MOJI neprijatelji teže da vam oduzmu snagu, a to je vaša vera u MENE. MOJI neprijatelji teže da vam oduzmu slobodu, finansije i živote. MOJI neprijatelji gledaju da vam unište duše, predajući ih satani kao žrtvu. Oni vam prete, zastrašuju vas, gone vas, a ipak mnoštvo će položiti svoje živote jer neće se odreći svoje vere.

„JA JESAM“ vas je pomazao i postavio vas u ovu Službu da budete pomoć ovoj Službi na sve načine. Ako verujete da su ove Reči od MENE, onda trebate podeliti te Reči koje dadoh ovoj Proročici. Trebate se moliti i zauzeti za ovu Proročicu, i druge Proroke i Apostole o kojima budem govorio vašem duhu. Ove Proročke Poruke pomažu da se privedu izgubljeni u Kraljevstvo Nebesko, bivajući im na službu jednako i putem prosvećivanja i putem prekorevanja. MOJA su Deca ohrabrena i MOJI su neprijatelji upozoreni, i MOJI zabludeli sinovi i kćeri se vraćaju.

Trebate biti tu da držite ruke ove Proročice kada su one preslabe da bi ih sama podigla u vreme bitke. „JA JESAM“ će nastaviti da štiti one koji pomažu, ohrabruju, mole se i podržavaju onako kako JA vodim SVOJOM RUAH HA KODEŠ. Možda je ohrabrujuća reč ili ohrabrujuće Proroštvo sve na šta ću vas navesti da kažete ovom Službeniku. Pitajte ME šta možete učiniti da pomognete. Pitajte nju šta možete učiniti da pomognete. Ona je samo jedan glas. Udružite svoje glasove sa njenim i pomozite joj da dopre do ovog sveta MOJIM Rečima. Bićete MENI blagoslov ako poslušate i pomognete da se podele sve Poruke njoj predate.

„JA JESAM“ će postaviti vaša imena na kapije MOJIH zidina. Nastavićete da sijate kao dragulji u najfinijoj postavci onog najboljeg sa Nebesa. Svi MOJI pravi Proroci i Apostoli trebaju vašu pomoć, uključujući i ovog. Oni bivaju napadani na različite načine, neki fizički, neki mentalno, neki emocionalno, neki finansijski, neki duhovno. MOJA Sluškinja je svakodnevno napadana na sve ove načine. Ipak, „JA JESAM“ čuje moćne molitve zauzimanja i „JA JESAM“ podiže SVOJ mač RUAH HA KODEŠ – i kako je Golijat pao, zasigurno će i neprijatelji koji izruguju ovog Glasnika poslatog da dostavi Proročke Poruke. Kao što je Golijat bio upozoren od Davida, „JA JESAM“ izgovara ovo upozorenje danas. Iako se rugate, MOJA Reč ostaje ista: „Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite MOJIM Prorocima zla.“ (Psalam 105:15 i 1. Dnevnika 16:22)

„JA JESAM“ će suditi svakoj reči izgovorenoj protiv ove Sluškinje i MOJIH drugih Apostola i Proroka, koji samo izgovaraju ono što „JA JESAM“ govori. „JA JESAM“ će blagosloviti one koji imaju uši da slušaju i čuju i prokleće one koji nazivaju ono što je Sveto nesvetim. „JA JESAM“ zna imena i srca onih koji dolaze i došli su kao prijatelj i tvrdili da su blagoslov, a onda su se odvratili i maske su pale i Jude su se krile od ispod. Teško Judama koji nastoje da se pridruže ili teže uništenju ove Službe i teže da obeshrabre usta ove Proročice koja govori, ućutkujući je i žalosteći RUAH HA KODEŠ u njoj. Vi vidite samo ženu, JA mogu videti RUAH HA KODEŠ unutra, i znam srce ove Proročice kao što znam ko je vođen MOJOM RUAH HA KODEŠ da pročita ovu Proročku Reč sada. Kozama kažem: pokajte se, odvratite se od svojih pokvarenih puteva, pre nego što istekne vreme za pokajanje!

SVOJIM Bebicama, Mladoj, Odabranima i Izabranima „JA JESAM“ kaže: blagoslovenima vas JA zovem, i dokazaću da JA nagrađujem one koji ME marljivo traže i nastoje da poštuju MOJE Zakone. Blagosloveni su oni koji nastoje da budu Sveti kao što je „JA JESAM“ Svet. Blagosloveni su oni koji sabiraju svoja blaga na Nebesima, a ne na zemlji, koji trče ka obeležju visokog zvanja. Postati MOJA Mlada je najuzvišenije zvanje od svih. To je najveće blago od svih. Postoje Gosti i postoji Mlada. Nastojite da postanete MOJA Mlada. Nisu svi nazvani MOJOM Mladom, samo oni koji su izdvojeni za MOJU Slavu će biti nazvani MOJOM Mladom.

MOJA Mlada znaju jedni druge, stranca ne poznaju. Ovo je Služba poslata da pomaže i pripremi MOJU Mladu. Oni koji se podsmevaju neka se paze, jer će se vaši podsmesi i prekori vratiti vama u uši. Ko ste vi da kažete šta „JA JESAM“ može, a šta ne učiniti? JA šaljem SVOJE Proroke da upozore na propast pre nego što dođe. Ne kaže li MOJA Reč: „Ako se Moj narod, koji nosi Moje Ime, ponizi, pomoli i potraži Moje lice i vrati se sa svojih zlih puteva, Ja ću tada čuti sa Nebesa i oprostiti im njihov greh i izlečiću njihovu zemlju“? (2. Dnevnika 7:14)

O pokaj se, ti rđavi naraštaju, jer sam vas poštedeo iako sam vas trebao odavno uništiti. Poštedeo sam vas MOG Gneva, ali samo na kratko. Sekunde vas dele do ponoći, a vi se smejete i rugate dolasku MOG SINA. Vi se smejete i rugate užasu koji dolazi. Vi se smejete i rugate onima koji se spremaju za to vreme duhovno, tražeći svog SPASITELJA da dođe i skloni ih od zakazanog vremena Nevolje. Vi se smejete i rugate čak i kada postavim datum dolaska katastrofe, a zbog suza, posta i molitva se katastrofa ne desi, vi onda označite tog Proroka kao lažnog. Ima mnogo lažnih proroka, ali ako vas taj Prorok ili Apostol vodi ka spasenju i Svetosti i uči vas istinu a ne laži, kako onda mogu biti lažni?

Ako vas prorok ili apostol vode dalje od Nebesa, a prema Paklu, onda su zaista lažni prorok. Ako vas vode ka drugom bogu ili lažnom znaku, čudu ili velikom delu, onda su zaista lažan prorok ili apostol ili učitelj. Ako vas apostol ili prorok ili učitelj vodi ka odbacivanju MOJIH starih Zakona i Knjiga, onda su zaista lažni prorok ili apostol! (Psalam 1:2) Vi trebate razmišljati o MOJIM Zakonima dan i noć. Čak i ako vam anđeo dođe propovedajući drugi put do Nebesa ili vam kaže da ne trebate slušati Staru Knjigu već da čitate samo Novu Knjigu, pazite se! Jer „JA JESAM“ jeste Stara Knjiga koja posta telo u MOM SINU JAHUŠUA-i! Jer nije Stara Knjiga samo iščitavana nego i viđena! MOJA je Reč viđena u Reči i na Delima. I sada, MOJA prava Deco, takođe svet treba videti MOJU Reč – jednako i Novi i Stari Zavet – trebaju biti vidljivi u vama!

Zabrinite se za svoje duše, jer ste obeshrabrivali MOJE istinske Apostole i Proroke koji govore Reči upozorenja, a vi ste se obesili o svoje sopstvene reči kao što se Juda obesio. Koja je cena vaših duša? Zar još ne vidite? MOJI neprijatelji nastoje da pronađu gde vam leži snaga. Vaši neprijatelji nastoje da vam oduzmu snagu, vašu želju da MI služite, da vas unište, i da, čak i da vas ubiju ako je moguće. Vaši neprijatelji nastoje da vas zbune i nateraju vas da posumnjate, kao što je Petar kada sam mu rekao da hoda po vodi. Da li je Dalila izdala Samsona mačem? Ne, nego poljupcem. U ime ljubavi ga je izdala, nakon što mu je pronašla njegov izvor snage. Da li je Juda izdao MOG SINA mačem? Ne, nego poljupcem. Isto tako, vaši neprijatelji koji žive u samim vašim domovima i porodicama će reći „Samo želim da ti pomognem“ i onda vas izdati poljupcem smrti za vašu slobodu i vaše živote – ako JA tako dozvolim.

Neprijatelji MOG Jevanđelja kažu da veruju, a nemaju pojma o tome ko „JA JESAM“ jeste. „JA JESAM“ je neko o kome oni čitaju, ne neko za kog oni žive. „JA JESAM“ je isti juče, danas i zauvek. JA se ne menjam ni zbog kog muškarca, žene ili deteta. „JA JESAM“ nije zadivljen prizorom da MOJE Ovce stanuju sa kozama. „JA JESAM“ će rastaviti Ovce od koza. Za one koji su ostali u takvim domovima i bili su svedoci kozama u nadi da će poželeti da postanu ovca: stvari su se promenile u ova Poslednja Vremena. „JA JESAM“ donosi mač koji će ispravno odvojiti plevu od žita, žito od kukolja. „JA JESAM“ tuguje i ljut je kada vidim suze SVOJIH Ovaca, i kao u stare dane, „JA JESAM“ će izbaviti one koji traže da budu izbavljeni i koji su se borili protiv duhova bezbožnosti koji su ustali protiv njih ropstvom. Tamo gde nije bilo načina za beg, vodiću vas do izlaza.

Nisam li JA rekao u SVOJOJ Reči da će se vaši najgori neprijatelji naći u vašem sopstvenom domu? [Matej 10:36] Nisam li JA rekao da će MOJ SIN JAHUŠUA razdvajati mačem? [Matej 10:34] Čitajte MOJU Reč. Izučavajte MOJU Reč. Mač RUAH HA KODEŠ je Mač Istine i MOJI neprijatelji ne nastoje da znaju istinu, nego veruju u laži koje prijaju kao prst u svrbeće uvo ili oko. Kada MOJ prst ubeđenja dođe na bezbožne, oni zauzvrat nastoje da okrenu taj prst ubeđenja u vašem pravcu i pretvore ga u prst optužbe – optužujući vas za predrasude, ludost, ili glupost. Vaši neprijatelji vas optužuju za zločine iz mržnje, a JA nisam stavio nikakav duh mržnje u vas, osim za satanu i nesvetost.

Ovcama će biti teže nego ikada da stanuju mirno u domovima ili porodicama gde su koze. Jer vidite, ne kaže li MOJA Reč da će u ova Poslednja Vremena Sveti postati još Svetiji i nesveti još nesvetiji? [Otkrivenje 22:11] Vi ste jako svetlo koje isijava. Gresi se čine u tami. Deca tame ne žele da se njihovi gresi razotkriju kao gresi. Vi koji ste u stanovima u kojima jeste, ta svetlost je na brdu da je svi vide. Recite onima koji ME poriču kao GOSPODA i odbijaju da žive za MENE ili da žive Sveto preda MNOM: da će sada BOG kome služite, „JA JESAM“ i JAHUŠUA, odvoditi one ispunjene istinom sa Nebesa dalje od tame, ostavljajući njih u mraku sa njihovim gresima; i da su oni koji su MOJA Deca, koju JA zovem SVOJIM Ovcama, bili razlog što koze koje s njima žive nisu još osetile MOJ gnev. Kada Ovce budu odvedene, koze će osetiti MOJ gnev u punoj meri.

„JA JESAM“ izdaje ovo upozorenje: kao što su MOJI neprijatelji upirali mačeve u Samsona i mučili ga i oslepeli ga, tako „JA JESAM“ podiže SVOJ Mač i poseći će konopce kojima su vas bezbožni zarobili! „JA JESAM“ ću upotrebiti SVOJ Mač da ubijem SVOJE neprijatelje na mnogo različitih načina. „JA JESAM“ ću oterati SVOJE neprijatelje i oni će u strahu bežati u sedam različitih pravaca. „JA JESAM“ će osloboditi zarobljene koji MI zapomažu za svoju Pashu! „JA JESAM“ će dodatno zaslepiti oči i zaglušiti uši onih koji odbijaju da slušaju, iako su bili upozoreni iznova i iznova. Oni žele da budu slepi, pa će kao zli faraon biti sedam puta gori, dok potonje ne postane gore nego prvobitno – i bolje bi im bilo da nisu ni znali, pa da nisu mogli da se rugaju MOJIM Apostolima i Prorocima koje šaljem. Neće više Ovcama biti ugodno da leže sa kozama. Vreme je došlo kada će to biti velika opasnost. Molite se za izlaz. Zamislite kako se zidovi zla obrušavaju, kao što su se zidine Jerihona. Marširajte za vašu pobedu kao što je Jošua6 činio, svako za svoju potrebu.

Ne budite obeshrabreni, vi koji se bivali u ropstvu. Jer isto kao što je Savle (Pavle) bio pomazan da govori MOM Narodu, bilo je zbog njegove hvale to što je – iako je patio – bio iskušan i upotrebljen da govori kroz svoje nevolje. Kao što sam oslobodio Savla od njegovog zatvora preko anđela, tako ću JA osloboditi one koji MENE prizivaju za oslobođenje od koza sa kojima žive. „JA JESAM“ će vas izbaviti, kao što to izgovarate u veri, i ne dozvolite sebi da vam postane udobno u okruženju bezbožnih koji se nazivaju porodicom, a nisu nikakva porodica. Vaša prava porodica su vernici i oni koji vole „JA JESAM“, JAHUŠUA-u i RUAH HA KODEŠ, oni sa željom da žive Sveto i budu Sveti i vole svu Reč koja posta telo – NJEGOVO je Ime ’JAHUŠUA’.

Nema drugog Imena koje vas može spasiti, osim Imena ’JAHUŠUA’! Nema drugog načina da se smelo pristupi MOM Tronu, osim JAHUŠUA-e! Ne nosite svoje sopstvene prljave krpe, već pristupite smelo u Odorama Pravednosti kojima vas JAHUŠUA pokriva! Ime MOG SINA je ’JAHUŠUA’, i u Isaiji 53, u Staroj Knjizi, vam govorim unapred o NJEGOVOM Dolasku – prorekao sam NJEGOV Dolazak. Kao što mnoštvo nije verovalo tada da će SPASITELJ doći, kao što sada mnogi ne veruju Jovan 3:16 u Novoj Knjizi, JAHUŠUA je došao i spasao one sa duhovnim ušima da čuju i slušaju i one sa duhovnim očima da vide.

Oni koji veruju i kažu u svojim srcima i žive svoje živote kao da ON dolazi svakog trena – vi nećete biti razočarani. Koji MLADOŽENJA ne poznaje SVOJU pravu Mladu? Neće biti nikakvog vela koji pokriva vaša lica, sve će biti otkriveno u taj dan. Gosti će plakati u žalosti, kada shvate da su tog dana oni mogli biti Mlada. Oni koji su odbili pozivnicu da prihvate JAHUŠUA-u će škrgutati zubima u bolu i platiće večno svojim dušama. Koji ćete vi biti? „JA JESAM“ ko „JA JESAM“ i JA JESAM“ već zna.


Tako je izgovoreno, tako je zapisano 16. maja 1999. Pisano pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ i povereno ovom Detetu, Ratniku i Mladoj JAHUŠUA-e.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Kod nas poznatiji kao ’Isus Navin’


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica