Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 34

ZIDINE JERIHONA ĆE SE PONOVO SRUŠITI!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

29. april, 1999.

Slika za Proroštvo 34

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Kao i u stara vremena, JA ću ponovo rušiti kao što sam zidine Jerihona. Nacije i ekonomije će se urušiti. Već je počelo. Nacije i ljudi koji kažu da JA neću uraditi ono što kažem će osetiti MOJ gnev na načine koje nikada ranije nisu iskusili. Jer sam JA izrugivan čak i na licima onih koji nazivaju sebe izdvojenima za MENE, a ipak okreću se zlatnim idolima i proglašavaju da JA govorim i pokazujem se preko tih zlatnih idola – idola ljudskih i demonskih. Domovi bogosluženja su nekad služili MENI, a sada iako prizivaju MOJE Ime i pevaju MI pesme obožavanja i mole se u MOJE Ime, tamo gde se događa pokazanje zlata u ustima i na telima – JA tamo nisam. Duše koje oni misle da privode MENI, zapravo bivaju privođene drugome. Videće oni šta se dešava dok prinose ovaj kad molitva koji je uvreda MOJIM nozdrvama, dok mi prinose ovu tuđinsku vatru. Upozoravao sam kroz ovu proročansku Sluškinju, kao što sam rekao drevnom Iliji [Elijahu na Hebrejskom, Elajdža na Engleskom] da govori i suprotstavi se prorocima Vala, tako sada JA koristim SVOJU ’Novu Iliju’ da učinim isto.

Čitaoče obrati pažnju, ako ovo još uvek nije došlo u tvoju crkvu da te kuša, doći će – jer satana želi da izdvoji i žigoše one koji pripadaju njemu, i bez njihovog znanja su već počeli da budu žigosani! Nije žig koji vodi kakvom iskupljenju, već je to početak prevare koja će voditi ka Žigu Zveri! Žig Zveri će jednako olako biti prihvaćen kao što je sada ovaj zlatni žig6. Kada Žig Zveri stigne ljudi će misliti da je to blagoslov, a zapravo će prokleti svoje sopstvene duše na večnu vatru i sumpor. Zbog toga što MOJA Nova Ilija govori MOJE Reči, ona biva izbegavana i klevetana od strane onih koji žele da čuju samo MOJE blagoslove koji podstiču, a da ne čuju koja su MOJA prokletstva za one koji odbijaju da slušaju Reči koje JA govorim.

Zato što većina odbija da sluša i da upozorava druge, dozvoliću satani da nastavi da žigoše i vara one koji su njegovi, putem punjenja njihovih ustiju zlatom poslatog iz Pakla, i dozvoliću da veruju u laž jer su odbili da proučavaju i pokažu se iskušanima. Odbili su istinu, zato ih JA puštam da veruju u veliku prevaru. Zato što mrze Glasnike koji su im poslati da upozore i klevetaju ih na sve načine, proklinjući ih, zato ću JA dozvoliti satani da ispuni usta u kojima je istina zanemarena zbog požude za zlatom ovog sveta! Oni će MI doći jednog dana i JA ću im reći kada oni kažu “Gospode, Gospode”, JA ću im reći: “Idite od MENE vi koji nepravdu činite, nikad vas nisam poznavao!”

Uklonite se od ovih pojava zlata koje su zastupljene u crkvama mnogih zemalja. Ovo je samo početak prevara koje će snaći one koji kažu da su MOJI, a ipak nisu. Vođe koje kažu da su MOJE, a u neznanju su ispunjeni demonima, izazivaju demonske pojave i misle da slede MENE, a zapravo slede boga požude ovog sveta – njegovo ime je satana. Oni koji nastavljaju da uzimaju učešća u onome protiv čega sam JA upozoravao, koji nastavljaju da klevetaju i pokazuju mržnju prema onima koji samo izgovaraju MOJA upozorenja, će osetiti MOJ gnev na načine o kojima nikad nisu sanjali. One koje sam nekada nazivao SVOJIM prijateljima, sada zovem SVOJIM neprijateljima. Zlatna prašina im je zaslepila oči. Unapred vas upozoravam sada: kako vi ruku svoju dižete na Proroke koji upozoravaju, tako ću JA dići SVOJU ruku i skloniću vas podalje od MOJIH istinskih Glasnika poslatih sa MOJIM, a ne svojim porukama!

Kakvu dobit imaju MOJI istinski Proroci od govorenja Reči koje većina odbija da posluša? Sigurno nisu novčano nagrađeni, čak ni od onih koji ih smatraju Prorocima, jer će im mali broj njih pomoći kada to bude bilo potrebno. Ali su ovi odani Glasnici zaradili poverenje svog TVORCA. One retke koji su blagoslovili ovog Proroka koji govori ću nastaviti da čuvam – i šta je MOJE vaše je, i šta je vaše MOJE je. JA štitim i blagosiljam sve one koji blagosiljaju i mole se za blagoslove nad onima koji govore MOJE Poruke, kao što ovaj Prorok čini sada. JA ću deliti SVOJE tajne sa njima i upozoriti pre nego što neprijatelj napadne, kako bi se mogli skloniti sa puta i upozoriti druge da učine isto. Sveta Pisma su izgovarana van konteksta od strane lažnih proroka i vođa. Čitajte MOJU Reč!

Nisam li JA rekao čoveku koji je činio sve što je mogao da MI udovolji i povinuje MI se, a ipak kada je došao i rekao: „Šta trebam učiniti da budem TVOJ Učenik?“, sećate se da mu je JAHUŠUA rekao: „Prodaj sve što imaš i kreni za MNOM“? JA sam rekao ovo jer sam znao da je bio veoma bogat čovek i oči su njegove bile uprete u njegovo bogatstvo, i iako ME je voleo i sledio MOJE Zakone, imao je drugog boga ispred MENE – to je bilo njegovo bogatstvo. Ne kaže li MOJA Reč da se čovek okrenuo i otišao jer je ono što sam JA od njega tražio odbio da uradi? [Matej 19:22] Taj je čovek mogao da bude MOJ Učenik ali je izabrao da ga bogatstvo požude ovog zlata omami, i postavio je svoje bogatstvo ispred BOGA kome se poklanjao. Koliko vas čini istu ovu stvar?

Oni od vas koji ne čine tako, JA znam ko se moli: „OČE, pokaži mi kako mogu upotrebiti ovaj novac da TEBE proslavim? Kako mogu iskoristiti ove blagoslove koje si mi dao da TE proslavim?“ JA znam vaša srca i ona su MENI ugodna. Vi niste postavili bogatstva ovog sveta ispred vašeg BOGA i vas JA nazivam SVOJIM Učenicima. Gde vam je blago, onde vam je i srce. Ne možete služiti dva gospodara. Ili ćete mrzeti jednog a voleti drugog, ili voleti jednog a mrzeti drugog. JA vam ne kažem da prodate sve i krenete za MNOM, već da ponudite to MENI kao ugodnu žrtvu. Blagosloviću vas ako to učinite. Nastavite da sabirate svoja blaga na Nebesima, a ne na zemlji, jer je jedno večno a drugo je privremeno.

Zlato koje vam JA nudim je zlato koje jesu vaša iskušenja kroz koja prolazite. Ne natprirodno punjenje rupa u vašim zubima. Ne posipanje zlatnih čestica po vašem telu. Ne kaže li jasno MOJA Reč: „Kušanje vaše vere je dragocenije od zlata“? [1. Petrova 1:7] Stare Knjige su sada odbačene iz mesta koje sam JA nekad nazivao Hramovi Bogosluženja. Zar ne oni razumeju da se MOJI Zakoni nisu promenili, niti sam se ja BOG „JA JESAM“ promenio. MOJ SIN nije došao da promeni ono što sam JA proglasio Zakonom. MOJA Tora7 se ne menja, ni zbog kog čoveka, žene ili deteta! „JA JESAM“ isti juče, danas i zauvek, večno!

Cela zemlja će drhtati jer je „JA JESAM“ već počeo da gazi ovu zemlju i to samo jednom nogom. Kada budem zgazio ovu zemlju sa oba stopala, to će biti tako da ni jedna nacija, ni grad, ni zemlja neće biti pošteđeni potresa! Ali opet, one koji su MOJI i Šabati su im Sveti, koji MI se poklanjaju u sili i istini – JA ću vas poštedeti, JA ću vas zaklanjati. Učite ko „JA JESAM“ zaista jeste. Još uvek nisam ni počeo da duvam na ovaj svet, ali ćete videti šta se dešava kada TVORAC Nebesa i zemlje i svega što stoji između i okolo, krene da duva na ovaj svet dahom „JA JESAM“ u ljutnji i žestokom gnevu!

Ljudi misle da mogu da kontrolišu atmosferu, i oni seju otrove u oblake. Seju otrove u vazduh, seju otrove u vodu, seju otrove u hranu. Čak i vaša odeća sadrži otrove da vas razbole, a da za to i ne znate. Čak i deterdženti koje koristite, kozmetika, sredstva za higijenu – sadrže otrove. Čak i doktori truju one koje bi trebali da leče. Doktori sada ubijaju ono za šta sam im dao mudrost da spasavaju. Satana, bog ovoga sveta, vas truje na sve načine, a vi nerazumni ljudi čak ni ne vidite šta on čini sa vođama ove zemlje, dok su vaši umovi, tela, duhovi i duše otrovani. Vaši duhovnici vam truju duh vodeći vas stranputicom otrovnim lažima, i izvrtanjem Pisama, i lažnim znacima, čudima i velikim delima. Koliko će malo njih želeti da čuje istinu koja ih može osloboditi.

Sada ponovo govorim Reči koje nećete hteti da čujete, ali JA upozoravam na vreme. Ne kamenujte MOG Glasnika, ovo nisu njene reči. Gde su MOJI ostali Proroci koji čuju MOJ glas i odbijaju da govore Poruke koje vređaju telesnost ovog sveta? Sudiću vam što činite tako i ne progovarate i ne upozoravate na ovu pojavu koja preplavlja hramove i crkve lažnim znacima, čudima i velikim delima. Karnevalska atmosfera! Samo „JA JESAM“ nije zabavljen. Gde su MOJI Proroci kojima sam rekao da upozore ovaj svet da ostane Svet i izdvojen? Gde su MOJI Apostoli i Proroci i drugi koji se ne igraju „sledi vođu“ i upozoravaju da se ne uzima učešća u ovom demoskom žigu – koji se stavlja na zube kongregacija i koji je raspršavan po njihovim telima, čineći da misle da su Svetiji i privilegovaniji od onih koji to nemaju. Bezumnici! Satana vam smešta, a vi i ne znate. Hitler je vadio zlato iz ustiju već jednom, i anti-hrist će to činiti opet. Vi koji u to verujete ste prevareni i imate zlatnu groznicu, odričući se istine zarad laži poslatih iz Pakla.

Sada govorim MOJOJ Deci koja prepoznaju ovo zlo kao zlo. Vi trebate biti MOJE Jošue8 i činiti kako je Jošua činio – i kakvo god zlo stoji na vašem putu da vas drži u ropstvu, marširajte oko njega šest dana po jednom. U sedmi dan marširajte oko njega sedam puta, zatrubite u šofar9 ako ga imate, a onda viknite šta vam kažem da viknete! Videćete pobedu ako uradite ovo i poslušate sve što vam kažem da uradite. Budite sigurni da su vam srca čista i da ne kriju blaga ovog neznabožnog sveta, poput onog u Jerihonu. Budite sigurni da ste iskreni, i šta god vas je držalo u ropstvu, ako imate vere da verujete i ako živite Sveto preda MNOM, videćete Pobedu na načine o kojima niste ni sanjali.

Da li je to pakla cigareta koja te drži u ropstvu? Da li je alkohol ili pornografija? Da li postoji osoba koja te drži u ropstvu? Šta je u pitanju Dete MOJE? Koji zid Jerihona želiš da vidiš kako se ruši? Ali pazi, seti se – smrt je došla na Jerihon. Smrt je došla na MOJE neprijatelje i one koji nisu bili poslušni. Onima koji su marširali sam podao pobedu! Čitajte MOJU Knjigu – Jošua 6 – zidovi Jerihona će se srušiti. Oni koji imaju vere da poveruju će ponovo videti, ne učinjeno rukama žene ili čoveka, već rukama Svemoćnog BOGA. „JA JESAM“ ko „JA JESAM“ i nema drugoga!

Sada govorim o ovom dolazećem zemljotresu koji je prorečen da će doći, koji će razoriti ovu zemlju kao nikada pre. Puštam sada ovog Proroka da govori ono što sam joj rekao pre nekog vremena. Šta trebam da učinim, da zgazim s obe noge sada na zloću ovog sveta i dozvolim da se zlo ljudskom rukom načinjeno izvrši pre MOG rasporeda? Šta trebam da učinim? Video sam post i čuo molitve da se odloži ono što sam hteo da dozvolim. Ali ne kaže li MOJA Reč: „Ako se MOJ Narod ponizi i padne na svoje lice, JA ću zaceliti njihovu zemlju“? [2. Dnevnika 7:14] Ne mnogo njih čini ovo i to ME rastužuje, ali šta trebam da učinim sa nekolicinom koja žali zbog ratova i žali zbog zloće ove zemlje? Šta trebam da učinim? Ako ovo dozvolim, onda će MOJ Narod koji veruje da JA neću to dozvoliti – a desi se – misliti da su njihove molitve i post bili uzaludni. Čak i satanski sledbenici i služitelji, oni koji savijaju koleno pred Valom, znaju da postoji moć u zajedničkom postu. Koliko je tek moći u tome kada MOJ Narod, koji nosi MOJE Ime, čini to. Ne kažu li MOJA Sveta Pisma da se neke stvari menjaju samo postom i molitvom? [Matej 17:21]

A ipak, ako ne učinim ovo i ne pokažem SVOJ bes, gazeći po zemljama ovog sveta u isto vreme, onda će MOJI Proroci biti ismevani i nazivani lažnim prorocima! Oni će biti etiketirani kao što je Jona bio etiketiran kada su Ninivljani mislili da je lažno proricao. On se naljutio na MENE. Ipak, kažem vam, oni koji su prorokovali o velikom razaranju za 8. maj vas nisu lagali. Ali zbog molitva i posta i čistih srca i suza sam odložio presudu, ali samo za kratko vreme! Biće gaženja, ali ne u stepenu o kome je govoreno, ne ovog puta. Podato vam je odlaganje presude, iskoristite to mudro. Ne usuđujte se da klevetate ili izrugujete MOJE Proroke koji su vas upozorili. Već budite veoma zahvalni. Da vas nisu upozorili, onda bi maj bio mesec kao ni jedan drugi na licu ove zemlje do sad.

A sad loše vesti: zato što sam zauzdao SVOJU presudu za kratko vreme, MOJA ljutnja samo postaje sve žešća, jer ja zaustavljam SVOJ gnev, ali on samo postaje još vatreniji prema zlu ovog sveta. Vaše su molitve samo odložile neizbežno – baš kao s Ninivom. Ne usuđujte se da rugate, jer oni koji izruguju MOJE Proroke će videti šta će se desiti kada se JA njima budem rugao. Vi koji se rugate i niste zahvalni za ovo odlaganje presude – čuvajte se! Bez obzira šta drugi o vama misle, JA ću vam suditi po rečima koje izgovarate. Vi nećete dobiti odlaganje presude, već zakazano vreme kada će vas BOG Nebesa uništiti vas, i vaše ukućane koji se rugaju sa vama, i sve što imate. JA ću dati blagoslove MOJIM voljenima koji se ne usuđuju da se rugaju, već ME hvale za ovo odlaganje presude.

Činim ovo kako bi mnogi uvideli da JA jesam BOG milosti i ljubavi, kao i gneva. Činim ovo kako bi uvideli moć molitve i posta – kada su udruženi u IME JAHUŠUA-e pokrenuće MOJU ruku i odložiti MOJE dolazeće presude. Ali dragi MOJI, kao što su presude odlagane, odlagan je i MOJ Dolazak. Kada JA ponovo dođem, veliko će se razaranje dešavati na ovoj zemlji, kao ni u jedno drugo vreme. Nikakva upozorenja neće biti izdata osim onoga što Proroci govore i u skladu sa MOJIM Svetim Svicima, koje vi zovete Pismima.

Moram takođe izdati ovo upozorenje kroz SVOJU Sluškinju sada – JA sam joj rekao u snu 20. aprila, 1999. i ipak joj nisam dao da govori ovo sve do sad, sem nekolicini njih od poverenja. Sada je vreme da se objavi. Ne usuđujte se svađati sa MOJIM Glasnikom jer, opet, kakvu dobit ona ima od Poruke koju svrbeće uši ne žele da čuju?

Govorio sam joj u njenom snu i rekao joj da vam kaže ovo: došlo je vreme kada je opasno živeti na istom mestu sa nevernicima. Jer će supružnici izdati jedni druge, deca će izdati svoje roditelje i tako dalje. Vi koji se nejednako ujaramljeni – a ipak uspevate da živite zajedno služeći različitim Bogovima, iako nevernik može tvrditi da veruje u Boga, to nije BOG kome vi služite i kom se poklanjate i koga stavljate na prvo mesto – molite se sada za izlaz pre nego što budete predani da budete žrtva. Oni koji nemaju ni jedan izlaz, a molili su se za izlaz – JA ću vam obezbediti put izlaza. JA razumem, samo izgovorite u molitvi i učiniću šta nisam činio ranije. JA ću razvaliti zidine Jerihona za vas i nevernik vas više neće sputavati u obožavanju MENE i služenju MENI. Zaista ćete moći reći: „Što se tiče mene i mog doma, mi služimo GOSPODU!“

Mnogima od vas sam JA obezbedio izlaz finansijama, ali vi se niste makli kada sam rekao „Bežite, sada!“ Mnogi od vas imaju gde da odu, a ipak izabiraju da ostanu sa nevernicima. Namestili ste krevet i u njemu ćete ležati10. JA tugujem zbog toga. Mnogi od vas su molili i preklinjali i plakali za izlazom i nisu ga našli. To su oni koje ću JA izbaviti na načine o kojima ne mislite. Ni jedna suza koju ste prolili zbog pokvarenosti koja vas okružuje u vašem domu, koja dolazi od drugog ukućana – kroz vaše supružnike ili decu, nije prošla nezapaženo. Sve su suze sačuvane i JA ću vam obrisati sve suze i blagosloviti vas na načine koje nikada niste smatrali mogućima. Nisam li JA vaša Pasha? Nisam li JA rekao u MOJIM Svetim Rečima: „Šta Svetlost ima sa tamom?“ [2. Korinćanima 6:14] Dete MOJE, biće ili tama ili Svetlost, ne može biti oba. Gde je Svetlost – tu JA obitavam, gde je tama – tu satana obitava. Ustanite sada i dokažite MI kom BOGU služite! Kako ste vi bili strpljivi, tako sam bio i JA strpljiv, ali se sada vreme približiva i godina se približava kraju – i ako ne slušate sada, sledeće godine ćete MI se moliti da ME poslušate i odvojite se od onih koji čine nepravdu. Opet, za mnoge će biti prekasno.

Nevernici će vas predati kao žrtvu, i upozoravam vas na vreme na ono što će se desiti. JA sam naredio SVOJIM starim Prorocima, kao što stoji u Svetim Pismima, da narede MOJIM sveštenicima da se razvedu od neznabožkinja koje su se poklanjale drugim bogovima, nisam li? [Nemija 13:25] Sveštenici su imali decu sa tim neznabožnim ženama, a ipak JA nisam odobrio te brakove. Videli ste da kuća podeljena između sebe ne može opstati. Kako je bilo tada, tako će biti opet. Sveštenici su se odupirali i MOJI su ih Proroci šamarali i vukli ih za brade. Želite li od MENE da ponovo tako činim? Samo što ovog puta to neće biti Prorok, već Svemoćni BOG „JA JESAM“ koji čini to i još gore od toga! Ne očajavajte Deco MOJA, vi koji ištete da budete oslobođeni, a ipak ne znate kako da to uradite.

JA znam koji od vas su u mogućnosti da to urade, i koji nisu u mogućnosti da to urade. JA ću izbaviti one koji nisu bili u mogućnosti, ali oni moraju pričati sa MNOM o tome, moliti se MENI i staviti MENE na prvo mesto, usuđujući se da uvrede onako kako ranije nisu vređali! MOJ Narod se ne sme plašiti nevernika, ismevača, rugača – jer iako ovaj svet smatra da jeste, JA vas nikada nisam proglasio za jedno sa nevernikom. JA ću izbaviti, kao što sam izbavio Jošuu kod Jerihona, ponovo. Verujte ne samo svojim umom, već svojim duhom. Obavite Jerihon Marširanje oko onoga od čega želite da vas MOJA ruka izbavi. Molite se i JA ću vam pokazati SVOJE Izbavljenje. Kao što sam ranije činio, činiću to opet!

MOJA Sluškinja koja izgovara ovu Reč je platila cenu za pomazanje da govori ovu Proročku Poruku, koja će osloboditi zarobljene u IME JAHUŠUA-e! Samo JA znam cenu koja ona plaća i one koji će ustati na nju, jer će satana biti primoran da pusti mnoštvo u nejednako ujaramljenim brakovima i domaćinstvima.

Post i molitve, Jerihon Marševi će ponovo primorati zidine da se poruše. Ali MOJ Narod koji čini ovo neće biti ostavljen u duhu siromaštva, jer, čitajte ponovo MOJU Kknjigu o Jošui – vidite kako sam ih JA blagoslovio, uzimajući bogatstvo pokvarenih i predajući ga pravednima. To bogatstvo nije da se koristi za užitke ovog sveta, već za MOJE Kraljevstvo, da se nastavi sa podržavanjem onog malog broja Proroka koje imam, poput ove Sluškinje koja se usuđuje da govori ono što se ni jedan Prorok do sad nije usudio da govori tako smelo, uprkos posledicama. Koliko vas će sakriti MOJE Proroke i Učenike kada dođe vreme?

Ko će učiniti šta je Rava učinila u knjizi Jošue? Ne trebate se plašiti, jer nisam li JA rekao Jošui da poštedi bludnicu i njenu porodicu i sve njene ukućane i sve što je posedovala, pre nego što je zauzeo grad nakon pada zidina, zidina Jerihona koje su podignute da zaštite zli grad? Ali JA sam upotrebio SVOJ Narod da viče ratnim pokličem i zidine su se srušile u prašinu! Upotrebio sam SVOJ Narod koji je čuo MOJ glas i poslušao ME, i nisu rekli ni reč dok su marširali prvo po jednom šest dana, pa sedam puta okružili na sedmi dan, a onda povikali pobedničkim ratnim pokličem! Zato što je jedinstvo važno, budite ujedinjeni i činite kako je Jošua činio.

Zapovedam ovom Proroku sada da se moli za poseban dan kada ćete zajedno povikati i izvršiti Jerihon Marš oko bilo čega što želite da bude uklonjeno iz vaših života, što MI ne donosi Hvalu, Čast i Slavu! Čak i onima koji ne trebaju da im se išta ukloni, zapovedam da se pridružite ovom Jerihon Maršu za vašu Braću i Sestre kojima treba izbavljenje! Prestanite biti samozadovoljni u sopstvenim blagoslovima, da ih ne bi oduzeo vama i podao ih drugome. Ne morate čak ni fizički biti zajedno, samo znajte šta je potrebno da se ukloni. Marširajte oko svojih kuća zarad onih čije kuće su podeljene između nevernika i vernika.

Molite se i JA ću vam pokazati kako da potpomognete oslobođenje vaše Braće i Sestara u JAHUŠUA-i! Vaši postovi, molitve i Jerihon Marševi će biti upotrebljeni kao ključ koji će otvarati katance koji su tu bili toliko dugo. Kao da su potpuno zarđali, ali u IME JAHUŠUA-e, dok ovo činite u jedinstvu – biće otvoreni. A ono šta „JA JESAM“ otvori, ni jedan čovek ili đavo neće moći zatvoriti. Samo ako možete verovati u veri – videćete konačno ovo izbavljenje. Razbijte katanac zatočeništva vaše Braće i Sestara i oslobodite ih, u jedinstvu. Prinesite MI sve nejednako ujaramljene domove, kao što je Avraham prineo Isaka, i vidite šta JA činim sa vašim žrtvama. Mnoštvo će biti oslobođeno, samo ako možete verovati!


Predato Apostolu Elizabeti Šeri Elajdža (Eliševi Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Zlatne zubne plombe ili zlatni zubi ili zlatna prašina
7. Takozvano “Petoknjižje Mojsijevo”; prvih 5 knjiga Svetog Pisma koje predstavljaju izvor Zakona Božijeg
8. Jošua je kod nas poznatiji kao ’Isus Navin’
9. Obredni rog, uglavnom ovnujski
10. Izreka koja znači: Doneli ste odluku i sad se nosite sa njenim posledicama


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica