Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 33

UŽAS, UŽAS, UŽAS! KAO I U VREME HITLERA, TAKO ĆE BITI OPET!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

29. april, 1999.

Slika za Proroštvo 33

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Gde god išli, JA ću vas čuvati. Šta god da se desi, znajte da sam JA sa vama, i JA ću vas čuvati. Da li MLADOŽENJA dozvoljava da kakvo zlo zadesi NJEGOVU Mladu? Vi ste MOJA Mlada, JA sam vaš MLADOŽENJA. Da, JA dolazim uskoro, ali dok ME ne ugledate nemojte misliti da JA neću zaklanjati i štititi SVOJU Mladu. Ne kaže li MOJA Reč: iako hiljada padne sa tvoje strane, iako te smrt okružuje, JA ću te čuvati? (Psalam 91:7) Sećate se kada su Izraelci i Egipćani bili okruženi tamom i svetlom? Sećate se kada su Egipćane zadesila zla, a Izraelce nije ni jedno? Živeli su jedni pored drugih, nisu li? Ipak, Izraelci su bili zaštićeni. Tako je bilo tada, tako će biti opet.

Veliki užas! Veliku užas! Veliki užas će doći na one koji su natrljavali MOJE Zakone MENI u lice i pljuvali na MOJU Toru6 i oskvrnili Svetu Reč i pocepali je na komadiće.

Veliki užas! Veliki užas! Veliki užas! Veliki užas! Veliki užas! Veliki užas će doći na one koji su izrugivali Reč JAHVE-a koja je bivala odbacivana i označavana kao smeće.

Veliki užas! Veliki užas! Veliki užas! Kažete da sam JA BOG milosrđa i ljubavi, i kada izgovaram prekor ili pričam u grubom tonu kroz SVOJE Proroke vi kažete: „To nije moj Otac pun ljubavi i milosrđa.“ Ne kažem li JA: „JA ukoravam one koje volim“? [Otkrivenje 3:19, Jevrejima 12:6] Koji roditelj ukoreva svoje dete bez da povisi glas? Bezumnici, bezumnici, bezumnici. JA ću vas ošamariti, udariću vas s leva i s desna, nagaziću vas. Ali vaših duša radi, dozvoliću satani da ubije telo. Zbog MOJE ljubavi i milosti – prizovite ME kada to vreme dođe, JA ću spasiti vaše duše.

Veliki užas! Veliki užas! Veliki užas! Veliki užas! Veliki užas! Veliki užas kakav svet nikada nije video. Ali slušajte, ove Reči ne upućujem SVOJOJ Mladi, Bebicama, Odabranima i Izabranima da bi se plašili. One nisu za one koji čuju MOJ glas i boje ME se.

Mudrost je bojati se GOSPODA. Mudrost je težiti čistoti. Mudrost je živeti Sveto i kloniti se nesvetosti. Uzmite Reč Božiju i podignite je u lice neznabožaca i recite: „Tako govori GOSPOD!“ Gledajte i vidite, kuća vašeg komšije biće sravnjena sa zemljom. Zla, bolesti, smrt, uništenje i siromaštvo će doći, i gledajte kako pokrivam one koji su MOJI. Pokrivam one koji su ušli u MOJU Pashu. Vi koji ste MOJI, koji ste ušli u MOJU Pashu, vi će te zaobići7 užas MOG Suda koji će doći.

Dolazi veliko opustošenje. Zemlja će se tresti i drhtati od straha. Može li sunce nadjačati MOJ sjaj dok se sve više približavam zemlji? Lava će poteći, ne može više zadržavati bes JAHVE-a. Ali ćete videti MOJE Anđele kako okružuju one koji ME vole – ne trebate se plašiti. Vi koji čujete MOJ glas se ne trebate plašiti, kada dođe vreme da pođete – znaćete. Nisam li JA rastavio Crveno More? Učinio sam to tada, učiniću opet. Kao što su zli faraon i njegove vojske jurili MOJU Decu Izraela, koja su samo htela da budu slobodna i žive Sveto i poklanjaju MI se.

MOJA Deca su oni koje sam zaštitio. Njihovi neprijatelji su uništeni. Učinio sam to tada, učiniću opet. Izraelci nisu bili poslušni i MOJIM ukoravanjem im je odložen ulazak u Svetu Zemlju. Videćete uništenje kako dolazi na kurvu Vavilonsku. Sećate se Hitlera? Kao što sam rekao MOJIM Prorocima – učite o Hitleru i videćete da će ono što je bilo u prošlosti biti i u budućnosti.

Uh, uh, uh!!! Reke krvi će poteći! Vi takozvani Hrišćani sa ustima punim zlata – to je zlato poslato iz Pakla! Zlato poslato iz Pakla! Zlato poslato iz Pakla! Vi ste bezumni, bezumni! Tako da satana može uzeti natrag ono što vam je dao. Nije li Hitler čupao zlatne zube iz ustiju Jevreja? Satana se ruga i smeje, jer kao što je tada činio, činiće opet. Oni koji ME znaju – oni koji ME znaju znaju da ovo nije od MENE. Zapovedam vam da budete ponizni. Zašto bih JA učinio da se razmećete ustima punih zlata? Nije li to ponos? Prezirem vođe koji uče ovo i vode MOJ Narod stranputicom. Znaćete da ćete znati da ćete vi zle duhovne vođe stati pred MENE jednog dana i čuti: “Idite od MENE, vi koji nepravdu činite, nikad vas nisam poznavao!” (Matej 7:23)

Padnite licem do zemlje i pokajte se! Izvadite to zlato iz svojih usta pre nego što vam ga satana iščupa, jer kao što je Hitler činio, tako će oni činiti opet. Anti-hrist će ih zvati logori za istrebljenje. Ranije je ubio 6 miliona Jevreja, sada će biti 666 miliona Hrišćana i Jevreja. Mnogi će biti mlaki u veri, ali pre nego što im život bude oduzet, ugašen kao plamen šibice – goreće od ljubavi JAHVE-a. Šta nemaju sada, imaće tada. Ne bi li vam bilo lakše da sada žrtvujete svoj um, telo, duh i dušu, predajući MENI svoju volju, radeći stvari na MOJ način? Ili bi ste zaista pre sačekali da pretrpite užas koji će doći?

Nisam li JA rekao u SVOJOJ Reči da ću mlake izbljuvati iz SVOJIH usta (Otkrivenje 3:16)? Kako to mislite, kada čitate MOJU Reč, da će se svako ko se nazove Hrišćaninom sastati sa MNOM u vazduhu (1. Solunjanima 4:17)? Mlada po koju dolazim će biti spremna, poslušna i odana, voleći ME uvek – umom, telom, duhom i dušom, već obučena, bez mrlje ili bore. Kakva je to Mlada koju MLADOŽENJA čeka? Gosti su ti na koje se čeka. MLADOŽENJA ne čeka na SVOJU Mladu – Mlada je spremna kada se ON pojavi. Logori za istrebljenje neće biti puni MOJE Mlade. Niko od MOJE Mlade se neće tamo naći, ali će biti puni Gostiju. JA imam samo jednu Mladu.

Kada budete okruženi kao stado stoke, pribijeni jedni uz druge tako da se ne možete pomeriti ni levo ni desno, dok ste još živi – zlato će vam se čupati iz usta. Zlato će vam se čupati iz usta i nakit sa tela. To ćete dobiti za sleđenje lažnih prevara, velikih znakova i čuda. Šaljem ovog Proroka da vas upozorim. Satana se poigrava sa vama, namamljeni ste na udicu. Pogledajte i plačite, jer duhovnici kojima sam nekada verovao kače MOJ Narod kao mamac na udicu nad čeljustima Pakla. Zli duhovnici pune svoje džepove zlatom, dok Pakao puni usta ljudi zlatom, kako bi zli mogli da ga čupaju kao što su činili Jevrejima. Šta ste posejali, to ćete požnjeti.

Vi u Izraelu, koji ponovo idete za ovim, niste li naučili da ne žudite za zlatom, da vam ne bi bilo iščupano iz usta? Padnite licem do zemlje, pokajte se danas! Pobegnite od vođa koji vas vode stranputicom. Vi koji niste održali Pashalnu Večeru, u neznanju šta da radite ili što niste hteli – naučite sada. Potrebno vam je da vas MOJ Sud zaobiđe. Dajem vam još jednu šansu, jer sam JA BOG milosti i ljubavi. Govorio sam ovom Proroku u snu, tako da ne možete reći da vas vaš BOG nije upozorio. JA ukoravam one koje volim. Tako je bilo onda, tako će biti opet. Izbor je vaš.

Da li želite biti poslušni sada ili trpeti MOJE ukoravanje ili MOJE odbacivanje kasnije? Tako je bilo tada, tako će biti opet.

Napomena od Šeri: „Imala sam san u kome sam videla sebe kako predvodim još jednu Pashalnu Večeru; sve što vam treba je minimum: videla sam Macah hleb8, sos od jabuka, ren, peršun, rotkvice, sok od grožđa ili vino. Proučavajte da se pokažete iskušanima. Puno je informacija na internetu. Čitajte priču Mojsija, verujte da ćete imati Pashu od užasa koji će doći. Pročitajte Proroštvo 31.


Tako je zapisano, tako je izgovoreno. Predato pod pomazanjem tokom molitve, ovom Detetu, Ratniku, Mladoj i Sluškinji JAHVE-a, JAHUŠUA-e i RUAH HA KODEŠ. 29. 04. ’99., 19:13 č.

Molim vas, slobodno kopirajte i širite ovo kako želite. U celosti. Jedini kojima ne dajem dozvolu su oni koji će rugati i navući propast na sebe. Krv nije više na mojim rukama.

Velečasna Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Takozvano “Petoknjižje Mojsijevo”; prvih 5 knjiga Svetog Pisma koje predstavljaju izvor Zakona Božijeg
7. Pasha se na Engleskom kaže ’Passover’, što bukvalno može značiti ’preći preko, proći’
8. Beskvasni hleb

Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica