Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 32

PAZITE SE OŽIVLJENJA ZLATNE GROZNICE! VELIKA PREVARA!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

14. april, 1999.

Slika za Proroštvo 32

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Ispod Proroštva su komentari i izvod od ćaskanja sa osobom koja je doživela Oživljenje Zlatne Groznice!

BOG Avrahama, Isaka i Jakova me je poslao vama. „JA JESAM“ JAHVE je NJEGOVO Ime. „JA JESAM“ me šalje jednako Jevrejima i ne-Jevrejima – spašenima, povratnicima u greh, nespašenima. Čujte SVETI DUH kako govori kroz ove zapisane Reči ovde i neka sve bude na Slavu Imenima JAHUŠUA-e, JAHVE-a i RUAH HA KODEŠ!

Onaj koji ima uho, neka čuje šta DUH govori crkvama. Svi ostali nek ostanu gluvi.


Dodato aprila – maja, 2003.
Ovo Proroštvo ne govori samo o lažnom manifestovanju zlatne prašine koja se pojavljuje po telu, nego i o zubima koji postaju zlatni, i o Kosovskom ratu. Ali takođe se može odnositi na današnje ratove u Iraku i Avganistanu, jer i dalje važi. Brat u JAHUŠUA-i mi je pisao i pitao o ovom Proroštvu 32. OTAC JAHVE je rekao da ga ponovo objavim i da priložim ovaj novi imejl poslat meni iz Malezije, gde imamo mnoge koji su primili JAHUŠUA-u, na grčkom zvanog Isus Hrist, na osnovu istina objavljenih u ovoj Službi.

Proroštva su svuda po Maleziji, Africi, Indiji, Engleskoj – čisto da imenujem nekoliko stranih zemalja. Čak i hrišćanska crkva u Iraku ima Proroštva i deli ih sa svojim članovima. Molim vas molite se za Hrišćane i Mesijanske Jevreje u Iraku, jer su oni skrivena manjina, i brat koji je bio Pastor tamo mi je pisao pre godinu dana. Upotrebila sam reč ’bio’... jer ne znam da li su on ili njegova crkva još uvek živi nakon onoga što sam viđala po vestima... Znam ovo, upoznaću ga na Nebesima, iako nikada neću imati privilegiju da ga upoznam na zemlji.

Ljubav i Blagoslovi u IME JAHUŠUA-e,

Elizabeta Š. Ejadža (Eliševa Elijahu)


„JA JESAM“ i MOJ SIN JAHUŠUA nismo proslavljeni zubari! MI smo BOG Stvaranja. MI ne kopiramo puteve ljudske. Molitveno tražite istinu, jer ima onih koji gledaju da vas prevare. Ovo nije ništa drugo do vračanja, čarobnjaštva, alhemije i čaranja – magije pretvaranja metala u zlato.

Čuvajte se! Duhovnici i ljudi koji natprirodno dobiju ove zlatne plombe (iako neki to postižu trikom) u svojim ustima primaju poruke od satane poput radio transmitore.

Neće biti u stanju da raspoznaju pravi glas RUAH HA KODEŠ nikada više. Oni su prodali svoju dušu za usta puna zlata, ako se ne pokaju i izvade to. Proučavajte i pokažite se se iskušanima. Gde se o ovome govori u Svetim Pismima koje sam vam dao?

Oni ovo nazivaju ’oživljenje’, ali im vatre Pakla gmižu pod nogama. Ne znate li, MOJI putevi nisu putevi sveta?!

Vi trčite tamo-vamo – čak i neznabožni tako čine – zlata radi, i jurite za znacima, čudima i velikim delima i ne znate da će ovo anti-hrist upotrebiti da prevari mnoge? Ne znate li, da znaci, čuda i velika dela prate one koji veruju (Marko 16:17-18)? Ne trebate vi da pratite znake, čuda i velika dela! MOJE sluge od najvećeg poverenja bivaju odvođene kao svinja sa zlatnim prstenom u njušci.

Vi koji radite ove stvari pokazujete svoj pravi plod. Čuvajte se, jer ćete biti pozvani na odgovornost. Kako se usuđujete da vređate MOJE istinske Služitelje koji vas upozoravaju i podsećaju vas da će čak i sami izabrani biti prevareni ako je moguće (Matej 24:24)!

To je jedino moguće ako niko nije voljan da upozori i progovori. Ne trebate ih mrzeti, već im biti zahvalni zbog njihove smelosti. Ali ne, u ova vremena se dobro naziva zlom i zlo se naziva dobrom. Nije potrebno da JA menjam metalne plombe u zubima u zlato da bih spasao duše, ili da posipam zlatnu prašinu po vama.

Potrebna je Krv JAHUŠUA-e da vas pokriva, ne zlatna prašina.

Da je to sve što je potrebno, JA ne bih dao MOG SINA JAHUŠUA-u kao žrtvu na Golgoti.

Vi duhovnici – optužujem vas zbog ove gluposti – pokajte se danas! Ne uzimajte učešća u ovom oživljenju zlatne groznice. Saznajte ko su vračevi u crkvama, koji ovo donose u crkve i hramove, i proterajte ih. Vi ste slepi koji vode slepe (Matej 15:14, Luka 6:49). Zajedno ćete pasti u jamu Pakla vodeći ljude ka znacima, čudima, velikim delima, a ne ka iskupljenju – JAHUŠUA je NJEGOVO Ime!

Narode MOJ, bežite iz ovakvih mesta gde ugledate ovo! Prekorite satanu i bežite. Sramotite sami sebe putem gladi i žeđi za čudesima, a satana vam daje šta želite.

Šta ćete uraditi kada satana kaže: „Donesi mi tvoj sitniš i ja ću pretvoriti metal u gomilu zlata“? Zar još uvek ne razumete da vam vaša pohlepa zaslepljuje oči?

Zar ne raspoznajete da crkve koje su se otvorile za ovo takođe imaju duh smejanja, ruganja i haosa u svojim crkvama?

Zar ne vidite da je to još jedan oblik prevare koji vas sprečava da budete bez mrlje ili bore? Da je ovo još jedna prevara da vam odvrati pogled od MOG Dolaska?! Vi koji ste prevareni, i niste se pokajali – vi niste MOJA Mlada!

Dozivam SVOJE izgubljene ovce koje su se nazivale MOJIMA, a ipak otrčale u zagrljaj drugom pastiru – „lažnom pastiru“, onom koji će voditi one, nekada zvane MOJIM jaganjcima, na pokolj. Ovi koji MI prilaze i zovu ME „Spasitelj“ čine tako samo zbog znakova pretvaranja metala u zlato ili zbog viđenja zlatne prašine. Zar ne shvatate da će samo ljubav, istinska ljubav prema MENI spasiti vaše duše? Zar ne shvatate da će pokajanje, pravo pokajanje spasiti vaše duše?

Zar se ne sećate da sam JA činio znake, čuda i velika dela preko Mojsija, a zli Faraon je imao svoje magove, vračeve i čarobnjake da falsifikuju isto? Satana je težio da prevari tad, i isto to radi i sad. Upotrebio je zlatnog idola tada, upotrebljava zlatnog idola i sada.

Vi sa duhom Farisejskim!

Vi jurite za onim što je telesno, a ne za MOJOM RUAH HA KODEŠ!

Od vas, na koje sam nekada JA sa radošću gledao, se sada odvraćam sa gađenjem! Kažete da zato što ova služba ili ona osoba – koju ste stavili na postolje smatrajući je za više nego što jeste – zato što kažu da je ovo delo sa Nebesa, bez da uopšte razlučite od kog duha govore, vi to prihvatate za istinu! Iako je laž iz jame Pakla!

Teško onima koji podučavaju MOJ Narod da greše i prihvate nešto što nije od MOJE RUAH HA KODEŠ! Vi ste isti oni koji čine da se oni valjaju po prolazima6 i laju kao psi, i smeju se u haotičnom ruganju tvrdeći da je to radost GOSPODNJA!

Vas ću vođe oboriti iznenada, vas koji ste zaveli MOJA Stada stranputicom – nećete čak ni biti upozoreni. Smatrajte ovo za upozorenje, ali će tako malo njih uopšte čuti MOJ glas, jer su oni čuli glas drugoga koji im sada govori putem satane.

Vi vođe, vi ste odgovorni. Vi ste odgovorni za ono što znate! Vi, lažne vođe, koji vodite MOJnarod stranputicom, ste isti oni koji sada koriste MOJU Reč da tvrde da JAHUŠUA kanališe kroz ljude.

Izađite iz crkava koje rade sve ove stvari za koje sam ih danas optužio, ili će vam, stada koja ste nekad MOJA bila, imena biti izbrisana zauvek iz JAGNJETOVE Knjige Života.

U ovom svetu se vi klanjate zlatu i mislite da je jedan bolji od drugog u zavisnosti od toga koliko je ko bogat. Bezumnici! Da, nazivam vas bezumnicima!

Nisu li Izraelci sa sebe napravili zlatnog idola? Ovo nije ništa drukčije. Zato što MOJA bezumna tvrdoglava ćerka Jerusalim takođe uzima učešća u ovoj gluposti i MOJI služitelji kojima sam nekada verovao podučavaju ovu jeres, vi verujete da je to delo MOJIH ruku?

Zapitajte se: po čemu je klanjanje i obožavanje lažnog boga koji vam puni usta zlatom išta drukčije od klanjanja zlatnom teletu? Zapitajte se: kada sam dao Zapovesti Mojsiju napisane na kamenu, napisane MOJIM prstom na kamenu, ne na zlatu – zapitajte se zašto ih nisam zapisao na zlatu? A ipak, u isto to vreme satana je ispunio srca MOG Naroda i oni su poklanjali zlatnom idolu. Ovo nije ništa drukčije.

Vi se vođe hvalite koliko njih biva spašeno preko ovog „Oživljenja Zlatne Groznice“, a ipak ne mislite da JA znam prave motive ljudi i vidim njihova srca? Zar ne znate da satana koristi zlatnog idola ponovo da odvede MOJ Narod u lažno obožavanje i mislite da ME time veličate i proslavljate „JA JESAM“? A zapravo ME vređate. Idite od MENE, vi koji radite ove stvari! Pokajte se danas ili ćete platiti svojom dušom.

Sada imam dodatne optužbe protiv vas vođe, kongregacije, i crkve koje kažete da ste MOJE. Tokom ovog vremena čak imate i oči neznabožnih uprete na oživljenje zlatne groznice, i JA vas optužujem za ovo:

Zašto ne padate na kolena i ne postite i zauzimate se molitvom se dan i noć zbog ovih zverstva koja se čine u ratu predvođenom direktno od strane satane? Zar ne znate da će "JA JESAM" suditi oštro svima onima koji uzimaju učešća u NATO-u i koji čine ove zločine?!

Vaše su oči uprete na zlato, a ne na nedužne muškarce, žene, i decu koju bombardujete i ubijate svakog dana.

Pastori, proroci, apostoli, jevanđelisti, učitelji – čuvajte se! Vi koji ste nekada govorili MOJE Reči, a sada se igrate igre “sledi vođu” – “JA JESAM” je jedini vođa kog trebate slediti! “JA JESAM” ne sledi ni jednog čoveka niti ženu. Oni trebaju da slede “JA JESAM”! “JA JESAM” nije u popularnosti službenika od kojih na sramotu tražite autogram.

MOJE sluge trebaju služiti ljudima, umesto toga oni su namamljeni na greh mitom koji im se daje da ćute, od strane vlasti koja vam poda status izuzeća od poreza i upozori vas da će te platiti finansijski ako progovorite. Zarad novca sami sebi stavljate brnjicu!

Dokazujete kom bogu služite kada ne govorite da je homoseksualnost greh! Abortus je greh! Ovaj rat je greh! Putevi sveta su greh! Svako ko je prijatelj ovom svetu nije prijatelj sa “JA JESAM” ili sa MOJIM SINOM JAHUŠUA-om! Pazite se!

Optužujem vas sada, vas koji se nazivate duhovnicima, vas koji marširate po ritmu bubnjara ovog sveta! Zašto ne čujete MOJ glas koji vam kaže da govorite protiv nesvetosti? Vi podučavate MOJ Narod da greši time što će ćutati, i bez obzira šta vaše političke vođe rade, vi kažete da “JA JESAM” ne želi da se bore protiv nesvetosti, niti da govore protiv vođa nacija koji čine ove stvari.

Molite se za njih da se pokaju! Ali ne dozvolite da vas duhovne vođe, političke vođe odvedu u utrobu Pakla. Ne dozvolite da tuđa krv natopi vašu odeću. Ne budite zaslepljeni slavom i bogatstvom koje satana nudi u ovom svetu.

Događa se oživljenje, da, ali veće oživljenje stopa koje vode u Pakao, od velikog otpada od MOJE istine (2. Solunjanima 2:3, 1. Timoteju 4:1) – bilo je takođe i oživljenja od strane satane, zato se pazite lažnog, karnevalskog oživljenja. Optužujem vas duhovne vođe.

Ne marširaju svi po ritmu bubnjeva iz Pakla. Ima onih poput ove Sluškinje i ostalih koji će smelo vikati i protestvovati, i ako treba živote položiti MENE radi. Upozoravam vas: „Jakova sam voleo, Isava sam zamrzeo!“ (Rimljanima 9:13)!

Kada nastojite da ućutkate MOJE Jakove, onda ste u opasnosti da postanete jedni od onih sa duhom poput Kajinovog – u opasnosti ste da se MOJA ljubav prema vama pretvori u mržnju prema vama – vi ste ti koji hule na RUAH HA KODEŠ kada se usuđujete da kažete da je delo satane učinjeno od strane RUAH HA KODEŠ!

Ispitujte svaki duh koji govori. Ispitujte svaki znak, svako čudo, svako veliko delo. Da li se poklapa sa Rečju „JA JESAM“?

Zlatna prašina koja biva posipavana po vama i vašoj odeći – zlatna prašina vam je poslata iz Pakla da vas prekrije kao pokrivač i zaslepi vam oči i baci vas u duboku duhovnu komu, u kojoj više ne razlučujete ispravno od pogrešnog. Optužujem vas duhovne vođe kojima sam nekada mogao da verujem – više ne mogu.

Zašto ne protestvujete i ne navodite vaše ljude da protestvuju protiv ovog rata? Zašto sebe nazivate prijateljima političkih vođa koje čine ova zverstva?

Zar ne znate da ćete biti pozvani na odgovornost što niste progovorili zbog straha od gubitka vašeg statusa izuzeća od poreza? Vi duhovne vođe, vi ste prihvatili mito od vlade da bi ćutali. Prodali ste svoje prvenaštvo kao Isav, za šaku zlata.

Što je veća služba, to bi više MOJIH Ljudi moglo da ustane i progovori i kaže neznabožnima „ne“. Ipak, zbog mita vi ćutite i dopuštate ubijanje nevinih, i krv je na vašim rukama duhovne vođe i svi koji njih sledite i svi koji njih podržavate svojim desecima i ponudama!

Ne očekujte nikakve blagoslove od MENE, jer kada dođe vreme da zavapite za MOJE izbavljenje, prisetite se gde se bili kada su nedužni trebali vaše glasove da ih brane? Rat zbog pohlepe! Čovek se igra boga i MOJ Narod ćuti! Šta ćete činiti? Vi koji stojite ćutke i gledate bombardovanje nedužnih muškaraca, žena i dece – vi sada nosite njihovu krv na svojoj odeći!

Kada bi svi makar nešto učinili, da progovore! Kada bi svaka crkva samo progovorila protiv ovoga! Postite, molite se i zauzmite se molitvom. Ne zatvarajte svoja vrata dok ne vidite MOJU ruku izbavljenja!

Ameriko, teško tebi, jer krvoproliće još nije došlo na tvoje obale od rata dugi niz godina, ali si ga sada prizvala na sebe! JA još uvek zadržavam ruku dželata radi nekolicine koja zapomaže za milost. Ali kada dođe, neće biti upozorenja. U tišini noći će napasti bez upozorenja.

Toliko si naduvana ponosom. Misliš da ni jedna država neće uzvratiti, ali teško tebi Ameriko. Jer kada dođe vreme za napad, neće biti samo jedne ruke koja udara, već mnogo ruka koje će te napasti – zbog toga u čemu učestvuješ! Tvojih saveznika neće biti nigde na vidiku, jer će se oni boriti za svoje sopstvene zemlje. Teško vama MOJA Deco koja podržavate ovaj rat. Vaš je novac natopljen krvlju!

Vaše duhovne vođe koje svake nedelje vode crkvu ili hram, a ipak ne navode ljude da poste, da se mole i zauzimaju protiv ovoga. Dve greške ne čine nešto ispravnim. Kako možete osuđivati ubistvo sa jedne strane, a odobravati ga sa druge – dokle god je vaša nacija ta koja ubija! Licemeri!

Kako možete reći „moramo podržati naše političke vođe“ kada je ono što čine pogrešno? Da, JA dovodim političke vođe na pozicije. JA sam takođe postavio zlog faraona kao pokvarenog vladara. Da li sam rekao Mojsiju da mu se pokori kad je bio nepobožan? Nisam li rekao Izraelcima da pobegnu od tog nepobožnog vladara?

Nisam li rekao Mojsiju da upozori tog nepobožnog vladara? Nisam li JA stvorio zlog faraona, i da čak i Hitlera i Musolinija, za MOJ gnev i uništenje, zbog zla koja su počinili pred MOJIM očima (Rimljanima 9:17-22)!

Optužujem vas za ovo, duhovne vođe i vi koji ćutite – niste ništa drugačiji od onih koji su ćutali za vreme Holokausta! Optužujem vas za ovo, političke vođe koji ćutite znajući da je ono što se radi pogrešno, a ne usuđujete se da „poljuljate čamac“ zbog straha – poljuljaće se vama vaš čamac, ali biće to od ruke gneva „JA JESAM“. Neću ga samo poljuljati, okrenuću vam živote naopako i držati vas preklopljene.

Pokajte se danas! Progovorite danas! Ne mrzite onu koji dostavlja ovu poruku. Ona se samo povinuje MOJOJ volji! Neko mora progovoriti i biti kao Mojsije i reći: „Pusti MOJ Narod!“

Kada dođe vreme i kada vidite Izrael okružen vojskama, hoćete li tada progovoriti? Kada čujete pretnje vaše sopstvene nacije kako preti MOJOJ ćerki Jerusalimu, da li ćete tada progovoriti? Kada vaša sopstvena nacija uperi rakete u njihovom pravcu, da li ćete tada progovoriti?

Vi duhovne vođe koji se skupljate u ćošak u strahu, sa brnjicom u ustima – jer ste primili zlatni mito, pokriveni zlatnom prašinom, mlaki, sa obličjem pobožnosti ali bez ikakve pobožnosti iznutra (2. Timoteju 3:5)! Vi čitate MOJE Reči ljudima, ali ne postupate po Rečima – vera bez dela je mrtva (Jakovljeva 2:14-26)! Vi pevate svoje hvalospeve MENI, ali JA kažem: Odlazite sa vašim hvalama! Jer MI ne odajete hvalu ni na koji drugi način, sem preko mrdanja usana u pesmi. Vaša su srca daleko od MENE. Vi pričate o ljubavi, ali JA vas optužujem duhovne vođe – gde je vaša ljubav?

Ako ME volite, onda ćete MI biti poslušni (Jovan 14:15). Učićete MOJ Narod da budu poslušni. Govorite kao Jovan Krstitelj i ne plašite se za svoje živote.

Pazite se, ako se ne pokajete, reći ću vam jednog dana: „Idite od MENE vi koji nepravdu činite, nikad vas nisam poznavao“ (Matej 7:23). Jakova sam voleo, Isava sam zamrzeo (Rimljanima 9:13). Pazite da se MOJA ljubav prema vama ne pretvori u mržnju. Pazite se! Kajin je mislio da MI je i on ponudo dobru žrtvu, i u ljubomori je ubio Avelja jer je shvatio da njegova žrtva nije bila dovoljna (Postanje 4).

Zašto su oči vaše kongregacije uprete u njihove zube i zlato? Pokazaću vam JA kakav je osećaj zuba LAVA Judinog kada je veoma ljut. Vi MI se rugate vašim bogosluženjem koje vodi ljude ka zlatnom idolu i mami ih u spavanje prema ubistvima koja ih okružuju, a ipak njihove su oči uprete u sopstvene zube ili u usta drugih.

Zar mislite da ja ne čujem vriske iz ustiju nedužnih?

Teško nacijama i narodima koji uzimaju učešća u branjenju onih koji zlo čine i koji ubijaju one koji MI se poklanjaju!

Teško svakoj naciji koja ne učini sve što je moguće da zaštiti Jerusalim. JA sam sakrio Izrael – iako je MOJA tvrdoglava ćerka – ona je MOJA ćerka i JA je veoma puno volim i ljubomorno čuvam i štitiću ono što je MOJE!

Njene su oči zaslepljene i sada zlatna prašina pokušava da je dodatno zaslepi, ali ću JA lično obrisati njene oči suzama, kako bi jasno videla i videće svog SPASITELJA JAHUŠUA-u kako dolazi i spašava Izrael.

O Jerusalime! O Jerusalime! JA ću te pribrati k SEBI (Matej 23:37) i rukama ću obgrliti SVOJ Narod. I svako ko se usudi da krene na tebe će spoznati kako je to pokušati da uništiš Svemoćnog BOGA koji je BOG Avrahama, Isaka i Jakova.

„JA JESAM“ je MOJE Ime i ja ne delim SVOJU Slavu ni sa kim i ni sa čim. Vi ste MENE voleli, ali ne MOG SINA JAHUŠUA-u, koji je rođen na zemlji na vašem tlu, od vašeg sopstvenog tela. Ipak, vi i dalje prezirete jedinog SPASITELJA za kog ćete ikad znati.

Ali to se menja i MOJA RUAH HA KODEŠ preleće Izraelom i neprijatelj to ne može zaustaviti!

O Izraele, ne podaj ono što ti JA nisam rekao da predaš! O Izraele, ne nasedaj na zastrašivanja ratom i glasinama o ratu ili uništenju! Veruj da će te „JA JESAM“ spasiti i izbaviti iz ruku neprijatelja i iz ruku tuđinske dece! Verujte da ću izbaviti vas i svu SVOJU Decu u svim nacijama iz ruku tuđinske vatre! Ne budite prevareni! Oterajte vračeve iz vaših crkava i hramova! Oterajte obožavaoce zlatnih idola daleko od MOJE Dece! Vođe, pokajte se danas što se niste zauzeli protiv nesvetosti!

Izgovaram ovu Poruku kroz SVOJU Sluškinju Elizabetu Šeri Elajdža (Eliševu Elijahu) i iako Poruka ne prija vašim ušima, Poruka je koja dolazi od BOGA Avrahama, Isaka i Jakova i Nebeskog OCA JAHUŠUA-e! „JA JESAM“ je MOJE Ime i „JA JESAM“ je progovorio u ovaj dan. Zato neka bude zabeleženo na zemlji kao što je na Nebesima.


14. 04. 1999., 06:46č. Tako je izgovoreno. Tako je zapisano.

Ovo je Poruka koju sam čula da je dostavim. Ponizno je izgovaram i tražim oprost od BOGA, JAHVE-a i JAHUŠUA-e, ako nisam sve u potpunosti čula, ili ako sam bilo koju Reč cenzurisala jer nisam htela da uvredim.

Strašna je stvar imati takvu izvanrednu odgovornost da govoriš Reči BOGA svog Stvaranja „JA JESAM“. To je kao vatra RUAH HA KODEŠ zaključana u mojim kostima. Rekao mi je GOSPOD, „JA JESAM“ me smatra odgovornom za ono što kažem, i za ono što ne kažem.

Molim vas molite se za Apostole i Proroke, koji poput mene bivaju kritikovani jer govore reči koje ljudi ne žele da čuju.

Još jednom nalazim sebe izvan popularnih crkava kako zavirujem unutra. Nisam videla ovo zlato ni u čijim ustima, ali znam jednu sestra koja biva napadana i nazivana bogohulnikom jer je govorila protiv onoga što mi RUAH HA KODEŠ kaže da se zove „Zlatna Groznica“, oživljenje koje nije nikakvo oživljenje!

Kada su Izraelci igrali oko zlatnog teleta, da li se neko usudio da kaže „Ne! Ovo nije BOG!“? Uzeli su svoje zlato i napravili idola. U isto to vreme, pravo delovanje BOGA JAHVE-a je ispisivalo Zakone NJEGOVIM prstom na kamenoj ploči!

Samo zato što vas Ričard Roberts [Richard Roberts], TBN i drugi poznati proroci i službenici umiruju govoreći da je ovo znak, čudo i veliko delo sa Nebesa kako bi ste verovali da su JAHVE i JAHUŠUA stvarni – ne budite prevareni, već se setite Velike Prevare! Ne budite prevareni! Biblija kaže „bez vere nije moguće ugoditi BOGU“ (Jevrejima 11:6). Gde je ta vera koja je potrebna u ovoj zlatnoj groznici?

Molim vas, pre nego što izgubite dušu. Shvatite da ja nemam nikakvu dobit u govorenju protiv ovoga. Ja samo izvršavam volju svog Nebeskog OCA. Takođe, imam slobodu jer nemam status izuzeća od poreza. Nisam prodala svoje prvenaštvo za status izuzeća od poreza! Mnogi službenici se ponašaju kao Isav i ne shvataju to, i neće shvatiti dok ne bude prekasno! To su optužbe koje imam protiv crkvi i vođa. Koji je vaš odgovor na ove optužbe? Sve su oči Nebesa uprete na vaše postupke. Sada ne možete reći da niste bili upozoreni.

Pokajte se danas, pre nego što bude prekasno!

Apostol i Prorok, Elizabeta Š. Elajdža (Eliševa Elijahu)


Izvodi iz ćaskanja
Ovo je s nama podeljeno. ’Rev.’ nije Velečasna Elizabeta (Eliševa), već neko koga je partner Službe sreo na internetu.

Rev: hej, video sam tvoju veb stranicu o oživljenju zlatne groznice. mogu li te pitati o tome?
Ivan: da
Rev: jesi li je video?
Ivan: znam nekog ko je video...to je najbliže tome
Rev: shvatam. ja ne znam čime je to izazvano ili kako da se toga otarasim, nikada to nisam tražio
Ivan: šta ti se dogodilo...
Rev: zadobio sam to u crkvi „pohlepnog prosperiteta“
Rev: tamo je neki čudan duh antihrista, povezano je sa dan[ilo] 11:36
Rev: izlučuje se iz dlanova i prstiju ruke, sa uljem
Ivan: da tako sam čuo
Rev: mrzim to. kako da se toga otarasim
Ivan: je si li dobio ikakve zlatne plombe
Rev: ja smatram da su naša blaga nebeska kao što ISUS uči
Rev: nisam proverio imam samo 1 zub popunjen
Rev: znaš da je prosperitetni pokret od pohlepe i nije Bogocentričan, zar ne?
Ivan: da...moram da pročitam celo proroštvo
Rev: da ja jesam
Rev: uopšte ne želim satanine nakazne stvari
Ivan: proroštvo 32
Ivan: je si li prestao da ideš u tu crkvu
Rev: izlazi mi ovo zlato baš dok pričamo
Rev: da izašao sam, idem sada na mesijansko Jevrejsko mesto gde bivam hranjen
Ivan: zlatna prašina se sada pojavljuje...kakav je bio tvoj odnos sa bogom
Rev: ja obožavam Boga i volim GA svime
Ivan: zašto misliš da se događa tebi....
Ivan: satana koristi zlatnu prašinu da žigoše svoje ljude
Rev: zlo želi da se okrenem pohlepi možda?? vidiš ja mrzim ovo čak se svo pravo ZLATO na nebesima ne može porediti sa ISUSOM ISUS je pravo blago
Rev: čoveče hoću da ovaj žig nestane ODMAH
Ivan: biće to kao žig zveri
Rev: kako da ga se otarasim nikad ga nisam tražio i ne želim ga ja VOLIM ISUSA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rev: čak ni ne dajem ili izdvajam desetke očekujući šta natrag radim to da bi služio Bogu
Ivan: sve što mogu da ti kažem je šta je Bog rekao...
Rev: šta to?
Rev: jesam li slučajno dobio ovaj žig?
Ivan: pokaj se i ukloni to izučavaj i pokaži se iskušanim
Rev: kako da ga uklonim poprilično sam se kajao i izučavam tako sam i shvatio da je ovo loše
Ivan: ne znam kako da to zaustaviš...posti i moli se
Rev: mora li to da se izgoni? kao izbavljenje možda? 245
Ivan: kažeš da ideš u mesijanski hram
Rev: da
Ivan: jesi li rekao rabinu
Rev: imam druga na internetu koji vrši izbavljenja
Rev: pitam mog druga možda on može da ovo izgoni
Ivan: pa probaj
Rev: ok hvala :) Bog te blagoslovio


Molim vas budite u saglasnosti s nama za Rev-ovo izbavljenje!


Komentari u vezi ovog Proroštva
„Draga mlado JAHUŠUA-e,

Pozdravi u Isusovo Ime. Voleo bih da znam o onim oživljenjima zlatne prašine i smejanja, da li su se utišala?

Jeste li videli ikoga od onih koji su sada izbavljeni od tih demona?

Da li žive pobednički kao biblijski hrišćani?

Ta oživljenja se šire po mojoj zemlji, maleziji i lično sam video jednu devojku iz druge crkve koja je imala zlatne plombe, sada su sive. Ispoljavala je demone i izbavljena je kada je nad njom bilo moljeno u Isusovo ime. Pala je unazad.

Ja verujem da su lažne manifestacije od istih Rimokatoličkih duhova koji donose lažne manifestacije, viđenja marije, koja su povezana sa Marijom i anti hristom.

Gospođa iz te iste crkve koja je imala ono oživljenja smeha je takođe ispoljavala i bila je u procesu izbavljenja, izbacivala je sve što je imalo lažno ispoljenje u ime Gospoda Isusa Hrista.

Ako imate ikakva ista svedočanstva, molim vas obavestite me.

Bog blagoslovio.
Ps. Majkl
Malazija“

* * * * * * *
„Da li želite da vidite to „Zlatno Oživljenje“ lično? Pogledajte na internetu i vidite i sami. Ne možemo biti odgovorni za odvođenje ovaca u jazbine vukova. Ako nam ne verujete, sada ste odgovorni za ono što znate i što ste čuli. Budite sigurni da nas dodate u obeleživače i da se vratite.“

* * * * * * *
„Rekoh da podelim ovo sa vama, nikad nije stiglo na Novozelandsku listu.
Tvoje proroštvo samo potvrđuje ono što je Duh Božiji u meni podstakao.

Bog te blagoslovio sestro.
Eli“

* * * * * * *
„U 10:32 PM 4/5/99 K. Volters je napisao:

Nisam lično primio ovo čudo (JOŠ UVEK), ipak imao sam privilegiju da zavirim u mnoga usta...kakav prizor! Jedna žena koja je primala socijalnu pomoć tokom većine svog detinjstva je dobila 8 novih zlatnih zuba! Druga žena je imala 4 zlatna zuba i/ili plombe u sredu i do subote je imala 11! (video sam je u obe faze ovog čuda) Jedan čovek je imao dva prelepa, savršena, blistava, zlatna zuba i jedan od njih je imao krst ugraviran na njemu! Znam da zvuči nemoguće za verovati, ali sam to video svojim očima!


Dragi Endrju i listo,

Volela bih da podelim par misli kojima sam duboko impresionirana, nakon čitanja objave o ’zlatnoj’ pojavi, i odnosi se na vreme ’lažnih znaka i čuda’ koja će se dolaziti iz mesta obitavanja Boga (hram Boga) iliti „crkve“ u, kako ja verujem, „naša“ vremena. Čitam o uzbuđenjima koje drugi hrišćani dele u vezi tih „čuda“, i pitam se, zašto *ja* ne osećam to isto uzbuđenje kao dete Božije, već osećam tugu unutar sebe?

Dok sam pratila izveštaj na TACF, moje su misli bile usmerene na stih u 2. Solunjanima 2 i pitam se...šta Hrišćani misle da je opisano u ovom poglavlju (kako to čitate?), kako zamišljaju da će prevara satane izgledati, i kako se ispoljava? Da li stvarno mislite da će Lažni Prorok izaći na scenu sa „paklenim“ izgledom objavljujući „Ćao, ja sam lažni prorok“? Da li stvarno mislite da ćete moći da raspoznate laž kada se pojavi „u sred“ vas (u sred mesta Božijeg obitavanja, domu Božijem, takozvanoj „crkvi“)? Imam osećaj da većina Hrišćana, a pogotovu oni koji jure za tim ’znacima i čudima’, imaju predstavu da „lažna čuda“ MORAJU smrdeti na sumpor ili biti ružne vrste, da bi bila od đavola.

NE BUDITE prevareni, braćo i sestre! Ovaj satanski lažnjak ĆE se pojaviti UNUTAR „hrama Božijeg“, i ne govori se o Hramu koji će izgraditi u Jerusalimu u nekom trenutku...jer, 1)Bog nije obitavao tamo zadnjih 2000 godina, i 2)Bog ne obitava u hramovima pravljenim rukama ljudskim.

Zašto verujem da su ove pojave ’zlatnih zuba’ i ’zlatne prašine’ LAŽNA čuda? Zato što je samo čudo „trivijalne“ prirode, i jedno je od onih koje se dopada ’požudi tela’ i ’ponosu života’ [1Jovanova 2:16]. Ko je taj koji je iskušavao Hrista sa “moćima i mamljenjem ovog sveta”? [Matej 4:8-10] Zlatni zubi (zanemarite gravure krsta) su uvek bili “specijalitet” u ovom svetu koji samo BOGATI mogu priuštiti, odražava tip “klase”.

NE kažem sad da Bog ne bi mogao da izabere da uradi stvar ove vrste, ali iskreno verujem da nije po Božijem karakteru, kada se Njegovo srce slama zbog potreba slomljenih srca i duha. Da On veselo provodi prskajući “zlatnu anđeosku prašinu” u suze (slepih?) služitelja.

PROBUDITE SE LJUDI! Satanina čuda će se pojaviti u sred vas, i on će se uzvisiti iznad svega što se naziva Bog (ili je “od” Boga), sedeći u sred Božijih ljudi kao Bog (ili “kao” Božijih) ... kao što Gosn. Peskar prska “zlatni” pesak (snažna obmana) u vaše pospane oči! Krajnje je vreme za BUĐENJE!!! NE budite zavedeni.

služeći u Njegovoj ljubavi,

Eli (Grace2u)“


2. Solunjanima 2:3-12: „Ne dajte nikome da vas zavede ni na koji način, jer taj dan neće doći dok prvo ne dođe otpad i ne otkrije se čovek bezakonja, sin uništenja. On je protivnik i uzvisuje se iznad svega što se naziva ‘bog’ ili se obožava, i sedi u Božijem Hramu prikazujući se kao bog. Zar se ne sećate da sam vam to govorio još dok sam bio s vama? I tako sada znate šta ga zadržava, da bi se otkrio tek u svoje vreme. Zaista, tajna ovog bezakonja već deluje, ali ostaće tajna samo dok ne bude uklonjen onaj koji ga sad zadržava. Tada će se otkriti bezakonik. Njega će Gospod JAHUŠUA ubiti duhom Svojih usta i uništiti svetlošću Svoga dolaska. Ali bezakonikov dolazak, koji satana omogućuje svojim delovanjem, propraćen je svakim silnim delom i lažnim čudima i znacima, i svakom nepravdom i prevarom. Sve je to namenjeno onima koji odlaze u propast zato što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se spasili. I zato Bog dopušta da na njih deluje zabluda, da bi verovali laži, kako bi svi oni bili osuđeni jer nisu verovali istini, nego su voleli nepravdu.“

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Između klupa u crkvama


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica