Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 30

PAZITE SE! UČINIĆU ONO ŠTO NE MISLITE, U VREME U KOJE NE MISLITE, NA NAČIN NA KOJI NE MISLITE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

8. februar, 1999.

Slika za Proroštvo 30

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Ovo je napisano 16. maja, 1999., odmah nakon trećeg dana mog Jerihon Marša u 07:00č. Bilo koji zid zla, ometajućih duhova, ili ropstva koji stoji protiv ovoj Službenika i ove Službe se mora porušiti kao zidine Jerihona! Oni koji žele uništenje mene i uništenje ove Službe neće opstati! U saglasnosti sam sa svom mojom braćom i sestrama koji primaju ovu Reč i Pastora u ljubavi i obavljaju svoje Jerihon Marševe ne bili se zidovi zla, ropstva koji ih ometaju na bilo koji način srušili – kao zidine Jerihona pašće! Verujem da će Dan Pedesetnice biti dan velike pobede za sve one koji su već obavljali ili obavljaju svoje lične Jerihon Marševe za Pobedu! BOG kome mi služimo je isti onaj BOG koji je porušio zidine Jerihona! BOG koji je poštedeo Ravu, jer je sakrila dva Izraelca, je isti onaj BOG koji sebe naziva “JA JESAM”. Učinio je to jednom i učiniće to opet! Samo imajte veru da verujete i pobedu ćemo videti!


Ljude će njihova srca izdati od straha, dok gledaju šta će zadesiti ovaj svet u godini 2000. i na dalje. Jer vi koji izrugujete one koji upozoravaju – vi ćete okusiti ono što dolazi. Pazite se, ne uzimajte MOJU milost zdravo za gotovo, ne gazite Krv MOG SINA, čineći je nesvetom, grešeći i govoreći: „Pa dobro, oprošteno mi je“. Jer vam kažem – nema oproštaja za to. Čuvajte se onih koji misle da sam JA BOG za izrugavanje! Čuvajte se onih koji uzimaju MOJU ljubav i milost i dugotrpeljivost zdravo za gotovo. Čuvajte se onih koji kažu da osveta nije MOJA, govori BOG ravnoteže – i ljubavi i rata.

Ovaj će svet požnjeti šta je posejao. MOJE Bebice, Mlado, Odabrani i Izabrani, koji živite Sveto kao da su ovi dani zadnji, i poštujete ME na pravi Šabat i smatrate ga Svetim – očekujte ME. JA ću se vratiti i naći SVOJU Mladu sa uljem u svojoj svetiljki, kako čeka svog MLADOŽENJU, svog SPASITELJA. JA ću je odvesti kao SVOJU Mladu. Ali oni koji imaju samo svetiljku, ali ne i ulja, će shvatiti da imaju obličje pobožnosti, ali ne i pobožnost izunutra. Oni će izaći i tražiće ME, ali ME neće naći.

Niko ne može reći da nije bio upozoren u ovaj dan.


Tako je izgovoreno, tako je napisano u ovaj dan, predato Pastoru Elizabeti Šeri Elajdža (Eliševi Elijahu), 08. 02. ’99.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica