Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 2

MOJ GNEV JE VELIKI KOLIKO I MOJA LJUBAV!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

8. januar, 1997.

Slika za Proroštvo 2

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Ovako govori GOSPOD BOG nad Vojskama:

Pokazaću da JA nagrađujem one koji ME revnosno traže. Dokažite MI se i uverite se da je ovo godina koju ste čekali. Udružite se svuda po svetu kroz čudo kompjutera. Povežite se, držite se zajedno i videćete veće izlivanje RUAH HA KODEŠ-a (SVETOG DUHA) nego ikada do sada.

Jer ćete jedni drugima rasplamsavati darove koji su bili pritajeni ili retko korišćeni. Bićete sjedinjeni u DUHU, bez da uopšte kročite u avion. Bićete jedno u MENI i kroz čudo ove kompjuterske tehnologije – koju iako satana koristi za njegovo zlo, JA koristim još više za MOJU Hvalu, Čast, i Slavu. MOJI Proroci će je koristiti da prenesu MOJE Poruke, zato slušajte pažljivo ove godine da biste znali šta da očekujete pre nego se dogodi. JA ću poslati Proroke pre nego što pošaljem SVOJ gnev.

Molite se da vas zateknem kako ME revnosno tražite, volite ME i u poslušnosti ste MOJOJ Reči. Jer, nemojte govoriti da ME volite ako MI niste poslušni. Iako su vaši gresi oprani Spasonosnom Krvlju JAHUŠUA-e, ne kušajte ME – jer ЈА znam ko je spašen, a ko samo glumi!

Ranije sam rekao MOJOJ Proročici da kaže da Sud počinje od Doma JAHVE-a! Sada ovog dana, 8. januara 1997., Sud je počeo u Domu JAHVE-a na još silniji način nego ranije! Gledajte i slušajte pažljivo, budite spremni! Gledajte kako čistim Hramove, kao kad je MOJ SIN očistio Hram, ukazujući na stvari koje će doći – i počelo je. Zli pastiri i okrutni pastori, lažni proroci – čuvajte se. Veliki i moćni gnev ide vam u susret ove godine.

Bežite dok još možete. Činili ste stvari u MOJE Ime, povredili MOJE Ovčice, poklali ih i žrtvovali MOJE Ovce u podnožju satane. Platićete zbog toga. Ohrabrivali ste zle i obeshrabrivali pravedne. Govorili ste da sam izgovarao laži, da ste imali vizije – ali vi ME čak ni ne poznajete. Kako ste onda mogli da ME vidite ili da ME čujete? Obmanuli ste mnoge, i još ste koristili MOJU Svetu Reč za svoj dobitak i svoju slavu.

Spremite se za borbu, jer nećete morati da se borite samo protiv Svemoćnog BOGA JAHVE-a! Već i sa MOJOM novom vrstom RUAH HA KODEŠ-om (SVETIM DUHOM) ispunjenih pomazanih Ratnika. Čujte njihove ratne pokliče.

Oni su puni ljutnje JAHVE-a zbog svega što je neprijatelj učinio. Oni idu po Ovce koje je neprijatelj rasterao, privodeći ih pred noge jedinom Dobrom PASTIRU – JAHUŠUA HA MAŠIAH-u (Isusu Hristu) Nazaretskog i Golgotskog! ’JAHUŠUA HA MAŠIAH’ je NJEGOVO Ime i ono je na njihovim usnama, i napisano je na njihovim čelima (umovima) i srcu.

Ja osnažujem SVOJU petostruku Službu na načine za koje dosad nisu znali i sve vreme će čuti MOJ Glas i videti da je BOG kome služe Svemoćan u ratu. MOJA Dečice, vi nemate čega da se bojite, jer JA znam SVOJE Ovce i vi znate svog PASTIRA. Nemate čega da se bojite. Još jednom vam kažem, podignite glave, vaše iskupljenje se približilo. MOJ Dolazak je bliži nego što možete i da zamislite, ali neprijatelj zna to i sada pokušava da ubrza zlo.

Zapamtite, kada neprijatelj navali kao poplava, JA ću podići branu protiv njih. Oni koji stoje za propovedaonicama i služe MOJIM Ovcama čuju MOJ Glas. Pozvao sam vas da budete Ratnici za JAHUŠUA-u, ne mlakonje. Povratite nazad šta vam je neprijatelj ukrao, u MOJE Ime. Satana dolazi da krade, ubija i uništava. Prestanite mu dozvoljavati. Još jednom kažem: Pozvao sam vas da budete MOJI Ratnici, ne mlakonje.

Ne dajte mesta đavolu i đavo neće imati mesta u vama. Danas crkva, koja nije zgrada ili pastor, već MOJ Narod koji nosi MOJE Ime, mora ustati i reći: „Mi smo Ratnici za JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, znamo da smo više nego pobednici kroz IME JAHUŠUA-e. Bitka je JAHVE-ova, Pobeda je naša na Slavu, Čast i Hvalu JAHUŠUA HA MAŠIAH-a i JAHVE-a!“

Na kraju, ali ne i manje važno – videćete kako u svakom aspektu razdvajam ono što JA nisam ujarmio, već vi sami. Ali će biti potrebna MOJA ruka da odvoji ono što nikad nije trebalo da bude ujarmljeno. Mogu li vo i miš vući kola? Šta više, mogu li vo i mrav vući kola puna voća? Molite se MENI, i MOJ RUAH HA KODEŠ otkriće gde su mrav ili miš ujarmljeni s vama. A zatim prihvatite koji god način da odaberem, i koga god odaberem da bude razdvojen od vas.

Pitali ste se zašto vaše molitve bivaju sputavane. Zato što su neki od vas nejednako ujarmljeni na mnoge različite načine. To uključuje MOJE Službenike i Službe, kao i vaše lične živote. Niko se neće odreći nečega MENE radi, što JA neću uzvratiti najmanje dvostruko, i u ovom životu i na Nebesima. Verujte MI i budite voljni kao što je Avram bio, i imajte vere. Recite: „JAHVE, šta god me sputava da budem sve ono na šta sam pozvan da budem, i sve za šta sam rukopoložen da radim, prinosim ti kao žrtvu – sve što stoji na putu da TVOJA savršena Volja bude izvršena u mom životu.“

Prinesite MI sve što jeste, i sve što niste, i gledajte ME kako činim moćno čudo izbavljenja u vašim životima i u životima vaših voljenih. Ove godine daću vam želje vašeg srca, jer JA znam da su želje vašeg srca želje koje sam vam JA dao.


Predato ovog dana Časnoj Šeri Elajdža (Elijahu) 08. 01. ’97. kroz Pomazanje RUAH HA KODEŠ-a, na Slavu JAHUŠUA-i, Jedinorođenog SINA JAHVE-a.

Beleška Časne Elizabete Elajdža (Eliševe Elijahu):

Molite se u sili jezika RUAH HA KODEŠ-a, i posebno da se dar Proroštva pojavi u vama. Nama Prorocima je takođe potrebno da nam bude prorokovano. Ja propovedam drugima, ali mali njih propoveda meni. Možda ćete baš vi biti jedan od njih.

Da, zemljotres će zadesiti i Ameriku. Imala sam mnogo snova i videla moju državu Indijanu skoro u ruševinama. Biće 8,9 Rihterove skale i u isto vreme će biti tornada i poplava. Pogodiće najmanje 15 država uporedo sa Indijanom, u isto vreme.

Čula sam kako BOG OTAC kaže, u mom najstrašnijem snu, dok su ljudi raskrčivali misleći da je završeno: „Kraj 1. runde, a sada runda 2!“ Ali hvaljen JAHUŠUA, pokazao mi je u tom istom snu da, iako će samo nekoliko kuća ostati čitavo, biće kao u dane Mojsija – i oni ljudi koji se poklanjaju JAHUŠUA-i, u Duhu i Istini, njihove kuće i životi biće pošteđeni.

Anđeo smrti će ih proći i neće dirati njihove domove. Klinike za abortus će propasti u ogromne provalije, jer će se zemlja otvoriti i progutati ih. JAHVE će lično pokazati šta će se dogoditi ubicama nevinih beba u majčinoj utrobi.

Homoseksualnost je izopačeni duh požude, ne urođena mana, već greh – i poslat je od satane da izruguje JAHVE-ovu zajednicu koja se naziva brak! Ali opet, Svemoćni JAHVE će se osvetiti na način koji će dokazati da se ON ne da lako izrugivati. I teško onima koji se rugaju, jer JAHVE nije samo BOG milosti i ljubavi, već i gneva prema SVOJIM neprijateljima!

Nacija i ljudi izgubili su strah od JAHVE-a u najvećem delu Amerike i onima koji jesu ON će dati razlog da se boje! Ali mi, Mlada JAHUŠUA-e, nemamo čega da se bojimo – dokle god dajemo sve od sebe da MU budemo poslušni, da čujemo NJEGOV Glas, i da MU se poklanjamo u Duhu i Istini. Upozorite druge, da krv iz Jezekilja 3:17-21 ne bi bila na vašim rukama. Teško onima koji čuju, a ne slušaju. Prvo će biti Suda nad Domom JAHVE-a, a potom nad neznabošcima.

Bogatstvo i poslovi zlih biće predati pravoj Deci JAHUŠUA-e, koja MU se poklanjaju i imaju veru, i teže da MU budu poslušni, i služe MU, šireći Jevanđelje JAHUŠUA-e radi spasenja duša. Više milionera nego ikad ranije će ustati i to će biti JAHVE-ova Deca koja poseduju bogatstvo, avione, trgovinske centre.

Ja sam pozvana isto tako da budem i sadilica crkava i pastor mnogim crkvama. To zahteva novac koji ja sada nemam, ali imam veru u vezi toga pre isteka ove godine. Molim vas ohrabrite našu Braću i Sestre po svetu, recite im da će JAHUŠUA braniti svoju Crkvu više nego ikad. Držite se i gledajte neprijatelje kako padaju,

Kinu će zadesiti veliki zemljotres i zla će im se dogoditi, i bolesti koje nijedan čovek ne može izlečiti, i patiće od toga zbog proganjanja Dece JAHUŠUA-e. Još jednom JAHVE će dokazati da nije slep niti gluv i da je čuo vapaje SVOJE Dece. Vidite, neprijatelj kaže da naš JAHVE ne postoji. Ali pazi se satano, jer јe izbavljenje za Narod JAHUŠUA-e na putu, čak i dok se ovo iskucava.

Oni koji su progonili istinske Hrišćane će sada biti progonjeni. Oni koji su slali duhove uništenja, siromaštva, beznadežnosti i smrti će biti oni kojima će se ti duhovi kao bumerang vratiti na silan način. Naši neprijatelji će biti istrebljeni ako se ne pokaju pred BOGOM koji sudi svima. Bogatstvo će biti i već je počelo da se predaje u ruke pravednika kroz JAHUŠUA HA MAŠIAH-a! To će biti samo na kratko, dok naš JAHUŠUA ne dođe ponovo i taj novac ne bude upotrebljen za žetvu duša.

Naš JAHUŠUA dolazi! Prvo mora da pripremi svoju Crkvu da bude bez mrlje i bore. Bez ponosa u našim duhovnim vođama, jer će to biti učinjeno silom RUAH HA KODEŠ-a, tako da niko ne može uzeti Slavu JAHUŠUA-e. Sila Pomazanja veća nego ikad sići će na NJEGOVE Izabrane Sluge i veliki će se znakovi, čuda i velika dela dogoditi istinskim Služiteljima i videće da naš JAHUŠUA još uvek čini čuda danas na moćan način!

Neki će biti toliko pomazani da će čak i njihova senka terati đavola i demone i lečiti bolesne i podizati mrtve, na Slavu JAHUŠUA-e i nikog drugog. Godina 1997. će biti prekretnica za crkve. One crkve koje odbiju Novo Vino biće prazne ili pune okultne sile. RUAH HA KODEŠ više neće trpeti rasističke crkve. Mi smo svi jedno i ne treba da vidimo nikakvu drugu boju osim crvene! Mi smo Narod – Krvlju opran i očišćen spasonosnom Krvlju JAHUŠUA HA MAŠIAH-a Golgotskog!

Naša Braća i Sestre, bez obzira na to koje su rase, porekla ili jezika, su samo oni koji su spašeni, posvećeni, i ispunjeni RUAH HA KODEŠ-om. Poznaćemo ih po njihovim plodovima i svedočanstvu njihovog duha. Satana je pokušao da učini da rase misle da su bolje jedna od druge. To je ponos, a JAHVE kaže da je to jedna od stvari koje najviše mrzi.

ON ne gleda ko je ko. ON zna ko su NJEGOVA Deca, a ko su deca satane. On neće više dozvoliti da njegovi Izabrani budu prevareni. Gledajte kako lažnjaci padaju na silan način i kako JAHVE podiže prave Proroke, Jevanđeliste, Pastore, Apostole i Učitelje da zauzmu mesto lažnjaka.

I potonji će biti pomazaniji nego prošli, jer će priznavati da to nije od naše moći ili sile, već jedino od sile RUAH HA KODEŠ-a, kroz IME JAHUŠUA ha MAŠIАH-a i kroz NJEGOVU Krv će izbavljenje doći. To je Pomazanje koje će slomiti jarme i stege, kroz moć RUAH HA KODEŠ-a.

Mnogo je palih Ratnika. Oni nemaju više snage ili vere. Đavo ih je obmanuo i oni misle da JAHUŠUA ne vidi njihove suze ili da ne čuje njihov plač ove godine. Držite se, sada nije vreme za odustajanje. Službe koje su vam date napredovaće i sve što se iščekivali ostvariće se. Ne odustajte.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica