Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 28

JESI LI JEDAN/A OD MOJIH SAKRIVENIH?


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

25. januar, 1999.

Slika za Proroštvo 28

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Oružja vaše borbe nisu telesna, već su moćna u obaranju sataninih utvrđenja. Laptop kompjuter će biti jedno od tih oružja, upotrebljeno da razobliči neprijatelja, upotrebljeno da upozori neprijatelja, upotrebljeno da zaustavi neprijatelja u uništavanju MOG Naroda zbog nedostatka znanja. Reci MOM Narodu da ulažu u ovo oruđe današnjice, jer kada trebaju pobeći ne mogu putovati sa velikim kompjuterima. Stvorio sam kompjuter za ovo vreme i u ovu svrhu. To je znanje koje se umnožava uzduž i popreko. Tako ste u mogućnosti da budete na jednom mestu, a zapravo na drugom, govoreći MOM Narodu širom sveta. Nemojte ni jednog trenutka pomisliti da to oružje nije moćno. Satana nastoji da kontroliše internet, da ućutka MOJ Narod. Ali on ne može učiniti ništa što mu JA ne dozvolim.

Imate malo vremena, ali ću vas povezati sa onima koji imaju kompjutersko znanje. Mreža MOG Naroda će biti snažan glas u ovo poslednje vreme. MOJI kompjuterski genijalci su bili sakriveni za vreme poput ovog. Oni sa mudrošću JAHVE-a i JAHUŠUA-e su bili sakriveni za vreme poput ovog. Oni rade u svetu da bi naučili o putevima neznabožaca, da bi mogli biti upotrebljeni protiv neznabožaca i njihovih načina u zakazano vreme. JA imam SVOJ Narod u svim oblastima, bez obzira na vaše strahove: od policije, preko vojske, poreske uprave, vlade, prodavaca, do internet provajdera – potražite MOJ Narod. Naći ćete ih. Sada je vreme da ustanu i zasvetle. Kao sunce svetliće.

Znanje koje se sticalo na koledžima, koje je neprijatelj obezbedio, koristiće se protiv neprijatelja radi zaštite onih koje JA zovem SVOJIMA. Znaće za načine da zaobiđu zakone, za koje mislite da su nemogući. JA imam advokate, doktore, JA imam učitelje u svim oblastima. Ne mislite da neznabožci imaju više mudrosti. MOJI genijalci su bivali sakrivani do određenog trenutka. MOJI genijalci imaju Mudrost MOJU, JAHVE-a i JAHUŠUA-e, i mogu sve brzo naučiti, čak iako nisu pomišljali na učenje toga ranije. Sredstva komunikacije će biti vredno oruđe u ova poslednja vremena.

Postoje načini da se zaobiđe ono što svet namerava da uradi da bi ućutkao MOJ Narod. Neću sada otkrivati načine, ali ćete ih prepoznati kada za njih čujete. Kažem vam ovo: oni mogu graditi svoje Vavilonske kule; JA ću obezbediti način SVOM Narodu da uvek budu u kontaktu. Verujte MI i učite o MOJIM načinima, budite svesni da je MOJ Narod skrivan, ima skrivene darove RUAH HA KODEŠ, sami su bez međusobnog savetovanja učili – ali su učeni od RUAH HA KODEŠ.

Путовати ће постати веома тешко, да се из једне државе оде у другу без дозволе те државе. Али кажем вам, већ имам СВОЈЕ Људе који раде у тим областима и МОЈ ће Народ побећи када дође време за бежање. ЈА имам авионе, пилоте и стјуардесе. ЈА имам СВОЈ план на снази. ЈА сам БОГ који не може бити изнађен, без обзира шта непријатељ мисли. ЈА имам план и МОЈ план за вас је за добро, а не за зло. МОЈ план за МОЈЕ вољене Бебице, Младу, Одабране и Изабране је за благослове – толико благослова да их нећете моћи све именовати.

MOJI su planovi za MOJE neprijatelje kletve – toliko njih da ih neće moći sve imenovati! Spremite se neprijatelji, kletve dolaze na vas! Zvaće ih prirodne nepogode, ali nema ničega prirodnog u nepogodama koje dolaze od ruke ljutog JAHVE-a! Vi se hvalite svojim izobiljem, ali neće biti izobilja, zbog MOG gneva koji će pasti nerazblažen, ali neće nauditi MOM Narodu! JA ću zaštititi SVOJ Narod kao što sam u vreme Noja, kao u vreme Lota, kao u vreme Mojsija.

Neprijatelji će škrgutati svojim zubima u ljutnji i besu, jer će uvideti da ništa ne može zaustaviti niti ometi one koji se povinuju i veruju JAHUŠUA-i kao svom Dobrom PASTIRU. Nikakvi vukovi ne mogu iznenaditi MOJE Ovce. JA idem ispred vukova i govorim Reči SVOJIM Prorocima i Apostolima, upozoravajući na vreme gde će i kada vukovi napasti. Vidite, ti vukovi nisu samo vukovi sa oštrim čeljustima, oni su besni, i kada ugrizu jednom – njihov ugriz je smrtonosan. Tako da to nije samo ugriz, već su same vaše duše u opasnosti.

Zmije poslate da vas opkole nisu samo jedna, već mnoge. Zmije će pokušati da vas opkole, i njihov ugriz nije samo ugriz zmije – već ima kobri koje ubrizgaju otrov u vaš duh, govoreći vam da JAHVE i JAHUŠUA ne mogu da se staraju za SVOJE Ovce, da je beznadežno. Oni će vam ubrizgati lažljivi otrov govoreći: „Verujte vladi, ne vašem Bоgu!“ Onda će upotrebiti boa zmije daviteljke da pokušaju da vas iscede na svaki mogući način – finansijski, duhovno, fizički, mentalno. Vlada će vas iscediti kao boa daviteljka, u isto vreme koristeći kobru da vam ubrizgaju toksični otrov laži, kako bi izazvali da i najjači u veri drhte od straha.

Ali JA sada govorim kroz ovu Sluškinju da vam kažem, voljeni MOJI, da se ne trebate plašiti vukova ili zmija! Rekao sam vam, JA sam uvek imao Narod koji obožavaja, služi i sluša Velikog BOGA „JA JESAM“, i uvek ću imati! JA, JAHVE, i MOJ SIN JAHUŠUA mirno gledamo i ispitujemo šta neprijatelj radi, i izveštavamo o tome kroz NAŠE Proroke. A oni vas za uzvrat ne samo upozoravaju, već vas i ohrabruju – kao sada – da vam stave do znanja da ću vam, u SVOM času, reći kada da idete, šta da radite, kako da izbegnete boe daviteljke i smrtonosne kobre!

Jednostavno ME čekajte, jer JA GOSPOD BOG vaš nikada ne ranim, niti kasnim. JA ću izbaviti SVOJ Narod na takav način da ćete ga smatrati čudesnim. Da, biće onih koji će biti i bivaju ubijani kao mučenici, ali njihova krv koja pada na zemlju samo podiže druge da govore i čine veća dela u Ime MOG SINA JAHUŠUA-e. Ne žalite za onima kojima JA dozvolim budu ubijeni MENE radi. Već žalite za onima koji sprovode ubijanje i mučenje. Oni će imati večnost da propate zbog onoga što su učinili, zbog onoga što su učinili MOJOJ Deci koja su položila svoje živote za MENE. Oni će na isti način biti mučeni u Paklu kroz svu večnost. Oni koji padnu kao mučenici su propatili u životu, ali kroz svu večnost neće nikada više patiti. Njihove su nagrade velike na Nebesima.

JA dolazim po SVOJU Mladu bez mrlje i bore. Učite sada kako da MI udovoljite. Učite sada da MI budete poslušni. Učite sada kako da položite sve na MOJ Žrtveni Oltar. Šta vam vratim je vama namenjeno na blagoslov, šta vam oduzmem to niste ni trebali da imate, jer će vam samo naškoditi. JA sam dobar BOG. JA sam vaš Nebeski OTAC i JA brižno pazim na one koji traže od MENE da im govorim, da im pokažem šta da urade, kada da urade, gde da idu. Nemojte ni na trenutak jedan misliti da vaše molitve nisu saslušane. Jednostavno još nije vreme da se izgovore odgovori.

JA čekam, kao što vi čekate. Strpljivo čekam, dok se svakog dana sve više duša obraća ka JAHUŠUA-i kao svom Izbavitelju i Iskupitelju. Ne mogu predugo čekati, jer neprijatelj planira da pokrene napad po čitavom svetu u isto vreme. JA neću dozvoliti da MOJA Deca koja slušaju MOJ glas budu prevarena. Pažljivo slušajte glas neprijatelja i videćete kada čujete na talasima6 da to nije glas vašeg TVORCA i SPASITELJA! Pažljivo slušajte i gledajte oči dok pričaju, ne slušajte samo telesnim ušima, već koristite duhovne uši, i ne gledajte samo telesnim očima, već potražite od RUAH HA KODEŠ da vam pokaže vašim duhovnim očima.

U ovom svetu nije sve onako kako izgleda. U ovom svetu bog laži i uništenja vlada nad mnogim državama. Ali BOG istine je JAHVE i JAHUŠUA. I JA sam stavio u sve one koji obožavaju, služe i slušaju ME RUAH HA KODEŠ, i RUAH HA KODEŠ će rastaviti istinu od laži. RUAH HA KODEŠ će vas zakloniti od dolazećeg razaranja i pustošenja. Ne dozvolite da vam oči budu uprete samo na tamu, na negativno u ovom svetu, već imajte dobre misli – mislite na zaštitu, na čuda koja ću JA činiti da spasem SVOJU Decu. Kao i u vreme Mojsija, tako ću činiti opet. Na nov način, sa novim modernim sredstvima današnjice, ali bilo kako bilo JA ću štititi SVOJE Bebice, Mladu, Odabrane i Izabrane. JA neću samo štititi, već ću blagosloviti SVOJU voljenu Mladu na načine o kojima nisu ni sanjali. Samo MI verujte!

Neću sve koji se nazivaju MOJOM Mladom i koji ME čekaju uzeti Kući sa SOBOM u taj dan. MOJ SIN JAHUŠUA će prihvatiti jedino Mladu bez mrlje ili bore. Da li živite u bezbrižnoj lagodnosti, u grehu, a prekrivate ga prolivenom Krvlju JAHUŠUA-e? Da li mislite da ne morate biti u poslušnosti MOJIM Zapovestima i zahtevu za Svetošću – zato što je ’ukinuto na Krstu’ JAHUŠUA-e? Ako je to slučaj, onda niste MOJA Mlada. Jer MOJA Mlada zna da voleti ME znači biti MI poslušan. MOJA ME Mlada ne oprobava da vidi koliko se može nagnuti prema Paklu, a da ipak završi na Nebesima. MOJA Mlada ne čeka da vidi da li JA kažnjavam da bi im stavio do znanja da su pogrešili. Oni bivaju posvedočeni MOJOM RUAH HA KODEŠ i pokaju se pre nego da moram da ih kaznim.

Za sve one koji nose Ime MOG SINA JAHUŠUA-e i kažu da su spašeni, a žive grešan život – ne varate nikog osim sami sebe. Pokajte se danas! MOJU Mladu ću JA poštedeti užasa koji tek dolazi, ali ne vas koji igrate igre sa prolivenom Krvlju JAHUŠUA HA MAŠIAH-a Golgotskog! Mislite da da ona pokriva vaše grehe kada ih činite s predumišljajem? Mislite da odlazak u crkvu briše vaše grehe zato što se prikazujete kao Sveti pred drugima? To ne znači da ste Sveti preda MNOM. Pokajte se! Dani užasa koji dolaze će dokazati ko ME zaista traži, a ko se krio od MENE. Ne zaboravite da JA poznajem vaša srca, JA poznajem vaše umove. JA poznajem vaše motive bez da izgovorite reč. JA, JAHVE, koji sam vas stvorio, vas znam u svakom smislu. Ništa nije skriveno od MENE. Setite se Ananije i Sefire – oni su mislili da mogu da lažu RUAH HA KODEŠ. Kao u dane Ananije i Sefire, tako će biti opet. Oni koji se usuđuju da ME izruguju će biti izrugani! (Dela apostolska 5:1-11)

Krv JAHUŠUA HA MAŠIAH-a sa Golgote će vas ili spasiti ili ćete negiranjem ili odbijanjem dara sa Golgote biti osuđeni. Jedno ili drugo. Nekima je Dar podat na Golgoti blagoslov i oni će znati za večnost na Nebesima. Za druge, MOJ Dar koji sam podao na Golgoti će biti kao kletva, jer su odbili jedini put do Nebesa, jedini put do oproštaja. Čineći tako oni su izabrali satanu i Pakao i sve što on nudi. Teško onima koji u ova zadnja vremena idu putevima satane i žive život nepobožnosti, jer će vaš život biti besplodan i svaki blagoslov koji imate biće odrezan. Ali vi koji pokušavate i držite MOJE Zapovesti, nemate drugog BOGA osim JAHVE-a i JAHUŠUA-e i slušate jedino glas RUAH HA KODEŠ i ne idete za zavodljivim duhovima – vaš će život biti pun blagoslova na zemlji i na Nebesima. Nikad vas neću ostaviti ni napustiti. Samo verujte. Ne odbacujte svoju veru kada vidite dolazeći Sudnji Dan.


Tako je napisano, tako je izgovoreno ovog 25. januara 1999., 12:00č. Napisano, izgovoreno kroz ovu Sluškinju, Dete, Ratnika, Mladu JAHUŠUA-e MESIJE,

Apostola Elizabetu Šeri Elajdža (Eliševu Elijahu)

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Misli se na TV, radio talase itd.


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica