Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 27

JAHUŠUA ĆE SE VRATITI NA ŠABAT! USTANITE, ŽENE APOSTOLI I PROROCI!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

4. januar, 1999.

Slika za Proroštvo 27

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

JA, JAHUŠUA, se vraćam na Šabat. Ne znate na koji. Istupite, MOJE Žene Apostoli i Proroci! Ustanite, sada! Ne dozvolite više da vam iko govori da vas JA nisam pozvao da budete Proroci i Apostoli, Učitelji, Jevanđelisti ili Pastori! JA sam Grnčar, vi ste glina. Zašto bi ste slušale muškarce ili one sa duhom farisejskim? Objavite ovu Poruku koju dajem ovom Apostolu da govori. Udružite se sa njenim glasom, žene i muškarci koji prepoznajete MOJ glas koji govori kroz ovo što pišem kroz nju. Ohrabrite jedni druge. Satana vas je predugo ućutkivao. Apostolski Proročki Ratnici, vi znate koji ste. Pišite MOJOJ Sluškinji i ohrabrite jedni druge, učite jedni od drugih. JA se vraćam veoma uskoro. Uhvatite se za ruke. Niste sami. JA sam vas raštrkao po svetu, ali ćete u dogledno vreme upoznati jedni druge.

Potrebni ste jedni drugima. Udružićete se sa muškarcima sa istim zvanjem. A one koji odbijaju da priznaju ostavite MENI. Ne prepirite se sa onima koji imaju gluve uši, koji misle dobro, a ipak su naneli veliku štetu ovim ženama kojima je rečeno da ne mogu imati zvanje Apostola. Čak je i ova koja piše obeshrabrivana i tako joj je rečeno. Ona je rekla: „Pa dobro, ja ću nastaviti da činim na šta sam pozvana, pa kako god to zvali.“ Ipak muškarac koji joj ovo kaže je prevaren nekim drugim glasom, ne MOJIM glasom. On mora da se pokaje zbog toga. Da li ćete biti spremni? JAHUŠUA se vraća na Šabat! Recite svima koji će čuti, ne očekujte da svi poveruju. To nije vaš problem, već njihov problem. Na vama je da budete poslušni.

Zajedno, oni koje sastavim sa tobom će biti kao delovi slagalice i ni jedni drugi delovi se neće savršeno uklapati. Budno pazi na druge. JA privodim četu Proroka, Apostola, Jevanđelista, Učitelja i Pastora, i oni će raditi kao jedan odred. Nikad neće misliti da su nešto više od onoga što jesu, znajući da će držanjem zajedno obaviti šta sam JA odredio da se obavi. Biće velika žetva duša i ovo će biti jedna od najvećih Službi za privođenje duša koja je postojala na ovoj zemlji. Na Slavu MOJU – OCA JAHVE-a, MOG SINA JAHUŠUA-e i MOJE RUAH HA KODEŠ! Mnogi ne bi bili spašeni da JA nisam podigao ovu Službu.

MOJ Apostol kog muškarci odbacuju kao Apostola, zna MOJ glas i piše šta čuje. Drugim ženama koje sam JA nazvao Apostolima se govori da ne mogu biti upotrebljene na tom položaju. Ali JA vam kažem kao što sam rekao ovom Apostolu – to nije na čoveku da odluči. To kako JA upotrebljavam SVOJE Sluškinje je samo MOJA stvar. One su MOJA glina i JA ih jedini oblikujem i kušam ih kroz vatru njihovih iskušenja na način na koji JA izaberem. Šta je čovek da govori šta JA, JAHVE, mogu a šta ne mogu činiti? Mnogi muškarci su prevareni i potcenjuju Duhove poput Davidovog, koje sam stavio u SVOJE Sluškinje.

Što se više muškarci bore protiv toga, to JA više duhova Davida podižem u SVOJIM Sluškinjama. Samo ponos tera muškarce da tako govore. Pokajte se danas! JA sam je postavio da ohrabri i žene Proroke i žene Apostole, Učitelje, Jevanđeliste i Pastore. Ona zna za vrelinu progona, zbog visokog zvanja u njenom životu i u životu svih pozvanih da budu MOJI Apostolski Proročki Ratnici u ova poslednja vremena. Mnogi su žene! Ne dozvolite da vas muškarci ili fariseji sputavaju! To je ono što sam JA, JAHVE, činio i činim. Ko se usuđuje da kaže JAHVE-u da greši?

JA sam spojio tebe i muškarce i žene sve zajedno, da budete jedno u MOJOJ RUAH HA KODEŠ. Vi ćete se kretati kao jedan u MOJOJ RUAH HA KODEŠ i govorićete kao jedan u MOJOJ RUAH HA KODEŠ. Doprećete do nedopretih i do mnogih koji su bili odbijeni i odbačeni kao nespasivi – ipak ću vas poslati sa pomazanjem i rečima i ljubavlju koja nije od vas samih, da doprete do tih ljudi. Da, kažem doprite do ljudi za koje ćete se bojati da ih ne uvredite, ali ne govorenjem ćete biti najveća moguća uvreda. JA verujem SVOJIM radnicima koje JA pošaljem, jer sam JA Grnčar, a vi ste glina. Znam šta sam stavio u svakog radnika koji se udružuje sa njom. Znam od čega je ona i šta su joj slabosti. Gde je ona slaba, druge sam učinio jakim. Gde su ostali koji se udružuju slabi, ona je učinjena jakom. Kao metal što je oproban u vatri, tako sam JA učinio sa svima onima koji ti se trebaju pridružiti. Ne trebaš se plašiti ko će se udružiti sa tobom, jer ti kažem – to nije tvoj izbor, već MOJ!

Bilo koji Juda koji teži da se pridruži ovoj Službi će imati istu sudbinu kao Juda! Neću nikom dozvoliti da uništi ono što sam JA lično izgradio i što ću nastaviti da gradim. Ova će Služba prigrliti svet. Ne prezrite male početke, jer sam JA započeo kao beba u jaslama, nisam li? Na zemlji, na početku, to je sve što je zemlja mogla da vidi. A ipak, za tri godine, pogledajte do koliko njih sam dopreo, i koliko njih spasao. Sve knjige sveta ne bi mogle da obuhvate ono što sam JA učinio za to kratko vreme. Ne potcenjujte moć MOG pomazanja! JA sam sve vas pomazao i nastaviću da izlivam SVOJE pomazanje još više. Znaćete da sami od sebe ne možete uraditi ništa, ali su sa JAHVE-om sve stvari moguće – ako možete verovati.

Sada se razdvojeni po različitim državama, ali to je samo privremeno, jer ćete ove godine biti zajedno, dovoljno blizu da se dodirnete. Putovaćete i propovedati zajedno. Ne pokušavajte da da uredite to, gledajte MENE kako to uređujem. Ne pokušavajte da kažete u koje vreme i koje doba, samo znajte da će biti u MOJE vreme i doba. Molite se i zauzimajte se jedni za druge. Radite zajedno, delite šta ste zajedno naučili. Kada JA biram saradnike da se pridruže MOJOJ Kćeri, biram veoma pažljivo i testiram temeljno. Mnogo vas volim. Mnogo vam verujem. Znam da nećete povrediti MOG Slugu već ćete je štititi i ona vaš neće povrediti, već štititi. Svi oni koji se pridruže su veoma posebni, kao karika od čistog zlata. JA ne pridružujem metale poput aluminijuma, ili srebra, ili olova na MOJE zlatne karike, već samo najbolji metal koji mogu naći, koji je bio oproban u užarenoj peći i izašao kao čisto zlato sedmostruko prečišćeno!


Dodato 22. 01. 2016.
Ovi stihovi ispod pokazuju da JAHVE veruje SVOJIM slugama, SVOJIM drevnim Prorocima. Kao što je Jeremija bio znan čak i pre nego što je oblikovan u majčinoj utrobi.

Jeremija 1:4-8: „Došla mi je Reč JAHVE-a: „Pre nego što sam te oblikovao u utrobi tvoje majke, poznavao sam te. Pre nego što si iz njene utrobe izašao, posvetio sam te i postavio sam te za Proroka narodima.“ A ja sam rekao: „Jao, Gospode JAHVE! Ja ne znam da govorim, jer sam još dete.“ JAHVE mi je rekao: „Ne govori: ’Još sam dete’, nego idi svima kojima ću te poslati i reci im sve što ću ti zapovediti. Ne boj se njihovih lica. Ja sam s tobom da te izbavljam, govori JAHVE.“

4. Mojsijeva 12:6-7: On reče: „Čujte Moje Reči. Da se među vama pojavio Prorok JAHVE-a, Ja bih mu se javio u viziji. U snu bih mu govorio. Ali nije tako s Mojim slugom Mojsijem! Njemu je poveren ceo Moj Dom.“


Nikad za sebe ne mislite više od onoga što jeste. Vi ste voljeni sud od gline, JA sam izlio SVOJU blagodat i milosrđe i darove RUAH HA KODEŠ. Vi ste voljni sud koji se ne opire rukama Grnčara. Vi ste MI dopustili i nastavićete da MI dopuštate da vas oblikujem na način na koji JA hoću, a ne na način koji vi izaberete. Sve što imate morate staviti na Oltar i dozvoliti MI da uklonim sve što JA ne želim da imate, i da vam vratim šta JA želim da imate. Ništa ne zadržavajte i verujte MI, JA ću vam vratiti, i to ne samo ono što ste žrtvovali, već ću vam vratiti više nego što MI je ponuđeno. Oprobajte ME i vidite da li neću učiniti kao što kažem.

Apostole MOJ, stavi sve što imaš na ovaj Oltar, računajući i ovu Službu. Posmatraj šta ću JA učiniti. Budite voljni za MENE da uklonite bilo šta ili bilo kog iz vaših života što vam nije od pomoći, već vas sputava da budete i radite sve što sam zapovedio da bude u MOJE Ime. Učinite to sa svime, čak i sa vašom decom. Kao Avraham, morate verovati da sam JA dobar BOG i da ću JA vratiti sve što je namenjeno da bude blagoslov, i oduzeti bilo šta što satana stavi pred vas da bude kamen spoticanja! Usuđujete li se da učinite to, Deco MOJA?

Računajući i finansije. Ne uzdržavajte ništa od MENE, jer je to ionako MOJE. „Šta je vaše MOJE je, šta je MOJE vaše je!“ Predajte to MENI da bih vam mogao vratiti još više. Reci MOM Narodu. Zapiši ovo, ne samo za saradnike koji će ti se pridružiti, već i za MOJ Narod, jer ista Zapovest važi u ova poslednja vremena. Reci im: „Položite sve što imate na MOJ Žrtveni Oltar.“ Reci: „Usudite se da verujete vašem OCU JAHVE-u, JAHUŠUA-i i RUAH HA KODEŠ!“ Usudite se da budete voljni da za MENE skrešete sve što ne treba biti u vašim životima! Usudite se da verujete da ću JA umnožiti blagoslove koje vraćam nazad. Učinite to sada, pre nego što vam moram oduzeti bez vaše dozvole! Učinite to, bilo u pitanju muž, žena, deca, finansije, kuća, auto, službe, i lista se nastavlja. Učinite to sa svime što vrednujete: poslom, partnerstvom, crkvama. Znaćete šta je.

Sve što znate da ne odobravam, vaše cigarete, ili bilo koji drugi porok koji imate da vam donese mir, kada je nasuprot tome samo lažnjak, jer sam JA Knez Mira! Ne treba vam ništa drugo. Dajte to MENI, žrtvujte MENI, i ako je namenjeno da vas blagoslovi, JA ću vratiti. Ako nije namenjeno da vas blagoslovi, JA ću ukloniti! Jer vama, koji nazivate sebe MOJIMA, imam prava da oduzmem šta sam vam dao, kao i ono što vam je dao satana ili vi sami sebi, bilo šta što sputava vaš hod sa MNOM. Da li želite da vas spasim u dane koji dolaze? Onda ME poslušajte i učinite ovo. Molite se ako ne znate značenje ovoga. Čak položite i svoje brakove na Žrtveni Oltar. Pobožni će ostati. Čak što više, blagosloviću vas na način na koji se niste usudili da verujete.

Vi, Deco MOJA, kažete da želite MOJU savršenu volju? Da li zaista želite? Da li ćete MI zaista dati jedan dan sedmično? Šabat – od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu se trebate odmarati u MENI, radovati se u MENI, učiti o MENI. Ostavite po strani vaš posao i umesto toga obavljajte samo MOJ posao, ako se ima šta obaviti. Molite se i JA ću vam pokazati šta da radite, a šta da ne radite. JA sam BOG savršene ravnoteže. JA mrzim sve što nije uravnoteženo. Čak i Šabat mora biti u ravnoteži! To je Dan radovanja u MENI, a ne prokletstvo. To je Dan koji vam treba biti blagoslov, ne dan od kog treba strepeti, već kom se treba radovati. Šabat nije dan ropstva, već Dan slobode u MENI, JAHUŠUA-i! MOJI Učenici i JA smo primer onoga šta se treba činiti na Šabat. Nemojte učiti ovo od fariseja koji kažu da je ovo dan za robovanje. Oni kažu da je to dan za patnju. Da, kažem veliki će biti vaši blagoslovi što svetkujete MOJ Šabat i držite ga Svetim.

To je Dan u koji ću doći opet! Da, rekao sam: držite Šabat od danas pa nadalje, vi koji tvrdite da ste MOJA Mlada! Pripremite se, jer vaš Mladoženja dolazi i stići će na Šabat. Ne znate na koji. Ali oni koji ME ne čekaju na Šabat će ME propustiti! Da, ponovo kažem: kako se MOJ Dolazak na zemlju približava, na ovaj Dan neka vam JA budem u mislima, rečima i delima. Uživajte u ovom Danu sa MNOM. Zar ne možete ostaviti vaša svetovna zadovoljstva radi MENE jednom sedmično? Naviknite se na ovo sada. Dolazi vreme kada će zli obraćati pažnju na to ko je zaista MOJ, a ko nije zaista MOJ. Znaće to po Znaku6 da li se pridržavate MOJIH Zakona i poštujete ih. Oni će vam zabranjivati da se okupljate na Šabat ili da priznate da je taj Dan Šabat. Zapamtite: od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu. To je Šabat. Držite ga Svetim i neka bude Dan da se vi i JA grlimo i upoznamo jedno drugo. Vi ste MOJI voljeni. Oni koji čine ovo će znati za blagoslove za kakve ranije nisu znali.

Eto sam govorio ove stvari SVOJIM Slugama i dostavio sam ovu Poruku vama ljudima, usred ličnog Proroštva datog za one u ovoj Službi. Ostavljam vas sa ovim Rečima, one koji ispovedaju da su MOJI, i koji privode duše k MENI, koji podučavaju MOJE Bebice, Mladu, Odabrane i Izabrane da budu svetkovatelji Šabata, a ne kršitelji Šabata. Po tome će vas svi ljudi znati! Po tome ćete biti spremni za MOJ Dolazak. Oni sa ušima da čuju će čuti, svi ostali ostaće gluvi. Ostavite ih gluve, jer je to duh buntovništva što im nastanjuje srca i duše. Neka ih! Još jednom kažem, ne pokušavajte da promenite njihovo mišljenje. MOJE Pismo govori istinu, ne menja se.

JA, JAHUŠUA, sam došao da ispunim Zakon, ne da ukinem Zakone JAHVE-a! Recite im, i ako odbiju da slušaju, ne trošite snagu na njih. Zapamtite, u stara vremena su mnogi su ubijeni jer nisu svetkovali MOJ Šabat. Dolazi vreme kada ćete videti velike tragedije i one će se dešavati na Šabat. Ljudi će odmahivati glavom i pitati se „Zašto?“ Vi ćete znati razlog zašto. Upravo sam vam rekao. Ali kako će drugi znati da ME vređaju ako im ne kažete? Svi koji ovo čitaju, i prepoznaju MOJ glas, smatrani ste za odgovorne da kažete drugima koji ne znaju. Oni misle da odlaženjem u crkve nedeljom poštuju MOJ Šabat. Ali MOJ pravi Šabat ostaje neprimećen od strane istih. Ne marim što se svakog dana okupljate i bogoslužite. Jer ipak, Šabat – to je MOJ Dan i vaš dan odvojen da bude poseban kao ni jedan drugi. Kada jedete, setite se da imate nevidljivog gosta. Zapamtite: šta god radite u taj Dan, JA to radim sa vama.

Ako činite greh, posebno ću obratiti pažnju u taj dan. Upozoreni ste još jednom, tako da MOJ Narod ne može reći da nije primio upozorenje pre nego što pošaljem osudu na one koji su namerno neposlušni. JA sam BOG ljubavi, i gneva za MOJE neprijatelje. MOJI ste neprijatelji samo ako tako izaberete. JA sam umro za sve, MOJA Krv je za sve prolivena. JA ne gledam ko je ko, ali JA znam ko je zaista MOJ, a ko je od crkve pretvarača. Pazite se da ME ne izrugavate govoreći reči koje vam drugi kažu da govorite, a ne čujete MOJ glas. Pazite se govorenja, a ne činjenja toga. Govorio sam kroz ovu Sluškinju, kada je najmanje očekivala da ću prorokovati ljudima još jednom. Tako da ne možete reći, vi koji MI se rugate, od zadnjih Reči upozorenja koje sam izdao: Slušajte ME! Bojite ME se! Verujte MI! Nisam li JA, GOSPOD BOG vaš, JAHVE i JAHUŠUA, taj koji im je govorio kroz nju? Pazite se da je ne učinite neprijateljem, jer ona nije odgovorna za Reči koje JA izgovaram. Ona je jedino odgovorna ako se plaši da ih smelo govori. Za sada MI je bila poslušna.

Da li ćete biti svetkovatelji Šabata ili kršitelji Šabata? Ne očekujte da budete deo MOJE Mlade ako niste za MENE spremni tog dana. Spremi se sada, Mlado MOJA, jer JA dolazim ubrzo! Velike će se tragedije dogoditi na MOJ Šabat, kao znak da je to Zakon koji se nije promenio. Znaćete kada za njih čujete. JA se ne menjam ni zbog kog čoveka, niti žene, vremena ili doba – JA sam isti BOG juče, danas i zauvek. MOJE Zapovesti su ispisane na kamenu prstom MOJIM, velikog BOGA „JA JESAM“, i JA se nikom ne izvinjavam.

Olako opraštam svima onima koji nisu znali bolje. Ova Sluškinja kroz koju govorim tek sada uči MOJE značenje pravog Šabata. Određeno je bilo za vreme i doba. Ona nije ni bolja ni gora od svih vas koje sada učim. Zapamtite, sada se odgovorni za ono što znate. Šta činite sa tim znanjem JA već znam. Upitajte ME u ovaj Dan šta ME vređa a šta ne. Molite se u ovaj Dan i ponudite sve MENI kao žrtvu. JA ću blagosloviti i umnožiti ono što je vama i MENI blagoslov, prokleti ono što je prokletstvo vama i MENI. Koliko će se vas koji čitate ovo usuditi da veruje svom BOGU? Već znam zbor koji načinite.

Tako je izgovoreno, tako je napisano, pod MOJIM pomazanjem kroz MOG Apostola Šeri Elajdžu (Elijahu), 4. januara, 1999., 21:49č.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Ili: Žigu


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica