Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 26

ČUJTE ME, BOJTE ME SE, VERUJTE MI!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

1. januar, 1999.

Slika za Proroštvo 26

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Važna napomena u vezi ovog Proroštva!
JAHVE je obuzdao ono što se dešavalo ove godine! Kao i sa Jonom – Sud je odložen, i sada je u 2001. počeo! Molite se da ponovo bude odložen!


Voljeni MOJI, čujte MOJE Reči i uputstva za dolazeće dane 1999. i na dalje. JA čujem SVOJU Decu kako zapomažu. JA nisam gluv, niti slep, MOJA ruka nije prekratka da vas izbavi od iskušenja koja dolaze. Samo hodajte po veri, a ne po vidu. Vaše prirodne uši i oči će vas izneveriti ili prevariti. Ne slušajte prognozere propasti koji kažu da ću JA napustiti MOJE Bebice, Mladu, Odabrane ili Izabrane. Držite se MOJE Reči, verujte u nju i recite u svom srcu: “JAHVE je to rekao, verujem u to, i rešena stvar!”

Tokom 1999., reči “strah od letenja” će dobiti novo značenje. MOJE Bebice i MOJA Mlada se neće plašiti. Glasine o ratovima više neće biti glasine i biće ih u više od jedne države istovremeno. Vidim i čujem MOJE Bebice, MOJU Decu, osećam vaš bol dok slušate i trčite u užasu u svim pravcima, ili ste preneraženi i paralisani, kao u šoku, i vaša se vera dnevno iscrpljuje vestima iz sveta. Mnogi od MOJIH malenih su u panici, jer kažu: “Ne mogu čuti JAHVE-ov glas”. Oni plaču i jadikuju i mole se: “Molim te JAHVE, reci mi gde da idem i šta da radim.”

MOJA Deco, čujte ME: niste čuli šta da radite ili gde da idete jer nije još vreme. Čekajte još, JA ću vam govoriti i potvrditi vašem duhu na mnoge različite načine. JA nisam napustio SVOJE voljene Bebice, Mladu, Odabrane ili Izabrane. Niti ću. Vaša su imena urezana na MOJIM dlanovima.

Mnoga MOJA Deca pokušavaju da izračunaju MOJ sledeći potez. Zar niste shvatili da su MOJI načini viši od načina na koje vi radite stvari? Zato sam JA veliki BOG “JA JESAM” i JA se nikom ne izvinjavam ni za šta što uradim. U 1999. biće vam dobro da naučite – što ste odavno trebali – da se ne oslanjate na sopstveno razumevanje, imajte MENE na umu na svim putevima svojim, tražite ME i vaš Nebeski OTAC, Svemogući BOG JAHVE, će ispraviti vaše staze.

Prestanite pokušavati da ME razumete. Nije na vama da ME razumete, već sam JA taj koji razume vašu svaku misao, postupak, motiv, nameru srca. Vi samo pomislite misao, i pre nego što izgovorite, JA znam šta ćete reći. JA sam Grnčar, vi ste glina. Prestanite da se raspravljate sa MNOM.

Mnogi od vas donose odluke na osnovu straha. Nisam vam JA dao taj strah da će vaš Nebeski OTAC napustiti ili zaboraviti SVOJU Decu. Satana vam je dao taj strah, zajedno sa duhovima depresije i beznadežnosti. Održavajte svoju nadu živom. Održavajte svoju veru živom obnavljanjem svog uma. Čitajte MOJU Reč, sve ono što sam činio u stara vremena.

Još od starih vremena, brinuo sam se za SVOJU Decu koja MI služe i poklanjaju MI se, trude se da MI budu poslušna – nisam li? Mnoge duhovne vođe vas zastrašuju činjenicama kako su MOJA Deca mučena i ubijana radi MENE. Ali kažem vam sada: da, ima mučenika. Uvek sam imao voljenu Decu voljnu da polože svoje živote radi MENE. Uvek ću imati mučenike. Njihova krv je MENI toliko dragocena. Kao što je MOJ SIN voljno dao SVOJ Život na Golgoti, tako i ovi prolivaju svoju krv za MOJU Slavu. “JA JESAM” ko “JA JESAM”, JA se ne menjam niti zbog čoveka, niti zbog žene, niti zbog vaših doba i vremena.

Blagosloviću one koji su blagoslov MENI, prokleti one koji su prokletstvo MENI. Oni koji ME sramote će večno živeti odvojeni od svog TVORCA, u bolu i mukama neizrecivim. Ponovo, u 1999. i na dalje, novo značenje za navedene reči: “Blagosloviću one koji su blagoslov MENI i prokleti one koji su prokletstvo MENI.” Ove će Reči svi osetiti. Čujte ME! Bojte ME se! Verujte MI! JA ne lažem! Šta prorokujem će se dogoditi u 1999. “JA JESAM” ko “JA JESAM”, Svemoćni BOG JAHVE, Alfa i Omega, koji je SVETO TROJSTVO.

Nagradiću SVOJU pravu Decu, koja revnosno teže da MI udovolje na sve načine. Štitiću SVOJU Decu u 1999. od dolazećih iskušenja i nevolja, radi MOJE Slave. Ne radi njihove slave. Štitiću sve one koji insistiraju da budu Sveti kao što sam JA Svet, živeći Sveto, misleći Sveto, govoreći Sveto – živi svedoci neznabožcima. MOJA Mlado, MOJA Deco, vi ste odvojeni jedino na Slavu JAHVE-a i JAHUŠUA-e. Uživam u blagosiljanju onih koji čine ove stvari.

MOJE istinske Ovce i Jaganjci nikada neće imati drugog boga sem MENE. MOJA se Mlada neće kompromitovati ni na koji način u vezi onoga što sam JA odredio da je Sveto. MOJA Mlada će poštovati MOJE Zapovesti, uključujući i onu na koju se većina ne obazire. Ona je bivala pogrešno razumevana, ismevana, ili je duh buntovništva ušao i otvrdnuo srca. Ipak, MOJA Mlada će sada biti odgovorna, neki će od vas odmahivati glavom u stidu, ne znajući koliko se rastužili MOJU RUAH HA KODEŠ time što nisu držali MOJ Šabatni dan Svetim.

Ah, ali JA vas vidim kako odmahujete glavom, govoreći: “Ne ja, sigurno govoriš nekom drugom, jer ja idem na liturgije nedeljom”. “Svake nedelje” – čak se hvale neki. O, ali MOJI dragi maleni, vi ste ti koji ste rastužili MOJ RUAH HA KODEŠ. Jer, niste li čitali MOJU Reč? 2. Mojsijeva 31:12-18: „JAHVE je još rekao Mojsiju: Reci Izraelovim sinovima: ’Iznad svega treba da držite Moje Šabate, jer je to znak između Mene i vas kroz sve vaše naraštaje, da biste znali da vas Ja, JAHVE, posvećujem.“

Držite Šabat, jer je to za vas nešto Sveto. Ko ga oskrnavi, biće pogubljen. Ako neko nešto radi na Šabat, neka se ta duša istrebi iz svog naroda. Šest dana neka se radi, ali sedmi dan je Šabat, dan potpunog odmora. To je nešto što je Sveto JAHVE-u. Svako ko bude radio neki posao na Šabatni dan biće pogubljen. Neka Izraelovi sinovi drže Šabat, neka praznuju Šabat kroz sve naraštaje. To je trajan savez. To neka bude trajan znak između Mene i Izraelovih sinova, jer je za šest dana JAHVE stvorio Nebesa i zemlju, a sedmog dana je prestao da radi i odmorio se.’ Kada je Bog završio razgovor s Mojsijem na gori Sinaj, dao mu je dve ploče Svedočanstva, kamene ploče ispisane Božijim prstom.

Vaš se rad mora završiti za šest dana, ali u sedmi dan se trebate odmarati – od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu. Molite se i JA ću vam pokazati kako da izdvojite te dane i naučiću vas da se odmarate u MENI, i čućete MOJ glas, bićete ohrabreni, osveženi na nov način, blagosloveni i zaštićeni od svojih neprijatelja. Nisam li rekao da sam JA veliki BOG “JA JESAM”? I JA i MOJA Reč se ne menjamo, ni zbog kog muškarca ili žene, niti zbog doba i vremena.

Vaši duhovnici koje nisu ovo podučavali se moraju pokajati. Odvratite se od ovog zla, da činite stvari na ljudski način, po ljudskim doktrinama. Ponovo kažem, MOJI su putevi viši od vaših puteva. Bežite od bilo kog duhovnika koji odbija da podučava MOJU Svetu Reč bez kompromitovanja. Ponovo kažem, bežite. Mnogo vam je bolje da istinu učite od ove Sluškinje nego da umrete u laži. Naviknite se sada da držite MOJ Šabatni dan Svetim. Teška vremena dolaze i odgovaraćete za ono što sada znate. Više nemate nikakvih izgovora.

Opet, vi koji ste MOJE istinske Bebice i Mlada nikada nećete imati druge bogove ispred MENE. MOJA će ME Mlada poštovati držanjem MOJIH Šabata Svetima. Ne pitajte koji Šabatni dan, jer sam vam jasno rekao da nije nedelja. MOJI Izabrani su sve vreme znali to. Svaki dan trebate bogoslužiti i priznavati ME, ali u Šabatni dan – od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu – trebate se odmarati, učiti o MENI, jer JA ljubomorno želim da vi u taj dan budete samo MOJI, u dan koji JA zovem MOJIM Šabatom.

Svet to smatra ludošću, i misle da je to dan za njih da čine greh i da se provode i da rade – nasuprot tome, MOJ Narod odbijaja da radi i da se provodi, dokazujući da su čovečiji dani ništavni – i govore MOM Narodu da je biti svetkovatelj Šabata ludost. Ipak, to je MOJ Sveti Dan i satana je iskoristio vaš religiozni sistem da MI se ruga u taj dan.

Želim da vas ohrabrim. Oni koji su nazvani svetkovatelji Šabata – vi ste MOJA istinska Mlada. Vaš miris je ugodan MOJIM nozdrvama. Ali samo biti svetkovatelj Šabata vas neće spasiti. To mora biti udruženo sa prihvatanjem JAHUŠUA-e kao MESIJE. Dok grešni svet u kome živite nastavlja da podučava buntovništvo, brišući i menjajući MOJIH Deset Zapovesti, kao i u vreme Mojsija JA ću pokazati šta činim sa ljudima buntovnog srca.

Mnoštvo koje tvrdi da su vernici u JAHUŠUA-u i JAHVE-a lome dve kamene ploče ponovo, kao što je Mojsije uradio, ali ovog puta na drugačiji način. Jer buntovna deca slamaju MOJE srce kada prekriše MOJE Zapovesti i kažu da držanje Šabata Svetim više nije važno. Kamene ploče su kamena hlada srca, koja su daleko od MENE, ravnodušna prema MOJIM Zapovestima. Duhovne vođe menjaju MOJE Zapovesti koje sam JA dao Mojsiju, rugajući im se, kršeći ih kako hoće, igrajući se boga u vezi toga šta je napisano i kakva je njihova ideja o značenju MOJIH Zapovesti.

Šta je Zapovest? Upravo to – Zapoved, Zakon, Pravila donesena na Nebesima od strane JAHVE-a. Iste Zapovedi na zemlji se drže i na Nebesima. Vojnici primaju naređenja od glavnokomandujućeg, ipak MOJI vojnici ME osporavaju kada JA dam Zapovesti.

Zašto je to tako? Nisam li JA isti veliki BOG „JA JESAM“, koji je rastavio Crveno More? Nisam li JA isti veliki BOG „JA JESAM“, koji je obezbedio Noja i Mojsija? Nisam li JA poslao anđela da začepi čeljusti lavu za Danila? Nisam li zaštitio Sedraha, Misaha i Avednaga iz užarene peći? Možete li verovati da ću opet isto činiti? Miris MOG slatkog pomazanja je ono što je sprečilo da se umirišu na dim. Molite se i verujte u veri da ću vas čuvati od klanjanja drugim lažnim bogovima.

Stavljajte MENE na prvo mesto na svim svojim putevima, kao što su ta tri Hebrejska deteta činila. Nisam li JA isti veliki BOG „JA JESAM“, koji je upotrebio ženu po imenu Devora kao sudiju da porazi hiljade, šaljući MOJE neprijatelje u grob i u jame Pakla? Nisam li JA isti veliki BOG „JA JESAM“ koji je upotrebio dečaka pastira i jedan mali kamen da učini da Golijat zauvek padne? Nisam li JA isti veliki BOG „JA JESAM“, koji je prokleo zlog Faraona? JA sam ga stvorio za uništenje kako bih dokazao da „JA JESAM“ ko „JA JESAM“.

Niko ne može ugnjetavati niti pokušavati da poseduje MOJE Odabrane, MOJE Izabrane, koji MI se poklanjaju i služe MI, stavljajući JAHVE-a i JAHUŠUA-u iznad svega ostalog. Oni koji proklinju MOJE Izabrane, JA ću ih prokleti. Onima koji se usude da ubiju, muče, ugnjetavaju, poseduju i koji pokušavaju da ućutkaju MOJE Bebice, Mladu, Odabrane ili Izabrane ću naplatiti kao u vreme Davida i Golijata, kao u vreme zlog Faraona. Ove dolazeće 1999. godine, ono što ste čitali o prošlosti ću JA činiti opet. Videćete MOJU veliku ruku gneva ili milosrđa – svi će videti stvarnost o tome kom Bogu su služili.

Ove duhovne vođe koji su apostoli, proroci, učitelji, propovednici i jevanđelisti, koji kažu da nije važno koji je dan nazvan Šabatom, podučavaju MOJE ljude laž. Oni koji kažu da je JAHUŠUA Šabat, a sledećim dahom se osude govoreći: „Svaki dan trebamo bogoslužiti JAHVE-u i JAHUŠUA-i.“ To je tačno, ah, ali slušajte naredne reči da ispitate Duh koji govori. Oni koji govore da ME znaju a ne znaju ME, sada im je prilika da se pokaju i poduče istinu jer oni kažu da svaki dan može biti Subota.

Kažem vam sada: satana je ukrao MOJ Dan Bogosluženja i Odmora, zamenio ga sa danom pogodnosti za čovečanstvo! Danom koji je čovek odredio, i sada opet piše pravila da se bogosluži i odmara u ono što se sada zove nedelja. Ali JA sam doneo dekret, i MOJI Odabrani i Izabrani znaju koji je Dan Odmora. On ne bi trebao da bude pogodnost za čovečanstvo, već blagoslov čovečanstvu i MENI, JAHVE-u. Sada je to samo dan koji uklapate u svoj tesni raspored rada i zabave.

Oni su čak promenili i početak i kraj sedmice, da bi odgovaralo njihovom rasporedu. Čak i oni koji ne prihvataju MOG SINA, JAHUŠUA-u kao svog MESIJU, prihvataju i svetkuju MOJ Šabatni Dan kao Odmor i drže ga Svetim. I oni imaju više naklonosti u MOJIM očima nego vi, koji sebe nazivate MOJIMA, prihvatate MOG SINA kao MESIJU, ali se usuđujete da prepravljate MOJE Zapovesti. Čujte ME! Bojte ME se! Verujte MI! Osveta je MOJA, govori JAHVE.

Vi, koji ste pod duhovnim vođstvom koje odbija da podučava MOJU Reč bez izostavljanja ijednog slova ili tačke, pazite se! Bežite iz tih crkava, jer od danas pa na dalje ćete sejati seme u plitku, tvrdu zemlju. MOJA RUAH HA KODEŠ će biti uklonjena iz takvih mesta. Ono što ste u neznanju radili, to ću oprostiti. Oprostiću vam duhovnici ako se pokajete i podučite i činite ono što je ispravno. Ove dolazeće godine 1999., mnoge će crkve biti puste, jer je Sud došao na Dom Gospodnji.

Čujte ME! Bojte ME se! Verujte MI! JA nisam BOG za izrugivanje! Kada sam završio sa govorenjem Mojsiju na Sinajskoj Gori, dao sam mu dve kamene ploče ispisane MOJIM prstom, Zakone JAHVE-a. Ali zašto toliko njih veruje u laž da je JAHUŠUA otkazao Deset Zapovesti? Mnogi uče da kršenje Deset Zapovesti više nije greh. Na kraju krajeva, JAHUŠUA je platio cenu – kažu oni. Ovi zli duhovnici izvrću MOJE Reči, podučavajući MOJ Narod da je nemoguće držati Deset Zapovesti.

Ne zaboravite da sam JA stavio SVOJU RUAH HA KODEŠ u vas, koja obezbeđuje izlaz pri svakom iskušenju koje vas zadesi. Drugi zli učitelji kažu da prekršiti najmanju od Zapovesti nije greh. Zaboravljaju da je kršenje jedne kršenje svih. Čovek je označio Zapovesti brojevima, 1-10. JA kažem: Zašto kažete da ME volite, a niste MI poslušni? Zar bih vam JA dao Zapovesti koje je nemoguće držati? Držite MOJE Zapovesti, izvršavajte ih, ne skrećite ni na desno ni na levo. Zaista voleti vašeg TVORCA i vašeg MESIJU, JAHUŠUA-u, je suština Zakona.

MOJE Bebice i Mlada su svi prekršili MOJE Zakone, i niko ne može reći suprotno, jer bi lagali. To je bilo pre prihvatanja JAHUŠUA-e kao MESIJE. Sada vi imate MOJU RUAH HA KODEŠ koja vas opominje i podseća kada vam noga skrene na levo ili desno. U ovoj godini 1999., pobožni će zračiti MOJIM prisustvom u svojim govorima, delima; čak će i njihova lica zračiti MOJOM RUAH HA KODEŠ. Takođe u 1999., od sad pa nadalje, nepobožni će postati još nepobožniji.

Oni će postati kao sin pogibli i zračiće kao što je anđeo svetlosti nekada zvan Lucifer, ili će lica nepobožnih postati kao mračna magla. Dok se MOJ SIN približava zemlji, rastavljanje MOJIH Ovaca i sataninih koza će postajati očiglednije. Zemlja se trese u velikom strahu od dolazećeg Suda. Iz Pakla kulja lava. Ognjeno Jezero je MOJ gnev koji preliva. Pakao biva raspaljivan MOJIM gnevom. Reka Života teče sa MOG Trona s velikom ljubavlju i milosrđem. Za MOJE Bebice, Mladu, Odabrane i Izabrane 1999. će biti godina puna izbavljenja za one koji ME stavljaju na prvo mesto. MOJA će Deca imati velike blagoslove, koja smelo drže MOJE Šabate Svetima i koja znaju važnost držanja MOJIH Zapovesti. MOJA Deca takođe znaju kada MI zgreše, pokaju se i odvrate od tog greha, da ih samo Sveta Krv JAHUŠUA-e prolivena na Golgoti može oprati da ponovo budu čisti.

U 1999., MOJE Bebice, Mlada, Odabrani i Izabrani će videti MOJU brižnu ruku izbavljenja kako se ispruža sa Nebesa i videće JAHVE-a, JAHUŠUA-u i RUAH HA KODEŠ kako izbavljaju MOJE Bebice, Mladu, Odabrane i Izabrane, čineći šta je inače smatrano za nemoguće. Slušajte i učite kako da se u 1999. ne uzdate u prirodno, već se uzdajte da će vas JAHVE i JAHUŠUA obezbediti natprirodno!

JA, GOSPOD BOG JAHVE nisam ograničen da činim stvari na ljudski način da bih vas obezbedio. Jer JA imam sva Nebesa na raspolaganju. Vi kojima fali vere, možete li mi objasniti zašto je sunce vrelo? Ko čini da led bude hladan? Dokazaću da će se ono što rekoh i dogoditi. JA govorim kroz SVOJE istinske Proroke i Apostole i ovo je samo početak.

Počev od 1999., govoriću smelije, glasnije i češće, dok se MOJ SIN JAHUŠUA približava. Niko neće moći da kaže da nisam upozoravao. Znaci na nebu i strah od čega niko nije mislio da će se plašiti. Čak će se i ateisti tresti od onoga što ću JA uraditi u 1999. i 2000. Ali zapamtite, neće sav gnev koji budete videli dolaziti od MENE. Satana je veoma ljut, ima malo vremena. Satana će poslati svoje sluge i krasti, ubijati i uništavati na još gori način. Ono što satana ne može ostvariti koristeći svoje ime, on će ostvariti koristeći Ime MOG SINA, JAHUŠUA-e6. Satana će čak varati koristeći MOJE Ime – ’JAHVE’.

Vi MOJE Bebice, Mlado, Odabrani i Izabrani, ćete prepoznati zlo koje se čini u ime nauke, vlade i religije. Čujte i bojte se, vi neprijatelji Jevanđelja JAHUŠUA-e, JA ću uvek imati Narod! MOJE Bebice, Mlado, Odabrani i Izabrani – kada kažem „Bežite!“ biće kao da razdvajam Crveno More i JA ću vam ukazati na put. Ne bojte se, samo bežite! Kao kada je Lot pobegao – ne okrećite se iza!

Na kraju 1998., mnogi su mislili da je to bila teška godina. Vi, koji ste nazdravljali jedni drugima, slavili kraj godine 1998., odbrojavali minute dok se nije završila, ne znate da sam i JA brojao, zadržavajući SVOJ bes duša radi.

Jednog dana ćete žudeti da ponovo vidite 1998., biće vam žao što ste odbacili MOJE blagoslove. Zažalićete što niste bili poslušni. Zažalićete što niste posejali seme za teške dane koji dolaze. MOJA istinska Deca će ustati pobedonosno, jer su oni dali svoje sve, i ništa nisu zadržali. Čak i ako to bude bilo potrebno, daće MI svoje živote.

Konačno će MOJE Bebice, Mlada, Odabrani i Izabrani videti ruku JAHVE-a i JAHUŠUA-e kako ih izbavlja i ubija Golijate ovog sveta, terajući neprijatelje u beg u sedam različitih pravaca. MOJA Deca koja MI mogu verovati u ovoj novoj 1999. godini, u svetu na izgled ispunjenom haosom, a i ipak u tom haosu, MOJA će Deca osetiti mir koji prevazilazi svaki um – MOJE Bebice, Mlada, Odabrani i Izabrani će imati više blagoslova, Mudrosti, znanja, otkrivenja da znaju kako da izbegnu zamke neprijatelja.

MOJA će Deca biti kao Jošua7 i gledaće neprijatelje i njihove zidove zla kako se obrušavaju na njih. Ove godine, 1999., pogotovu na polovini, ćete videti i setiti se šta je govoreno u ovaj dan kroz ovu Sluškinju, 31. 12. 1998. Još jedna stvar, iako je ova Sluškinja Jevrejskog porekla, i po ocu i po majci – ovo ne govorim na njenu korist, već zbog drugih: Neće vas spasiti to što ste Jevreji ili ne-Jevreji, već to da li ste prihvatili MOG SINA JAHUŠUA-u kao MESIJU? Da li ste primili transfuziju Krvi JAHUŠUA-e prolivene na Golgoti?

Nemojte biti kao sinagoga satane, koja tvrdi da je MOJA, a ipak ne drži MOJE Zakone i Šabate, i nije zaista prihvatila dar JAHUŠUA-e sa Golgote. MOJ Jevrejski Narod drži MOJE Zakone i Šabate, a ipak odbijaju JAHUŠUA-u kao MESIJU. Neće biti ni jednog drugog MESIJE!

Čekate uzalud, po cenu svojih duša. Govorim ovo smelo kroz ovu Sluškinju, koju ću poslati da lično dostavi ovu Poruku u Izrael i Jerusalim i u druge delove sveta – u MOJOJ ljubavi, ne samo u njenoj – kao što sam poslao druge SVOJE Sluge da kažu Jevrejskom Narodu: Vi volite i poklanjate se i služite JAHVE-a, čak se i trudite da držite MOJE Zakone, Praznike i Šabatni Dan, ali samo to ne može spasiti nikoga, bilo Jevreja ili ne-Jevreja.

Budite upozoreni, vi volite samo polovinu MENE, ako ne priznajete, ne prihvatate MOG SINA JAHUŠUA-u kao jedinog MESIJU, jednako za Jevreje i ne-Jevreje! Jedina vrata ka Nebesima! Jedinog Posrednika preda MNOM, JAHVE-om, OCEM. Sve su vaša žrtvovanja bila uzalud, svih onih koji nisu prihvatili MOJ Dar na Golgoti – ’JAHUŠUA’ MU je Ime!

Nemojte mrzeti MOJE Glasnike koje šaljem sa ovom Porukom, već volite MOJE Glasnike što vas vole dovoljno da vaših duša radi govore istinu smelo, uprkos ceni progona. Bilo bi im lakše da su ćutali, ali JA ne bih dozvolio da zaneme njihove usne, jer JA volim SVOJ Jevrejski Narod. Šta je potrebno da uvidite Dar BOGA JAHVE-a koji sam dao na Golgoti?

Satana nastoji da ima zakonodavce, da se ućutkaju MOJI Glasnici poslati sa ovom Porukom. Njihovi su životi u opasnosti, ali uvek je postojala visoka cena za govorenje MOJIH Reči bez kompromitovanja. 1999. će biti godina u kojoj će MOJI istinski Služitelji ustati i reći svetu: „Ja sam odlučio/la da sledim JAHVE-a, JAHUŠUA-u i RUAH HA KODEŠ.“ Propovedaće svetu u sezoni i van sezone, u oskudici ili izobilju, u istini, bez straha i bez kompromitovanja!

Postoji duhovni vođa, i još jedan koji će tek doći, koji sedi na velikom tronu, nosi krunu sa draguljima, drži žezlo u ruci, ljudi mu se klanjaju, obožavaju ga, poštuju ga, zakoni se donose od strane ovog nesvetog veštačkog kralja kojeg je stvorilo Rimsko Carstvo. I sa smelošću kroz SVOJU Sluškinju kažem da ćete 1999. videti ovog takozvanog nesvetog kralja kako prepravlja MOJE Zapovesti, stavljajući drugog boga pred ljude. Ovog puta ženu, koja treba biti boginja. Za nju se kaže da je deo BOŽANSTVA, ali nije!

Čuvajte se kada prikače ime Marije OCU, SINU i SVETOM DUHU. Čuvajte se ljudskih doktrina. Postoji samo jedno BOŽANSTVO – veliki BOG „JA JESAM“, JAHVE, koji je vaš TVORAC i Nebeski OTAC i JAHUŠUA, MOJ SIN, koji je vaš MESIJA i RUAH HA KODEŠ! Niko drugi! Nema drugih posrednika na Nebesima! Čuću vas samo ako MI prilazite u IME JAHUŠUA-e. Oni koji odbijaju da poveruju u ovo, šta ćete raditi kada shvatite da su sve važe žrtve, molitve u ime drugih Svetaca bile uzaludne?

Satana je taj koji vas je prevario. Jer ste imali druge bogove ispred MENE, koji uopšte nisu bogovi! Šta ćete reći kada stanete pred JAHVE-a i JAHUŠUA-u, kada otkrijete da ne postoji Čistilište – samo Nebesa ili Pakao – i da ne možete molitvama izvući nekog iz Pakla koliko god sveća palili. Ne može vam biti oprošteno bez obzira koliko puta izgovorili „Sveta Marijo“8. U čas vaše smrti, prestanite dozivati ime majke MOG SINA, Marije, ona vam ne može pomoći. Samo Ime ’JAHUŠUA’ može. Nije njena krv prolivena na Golgoti, već je Krv MOG SINA, JAHUŠUA-e, prolivena na Golgoti. To je jedino očišćenje za greh.

MOJA voljena Deco, koji ste MOJE Bebice, Mlada, Odabrani i Izabrani, neznabožci vas nazivaju uskoumnima kada im kažete da postoji samo jedan put do Trona BOGA OCA i da ću u samo jedno Ime, u IME JAHUŠUA-e, odgovoriti na molitve. Vi im kažete: „Da, ja sam uskouman, jer Reč JAHVE-a ne može lagati i JAHVE kaže da će samo u IME JAHUŠUA-e čuti vaše molitve. I put do Nebesa je uzak, a put do Pakla je širok!“

Kažete im: „Širokoumni su oni koji će završiti pateći u mukama, prvo u Paklu, a onda u Ognjenom Jezeru!“ Zbog vaše ljubavi prema JAHVE-u i JAHUŠUA-i i prema njima, upozorite ih, Deco MOJA! Volite ih dovoljno da navučete na sebe njihov gnev. Volite ih dovoljno da im budete uvreda. JA, JAHVE i JAHUŠUA i RUAH HA KODEŠ govorimo istinu koju većina ne želi da čuje, i MI smo uvreda mnogima.

1999. nije samo godina za velika izbavljenja, jer će nju imati MOJ Narod. Zapamtite, 9 je broj koji označava izbavljenje i imate ga 3 puta. 3 puta je broj MOG TROJSTVA, te tako imate potpuni sklad: OTAC, SIN i RUAH HA KODEŠ. Pazite se, satana će uzeti 1999 i izmeniti smer, okrenuti ga naopako i biće 6661. Jer on uzima sve Sveto i lažira ga čineći stvari naopačke, izopačujući čak i MOJE Svete molitve u njegovim satanskim službama. Tako da će ova godina, 1999., biti puna satanske moći. Videćete pokazivanje moći satane, anti-hrista i lažnog proroka – nesvetog trojstva – korišćenjem nauke, vlade i religije i ljudskih doktrina u svrhu varanja mnogih.

Satana će upotrebiti nauku i reći da se koristi za dobro, zapravo se čuvajte jer se koristi za zlo. Budite ponovo upozoreni, isto važi i za vlade, religiju i dobrotvorne organizacije. Zlo će se činiti u ime Boga i još gore od toga. Voljeni MOJI, ne možete reći da nisam poslao SVOJE Proroke i Apostole da vas upozore, kako ne biste upali u zamke neprijatelja.

Oni ljudi koji dožive kraj 1999., čak će i ateisti i neznabožci morati da priznaju – znaci, čuda i velika dela, moć izbavljenja su pratili sve one koji veruju, služe, drže se svoje vere, poslušni su MI i zbog toga će mnoštvo biti spašeno – jer su očuvali veru u JAHVE-a i JAHUŠUA-u i odvažno govorili da će ih njihov BOG spasiti. Zbog njihove odvažnosti, mnoštvo će čuti i biti spašeno.

Zbog toga, mnoštvo će čuti i biti prokleto. Jer će neznabožci i dalje odbacivati JAHUŠUA-u kao MESIJU i biće odgovorni kada JAHUŠUA dokaže SVOJU moć izbavljenja svima naočigled. Ne govorite kao što neznabožci govore: „Srećna nova godina!“, jer neznabožci ne znaju šta dolazi! Ali vi, MOJE Bebice, Mlado, Odabrani i Izabrani se nemate čega plašiti.

Muke neznabožaca nisu muke MOJE Dece. JA sam BOG prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i sve što MOJA Deca trebaju činiti je da budu kao malo Jagnje ili Ovca – da veruju PASTIRU. Oni se ne brinu niti plaše, oni imaju vere u Dobrog PASTIRA koji ih obezbeđuje. To je sve što tražim od vas, držite se čvrsto vaše vere u 1999. i ne puštajte. JA ću vas izbaviti.


Govoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ kroz ovaj sud od gline, ali moćnog Ratnika u IME JAHUŠUA-e, Velečasnu Elizabetu Šeri Elajdža (Eliševu Elijahu), 1. januara, 1999.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Satana će koristiti ime „Isus“ da prevari milijarde tokom Velike Nevolje
7. Kod nas poznatiji kao ’Isus Navin’
8. Katolička molitva Mariji


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica