Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 25

AMERIKO, MOJA RUKA JE PODIGNUTA PROTIV TEBE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

2. decembar, 1998.

Slika za Proroštvo 25

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

2. decembra 1998., molila sam se sa još jednom Sestrom Prorokom, ona me je nazvala telefonom i pomazanje RUAH HA KODEŠ je sišlo na nas obe. Obe smo mogle osetiti bes i tugovanje JAHUŠUA-e. To je trajalo satima. Onda sam se ja počela moliti u jezicima. Tumačenje je dolazilo zajedno sa dubokim plačem (jecanjem duboko iznutra). To je bio prvi put da je neka od nas mogla protumačiti jezike ove druge. Nov dar. Uglavnom mogu da protumačim samo jezike od RUAH HA KODEŠ date meni, i to samo kada BOG dozvoli. Večeras se dogodio nov dar.

Reči koje je ona izgovarala koje sam ja zapisala su uključene nakon ove poruke, to je sve što sam uspela da razumem. Iako je ona govorila u drugim jezicima, uz pomoć dara tumačenja od RUAH HA KODEŠ, određene reči sam čula na engleskom. Verujemo da će drugi Proroci uspeti da sastave tu poruku za ljude. Proroci, molim vas pročitajte i molite se za razumevanje njenih reči, za neke nemamo potpune rečenice. Ja sam govorila pod pomazanjem i ovo su reči koje sam mogla protumačiti.

Zašto je RUAH HA KODEŠ zadržala ovo Proroštvo tokom svih ovih dana, ne znam. Obično ih ja objavim odmah, ali nešto je drugačije u vezi ovog Proroštva. Pretražile smo reči koje nismo znale i pronašle 5 jezika! Biblija kaže da govorimo jezicima ljudi i anđela! Nikad nisam znala da u istom Proroštvu RUAH HA KODEŠ može govoriti u mnogim različitim jezicima! Ovo su jezici u kojima smo obe govorile: francuski, španski, grčki, indijski, portugalski. Vau! Kakvom sjajnom BOGU služimo! Uglavnom sam tri puta za redom izgovarala reč ’Horenda’.

Ovo što sledi je ono što mi je RUAH HA KODEŠ govorila 2. decembra, 1998.


Uništenje i plakanje dolazi. Ali MOJU Mladu koja ME čeka, JAHUŠUA neće dozvoliti satani da takne. Držite se vaše vere. Od vaše vere zavisi koliko ću vas JA, vaš BOG, štititi. Slušajte vriske. Pregledajte zemlju i videćete uništenje najdalje što možete videti. Ali ne za MOJU Decu, ne za MOJE Bebice, ne za MOJU Mladu. Sakriću vas pod SVOJA krila. Morate hodati po veri, a ne po vidu. Ako mislite da je sada teško hodati po veri, a ne po vidu, koliko će tek teško biti onima koji moraju okusiti MOJ Gnev?

O MOJE Bebice, o MOJA Mlado, dolazim da vas odvedem kući da budete pored MENE. Nećete hodati kroz uništenje, MOJE Bebice, MOJA Mlado. Vas koji ste spremni, koji čekate i živite Sveto, JA ću vas dovesti Kući. Vi koji niste spremni, ne čekate i ne živite Sveto, vi ćete videti uništenje u dan koji dolazi. Šaljem ovu Sluškinju sa svežom manom sa Nebesa ovog dana. Biće onih koji će svariti ovu manu, jer oni već čekaju, žive za MENE. Oni imaju svoj mir sa MNOM.

Pazite se onih koji se rugaju i kažu da JA neću doći. Ima onih koji misle da će Amerika uvek pobediti. Ova država Amerika nije MENI ugodna. Vaša pobeda se neće desiti. Vaša država i vaše rukovodstvo – držim se sa nos. Smrad se uzdiže do Nebesa. Smrad vaše nemoralnosti. Smrad vaše politike. Smrad vaše pohlepe. Smrad vašeg licemerja. Smrad vašeg religioznog sistema. Ameriko, ti kažeš „U Boga verujemo“, ali vi ne služite Bogu. Ako ništa drugo, neznabožci služe bogu, iako je lažan, oni znaju da moraju imati Boga!

Iako primitivci izrezbare drvo i nazovu ga bogom, oni makar znaju da trebaju uvažiti Tvorca, iako je lažan. Oni samo znaju da moraju imati Boga kome će odgovarati za dobro i za loše. Da bi uvažili tvorevinu morate imati Tvorca. Da li je to Muhamed, Buda, Alah, i lista se nastavlja – makar neznabožačke države priznaju i služe Boga, čak iako jeste lažan! Imaću više milosrđa prema njima, nego prema Americi.

Ameriko, ti proklinješ MOJE Ime! Ti ga izbacuješ iz svojih škola i iz vlade. Tvoje političke vođe ga koriste radi pridobijanja simpatija, ali ne radi moći. Tvoje političke vođe ga koriste za manipulaciju, ali ne za bogosluženje, i oni ne poučavaju poslušanje BOGU svog Stvaranja! MENE prizivate samo kada to služi vašoj svrsi. Vi ne poštujete Svete Dane i činite gadosti na te Svete Dane. Tvoj smrad Ameriko dostiže Nebesa i JA se držim za nos, i ti ME sramotiš – jer si nekada bila MOJA, sada pripadaš satani i igraš njegove paklene igre.

Prodala si svoje prvenaštvo, ono što je bilo Sveto. A vaši praoci ME jesu uvažavali, čak iako su mi sagrešili. Ipak, JA sam imao milosti prema ovoj državi koja je bila izdvojena MENI na Slavu, a ipak, koliko je prošlo od kada me je „Zastava ukrašena zvezdama“ proslavljala? Ameriko, ti si smrad u MOJIM nozdrvama. Ti si izdala svog TVORCA. JA, JAHVE gledam na tebe i podrugljivo se podsmevam, jer ti misliš da si bog.

Misliš da ti drugi Bog ne treba! Postavila si se za obožavanje same sebe. Tvoje vrhovne političke vođe, i da, kažem čak i tvoje duhovne vođe, kažu da ne moraju da drže MOJE Zapovesti. Tvoj predsednik prepravlja MOJE Zapovesti. Tvoje političke vođe su kao Sodom i Gomora u Beloj Kući, mestu koje je trebalo da predstavlja rukovodstvo u ovoj zemlji.

Ameriko, ti misliš da si bog! Ali ne MOJE Bebice, ne MOJA Mlada. Vi ste MOJE Bebice, vi ste MOJA Verenica. Ove vam reči zagrevaju srce, a srce neprijatelja je hladno. Ameriko, zgužvaću te kao papir i zapaliću te naočigled svih. Trgovci će plakati svuda po svetu zbog svih tvojih zlodela.

Usudila si se da pretiš pesnicom Svemoćnom BOGU JAHVE-u, i zgužvaću te, i one koji nisu spremni za MOJ Dolazak. Hodaćeš putanjom kojom bih radije da ne prolaziš. Upozorena si. Ako misliš da je sada teško da hodaš po veri, koliko misliš da će ti tek teško biti kada budeš ugledala užas koji dolazi? O Ameriko, plamen MOG gneva će te opkoliti.

Vi koji kažete da MI ne možete verovati da ću vas spasiti, jer vam fali vere, vi će morati da hodate po veri ili ćete umreti. Hodaćete putem kojim JA ne bih da hodate. Hodaćete tamo gde MOJA Mlada neće hodati. Pitate se gde ćete to hodati? Hodaćete putem Nevolje, a samo putem hodanja po veri, a ne po vidu, ćete preživeti. Zovem vas danas, uđite brzo dok još nije prekasno. Želim da danas imate vere. Želim da imate vere. Uđite u Barku. Dođite u MOJE naručje.

Zašto čekate? Zašto se udaljavate? Vi koji ME čak ni ne poznajete, vi ćete morati da platite. Imate li ikakvu predstavu o stradanjima? Spremite se da danas dođete ka MENI, pomozite da se proširi ova Reč, molite se! Upozorite četiri kraja zemlje. Prestanite sabirati vaša bogatstva na zemlji i počnite sabirati bogatstva na Nebesima. MOJA Mlada viče da dođem. Još koliko moram čekati? Poplava zla dolazi. Rekao sam im da se pripreme. I sada to govorim. Koliko vas veruje da ću vas izbaviti? Molite se da se nađete dostojni da izbegnete MOJ Gnev koji dolazi. Da, ’JAHUŠUA’ je MOJE Ime. Da, pobeda je vaša.

Spremite se za rat koji dolazi, vi koji kažete da trebate ostati i hodati kroz MOJ Gnev. JA dolazim da odvedem SVOJU Mladu. Ona je MOJA devica, i doterala je svoj fitilj, i ima ulja u svojoj svetiljci, i dodatnog ulja. Vi koji navaljujete da vidite užas koji dolazi, vi ćete da hodate po veri, a ne po vidu. Mnoštvo će biti usmrćeno i mnogi neće primiti Žig Zveri. Naučiće na teži način, obzirom da su odbili da slušaju sada. Oni koji ne hodaju po veri će umreti. Ne bojte se, jer će biti onih koji neće u MENE sumnjati kada ne bude hrane niti vode. Da li imate vere da se molite nad kamenom i da verujete da će poteći voda? Da li imate vere da verujete da je blato hleb?

Zar ne vidite voljeni MOJI? Zato JA želim da vas privedem kraj SEBE, da budete MOJA Mlada. Zašto čekate? Zar mislite da sam slagao? Ne trebate se brinuti, niti bojati. Vi koji ste spremni, dovešću vas Kući – one koji su spremni i imaju veru da veruju da ću ih držati izvan suda i gneva koji će doći. Sačuvao sam Lota od gneva. Sačuvao sam Noja od gneva. Zašto ne bih sačuvao SVOJU Mladu od gneva? One koji veruju, sačuvaću. U šta polažete veru, to će vam biti MOJ odgovor. Da li imate veru da verujete da ću vas zaštititi tokom vremena gneva i suda koji dolazi na ovu zemlju? Da li imate vere da verujete da ću doći i izbaviti vas pre nego što gnev Svemoćnog BOGA JAHVE-a padne? Spasenje zavisi od vaše vere. Zašto mislite da je u vezi ovoga išta drugačije?

Svi su sada zapečaćeni! To je bilo određeno još pre postanka zemlje. Znao sam koji ćete izbor načiniti još pre nego što ste ga načinili. JA sam sva Mudrost i svo Znanje, nisam li? JA sam Početak i Kraj, nisam li? Ništa što uradite ne može da ME iznenadi, jer je već zapisano. Da li vas to iznenađuje? JA znam ko je zapečaćen pečatom Iskupljenja, a ko pečatom Osude. To je već određeno pre mnogo vremena. Postoji Knjiga koja je sačinjena, to je Knjiga Života. Dve Knjige u jednoj: postoji Knjiga Spasenja i Knjiga Osude.

„JA JESAM“ Reč koja posta telo. Obožavajte MENE, ne knjigu koja sadrži Reč. MOJE je Ime ’JAHUŠUA HA MAŠIAH’. Knjiga je knjiga. JA nisam Tora. JA nisam Biblija. JA nisam Kuran. JA sam Reč! JA sam sposoban da štitim SVOJU Reč. Volite MOJU Reč, ne knjigu. Koliko njih ima Biblije i Tore, a čak ih ni ne izučava? JA sam veliki BOG „JA JESAM“! „JA JESAM“ Reč koja je postala Telo. „JA JESAM“ Reč! „JA JESAM“ ko „JA JESAM“. Ponovo kažem, „JA JESAM“ Reč koja je postala Telo. Ne poklanjajte se Bibliji. Ne poklanjajte se Tori. Ne poklanjajte se Kuranu. Vaš je BOG Svemogući BOG. Verujte i držite se MOJE Reči. Poklanjajte se Svemoćnom BOGU, velikome „JA JESAM“, jer „JA JESAM“ Reč! JA ne mogu da lažem! JA nisam Biblija, Tora ili Kuran. „JA JESAM“ ko „JA JESAM“.

JA sam zapisao SVOJU Reč u vaš duh i dušu. Vi imate MOJ DUH u sebi. Vi znate šta se sada dešava u Americi. Bela Kuća će goreti, a sve političke vođe – oni koji se bore protiv Svemoćnog BOGA JAHVE-a i JAHUŠUA-e – će se vratiti u plamenove iz kojih su došli. Ima političkih vođa koji izgledaju da su od mesa, ali nisu. Njima vladaju i upravljaju demoni. Dao sam ovoj Sluškinji smelost da govori MOJE Reči i drugi Proroci potvrđuju isto, ne zato što žele da im govorim – njihovo telo se trese – ipak oni su poslušni i zapišu i govore šta im JA kažem.

Zar ne kaže MOJA Reč: Poslaću SVOJE Proroke pre nego što pošaljem propast? [Malahija 4:5] Neka ove Reči uteše one sa duhovnim ušima da čuju. Oni koji imaju MOJU RUAH HA KODEŠ će živeti i neće strahovati. Oni koji nemaju će se plašiti i umreti. JA razdvajam SVOJE Ovce od koza i Žito od kukolja, kao što sam rastavio Avelja od Kaina, Davida od Saula, i Egipćane od Izraelaca. Činio sam to ranije i činiću opet. Držite se vere u JAHUŠUA-u. Neka vam niko ne potkrada Blagoslovenu Nadu!

Budite spremni bez obzira na to kada mislite da mogu doći. Neka vas ne uhvatim u dremanju i u grehu, kako živite farisejski život. Jer MOJA Mlada mora ostati čista i Sveta preda MNOM. MOJA Mlada mora biti devica. Postoje zahtevi da se bude MOJA Mlada. Kad kažem devica, mislim ne zaražena ljudskim doktrinama i religijama. MOJA Mlada ne sme imati ni jednu drugu ljubav ispred MENE!

MOJA Mlada ne sme veru polagati ni u jednog drugog boga, osim u svog Mladoženju. MOJA Mlada mora verovati da ću je štititi i da JA dolazim da krišom uzmem SVOJU Mladu. Bekstvo je tajno. Gozbeni sto je pripremljen, sve je spremno. Anđeli stoje kao svedoci. Sve što je preostalo je da dođem i uzmem SVOJU Mladu, koja plače i tuguje i nedostaje joj MOJ dolazak svakodnevno. Čujem te, MOJA voljena. Ne plaši se, tvoj SPASITELJ je ovde.

Uzeću je sa ovog sveta bez dodatne najave, sem one kada budem rekao SVOJIM Prorocima. Budite upozoreni, vi koji ste mislili da imate godine da se pokajete. Pokajte se! Uletite na vrata Barke! Rekao sam da postoje dve Knjige, i svaka duša se nalazi ili u Knjizi Iskupljenja ili Osude. Ono što vam sada kažem je da ima i imena koja su Izbrisana.

Vaš je izbor da li će vaše ime biti izbrisano. Oni koji su predali svoje živote MENI, a onda ih uzeli natrag i umrli u tom stanju, čije su duše prestale da veruju u JAHUŠUA-u da će ih spasiti, su odbile MOJ Dar na Golgoti. Oni koji čitaju MOJE Reči a ne žive po njima – JA se ne dam prevariti. JA znam ko ME priznaje pred ljudima samo radi predstave. JA znam ko ME priznaje pred ljudima i čini to jer ME istinski voli. Crkva pretvarača su fariseji. Oni imaju obličje pobožnosti, ali nikakvu pobožnost iznutra. To nije MOJA Mlada. JA znam ko je MOJA voljena. Ne varajte se više. Pokajte se danas! Pre nego što bude prekasno!

Postoje duše čija su imena bila upisana na stranici Iskupljenja, ali su zbog nedostatka vere i odanosti svom BOGU i SPASITELJU, njihova imena izbrisana! Ne dozvolite da se to vama dogodi! Ljubomorno čuvajte svoje srce i dušu. Vas, koji ste je MENI predali, neka niko stranputicom ne odvede od voljenja vaše Prve Ljubavi, služenja vašoj Prvoj Ljubavi, održanja iskrenosti prema vašoj Prvoj Ljubavi – ili ću vas se odreći kao SVOJIH. Ne dozvolite nikom da vam oduzme Blagoslovenu Nadu! MOJA Reč ne laže.

Šta god kažete u veri, to će te imati u IME JAHUŠUA-e. Koliko ME volite? Onda, hoćete li MI verovati? Da li ćete čeznuti i uzdisati da vas Svemoćni BOG GOSPOD i SPASITELJ, vaš skoro dolazeći KRALJ nad kraljevima i GOSPODAR nad gospodarima, sačuva od Gneva koji dolazi? Vaša budućnost zavisi od vaše vere. Gde ćete provesti večnost zavisi od vaše vere. Slušajte pažljivo i sledite MOJE Reči, govoriću svakom od vas u pravo vreme šta trebate raditi i govoriti. Samo prestanite da sumnjate u MENE na bilo koji način.


Govoreno pod pomazanjem ovoj Sluškinji JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, Šeri Ejaldža [Elijahu], 2. decembra 1998., 16:46č, i ne objavljeno sve do 18. decembra, 2. dana bombardovanja Iraka! 6. dana Hanuke! ON govori o činjenu gadosti na Svete Dane.

Reči koje smo protumačile, ali ne čitave rečenice. Proroci, molim vas molite se, jer je ovo na mnogim različitim jezicima. Razumela sam ove reči koje je Elisija [Elecia] govorila u jezicima. Sad da bi ih sastavila treba mi pomoć Proroka. Molim vas pošaljite me imejl sa vašim mišljenjem o značenju ove poruke. Pretražile smo reči naknadno i pronašle značenja na drugim jezicima. ’Horor’ ili ’Užas’ je možda ’Horenda’, što je na portugalskom Horor, ali postoji i takvo mesto.

„Napred, napred Rusijo. Posvećena, budi oprezna u vezi kontrole. Prosta situacija države rat je na istoku Rusije. Država u (bosiljak) (kraljevski svetac) državi. (Možda je Brazil?) Tri države, ili tri kralja, jedino moralnost obustavlja kontrolu naše države. Moralnost dolazi u državu u nevolji, Izrael. Kraj, vidim nikome (pobedu) mnogi iscelitelj kraj nikome (pobeda) kraj nadgleda teritoriju u jugoistočnoj Kini (Mako) dnevno u bekstvu dolaze u državu ovde maslinovo ulje Ruski rat ja sam moral država Srednji istok rat doba morala, morali napred Rusi dolaze u nikome (pobedi). O moj gospode nikome (pobeda) čujem mladu svaki dan.“

Ovo su reči koje je Elisija protumačila kada je Šeri Elajdža [Elijahu] govorila u jezicima: „Napred! Napred! Bliski istok, više, više, više, pomazana kuća, napred, kuća se uzdiže. Zlo prolazi tokom noći. Užas, strahotu znaćete tokom noći. Parena nokatea holrenda pokasa hoja mikatina mikatina pokašoja.“ Nemam pojma na kom su jeziku ove dve rečenice, zna li iko? Napisane su po fonetskom prizvuku.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Na Engleskom: ’Star Spangled Banner’; himna S.A.D.


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica