Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 24, 1. deo

PAZITE SE, VRATA BARKE I KNJIGA NARODA SE ZATVARAJU!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

15. novembar, 1998.

Slika za Proroštvo 24, 1. deo

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Uđite sada, vrata Barke i Knjiga Naroda se zatvaraju. Uđite u Barku. Dođite u MOJE naručje gde je bezbedno. Oni koji ME zovi Voljeni i JA ih zovem SVOJOM voljenom Mladom, SVOJOM Decom – dođite i verujte ponovo u vašu Blagoslovenu Nadu, u vašeg Svemoćnog BOGA, GOSPODA, SPASITELJA i MLADOŽENJU. Verujte u Blagoslovenu Nadu. Izbaviću vas od Gneva koji dolazi. Vi koji odbijate MOJU Blagoslovenu Nadu, MOJ Dolazak po MOJU Mladu da je krišom uzmem u ponoćni čas – vređate ME govorenjem da ću je JA naterati da trpi Gnev Svemoćnog BOGA. Ona je MOJA voljena, zašto bih JA tukao SVOJU Mladu? Ja nisam od onih koji tuku suprugu.

Već ste testirani i našli ste se dostojni da se nazovete MOJOM Mladom, u suprotnom vas JA ne bih uzeo sa MNOM. Prestanite ME vređati i poverujte da JA nagrađujem one koji ME revnosno traže i čekaju na MOJ Dolazak i čeznu za MOJIM ponovnim Dolaskom. Kao i u dane Noja, upozorio sam Noja da će pasti kiša. Iako Noje nije znao šta je to potop, verovao MI je. Rekao sam Noju da napravi barku, iako je rad bio težak a ruganje i progon veliki. Iako je bilo potrebno mnogo godina rada da se završi, zbog toga šta je Noje postigao svojom poslušnošću vi ste danas ovde. Životinje koje je on spasao, osim onih koje su zbog vas izumrele, su ponovo napunile zemlju. Unapred sam znao koga sam stvorio da ima odvažnost da objavljuje poruke, putem moći i pomazanja MOJE RUAH HA KODEŠ koja svedoči srcima onih sa duhovnim ušima da čuju i očima da vide.

Noje nije sumnjao, niti trebaju MOJI Proroci danas. Ipak mnogi sumnjaju, iako JA govorim SVOJE vatrene Reči i koristim njihova usta da govorim i njihove ruke da pišem, a oni se usuđuju da sumnjaju i pitaju se da li to čuju sa Nebesa. Noje nije sumnjao. Jeremija nije sumnjao. Jona nije sumnjao. Ilija nije sumnjao. Jezekilj nije sumnjao. Danilo nije sumnjao. Zašto onda MOJI Proroci danas sumnjaju u MENE? JA ću potkrepiti Reči koje izgovaram. Ne slušajte rugače i ismevače, kao u dane Noja i Lota i Mojsija – tako će biti opet. Stiže kiša, ali je to kiša MOG Svetog užasa gnevа i sudа Velikog BOGA „JA JESAM“.

Stiže poplava, ali ne samo poplava vode, već poplava iz čaša gneva koji će se izliti. Preliću ovu zemlju poplavom SVOG gneva nakupljanog još od vremena kada su MI Adam i Eva zgrešili. Kao što je Noje upozorio na potop, Mojsije upozorio na kletve i Lot upozorio da će vatra Nebeska pasti, tako ću činiti opet. Upozoravam sada kroz SVOJU Sluškinju. Bilo bi vam dobro da proučite svaku Reč koju govorim i pišem kroz nju sada. Uvek imam ostatak koji će slušati i čuti MOJ glas. Uvek postoji mnoštvo koje će ismevati i rugati se, baš kao što su se neznabošci rugali Noju, Mojsiju i Lotu. Baš kao što je uništenje stiglo i gnev došao kroz potop, kletve i vatru – radi gneva i suda Velikog BOGA „JA JESAM“ – biće tako opet.

Zato, dobro bi ste učinili da čujete Reči koje MOJA Sluškinja Elajdža (Elijahu) govori. To nisu njene reči, već Reči iz usta vašeg TVORCA. Preklinjali ste za poruku od MENE. Evo ću sada govoriti. Ove će reči naljutiti MOJE neprijatelje i učiniti da se MOJA Deca i Mlada vesele i da imaju radost neizrecivu i prepunu slave. Ceo Pakao je pokušao da spreči Šeri Elajdžu (Elijahu) da čuje MOJE Reči koje sada izgovaram, ali je samo omeo i nije uspeo da zaustavi MENE da govorim i nju da čuje. Ove Reči čine da se satana trese, jer će mnoštvo, da, kažem milioni će čuti MOJ glas i utrčati u naručje Spasenja MOG SINA JAHUŠUA-e. Samo će putem prolivene Krv JAHUŠUA-e iko biti pošteđen onoga što dolazi. Izliću SVOJU jarost! Vi koji slušate ili čitate ovo ćete ili biti pošteđeni pri MOM Dolasku ili ćete biti živi da doživite MOJ Gnev!

Šta sada radite za MOJU Slavu i šta ste uradili za MOJU Slavu je jedino po čemu će vas MOJ SIN poštedeti užasa MOG gneva i suda koji dolazi. Vrata MOJE Barke se zatvaraju, brzo ulazite dok još možete. U vreme Noja neznabošci su lupali na vrata Barke da uđu na sigurno, ali je bilo prekasno nakon što je gnev počeo padati. Prve kapi kiše neznabošci su ignorisali, kao što ignorišu i sada, ali otvorite oči – gnev već pada po svetu, ali u blažem stepenu nego što će to biti. Brzo dođite ka JAHUŠUA-i. Prihvatite GA za svog GOSPODA, SPASITELJA i BOGA. Znate put ka izlazu, šta čekate? Barka je Barka MOG Saveza. Barka je MOJE obećanje sigurnosti. Samo je MOJ SIN JAHUŠUA vaša Barka sigurnosti.

Odgovaraću na vaše molitve samo u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a! Ne možete se moliti u sopstvenim imenima, u sopstvenoj smelosti ili snazi. Ne usuđujte se da se dotičete MOG Trona u sopstveno ime, jer nema vama ni jednog posredničkog imena osim Imena MOG voljenog SINA JAHUŠUA-e. Ne usuđujte se da nosite sopstvene odore pravednosti, jer ja znam ko ima MOJ Pečat utisnut na sebi. Oni koji su zaista iskupljeni delima MOG SINA JAHUŠUA-e na Golgoti – priđite MI u IME JAHUŠUA-e, preko NJEGOVE prolivene Krvi. Stanite u NJEGOVIM Odorama Pravednosti. Kada uradite to, JA kažem „Dođi smelo pred Velikog BOGA “JA JESAM”, tvog BOGA JAHVE-a.“ Ako pokušate da MI dođete u bilo koje drugo ime, isteraću vas napolje! Nećete biti spašeni od poplave MOG gneva, od vatre koja će pasti, od prokletstava, od pošasti, ni na koji drugi način osim prihvatanjem JAHUŠUA-e kao MESIJE, vašeg SPASITELJA, vašeg BOGA, sada – pre nego što bude prekasno.

Buda vas ne može spasiti, nije mogao da spasi ni sebe. Alah, Muhamed, Gandi vas ne mogu spasiti, nisu mogli ni sebe spasiti. Svi su umrli! Svi si pod presudom jer su prouzrokovali da ih drugi obožavaju. San Mun vas ne može spasiti, ne može spasiti ni sebe Suda koji dolazi. Maitreja vas ne može spasiti! Postoji samo jedno ime koje vas može spasiti – to je Ime ’JAHUŠUA HA MAŠIAH’. Da li GA zovete ’JAHUŠUA’ ili ’JAHŠUA’ nije važno, samo prizovite NJEGOVO Ime. Vi koji se nazivate Jevrejima, pažljivo slušajte. Ne možete ući na Nebesa samo obožavanjem i verovanjem u Ime JAHVE-a – iako to jeste MOJE Ime, JAHUŠUA je onaj koji je jedini MESIJA.

Cena koju je MOJ SIN platio na Golgoti je bila za vaše spasenje, i Jevreja i ne-Jevreja. JAHUŠUA je bio razapet i mučen i umro je i ustao opet – radi vas. Platio je otkup za vaše grehove. I Jevreji i ne-Jevreji, čujte ME! Nema drugog SPASITELJA osim JAHUŠUA-e. On je vaš SPASITELJ, jedini beg od MOG gneva koji dolazi. MOJA Deca koju sam stvorio, koja su rođena kao Jevreji, neka ME čuju. Čekate drugog SPASITELJA, ali čekate uzalud. Nema drugog osim MOG SINA JAHUŠUA-e. Onaj koga ste učeni da mrzite je jedina Barka sigurnosti. Ne možete voleti MENE, a mrzeti MOG voljenog SINA. JAHUŠUA je onaj kog sam poslao na zemlju da plati otkup za vaše grehove.

To je razlog zašto Izrael i Jerusalim ne znaju za mir. Ni jedna nacija koja odbija JAHUŠUA-u kao MESIJU neće znati za mir. Čujte me ponovo! Poznajte JAHUŠUA-u i poznaćete mir! JAHUŠUA donosi mir koji prevazilazi svaki um. JAHUŠUA je Knez Mira. Kako možete imati mir a odbijati jedinog Kneza Mira? Kao u vreme Noja, posao je bio težak da se izgradi barka. Puno je vremena trebalo da se izgradi barka i prikupe životinje. Tako nije bilo lako ni Prorocima starim, ni Prorocima današnjice – nije lako govoriti MOJE Reči! Potrebna je odvažnost i uvredićete više nego što ćete blagosloviti. JAHUŠUA je mnogima bio uvredljiv. Stoga MOJI Proroci ne govore reči za svrbeće uši, već Reči koje opominju i otkrivaju MOJE tajne, upozoravajući na pokajanje, a ipak pružaju nadu i milosrđe.

Posao Proroka i Apostola niti je lak, niti popularan. MOJI Proroci bivaju frustrirani pokušavajući da navedu ljude da slušaju, znajući da te Reči nisu njihove reči. Oni daju sopstvene finansije da propovedaju ove Proročke Poruke, jer JA uvek imam ostatak koji će čuti MOJ glas i biti poslušan. Uvek imam ostatak koji će želeti da čuje šta Proroci govore. Ipak, žalostan sam koliko malo njih je voljno da radi uz MOJE Proroke, deleći njihove terete. Ne kaže li MOJA Reč, „Veruj Proroku i napredovaćeš“? [2. Dnevnika 20:20] Sada vam kažem, „Nagradi Proroka i primićeš iste nagrade kao i oni u Kraljevstvu Nebeskom i na zemlji.“ Kada papirni novac postane beskoristan papir i ne bude više imao vrednost, setiću se jeste li pomogli MOJIM Prorocima ili ste ih ostavili u oskudici.

Setite se udovice iz Sarepta [1. Carevima 17], ako sumnjate u to. Nisam li JA unapred znao ko će biti voljan da podeli teret Ilije starog? Jesam li podigao bogatu ženu da podrži Iliju? Ne, podigao sam nekog ko je bio u oskudici kao i on. Oboje su bili gladni, nisu li? Oboje su bili bez fizičkog bogatstva, zar ne? Ipak, izabrao sam malu udovicu iz Sarepta jer sam znao njeno srce. Ona nije bila sebična, i iako je bila zabrinuta – to je bio poslednji obrok nje i njenog sina, i onda bi ona i njen sin umrli. Ipak ona je imala poverenja u Proroka i verovala je tom Proroku, i tako više nije bila u oskudici. Stavila je potrebe Proroka ispred svojih sopstvenih potreba. Setite se kako sam umnožio krčage ulja i nisu presušili. Setite se kako sam joj umnožio lonce za hranu i nisu bili prazni.

Setite se kako sam joj tražio da iskoristi veru da poda zadnje što je imala. Setite se ovoga Deco MOJA, ona je morala da pozajmljuje lonce i krčage od komšija, i kada su je upitivali šta će u njih stavljati, morala je da kaže da će njen BOG napuniti prazne sudove. Kako sam učinio za nju, tako ću činiti opet. Samo verujte! Vera bez dela je mrtva. Učiniću to za one koji veruju da ću ih obezbediti, kao što sam obezbedio udovicu iz Sarepta, za one koji blagoslove MOJE Proroke. Tražićete MI da vas blagoslovim kada vaš papirni novac i kartice postanu bezvredni. Zapamtiću sad jeste li davali desetke i milostinje kada vam je rečeno da delite. Ne kaže li MOJA Reč „Sabirajte sebi blaga na Nebesima, gde lopov ne može ukrasti niti rđa pokvariti“? [Matej 6:19-20] Sabirajte sebi blagoslove na isti način na koji bi ste sabirali sebi blaga. Gde vam je srce, u šta položite svoje poverenje, to vam je Bog.

Kažem vam ovo: svako ko je pomogao Noju je bio pošteđen. Ali ko je radio zajedno sa njim? Samo njegova porodica! Tako će biti ponovo. Samo će MOJA istinska Deca želeti da pomognu Prorocima da govore, a ne da stavljaju Prorocima brnjice, ili da volu vezuju noge dok vuče plug. Molite se za Proroke, posebno za ovu Sluškinju koja ovo govori. Satana teži da ućutka MOJ glas na ovoj zemlji, jer Proroci uvek upozore pre nego što JA pošaljem SVOJ gnev ili pre nego što satana napadne. MOJI su Proroci oni sa kojima delim SVOJE tajne. Nikada ne pošaljem SVOJ gnev i sud dokle prvo ne pošaljem Proroke da govore i upozore na pokajanje! Satana posebno mrzi Proroke. Posao Proroka nije lak. Niko nije Prorok osim ako nije upoznat sa patnjom. Oni su propatili zbog Pomazanja da prorokuju.

Zato sada kažem: „Blagoslovi MOJE Proroke i JA ću tebe blagosloviti. Štiti MOJE Proroke i JA ću zaštititi tebe. Radi sa MOJIM Prorocima i veliki će tvoji blagoslovi biti, pogotovu kada si u oskudici. Ponudi da sakriješ MOJE Proroke i JA ću sakriti tebe. Podeli sa MOJIM Prorocima i JA ti obećavam da nikada nećeš umirati od gladi niti biti beskućnik.“ Vreme je došlo kada je opasno nazvati se Prorokom. Postaje sve opasnije kako se JAHUŠUA približava da dođe po SVOJU Mladu. Ne trebam vam govoriti ovo što rekoh, trebate to već znati. Sram vas bilo što niste učinili ono što znate da sam rekao vašem Duhu. Mnogo sam puta rekao „Pomozi im“, a ipak vi ste odbili. Kako možete reći da ME volite ako MI niste poslušni? Uđite sada u Barku MOG SINA JAHUŠUA HA MAŠIAH-a.

Verujte da sam JA BOG koji nagrađuje one koji ME revnosno traže. Ako verujete da ćete trpeti Gnev koji će poplaviti ovu zemlju, onda ćete trpeti Gnev i Sud. Ako verujete da sam JA BOG koji nagrađuje one koji ME revnosno traže – osluškujte MOJ glas i vršite MOJU, a ne svoju volju, hodajte kada kažem „hodaj“, trčite kada kažem „trči“, stojte mirno kada kažem „stoj“, govorite kada kažem „govori“, ćutite kada ne kažem ništa ili ne uradim ništa, sve dok ne čujete sa Nebesa. Vojnik ne sledi samo svoja naređenja; on čeka na glavnokomandujućeg da da naređenja. Zato, čekajte. Iako se čini da se MOJ odgovor odugovlači, stići će. Rat na Nebesima besni. Zvučni talasi bivaju zasad blokirani. Kako bi MOJI Proroci, poput ove Sluškinje, mogli da pričaju da zvučni talasi nisu blokirani? Oni već ne bi bili ovde. Za vaše je dobro što sam dozvolio da rat na Nebesima besni. Pečati iskupljenih su zapečaćeni, dok je satana obeležio ko je njegov.

Tako sam i JA, vaš OTAC JAHVE obeležio one koji su MOJI. Pobožni će postati još Svetiji. Zli će postati još nesvetiji. Teško zemlji, jer drhti i trese se. Ne grči se samo nebo dok se JAHUŠUA približava zemlji, već se i zemlja trese u strahu i drhti u strahu jer zna za zlo koje se činilo. Zemljotresi su drhtanje zemlje od straha, i oni će postati intenzivniji, i oluje će postati još žešće, i planine će bljuvati lavu, jer je lava zagrevana MOJIM gnevom! Ona ključa u vrelini protiv neznabožaca ove zemlje koji odbijaju MOJU Zapovest, koji odbijaju dar JAHUŠUA-e na Golgoti i koji mrze sve što je Sveto. Zemlja će se tresti sve jače dok se SIN BOŽIJI približava. Nebo se trese od besa satane i zbog rata na Nebesima. Nebo ima trudove kao žena kad se porađa. Biće kao da zvezde padaju sa neba. Knez sile vazduha trese nebo, jer satana zna:

„JAHUŠUA dolazi po svoju Mladu, JAHUŠUA dolazi opet!“ Satana mora činiti svoje zlo brzo, jer on zna da je njemu još veoma malo vremena ostalo. On želi povesti sa sobom što više duša u Pakao, jer on zna da je to jedini način na koji može nauditi JAHUŠUA-i! Jer je MOJ SIN platio cenu na Golgoti, kako satana ne bi mogao da vas odvede u Pakao sa sobom. Ameriko, da, stiže rat na tvoje obale i tvoju zemlju. Ali sam te do sada štitio. Čekao sam da se Amerika pokaje, a ova ME nacija samo rastužuje. Ljuti ME! Političke vođe ne pokazuju nikakvu posramljenost, niti žaljenje i samo postaju sve veći prokletnici. Ljudi koji glasaju za ove sramne vođe ne pokazuju nikakvo žaljenje, ni stid.

Oni ne govore u prilog Svetosti, nego umesto toga dovode u kabinete još nesvetih neznabožaca. Ameriko, dobila si ono za šta si glasala. Nekolicina pobožnih i pravednih koje sam imao u kabinetima su izvrgnuti javnoj sramoti, ogoljeni i njihovi poslovi ukradeni, sve zbog toga što su se usudili da govore protiv lažnog proroka ove zemlje, sve zbog toga što su se zauzeli za moralnost i Svetost. Teško ljudima koji su imali izbora da glasaju za pobožne, a ipak umesto toga izabrali neznabošce sa duhovima anti-hrista. Poštedeo sam SVOJE ljude, koji su smenjeni, koji su se zauzimali za pravednost, boravljenja u Beloj Kući kada nastane pakleni haos na tom mestu, kada JA otvoreno pokažem SVOJ gnev prema političarima prokletnicima. Bludnica – sećate se Sodoma i Gomore – je u Beloj Kući. Blagosloviću one koji su glasali protiv zla u Vašingtonu i prokleću one koji su glasali za zlu nemoralnost svojim glasovima.

Izvrgnuću Ameriku javnoj sramoti pred celim svetom. Vaše će vođe javno plakati zbog onoga što ću učiniti. Ali ne i vi, Deco MOJA – vi ćete znati šta vam je činiti kada dođe vreme. Razlog zašto još uvek ne znate je što još nije vreme. JA nikada ne ranim, niti kasnim. JA, vaš GOSPOD BOG, sve radim na vreme, vi samo mislite da JA kasnim. MOJ čas je savršen. Ne možete ići ispred MENE ili iza MENE, već morate ostati tačno pored MENE. Sva MOJA Deca, ona koji pripadaju JAHUŠUA-i, jedva čekaju NJEGOV ponovni Dolazak širom sveta. Čujte ME, glas vašeg TVORCA, Velikog BOGA “JA JESAM”. JA ću, za vaše dobro, činiti čuda koja do sad nikada niste videli. Jer se MOJ SIN, JAHUŠUA vaš MESIJA, približava zemlji. Kao što vam je ova sluškinja Šeri Elajdža (Elijahu) već rekla, JA ponavljam opet.

Istina je da je Gavrilo već zatrubio u svoj rog. Zvučni talasi bivaju blokirani ratom na Nebesima, ali Gavrilov rog će se čuti i zvučni talasi biće odblokirani. Vaša će se tela promeniti u trenutku, u trenu oka. Mrtvi u JAHUŠUA-i (Hristu) će prvi ustati i vi koji ostanete ćete biti uzeti na susret sa JAHUŠUA-om u vazduh. Ali ćete hodati u svojim Proslavljenim Telima, svedočeći za MENE, upozoravajući 40 dana da se ne prima Žig Zveri. Tada ćete biti najmoćniji svedoci MOJE Reči. Ipak, oni nepromenjeni će žaliti, jer će znati da moraju proći kroz Nevolju.

Onda ćete doći sa MNOM, da ME susretnete u vazduhu, i zajedno ćemo se sastati u vazduhu. MOJA Mlada nije određena za MOJ Gnev. Satana će biti zbačen na zemlju u velikoj jarosti, zajedno sa njegovim demonima koji će padati sa neba. Teško stanovnicima zemlje. MOJA će se Mlada radovati MOM pojavljivanju! Oni vernici koji su govorili i verovali da JAHUŠUA neće spasiti SVOJU Mladu pre Velike Nevolje će biti iznenađeni kada JAHUŠUA dođe onda kada najmanje očekuju da će MLADOŽENJA doći po SVOJU Mladu! Oni koji su rešili da moraju proći kroz Veliku Nevolju će spavati kada MOJ SIN JAHUŠUA dođe i u tajnosti uzme SVOJU Mladu u ponoćni čas, menjajući njihova smrtna tela u besmrtna tela.

Onda će oni, koji su spavali i koji su bili ubeđeni da su u pravu, videti da su pogrešili. Oni će plakati i jecati, jer su propustili priliku za beg od Gneva koji će doći. Oni će morati da pričekaju na svoja Proslavljena Tela. Neznabošci će se rasrditi i proklinjati Svemoćnog BOGA i velika će se mržnja stvoriti prema vernicima u JAHUŠUA-u! Jer nakon 40 dana svedočenja Proslavljenih Svetaca i pokazivanja šta su propustili, velika će se žalost i veliki bes uzdići. Molite se sada da ćete se uračunati među dostojne da budete nazvani Mladom MOG SINA JAHUŠUA-e. Molite se da ćete se uračunati među dostojne da izbegnete čas iskušenja da primite Žig Zveri.

Zazovite ME sada u IME JAHUŠUA-e. JA sam Nebeski OTAC koji neće odbaciti one koji slušaju ove Reči i primaju ih i slede ih. Samo radi MOJE Slave govorio sam vam, tako da ne možete reći da vas JAHVE nije upozorio. Samo je jedan Posrednik, jedna je Barka sigurnosti – i to je IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a! Kako je Noje bio iznad voda MOG Gneva, tako verujte da ćete i vi biti iznad MOG Gneva, gledajući sa Nebesa bezbedno, daleko od Nevolje. Oni koji navaljuju da ME kušaju i veruju da neću izbaviti SVOJU Mladu pre Nevolje – verujući da neću smatrati nikog dostojnim da izbegne čas iskušenja – ima i za vas nade. Verujte da ću vas zaštititi kao što sam Lota, i budite MI poslušni, i vi ćete takođe videti Nebesa.

Upozoravam vas da će te u to vreme hodati po veri, a ne po pogledu, više nego bilo kad u istoriji. Niko ko je mlak u veri neće preživeti MOJ Gnev. Ako vam je sada teško da imate vere, koliko će vam tek teže biti da verujete da ću vas JA izbaviti? Većina vernika će umreti, oni će dobrovoljno dati svoje živote kao mučenici, radije birajući to da bi nastavili da žive samo po veri. Oni će biti obezglavljeni zbog svojih verovanja i pre izabrati smrt nego stradanje. Ipak, svi oni koji odbiju Žig Zveri tokom Nevolje će biti spašeni.


Izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ, poverena ova Reč Detetu JAHUŠUA-e, Ratniku, Mladoj, Pastoru Šeri Elajdža (Elijahu), 15. 11. ’98., 12:00č u nedelju.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica