Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 20

PAZITE SE UŽASA NOVE KUGE KLJUČALE CRNE KRVI KOJA ĆE DOĆI!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

25. maj, 1998.

Slika za Proroštvo 20

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

JAHUŠUA mi je govorio i ja sada te iste Reči govorim vama. ON neće dozvoljavati više ništa u našim životima što će osramotiti ono za šta nas je pozvao da radimo i postignemo u NJEGOVO Ime. JAHUŠUA neće biti samo JAGNJE, već i LAV Judin koji će istrgnuti tu sramnu stvar ili osobu iz našeg života, da bi nas održao Svetima i prihvatljivima pred SOBOM. Jer mnoge službe upadaju u sramotu i greh i pojavljuje se nejednak jaram, a još mnoge će tek upasti!

Ja ništa nisam izgubila. Vi ništa niste izgubili, jer zapravo to nismo ni imali. To je bila laž satane. Ako smo u jarmu sa nevernicima i njihovo ime nije nađeno u JAGNJETOVOJ Knjizi Života, a vi ste predali svoj život JAHUŠUA HA MAŠIAH-u i služite MU i stavljate GA na prvo mesto i NJEGOV ste govornik – budite sigurni da je BOG kome služite ljubomoran BOG, i ON nas neće deliti sa satanom ni na koji način, ni u kom obliku ili formi. Tata JAHVE će vas sam, za vaše dobro, odvojiti od onoga što nije Sveto i prihvatljivo pred RUAH HA KODEŠ!

ON će to brzo učiniti sada, jer si ti Tera razgorela pomazanje u meni kroz svoje Proroštvo; a rane koje sam zadobila su me opet učinile snažnijom, kao što će sve nas. U našem telu, osećamo se oboreno i pregaženo i popljuvano, ali moramo nastaviti da ustajemo u IME JAHUŠUA-e – ne da naše telo ustaje, nego DUH koji je u nama – onda će satana biti taj koji je oboren, pregažen, pod našim nogama u IME JAHUŠUA-e!


Ovako govori JAHVE: U stara vremena sam se nosio sa SVOJOM nejednako ujarmljenom Decom, SVOJIM Služiteljima, onima koji nose MOJE Ime – koji su se upregnuli sa decom satane kroz nejednako ujarmljene brakove, prijateljstva, partnerstva, institucije, crkve i sve druge forme. Za vaše sam se dobro nosio sa vama sa strpljenjem i dugotrpeljivošću. Čekao sam da MOJA Deca uvide: gde MOJ RUAH HA KODEŠ nije poštovana, niti voljena, niti dobrodošla – bilo to u braku, u porodici, u instituciji ili bilo čemu drugom što nije od MENE – vi zaista niste deo njih i oni nikada nisu bili jedno sa vama.

Toliko je njih pravilo pogrešne izbore, a onda JA budem kriv. Jer oni budu ranjeni i dođu TATI i kažu: „OČE, pogledaj na moje krvave rane, pogledaj šta su mi oni koje volim učinili, oni kojima sam verovao/la, oni s kojima sam u jarmu. TATA, zašto si dozvolio da se to dogodi? Zar ti nije stalo?“ O MOJI maleni, da, da - ponovo vam kažem - stalo mi je, i reći ću vam dok širim SVOJE ruke da vas u njih prihvatim i da se popnete u krilo vašeg TATE BOGA JAHVE-a i JA ću vas ljuljati u SVOM naručju, puštajući vas da isplačete gorke suze. Jer ste ih nakupljali dugo vremena, a kada budu puštene, kada konačno shvatite da nisam JA taj koji vas je ujarmio, koji vas je spojio sa bezbožnošću.

Vi sami ste ti koji ste se ujarmili sa grehom ovog sveta, jer ste postali jedno sa grehom kada ste izabrali da se venčate bez da ME pitate da li je to pravi supružnik za vas, da li je to on/ona kog/koju sam odredio pre postanka sveta za vas? Kada ste se ujarmili sa grehom, kada ste postali predvodnici neznabošcima koji voljno ostaju neznabošci, zatvorili ste oči – pa je vaš TATA JAHVE morao da vam nasilno otvori oči da uvidite šta ranije niste.

Ujarmili ste se sa satanom. Jer kada vaša deca odu stranputicom i odreknu ME se, a odgajana su prema putu kojim treba da idu i JA sam rekao: „Neće odstupiti od njega ni kad ostare“, a ipak gledate decu koju ste odgajali u pobožnosti i pitate se šta se dešava? To je zato što ste dozvolili vašoj deci da budu ujarmljena sa bezbožnošću kroz TV koji gledaju, kroz muziku koju slušaju, kroz igre koje igraju, kroz drugare koje zovu vršnjacima i kroz škole koje pohađaju.

Dozvoljavate neznabošcima da uče vašu decu u zamenu za besplatno školovanje, a onda dođete MENI i citirate ovo Pismo: „Odgajaj dete prema putu kojim treba da ide, pa neće odstupiti od njega ni kad ostari“ [Poslovice 22:6], a ipak – kada se dozvolili gore navedeno, niste uspeli u tom odgajanju. Kada ste prekinuli izučavanje Biblije, poveravajući im da sami izgovaraju svoje molitve, kada ste se venčavali, a niste se savetovali ko treba da bude otac ili majka – tada ste prizvali taj jaram na sebe.

Kada čujete MOJ glas da kaže: „Odvojite se“, MOJA se milost bacala nazad MENI u lice, i onda se morati odvojiti od onoga što traži da vam ukrade dušu! Ako to nije učinjeno voljno, kao zauzimanje za Svetost, onda ću JA to uraditi na način na koji sam pokazao ovde, i na mnoge druge načine. Biće to ruka JAHVE-a koja će vas iščupati iz neprijateljskih okova nejednakog jarma. Neću više deliti SVOJE Sluge, Decu i Mladu sa satanom! Jer, ako ste čuli MOJ glas kako kaže: „Odvojte se od ovog bezakonika“ i otvrdnuli ste svoja srca govoreći: „Ali to je moj prijatelj“; „To je moj muž“; „To je moja žena“; „To je moje dete“; „To je moja crkva“; „To je moj posao“ – i ako ne poslušate – onda žalim zbog onoga što moram učiniti.

Ovo je zemlja koja kaže da je abortus zakonit, i sada ljudi umiru od gladi jer postaje sve skuplje brinuti se o bolesnima, a eutanazija će biti učestalija nego ikada. Veoma uskoro će se doneti zakoni koji će zahtevati od doktora da ubijaju, ili će im se oduzeti njihovo pravo da se bave tim poslom. Doktori, mnogo je bolje za vas da odbijete, nego da MOJ gnev padne na vas jer ste prekratili život koji niste imali prava da prekratite. Jedini JA imam to pravo. Evo vam prorokujem: Sada su u pitanju smrtno oboleli ili teški invalidi ili starci, ali kažem kroz ovaj sud da će veoma uskoro to biti oni za koje kažu da su retardirani ili mentalno oboleli koji će biti ubijani.

Dr. Kevokrian nije čovek. Izgleda kao čovek, ali oni sa očima da vide i ušima da čuju će videti demona koji ismeva kroz njegove oči, a oblik njegove glave čak liči na lobanju. Zaista mu je ime Dr. Smrt, i ovaj duh ubistva i suicida je on doveo u S.A.D. i u svet, i oni koje sam pomazao da spasavaju živote kroz doktorske ruke i oni koji imaju znanje da spasavaju živote će biti primorani da oduzimaju živote.

Niko nema pravo da prekine život sem onog koji daje život – a JA, JAHVE, sam jedini koji daje život i ima vlast da prekine život. Osim ako MOJI Zakoni to ne propisuju, ne uzimajte taj greh na sebe – jer nije samo telo ono koje umre, već duša biva poslata ili na Nebesa ili u Pakao. Vi koji kažete: „Pa dobro, makar su otišli na Nebesa“, ali da li su dovršili ono zbog čega sam ih stvorio? Da li je njihov zadatak na zemlji izvršen? Kako možete znati?

Bebice, MOJE dragocene bebice... Ima li šta dragocenije od bebe, bilo ljudske ili životinjske? Uložio sam vreme da izlijem lepotu i bezazlenost u bebice, a ipak one se ubijaju. MOJE dragocene bebice se ubijaju dok su ugnježdene bezbedno u majčinoj utrobi. Kada stranac izvrši to, ceo svet uzdiše u užasu, kada se počine ubistva. A beba je isečena iz majčine utrobe u satanskom činu, i MOJE bebice ne bivaju ubijane od strane satanskih stranaca, ne, nešto mnogo gore – MOJE bebice bivaju ubijene od strane sopstvenih majki.

Onih u koje ulažem vreme da stavim mleko u njihove grudi kako bi mogle da hrane i neguju mališane. One u koje JA stavim majčinsku ljubav da štiti svoje nerođeno. A koliko je samo takvih, koje bi nedužne bebe zvale ’mama’, koje čine izdaju, iste one kojima sam zapovedio da budu plodne i namnože se. Niko ne primorava te majke da ubiju svoje mališane – one to čine u pakosti i promišljeno. Čine to uprkos činjenici da sam postavio SVOJE ratnike ispred klinika za abortus, da svedoče o MOJOJ ljubavi i o postojanju drugog načina. One to rade u činu pobune protiv BOGA svog Stvaranja. I JA dajem još jedno jezivo Proroštvo kroz onu kroz koju pričam. Svet će je nazivati budalom, dok se ono o čemu govorim ne desi. A to ćete biti vi koji ubijate MOJE bebice u vašim abortus mlinovima, koji prodajete njihove abortirane delove i pravite kozmetiku i upotrebljavate ih u druge zle svrhe.

Vi majke koje ne dozvoljavate čak ni da se tela bebica sahrane, već se bacaju u smeće. Vi koje prelazite ulicu ili se krijete od MOJE Dece, koja govore MOJE Reči moleći vas da ne uradite taj odvratan čin. Satana se toliko plaši moći molitve da koristi svoje sopstvene ljude kao žrtve da bombarduje klinike i ubija doktore, da bi se doneli zakoni koji kažu da MOJIM Služiteljima nije dozvoljeno da budu blizu onih koji su spremni da izvrše ovaj čin ubistva beba koje su verovale svojim majkama i MENI da ih štitim od ovog zla.

O koliko sam puta zažalio što sam vam dao slobodan izbor, ali znao sam šta će se desiti – jer je BOG kome služite Sveznajući, nisam li? Prorokujem sada ovo kroz ovu Sluškinju Šeri Elajdža (Elijahu): Pojaviće se ogromni ponori koji će se otvoriti ispod svake klinike za abortus na zemlji – i kada se to dogodi, znaćete da je BOG Stvaranja učinio to, a ne ljudska ruka.

Svi ljudi u tim klinikama, koji učestvuju u tom zlom činu ubistva, će umreti i zemlja će se otvoriti i veliki zemljotres će zatutnjati i klinke za abortus će zemlja progutati duboko u sebe i onda se zatvoriti nad njima. Svi oni u klinikama će se spustiti u utrobe Pakla na način koji nisam činio još od starih vremena. Svet će odmahivati glavom, jer će morati da prizna da to nije bomba iz zemlje, već bomba sa Nebesa. I BOG svog Stvaranja, Veliki BOG JAHVE, će učiniti ove stvari i još mnoge druge, jer je ovo zemlja puna zla i vaše pornografije i vaše prostitucije i svih oblika zla.

Pokazivaću znake i činiću čudesa da pokažem SVOJ gnev nad svakim ko se usudi da maše ovim duhom Sodoma i Gomore MENI u lice! TV stanice koje su stekle dobit od pornografije i svih oblika izrugivanja MENE, i radio stanice – čuvajte se, jer ste vi napravili Vavilonsku Kulu i mislite da je niko ne može srušiti, ali JA ću je srušiti. BOG svog Stvaranja će vam pokazati koliko su slabašni vaši tornjevi i prijemnici.

Homoseksualnost, koja je bila u manjini, sada vidite kako se njom maše pred MOJOM Svetom Decom i njihovom decom, čak i decom neznabožaca, i govori se: „To je samo još jedan način života, dokle god je to ljubav, koga povređujemo?“ Reći ću vam JA koga ste povredili – nagomilali ste MOJ gnev na sebe, BOGA koji je objavio i dao Deset Zapovesti Mojsiju i zabranio takve stvari, i čak zapovedio da žena koja legne sa drugom ženom ili muškarac koji legne sa drugim muškarcem budu usmrćeni, kako se to zlo ne bi širilo.

Oni koji su imali seks sa životinjama su bili za pogubljenje! Ah, ali sada ova zla zemlja maše svime što je nesveto MENI u lice. ’Radi šta možeš, važno je da prija’ je njihov moto. Pornografija, homoseksualnost, preljube su zamka đavola, jer ima neugasiv apetit za još razvrata i kurvarluka i pokušava da nadmaši poslednji čin. Satana gleda da uprlja čoveka ovim duhovima svaki put sve više. Satana ne voli nikoga, čak ni one koji ga obožavaju. On ih mami ovim grehovima, i da, čak ih nagrađuje grehovnim zadovoljstvom, ali na kraju vas to košta duša – ako ostane nepokajano i ako se ne odvratite od tih grehova, završiće se prokletstvom za svu večnost. Upozoreni ste!

Sada opet prorokujem kroz SVOJU Sluškinju. Dobro će vam biti da se molite za uši da čujete MOJ glas i za oči da vidite šta dolazi veoma brzo. Videćete novo obljenje i bolest i koja će biti daleko gora od side – pričao sam o tome ranije, ali ne dovoljno glasno. Sad, morate takođe upozoriti sve one koji slušaju ovu Poruku. Za one koji imaju srebrnu kašiku i njome hrane MOJU Decu govoreći da nema ničeg pogrešnog u vezi gore navedenih stvari. Dolazi nova kuga koja se neće doticati nikog ko je Svet i koji ne čini te stvari – tako da se ne trebate plašiti. Biće seksualno prenosiva kuga, a ovaj grešni svet je zagrizao udicu koju sam bacio.

Znajući zlo njihovih seksualnih apetita, koji ne mogu biti zadovoljeni, BOG svog Stvaranja, JA, JAHVE, sam dozvolio da se izmisli ta droga. Za tu novu seks drogu muškarci će plaćati bilo koju cenu i imaće seksualnu energiju da osvoje više seksualnih partnera. Požuda koju će imati za druge – bio to isti pol ili ne, bili oženjeni ili ne, bilo da ih ova tableta ili injekcija košta i celu nedeljnu platu. Jer sada počinje sa jednom cenom, ali onda postanu ovisnici i ne mogu više seksualno funkcionisati. Kako ova ovisnost biva namirivana, plaćaće čitavom platom za tu pilulu.

Jer je satana rasplamsavao i rasplamsavaće takvu požudu u ovim ljudima – ona je kao vatra Pakla. Neugasiva je. Neće moći da da dobiju dovoljno seksualnog zadovoljstva. Muževi će napustiti svoje žene, žene će napustiti svoje muževe i decu i okrenuti se ovome, pogotovu tinejdžeri. Ako mislite da su deca buntovna sada, sačekajte dok se svo zlo koje je hvaljeno kao čudotvorni lek pokaže da je bila kletva đavola, kojoj sam JA dozvolio da dođe na ovu državu, i da, na svet. Veliki dugovi će nastati, jer će čak i kreditne kartice pokazivati zavisnost od ove droge.

Kada je droga iz bilo kog razloga nedostupna, biće žeđi sa seksualnim zadovoljstvom i neće biti načina da se funkcioniše bez nje – zato će se veliki zločini počiniti zbog te droge, da bi ljudi mogli da je kupe. Ponovo, MOJA se Deca nemaju čega bojati, jer vam zapovedam sada: nemojte imati nikakvog udela u ovome. Odredio sam da je seks Svet kada se ima sa nekim ko je jednako ujarmljen sa vama u braku – tu su vaši blagoslovi. Ali bežite od iskušenja, jer će biti reklama koje govore kako je droga bezbedna. Već sam prorokovao kako će ta zavisnost izgledati, kako će se gubiti kuće, kako će brakovi biti upropašćavani, i da, neka će ME MOJA Deca napustiti zbog duha kurvarluka u ovoj drogi. Ali, ne znam li JA ko su zaista MOJE Ovce? Da, znam, ali upozorite i govorite – još ima vremena.

Ova Sluškinja je prva koju sam izabrao da govori smelo i bez straha od posledica. Šeri Elajdža (Elijahu) nema nikakvo znanje o ovoj drogi osim onog koje sada objavljujem. Dozvolio sam da se ovo zlo desi kako bi MOJA Deca ponovo videla da JA nisam BOG koji se da olako izrugivati. Daću ovom grešnom svetu izbor da bira, ali za to se plaća cena. Još će jedna kletva doći na ovu čudotvornu seks drogu, novog boga ovog grešnog sveta. Jer će nastati nestašica droge, kako će oni reći, i biće je teže naći vremenom. Onda ćete videti ubistva zbog ove seks droge. Ali poslednja i najveća kletva od svih – dok dospeva u ruke homoseksualaca i biseksualaca i oni krenu u biseksualne odnose – JA prorokujem sada vama o novoj kugi – o kojoj sam ranije govorio da će biti mnogo gora po simptomima od side, mnogo smrtonosnija i bolnija. I niko ko uzme tu drogu nakon MOG upozorenja neće biti pošteđen.

Kuga crne ključale krvi!

Jer će biti kletve u krvi i goruće temperature, umiranje od gladi i nemogućnost jedenja. Krv će teći iz usta i biće kao da je krv postala crna, izlivaće se iz telesnih otvora. Muškarci i žene će zadobiti ovo iz jednog jedinog seksualnog kontakta sa bilo kim ko je ima. Kažem ponovo – MOJ je Prorok koji govori i vašem duhu bi već bilo posvedočeno za ovo – iz jednog, čujete li ME, iz jednog! Ponavljam opet: seksualni kontakt je sve što je potrebno, i ova kuga će doći na njih na isti način kao što je ova čudesna seks droga došla na svet –neočekivano i brzo – i neće biti leka! Ponavljam, čak i ako se pokaju na samrti.

Lečio sam sidu jer je čak i nedužnima bila zagađena krv, i izlečio sam neke od njih, iako je ova bolest potekla od seksualnog greha sa životinjama – majmunima. Čovek izruguje ono što sam namenio da bude Sveto, imajući seks sa majmunima. Zar je za čuđenje što su je muškarci koji imaju seks sa muškarcima – još jedan perverzni akt, gadost u MOJIM očima – prenosili putem homoseksualnosti? Ali onda bolest putuje kroz krv. Tako će i ova nova kuga – jer je Krv JAHUŠUA HA MAŠIAH-a odbijena, a postoji spasenje u toj Krvi. Zašto dakle ne bih JA prokleo krv onih koji ME izruguju jer sam dao SVOG SINA JAHUŠUA-u da bude njihova Krvna Žrtva, znajući koliko njih će biti zahvalno.

Lečio sam sidu, ali od ove kuge poslednjeg vremena niko neće biti izlečen. Iako se pokaju i prihvate spasonosnu Krv JAHUŠUA-e – biće spašeni, ali će ipak umreti, jer će požnjeti šta su sejali. Iako telo umre, njihova će duša otići na Nebesa – ako su se zaista odvratili od greha, i ako vole JAHUŠUA-u i služe MU, znajući da je ON platio cenu za njihove grehove i oprao ih SVOJOM spasonosnom Krvlju.

Oni koji čine ovo će, ponavljam, umreti – ali će njihove duše biti spašene. Da bi ste znali da li im je zaista žao, videćete one sa tom kugom crne ključale krvi kako svedoče za MENE i upozoravaju na seksualni greh i nesveto življenje. Ali niko, ponavljam – i to je novo jer se obično ne ponavljam u Proroštvima poput ovog, ali obratite pažnju kada to činim, jer je to i nov način na koji prorokujem u ovaj dan – niko se neće izlečiti! Ovo je Kuga Poslednjeg Vremena o kojoj ste čuli. To je ona zbog koje će muškarci i žene želeti da umru i čak pokušavati da se ubiju.

Eutanazija će biti uobičajena i groblja će odbijati da sahranjuju tela, već će se naređivati kremacija. Kletva ovog prokletstva je u njihovoj krvi. Jer su odbili Svetost i okrenuli se nesvetosti, donoseći zakone po kojima je istopolni brak legalan, promovišući ono što je bilo u manjini – a sada duh homoseksualnosti divlja.

Ova bolest neće biti pristrasna prema neznabošcima, bili oni bogati ili siromašni. Čak će i Belu Kuću dotaći ova kuga. Kada vidite ove simptome, setite se u ovaj dan je prorečeno – 04. 05. ’98. A teško bilo kome od MOJE Dece ko misli da će moći da uzme ovu seks drogu i da ću JA imati razumevanja. Ne! Požnjećete šta ste posejali, jer to nije blagoslov poslat na svet, nego kletva. Sada objavite ovo što sam govorio.

Oni koji ismevaju će je dobiti prvi. Oni koji se bune na MOJU Sluškinju što to govori i upozorava MOJIM Porukama će je prvi dobiti. Oni koji se bune protiv MENE i kažu: „Bog ljubavi neće to učiniti“ će je prvi dobiti. Jer sam JA zapovedio da seks bude Svet. Službe i službenici koji su nekada govorili MOJE Reči sada otpadaju, otpadali su i otpadaće. Seks je samo za one koji su ujedinjeni u Svetom braku, jer dva Duha postaju jedan. Blagosloviću ono što sastavim.

Što se tiče vas koji ste u brakovima koji nisu Sveti, iz kojih vam nije još uvek omogućen izlaz, koji ste primorani da ostanete u tim brakovima još neko vreme – kada sam rekao da ćete biti zaštićeni od ove kuge, to sam i mislio. Jer bi vas đavo naveo da obavljate svoje bračne obaveze i zbog partnera sa kojim ste, od kog vas nisam još fizički odvojio, on bi pokušao da vam nakači ovu kugu. Jer sam JA rekao da nema leka i potreban je samo jedan put – a kako ćete znati da vaš partner nije uzeo tu seks drogu?

Ali govorim sada vama koji ste u braku sa neznabošcima: ne plašite se, jer ću vas JA zaštititi. Ovo je jedini izuzetak od kletvi koje su navedene. Jer, nisam li JA rekao da ću štititi one koji su MOJI? A vi nemate kontrolu nad onim što vaš nezabožni muž ili neznabožna žena čini. Ili, ako ste silovani od strane nekog ko je pod ovom kletvom – štitiću vas; ova kuga vas neće dotaći. Čitajte MOJU Reč, držite se nje i takođe znajte koliko vas volim. Ova kletva nije namenjena za MOJU Decu.

Seks će postati bog neznabožaca, i već jeste, ali nije vaš. I znajte ovo: nećete biti još zadugo u tim brakovima. Obezbediću vam izlaz. Mnoge će postati udovice i muževi će videti kako im žene na oči umiru. Razvod samo stavlja MOJU Decu u još veće okove, ali ako traže da se razvedu – pustite ih, JA ću vas obezbediti na načine za koje ne znate. Ako JA tako izaberem, dovešću vam pobožnog supružnika, u zavisnosti od toga šta je MOJA volja za vaš život – za svakog drugačija. Jer je vremena jako malo. Na kraju, znajte ovo i zapamtite: ova kuga nije namenjena MOJOJ Deci. Bićete zaštićeni dokle god hodate sa MNOM. Ne napuštajte ME zbog boga ovog sveta.

Ne dotičite se ove takozvane čudesne seks droge! Desiće se čudo, ali će čudo doći u obliku SPASITELJA punog ljubavi koji štiti sve što je MOJE, dok će ova kuga i zavisnost razarati ovaj svet. Kuga je kazna za neposlušnost – 3. Mojsijeva 26:25, 4. Mojsijeva 14:12, 5. Mojsijeva 28:21, Jeremija 14:12, Jeremija 27:13, Jezekilj 5:12, Jezekilj 6:11, Jezekilj 7:15, Matej 24:7, Luka 21:11.

Pročitajte ovo: BOG Spasenja, JAHUŠUA HA MAŠIAH, vaš MESIJA, je govorio ovog dana kroz ovu Sluškinju, ne njene reči – jer njene reči bez MOG Imena i Pomazanja RUAH HA KODEŠ-a ne mogu da uplaše ni psa – već MOJE Reči, koje su izgovorile ovaj svet u postojanje, i isti Svemoćni BOG JAHVE koji govori onima koji čuju MOJ glas, je govorio danas. U jarosti iznosim ove kletve. Postoje blagoslovi za one koji su poslušni i kletve za one koji su neposlušni. Upozorite ih, Proroci MOJI. Govorite glasno, tako da ne mogu reći da ih JA nisam upozorio!

Luka 21:25-36, Luka 21:26. Znajte da se MOJA Reč neće MENI vratiti prazna. Čitajte ove stihove i razmišljajte o svima njima. Zadnja stvar na koju vas podsećam kroz svog Služitelja je da će ljudi će umirati od straha i gledanja onoga što će zadesiti svet, jer će se sile Nebeske uzdrmati. Luka 21:27 I tada će videti Sina čovečijeg kako dolazi u oblaku sa Silom i velikom Slavom. A kad sve to počne da se zbiva, uspravite se i podignite glavu, jer se približava vaše izbavljenje.

Jeremija 14:10-18: „Ovako kaže JAHVE za ovaj narod: „Oni vole da lutaju i ne obuzdavaju svoje noge. Zato nisu mili JAHVE-u. Sada će se on setiti njihovog prestupa i kazniće ih za njihove grehe.” JAHVE mi je rekao: „Ne moli se za dobro ovog naroda. Kada poste, ne slušam njihov vapaj. Kada prinose žrtvu paljenicu i prinos od žita, meni to nije ugodno. Mačem, glađu i pomorom Ja ću ih pobiti.” Tada sam rekao: „Ah, JAHVE! Proroci im ovako govore: ‘Nećete videti mač i neće među vama biti gladi, nego ću vam na ovom mestu dati pravi mir’.” A JAHVE mi je rekao: „Laž prorokuju ti proroci u Moje Ime. Ja ih nisam poslao, nisam im ništa zapovedio, niti sam im išta rekao. Sve što vam prorokuju to su lažne vizije, gatanje, isprazne reči i pre vare njihovog srca. Zato ovako kaže JAHVE za proroke koji prorokuju u Njegovo Ime, a On ih nije poslao, i koji govore da neće biti mača ni gladi u ovoj zemlji: ‘Od mača i gladi izginuće ti proroci. A ovaj narod kom oni prorokuju ležaće po jerusalimskim ulicama pokošen glađu i mačem, i niko ih neće sahraniti - njih, njihove žene, njihove sinove i njihove kćeri. Izliću na njih zloću njihovu.’ Ovako im reci: ‘Neka moje oči dan i noć suze liju i neka ne prestaju, jer je devica, kći mog naroda, jakim udarcem slomljena, bolna je rana na njoj. Ako pođem u polje, gle, ljudi mačem pobijeni! Ako uđem u grad, gle, bolesti zbog gladi! Jer i prorok i sveštenik lutaju zemljom koju ne poznaju’.”

Ovako govori JAHVE, ovo su MOJE Reči koje MI se ne mogu vratiti prazne. One će potvrditi činjenicu da JA nisam samo BOG milosti i ljubavi, već i BOG svemoćnog gneva i osvete. Osveta je MOJA, govori JAHVE, jer sam ja svemoguć u Svetosti i omogućio sam izlaz putem SVOG SINA JAHUŠUA-u, ali je ON prezren i ismevan i NJEGOVO Ime se proklinje i psuje ili je ON odbijen. Samo NJEGOVA Krv može sprati greh.

Koliko ih je malo prihvatilo ovu Krv, a čak i oni koji je prihvataju – koliko njih gazi preko nje i baca je na zemlju, rugajući se i govoreći: „Sada mogu da radim šta god hoću. Mogu živeti sa jednom nogom na Nebesima izgovaranjem molitve, a jednom nogom u Paklu učestvovanjem u grehovima ovog sveta.“ Kažem vama službenici koji mislite da možete živeti nesvete živote iza zatvorenih vrata i zatvorenih bankovnih računa: one koje unapređujem takođe i otpuštam, i podići ću druge i dati njima blagoslove koji su bili rezervisani na vaše ime. Jer vi imate oblik pobožnosti, ali nemate pobožnost iznutra. Vreme se bliži kraju. Jer se vaši životi neće poštedeti i svi će ljudi otkriti tajne koje ste skrivali, leševe u vašim ormarima koje oživljavate svakodnevno.

Vi koji se nazovete službenicima, vi niste službenici za MENE. Jer MENE ne zanima koje se doktrine držite ili u kojoj ste školi za Bibliju diplomirali ili ko vas poštuje. Ako se ne zauzimate za Svetost, onda ne propovedate za MENE. Niste rukopoloženi od strane JAHUŠUA HA MAŠIAH-a. Rukopoloženi ste od strane satane i držite se njegove doktrine i ne govorite o stvarima koje mogu uvrediti – tako da ne govorite protiv grešnih načina života, niti homoseksualnosti, niti pornografije, niti abortusa. Ne pričate ni o Svetosti braka, niti upozoravate o vanbračnom seksu.

Ne govorite o Svetom življenju. To je samo ’religija dobrog osećaja’ i niste ME ni malo impresionirali. Pakao će biti vaša jedina nagrada i aplauz koji imate na ovoj zemlji. Patićete večnim mučenjem u Paklu, jer nisu vaše laži samo vas zavele, nego vode druge u Pakao zajedno sa vama.

Jeremija 15:1-2: "JAHVE mi je rekao: „Kad bi pred Mene stali Mojsije i Samuilo, Moja se duša ne bi smilovala tom narodu. Oteraću ih od Svog lica. Neka idu od Mene! Ako ti kažu: ‘Kuda da idemo?’, odgovori im: ‘Ovako kaže JAHVE: ‘Ko je za smrtonosni pomor, u smrt od pomora! Ko je za mač, pod mač! Ko je za glad, u glad! Ko je za zarobljeništvo, u zarobljeništvo!’“

Jer oni koji su za bolest umreće u svojim bolestima, i svi će znati kada se ove stvari obistine da je MOJ pravi Prorok govorio. Ako se ove stvari ne obistine, onda ćete znati da je lažno prorokovala. Ipak, JA vam kažem da će se stvari koje govori desiti i živi ćete biti da vidite ovaj užas. A onima koji su MOJI – koji ME ne odbijaju, koju se zauzimaju za Svetost koliko god to nepopularno bilo, ili koju god cenu za to moraju platiti – vama kažem: „Verujte Proroku i napredovaćete“, i sada vam opet kažem: „Verujte ovoj MOJOJ Sluškinji i u to da je MOJА RUAH HA KODEŠ koja joj daje da čuje ove Reči koje JA govorim; i zato što ste poverovali to – bićete pošteđeni užasa koji tek treba doći.“

Volim one koji nose MOJE Ime, koji vrše MOJE Zapovesti, živeći Sveto kao što sam JA Svet, oprane u spasonosnoj Krvi MOG voljenog SINA, koji pomažu da se šire Proroštva uzduž i popreko, podržavajući svojim finansijama one koji objavljuju ove stvari, a tako i molitvama. Jer oni ne mogu raditi kao što svet radi, jer moraju provoditi vreme sa MNOM da bi čuli MOJ glas. Njihov je posao da čine ono što ova Sluškinja i mnogi drugi čine. Svet neće misliti da su oni podobni za svetovni posao, niti bi imali vremena da obavljaju neki – tako da JA podižem druge koji će biti u stanju da rade i da daju desetke, kako bi MOJI Proroci biti obezbeđeni hranom i skrovištem, i finansijama da putuju i prenose ove Poruke lično pod MOJIM pomazanjem, jer je vremena jako malo.

Vidite, rekao sam vam preko ovog Proroka: na jedan ste minut do ponoći. Ali ono što ne razumete je šta se dešava na 59 sekundi, 58... Odbrojavanje će biti praćeno sve većim progonom. Potrebni ste jedni drugima. Ponovo kažem: nema više usamljenika. A ipak toliko vas misli da im ne treba ljudska osoba da vam čuva leđa kad ulazite na teritorije koje satana proglašava svojim. Okupite se, pogotovu u ova poslednja vremena.

Jer kažem vam ovo: ne znate u koji ponoćni čas dolazim. Da li će zaista biti 00:00č ili će biti 01:00č, i ima mnogo časova pre nego da zora svane. Dakle u koji ću čas doći? Budite na oprezu i molite se i neka vas vidim kako obavljate posao za vašeg Nebeskog OCA – živeći Sveto kao što je vaš BOG Svet – inače ću doći i naći vas kako spavate na poslu. Inače ću doći i vi koji ne želite da JA dođem uskoro – vi imate svoje lične planove i agende – ne brinite se, neću doći po vas!

Izdao sam ovo upozorenje, jer opet kažem: ponoćni čas se približava. Neka vam ne dođem kao lopov u noći i uhvatim vas van straže. Zlobni će postajati još zlobniji, pobožni će postajati još pobožniji. Razdvajam sada one predodređene za Nebesa i one predodređene za Pakao. Od sad pa nadalje postoji mač razdvajanja i videćete ME kako raskidam veze koje sam prethodno dopustio. Ali ne više! Zato se nemojte začuditi kada se ove stvari dogode.

Zato što vas volim: upozorio sam vas, ohrabrio sam vas, i da – ovog dana će svi oni koji su poverovali i primili ovo dok je vaš Nebeski OTAC govorio kroz ovu Sluškinju osetiti kako se pomazanje MOJE RUAH HA KODEŠ rasplamsava u vama i vi ćete prorokovati snažnije i glasnije i sa više smelosti nego ranije. A vi koji čitate ovo i govorite: „Zaista je ova žena bezumna, ništa od ovoga se neće desiti“, vi ćete biti prvi koji će osetiti vrelinu i potvrdu MOG gneva i osvete!

Izgovoreno kroz Pomazanje RUAH HA KODEŠ-a ovom sudu od gline, Šeri Elajdža (Elijahu), ni iz jednog drugog razloga nego da dokažem da JA šaljem SVOJE Proroke sa Rečima o pokajanju i odvraćanju od greha, inače će vas gnev Svemoćnog JAHVE-a proždreti.


Tako je izgovoreno, tako je napisano, ovog dana 25. 05. ’98., završeno u 17:49č. Tako je izgovoreno, tako napisano u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a. Apostol Šeri Elajdža (Elijahu).

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica