Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 19

SKINITE SVOJ TAMNI VEO BOLA, MOJA DECO, BLAGA MOJA!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

10. april, 1998.

Slika za Proroštvo 19

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Komentar Elizabete Elajdža (Eliševe Elijahu): Ovo je Proroštvo dato meni, ali mi je OTAC rekao da se takođe odnosi na ostalu pomazanu Decu JAH-a koja imaju darove RUAH HA KODEŠ, koja služe ABA JAHVE-u, JAHUŠUA-i, IMAJAH.


Ovako govori JAHVE: Voljena MOJA koju cenim kao ni jedno drugo blago koje imaš na zemlji, JA vidim tvoj bol. To je bol koji duboko pogađa, jer si tako neshvaćena. Kako bi ljudi koji nisu od MOG DUHA mogli da osete tvoju bol ili da vide ono što sam ti JA pokazao i rekao? Zar ne bi oni zvali i Jovana Krstitelja ludim? Zar ne bi takođe gledali da ga ućutkaju zbog njegovog ponašanja? Ili Iliju, Jeremiju i sve MOJE Proroke? Zamisli samo šta bi ovaj moderni svet današnjice koji ućutkuje glas Svemoćnog JAHVE-a uradio tim starim Prorocima?

Ti si kao Jona poslat Ninivi, a koliko je malo njih slušalo ili čulo MOJA upozorenja. Ali videće oni, jer će se ono što sam kroz tebe govorio obistiniti. Ne smatraj čudnim: oni za koje misliš da su spašeni, jesu li zaista? Da li zaista poznaješ njihova srca, onih koji nanose velike i duboke rane tvojoj duši? Nisam ih JA poslao da te muče, jer si ti MOJE voljeno blago.

Ne oslanjaj se na svoje sopstveno razumevanje, već ME imaj na umu i JA ću upraviti tvoje staze. Ne veruj nikome osim onima za koje znaš da od njih možeš čuti MOJ glas. Ne čini ništa osim ako ti ne dam savršen mir koji prevazilazi svako poimanje. Nisam te zaboravio, niti ću ikada. JA sam tvoja prva ljubav – svi ostali su drugi u odnosu na Svemoćnog BOGA JAHVE-a kome služiš. Nastavi da pričaš o MOJOJ milosti i ljubavi, ali upozori na MOJ gnev i osvetu i dolazeću propast – ako se ne odvrate od svojih zlih puteva i primene Krv prolivenu za njih na Golgoti, spiranjem svog smrada greha i odvraćanjem od njega.

Te poroke si koristila kao štake, ali JA ću te izbaviti od bilo čega što osećaš da ti treba da bi imala mir i ugodnost, jer sam JA sve što ti treba. JA, JAHVE, sam dovoljan u svemu. Ali sve ima svoj čas i doba i JA neću na tebe staviti više nego što možeš podneti. Da voljena MOJA, jesi propatila radi Imena MOG. Da, nazivana si mentalno obolelom, ali oni koji te nazivaju takvim imenima su duhovno oboleli! Ti plačeš, ali to su MOJE suze. Uzdišeš, ali to su MOJI uzdisaji. Žalosna si, ali to je MOJA žalost. Oni koji kažu da te vole ne znaju pravo značenje ljubavi, u suprotnom bi razumeli ovo. Nemoj im prestrogo suditi, jer oni daju sve od sebe obzirom na to kakav je duh koji je u njima.

I ovo će proći, iako izgleda da reke očaja prelivaju voljena MOJA. I ovo će proći. Ponovo ćeš se radovati! Tvoj život nije gotov. Tek je počeo. Čuda su iza ugla. Zašto misliš da ti satana sada kaže da odustaneš? Dogurala si do ovde, nemoj sada odustati.


Predato Apostolu Šeri Elajdža (Elijahu),
10. april, 1998.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica