Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 18

PAZITE SE VELA TAME KOJI JE DOŠAO IZ PAKLA!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

26. mart, 1998.

Slika za Proroštvo 18

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Najdraža porodico u JAHUŠUA-i,

Primila sam ovo danas, a juče sam plakala za mladu decu koja su ubijena bez drugog razloga osim tog što su druga mlada deca bila posednuta zlim duhovima ubistva i zločina. 11-ogodišnjak i 13-ogodišnjak čak ni ne razumeju šta ih je prisililo da upucaju nedužnu decu svojih godina, one s kojima su se igrali i smejali, a sada ih ubijaju kao jelene u šumi, ali čak i jeleni imaju šansu da pobegnu i sakriju se. Sam satana je delovao kroz tu decu na način koji ne možemo razumeti.

Da, molite se, ali se molite da ova vlada koja je izbacila jedinu zaštitu koju ovaj svet ima – NJEGOVO Ime je JAHUŠUA HA MAŠIAH – nju brzo povrati zajedno sa Svetom Biblijom u škole. Ponovo će 10 Zapovesti biti izložene u državnim školama. Ne ubij. Mi to kažemo, a onda vlada kaže našoj deci: „Ali vi možete ubijati nedužne bebe, dokle god niko ne vidi i dokle god je beba bezbedna u majčinoj utrobi daleko od radoznalih očiju. Zakonito je ubiti nemoćnu, nedužnu bebu. To je majčin izbor.”


Ovako govori JAHVE...

Kako se usuđujete?! Kako se usuđujete?! Kako se usuđujete?! Pitate ME kako sam mogao dozvoliti takvu stvar. Pitate gde je JAHVE kada se ova ubistva ovih bebica dogode? Ali JA sam izbačen iz vašeg državnog školskog sistema. MOJE Ime se ne spominje, sem u psovkama. Zašto je MOJA zaštita tražena, kada MOJE prisustvo nije traženo? Zašto ovo smatrate većim užasom nego kada u majčinoj utrobi plače nedužna beba koja je mučena u činu abortiranja? Da li zato što samo JA mogu čuti njihove neme vriske? Kada su u školskom dvorištu vrisci i plač beba čuti svugde – zar ne vidite da je to ista stvar?

Duh ubistva je ušao u vašu decu koja se igraju na đavoljem terenu. Zar nisam rekao da će ono što vam je u srcu biti ispoljeno? Deca bivaju nasilno hranjena krvlju i masakrom preko televizije kroz filmove i kroz igre koje igraju. Deca bivaju nasilno hranjena nasiljem, smrću, uništenjem, homoseksualnošću, pornografijom, mržnjom i buntovništvom – tek da imenujem nekoliko stvari. Učena su da Svetost nije potrebna za današnjicu. Pitate MENE zašto sam to dozvolio? Ne bi se to desilo samo da su deca učena da zavape u MOJE Ime.

Oni koji prisustvovali ovom pokolju će posvedočiti da sam JA, kada su ME pozvali, bio tamo. MOJI Anđeli su se borili za njih i pokrivali ih svojim krilima. Ove bebice su na Nebesima, da – one koje su abortirane i one koje su umrle u tom školskom dvorištu. Ali sam JA to dozvolio da bi pokazao šta se događa državnom školskom sistemu kada duh anti-hrista izbacuje napolje sve Sveto iz škola.

Plaćate cenu Ameriko i sve nacije koje sledite njen primer. Ovo će se nastaviti sve dok bezumno abortiranje ne prestane. Dozvoliću satani da se ispoljava u vašoj deci koja nisu bila učena da prizivaju MENE. Dozvoliću satani da upotrebljava muziku i medije da pokvari vašu decu, odvodeći ih od MENE i od vas, i biće im dozvoljeno da proglase rat roditeljima, odraslima i autoritetima. Jer kada ste ih učili da ne poštuju ono što je Sveto i MOJE Zakone, tada ste ih otvorili prema satani da ih ispuni svojim zlom koje će da zbuni i pomete Ameriku i školski sistem.

Igre koje su počele kao bezazlene i zabavne, koje su učile decu kako da se slažu međusobno, sada navode na zlokobnost – da gledaju kako da ubiju jedni druge. Zar ne kaže MOJA Reč da kada grešite u srcu, zgrešili ste prema MENI? [Matej 5:27-28; Marko 7:20-23] Vaša mašta nije vaša. Sva mašta, svaka misao treba biti obuzdana i podvrgnuta MOJOJ proveri. Ako je greh prema vašem bratu, greh je. Najveća od svih 10 Zapovesti je: „Voli svog bližnjeg kao sebe samog“.

To takođe uključuje: „Ne ubij“. A ipak vaša deca ubijaju – ubijaju i dobro i zlo u igrama. Pazite se, kao što sam već upitao kroz ovu Sluškinju: „Čime satana hrani vašu decu večeras putem medije, putem njihovih vršnjaka, putem igara ili knjiga koje čitaju i putem njihovu muzike?“ Pazite se, satana zna da sam JA došao na ovaj svet kao nedužno dete, i sada gleda da kazni decu – da im iskvari duše i naposletku ih odvede sa sobom u Pakao.

Vaša dečica postaju trudna i biva im rečeno da je to u redu: „Samo abortiraj“ - kaže im se. Ni jedna misao o nedužnom detetu koje nije bilo učeno da je seksualni promiskuitet greh i da vodi ka iskvarenju duše. Ni jedna misao o mučenju te nedužne bebe dok leži u utrobi svoje majke. Iako majka može biti i sama dete, oni čini greh prema MENI, Svemoćnom BOGU JAHVE-u i greh čini prema svojoj nerođenoj bebi koja je samo želela da se rodi, a bila je pogubljena. Nema razlike između korišćenja pištolja za ubistvo i korišćenja doktora za ubistvo. Sve je to ubistvo u MOJIM očima. Majka takođe greh čini prema svom telu, duši i duhu. Njen um neće nikada zaboraviti, iako JA mogu oprostiti ako ME ona zamoli i odvrati se od tog zla.

Prorokujem sada nešto strašno za promišljati, ali ubistva će postati sve zastupljenija. Roditelji će se plašiti svoje dece. Deca će kontrolisati svoje roditelje, jer je ovom buntovništvu dozvoljeno da se uvećava. Države će reći da one imaju vlasništvo nad vašom decom. Države će donositi zakone da zabrane disciplinovanje dece od strane roditelja. Roditeljska prava bivaju oduzimana malo po malo, sve dok vi roditelji ne ostanete bez prava. Ne dozvolite da se to nastavi! Satana ne može uzeti ono što mu ne date. Povratite svoju decu u MOJE Ime! Izvucite svoju decu iz ovih jazbina nemorala – obrazujete ih po cenu njihovih duša.

Tražite ME dok se još lako mogu naći i JA ću vam pokazati drugi način da obrazujete svoju decu, u stvarima i iz duhovne i iz fizičke sfere. Opet ću im povratiti želju za Svetošću i moralnošću. Postoji veo tame koje se sručio na državni školski sistem, i veo tame je došao iz samih dubina Pakla i pokriva mnogu omladinu ove nacije, koja MI se ne poklanja kao svojem GOSPODU i SPASITELJU. Deca ispaštaju za greh roditelja što ih nisu učili tome ko je JAHUŠUA HA MAŠIAH! JA sam njihova jedina zaštita! Satana je dobrodošao u vašim školama i nesvetost obiluje u njima.

Ustanite roditelji, pokupite svoju decu iz škola koje ne dozvoljavaju da MOJA Svetost bude deo vaspitavanja vaše dece. Ustanite roditelji i recite vladi da imate prava da ukoravate tu decu. JA ukoravam one koje volim! Moraju poznavati strah od Svemoćnog BOGA JAHVE-a opet i strah od svojih roditelja, pobožno strahopoštovanje koje izgrađuje karakter i krepi dušu znanjem da postoje pravila i da ćeš ispaštati ako prekršiš pravila.

Škole ispaštaju sada. Vlada ispašta sada. Roditelji ispaštaju sada. Oni nastoje da donesu zakone – i dogodiće se, samo ako dozvolite – koji će vam zabranjivati da batinate svoju decu. Više od svega, omladina ove nacije i sveta ispašta sada. JA sam im potreban, a ipak tako mali broj roditelja ih uči da sam JA jedini Put, Istina i Život. Svetost je potrebna i to se treba naglasiti u ova poslednja vremena. Bojte se ovog zakona! Borite se protiv ovog zakona! Jer ako mislite da su vaša deca buntovna sada, imali ste samo nagoveštaj tog buntovništva. Krv nije samo na rukama dece koja su ubila, krv je na rukama upravnog odbora. Krv je na rukama roditelja koji nisu učili decu Svetosti. Krv je na rukama vlade. Krv je na Americi – a nije Krv MOG SINA JAHUŠUA HA MAŠIAH-a ta koja pokriva ovu državu, već krv miliona nedužnih beba koje se dnevno ubijaju, 24 časa na dan.

Kada ste rekli da je ubijanje bebica zakonito dokle god su u majčinoj utrobi i ne možete čuti njihove neme vriske i jadikovanja, koje samo JA mogu čuti – kažem vam: vrisci i jadikovanja će doći iz dece koju možete čuti, iz dece neznabožaca, dece koju možete videti, dece koja su tako nedužna, ali nisu drugačija od beba koje su ubijaju u utrobama. Svako je ubistvo isto, svako je buntovništvo isto, i duh nesvetosti je isti. JA vidim sve! JA čujem sve! Ako se ova nacija ne pokaje za pobijenu decu, videće još pobijene dece. Ne mislite da sam JA BOG koji se da nadalje izrugivati.

Vaše crkve propovedaju MOJU ljubav, a neće da uče MOJU Decu da sam ja BOG i svemoguće ljubavi i svemogućeg gneva! U stara vremena sam činio da se deca kamenuju na gradskom trgu – buntovna deca, koju roditelji nisu mogli da kontrolišu i što ih je vodilo još većem buntovništvu. Roditelji su bacali prvi kamen. A sada postoje zakoni koji štite dete čak i od pljuske po stražnjici – koju sam stvorio u tu svrhu. Sada postoje zakoni koji će oslobađati decu uz ćušku po ruci nakon kratkog pritvora. Razumite ovo, kažem vam: Ta deca će ubiti ponovo, jer je taj zli duh i dalje u njima i naredni put će biti još masovnije ubistvo – ako taj duh ne bude isteran. Vašim domovima za maloletnike je potreban JAHUŠUA, da otera demone iz te dece. Oni čak i ne razumeju da nisu oni ti koji povlače oroze, ili smišljaju planove – oni su figure u partiji šaha i samo osećaju poteze.

Ameriko, pokaj se. Jer te veo tame koji je došao iz Pakla navodi da misliš da šta radiš u tajnosti neće biti razotkriveno. Homoseksualnost je još jedan način života – to pokušavaš učiti, ali je tama Pakla ono što te je sprečavalo da ugledaš svetlost istine. To je gadost preda MNOM! Poslao sam vam sidu kao poziv na buđenje, a vi ste ME ignorisali i pokušavate naći lek. Šaljem mnogo goru bolest od te. Kugu crne ključale krvi! Ona će zadesiti sve one koji srebrnim kašikama nasilno hrane vašu decu duhom homoseksualizma. Počinje sa Elen Degenerik (DeGeneris) i širi se na Belu Kuću. Vi MI se rugate!

Vi mislite zato što sam nevidljiv da ne čujem ili ne vidim šta ste pričali i činili. Vi mislite da je Svetinja braka za izrugivanje. Vi mislite da MOJIH 10 Zapovesti nemaju vrednost u ovo vreme i u ovo doba. JA sam ljut i kažem svima koji trljate svoju nesvetost MENI u lice: videćete da JA nisam BOG za izrugivanje. Propatićete! Vaša će deca propatiti! Vaša će država propatiti! Ali ne oni koji pripadaju MENI – JA ću štititi, zaklanjati, blagosiljati i voditi svu SVOJU Decu koja su predala svoja srca, živote, duhove i duše BOGU Stvaranja i BOGU Spasenja.

Vi neznabošci koji činite gadosti pred MOJIM očima, i prikazujete ih u medijima i čak u vašim pesmama, vi koji želite da svako ima izbor abortiranja, eutanazije i homoseksualnosti, vi koji oduzimate prava roditeljima da vaspitavaju svoju decu u pobožnom strahu i poštovanju – otkrićete da sam JA JAHVE (BOG) i da sam JA balans gneva i ljubavi, i videćete šta se događa kada vas kazna zadesi isključivo iz MOJE ruke. Nigde pobeći sem MENI. Ova nova kuga je već počela – velika zamorenost, visoka temperatura, vaša krv će izgledati crno, bez imuniteta, vaša krv će vam izlaziti na usta. Izlivaće!

Jer ste ismevali Svetu Krv prolivenu za vas na Golgoti i sada ću vam se JA narugati natrag krvlju koja će pokazati nesvetost u vašoj krvi. Molićete se da umrete, ali smrt neće tako lako doći. Pokajte se sada! Prestanite ubijati MOJE nerođene bebice. Prestanite kvariti omladinu i ovaj svet vašim smradom nesvetosti. Pokaj se sada Ameriko! Gledajte kako oni koje smatrate vođama prestaju da budu vođe. Pokajte se sada! Proklinjanja iz Pakla koja psuju sve što je Sveto u vašim medijima – koja vaša omladina ponavlja, ne shvatajući koliko ME ljuti – moraju prestati. Tući ću vas SVOJIM Štapom gneva, dok se ne pokajete.

Oni koji su MOJI, znate ko ste, vi imate bliskost sa vašim SPASITELJEM i vi ME volite i stavljate ME na prvo mestu u svemu što radite. Vi prepoznajete falsifikat, dok ME satana ismeva u Garlendu u Teksasu. Vi niste prevareni, vi znate da vaš JAHUŠUA dolazi ponovo ubrzo i kada se ismevanje i lažiranje dešava vi nećete biti prevareni. Vi, MOJA voljena blaga vrednija više nego što reči mogu iskazati, vi znate na koje se Ime oslanjate da izbavi vas i vaše duše. Vaša su deca sigurna i bezbedna na dlanu MOJE ruke i MOJA ih druga ruka pokriva kao da su novoizlegli pilići. Štitiću one koji pripadaju MENI. Oni koji žele da pripadaju MENI – čekam vas. JA nemam nikakvu želju da vas bijem SVOJIM Štapom nevolje. MOJ Štap i Palica su da vas uteše i štite i usmeravaju.

MOJ je Štap da štiti MOJU Decu dok JA izlivam osvetu nad njihovim i MOJIM neprijateljima. MOJ se Štap takođe koristi za ukoravanje. Kao što vi batinajte svoju decu, tako i JA moram batinati SVOJU kada je to potrebno. MOJ Štap gneva je rezervisan samo za one koji su u izričitom buntovništvu. Pazite se, Štap dolazi na Ameriku. Pazite se, Štap MOG gneva dolazi na druge nacije ovog sveta koje su odlučile da će služiti drugom bogu. MOJA želja je da vas vodim SVOJIM Pastirskim Štapom koji vas štiti i usmerava i samo drži neprijatelje podaleko – vukove koji dolaze prerušeni u dobro, a u stvari su zlo.

MOJA voljena Deco, znajte da ih religija neće spasiti, samo odnos pun ljubavi sa JAHUŠUA HA MAŠIAH-om, JAHVE-om i RUAH HA KODEŠ-om će ih spasiti. Samo istina da nema spasenja osim kroz IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, samo Krv koju sam prolio za vas na Golgoti i samo Sveta Reč vas može spasiti kada je izgovarana u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a! Samo pokajanje i odvraćanje od greha i težnja za vođenjem života Svetosti i poslušnosti MENI vas može spasiti. Znajući da niste savršeni, ali se dnevno trudite da MI udovoljite i da činite ono što znate da želim da činite. Svima ostalima kažem – kako se usuđujete?!

Kako se usuđujete da krivite MENE za zlo koje ste navukli sami na sebe i na svoju decu? Požnjeli ste tamu iz Pakla i nema izbavljenja osim kroz IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a Golgotskog. JA sam vaš jedini izvor svetlosti, ali koliko vas će ME prizvati da bi bili spašeni? Još jednom upućujem ovo upozorenje kroz SVOJU Proročku Sluškinju Pastora Šeri Elajdža (Elijahu), ne zbog onoga ko ona jeste nego zbog toga ko “JA JESAM!” JA, veliki Svemoćni BOG JAHVE, sam progovorio! Oni koji imaju uši da čuju neka slušaju i uče; oni koji su gluvi i slepi će postati samo još više duhovno gluvi i slepi.


26. 03. ’98., 15:54č, predato ovom pokornom sudu od gline, Proroku Elizabeti Elajdža (Eliševi Elijahu)

Dok sam ovo čitala svom administratoru sajta, osetila sam jezu kroz mene, dok smo pričali preko telefona – kada smo stigli do dela o novoj kugi koja napada ovaj svet mnogo gore nego sida. Onda su jezici počeli, ratni jezici. A onda, dok su mi oči bile zatvorene – videla sam najcrnji od crnih olujnih oblaka. Shvatila sam da je to olujni oblak NJEGOVE ljutnje i ON je upravo zagrmeo SVOJIM ljutitim Rečima kroz moja usta. Sledeće su munje! ON će udariti SVOJE mete! Teško buntovnima koji ne prepoznaju ovo upozorenje. JAHUŠUA me šalje kao SVOG Glasnika da uputim ovo upozorenje zbog NJEGOVOG milosrđa – da bi se pokajali. A onda propast dolazi. Pazite se Štapa Svemoćnog JAHVE-a! Vratite se BOGU naših praočeva! Vrati se, Ameriko, JAHUŠUA HA MAŠIAH-u – pre nego što bude prekasno.

Ispod je još jedno Proroštvo da dokaže šta je JAHVE govorio u najnovijem Proroštvu koje mi je dao “Pazite se, veo tame je došao.” Reč koja sledi je prosleđena meni od nekoga. Veo tame nad našim školama: JAHVE mi je pokazao da je veo tame bačen iz mraka na naše škole.

Moramo se moliti i postiti za pomeranje ovog vela, jer JAHVE kaže:


Čujem molitve SVOG Naroda kada se mole svim svojim srcem. Biće još više uništenja ako se protiv ovoga ne molimo i ne borimo u duhovnoj sferi, ne u fizičkoj prirodnoj sferi. Šta neprijatelj radi da nas uništi? On radi iznutra. Trebamo više biti zabrinuti o unutrašnjim dešavanjima nego spoljašnjim pretnjama. Molite se i posredujte sada za ovaj naraštaj. Dobro je odvojiti poseban dan za molitvu, ali MOJI zauzimači ne smeju čekati, jer je vreme blizu da se mač DUHA – koji je MOJA Reč – izvadi i da se molitve u DUHU započnu za MOJE malene.

Zar nisam rekao da je bolje čoveku da mu se okači mlinski kamen oko vrata i da se baci u more, nego da naudi makar jednom od ovih MOJIH malenih? [Matej 18:6] Vojnici, stavite svoj oklop i krenite u boj, jer je ovo MOJA bitka, JAHVE-ova, i JA, JAHVE, ću iskoristiti dostupne sudove, sudove otvorena da prime MOJ DUH izliven merom da vas osnaži da se borite u duhovnoj sferi. Ne strahujte niti se zaprepastite, jer sam JA, JAHVE vaš BOG, otišao ispred vas i šaljem Anđele zaštite u velikom broju, koje ne možete izbrojati, da štite ove malene i čuvaju MOJU Decu, tako govori JAHVE.


Usnila sam san, 03. 09. ’92., koji će verujem biti objavljen na nekoj drugoj stranici. JAHUŠUA mi je već rekao za ovu kugu koja je stigla, ali nisam razumela to. A podeliću san, kopiraću ga iz svojih beleški. Ne tvrdim da imam puno otkrivenje. Ako nekome od vas RUAH HA KODEŠ pokaže puno značenje, molim vas pošaljite mi imejl i objaviću značenje, kako RUAH HA KODEŠ bude vodila.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica