Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 17

ODGOVORNI STE ZA ONO ŠTO ZNATE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

4. mart, 1998.

Slika za Proroštvo 17

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Govorim ovo pod Pomazanjem RUAH HA KODEŠ u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a. Predato Velečasnoj Šeri Elajdža (Elijahu) 4. marta 1998.


Ovako govori JAHVE:

Odgovorni ste za ono što znate. Pazite se, smatrani ste odgovornima za ono što sada znate. Nora Lem [Nora Lam], pokaj se! Volim te, MOJA kćeri, ali su slava, bogatstvo i ponos pokvarili tvoju nekada svetu misiju u životu. Seti se kada tvoje ime nije bilo upotrebljavano za prikupljanje novca. Priseti se, MOJA ljubavi, kada si bila izgladnjivana, tučena i mučena, ne bi li se odrekla JAHUŠUA-e. Ovako govori JAHVE: MOJA malena, sećaš se kada sam ti JA bio jedina motivacija – ništa ti drugo nije trebalo da bi živela? Sećaš se kada ti je kora hleba bila kao gozba? Sećaš se, malena MOJA? Sada je tvoja jedina motivacija da prikupiš milione dolara. Nora, vrati se u brižni zagrljaj svog OCA. Ne možeš služiti dva gospodara – mrzećeš jednog, a voleti drugog.

Pazite se; Reč svim poznatim službenicima. Ovako govori JAHVE: Lari Li [Larry Lea], šta radiš to? Zašto si ME tako uvredio i koristio MOJE Ime kao prevaru? Obećavajući ljudima molitvu – da ćeš se moliti za njih, a onda govorio: „Pošaljite novac za to.“ Gde je sluga kome sam nekada dao pomazanje da uči MOJU Decu kako da se mole? Zašto je MOJE Ime korišćeno kao reklama, da se promoviše čovek, a ne Kraljevstvo Nebesko? Ne radi spasenja duša. Pazite se, svi koji ste postavljeni na postolje od strane čoveka – JA, JAHVE, ću biti taj koji će vas zbaciti sa postolja, dokazujući da ne možete učiniti ništa bez MOG pomazanja RUAH HA KODEŠ. Beni Hin [Benny Hinn], o moj dragoceni sine, gde si zalutao? Zašto koristiš MOJE Ime u svoje lične svrhe, za svoju slavu, i gradiš građevine koje ti JA nisam rekao da gradiš?

Ja sam rekao SVOJIM istinskim Prorocima, poput ove Sestre koja ti govori ove Reči sada: jedan je minut do Ponoći! Zašto pastiri odvode ovce stranputicom? Zašto ih pastiri vode vucima da ih prožderu? Zašto su pastiri zainteresovani samo za tovljenje sebe, a ne MOJIH ovaca? Zašto se pastiri brinu samo za svoje domove i da li oni imaju hranu, da li imaju odeću i najbolje u životu – a vide stada u svojim crkvama i ona su beskućna, gladna, gola i siromašna?

Kako ovi pastiri mogu trošiti svete desetke da preuređuju ili grade vile vredne više miliona dolara, a MOJE ovce budu bez krova nad glavom, skloništa za duše ovaca? Toliko njih će otići u Pakao, jer su pastiri ovog sveta zabrinutiji građenjem svojih kraljevstva za svoju slavu i hvalu, a ne za Onoga koje je platio cenu kako bi duše mogle da se spasu. Budite upozoreni, vi ste odgovorni za ono što znate. Pastiri trebaju obezbeđivati оvce, i ni jedna ne treba oskudevati. To su MOJI јaganjci koje vi zanemarujete.

Ovako govori JAHVE svog Stvaranja: vi ste svom BOGU, MOM SINU, JAHUŠUA-i, priredili sramotu pred celim Nebesima i Paklom. Satana se ruga MOJIM pastirima koje sam JA ostavio da pasu stada za MENE. Nebesa tuguju, dok oblak svedoka prisustvuje tome kako debeli pastiri postaju deblji, a MOJA stada postaju mršavija. Niko ne bi trebao da ode u crkvu, a da izađe duhovno gladan. Ipak, to se dešava. Niko ne treba fizički gladovati. Delite ono što imate sa onima koji nemaju. To je MOJA Zapovest. Kako možete stajati po strani i reći „Moliću se za tebe“, a znate da su vaša sestra ili brat gladni? Vi imate hranu, imate sklonište. MOJA Deca ne bi trebala da budu beskućna.

Gde su pastiri koje je „JA JESAM“ pozvao da se staraju za MOJE ovce? Nemojte sebe nazivati pastorom, ako nećete hraniti MOJE ovce – i fizički i duhovno. Prestanite da koristite svete desetke i ponude da gojite sebe, već ih koristite da gojite MOJE ovce i malene jaganjce. Smatrani se za odgovorne, jer vam je rečeno. Ne kaže li MOJA Reč: „Ne sabirajte sebi zlata i srebra na ovoj zemlji, gde lopovi ukradu, moljac i rđa kvare; već sabirajte sebi blaga na Nebesima“? [Matej 6:19-20]

Koliko vas pastira – kojima sam dozvolio slavu, pa je vaše ime u ustima svake ovce – poslušno pravom Jevanđelju JAHUŠUA HA MAŠIAH-a? Koliko vas postavlja primere MOJIM ovcama i jaganjcima? Da li sam vam zaista rekao da izgradite tu građevinu od 7 miliona dolara? Ne! Duh gordosti vas je zaveo. Dobro pogledajte, dragi jaganjci MOJI; MOJE ovce će poznati MOJ glas. Napustite ove pastire koje vas strižu. JA nisam u njihovim crkvama. JA sam na stepenicama, upozoravajući vas preko glasova, poput ovog ove Sluškinje koja sada govori. Pobegnite, nazad u odnos koji ste nekada imali sa MNOM. Bežite od duha religioznosti. Ta crkvena građevina, tako prelepa i u dugovima, ne može spasiti vaše duše. Taj pastor obučen u šivena odela vas ne može spasiti. Crkve nisu obučene u MOJE Odore Pravednosti, već u sopstvenoj modi pokazuju prljave krpe. Svucite sa sebe duh ponosa koji služi da impresionirate jedni druge.

Ovce koje imaju uši da čuju i slušaju i oči da vide – zapamtite: ovakva vrsta crkava ne može uslišiti vaše molitve. JA ne mogu da uvažim desetke kada se daju za ono što nisam posvetio da bude Sveto. JA, JAHUŠUA HA MAŠIAH, vaš SPASITELJ, stojim na stepenicama i kažem: „Pazite se, svi koji ulazi u crkve u kojima su pastiri učinili novac svojim bogom i zlatnim idolima. Pazite se građevina u kojima pastiri ne govore MOJE Reči, već svoje reči.

Gde pastiri održavaju sastanke, a ne spomene se ni jedna reč o pokajanju, spasenju, sudu ili osudi. Teško prorocima, pastirima koji vode MOJE ovce stranputicom lažima koje prijaju svrbećim ušima i škode dušama MOG Naroda. Vi zli pastiri, koji koristite MOJE Ime kao da je vaše sopstveno – vi koristite Ime ’JAHUŠUA (Isus)’ da uvećate svoje svetovne posede. Vi se plašite da uvredite, zato podučavate jedinstvo na račun jaganjca koji bivaju žrtvovani na sataninom oltaru.

Vi zli pastiri i lažni proroci, vi koji učite ljude da se podrede vašem poimanju boga, a ne MOJOJ Reči koja ne može lagati – lik JAHUŠUA HA MAŠIAH-a je Reč JAHVE-a koja je postala telo. Vi zli, debeli, uspešni pastiri, koji ste uzeli od siromašnih i dali bogatima – vi ćete odgovarati za ono što znate. Nemojte misliti da ćete čuti: „Dobro urađeno dobri i verni slugo, uđi sada i odmaraj.“ Vaše su žrtve bile uzaludne.

Zaista, ovo svetovno bogatstvo, slava, će biti vaša jedina nagrada. Pokajte se! Vratite MOJE svete desetke i ponude Službama koje propovedaju MOJU Reč bez kompromitovanja i bez straha. Pokajte se pred BOGOM kog ste uvredili. Pokajte se pred stadima koje ste postrizali. Pokajte pred onima koje koristim da vam predam Poruke, jer će oni biti prognani zbog poslušnosti MENI. Pokajte se, odgovorni ste za ono što znate. Slušajte MOJE svete Proroke koji objavljuju MOJ bes prema vašoj svojeglavosti, tvrdoglavosti i tvrdim srcima. Prihvatite prekor i padnite na kolena pred JAHUŠUA HA MAŠIAH-om i JA ću vam oprostiti.

Vama zlima, koji kažete: „Ne smemo upozoriti ovce gde su vukovi, jer ako učinimo to onda ćemo ih uvrediti“, Svemoćni BOG JAHVE kažem ovo: Moćnim pastirima će biti oduzeta slava i svetovna moć. JA, JAHVE, unapređujem jednog i otpuštam drugog. Unapređenje dolazi jedino od MENE! Spremite se, jer ćete ove godine videti one koji su propovedali laž MOJIM ovcama i ošišali njihovu vunu i ostavili ih gole radi sopstvenog dobitka, i hranili ih splačinom koja nije čak ni za svinje.

Videćete kako potresam tlo onima koji stoje u sopstvenoj pravednosti, ne u MOJOJ, koji stoje u sopstvenoj sili i u sopstvenom liku. Oni će pasti kao kada je David ubio Golijata – Golijati koji se nazivaju pastiri, ali nisu. JA sam dao ovlašćenje i mandat da vas upozorim, jer ne želim da propadnete, ali je to vaš lični izbor. Pokajte se pred Kraljevstvom Nebeskim i pred ovim svetom! Pokajte se, jer je toliko mnogo duša završilo u Paklu nakon odlaska sa vaših takozvanih crkvenih službi, jer niste učinili ništa da zaštitite jaganjce.

Vi zli, koji težite da ućutkate MOJE Proroke, znajte ovo: Ako jedan padne, podići ću gomilu koja će govoriti glasnije od onog kog ste zaveli, svezali, ućutkali i porazili. JA ću podići Proroke koji neće biti ućutkani – poput MOJE Ćerke koja ne nastupa u sopstvenoj smelosti, snazi ili pravednosti, jer ona ne nastupa u sopstvenoj sili. Ona zna da sve ovo ne dolazi od nje, već od MENE, velikog BOGA „JA JESAM“, koji je šalje da upozori vukove: Vaše maske bivaju skinute sa vaših lica.

Vi ne pripadate MOM Stadu, vi ste se odvratili od istinskog Živog BOGA i počeli ste da služite drugom bogu, koji nisam JA. MOJE lice nije na novčanicama vaše države, MOJE lice nije ukovano u vaše zlatnike. MOJE je lice u Reči BOŽIJOJ. Nastojite da ME upoznate? Onda čitajte Bibliju. Padnite na svoja lica preda MNOM i tražite ko BOG Spasenja zaista jeste. Zli pastiri, lažni proroci – nećete poživeti ni polovinu svojih dana zbog zla koje ste činili pred MOJIM očima. Upozoreni ste! JA ponovo izdajem ovo upozorenje: Prestanite graditi kraljevstvo ovog svega i počnite graditi za Kraljevstvo Nebesko ponovo.

Džesi Duplantis [Jesse Duplantis], čuj MOJ glas! MOJ Prorok nije mogao da se seti tvog imena, ali je stalno viđala tvoje lice. JA sam joj stavio tvoje ime na njene usne jer je moram upotrebiti da te ukorim. Pokaj se, za građenje tvojih multi-milionskih građevina koje ti nisam rekao da gradiš. Bivaš prevaren, tvoje ime opet biva upotrebljavano za sakupljanje vune stada i ostavlja ih gole, dok ti, Beni [Benny] i Jan i Pol Krauč [Paul Crouch] veličate šta su njihove ruke izgradile. Ali JA vam nisam rekao da kradete vuni stadu da bi ste se na nadimali ponosom.

Da, učinili ste dobro, kao i loše – ali je to dobro nadmašeno zlom obožavanja zlatnih idola ovog sveta. Kenet Kupland [Kenneth Copeland], vrati se. Zašto si toliko zastranio od MOJE istine i MOJE volje? Vrati se! Vi koji ste nekada nosili MOJE Ime, a sada odgovarate na poziv drugog zlog pastira, a i dalje kažete da je [u] MOJE Ime: sve vaše žrtve su bile uzalud podnošene. Neki će izgubiti svoje duše i biće mučeni večno u Paklu koji ste propovedali. JA ču vas pozvati na odgovornost što niste hranili MOJA stada i što ste ih postrizali, ostavljajući ih gole, gladne, slepe i zaglušene.

Vi proroci koji aplaudirate jedni drugima i pridružujete se proročkim klubovima kako bi mogli da poredite proroštva i gledate ko najbrže može koju televizijsku pažnju zadobiti. Prorokujem ovo sada, videćete kako se Proroštvo obistinjuje, jer će te poznati MOJ gnev što ste govorili reči koje JA nisam izgovorio. Jer vi niste učinili ovo što ova Sluškinja čini sada – niste upozorili debele pastire da prestanu ići svojim zlim putevima. Vi ste cenzurisali MOJE istinska upozorenja o sudu, jer želite da ostanete popularni. Bićete pozvani na odgovornost. Ako znate gde se nalazi zlo, trebate o tome govoriti. Nisam li JA upozoravao zle proroke putem Jeremije, Ilije, Jovana, Jone i tako dalje? Da li sam rekao: „Pst, ne pominji imena! Želimo da ostanemo u jedinstvu.“ ili sam rekao: „Zlo koje je činjeno u tajnosti biće objavljivano na krovovima“? [Luka 12:3] U ovom slučaju – na internetu – koji je najveći krov koji mogu naći na ovoj zemlji.

Oni koji nastoje na ućutkaju MOJE Glasnike poslate sa ovim upozorenjem – pazite se! Štap MOG gneva dolazi na vas, utoliko više koliko vi težite da ih ućutkate, zastrašite, razdvojite ih i etiketirate ih kao lažne proroke. Upozoreni ste. Ovo je godina BOŽIJA koje ste se plašili. Odvežite MOJE Proroke, oslobodite ih da govore MOJE Reči Vatre SVETOG DUHA. Oslobodite im usta, skinite ih poveze sa očiju. Vi imate konvencije, i nazivate se saveznicima i prosuđujete proroštva jedni drugima! Svako ko teži da njegovim proroštvima sudi čovek, a ne Svemoćni BOG JAHVE, koji je autor istinskih Proroštava i ne treba MU sud čoveka ili žene – pazite se!

Ti Pam Klark [Pam Clark] kažeš da imaš proročko savezništvo, ali ti ne pripadaš MOM Savezništvu. Ti naplaćuješ za molitve, a JA nisam nikada nikom rekao da kaže MOJIM ovcama da moraju platiti da bi se neko molio za njih. Ti kažeš da je tvoje vreme dragoceno. Koliko je samo dragocenije MOJE vreme na Golgoti bilo? Pokaj se, padni na kolena i priznaj MENI i ljudima. Vrati svaki cent koji si ostrizala sa MOJIH stada! Vi koji ste davali desetke i ponude onima koji odvode MOJE ovce stranputicom, morate potraživati svoj novac natrag. Recite im da znate da ste pogrešno činili. Recite im da im vi ne sudite, već da im je Reč BOGA sudila. Ali ne očekujte da ćete dobiti svoje desetke i ponude nazad, ali dokažite MENI da ste shvatili svoju grešku. Odgovorni ste za to gde sejete svoje desetke i ponude.

Pam Klark (Paz), ti pišeš knjigu, a MOJOJ RUAH HA KODEŠ nije dozvoljeno da govori istinu, jer si oterala svakog Proroka koji te zaista upozorava na pokajanje. Kažeš da ti Anđeo dolazi i govori ti koga da oteraš, a koga ne. Ipak, kažem ti – Nebesa nisu poslala te anđele. Pakao je prevario tvoje svrbeće uši ponovo. Ti se okružuješ prorocima koji te samo dodatno naduvavaju ponosom. Nazivaš se učiteljem, a podučavaš pogrešno.

Pokajte se Pam Klark i Kreg Martine [Craig Martin]. Pokaj se Endrju Strom [Andrew Storm]. Osetićete gnev Štapa Svemoćnog BOGA i JA ću vas kazniti na načine o kojima ne znate, i sve one koji aplaudiraju vašim zlim delima. Možete varati ljude i izgledati tako raskošno i sveto, ali ne možete prevariti Onog koji zna vaša srca. Zato što vas volim, iako ste ME povredili, još jednom ću vam reći pre nego što bude prekasno: spalite knjige! Počnite ispočetka, i ovog puta zaista objavite Reči MOJIH Proroka neizmenjene. Ima još vremena da sebe poštedite onoga što dolazi. Narode MOJ, znajte ovo: biti Prorok nije nadmetanje u popularnosti.

Pazite se i izbegavajte one koji misle da jeste. MOJI istinski Proroci su oni koji su odbačeni zbog govorenja istine, okrutne istine. MOJI istinski Proroci se tresu od straha u vezi menjanja makar jedne Reči, makar zbog gramatike, koju bi ovaj svet smatrao neprikladnom. MOJI istinski Proroci kažu: „JAHUŠUA, moram li ovo reći? Jer ne želim da uvredim ikoga. Želim da me svi vole i da ostanem u jedinstvu.“ Ali, ne može biti jedinstva između nesvetosti i Svetosti. A JA im kažem: „Ne može biti jedinstva između onih ispunjenih zlim duhovima satane i onih ispunjenih MOЈOM RUAH HA KODEŠ.“ Prorok je bio među vama dok ste čitali ovo, i MOJE ovce će prepoznati glas koji se čuje iz nje kao glas njihovog jedinog Dobrog PASTIRA! JA, JAHUŠUA HA MAŠIAH, sam govorio ove Reči, ne da bih optuživao, već da bih opomenuo one koje sam imenovao. Oni su već ranije upozoreni, jedan na jedan, jer sam JA slao mnoge Proroke da govore iste Reči, ali oni zapušavaju svoje uši.

Sada sam pomazao i postavio ovaj Sajt, na kome će svet čuti MOJE Reči, i niko neće moći da ućutka ili zastraši MOG Apostola i Proročku Sluškinju Elajdža (na Hebrejskom: Elijahu), jer je ona pretrpela progon od istih onih kojima sam je poslao da ih voli, štiti i upozori. Ali je ona poslušala Svemoćnog BOGA JAHVE-a i JAHUŠUA-u, i činila je to u pomazanju RUAH HA KODEŠ, ne zarad nagrade ili dobitka – jer zaista, ona je Prorok koji ne ostvaruje nikakav svetovni dobitak od Reči koje joj kažem da govori.

Njen dobitak će biti znanje da je bila poslušna Onome koji je pomazuje i šalje da govori nacijama u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a; dok JA pomazujem druge Proročke Ratnike da idu i govore isto to. Pazite se, svako ko nju uvredi, vređa Onog koji je šalje i pomazuje. Ako je blagoslovite i ohrabrite, to je kao okrepa njenim kostima i vi ste blagoslovili JAHUŠUA-u, vašeg SPASITELJA. Ako je proklinjete, nakupili ste sebi prokletstva – jer niste vi nju prokleli, već Onog koji je šalje.

Upozoreni ste! Imate majku Prorocima usred vas. Ona čak ni ne razume zašto sam je počastio takvom titulom, ali jednog dana hoće. Izabrao sam sud koji nije izbor čovečiji, već izbor Svemoćnog BOGA JAHVE-a – zbog MOJIH ličnih razloga, a ne zbog mudrosti ili otkrivenja ovog sveta. Izgovorio sam ove Reči kroz ovog Proroka i ona je usred vas, zajedno sa mnoštvom drugih Proroka koje šaljem. Šta ćete vi uraditi sa MOJIM Sinovima i Ćerkama, koji samo nastoje da vas blagoslove objavljujući MOJE blagoslove ili upozorenja o MOJIM prokletstvima, to je vaš izbor. MOJI istinski Proroci su usred vas, šta ćete uraditi sa njima? Vi koji se osećate uvređeno nakon čitanja ovoga, vratite se svojim prorocima koji će ublažiti svrab vaših ušiju, zaslepeti vaše oči, zapušiti vaše uši i zatvoriti vam usta.

Vratite se i sedite kao 3 majmuna i pod kletvama 3 majmuna6. Većina se neće pokajati, njihova su srca otvrdnuta. Ali neki zli pastiri će priznati svoj greh, pokajaće se, svatiti da JA dolazim i da je Ponoćni čas i da ću pripremiti stada da budu bez mrlje ili bore. Gradite za Kraljevstvo Nebesko, a ne građevine ovoga sveta. Čak će i šator biti bolji i pomazaniji od onih koji grade te milionske građevine, jer se MOJA RUAH HA KODEŠ neće tamo naći. Niti će tamo MOJI istinski Proroci i Pastiri biti dobrodošli. Ovce i jaganjci, upozorite pastire koje sam imenovao, kako bi se mogli pokajati. Samo JA znam ko će imati srce da čuje MOJ glas i govori ove iste Reči svojim pastorima – koji su prezauzeti ukrašavanjem i nadograđivanjem i koji razmišljaju o novim načinima na koje će ostrizati vunu sa ovaca, ostavljajući ih golima; izvrćući čak i MOJU svetu Reč da bi uradili to na svoju dobit. Upozorite ih, jer ih JA jurim SVOJIM Štapom gneva i suda ove godine! Tako govori Svemoćni BOG JAHVE.


Izgovoreno kroz ovaj slomljeni sud od gline, ali moćnog Ratnika za JAHUŠUA HA MAŠIAH-a; povereno Proroku Šeri Elajdža (Elijahu), 04. 03. ’98., 17:35č.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. „Ne vidim zlo, ne čujem zlo, ne govorim zlo.“


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica