Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 16

NE UĆUTKUJTE MOJE PROROKE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

6. februar, 1998.

Slika za Proroštvo 16

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Kada oni napadaju MOJE Proroke, napadaju MENE. Bodu prst u MOJE oko. Napadaju i proglašavaju rat velikom „JA JESAM“, JAHVE-u/JAHAVE-u. Sve označava istog BOGA – postoji samo jedan BOG OTAC. Kada napadaju MOJE Proroke, napadaju Onog koji ih šalje i pomazuje. Pazite se, jer JA znam od kog su DUHA moji istinski Proroci, a to je RUAH HA KODEŠ. JA sam stavio SVOJ RUAH HA KODEŠ u tebe. JA ću rasplamsati darove pronicljivosti. Bićeš upotrebljena da razobličiš vukove u ovčjem runu poslate da prevare, obeshrabre i ućutkaju MOJE Proroke. Oni kažu: „Ne slušaj ništa zlo, ne govori ništa zlo, ne vidi ništa zlo.“ Ali ti znaš MOJ Glas. Prekori kletvu 3 majmuna6. Vidi vukove onakvima kakvi jesu.

Poslao sam ti sestru da ti previje rane koje ti JA nisam naneo. Jer te JA volim, MOJA voljena. Ti samo nastojiš da MI se približiš, ali pazi od koga učiš, raspoznaj njihov duh. Tvoja sestra Šeri Elajdža (Elijahu) koja ti govori ME zna, i JA znam nju, i JA sam ti pokazao njen Duh i plodove. Od sad pa na dalje budi ispitivač plodova. Zauzmi se i upozori one koje neprijatelj povređuje, kao što je tebe povredio. Dozvolio sam to da ti pokažem kakav je osećaj, kako bi mogla da se poistovetiš sa njihovim bolom. Prekori vukove koji te prekorevaju, potraži MENE i JA ću ti potvrditi ovo što sada biva pisano. Traži MENE i JA ću ti dati Reči da to uradiš. JA sam te doveo na ovo mesto da propovedaš onima koji imaju uši da čuju i oči da vide. Svi drugi će ostati gluvi. JA sam ti dao mnoge Poruke. Podeli ono što sam podao, ono za šta ćeš znati da treba biti podeljeno, jer će ova sestra znati da je od MENE.

Satana se plaši vaših Proročkih darova. Ali moli se i JA ću izgovarati Reči koje će ona objaviti sa krovova i preko interneta. Zajedno ćete povratiti MOJE Proroke koju su odvedeni stranputicom, ućutkani, zaslepljeni, zaglušeni, utišani, svezani, obeshrabreni i koji su odustali. JA šaljem ovog Proroka da govori MOJE Reči i poda ti ohrabrenje i povrati te ka onome na šta sam te pozvao. Mnoštvo će čuti MOJ glas i biće im u duhu potvrđeno dok JA govorim te Reči. Objavi to što sam ti JA dao. Nemoj više biti ućutkivana. Na MOJU Slavu, progovori i oglasi alarm. Slušali oni ili ne, JA te pozivam nazad u kancelariju Proroka. Otpuši svoje uši, skini povez sa očiju i otčepi svoja usta. Odveži se. Učini tako i za druge. Neguj ih, kao što ćeš ti biti negovana. Uteši ih, ohrabri ih. Jer će kletva 3 majmuna biti razobličena, zajedno sa onima koji bacaju tu kletvu na MOJE Proroke, govoreći im da ne govore o osveti ili sudu JAHVE-a. „Ne govori o pokajanju. JAHVE samo ohrabruje, ON ne prekoreva!“ Laži, laži i još laži!

JA šaljem SVOJE Proroke pre nego što pošaljem blagoslove, ili gnev Svemoćnog BOGA JAHVE-a! JA izgovorih ovo da te ohrabrim i da ti kažem da se vratiš natrag i da radiš ono za šta sam te pomazao da kažeš i radiš. Malo je vremena ostalo, zato upozori ljude. Viči smelo, tako da ne mogu reći da nisu bili upozoreni. Upozori na proroke koji otvaraju proročke škole, učeći ono što ne mogu naučiti. Samo RUAH HA KODEŠ može pomazati čoveka ili ženu, ili da – čak i dete, da govori MOJE vatrene Reči.

Upozori o Kregu Martinu [Craig Martin] (Vanguard), Andrju Stormu [Andrew Storm] (Revival Ministry), i Pam Klarku [Pam Clark] (Prophecy Site) – upozori ih. Jer ove takozvane ’proročke grupe’ govore laži i proklinju MOJE Proroke, koristeći kletvu 3 majmuna. Čuvajte se knjiga čiji su autori vukovi, koji nastoje da odvedu MOJE Proroke stranputicom. Upozoravam vas, jer su mnogi već upali u zamke, naučeni pogrešnim doktrinama. Oni se moraju pokajati jer su izvrtali i poništavali MOJU Reč. Kažu: „Tako govori GOSPOD“, i oni u to sada veruju.

Oni govore MOJIM Prorocima da ćute, da JAHVE ne priča na takav način. Govore MOJIM Prorocima da budu slepi, jer JAHVE ne daje takve vizije. Govore MOJIM Prorocima da ćute, jer JAHVE ne priča o gnevu JAHVE-a ili pokajanju ili o sudu. Govore MOJIM Prorocima da pričaju jedino dobre stvari i ništa što uznemiruje ljude. Laži, i još laži! Govore da bi oni trebalo da podučavaju proroke, ali „JA JESAM“ je jedini koji pomazuje i podučava SVOJOM RUAH HA KODEŠ. Pazite se onih koji uzimaju novac, pišu knjige i prodaju znanja koja im JA nisam dao. Čuvajte se, Proroci MOJI, lažova koji nastoji da zatvori usta Prorocima. Pazite se, jer šta ćete raditi bez pravih Proroka koju objavljuju MOJE Reči? U ovo Poslednje Vreme se ne može Prorocima stavljati brnjica kao psu. Oni moraju biti slobodni da govore odvažno, a šta JA proglasim – dogodiće se.

Pazite se, vi koji pokušavate da ućutkate MOJE voljene Proroke i Apostole i Pastore, Učitelje, Jevanđeliste. Pazite se, jer će gnev Svemoćnog BOGA JAHVE-a pasti na vas i Anđeli JAHVE-a će vas goniti. Ostavite MOJE dragocene Proroke na miru. Njihov posao nije od njih samih, već sam JA taj koji ih šalje kao dar ovom svetu. Kada bih govorio u čujnom glasu, čak i u šapatu, takva su sila bila u tom šapatu da ništa be ni zaustavili silu tog vetra. MOJ se gnev raspalio protiv onih koji povređuju MOJE voljene Proroke. Teško, teško, teško vama! Jer ćete MENI lično odgovarati i požnjećete šta ste posejali.

Nemojte više ućutkivati MOJE Proroke. Oni nisu psi pa da im se stavlja brnjica. Vatreni ujed koji su oni naneli govoreći MOJE Reči, a ne svoje reči, nije njihov ujed, već MOJ. Gnev koji pada nije njihova ljutnja, nije njihov gnev, nije njihov sud, već MOJ! Ne slušajte nikog koji govori poput onih imenovanih u ovoj Poruci, da ne postoji pravo „Tako govori GOSPOD“. Oni takođe uče da je uvek u pitanju telesnost. Ako Reč dolazi od MOJE RUAH HA KODEŠ, onda je ona to što jeste, određena Pomazanjem RUAH HA KODEŠ – a to je sve od DUHA, bez udela telesnosti. Telesnost je lažan prorok.

JA sam pomazao ovog Proroka, kroz kog sada govorim, da pozovem natrag MOJE Proroke koji su najureni, ubeđeni da su lažan prorok. Ali u ovaj dan, kome ćete verovati? Čoveku ili Svemoćnom BOGU JAHVE-u? JA sam je pomazao da previje vaše rane, da vam propoveda o MOJOJ ljubavi, utehi i MOJOJ istini. Vratite se nazad, o Ratnici, koje sam pomazao da govorite snažnim glasom i odvažno. Dopustite ovoj koju sam pomazao da bude kao majka mladim Prorocima i zlostavljanim Prorocima. JA sam pozvao Šeri da vas neguje, ohrabri, zavije vam rane, uči vas i voli, da se bori za vas kao što se lavica bori za svoje mladunce u nevolji. JA ću staviti riku u njena usta, MOJU riku, i neprijatelj će se razbežati u 7 različitih pravaca.

Ona je bivala napadana, jer kao što je prorečeno – 500 000 MOJIH Glasnika će ustati i vikati zajedno. MOJI će se Proroci okupiti i vikati u jedinstvu i kao u stara vremena biće to na MOJU Hvalu, Čast i Slavu – kao svedok da sam JA isti i da se ne menjam. Kao kada su se zidovi Jerihona srušili do zemlje. Kao kada je David ubio Golijata. Ne pokušavajte da razumete, već samo verujte da će se ono što JA izgovorih obistiniti. Okupiću vas na zidine kao Nemiju, ali će vaši položaji biti svugde po svetu. i nećete sići i prestati da gradite Hram, dok JA ne kažem da je posao završen. Vaš će se posao završiti kada JA dođem ponovo. Ne zbog ičega što ona govori, već zato što izgovara MOJU riku LAVA Judinog.

Spremite se za beg neprijatelji, vukovi prerušeni u ovce, koji zapravo proždirete MOJE Ovce. Ali ne više! JA sam podigao onu koja će vas razobličiti i sve vaše skrivene motive. Ne u njenoj snazi, već samo u snazi Svemoćnog BOGA će oni bežati. Ona će vas negovati i ohrabriti ponovo, tako da ćete ponovo imati pouzdanje da ste pozvani da budete Ratnik na zidinama, objavljujući MOJE Poruke poput glasnog zvuka trube, svima. Postavite se na zidine i govorite ono što vam kažem da govorite.

Ne silazite sa zidina ni zbog kog čoveka ili žene ili đavola. Ne plašite se njihovih lica! Ne plašite se njihovog gneva. Plašite se MOG gneva! Jer ako ne učinite ono što vam JA zapovedam da učinite, onda se u pobuni prema BOGU kome služite. Jer ste mi potrebni da govorite. Kao što vaša Sestra govori još jednu poruku koja će biti rika koja se čuje po svom svetu. Jer je JA opet upotrebljavam da govori ono što su drugi odbili. Oni uviđaju ono što ne valja, i kažu: „Nije moja briga. Neka neko drugi o tome govori.“ Neprijatelji i MOJA Deca će čuti ovaj zvuk trube, hteli to ili ne. Čuće! Ne ometajte MOJE Proroke u govorenju.

Crkve, prestanite da ih ućutkujete. Prestanite da ih izbacujete. Priznajte da ne želite da se vaš greh razotkrije, i pokajte se! Ne ućutkujte i ne mislite da možete odrediti ko će govoriti, a ko neće. Pastori, ražalostili ste MOJU RUAH HA KODEŠ. Ko ste vi da cenzurišete one koje JA šaljem? Kažete da je to zato što ne želite da dozvolite baš svakom da govori kao MOJ Prorok. Ali, ako oni nisu od MENE, JA ću ih razotkriti. JA ću vam pokazati znake ako govore MOJE Reči Svete Vatre, ili ako je to tuđinska vatra ili okultna vatra. Pustite ih da govore! Ne, ne morate prvo da radite korekturu onoga što je rečeno. Pastori, prekoračili ste svoje granice. Pokajte se danas! Zar RUAH HA KODEŠ ne može dati pronicljivost u vezi toga šta je od MENE, a šta nije? Pazite se, jer vi rastužujete RUAH HA KODEŠ! Bićete pozvani na odgovornost. Znaćete ako su lažni prorok.

Znaci lažnog proroka su: njihovi plodovi će biti truli i pokvareni; takođe će Reč JAHVE-a biti izvrtana da se prilagodi njihovom liku, a ne MOM liku; oni će biti puni ponosa; oni će prodavati darove RUAH HA KODEŠ-a onome ko najviše ponudi; oni će voditi ka drugačijem JAHUŠUA-i (Isusu Hristu) – čak i zli koriste MOJE Ime. Mnogi zli su nastupali u MOJE Ime, nastojeći da unište Proroke. Ali oni su ti koje ću JA uništiti. Neprijatelji MOJI, iako izgledate tako dobro, JA jedini znam vaše srce. Pokajte se danas, jer ste upozoreni! Izgovoreno u ovaj dan kroz MOG Proroka, Pastora Šeri Elajdža (Elijahu), 16:00č, 06. 02. 1998. Ponovo, zabeleženo je vreme, zato se pazite – jer ste sada odgovorni za ono što znate. Šta ćete učiniti sa tim? JA već znam!


Molim vas obuhvatite i ličnu [belešku] ispod kada kopirate, jer pokazuje koliko je đavo ljut zbog dostavljanja ove Reči JAHVE-a.

Lična beleška: Svaki put u zadnje vreme kada primim Proroštvo, JAHVE potvrdi ono što je bilo izgovoreno. Ovo je završeno u 16:00č, a u 17:25č sam bila dvaput verbalno napadnuta. Jednom od službenika kog sam zvala prijateljem i čak sam vas vodila ka njegovom vebsajtu – čije ću ime uskoro ukloniti, jer je ražalostio RUAH HA KODEŠ. On mi je pisao i rekao da uklonim njegovo ime sa imejl liste, kada sam slala Proroštva. On misli da sam navalentna, čineći to bez njegovog odobrenja. Izvini pastore Stiv K. [Steve K], mislila sam da smo od istog DUHA. Izgleda da nisam u pravu. JAHVE neka ti bude Sudija. On je znao šta ćeš da učiniš, pokušavajući da me posramiš ispred drugih Ratnika za JAHUŠUA-u. Mislila sam da ćeš biti blagosloven i da ćeš želeti da znaš šta JAHVE govori. Brišem tvoje ime u potpunosti iz adresara. Nećeš me ponovo čuti.

Ali sam sigurna da će te jednog dana JAHVE podsetiti na ono što si učinio ovog dana. „Po ovome ćete ih poznati, po ljubavi koju imaju za braću.“ Tvoji plodovi govore. Molim se da ćeš se pokajati. I usput, kada si hteo da me prekoriš, nisam primetila da si dobio odobrenje drugih da im pošalješ imejl. Sprovodi u delo ono što propovedaš. Uostalom, gde je u Bibliji Proroku bilo potrebno odobrenje da govori Proroštva Svemoćnog JAHVE-a? Najveći deo Biblije ne bi bio zapisan. Ovaj Prorok odbija da umukne, da bude svezan, ućutkan ili zaslepljen od strane čoveka ili žene ili đavola koji ih šalje. Prorok jedino teži da jasno vidi i jasno čuje šta RUAH HA KODEŠ objavljuje. Molim te JAHUŠUA, nikada ne dozvoli da išta bude izgovoreno ili zapisano kroz ovaj sud, što nije pravo „Tako govori JAHVE!“

Vređajući neke koji ne žele da čuju, prosvetljujući druge koji žele – Prorok Šeri Elajdža (Elijahu). Alfa i Omega Almightywind Crkva Vatre SVETOG DUHA. U ljubavi, vaša sestra, slomljeni sud od gline, ali moćni Ratnik i Mlada JAHUŠUA-e. 06. 02. ’98., 16:00č.


Nove informacije u vezi ovog Proroštva, napisano 25. decembra 2015.
Žalim što nisam koristila puno ime i prezime pastora u belešci, koji je 1998. učinio sve što je mogao da proba da ućutka ovog Proroka. Pastor Stiv K. je bio pastor u nedeljnoj crkvi i pokušao je da me ubedi da Isus Hrist (Isus Hrist je ime koje je u to vreme koristio) ne poziva žene da budu Duhovnici ili Proroci. On je učinio moj život nesrećnim, napadajući me ovim duhom religije i ljudskih doktrina. Pastor Stiv K. je mesecima kasnije napisao na svom vebsajtu da mu je dijagnostikovan rak, prestao me je napadati, i veoma brzo potom sam pročitala da je umro od raka koji se brzo proširio! JAH mi je dokazao: „Ne dirajte Moje Pomazanike, niti činite Mojim Prorocima zla.“

Nemam sumnje da će pokojni pastor Stiv K. da odgovara za svoju svirepost prema meni u Sudnji Dan! Biće primoran da prizna da me JAHUŠUA itekako koristi kao Proroka i Duhovnika! Jedva čekam taj dan! Da li je završio u Paklu zbog toga što mi je učinio, to ću videti kada stignem na Nebesa.

Novo otkrivenje, nakon svih ovih godina, u vezi 500 000 trupa na zidinama – oni su Glasnici! Jasmina, moja dragocena Sestra, je videla sakriveni deo slagalice koji niko drugi nije video ranije! 500 000 su Pomazani Proroci! Sad, Prorok može imati samo jedno Proroštvo, kao Stefan u Delima Apostolskim (7. glava), ili mnogo Proroštva! Hvaljen JAHUŠUA! Molim vas, dok čitate ova Proroštva i JAHVE svedoči vašem duhu da su ove Reči istina, pišite nam i recite nam da bi mogli da prosvetljujemo i hrabrimo jedni druge, kao što nam Biblija kaže da činimo. To samo uvećava Pomazanje u svima nama, dok delimo pronicljivost koju nam RUAH HA KODEŠ daje tokom čitanja Proroštva.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. „Ne vidim zlo, ne čujem zlo, ne govorim zlo.“


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica